vrijdag 26 december 2014

Den Blauwvinger: Halfslachtige en late reactie Surinaams Jeugdparlement op kwestie 'Bullet'

COLUMN: Geen actie tegen positie artiest en lid Jeugdparlement 'Otjeman'

26-12-2014  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De meerderheid van het Nationaal Jeugdparlement heeft zich afgelopen woensdag, 24 december 2014, pas gedistantieerd, vele weken na de ophef in de lokale samenleving, van de teksten in het anti-homolied ‘Bullet’ van onder andere de artiesten King Koyeba en Otjeman. 'Dit besluit is zaterdag unaniem aangenomen tijdens de openbare vergadering', aldus het Jeugdparlement in een uitgebrachte verklaring. Beter laat dan nooit zal voorzitter Priya Sital, die zich in deze kwestie steeds zeer terughoudend heeft opgesteld, gedacht moeten hebben. Maar, de verklaring is halfslachtig, het optreden van het Jeugdparlement is halfslachtig.

'Het Jeugdparlement heeft respect voor de vrijheid van vrije meningsuiting en voor het recht op dezelfde behandeling voor iedereen. Om deze reden geven wij aan dat geen enkele Surinamer gediscrimineerd dient te worden in woord of daad en dat de uitlatingen van de gedachten van de collega's niet representatief zijn voor de gedachten van alle leden van het Nationaal Jeugdparlement', zo is in de verklaring opgenomen.

Maar, het jongerenparlement gaat op geen enkele wijze in op de positie van het lid Otnil 'Otjeman' Babel die deelneemt aan het lied en de daarbij behorende videoclip en tegen zijn gedane uitspraken over homo's in de media, in reactie op de ophef, en op zijn Facebookpagina, waarin hij onomwonden verklaart tegen homo's te zijn. Zijn positie in het Jeugdparlement lijkt echter onaangeroerd te zijn gebleven.

Tijdens het Nationaal Jeugdcongres werd op 2 december al een motie door iets meer dan driehonderd jongeren afgewezen waarin gevraagd werd dat Babel zijn verontschuldigingen zou moeten aanbieden. Slechts acht jongeren stemden voor de motie. De toon was toen al gezet. Babel wordt geaccepteerd.

Natuurlijk is iedereen vrij om zijn of haar mening te uiten, ook over homo's. Maar, die uitingen moeten wel binnen de lijnen van de wet blijven en het lied 'Bullet' passeert de lijnen van het wettelijk toelaatbare. Immers, discrimineren, bedreigen en feitelijk het oproepen van haat tegen een bevolkingsgroep zijn strafbaar gestelde gedragingen. Het Nationaal Jeugdparlement lijkt hier volledig aan voorbij te zijn gegaan.

Volgens Babel gaat 'Bullet niet over homo's, maar over zogenoemde 'Batty Boys'. Dat liet hij 6 december weten in een interview voor de Nederlandse radiozender FunX. 'We rappen nooit het woord homo. Met Batty Boys bedoelen we materialistische jongens die niet willen werken voor hun geld en niet naar school gaan. Zij gedragen zich als homo om aan geld te komen. Dat gedrag keuren we af.' Verder zei hij te geloven, dat iedereen met een beperking is geboren.
'Zo heb je ook mannen die meer vrouwelijke hormonen hebben, dan normaal. Als je als een echte man bent geworden, moet je je niet in het geheim gedragen als een homo en even later doen alsof je van de straat bent.'Het Jeugdparlementslid Babel mag uiteraard als artiest en ook als jeugdparlementslid zeggen wat hij wil, maar feit is dat hij heeft deelgenomen aan een lied en bijbehorende videoclip met anti-homoteksten die juridisch, strafrechtelijk, waarschijnlijk niet door de beugel kunnen. Hierover had het Jeugdparlement en zeker haar voorzitter zich in felle bewoordingen moeten uitspreken. Daarenboven had het Jeugdparlement in die context actie moeten ondernemen tegen het lid Otnil Babel. Dan zou dit jongerenparlement serieus kunnen worden genomen als politiek jongereninstrument.

Nu heeft het Jeugdparlement weer eens getoond geen vuist te durven maken en daarenboven zichzelf niet serieus te nemen met een verklaring waarin het zich distantieert van de teksten in het lied 'Bullet' zonder ook maar de naam Babel te vermelden......

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
26 december 2014
Amsterdam-Paramaribo