woensdag 24 juli 2019

Surinaamse musici blijven het proberen, cocaïne smokkelen....

'Dit soort dingen zijn niet te voorkomen, hoeveel je ook praat, de mens is niet te peilen'

Gitarist van Esse & Friends heeft meer dan 60 cocaïnebolletjes geslikt...


'Je kan zoveel praten als je wilt, maar uiteindelijk heeft eenieder zijn eigen wil en doet iedereen waar die zin in heeft', zegt Clarence Dors, de muzikale leider en trompetist van Esse & Friends, woensdag 24 juli 2019 in de Ware Tijd. Hij reageert op de arrestatie op 15 juli op de Johan Adolf Pengelluchthaven van een lid van de kasekoformatie, de 48-jarige sologitarist A.S., wegens overtreding van de Wet op Verdovende Middelen.

'Maar als het al is gebeurd, kan je er niet veel aan doen dan teleurgesteld zijn. Dit soort dingen zijn niet te voorkomen. Hoeveel je ook praat, de mens is niet te peilen. Wij kunnen alleen maar blijven praten en hopen dat het niet weer gebeurt.'
Hij had meer dan 60 cocaïnebolletjes geslikt. Dat heeft het Korps Politie Suriname woensdag bekend gemaakt.

Bij zijn aanhouding door het Bestrijding Internationale Drugshandel Team (BID-Team) gaf A. aan dat hij 25 tot 30 cocaïnebolletjes had geslikt. Uiteindelijk kwamen er meer dan 60 bolletjes op natuurlijke wijze uit zijn lichaam, meldt de Surinaamse politie. De man werd daarna overgedragen aan de Narcotica Brigade.

A.S. was de tweede musicus in korte tijd die werd opgepakt vanwege drugsbezit. Voorzanger Wendel 'Haroen' Bendt van Corona werd op 6 juli na terugkeer van de Keti-Koti Tour in Suriname op Schiphol aangehouden met drugs.

Dors zegt vóór vertrek met de bandleden te hebben gesproken. Er werd een duidelijke afspraak gemaakt dat zij zich niet zouden inlaten met drugssmokkel. Vooral ook omdat zij na tien jaar weer naar Nederland gingen en de band zijn goede reputatie wilde behouden. De naam van de band blijkt vooralsnog niet geschaad. 'We hebben juist de ondersteuning gehad van onze fans. Zij zijn van mening dat één lid het niet voor de hele band kan verpesten. Het is uiteindelijk zijn eigen keus geweest die stap te nemen.'

Esse & Friends staat geboekt voor meer dan tien optredens. A.S. wordt niet echt gemist tijdens de shows. Zijn instrument is vervangen door een keyboard. De muzikale leider is verrast dat zijn sologitarist drugs heeft geprobeerd te smokkelen. Door de manier waarop hij in elkaar zit, zou je het niet van iemand als hem verwachten, zegt Dors. 'Zo te zien verandert elk mens.'

Op de vraag wat er gaat gebeuren wanneer het bandlid vrijkomt, antwoordt Dors dat hij in elk geval niet wordt weggejaagd. 'Elk mens verdient een kans. Als God ons kansen geeft, wie zijn wij om dat niet te doen met onze medemens.' De muzikale leider sluit niet uit, dat A.S. voor enkele jaren geen visum krijgt voor Europa.

Eind van de maand vliegt NaksKawina Loco ook naar Nederland. Bandleider Henny Panka zegt al motivatiegesprekken met de leden te hebben gehad. Ook zal hij in contact treden met de Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname en houdt hij de band op de hoogte van de honderd procent controle die op de luchthaven zal plaatsvinden. 'Ik kan de bandleden zo veel begeleiden als ik wil, maar als de persoon als enkeling reist, kan je er nooit zeker van zijn dat die niet over de schreef zal gaan. Je mag nog zoveel zeggen als je wil, maar het ligt uiteindelijk aan de persoon wat die doet.'

Lees ook dit 'Vallende sterren' uit 2016 van het magazine Parbode....

