maandag 8 april 2019

Verkiezing jeugdambassadeurs nu gepland op 20 april

Geen bezwaren meer vanuit Nationaal Jeugdparlement


De verkiezing van de jeugdambassadeurs, die vanaf 28 juli 2018 gestagneerd was, zal op 20 april plaatsvinden. Tijdens de openbare vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) afgelopen zaterdag hebben 13 jeugdambassadeurskandidaten zich gepresenteerd aan de jeugdvertegenwoordigers, aldus maandag 8 april 2019 het Dagblad Suriname. 

Uit de 29 NJP-leden hebben 22 de vergadering bijgewoond. De kandidaten hadden elk 10 minuten de ruimte om de jeugdvertegenwoordigers te overtuigen waarom ze geschikt zijn voor de functies van Caricom Youth Ambassador (CYA) en UN Sustainable Development Goals (UN SDG).

Voor de UN SDG-functie zijn 5 jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar gekandideerd, te weten: Sivern Hammen, Geneva Becker, Carol Wens, Charmain Pansa en Stefanie Lauchman.

Voor de CYA-functie zijn 8 kandidaten geselecteerd tussen de 17 en 27 jaar: Josafath Kanape, Gilton Amoksi, Jason Prisiri, Dwight Prade, Miguel Abili, Georgette Grootfaam, Jill Sumter, en Michelle Belfor.

Voordat deze 13 jongeren zichzelf presenteerden aan het NJP, werd de verkiezingscommissie samengesteld. In deze commissie nemen zitting:
Emanuel Sanvisie (voorzitter), Majenka Dominie (ondervoorzitter), Kedescha Ansoe (secretaris), Vince Dalen (lid), Xavier Biegman (lid), Samir Gobind (lid), en Hakiem Lalmahomed (lid).

Binnen het NJP heeft de verkiezing van de jeugdambassadeurs voor veel wrijving gezorgd nadat de NJP-leiding op 21 juli 2018 erachter kwam, dat de lijst van de kandidaten geen zuivere koffie is. Deze lijst was overigens niet van tevoren toegestuurd naar het NJP. Dit adviesorgaan eiste daardoor verantwoording van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

Gaandeweg trok de kandidaat Jamil Starke zich terug, terwijl kandidaat Edgar Sampie niet meer voldeed aan de vereiste leeftijdsgrens om mee te kunnen doen aan de verkiezing als gevolg van het maandenlange dispuut tussen het NJP en het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Het ministerie besloot op een gegeven moment om het gehele proces rondom de verkiezing van de jeugdambassadeurs opnieuw te starten. Zo keerde de rust in het NJP ietwat terug.

Via het Nationaal Informatie Instituut maakte het ministerie op 16 januari 2019 bekend dat de procedure voor de werving en selectie van de 13 jeugdambassadeurskandidaten achter de rug was. De bal lag volgens het ministerie op de speelhelft van het NJP om de verkiezing verder voortgang te geven. Uiteindelijk heeft het NJP samen met het ministerie eencompromis bereikt over de datum van de jeugdambassadeursverkiezing: 20 april 2019.

VHP-voorzitter Santokhi ontkent samenwerkingsafspraken met NDP - 'Voor ons is NDP geen optie'


'Niets anders dan anti-campagnestrategie van NDP’ 


De recente uitspraken van ex-VHP’er Dayanand Dwarka en andere politici, dat de VHP verregaande afspraken met de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse zou hebben om een regeercoalitie te vormen na de verkiezingen van mei 2020, zijn volgens VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi niets anders dan een ‘anticampagnestrategie van de NDP’. 

'Dat zijn allemaal geruchten die gecreëerd en gevoed worden. Soms gebruikt men individuen daarvoor en soms laten mensen zich daarvoor ook lenen. Maar, ons partijstandpunt is duidelijk. We gaan zelfstandig de verkiezingen in, we kijken naar het beleid van de regering op dit moment en we kijken naar het NDP–beleid op dit moment, dat zeer vernietigend werkt naar alle sectoren. Ook zijn er kleine partijen die beweren dat de VHP zelfstandig de verkiezingen ingaat, omdat zij afspraken heeft met de NDP. Dat zijn ook geruchten. VHP heeft het recht om zelfstandig de verkiezingen in te gaan. Voor ons is NDP geen optie', zei de VHP-leider zaterdag in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK), aldus het Dagblad Suriname maandag 8 april 2019.

Volgens Santokhi zijn veel NDP’ers de laatste tijd overgestapt naar de VHP. Ook deze ex-NDP’ers zijn benaderd door personen uit NDP, die beweren dat beide partijen een samenwerkingsafspraak hebben. Het zijn volgens de voorzitter manieren die de tegenpartij gebruikt om mensen te ontmoedigen de overstap te
doen.

Luister vanaf 41:00

Dagblad Suriname: 'De zelfverrijking van Samsoedien'

Jogi (VHP): ‘De documenten zijn overduidelijk’ 


Na de slechte verdediging van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) afgelopen vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA), is er volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi geen andere keus, dan dat de bewindsvrouwe onmiddellijk met ontslag wordt gestuurd. 'Nee, dit mag niet. Ze zegt dat ze meer informatie gaat zoeken, maar de informatie die ik heb overgelegd, is overduidelijk. Het gaat om bedrog, zelfverrijking en handelen met voorkennis. Dit kan niet door de beugel, dus de president moet optreden', zegt de politicus maandag 8 april 2019 in het Dagblad Suriname. 

De VHP’er voert aan, dat nu hetzelfde gebeurt toen Michael Jong Tjien Fa minister was in de periode van Nieuw Front. Toen was het dezelfde NDP die in de oppositie zat en het vertrek van die minister eiste. 'De maatregelen van de president toen zorgden ervoor dat de Pertjajah Luhur apart de verkiezingen inging', aldus de politicus.

Samsoedien als toenmalig districtscommissaris (dc) van Saramacca heeft op 12 juli 2011 negatief advies gegeven op een aanvraag van de burger Johannes S. die een perceel van 1 hectare te plantage Dirkshoop wenste te gebruiken voor de beplanting van groente en citrussoorten. Aangegeven werd dat het aangevraagde terrein al op 30 januari 2000 was toegewezen aan iemand anders. Opvallend is dat Samsoedien ook in dezelfde periode, en wel op 6 mei 2011, een advies voor aanvraag via de bestuursopzichter liet indienen voor hetzelfde terrein te Dirkshoop (No.182) en 5 dagen later, op 11 mei 2011, al positief advies op zichzelf uitbracht.

