vrijdag 5 april 2019

Doekhie (NDP): ‘Als ik minister was, had ik Sno onder Goslar gegooid' - 'Statistiek is de grootste leugen die er bestaat''

'Minister Hoefdraad moet per direct ← Iwan Sno, directeur van het ABS, met ontslag sturen

'Hij is een man met een heel zwakke ruggengraat, een crimineel, een frommelaar, een corrupteling'


NDP-parlementariër Rachied Doekhie vindt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën per direct Iwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), met ontslag moet sturen. 'Hij is een man met een heel zwakke ruggengraat, een crimineel, een frommelaar, een corrupteling. Als ik Sno was, zou ik sorry aan de minister hebben gezegd, mijn biezen hebben gepakt en vertrokken zijn naar Haïti', zegt Doekhie vrijdag 5 april 2019 in het Dagblad Suriname.

In een lijvige brief aan het parlement heeft Hoefdraad uiteengezet waarom hij vindt, dat het ABS in 2010 heeft gemanipuleerd met het cijfer van het bruto binnenlands product (bbp) over 2009. Hoefdraad stuurde ook brieven van Sno aan toenmalig Financiën-minister Wonnie Boedhoe naar het parlement om zijn standpunt te onderbouwen.

De ABS-directeur hield Boedhoe in december 2010 voor, dat hij op 11 mei, een paar dagen vóór de verkiezingen van dat jaar, vervroegd het bbp-cijfer had gepubliceerd. Dat heeft het ABS gedaan na uitdrukkelijk verzoek van toenmalig Centrale Bank-governor André Telting. Doorgaans wordt het bbp-cijfer over het jaar daarvoor in augustus bekendgemaakt.

Doekhie neemt het Sno kwalijk, dat hij willens en wetens gemanipuleerd heeft met cijfers, omdat hiermee de hele staatshuishouding in gevaar is gebracht. Hij beweert dat hiermee ook Boedhoe in problemen was gezet. 'Ik volg Sno al sinds ik in de oppositiebanken zat en had al mijn vermoeden dat deze man een frommelaar is. Als ik minister was, had ik Sno onder de Goslar gegooid', aldus Doekhie.

In zijn brief legt Sno uit, dat het bbp gebaseerd kan worden op een response rate van minstens 35% van de bedrijven. Toen het ABS in mei 2010 de vervroegde schattingen voor 2009 uitbracht, was dit gerekend met een response rate van 22% en met veel minder kruiscontroles. Volgens Hoefdraad had elke zichzelf respecterende directeur van het ABS dit moeten weigeren uit te voeren en/of de eer aan zichzelf houden. 'Omdat het nergens in de wet voorkomt dat zulke belangrijke data op basis van een telefoontje moeten worden vrijgegeven en ook, omdat de directeur zelf weet dat de response rate te slecht is om het als officieel te bestempelen', schrijft de minister. Hij merkt op dat de schijnbare reden waarom toen aangedrongen is op een vervroegd bbp-cijfer te zien is aan het verloop van de schulden van de Staat begin 2010. De binnenlandse schuld was in drie maanden tijd gegroeid met 6%. De totale schuld was toegenomen van Srd 2.860 miljoen tot Srd 2.977 miljoen in maart, en in ratio van het bbp van 30.8% naar 32.1%. Er waren toen ook achterstanden op de overheidsbetalingen.

Doekhie beweert, dat president Desi Bouterse een bankroet land in 2010 heeft overgenomen van de toenmalige Nieuw Front regering. Hij vraagt zich af waarom Sno een persconferentie houdt en ook nog Hoefdraad uitgenodigd heeft om dit bij te wonen. 'Een minister die met kop en schouder uitsteekt boven deze man. Laat hij die brief lezen en geen leugens vertellen. Je bent door de mand gevallen. Hij zit daar het beleid van de regering te frustreren. Statistiek is de grootste leugen die er bestaat', stelt de NDP’er.

Hij zal tijdens de begrotingsbehandeling ook extra aandacht vragen om maatregelen te treffen tegen de ABS-directeur.

Leraren van LBO Brokopondo zijn solidair met hun in opspraak geraakte collega

'We staan vierkant achter onze collega, het is een momentopname geweest, we kennen hem niet zo'

Collega's vragen Bureau Lager Beroeps Onderwijs waarom uiterste middel van ontslag moet worden toegepast op hun collega


Leraren van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) Brokopondo zijn solidair met hun collega Urvin W. die in opspraak is geraakt nadat hij maandag een zestienjarige scholiere uit Balingsoela van de MULO-school over het schoolerf heeft gesleept (tijdelijk krijgen enkele leerlingen van de MULO Brownsweg hun lessen bij de LBO). 'We staan vierkant achter onze collega. Het is een momentopname geweest. We kennen hem niet zo.'

Volgens collega’s biedt Urvin W vaker een assisterende hand bij moeilijk handelbare leerlingen, zo schrijft de Ware Tijd vrijdag 5 april 2019.

Het lerarenteam van LBO Brokopondo heeft zich donderdag met een brief gewend tot het Bureau Lager Beroeps Onderwijs (BLBO). In het schrijven vragen de leraren waarom het uiterste middel van ontslag moet worden toegepast op hun collega. Van het LBO hebben zij nog geen uitsluitsel kunnen krijgen, omdat het geval formeel nog niet is gemeld aan het bureau.

Verder vragen de leerkrachten zich af waarom er geen hoor en wederhoor is toegepast door het ministerie. 'Hebben wij geen rechten meer?', vragen ze zich af.

Dat hij tegen ontslag aankijkt, is hem woensdag mondeling door de departementsleiding meegedeeld. De onderwijzer zegt, dat hij erger heeft kunnen voorkomen door het meisje slepend af te voeren van haar rivale. Het meisje wilde een leeftijdgenote van het LBO met een stoel bewerken. De leraar die dat zag, kwam ertussen en probeerde de zaak te sussen. De zestienjarige was ontzettend verhit en agressief en begon op een bepaald moment heftig met haar handen en voeten te zwaaien. De leraar hield het meisje bij haar handen vast en sleepte haar vanuit de klas het schoolterrein op.

Moeder Rosita Pansa en dochter hebben zich woensdag gewend tot het ministerie. Eerder op de ochtend hadden zij aangifte gedaan bij het politiebureau van Brokopondo wegens mishandeling. Zij werden door agenten verwezen naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Pansa is niet te spreken over de aanpak van de leraar, maar geeft tegelijkertijd toe dat haar kind niet op school mag vechten.

Het ministerie buigt zich verder over deze zaak. Urwin W. zegt dat het gedrag van de scholieren op de LBO Brokopondo zorgen baart. Hij roept het ministerie op om ordehandhavers op de school te plaatsen.

Sancties VS tegen schepen staatsoliemaatschappij PdVSA Venezuela

VS draait Maduro duimschroeven verder aan


De Verenigde Staten draait de Venezolaanse president Nicolás Maduro de duimschroeven verder aan. Dat zei vicepresident Mike Pence vrijdag 5 april 2019 in Houston, waar naar schatting 50.000 Venezolanen wonen. 

Er worden sancties getroffen tegen 34 schepen die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door de staatsoliemaatschappij PdVSA, Petróleos de Venezuela S.A. Ook komen er maatregelen tegen twee andere bedrijven die ruwe olie vervoeren van Venezuela naar Cuba.


'De instructie van president Donald Trump is al het geld voor Maduro tegenhouden. Olie is het bloed van het regime-Maduro. Vandaar deze nieuwe actie. De olie is van de Venezolanen', aldus Pence in een toespraak voor driehonderd genodigden, onder wie veel leden van de Venezolaanse gemeenschap.


Volgens het Witte Huis zal Pence volgende week woensdag bij de VN-Veiligheidsraad aandacht vragen voor de steeds groter wordende humanitaire crisis in Venezuela.

De meeste westerse landen steunen oppositieleider Juan Guaidó als rechtmatig interim-president. Rusland en China houden Maduro overeind. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zegde Cuba vrijdag de wacht aan wegens de reddingsboeien die Havana de regering-Maduro blijft toewerpen op het vlak van de olie-export.(Suriname Mirror/AFP/Twitter/Venezuela al Dia/YouTube/De Telegraaf/VoANoticias.com/)

Etnel (NPS) zeer geschokt over nieuw desastreus plan regering, ontmanteling van het Natin

'Onderwijs is het slechtst bestuurd in de afgelopen 9 jaren' 

'Deze regering houdt niet van geschoolde mensen, alles maken ze kapot, van GLO tot de universiteit'


Volksvertegenwoordigster Patricia Etnel (NPS) is zeer geschokt over het nieuw desastreuze plan van de regering, de ontmanteling van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) aan de Leysweg. Zo'n 200 studenten verkeren in het ongewisse over wat hen te wachten staat midden van het huidige schooljaar. De bevestiging van de ontmanteling is voortgevloeid uit een onderhoud tussen vakbondsleidster Reshma Mangre - voorzitster van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) - en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hiervan is De Nationale Assemblee (DNA) tot nog toe niet in kennis gesteld. 

