dinsdag 23 oktober 2012

Sociale woningstichting accepteert geen betaling huur in Surinaamse dollar.....

St. Sekrepatu wil euro’s voor huur woningen

Regering zou moeten optreden tegen dergelijke ‘praktijken’

23-10-2012  COLUMN   Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse woningstichting Sekrepatu heeft als visie het willen bijdragen aan het oplossen van de woningnood van de lage- en middeninkomensgroepen door het ontwikkelen en waarborgen van kwalitatief goede huisvesting in een leefbare woonomgeving. Een loffelijk, sociaal en toe te juichen streven. Maar, hoe sociaal is het als de huur dient te worden voldaan in euro’s en niet in de lokale Surinaamse dollar?

De stichting heeft een aantal woningprojecten opgezet en in beheer, waaronder aan de Kwattaweg en Tout Lui Fauweg. Voor een aantal projecten heeft de stichting tussen maart 2004 en september 2007 een bedrag van euro 6.598.009 geleend via de Amsterdamse stichting DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) voor de aankoop van grond en de bouw van ongeveer 500 woningen.

De stichting DIGH stelt op haar internetsite betaalbare woningbouw mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen in ontwikkelingslanden en landen in een economische overgangsfase. Leningen worden onder andere afgesloten in landen als Zuid-Afrika, Suriname en de regio Midden- en Oost-Europa. Met die leningen worden in samenwerking met lokale corporaties of gemeenten, niet-commerciƫle, volkshuisvestelijke projecten gerealiseerd.

Sekrepatu stelt zich, zo is te lezen op haar website, krachtens artikel 2 van haar statuten onder andere ten doel het bevorderen van de verbetering van de sociale huisvestingsmogelijkheden voor de bewoners van Suriname en voor Surinaamse remigranten en zij ‘mikt op huishoudens die tot de lage- en middeninkomensgroep behoren’.

Waarom in Euro's?
Maar, waarom vraagt deze stichting huurbedragen tussen de euro 140 en euro 350, exclusief elektra en water?  (Tegen de koers van vandaag: SRD 602,35 en SRD 1.505,87.)
Waarom wordt geen huur gevraagd in SRD’s en waarom moet een huurder bij toewijzing van een woning direct de eerste maand huur en een borgsom gelijk aan twee maanden huur te betalen? Overigens wordt ook als eis gesteld dat een aspirant huurder een inkomen moet hebben van minimaal drie keer de huur. Wanneer de huur euro 150 (SRD 645,37) per maand bedraagt, dan dient het ( gezamenlijk ) inkomen euro 450 (SRD 1.936,12) per maand te bedragen, aldus Sekrepatu.
Dat lijkt niet echt sociaal en niet echt voor lage inkomensgroepen.

Tegenover Apintie's In de Brandingvan maandag 22 oktober 2012 verklaarde de directeur van de stichting Rudy Antonius, dat huur in euro's  wordt gevraagd, omdat de financiering van woningen in euro's is geschied.....  Een 'kul'-reden natuurlijk.

Heeft Sekrepatu nooit van wisselen gehoord? Laat huurders gewoon in SRD's betalen en wissel de huuropbrengsten om in euro's. Inschrijfgeld en administratiekosten worden wel in SRD’s gevraagd, te weten respectievelijk SRD 5 en SRD 20 voor ingezetenen en euro 25 voor niet-ingezetenen.
Neen, Sekrepatu moet simpelweg via de huurders de lening van SIGH terugbetalen.....en vraagt daarom liever huur in euro’s dan in SRD’s.

Regering treedt niet op
De regering wil dat bedrijven, organisaties en dergelijke producten en diensten in SRD's aanbieden, maar treedt niet tot nauwelijks op tegen bedrijven, organisaties en dergelijke die hardnekkig zijn en producten en diensten in euro's en Amerikaanse dollars blijven aanbieden. 

De regering zou moeten optreden tegen de woningstichting Sekrepatu, vooral nu deze stichting beweert een sociaal gezicht te hebben en sociale woningbouw een van de belangrijkste speerpunten van de regering Bouterse-Ameerali is.

Noot:
'Er komt strengere controle op handelaren die hun goederen in vreemde valuta prijzen. Hiervoor waarschuwt minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie, aldus de Ware Tijd van vrijdag 15 maart 2013.(...)' Lees hier het volledige artikel.