woensdag 4 juni 2014

VHP-voorzitter Santokhi op Facebook bedreigd en geintimideerd - Ook voorzitter Jeugdparlement op Facebook belaagd

Besloten Facebook-groep toevluchtsoord en vrijplaats om opponenten ongegeneerd aan te vallen

Onder- en bovengrondse verkiezingscampagnes lijken begonnen

04-06-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Enkele zieke, waarschijnlijk aan de NDP gelieerde, sujets blijken in de besloten Facebook (FB)-groep 'Suriname Voorwaarts' de voorzitter en Assembleelid van de VHP (Verenigde Hervormings Partij) Chandrikapersad Santokhi te hebben bedreigd. De bedreiging werd 3 juni in een persbericht bekendgemaakt door de Mediacommissie van de partij.

'Het is zeer verontrustend, dat enkele leden van de FB-groep ‘Suriname Voorwaarts’ van plan zijn de VHP-voorzitter uit de weg te laten ruimen. Ze lopen rond met moordplannen tegen VHP-voorzitter Santokhi en bovendien zijn die leden zeer etnisch bezig. Ook zijn ze van plan mensen aan te zetten tot haat zaaien.', aldus de VHP Mediacommissie.


In haar persbericht heeft de Mediacommissie enkele geplaatste berichten van de pagina van 'Suriname Voorwaarts' gepubliceerd, welke letterlijk zijn overgenomen:

Lorenzo Bohr: waarom Chan Santokhi niet wordt omgelegd, hij Suriname gaat verkopen aan de blanken en een ieder weet toch hoe een Koelie denkt? Ingi Ingi Patty: “Ik denk dat het Volk niet gaat toelaten om ons land te verkopen ik zal de eerste zijn die mensen zal oproepen om de straat op te gaan.”
Kenneth van Dillenburg: ‘Breng het in het relaas met de aanhouding van Dino’. Lloyd Lagenhorst: Denk je dat hij zomaar naar newyork is afgereisd? kijk maar naar die leden die allemaal zijn afgereisd?????????en hij gt bahara zeker ontmoeten…underground. Nirmal Sunil: “In Suriname lukt het niet, dus gaat hij in het buitenland proberen. Succes hoor. “

Dit is volgens haar FB-pagina Verena B. Waldorff
Verena B. Waldorff: “Dan hoop ik dat ALS let op ik zeg ALS deze man pres wordt dat Surinamers het er niet bij laten zitten en eindelijk eens gaan vechten. “ Verena B. Waldorff: “Clarita Marengo de straat op haal die man uit het zn huis voor hij het paleis kan betreden lol! Als je al ziet dat die man vies bezig is dan ga je hem gewoon het paleis laten betrekken?”
Verena B. Waldorff: “Clarita Marengo thats why we need to kill them before they grow.” Nirmal Sunil Alles wat president Bouterse op 25 februari j.l zei is DE WAARHEID!! Het begint al zichtbaar te worden. Kenneth van Dillenburg: “Hij noemde ze niet zomaar land verraders , alles komt nu uit. “
Verena B. Waldorff: “Ja en die man krijgt een nieuw gigantisch pand op Morgenstond. Ik zeg volstoppen met microfoons. Want zo ook heb je GENOEG aivd’ers en civd’ers hier in Suriname rond lopen! De een niet zo onopvallend als de ander maar zij zijn er!! Weg ermee!!!”

Anita Yorks: “Ik kan me echt niet voorstellen dat Men zo gemeen kan zijn Alleen maar om de regeermacht. Maar ze krijgen we’ll hun straf. Mama sranang no e sriebi. “ Lloyd Lagenhorst: “Ze zijn zelfs instaat over lijken t gaan om hun doel te bereiken.” Ingi Ingi Patty: “Ja Lloyd Lagenhorst en zelf hun Mam en kids te verkopen om aan de macht te komen.”

Wie de moeite wil nemen om de personen Anita Yorks, Verena B. Waldorff, Nirmal Sunil, Lloyd Lagenhorst, Kenneth van Dillenburg, Ingi Ingi Patty en Lorenzo Bohr eens te traceren op Facebook komt al snel tot de conclusie, dat we hier te maken hebben met voornamelijk NDP gelieerde types zowel in Suriname als in Nederland met een treurig laag intelligentie quotiënt, zoals moge blijken uit de manier waarop zij zich overal en nergens uiten: kort-door-de-bocht, ondoordacht, ongenuanceerd, niet onderbouwd, vooringenomen, bevooroordeeld. Tja, gewoon dom dus, werkelijk dom, gevaarlijk en ziekelijk dom.