Vier mensen omgekomen bij vliegtuigcrash in noordelijke staat Chihuahua, Mexico

Vliegtuigje stort neer nadat het was opgestegen nabij Ciudad Cuauhtemoc in het westen van de staat


Vier mensen zijn dinsdag 23 juli 2019 gedood toen een klein vliegtuigje neerstortte in de noordelijke staat Chihuahua van Mexico, aldus de openbare aanklager. Het vliegtuigje stortte naar verluidt neer nadat het was opgestegen van een landbouwgebied nabij Ciudad Cuauhtemoc in het westen van de staat. 

Volgens de Officier van Justitie vonden officieren die reageerden op de noodsituatie lichamen van drie mannen en een vrouw in het vliegtuig, inclusief die van de piloot.


Ppersoneel van Aeronáutica Civil zal het incident onderzoeken, waarvan de oorzaak nog onbekend is.


Volgens de lokale pers was een van de slachtoffers een evangelische pastor die met de andere twee passagiers naar de naburige staat Durango reisde.(Suriname Mirror/Intolerancia Diario/Xinhua/Reuters/YouTube/Twitter)

Aardewerk van onbekende cultuur gevonden in Ecuador

Gevonden keramische scherven te Real Alto dateren van 4640 - 4460 v. Chr.

(Bron foto's: FEFU)

Archeologen van de Far Eastern Federal University (FEFU), Institute of Archeology and Ethnography SB RAS (Rusland); Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL, Ecuador); en Tohoku University (Japan) vonden keramische scherven gerelateerd aan de culturele sedimenten van vroege periodes van de Real Alto-site. De bevindingen dateren van 4640 - 4460 v.Chr., Deze periode grenst aan Valdivia, een van de oudste culturen met aardewerk in Noord- en Zuid-Amerika.

Tijdens de opgravingen op de Real Alto-site (Ecuador) vonden Russische wetenschappers fragmenten van keramische vaten op een diepte van 75 centimeter tot 1 meter. Ze behoren tot het onvoldoende bestudeerde San Pedro-complex.


Radiokoolstofanalyse met massaspectrometer toonde aan, dat het aardewerk dateert uit 4640-4460 v.Chr. Deze periode grenst aan of valt samen met de eerste fasen van de Valdivia-cultuur, en internationaal beroemde keramische figuren zijn een soort symbool van Ecuador. Tegelijkertijd verschillen fragmenten van San Pedro-aardewerk van Valdivian door de decoratieve samenstelling en de applicatietechniek.

De scherven van San Pedro-aardewerk correleren met fragmenten uit Real Alto en andere sites van archeologische opgravingen die in de jaren '70 en '80 zijn teruggevonden, maar worden toegeschreven aan geen bepaalde cultuur. Zo ontwikkelden de onderzoekers aanvullende argumenten om te spreken over een nieuwe archeologische cultuur gerelateerd aan deze vormende periode die bestond en zich gelijktijdig met Valdivia aan de Pacifische kust van Ecuador ontwikkelde.

'De massale opkomst van aardewerk was een soort technische doorbraak geassocieerd met vele aspecten van het menselijk leven en het niveau van economische ontwikkeling in verschillende delen van de wereld. Keramische vaten uit verschillende culturen die zich tegelijkertijd ontwikkelden, bevestigen dat onze voorouders waren geëvolueerd in termen van culturele diversiteit. Het is merkwaardig dat we, ondanks de verschillende vectoren van menselijke ontwikkeling, in technologische zin dezelfde kant op gingen', zei Alexander Popov, hoofd van de Russische archeologische expeditie naar Ecuador, directeur van het Educational and Scientific Museum FEFU van de School of Arts and Humanities of Federal Eastern University.

Volgens de wetenschapper zal het onderzoeksteam in de volgende fase van opgraving zoeken naar aanvullende artefacten van nieuwe cultuur. Dergelijke bevindingen kunnen wellicht helpen om de voorwaarden voor de culturele ontwikkeling met meer nauwkeurigheid te bepalen.

