woensdag 24 februari 2016

Nico Haasbroek weinig mededeelzaam over zijn doorlichting van Surinaamse staatsmedia

Haasbroek heeft 15 pagina's tellende notie met aanbevelingen nieuw mediabeleid aangeboden aan vicepresident

24-02-2016  De Surinaamse Krant


Oud-hoofdredacteur Nico Haasbroek van het Nederlandse NOS Journaal is weinig mededeelzaam als hij wordt benaderd met vragen over het eindresultaat van zijn doorlichting van Surinaamse staatsmedia gedurende slechts tien dagen eind november vorig jaar. Zijn onderzoek als consultant en media-expert, op verzoek van het Kabinet van de vicepresident en gecoördineerd door adviseur Roy Raymond de Miranda (NDP), had betrekking op de zenders STVS, ATV, SRS, Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst alsook afdelingen Voorlichting van ministeries. Na zijn werkzaamheden vertrok Haasbroek met stille trom naar Nederland en bleef het verder stil rond - de uitkomsten van - het doorlichtingsproject.

Nu zegt hij in een reactie tegenover de webredactie van De Surinaamse Krant slechts 'Conform afspraak heb ik onder meer via een quick scan-methode de vier staatsmedia in november 2015 bezocht en geanalyseerd'. 'Dat resulteerde in een eerste notitie met aanbevelingen voor een nieuw mediabeleid van vijftien pagina’s die aan het eind van week 48 aan de vicepresident is aangeboden en in een gesprek toegelicht. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de heer Roy de Miranda, adviseur van de Surinaamse regering.'

Haasbroek – die dus kennelijk een nieuw mediabeleid voor ogen staat – mag waarschijnlijk verder geen openheid van zaken geven. Zowel Roy Raymond de Miranda als vicepresident Ashwin Adhin waren niet bereikbaar voor een reactie. Het heeft er alle schijn van, dat niemand de uitkomsten van de doorlichting door Haasbroek mag vernemen. Mogelijk zijn die vernietigend voor het gevoerde mediabeleid bij de staatszenders.

Een doorlichting met een valse start. Immers, leidinggevenden van de door te lichten zenders leken niet van zins mee te werken en om documenten ter inzage te leggen voor de Nederlandse consultant. In hoeverre zij uiteindelijk al dan niet hebben meegewerkt is onduidelijk.

Opmerkelijk was het, dat Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President, publiekelijk zijn gal spuwde over het project en terecht vraagtekens plaatste bij wat met de doorlichting werd beoogd. Maar, vooral het prijskaartje - consultant Haasbroek zou 300 euro per uur hebben gevraagd – wekte bij Van der San verbazing. In Nederland zou Haasbroek, zo beweerde hij, 1.200 euro per uur verdienen aan soortgelijke projecten, maar in Suriname wilde hij het wel voor een habbekrats van 300 euro per uur doen. Maar, 300 euro is dus in Suriname geen habbekrats - daar stond de doorlichter echter niet bij stil. Overigens werd dit op 30 november ontkend in een door het Kabinet van de vicepresident uitgebracht persbericht, waarvan hieronder een deel:

'(…) De Nationale Voorlichtingsdienst was niet bereid om medewerking te verlenen aan het project. Wel heeft de media-expert vanuit de grondbeginselen van dit vak gebied ideeën aangedragen voor het eventueel veranderen en verbeteren van de NVD. Voorts zijn een paar workshops op verzoek van de omroepen niet door gegaan aangezien een aantal gebeurtenissen, zoals de viering van de onafhankelijkheid en de Jaarbeurs voor hun programmering te veel tijd in beslag namen.
Een eerste contourennota, vergezeld van een toelichting over de staatsmedia en de NVD, is op 27 november jongstleden aan de Vice-President aangeboden.

Op 28 november vond een aantal geslaagde trainingen plaats waar vertegenwoordigers van alle staatsomroepen aan hebben deelgenomen.

De deelnemers uit de hoek van de voorlichting zouden een specifiek op voorlichting gerichte training in een mogelijk vervolgtraject zeer op prijs stellen.

Nico Haasbroek: 'Ik kijk positief op mijn eerste bezoek terug. Vervelend vond ik wel dat er hier en daar bewust stemming werd gekweekt tegen mijn komst, vooral door de suggestie dat ik voor mijn werk in dit stadium meer dan 300 euro, per uur, aan honorarium zou ontvangen. '
De waarheid is echter dat er voor het gehele project slechts 300 Euro aan Haasbroek werd uitbetaald. 'Ondanks deze weinig verheffende campagne, waarbij flagrante onwaarheden werden gespuid, ben ik blij dat ik een eerste bijdrage heb kunnen leveren aan wat het volk en de medewerkers van de staatsmedia hier willen: een beter media- en voorlichtingsbeleid.' (...)'

Natuurlijk was dit een gekleurd persbericht. Of het doorlichten van de staatsmedia door Haasbroek zal leiden tot zicht- en hoorbare kwalitatieve en technische verbeteringen bij die media valt ernstig te betwijfelen. Daarvoor lijken tien dagen quick scan simpelweg te kort en daarom zou het hele 'Haasbroek-project' niet echt serieus genoemd kunnen worden en worden de eindresultaten niet met Suriname gedeeld. Het wachten is op de terugkeer van Haasbroek en meer openheid, transparantie, zoals dat door de regering Bouterse-II maar al te gretig wordt gepropageerd, maar niet wordt nageleefd....