maandag 30 december 2019

Korps Politie Suriname gaat in 2020 weer werken met een vernieuwde Most Wanted lijst

'Een extra dimensie zal ervoor zorgen dat we extra succesvol zullen zijn'


'In 2020 komt er weer een Most Wanted lijst. Deze zal niet zijn zoals we het al die tijd hebben gekend. Er komt een extra dimensie en die zal ervoor zorgen dat we extra succesvol zullen zijn', aldus korpschef Roberto Prade vrijdag tijdens de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname, KPS, waar ook de bevordering van politieambtenaren plaatsvond, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 30 december 2019.

Prade sprak over criminaliteitsbeheersing. Het KPS heeft een apparaat aangeschaft dat erin zal resulteren dat de criminaliteit beter wordt beheerst. 'Nu al heeft het apparaat haar dienst bewezen en in de toekomst mogen we veel meer hiervan verwachten', kondigde Prade de modernisering binnen het KPS aan, om de criminaliteit te beteugelen. Hij gaf aan, dat er voor het project van buurtmanagement al 60 mensen zijn opgeleid.

Voor wat bedrijfsmatige operaties van het korps betreft, zijn er in het afgelopen jaar een paar gedurfde maatregelen getroffen, zodat de financiële positie van het korps kon worden versterkt. Als voorbeeld noemde hij de wisseling van de wacht bij de financiële administratie van het korps. Het KPS moet zich ontwikkelen van een verlieslatend bedrijf naar een bedrijf met veel potenties. Het ziet er rooskleurig uit, maar we willen de overheid zo min mogelijk belasten, lichtte de korpschef toe. Met de verkiezingen in aantocht worden een groep van 170 man opgeleid en 400 rekruten binnengehaald voor de versterking van de politieorganisatie.

In totaal werden 318 politieambtenaren bevorderd op het terrein van het Politie Opleidingscentrum (POC).
Onder de 318 ambtenaren vallen 208 agenten verdeeld over de verschillende klassen, te weten 6 onderofficieren, 104 officieren en hoofdofficieren. Minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie feliciteerde de bevorderden met het resultaat dat zij hebben bereikt in hun loopbaan binnen het KPS. 'Een bevordering voelt aan als een kroon op het werk. Het is geen gunst, want voor de bevordering vindt een adequate beoordeling plaats. Ik wil u feliciteren en ik vraag u allen aandacht voor de constante verbetering van de kwaliteit van het politiewerk.' 

De bewindsman ging in op de zaken die het ministerie heeft weten te realiseren in het jaar 2019. Hij noemde de start van de nieuwe kaderopleiding en de elementaire opleiding van de politie.

Volgens hem is het wagenpark van het KPS totaal vernieuwd en inmiddels uitgebreid met 75 nieuwe voertuigen, 80 rijwielen en 50 motoren voor de Motor Surveillance Dienst (MSD). Het Politie Record Management Systeem is ook gelanceerd in 2019 en een politiepost bij de backtrack route in Nickerie ingesteld. 
Getrouw gaf aan, dat er binnenkort ook een politiepost komt te Redi Doti. In 2019 is het politiebureau te Moengo gerenoveerd en zijn een politie unit te Rietbergplein en een unit bij de Volkskrediet Bank (VCB) in Paramaribo in gebruik genomen.

Minister Getrouw maakte verder een statement over de verbetering en de bevordering van de verkeersveiligheid. Het blijft volgens de bewindsman één van de beleidsprioriteiten van de regering. 'We merken een stijging van bromfietsers als verkeersslachtoffers. Zulks is aanleiding tot grote bezorgdheid. In 2020 zal de uiteindelijke voortzetting van de certificering van de bromfietsen plaatsvinden.'

Suriname en Guyana tekenen een toerisme akkoord

Binnen een maand moet samenwerkingsraad voor toerisme zijn opgericht


Suriname en Guyana hebben maandag 30 december 2019 een toerisme akkoord getekend, aldus Starnieuws. De overeenkomst is in Paramaribo getekend door minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme en de Guyanese Handels-minister Haimraj Rajkumar.
De samenwerking wordt gezien als een zeer actueel en strategisch mechanisme terwijl Guyana voorbereidingen treft voor de Tourism Expo van februari 2020. De expositie wordt in het Arthur Chung Conference Centre gehouden in Georgetown. 

Binnen een maand moet er een samenwerkingsraad voor toerisme in Suriname en Guyana zijn opgericht. De raad zal toezicht houden op alle acties die voortvloeien uit het akkoord. Vertegenwoordigers afkomstig uit beide landen uit zowel de publieke als private sector zullen de raad bemensen.

De toerismeovereenkomst is bedoeld om de inspanningen in beide landen te stimuleren om het toerisme en het aantal bezoekers aankomsten tussen de twee landen te vergroten.

Volgens Donald Sinclair, directeur-genraal van Toerisme in Guyana, bestaan de visie, hoop en planning voor een toerisme overeenkomst al bijna twee decennia. De lange periode die er tussen planning en uitvoering zit, toont een gemeenschappelijke en gedeelde nationale visie die door opeenvolgende regeringen in beide landen in leven is gehouden, stelde Sinclair.

De start van de olieproductie in buurland Guyana zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het verhogen van het aantal bezoekers naar het land.

Ministerie van Financiën blikt vooruit en terug op Belastingen en Douane

Elf aangekochte scanners worden in 2020 geïnstalleerd...

Douane korps treedt per 1 januari uit FISO


Vroeg in 2019 werd het structuur stappenplan van de Belastingen en Douane organisatie goedgekeurd en ging van start. Dit hervormingsplan duurt totaal 15 maanden en heeft als doel de grote tekortkomingen bij de diensten fundamenteel op te heffen. Dit bericht het ministerie van Financiën maandag 30 december 2019.

Een van eerste stappen was de overgang op SIGTAS, het nieuwe belastingensysteem waartoe belangrijke pilots zijn uitgevoerd, zoals de on-line aangiften middels portals bij commerciële banken. Tevens is de beschrijving van de interne organisatie en processen die passen in het gemoderniseerde systeem afgerond. Deze zullen fungeren als de nieuwe kaders voor de taken en werkzaamheden van elke belastingambtenaar en of douanier.

De aanpak van de renovatie van het nieuw aangekochte Belastinggebouw is eveneens in kaart gebracht.

