maandag 23 juli 2018

President Bouterse is maandag op werkbezoek naar het district Commewijne

(Bron foto: NII)
Werkgroep gaat werken aan de verschillende problemen binnen dit district


President Desi Bouterse is maandag voor een werkbezoek naar het district Commewijne geweest. Hij oriënteerde zich persoonlijk in het district om onder meer de staat van enkele belangrijke wegen na te gaan. Tijdens dit bezoek werd Bouterse vergezeld van deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en anderen uit zijn kabinet. aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, maandag 23 juli 2018.

Gezamenlijk zijn opties bekeken voor het verharden van deze wegen. De plaatselijke gemeenschap toonde zich bereid om zelf ook een bijdrage te leveren aan de oplossing. De president was onder de indruk van de 'gotong rojong' gedachte.

Aansluitend op dit veldbezoek voerde het staatshoofd 's avonds overleg met alle relevante actoren waaronder die van de ministeries van Financiën, Openbare Werken, Transport en Communicatie en die van Ruimtelijke ordening en Grond- en Bosbeheer.

De president bezocht onderwijsinstellingen, sportfaciliteiten in het district en had ook een ontmoeting met de plaatselijke gemeenschap te Zorgvliet. Daar hoorde het staatshoofd de problemen aan van buurtbewoners. Bewoners maakten energie-, infrastructurele- en grondproblemen bekend aan het staatshoofd. De president legde de nadruk erop, dat de problemen gezamenlijk aangepakt zullen worden. Een werkgroep is in het leven geroepen om te werken aan de verschillende problemen binnen dit district. Volgens President Bouterse zal vanuit zijn kabinet het werk begeleid en gemonitord worden. De aanpak van de problemen typeerde de staatsman als een 'spoedproject in verband met Javaanse immigranten dag'. Het streven is om een groot deel van de problemen opgelost te hebben voor de herdenking van de komst van de immigranten op 9 augustus.

De president wees op de bijzondere bijdrage die de groep Javanen heeft geleverd en zei, dat zij het meer dan verdiend hebben om een oplossing te brengen in de problemen.

Bouterrse riep de bewoners op om de productie ter hand te nemen, hiervoor heeft Suriname volgens hem te veel rijkdommen gehad van de Allerhoogste. 'Suriname kan pas rijk worden als we daadwerkelijk gaan produceren', zei het staatshoofd.

Regering Suriname neemt, voorspelbaar, geen genoegen met zogenoemd 'pover excuus' minister Blok

'Excuus biedt geen solaas voor de onjuistheden die de bewindsman heeft gezegd'

'Blok had zijn gewraakte woorden in totaliteit als onjuist moeten bestempelen'....


De minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Stef Blok, zegt in een schrijven aan de Surinaamse regering, dat zijn uitspraak dat Suriname een ‘failed state’ is, een ongelukkige keuze is geweest van woorden. Hij erkent dat deze woorden als aanstootgevend over kunnen komen en verontschuldigt zich daarvoor. 

Maar, de Surinaamse regering neemt - zoals was te verwachten - geen genoegen met 'dit pover excuus', aangezien die geen solaas biedt voor de onjuistheden die de bewindsman heeft gezegd, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut maandag 23 juli 2018.Minister Blok treft met zijn uitspraken het Surinaams volk in de kern van haar zijn, nota bene:

1. de gewraakte onjuiste uitspraken zijn niet teruggenomen en
2. de excuses aan het volk van Suriname is eminent.

Minister Pollack-Beighle zegt, dat de regering volledige voldoening zal hebben als de woorden in totaliteit als onjuist worden bestempeld. Volgens de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken gaat het in wezen niet om de uitspraken alleen, maar meer nog om de onjuistheid van zaken die Suriname als fundamenteel ziet.

'Wij hebben een etnische diversiteit, wij hebben een gezamenlijke uiting van culturen, dat is wie we zijn', zegt de minister. Ze benadrukt, dat Suriname geenszins genoemd kan worden in de rij van 'failed states', aangezien er zowel een functionerende democratische beleving is alsook functionerende instituten. Er is eveneens geen sprake van verstoorde rechtsorde in het land.

De Nederlandse bewindsman treft met zijn uitspraak niet alleen de regering, maar zeker ook het Surinaams volk.

Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname is er een ferm protest geweest op de uitlatingen van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. In de vorm van een nota, is het misnoegen en het onbehagen over de woorden geuit door minister Blok kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van het protest is vrijdag 20 juli een gesprek geweest tussen de tijdelijk zaakgelastigde van Suriname in Nederland, Ebu Jones, en de directeur westelijk halfrond, Marcel Vink.

De Surinaamse regering zal een gepaste reactie verzenden op de ontvangen brief van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De regering Bouterse lijkt de uitspraken van Blok en zijn heldere excuus te gebruiken als excuus om zich te laten gelden. Te verwachten is, dat met de duidelijke excuusbrief van Blok voor hem de uit zijn voegen (op)geblazen 'Surinaamse zaak' is afgedaan.

Patricia Etnel (NPS): 'Toegankelijkheid onderwijs voor mofinawans wordt moeilijker'

'Zo'n kind van een mofinawang blijft op GLO-niveau, want dat is qua kosten niet gestegen'


De recente tariefsverhogingen in het onderwijs per schooljaar 2018-2019 baren NPS-volksvertegenwoordigster Patricia Etnel zorgen. 'Het onderwijs wordt op deze manier door de regering niet meer toegankelijk voor de mofinawans.' De parlementariër refereert naar de vele alleenstaande moeders. 'We hebben heel veel alleenstaande moeders in Suriname, een groot aantal verdient een basisloon en met Srd 2.000 kom je al lang niet meer uit onder de regering Bouterse, laat staan een vrouw die Srd 1.100 of 800 verdient. Hoe betaalt zo'n vrouw alle kosten, vooral als ze wil dat haar kinderen moeten doorstuderen?', vraagt zij zich maandag 23 juli 2018 af in het Dagblad Suriname. 'Zo'n kind van een mofinawang blijft op het niveau van GLO (Gewoon Lager Onderwijs), want dat is qua kosten niet gestegen.'

De parlementariër toont hiermee aan, dat kinderen van de mofinawang moeilijker uit de vicieuze cirkel van lage lonen geraken. De kans om verder te studeren, wordt hen nagenoeg ontnomen wanneer inschrijfgelden substantieel en in een kort tijdsbestek worden verhoogd.


'De inschrijfgelden van HAVO, VWO evenals de universiteit zijn fors gestegen, terwijl de boekenhuur nog niet is betaald en er ook nog geen boeken zijn gekocht', zegt Etnel. De volksvertegenwoordigster wijst erop, dat het niet alleen de inschrijvingstarieven zijn, maar dat er ook gelet moet worden op uitgaven, zoals bijvoorbeeld voeding. 'Dat wordt voor velen een onmogelijke zaak. Het volk zou in deze moeten opkomen, want dit is ondraaglijk.'

Een eventuele optie om in termijnen te betalen, wuift de NPS-vertegenwoordigster weg. 'Dat kan niet voor de mensen bepaald worden. Kan men in de zak van de mensen kijken of zij het kunnen betalen?'

Met deze nieuwe ontwikkeling, namelijk de onverwachte tariefsaanpassingen, waarbij grote delen van de studerenden worden gedupeerd, vraagt Etnel zich af of er nog kan worden gesproken van onderwijsbeleid.

