donderdag 13 februari 2020

Buitenlandse vertegenwoordigers in Suriname geïnformeerd over verkiezingen

(Bron foto's: NII)
Regering geeft tekst en uitleg over voorbereidingen van de verkiezingen


Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, gisteren een informatiebijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties, geaccrediteerd bij Suriname. Het doel van deze sessie was om informatie te verschaffen over de voorbereidingen, die worden getroffen in het kader van de verkiezingen op 25 mei. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, donderdag 13 februari 2020.

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, informeerde de aanwezigen dat de sessie gehouden wordt om relevante informatie en feiten over het verkiezingsproces uit de eerste hand te verkrijgen. De minister benadrukte onder andere het waarborgen van de democratie en de oproep van president Desi Bouterse, gedaan op 30 september 2019 tijdens de Jaarrede, om éénheid en verdraagzaamheid onder alle omstandigheden te beschermen.

Ook werden de mogelijkheden voor waarnemingsmissies door internationale organisaties en andere landen tijdens de verkiezingen aangegeven, met inachtneming van de internationaal aanvaarde principes van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden en non-interventie.

De minister ad interim voor Binnenlandse Zaken, Rabindre Parmessar, heeft namens Binnenlandse Zaken kort het belang van goede voorbereidingen voor transparantie en conform geregistreerde internationale standaarden alsmede het betrekken van de internationale gemeenschap daarbij weergegeven.

De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft de activiteiten met betrekking tot ordehandhaving en veiligheid belicht, hetgeen door de minister van Defensie, Ronni Benschop, werd ondersteund.

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, heeft middels een presentatie de verkiezingskalender, -activiteiten en -wetgeving uiteengezet.

De voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, heeft uitgelegd over de taken, de rol en bevoegdheden van het OKB, alsook van de relevante organen daaraan verbonden. Het proces voor aanmelding en goedkeuring van waarnemersmissies tijdens de verkiezingen, als een directe aangelegenheid van het OKB, werd ook verduidelijkt.

De voorzitter van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), Eugene Merkus, heeft in zijn presentatie aangegeven wat de taken zijn van het CHS, een overzicht van de participatie van het electoraat in 2015, de vereisten voor politieke organisaties voor deelname aan de verkiezingen in mei 2020 en de wijze van kandidaatstelling. Tenslotte werd de toezegging gedaan door de verschillende verkiezingsautoriteiten om, indien nodig, nadere relevante informatie te doen toekomen.

Indieners verzoekschriften strafrechtelijk onderzoek tegen minister Hoefdraad worden gehoord door politie

'Het OM ziet voldoende gronden om een onderzoek op te starten'


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft de indieners van verzoekschriften voor een strafrechtelijk onderzoek tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën geantwoord. Zij zullen bij proces-verbaal gehoord worden over hun aanklacht. Activiste Xaviera Jessurun en DA'91 hadden een verzoekschrift ingediend tegen Hoefdraad over het oneigenlijk gebruik van US$ 100 miljoen van de kasreserve van de banken. Ook Strei! had een verzoekschrift ingediend tegen alle verantwoordelijken in deze zaak. Het geld is ondergebracht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de verantwoordelijken moeten volgens de indieners gestraft worden.

Jessurun deelde bij de indiening van het verzoekschrift op 3 februari mee, dat de bezorgde burgers zich gewend hebben tot de pg op basis van artikel Artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht. Hierin staat, dat de ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. De minister heeft volgens de burgers zijn functie als ambtsdrager misbruikt om de governor van CBvS te dwingen de kasreserves te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze waren bestemd.

Angelic del Castilho, voorzitster van DA'91, zegt dat door misbruik van gezag de minister de gewezen governor gedwongen heeft om de kasreserve te gebruiken voor onder andere het terugbetalen van leningen en koersinterventies. Door deze handelingen te plegen is het algemeen belang geschaad, met alle gevolgen van dien. Het vertrouwen in de monetaire autoriteiten is geschaad. Del Castilho merkt op dat door de koersstijging ook de prijzen in de winkels de lucht in zijn gegaan. Het bevoegde gezag mag nooit het algemeen belang schaden, benadrukt de voorzitster van de politieke organisatie.

Del Castilho is blij met de brief van de pg. De oproep van de politie wordt afgewacht en intussen zal op zoek gegaan worden naar meer informatie. Zij werkt nauw samen met Jessurun die het initiatief heeft genomen voor het indienen van een klacht tegen Hoefdraad. DA'91 heeft besloten Jessurun te ondersteunen.

'Wij vinden deze reactie van de pg heel hoopgevend. Dit geeft aan dat het Openbaar Ministerie (OM) voldoende gronden ziet om een onderzoek op te starten. Wij gaan goed voorbereid en strategisch de rest van het proces tegemoet.'

LVV-minister Parmessar: 'Ze zijn als een dief in de nacht vertrokken en alles in de steek gelaten'

'FAI zal draaiende worden gehouden'

Parmessar woedend over stil vertrek leiding bacovenbedrijf


Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is vanmorgen, donderdag 13 februari 2020, naar Nickerie geweest om de 650 werknemers bij het bacovenbedrijf Food and Agricultural (FAI) toe te spreken. Het personeel van Jarikaba heeft hij gisteren toegesproken, bij de contante uitbetaling van de salarissen van januari. In totaal gaat het bij beide operaties om ongeveer 1.300 mensen. 67 Personen van Jarikaba zijn niet geweest om hun geld te halen. 

Parmessar had geen goed woord over voor de Belgische eigenaren (90%) van het bedrijf. 'Ze zijn als een dief in de nacht vertrokken en alles in de steek gelaten. Dit zouden ze nooit in België uithalen', stelde de bewindsman, aldus Starnieuws.

