dinsdag 16 oktober 2018

RGD-arts Lachman wil dat BOG of NIMOS luchtmetingen doen omgeving Ornamibo

Lachman: 'Toename aantal mensen met hoofdpijn, loopneus en hoesten' 


Al enkele dagen wordt geklaagd over de aanhoudende rookontwikkeling die van Ornamibo komt. De RGD-poli Houttuin is centraal gelegen ten opzichte van de rook. Arts Premdew Lachman, daar werkzaam, geeft aan dat de situatie heel erg is. 'Al enkele dagen komen er mensen met klachten, zoals hoofdpijn, een infectie van de bovenste luchtwegen, loopneus en hoesten. Ook zien wij dat bij bepaalde mensen wat huidirritaties optreden.'

Nadat het poli-personeel een toename van deze gevallen opmerkte, heeft de arts er werk van gemaakt om het aantal personen, dat met deze klachten kwam, te turven en volgens hem zijn er 15 tot 20 mensen langsgekomen met deze symptomen. En dat is het aantal, dat hij maandagmorgen heeft geconstateerd, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 16 oktober 2018.

In de loop van de dag kan dit aantal toegenomen zijn. Verder nog waren er ook koortsgevallen bij kinderen zichtbaar. 'Wat ik tevens gemerkt heb, is dat de scholen uit het gebied gesloten zijn. Ikzelf heb het personeel gewaarschuwd met een mondkapje rond te lopen en de patiënten zo snel mogelijk te helpen en zelf naar huis te gaan. Het is te adviseren liever binnenshuis te blijven en etenswaren en drank afgesloten te houden.'

Op de poli is men momenteel de symptomen aan het bestrijden. De meest voorkomende symptomen zijn hoesten, loopneus en hoofdpijn, wat meestal veroorzaakt wordt door allergie. Het is vooral nog onduidelijk welke klachten zich verder kunnen voordoen, omdat het niet bekend is welke schadelijke stoffen in die rook zitten.

'Ik heb zelf gebeld met het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg) en hen gevraagd te onderzoeken welke stoffen in de lucht zijn. Het is een zeer gemakkelijk onderzoek, waarbij de instanties, hetzij BOG of NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), monsters kunnen nemen om dit te achterhalen. Ik ben namelijk bang dat er heel wat giftige stoffen vrijkomen, die verantwoordelijk kunnen zijn voor de irritaties die we zien optreden', zegt de arts.

Het even inademen van de rook is volgens hem niet zo erg. Ziekten ontstaan wanneer er een concentratie is van giftige stoffen. 'Hoe langer je dit inademt, hoe hoger de concentratie en gevaarlijker. Er kunnen in dit kader ernstigere situaties optreden als deze rookconcentratie langer aanblijft.'

530 Tankwagens gaan water leveren aan bijna 4 miljoen mensen in Mexico-Stad

(Bron foto:Cinthya Stettin/Milenio)
Eind oktober worden 13 stadsdelen van Mexico-Stad afgesloten van water wegens werkzaamheden


530 Tankwagens zullen water gaan leveren aan bijna 4 miljoen mensen in Mexico-Stad. De stad bereidt zich voor op een waterafsluiting van een week. Als het water wordt uitgeschakeld voor 3.8 miljoen mensen in 13 stadsdelen van Mexico-Stad aan het eind van de maand, zullen 530 tankauto's worden opgeroepen om mensen te bevoorraden. 

Onderhoudswerkzaamheden aan het Cutzamala-aquaduct beginnen op 31 oktober en duren vier dagen, maar de Nationale Watercommissie (Conagua, Comisión Nacional del Agua) heeft gewaarschuwd, dat er nog eens vier dagen nodig zullen zijn om het netwerk te stabiliseren, wat betekent dat de waterlevering niet terug zal zijn naar normaal tot na 8 november.

Sacmex (Sistema de Aguas de Ciudad de México), de waterafdeling van Mexico-Stad, heeft ervoor gezorgd dat tankauto's water gaan verspreiden. Hoewel water gratis beschikbaar zal zijn, zal voorrang worden gegeven aan scholen, ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen en verpleeghuizen.