De burgermoeder reageerde in haar adviesbrief over haarzelf dat het terrein bebost is en hierdoor geen bezwaar te hebben tegen haar eigen aanvraag. Het stuk grond wenst zij te gebruiken voor de teelt van drooggewassen en om zichzelf te vestigen in Saramacca.

Jogi vindt het onacceptabel, dat de toenmalige dc haar eigen aanvraag eerder heeft afgehandeld, terwijl Johannes S. bijna drie maanden (11 april – 12 juli) op een antwoord heeft moeten wachten en dit stuk grond ook eerder heeft aangevraagd. Martosatiman verstrekte bereidverklaring binnen een maand Na het advies van het hoofd van de Dienst Grondinspectie op 20 juli 2011, 27 dagen later op 15 augustus 2011, kreeg Samsoedien de bereidverklaring tot uitgifte van het perceel te Dirkshoop (No.182) uit handen van ex-minister Simon Martosatiman van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer. Martosatiman was minister in het kabinet namens de KTPI.

Jogi heeft informatie dat dit perceel inmiddels doorverkocht is.

In het tweede geval heeft Samsoedien op 14 oktober 2011 een negatief advies gegeven op een aanvraag die was gedaan voor 500 vierkante meter te Dirkshoop project no.7 in het district Saramacca. Het gaat om een aanvraag door Stichting Christen Gemeente Dian op 20 april 2011 voor het opzetten van een kerkgebouw. Aan de aanvrager deelde dc Samsoedien mee dat het terrein, waarop een loods staat, toebehoort aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Enkele dagen later, op 17 oktober 2011, heeft Samsoedien het terrein zelf aangevraagd en op 20 oktober 2011 gunstig advies gegeven over haar eigen aanvraag.

De aanvrager Samsoedien stelde dat zij het stuk terrein zou gebruiken voor het uitoefenen van tuinbouw. Dat het terrein van LVV was, bleek toen wel geen probleem meer te zijn. 'Uit het onderzoek ter plaatse is gebleken, dat het aangevraagde terrein in een verwaarloosde staat verkeert. Naar aanleiding van het bovenstaande bestaat dezerzijds geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek, mits het nog tot vrije domein behoort', was het advies van dc Samsoedien aan haarzelf.

Samsoedien heeft als toenmalige dc van Wanica positief advies gegeven voor toewijzing van een terrein van 35 hectare aan Surigo Farm NV in 2015. Het terrein ligt ten zuiden van de Verlengde Van Hattemweg en aan de Verlengde Libanonweg en werd aangevraagd door Carlo Zeeman.

Volgens Jogi was deze Zeeman ten tijde van de aanvraag (1 december 2015) werkzaam als districtssecretaris van Wanica. De parlementariër struikelt daarom erover, dat de Samsoedin in haar advies nog durft aan te halen, dat Zeeman de nodige ervaring en deskundigheid bezit als bedrijfsleider voor het uitoefenen van landbouw en veeteelt. 'Ook de onderbestuursopzichter Dayenne Moeljoredjo, die op dat moment secretaresse was van dc Samsoedien, zit in deze NV en wel als oprichter. De zoon van de minister, Riaaz Kariem, en de schoondochter, Riekje Rusticus, zijn buitenlanders en zitten ook erin. Dat blijkt uit het KKF uittreksel', benadrukt de VHP’er.
De figuratieve kaart van de landmeter van 26 april 2011 die door Surigo Farm NV bij de aanvraag is gebruikt, blijkt volgens Jogi ook een verkeerde kaart te zijn. 'Deze kaart is vermoedelijk eerder door een andere persoon gemaakt en bij de aanvraag van mevrouw Samsoedien haar NV, is dezelfde kaart gebruikt. De vraag is: heeft de dc toen met voorkennis gehandeld en belangen overwogen? Als dc moet je proberen om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom heb ik mijn vragen voor de regering gedeponeerd', stelt Jogi.

De minister heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee vrijdag meegedeeld dat zij mede-aandeelhouder was van de NV. Zij had gedacht na haar pensionering, zich bezig te houden met landbouw en veeteelt. Toen er een beroep op haar werd gedaan door president Desi Bouterse om minister te worden, heeft zij de aandelen overgedragen aan de overige eigenaars van de NV.(Met dank aan Dagblad Suriname)

Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs eist terugdraaien ontslag in opspraak geraakte leerkracht

Bond vindt het kwalijk, dat er geen enkel onderzoek is geweest naar gebeuren op de LBO-school

'De BLTO is trots op de moedige leerkracht die het in zijn eentje gepresteerd heeft om een erg agressieve leerlinge te kunnen scheiden van de andere leerlinge'


De Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs (BLTO) eist maandag 8 april 2019 in onderstaand persbericht, ondertekend door voorzitter Rene Bilkerdijk, het onmiddellijk terugdraaien van het ontslag van bondslid E. Watson en het terugnemen van ernstige beschuldigingen aan zijn adres. De bond wil verder ook uitleg over de positie van AMTO en Natin diploma-bezitters. Dit meldt Starnieuws maandagavond.

De leden van LBO Brokopondo zijn vrijdag 5 april in beraad gegaan en de bond heeft de actie overgenomen. De BLTO schrijft, dat Watson op 3 april om voor de bond onbegrijpelijke redenen is ontslagen door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier. De bond vindt het kwalijk, dat er geen enkel onderzoek is geweest naar het gebeuren op de school, maar dat Watson wel door de minister en assembleeleden is beledigd.

'Het laat zich voorspellen dat leerkrachten nu 50 maal zullen nadenken alvorens te handelen in gevallen van de toenemende agressie van onze jongeren', waarschuwt de bond.Volgens de bond heeft Watson alleen geprobeerd om vechtende leerlingen te scheiden. Een leerlinge van MULO Brokopondo was een LBO-lokaal binnengegaan en een gevecht begonnen met een leerlinge van de eerste klas van LBO Brokopondo. Er was geen andere leerkracht aanwezig. Tijdens een poging om de vechters te scheiden zou Watson samen met de MULO-scholier op de grond zijn gevallen en trachtte hij na te zijn opgestaan, het nog liggende en tekeergaande meisje ver weg te slepen van de andere vechtersbazin daar beiden nog steeds in de aanval wilden gaan. Tevens was er sprake van beginnende verschijnselen van trance welke kon overslaan naar medescholieren als zij in hun buurt zouden blijven, schrijft de bond.