De minister voerde aan dat ruim zeventig jaar Suriname actief is in de bacovensector. Er is genoeg kennis om deze sector niet verloren te laten gaan. Er is genoeg afzetmarkt om de bacoven af te zetten. Naast Europa wordt bacoven geëxporteerd naar Trinidad & Tobago.

Parmessar deelde mee, dat eind van de maand ook gesprekken gevoerd zullen worden met Barbados, die ook geïnteresseerd is de bacoven. Hij sprak de werknemers toe in bijzijn van de vakbondsleiders van Jarikaba en Nickerie.

President Desi Bouterse heeft te kennen gegeven, dat de werknemers niet in de steek gelaten zullen worden. Hij heeft besloten dat de werknemers hun salarissen over januari moeten krijgen. Zij hadden slechts Srd 500 voorschot gekregen. Parmessar legde uit, dat Suriname slechts 10% aandeel heeft in FAI. De beslissingen worden door België genomen. Nu zal actie worden ondernomen. Nagegaan zal worden wat nodig is om dozen aan te schaffen om de export te verzekeren. Er is ongeveer US$ 50.000 nodig. Dit wordt verder besproken met de president, de vakbonden en de lokale managers.


Intussen wordt nagegaan met de eigenaren in België hoe verder gegaan wordt met het bedrijf.

De opbrengst van de bacoven die verkocht worden vanaf nu zal op een aparte rekening worden gestort. Het bedrijf zal draaiende worden gehouden. De bewindsman zei, dat in 2002 het bedrijf gesloten werd, maar dat dat nu niet gaat gebeuren. 'Er is nu een andere regering', benadrukte Parmessar.

Hij heeft vanmiddag ook in De Nationale Assemblee verslag gedaan over de acties die ondernomen zijn door de regering.

Nieuwe voorzitter bond bij Rosebel Winston Wirht heeft nu al mot met zijn bestuur

'Ik ervaar hinder en obstructie van de overige bestuursleden'


De nieuwe voorzitter van de bond bij Rosebel Gold Mines/IAmGold Winston Wirht heeft nu al mot met zijn overige bestuursleden en weigert met ze verder te gaan. Leden van de bond zijn opgeroepen voor een vergadering aanstaande maandag, waarin zij zullen vernemen wat de reden is van het opzeggen van vertrouwen door de voorzitter in de rest van het bestuur. Tegenover de Ware Tijd wil hij vandaag, donderdag 13 februari 2020, geen commentaar geven. 

'We komen met een persbericht. Eerst de vergadering, dan kan ik commentaar geven.'

In een rondschrijven aan het personeel windt hij er echter geen doekjes om. 'In mijn streven tot het hebben van een correcte en solide financiële administratie van onze vakorganisatie, een constructieve werkrelatie met de directie van IAmGold en het optimaal behartigen van uw belangen ervaar ik hinder en obstructie van de overige bestuursleden.'

Per dinsdag heeft hij het vertrouwen in de rest van het bestuur opgezegd.

De leden zal worden voorgehouden wat tot nog toe is gedaan en hoe de nieuwe voorzitter denkt verder te gaan met de vakorganisatie.

Een deel van het bestuur maakte deel uit van de stootgroep die de vorige voorzitter Lloyd Read uit het zadel wipte. Een meerderheid van de Rosebel-medewerkers had geen vertrouwen meer in de toenmalige leiding en tijdens verkiezingen werd Read weggestemd. De stootgroep had eerst gewezen BvL-voorzitter Wilgo Valies (Bond van Leraren) in het vizier als nieuwe voorzitter. Echter hadden de leden er weinig vertrouwen in, dat hij de juiste persoon was om de bond te leiden. Uiteindelijk werd Wirht bereid gevonden.

De verkiezingen zijn op 3 december gehouden en Read moest na iets meer dan zes jaar wijken. Op 20 december droeg hij de stukken over aan het nieuwe bestuur. Nu, ruim anderhalve maand verder, is de vlam al in de pan geslagen bij de nieuwe leiding.

Verhuren van kamers aan illegale Venezolanen op Bonaire is strafbaar

67-Jarige man veroordeeld voor verhuren slaapkamer aan twee illegale Venezolanen

Verhuurder veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf van 4 maanden


Een 67-jarige man stond woensdag 12 februari 2020 terecht in de rechtbank van Bonaire voor het verhuren van een slaapkamer voor een lange periode aan twee illegaal op Bonaire verblijvende Venezolanen. Hij heeft hiermee geld verdiend. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan mensensmokkel, zo bericht het OM.

Het zich schuldig maken aan dit feit betekent, dat de verdachte heeft gehandeld tegen het overheidsbeleid bij bestrijding van illegaliteit op Bonaire. Illegaal verblijf is schadelijk voor de Bonairiaanse gemeenschap en de economie. Illegale werknemers zorgen voor een oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Het zijn meestal goedkope arbeidskrachten die onder het minimum loon worden betaald en er wordt voor hun geen belasting en sociale premies afgedragen. De lokale arbeidskracht die ook dat werk kan doen, krijgt geen werk. Of wordt ook gedwongen om voor dat lage loon te werken.

De Officier van Justitie eiste een werkstraf van 160 uur en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar.

Gezien de leeftijd van de verdachte en het feit dat hij niet eerder met justitie in aanraking was gekomen, legde de rechter een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op van 4 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Als de man toch weer opnieuw in de fout gaat moet hij alsnog die 4 maanden gaan zitten.

