maandag 3 augustus 2020

President Santokhi: 'Het is erg wat dit volk is aangedaan, het gaat om sabotage van hoogste orde' - 'Suriname heeft een totale schuld van ruim drie miljard US$'

'Vorige regering heeft alles in werk gesteld om werken van deze regering te bemoeilijken'


President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben vanmiddag, maandag 3 augustus 2020, tijdens een persconferentie hun teleurstelling uitgesproken over wat er is overgenomen van de regering Bouterse-Adhin. 'Het is zeer ernstig wat het volk is aangedaan. Er is sprake van mismanagement', sprak Santokhi aldus Starnieuws 

'Het is erg wat dit volk is aangedaan. Door verkeerde beleidskeuzes, prioriteiten en mismanagement is het volk verarmd', stelde de president. Het gaat om sabotage van de hoogste orde, concludeerde de president.

In de afgelopen tien jaar is meer dan US$ 4 miljard aan inkomsten binnengekomen. Wat is er met dit geld gebeurd?, vraagt Santokhi zich af. De meeste infrastructurele werken zijn gefinancierd met leningen uit China. Er zijn veel leningen, maar de administratie laat te wensen over. Er is ook geen administratie gevonden van het Covid-19 Noodfonds. De uitgaven van Srd 300 miljoen zijn nergens verantwoord.


'Hoor yu ati volk van Suriname. Het Surinaams volk is nu opgescheept met US$ 1.9 miljard aan buitenlandse leningen", Tot nu toe gaat het om 123 leningen', zei Santokhi. Totaal bedragen de schulden ongeveer US$ 3 miljard. Heel wat schulden zijn niet betaald.


In de afgelopen maanden zijn 3.603 ambtenaren in dienst genomen. De loonsom van de nieuwe ambtenaren is toegenomen met Srd 62 miljoen. De 50% salaris verhoging die voor ambtenaren overeengekomen is, zal Srd 180 miljoen per maand extra kosten.

Net als Financiën-minister Armand Achaibersing noemde Santokhi de brief van ex-minister Gillmore Hoefdraad op 10 juli aan SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto om 272,9 miljoen US$ over te maken naar een rekening van een Woningbouwfonds, waardoor het geld niet kon worden gebruikt om salarissen te betalen.
Ondanks dat de brief op 16 juli bij de SPSB binnenkwam, is de opdracht uitgevoerd door Kromosoeto, tegen wie 'passende maatregelen' worden voorbereid, zo schrijft de Ware Tijd. Volgens Achaibersing heeft Hoefdraad zelfs op de dag van de inauguratie van de nieuwe regering ministeries aangegeven twk's (terugwerkende kracht) op te brengen voor augustus en september.

'Wij zijn ervan overtuigd dat de vorige regering alles in het werk heeft gesteld om het werken van deze regering te bemoeilijken.'

Directeur SZF Kromodihardjo: 'Ik schuw geen enkel onderzoek'

'Ik word in privé opzicht zeer ernstig en crimineel anoniem beklad op social media'


Rick Kromodihardjo, directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), reageert vandaag, maandag 3 augustus 2020, op Starnieuws op het feit dat hij afgelopen week op non-actief is gesteld door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Over beschuldigingen aan zijn adres, zegt hij geen enkel onderzoek te schuwen.

'Hierbij bevestig ik op donderdag 30 juli 2020 een brief van de minister van Volksgezondheid te hebben ontvangen met de mededeling dat ik vanwege 'gewijzigde beleidsinzichten' op non-actief ben gesteld en ter beschikking ben van de minister. Met het aantreden van de nieuwe regering is reeds in een vroeg stadium aangegeven dat het SZF zou worden gereorganiseerd. In dit kader is het natuurlijk verwachtbaar dat de leiding van het SZF hierbij ook zou kunnen worden vervangen. Dit is realistisch en daar is niets mis mee, aangezien de nieuwe regering andere beleidsuitgangspunten heeft. Dientengevolge zou mij niets anders resten dan correct mee te werken aan een zo soepel mogelijke transitie en richtige overdracht, teneinde de diensten van het SZF onverkort te laten continueren. Daar heb ik vrede mee en ga ik geen hondengevecht over voeren, aangezien ik mijn plaats in deze behoor te kennen.'