Mathoera (VHP) blij met anti-corruptiekruistocht NDP'er Immilioh Lens

'Ik ben heel blij, dat NDP’ers nu opstaan en informatie over corruptelingen binnen eigen partij brengen naar OM'

'Maar, meldt ook de misstanden van de stonfutu’s van de partij, als Ramon Abrahams, bij de procureur-generaal'


Dat NDP’er Immilioh Lens dreigt een beerput over corruptieve praktijken van ex-Sport- en Jeugdzaken-minister Faizal Abdoelgafoer te openen, ziet VHP-parlementariër Krishna Mathoera als zeer positief. 'Ik ben heel blij, dat NDP’ers nu zelf opstaan en informatie over corruptelingen binnen hun eigen partij brengen naar het Openbaar Ministerie. Wij hebben klokkenluiders in deze samenleving nodig', zegt Mathoera vandaag, maandag 23 juli 2018, in een reactie in het Dagblad Suriname. 

Lens, zelf lid van de NDP, heeft de Jongeren Anti-Corruptie Beweging opgericht. Deze beweging zal zich voornamelijk richten op corruptelingen binnen de NDP zelf, in het bijzonder de NDP-jongeren. Zijn eerste stap was het indienen van bewijsmateriaal bij het OM, waaruit zou moeten blijken dat de ex-directeur van de Wegenautoriteit Suriname, Geo Norden, zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.

Mathoera voert aan dat de moedige stap van Lens een teken is voor andere personen om zich niet door angst en rancune te laten leiden, maar ook massaal misstanden van corruptelingen bij de procureur-generaal aan de kaak te stellen, zodat gestolen middelen eindelijk teruggehaald kunnen worden. Dat is wat de onlangs aangenomen Anti-Corruptiewet ook beoogt.

Mathoera, ex-politiecommissaris en lid van de vaste parlementaire commissie Justitie en Politie, merkt op dat er heel weinig transparantie is bij de regering. 'Je vraagt cijfers en je stelt vragen, maar de regering komt niet met concrete antwoorden. De beste manier om corruptie te bestrijden, is transparantie. Stel dat er hier een straat wordt geasfalteerd en iemand heeft een gunning gehad voor Srd 2 miljoen, dan zouden wij op basis van verstrekte informatie vanuit de regering moeten kunnen toetsen of de aanbesteding correct was, niet te veel is betaald en of het werk correct is opgeleverd', aldus de VHP’er.

De VHP’er vindt echter ook, dat Lens deze stap al enkele jaren terug kon hebben genomen, waardoor nu niet de indruk zou kunnen worden gewekt dat hij door middel van chantage iets probeert gedaan te krijgen door politieke kopstukken. 'Mijn ervaring uit de politie prakrijk leert dat wanneer de relaties goed zijn, mensen niet geneigd zijn om direct aan de bel te trekken en zaken in de publiciteit te brengen. Pas wanneer er problemen ontstaan, ruzie is of men tot het besef komt dat dit een beetje te ver gaat, trekt men aan de bel. Vergelijk het men een relatie tussen man en vrouw. Pas wanneer het niet goed loopt, hoor je man of vrouw over de lelijke verhalen van hun partner.'

Mathoera benadrukt dat Lens echter niet selectief moet omgaan door slechts de scheefgaande jongeren binnen zijn partij aan te (laten) pakken, maar ook de misstanden van de stonfutu’s van de partij bij de procureur-generaal moet indienen.

Als voorbeeld noemt zij de misstanden van ex-Openbare Werken-minister Ramon Abrahams, nu raadsadviseur van de president, die na zo'n acht jaar eigenaar is van helikopters met een waarde van miljoenen. Ook de aankoop van de villa van Financiën-minister Gillmore Hoefdraad van enkele honderd duizenden euro’s roept vraagtekens bij haar op.

'Als wij nagaan dat mensen na acht jaren eigenaren zijn van droomhuizen, die 600.000 euro kosten of helikopters die miljoenen kosten, dan vraag je je inderdaad af, hoe komt men aan dit geld? Ik heb 34 jaar gewerkt bij de overheid en ik moet nog dromen. Als je op eerlijke manier je geld verdient, maak je echt niet zoveel winst.'

Marlon Schoonhoven door minister Pengel ontheven als directeur Openbaar Groen

Schoonhoven zegt in het duister te tasten over de reden

Minister Pengel: 'Er is niks aan de hand, hij gaat mij anders ondersteunen op het ministerie'


De Ware Tijd meldt maandagmiddag 23 juli 2018, dat Marlon Schoonhoven door minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) is ontheven als directeur Openbaar Groen. Schoonhoven zegt in het duister te tasten over de reden.  Door de minister zou geen duidelijke aanleiding zijn opgegeven toen hem op 13 juli het besluit werd meegedeeld. 

In NDP-kringen wordt gesuggereerd, aldus de Ware Tijd, dat hij door collega’s is weggewerkt, omdat hij van OWT en C-kopstukken onfrisse zaken, waaronder corruptie, die hij tegenkwam aanpakte of rapporteerde. Minister Pengel zegt in een reactie, dat Schoonhoven op basis van een contract werd aangesteld. 'Er is niks aan de hand. Hij gaat mij anders ondersteunen op het ministerie. Wat mij betreft nothing juicy. Men maakt er meer van dan het is.' 

De minister ontkent met klem, dat de reden zou zijn dat de directeur corruptieve handelingen van andere functionarissen op het ministerie op het spoor was gekomen. 'Daarmee zou ik mijn integriteit toch geen goed doen? Ik ga toch niet iemand ontheffen die iets heeft ontdekt. Dan ben ik niet integer.'

De ex-directeur zegt, dat hij er steeds rekening mee heeft gehouden dat de functie een 'politieke stoel' is en dat hij elk moment aan de kant gezet zou kunnen worden. Daarom heeft hij pas de derde keer het verzoek van toenmalig minister Jerry Miranda om te komen ondersteunen op het ministerie, ingewilligd.

Komend uit de particuliere sector, zegt Schoonhoven, dat hij de functie en het geld niet nodig had. 'Etniciteit zegt me totaal niets, want ik weet niet wat ik allemaal in mijn bloed heb zitten. Ik heb van alles een beetje. En ik ben niet omkoopbaar voor geen enkele prijs, ik heb geen geld nodig', aldus Schoonhoven.

Bewoners van Tawajaripolder opgeschrikt door slachting onder koeien

Daders laten koppen van drie koeien en ingewanden in  weiland achter


De bewoners van Tawajaripolder zijn opgeschrikt nadat afgelopen weekend drie volwassen koeien zijn geslacht in het weiland en een is gestolen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 23 juli 2018.

De daders hebben de koppen van alle drie koeien en de ingewanden in het weiland achtergelaten.

De eigenaar heeft behoorlijk schade opgelopen.

De politie van het ressort is ingeschakeld. Zij is bezig te onderzoek wie de daders zijn die op deze wijze vee hebben afgeslacht en gestolen.

'Colombia moet de verantwoordelijken voor gedwongen verplaatsingen en gronddiefstal straffen'

Zo'n 300.000 tijdens gewapende conflict gestolen gronden zijn aan de eigenaren teruggegeven

(Bron foto: El Tiempo)

Diegenen die verantwoordelijk zijn voor de diefstal zijn grotendeels ongestraft ontsnapt...