Onderzoekers geloven dat aardewerkfragmenten met betrekking tot nog meer archaïsche tijden te vinden zijn in Ecuador, dat wil zeggen dat de meer archaïsche culturele laag kan bestaan. Vanaf dat moment zal men waarschijnlijk ontdekken of aardewerk op hetzelfde moment in Zuid-Amerika is uitgevonden als in de andere culturen van de wereld of dat het misschien is geïmporteerd. De informatie zal helpen om de processen van parallelle ontwikkeling van mensen aan verschillende kanten van de Stille Oceaan en, in het algemeen, de multi-vectorontwikkeling van menselijke gemeenschappen te begrijpen.

(Suriname Mirror/Phys.org)

Politieke partij FARC, Colombia, eist vrijlating van zo'n gevangenen

(Bron foto: Colprensa)
Gevangenen hadden al in 2017 als onderdeel amnestie-deal moeten worden vrijgelaten


De politieke partij FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) van Colombia heeft dinsdag 23 juli 2019 van de nationale regering de onmiddellijke vrijlating van ongeveer 400 gevangenen geëist, waarvan de voormalige rebellen beweren dat ze al in 2017 als onderdeel van een amnestie-deal hadden moeten worden vrijgelaten. 

De voormalige guerrillastrijders, die in 2017 demobiliseerden en een politieke partij vormden, staan ​​erop dat de gevangenen worden vermeld op amnestie-lijsten van het pre-vredesakkoord die hun vrijlating zouden moeten waarborgen, waardoor het onvermogen van de regering om de deal na te komen, duidelijk wordt.

'We dringen er bij alle overheidsinstanties, garantielanden, de nationale en internationale gemeenschap op aan om de krachten te bundelen die ons in staat stellen de vrijheid van alle politieke gevangenen en de effectieve uitvoering van het vredesakkoord te garanderen', aldus onderstaande verklaring.


De Amnestiewet werd goedgekeurd op 28 december 2016 en omvat wettelijke vergeving voor alle leden van de FARC, behalve voor degenen die ernstige misdaden hebben begaan, zoals die tegen de menselijkheid, seksueel misbruik of onder andere minderjarigen. Degenen die van die misdaden worden verdacht, moeten worden berecht door de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), die verlaagde straffen biedt voor volledige naleving, maar in sommige gevallen de vrijlating van mensen heeft geweigerd.

'Er is geen vooruitgang geboekt met betrekking tot ongeveer 1.000 voormalige FARC-EP-leden wiens namen op 10 augustus 2018 door FARC zijn voorgelegd aan het kantoor van de Hoge Commissaris voor Vrede. Tot op heden zitten nog zo'n 160 geaccrediteerde voormalige strijders in de gevangenis. De meeste van deze personen vallen nu onder het gezag van de speciale jurisdictie voor vrede, terwijl hun juridische situatie wordt beoordeeld door de Amnesty and Pardon Chamber van laatstgenoemde. Het speciale rechtsgebied heeft al 24 verzoeken om voorwaardelijke vrijheid afgewezen en vastgesteld dat de betrokken personen niet aan het wettelijke criterium voldeden, dat wil zeggen dat hun vermeende misdaden rechtstreeks verband hielden met het gewapende conflict.'

Verenigde Naties 

De FARC schetste de frustratie dat de regering haar beloften met betrekking tot de gevangenen niet nakomt, waarvan 185 zijn gecertificeerd door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vrede. Van het cijfer van 400 gepubliceerd door de FARC zitten 26 vredestichters in de gevangenis en de voormalige strijders uitten hun bezorgdheid dat 172 'onder observatie' zijn, zonder rekening te houden met mensen met een slechte gezondheidstoestand.

'Ze wachten nog steeds op de vervulling van de belofte van hun vrijlating en de toepassing van de breedst mogelijke amnestie', zei de verklaring. 'We hopen dat de wettigheid en harmonieuze samenwerking van alle overheidsinstanties bij de uitvoering van de overeenkomst ons de vereiste rechtszekerheid zal bieden, zonder dat het een retorische toespraak voor de internationale gemeenschap wordt', voegde het eraan toe.