Een absoluut hoogtepunt was de aanvang van de bouw in september 2019 van het Douanegebouw, terwijl nieuwe apparatuur voor de dienst succesvol werd aanbesteed. De elf aangekochte scanners worden in 2020 geïnstalleerd en zullen dienen om de douanecontrole werkzaamheden efficiënter en fraude-veiliger te maken. Het aangewezen personeel zal intensief getraind worden in bediening van de apparatuur en geautomatiseerde afwikkeling van handelsladingen.

* Maar, wat voor scanners het zijn wordt niet vermeld. Hoe is het gesteld met een of meerdere containerscanners op het haventerrein? Het ministerie van Financiën blinkt niet uit in duidelijkheid.

Het Asycuda handelsinformatiesysteem is in 2019 beter beveiligd en met specialiteiten uitgebreid. De instelling van de internationale relatie desk met de World Customs Organisation en Customs World van Dubai zal begin 2020 een feit zijn, hetgeen een grote sprong vooruit is in de verbetering van onze cross-border intelligence.

Naast capaciteitsversterking en training zullen de dienstambtenaren ook kunnen rekenen op een betere bezoldiging als een reflectie van een verhoogde opbrengst van hun werkzaamheden, op basis van de organisatorische en technologische hogere effectiviteit. Dit principe wordt toegepast in het kader van de incentieven voor hervormingsgezindheid en het streven naar hogere resultaten uit arbeid en inzet. Aangezien de relatie output en inzet beter identificeerbaar zal zijn, zullen onvermijdbaar, maar ook zeer opportuun, de Belastingen en Douane een eigen bezoldigingssysteem kunnen ontwikkelen. Bij deze zal alvast het douane korps per 1 januari 2020 uit FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) treden. Hiervoor zal de minister van Financiën binnenkort een raadsvoorstel bij de Raad van Ministers indienen, met het nieuwe bezoldiging beleid voor de douane.

Ten slotte zijn recentelijk belangrijke wetten die de automatiseringsinspanningen bekronen aangenomen in het parlement, waaronder het uniek fiscaal identificatienummer voor elke belastingplichtige.

Vakbondsman Berenstein: 'Kleine groep, gelieerd aan regering, verrijkt zich ten koste van het volk'

Berenstein streeft in 2020 naar 'verandering en verbetering algemene beleid'


Robby Berenstein, voorzitter van C-47 en coördinator van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), vindt dat in 2020 een belangrijk issue wordt 'verandering en verbetering van het algemene beleid in het land', met het oog op de verkiezingen van mei 2020. 

In de afgelopen periode heeft de vakbeweging ervaren wat het betekent als regels niet voor eenieder gelden en dat rancune wordt toegepast tegen werknemers. 'Democratie en rechtsstaat staan bij ons hoog in het vaandel', zegt Berenstein vandaag, maandag 30 december 2019, op Starnieuws.

De vakbondsleider merkt op, dat er regels zijn, maar dat met twee maten gemeten wordt. Een kleine groep, gelieerd aan de regering verrijkt zich ten koste van het volk, stelt Berenstein. Corruptie en ontoelaatbare zaken vinden volgens hem ongestraft plaats. 'Daarom is het voor ons een belangrijk issue om werkers erop te wijzen dat dit beleid moet worden veranderd', benadrukt hij.

'Zonder een goed beleid en transparantie zal het land niet tot ontwikkeling komen.' Op korte termijn speelt voor RaVakSur de kwestie van belastingvermindering. Hiervoor wordt al heel lang de aandacht van de regering gevraagd. Berenstein merkt op dat er geen reactie komt op brieven en afspraken worden niet nageleefd. 'Cruciale bonden binnen RaVakSur hebben reeds aangegeven, dat vroeg in 2020 de strijdbijl zal worden opgegraven. De werkers voelen dagelijks dat het steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden.'

Berenstein merkt op, dat een aantal arbeidswetten de afgelopen periode is aangenomen met het doel verbetering van de positie van de werkende klasse. Toch is er geen verandering te zien in de praktijk. Hij voert aan dat wetten aannemen niet voldoende is. Er dient ook controle te worden uitgevoerd op de naleving ervan.

Facebook verwijdert fakeberichten NDP-gelieerde Fáya Pepré Nieuws

Actie Facebook na klacht VHP

'Met fake accounts en fake nieuws probeert zij de enorme terugval van de NDP te verhullen'


Naar aanleiding van een klacht van de VHP, heeft Facebook berichten met valse e-mails verwijderd van de pagina van Fáya Pepré Nieuws. Het betreft gefabriceerde e-mails tussen twee VHP-Assembleeleden. Het bericht bevatte racistisch taalgebruik, dat bedoeld was om de VHP in een kwaad daglicht te stellen en verdeeldheid te zaaien.Dit bericht de VHP vanmiddag, maandag 30 december 2019.

De aan de NDP gelieerde Fáya Pepré Nieuws heeft als reputatie dat zij met ‘fake nieuws’ racisme en haat aanwakkert. Dit puur om verdeeldheid te zaaien.

Het was niet de eerste keer voor Fáya Pepré Nieuws. Met fake accounts en fake nieuws probeert zij de enorme terugval van de NDP te verhullen. Dit overigens tevergeefs, aldus de VHP.

Met het ingrijpen van Facebook is de NDP wederom ontmaskerd als onbetrouwbaar.

De VHP roept eenieder op die dergelijke on-Surinaamse en a-nationalistische berichten ziet te melden en daarover een klacht in te dienen bij Facebook.

De VHP spreekt de hoop uit dat alle partijen de komende campagne op een integere manier zullen voeren. Waar dit niet het geval is, zal de VHP niet schromen gebruik te maken van alle beschikbare juridische middelen.

Bouterse moet 22 januari voor de Krijgsraad verschijnen in zijn verzet-zaak

Advocaat Kanhai: 'Ik zou hem wel afraden om naar de rechtbank te gaan'

'Mensen willen dat mijn cliënt in de rechtszaal komt, zodat ze hem belachelijk kunnen maken en uitjouwen'


President Desi Bouterse moet 22 januari 2020 voor de Krijgsraad verschijnen. Op deze dag zal het verzet tegen zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf worden behandeld die door zijn raadsman Irvin Kanhai is aangetekend.