Etnel stelt vrijdag 5 april 2019 in het Dagblad Suriname, dat het deze zaken zijn die ervoor zorgen dat velen 'zeuren' over de staatsschuld van 2.5 miljard Amerikaanse dollar. De financiering van de sportfaciliteiten voor de studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), dat de aanleiding is voor de ontmanteling van Natin, zal hoogstwaarschijnlijk via een lening geschieden.

Etnel vraagt zich af of dit onder de noemer ontwikkeling van het land geplaatst kan worden. 'Volgens vicepresident Ashwin Adhin dienen de leningen alleen om ontwikkeling te brengen. Waarom houdt deze regering alles dan geheim? Waarom heeft de overeenkomst voor het aanleggen van sportfaciliteiten het parlement nog niet bereikt?'

Het Assembleelid beweert, dat de universiteit over voldoende ruimte beschikt om sportfaciliteiten op te nemen. Bovendien is het zeer onverantwoord om zonder goede alternatieven in acht te nemen groen licht te geven voor het universiteitsproject. Het is overduidelijk, dat het onderwijs niet op het prioriteitenlijstje van de regering staat.

'Het is een ramp met deze regering. Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) kunnen de studenten ook geen colleges volgen. Als er iets is wat het slechtst bestuurd is in de afgelopen 9 jaren, dan is het wel het onderwijs. Deze regering houdt niet van geschoolde mensen. Alles maken ze kapot, van glo tot de universiteit', aldus Etnel.

Ilahibaks (NDP) wil wetgeving om dragen camouflagekleding aan banden te leggen

'Het komt soms voor dat mensen zich voordoen als militair en soms ook voor de lol'


NDP-parlementariër Ruchsana Ilahibaks vindt dat de regering extra aandacht moet schenken aan het indienen van een wet betreffende camouflagekleding. 'Het komt soms voor dat mensen zich voordoen als militair en soms ook voor de lol. In bepaalde landen is het dragen van camouflage strafbaar. Ik vind dat er in Suriname ook naar gekeken moet worden', zei de politica donderdag tijdens de begrotingsbehandeling 2019 in De Nationale Assemblee (DNA), alus het Dagblad Suriname vrijdag 5 april 2019.

De camouflage staat normaal bekend als het gevechtstenue van een soldaat dat voorzien is van een meerkleurig vlekkenpatroon dat de drager moet doen opgaan in het gevechtsterrein en zo de zichtbaarheid voor de vijand vermindert.

In Suriname blijkt echter, dat ook de normale burger, waaronder criminelen, camouflagekleding kunnen kopen en hiermee zich zogenaamd voor kunnen doen als bijvoorbeeld militairen.

SLM betreurt 'opgeblazen berichtgeving' over doorstart ingehuurde Airbus A340 van Air Belgium

'Tijdens de landing kreeg vliegtuig te maken met een plotselinge sterke windstoot'De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, betreurt de 'opgeblazen berichtgeving' over een zogenoemde doorstart die een ingehuurde Airbus A340 van Air Belgium woensdag maakte op de Johan Adolf Pengelluchthaven, zo meldt Waterkant.net vrijdag 4 april 2019.

Het bedrijf in Suriname vindt het jammer te vernemen, dat via verscheidene social media kanalen en online kranten er melding is gemaakt, dat er iets zou zijn mis gegaan bij de landing van vlucht PY993.

Tijdens de landing kreeg het vliegtuig te maken met een plotselinge sterke windstoot, waardoor de cockpitbemanning genoodzaakt was volgens internationale voorgeschreven luchtvaart veiligheidsmaatregelen te handelen. Er werd een ‘go-around’ (doorstart) uitgevoerd en de landing daarna geschiedde kundig en veilig, aldus de SLM.

Zoals gebruikelijk werden de passagiers door de captain geïnformeerd. In de luchtvaart is een go-around geen ongebruikelijke procedure en alle piloten worden hiervoor getraind.


Rechtbank in Lima, Peru, erkent juridisch huwelijk gesloten in Miami (VS) van Peruaans lesbisch koppel

'Liefde is liefde en rechten zijn voor iedereen, ook voor de LGBT-gemeenschap'


Een Peruaanse rechtbank heeft in het voordeel van een lesbisch echtpaar geoordeeld, dat het Registro Nacional de Identificacion  Estado Civil vervolgde voor het weigeren om hun huwelijk in Miami te registreren.

Susel Paredes en Gracia María Aljovín trouwden in augustus 2016 in Florida in een burgerlijke plechtigheid en probeerden die juridische eenheid geregistreerd te krijgen in de burgerlijke stand thuis. Maar, de lokale autoriteiten weigerden, op basis van artikel 234 van het Burgerlijk Wetboek van Peru, dat 'huwelijk' definieert als een verbond dat vrijwillig is aangegaan door een man en een vrouw.


De Corte Superior de Justicia de Lima van de Decimo Primer Juzgado Constitucional oordeelde, dat sinds het paar in het buitenland getrouwd was, en de Peruaanse Grondwet het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet uitdrukkelijk of stilzwijgend beperkt, de wettelijke criteria moeten voldoen aan de internationale normen van het Inter-Amerikaanse Hof van Mensenrechten.

De beslissing van 18 pagina's ging verder met een advies van het Inter-Amerikaanse Hof uit 2017 dat lidstaten gezinsobligaties moeten respecteren en beschermen 'die kunnen voortvloeien uit een relatie van een stel van hetzelfde geslacht.'

De rechtbank merkte ook op dat Peru in de pas loopt met veel van zijn regionale buren, waaronder Argentinië, Mexico, Brazilië, Uruguay en Colombia, die het homohuwelijk accepteren, evenals Ecuador en Chili, die burgerlijke unies van hetzelfde geslacht erkennen. 'Degenen onder ons die een meerderheid van heteroseksuele mensen vormen, moeten deze veranderingen met tolerantie aannemen en de juridische concepten ontwikkelen, terwijl de rechten en de concepten zelf worden uitgebreid', aldus de uitspraak.

Paredes was een actrice, bekend in de jaren negentig voor rollen in televisie-soap-opera's. Meer recent kreeg ze nationale aandacht voor haar werk als gemeenteambtenaar in de wijk La Victoria in Lima, waarmee ze met succes orde op zaken bracht in de kledingsector van Gamarra.

'Ik denk dat het een geweldige stap is voor de mensenrechten in Peru', vertelde Paredes het nieuwe netwerk Canal N nadat de uitspraak donderdagnacht, 4 april 2019, was vrijgegeven. 'Liefde is liefde en rechten zijn voor iedereen, maar ook voor de LGBT-gemeenschap.' Ze voegde eraan toe, dat als het Congres van Peru niet bereid is of niet in staat is om te reguleren ten gunste van LGBT-rechten, de andere route is 'door middel van strategische rechtszaken en dat is wat mijn partner en ik hebben gedaan en we hebben de inicial ruling gewonnen. Nu moet de zaak naar de hoogste rechtbank van Peru gaan, het Constitutionele Tribunaal', zei ze, alvorens te verklaren: 'Wees moedig en kom uit de kast!'

(Suriname Mirror/The Peruvian Times/Scribd/ISSUU Suriname Mirror)

Resten walvis met vier poten ontdekt in Peru...

Walvis leefde een slordige 42,6 miljoen jaar geleden...


De walvis was een prima zwemmer, maar wandelde miljoenen jaren geleden met hetzelfde gemak een rondje op het land. Dat schrijven onderzoekers in het blad Current Biology. Ze ontdekten de resten van de walvis – die een slordige 42,6 miljoen jaar geleden leefde – in sedimenten langs de kust van Peru. De walvis heeft de naam Peregocetus pacificus gekregen. 

'Toen we rond de botten aan het graven waren, realiseerden we ons al snel dat dit het skelet van een vierbenige walvis was, met twee voor- en twee achterpoten', aldus onderzoeker Olivier Lambert. De walvis was zo’n vier meter lang.