'Geluiden welke in de media zijn verschenen alsof er onvoldoende onderbouwing zou zijn van de maandelijkse behoefte van het SZF ten behoeve van de uitbetaling aan dienstverleners, kunnen gemakkelijk en eenvoudig worden nagetrokken bij het SZF. Sedert de periode juni 2019 is door de toenmalige president in tegenwoordigheid van het SZF en diverse stakeholders in de gezondheidszorg naar aanleiding van aanhoudende tekorten, waarbij niet kon worden voldaan aan de volledige verplichtingen jegens de dienstverleners, een harde toezegging gedaan ten einde de betalingscontinuïteit te garanderen om maandelijks een fixed bedrag van 80 miljoen Srd ter beschikking te stellen aan het SZF. Het SZFmoest deze behoefte vroeg in de maand opmaken als prognose en het doen toekomen aan respectievelijk de ministeries van Volksgezondheid en Financiën. Na realisatie van de betalingen moest het SZF de verantwoording van de uitbetaalde gelden doen toekomen aan dezelfde ministeries voornoemd. De opmaak van de prognose werd gedaan door de afdelingshoofden Financiële Administratie en Financieel Beheer. Bij de uitbetaling werd dit vooraf gecontroleerd door de afdeling Interne Controle. Na storting/dus realisatie was het de afdeling Financieel Beheer die verplicht was elke maand deze met alle bijbehorende bescheiden en bankbewijzen toe te sturen naar het ministerie van Financiën, hetgeen ook steevast gebeurde. Al deze documenten en verantwoording is thans simpelweg te vinden bij het SZF.'

'Voor wat betreft het beleid van het SZF van de afgelopen jaren heb ik steevast overal aangegeven dat het SZF een werkarm is van de regering c.q. het ministerie van Volksgezondheid. Alle expansieprojecten van het SZF in Paramaribo en overal verder in het land, maar ook met name in Nickerie zijn altijd in samenwerking met c.q. onder intensieve supervisie uitgevoerd van het ministerie van Volksgezondheid. De toenmalige minister heeft zich altijd persoonlijk ingespannen om het SZF een beter aangezicht te geven in vooral het rijstdistrict. Voor alle bouwprojecten van het SZF in Nickerie is niet met één, maar met twee verschillende aannemers gewerkt die het hebben klaargespeeld om in recordtempo alle bouwprojecten richtig en kwalitatief correct, op te leveren. De toenmalige minister van Volksgezondheid was altijd aanwezig bij de start van het project tot aan de oplevering waarvan hij zelf de eer had alle gebouwen in gebruik te nemen. Hij was dus de geestesvader van al deze projecten. Als er nu geluiden de kop opsteken en nodeloze beschuldigingen worden geuit over deze projecten, dan is de weg vrij voor elk onderzoek om klaarheid hierin te brengen. Ik schuw geen enkel onderzoek hierbij.'

'Ik word de laatste tijd eveneens behoorlijk in privé opzicht zeer ernstig en crimineel anoniem beklad op social media met de kennelijke bedoeling mijn gezin te ontwrichten, kapot te maken en leed en schade te berokkenen. Namens mijn gezin roep ik op om onmiddellijk deze zware doch heilloze e-crime te staken. Het leidt nergens naartoe. In deze tijden zijn wij als gezin juist een grotere eenheid als nooit tevoren. Wij zullen deze laffe aanvallen weerstaan en als gezin zullen wij veel sterker uitkomen. Aan de politie zullen wij als gezin vragen hiernaar onderzoek te doen.'

Covid-19 noodmaatregel op Bonaire door gezaghebber Rijna verlengd tot één september

Noodmaatregel om komst en vertrek bezoekers uit landen met weinig risico te regelen


De noodmaatregel op Bonaire die sinds 14 juli geldig was, is door gezaghebber Edison Rijna verlengd tot één september 2020. In de noodmaatregel zijn verschillende voorzorgsmaatregelen opgenomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus op Bonaire te voorkomen. Dit meldt het Openbaar Lichaam Bonaire zondag 2 augustus 2020.

Vanaf 14 juli was er weer een noodmaatregel van kracht. Dit om de komst en vertrek van bezoekers uit landen met weinig risico te regelen. In de noodmaatregel staat onder andere dat er geen passagiers worden toegelaten uit landen met hoog risico om de volksgezondheid op Bonaire te beschermen.

In de maand juli, vanaf het moment dat het luchtruim open ging voor bezoekers uit landen met weinig risico, de landen in de zogenoemde ‘air- bubble’, hebben 5.153 mensen Bonaire bezocht. Uit Amsterdam kwamen 2.209 passagiers. Vanuit Aruba en Curaçao waren dit 2.944 personen.

In de maand juli zijn ook drie personen positief getest op Covid-19. Het gaat om een gezin dat teruggekeerd is uit Peru. Ondertussen zijn twee van hen genezen verklaard en een ander ligt nog in het ziekenhuis.

Het Openbaar Lichaam Bonaire benadrukt, dat om het coronavirus te bestrijden iedereen zich aan de hygiëneregels moet houden. Hou 1.5 meter afstand, raak ogen, neus en mond niet aan en hoest of nies in je elleboogplooi.