Journalisten Costa Rica verzetten zich tegen plan Hooggerechtshof om telefoons journalisten op te eisen om bronnen te achterhalen

Rechter: 'Het geheim van de bron van de journalist is niet onbeperkt'

Hooggerechtshof rechter Iris Rocío Rojas zei tijdens een zitting maandag: 'Het geheim van de bron van de journalist is niet onbeperkt.'  (Bron foto: Rafael Pacheco / La Nacion)

Het College van Journalisten van Costa Rica en het Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) beschrijven de suggestie van rechter Iris Rocío Rojas Morales als onacceptabel, dat de telefoons van journalisten moeten worden opgeëist zodat de rechter achter hun bronnen kan komen. 

Hooggerechtshof rechter Iris Rocío Rojas zei tijdens een zitting van maandag 10 februari 2020: 'Het geheim van de bron van de journalist is niet onbeperkt.'


Raúl Silesky, president van Iplex, zei: 'We zijn bezorgd dat een magistraat acties tegen dat fundamentele recht voorstelt. Het is onaanvaardbaar, omdat het ingaat tegen een uitspraak van het Constitutioneel Hof (ook bekend als Sala IV) van 30 april 2008 en tegen de internationale normen voor persvrijheid. Dat zou een serieuze tegenslag betekenen voor onze democratie.' 

Silesky merkte ook op, dat de organisatie zich totaal verzet tegen het voorstel van Rojas, terwijl ze de rechterlijke macht oproept om interne trainingsprocessen voor haar magistraten te bevorderen, 'om de versterking van onze fundamentele vrijheden te bevorderen' en niet het tegenovergestelde.

Ondertussen bekritiseerde Belisario Solano, president van het College van Journalisten van Costa Rica, openlijk het voorstel van rechter Rojas om in te grijpen in de telefoons van journalisten. 'Het is niet mogelijk voor de Costa Ricaanse pers om een ​​dergelijke aanval te ondergaan, veel minder vanuit de rechterlijke macht. Ik nodig rechter Rojas uit om dat voorstel opzij te zetten en het Hof te vragen te onderzoeken of er al dan niet informatielekken zijn.'

Volgens Solano zou het voorstel van de rechter kunnen worden opgevat als een manier om de persvrijheid aan te tasten, tegen het geheim van de bronnen en tegen het recht op informatie dat de Costa Ricaanse samenleving heeft. 'We wijzen een dergelijk voorstel af en vragen de magistraten om elke voortgang in die richting te stoppen.'

Iris Rocío Rojas, lid van het Hooggerechtshof, stelde tijdens de zitting de 'mogelijkheid van' een hervorming voor 'zodat de telefoons en communicatie van journalisten kunnen worden opgeëist om hun bronnen binnen de rechterlijke macht te achterhalen, in geval van mogelijke lekken. Het geheim van de bron van de journalist is niet onbeperkt', zei Rojas in verband met het eventuele lekken van informatie van politie-operaties.

Dinsdag verduidelijkte Iris Rocío Rojas haar opmerkingen van maandag en zei: '... ik ben ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om de interne lekkage van informatie (in de rechterlijke macht) te onderzoeken.'

Dinsdagmiddag sprak 'ministro de la Presidencia' Víctor Morales Mora, tijdens de persconferentie in Casa Presidencial (regeringsgebouw), zich ook uit tegen het voorstel van de magistraat. 'Natuurlijk zijn we het niet eens met een interventie op de telefoons van journalisten. Het lijkt mij dat onze inzet voor persvrijheid ons ertoe zou moeten brengen ons tegen dergelijke initiatieven uit te drukken', zei hij.

In april 2008 en in maart 2014 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over de tussenkomst van de telefoons van journalisten in reactie op twee recursos de amparo (hoger beroep-zaken). De eerste betrof een persoon die de krant La Nación vroeg hem een ​​kopie te geven van de documenten die de publicatie van een onderzoeksrapport in 2007 ondersteunden. Het beroep werd ingesteld nadat de journalist weigerde de documenten te overhandigen en beweerde dat het het recht van journalisten schond om hun bronnen niet te onthullen.

In maart 2014 ontvingen de magistraten een hoger beroep van journalist Manuel Estrada van de Diario Extra, die meldde dat de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en de Ministerio Público (Officier van Justitie) tussenbeide waren gekomen om via zijn telefoon zijn bron te achterhalen. De magistraten waren van mening dat het door de gerechtelijke autoriteiten verkregen bewijsmateriaal nietig was.

(Suriname Mirror/QCostarica/Twitter)

Tot 13 jaar cel voor smokkel van cocaïne tussen bananen

Zeven mannen veroordeeld in een grootschalige drugszaak

Groep importeerde bananen, ananassen, glycerine, hout en meubels uit Colombia, Panama, Brazilië en Costa Rica


De rechtbank Oost-Brabant in 's-Hertogenbosch heeft vandaag, donderdag 13 februari 2020, 7 mannen veroordeeld in een grootschalige drugszaak. Een 58-jarige man uit Hillegom krijgt 10 jaar gevangenisstraf en een 50-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg moet 11,5 jaar de cel in. Zij vormden de spil in een organisatie die zich bezighield met de invoer van cocaïne tussen onder meer bananen en ananassen. Hun opdrachtgevers zijn veroordeeld tot respectievelijk 13 en 4 jaar gevangenisstraf. Een handlanger van de ene opdrachtgever krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De overige verdachten krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen of een taakstraf. Een achtste verdachte is vrijgesproken. 