'De BLTO is trots op de moedige leerkracht die het in zijn eentje gepresteerd heeft om een erg agressieve leerlinge te kunnen scheiden van de andere leerlinge en haar op eigen kracht zo ver als mogelijk te verwijderen van de vechtlocatie.'

'Enkele weken geleden moest Watson ook ingrijpen bij een gevecht. Hij heeft daarbij een steekvoorwerp van een leerling afgepakt voor er iets ernstiger was gebeurd. Watson komt daarom in aanmerking voor een onderscheiding van de BLTO voor zijn dapper gedrag. Hij heeft zijn plicht gedaan als opvoeder', meent de bond.

'Niemand heeft zich afgevraagd waarom zaken zijn gebeurd en welke alternatieve methode gebruikt zou moeten zijn door de leerkracht die er volledig alleen voorstond. Wat had de leerkracht anders moeten doen? Praten helpt vaak niet meer bij meerdere jongeren die steeds meer en meer aan het ontsporen zijn, schrijft de bond. De leden van de BLTO zijn ook heel erg verbouwereerd dat de vele praktijkleerkrachten, die met hun AMTO of Natin-diploma uitstekend praktijkonderwijs op het LBO verrichten, uitgemaakt zijn geworden voor onbevoegden en niet eens een eed hebben afgelegd. De Natin en AMTO-bezitters zitten in graad 3A als leerkracht praktijkonderwijs.'

De bond schrijft er ook niet van op de hoogte te zijn dat leerkrachten met een arbeidsovereenkomst een eed afleggen.

Justitie Colombia neemt $ 6,4 miljoen in beslag in activa van voormalige FARC-commandant

Onroerende goederen zouden in handen zijn van voorgangers van 'El Negro Antonio' 

(Bron foto: Colprensa)

De openbaar aanklager in Colombia zei zondag 7 april 2019, dat hij ongeveer $ 6,4 miljoen (COP20 miljard) in beslag heeft genomen in activa van een voormalige FARC-commandant (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), dat niet was gemeld door de gedemobiliseerde guerrillagroep. 

De onroerende goederen werden in beslag genomen in de provincies Cundinamarca, Huila en Valle del Cauca en zouden in handen zijn van de voorgangers van 'El Negro Antonio', een guerrillacommandant op het middenniveau die in 2009 gevangen zat.Volgens de aanklager zijn de 19 onroerende goederen gekocht met de ontvoerings- en afpersingsinkomsten van het 42e front tussen 1994 en de arrestatie van Antonio. Het nationale nieuwsagentschap Colprensa meldde, dat El Negro Antonio onlangs heeft getekend met de Justicia Especial para la Paz (JEP).


Het JEP zou de voormalige rebellenleider in staat stellen de gevangenis te verlaten, als hij zijn illegaal verkregen vermogen meldt om slachtoffers te vergoeden en vrijwillig zijn misdaden bekent.

De leiding van de FARC, die medio 2017 demobiliseerde en ontwapende, gaf een inventaris op van activa ter waarde van $ 330 miljoen, exclusief 267,5 kilogram goud. Het is onzeker of de voormalige commandant van het 42e front zijn vermogen aan het leiderschap van de voormalige guerrillagroep heeft gemeld.

Als de aanklager kan bewijzen, dat de activa door El Negro Antonio zijn achtergehouden, kunnen hem de gerechtelijke voordelen worden ontnomen die deel uitmaken van de vredesovereenkomst en moet hij terugkeren naar de gevangenis.

De voormalige FARC-commandant is minstens zes keer veroordeeld met een totale gevangenisstraf van meer dan 100 jaar

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/El Tiempo)

Voorouderlijke grond Braziliaanse Macuxi-inheemsen weer bedreigd, nu door nieuwe rechtse president Bolsonaro

​Bolsonaro wil verbod op commerciële landbouw en mijnbouw op inheemse gronden intrekken

(Bron foto's: macuxi-unb.blogspot.com)
Macuxi vrezen terugkeer illegale goudzoekers en andere stropers op hun land, aangemoedigd door Bolsonaro's retoriek


Een decennium nadat de Macuxi-gemeenschap een bloedige juridische strijd hadden gewonnen om rijstplanters uit hun reservaat in een afgelegen deel van Brazilië te verdrijven, is hun greep op voorouderlijke grond opnieuw bedreigd, nu door door de nieuwe rechtse president Jair Bolsonaro. 

De uitgestrekte 1,7 miljoen hectare (savannah) aan de grens met Venezuela - een reservaat genaamd Raposa Serra do Sol - is de thuisbasis van 25.000 inheemsen wiens voornaamste levensonderhoud het fokken van vee is. Maar, het land blijft begeerd door commerciële boeren en mijnbouwspecialisten die geloven dat het gebied rijk is aan mineralen zoals goud, diamanten, koper, molybdeen, bauxiet en zelfs niobium, een metaal dat wordt gebruikt om staal te versterken, dat Bolsonaro als 'strategisch' beschouwt.

'In de strijd voor onze landrechten stierven 21 van ons', zegt Aldenir Lima, de leider van de 70 gemeenschappen in het reservaat. 'Sindsdien hebben we hersteld wat we hadden verloren en vandaag zijn de rijstplantages van de witte boeren vervangen door onze kuddes vee.' Dat zou kunnen veranderen als Bolsonaro zijn belofte nakomt om de grenzen te herzien - een deel van zijn drijfveer om een ​​verbod op commerciële landbouw en mijnbouw op inheemse gronden in te trekken.

De eerste zet van Bolsonaro na zijn inauguratie in januari was om inheemse landbesluiten te brengen onder het ministerie van Landbouw, dat wordt gecontroleerd door vertegenwoordigers van de landbouwsector die graag nieuwe grenzen willen verleggen voor grootschalige landbouw. De president heeft Raposa Serra do Sol al uitgekozen. 'Het is het rijkste gebied ter wereld, er zijn manieren om het rationeel te exploiteren en voor de indianen om ze royalty's te geven en ze in de samenleving te integreren', zei hij in december.

De Macuxi vrezen de terugkeer van illegale goudzoekers en andere stropers op hun land, aangemoedigd door Bolsonaro's retoriek en zijn bewegingen om hun rechten te verzwakken.