Verena B. Waldorff ofwel MizzzB, slechts 21 jaar jong als we haar FB-pagina mogen geloven, en denkt alles al te weten.

Deze dame blijkt ook de nieuwe voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement Priya Lachmon met regelmaat te belagen, zo laat Lachmon 4 juni 2014 via Facebook weten:

'(…) Op een nieuws site via Facebook onder de naam Action Nieuws is mijn persoon ook heel zwaar besproken en belaagd. De mensen onder de namen Nirmal Sunil, Verena B. Waldroff en Conny Maria Zebeda zijn continue bezig met belagende uitspraken richting mijn adres. Ik heb er nooit behoefte aan gehad om op zulke dingen te reageren, maar wanneer men mijn privé onterecht aan het bekladden is, zal ik er zeker voor opkomen. We moeten nu heel alert zijn,want elk vorm van bedreiging moet serieus worden genomen. Mensen kunnen ons niet komen beledigen en bedreigen, want we leven nog steeds in een rechtstaat. (…)'.

* Actionnieuws Suriname is overigens een ranzige Facebookpagina die niets, maar dan ook niets met het brengen van nieuws of welk journalistiek product dan ook te maken heeft. Het is dusdanig ranzig ,dat bijvoorbeeld niet geschroomd wordt om foto's te plaatsen waarop duidelijk zichtbaar zijn de dodelijk verongelukte inzittenden van twee auto's na een ongeluk op 1 juni op de Afobakaweg. Enig respect en fatsoen zijn op deze pagina ver te zoeken. Deze Facebookpagina, een reclamezuil voor het bedrijf 'Fanys Diensten' in Nickerie, is voor sensatiezoekers en niet voor serieuze volgers van het Surinaamse nieuws.

Frustraties - Is dit de ondergrondse verkiezingscampagne?
Het leidt tot de vraag, hoe serieus je de bedreigingen aan het adres van Santokhi moet nemen, gedaan in een zogenoemde 'besloten' groep op Facebook. Een groep waarvoor je je dus moet aanmelden om 'lid' van te kunnen worden. Een groep waarvan de twee beheerders kennelijk niet willen dat geplaatste berichten zichtbaar zijn voor anderen, niet-leden.

De bedreigingen en intimidaties worden dus geuit door zielige figuren die simpelweg gefrustreerd zijn, nu hun ogen open zijn gegaan en vrezen dat Santokhi toch wel eens een serieuze bedreiging als presidentskandidaat kan gaan worden voor hun kandidaat, huidig president Desi Bouterse.
Maar, moet je je dan maar verlagen tot het uiten van dreigementen en intimideren op social media om angst en haat te zaaien? Is dit de ondergrondse verkiezingscampagne?

De dreigementen kunnen niet echt serieus worden genomen, omdat ze voortkomen uit het brein van bekrompen wereldvreemde paarse geesten die daarmee niets meer en niets minder willen dan hun frustraties en haatgevoelens te uiten. Zij zien het succes van Santokhi en van de oppositie en de teloorgang van de regeringscoalitie in het parlement. Zodra ze hun frustraties en haatgevoelens hebben gelucht, vanachter hun 'veilig' gewaande laptops en personal computers, is het wachten op nieuwe in hun bekrompen hersenpannen opborrelende frustraties en haatgevoelens, zodat ze die ook weer kunnen lozen in de diverse besloten en open groepen op Facebook en waarschijnlijk ook op een schofterige website als mamjo.com.