Het staatshoofd werd in november door de Krijgsraad onverwachts veroordeeld tot 20 jaar celstraf als hoofdverdachte in de zaak van de 8 Decembermoorden. Kanhai liet meteen na de veroordeling weten dat hij verzet zou aantekenen tegen het vonnis. Volgens de raadsman was het vanaf het begin duidelijk dat het gaat om een politiek proces. Verder liet Kanhai toen weten, dat Nederland precies op de hoogte is wat er zich heeft afgespeeld. Volgens hem is daarom het archief voor 60 jaar niet naar buiten gebracht.

Volgens Kanhai blijft de hoofdverdachte op vrije voeten totdat de zaak in hoger beroep is behandeld. Dat kan volgens de raadsman wel 10 jaar duren. Bouterse is niet van plan af te treden zoals velen hebben gevraagd of geadviseerd.

Of Bouterse daadwerkelijk zal verschijnen voor de Krijgsraad, zal Kanhai nog met hem bespreken. 'Ik zou hem wel afraden om naar de rechtbank te gaan', zegt de raadsman op Starnieuws. Als Bouterse niet in persoon komt opdagen, zal het vonnis dat uitgesproken is door de Krijgsraad worden bevestigd. Hiertegen kan er nog hoger beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie, zegt Kanhai.

Kanhai zegt dat een aantal nabestaanden Bouterse voor de rechter willen zien staan. 'Hij zou ook moeten opstaan voor de rechter, terwijl hij president is van Suriname. Ik zou elke president afraden om op te staan voor de rechter. Mensen willen dat mijn cliënt in de rechtszaal komt, zodat ze hem belachelijk kunnen maken en kunnen uitjouwen.'

Drie doden bij vliegtuigcrash in Colombia

Vliegtuigje van AeroGalán stort neer in omgeving luchthaven van Palonegro


Een vliegtuigje is vanochtend, maandag 30 december 2019, rond negen uur lokale tijd neergestort in de buurt van de luchthaven van Palonegro, die haar diensten aanbiedt aan de hoofdstad Bucaramanga, gelegen in Lebrija, departement Santander.


Volgens Civil Aeronautics is dhet HK 2629-vliegtuigje van het bedrijf AeroGalán, die de Bucaramanga-Cimitarra-route onderhoudt en om redenen die nog onbekend zijn, viel op de grond is neergestort.

Het vliegtuig had drie inzittenden aan boord die, volgens officiële informatie, stierven op de plaats van het ongeval. Zij zijn geïdentificeerd als Fredy Gutierrez, piloot van het vliegtuig; Alán de Jesús Granados en Damir Trujillo van het bedrijf Prosegur.


Tot nu toe is de oorzaak van de crash onbekend, het onderzoekspersoneel van 'investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil' gaat naar de locatie om de relevante onderzoeksprocedure te starten.


Aerocivil maakt echter door middel van een verklaring duidelijk, dat 'het vliegtuig haar inspectie tot 31 maart 2020 van kracht heeft en de vergunning van de piloot vergunning geldig en in orde'. (Suriname Mirror/El Tiempo/Twitter/RCN Radio)

Een van de beste Officieren van Justitie in Colombia vermoord

Alcibiades Libreros was Cali-chef van de OM-georganiseerde misdaadeenheid

(Bron foto: Facebook)

Een top-Officier van Justitie in Colombia is zondag 29 december 2019 vermoord en dat is een van de grootste klappen voor Justitie in de afgelopen jaren. De moord op Officier van Justitie Alcibiades Libreros zond een schokgolf door het kantoor van de procureur-generaal dat in jaren geen ambtenaar van deze stature  heeft verloren.

Libreros was de Cali-chef van de georganiseerde misdaadeenheid van het Openbaar Ministerie (OM).

'Wat een pijn, woede en hulpeloosheid voel je wanneer een collega sterft vanwege het werk tegen criminele organisaties', zei Claudia Carrasquilla, hoofd van de nationale georganiseerde misdaad-eenheid van het OM.


Libreros, die in 2014 de beste openbaar aanklager van Colombia werd genoemd, werd tijdens het rijden door het zuiden van de stad vermoord door twee moordenaars op een motorfiets. De hoogste Officier van Justitie hield toezicht op onderzoeken tegen verschillende van de meest prominente georganiseerde misdaadgroepen in Colombia.


De zust van de Officier van Justitie, Carmenza Libreros, vertelde televisienetwerk Caracol, dat de Unidad Nacional de Protección (UNP) had geweigerd Libreros en zijn gezin te beveiligen. 'Hij had om bescherming gevraagd, meerdere keren vroeg hij om bescherming voor zichzelf en zijn gezin en zij ontkenden het ... waar is gerechtigheid in dit land?', vroeg de zus van de Officier van Justitie aan het televisienetwerk.

De UNP, die al maanden onder vuur ligt vanwege mislukkingen en corruptie, reageerde niet onmiddellijk op de beschuldiging..


Zowel de de politie van Cali als het Openbaar Ministerie hebben onmiddellijk onderzoek naar de moord aangekondigd. 'We verifiëren samen met het Openbaar Ministerie en met onderzoekers die samen met de Officier van Justitie hebben gewerkt, mogelijke kritieke en speciale processen die Libreros uitvoerde', vertelde Cali's waarnemend politiechef Miguel Angel Botia aan de pers.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/CNN Espanol/Twitter/El Tiempo/YouTube/ Facebook)

Brazilië legt Facebook boete van 1,6 miljoen dollar op

Fikse boete voor het ongeoorloofd delen van gebruikersgegevens


Het Braziliaanse ministerie van Justitie heeft vandaag, maandag 30 december 2019, bekendgemaakt, dat het de social mediagigant Facebook een boete van 1,6 miljoen dollar heeft opgelegd voor het ongeoorloofd delen van gebruikersgegevens. 


Het ministeriële departement voor consumentenbescherming meldde, dat het had ontdekt dat Facebook de gegevens van 443.000 gebruikers had vrijgegeven via de app ‘thisisyourdigitallife’. Het ministerie geeft aan dat de gegevens gebruikt werden voor twijfelachtige doelstellingen.

Facebook heeft volgens Persbureau Reuters tot nu toe nog niet gereageerd op het verzoek naar toelichting.


Het ministerie van Justitie zegt, dat het grootste social netwerk ter wereld er niet in was geslaagd om zijn gebruikers te voorzien van correcte informatie omtrent privacy-instellingen, voornamelijk die aangaande de gegevens van Facebookvrienden en vrienden van die Facebookvrienden.