'Ik wil de nieuwe president Jair Bolsonaro vragen om de inheemse bevolking en onze grondwettelijke rechten te respecteren', zegt gemeenschapsleidster Tereza Pereira de Souza, haar haar is gekroond met een hoofdtooi van gele veren. 'Het kostte ons 30 jaar om onze landsgrenzen wettelijk erkend en geregistreerd te krijgen', zegt ze.

De 900.000 inheemse inwoners van Brazilië vormen minder dan 1 procent van de bevolking en leven in reservaten die 13 procent van het grondgebied uitmaken. Bolsonaro zegt dat ze in bittere armoede en honger leven en geassimileerd moeten worden in plaats van beperkt te worden tot reservaten zoals 'dierentuindieren'.

Elke poging om de juridische status van de reservaten te wijzigen zou waarschijnlijk door het Hooggerechtshof worden afgewezen op grond van het feit dat de Braziliaanse Grondwet van 1988 de inheemse landrechten beschermt. Antropologen waarschuwen dat het schrappen van die bescherming de tradities en talen van de Macuxi en vier andere verwante stammen in de reservaten zou vernietigen.

'De natuur is ons leven, ons bloed en onze geest, omdat het ons levensonderhoud geeft', zegt Martinho de Souza, een Macuxi-sjamaan. 'We zijn op dit land geboren, we leven hier en we zullen hier sterven.'

In de buurt, in het sjamanendorp Tamanduá, rennen kippen rond op de bodem van de aarde en kookt een pot voedsel boven een houtvuur. Het dorp is vernoemd naar een reuzen miereneter, een groot zoogdier dat met uitsterven wordt bedreigd. Jongere stamleden zeggen dat ze voor het land zullen vechten, waaronder Tiago Nunes Pereira, 24, die littekens op zijn been vertoont door een schotwond die hij opliep in een botsing met boeren toen hij nog maar 12 jaar oud was. 'Er heeft hier bloed gevloeid, dat doet heel veel pijn, ik ben niet bang om te sterven, we zullen nooit moe worden om te vechten, tot de laatste van ons.'

(Suriname Mirror/Reuters/EuroNews)

Venezolaanse president Maduro: 'Stroomstoringen door cyberaanvallen vanuit Colombia en Chili'

(Bron foto:Twitter/@NicolasMaduro)
'Aanvallen hebben de steun gekregen van de regering van de Verenigde Staten'


De Venezolaanse president Nicolas Maduro zei zaterdag 6 april 2019, dat het elektriciteitsnet van zijn land wordt getroffen door cyberaanvallen vanuit Colombia en Chili. 

Volgens Maduro hebben de aanvallen de steun gekregen van de regering van de Verenigde Staten, wiens president Donald Trump een van de meest vocale aanhangers is van oppositieleider Juan Guaido.


De regering van Colombia, die heeft geweigerd Maduro te erkennen als de legitieme president van Venezuela, heeft de beschuldigingen verworpen en stelt dat de stroomuitval het gevolg  is van wanbeheer door de Maduro-regering.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes Trujillo zijn de beschuldigingen ongegrond, 'bedoeld om de publieke opinie te verwarren en de verantwoordelijkheid van het onwettige regime te verdoezelen' in Venezuela.


De regeringen van beide landen leven al jaren op gespannen voet, maar de relatie is nog verder verslechterd. President Ivan Duque nam de macht in Colombia in augustus vorig jaar over.

Maduro, wiens presidentschap wordt uitgedaagd door Guaido, riep de Latijns-Amerikaanse en Europese landen op om een ​​einde te maken aan de 'agressie' van de VS tegen Venezuela. 'We hebben genoeg van de agressie van Donald Trump tegen de bevolking van Venezuela', zei Maduro tijdens een bijeenkomst met duizenden volgers.

Het gepolariseerde politieke klimaat in Venezuela verslechterde nadat een daling van de olieprijzen in 2014 leidde tot een grote economische crisis. Sindsdien zijn naar schatting meer dan 3 miljoen mensen gevlucht uit Venezuela, waar voedsel en medicijnen schaars zijn geworden en hyperinflatie bijna alle producten onbetaalbaar maakt voor haar inwoners.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Vliegtuig Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air landt in Caracas, Venezuela

Delegatie van Mahan Air praat met Venezuela over regelmatige vluchten tussen beide landen

Westen beschuldigt Mahan Air van transport militair materieel naar oorlogsgebieden in Midden-Oosten


Een delegatie Iraanse functionarissen is maandag 8 april 2019 op de  belangrijke Maiquetia-luchthaven te Caracas, Venezuela, geland om te praten over het lanceren van directe vluchten tussen de twee landen, zei de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, terwijl Teheran steun uitspreekt voor president Nicolas Maduro tegen de oppositie, gesteund door de meeste westerse landen.

Een vliegtuig van Mahan Air, een particuliere Iraanse luchtvaartmaatschappij die door het Westen wordt beschuldigd van het transporteren van militair materieel naar oorlogsgebieden in het Midden-Oosten, landde maandag in Caracas en de twee landen zullen discussiëren over de lancering van een directe vlucht 'in de komende maanden', zei minister Jorge Arreaza tegeen verslaggevers.

Het Iraanse nieuwsagentschap Mehr citeerde de woordvoerder van Reza Jafarzadeh, de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie, toen hij zei dat een delegatie van Mahan Air naar was Caracas gereisd om te praten over het onderhouden van regelmatige vluchten tussen beide landen. De non-stop vlucht Teheran-Caracas duurt 16 uur.

'Er is een delegatie gearriveerd. Het was geen commerciële vlucht. Dat kan worden besproken en dat is al heel lang onderwerp van gesprek met Iran', zei Arreaza tijdens een persconferentie.

Mahan Air, in 1992 opgericht als de eerste particuliere luchtvaartmaatschappij van Iran, heeft de grootste vloot vliegtuigen van het land. Frankrijk en Duitsland hebben de vluchten van de luchtvaartmaatschappij eerder dit jaar verboden en beschuldigden het van het transporteren van militair materieel en personeel naar Syrië en andere regionale oorlogsgebieden. De Verenigde Staten hebben in 2011 sancties aan het bedrijf opgelegd, waarbij werd beweerd dat het de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) financieel en anderszins ondersteunde.