Colombia moet de verantwoordelijken voor gedwongen verplaatsingen en gronddiefstal tijdens het gewapende conflict van het land straffen, aldus de aftredend directeur van de Land Restitutie Eenheid.  

Terwijl de Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) vooruitgang blijft boeken, na al het teruggeven van zo'n 300.000 gronden die tijdens het gewapende conflict zijn gestolen, aan de rechtmatige eigenaren, beweert Ricardo Sabogal dat het ontbreekt aan strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken.

'Het land is nog steeds het criminele hoofdstuk van de landbestrijding verschuldigd. We voeren de administratieve acties voor gronden die moeten worden teruggegeven aan de eigenaren, maar het is noodzakelijk dat de verantwoordelijken voor de onteigening strafrechtelijk moeten reageren op wat ze hebben gedaan', zegt Sabogal vandaag, maandag 23 juli 2018, in een interview met de krant El Espectador.

De Wet inzake Slachtoffers en Landherstel werd in juni 2011 aangenomen door president Juan Manuel Santos om een gevoel van rechtvaardigheid te geven aan degenen die getroffen zijn door het halve eeuw durende interne conflict in het land. De URT is weliswaar door een langzaam proces erin geslaagd om honderdduizenden ontheemde Colombianen terug te brengen naar hun oorspronkelijke gronden op het platteland, maar diegenen die verantwoordelijk zijn voor de diefstal zijn grotendeels ongestraft ontsnapt.

Hoewel de Restitutiewet het onderzoek naar de documentatie over landeigendom vergemakkelijkt, staat het niet toe dat crimineel gedrag bij de overname ervan wordt gesondeerd. 'Helaas lijkt de Restitutiewet sterk op die van het uitsterven van domeinen. Het observeert niet het criminele gedrag, het vraagt het syndicaat alleen om een verklaring van hoe het het bezit heeft verworven', legt Sabogal uit. 'Het einde van het restitutieproces is de teruggave van het land, niet de toewijzing van verantwoordelijkheid', voegt hij eraan toe.Met de tijdelijke legalisatie van paramilitaire groepen in 1994, is ongeveer 8 miljoen hectare, een gebied zo groot als Costa Rica, gestolen en verkocht, waardoor miljoenen kleine boeren ontheemd zijn en zonder grond om terug te kunnen keren. Het fenomeen is zo enorm, het is een van de belangrijkste redenen geworden waarom meer dan de helft van het nationale grondgebied van het land privébezit is van, volgens de VN, slechts 1% van de bevolking.

In mei beloofde de hoofdaanklager van Colombia de resultaten van meer dan 16.000 strafrechtelijke onderzoeken naar de banden van het land met deze illegale gewapende groeperingen. De aankondiging kwam minder dan twee weken nadat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR) slachtoffers hoorde van paramilitaire groepen, waarvan er velen werden gevormd en gefinancierd door veehouders en bedrijven. Tot dusverre is het proces, dat aansluit bij de vredesovereenkomst van 2016 met de linkse FARC-guerrilla's (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ontsierd door geweld met sociale leiders en landeigenaars die systematisch zijn vermoord in een poging het tot staan te brengen.

Meer dan 311 sociale leiders zijn vermoord door doodseskaders en moordenaars sinds de deal werd ondertekend. Naar schatting waren de FARC-guerrilla's verantwoordelijk voor de illegale overname van 500 duizend van deze 8 miljoen hectare (6,25%). De resterende 93,75% is in handen van individuen, bedrijven en voormalige paramilitaire commandanten die, soms in coördinatie met het leger, tussen 1997 en 2002 een guerrilla-offensief hebben gepleegd dat het nationale grondgebied onder guerrillacontrole sterk heeft verminderd.

Het fenomeen om paramilitaire doodseskaders te gebruiken voor winst is bekend geworden als 'para-economie'. De praktijk was wijdverspreid tijdens het presidentschap van Alvaro Uribe tussen 2002 en 2010 en de voormalige gouverneur van Antioquia zelf wordt onderzocht wegens vermeende banden met dergelijke paramilitaire groepen.

Duizenden ranchers, mijnwerkers, landbouwbedrijven en bedrijven werden vier decennia na de vorming van de eerste paramilitaire groepen nooit voor de rechtbank gedaagd. Meer dan 800 zakenlieden en bedrijven werkten in de jaren negentig en het begin van deze eeuw samen met doodseskaders om hun landeigendom uit te breiden door kleine boeren te verdrijven, volgens een recente studie. In totaal werd 15% van het nationale grondgebied van Colombia tussen 1995 en 2010 verlaten, volgens de regering. Details over wat de grootste landdiefstal zou kunnen zijn sinds de Spaanse kolonisatie, zijn moeilijk te verkrijgen, omdat de autoriteiten van de staat hebben nagelaten veel van de vermeende landdieven en terroristen te onderzoeken.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/YouTube)

Het project van Canadese Miramont in Peru kan invloed hebben op inheemse gemeenschappen

(Bron foto: Miramont)
'Als vast komt te staan, dat geen gemeenschap wordt beïnvloed, moet boorvergunning onverwijld worden verleend'


Het Peruaanse ministerie van Energie en Mijnbouw heeft vastgesteld, dat Miramont Resources in Canada niet in aanmerking komt voor een automatische goedkeuring van de boorvergunning voor het Cerro Hermoso-project, omdat het mogelijk is dat de exploratieactiviteiten van invloed zijn op inheemse gemeenschappen. 

In een op 20 juli 2018 uitgebracht persbericht legt het in Vancouver gevestigde mijnbouwbedrijf uit, dat sinds de milieueffectverklaring eerder dit jaar werd goedgekeurd, het officiële besluit betekent dat het ministerie nu een reeks beoordelingen moet uitvoeren om vast te stellen of inheemse groepen in feite worden getroffen door Miramont's activiteiten:'Als het bepaalt, dat er geen gemeenschap wordt beïnvloed, moet de boorvergunning onverwijld worden verleend. Als MEM vindt, dat gemeenschappen getroffen kunnen worden, is het nodig om een ​​proces uit te voeren dat bekend staat als consulta previa tussen zichzelf en de lokale gemeenschap', aldus de verklaring.

Consulta previa staat voor eerdere raadpleging en het is een proces waarvan het doel is om ervoor te zorgen dat de gemeenschap volledig is geïnformeerd over de lopende verkenningsactiviteiten en dat ze willens en wetens ermee instemmen dat ze mijnbouwwerkzaamheden op hun traditionele grondgebied toestaan. Volgens Miramont moet een vergunning worden verleend zodra het raadplegingsproces is voltooid.

'Hoewel we al sterke lokale relaties hebben opgebouwd, zoals blijkt uit onze bestaande overeenkomsten en positieve werkervaring, biedt deze aanvullende beoordeling de mogelijkheid om communityrelaties op een transparante manier te demonstreren en zal het aan onze sociale licentie een aanzienlijk langetermijngewicht toevoegen', stelt de president en CEO van het bedrijf, Bill Pincus.

Cerro Hermoso ligt in de zuidelijke Puno, op 60 kilometer van de stad Juliaca en 5 kilometer ten noordwesten van de bevoorradingsstad Santa Lucía. Historische mijnbouw op de locatie leverde ongeveer 750.000 ton koper op.