Volgens het vredesakkoord van 2016 moeten belangrijke actoren in het conflict voor het  Jurisdicción Especial para la Paz terechtstaan, de waarheid vertellen over de vele misdaden die door de guerrillastrijders zijn begaan en slachtoffers herstellen in ruil voor gerechtelijke uitkeringen.

De marxistische FARC demobiliseerde en ontwapende zijn troepen na het sluiten van een vredesakkoord met de Colombiaanse regering in november 2016. Het heeft sindsdien een politieke partij gevormd die momenteel een actieve rol speelt in het congres. De FARC is al lang kritisch over de regering van president Ivan Duque en beweert dat het sinds de historische ondertekening consequent belangrijke aspecten van het vredesakkoord heeft ondermijnd.

Volgens onafhankelijke studies zijn 'guerrilla's' verantwoordelijk voor naar schatting 17% van de misdaden die zijn begaan tijdens het gewapende conflict van een halve eeuw. Het leger, de particuliere sector en hun paramilitaire partners worden verondersteld schuldig te zijn aan meer dan de helft van de misdaden tegen onschuldige burgers.

(Suriname Mirror/Colombia Reports)

Natasha Halfhuid beëdigd tot ambassadrice in Ghana met als standplaats Accra

(Bron foto: NII)
Met ambassade in Accra versterken Suriname en Ghana de bilaterale samenwerking


Natasha Halfhuid is woensdag 24 juli 2019 in het presidentieel paleis beëdigd tot ambassadrice van Suriname in Ghana, met als standplaats Accra. Tijdens de beëdiging waren ook aanwezig de ministers van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Regionale Ontwikkeling, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Met de opening van een ambassade van Suriname in Accra, de hoofdstad van Ghana, versterken Suriname en Ghana de bilaterale samenwerking.

Halfhuid heeft eerder gediend als gevolmachtigd minister en heeft zich bijzonder ingezet voor Suriname.

President Desi Bouterse zei in zijn toespraak, dat er gewerkt zal worden aan de diversifiëring van de Surinaamse economie, het aangaan van culturele en wetenschappelijke relaties, het identificeren van investeringsmogelijkheden, bevordering van productie en creëren van exportmarkten, sociale ontwikkeling, infrastructuur, benutting en bescherming van het milieu, innovatie en versterking van onze ‘human capital’.

'De vestiging van een diplomatieke missie in Accra, dit jaar, valt samen met het jaar dat door de Ghanese president geproclameerd is als the year of return voor de Ghanese diaspora over de gehele wereld', zei het staatshoofd. Verder gaf de president aan, dat de Surinaamse vertegenwoordiging daar ook een belangrijke stap is naar de verdere verdieping van onze diaspora en Zuid-Zuid relaties.

Op 7 augustus vertrekt de ambassadrice naar Accra.

Autoriteiten VS nemen in Miami ruim 1.6 miljoen euro in beslag van drie Surinaamse cambio's

Geld zou illegaal in de VS zijn binnengesmokkeld


Ruim 1.6 miljoen euro is in Miami in beslag genomen van drie Surinaamse cambio's. Starnieuws bericht woensdag 24 juli 2019 vernomen te hebben, dat het geld illegaal in de VS is binnengesmokkeld. Ook de drugsbestrijdingsorganisatie DEA schijnt onderzoek te doen. Nagegaan wordt of hier sprake is van witwassen van crimineel geld. Van wie de informatie afkomstig is, vermeldt Starnieuws niet. De DEA en autoriteiten in Miami maken er voor zover bekend geen melding van....

Binnen de financiële sector is veel onrust over geldsmokkel en de schaarste aan cash Amerikaanse dollars. Het komt vaak voor dat euro's, die in overvloed zijn in het land, naar de VS worden gesmokkeld om Amerikaanse dollars in de plaats hiervan terug te brengen naar Suriname.