Iran heeft zijn steun uitgesproken voor de Venezolaanse president Nicolas Maduro, die wordt geconfronteerd met de eis van de Verenigde Staten om af te treden. Rusland, China en Turkije hebben ook Maduro gesteund. De Amerikaanse regering heeft oppositieleider Juan Guaido erkend als interim-president van Venezuela. De meeste Latijns-Amerikaanse landen hebben dit ook gedaan, terwijl Europese regeringen voorzichtig Guaido achter zich hebben gelaten.

Sinds Guaido in januari een campagne startte om Maduro te verdrijven, die hij aanvoert als onwettig, hebben Chinese en Russische vliegtuigen ook leveringen en militairen naar Venezuela gevlogen ter ondersteuning van de regering.(Suriname Mirror/Reuters/FOX News/Twitter)

Gajadien (VHP): ‘Al meer dan Srd 400 miljoen monetair gefinancierd’

'Als de trend wordt voortgezet om te blijven trekken, dan weet ik niet welke richting wij opgaan'


Van de Srd 670,1 miljoen aan voorschotten aan de Staat van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is volgens VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien ondertussen al meer dan Srd 400 miljoen getrokken, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 8 april 2019. 

De ruimte die middels artikel 21 van de Bankwet was gecreëerd kan hierdoor binnenkort tot een einde komen. 'Tot vorige week zagen we nog dat reeds Srd 210 miljoen getrokken was. Als we kijken naar de cijfers van de Centrale Bank voor deze week, dan is dat verder gestegen. Deze situatie baart ons veel zorgen. Als de trend wordt voortgezet om zo te blijven trekken, dan weet ik niet welke richting wij zullen opgaan', zegt de politicus.

Wanneer de Srd 670,1 miljoen volledig is getrokken, vermoedt de VHP’er dat de regering over zal gaan tot het sluiten van meerdere leningen. En precies dat is waar zijn fractie tijdens deze begrotingsbehandeling ernstige kanttekeningen bij heeft geplaatst.

'Als er leningen worden gesloten tegen de achtergrond om ontwikkeling te brengen en te investeren in de productiesector, daar zien wij dat de regering tot nu toe bitter weinig uithaalt. Er worden allerlei leningen genomen en de samenleving wordt daarmee belast. Vaak zijn het leningen waar de graceperiode zodanig is opgezet, dat de terugbetalingen pas na 2020 zullen starten', aldus de VHP’er.

SLM-passagiers op vertraagde vlucht PY 463 naar Miami jammeren over gebrekkige service SLM

Vliegtuig keert 18 minuten na het opstijgen naar Suriname terug

'Het was helemaal geen noodgeval en de kapitein handelde volgens de regels, een deur was niet goed vergrendeld'


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft totaal geen hulp en assistentie aangeboden aan passagiers, die op de vlucht van 5 april 2019 richting Miami zaten. Dit is het gevoel dat de passagiers kregen SLM heeft, zoals vaker gebeurt, wederom steken laten vallen bij haar communicatie, aldus het Dagblad Suriname maandag 8 april 2019.

'Iedereen moest in de vertrekhal wachten totdat er werd medegedeeld dat er van toestel veranderd zou worden en dat de nieuwe vertrektijd 11.30 uur was. Uiteindelijk vertrokken we om 12.00 uur. Niemand heeft ons een druppel water aangeboden', zegt een passagier. De vlucht PY 463 moest om 09.00 uur vertrekken maar was drie uren vertraagd, waardoor passagiers hun aansluitende vluchten hebben moeten missen.

Aan de mensen die hun vluchten gemist hadden naar Panama werd door een SLM-medewerker op Aruba, volgens de passagiers zeer onbeschoft, medegedeeld dat zij hun vluchten opnieuw moesten boeken. Een van de passagiers werd erg boos en zei, dat de SLM geen enkele verantwoordelijkheid op zich nam. Ze moesten uiteindelijk $500 extra betalen voor nieuwe boekingen.

'Ik miste mijn vlucht ook. Had mijn vlucht met meer dan 4 uren spatie geboekt, rekening houdende dat de SLM nimmer op tijd is. Ik moest in Miami blijven en een nieuwe ticket boeken. Geen enkele verantwoordelijkheid van de SLM. Maar, het ergste is dat communicatie zoek was. Ook kon niemand aangeven wat de nieuwe aankomsttijd in Miami zou zijn, waardoor ik mijn flight niet kon verschuiven naar later op de avond. Dus werd het een nieuwe ticket voor de volgende dag', vertelt een passagier.

Een SLM-vertegenwoordiger vertelde aan de Guyanese Demerara Waves Online News dat het vliegtuig 18 minuten na het opstijgen naar Suriname terugkeerde als een voorzorgsmaatregel vanwege luchtdrukproblemen in de cabine. 'Na het opstijgen, was er een waarschuwing over de druk in de cabine en besloot de piloot terug te keren', zei hij.

'Het was een waarschuwingsprocedure. Het was helemaal geen noodgeval en de kapitein handelde volgens de regels', zei de vertegenwoordiger. Hij zei dat op het moment van het signaal het mogelijk was dat een deur niet goed was vergrendeld. 'Hoe kon een deur open zijn? Zelfs een auto geeft gelijk een melding als een deur open is. En deze mensen ontdekken het pas na 18 minuten?', aldus een passagier.

 http://demerarawaves.com/2019/04/05/update-suriname-airways-flight-makes-precautionary-return-landing-in-transit-passengers-to-be-assisted/

Twee in Haagse 'spookwoningen'-zaak gearresteerde broers spelen in bands op Surinaams-Hindoestaanse feesten in Den Haag

(Bron foto: Facebook)
AD: 'De band Xqlusiv treedt regelmatig op in Club Cacao in Paramaribo'

- Volgens een politiebron treffen grote Surinaamse cokehandelaren elkaar in die club
- Eigenaar club zou nauw contact hebben met een van machtigste vastgoedondernemers in Suriname, 'iemand dichtbij regering-Bouterse'


De Nederlandse politie doet in de Haagse 'spookwoningen'-zaak ook onderzoek naar de broers Robby en Anil S., die in november waren opgepakt. Robby speelt in de band Xqlusiv en ook Anil zit in een band. Beiden spelen op Surinaams-Hindoestaanse feesten in Den Haag. Het zijn feesten waar soms 2.500 bezoekers op afkomen, zegt een dj uit die wereld vandaag, maandag 8 april 2019, in het AD. Een plaatsje aan een viptafel begint bij 250 euro. 'Een Surinaamse cokelijn via muzikanten, gestolen justitiewapens en de Haagse Holleeder. Het onderzoek naar politiemol Donovan A. krijgt steeds meer dimensies', aldus het AD.