Niet alleen op straat wordt vuil gedumpt, ook op Facebook
Overigens wemelt het op Facebook van 'Surinaamse' besloten en andere groepen waarop mensen zich ongebreideld te buiten kunnen gaan aan scheldkanonnades, intimidaties en bedreigingen. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld voor bepaalde types om dergelijke groepen te misbruiken om hun diepgewortelde frustraties en haatgevoelens te lozen. Het kan en het mag kennelijk van de beheerders van die groepen. Misschien hebben beheerders juist daarvoor een Facebook-groep in het leven geroepen. Overal wordt in het land vuil gedumpt, dus ook op social media, op het internet. Voor al die types zouden kamers moeten worden vrijgemaakt in een instelling als het Psychiatrisch Centrum Suriname of in een kliniek voor verslavingszorg. Immers, voor diverse FB'ers lijkt het op een ziekelijke wijze verslavend te zijn om hun frustraties en dergelijke te uiten via social media. Ze doen niets anders, sommigen mogelijk fulltime.

'Zeer ernstig'
Volgens de VHP Mediacommissie zijn de dreigementen echter 'zeer ernstig'. 'Bovendien is het is een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van VHP-voorzitter Chan Santokhi.'

'De VHP Mediacommissie veroordeelt deze lafhartige en intimiderende daad ten zeerste en is van mening dat elke bedreiging van deze aard zeer ernstig genomen moet worden. De bevolking wordt opgeroepen zeer alert en waakzaam te zijn. De VHP-voorzitter is op de hoogte gesteld van deze zeer ernstige dreigementen aan zijn adres. De VHP Mediacommissie zal aangifte doen bij de procureur-generaal tegen de dreigementen.'

Santokhi laat 3 juni via de avondkrant De West weten, dat elke bedreiging serieus kan zijn en dat er aangifte van de bedreigingen is gedaan. 'Je weet maar nooit wie erachter zit', aldus de VHP-voorman. Volgens Santokhi is het niet de eerste keer dat iets dergelijks zich voordoet. Hij is echter niet bang voor de dreigementen op Facebook, maar heeft inmiddels wel zijn privé-beveiliging heeft versterkt.

Of de procureur-generaal serieus aan de slag zal gaan met een onderzoek naar de dreigementen valt te betwijfelen. Immers, de vraag kan gesteld worden of het hier juridisch, wettelijk gezien, werkelijk gaat om feitelijke dreigementen of gewoon om gefrustreerd gedrag van een paar FB'ers die het kennelijk leuk vinden om anderen op kinderlijke wijze te bedreigen en te intimideren, met als doel angst en haat te zaaien?

Bedenkelijk
Overigens, zouden in dezen ook de beheerders van de besloten Facebook-groep, Desire Eendragt en jawel, Verena B. Waldorff (volgens de Facebook-pagina vandaag, 4 juni 2014), benaderd en aangesproken kunnen worden op de door aangesloten 'leden' geplaatste bedreigende en intimiderende berichten. Kennelijk accepteren zij, dat dergelijke berichten worden geplaatst en daardoor plaatsen zij, de beide beheerders van 'Suriname Voorwaarts', zich ook in een bedenkelijk daglicht.

Overigens vermelden de beheerders het onderstaande op hun Facebook-pagina:

'Deze groep heeft als doel om op een zinnige en open manier met elkaar in debat te treden. Met als uitgangspunt hoe wij Suriname voorwaarts kunnen brengen op het gebied van de politiek, de mensen onderling, toerisme, het onderwijs en alles wat er nog bij komt kijken. Een ieder is uiteraard van harte welkom :)!!

Om de groep goed draaiende te kunnen houden gaarne de regels door te nemen.

Groepsregels:

- Taalgebruik
* Hou je taalgebruik netjes en beleefd. Ga met respect met elkaar om.
* Op de persoon gerichte beledigingen zijn niet in de groep toegestaan.
* Racisme of negatieve uitlatingen over een etnische groep zijn ten strengste verboden.
* Herlees je bericht voor je het plaatst. Dit om misverstanden te voorkomen.

- Aansprakelijkheid
* Het is voor ons onmogelijk om alle geplaatste berichten op alle aspecten te controleren daarom nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten.
Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bericht! (…)'

Het moge overduidelijk zijn dat de beheerders hun eigen vastgestelde regels niet kennen en zeker niet naleven, gelet op de gebezigde teksten van 'leden' in de richting van de VHP-voorzitter.

Blokkeren
FB'ers zouden ook kunnen overgaan tot het blokkeren van de personen, 'vrienden', die de bedreigende en intimideren teksten in de richting van Santokhi hebben geplaatst. Immers, wie wil nu openlijk via Facebook geassocieerd worden met types die de dood van iemand wensen???