De mannen van 50 en 58 jaar hielden zich vanaf begin 2015 bezig met de import van bananen, ananassen, glycerine, hout en meubels uit Colombia, Panama, Brazilië en Costa Rica. Ze gingen creatief om met facturen en andere documenten en richtten diverse bedrijven op om de transporten van de goederen te regelen. Die bedrijven lieten ze op naam zetten van een in eerste instantie nietsvermoedende 59-jarige man. Op deze manier creëerden de mannen een rookgordijn voor zichzelf en voor hun opdrachtgevers; ze konden namelijk niet rechtstreeks gelinkt worden aan de transporten.

Deze opdrachtgevers, onder wie mannen van 35 jaar (Antwerpen) en 49 jaar (Bilthoven), lieten cocaïne tussen de goederen naar Europa vervoeren. Zo gaf de man uit België opdracht om 3 ladingen drugs in te voeren. De douane in de haven van Antwerpen trof in juli 2015 tussen bananen zo’n 3.500 en 600 kilo cocaïne aan. In december 2015 trof de politie in een loods in Raamsdonksveer opnieuw een lading cocaïne aan, ditmaal zat er zo’n 1.000 kilo verstopt in pakken ananassap die via de haven van Antwerpen binnenkwamen. In november 2015 werd in Colombia onder een container met meubels 76 kilo cocaïne gevonden. Deze lading was bestemd voor een onbekend gebleven opdrachtgever.

De mannen van 50 en 58 jaar hielden elkaar voortdurend van alles op de hoogte. De jongste onderhield contacten met de opdrachtgevers en stroomlijnde de ontvangst van de ladingen. De man uit Hillegom regelde alles wat vanuit kantoor geregeld kan worden, zoals kopers voor de ladingen, contacten met transporteurs, het zoeken van loodsen en bedrijfsruimten en de betalingen van facturen. Deze verdachten krijgen met de opdrachtgever uit Antwerpen (13 jaar) de zwaarste celstraf. De celstraf van de opdrachtgever uit Bilthoven (4 jaar) is beperkter, omdat in zijn ladingen geen cocaïne werd aangetroffen.

Een 27-jarige man uit Antwerpen krijgt 4,5 jaar cel voor zijn rol als handlanger van zijn stadsgenoot. De 59-jarige man krijgt een celstraf van 822 dagen, waarvan 730 dagen voorwaardelijk. Hij heeft zijn onvoorwaardelijke deel inmiddels uitgezeten in voorarrest en hoeft dus niet terug de cel in. Deze verdachte werd aangestuurd door de opdrachtgevers. Een 48-jarige man uit Duitsland krijgt de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden voor zijn beperkte aandeel in het geheel.

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee, dat harddrugs ernstige schade toebrengen aan de gezondheid van gebruikers. De rechtbank wordt op zeer regelmatige basis geconfronteerd met de vernietigende effecten van deze drug op de naaste omgeving van de gebruiker. Het blijft echter niet bij de effecten voor de individuele gebruiker. Deze gebruiker moet zijn drugs ergens vandaag halen. Dus er wordt gedeald, met alle bijkomende overlast. En de dealers moeten hun voorraden van grotere spelers kopen. Grootschalige drugshandel werkt ernstig ontwrichtend voor de maatschappij.

Drugsdelicten en witwassen liggen vaak aan de basis van gedragingen die tegenwoordig worden aangeduid als ‘ondermijning’. De enorme impact hiervan wordt in alle lagen van de bevolking gevoeld. Van dit alles trokken de verdachten zich niets aan; zij handelden uit puur winstbejag.

De Officier van Justitie eiste celstraffen tot 6 jaar voor de verdachten. De rechtbank vindt dit onbegrijpelijk. De geëiste straffen staan volgens de rechtbank in geen verhouding tot de ernst van de delicten en de rol van de verdachten daarin. Er is door de Officier van Justitie ook op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt hoe tot de strafeisen is gekomen. De rechtbank vindt dat de verdachten fors zwaardere straffen verdienen.

(Suriname Mirror/Rechtspraak.nl)

Autoriteiten Mexico-Stad nemen g 81 honden in verschillende staten van mishandeling in beslag

(Bron foto: Twitter)
Honden vastgehouden in kooien achter in een vrachtwagen

Honden moesten als lokaas dienen om andere honden te trainen om te vechten


Ambtenaren van Mexico-Stad namen maandag 10 en dinsdag 11 februari 2020 81 honden in verschillende staten van mishandeling in de gemeente Gustavo A. Madero in beslag. 

Het kantoor van de procureur-generaal van de stad (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. POAT) heeft de dieren in beslag genomen - 63 op maandag en 18 op dinsdag - voor bewijs, in het geval dat het van plan is om  degenen die verantwoordelijk zijn bevonden voor hun gevangenschap en behandeling, te vervolgen.

De honden werden vastgehouden in kooien achter in een vrachtwagen.


Een artikel in de krant El Universal suggereerde, dat ze als lokaas moesten worden gebruikt om andere honden te trainen om te vechten.

Op de mishandeling van een dier dat leidt tot niet-levensbedreigende verwondingen staat een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en boetes variërend van 4,344 tot 8,688 pesos (US $ 233- $ 466) in de hoofdstad. Die sancties kunnen oplopen tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van 13.032 peso als de verwondingen het leven van het dier in gevaar brengen.


'Bij POAT vinden we het van het grootste belang, dat het Parket de verantwoordelijken, in dit geval van dierenmishandeling, te vervolgen, met als bewijslast de fysieke omstandigheden waarin we de dieren aantroffen', zei Mariana Boy, directrice van POAT.