Sacmex voegt 50 nieuwe locaties toe aan de 28 die het al heeft, waar watertrucks kunnen tanken. Alles wordt door de politie bewaakt. De stadsdelen zelf zullen waterleveringsschema's en routes voor Sacmex voorbereiden om te volgen.

Ondertussen is er een run op emmers en andere containers om water op te slaan. De krant Milenio meldde maandag 15 oktober 2018, dat honderden bewoners containers van maximaal 120 liter waterreservoirs kochten als voorbereiding op de week zonder water.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/Milenio)

16 Lichamen gevonden in een clandestien massagraf bij Guadalajara, Mexico

Lichamen gevonden in kuil op braakliggend terrein in Tonala, aan rand Guadalajara


Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn 16 lichamen gevonden, waaronder die van twee vrouwen, in een clandestien massagraf in West-Mexico. De lichamen werden gevonden in een kuil op een braakliggend terrein in Tonala, aan de rand van de stad Guadalajara in de staat Jalisco.


Een Jalisco-staatsfunctionaris, niet gemachtigd om bij naam te worden genoemd, zei dinsdag 16 oktober 2018, dat onderzoekers nog steeds op de site werken en dat aantal gevonden lichamen nog niet definitief is. De functionaris zei, dat de lijken al weken geleden begraven zijn.


Drugskartels in Mexico gebruiken vaak dergelijke clandestiene kuilen om zich te ontdoen van de lichamen van hun slachtoffers of rivalen. De staat is de thuisbasis van het Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, een van de machtigste criminele organisaties van Mexico.

(Suriname Mirror/Mexico Codigo Rojo/El Heraldo de Saltillo/The Associated Press/Proceso/ Twitter)

'Zonder buitenlandse hulp komt de duikboot echt niet meer naar boven'

Verdachte zeven Colombianen en één Cubaan in cocaïne-duikboot-zaak komen voorlopig niet vrij


De zeven Colombianen en één Cubaan die zijn aangehouden in verband met de Colombiaanse cocaïne-duikboot komen voorlopig niet vrij. Dat zei de rechter maandag tijdens de tweede zitting van deze zaak, aldus de Ware Tijd dinsdag 16 oktober 2018. Daarmee werd het verzoek van de advocaten Benito Pick, Raoul Lobo en Edward Redjopawiro van de tafel geveegd. 

De rechter is - net als de Officier van Justitie - van mening dat er nog steeds ernstige bezwaren zijn tegen de verdachten, onder wie twee vrouwen. Ook zou er vluchtgevaar bestaan.

Volgens het voorlopige onderzoek behoren ze tot een internationale drugsorganisatie, die haar basis in Colombia heeft. Ook zouden zij allen op hun eigen manier structureel en duurzaam een bijdrage hebben geleverd aan de bouw van de duikboot, die op 28 februari in beslag is genomen door de politie.

Lobo meent, dat er geen sprake kan zijn van een criminele organisatie, omdat er geen duurzaam samenwerkingsverband was tussen de verdachten. 'Dat is nergens gebleken uit het onderzoek. Ik zie alleen maar vage termen zoals 'vermoedelijk en het is niet uitgesloten dat'. Ik zie geen ernstige bezwaren in het dossier, alleen maar vermoedens', aldus de advocaat.

Lobo stoort zich ook ernstig aan het feit, dat de duikboot nu is verdwenen. Dit kan volgens hem zeer belemmerend zijn voor het verdere onderzoek. 'Het bewijsmiddel moet altijd getoond kunnen worden, maar dat is nu niet het geval. Zonder buitenlandse hulp komt de duikboot echt niet meer naar boven, want Suriname heeft dat geld niet.'

Ook Pick is niet overtuigd van de bezwaren die na het onderzoek zijn vastgesteld. Zo kan het er bij hem niet in, dat één van de vrouwelijke verdachten, die als kokkin fungeerde, is aangehouden. De advocaat vraagt zich af of de verdachten slechts zijn ingesloten, omdat ze Colombianen zijn. Hij voerde verder aan, dat uit het dossier nergens is gebleken dat de verdachten voorbereidingen troffen voor de uitvoer van cocaïne. De Cubaan zou als asielzoeker in Suriname vertoeven.