57 Geïnteresseerden voor overname Refineria di Aruba

44 Bedrijven willen deel terrein gebruiken voor andersoortige projecten


Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, maandag 3 augustus 2020, dat 57 geïnteresseerden zich hebben gemeld bij Refineria di Aruba (RdA) om de raffinaderij over te nemen. 

Daarnaast willen 44 bedrijven een deel van het grote terrein gebruiken voor andersoortige projecten.

Managing director Rennie Arends en notaris Chamila Tromp openden vrijdagmiddag de digitale dropboxen van de inzenders. De komende weken worden alle documenten geanalyseerd om uiteindelijk de beste aanbiedingen

Partido Inovashon Nashonal op Curaçao gaat voor drie zetels bij verkiezingen maart 2020

Camelia-Römer: 'Binnen een coalitie hebben we dan meer zichtbare invloed'


Partido Inovashon Nashonal (PIN) laat zich niet uit het veld slaan nu Rennox Calmes met de enige zetel aan de haal is gegaan. Integendeel. De partij mikt op drie zetels bij de verkiezingen volgend jaar maart. 'Binnen een coalitie hebben we dan meer zichtbare invloed', zegt PIN-leidster Suzy Camelia-Römer vandaag, maandag 3 augustus 2020, in het Antilliaans Dagblad. 

Het streven naar meer zetels staat krachtig verwoord op de Facebookpagina van de partij: ‘Suzy Camelia-Römer: We gaan gewoon door…van 0 naar 3!’, luidt de boodschap.


Na de verkiezingen in 2017 behaalde PIN één zetel in het parlement en die werd tot vorige maand ingenomen door Rennox Calmes. Calmes heeft met de partij gebroken, maar zijn zetel niet ingeleverd. Hij zit nu als onafhankelijk lid in de Staten.

Camelia- Römer, die de partij in maart 2017 heeft opgericht, verwacht niet dat de kwestie de ambities van PIN frustreert. 'Het is natuurlijk vervelend, maar wij gaan gewoon door', herhaalt zij haar woorden op Facebook.

Uitgangspunt van de campagne is ‘vorming’, waarbij de mens centraal staat. Camelia-Römer: 'Dat koppelen we aan alle onderwerpen. Scholing en economie, de arbeidsmarkt. Scholing en gezondheid. Scholing en sociale omstandigheden, denk aan het overwinnen van armoede. Enzovoort.'

Camelia-Römer heeft 24 juli haar ontslag ingediend als PIN-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), omdat zij na het vertrek van Calmes als minister niet langer kon steunen op een lid in de Staten. De GMN-portefeuille heeft zij overgedragen aan minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Oplossing Girobank Curaçao: Opsplitsen in een ‘good bank’ en een ‘bad bank’

Regering: Faillissement heeft grote gevolgen voor vertrouwen bancaire wereld 


De oplossing voor Girobank bestaat uit een opsplitsing in een ‘good bank’ (gedeeltelijke overname van de portefeuille door APC Bank) en een ‘bad bank’. De ‘bad bank-portefeuille’ blijft dan bij de Girobank, waaronder 41 procent van de rekeninghouders, APC (pensioenfonds), Refineria Isla/PdVSA, en de overige crediteuren. Dat blijkt uit antwoorden van de regering op vragen van de Statenfracties in verband met de gewijzigde begroting 2020, aldus vandaag, maandag 3 augustus 2020, het Antilliaans Dagblad

De ‘bad bank’ bestaat dan uit een reeks restschulden van Girobank: rekeninghouders 126,5 miljoen deposito’s;

Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) 110 miljoen; 
Refineria Isla 44 miljoen; 
Centrale Bank CBCS 257 miljoen (voorschotten in verband met de noodregeling); crediteuren 18 miljoen; 
‘non performing loans’ 160 miljoen. 

Daar staan tegenover 20 miljoen dollar aan claims via het gerecht (dit betreft een vordering van Giro) en activa Girobank (gebouwen, meubilair, software et cetera).

De Giroproblematiek en de waarden die hierbij relevant zijn blijken ‘deels dynamisch’, schrijft de regering.

De grootheden die bekend zijn betreffen de nominale waarde van de gelden van de rekeninghouders en deposito’s van 482 miljoen gulden, inclusief een deposito van pensioenfonds APC van 100-110 miljoen en een deposito van PdVSAdochtermaatschappij Refineria Isla van 43-44 miljoen. Verder een leningenportefeuille van nominaal 404 miljoen, waarvan de waarde van de zogenaamde ‘performing loans’ op dit moment niet bekend is ‘door het aanhoudende uitstel van een afwikkeling en de Covid-19-effecten’.

Voorts is dus ook een voorschot van maar liefst 267 miljoen verschuldigd aan toezichthouder de CBCS.