De 63 honden die maandag werden gevonden, zijn naar dierenklinieken vervoerd voor lichamelijk onderzoek. Ze bleken ernstig uitgedroogd en ondervoed te zijn. '[De dierenartsen] vonden ook tekenen van huidaandoeningen, tekenen van bloedarmoede, conjunctivitis, ernstige parodontitis en tandfistels. Gevallen van parafimose en niet-recente laesies in de ledematen en ogen werden ook waargenomen', aldus de ambtenaren.

Mariana Boy benadrukte het belang van het herzien en bespreken van hervormingen van de dierenbeschermingswetten van de stad die door 'deputy' Leticia Varela zijn voorgesteld om verdere gevallen van overbevolking en mishandeling te voorkomen.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/El Universal/Twitter)

Man in Mexico-Stad vermoordt zijn vriendin, vilt het lichaam en verwijdert de organen

Officieren van Justitie willen maximale straf eisen tegen Francisco Robledo

Stel had ruzie over zijn drinken voordat hij zijn vriendin doodstak


Officieren van justitie in Mexico-Stad zullen de maximale straf eisen tegen een man die zijn vriendin heeft vermoord, haar lichaam heeft gevild en haar organen heeft verwijderd. Burgemeester Claudia Sheinbaum schreef dinsdag 11 februari 2020 op Twitter: 'Femicide is een absoluut verwerpelijke misdaad. Wanneer haat de grenzen bereikt zoals [het deed in het geval] van Ingrid Escamilla, is het walgelijk.'


De politie van Mexico-Stad heeft de verdachte aangehouden en het kantoor van de procureur-generaal (Fiscalía General) heeft gezegd, dat het de maximale straf zal eisen, zei de burgemeester. Francisco Robledo , 46, bekende zaterdagavond Escamilla (25) te hebben vermoord in hun appartement in de wijk Gustavo A. Madero in het noorden van Mexico-Stad.

Hij vertelde de politie, dat hij ruzie kreeg met Escamilla over zijn drinken voordat hij haar doodstak. In een poging het bewijsmateriaal te laten verdwijnen, heeft Robledo een deel van het lichaam van de vrouw gevild en verminkt en haar organen verwijderd. Na te zijn geïnformeerd over de moord door de ex-vrouw van Robledo, aan wie hij naar verluidt zijn misdaad had bekend, arresteerde de politie hem zondagochtend in het appartement. Ze vonden hem naast Escamilla's verminkte lichaam met een mes in zijn hand en zijn eigen lichaam vol bloedspatten.

Een video, die online is geplaatst door media, laat zien dat Robledo door de politie wordt ondervraagd in een patrouillewagen. Hij vertelt hen, dat hij zijn partner dood heeft gestoken en een deel van haar lichaam in een afvoer bij hun appartement heeft weggegooid.

Een rechter beval dinsdag, dat Robledo terecht moet staan ​​voor de moord op Escamilla en bracht hem in hechtenis in een psycho-sociaal revalidatiecentrum in plaats van een gewone gevangenis.Zijn verdedigingsteam had aangevoerd dat hij een psychische aandoening heeft en het risico bestaat dat hij zijn eigen leven zal nemen.

De krant Milenio meldde, dat de ex-vrouw van Robledo de afgelopen acht jaar twee aangiften tegen hem had ingediend, waaronder een voor huiselijk geweld. Milenio Television berichtte, dat Escamilla enkele maanden geleden ook een aangifte tegen Robledo had ingediend, maar deze later weer heeft ingetrokken.

Nieuws over haar gewelddadige dood leidde tot verontwaardiging in Mexico, waar vorig jaar gemiddeld 10 vrouwen per dag werden vermoord - veel door hun partners - en protesten tegen gendergerelateerd geweld zijn de afgelopen maanden geïntensifieerd. De woede werd verder aangewakkerd door de publicatie van een foto van het lichaam van het slachtoffer op de voorpagina van Pásala, een krant die berucht is vanwege de heilzame koppen, bloederige verhalen en grafische afbeeldingen. De foto ging vergezeld van een kop met de tekst: 'Het was de fout van Cupido.' De Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) en het Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) veroordeelden beide de publicatie van de afbeeldingen, die ook circuleerden op social media.


Media die foto's van het lichaam van het slachtoffer publiceerden, werden opnieuw 'slachtoffer' van Escamilla, zeiden ze. Conavim drong er bij autoriteiten op aan om media te bestraffen die afbeeldingen van geweld tegen vrouwen publiceren voor commerciële doeleinden.

Inmujeres zei in een verklaring, dat 'Mexico voor een enorme uitdaging staat met betrekking tot geweld tegen vrouwen - we dringen er bij de media op aan om streng en professioneel te werken'.

Plaatsvervangend Officier van Justitie Nelly Monte zei dinsdag, dat de Fiscalía General zes politie- en overheidsfunctionarissen onderzoekt om te bepalen of zij de beelden van het slachtoffer hebben gelekt. Ze zei ook, dat het kantoor van de procureur-generaal alle bewijzen heeft die het nodig heeft om te bewijzen dat Robledo handelde met de bedoeling zijn partner te vermoorden.

Burgemeester Sheinbaum van haar kant bevestigde opnieuw haar inzet om onvermoeibaar te werken om geweld tegen vrouwen uit te roeien, terwijl parlementsleden een minuut stilte in het Congres in acht namen om hun respect voor het slachtoffer te tonen.