Het ministerie laat ook weten dat het een onderzoek had opgestart in navolging van de mediaberichten over het misbruik van Facebook en de hele Cambridge Analytica-affaire in 2018.

Facebook heeft 10 dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing. De boete zou binnen 30 dagen betaald moeten worden.

(Suriname Mirror/Reuters/Smart Business/Twitter)

13-Jarig Braziliaans meisje overlijdt bij geboorte baby door haar vader verwekt - Baby jongetje overleeft

Luana Ketlen vier jaar lang seksueel misbruikt door haar vader...


Een 13-jarig meisje dat vier jaar lang seksueel werd misbruikt door haar vader, overleed tijdens de geboorte van haar baby, zei de politie in Brazilië. Schoolmeisje Luana Ketlen stierf op 11 december nadat ze was opgenomen in het ziekenhuis met ernstige buikpijn, voordat dokters ontdekten dat ze zwanger was. Artsen besloten om de bevalling op te wekken en een babyjongetje af ​​te leveren - die het heeft overleefd - voordat ze het meisje naar een gespecialiseerde zorgafdeling brachten. Ze stierf onderweg. 

De politie vaardigde vervolgens een arrestatiebevel uit voor de 36-jarige vader Tome Faba. Volgens de politie begon de man zijn dochtertje te misbruiken toen ze slechts negen jaar oud was. Faba sloeg op de vlucht, maar werd een week later in de stad Coari opgepakt.

Hij verscheen voor het eerst op 27 december voor de rechtbank beschuldigd van kindermishandeling en doodslag. De familie van Faba, die aan de rand van Coari woont, zegt dat ze geen idee hadden van het misbruik.

De lichtgebouwde tiener was zeven maanden zwanger toen ze met ernstige pijn naar het regionale ziekenhuis van Coari werd gebracht. Artsen diagnosticeerden haar met acute bloedarmoede. Ze beviel van een premature babyjongen die op wonderbaarlijke wijze overleefde. Maar, na de bevalling ging de gezondheid van het meisje achteruit en uit de testresultaten bleek dat ze aan meerdere complicaties leed, waaronder levercirrose, water in de longen en lage bloeddruk. Luana stierf terwijl ze werd overgevlogen naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas, op ongeveer 363 kilometer afstand.

Tijdens een persconferentie zei José Barradas, politiecommissaris van Coari: 'De tiener woonde bij haar ouders in een landelijk gebied buiten de stad. Ze realiseerde zich pas twee maanden geleden, toen ze pijn in haar buik begon te voelen, dat ze vijf maanden zwanger was. Luana beweerde dat ze werd bevolen om met haar vader te gaan vissen en naar verluidt door hem was verkracht terwijl ze daar was.'

(Suriname Mirror/Tribuna/The Daily Mail/sol.sapo.pt/)

Vindingrijke jaguars op eilandje voor kust Braziliaanse staat Amapá vissen in zee om te overleven

'Ik ken geen andere jaguarpopulatie die zoveel vis eet, het is heel ongebruikelijk'

(Bron foto: André Dib / WWF-Brazil)
Op het eiland Maracá-Jipioca leven 27 jaguars


Op een klein, ongerept eilandje voor de kust van het Braziliaanse Amazonegebied leeft een bloeiende populatie jaguars, die heeft geleerd vis uit zee te vangen om te overleven. Dit nieuwe, zeer vindingrijke, gedrag van deze grote katten is vastgelegd door een onderzoeksteam van het WWF (World Wide Fund for Nature), die de jaguars volgt middels halsbanden en camera’s op het afgelegen eiland. 

Op het eiland Maracá-Jipioca staat een ecologisch station, 5 kilometer verwijderd van het vasteland van de Braziliaanse staat Amapá. Het eiland is beschermd gebied en heeft geen menselijke bewoners. Het heeft een divers landschap van tropische bossen, ondergelopen graslanden, mangroves en wadden. Volgens de WWF-onderzoekers dient het eiland als een kraamkamer van jaguars. Zij hebben drie katten een halsband omgedaan en op het eiland hangen 70 camera’s om het gedrag van de dieren vast te leggen.

(Bron foto: Estação Ecológica de Maracá Jipioca)
Hoewel jaguars eerder zijn gezien terwijl ze vis vingen in het Braziliaanse draslandgebied ‘de Pantanal’, wordt aangenomen dat dit het eerste bewijs is dat de dieren in zee springen om hun prooi te vangen. Marcelo Oliveira leidt het onderzoek van WWF: 'Dit is de eerste keer dat dit gedrag is gezien in het Amazonegebied. Op de heenweg was de jaguar droog en op de terugweg was het dier nat en had een bewegende vis in zijn bek. Ik ken geen andere jaguarpopulatie die zoveel vis eet, het is heel ongebruikelijk.'

Volgens de onderzoeker hebben de jaguars twee vistechnieken: ze wachten op het getijde en vangen dan de vis in de plassen die ontstaan in het mangrovegebied óf ze springen in de zee om de vis te vangen.

Het diverse landschap op het eiland trekt ook andere dieren aan. Trekvogels, zoals de Amerikaanse flamingo, de visarend en de koekoek komen er graag. Vissers zeggen dat ze jaguars, maar ook herten, miereneters en buffels hebben zien zwemmen tussen het eiland en het vasteland. Op het eiland leven 27 jaguars, waar normaal gesproken in een territorium van deze grootte maar 2 tot 5 jaguars bij elkaar zouden leven. De jaguars jagen op herten, buffels, hagedissen en apen, maar het grote aanbod van vis zou maar zo het geheim van hun succes kunnen zijn, beweren de onderzoekers.

Iranildo Coutinho is hoofd van het ecologisch station op het eiland. Hij noemt het eiland een 'kraamkamer' of 'toevluchtsoord' voor jaguars, omdat het misschien de populatie op het vasteland aanvult. 'Vissers zeggen vaak dat het eiland jaguars ‘produceert’. Het is het enige eiland aan de kust van het Amazonegebied en daarom heeft het eiland belangrijke soorten fauna en kustvegetatie die heel goed behouden zijn. Het dient daarom bijna als een levend laboratorium.'

Het vasteland nabij het eiland is gevaarlijk voor de jaguars, omdat buffelhouders de grote katten zien als bedreiging voor hun vee. Eind 2018 werd een vrouwelijke jaguar met haar jong gedood na een gevecht met honden in het dorpje Sucuriju, dat 50 kilometer ligt van het eiland.