VHP haalt haar mediakanaal Orange 10.2 uit de lucht

Na een evaluatie komt VHP weer in de lucht met een eigen zender


De VHP heeft besloten haar mediakanaal Orange 10.2 uit de lucht te halen vanaf vandaag, maandag 3 augustus 2020. Er was een huurcontract van een jaar met Apintie dat intussen is verlopen. De politieke organisatie had vóór de verkiezing de beschikking over vier televisiekanalen, twee bij Radika en er werd ook uitgezonden via Power tv. 

Hoofdbestuurslid van de VHP, Stan Dijksteel, die gaat over communicatie, zegt op Starnieuws dat er een herstructurering komt. De kanalen hebben hun nut bewezen, maar er wordt gekozen voor efficiency. De partij blijft de samenleving informeren over diverse ontwikkelingen. Er is wat tijd nodig voor de herstructurering, waarbij de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet zullen worden.

Een groot deel van de mensen haalt informatie ook via de televisie. Daarom zal de VHP ook de televisie blijven inzetten om te communiceren met de achterban, legt Dijksteel uit.

Communicatie via social media alleen is niet voldoende. Na een evaluatieperiode komt de VHP weer in de lucht met een eigen zender, want via het beeld kunnen meer mensen de boodschap volgen.

De zaken rond de realisatie van de VHP-zender worden uitgevoerd door de VHP entiteit Orange Media Group.

Negatieve kredietwaardigheid Suriname donkere wolk boven grootse plannen olie-ontwikkelingen

'Discussie over wat er met ontdekkingen en inkomsten daaruit moet gebeuren had allang gestart moeten worden'Staatsolie wil een volwaardige partner zijn bij het ontwikkelen van de lucratieve olievelden op zee. Maar, de slechte kredietwaardigheid van het land bedreigt die grootse plannen. De regering onder leiding van Chan Santokhi staat voor een grote uitdaging om het land in korte tijd uit de slechte economische situatie te halen en om de creditratings van het land te verbeteren, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 3 augustus 2020. 

De president, vicepresident en de minister van Financiën presenteren vandaag wat ze in 16 dagen sinds de machtsovername hebben aangetroffen. Ook de oplossingen worden bekendgemaakt.

President Santokhi is erg blij met de derde olievondst op zee. 'We hebben zo hard gewerkt de afgelopen twee weken dus als zo'n nieuws komt, is het prettig', zei hij gisteren op een persconferentie, nadat Staatsolie-waarnemend directrice en Chief Financial Officer Agnes Moensi en Marny Daal, directeur Staatsolie Hydrocarbon Institute,een presentatie hadden gegeven over de olievondsten, waarbij de nadruk lag op de jongste in de Kwaskwasi-1-boorput.

'Dan is er weer zicht, dan is er garantie voor een goede toekomst.' Er zijn in korte tijd drie grote olieontdekkingen gedaan. Volgens de vertegenwoordigers van Apache en Staatsolie is de laatste vondst bijzonder; de eerste indicaties wijzen op een enorm veld, olie van hoge kwaliteit en een relatief goedkope manier om het te verwerken. Als Staatsolie als partner meedoet kan een put in 20 jaar de overheid ruim US$ 15 miljard opleveren. Santokhi schat, dat de drie putten 'met nog wat extra erop omdat ze waarschijnlijk veel groter zijn' US$ 50 miljard kan opbrengen. 'Dat is enorm veel geld, maar dat is niet wat ons rijk en welvarend gaat maken. Wij moeten goed beleid en goed bestuur ontwikkelen. We moeten ervoor zorgen dat de inkomsten uit de olie gaan naar duurzame ontwikkeling van andere sectoren, naar een Spaar-en Stabilisatiefonds en naar de volgende generaties.'

Santokhi stelde, dat de discussie over 'wat er met de ontdekkingen en inkomsten daaruit moet gebeuren' allang gestart moeten worden. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias heeft de laatste jaren gepleit dat het nog vóór de eerste ontdekking werd gedaan, moest gebeuren. Santokhi zei ook, dat het Spaar- en Stabilisatiefonds niet functioneert, omdat de Staatsbesluiten om het operationeel te maken, nooit zijn gemaakt. Hij belooft dat deze in orde worden gemaakt. Staatsolie zit zelf ook in een moeilijk parket, gaf de president aan. 'Staatsolie heeft zware leningen die afgelost moeten worden. Maar  we hebben ook gezien dat heel wat inkomsten uit de olie- en goudsector waar we als volk aanspraak op maken, inderdaad allemaal verpand zijn.' Hierover zal de regering maandag meer duidelijkheid geven.

