maandag 15 juli 2013

Hoe bewust of onbewust misleidend kan een ‘kop’ zijn

Een kop kan lezers op het verkeerde been zetten

Afwezigheid scoutinggroepen voor de Ware Tijd belangrijker dan benoeming president Bouterse als nieuwe chief scout padvinderij

15-07-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse president Desi Bouterse is gisteren, zondag 14 juli 2013, benoemd tot belangrijkste padvinder van de Surinaamse padvinderij. Bouterse is sinds gisteren chief scout.

Aan zijn benoeming werd gisteren onder andere aandacht besteed door de nieuwswebsite Starnieuws en door de webeditie van de Ware Tijd. Maar, Starnieuws berichtte op een positieve wijze, terwijl de Ware Tijd het, in de persoon van de Nederlandse journalist Ewout Lamé, kennelijk nodig achtte om een tamelijk zuur artikel te produceren.

Lamé lijkt in zijn stukje proza de afwezigheid van een paar scoutinggroepen belangrijker te vinden dan de benoeming van president Bouterse tot chief scout. Zelfs in de kop boven het artikel wordt met geen letter gerept over de benoeming. Neen, de kop is zelfs ernstig misleidend: ‘Niet alle scouts bij huldiging chief Bouterse’. Huldiging? Werd Bouterse gehuldigd? Neen, hij werd benoemd tot......
En, waarom deze kop? Een doorsnee lezer zou kunnen denken, dat boy scouts niet aanwezig waren uit een vorm van protest. Immers, er is de dagen voorafgaande aan de benoeming nogal wat negativiteit de wereld in geslingerd door bepaalde individuen over deze benoeming van Bouterse.

Zure criticasters Venetiaan en Hoost
De president volgt hiermee oud-president Ronald Venetiaan op, die te kennen heeft gegeven niet blij te zijn met zijn opvolger. Ook het Amsterdamse comité Geen Moordenaar Als President (GMAP), onder voorzitterschap van de nimmer om scherpe, ongenuanceerde, taal verlegen zittende Romeo Hoost, liet weten niet zo blij te zijn met Bouterse als chief scout. Zowel Venetiaan als het comité haalden natuurlijk het verleden van Bouterse boven tafel. Een verleden waarmee hij geen goed voorbeeld zou zijn voor de Surinaamse boy scouts. Een verleden waarmee waarschijnlijk negen van de tien jonge padvindertjes niet eens bekend zijn.

Zowel Venetiaan als Hoost heeft zich schriftelijk gewend tot de overkoepelende wereldorganisatie van padvinders in het Zwitserse Genève in een verkrampte poging om de benoeming van Bouterse tot chief scout te voorkomen. Inmiddels hebben de Surinaamse padvindertjes in Desi Bouterse hun nieuwe chief scout, ondanks de repeterende, te verwachten en welhaast clichématige kritieken van mensen als Venetiaan en Hoost.
Mensen die constant negatieve kritiek hebben op en kritiek uiten over president Bouterse. Nooit heb ik Venetiaan of Hoost op een positief woord kunnen betrappen. Het lijken verzuurde mensen geworden te zijn.


Terwijl, en mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen (met dank aan de Nederlandse dichter dichter Nico Dijkshoorn) - geheel objectief en onafhankelijk van wie of wat dan ook -, Bouterse als president in ruim 2.5 jaar tijd al meer voor de bevolking heeft gedaan, uitgevoerd en bereikt, dan Venetiaan in tien jaren......... het is simpelweg een door niemand te ontkennen realiteit gebaseerd op de werkelijkheid van de dag. Personen die dat wel ontkennen zijn verblind door een ongecontroleerde haat en aversie tegen alles wat naar Bouterse of zijn partij, de NDP (Nationale Democratische Partij), riekt.

Afwezige padvindertje, dat is nieuws.......
Overigens zou de reden voor de afwezigheid van een paar groepjes padvinders zijn dat zij niet goed genoeg geoefend zouden hebben voor het defilé van gisteren. Maar, was die afwezigheid nu zò belangrijk dat het in de kop moest worden vermeld van het Lamé-artikel in de Ware Tijd van gisteren? Je gaat je in alle gemoede afvragen waarom voor die kop is gekozen......het antwoord laat zich raden.

De tekst van de toespraak van Bouterse tijdens zijn benoeming tot chief scout:Ongenuanceerd reageren in de Ware Tijd: NDP’ers en NPS’ers vliegen elkaar met hun reacties bijna virtueel in de haren
In ieder geval zijn onder het artikel in de Ware Tijd diverse reacties geplaatst, de een nog ongenuanceerder, feller en intimiderender van toon dan de ander, een enkeling slaat de spijker op zijn kop en feitelijk valt voor alle, inhoudelijke, reacties wel iets te zeggen.
Heeft een meneer X met een NPS-achtergrond (Nationale Partij Suriname, de partij van Venetiaan) een reactie geplaatst, dan is het wachten op een reactie van meneer Y met een NDP-achtergrond die elkaar bijna dagelijks met hun reacties virtueel in de haren vliegen. Triest. Het zijn overigens reacties van beroeps-‘reageerders’ die niets anders te doen schijnen te hebben.... En natuurlijk ook weer een reactie van iemand gebaseerd op geruchten, want geruchten zijn er velen, dagelijks, in Suriname en die geruchten zwellen aan en op en zijn veelal bij het lachwekkende af:

‘Ik heb me laten vertellen dat niet alle scouts zijn gegaan, omdat ze de opdracht van hun meerderen hebben gehad om niet aanwezig te zijn bij de installatie... het is publieks geheim dat vele van de hoog geplaatsten in de padvinderij aanhangers zijn van de NPS met name de ex-voorzitter en ex-president, de heer Venetiaan. dus een boycot zou waarschijnlijk ook het geval kunnen zijn... ik weet dat niet zo precies..maar dat gerrucht doet zich wel de ronde.... eigenlijk mag ik niet op geruchten af gaan, maar ja dat wordt in de wandelgangen vertelt hoor?’

De opbouw van Suriname heeft zonder volwassen dialoog nog een lange, moeizame, weg te gaan
Eigenlijk mag ik niet op geruchten af gaan’, maar ondertussen doet hij dat wel en verspreidt ze ook nog eens verder. Dit is helaas het niveau waarop in Suriname vooral via de media wordt ‘gediscussieerd' en er een onnodige sfeer van haat en nijd ontstaat waarin voor wederzijds respect en voor het accepteren van elkaars mening en visie kennelijk geen ruimte is. Door zo met elkaar om te gaan, door niet met elkaar op een volwassen wijze in dialoog te gaan, zal de opbouw van 'ons switi Sranan' - gestart in 1975 (!) - nog een lange, moeizame, weg voor de boeg hebben.......