Na haar begrafenis dinsdag in haar geboortestad Nuevo Necaxa, vertelde Puebla, een schoolvriendin van Escamilla, aan Milenio dat ze geschokt was door de dood, omdat ze nooit problemen met iemand had. 'Ze was een liefhebster van het leven, een beschermster van dieren; Ik kan niets slechts over haar zeggen. [Ze was] een heel kalm persoon, altijd glimlachend, erg aardig ... Toen je haar nodig had, was ze er [voor jou]', zei Vale Jarillo. 'Ik heb veel dingen in mijn hoofd, veel vragen over waarom hij het deed. ... Het is nieuws dat je echt raakt. ... Niemand heeft het recht om iemands leven te nemen.'


(Suriname Mirror/Milenio/Mexico News Daily/Expansion Politica/Twitter/YouTube)

Fossiel mogelijk grootste schildpad die ooit leefde gevonden in Colombia

(Bron: Jaime Chirinos)
2,4 Meter lang schild Stupendemys geographicus gevonden in Tatacoawoestijn


Onderzoekers hebben deze week een 2,4 meter lang schild van een prehistorische schildpad gevonden. De ontdekking werd gedaan in de Tatacoawoestijn in Colombia. Het gaat mogelijk om de grootste schildpad die ooit leefde. Opvallend: aan de voorkant van het gigantische schild zaten hoorns die het dier vermoedelijk gebruikte om zijn kop te beschermen. 

De Stupendemys geographicus leefde in het Mioceen, dat 23 miljoen jaar geleden begon en 5 miljoen jaar geleden eindigde. De schildpad werd voor het eerst ontdekt in de jaren '70 en wordt beschouwd als de grootste landschildpad die ooit op aarde heeft gelopen.

Edwin Cadena, een geoloog en paleontoloog van de Colombiaanse Universidad del Rosario, en zijn team hebben nu meer details ontdekt over het leven van deze prehistorische reus.


De spectaculaire bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science Advances.

Zo ontdekten de onderzoekers, dat de mannetjes hoorns hadden om hun schedels te beschermen. Enkel de mannelijke schildpadden zouden die hoorns gehad hebben. Maar, ondanks hun grootte werd de schildpad toch aangevallen. Gigantische bijtsporen laten volgens de paleontologen zien dat roofdieren, waaronder massieve krokodillen, het op de reuzenschildpad gemunt hadden.


Volgens de onderzoekers konden de schildpadden enorm groot worden dankzij hun warme en natte leefgebied. Ook andere soorten in het gebied in Zuid-Amerika, dat toen vooral moerasgebied was, konden extreem groot worden, zoals de Titanoboa, de grootste slang ooit. Met een gewicht van meer dan een ton en een lengte van zo’n 14 meter was ook deze prehistorische slang een waar monster.

(Bron foto: Edwin Cadena)
De reuzenschildpad stierf volgens de onderzoekers ongeveer 5 miljoen jaar geleden uit. 'We schrijven het toe aan een combinatie van factoren, waaronder geologische gebeurtenissen, waaronder een intense opheffing van de Andes, en de hervorming van rivieren Amazon, Orinoco en Magdalena', schrijven ze. 'De verkleining van de habitat heeft wellicht hun uitsterven bevorderd.'


(Suriname Mirror/CNN/Science Daily/YouTube/Twitter)

Surinaamse regering voert spoedoverleg met kleine bakkers

Overleg vanwege recente prijsverhoging van ‘Chinese puntjes'


De Surinaamse overheid gaat vandaag, donderdag 13 februari 2020, met spoed in gesprek met de kleine bakkers, naar aanleiding van de recente prijsverhoging van de zogenoemde Chinese puntjes, aldus Waterkant.net.

Deze week werd bekend, dat veel bakkers de prijs van deze kadetjes met tien cent hebben verhoogd. De consument betaalt nu Srd 0,90 voor een puntje. Dit vanwege de koersschommelingen van de afgelopen dagen.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft deze week ook gesprekken gevoerd met diverse importeurs van meel. Naar aanleiding van deze gesprekken zullen maatregelen genomen worden om de prijzen voor de bakkers beheersbaar te houden, aldus het ministerie.

Het spoedoverleg vindt plaats op het kantoor van het ministerie.

TBL Cinemas verhoogt haar entreeprijzen fors zonder tekst en uitleg

Bioscoop onder vuur na aankondiging prijsverhoging

TBL Cinemas geeft geen openheid over het waarom van de verhoging van de entreeprijzen


De enige bioscoop van Suriname, TBL Cinemas, heeft woensdag haar prijzen fors verhoogd. Dat heeft het bedrijf via haar Facebook-pagina bekend gemaakt, aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 13 februari 2020. Daarbij is een tabel met nieuwe prijzen gepubliceerd. Het bedrijf geeft geen openheid over het waarom van de verhoging van de entreeprijzen....

Uit het nieuwe overzicht blijkt, dat de prijs van een gewone voorstelling (regular) voor volwassenen is gestegen van Srd 27,50 in april 2019 naar Srd 37,50 nu. De prijs van een 3D voorstelling (regular) was Srd 32,50 en wordt nu Srd 42,50.

Het is niet de eerste prijsverhoging van het bedrijf. In april vorig jaar werden de prijzen ook aangepast, maar dan in verband met het landelijk tekort aan Surinaamse munten.

Op het Facebookbericht van TBL over de prijsverhoging is in een paar uur tijd meer dan 1.000 keer gereageerd. De meeste mensen zijn niet te spreken over de verhoging van de prijzen. De stoelen moeten het ontgelden, die kennelijk niet in al te goede staat verkeren.

In maart 2018 werd bekend, dat de bioscoop draait op verlies....