De staartwervels van de walvis doen sterk denken aan die van bevers en otters. Het wijst erop dat deze voor de walvis net zo belangrijk was als voor de moderne otter, die zijn staart als roer en stabilisator gebruikt. Maar, de walvis was niet alleen een goede zwemmer.Op de toppen van de ‘vingers’ en ‘tenen’ van de walvis zijn namelijk kleine hoeven aangetroffen. Die hoeven wijzen er – samen met de morfologie van de heupen en ledematen van de walvis – op dat hij ook prima op het land kon wandelen.

'Dit is het eerste onbetwistbare voorbeeld van een vier poten tellend walvisskelet in de hele Stille Oceaan', vertelt Lambert. Het is tevens mogelijk het oudste vier poten tellende walvisskelet dat tot op heden in Amerika is aangetroffen en het meest complete dat buiten India en Pakistan is teruggevonden.

De leeftijd en locatie van het skelet onderschrijven de hypothese dat vroege walvisachtigen zich vanaf de westkust van Afrika naar Zuid-Amerika begaven. Ze werden daarbij geholpen door westwaartse oceaanstromingen. Wat ook meehielp, is dat de afstand tussen de genoemde continenten in die tijd twee keer zo klein was als nu. Nadat de walvisachtigen Zuid-Amerika bereikten, zouden ze naar het noorden zijn gemigreerd en uiteindelijk ook Noord-Amerika hebben weten te bereiken.

(Suriname Mirror/Scientias/BBC/Expatica/ISSUU Suriname Mirror)

Mensenrechtenactivisten uit Colombia en Europa vragen ICJ moord op sociale leiders in Colombia te onderzoeken

Piekmomenten moorden op sociale leiders rond verkiezingscampagne en na ondertekening vredesakkoord Colombia-FARC


Er zijn aanwijzingen dat de staat zelf betrokken is bij sommige van deze moorden...


Mensenrechtenverdedigers uit Colombia en Europa hebben vrijdag 5 april 2019 formeel het International Court of Justice (ICJ, UN) gevraagd onderzoek te doen naar de voortdurende moord op sociale leiders in het Zuid-Amerikaanse land. Sociale leiders, vergezeld door oppositiepolitici, gaven hun rapport over aan het ICJ in Den Haag, waar ze formeel het ICJ vroegen om onderzoek in te stellen naar de systematische moorden. 

Volgens de lokale politie kwamen zo'n 500 mensen uit heel Europa op het ICJ-hoofdkwartier. Volgens de organisaties is Colombia niet in staat om adequaat onderzoek te doen en de achter de moorden gepleegde acties uit te voeren voor internationale interventie. De Colombiaanse staat is zelf niet bevoegd om de moorden te onderzoeken, vanwege belangenconflicten, illegale elementen die actief zijn binnen overheidsinstellingen en een duidelijk gebrek aan politieke wil', aldus het rapport aan het ICJ.Hoewel de statistieken variëren, vertonen alle piekmomenten rond het tijdstip van de verkiezingscampagne en een escalatie van geweld tegen sociale leiders na de ondertekening van de vrede met de nu-gedemobiliseerde rebellengroep FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) in 2016.

Het rapport analyseert gegevens uit een aantal bronnen en onthult systematisch, regulier en methodische patronen bij het doden van sociale leiders in het hele land. Deze moorden 'conformeren aan een georganiseerde reeks regels', ondanks dat ze worden uitgevoerd door een groot aantal actoren: paramilitair, guerrilla, dissident FARC-leden, criminele groeperingen, en zelfs het leger en de staat zelf.

De meerderheid van de gedode leiders zijn betrokken bij lokaal werk met betrekking tot land voor groepen met een etnische of identiteitsfocus, bijvoorbeeld landelijke eigenaren of inheemse rechten. Degenen die lokaal werken hebben geen zichtbaarheid of nationale bescherming, vooral niet wanneer ze werken aan:
hervorming van het grondbezit;
landgebruik;
de omgeving;
gewasvervanging van illegale naar legale gewassen;
de uitvoering van vredesakkoorden;
en / of corruptie en overheidsuitgaven.

In feite was 80% van de vermoorde leiders betrokken bij de strijd om land, territorium of natuurlijke hulpbronnen. 18% Had betrekking op illegale gewassen. Ongeveer 44% van de slachtoffers werd thuis vermoord, benadrukt het rapport.

Waar worden leiders gedood?
Sociale leiders zijn vermoord in Colombia, maar zijn bijzonder kwetsbaar in gebieden die:
niet-uitvoering geven aan de vredesakkoorden;

sterke paramilitaire aanwezigheid;
weinig of geen aanwezigheid van de staat;
mijnbouw (illegaal of legaal), agro-industrie, industriële megaprojecten of palmolie;
hoge niveaus van illegale teelt (bijvoorbeeld coca, de basis voor cocaïne) of routes voor narcotrafficking;
en / of landongelijkheid, b.v. in Choco is meer dan 95% van het land eigendom van minder dan 1% van de bevolking.

Er zijn aanwijzingen dat de staat zelf betrokken is bij sommige van deze moorden, volgens het rapport omdat sommige moorden werden uitgevoerd door leden van de veiligheidstroepen. Bovendien stigmatiseren overheidsactoren regelmatig sociale leiders, beschuldigen hen van banden met illegale gewapende groeperingen of maken ongefundeerde beweringen dat de moorden 'misdaden van passie' waren.

Volgens het rapport is het nationale beschermingsmechanisme van de regering niet effectief, maar veel belangrijker is de het niet nakomen van het vredesproces.

Of het ICJ een formeel onderzoek naar de moorden zal openen, hangt af van de rechtbank, die eerst zal moeten bepalen of de regering in feite niet in staat of niet bereid is om de misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/ISSUU Suriname Mirror)

Piek in Colombiaanse drugsproductie en -handel blijkt uit aantal crashes vliegtuigjes in Mexico....

Laatste vier maanden stortten twee vliegtuigjes uit Colombia met cocaïne neer in Mexico


De cocaïneactiviteiten in Colombia komen weer in een stroomversnelling. En tekenen van de piek in de Colombiaanse drugsproductie en -handel komen op een onwaarschijnlijke manier naar voren: een groeiend aantal vliegtuigongevallen in Mexico, waarnaar de cocaïne wordt geteansporteerd in de hoop dat het uiteindelijk op de lucratieve Amerikaanse markt terechtkomt. 

In de laatste vier maanden stortten twee vliegtuigjes die vanuit Colombia vertrokken met cocaïne aan boord, neer in Mexico. Een ander vliegtuigje met cocaïne landde zonder toestemming toen het zonder brandstof was; 'de twee bemanningsleden hebben het verlaten',, aldus The Mexico News Daily.

De Mexicaanse veiligheidsambtenaar Adrián Sánchez zei: 'Ze wilden liever het risico nemen gearresteerd te worden dan dood te gaan in een crash in de jungle, zoals in andere gevallen is gebeurd.'

Een rapport van de VN over drugs en criminaliteit van afgelopen herfst toont aan dat 171.000 hectare van het land in Colombia werd gebruikt om de cocaplant te laten groeien in 2017. Dat betekende een toename van 25.000 hectare, of 17 procent, in vergelijking met 2016. De potentiële productie van cocaïne heeft een waarde van $ 2,7 miljard in Colombia's binnenlandse markt, noteerde de VN, toevoegend: 'Er bestaat bezorgdheid dat dit kapitaal, afkomstig van de drugseconomie, vredesopbouwinspanningen zou kunnen ondermijnen, de cultuur van wettigheid zou kunnen verzwakken, gewapende groepen zou kunnen versterken en democratische instellingen zou kunnen delegeren door corruptie en illegale geldstromen.'

Waarom stort het vliegtuigje neer ? Ten eerste is het een afwijking van de traditionele en nog veel gebruikelijkere manier om drugstransporten naar Mexico te verzenden - over zee. Het groeiende gebruik van lichte vliegtuigjes is dus nieuw, en niet zo bekend voor drugshandelaren.

Javier Oliva, een onderzoeker en professor aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, theoretiseert dat het risico om de cocaïne in de lucht te verplaatsen de wanhoop van de kartels weergeeft om de hoge productiecijfers van Colombia te benutten. 'De conclusies die we kunnen trekken uit deze verbazingwekkende gegevens zijn ten eerste, de consumptie van de drugs is toegenomen', zei Oliva. 'Ten tweede ... zijn de winsten van Colombiaanse criminele groepen en de organisaties waar de goederen passeren ook gestegen; en ten derde ... inspanningen om de productie van cocabladeren uit te roeien zijn duidelijk een mislukking.'

