donderdag 2 juli 2020

Vakbondsman Hooghart beweert dat personeel ministerie van Justitie en Politie wordt bedreigd en geïntimideerd

(Bron screenshot: YouTube)
'Personeel moet aan het werk komen, terwijl er geen bussen rijden'...


Ronald Hooghart, voorzitter van de Algemene Bond Personeel JusPol tevens de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie (JusPol) een stevige brief geschreven. 

De vakbondsleider zegt donderdag 2 juli 2020 op Starnieuws, dat het personeel wordt bedreigd en geïntimideerd. Het personeel moet volgens Hooghart aan het werk komen, terwijl er geen bussen rijden en de Covid-19 situatie ernstige vormen aanneemt. Een bus die werd ingezet om personeel op te halen, is weer ingetrokken. Maar, uit het verhaal van Hooghart op Starnieuws wordt niet duidelijk op welke wijze personeel wordt 'bedreigd'...

'Hoe moet het personeel naar het werk gaan? Een taxi is niet te betalen', voert de vakbondsleider aan.

Hooghart doet een beroep op de bewindsman om ervoor te zorgen dat leidinggevenden op het ministerie zich maatschappelijk gedragen. 'In een ander geval zullen wij zeer zeker overgaan tot daadwerkelijke oorlogsverklaring richting het ministerie en als het moet in het algemeen', stelt Hooghart.

Hij zegt verder, dat benoemingen en bevorderingen jaren blijven liggen.

Fitch Ratings degradeert Suriname van 'CCC' naar 'C'

Fitch 'veroordeelt' Suriname voor niet nakomen betalingen aan Oppenheimer


Fitch Ratings heeft donderdag 2 juli 2020 de vooruitzichten voor de lange termijn voor vreemde valuta voor Suriname verder verlaagd, van 'CCC' naar 'C'. De verlaging is het direct gevolg van de pogingen van de regering om haar 2023 Obligatielening via Oppenheimer te herschikken. Dit bericht Starnieuws.

Suriname is er niet in geslaagd de rente en aflossingssom voor de US$ 125 miljoen lening op 30 juni op te brengen. Het gaat om US$ 23 miljoen dat moet worden voldaan aan rente en aflossingen aan Oppenheimer. Het geld is in 2019 geleend om de schulden aan de Alcoa af te betalen. Aflossing van de Alcoa-schulden was een voorwaarde om de Afobakadam overgedragen te krijgen.

Met haar pogingen om de schuld te herschikken heeft de regering een defaultstatus (wanbetaler) op dit moment kunnen voorkomen.

De obligatiehouders hebben tot 8 juli de tijd om te beslissen of zij meegaan met de voorstellen voor herschikking van de schuld. De 'C'-beoordeling van Fitch heeft betrekking op deze obligatie van US$ 125 miljoen.

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-long-term-foreign-currency-idr-to-c-02-07-2020

Braziliaan (44) doodgeschoten in bar te 'Ston Bergi', stuwmeergebied

Braziliaanse verdachte (34) aangehouden


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, donderdag 2 juli 2020, dat Francisco Theodora Silva Correia (44) zondag in een bar te 'Dois Mil' in het stuwmeergebied is doodgeschoten. 

Rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten, bijgestaan door leden van de Regio Bijstand Team Midden en de Forensische Opsporingsdienst, zijn maandag naar het gebied gereisd om een onderzoek in te stellen. Onderweg naar de plek van het schietincident kregen de rechercheurs informatie, dat de schutter zich op een locatie bevond in het gebied bekend als 'Ston Bergi'. De schutter werd bij die locatie aangetroffen en aangehouden. Het gaat om de 34-jarige Braziliaan E.S.

Het jachtgeweer waarmee hij geschoten heeft, is in beslag genomen.

Volgens verklaring van S. zat hij met zijn landgenoot en diens vrouw te borrelen in een bar. Op een gegeven moment kreeg hij een heftige woordenwisseling met de man die vond dat S. zijn vrouw lastig viel. De dader verliet de bar om vervolgens naar zijn kamp te lopen om een jachtgeweer te halen. Hij keerde gewapend terug naar de bar en schoot Francisco Correia neer. Het slachtoffer werd in zijn borststreek geraakt en was nagenoeg op slag dood.

Het lichaam van Francisco Theodora Silva Correia is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. E.S. is overgebracht naar Paramaribo en is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Medisch specialisten uit Nederland naar Suriname

Nederlandse hygiënisten en infectiologen ondersteunen Surinaamse medici


Suriname krijgt niet alleen medische benodigdheden in de strijd die het voert tegen het nieuwe coronavirus, er komen ook medisch specialisten uit Nederland die ervaring hebben met behandeling van mensen die met het coronavirus besmet zijn geweest. Een van hen is Iwan Meynaar, intensivist met Surinaamse roots weerkzaam in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Hij is intussen al in Paramaribo.

'Er is gevraagd of ik wilde helpen, nadat de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) te kennen had gegeven, dat zij niet alleen zoekt naar materiële hulp, maar ook mensen die willen komen helpen', aldus Meynaar vandaag, donderdag 2 juli 2020, in de Ware Tijd.

Hij zegt, dat morgen nog meer collega's arriveren om Surinaamse medici te adviseren op basis van de eigen ervaringen in Nederland en wat zij hier aantreffen. 'Covid-19 is een bijzondere ziekte die een bijzondere aanpak vraagt bij de isolatie. De hoge kans van besmetting maakt dat er veel mensen tegelijk ziek kunnen worden. Dit vereist een speciale organisatie om eventueel grote groepen te kunnen opvangen.'

Tot de Nederlandse medisch specialisten die worden verwacht behoren hygiënisten en infectiologen. Meynaar hoopt vooral een brug te zijn tussen Surinaamse en Nederlandse artsen. 'Ik ben eerder gekomen om voorbereidingen te treffen teneinde mijn collega's zo goed mogelijk te begeleiden samen met de VMS. In elk geval zijn er velen die net als ik graag hier hun krachten willen geven.'

Meynaar herinnert zich hoe tien jaar geleden Suriname is omgegaan met de ook gevreesde Mexicaanse griep, nog voordat de eerste patiënt in Nederland bekend was. 'Het is dus een wisselwerking. We hopen nu te komen helpen waar nodig is.'

Hij kan nog geen volledig beeld schetsen van de stand van zaken. Wel heeft hij kunnen observeren dat sommige zaken anders worden aangepakt. 'Iedereen heeft een eigen manier van dingen doen en wij kunnen zeker ook daaruit leren.'