Gevreesd wordt dat de Amerikaanse dollar koers een opwaartse druk zal krijgen. Mensen uit de sector zijn huiverig om openlijk over deze kwestie te praten.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt, dat de autoriteiten op de hoogte zijn dat euro's het land uitgevoerd worden om in het buitenland om te zetten in dollars. Er wordt volgens hem niet ingegrepen. De douane zou stringent moeten optreden.

Sinds de geldzendingen in april 2018 stopgezet zijn, is er een schaarste ontstaan aan cash dollars. In de goud-, vis- en houtsector is er grote behoefte aan cash dollars.

Het klaagsschrift dat ingediend is door de Centrale Bank van Suriname, de Hakrinbank, de Surinaamsche Bank en Finabank zal pas op 5 november in behandeling worden genomen door de Nederlandse rechtbank. De geldzendingen zijn stopgezet, omdat Nederland geen garantie kan geven dat er geen beslag op gelegd wordt.

Jamaicaanse reggaeband Inner Circle op Curaçao North Sea Jazz Festival

Grootste hit Inner Circle is Sweat (A La La La La Long) uit 1992De laatste naam voor het Curaçao North Sea Jazz Festival is bekend. De reggaeband Inner Circle zal vrijdag 30 augustus op het Sir Duke-podium staan. 

Het volledige programma en de schema's zijn nu beschikbaar.

Inner Circle is een reggae-groep uit Jamaica. De groep werd in 1968 opgericht door de gebroeders Ian en Roger Lewis, Stephen Cooe, Richard Daley en Michael Cooper. De laatste drie werden later vervangen door Charles Farquharson en Bernard Harvey. Toen zanger Jacob Miller bij Inner Circle kwam, ontstonden de eerste successen. In maart 1980 kwam Jacob Miller echter om bij een auto-ongeluk, waarna de band uiteenviel. Alleen de gebroeders Lewis bleven over met Bernard Harvey.

In 1986 hervormde de groep en het jaar daarop verscheen het album One Way, dat grote hits bevatte. Bad Boys werd opnieuw opgenomen voor het album Identified van 1989 en werd het themalied voor de televisieserie Cops. Ook werd het nummer gebruikt in de film Bad Boys uit 1995, met Will Smith in de hoofdrol.

Maar hun grootste hit tot nu toe is Sweat (A La La La La Long) uit 1992, dat in tien landen bovenaan de hitlijsten stond en alleen al in Europa meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

Jonge vrouw (22) op J.A. Pengelluchthaven aangehouden met cocaïnebolletjes in bh

Vrouw heeft ook cocaïnebolletjes geslikt - Bolletjes hebben een bruto gewicht van zo'n 850 gram


Het Bestrijding Internationale Drugshandel Team (BID-Team) heeft donderdag 11 juli de 22-jarige S.N. op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden, omdat zij cocaïnebolletjes bij zich had, zo meldt het Korps Politie Suriname pas dinsdag 23 juli 2019.

Leden van het BID-Team hadden cocaïnebolletjes in de bustehouder van de vrouw ontdekt. Ze werd aangehouden en samen met de drugs overgedragen aan de Narcotica Brigade. De vrouw had ook bolletjes geslikt. Die zijn op natuurlijke wijze uit haar lichaam gekomen en ook in beslag genomen.

De in beslag genomen cocaïnebolletjes hebben een bruto gewicht van iets meer dan 850 gram. Na overleg met het Openbaar Ministerie is ze hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Ministers Hoefdraad en Elias op Cuba voor overleg met minister van Volksgezondheid José Angel Portal Miranda

'Suriname kan blijven rekenen op de steun van Cuba'

(Bron foto:Twitter/Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba)

De ministers van Financiën en Volksgezondheid zijn op Cuba. Minister Gillmore Hoefdraad en Antoine Elias zijn in Havanna ontvangen door de minister van het Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, José Angel Portal Miranda. Er is gesproken over kwesties van samenwerking tussen Suriname en Cuba, laat het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid optekenen, zo schrijft Starnieuws dinsdag 23 juli 2019.