Cocaïne die via zee naar Mexico werd vervoerd, verdrievoudigde tussen 2014 en 2017, een teleurstelling na de meer dan $ 10 miljard Amerikaanse steun om Colombia te helpen de strijd aan te gaan tegen drugshandel. Colombia werd geruime tijd geprezen voor het bevestigen van enige controle over drugskartels.
Maar, het vredesproces tussen de Colombiaanse regering en de rebellen van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) had het onbedoelde resultaat, dat meer land werd gebruikt voor de productie van het cocablad - de vorige president stopte met luchtbesproeiing om cocagewassen te vernietigen. Boeren stapten vervolgens over op coca in de hoop dat ze in aanmerking kwamen voor een aanbod van de overheid om degenen die het gewas groeiden te compenseren.

(Suriname Mirror/FOX News)

557 Kilo cocaïne onderschept In haven van Navegantes, Brazilië, bestemd voor Antwerpen

(Bron foto: Receita Federal)
Cocaïne ontdekt in container lading leisteen met hulp van een scanner en een drugshond


In de haven van Navegantes, in Brazilië, is dinsdag 2 april 2019 een lading van 557 kilo cocaïne onderschept die bestemd was voor Antwerpen, België. Dat heeft de Federale Belastingdienst van het Zuid-Amerikaanse land bekendgemaakt. 

De drugs waren verstopt tussen een lading leisteen en werden ontdekt tijdens een routinecontrole van zes containers, die waren geselecteerd op basis van hun bestemming en de aard van de vracht.De cocaïne werd ontdekt met behulp van een scanner en een drugshond.


(Bron foto: Luiz Carlos Souza)
Volgens de Braziliaanse nieuwssite NSC Total is het de eerste keer in 2019, dat er in Navegantes een lading drugs wordt ontdekt. De laatste keer zou in oktober van vorig jaar geweest zijn: toen ging het om 449 kilo die ook bestemd was voor Antwerpen.

De Braziliaanse federale politie nam de drugs in beslag en voert een onderzoek naar de verantwoordelijken voor de lading. Er zou nog niemand gearresteerd zijn. Opvallend detail is dat de cocaïne een stempel droeg met een foto van Pablo Escobar, de bekende Colombiaanse drugsbaron. 'El Patron', staat eronder geschreven, oftewel 'De Baas'.


(Suriname Mirror/NSC Total/g1.globo/Twitter)

Braziliaanse regering verdedigt bloedige militaire coup 1964 in brief aan VN - 'Het was geen staatsgreep'

Minister van Onderwijs Vélez wil dat dictatuur uit schoolboeken wordt verwijderd


De Braziliaanse regering heeft de Verenigde Naties aangeschreven om de militaire staatsgreep van 1964 te verdedigen. Het was geen staatsgreep, zegt de regering. Dat bericht de BBC donderdag 4 april 2019. 

Het telegram was gericht aan de speciale rapporteur van de VN voor de bevordering van de waarheid, gerechtigheid, schadeloosstelling en de waarborgen ter voorkoming van herhaling, Fabian Salvioli.

Salvioli had kritiek geuit op de plannen van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro om de 55ste verjaardag te vieren van de bloedige staatsgreep tegen de democratisch verkozen, linkse president João Goulart op 31 maart 1964.

'Er was geen coup', klinkt het in het telegram. De 21 jaar van militair bewind die volgde, waren nodig om de communistische bedreiging af te wenden, en 'het behoud van nationale instellingen te garanderen in de context van de Koude Oorlog'.


Salvioli had aangevoerd dat het 'immoreel' was om de verjaardag te vieren en zo 'serieuze mensenrechtenschendingen uit het verleden te rechtvaardigen', aldus de BBC. De viering die de regering aankondigde, lokte ook in Brazilië controverse uit. Uiteindelijk bleef het bij een kleine militaire ceremonie in het presidentieel paleis. Bolsonaro, die aantrad op 1 januari, kreeg eerder al kritiek omdat hij zich positief uitliet over de dictatuur.

De Braziliaanse minister van Onderwijs, Ricardo Vélez, wil dat er in de schoolboeken niet meer wordt gesproken over een dictatuur als de militaire regeringen die het land bestuurden van 1964 tot 1985 worden beschreven. Die periode was volgens hem een periode van economische bloei, ingeluid door de staatsgreep op 31 maart 1964.

Vélez heeft zich net als de rechts-populistische president Jair Bolsonaro positief uitgelaten over de periode die in ogen van veel Brazilianen een van economische ontwikkeling en relatief veilig was. De militairen vervolgden wel politieke tegenstanders en 434 mensen zijn verdwenen of gedood in ruim twintig jaar. Duizenden mensen werden gevangen genomen en gemarteld.

Bolsonaro heeft pas nog het leger aangemoedigd de coup met trots de gedenken, omdat volgens hem de militaire regeringen voor orde, economische ontwikkeling en groei hebben gezorgd. Bolsonaro zet dat in zijn politieke betoog graag af tegen de huidige crisis. Hij wijst op de slepende economische recessie en de criminaliteit. Er worden in het land elke dag gemiddeld 175 mensen vermoord.

(Suriname Mirror/DPA/BBC/Folha de Sao Paulo/Twitter)

“VN moet toestand i'Venezuela uitroepen tot humanitaire noodsituatie' - 'Gezondheidszorg in het land compleet ingestort'

Zorgwekkende toename van besmettelijke ziekten, ondervoeding en kindersterfte


De Verenigde Naties (VN) moeten de dramatische toestand in Venezuela uitroepen tot een humanitaire noodsituatie. Dat hebben experts van onder meer Human Rights Watch gezegd. Ze benadrukken, dat de gezondheidszorg in het land compleet is ingestort en waarschuwen ook voor een zorgwekkende terugkeer van besmettelijke ziekten, ondervoeding en kindersterfte. 

Venezuela kampt met een humanitaire noodsituatie, als gevolg van het ineenstorten van de gezondheidszorg, en de opkomst van overdraagbare ziekten zoals malaria, mazelen en difterie.

Onder meer Human Rights Watch haalt overheidsstatistieken en cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan American Health Organization (PAHO) aan om de VN te wijzen op de dramatische toestand in het land dat tevens kampt met een gebrek aan openbare informatie.De moedersterfte in Venezuela steeg met 65 procent in 2016, kindersterfte met 30 procent. De vooruitgang in Venezuela op het gebied van kindersterfte is in de afgelopen tien jaar zelfs volledig tenietgedaan. Het land kampt met sterftecijfers die sinds de late jaren 1990 niet meer voorkwamen.

Volgens een artikel in het Britse medische magazine The Lancet, stierven in 2009 zestien kinderen jonger dan 1 jaar per elke duizend geboorten. Na dat jaar werd dat cijfer hoger, met een snelle stijging vanaf 2011. Het aantal tuberculosegevallen steeg in het land van 6.000 in 2014 naar 13.000 in 2017. En in 2018 kreeg 9 op 10 van de Venezolanen die aan HIV lijden en geregistreerd zijn bij de overheid geen behandeling, opnieuw door een tekort aan medicijnen. Daarnaast is er ook een stijging in het aantal gevallen van mazelen (9.300 sinds 2017), de vergeten dodelijke ziekte difterie, die de longen en luchtwegen aantast (2.500 gevallen sinds 2016) en malaria (liefst 414.000 in 2017, meer dan vertienvoudiging in vergelijking met 2009).Het rapport, dat niet alleen gepubliceerd werd door Human Rights Watch, maar ook de gerenommeerde Johns Hopkins School of Public Health maakt ook melding van chronische voedseltekorten, waardoor veel Venezolanen slechts één maaltijd per dag kunnen eten.Uit een enquête van drie universiteiten in Venezuela bleek, dat 80 procent van de huishoudens in het land geen toegang heeft tot een betrouwbare voedselbron heeft en dat bijna twee derde van de ondervraagden in 2017 gemiddeld 11 kilo was vermagerd.

'De Venezolaanse autoriteiten minimaliseren en verstoppen informatie over de crisis, en intimideren diegenen die gegevens verzamelen of erover spreken', zei José Miguel Vivanco, directeur van de Amerikaanse afdeling van Human Rights Watch nog.

Een officiële verklaring van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, zou volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch 'toegang tot voedsel, medicijnen en gezondheidszorg ontsluiten voor miljoenen mensen mogelijk maken'. 'De gezondheidszorg staat op instorten en de voedseltekorten brengen steeds meer inwoners in gevaar. We hebben de VN nodig om de ernstige crisis te beëindigen en levens te redden', klinkt het. 'Guterres moet er bij de Venezolaanse autoriteiten ook op aandringen personeel van de VN volledige toegang te geven tot informatie om een onafhankelijke en uitgebreide analyse uit te voeren van de noden van de inwoners', aldus de experts.