Huishoudelijke vergadering Assemblee weer uitgesteld, tot maandag 6 juli

President Bouterse is negatief getest - Alle Assembleeleden worden getest


De huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee is voor de tweede keer uitgesteld. Deze zou vandaag, donderdag 2 juli 2020, gehouden worden, maar werd gisteren uitgesteld tot morgen. Nu gaat de vergadering maandag 6 juli door. Dit heeft de griffier namens voorzitter Ronnie Brunswijk aan de leden meegedeeld, zo meldt Starnieuws. 

Brunswijk is positief getest op Covid-19. Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland, lid van De Nationale Assemblee, is positief getest. Hetzelfde geldt voor NPS-ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo en PL-voorzitter Paul Somohardjo. President Desi Bouterse, die ook contact had met de leiders van de aankomende coalitie, is negatief getest.

Het medisch team is bezig om de contacten van de positief bevonden mensen na te gaan. Assembleeleden worden ook getest. De testen zullen zondag worden verricht door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. Aanvankelijk zouden de volksvertegenwoordigers vandaag worden getest.

De verkiezing van de president en vicepresident zal verder opgeschoven moeten worden nu de huishoudelijke vergadering pas maandag doorgaat. Daarin moet formeel de datum van de verkiezing worden bepaald. Voor de kandidaatstelling moeten drie dagen worden uitgetrokken.

Visserscollectief zit niet te wachten op Prahlad Sewdien als LVV-minister

'Geen gezonde zaak dat departement wordt getrokken door iemand die belangen heeft in de sector'Het Visserscollectief kan de kandidatuur van Prahlad Sewdien, wiens naam al geruime tijd circuleert als de aankomende minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), niet ondersteunen. Het bestuur van de organisatie heeft naar aanleiding hiervan een spoedvergadering bij VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi aangevraagd en haar ongenoegen geuit, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 2 juli 2020. 

In een schrijven aan de voorzitter op 29 juni wordt aangevoerd, dat Sewdien geen goede naam in de sector heeft, vanwege de vele onsmakelijke taferelen met vistrawlervergunningen, daterend van de afgelopen regeerperiode onder president Desi Bouterse. Ook zijn geschiedenis bij de parastatale visbedrijven SIS (Seafood Industries Suriname) en SAIL (Suriname American Industries Limited) heeft een bittere smaak.

Sewdien is momenteel voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA).

'Wij hebben als overkoepelende organisatie voor vissers ook zitting in de FSA, maar zitten al een poosje te overwegen om in navolging van andere organisaties uit deze federatie te stappen. Zeker als de federatie wordt misbruikt om een vertekend beeld van het draagvlak van Sewdien weer te geven. De federatie is tijdens de NDP-regering al genoeg misbruikt om individuele belangen te dienen in plaats van het algemeen belang van de sector. Wij wensen derhalve geen voortzetting hiervan. Ten overvloede wensen wij ook onder uw aandacht te brengen, dat het nooit een gezonde zaak kan zijn dat een departement wordt getrokken door iemand die zelf al belangen heeft in de sector. Dit zorgt voor conflict of intrest', wordt in de brief aangevoerd.

Er wordt verzocht om een integere, vernieuwende en verfrissende manager de scepter te laten zwaaien over het ministerie van LVV.

'lemand die durft om de vinger op de zere plek te leggen, zonder daarbij bang te hoeven zijn om zijn eigen belangen te schaden. lndien in uw dreamteam van ministers nu al gecontamineerde personen voorkomen, zal dat bij voorbaat een valse start zijn', aldus de brief ondertekenend door voorzitter Willem Mohamedhoesein en secretaris Mark Lall.

Gevraagd wordt om de organisatie ook te betrekken in het benoemingsproces, zodat er voldoende draagvlak is voor een minister.

Einde ministerie van Sport- en Jeugdzaken in zicht

Jeugdzaken naar ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid en Sport naar  Regionale Ontwikkeling


Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken houdt op te bestaan. De twee afdelingen gaan als directoraat verder. Jeugdzaken wordt ondergebracht bij het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid dat is toegewezen aan de VHP en Sportzaken bij Regionale Ontwikkeling onder de vleugels van de ABOP. Dat bevestigt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi vandaag, donderdag 2 juli 2020, in de Ware Tijd. 

Met dit besluit kan volgens de leider van de nieuwe coalitie beter beleid worden gemaakt voor zowel jeugdontwikkeling als sport. 'Men moet niet zeggen dat het ministerie er niet is. De directoraten zijn er, daar wordt het werk verricht', aldus Santokhi. De politicus stelt, dat het de bedoeling is om meer aandacht te geven aan sporttalenten in het binnenland. Vandaar dat het directoraat van sport beter past bij Regionale Ontwikkeling. 'Ga maar kijken in Marowijne. Het krioelt er van talent, maar wie doet er wat aan?'

Het plan dat er nu al ligt om een professionele voetbalschool op te zetten zal volgens Santokhi versneld worden uitgevoerd. De VHP-leider zegt ook, dat werkloosheid een groot probleem is. In overleg met de overige coalitiepartners is daarom voor de nieuwe constructie gekozen, zodat de werkloosheid structureel kan worden aangepakt. 'Ik wil niet zeggen dat dit het perfecte is, maar langzaam kijken we, want het gaat om een goede structurering te hebben van de ministeries.'

Jeugdambassadeurs Dwight Prade, Chermain Pansa, Sivern Hammen en Georgette Grootfaam hebben hun ongenoegen geuit over deze stap. Ook Faizal Abdoelgafoer, ex-minister van Sport- en Jeugdzaken, is er niet blij mee. Net als de jeugdvertegenwoordigers vindt hij, dat Sport- en Jeugdzaken in het afgelopen decennium zijn nut heeft bewezen. De jeugdambassadeurs hebben andere jongeren opgeroepen ook te protesteren tegen het besluit.

Suriname dreigt internationaal als wanbetaler gebrandmerkt te worden

Regering in het nauw inzake betalingen aan Oppenheimer

'Zo lang we praten is een default nog niet aan de orde'


Suriname heeft dinsdag geen duidelijkheid kunnen geven aan het Amerikaanse Oppenheimer Funds of het land in staat is de rentebetaling en aflossing van de hoofdsom van een lening van 125 miljoen US$ te betalen. 30 Juni was officieel de laatste dag waarop obligatiehouders te horen moesten krijgen of hun geld zal worden overgemaakt. Echter, de regering heeft niet aan deze verplichting kunnen voldoen en nu hangt een mogelijke officiële kwalificatie van wanbetaler in de lucht, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 juli 2020.

