dinsdag 12 mei 2020

NDP-Assembleelid Linga naar de VHP...

Linga komt er na vijf jaar achter, dat hij ontevreden is over regeringsbeleid....

Santokhi, VHP-voorzitter: 'Het is gedurfd en moedig om in deze fase deze stap te nemen'


Erwin Linga, Assembleelid en ex-hoofdbestuurslid van de NDP, heeft zich aangesloten bij de VHP. Uit onvrede met het regeringsbeleid naar zijn woongebied toe en op aandrang van zijn aanhangers in ressort Boven-Suriname heeft hij de overstap gemaakt. Samen met zijn structuren zal Linga, die gisteren in de VHP door het hoofdbestuur werd verwelkomd en ook zijn lidmaatschapskaart kreeg, de VHP-kandidaat in Sipaliwini ondersteunen, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 12 mei 2020. 

Linga werd in 2015 met 1.652 stemmen gekozen in dat district. Tijdens openbare vergaderingen van De Nationale Assemblee heeft hij vaak problemen in zijn woongebied onder de aandacht van de regering gebracht. Hij kaartte daarbij onder meer onderwijs, energievoorziening en andere vraagstukken aan.

In november vorig jaar was hij de grote afwezige toen de wijziging op de wet voor de Staatsschuld door het parlement werd behandeld. Tegenover de Ware Tijd stelde hij wegens ziekte de vergaderingen niet te hebben bijgewoond. Echter, in NDP-kringen werd vermoed dat Linga zich opzettelijk onvindbaar had gehouden om niet te hoeven stemmen. 'We hebben al geruime tijd contact met hem. Sinds vorig jaar had hij al signalen gegeven dat hij het niet eens was met het beleid van de NDP en ook niet met het beleid naar het binnenland toe', zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Voorts zag Linga, dat de VHP in het binnenland een aantal ontwikkelingsgerichte projecten met name in de agrarische sector en trainingen had gegeven aan bewoners om zelfredzaam te zijn. Ook de wijze waarop de partij in het binnenland structuren heeft georganiseerd en kernen heeft opgezet die hebben bijgedragen aan een aantal microprojecten, zou in goede aarde zijn gevallen bij de voormalige NDP'er.

Volgens Santokhi heeft Linga aangegeven achter de visie en ontwikkelingsgedachte van de VHP te staan. 'In feite wilde hij al geruime tijd geleden overkomen, maar we hebben het aan hem overgelaten om dat goed te doen zonder dat hij problemen zou krijgen binnen zijn eigen partij. Uiteindelijk heeft hij beslist en we verwelkomen hem. Het is gedurfd en moedig om in deze fase, waarbij hij NDP-parlementariër is, deze stap te nemen', aldus de voorzitter.

Het Assembleelid heeft de overstap gemaakt na afstemming met zijn structuren in zijn woongebied, zegt de VHP-voorzitter. 'Hij kiest voor een beter beleid en betere toekomst', luidt de reactie van Santokhi op de vraag van de krant hoe het te rijmen valt met het beleid van de VHP om overlopen van eigen mensen te ontmoedigen door ze een anti-overloopcontract te laten tekenen, terwijl de partij wél overlopers uit andere partijen overneemt en accommodeert.

Het vertrek van het voormalige hoofdbestuurslid is voor de NDP als een verrassing gekomen.

NPS: 'Sociaal pakket lijkt wanhoopspoging regering om kiezers te beïnvloeden'

NPS eist dat  toegezegde verhogingen niet leiden tot verdere waardevermindering Srd'


De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt dat er maatregelen getroffen dienen te worden om het volk tegemoet te komen bij vooral de financiële problemen die ze vandaag de dag ondervinden. 

'Wij hadden gehoopt dat deze maatregelen eerder genomen waren en niet twee weken vóór de verkiezingen van 25 mei waardoor het lijkt op een wanhoopspoging van de regering om de kiezers te beïnvloeden hun stem uit te brengen op de huidige regering', beweert de NPS in een vandaag, dinsdag 12 mei 2020, verklaring, aldus Starnieuws.

'Als volk hebben wij te maken met de financieel-economische problemen door het slechte beleid van de huidige regering van de afgelopen jaren en thans de problemen met betrekking tot het coronavirus. Als we naar de aangekondigde specifieke maatregelen van de regering kijken, dan merken we dat ze probeert in te spelen met verhogingen op diverse gebieden. Zo zal de AOV en Kinderbijslag drastisch worden verhoogd, en zullen belasting maatregelen getroffen worden die verlichting moeten brengen.'

'We eisen wel, dat de toegezegde verhogingen niet ertoe zullen leiden dat verdere waardevermindering van de Surinaamse dollar zal plaatsvinden, waardoor de aangekondigde maatregelen niet zullen leiden tot het oplossen van de problemen die het volk meemaakt. De NPS gaat voor stabiele en waardevaste verbeteringen van de financieel-economische situatie en hoopt dat ons volk daadwerkelijke verlichting, van de benarde situatie waarin wij op dit moment verkeren, zal kunnen merken.'