Volgens de Officier van Justitie zijn Jimenez P. en Luis R. de kopstukken die in Suriname opereerden namens het drugskartel. Maar, de bijdrage van de overige verdachten, Gonzales C., Alonso V., Sanchez P., Albida B., Margarita B. en Mirabel G., moet niet worden onderschat.

De Officier van Justitie haalde aan, dat alle verdachten zich op de locatie van de duikboot hebben begeven. Ook zou uit telefonische gesprekken zijn gebleken, dat er wel contact was tussen de verdachten. Volgens de rechter waren de plannen al goed in elkaar gezet om cocaïne vanuit Afrika via Suriname naar Europa te transporteren. Het zou gaan om ruim zes ton cocaïne die vervoerd zou worden door de bende.

De zaak is uitgesteld tot 9 november wanneer getuigen worden gehoord.

PALU: 'Een visie op afval en afvalverwerking is nu meer dan ooit dringend noodzakelijk'

'Suriname gaat door met deze mensonvriendelijke opslag en begraven van vuil'


De wijze waarop we vuil verwerken te Ornamibo is niet alleen slecht voor mens en milieu, het is ook nog verspilling van geld. Bovendien is het niet duurzaam, omdat de berg afval niet oneindig kan groeien. Deze discussie wordt telkens actueel als omwonenden weer de dupe worden van misstanden op de vuilstortplaats, zoals de afgelopen dagen met de vuilbrand. Ook Paramaribo kreeg een deken van stinkende rook over zich heen. 

Het verontrustende hierbij is dat de bemoeienissen van de regering wederom beperkt zijn gebleven tot het bestrijden van de brand. Een visie op afval en afvalverwerking is nu meer dan ooit dringend noodzakelijk. Terwijl deze manier van vuil storten in vele landen als primitief wordt beschouwd, gaat Suriname door met deze mensonvriendelijke opslag en begraven van vuil. 


Als Surinamers moeten we ons bewust worden van dat het niet alleen anders kan, maar dat het anders moet. Productie, consumptie en afvalverwerking in samenlevingen worden tegenwoordig in één adem genoemd als we praten over afval. Al bij de productie moet verpakkingsmateriaal worden gebruikt met het oog op hergebruik. Suriname is voor wat dat betreft overwegend een importland en kan weinig hieraan doen. 

Maar, door importbeperkende maatregelen waaronder een milieuheffing op bijvoorbeeld plastiek en ander milieuonvriendelijk materiaal kan dit geld opleveren om deze materialen te verwerken. Voorts kan onze consumptie door wetten en regels zodanig worden ingericht dat die zo min mogelijk afval produceert. Organisch afval kan gerecycled worden. Het gebruik van milieuonvriendelijke verpakkingsmiddelen (waaronder plastieken zakken) kunnen met een doordacht beleid worden teruggedrongen. 

Tenslotte is afvalverwerking in vele landen een money making business. Geld kan worden verdiend uit het recyclen van vuil en uit de energie die wordt opgewekt uit organisch afval en het verbranden en vergassen van andere soorten van vuil en afval. 

Met een juist beleid kan binnen 3 jaren de vuilophaal en –verwerking worden geordend en bovendien op een milieuvriendelijke wijze plaatsvinden. Diverse landen in de regio hebben dit proces al doorgemaakt. Voor wat dat betreft hoeft het wiel niet meer te worden uitgevonden. Wet- en regelgeving aanpassen, het invoeren van bestemmingsheffingen als een milieuheffing en statiegeld op plastieken flessen en het extra belasten van overige plastieken verpakking, het gescheiden ophalen van vuil zijn enkele maatregelen die moeten worden genomen. Het geheel moet dan worden afgesloten met het aantrekken van investeerders in de vuilverwerking waarvan enkelen al met voorstellen zijn gekomen. Deze investeerders kunnen met behulp van de eerder genoemde bestemmingsheffingen worden gestimuleerd in hun activiteiten. 