Uiterlijk tien dagen na 30 juni moet als aflossing van de hoofdsom vijftien miljoen Amerikaanse dollar op tafel worden gelegd. De rente van acht miljoen dollar moet volgens afspraak uiterlijk dertig dagen na 30 juni worden betaald.

De bedoeling is dat alvast een oplossing wordt gevonden wat betreft de rentebetaling. Begin april hield Suriname zich al niet aan de afspraken met houders van obligaties. De onderpanden die waren toegezegd werden niet geregeld. Het gevolg hiervan was, dat de rente is verhoogd met 3 procent per jaar.

De situatie is niet hopeloos, meent Albert Ramdin, woordvoerder van de nieuwe coalitie. Hij coördineert ook besprekingen tussen de coalitie en externe partijen. Ramdin zegt, dat al enkele weken overleg plaatsvindt tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Oppenheimer. Deskundigen van de aankomende regering zijn zijdelings ook bij de gesprekken betrokken.

'Er zijn gesprekken gaande voor het vinden van een oplossing die past bij de situatie die we nu hebben. De besprekingen zijn nog niet afgerond en zo lang we praten is een default nog niet aan de orde', aldus de woordvoerder.

De Surinaamse partijen zetten zich in om de status van wanbetaling te voorkomen, voegt hij eraan toe. Een default zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de economie, de bankensector en voor Staatsolie die ook een internationale obligatie heeft uitstaan. Dit zal ook het internationale imago van Suriname schaden, waardoor het moeilijker wordt om op de internationale markt kapitaal te lenen dat noodzakelijk is om de economie uit het slop te halen, stelt Ramdin.

Eerder dit jaar werd Surinames kredietwaardigheid door de drie belangrijkste beoordelaars omlaag gebracht naar categorie CCC.

Twee opties worden bekeken. Het ene traject behelst een poging om via lokale banken, verzekeringsmaatschappijen en of pensioenfondsen aan de middelen te komen. De tweede optie is het herschikken van de aflossingen.

Mexico hernoemt Spaanse nederlaag 'La Noche Triste' 1520 als ‘La Noche Victoriosa'

'Laten we breken met deze legendes van verdriet en tranen'


Ambtenaren in Mexico-Stad hielden een kleine ceremonie en onthulden dinsdag 30 juni 2020 een plaquette om de manier waarop de nederlaag van Spaanse conquistadores in 1520 in de hoofdstad van Mexico werd herdacht, opnieuw te markeren.

Eeuwenlang noemden Mexicanen 30 juni 1520 'La Noche Triste', de naam die de uiteindelijk zegevierende Spanjaarden eraan gaven. Dat kwam, omdat honderden Spanjaarden en hun inheemse bondgenoten stierven toen Hernán Cortés en zijn troepen de steeds meer opstandige Azteekse hoofdstad, nu Mexico-Stad, ontvluchtten.

Dinsdag onthulden functionarissen van Mexico-Stad een plaquette en spandoeken die de Spaanse nederlaag vierden, en noemden het 'La Noche Victoriosa'.

De ceremonie is symbolisch voor hoe Mexicanen worstelden met het vieren van de 500e verjaardag van de verovering van 1519-1521. In die tijd vielen Azteekse krijgers onder hun nieuwe leider, Cuitláhuac, de Spanjaarden aan toen ze vluchtten van de eilandstad Tenochtitlan, over een smalle dijk. Zodra ze droog land bereikten, zat Cortés naar verluidt onder een boom te huilen. De originele 'Boom van de droevige nacht' werd later verbrand.


Maar, maandag plantte minister van Stadscultuur José Alfonso Suárez del Real y Aguilera een kleine boom van dezelfde soort - een Montezuma-cipres - op de site en onthulde de plaquette 'La Noche Victoriosa'.

'Laten we breken met deze legendes van verdriet en tranen, en de kracht, de moed en de durf van de Mexica-volkeren die de indringers weerstonden, erkennen', zei Suárez del Real y Aguilera. Hij trok een parallel met de huidige pandemie van het coronavirus en drong er bij de Mexicanen op aan om te onthouden, dat de Azteken evenveel werden verslagen door pokken en andere Europese ziekten die de Spanjaarden brachten, als door hun zwaarden.

'Laten we erkennen dat, als het niet voor de pokken was geweest, de verovering zeker niet zo eenvoudig en eenvoudig zou zijn geweest als het wreed aanvallen van mensen die stierven van honger en een onbekende ziekte.'


De vluchtende Spanjaarden lieten een deel van het goud dat ze hadden geplunderd uit de Azteekse hoofdstad, toen bekend als Tenochtitlán, vallen. Een deel van het goud werd later gevonden en onlangs getest, wat bevestigt dat het waarschijnlijk Azteeks goud was. Cortés trok zich terug uit Mexico-Stad, hergroepeerde zich, verwierf meer inheemse bondgenoten en keerde in 1521 terug om de Azteekse hoofdstad te veroveren. In de daaropvolgende jaren veroverden de Spanjaarden de rest van Mexico.

Mexico worstelde met het markeren van de 500e verjaardag van de verovering, wat resulteerde in de dood van een groot deel van de pre-Spaanse bevolking van het land.

President Andrés Manuel López Obrador heeft van Spanje een verontschuldiging geëist voor schendingen die tijdens de verovering zijn begaan.

(Suriname Mirror/El Paso Times/The Assocupiated Press/El Espanol/)

Argentijn leeft al 45 jaar in volledig isolement hoog in de bergen

83-Jarige Pedro Luca woont al 45 jaar alleen in een grot Hoog in de bergen van de provincie Tucuman in het noordwesten van Argentinië woont de 83-jarige Pedro Luca al 45 jaar alleen in een grot.
Filmmaker Mathieu Orcel maakte in juni 2018 voor het eerst zijn reis naar Argentinië om een ​​documentaire te maken over het leven van Pedro.


Begin dit jaar reisde Mathieu terug om het filmen af ​​te maken, maar hij belandde midden in de coronavirus pandemie. Hij bevond zich in quarantaine in Buenos Aires, ver van de bergen van Tucuman.
Geconfronteerd met isolatie in een appartement, vroeg hij Pedro om advies over hoe hij alleen moest leven.