Staatsolie heeft om als volwaardige partner mee te doen bij het ontwikkelen van één oliegebied, ruim US$ 1.5 miljard nodig. Het bedrijf heeft verschillende mogelijkheden om geld op te halen om met meerdere operaties mee te doen. De beste manier om geld binnen te halen is op de internationale markt. Maar, een goede creditrating van het land is daarbij erg belangrijk; investeerders stoppen makkelijker geld in bedrijven in landen die hoog staan aangeschreven door de ratingbureaus. Dit helpt ook om de status van Staatsolie tot World Class te maken. De president zei, dat er heel hard gewerkt wordt om de ratings te verbeteren.

De huidige regering geniet veel vertrouwen bij de investeerders geeft hij aan: 'De ratings zijn bij ons aantreden al wat verbeterd. Dat is op basis van het vertrouwen en het plan dat wij als incoming government hebben gepresenteerd over hoe we denken de financiële crisis aan te pakken.' 

Santokhi voerde verder aan, dat in de afgelopen twee weken vergaderd is met de banken, de Centrale Bank van Suriname, het IMF (Internationaal Monetair Fonds), de Wereldbank en IDB (Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank) over de aanpak. Er is van gedachten gewisseld over hoe de schuldpositie van het land te verlichten en te herschikken. 'Natuurlijk gaat dit leiden, als je goede oplossingen zoekt, naar een betere kredietwaardigheid van het land.'

Raad van Ministers heeft akkoord dat per 1 september 10% solidariteitsheffing geïntroduceerd wordt bij wet

Heffing voor twee hoogste tariefschijven en vervalt op 1 januari 2022


Starnieuws bericht vandaag, maandag 3 augustus 2020, dat de Raad van Ministers afgelopen week goedgekeurd heeft, dat per 1 september 10% solidariteitsheffing geïntroduceerd zal worden bij wet. De heffing geldt voor de twee hoogste tariefschijven en vervalt op 1 januari 2022. 

De percentages van 28 en 38 procent zullen worden opgeschroefd naar 38 en 48%. De percentages van 25 en 35% worden verhoogd naar 35 en 45%. Het percentage van 36% gaat naar 46%. Het gaat om loon- én inkomstenbelasting.

De missive is op 30 juli getekend door vicepresident Ronnie Brunswijk. De ontwerpwetten moeten nog behandeld worden door de Staatsraad en De Nationale Assemblee.In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven, dat de zeer precaire staat waarin de financiële huishouding van de Staat Suriname momenteel verkeert, noodzaakt de regering om fiscale maatregelen te treffen om de problemen rond de financiering van de begroting ter hand te nemen.

Eerder had president Chan Santokhi aangegeven, dat hij een offer zou vragen van de samenleving, waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten zouden dragen.

De Wet Inkomstenbelasting en Loonbelasting wordt gewijzigd, waardoor breed de extra inkomens geheven kunnen worden. De wetswijziging moet voorkomen dat er een discrepantie tussen Loon- en Inkomstenbelasting ontstaat.

Jose Antonio Yepez Ortiz: Machtige bendeleider in Mexico gearresteerd

Yepez's bende verwikkeld in bloedige strijd met Cartel Jalisco Nueva Generación

(Bron foto: Bureau Officier van Justitie te Guanajuato / EPA)

Antonio Yepez Ortiz, de leider van de Santa Rosa de Lima-bende, was een van de meest gezochte misdaadbazen van Mexico. Mexicaanse veiligheidstroepen hebben de leider van de Santa Rosa de Lima-bende gearresteerd, die geweld verspreidde in het noorden van Midden-Mexico en een jarenlange strijd voerde met een ander krachtig crimineel kartel. 


Ambtenaren in de staat Guanajuato zeiden, dat Jose Antonio Yepez Ortiz, beter bekend onder zijn bijnaam 'El Marro, wat 'De voorhamer' betekent, zondag 2 augustus 2020 werd gevangengenomen samen met vijf andere mensen. Veiligheidstroepen hebben tijdens de operatie een ontvoerde lokale zakenvrouw gered en ook een 'arsenaal' aan wapens ontdekt, aldus het kantoor van de procureur-generaal van Guanajuato.


Minister van Veiligheid Alfonso Durazo zei, dat Yepez zou worden overgebracht naar de gevangenis van Altiplano, een zwaar beveiligde gevangenis waar drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman werd ondergebracht voordat hij in 2015 door een tunnel ontsnapte. Guzman werd in 2016 weer opgepakt.


De arrestatie van Yepez wordt beschouwd als een groot succes voor de Mexicaanse president Lopez Obrador, die tijdens zijn campagne van 2018 beloofde het record aan geweld dat het land teistert terug te dringen. In plaats daarvan is het bendegeweld tijdens zijn presidentschap verder toegenomen, waarbij het aantal moorden in 2019 een recordaantal bereikte.