(Suriname Mirror/Mining.com/Scribd Suriname Mirror)

Brazilaanse neo-fascist Bolsonaro - 'de Donald Trump van Brazilië' - bevestigt kandidatuur presidentschap

Jair Bolsonaro een fan van de dictatuur die zich uitstrekte van de jaren 1960 tot de jaren 1980

- Bolsonaro, 63, extreemrechtse kandidaat wiens beledigingen tegen homo's en vrouwen, en zijn lof voor de folteraars van de dictatuur van 1964-85, politieke scheidslijnen van Brazilië verdiept
- 'Ik zie liever mijn eigen zoon sterven bij een ongeluk dan dat hij ooit als homo zou uitkomen'...


Voormalig legerofficier Jair Bolsonaro, een fan van de dictatuur die zich uitstrekte van de jaren 1960 tot de jaren 1980, is vaak de Braziliaanse Donald Trump genoemd, Bolsonaro, 63, is een extreemrechtse kandidaat wiens beledigingen tegen homo's en vrouwen, en zijn lof voor de folteraars van de dictatuur van 1964-85, de politieke scheidslijnen van Brazilië hebben verdiept.Vooral vanwege zijn diep conservatieve opvattingen profiteert Bolsonaro vooral van de steun van jonge Brazilianen op social media, met 1,2 miljoen Twitter-abonnees en bijna 5,5 miljoen Facebook-volgers.


De steun is het grootst onder de jongeren, met 26 procent. Bolsonaro vindt ook steun bij evangelische christenen voor zijn compromisloze anti-abortusstandpunt. Bolsonaro profiteert ook van het feit dat hij een van de weinige bekende Braziliaanse politici is die niet is onderzocht, laat staan ​​aangeklaagd, in het gigantische 'Car Wash' corruptieschandaal dat de elite doet schudden, waardoor hij campagne kan voeren als buitenstaander.

Hij is echter sinds 1991 lid van het Congres van Rio de Janeiro, hoewel niet op een bijzonder prominente plaats, en zag slechts twee wetsvoorstellen in die 27 jaar het Congres passeren.

Onder zijn voorstellen biedt Bolsonaro aan om de strakke wapenbezitbeperkingen van Brazilië te versoepelen om zelfverdediging mogelijk te maken, in plaats van de corruptie onder de politiediensten aan te pakken, ongeacht de terugkerende massale schietpartijen die de Verenigde Staten als gevolg van dergelijk beleid hebben geplaagd.

In 2014 in het lLagerhuis van het Congres vertelde hij een links lid, Maria do Rosario, dat ze 'het niet verdiende' om verkracht te worden, vanwege haar uiterlijk.

Tijdens de controversiële 2016 afzetting van de linkse presidente Dilma Rousseff, die onder de dictatuur martelingen had geleden, prees Bolsonaro een van de beruchtste figuren van die repressie.

Zijn anti-homoseksuele uitspraken zijn beroemd ernstig, waaronder het vertellen in het Playboy-magazine in 2011, dat hij liever zijn eigen zoon zou zien 'sterven bij een ongeluk' dan ooit als homo uitkomen.

Uit peilingen blijkt, dat hij met 10 procent punten achterblijft op de milieubewuste, sociaal conservatieve Marina Silva. Een nog grotere marge scheidt Bolsonaro van de voormalige president Lula da Silva.

Maar, zelfs als de ex-legerofficier zijn doel niet haalt, zal Brazilië waarschijnlijk een tijdje de naam Bolsonaro in de gaten houden: hij heeft drie zonen actief in de politiek, een van hen een Congreslid en de andere twee lokale politici in Rio de Janeiro.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Leden Politiebond willen dat bond zeer spoedig gaat onderhandelen met ministerie over loonsverhoging

Wensenpakket bond is al bijna een jaar geleden ingediend bij de regeringPolitieambtenaren zijn boos omdat hun lonen niet worden verhoogd, ondanks de gestegen kosten van levensonderhoud. De onderhandeling over het wensenpakket of herwaarderingsplan van de Surinaamse Politie Bond (SPB), waarin ook een loonsverhoging is opgenomen, is nog niet gestart. Het pakket is al bijna een jaar geleden ingediend bij de regering. 

'De huidige bezoldiging is niet meer toereikend om te voorzien in de maandelijkse behoeften. Om dit tekort op te vangen of te compenseren, zijn veel leden genoodzaakt om extra werk te verrichten. Dit eist zijn tol op het gebied van gezondheid en quality time', aldus leden in een brief aan het bestuur van de politiebond. Ze vragen binnen twee weken een algemene ledenvergadering te houden om zich uit te spreken over de situatie.

SPB-woordvoerder Revelino Eyk zegt vandaag, maandag 23 juli 2018, in de Ware Tijd, dat de bond de vergadering binnenkort zal houden. Het bestuur zou afgelopen vrijdag vergaderen met minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie over het wensenpakket. Hij moest echter naar het parlement en heeft gevraagd om deze week te praten. 'We gaan eerst met de minister praten en gaan verslag doen in de algemene ledenvergadering om daarna feedback te krijgen', zegt Eyk.

Hij herinnert eraan, dat de algemene ledenvergadering in maart had besloten om geen uitstel meer aan de regering te geven, omdat de regering genoeg tijd heeft gehad het wensenpakket te bestuderen. De bond had in januari een herinneringsbrief geschreven aan toen waarnemend minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie. 'We hebben toen een schrijven gekregen dat uiterlijk februari over het herwaarderingsplan gesproken zou worden. Daarna hebben we weer een brief gekregen dat eind maart met de gesprekken gestart zou worden', zegt de woordvoerder.

Welzijn werd opgevolgd door Getrouw en de bond wilde de regering niet het mes op de keel zetten, zegt Eyk. 'Maar, we zijn een paar maanden verder en hebben de minister genoeg ruimte gegeven.'

De politieagenten zijn volgens hem erg ondergewaardeerd. 'Een politieman verdient gemiddeld Srd 1.800 en ook al krijgen we 110 procent verhoging, zal dat niet genoeg zijn.'

Het herwaarderingsplan gaat niet alleen over loonsverhoging, maar ook over onder meer bevorderingen en kleding waarop de politiemensen volgens de woordvoerder recht hebben. 'Vroeger kregen we jaarlijks twee hemden, twee broeken en een schoen, maar geruime tijd is dat niet meer gebeurd.'

Aqualectra, Curaçao, stelt de bouw van nieuw kantoor aan Schouwburgweg uit

Directie kiest ervoor om voorlopig te focussen op een aantal ‘operationele zaken’


Aqualectra heeft de bouw van het nieuwe kantoor aan de Schouwburgweg uitgesteld. De directie kiest ervoor om voorlopig te focussen op een aantal ‘operationele zaken’, zoals de uitbreiding van de dieselcentrale aan de Dokweg. Het nutsbedrijf wil voor een efficiëntere operatie al het personeel van de kantoren in Otrobanda en Mundo Nobo onderbrengen in één complex aan de Schouwburgweg. 

De bedoeling was oorspronkelijk dat rond deze tijd de aanbesteding voor een architect in gang zou zijn gezet, maar dat zal nu later dit jaar gebeuren.