'Het is hier, teruggetrokken van de wereld, dat ons spirituele pad zich opent', zei Pedro.

Via videogesprekken kon Mathieu zijn documentaire voortzetten met de hulp van Pedro's neef en een lokale filmmaker.

De film onthult de contrasterende ervaringen van Mathieu en Pedro terwijl ze elk ontdekken wat het betekent om geïsoleerd te zijn.

'We lijden aan eenzaamheid en isolatie, gestalkt door het coronavirus. Maar, in de grot is het roofdier de enige metgezel die Pedro bedreigt, de geiten die ervoor kiezen om bij hem te blijven, de poema die altijd rondsnuffelt, onzichtbaar', reflecteert Mathieu.(SurinameMirror/Al Jazeera/YouTube/Twitter)

Peru's grootste LGBTQ-nachtclub heropent als supermarkt om pandemie te overleven

Beroemde dragqueens ValeTodo Downtown verkopen klanten nu dagelijkse huishoudelijke producten


Terwijl Peru de strikte lockdown inzak het coronavirus begint te versoepelen, opende de grootste LGBTQ-nachtclub van het land dinsdag 30 juni 2020 zijn deuren, maar er zullen geen nachtelijke feestgangers zijn; de dansvloer wordt in plaats daarvan gevuld met planken vol boodschappen. 


In plaats van cocktails te shaken aan de bar of op het podium te dansen, verkoopt het beroemde personeel van dragqueens van ValeTodo Downtown klanten dagelijkse huishoudelijke producten terwijl de ruimte heropent als een markt terwijl nachtclubs worden bevolen gesloten te blijven.


De Peruaanse regering heft begin juli de lockdown in de meeste regio's van het land op, maar houdt de grenzen gesloten, evenals nachtclubs en bars.

De lockdown was een worsteling voor de 120 medewerkers van de club, zoals drag queen Belaluh McQueen. Haar leven veranderde volledig toen de regering de quarantaine aankondigde. Haar nachten brachten ze thuis door, in plaats van als danseres op te treden in de club in levendig gekleurde kostuums. 'Ik was erg depressief, omdat ik deze kunst al jaren doe, maar je moet je aanpassen aan nieuwe uitdagingen voor de toekomst', zegt McQueen, die wordt aangeduid met haar artiestennaam.


Nu is McQueen weer aan het werk als medewerker van een kruidenierswinkel, gekleed in een paillettenpak, hoge hakken en een masker. Een DJ speelt clubmuziek als klantenwinkel. 'We hebben een nieuwe baan', voegde McQueen eraan toe.

Omgedoopt tot Downtown Market, luidde de club, die een kenmerk van de lokale LGBTQ-gemeenschap was, de heropening in met een inauguratieceremonie. 'Vroeger kwam ik hier om te dansen en plezier te hebben, maar nu komen we om te kopen', zei Alexandra Herrera, een regelmatige bezoeker van de club. 'Het gaat erom jezelf opnieuw uit te vinden.'


De algemeen directeur van de club, Claudia Achuy, zei dat de pandemie het hart van het nachtleven van Lima heeft beïnvloed, maar ze koos ervoor om als markt te heropenen in plaats van het risico te lopen personeel te ontslaan. 'Als we gewoon als nachtclub waren gebleven, hadden we geen horizon of manier van werken', zei Achuy.

De bevestigde gevallen van coronavirus in Peru stegen op maandag 29 juni 2020 tot 282.364 met 9.504 geassocieerde sterfgevallen, volgens overheidsgegevens. Het heeft de op één na hoogste uitbraak in Latijns-Amerika na Brazilië, volgens een aantekening van Reuters.


(Suriname Mirror/Peru21/Reuters/Trome/YouTube/Twitter)

Ministerie van Defensie Colombia moet van rechter alle inlichtingenbestanden leger over journalisten, wetgevers en magistraten Hooggerechtshof vrijgeven

(Bron: Colombia Reports)
Het zou gaan om dossiers over ten minste 130 burgers, waaronder zeker 52 journalisten


Een rechter heeft dinsdag 30 juni 2020 het ministerie van Defensie van Colombia opgedragen alle inlichtingenbestanden van het leger over journalisten, wetgevers en magistraten van het Hooggerechtshof vrij te geven.

Vertegenwoordigster van de oppositie Katherine Miranda (Alianza Verde) klaagde met succes het ministerie van Defensie aan en eiste dat het de volledige inhoud van de inlichtingenoperaties bekend zou maken van ten minste 130 burgers, waaronder zeker 52 journalisten.Tot dusver hebben de media slechts een deel van de 'geheime dossiers' bekendgemaakt die zijn opgesteld door militaire inlichtingeneenheden die gericht waren op journalisten, ten minste één magistraat van het Hooggerechtshof, militairen, wetgevers en de voormalige stafchef van president Ivan Duque.

Miranda had al een open informatieverzoek ingediend, dat door het ministerie van Defensie werd genegeerd. In de rechtszaak eiste de wetgever een 'onmiddellijke, tijdige en vooral gedegen reactie' van het ministerie dat zich schaamde voor de naar verluidt illegale activiteiten van het nationale leger na de benoeming van generaal Nicasio Martinez als legerleider. Martinez trad in december vorig jaar af, een maand voordat weekblad Semana meldde, dat het leger illegale afluisteroperaties uitvoerde. Semana berichtte in mei, dat de militaire inlichtingendienst ook lokale en buitenlandse journalisten en andere doelwitten van geen nationale veiligheid belang, zoals de voormalige stafchef van Duque, Jorge Mario Eastman, aan het profileren was.

Het tweede artikel dwong minister van Defensie Carlos Holmes Trujillo tot actie en zei in ieder geval dat hij een van de meest geïnteresseerde was om de zaak onder de knie te krijgen na maanden zonder zichtbare pogingen daartoe. Trujillo leverde bewijsmateriaal over aan de aanklager en Duque zuiverde het leger van de commandant die de president in december 2018 had aangesteld te midden van groeiende verdenkingen dat de generaals deel uitmaakten van een maffia-dissidentie binnen het leger.

Het Hooggerechtshof zei vorige maand, dat het de voormalige president Alvaro Uribe, de politieke beschermheer van Duque, zou onderzoeken. Volgens een anonieme tip was de controversiële politicus de ontvanger van enkele van de illegaal verkregen inlichtingenrapporten.