Op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten staat de jaguar aangemerkt als 'bijna bedreigd'. Het dier wordt bedreigd door ontbossing en illegale handel in zijn huid en lichaamsdelen. Het Amazonegebied is het enige, grote overgebleven gebied waar jaguars leven, maar geschat wordt dat recente bosbranden het leefgebied van zo’n 500 jaguars hebben verwoest. Deze katten zijn een van de grootste roofdieren in Zuid-Amerika en worden vaak gezien als lakmoestest van de gezondheid van het bos. De halsbanden met satelliettechnologie en de camera’s op het eiland Maracá-Jipioca geeft de onderzoekers informatie over hoe het roofdier zich beweegt in zijn territorium. Deze informatie kan helpen het onvermijdelijke contact met mensen zoveel mogelijk te beperken.


Dr. Chris Carbone, een senior onderzoeker bij de Zoological Society of London en expert op het gebied van roofdier-prooirelaties, zegt over het onderzoek (waarbij hij niet betrokken was), dat het aantoont hoe veelzijdig deze katten zijn.

'Het is goed dat jaguars zoveel aanpassingsvermogen laten zien, vooral nu in het wild levende dieren in het algemeen steeds meer worden blootgesteld aan vermindering van hun leefgebieden. Dit vermogen tot aanpassing kan dan cruciaal zijn in hun toekomstige overleving. 

Toch kunnen we niet achterover leunen. We weten niet hoe lang jaguars op dit eiland al vissen. Als het een langdurige aanpassing is in het gedrag, dan zouden veel soorten bij een plotselinge verandering in hun leefomgeving te weinig tijd hebben om zich daaraan aan te passen.' 

In 2020 zullen de onderzoekers het aantal camera’s op het eiland uitbreiden en twee extra jaguars een halsband omdoen.

(Suriname Mirror/Animals Today/Bron: The Guardian)

Nederlandse vrouw (38) overvallen in haar woning in Paramaribo

Ongewapende overvaller bindt slachtoffer vast met schoenveters

Dader neemt de benen bij komst gealarmeerde kennis van vrouw


Een 38-jarige Nederlandse vrouw is gisterochtend door een ongewapende man overvallen in haar woning in Paramaribo. Daarbij heeft de dader het slachtoffer vastgebonden met schoenveters en betast. 

De Times of Suriname, die in haar editie van vandaag, maandag 30 december 2019, melding hiervan maakt, geeft aan dat de vrouw lag te slapen. Zij schrok wakker van een hard geluid dat leek op een knal op de voordeur van het huis. Het slachtoffer stond op om een kijkje te nemen. Toen zij de deur openmaakte werd zij meteen overvallen door de crimineel. Vervolgens werd zij vastgebonden en betast door de overvaller die haar wilde verkrachten.

De krant meldt verder, aldus Waterkant.net, dat bij het horen van de knal de vrouw al een kennis had gebeld om te komen kijken wat er gebeurde. Toen hij arriveerde verdween de overvaller. Hij maakte Srd 1..000 en 850 euro buit.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de overvaller.

Het bericht vermeldt niet waar een en ander is gebeurd...

Ethiek bij Surinaamse nieuwswebsites... 😥

Visserscollectief blikt terug op 2019 - Kustvissers geplaagd door slecht vergunningenbeleid en zes Chinese hektrawlers

'Steeds meer vissers genoodzaakt hun bedrijfsactiviteiten te stoppen'


De kustvisserij heeft in 2019 veel uitdagingen gehad. De grootste uitdaging was het slechte vergunningenbeleid voor deze categorie visserij. Daar kwamen nog bij kijken externe factoren als klimaatverandering, waardoor de vissers onder andere te maken krijgen met toenemende sarragasum (zeewier) voor de kust. Ze ervaren ook steeds sterkere winden en daarmee gepaard gaande onstuimige wateren. 

In een terugblik op 2019 wijst het Visserscollectief op de steeds afnemende visvangsten, de lage prijzen voor vis en financiële obstakels (koersstijging en geen toegang tot banken). Het blijkt dat steeds meer vissers genoodzaakt zijn hun bedrijfsactiviteiten te stoppen, omdat zij niet uit de kosten komen en de middelen niet hebben om verder te gaan.

Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, zegt vandaag, maandag 30 december 2019, op Starnieuws, dat de kosten voor de boten steeds stijgen door de toenemende prijzen van vistuig, onderhoud, reparatie en levensmiddelen. De kustvissers moeten ook de pompprijs van benzine betalen met alle toegevoegde belastingen, merkt Lall op.

Het collectief is nog steeds in overleg met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om na te gaan hoe de Staat deze categorie vissers kan ondersteunen 'om de voedselveiligheid en de export van vis te garanderen voor Suriname'.

Er is veel te doen geweest rond de komst van zes grote Chinese hektrawlers. De komst van de Chinese trawlers was een van de zaken die het Visserscollectief heeft wakker geschud om samen met alle stakeholders te waken over de visgronden en te voorkomen dat deze onverantwoord worden gebruikt, stelt Lall.

Tot op het hoogste niveau in het land is aandacht gevraagd voor de visserij in Suriname. Het is een jaar geweest waarin veel gesprekken zijn gevoerd met het ministerie van LVV, waarin de ordening van de kustvisserij 'goed' is besproken. De huidige minister heeft zijn woord gegeven om de sector te verduurzamen, zegt Lall en 'er is een aanvang gemaakt met de ordening van het vergunningenbeleid'. De kustvissers kijken met belangstelling uit naar de ordening van de diepzeevisserij, waar de uitgegeven vergunningen bijna verdubbeld zijn en de manier van vissen internationaal als niet duurzaam wordt gezien.

In 2019 zijn er ook heel wat momenten geweest die vruchtbare zaken hebben opgeleverd, weet Lall. Zo is er een aanvang gemaakt met de aanpassing en evaluatie van het huidige visserij management plan. Er zijn waardevolle projecten uitgevoerd met de vissers en non-gouvernementele organisaties, waarbij een 3D kaart van de zeebodem tot stand is gekomen samen met het WWF, de EU en het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer.

Vissers hebben hun kennis vergroot met bijscholingen in onder andere waardeketen management en voedselveiligheid en 'bycatch reduction'. De kustvissers hopen dat het ordeningsproces wordt voorgezet door LVV en dat zij ondersteuning krijgen van de Staat 'zodat Surinamers in de eerste plaats mogen genieten van onze hulpbron en wat deze te bieden heeft'.