Yepez's in Guanajuato gevestigde bende is verwikkeld in een bloedige strijd voor criminele controle van de staat met het Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), een van de de machtigste en gewelddadigste groepen van het land. De veldslag met Jalisco maakte van de industriële hub, met zijn buitenlandse autofabrieken en onderdelenleveranciers, de meest gewelddadige staat van Mexico.

Yepez bouwde de rijkdom van zijn bende op door in pijpleidingen te boren die de staat doorkruisen en vervolgens de brandstof op de zwarte markt te verkopen, en door treinen te beroven. In juni werd een clip van een emotionele Yepez die klaagde over de arrestatie van zijn moeder en zus, die samen met 30 bendeleden in hechtenis werden genomen, op grote schaal uitgezonden op nationale media. De vrouwen werden dagen later bevrijd en beiden beweerden dat ze waren gemarteld.


Op 24 juli arresteerden de autoriteiten ook een top Yepez-luitenant en hoofd van een van de cellen van de groep, Jose 'El Mamey' Guadalupe.

(Suriname Mirror/Milenio/Al Jazeera/Twitter/YouTube) 

Code rood in Mexico: 'Als coronavi­rus mij niet doodt, zal de honger mij wel doden’

(Bron foto: Reuters)
President Obrador: ‘Ik draag pas een mondkapje als er geen corruptie meer is'

'Cconservatieve media slaan onnodig alarm'


De opmars van het coronavirus in Mexico is niet te stuiten. Het land telt nu het op twee na hoogste aantal doden, maar de regering volhardt in laksheid. De staatsepidemioloog weigert op te stappen en Code rood in Mexico: 'Als het coronavi­rus mij niet doodt, zal de honger mij wel doden.’ De staatsepidemioloog weigert op te stappen en president Lopez Obrador wil ‘gewoon’ Onafhankelijkheidsdag vieren. ‘Ik draag pas een mondkapje als er geen corruptie meer is.’ 

Mexico is in de top 3 van landen met de meest coronadoden beland. Zaterdag 1augustus 2020 steeg het aantal sterfgevallen door het longvirus tot 47.472. Mexico is daarmee Groot-Brittannië gepasseerd. Alleen in Brazilië en de Verenigde Staten zijn meer slachtoffers door Covid-19. Zaterdag noteerde Mexico voor de tweede opeenvolgende dag een recordaantal nieuwe besmettingen: 9.556.


Het Latijns-Amerikaanse land telt ruim 434.000 coronapatiënten. Volgens deze cijfers sterft één op de negen patiënten. Dat zou betekenen dat het virus in Mexico veel dodelijker is dan elders in de wereld, of dat het aantal besmettingen flink onderschat wordt.

(Bron foto: Sunny Quintero/Xinhua)
Volgens deskundigen is het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen fors hoger, omdat relatief weinig mensen getest worden en ziekenhuizen en patiënten behandeling vaak uitstelden uit angst voor meer besmettingen.

Terwijl het virus in rap tempo om zich heen grijpt, ziet de Mexicaanse regering geen reden tot paniek. Sterker nog, president Andres Manuel Lopez Obrador zegt dat de ‘intensiteit’ van de pandemie in Mexico afneemt, omdat in slechts 9 van de 32 staten het aantal besmettingen toeneemt. Hij bekritiseert ‘conservatieve media’, die volgens hem onnodig alarm slaan. Rampspoed De viering van de Onafhankelijkheidsdag in Mexico-Stad, op 16 september, gaat gewoon door. Jaarlijks komen duizenden mensen bijeen op het Zócalo-plein in de hoofdstad. 'Ook als we geconfronteerd worden met rampspoed, met epidemieën, overstromingen, aardbevingen en slechte regeringen, gaan er we altijd uit om het te vieren’, zegt Lopez Obrador. 'Daar gaan we nu mee door.'

De regering ligt onder vuur vanwege het lakse coronabeleid. Mensen worden nauwelijks getest. Dat geldt alleen voor de meest zieke patiënten. De helft daarvan blijkt positief te zijn, het hoogste aantal ter wereld.

Meer mensen testen is volgens Hugo López-Gatall, staatsepidemioloog en onderminister van Volksgezondheid, een 'verspilling van tijd, moeite en middelen.' In plaats van te investeren in testen en contactonderzoek, richt te overheid zich vooral op uitbreiding van de capaciteit in ziekenhuizen. Bovendien duurt het vaak een maand voor de uitslag van een test bekend is.

'Bij de volksgezondheid kun je geen actie ondernemen met een test van een maand oud', zegt Adalja van het John Hopkins Center. 'Iemand gaat niet een maand thuis zitten wachten.'
 