Hoofdaanklager Francisco Barbosa zei, dat hij Martinez en minstens 12 andere ambtenaren zou berechten op basis van de informatie van Trujillo, maar dat hij nog geen voortgang heeft gemeld.

De schandalen werden een probleem in Washington DC na berichten dat het leger Amerikaanse uitrusting gebruikte voor criminele doeleinden, waardoor de militaire hulp aan het Zuid-Amerikaanse land in gevaar kwam.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Geen tweede lockdown in de hoofdstad van Colombia

Tweede lockdown Bogota niet nodig na grote capaciteitsuitbreiding ICU 


De burgemeester van de hoofdstad van Colombia, Bogota, zei dat ze geen tweede lockdown instelt, met het argument dat het ministerie van Volksgezondheid zou zorgen voor jntensive care units (ICU's) om Covid-19-patiënten te behandelen. 

Na een ontmoeting met minister van Volksgezondheid Fernando Ruiz, zei burgemeester Claudia Lopez dat het ministerie zwoer de hoofdstad meer te geven dan de beloofde 425 ICU voor eind augustus. 'Er zal geen nieuwe lockdown zijn', zei Lopez. 'We gingen van het aanbieden van 425 ventilatoren in drie maanden tot het krijgen van 430 in deze twee weken, 300 later en de garantie dat als we meer nodig hebben, ze die zullen leveren. Bedankt, ministerie van Volksgezondheid.' 


Claudia Lopez Lopez had de druk op de regering van president Ivan Duque opgevoerd en dreigde de plannen voor economische reactivering van de regering op te schorten als een bezettingsgraad van 75% op de ICU haar ertoe dwong een rode waarschuwing te geven.

Het toegenomen aantal ICU's, 'toegevoegd aan de reeds door Bogota gekochte, stelt ons in staat om in juli een goed zorgsysteem te hebben', aldus de burgemeester. De agressieve onderhandelingstactieken van Lopez om de ineenstorting van het gezondheidszorgsysteem in de stad van 7 miljoen mensen te voorkomen, irriteerden duidelijk de administratief directeur van Duque, Diego Molano, die Caracol Radio vertelde dat 'je geen ventilatoren beheert door te schreeuwen'.

De burgemeester van Bogota accepteerde geen neerbuigende houding van de rechterhand van de president en vertelde Molano op Twitter, dat ze hem alleen liet zien hoe het is 'als een vrouw een krachtige man laat zien, voegt hij niets toe aan een discussie'.


Nadat ze zich hebben overgegeven aan Lopez, zullen Duque en zijn minister van Volksgezondheid nu hun inspanningen moeten opvoeren om ICU's en ventilatoren te krijgen die aan andere burgemeesters en gouverneurs zijn beloofd.

Met stijgende infecties in de VS en Latijns-Amerika is de vraag naar deze levensreddende medische apparatuur groter dan ooit en dus uiterst moeilijk te verkrijgen. De gezondheidszorg in het zuiden van het land stortte al weken geleden in en de situatie aan de Pacifische en Caribische kust is kritiek. Ziekenhuizen in grote steden als Cali en Barranquilla staan ​​op instorten met een bezettingsgraad van meer dan 80% op de ICU. Het hoogtepunt van de pandemie wordt pas eind augustus verwacht.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Colombiaans legerchef: 118 Soldaten verdacht van seksueel misbruik minderjarigen''

(Bron foto: Twitter)
'Zero tolerance voor verdachten seksueel misbruik'

45 Militairen zijn ontslagen en 73 sinds 2016 onderwerp van onderzoek


Sinds 2016 zijn ten minste 118 leden van het Colombiaanse leger onderzocht voor vermeende betrokkenheid bij seksueel misbruik van minderjarigen, heeft het hoofd van het leger Eduardo Enrique Zapateiro gezegd, te midden van beschuldigingen van seksueel geweld door soldaten tegen jonge meisjes. 

Zeven soldaten zijn vorige week gearresteerd, omdat ze een inheems meisje in de provincie Risaralda zouden hebben verkracht. Alle zeven mannen en drie van hun superieuren zijn ontslagen, terwijl twee hogere ambtenaren opnieuw zijn tewerkgesteld.

Een ander geval - dat van een jong meisje dat naar verluidt seksueel is misbruikt door verschillende soldaten terwijl ze enkele dagen op een legersite in de jungle van de provincie Guaviare werd vastgehouden zonder voedsel of water - kwam in het weekend aan het licht.

Zapateiro ontkende een systematische poging om de leden van het leger die betrokken zijn bij seksueel geweld tegen minderjarigen te beschermen en zei dat alle soldaten een mensenrechtenopleiding kregen. 'Geen enkele Colombiaanse soldaat is opgeleid binnen de instelling om de mensenrechten van jongens, meisjes of adolescenten aan te vallen', zei hij. 'Ik tolereer geen enkele vorm van gedrag dat ver afstaat van ethische principes, morele waarden en goede gewoonten', zei Zapateiro. 'Er zijn geen tweede kansen.'De generaal specificeerde niet in hoeveel gevallen de 118 militairen betrokken waren bij of bespraken beschuldigingen van seksuele intimidatie door vrouwelijke soldaten in de afgelopen maanden.

Het Colombiaanse leger heeft 240.000 leden en leidt de strijd van het land tegen linkse guerrillastrijders en misdaadbendes die zijn opgericht door voormalige leden van rechtse paramilitaire groepen. Het leger wordt al lang door slachtoffers en mensenrechtenorganisaties beschuldigd van schendingen van rechten tijdens de meer dan vijf decennia van interne conflicten in Colombia.

(Suriname Mirror/La Jornada/Reuters/Semanario Universidad/Twitter) 

Uruguay, een coronaluwe oase in Latijns-Amerika

(Bron foto: EPA)
Goed uitgebouwd sociaal vangnet bondgenoot in strijd tegen Covid-19


Het coronavirus blijft ongenadig oprukken in Latijns-Amerika. Behalve in Uruguay. Door snel in te grijpen wist het land de sluipmoordenaar tot nu in bedwang te houden. Het goed uitgebouwde sociale vangnet blijkt een bondgenoot in de strijd tegen Covid-19. 

Haast geen dag gaat voorbij of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt aan de alarmbel over de trends in de regio. Het longvirus kostte er officieel al het leven aan zo'nw 114.000 mensen, bijna een vijfde van alle dodelijke slachtoffers wereldwijd.