Dakloze 'King George' in Utrecht dreigt Nederland te worden uitgezet: 'Ik ken niemand in Suriname'

(Bron: NUK)
'Mijn geboorteland heb ik al 22 jaar niet gezien'


De dakloze George Robinson Ost uit Utrecht mag nog maar vijf dagen in Nederland blijven. Daarna wordt hij uitgezet naar zijn geboorteland Suriname, aldus de Nieuwe Utrechtse Krant (NUK) vandaag, donderdag 13 februari 2020. Straatnieuws-medewerker Frank Dries bekommert zich enorm om zijn lot: 'Hij kan het amper bevatten.'

Dries vindt het schandalig, dat 'King George', zoals hij liefkozend wordt genoemd, met uitzetting wordt bedreigd. 'Je kan niet een dakloze hier in een vliegtuig schoppen en 'm er daar weer uit halen zodat hij daar op straat moet leven.' 

George (65 jaar oud) is sinds 2009 dakloos, hij leeft al twintig jaar in de stad Utrecht. Zijn geld verdient hij met klusjes als schoonmaker of verhuizer. 'Mijn geboorteland heb ik al 22 jaar niet gezien. Ik ken niemand in Suriname.' Aanstaande maandag moet hij in het vliegtuig zitten.

Frank Dries doet er alles aan om George in Utrecht te houden. Een online petitie is inmiddels ruim achthonderd keer getekend. Bovendien wordt het lot van George vandaag besproken in de Utrechtse gemeenteraad. 'Ik denk dat de staatssecretaris uitstel kan verlenen', zegt Dries.

Waarom George geen verblijfsvergunning kan krijgen, is Dries vooralsnog onduidelijk. 'Hij zegt dat z'n paspoort is ingenomen. Een aantal hulpverleningsclubjes in Utrecht heeft het met hem geprobeerd, maar ze lopen iedere keer tegen een muur aan bij de IND. Dit gaat 'm ver boven de pet. Dus we proberen met alle kracht iets te bereiken door flink tamtam te maken.'

George deed eerder zijn verhaal tegenover de NUK (Nieuwe Utrechtse Krant):

LVV start met ananasteelt te La Poule

(Bron foto's: NII)
De grond te La Poule blijkt uitermate geschikt te zijn voor de ananasteelt


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in Saramacca, Rayon La Poule, gestart met de start van ananasteelt. De waarnemend rayonleider Nalinie Orie heeft samen met de Landbouwvoorlichters van het rayon, het startsein gegeven voor dit project. Samen met particulieren zal dit project ter hand worden genomen, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 12 februari 2020. 

Het is gebleken dat de grond te La Poule uitermate geschikt is voor de ananasteelt. Alvorens van start is gegaan met dit project is de grond te La Poule onderzocht, er zijn monsters genomen die aan een bodemonderzoek zijn onderworpen. Ook zijn de mogelijkheden bekeken voor afzet van de ananasproductie.

De verschillende ananastelers zijn ingenomen met dit project, vooral omdat  gebleken is dat er afzetmogelijkheden zijn. Het ministerie zal de telers gedurende het hele traject blijven begeleiden en hen de nodige ondersteuning bieden.

Minister Rabin Parmessar is zeer ingenomen met het initiatief van het rayonkantoor te la Poule en spreekt de verwachting uit dat meerdere rayons zulke initiatieven zullen ondernemen en op die manier de plaatselijke bevolking gestimuleerd kan worden om gezamenlijk te telen. 'Door samen te werken kunnen wij veel meer uitdagingen aan, samenwerken bevordert het samen verdienen.'

Personeel van FAI te Jarikaba en Nickerie krijgt loon in handen van regering

Vakbondsleider Dwarka wil ook dat geld wordt gestopt in materiaal


Arbeiders van Food and Agricultural Industries (FAI) op Jarikaba zijn gisteren contant uitbetaald. Het personeel in Nickerie is vandaag, donderdag 13 februari 2020 aan de beurt. Aan de ruim 1.300 arbeiders wordt Srd 2.5 miljoen uitbetaald, zegt vakbondsleider Dayanand Dwarka, aldus Starnieuws.

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is persoonlijk aanwezig bij de uitbetalingen.

Dwarka wil ook dat er geld wordt gestopt in materiaal, zodat de productie van bananen door kan gaan. Op een persconferentie in het hoofdkwartier van C-47 is Dwarka gisteren ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in de FAI-kwestie. 


'De minister en zijn team zijn getogen naar Jarikaba en hebben daar de uitbetalingen van de salarissen contant gedaan. Donderdag om negen uur is hij in Nickerie om hetzelfde te doen. Vervolgens hebben we afgesproken dat we de koppen bij elkaar gaan steken om na te gaan hoe de bedrijfsvoering te garanderen.'


De vakbondsleider stelt het op prijs dat de overheid de arbeiders tegemoet komt. Maar, hij wil ook dat er geld gestopt wordt in materiaal. 'De productie moet gecontinueerd worden. Er zijn nu haast geen inputs meer. We staan weer op het moment dat de dozen zullen opraken. Er zijn geen meststoffen. Geen plastic om de trossen te beschermen. We moeten de tools hebben om de kwaliteit en productie te waarborgen. Dat moet nu komen. We willen niet hebben dat dit bedrijf verder afglijdt.'

Dwarka roept de samenleving, in het bijzonder de politici, op om FAI niet ten onder te laten gaan, om met oplossingen te komen en om geen politiek 'met het leed van de mensen' te bedrijven.

'FAI heeft grote potentie en Europa hoeft niet zonder meer de grote afnemer te zijn', benadrukte Dwarka. De export naar Europa is al een maand stopgezet, maar in de regio brengen de Surinaamse bananen meer op, geeft hij aan. 'Als we het bedrijf houden zoals het nu is, met de commitment die we hebben om te leveren aan Trinidad, een zeer aantrekkelijke markt, lucratief. We krijgen daar een veel betere prijs dan in Europa. Er zijn kansen om onze bacoven verder af te zetten in de regio. Met name op Barbados. Er zijn lichtpunten, we moeten voorkomen dat het bedrijf wegkwijnt en in verval raakt.'