Aqualectra-directeur Darick Jonis zegt vandaag, maandag 23 juli 2018, in het Antilliaans Dagblad te verwachten, dat de bouwwerkzaamheden vervolgens rond juni volgend jaar kunnen beginnen. 'Het is een keuze, geen opgelegde beslissing. De afbouw van de nieuwe dieselplant is in een kritieke fase en vraagt de nodige aandacht.'

De elektriciteitscentrale aan de Dokweg wordt uitgebreid met 39 megawatt tot 113 megawatt. Dat is nodig om in de toekomst te kunnen voldoen aan de structureel toegenomen vraag naar elektriciteit op Curaçao. De bedoeling is dat de nieuwe installatie februari volgend jaar in gebruik kan worden genomen.

Maar, Jonis zegt dat ook de interne reorganisatie van het nutsbedrijf en de invoering van het nieuwe softwareprogramma SAP hebben geleid tot de keuze de bouw van het nieuwe kantoor even aan te houden. Medewerkers hadden tijd nodig om te wennen aan een andere werkwijze en de computersoftware.

Vakbond UGTK/Cadmu op Curaçao blij dat regering met One Laser Group (OLG) onderhandelt

'Als wij vanaf het begin bij alles twijfelen, dan komen wij niet vooruit'

'Wij moeten ophouden om dingen meteen af te kraken'


Vakbond UGTK/Cadmu (Union General Trahadó Di Kòrsou/Curaçaosche Algemene Dok- en Metaalbewerkers Unie) is blij dat de regering met One Laser Group (OLG) als exclusieve partner onderhandelt. De focus is wat de bond betreft gericht op het behoud van werk voor het personeel, aldus voorzitter Wendell Meulen vandaag, maandag 23 juli 2018, in het Antilliaans Dagblad.

'Wij zijn optimistisch. Zo’n twee weken geleden hadden wij een eerste overleg met OLG. Begin deze week is er weer een overleg. Komende woensdag hebben wij een vergadering met de leden om hen te informeren hoe de gesprekken met OLG tot nu toe zijn gelopen', aldus Meulen.

'In gesprek met One Laser Group hebben wij het gehad over cursussen die het onderhoudspersoneel, de piloten en het baliepersoneel moeten volgen wanneer het zover is. De groep zal vluchten uitvoeren met een Q400-vliegtuig en een jet. Het personeel moet daarvoor getraind worden. De verwachting is dat de eerste tijd de vluchten via een wet lease worden uitgevoerd, waarbij het cabinepersoneel en de piloten van elders komen. Hierna worden de vluchten via een dry lease gedaan, dat wil zeggen met onze eigen werknemers.'

Meulen zegt kennis te hebben genomen van kritische reacties op de komst van OLG en de twijfel of de groep wel verder gaat met Insel Air. 'Als wij vanaf het begin bij alles twijfelen, dan komen wij niet vooruit. Wij moeten ophouden om dingen meteen af te kraken. Zo heb ik gehoord dat Ramiz, de voormalige directeur van DCA, ook bij OLG zit. Dat is beslist niet waar.'

regelmatig korte tijd geen stroom in buurten in Bándariba en van Tera Kòra tot Westpunt, Curaçao

'Instabiliteit van het net had te maken met kapotte boiler van Curaçao Refinery Utilities'


Inwoners van een aantal buurten in Bándariba en van Tera Kòra tot Westpunt hebben sinds donderdag regelmatig korte tijd geen stroom gehad. Dat komt niet door een gebrek aan capaciteit, maar door een instabiel elektriciteitsnet. Dat meldt Aqualectra, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 23 juli 2018. 

De instabiliteit van het net had volgens het nutsbedrijf te maken met een kapotte boiler van Curaçao Refinery Utilities (CRU). Deze boiler is sinds donderdagmiddag ‘zoals gepland’ buiten bedrijf. Maar, op hetzelfde moment is de raffinaderij gestopt met het leveren van stroom aan het elektriciteitsnet van het eiland, zo legt Aqualectra uit.

CRU-directeur Henny Barbolina bevestigt, dat in plaats van 15 megawatt, slechts 1 megawatt stroom werd geleverd. De betreffende boiler is, nadat de blower voor luchttoevoer is vervangen, sinds gistermiddag weer in gebruik. Omdat na het uitvallen van de boiler van CRU het elektriciteitsnet van Refineria Isla geheel op zichzelf opereerde en uitsluitend om de raffinaderij zelf van elektriciteit te voorzien, raakte de stroomvoorziening op het eiland in de problemen. Dat legt Aqualectra uit in een persbericht.

Het veiligheidssysteem houdt namelijk wél rekening met een bepaalde bijdrage aan het Curaçaose net door de raffinaderij. Bij het wegvallen van die connectie ontstaan er schommelingen in de frequentie, treedt vervolgens het veiligheidssysteem in werking en valt de stroom weg.

Producenten en distributeurs van plastic zakken niet onwelwillend tegenover een verbod

'Wij hebben geïnvesteerd in machines voor productie van zakjes en er is tijd nodig om over te stappen op milieuvriendelijke verpakkingen'

'Zelfs wanneer men een klein artikel koopt, vraagt men om een zakje om dat niet lang daarna weg te gooien, het is dweilen met de kraan open'


Producenten en distributeurs van plastic zakken staan niet onwelwillend tegenover een verbod hierop. Het zou echter wel geleidelijk aan moeten gebeuren. 'Wij hebben geïnvesteerd in machines voor de productie van de zakjes en er is tijd nodig om over te stappen naar de productie van milieuvriendelijke verpakkingen', zegt Erna Soerohardjo, winkelchef bij Instaplas, vandaag, maandag 23 juli 2018, in de Ware Tijd.

Het bedrijf produceert overwegend plastic tasjes. Soerohardjo reageert op inspanningen van recyclingbedrijf SuReSur (Support Recycling Suriname ), om een verbod te laten invoeren op het gebruik en verstrekken van plastic tassen. Suresur heeft onlangs een petitie ingediend bij het parlement en wil dat het verbod in 2019 ingaat.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft beloofd dit mee te nemen bij de ontwikkeling van wetgeving. Eerst moet de Milieuraamwet ingevoerd worden. Soerohardjo is zelf ook voorstander van een verbod vanwege de schade die het milieu hieraan ondervindt. Ze wijst er echter op, dat de inkomsten van Instaplas geheel afhankelijk zijn van de productie van plastic tassen. Het is daarom belangrijk dat hiermee rekening wordt gehouden bij de plannen om een verbod in te voeren.

'We hebben arbeiders in dienst. Als zo'n verbod in één keer wordt ingevoerd, kan dat invloed hebben op de bedrijfsactiviteiten en zullen we werknemers moeten afvloeien.'

Lily Lee, bedrijfsleidster bij Tjin A Kiet, distributeur van plastic verpakkingen, vindt dat er 'nog veel meer' moet gebeuren om te komen tot een verbod. De consument moet daar ook aan meewerken en dat merkt ze tot nu toe niet echt. 'Zelfs wanneer men een klein artikel koopt, vraagt men om een zakje om dat niet lang daarna weg te gooien. Het is dan dweilen met de kraan open.'

Lee benadrukt dat er nog veel schort aan de mentaliteit van de gemiddelde consument. Haar bedrijf is toch bereid om mee te werken aan een verbod.