'Als de Latijns-Amerikaanse landen de quarantainemaatregelen te snel afbouwen, niet voldoende testen, de contacttracing niet op punt stellen en niet snel en doeltreffend ingrijpen bij nieuwe uitbraken, dreigt Covid-19 er tegen oktober 438.000 mensenlevens te eisen', klonk het dinsdagavond 30 juni 2020 bij het gezondheidsorgaan van de Verenigde Naties. En het einde van de eerste coronagolf is er nog niet meteen in zicht.

'In de huidige omstandigheden piekt de pandemie in Colombia en Chili tegen midden juli. In Argentinië, Brazilië, Bolivia en Peru komt die piek er ten vroegste tegen augustus en in Costa Rica bereikt de infectiecurve wellicht tegen oktober pas een plateau'

schetste de WHO.

Wie de evolutie van de coronacrisis op het Amerikaanse continent de afgelopen maanden gevolgd heeft, is het wellicht opgevallen. In de stroom van doemberichten duikt Uruguay niet op. Met 936 geregistreerde besmettingen en 27 sterfgevallen door Covid-19 lijkt het land met zo'n 3,4 miljoen inwoners wel een coronaluwe oase in de zwaar getroffen regio. Die cijfers leverden Uruguay dinsdag een plek op in de lijst van 15 'veilige' landen voor wie de Europese Unie de buitengrenzen weer opent. 

Dat de republiek de sluipmoordenaar tot nu zo goed in bedwang wist te houden, mag op het eerste gezicht verbazen. Uruguay grenst in het noorden aan Brazilië. Met ruim 1,4 miljoen besmettingen en meer dan 60.000 doden is de negende economie ter wereld al weken het wereldwijde epicentrum van de coronapandemie. Argentinië, de westelijke buur, telt zo'n 65.000 coronagevallen en meer dan 1.300 sterfgevallen.

Met welk recept weet een van de kleinste landen van Zuid-Amerika voorlopig aan rampscenario's te ontsnappen? Snel en doortastend ingrijpen bleek cruciaal. Toen op 13 maart de eerste besmettingen vastgesteld werden bij rijkere Uruguayanen die uit Europa terugkeerden, riep de pas ingezworen centrumrechtse president Luis Lacalle Pou meteen de sanitaire noodtoestand uit. De grenzen gingen op slot en scholen sloten de deuren. 'Die maatregelen leken toen overdreven', zegt de Uruguayaanse specialist Infectieziekten Álvaro Galiana. 'Maar, door doortastend in te grijpen op een moment dat het virus nog maar beperkt onder de bevolking circuleerde, zijn de coronagevallen geïsoleerd.' Door massaal te testen behield de overheid een beeld van de verspreiding.

De demografische kenmerken van het land waren ook een troef voor de Uruguayaanse autoriteiten. Met uitzondering van de hoofdstad Montevideo kent Uruguay geen grote stadscentra. Gemiddeld wonen er 19,1 inwoners per vierkante kilometer in het land. Zich aan de social distancing regels houden, is in die omstandigheden iets evidenter. Voorts bleek het sociale vangnet een bondgenoot in de strijd tegen Covid-19.

De linkse presidenten die de voorbije 15 jaar in Uruguay de plak zwaaiden, hadden flink wat geld veil voor die sector. Zowat 17 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ging naar investeringen in gezondheidszorg, pensioenen en sociale programma's. Met resultaat: vorig jaar leefde net geen 9 procent van de bevolking in armoede. In heel Latijns-Amerika kampt gemiddeld zowat een derde van de bevolking met dat probleem. Dankzij het sociale vangnet waren de Uruguyanen van meet af aan meer geneigd in hun woning te blijven. Ze vielen immers niet meteen op droog zaad. Dat is een groot verschil met andere landen in de regio. Daar krijgen veel mensen, zeker in de lagere klassen, geen cent meer binnen zodra ze een dag thuisblijven. Voor hen is het in deze coronapandemie soms kiezen tussen de pest en de cholera: sterven van honger of van Covid-19.

De Uruguyaanse economie wacht dit jaar een krimp van 3 procent. Maar, dat is een peulschil in vergelijking met de duik van 9,4 procent die het Internationaal Monetair Fonds verwacht voor heel Latijns-Amerika.

Door het snelle optreden van de Uruguyaanse regering kon het land vrij snel werk maken van de stapsgewijze afbouw van de coronamaatregelen. In april kwam de activiteit weer op gang in de industrie en in de bouwsector. Niet veel later gingen cafés en restaurants weer open. In mei volgden sportcentra. Vorige maand mochten commerciële centra de deuren weer openen. En sinds begin deze week kunnen kinderen weer naar school.

De coronacrisis laat, net als in de rest van de wereld, wel zijn sporen na in de economie. Het aantal werklozen steeg van 10.000 naar 200.000. De economie wacht dit jaar een krimp van 3 procent. Maar, dat is een peulschil in vergelijking met de duik van 9,4 procent die het Internationaal Monetair Fonds verwacht voor heel Latijns-Amerika.

(Suriname Mirror/De Tijd)

CNN-correspondente in Sao Paulo, Brazilië, overvallen met mes terwijl ze live verslag doet

Onder bedreiging van een mes moet Bruna Macedo twee gsm’s afgevenAkelig moment voor CNN-correspondente Bruna Macedo. Terwijl ze live verslag aan het uitbrengen is over de zware regenval in Sao Paulo wordt ze overvallen door een dakloze man. 

Onder bedreiging van een mes moest de vrouw uiteindelijk haar twee gsm’s afgeven.

Dit vond plaats afgelopen zaterdag 47 juni 5020 in de grootste stad van Brazilië. Macedo gaf uitleg bij het stijgende waterpeil van de Tietê toen achter haar op de brug een man te zien was.

Wat later stond de zonderling plots naast haar. Macedo begroette hem eerst, maar kreeg vervolgens een mes onder de neus geduwd. Op beeld is nog net te zien dat hij het op haar gsm gemunt heeft. Als de camera wegdraait, geeft ze in doodsangst haar twee telefoons af.


Macedo stond tijdens de diefstal in contact met nieuwsanker Rafael Colombo. 'Op het moment zelf wisten we niet goed wat er aan de hand was', vertelt hij. 'Voor de zekerheid schakelden we over op een ander beeld. De dader bleek achteraf een dakloze te zijn. Hij wist maar al te goed dat ze twee gsm’s had, een voor haar werk en een voor privédoeleinden. Mijn collega is natuurlijk enorm geschrokken, maar gelukkig kwam ze er zonder kleerscheuren vanaf.'