Maar, Anil is ook geen onbekende in de onderwereld. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) krijgt vorig jaar informatie binnen dat hij betrokken zou zijn bij een cocaïnelijn van Suriname naar Antwerpen. Een ander verhaal dat bij de politie binnenkomt, is dat muzikanten na optredens in Suriname cocaïne mee naar Nederland nemen.

De band Xqlusiv van Robby S. treedt regelmatig op in Club Cacao in Paramaribo. Volgens een politiebron treffen grote Surinaamse cokehandelaren elkaar in die club. De eigenaar zou bovendien nauw contact hebben met een van de machtigste vastgoedondernemers in Suriname, iemand dichtbij de regering-Bouterse. Daarmee heeft de toch al supergevoelige zaak er een politieke dimensie bij gekregen.

De vraag is hoe diep politiemol Donovan A. zit in de criminele netwerken van spookwoning verhuurpraktijken aan criminelen, cocaïnetransporten uit Suriname en gestolen justitiewapens. In politiestukken staat dat de in augustus 2018 doodgeschoten crimineel Karel Pronk, alias de Haagse Holleeder, in een van de spookwoningen verbleef. Volgens bronnen zijn er aanwijzingen dat Donovan A. actief was voor de criminelen in de spookwoningen. Zo zou hij van mensen uit hun omgeving, voordat ze naar Suriname reisden, de criminele antecedenten hebben gecheckt.

Intern vraagt men zich af of Donovan A. niet eerder ontmaskerd had kunnen worden. Op social media stak hij een hang naar luxe niet onder stoelen of banken, met foto's van zijn gloednieuwe Mercedes, de Jaguar cabriolet die hij huurde op zijn bruiloft, en een duur Breitling-horloge om zijn pols. Op die laatste foto reageerde een collega van de politie: 'Hebben wij nog steeds dezelfde baas?'

Sno, ABD-directeur: 'Ik weet nu pas waarom ABS vanaf komst Hoefdraad serieuze subsidieproblemen heeft'

'Minister Hoefdraad wil er een punt van maken dat wij later uitkomen met BBP-cijfers'


De tijdigheid van de publicatie van de BBP-cijfers (Bruto Binnenlands Product) is volgens ABS-directeur Iwan Sno (Algemeen Bureau voor de Statistiek) vanaf de komst van minister Gillmore Hoefdraad verslechterd. De minister van Financiën zou volgens Sno zelfs zodanig beleid hebben gevoerd, dat hett ABS zijn reserves moest uitputten, om uiteindelijk afhankelijk te worden van subsidies. Hij verwijst hierbij ook naar de steeds verlate uitbetalingen van de subsidies aan ABS. Dit schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 8 april 2019.

'Ik weet nu pas waarom ABS vanaf Hoefdraad serieuze subsidieproblemen heeft', stelt Sno. Hij denkt dat de minister al lang het ABS uitspeelt op trage productie van publicaties, om nu te kunnen verwijten van een eenmalige eerder uitgebrachte BBP-publicatie in 2010. Het zou er nu op moeten lijken dat ABS onder druk van toenmalige governor Andre Telting in 2010 eerder uitkwam met BBP-cijfers.

'Niemand anders heeft een beroep op ABS gedaan. Wij zijn eerder uitgekomen in mei (2010) en er is een incident ontstaan. Wij hebben toen besloten dat het cijfer 1 keer per jaar uitkomt, en wel in juli of augustus. Daarmee is niet gezegd dat de huidige governor geen beroep op ons kan doen', zei Sno zaterdag op een persconferentie.


Suriname heeft er behoefte aan om sneller uit te komen met haar BBP-cijfers. Ook de regering heeft behoefte aan een snellere uitkomst. ABS komt vanwege financiële problemen vaak daar niet aan toe.

'Minister Hoefdraad wil er een punt van maken dat wij later uitkomen. Ik maak er geen gewoonte van, maar je hebt late storting van subsidies. De mensen hier voeren actie. Hoe zal het cijfer dan op tijd uitkomen? Dit is vanaf Hoefdraad minister is. Wij kwamen eerder uit. Maar steeds late stortingen, er worden acties gevoerd, dus het cijfer komt later uit.'

In opspraak geraakte leerkracht LBO Brokopondo zou zich bij politie Brokopondo moeten melden

Voorlichter KPS: 'Ik kan op dit moment niet bevestigen of de oproep daadwerkelijk gedaan is'


Leerkracht Urvin W., die vorige week dinsdag een leerlinge over het erf van de LBO Brokopondo heeft gesleept, moet zich bij de politie verantwoorden. De Ware Tijd bericht vandaag, maandag 8 april 2019, van justitiële bronnen te hebben vernomen, dat de politie van Brokopondo hem heeft opgeroepen zich te melden. Of hij dat al heeft gedaan kon niet worden bevestigd. De leerkracht woont in Paramaribo. 

Hoofdinspecteur Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname zegt dat hij formeel niet op de hoogte is van de oproep. 'Ik kan op dit moment niet bevestigen dat de oproep daadwerkelijk gedaan is, maar in zo'n geval moet de man zich aanmelden. Wij gaan als politie niet zomaar een oproep doen voor de lol, maar ik wil eerst het hele verhaal horen voordat ik meer erover kan zeggen. Ik raad hem wel aan om zich te melden als hij de oproep heeft ontvangen.'

Er is aangifte gedaan tegen Urvin W. inzake zware mishandeling. Naarden zegt dat hij het voorval wel heeft gevolgd, maar het nog niet kan plaatsen. 'Als het onderzoek uitwijst dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, dan wordt een strafdossier opgemaakt. Als het Openbaar Ministerie opdraagt dat wij hem in verzekering moeten stellen, dan moet dat gebeuren. Maar, het kan ook zijn dat het anders afloopt. Soms wordt de persoon in kwestie opgeroepen om zich te verantwoorden, maar niet ingesloten. Het onderzoek loopt dan wel gewoon door.'