In de komende periode zal meer aandacht moeten worden besteed aan de diversificatie van de sector aangezien klimaatsverandering een grote impact zal hebben op het werk van de vissers. Het Visserscollectief zegt er alles aan te doen om de ordening en management van de sector aan te passen om deze te verduurzamen, opdat de bestaanszekerheid voor generaties kan worden gegarandeerd.

Loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2020 verlaagd op Aruba

Belastingvrije voet omhoog en belastingtabellen aangepast aan inflatie


De regering van Aruba heeft laten weten, dat de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2020 wordt verlaagd. De belastingvrije voet gaat omhoog en de belastingtabellen worden aangepast aan de inflatie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 december 2019.

Omdat het minimumloon wordt verhoogd tot 1.815,35 florin, stijgt ook de belastingvrije voet. Dat betekent dat iedereen die maandelijks 2.400 florin of minder verdient, geen inkomstenbelasting meer verschuldigd is. Deze aanpassing werkt door in alle belastingschijven. Daarnaast worden de schijven aangepast aan de inflatie. Concreet betekent dit een verhoging van de verschillende grenzen met vier procent, waardoor de belastingdruk vermindert.

Tot en met 2014 werd deze aanpassing aan de inflatie automatisch doorgevoerd. Toen werd de wet aangepast, waardoor de minister van Financiën de discretionaire bevoegdheid kreeg om de tarieven al dan niet aan te passen aan de inflatie.

Volgens de regering passen de nieuwe tarieven in het grotere plan van belastinghervormingen. In dat kader werd de belasting op pensioenen al verlaagd, evenals de grondbelasting. Ook werd de prijs van brandstof afgetopt door het verlagen van de accijnzen. 

Aantal toegewezen ontslagaanvragen in 2019 op Curaçao fors gestegen: 405

Periode januari tot en met oktober voor 791 personen ontslagverzoek ingediend


Tussen januari en oktober 2019 is door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) voor meer personen de ontslagaanvraag toegewezen dan in dezelfde periode een jaar geleden, te weten 405 tegenover 228, zo schrijft vandaag, maandag 30 december 2019, het Antilliaans Dagblad.

In totaal werd in 2019 in de periode januari tot en met oktober voor 791 personen een ontslagverzoek ingediend, terwijl dit in 2018 in deze periode om 372 personen ging.

Opvallend is overigens, dat het aantal bedrijven en instanties dat een ontslagaanvraag indiende in 2018 wel groter is dan in 2019, te weten 179 tegenover 143. Deze gegevens van SOAW zijn naar de Staten gestuurd in antwoord op vragen van Rennox Calmes (PIN).

Uit de cijfers van 2019 blijkt ook, dat er nog onduidelijkheid is over het al dan niet toewijzen van het ontslag van 334 personen (42 procent). In 2019 is de reden voor het ontslag bij 57 personen bedrijfseconomisch. In 22 gevallen gaat het om een verstoorde arbeidsrelatie, in 34 gevallen om langdurige ziekte en bij 12 personen om het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Als deze cijfers opgeteld worden, gaat het hier in totaal om 153 ontslagen, verre dus van de in totaal 791 personen voor wie ontslag is aangevraagd en verre ook van de 405 personen voor wie het ontslag is toegewezen.

Refineria di Kòrsou neemt exploitatie Isla tijdelijk over en betaalt lonen

Bonden wijzen plan B af en roepen op tot manifestatie


Geen akkoord met PdVSA over de duur van de transitieperiode 


Het is de regering/Refineria di Kòrsou (RdK) niet gelukt met PdVSA tot een akkoord te komen over de duur van de transitieperiode totdat Klesch Group de raffinaderij naar verwachting medio 2020 overneemt. Dit houdt in dat PdVSA, na 34 jaar de operator te zijn geweest, de raffinaderij vanaf woensdag niet langer zal exploiteren. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 december 2019.

RdK zal na beëindiging van het leasecontract met PdVSA gedurende zes maanden, tot de overname door Klesch, zelf zorg dragen voor de operatie van de raffinaderij.

Na jaren met de rug tegen de muur te hebben gestaan, neemt Curaçao het heft in eigen hand, zo werd gisteravond laat tijdens een ingelaste persconferentie van de regering gesteld.


'Aan alle werknemers van Isla wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden door CRU', zei waarnemend RdK-directeur Marcelino ‘Chonky’ De Lannoy. CRU (Curaçao Refinery Utilites, dochterbedrijf van RdK) biedt werk en inkomen aan alle Isla-personeelsleden onder dezelfde voorwaarden voor een transitieperiode van zes maanden.

Suriname heeft nu een heus Denksportcentrum... - Kadootje van China

'Denksporten, die denkvermogen ontwikkelen, kunnen jonge leiders  opleveren'...😂

(Bron foto: NII)


Het Suriname Denksportcentrum, gevestigd is op het Anton de Kom Universiteit van Suriname complex, is zondag 29 december 2019 officieel in gebruik genomen met het doorknippen van een lint na een officieel gedeelte met toespraken en entertainment. Het centrum is een donatie van China, gebouwd  door de China Dalian International Group, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken heeft namens president Desi Bouterse de aanwezigen toegesproken en de nodige handelingen verricht. De voorzitter van de Surinaamse Dambond, Nelius Codrington, is zeer ingenomen met het Denksporcentrum. Hij is overtuigd dat deze faciliteit zeker een boost zal geven aan de denksporten in Suriname en een belangrijke bijdrage zal leveren aan het cognitief denken van jongeren.

De voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, Ramon Tjon A Fat, heeft zijn dank uitgebracht aan alle actoren die het centrum tot een feit hebben kunnen maken. Hij hoopt dat dit ervoor zal zorgen, dat de denksporten beter tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Liu Quan, ambassadeur van China in Suriname, noemde de ingebruikname een historisch moment. Bij een oriëntatiebezoek was hij onder de indruk van de kwaliteit en snelheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd van de totstandkoming voor het centrum. De ambassadeur is de mening toegedaan, dat denksporten die het denkvermogen ontwikkelen, jonge leiders kunnen opleveren. Liu Quan heeft ook zijn dankbaarheid getoond voor de samenwerking en diplomatieke relatie met Suriname en is blij dat China weer een belangrijke bijdrage heeft mogen leveren aan de ontwikkeling van het sportgebeuren.