 Macedo zal nu een aanklacht indienen tegen de vooralsnog spoorloze dief.

Een bericht gedeeld door Bruna Macedo (@_macedobruna) op


(Suriname Mirror/CNN/Het Laatste Nieuws/Instagram/YouTube)

Meer dan dozijn inheemsen Xavante in Brazilië overleden aan Covid-19

Xavante-gebied op één na zwaarst getroffen inheemse gebied in Brazilië


Meer dan een dozijn leden van de inheemse Xavante in Brazilië zijn onlangs gestorven aan symptomen van het coronavirus, wat de vrees heeft doen toenemen dat het virus de inheemse bevolking van het land hard zou treffen. 

Volgens de laatste cijfers van de Servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) van de regering zijn in de afgelopen vijf dagen ten minste 13 Xavante overleden en werden in dezelfde periode nog eens 50 gevallen bevestigd. Een totaal van 16 Covid-19-doden zijn nu geregistreerd in het Xavante-gebied, gelegen in een hoek van de Mato Grosso-staat in de Amazone, waardoor het volgens SESAI het op één na zwaarst getroffen inheemse gebied in Brazilië is.

Inheemse gemeenschappen in Alto Solimoes hebben 25 doden geregistreerd als gevolg van de pandemie, aldus het agentschap.

Vorige week bracht Xavante-leider Crisanto Rudzo Tseremeywá een video van zichzelf uit in een ziekenhuisbed op social media.


Hij en zijn ouders waren in juni besmet. In de video waarschuwde hij Xavante voor de ernst van de ziekte en smeekte hen om onmiddellijk een behandeling te zoeken als ze symptomen begonnen te ervaren.

Aanvankelijk geloofde de gemeenschap niet dat het virus Xavante-grondgebied zou binnenkomen, vertelde Lucio Lucio Terowa'a, secretaris van de Federatie van Inheemse Volkeren en Organisaties van Mato Grosso, aan CNN. Lokale autoriteiten hebben geen noodplan opgesteld om het virus te bestrijden of het bewustzijn over beschermende maatregelen te vergroten, voegde hij eraan toe. 'Daarom hebben we deze snelle besmetting', zei Terowa'a.

De Braziliaanse Fundação Nacional do Índio, FUNAI, een overheidsinstantie die toezicht houdt op inheemse aangelegenheden, installeerde eerder dit jaar reisbarrières in alle negen Xavante-gebieden. 'Maar dat kwam laat aan, de ziekte was al binnengekomen', zei Terowa'a, die zes mensen dicht bij zijn familie heeft verloren aan Covid-19.

Ongeveer 22.000 inheemsen wonen in de gebieden van Xavante, omringd door sojaboerderijen en veeboerderijen. Afgelopen dinsdag, 30 juni 2020, waren 126 Xavante besmet door Covid-19 en werden er nog eens 46 verdacht, volgens SESAI. In Barra dos Garças, een gemeente die het inheemse land van São Marcos herbergt waar Terowa'a en zijn gezin wonen, was tweederde van alle ziekenhuisopnames vorige week Xavante. Terowa'a is bezorgd dat het ziekenhuis de komende weken zal instorten. 'Als (het virus) zich verder verspreidt, kan het niet iedereen een behandeling bieden', zei hij.

Volgens SESAI zijn op 30 juni 156 Braziliaanse inheemsen gestorven en zijn sinds het begin van de pandemie 6.488 geïnfecteerd door het coronavirus. Volgens een telling door de  Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), die gevallen en doden omvat van inheemsen die in stedelijke gebieden wonen (terwijl SESAI alleen degenen omvat die in traditionele dorpen wonen), zijn 380 inheemse mensen gestorven en 9.414 waren op 28 juni besmet met Covid-19.


Over het algemeen zijn de gevallen van coronavirus in Brazilië enorm gestegen. Volgens de wereldwijde tracker van Johns Hopkins had Brazilië sinds woensdag meer dan 1,4 miljoen gevallen geregistreerd met een dodental van 60.000.


(Suriname Mirror/Jornalistas Livres/CNN/G1Globo/Twitter)

Branden in Braziliaanse Amazone bereiken in juni met 20% hoogste punt afgelopen 13 jaar

(Bron foto: Bruno Kelly/Reuters)
In juni 2.248 branden in het Amazone-regenwoud


Het aantal branden in het Amazone-regenwoud in Brazilië steeg in juni met 20% tot een hoogste punt in de afgelopen 13 jaar, zo toonden overheidsgegevens woensdag 1 juli 2020. Onderzoekers vrezen, dat het een herhaling kan zijn van de golf van bosbranden van vorig jaar. Gezondheidsdeskundigen vrezen ook dat de rook die de regio tijdens het droge seizoen vaak bedekt, ademhalingsproblemen veroorzaakt, complicaties kan veroorzaken voor Covid-19-patiënten. 

In juni ontdekte het Braziliaanse Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, 2.248 branden in het Amazone-regenwoud, een stijging ten opzichte van 1.880 in juni 2019. Toch verbleken de branden in vergelijking met de golf van branden van afgelopen augustus, die leidde tot wereldwijde verontwaardiging dat Brazilië niet genoeg deeed om 's werelds grootste regenwoud te beschermen.

Juni 2020 telde gemiddeld ongeveer 75 branden per dag in de Amazone, vergeleken met een gemiddelde van bijna 1.000 branden per dag toen de branden een piek bereikten in augustus 2019.

'Het is een slecht teken, maar wat echt gaat tellen, is wat er vanaf nu gebeurt'. zegt Philip Fearnside, een ecoloog bij het Braziliaanse Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Een zorgwekkendere indicator is de toenemende ontbossing, zei hij, omdat branden meestal worden aangewend om het land vrij te maken nadat bomen zijn gekapt. De ontbossing is in de eerste vijf maanden van het jaar met 34% gestegen, vergeleken met een jaar geleden, laten voorlopige INPE-gegevens zien'

Fearnside zegt ook, dat de zwakkere handhaving van het milieu onder de rechtse president Jair Bolsonaro de schuld is van de toenemende vernietiging. Bolsonaro heeft opgeroepen tot meer landbouw en mijnbouw in beschermde gebieden van de Amazone, terwijl het land wordt verdedigd, omdat het nog steeds het grootste deel van het regenwoud in stand houdt. Bolsonaro zette de strijdkrachten in om de Amazone in mei te beschermen, zoals hij in augustus vorig jaar deed. Ondanks dat initiatief is de ontbossing in mei met 12% gestegen ten opzichte van een jaar eerder en in juni toegenomen.