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei tijdens de begrotingsbehandeling donderdag, dat zij zich zou buigen over het geval waarbij het meisje op de vuist ging met schoolgenoten. De onderwijzer haalde de meisjes uit elkaar en sleepte de agressor over het schoolerf. Ferrier heeft na het incident een onderhoud gehad met de leerkracht. Hij heeft volgens haar hardhandig opgetreden en had het meisje kunnen negeren toen zij zich onhandelbaar gedroeg.

Het besluit over het lot van de leerkracht is nog niet bekend. Verschillende parlementsleden hebben tijdens de begrotingsbehandeling duidelijkheid gevraagd. Geruchten doen de ronde dat de man mogelijk al ontslagen is. De minister was niet bereikbaar voor commentaar.

'Primaire zorg krijgt een stiefmoederlijke behandeling in de begroting voor 2019'

Sharman (VHP) kaart tijdens begrotingsbehandeling kwestie zorghotel-AZP aan

- 'Ik meld ook, dat het SZF dat zorg behoort te financieren, zich meer en meer bemoeit met de dienstverlening' 
-  We zeggen wat anders, we schrijven wat anders en we begroten het totaal niet'


Verwijzend naar het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheid 2019-2028, trekt Assembleelid Dew Sharman (VHP) de conclusie dat de begroting zoals die nu is opgesteld voor Volksgezondheid, niet synchroon loopt met de beleidsdocumenten. 'We moeten in de preventie en reductie gaan investeren en dat zie je niet in de begroting. Je ziet juist dat de primaire zorg een stiefmoederlijke behandeling krijgt', aldus Sharman vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 8 april 2019. 

Tijdens de Jaarrede heeft de president aangegeven dat alle maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheidszorg uit het dal te halen, benadrukte Sharman. In het Ontwikkelingsplan zijn voor het dienstjaar 2019 twee belangrijke zaken aangegeven; preventie en reductie van ziekten en sterfte, bereikbaarheid en toegankelijkheid van kwaliteitszorg voor de gehele bevolking. Uit het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheid lichtte het DNA-lid twee punten; het universeel mensgericht gezondheidssysteem in Suriname en sterk leiderschap en bestuur in gezondheid.

'Pas nog heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) met kunst- en vliegwerk de lonen kunnen uitbetalen. Terwijl ze dat met pijn en moeite kunnen managen, is het AZP wel overgegaan tot het aankopen van een faciliteit, het RCR-hotel, waarvoor er wel overnight Srd 50 miljoen is opgehoest, die niet terug te vinden is op de begroting', sprak Sharman. Conform de Grondwet moeten alle uitgaven van de Staat terugkomen op de begrotingen, welke het lid niet ziet.

Van de regering wil Sharman informatie over de grote aankoop, waar ook allerlei vraagtekens zijn door de voormalige eigenaar van het hotel. De laatste heeft een Kort Geding aangespannen tegen de naar zijn zeggen onrechtmatige verkoop van het hotel.

Sharman sprak zijn bezorgdheid uit over de gespannen lucht bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). De dienst is volgens hem onder druk komen te staan.

Ook is er vertroebeling ontstaan in de relatie tussen de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en het Staats Ziekenfonds (SZF) als grootste zorgverzekeraar. Sharman beschrijft de reden van deze spanning. Een functionaris van het SZF heeft dusdanige uitspraken gedaan richting medici, dat de VMS de behoefte heeft gevoeld om de speciale commissie van Volksgezondheid op het kabinet van de president, aan te schrijven voor een dringend en urgent gesprek, omdat het niet zo kan. 'De manier waarop alle medici over een kam zijn geschoren en bijna voor crimineel en corrupt zijn uitgemaakt, voor maffia zijn uitgemaakt, dat kunnen wij in de zorg niet tolereren. Uiteindelijk zal de samenleving de grote dupe ervan worden. Ik meld ook, dat het SZF dat de zorg behoort te financieren, zich meer en meer bemoeit met de dienstverlening', merkte Sharman op.

Terugkomend op het RCR-hotel, zei Sharman dat de minister van Volksgezondheid de Hakrinbank als schuldeiser, heeft aangeschreven om het hotel over te dragen aan een andere stichting, waar de Staat de leiding aan geeft. 'Allemaal vaag en duister. Kan de regering ons zeggen hoe de vork in de steel zit?', vroeg Sharman. 'We zeggen wat anders, we schrijven wat anders en we begroten het totaal niet. Een fragiele gezondheidszorg waarin dienstverleners op gespannen voet leven met de verzekeraar, belooft niet veel goeds.'

In totaal 15 gevangenbewaarders vast in zaak dood gedetineerde Giovanni Dion Griffith in strafinrichting Hazard Nickerie

Na eerdere arrestatie op 25 maart van 5 cipiers nog eens 10 collega's aangehouden


De politie heeft afgelopen weekeinde nog eens tien cipiers aangehouden in het onderzoek naar de dood van gedetineerde Giovanni Dion Griffith in de strafinrichting Hazard in Nickerie. In totaal zitten nu vijftien penitentiaire ambtenaren (pa’s) vast, aldus vandaag, maandag 8 april 2019, de Ware Tijd.

Griffith was op 24 maart ontvlucht en werd diezelfde dag gevonden en teruggebracht door de cipiers. De man ging levend zijn cel in. Later die dag werd zijn lichaam binnengebracht bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie. Op zijn lichaam werden sporen van geweld aangetroffen.

Op 25 maart werden vijf pa's aangehouden op verdenking van onder meer zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Politie-regiocommandant Retitia Forster zei op 25 maart, dat er 'stappen voorwaarts' werden gezet in het onderzoek naar deze zaak, maar wilde verder niets kwijt. Nu heeft onderzoek van de afdeling Kapitale Delicten en de politie van Nickerie geleid tot de aanhouding van nog eens tien cipiers: vier op zaterdag en zes op zondag.

Alice Amafo wil met haar Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD) Surinaamse economie dollariseren

'We hebben onder de radar gewerkt om de partij klaar te maken voor 2020''Wan dalla gi wan dalla', kondigde'Warrior Queen Alice Amafo, voorzitster van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD), zaterdagavond 6 april 2019 aan bij de proclamatie van de VVD in Stibula te Latour, aldus Starnieuws. Een van de doelen van de partij is om de Surinaamse economie te dollariseren.

De partij heette voorheen de Plattelands Bewoners Partij (PBP), die op 3 april 51 jaar is geworden. In Stibula is de nieuwe naam van de partij en de Faya Lobi beweging gepresenteerd.