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft tijdens zijn toespraak zijn ervaring gedeeld als schaker. Hij is de mening toegedaan, dat de denksporten vooral weggelegd zijn voor jongeren. Met het centrum hoopt hij dat de denksporten zich verder gaan ontwikkelen. De denksportorganisaties heeft hij bemoedigd om bij elkaar te komen, voldoende gebruik te maken van de faciliteit, meer toernooien te organiseren en deel te nemen aan meer internationale toernooien.

Minister Gopal gaf aan, dat denksporten door de jaren heen populairder zijn geworden, gezien de successen van Surinaamse topsporters op internationaal niveau. Het was dus van groot belang om een goed gefaciliteerd sport ontwikkelingscentrum op te zetten. Net als elk ander sport hebben ook denksporten behoefte aan een specifieke infrastructuur. De minister benadrukte dat denksporten vooral goed zijn voor de ontwikkeling van jongeren, omdat het de doelgroep probleem oplossend laat denken waarbij vaardigheden zoals logisch redeneren, rekenvaardigheid, ruimtelijke inzicht en bovenal concentratie worden ontwikkeld.

Eindelijk: Toerismefaciliteiten op Brownsberg-plateau komen in handen private onderneming

Plateau moet weer toerist aantrekkelijk en commercieel succesvol worden 

Het moet een verval een halt worden toegeroepen


De toerismefaciliteiten op het Brownsberg-plateau mogen worden overgenomen door een private onderneming. Hiertoe heeft het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) groen licht gegeven. Binnen dit proces, waarin de private partij via een openbaar inschrijvingsproces zal worden toegewezen, zal Stinasu (Stichting Natuurbehoud Suriname) als toezichthouder fungeren en de regulering ter hand nemen. Dit meldt Starnieuws vandaag, maandag 30 december 2019.

Het aanwijzen van wie de faciliteiten zal overnemen, zal door een selectiecommissie plaatsvinden, waarin ook het lokale gezag van Brokopondo als belangrijke stakeholder zitting zal hebben. Voor de toewijzing, zal de commissie de beste voorstellen selecteren op basis van vooraf gestelde criteria, zoals een ‘trackrecord’ op grond van ervaring, specialistische kennis, good governance, kredietwaardigheid en transparantie, met ingebouwde garanties die het welzijn en de welvaart van de lokale gemeenschap garanderen, aldus Conservation International Suriname (CIS).

John Goedschalk, directeur van CIS, heeft samen met RGB en Stinasu als sluitstuk van een reeks voorbereidende gesprekken met diverse stakeholders het districtscommissariaat van Brokopondo geïnformeerd over het traject van een ‘Public Private Partnership’ (PPP). De inschrijving is open voor zowel binnen- als buitenlandse investeerders en toerisme operators. Echter zal de lokale gemeenschap, indien zij een plan heeft dat aan de criteria voldoet en door hen gefinancierd en uitgevoerd kan worden met door hen aangewezen partijen, in een voorkeurspositie verkeren.

Met dit PPP-project hopen de overheid en CIS, samen met andere relevante stakeholders, het Plateau weer tot een toerist aantrekkelijk en commercieel succesvol oord te maken om zo het verval een halt toe te roepen en de Brownsberg in zijn oude glorie te herstellen op basis van moderne ondernemingsinzichten.

Om vooral de inzichten van de lokale gemeenschap mee te nemen, is ook vergaderd met belangrijke vertegenwoordigers van de gemeenschap waaronder de Organisatie Gezagsdragers Brownsweg en de NV ‘Gadu Manda Wang Kai' (met vertegenwoordigers uit alle geledingen van Brownsweg) om dit traject verder uit te diepen. Aangezien de gemeenschap van Brownsweg in alle bijeenkomsten heeft aangegeven, dat zij er alles aan wil doen om dit uniek natuurgebied te behouden en consensus te willen bereiken in alle conflictissues, wil zij zich ook als een belangrijke partner presenteren.

CIS ondersteunt dit project in het kader van zijn ‘Groene Groei Strategie’, waarbij duurzame groei, toegevoegde waarde, ondernemerschap en toename werkgelegenheid, de uitgangspunten zijn. In het PPP-model is er minder druk op de overheid; de zware zorgplicht vervalt. Daarvoor in de plaats komt economische groei met duurzaam beheer en de waarde van de natuur als basis, waarin moderne inzichten in natuurbeheer meegenomen worden.

'Centrale Bank speelt cruciale rol in facilitering wanbeleid van deze regering'

Gajadien wil imagoschade gecreëerd door governor snel hersteld zien door Raad van Toezicht


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) ziet niet alleen de teruggave van 19,5 miljoen euro als belangrijk. 'Suriname heeft harder nodig de goede naam en het vertrouwen in onze instituten en banken als goede basis van ons financieel systeem. Met het vervolgonderzoek van onze banken naar witwassen word hieraan geen verbetering gebracht', zegt de politicus vandaag, maandag 30 december 2019, op Starnieuws. 

Gajadien hekelt het feit, dat de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, in de media treedt en tegelijkertijd onduidelijkheid creëert. 

'Hij kan niet verklaren vanwaar de dollars komen die de cambio van Chotelall goedkoper dan de rest aanbiedt, terwijl de controle wordt uitgeoefend door de CBvS. Het lijkt meer op een accommodatie van personen en/of bedrijven door de CBvS door niet transparante valuta-interventies. De governor kan niet verwijzen naar de president van het land. En juist deze niet transparante handelingen roepen argwaan op, niet alleen bij de samenleving maar ook bij internationale instituten', zegt Gajadien.

'Je kan immuniteit hebben, maar als men merkt dat er misbruikt van wordt gemaakt, gaat dat jou steeds achtervolgen. Zie ook het voorbeeld van een veroordeelde president van Suriname, die gebruik kan maken van zijn immuniteit om als staatshoofd naar bepaalde landen te gaan, maar neemt geen risico omdat hij opgepakt kan worden. Daarom worden landen waar hij kan gaan zorgvuldig uitgezocht.' 

'Economisch gezien is er geen ontkomen aan met dit slecht monetair beleid. Het resultaat is dat de koersen verder omhoog gaan. De Centrale Bank speelt een cruciale rol in de facilitering van het wanbeleid van deze regering', vindt Gajadien.