Opgewekte energie bij vuilverwerking levert ook geld op. Deze energie kan met de nieuwe elektriciteitswet op het EBS-netwerk eventueel tegen een ander tarief waarbij de consument mag bepalen welke energie gebruikt wordt. Bij een gezonde concurrentie zal de energie prijs op zo'n manier omlaag kunnen gaan.

Bij een juiste inrichting van de hele kolom, van productie, consumptie en onze afvalverwerking, kan op een duurzame wijze een zogenaamde nieuwe “zero waste” Surinaamse samenleving worden gecreëerd. Een andere weg is er niet op de lange termijn, omdat de huidige wijze van vuilophaal en –verwerking niet duurzaam is. Het is niet meer een kwestie van “kunnen”, maar “moeten”. Doorgaan op dit pad betekent dat elke samenleving uiteindelijk aan de eigen afval ten onder zal gaan. Zoals op vele andere gebieden, zal dus beleid moeten worden gemaakt vanuit een bepaalde ideologische benadering hoe we Suriname op lange termijn willen ontwikkelen en inrichten. 

Vooralsnog zien we nog teveel een korte termijn beleid dat gericht is op symptoombestrijding. De brand is inmiddels 'geblust' te Ornamibo en de omwonenden door artsen behandeld. De vraag is, wachten we weer op de volgende ramp of heeft de regering nu eindelijk de juiste lessen hieruit geleerd. Zoals op vele vlakken, het probleem is niet het aanpakken van de dag tot dag problemen. Die job kan door eenieder worden gedaan.

De lange termijn ontwikkeling van Suriname zal slechts op gang komen als we beseffen dat we ons minder moeten richten op de korte termijn en de volgende verkiezingen, maar meer waar we samen met Suriname over 50 jaren willen zijn. 

PALU Secretariaat

Medewerk(st)ers ADRON gaan weer over tot staking, vijf uur werken in ochtenden

Personeel wacht nog steeds op salaris van september


Medewerk(st)ers van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) hebben over de maand september nog steeds geen salaris ontvangen. Het is al de zoveelste keer dat de lonen niet op tijd zijn overgemaakt door de werkgever. Wars van deze situatie gaat het personeel morgen 'part-time' in actie, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 oktober 2018.

Er zal alleen tussen zeven uur ‘s morgens en twaalf uur ‘s middags arbeid worden verricht 'totdat hun salaris over de maand september is gestort'. De bond hoopt dat er spoedig verbetering komt in de ontstane situatie, waardoor de actie niet verscherpt hoeft te worden. Omdat de arbeiders zich medeverantwoordelijk voelen voor het bedrijf is vooralsnog niet gekozen voor een algehele werkonderbreking. Het besluit is gisteren door het bestuur van de vakbond, AWO, per brief meegedeeld aan de directie van het staatsbedrijf.

'Ondanks inspanningen van ons allen, is het weer niet gelukt om de medewerkers van SNRI/Adron aan het eind van de maand over hun salarissen te laten beschikken. De afgelopen maanden werden de salarissen kort na het einde van de maand uitbetaald. Vandaag is het medio van de maand oktober en de werknemers hebben nog steeds hun salaris over de maand september niet ontvangen. Ook is er geen enkel zicht wanneer het salaris wel uitbetaald zal worden', staat in de brief.

Volgens de bond zorgt deze situatie voor ongerief voor het personeel. 'Wij zijn de mening toegedaan dat aan dit steeds terugkerend probleem een eind moet komen. Het levensonderhoud van de werknemer en hun gezinnen komt in ernstig gedrang.' 

De werknemers zijn, aldus het bondsbestuur, vastberaden om een eind te brengen aan de steeds late betaling van hun lonen. Ook is besloten om in het vervolg, bij late uitbetaling, hetzelfde actiemodel - dagelijks vijf uren werken - te hanteren, totdat er een duurzame oplossing is gevonden.