De bewindslieden hebben de huidige stand van zaken uitgewisseld. Portal Miranda zei dat Suriname kan blijven rekenen op de steun van Cuba. Suriname heeft recent 50 Cubaanse artsen laten komen. Ze zullen worden ingezet voor de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending.


Minister Elias had aangekondigd dat het Wanica Ziekenhuis ook zou worden ingevuld door Cubaanse artsen. Na een inburgeringsperiode van vier maanden, zullen de artsen worden ingezet.

Er is veel kritiek geweest vanuit de medische sector op de komst van de Cubanen. De Cubaanse artsen krijgen US$ 800 per maand, Srd 2.200 per maand aan huisvesting, voor vervoer krijgen ze Srd 300 plus een jaarticket. Eenmalig krijgen de artsen Srd 16.000 voor de inrichting van hun woning. Ook krijgt Cuba US$ 800 per arts, een vriendenprijs, noemde Elias het in De Nationale Assemblee.

Begin deze maand zei president Desi Bouterse op een persbijeenkomst na alle commotie rond de komst van de Cubaanse artsen, dat als het aan hem had gelegen hij niet 50 maar 500 Cubaanse artsen naar Suriname zou halen. 'De Surinaamse arts denkt onder andere eerst aan geld verdienen en wil niet in het binnenland werken', sprak het staatshoofd. De minister van Onderwijs deed er een schepje op door te zeggen, dat Surinaamse artsen robots zijn die even snel een receptje uitschrijven. Hun humaniteit en communicatieve vaardigheden met patiënten zijn volgens minister Lilian Ferrier niet genoeg ontwikkeld.

Op Cuba heeft minister Elias ook de acht Surinaamse studenten ontmoet die moeten afstuderen aan de XV Graduación de la Escuela Latinoamericana de Medicina.

'Eind 2019 heeft Suriname als eerste in regio beschikking over innovatief 5G-netwerk'

Gedurfde uitspraak Telesur-directeur Antonius tijdens 35e jaarlijkse conferentie CANTO


Suriname zal vóór het einde van het jaar als eerste in de regio beschikken over een innovatief 5G-netwerk, dit zei Telesur-directeur Mike Antonius tijdens de 35e jaarlijkse conferentie van de Caribische Associatie van Nationale Telecommunicatieorganisaties (CANT) van 21 tot en met 24 juli op Trinidad en Tobago. Het thema is 'Transitie naar een Digitale Regio - Kansen & Uitdagingen', zo schrijft de Ware Tijd gisteren, dinsdag 23 juli 2019.

Met het uitrollen van het 5G-netwerk zet Telesur de volgende grote stap in de ontwikkeling van supersnel internet in Suriname. De explosieve groei van 'Internet of Things' (IoT) - Internet der Dingen - is wereldwijd niet meer te stuiten.

'Een 5G-netwerk maakt het mogelijk dat objecten en apparaten met elkaar kunnen communiceren, wat een naadloze dienstverlening aan burgers en klanten mogelijk maakt', aldus het telecombedrijf dinsdag in een persbericht.

De integratie met de rest van de wereld gaat ook makkelijker. Er ontstaan kansen voor zelfstandige ondernemers om deel te nemen aan de interneteconomie, waarbij zij hun producten en diensten mondiaal kunnen aanbieden. Veel processen kunnen volledig geautomatiseerd worden zonder tussenkomst van menselijk handelen. 5G is niet alleen sneller internet. Het is een uitgebreid 'ecosysteem' om een volledig mobiel en 'connected' Suriname mogelijk te maken.

Het 5G-netwerk is onderdeel van de e-Suriname-visie met het vergevorderde Telesur Nationaal Breedbandproject (TNBP) als strategisch instrument, waardoor diverse e-services al beschikbaar zijn in Suriname

Telesur-directeur Antonius heeft tijdens zijn presentatie op Trinidad ook de e-Suriname-visie uit de doeken gedaan. 'Telesur wil verder bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname, door het mogelijk maken van een breedbandecosysteem', sprak Antonius.

