maandag 21 januari 2013

De status van het Vaarbewijs in Suriname....

Zoveelste aanvaring tegen Carolinabrug roept vragen op over ‘stuurmanskunsten’ boothouders 

Maritieme Autoriteit Suriname zwijgt

21-01-2013   Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - De in aanbouw zijnde Carolinabrug over de Surinamerivier bij Carolina, die het dorp verbindt met Pierre Kondre, Redi Doti en Kasipora, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van Paramaribo, zou op instorten staan nu er recent weer een, onbekend, schip tegenaan is gevaren waardoor de nodige schade is veroorzaakt aan de brug. Het is niet de eerste keer dat de brug door een boot is geramd.

De bouw van de betonnen Carolinabrug begon al in oktober 2005, nadat de oorspronkelijke houten brug in 2001 door een aanvaring in de rivier verdween. In november 2007 zou de brug opgeleverd moeten zijn, maar een zandboot van Rudisa NV gooide roet in het eten door tegen een pijler te varen. Sinds het begin van de bouw is de Carolinabrug inmiddels negen keer door een boot geramd. De eerste aanvaring vond plaats op 23 juni 2006.  

Zijn alle aanvaringen te wijten aan ondeskundigheid van kapiteins of anderen die aan het roer van een boot stonden? In ieder geval doet de recente aanvaring toch de vraag rijzen hoe het is gesteld met de al dan niet verplichte status van het vaarbewijs 1 en het vaarbewijs 1 en 2 van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, en of gecontroleerd wordt of boothouders in Surinaamse wateren in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs.
De MAS verklaarde in februari 2012 nog, dat zij graag in dat jaar zou zien dat vaarbewijzen verplicht werden gesteld, juist vanwege een groot aantal ongelukken op Surinaamse rivieren. De organisatie had hiertoe een projectvoorstel gestuurd naar het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme gestuurd. Het is op dit moment onduidelijk wat de status van het vaarbewijs is. 

Er zijn overigens twee vaarbewijzen in Suriname:
het vaarbewijs 1, bestemd voor boothouders die alleen op rivieren mogen varen, en het vaarbewijs 1 en 2 voor boot- en jachthouders die ook op zee kunnen varen.
De Maritieme School had in februari 2012 zo’n eenenveertig personen afgeleverd met een vaarbewijs. Onder de geslaagden waren ook zes politieambtenaren die het vaarbewijs 1 en 2 wisten te behalen.

Op de website van de Maritieme Autoriteit Suriname is echter geen letter te vinden over vaarbewijzen en ook blijkt uit informatie op die website dat geen enkele afdeling, zoals ‘Traffic, Maritime Security, Ports’, ‘Vessel Traffic Control’ en ‘Pilot Service’, boothouders controleert op de aanwezigheid van de juiste documenten.

Ook is niet duidelijk welke instantie eventueel boothouders die niet beschikken over een geldig vaarbewijs mogen beboeten: de MAS of de maritieme politie.

De meest recente aanvaring roep diverse vragen op:

- Zijn alle boothouders die bijvoorbeeld varen met zogenoemde bakken waarin zaken als zand en hout kunnen worden vervoerd al in het bezit, na het met succes afleggen van een cursus daartoe bij de MAS, van het vaarbewijs?
Zo ja, wordt er ook gecontroleerd of boothouders/kapiteins van binnenvaartschepen in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs?

- Zijn alle boothouders in Suriname geregistreerd en hebben zij van de MAS bericht ontvangen dat zij het vaarbewijs 1 of het vaarbewijs 1 en 2 moeten behalen om te mogen varen?

- Vallen onder boothouders ook de eigenaren van de kleine boten die dagelijks passagiers vervoeren tussen bijvoorbeeld de Waterkant en Meerzorg en moeten zij ook in het bezit zijn van een vaarbewijs?

- Kunnen op dit moment boothouders worden beboet als ze niet in het bezit zijn van een geldig vaarbewijs en zo ja, hoe hoog is die boete?

- Wie mag beboeten en wie controleert boothouders? Is dat de MAS en/of de maritieme politie?

De MAS heeft, ondanks herhaald verzoek, niet gereageerd op de vragen, maar geen reactie is ook een reactie....

UPDATE: De MAS heeft op 29 januari alsnog gereageerd bij monde van mr. R. Fung A Loi, Hoofd Legal Department van de MAS:

'De RvM (Raad van Ministers) heeft de inwerkingtreding en de uitvoering van de Regeling Binnenvaart en Kustvaart reeds goedgekeurd. Nu is het slechts de formalisatie dat nog moet plaatsvinden (Staatsbesluit inwerkingtreding en de uitvoeringsbesluiten middels beschikkingen)

Nadat de beschikkingen zijn getekend en gepubliceerd zal het wettelijk verplicht zijn om over een vaarbewijs te beschikken indien men dergelijke vaartuigen wilt besturen. (alle vaartuigen muv de eenvoudige houten korjalen zonder mechanische voortstuwing)

Controle vindt nog niet plaats omdat er geen wettelijke verplichting daartoe bestaat dat men over een vaarbewijs dient te beschikken.

Wettelijke registratie geldt slechts voor vissersvaartuigen en voor de veerboten die veerdiensten onderhouden op vaste trajecten za Paramaribo-Meerzorg etc.

Vaarbewijzen zijn nog niet wettelijk vastgelegd. De formalisatie moet nog plaatsvinden.'

Noot:
Opmerkelijk en bestaat toeval? DeWare Tijd bericht vrijdagavond 25 januari online‘het zal niet lang meer duren voordat het voor iedereen die op de Surinaamse wil varen, verplicht wordt een vaarbewijs te hebben. Dat zei Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) vrijdag bij de uitreiking van het eerste vaarbewijs.’ Maar, in 2012 is al een aantal vaarbewijzen uitgereikt. Wat is de status en waarde van die vaarbewijzen?