(Suriname Mirror/AFP/Al Jazeera/Het Laatste Nieuws/YouTube/ISSUU Suriname Mirror)

Jogi (VHP) kaart handelwijze oud-dc Samsoedien, nu RGB-minister, aan bij gronduitgifte

Minister Samsoedien zou als districtscommissaris zichzelf hebben bevoordeeld

- Assembleevoorzitster Geerlings-Simons vraagt regering het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer op te heffen
- 'Ik word er doodziek van, al vanaf het ontstaan van dit ministerie is het een aaneensluiting van schandalen met gronduitgifte'


Vicepresident Ashwin Adhin heeft vanochtend, vrijdag 5 april 2019, meegedeeld in De Nationale Assemblee - tijdens de behandeling van de 2019 begroting - dat zaken die door Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) aangekaart zijn over gronduitgiften onderzocht zullen worden. Het Assembleelid heeft stukken overgelegd waaruit moet blijken, dat minister Roline Samsoedien als districtscommissaris (dc) zichzelf zou hebben bevoordeeld.

Aanvragen die afgewezen waren, heeft zij voor zichzelf aangevraagd en ook positief advies uitgebracht. Het gaat om aanvraag op 14 oktober 2011 door Gemeente Dian in het district Saramacca te Dirkshoop. Dc Samsoedien heeft het verzoek voor een terrein van 500 vierkante meter afgewezen.

'Uit plaatselijk onderzoek is gebleken dat het terrein waarop een loods staat, toebehoort aan het ministerie van LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij)', schrijft de dc. Op 20 oktober 2011 heeft Samsoedien als dc geschreven naar het hoofd van Dienst der Domeinen, zei Jogi. Zij heeft een terrein aangevraagd van 2482,5 m2, deel uitmakende van Dirkshoop. Aangegeven wordt dat het terrein is verwaarloosd.

Jogi betoogde, dat het om hetzelfde terrein gaat dat een week geleden was afgewezen. Hij vindt dat er sprake is van verwevenheid van functies. Het terrein is toegewezen aan Samsoedien. Zij heeft ook verder nog 1 hectare aangevraagd in Saramacca. Jogi vindt, dat het niet kan dat andere aanvragen worden afgewezen en de dc voor zichzelf aanvraagt en positief advies uitbrengt.Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, Raymond Sapoen (coalitie), Keshopersad Gangaram Panday (NDP), Carl Breeveld (DOE) hebben allen hun ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken bij het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Sinds het ontstaan van het ministerie zijn er alleen maar problemen rond gronduitgiftes.

Geerlings-Simons heeft in alle ernst de regering gevraagd het voorstel van Raymond Sapoen van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HvB) om het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer op te heffen, ernstig in overweging te nemen. 'Ik word er doodziek van. Al vanaf het ontstaan van dit ministerie is het een aaneensluiting van schandalen met gronduitgifte.' 

De Assembleevoorzitster brengt in herinnering, dat het ministerie vanwege heilloze zaken in het leven is geroepen, voor politieke accommodatie en nooit iets heeft betekend. Ook ander parlementariërs merkten op, dat de aanhoudende corruptieschandalen op dit ministerie nu meer dan schandelijk zijn. Vrijwel elke minister die dit ministerie heeft geleid is in opspraak gekomen en in verband gebracht met gesjoemel met gronden. Sapoen oppert, dat het sluiten van het ministerie misschien veel beter zal werken dan nu het geval is.

(Suriname Mirror/Starnieuws/de Ware Tijd)

Vrijspraak geëist tegen Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno in 8 decemberproces

Openbaar Ministerie acht verdachten onschuldig op grond van onvoldoende bewijs

Advocaat nabestaanden Hugo Essed: 'Conclusie van het Openbaar Ministerie heeft erg smal fundament'


De Officier van Justitie heeft vandaag, vrijdag 5 april 2019, in de 8 decemberstrafzaak vrijspraak geëist tegen Harvey Naarendorp en John Hardjoprajitno. In haar requisitoir in beide zaken is de openbare aanklager tot de conclusie gekomen, dat er niet voldoende bewijs is om de verdachten schuldig te achten aan het ten laste gelegde, zo meldt Starnieuws.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, geeft op persoonlijke titel aan dat hij het requisitoir in beide zaken heel erg smal vindt. 'Het Openbaar Ministerie had mijns inziens meer kunnen doen om met getuigenbewijs tot een duidelijkere beantwoording van de rechtsvraag, bewezen of niet bewezen, te komen', stelt Essed.

Zo had het Openbaar Ministerie volgens hem om een nieuw gerechtelijk vooronderzoek kunnen vragen en meer kunnen doen om de medebrenging van getuigen te bewerkstelligen. 'Daardoor heeft de conclusie van het Openbaar Ministerie een erg smal fundament. Niettemin is het de conclusie van het daartoe met uitsluiting van elke andere instantie, bevoegde orgaan en zullen we het daarmee moeten doen.'

De Kantonrechter heeft bepaald, dat in beide zaken op 23 april 2019 de advocaten van de verdachten hun pleidooi mogen houden.

Bob Traa (61) nieuwe president-directeur Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

(Bron foto: newsbomb.gr)
Traa is door Raad van Commissarissen van de CBCS voorgedragen als kandidaat


Bob Traa (61) wordt de nieuwe president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 april 2019, te hebben vernomen van welingelichte bronnen. 

Traa, die door de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS is voorgedragen als kandidaat, moet nu eerst het screeningsproces doorstaan en daarna moet ook de besluitvorming door de regeringen van Curaçao en Sint Maarten plaatsvinden. Naar verwachting kan de benoeming vervolgens over ongeveer anderhalve maand plaatsvinden. De benoeming geldt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Traa heeft een PhD-graad in Economie van de Universiteit van Oregon. Hij heeft gedurende ruim 32 jaar bij het International Monetary Fund (IMF) gewerkt aan macro-economische beleidskwesties, zoals het groeipotentieel en de vooruitzichten van landen, het fiscaal en monetair beleid, banken, wisselkoers- en betalingsbalansbeleid en de beleidsduurzaamheid, zo staat op de LinkedIn-pagina van Traa te lezen.

Verder geeft hij aan uitgebreide werkervaring te hebben in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Europa.

Hoewel van de Nederlandse nationaliteit, is Traa na zijn studie niet meer in Nederland gaan wonen en woont hij inmiddels al ruim 40 jaar in de Verenigde Staten.

Sinds het ontslag van Emsley Tromp eind oktober 2017 is de positie van president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vacant geweest. Leila Matroos-Lasten (directeursecretaris van de CBCS) neemt sindsdien de functie waar. Voormalig minister van Financiën JoséJardim bekleedt de post van financieel-economisch directeur. Met de benoeming van Traa zal de Raad van Bestuur weer volledig zijn.

Vastgoed als oplossing schuldenproblematiek van Stichting Sint Elisabeth Hospitaal, Curaçao

Nieuwe bestemming en functie voor Sehos-gebouw van levensbelang voor stichting


Een nieuwe bestemming en functie voor het Sehos-gebouw is van levensbelang voor de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal. In het jaarverslag 2017 voert de directie van het ziekenhuis het vastgoed aan als oplossing voor de schuldenproblematiek. Het vastgoed is eigendom van de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal en de marktwaarde wordt getaxeerd op 56 miljoen gulden, aldus het jaarverslag 2017, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 april 2019.

Het idee is dat gebouwen en terreinen worden overgedragen aan een nog op te richten vastgoed-bv. De bv verkoopt een minderheid van de aandelen aan een institutionele belegger en met de opbrengst daarvan kunnen de kortetermijnverplichtingen gedeeltelijk worden afgelost.

Nog dit jaar, ‘tot de overgang naar het nieuwe ziekenhuis’, wil de stichting de krediettermijn naar twee maanden hebben teruggebracht. Op het moment dat de ziekenhuisexploitatie tot een einde komt, moet er voldoende werkkapitaal over zijn ‘om de aflopende termijnverplichtingen te kunnen aflossen’. 'Vanaf dat moment is de mogelijke faillissementsdreiging afgewenteld.'