Bouterse doet aan 'damage control'

Bouterse: 'Het woord lawaaischoppers was niet bedoeld voor het traditioneel gezag'

'Bouterse is een lawaaischopper, hij maakt overal lawaai, hij is iemand die alleen maar bluft'


Op de dag van de kranslegging bij het Monument van 10 oktober 1760 zei president Bouterse, dat hij geen boodschap heeft aan lawaaischoppers. Het woord 'lawaaischoppers' schoot bij een groot deel van de binnenlandbewoners in het verkeerde keelgat. Dat is te begrijpen, je kunt de mensen die aan de Liba Krutu hebben deelgenomen, niet op deze manier beledigen of onheus bejegenen. Toen Bouterse door had, dat het woord ‘lawaaischoppers’ niet in goede aarde was gevallen bij de binnenlandse bewoners, probeerde hij aan damage control te doen.

In het radioprogramma Bakana Tori benadrukte hij dat het woord ‘lawaaischoppers’, dat hij op het Plein van 10 oktober 1760 uitte, niet bedoeld was voor het traditioneel gezag. Maar, het kwaad is inmiddels al geschied. 

Voor eenieder is het duidelijk, dat Bouterse alle aanwezigen, inclusief het traditioneel gezag, voor lawaaischoppers heeft uitgemaakt. Immers, het traditioneel gezag was daar ook aanwezig. Als Bouterse achteraf nader verklaart, dat het woord 'lawaaischoppers' niet bedoeld was voor het traditioneel gezag, dan houdt hij niet alleen de samenleving voor de gek, maar houdt zichzelf ook voor de gek. Als je een rein geweten hebt en eerlijk bent hoef je niet aan damage control te doen, zo simpel is dat ding. 

De president merkte op, dat hij het jammer vindt, dat men politiek wenst te spelen met deze gevoelige kwestie. Het zou juist verstandig zijn geweest van de regering om te gaan luisteren wat de mensen te vertellen hadden. Dit is een gemiste kans voor de regering. 

Het nu wel duidelijk dat juist Bouterse, met deze zaak politiek speelt, want die Liba Krutu, past niet in het politieke straatje van hem. Bouterse had gedacht politiek munt te slaan uit die Liba Krutu, maar dat is hem juist duur komen te staan. 

Naar mijn mening is het afwijzen van granman Albert Aboikoni door de 'Liba Krutu' op Dritabiki een aangelegenheid van de binnenlandbewoners. Misschien hebben ze nog meer tijd nodig om tot een juiste beslissing te komen, ze moeten zelf hun granman kiezen. 

Bouterse is natuurlijk furieus over het besluit van die Liba Krutu, daarom heeft hij die mensen uitgemaakt voor lawaaischoppers. 

Het is niet de eerste keer dat Bouterse ongenuanceerde en absurde uitspraken doet. Tijdens de viering van de 41ste jaardag van de Staat Suriname in Commewijne, zei Bouterse dat we niet moeten laten misleiden door domme mensen. Maar, telkens blijkt dat Bouterse, zelf laat misleiden door zijn domme adviseurs. Zij adviseren hem, het volk zaken te beloven die hij niet kan uitvoeren. Op diezelfde vergadering zei Bouterse het volgende: 'We weten dat water een groot probleem is en ik beloof u dat voor eind 2017 het waterprobleem in Commewijne zal zijn opgelost. Dat wan taki joe ab bouw moro oso in Commewijne, wan eigenlijk hér fotó wan kon tan na Commewijne.' We zitten nu in oktober 2018, en het waterprobleem is nog steeds niet opgelost. 

Dus in feite is Bouterse een lawaaischopper, hij maakt overal lawaai dat hij dit gaat oplossen of dat gaat oplossen maar niks kan oplossen, hij is iemand die alleen maar bluft. 

Idris Naipal

Oud-minister Joyce Williams: 'Waar blijven journalisten om kritische vragen aan de regering te stellen?'