De vakbondsleider heeft ook uitvoerig uitgelegd hoe het bedrijf in problemen is geraakt. Het komt erop neer, dat na jaren van succes er tussen 2014 en 2018 er een zodanig mismanagement is geweest, waardoor onder andere de ‘moko-ziekte’ de totale aanplant met meer dan de helft heeft kunnen aantasten en de productie enorm is afgenomen. Vanaf 2018 ging het beter met de kwaliteit en productie van de bacoven, maar de financiële problemen werden niet opgelost. Gesprekken in 2019 tussen Univeg en de regering, die 10 procent aandeelhouder is, liepen op niets uit.

In december manifesteerden de problemen zich weer. Er was geen verpakkingsmateriaal om de bacoven te exporteren. Zowel de overheid als de grootaandeelhouder konden of wilden geen US$ 50.000 investeren in het verpakkingsmateriaal. De arbeiders waren genoodzaakt 80.000 ton van de oogst te vernietigen. 'Dat zijn 120 veertig voet containers en dat is gelijk aan ruim 1.2 miljoen euro.'

De grootaandeelhouder houdt het voor gezien, in stilte is de leiding vertrokken. Aan de overheid geeft ze de keus om haar 90 procent aandelen symbolisch voor US$ 1 over te nemen met alle schuldenlasten. Als dat niet lukt gaat Univeg faillissement aanvragen.

Vakbondsleider Zunder in beeld voor functie van governor van Centrale Bank

C-47 ondersteunt Zunder onder voorwaarden: Hoefdraad moet aftreden


President Desi Bouterse heeft vakbondsleider Armand Zunder (73) formeel gevraagd om governor te worden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).  

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, bevestigt vanochtend, donderdag 13 februari 2020, op Starnieuws, dat Zunder hem ondersteuning heeft gevraagd. Berenstein heeft hem meegedeeld dat onder voorwaarden Zunder ondersteund kan worden. De CBvS moet autonoom kunnen functioneren en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën moet aftreden.

Zunder heeft de leiding bij de Progressieve Werknemers Organisatie en is voorzitter van de Nationale Reparaties Commissie Suriname. Hij heeft economie gestudeerd in Nederland en was minister na de staatsgreep van 15 maart tot 20 juni 1980.

Berenstein zegt, dat Zunder invulling wil geven aan de functie. Hij ziet het als een uitdaging. Hij zou met verschillende vakbondsleiders praten hierover. Berenstein benadrukt, dat niemand de job zal kunnen doen als de bemoeienis van de overheid blijft, zoals het was in de afgelopen periode. Dit heeft gemaakt dat de vreemde valuta kasreserve en termijndeposito oneigenlijk zijn gebruikt.

'Het land is in een financieel-economische chaos gestort. Er is meer dan US$ 100 miljoen besteed aan interventies, maar de koers is alleen maar omhoog gegaan. Nu is er een enorme schaarste aan cash Amerikaanse dollars, waardoor transacties tussen de Srd 9,50 tot Srd 9,80 worden gedaan voor een Amerikaanse dollar. Op grond van de gestegen wisselkoers zijn prijzen in de winkels tussen 10 en 25% de lucht ingegaan.'

'De rust is nog steeds niet teruggekeerd bij de banken. Zonder orde op zaken, zal er geen verandering komen', benadrukt Berenstein. Daarom is aan Zunder gevraagd om onder voorwaarden invulling te geven aan deze post.

Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary 30 maart voor rechter op Curaçao

Ansary beschuldigd van onttrekkingen aan op Curaçao gevestigde verzekerings- maatschappij Ennia


De aansprakelijk- heidsprocedure tegen Ennia-aandeelhouder Hushang Ansary en andere ex-bestuurders - eerder aangemerkt als een ‘megazaak’ - is door het gerecht voor 30 maart op de rol gezet, aanvang om 09.45 uur. Dat meldt de afdeling Communicatie & Voorlichting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 13 februari 2020. 

De gedagvaarde Iraans-Amerikaanse miljardair moet zich dan verantwoorden voor de hem verweten onttrekkingen aan de op Curaçao gevestigde verzekeringsmaatschappij, die sinds medio 2018 onder de werking van de noodregeling valt.

De procedure tegen Ansary is intussen ook betekend bij het Amerikaanse gerecht in New York. Dat blijkt uit de ‘filing’ door de Amerikaanse advocaten Davis Polk & Wardwell bij de US Bankruptcy Court Southern District of New York. Dit is een openbaar document.

De indieners - de diverse entiteiten van Ennia Caribe - willen vaststelling van aansprakelijkheid. Het hoofddoel is echter om van Ansary en alle gedagvaarden herstel van de door Ennia geleden schade af te dwingen en het solvabiliteitstekort - dat ten tijde van het uitspreken van de noodregeling medio 2018 tenminste 700 miljoen gulden bedroeg - weg te werken. Zo leest het Antilliaans Dagblad in de ‘Notice’.

De gedagvaarden hebben zich volgens de eisers schuldig gemaakt aan mismanagement doordat ze tekortschoten bij de uitoefening van hun taken binnen het bestuur van Ennia Groep. Specifiek wordt gesteld dat substantiële sommen geld Ennia uitvloeiden en dat de verzekeraar niet aan transacties (terug)kreeg waar het recht op had.