Dat Sehos in zwaar weer verkeert, is niets nieuws. In het jaarverslag noemt de Raad van Bestuur de financiële weerbaarheid van de stichting ‘zeer kritisch’. De solvabiliteitspositie is in de loop der jaren ‘volledig uitgehold’. Belangrijkste oorzaak is volgens de Sehos-directie een budget van 124 miljoen gulden dat de kosten niet dekt

Nesten van bedreigde, 'beschermde' zeeschildpadden worden leeggeroofd op strand Braamspunt

'De stropers zijn nog nooit zo actief geweest'

'Soms wachten ze niet eens tot het dier klaar is met leggen, ze tillen het op en roven de eieren uit het nest'


'Het kan zo niet doorgaan, anders hebben we over een paar jaar geen werk meer', zegt Kiran, een tourgids die het niet meer kan aanzien dat de nesten van zeeschildpadden worden leeggeroofd op het strand van Braamspunt, vandaag, vrijdag 5 april 2019, in de Ware Tijd. 'Dit is het achtste seizoen dat ik meemaak, maar de stropers zijn nog nooit zo actief geweest', zegt Kiran. Hij heeft het initiatief genomen om samen met de United Tourguides Suriname een oriëntatiebezoek te brengen aan het Braamspunt-legstrand. Kiran deed dat maandagavond geheel op eigen kosten.

Tourguides brengen toeristen naar Braamspunt om het legproces van de zeeschildpadden, die behoren tot de bedreigde diersoorten, te aanschouwen. Wereldwijd behoort het kustgebied van de Guyana's tot één van de belangrijkste broedplaatsen voor de krapé of soepschildpad (groene zeeschildpad / Chelonia mydas)en de Aitkanti of lederschildpad (Dermochelys coriacea). De twee belangrijkste legstranden van Suriname zijn het natuurreservaat Babunsanti, nabij Galibi, en Braamspunt.

Volgens Kiran worden de stropers steeds brutaler. 'Ze staan op een afstand te wachten wanneer wij met de toeristen kijken naar het leggen. Zodra we klaar zijn, slaan ze toe. Soms wachten ze niet eens tot het dier klaar is met leggen. Ze tillen het op en roven de eieren uit het nest.'

Uit verschillende berichten van gidsen die de stranden vaker bezoeken, blijkt ook dat de stropers gewapend zijn. 'Ik ben er zo vaak en de mannen weten hoe ik heet. Ik wil niet met mijn naam in de krant', zegt één van de gidsen. 'Ik was vorige week nog op het strand met toeristen toen één van de stropers gewoon in het moeras zat te wachten. Ik liep vooruit om te kijken of ik een zeeschildpad kon vinden die aan het leggen was, we mogen volgens de regels namelijk niet in grote aantallen aanwezig zijn op het strand omdat we de dieren anders afschrikken.' De bezorgde natuurliefhebber liep een stroper tegen het lijf die hem vroeg om een sigaret. 'Hij gaf mij te kennen, Te yu kaba mi e kon.'

De dienst Natuurbeheer, waaronder de jachtopzieners vallen die bij wet verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de orde en veiligheid in de beschermde gebieden, bevestigt op de hoogte te zijn van de situatie op Braamspunt. Uitgelegd wordt dat het project tussen de overheid en het Wereldnatuurfonds (WWF), dat voorziet in de aanwezigheid van jachtopzieners op Braamspunt in het zeeschildpaddenlegseizoen, langer dan normaal op zich heeft laten wachten. Ook daar is er angst om te praten. 'Voor een meer inhoudelijke reactie verwijs ik u naar het Nationaal Informatie Instituut. Ik wil niet in problemen komen.'

Nurmohamed (VHP): 'Met dit regeringsbeleid gaat Suriname in elkaar storten' - 'Dit is duidelijk een populistische begroting',

'Het volk gaat nog armer worden, de koers gaat omhoog, alles gaat weer duurder worden'


Met dit beleid van de regering gaat volgens Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP) Suriname in elkaar storten. 'Het volk gaat nog armer worden, de koers gaat omhoog, alles gaat weer duurder worden en gaan mensen inderdaad werkloos worden.' De politicus stak gisteren tijdens de begrotingsbehandeling 2019 in De Nationale Assemblee zijn mening over de staatsbegroting 2019 niet onder stoelen of banken, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 5 april 2019.

'Het kan niet dat vijf jaren lang, de begroting op hetzelfde niveau was en plotseling in 2019 de begroting twee keer zoveel wordt. Dit is duidelijk een populistische begroting', aldus Nurmohamed. Voor Nurmohamed is het een begroting die niet naar de toekomst van de jongeren kijkt, de armoede van gezinnen niet oplost en de slechte wegen in de buurten en de slechte ontwatering, niet oplost. Hij vroeg of de begroting niet onmiddellijk moet worden afgewezen of moet worden gecorrigeerd.

Nurmohamed legde uit: 'Suriname is nu een goud exportland geworden. Vroeger was het een bauxiet exportland. 75% van de Amerikaanse dollar inkomsten of meer komt van de goudexport; 25% van de rest. In 2011 exporteerde Suriname aan bijvoorbeeld rijst ongeveer 30 miljoen Amerikaanse dollar, in 2018, ook 30 miljoen Amerikaanse dollar. In de afgelopen 10 jaar heeft rijst dus geen extra geld opgebracht.' 

Aan de minister van Financiën vroeg Nurmohamed welke sectoren hebben meer geld opgebracht in 2018 ten opzichte van de afgelopen jaren en hoeveel? 'Waar is de productie omhooggegaan en hoeveel meer Amerikaanse dollarinkomsten heeft Suriname gehad? Waar is de diversificatie van de export, wat zijn de producten en hoeveel Amerikaanse dollar hebben die binnengebracht? Een veel besproken lening is de Oppenheimer lening van 2016 voor 550 miljoen Amerikaanse dollar, met interest van 9.25%. Is dit geld al opgenomen, in welk jaar start de eerste aflossing, hoeveel rente en aflossing zullen we dan betalen per jaar? En hoeveel zullen we aan het einde van alles moeten terugbetalen aan Oppenheimer?'Nurmohamed zei, dat rijke landen ook lenen, maar die hebben kennis en technologie en geen primaire grondstoffen als Suriname. 'En daarom zijn we tegen dit leningenbeleid van de regering. Dit fenomeen staat bekend als de leningenvloek. Nu komt de ramp voor Suriname, de ramp voor het volk.' 

Hij toonde tijdens zijn presentatie een grafiek waarin de toename van de staatsschuld te zien is. 'In 10 jaar tijd is die zes keer erger geworden. Is dit normaal wat hier gebeurt? Dit is geen beleid. Dit is een ramp.'

'Alles wat uit de bodem komt gaat naar het buitenland, gaat naar de buitenlandse banken, die landen worden rijker, niet wij. Wanneer wij het beleid niet wijzigen, zal het een vloek zijn voor ons land. Het gaat niet met de leningen die we tot nu toe hebben genomen om zogenaamd onze inkomsten te verhogen. Teveel geld is geleend en we zien het niet terug in het verhogen van onze inkomstencapaciteit', sprak William Waidoe (PL). Hij riep op om het beleid te wijzigen en het geleende geld te stoppen in werkelijke productie om zodoende gegarandeerd te zijn van een degelijk inkomen voor de toekomst.

Amzad Abdoel (NDP) zei, dat Nurmohamed duidelijk heeft laten zien dat de regering niet fout heeft gehandeld. 'Wanneer jij je in een crisis bevindt en de inkomsten dalen met 80%, dan ga je lenen om het land in stand te houden. De stijgende koers heeft ook te maken met wanneer jij een open economie hebt en alles vanuit het buitenland laat halen en 40 jaar lang niet in de economie is geïnvesteerd.' Hij verwees naar de geologische kaart van Suriname die nu beschikbaar is en wordt verkocht. Op deze kaart is een aantal projecties waar Suriname inkomsten uit kan halen. 'U heeft alles gedaan met uitzondering van het bespreken van het IMF-rapport (Internationaal Monetair Fonds) en andere internationale rapporten waarin duidelijk in is aangegeven dat wij nu richting stabilisatie en groei koersen, dat de inflatie is gestabiliseerd, dat de monetaire reserve stijgt, dat onze terugbetaalcapaciteit verbetert, dat heeft u alleen niet gedaan', was het antwoordt van Abdoel aan Nurmohamed.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi riep de leden op om het IMF-rapport integraal te lezen. 'Want hetzelfde rapport waarschuwt voor de kwetsbare economie van Suriname en ook voor het fiscaal beleid van de regering. Dat zorgt ervoor dat alles wat we hier hebben aan bodemschatten en natuurlijke hulpbronnen gaan naar landen en instituten, waardoor het volk van Suriname daar niet van profiteert.' 