Amafo is sinds 12 mei 2018 de voorzitster van het bestuur dat bij acclamatie is gekozen. 'We hebben onder de radar gewerkt om de partij klaar te maken voor 2020', deelde Amafo mee.

De rij van sprekers heeft, voordat de hamer door oprichter en erevoorzitter van de PBP Armand Kanapé aan Amafo werd overhandigd, op verschillende manieren benadrukt dat het tijd is voor vrouwelijk leiderschap, een vrouwelijke president. Kanapé is ervan overtuigd dat Amafo de beste persoon is om de partij te leiden en om de vernieuwingen te brengen die ze predikt.Amafo en de overige sprekers hebben aangehaald, dat het voor de politica niet gemakkelijk is geweest de afgelopen jaren. 'Maar, mi na banabon, o moro doti yu e trowe gi mi, o moro mi’ e gro', sprak Amafo. Zij is jarenlang lid geweest van de ABOP. Amafo is twee keer minister geweest: van Transport, Communicatie en Toerisme onder president Ronald Venetiaan, en van Sociale Zaken onder president Desi Bouterse. In maart 2018 heeft ze het lidmaatschap bij de ABOP opgezegd.

De VVD gaat landelijk opereren, benadrukte Amafo. Het blijft niet bij de verbetering van de volksgezondheid, onderwijs, sociale hulp en de stroomvoorziening in het binnenland. De partij is multi-etnisch. Etnische politiek werkt niet, onderstreepte Amafo. 'Anders alla ingi b’o rij a nieuwste model Mercedes Benz now en alla blakaman wan rolls Royce die Vene ben de.'

Ze haalde aan dat er heel wat beloofd was. Dubai en de vele grote investeerders zijn niet gekomen, het land is niet meer gaan verdienen, de vooruitzichten om meer te verdienen zijn ook niet rooskleurig. 'Don’t let them fool you', riep ze.

DeVVD heeft veel in petto, het dollariseren van de Surinaamse economie is een van de plannen waar de samenleving alvast over mag weten, zei Amafo. De problemen met de wisselvallige koersen zijn dan opgelost, de Surinaamse contracters bij multinationals kunnen dan het volle pond aan salaris verdienen, illustreerde ze. Verpleegkundigen hoeven niet meer te solliciteren in het buitenland. En militairen komt het ook goed uit, want 'den dede in a film sondro fu go na oorlog'. De Srd zorgt vandaag de dag voor hoofdpijn door de koersen, aldus Amafo. 'Wi o ruil a SRD in gi a Amerkan dalla. Geef ons mandaat, we brengen het. De koers zal niet meer bestaan. Mek a san tron wan dalla gi wan dalla.'

Nog besloten moet worden op welke manier de VVD aan de verkiezingen gaat meedoen. 'De wijzigingen in de Kieswet zijn pas een week geleden aangenomen, veel partijen worstelen ermee. Nu is belangrijk om leden te werven, om mensen te winnen voor onze gedachten. Wanneer de tijd daar is, zullen we het besluit bekend maken.'

Hoofd Medische Dienst Staatsziekenfonds jaagt specialisten tegen zich in het harnas

Hasrat beweert dat er specialisten zijn die te hoge rekeningen indienen voor niet verrichte diensten

'Er is een specialist die kans ziet om 120 consulten per dag te declareren, dit is gewoon onmogelijk'


Humphrey Hasrat, hoofd Medische Dienst van het Staatsziekenfonds (SZF), blijft erbij dat er specialisten zijn die onterecht te hoge rekeningen indienen voor niet verrichte diensten. Hier moet een einde aan komen. Hij zegt vandaag, maandag 8 april 2019, op Starnieuws te blijven bij zijn standpunt of de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) boos wordt of niet. 

Hoewel Hasrat op persoonlijke titel het interview heeft afgestaan aan Bakana Tori op staatsradiozender  SRS bij Clifton Limburg, zegt hij in elke hoedanigheid hetzelfde te zullen zeggen. 'Ik heb niet iedereen beschuldigd, maar de specialisten die bezig zijn met money making. Hier moet een einde aan komen', benadrukt Hasrat.

De VMS tilt zwaar aan de uitspraken die gedaan zijn door Hasrat. De organisatie zal dit niet accepteren.

Vanmiddag wordt een persconferentie gehouden over de gewraakte uitspraken. Hasrat merkt op dat bijkans 70% van de artsen die aangesloten zijn bij de VMS, zich als een stichting of NV aangemeld heeft bij het SZF. 'Wie vertegenwoordigt de VMS dan eigenlijk?', vraagt Hasrat zich af. Hasrat stelt dat een groep specialisten er alles aan doet om te voorkomen dat anderen aan de bak komen, terwijl er een tekort is aan medici. Mensen in het binnenland moeten ook kwalitatieve medische zorg krijgen. Negen artsen hebben recent aangegeven bij de directeur van Volksgezondheid dat zij niet in het binnenland willen werken. Als de regering besluit buitenlandse artsen binnen te halen, dan is dat ook niet goed. Dan wordt de gemeenschap opgehitst tegen de artsen.

Er is volgens Hasrat een onderzoek gaande naar specialisten die frauduleuze handelingen hebben gepleegd. 'Er is een specialist die kans ziet om 120 consulten per dag te declareren. Dit is gewoon onmogelijk. Iemand anders declareert vijf keren voor eenzelfde breuk. Weer anderen dienen rekeningen in zonder dat ze de patiënt hebben gezien. Deze zaken zullen aan de kaak worden gesteld.'

Hasrat stelt, dat hij geen moeite heeft dat medici goed verdienen, maar het moet eerlijk verdiend zijn. De meerderheid houdt zich aan de gemaakte afspraken, maar er zijn ook medici die oneerlijk bezig zijn. Deze dingen moeten volgens Hasrat gezegd en aangepakt worden. De medicus benadrukt, dat het de VMS zelf is geweest die met een persbericht naar buiten is gekomen en gesteld heeft dat operaties niet door kunnen gaan, omdat er geen medicamenten zouden zijn. Bij navraag van de directeur van Volksgezondheid blijkt dit niet het geval te zijn. Wie kaatst moet de bal terugverwachten, merkt Hasrat op. De beschuldigingen van de VMS zijn volgens hem uit de lucht gegrepen.