EBS waarschuwt dat het verboden is reclamebordjes en andere zaken te bevestigen aan elektriciteitsmasten

Bedrijf zal attributen verwijderen en kosten daarvan in rekening brengen van eigenaar

(Bron foto: EBS)

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft geconstateerd dat haar elektriciteitsmasten worden gebruikt om vlaggen, reclamebordjes en andere zaken aan te bevestigen. Deze reclame attributen zorgen ervoor, dat bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk, de werknemers hiervan last ondervinden, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut dinsdag 23 juli 2019.

Ook degene die deze voorwerpen aanbrengen stellen zich bloot aan eventuele gevaren, als zij het hoogspanningsnet dichtbij naderen. Deze attributen zorgen ervoor dat bij bepaalde weersomstandigheden (wind, regen) additionele storingen kunnen optreden die vaak ook nadelige gevolgen voor de klanten hebben.

Het is ten strengste verboden om bordjes of andere zaken zoals vlaggen, aanplakkingen, spijkers voor het ophangen van zangvogelkooien, et cetera te bevestigen aan de elektriciteitsmasten van de EBS. Het bedrijf zal deze attributen verwijderen en de kosten daarmede gepaard gaande, in rekening brengen van de eigenaar c.q. opdrachtgever.

De EBS doet een beroep op eenieder om eraan mee te werken dat er geen reclame attributen en dergelijke op de masten worden aangebracht, ter waarborging van de kwaliteit van de stroomvoorziening.

Breeveld (DOE) vraagt aandacht voor antibiotica in veevoer

'Antibiotica verboden in andere landen worden nog steeds gebruikt in de lokale veeteelt'


Behalve maatregelen om bepaalde chemicaliën te verbieden in de groente- en fruitteelt, zal ook het vraagstuk van antibiotica in veevoer bekeken moeten worden. Dat vindt DOE-fractieleider Carl Breeveld. aldus de Ware Tijd dinsdag 23 juli 2019. Hij maakt zich ernstige zorgen, dat antibiotica die in andere landen is verboden, nog steeds wordt gebruikt in de lokale veeteelt. 

De politicus merkt op dat momenteel een rush is ontstaan om in december te kunnen voldoen aan de EU-standaarden met betrekking tot fruit en groenten afkomstig uit Suriname. 'Jammer dat dit nu pas en onder druk van het buitenland moet gebeuren. Anderzijds ben ik zonder meer voorstander van deze aanpak, niet in het minst om ons als Surinamers te beschermen. Ook wij gebruiken namelijk de met chemicaliën bewerkte groenten.'

Breeveld vraagt zich af of de groei van het aantal dialyserende patiënten en de gevallen van kanker ook niet hiermee verband houden. Een andere kwestie die hiermee verband houdt, aldus Breeveld, 'maar, al dan onbewust niet wordt aangepakt is de import van veevoer uit het buitenland dat antibiotica bevat als groeibevorderaar. Dit is in Europa evenals Jamaica niet toegestaan. Het ongecontroleerd gebruik van antibiotica in de veesector moet de samenleving evenveel zorgen baren als de maatregelen die de EU nu tegen Suriname inzet omtrent het gebruik van chemicaliën bij de groente- en fruitteelt. Dit is evenzeer verontrustend!'

De ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel, Industrie en Transport zullen goed met elkaar moeten afstemmen om tegenstrijdig beleid te voorkomen, vindt het Assembleelid. De ministeries doen er goed aan aandacht te besteden aan het feit. dat in Suriname het gebruik van diermeel in veevoeders verboden is, terwijl alle uit Amerika geïmporteerde kip en kipdelen afkomstig zijn van dieren die gevoerd zijn geworden met diermeel in het veevoer.

De DOE-fractieleider merkt op dat voederwetten reeds lang door het Surinaams Standaarden Bureau zijn gemaakt en gepresenteerd. De vraag is wat de beleidsmakers hiermee doen. 'Resistentie tegen antibiotica is een wereldwijd probleem en Suriname kan hier niet onverschillig mee omgaan.'