(Bron foto: The Associated Press)

De regering geeft tegenstrijdige berichten over het dragen van mondkapjes. President López Obrador draagt er nooit een in het openbaar. 'Ik zal pas een mondkapje dragen als er geen corruptie meer is', zegt hij met een verwijzing naar het speerpunt van zijn regeringsbeleid. Hij houdt vol, dat de verspreiding van het virus afneemt en dat de medische zorg voldoende capaciteit heeft. Dat er zoveel doden vallen, komt volgens hem door de vele chronisch zieken in Mexico, zoals mensen met diabetes en hoge bloeddruk.


De regering hanteert een ‘stoplichtbeleid’. Op basis van een waarschuwingssysteem met vier kleuren (groen, geel, oranje of rood) wordt per regio bepaald welke maatregelen nodig zijn en of een bedrijf weer open mag. Veel regionale gouverneurs betwisten de criteria van het systeem, dat bepaald wordt door het percentage besmettingen en de bezettingsgraad van ziekenhuizen. Critici vinden dat beperkende maatregelen te laat op gang kwamen en te snel zijn versoepeld. Sinds eind mei richt de regering vooral op een herstart van de economie. Sommige sectoren werden vrijgesteld van beperkingen, omdat ze ‘cruciaal’ waren voor het land. In Mexico-Stad, het epicentrum van de uitbraak in Mexico, gingen half juni honderdduizenden fabrieksarbeiders weer aan het werk. Begin juli mochten enkele niet-essentiële bedrijven weer open in de hoofdstad.

Claudia Sheinbaum, burgemeester van Mexico-Stad, zegt dat de hoofdstad in de op één na hoogste waarschuwingsfase zal blijven voor de herstart van economische en sociale activiteiten. Het deels opstarten van bedrijven heeft een averechts effect. De stijging van het aantal patiënten is niet getopt en de economische activiteit is met bijna 19 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De onvrede groeit.

Voor het weekend eisten negen gouverneurs in een brief het onmiddellijke vertrek van staatsepidemioloog López-Gatell. Ze hekelen de ‘grillige’ aanpak van de pandemie en het ‘gebrek aan een efficiënte reactie’. López-Gatell ‘respecteert’ hun verzoek maar geeft er geen gehoor aan. Hij vindt zijn testbeleid nog steeds efficiënt.

Onderzoek wijst uit, dat 18 miljoen Mexicanen door de pandemie in (extreme) armoede belanden. 'Op de lange termijn zal dit misschien wel de meest blijvende en pijnlijke impact zijn van deze crisis', zegt Gerardo Esquivel, bestuurder van de Bank van Mexico.

Voor de gaarkeukens in Mexico-Stad staan lange wachtrijen. Volgens de hulporganisatie serveren ze dagelijks 20 procent meer maaltijden. De coronacrisis brengt veel Mexicanen in een spagaat.

(Suriname Mirror/AD.nl/Twitter)

Bolivia telt zondag 2 augustus binnen 24 uur 2.400 Covid-19-gevallen en 87 doden

Sinds eerste uitbraak 10 maart 78.793 doden, 23.968 genezen personen en 3.363 sterfgevallen


Bolivia's ministerie van Volksgezondheid bevestigde zondag 2 augustus 2020 nog eens 2.400 Covid-19-gevallen in de afgelopen 24 uur en 87 sterfgevallen. 

De epidemiologische briefing is bijgewerkt voor het departement Oruro met nog eens 500 patiënten, La Paz (474), Cochabamba (388), Santa Cruz (329), Tarija (116), Beni (111), Chuquisaca (43), Potosi (34) en Pando (9).

Sinds de eerste uitbraak van het nieuwe coronavirus op 10 maart zijn in totaal 78.793 gevallen van Covid-19 geregistreerd, 23.968 genezen personen en 3.363 sterfgevallen.

Gezien deze cijfers heeft het nationale hoofd van de afdeling Epidemiologie van de staat, Virgilio Prieto, er bij de bevolking op aangedrongen het bewustzijn te vergroten, omdat augustus een zeer 'gevaarlijke en problematische' maand zal worden vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus.

'De enige manier om overdracht te voorkomen, is door permanent gezichtsmaskers te dragen, indien mogelijk binnen een beschermende bril te dragen en constant handen te wassen', waarschuwde Prieto. Evenzo herinnerde hij aan andere preventieve maatregelen, zoals fysieke distantie op markten, openbaar vervoer, banken en andere plaatsen waar mensen de bioveiligheidsbeperkingen niet naar behoren naleven

(Suriname Mirror/Prensa Latina/El Pais)

Facebook buigt voor rechter in Brazilië, blokkeert 12 accounts wereldwijd

12 Aanhangers president Bolsonaro zouden een nepnieuws netwerk runnen


Facebook heeft zaterdag 1 augustus 2020 aangekondigd dat het gehoor heeft gegeven aan het bevel van een Braziliaanse rechter voor een wereldwijde blokkering van de accountants van 12 aanhangers van president Jair Bolsonaro die worden onderzocht, omdat ze naar verluidt een nepnieuws netwerk runnen.