Het zal, volgens Raymond Hasnoe van de Vereniging van Winkeliers, een enorme besparing betekenen voor deze ondernemers als ze geen plastic tasjes meer hoeven te verstrekken aan consumenten. Hij verwijst naar andere landen waar al een verbod op plastic tasjes geldt. Hasnoe vindt echter dat het bij producenten zelf begint. 'Ergens moet dat beginnen en het kan alleen als de grote fabrikanten hun machines ombouwen om milieuvriendelijke verpakkingen te produceren.'

Hij is het ermee eens dat winkeliers zelf ook gezamenlijk zouden kunnen besluiten om geen plastic tasjes meer te verstrekken aan de consument. Maar, het probleem is volgens hem dat je niet iedereen zult meekrijgen.

PALU-voorzitter Hok: ' PALU neemt afstand van beleid regering inzake afwikkeling Brokopondo Overeenkomst'

'Beleid is als het draaien van bacovenwinkel, terwijl wij ons internationaal belachelijk maken'


'In het persbericht van de Alcoa over de ontmanteling van de Suralco raffinaderij, geeft de multinational aan, dat haar acties zijn beoordeeld en geaccordeerd door de Surinaamse regering. Dat wil zeggen, dat de regering op elk moment op de hoogte was en is van de handelingen van de Alcoa/Suralco', concludeert Jim Hok, voorzitter van de PALU, aldus Starnieuws vandaag, maandag 23 juli 2018.

'De PALU neemt nadrukkelijk afstand van het beleid van de regering voor wat betreft de afwikkeling van de Brokopondo Overeenkomst. Dit is beslist niet de manier om het Surinaamse belang te dienen. Dit voert ons terug naar de opmerking van de president 'Alcoa/Suralco is geen bacovenwinkel', toen hem gevraagd werd of hij ervan op de hoogte was, dat het bedrijf was begonnen met de ontmanteling van de plant te Paranam. Hij heeft met deze statement van de Alcoa helemaal gelijk gekregen. Het is niet Alcoa die een bacovenwinkel draait. Wij zijn het, Suriname, wij draaien ons land als een bacovenwinkel.'

'Alcoa weet bliksemgoed waar haar belang ligt en wat voor afspraken zij moet maken om het belang gediend te krijgen', merkt Hok op. En daar letten multinationals nauwkeurig op.

'Daarentegen weten wij, Suriname, niet hoe ons nationaal belang eruit ziet of we laten dat misschien te gemakkelijk verdringen door andere belangen. Daarom ziet ons beleid er ook uit als het draaien van een bacovenwinkel, terwijl wij ons intussen internationaal belachelijk maken en ons nationaal belang teniet laten doen.'

Green Hertitage Fund Suriname brengt met app Globe Observer broedplaatsen muskieten in kaart

Veel mensen weten niet veel over muskieten en er wordt heel weinig onderzoek naar gedaan'

Organisatie, bekend van vooral de luiaard en dolfijn, stort zich nu op de kleine muskiet


Het Green Hertitage Fund Suriname wil via de app Globe Observer de broedplaatsen van muskieten in kaart brengen. Ook kan ermee worden bepaald van welke soort muskiet welke larven afkomstig zijn. De informatie komt online waardoor een ieder ze kan zien, zei Cheyenne Samson, van Green Heritage Fund Suriname zaterdag tijdens een presentatie in hotel Concorde in Nickerie, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 23 juli 2018.

'We hopen dat de mensen deze app gebruiken zodat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg beter kan nagaan welke gebieden aangepakt moeten worden.' Het project wordt gefinancierd door de Amerikaanse ambassade.

De organisatie wil niet wachten totdat mensen ziek worden, 'maar, we kunnen gewoon preventief werken. Omdat wij de laatste jaren zoveel last hebben gehad van ziektes die door muskieten op de mens worden overgebracht zijn we met dit project begonnen.'


Veel mensen weten niet veel over muskieten en er wordt heel weinig onderzoek naar gedaan, zegt de vertegenwoordigster. 'Middels dit project willen we de mens leren over muskieten, hun levenscyclus en broedplaatsen. De mens sterft niet zo snel aan zika, maar de gevolgen van deze ziekte voor het ongeboren kind heeft ons wakker geschud. Daarom hebben wij besloten om wat te doen aan de muskieten. Het gaat om insecten die niet alleen lastig, maar heel gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens.'

De organisatie wil niet dat het weer zover komt, dat een heleboel mensen zika hebben en kinderen worden geboren die problemen hebben, omdat hun moeder de ziekte heeft opgelopen tijdens de zwangerschap. 'Laten wij voorkomen en denken aan onze gezondheid en de muskieten actief bestrijden.'

Samson zegt, dat het project ook bedoeld is om de gemeenschap bewust maken van het gevaar dat muskieten meebrengen. Ze herhaalt wat al zo bekend is: zo veel en zo vroeg mogelijk broedplaatsen opruimen.

Tijdens een training zaterdag 27 juli in Stibula te Latour, Paramaribo, wordt meer informatie gegeven over het project.

VHP: 'Het Surinaamse volk wordt uitverkocht aan multinationals en kapitalisten'

'De regering heeft een a-nationale opstelling in de kwestie Alcoa'

 
'Het is duidelijk, dat het Surinaamse volk wordt uitverkocht aan multinationals en kapitalisten. De VHP vindt, dat de regering een a-nationale opstelling heeft in de kwestie Alcoa. De ontwikkelingen rondom de sluiting van de raffinaderij te Paranam stinken steeds meer, terwijl de regering tegen besluiten van De Nationale Assemblee (DNA) handelt. 

Toen in 2014 Alcoa de sluiting van Suralco aankondigde, kwam president Desi Bouterse naar het parlement. DNA en ook deskundigen stonden als één man achter de regering in deze nationale zaak. DNA gaf de regering twee keren schriftelijk en unaniem advies. Intussen had de president niet verteld, dat hij al een onderhandelingscommissie had geïnstalleerd onder leiding van mede NDP’er en kapitalist Dilip Sardjoe.

De regering werd door DNA twee keren teruggestuurd om met betere voorstellen te komen. Maar, de regering negeerde de volksvertegenwoordiging en ging rustig door om samen met de multinational en kapitaalgroepen in de NDP, het Surinaamse volk te verkopen. 

Want terwijl de Afobakadam sinds de ondertekening van het Memorandum of Understanding van Suriname is, besliste de regering om 200 miljoen Amerikaanse dollar te betalen aan Alcoa voor stroom. Dus er is geen geld voor medicijnen, maar wel 200 miljoen voor NDP-kapitalisten en multinationals. Er is geen geld voor onderwijs, maar de president wil geen ‘hard ball’ spelen met Alcoa. 

Het is duidelijk dat het Surinaamse volk wordt uitverkocht aan multinationals en kapitalisten. Bij deze a-nationale houding van de regering, blijkt ook nu weer de NDP’er Jenny Simons weg te kruipen voor haar verantwoordelijkheid. Plotseling weet ze niet wat er gebeurt, ze gaat op een brief wachten en als de brief niet komt, dan gaat ze aan de bel trekken.'

Bee (ABOP) jammert over zijn behandeling op J.A. Pengelluchthaven door BID-team - Staat een Assembleelid boven de wet...?