Vragen die onbeantwoord zijn gebleven door de CBvS zijn onder meer:
⁃ Met welk geld valuta-interventie plaatsvindt bij de zogenaamde City cambio (Chotelall)?
 ⁃ Hoeveel en tegen welk koers wordt vanuit CBvS geïntervenieerd bij de cambio’s en banken?
 ⁃ Hoeveel goudopkoop heeft er dit jaar plaatsgevonden en welke valuta is hiervoor aangewend?

'We kunnen doorgaan met deze vragen, welke slechts bedoeld zijn voor de broodnodige transparantie.' Gajadien ziet graag dat de imagoschade die de governor creëert voor de CBvS snel hersteld wordt door de Raad van Toezicht of de regeringscommissaris.

Procureur-generaal Baidjnath-Panday bezorgd over gebrek aan discipline bij leden gewapende machten

'Met gesloten oog vallen ook de oren dicht, U heeft een wapen bij de hand, voor wie!?'Procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday is bezorgd over de weinig disciplinaire houding van sommige leden van de gewapende diensten. Na uitspraken van Politiebond-voorzitter Raoul Hellings vrijdag over collega’s die hun plicht verzaken, uitte zaterdag ook de voorzitter van de bond Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), Harold Toekaja, zijn bezorgdheid over het gebrek aan discipline bij personeelsleden. De Baidjnath-Panday sprak ook zaterdag bij de bevordering van BBS'ers, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 30 december 2019.

Hellings haalde aan, dat het triest gesteld is met de beroepsethiek en de verantwoordelijkheid van zijn leden. Zo schakelen sommigen tijdens de nachtdienst het licht op de politiestations uit en gaan slapen, in plaats van op straat te surveilleren.

Baidjnath-Panday: 'U en de politie en allen die geroepen zijn om conform hun beroep diensten te verlenen in naam van de Staat behoren op hun plek en alert te zijn. Met een gesloten oog vallen ook de oren dicht. U heeft een wapen bij de hand, voor wie!?' 

Hij vroeg zijn gehoor wat het noodlot zal zijn als er wordt toegeslagen en 'u het slachtoffer wordt'. 'U bent het die niet gedaan heeft wat van u verwacht wordt.' Volgens de procureur-generaal overschaduwt het positieve het negatieve, maar toch vallen de negatieve handelingen meer op. 'U moet met waardigheid de dienst uitdragen.'

Zich voornamelijk richtend tot de BBS'ers zei Baidjnath-Panday, dat zij 'zichzelf moeten meten' aan de hand van markeringen op een liniaal. 'Houdt u een liniaal voor u zelf en kijk als u voldoende hebt gepresteerd voor de streep op uw schouders. U hebt trouw beloofd aan de wet en de dienstopdracht.' Hij zei dat eerst de plichten vervuld moeten worden en dan pas komen de rechten aan bod en niet omgekeerd.

Volgens de procureur-generaal nemen collega's elkaar in bescherming. Het is niet alleen een attitudeprobleem, maar iets uit de inborst, zei hij. Hij zei, dat het goed zou zijn als er een handvest voor de BBS'ers zou zijn, zoals dat geldt voor de politie, 'zodat ze weten wat hen boven het hoofd hangt bij een gedrag dat niet wordt getolereerd'.

Beelden van Nederlander die grote anaconda vasthoudt populair op social media

Dick Lock professional op gebied van studie van reptielen en amfibieën


Een echte natuurliefhebber zou zo'n dier met rust laten toch...!


Volgens Waterkant.net vandaag, maandag 30 december 2019, is onderstaand filmpje, waarin te zien is dat een Nederlander in Suriname een flinke anaconda vastpakt, deze week flink gedeeld op social media. Veel mensen hebben de beelden met verbazing bekeken. 

De Nederlander is een professional op het gebied van de studie van reptielen en amfibieën. Het is Dick Lock, gids bij SU4You en Fred Ecotours, gespecialiseerd in herpetologische tours. Hij is daarnaast ook verbonden aan Herping Suriname, een team van jonge mensen die krachten bundelen om ecotoerisme in Suriname te stimuleren. Herping staat voor het zoeken naar amfibieën of reptielen en er is geen betere plek om dit te doen dan in Suriname.

De beelden werden vorige week vrijdag gemaakt toen de gids met een groep op weg was naar het binnenland via de Surinamerivier.


'Na ongeveer 3 uur op de boot zag een van de gasten een enorme anaconda van minstens 6 meter op een rots langs de rivier! Na een paar foto’s vluchtte het snel tussen de rotsen en terug het water in. Dit is al een geweldige ervaring en een persoonlijk record', luidt het verslag van Herping Suriname. 'Maar, amper 10 minuten later zagen we er nog een op een rots. Een van ongeveer 5,5 meter! Ondanks dat we het niet helemaal gemakkelijk voor ons hebben gemaakt, heeft het nooit geprobeerd uit te halen of te sissen. Wat een ongelooflijk dier.' 

De slang werd met medewerking van twee anderen door Dick vastgepakt. Het dier werd van dichtbij bekeken en er werden enkele foto’s gemaakt. Uiteraard werd de anaconda daarna weer netjes vrijgelaten.

Maar, een echte natuurliefhebber zou zo'n dier met rust laten toch en niet stoer doen voor wat fotootjes...!

Kijk voor meer informatie over Herping Suriname ook op hun Facebookpagina. Een deel van de film:

Container waarin 855 kilo cocaïne werd ontdekt had haven Zeebrugge als bestemming

Cocaïne was verborgen boven de container, in een vals plafond


De Belgische krant Nieuwsblad bericht vandaag, maandag 30 december 2019, dat de container waarin vrijdag op de Jules Sedney Haven in Paramaribo 855 kilo cocaïne werd ontdekt, de haven van Zeebrugge in België als bestemming had. Dat bevestigt Bob van Den Berghe, de directeur van het Container Control Programme van de VN: het UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

De drugs waren verborgen boven de container, in een vals plafond. De ontdekking werd gedaan door de Narcotic Drugs Brigade, in samenwerking met de Jules Sedney Port Control Unit, de Narcotic Intelligence Unit en de hondenbrigade.

Het onderzoek naar de zaak leidde de politie meteen naar een zekere Marlon T., 25, die vrijdag werd gearresteerd. Afgelopen weekeinde werden nog twee verdachten opgepakt, die werkzaam zijn op het haventerrein.