Alexandre de Moraes, rechter bij het Hooggerechtshof, zei vrijdagavond, dat het bedrijf zich niet volledig had gehouden aan een eerdere uitspraak, waarin werd bevolen de accounts te sluiten, omdat ze nog steeds online waren en publiceerden door hun registratie te wijzigen naar locaties buiten Brazilië.


Facebook heeft een verklaring uitgebracht waarin staat, dat het hieraan heeft voldaan vanwege de dreiging van strafrechtelijke aansprakelijkheid van een werknemer in Brazilië. Maar, het noemde de nieuwe uitspraak 'extreem' en zei dat het een 'bedreiging vormt voor de vrijheid van meningsuiting buiten de jurisdictie van Brazilië en in strijd met wetten en rechtsgebieden wereldwijd'. Het bedrijf zei dat het in hoger beroep zou gaan.

Facebook voerde ook aan, dat het gehoor had gegeven aan de vorige uitspraak door 'de mogelijkheid te beperken dat doelpagina's en profielen vanaf IP-locaties in Brazilië te zien zijn'. 'Mensen van IP-locaties in Brazilië konden deze pagina's en profielen niet zien, zelfs niet als de doelen hun IP-locatie hadden veranderd', aldus het bedrijf.

Moraes zei, dat Facebook $ 367.000 aan boetes zou moeten betalen voor het niet naleven van zijn eerdere beslissing in de afgelopen acht dagen. Hij had ook bepaald dat Twitter de accounts moest blokkeren.


Terwijl Twitter zei, dat de beslissing onevenredig was onder de regels van de vrijheid van meningsuiting van Brazilië en dat het in beroep zou gaan, werden de gerichte profielen wel uitgeschakeld.

Moraes houdt toezicht op een controversieel onderzoek om te bepalen of enkele van de meest fervente bondgenoten van Bolsonaro een netwerk op social media runnen dat gericht is op het verspreiden van bedreigingen en nepnieuws tegen rechters van het Hooggerechtshof. De zaak is een van de belangrijkste confrontatiepunten tussen Bolsonaro en het Hooggerechtshof. De president zelf heeft vorige week een rechtszaak aangespannen waarin hij eiste dat de accounts worden gedeblokkeerd.

(Suriname Mirror/VoA Newx/G1.Globo/Al Jazeera/Twitter)

TUI Nederland de fout in met Covid-19 besmette passagier op vlucht naar Curaçao

'Die man had niet aan boord moeten gaan, dat is heel duidelijk'


Algemeen directeur Arjan Kers van TUI Nederland erkent vanochtend, maandag 3 augustus 2020, in De Telegraaf, dat de reisorganisatie fouten heeft gemaakt bij het toelaten van een man op een vlucht naar Curaçao die tijdens de reis te horen kreeg besmet te zijn met het coronavirus.

'Die man had niet aan boord moeten gaan, dat is heel duidelijk', zei Kers zondagavond bij Reporter Radio op Radio 1.

De man had eerder een zogeheten gorgeltest gedaan, maar testte negatief. De autoriteiten op Curaçao erkennen de uitslag van een dergelijk test niet meer. Reden dat de man samen met anderen voor vertrek op Schiphol nogmaals werd getest, met een uitstrijkje uit keel en neus. De uitslag daarvan kwam tijdens de vliegreis; hij bleek toch de longziekte onder de leden te hebben.

Topman Kers: 'Als ik nu terugkijk, had ik liever de keuze gemaakt om deze persoon niet te laten reizen. We spreken altijd over veilig en verantwoord, in dit geval is dat gewoon niet goed gegaan.'

41 Personen in Penitentiaire Inrichting Duisburglaan positief getest op Covid-19

Ministers van Volksgezond- heid, Justitie & Politie en Defensie onmiddellijk in actie


41 Personen in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) zijn positief getest op Covid-19. De ministers van Volksgezondheid, Justitie & Politie en Defensie hebben onmiddellijk acties ondernomen om de verdere verspreiding tegen te gaan, aldus Starnieuws zondagavond 2 augustus 2020. 

De positieve gevallen zijn onmiddellijk afgezonderd van de rest en door een medisch team wordt een analyse gemaakt van de medische conditie van de geïnfecteerden, zeggen de crisismanager Marthelise Eersel, de ministers van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, Justitie & Politie, Kenneth Amoksi en Defensie, Krishna Mathoera.

Het outbreak management team heeft zondag rapportage ontvangen van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, ontvangen over de 41 positieve gevallen. Het ministerie van Justitie & Politie zal middels het instellen van een crisisteam de beheersing en het vervolgtraject bepalen.

De penitentiaire inrichtingen werken volgens de richtlijnen en de situatie is vooralsnog onder controle.