'Ik heb niks tegen controle, maar het is denigrerend en criminaliserend hoe je in eigen land wordt behandeld'

- 'Op geen moment is de heer Bee gecriminaliseerd of onheus behandeld, de procedures zijn gewoon conform airport safety toegepast'
- 'De veiligheid op de luchthaven gaat boven mensen hun ego'
 
Assembleelid Marinus Bee (ABOP) laat vandaag, maandag 23 juli 2018, via Starnieuws niet te spreken te zijn over de wijze waarop het Bestrijding Internationale Drugshandel (BID)-team hem gisteravond heeft behandeld op de Johan Adolf Pengelluchthaven. 'Ik heb niks tegen controle, maar het is denigrerend om te ervaren hoe je in eigen land wordt behandeld. Mijn koffer, die geseald was, is opengemaakt en de spullen zijn ondersteboven gekeerd', jammert Bee. 

De volksvertegenwoordiger merkt op dat er geen enkele fatsoenlijke reden kan worden gegeven waarom hij op deze manier is bejegend. 'De manier waarop het aan toe is gegaan, vind ik beledigend', zegt Bee. De koffer werd twee keer gescand, daarna is het plastiek doorgesneden. Alle spullen werden grondig bekeken. 'Dit is geen prettige ervaring om op zo'n manier gecriminaliseerd te worden door je eigen mensen', zegt Bee.

Hij heeft minder moeite met de honderd procent controle op Schiphol, maar vindt het erg dat hij deze bejegening op Zanderij heeft gekregen. Bee ervaart het als een politieke aanval. Hij heeft gevraagd waarom hij deze behandeling moest ondergaan. Hij heeft van het BID-team te horen gekregen, dat het om regulier werk gaat. De mensen vonden het nodig hem zo grondig te controleren en te fouilleren.

'Dit maak ik voor het eerst mee', zegt Bee. Wanneer hij terug is, zal hij deze kwestie aan de kaak stellen.

Feitelijk zou het Assembleelid blij moeten zijn, dat het BID-team iedereen, zonder onderscheid des persoons, passagiers op de nationale luchthaven controleert. Dat heeft niets met politiek te maken. Overigens, in het recente verleden zijn diverse bekende Surinamers - artiesten, een acteur, een schrijver - betrapt op de smokkel van cocaïne...

'Op geen moment is de heer Bee gecriminaliseerd of onheus behandeld. De procedures zijn gewoon conform airport safety toegepast. Niets meer, niets minder. Mensen moeten niet verwachten dat ze op basis van een toevallige positie voorkeursbehandeling gaan krijgen. De veiligheid op de luchthaven gaat boven mensen hun ego', aldus politie-inspecteur Raoul Hellings, die gisteren de algehele leiding van het BID-team had op de Johan Adolf Pengelluchthaven.

Hellings is tevens voorzitter van de Surinaamse Politiebond. Tijdens het scannen van de bagage voor het ruim, is een aantal koffers eruit gelicht, waarvan de medewerkers twijfelden of er verboden spullen in zaten. Het ging om een vijftal koffers van verschillende passagiers. Het gaat bij het scannen niet perse om het zoeken naar drugs, maar ook naar andere verboden spullen, waaronder munitie en materiaal dat licht ontvlambaar is. Dit alles heeft te maken met de vliegveiligheid en veiligheid op luchthavens en in vliegtuigen, benadrukt Hellings.

'Sinds 9/11/2001 zijn strengere regels op onder andere luchthavens. Het niet naleven van die regels kan zeer negatieve gevolgen hebben voor de luchthaven en vliegmaatschappijen', benadrukt de politiefunctionaris. 'Nadat de koffers eruit zijn gehaald, is dit aan mij gerapporteerd. De agent belast met de scan rapporteerde ook de naam van de heer Bee als eigenaar van een der koffers en vroeg mij of die koffer ook gecontroleerd moest worden. Ik heb hierop ja geantwoord, omdat de veiligheid op de luchthaven en in het vliegtuig dergelijke controles verplichten', legt Hellings uit.

Nadat de mensen waren opgeroepen, zijn ze naar de visitatiekamer gebracht. Daar is in hun bijzijn gecheckt of de spullen die in de koffers waren, wel mochten blijven. De procedure is dat de eigenaren hun koffers open doen waarna in hun bijzijn de spullen eruit worden gehaald en gecontroleerd. Na de controle worden de spullen weer in de koffers gedaan. Daar eindigt het werk van het BID-team. Hierna worden de koffers weer gebracht naar de bagageafhandeling van de vliegmaatschappij. De personen in kwestie mogen na afhandeling terug naar de vertrekhal.

De procedure is dat eenieder die de vertrekhal in gaat, eerst gevisiteerd wordt door de luchthaven security. Ook de politiemensen die daar werken. De koffers worden ook door de luchthaven security gescand voordat ze richting 'bagage handling' gaan. 'Als zodanig is dat conform procedure geschied. Ook voor meneer Bee', besluit Hellings.

Rusland (NPS): 'Niet Suralvo/Alcoa moet samenleving van informatie voorzien, maar de regering'

'De regering is voortgegaan op basis van de door de Assemblee afgewezen intentieverklaring''De verklaring van Suralco/Alcoa over de uitdrukkelijke goedkeuring door de regering van Suriname over onder andere de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam, geeft weer aan dat de regering geen invulling geeft aan de verplichtingen richting De Nationale Assemblee (DNA). Jammer dat de Suralco/Alcoa weer een dergelijke verklaring geeft, terwijl wij die informatie als samenleving van de regering zouden moeten krijgen', zegt NPS-voorzitter tevens fractieleider Gregory Rusland vandaag, maandag 23 juli 2018, op Starnieuws. 

Nadat de president had aangegeven in 2015m dat de Memorandum of Understanding (MoU) met de Suralco niet meer zou gelden, is vaak de belofte gedaan om DNA te betrekken bij de ontwikkelingen rond Suralco. 'Echter, moeten wij nu concluderen, dat wij op een punt zijn beland, waarbij je de vraag kunt stellen wat de zin is om nog te praten over de inzichten die leven in DNA sinds november 2015.'

De regering is voortgegaan op basis van de door DNA afgewezen MoU, benadrukt Rusland.

Recentelijk is in een conference call discussie tussen de leden van DNA met een internationale deskundige in Saoedi-Arabië aangehaald dat de raffinaderij te Paranam niet ontmanteld moet worden, omdat je daarmee je laatste troef uit handen geeft en herstel haast niet meer mogelijk is. Het bezwaar dat de fractieleider van de NPS aanhaalt, is dat de regering toestemming heeft gegeven aan de Suralco om over te gaan tot het stopzetten van haar bauxietproductie en nu de ontmanteling van de raffinaderij. Hiermee is de basis van de Brokopondo Overeenkomst weg komen te vallen, zonder dat DNA daarin enige formele invloed op heeft gehad.

'De Nationale Assemblee zou uitdrukkelijk haar goedkeuring gegeven dienen te hebben voordat de belangrijke besluiten waren genomen. Door DNA niet te betrekken en zelfs tegengestelde standpunten in te nemen en hier uitvoering aan te geven, is de positie van ons staatsbestel onder grotere druk komen te staan', aldus Rusland.

Bewoners eiland Asalobi (Tamara) bij Langatabiki willen actie tegen Braziliaanse scalians

'De situatie wordt met de dag erger, het water in het gebied raakt compleet vervuild'


Bewoners van eiland Asalobi, ook bekend als Tamara, in de omgeving van Langatabiki, willen dat de Braziliaanse goudzoekers zich met hun scalians verwijderen van het eiland. 'Maandenlang waren twee scalians bezig goud te zoeken en nu zijn er nog twee bij gekomen. Ze vernietigen het eiland', zegt Maxi Asalobie zondag 22 juli 2018 op Starnieuws.