Hij vroeg de regering hoe het staat met het mineraleninstituut, wat een deskundig, a-politiek en onafhankelijk instituut moet zijn. Ook kijkt hij uit naar de wet Spaar en Stabilisatiefonds. 'Hoeveel geld heeft u daarin gestopt en wat is het beleid', vroeg Santokhi.

Vicepresident Ashwin Adhin presenteerde een korte berekening van de mogelijke inkomsten van Suriname en komt totaal op 220 miljard Amerikaanse dollar. 'We moeten onze vruchtbare bodem niet onderschatten, het heeft veel meer aan potentieel dan allemaal. Wij moeten onze inkomensbasis verbreden, zo snel mogelijk investeren en kijken hoeveel we eruit halen. U krijgt alles helemaal uitgewerkt, zodat al die misvattingen clearen, zodat de mensen de ware toedracht weten.'

Nieuwe brug over Saramaccakanaal in Beekhuizen wordt 13 april geopend

Brug moet de Saronbrug en de brug over de Saramaccadoorsteek ontlasten


De nieuwe brug over het Saramaccakanaal in Beekhuizen zal zaterdag 13 april geopend worden voor het publiek. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is bezig met de civiel- en verkeerstechnische werkzaamheden. Dat zei minister Patrick Pengel gisteren tijdens een persconferentie in de vergaderzaal van het departement, aldus vandaag, vrijdag 5 april 2019, de Ware Tijd.


De brug heeft de staat dertien miljoen Amerikaanse dollar gekost en behoort tot het Dalian IV-project. De nieuwe oeververbinding moet ervoor zorgen, dat de Saronbrug en de brug over de Saramaccadoorsteek minder belast worden. Voor de laatste worden volgens Pengel voorbereidingen getroffen om die aan te pakken. Zo wordt hiervoor een ontwerp gemaakt.

De verkeerssituatie zal vanwege de nieuwe brug worden gewijzigd. Er zijn verkeerslichten en ander verkeersmeubiliair geplaatst op de hoek van de Slangenhout- en Van 't Hogerhuysstraat om het verkeer in goede banen te leiden. Ook de politie zal daar he verkeer begeleiden.

OM handhaaft strafeis van 25 jaar voor twee verdachten in KFC-moordzaak

Advocate van hoofdverdachte: 'Mijn cliënte heeft een waterdicht alibi'


Het Openbaar Ministerie (OM) handhaafde gisteren de strafeis van 25 jaar voor de verdachten C.R. en S.B. in de KFC-moordzaak. De verdachten is tezamen en in vereniging, gekwalificeerde doodslag en poging tot gekwalificeerde diefstal ten laste gelegd. Marjorie Williams (55), die werkzaam was bij KFC, werd in juli 2017 vermoord. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 5 april 2019.


Maureen Nibte, advocate van R., had aangevoerd dat haar cliënte een waterdicht alibi heeft. De verdachte zette haar zoon af op school. De gemaskerde persoon op de camerabeelden was om 7.18 uur ter plekke en verliet het pand om 7.38 uur. Volgens de advocate kon dit onmogelijk zijn geweest voor R., aangezien zij om 8.30 uur terug ging naar haar zoon om drank voor hem te brengen. Als zij het pand van KFC om 7.38 uur zou hebben verlaten, kon zij onmogelijk om 8.30 uur op de school van haar zoon zijn. Nibte merkte op, dat de onderzochte spullen geen DNA van de verdachte hadden. De politie vergeleek een aangetroffen vingerspoor met dat van R. en trok daarbij de conclusie dat dit spoor grotendeels overeenkwam met die van haar. Deze manier van werken van de politie keurt de raadsvrouwe af.

Zij voerde verder aan, dat ze de verklaringen van de bewaker inconsistent vindt. In eerste instantie had hij aangegeven, dat slechts het slachtoffer via de hoofdingang het pand had betreden. Vervolgens zei de man, dat hij het slachtoffer niet had zien binnenkomen, maar R. wel. Volgens de advocate heeft de politie andere scenario’s nagelaten om te onderzoeken. Ze hebben, na de bekentenis van R., aangenomen dat zij de dader was.


Bij de playground in het pand werden ketchupzakjes, rietjes en papier aangetroffen. Deze spullen zijn nooit onderzocht. De openbare aanklager deelde de mening van de advocate over het hebben van een waterdicht alibi niet en voerde aan dat deze verdachte zelf verklaringen had afgelegd tijdens het vooronderzoek. Vervolgens heeft ze ook aanwijzingen gedaan.

De verklaringen van R. vinden ondersteuning in het beeldmateriaal dat veilig gesteld is. Verder hebben de verklaringen van de medeverdachte B. ondersteuning in die van R. Er werd een gezamenlijk plan gemaakt om het feit te plegen en de rolverdeling was duidelijk. Volgens Bruining is er sprake van dubbele opzet: opzet tot samenwerking én tot het plegen van het strafbare feit.

Op 2 mei zal deze zaak verder behandeld worden.

VS-rapport: 'Suriname blijft een doorvoerland voor illegale drugs afkomstig uit Zuid-Amerika'

VS spoort de regering van Suriname aan om corruptie te bestrijden

'Strafrechtelijk onderzoek en vervolging van vermeende corrupte handelingen zijn zeldzaam'


Suriname blijft een doorvoerland voor illegale drugs afkomstig uit Zuid-Amerika op weg naar Europa, Afrika en in mindere mate de Verenigde Staten (VS). De VS spoort de regering van Suriname aan om corruptie te bestrijden en verdere stappen te ondernemen om de effectiviteit van drugsbestrijdingsinspanningen in het land te vergroten, evenals onderzoeken en vervolgingen. Dit staat in het op 28 maart 2019 uitgebrachte International Narcotics Control Strategy Report van maart 2019. Het rapport is van het Amerikaanse Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 5 april 2019.


Suriname is geen bronland voor illegale drugs of chemicaliën die voor de productie ervan worden gebruikt. 'Maar, het land blijft een overslagpunt voor illegale drugs.' In de eerste negen maanden van 2018 is ongeveer 648 kg cocaïne, 16,4 liter vloeibare cocaïne, 569,1 kg marihuana, 875 gram hasjiesj, 524 gram Ecstasy poeder (MDMA) en 504 MDMA-pillen in beslag genomen. Volgens het jongste rapport is er vorig jaar minder cocaïne, maar meer marihuana en MDMA onderschept vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2017.In het document wordt aangegeven dat met de steun van de Amerikaanse autoriteiten, de Surinaamse rechtshandhavingsdiensten op 1 maart vorig jaar een semi-duikboot in Saramacca hebben onderschept en in beslag genomen. Twee weken later hebben de lokale autoriteiten een Cessna 210-toestel gepakt met 488 kilo cocaïne.

De procureur-generaal heeft vorig jaar 139 druggerelateerde zaken ontvangen van de politie voor aanvullend onderzoek. 71 van deze zaken kwamen voor de rechter. Uit wijdverspreide en geloofwaardige 'aantijgingen' blijkt, dat de corruptie in Suriname doordringt tot vele overheidsgebouwen en dat corruptie in sommige zaken het onderzoek door de regering beïnvloed. In het International Narcotics Control Strategy Report 2019 wordt gesteld, dat het parlement in september 2017 een Anti-Corruptiewet heeft aangenomen en dat president Desi Bouterse de wet pas in oktober 2018 heeft ondertekend om het in werking te doen treden. De minister van Justitie en Politie had aangekondigd dat hij een integriteitscommissie wilde instellen, nadat tien politieagenten waren aangehouden, vijf van hen in druggerelateerde zaken in een tijdsbestek van twee weken.

Op nationaal niveau is strafrechtelijk onderzoek en vervolging van vermeende corrupte handelingen zeldzaam, gaat het rapport verder. In oktober echter heeft de rechter een douaneambtenaar gevonnist tot negen maanden gevangenisstraf. Een douane-inspecteur kreeg twee maanden gevangenisstraf in een van de grootste drugszaken van 2017. De twee veroordeelden waren betrokken bij de poging om 395 kg drugs in een vrachtcontainer te smokkelen. Rechtbanken in Nederland, Frankrijk en de VS hebben in de zelfde periode hoge overheidsfunctionarissen veroordeeld voor drugssmokkel.

Ofschoon Suriname officieel gekant is tegen illegale drugshandel, wordt het praktisch vermogen van het land om drugshandelaren te vatten en te vervolgen, tegengehouden door druggerelateerde corruptie, bureaucratische hindernissen en het gebrek aan financiële en materiële middelen.