Het Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), een Braziliaanse niet-gouvernementele organisatie, voorspelt dat in het huidige tempo van ontbossing eind juli ongeveer 9.000 vierkante kilometer (3.475 vierkante mijl) Amazone zal zijn gekapt, maar niet verbrand sinds begin 2019, toen Bolsonaro aantrad. De gebieden die gevaar lopen in brand te worden gestoken, zijn te vergelijken met 5.539 vierkante kilometer ontbost en verbrand van januari 2019 tot april 2020, zei IPAM eerder deze maand in zijn analyse.

Ondertussen zetten gemeenschappen in de Amazone zich schrap voor de rook die de regio overspoelt tijdens het brandseizoen, dat over het algemeen op zijn hoogtepunt is van augustus tot november.

Guilherme Pivoto, een infectoloog in de staat Amazonas, zei dat een verslechtering van de luchtkwaliteit door de branden de schade aan mensen met Covud-19 zou kunnen verergeren. 'Degenen die Covid oplopen hebben een grotere kans op een interactie tussen de vervuiling en Covid-19, waardoor langdurige gevallen met meer symptomen ontstaan', zei Pivoto.

(Suriname Mirror/Reuters)

Geschil beladers aannemer en controleues vuilophaal weer bijgelegd

Bemiddeling van minister Vijay Chotkan heeft zaak weten te sussen


De Ware Tijd meldt vanochtend,  donderdag 2 juli 2020, dat het geschil tussen beladers van aannemer Jagdiespersad Biseswar en controleurs van de afdeling Vuilophaal en Verwerkingsdienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is bijgelegd. Dit gebeurde na bemiddeling van minister Vijay Chotkan, zegt de aannemer.

Biseswar kreeg het dinsdagmiddag aan de stok met leidinggevenden van de afdeling toen één van zijn chauffeurs werd tegengehouden zijn werk te doen te Kasabaholo. Er was tegen hem opgetreden, omdat de belader veel eerder dan het contract voorschrijft het vuil ophaalde.

Viren Sewgobind, chef van de afdeling Personeelszaken, die bezig was met een steekproef na meerdere klachten, sommeerde de chauffeur 'onmiddellijk te stoppen' en pas om vijf uur 's middags weer te beginnen. De aannemer werd hierop boos. 'Hij ging voor de kraakperswagen staan terwijl de mannen moeten werken. Dat kan je niet doen. Ik was kwaad en ik heb een paar krachttermen gebruikt maar het is niet zo erg als hij doet overkomen', aldus Biseswar. De controleurs hebben later geëist, dat Biseswar excuses moest aanbieden aan de ambtenaar die hij had gebrutaliseerd.

Shaskenie Thakoerdien, chef van de afdeling Vuilverwerking, die telefonisch contact maakte met de aannemer om de zaak te sussen, werd ook ruw aangesproken. De aannemer heeft toegegeven Thakoerdien onjuist te hebben behandeld en heeft haar intussen zijn verontschuldigingen aangeboden, maar peinst er niet over dat ook tegenover Sewgobind te doen.

Biseswar: 'De fout ligt bij hun. Door de totale lockdown mochten we al om één uur 's middags beginnen met het werk. De tijden zijn nu weer veranderd maar ze hebben mij niet op de hoogte gesteld, dus ik wist van niets.' Hij heeft weer toestemming om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk positief getest op Covid-19

Op VHP-voorzitter Santokhi na, alle coalitieleiders positief getest


Ook Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk is gisteren positief getest op Covid-19. Tot nu toe zijn op VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi na, alle coalitieleiders positief getest. 

De huishoudelijke Assembleevergadering die voor vandaag, donderdag 2 juli 2020, gepland was, gaat niet door. Deze wordt vrijdag gehouden.


Eerder is bekend geworden dat Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, positief is getest. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. NPS-voorzitter Gregory Rusland is in thuis-isolatie. Hij heeft nog geen symptomen. Ook zijn echtgenote is positief bevonden.

Volgens Starnieuws wordt  het Assembleegebouw grondig ontsmet. De werkzaamheden zijn reeds aangevangen.

Ook het personeel van De Nationale Assemblee is huiverig door de ontstane situatie. Nagegaan wordt wie in nauw contact is gekomen met de leiders die besmet zijn geraakt. Het advies is gegeven om alvast in zelf-quarantaine te gaan.

NPS-voorzitter Rusland én echtgenote Covid-19 positief

'Ik zal zoveel mogelijk van huis uit verder gaan met het vele werk dat verzet moet worden'


NPS-voorzitter Gregory Rusland én zijn echtgenote zijn woensdag 1 juli 2020 Covid-19 positief bevonden. Zij zijn thuis in zelf-isolatie en worden medisch gemonitord. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft negatief getest. Het medisch advies is gegeven om alle activiteiten af te zeggen en in zelf-isolatie te gaan.

De NPS-leider zegt op Starnieuws, dat hij zich niet ziek voelt. Hij zal zijn werkzaamheden van huis uit elektronisch doen. Rusland weet niet hoe hij besmet is geraakt. Hij had wel vergaderd met politici die positief zijn bevonden. Mogelijk is hij zo besmet geraakt.


Intussen heeft hij de opdracht gegeven om het partijgebouw te sluiten. Ook zullen mensen die intensief in contact waren met hem worden gevraagd om zich te testen. Enkelen zijn al getest. Ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo is ook positief getest.

'Mijn vrouw is drie weken nergens gegaan, omdat zij niet besmet wilde worden', zegt Rusland. Voor haar is het een klap, dat ze toch besmet is geraakt door hem.

De politicus merkt op, dat hij de afgelopen periode juist voor het werk veel heeft vergaderd. 'Ik zal zoveel mogelijk van huis uit verder gaan met het vele werk dat verzet moet worden in deze periode', zegt Rusland. Er moet nog overleg gevoerd worden over het verdere verloop rond de verkiezing van de president en de vicepresident en de overdracht van het bestuur van het land aan de nieuwe coalitie.

 De NPS-voorzitter roept eenieder op zeer voorzichtig te zijn, omdat blijkt dat hoe voorzichtig je ook bent, het virus agressief in het verspreiden blijkt te zijn.