Asalobie merkt op dat de gezagsdragers van het dorp ook niet veel kunnen doen. De Brazilianen weigeren om weg te gaan.

Volgens Asalobie had de kapitein slechts groen licht gegeven om goud te zoeken in de rivier. Nu zijn de mannen op het eiland bezig en hebben dwars door het land een gebied open gekapt.


Intussen is districtscommissaris Margaretha Malontie van het bestuursressort Pamaka gevraagd om op te treden. Asalobie zegt, dat volgens Malontie eerst een krutu moet worden belegd. Hij vindt echter dat zo snel mogelijk moet worden opgetreden, want de situatie wordt met de dag erger. Het water in het gebied raakt compleet vervuild.

De bewoners zijn van plan om vandaag naar het gebied te gaan waar de goudzoekers bezig zijn. 'Ik hoop niet dat zaken uit de hand zullen lopen, want een paar jongens zijn behoorlijk verhit. Wij willen dat de regering ingrijpt', zegt Asalobie.

Menselijke kanonskogel 'Hombre Bala' in circus overleeft zijn laatste show in Chili zwaargewond

40-Jarige circusartiest Jaime Amarza Quezada vliegt over vangnet heen in American Circus

'Hombre Bala' belandt hard tussen publiek: twee gebroken knieën en kaak


De 40-jarige circusartiest Jaime Amarza Quezada, de menselijke kanonskogel 'Hombre Bala', overleefde zijn laatste show zwaargewond. Zijn assistent had een ernstige fout gemaakt voor de stunt. 

Wanneer Quezada vanuit het enorme kanon wordt geschoten, landt hij meestal veilig in het net. Maar bij een repetitie woensdag18 juli 2018  in de stad Santiago in Chili ging het mis. In plaats van in het net te landen, miste hij het ver, vloog de zaal in en sloeg daar op de grond.


Hij brak beide knieën en zijn kaak, werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

Het nieuwsportaal '24 Horas' bericht, dat Quezada's assistent Luis Alvarez, de schuldige van het ongeluk is. Hij liet de druk van het kanon niet zoals gewoonlijk ontsnappen voordat hij het afvuurde. Alvarez verontschuldigde zich bij zijn collega.

Voor de ongeveer 400 bezoekers van de show liep het goed af: geen van hen raakte gewond. En ook het 'Amerikaanse Circus' wil gewoon doorgaan met het programma en alle shows vertonen, aldus het circus schreef in een openbare verklaring:


(Suriname Mirror/Focus.de/El Periodico/El Comercio/Twitter/YouTube/24 Horas)

Brazilië: Politiemoorden op zwarte jongeren gaan door, 25 jaar na Candelária-bloedbad

'Ambtenaren werden beloond op basis van het aantal 'criminelen' dat ze hadden gedood'

(Bron foto: Black Women of Brazil)


Het gevecht om zwarte Braziliaanse jongeren te beschermen tegen politiegeweld en gerechtigheid te brengen voor de slachtoffers van het verleden, blijft even vitaal en relevant als altijd, aldus Amnesty International over de 25e herdenking van het bloedbad in Candelária, waarbij acht jonge jongens werden vermoord door agenten buiten dienst in Rio de Janeiro. 

De moord op de jongens, die op 23 juli 1993 sliepen bij de Candelária-kerk in de stad, leidde tot internationale verontwaardiging.Toch vormen de Braziliaanse politie en andere agenten van de overheid nog steeds 'uitroeiings'-groepen die een van de belangrijkste drijvende krachten achter geweld in Rio blijven vormen.

'Politiegeweld in Rio de Janeiro is gestimuleerd door het eigen beleid van de staat in de jaren negentig, waarbij ambtenaren werden beloond op basis van het aantal 'criminelen' dat ze hadden gedood', zei Jurema Werneck, uitvoerend directeur van Amnesty International Brazilië

'De repercussies van deze inhumane aanpak worden tot op de dag van vandaag gevoeld. In plaats van de politie te begeleiden om het leven te beschermen en te behouden, heeft de staat het idee versterkt dat het de taak van de politie is om te doden.'

Na de moordpartijen in Candelária hekelde Amnesty International overtredingen door de politie en sloot zich aan bij de beweging van de familieslachtoffers voor gerechtigheid, waarheid en eerherstel. De organisatie deed hetzelfde toen, slechts een maand later, een 'uitroeiingsgroep' gevormd door politieagenten nog eens 21 mensen - voornamelijk jonge zwarte mannen - in Rio's Vigário Geral favela doodde.
De gewelddadige aanpak van de politie in de jaren negentig ontstond door overheidsinitiatieven zoals het 'Western Gratification'-beleid, een financiële beloning voor 'moed', gemeten aan de hand van het aantal doden, en door officiële regeringsverklaringen ter ondersteuning van de executies.

Tegenwoordig nemen sommige leden van de politie-'uitroeiings'groepen prominente posities in het staatsapparaat in, waardoor straffeloosheid nog verder wordt versterkt.

Als reactie op ongecontroleerd geweld van politie en andere agenten van de staat, is een beweging van moeders van slachtoffers tot bloei gekomen. Georganiseerd tijdens de rouwperiode en de strijd voor gerechtigheid na de gruwelijke moorden in de jaren negentig, hebben de groepen sindsdien hun steun- en solidariteitsnetwerken uitgebreid en meer bekendheid verworven. De gedetailleerde opvolging van zaken door de moeders en de onophoudelijke eisen voor rechtvaardigheid hebben hen tot hoofdrolspelers gemaakt in de campagne om veiligheidstroepen verantwoordelijk te houden voor mensenrechtenschendingen. Ze hebben het endemische racisme binnen de veiligheidstroepen aan de kaak gesteld, dat de moorden op jongeren heeft aangewakkerd, met name zwarte mensen uit favela's en andere arme voorsteden.

Het uiteindelijke doel van de moeders is te voorkomen, dat het politiegeweld dat het leven van hun kinderen tot gevolg had, voor andere gezinnen wordt herhaald.

'De moeders hebben zichtbaarheid gegeven aan kwesties die eerder met onverschilligheid werden behandeld op de nationale publieke agenda, en hun strijd is van vitaal belang om de Braziliaanse autoriteiten onder druk te zetten om een ​​nieuw beleid voor openbare veiligheid te creëren dat het leven waardeert', zei Jurema Werneck.

'De rest van de Braziliaanse samenleving moet nu mobiliseren naast de families van slachtoffers van politiegeweld en breken met de logica van oorlog die het openbare veiligheidsbeleid beheerst en leidt tot de moorden op Braziliaanse zwarte jongeren.'

In het rapport van 2003, 'Candelária en Vigário Geral 10 jaar later' waarschuwde Amnesty International voor het toenemende aantal moorden door politieagenten op voornamelijk zwarte mensen en mensen uit favela's:
In 1990 keurde Brazilië het Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) goed, een van de belangrijkste stappen om jonge mensen die op straat leven te beschermen. Bijna drie decennia later slaagt de staat er echter nog steeds niet in om het goed uit te voeren....

(Suriname Mirror/Amnesty International/YouTube/Scribd Suriname Mirror)