De meeste illegale drugs worden in vrachtcontainers via Suriname gesmokkeld. Maar, ook met kleinere vissersvaartuigen, commercieel en particulier luchtvervoer en drugkoeriers. De dunbevolkte kuststreek van het land en zijn geïsoleerde binnenland, samen met zwakke grenscontroles en infrastructuur, bemoeilijken de inspanningen om illegale drugs te lokaliseren en te elimineren. Er is volgens de VS weinig bewijs van illegale productie van drugs in Suriname.

Minister Hoefdraad ondertekent tijdens IsDB jaarvergadering in Marokko een leningovereenkomst en twee schenkingsovereenkomsten

(Bron foto: NII)
IsDB en Indonesië schenken totaal 660.000 Amerikaanse dollar voor kunstmatige inseminatie van runderen

41.3 Miljoen Amerikaanse dollar voor energieproject ‘Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project Suriname’


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft tijdens de jaarvergadering van de Islamic Development Bank (IsDB) in Marokko een werkoverleg gehad met de president van deze bank, dr. Bandar M.H. Haijar, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het hoogtepunt van deze ontmoeting gisteren, donderdag 4 april 2019, betrof de ondertekening van een leningovereenkomst met de bank ten behoeve van het energieproject ‘Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project Suriname’ voor een bedrag van 41.3 miljoen Amerikaanse dollar. Het project moet de energievoorziening in Suriname garanderen. Het project, dat in januari door een gezamenlijke missie werd voorbereid, zal naast de IsDB nog door drie andere internationale partners worden gefinancierd. Het betreft Kuwait Funds, OPEC Fund for International Development (OFID) en de Caribbean Development Bank (CDB). Ondertussen is de overeenkomst met Kuwait op 29 maart getekend, terwijl de OFID Board de lening reeds heeft goedgekeurd. Het project is op de agenda van de CDB Board van juni dit jaar opgenomen.

Verder ondertekende de minister ook twee schenkingsovereenkomsten. De eerste schenking betreft de versterking van het Bureau Gender Aangelegenheden voor 280.000 Amerikaanse dollar. De tweede schenking is voor het Reverse Linkage project in samenwerking met de IsDB en Indonesië ten behoeve van kennis met betrekking tot de kunstmatige inseminatie van runderen. Hierbij draagt de IsDB 280.000 Amerikaanse dollar bij, terwijl de overheid van Indonesië inkomt met 380.000  Amerikaanse dollar.
Binnen dit project worden ook beurzen op het gebied van kunstmatige inseminatie van runderen beschikbaar gesteld. In alle getekende overeenkomsten is een bijdrage van Surinaamse zijde opgenomen.

Ook het verloop van de lopende projecten waaronder Onderwijs en Huisvesting kwamen aan de orde en de andere Reverse Linkage projecten op het gebied van rijst met Maleisië, en air traffic control met Turkije kwamen aan de orde.

De minister gaf een update over de Surinaamse economie en de ingeslagen koers van verdere verbetering van de macro economische situatie. Hij bedankte de IsDB voor de vele vormen van steun in de laatste 4 jaar, vooral in de zwaarste periode van de crisis.

De IsDB president werd ook uitgenodigd om Suriname binnenkort aan te doen. De IsDB gaf de voorbereidingen voor de opzet van de Regionale Hub in Suriname aan en bevestigde dat deze in 2020 een feit zal zijn. Ook werd verdere ondersteuning aan Islamic financing in Suriname toegezegd in dit geval aan TrustBank Amanah en werd ook de mogelijkheid van een introductie course van Islamic Finance op de Anton de Kom Universiteit besproken.

Cocaïnesmokkel vanuit Suriname centraal in justitieel onderzoek naar 'spookwoningen’ Den Haag

Vier mannen met Surinaamse achtergrond verdacht van smokkel tonnen cocaïne naar Nederland vanuit Suriname, via haven Antwerpen

 
In het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek naar Haagse ’spookwoningen’ die werden ingezet als criminele pakhuizen van het hoogste segment van de onderwereld en waarin Donovan A. werd genoemd, wordt een directe link gelegd met Suriname. De recherche houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat de aangetroffen ruim 6,5 miljoen euro grotendeels is verdiend met cocaïnesmokkel vanuit Suriname. Dat schrijft De Telegraaf vanmorgen, vrijdag 5 april 2019, aldus Waterkant.net.

Volgens de krant wordt in het onderzoek beschreven, dat een groep van vier mannen met een Surinaamse achtergrond maandelijks tonnen cocaïne naar Nederland zou smokkelen vanuit Suriname, via de haven van Antwerpen.

De Telegraaf schrijft verder, dat uit haar eigen onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de verdachten uit het onderzoek een Surinaamse achtergrond heeft. Naast Frankie B. en twee van de bewoners van de spookwoningen zijn dat hoofdverdachte Satishkoemar F. (43) en politieman Donovan A. (36) uit Rijswijk.

Volgens de krant is het opvallend dat in november in de appartementen waar nu in maart opnieuw invallen werden gedaan, bij eveneens Surinaamse broers 300.000 euro was aangetroffen. De Rijksrecherche vermoedt verder dat politie-inspecteur Donovan A. (36) uit het omvangrijke rechercheonderzoek naar Haagse spookwoningen, vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan criminelen.

Minister Samsoedien weerlegt beschuldingen Assembleelid Belfort inzake grondruil

'Ik heb nimmer namens de Staat of mijzelf zo'n transactie gepleegd'


'Belfort heeft zich schuldig gemaakt aan stemmingmakerij'


Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gisteren in De Nationale Assemblee nogmaals duidelijk gemaakt, dat zij nimmer 32 hectare eigendomsgrond geruild heeft tegen 840 hectare  domeingrond/erfpacht. Zij veroordeelt de dinsdag gedane verregaande beschuldigingen van Assembleelid Edward Belfort (ABOP). De beschuldigingen zijn niet hardgemaakt. Hij is volgens de minister bezig met een grote vorm van stemmingmakerij. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 5 april 2019.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei, dat de bewijzen niet op tafel gelegd zijn door Belfort voor de geuite beschuldigingen.

'De transactie heeft nimmer plaatsgevonden en bestaat dus niet. Ik heb nimmer namens de Staat of mijzelf zo'n transactie gepleegd', stelde de bewindsvrouwe resoluut. Als dit wel het geval zou zijn, dan moet er een beschikking zijn, een notariële akte, een ruilovereenkomst en een hypothecair uittreksel of enig ander bewijs. De minister zei, dat er gebouwd wordt door Dalian op de 32 hectare in Paramaribo-Noord, maar dit is niet via RGB gegaan. Het gaat om het Fonds Woningbouw Lage Inkomsten. Dit fonds is door de regering in 2011 opgezet. De fondsbeheerder is de Surinaamse Postspaarbank. Er zijn woningen gebouwd te Hanna'slust, Waterland, Richelieu en andere projecten zijn gefinancierd. De financiering vindt plaats door het revolverend karakter van de woningbouw projecten welke gefinancierd zijn vanaf 2012 door het fonds.

De minister zei, dat Belfort zich schuldig heeft gemaakt aan stemmingmakerij. Zij hoopt dat er geen herhaling plaatsvindt.

Belfort bleef om de zaak heendraaien en zei dat hij negen vragen heeft gesteld, waar de minister niet op is ingegaan. Geerlings-Simons greep hierop in en stelde, dat het nu ging om de beschuldiging. Wanneer de regering aan de beurt komt om vragen te beantwoorden, zullen andere vragen aan de orde komen. Het lid heeft zijn beweringen niet kunnen staven.

Assembleeleden Marinus Bee (ABOP) en Mahinder Jogi (VHP) hebben gevraagd naar het contract dat gesloten is tussen de twee partijen. Bee vroeg wat de titel is van de grond waarop Dalian de huizen nu aan het bouwen is. Jogi wees erop, dat het fonds opgezet is door de overheid. De SPSB valt ook onder de overheid. De regering is één en ondeelbaar. Hij vroeg om de documenten en contracten te doen toekomen aan De Nationale Assemblee.

Rachied Doekhie (NDP) voerde aan dat er geen kat en muisspel gespeeld moet worden. Als Belfort documenten heeft of meer weet, moet hij dat helder aangeven. Fractiegenote Rossellie Cotino merkte op dat het om een leugen gaat. Een nepzaak waarbij zoveel 'barbari' is gemaakt. Keshopersad Gangaram Panday (NDP) vond, dat Belfort zijn verontschuldiging moet aanbieden als hij zijn bewering niet kan staven, zeker omdat hij minister van Justitie en Politie is geweest en ook motivatiesessies houdt voor scholieren.