(Bron foto: Facebook)
'Samenleving moet geïnformeerd worden over wat er aan de hand is, ik ben ontevreden over aanpak'

 
De vervuilde lucht die al dagen boven delen van Paramaribo hangt, neemt volgens ex-minister Joyce Williams, van het vroegere ministerie van Arbeid Technologie en Milieu (ATM), al vormen aan van een ramp. 'De autoriteiten gaan er laks mee om. Scholen sluiten en het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) is nog niet eens in beeld. Onderwijs gaat hierbij verloren om maar niet te praten over het geld dat daar tegenover staat', zegt Williams vandaag, dinsdag 16 oktober 2018, in de Ware Tijd.

De vervuilde lucht wordt veroorzaakt door de brand op de vuilstortplaats Ornamibo. Hoewel de brand is geblust hangt er al dagen een enorme smog boven delen van Paramaribo. Zij maakt zich boos, dat er nog geen concrete acties vanuit de autoriteiten worden ondernomen om de samenleving te informeren. Williams zegt, dat in haar tijd er vanuit het milieubeleid - dat er toen was - reeds actie zou worden ondernomen door met de ministeries van Openbare Werken en Volksgezondheid te praten.

De ex-bewindsvrouwe, die in Houttuin woont, maakt zich zorgen over de gezondheidssituatie van de overige omwonenden. 'Je ziet de rook niet, maar ruikt het wel. Ik loop voorlopig niet in de omgeving. Ik hou mijn ramen en deuren gesloten.'

De mate van vervuiling in de lucht op dit moment zou volgens haar het triggerpunt moeten zijn om in actie te komen. 'De samenleving moet geïnformeerd worden over wat er aan de hand is. Is de rookontwikkeling onder controle? Hoe bescherm je jezelf en je kroost?'

Zij zegt dat ATM altijd voorstander was van een integrale benadering. 'Ik ben ontevreden over de aanpak. Waar blijven de journalisten om de kritische vragen aan de regering te stellen, zoals zij mij elke woensdag op de stoep ondervroegen?

Volgens haar is het ministerie van ATM vanaf haar instelling in 2000 bezig geweest beleid te formuleren. Williams zegt, dat het departement vanaf toen al met OW gesprekken voerde over de herinrichting van de vuilstortplaats. 'We waren zwaar bezig op het gebied van awareness. We hadden nagedacht over het collecteren van het vuil.'

Statenlid Gilmar Pisas (MFK) woedend over roof cocaïne uit politiecomplex Rio Canario, Curaçao

'Hoe moeten ze ons beschermen als ze hun eigen huis nog niet eens kunnen beschermen?'

'Minister van justitie Girigorie en hoofd van de politie Mauricio Sambo moeten hun posities opgeven'


Statenlid Gilmar ‘Pik’ Pisas van oppositiepartij Movementu Futuro Kòrsou (MFK) is woedend over de roof van cocaïne uit het politiecomplex in Rio Canario. 'Hoe moeten ze ons beschermen als ze hun eigen huis nog niet eens kunnen beschermen?' zegt Pisas. 'Wij kunnen niet anders dan concluderen dan dat de minister van justitie Quincy Girigorie en het hoofd van de politie Mauricio Sambo hun posities moeten opgeven na deze gebeurtenis.' Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 oktober 2018.


Pisas vindt dat Girigorie verantwoordelijk is en dat hij de boel voor de gek houdt.

'Een paar weken geleden nog laat hij samen met Sambo tijdens een persconferentie met een mooie Powerpoint-presentatie zien dat de criminaliteit flink terugloopt. En dan worden we nu wakker met de bittere werkelijkheid dat zelfs de kantoren van ons politiekorps niet veilig zijn en dat als de onderwereld besluit om naar binnen te gaan om hun bezittingen terug te halen dat ze gewoon niet tegen te houden zijn.'

'Dan zegt het Openbaar Ministerie in een eerste persbericht ook nog, dat er geen wapens, drugs en geld zijn buitgemaakt, maar wel cocaïne. Een simpele vraag dringt zich dan op: is cocaïne geen drug? Maar ja, zoals we van hem gewend zijn, legt de woordvoerder van het OM liever de nadruk op zijn eigen show dan op het geven van juiste informatie aan de media.'

Hoogste bieder op onroerend goed Howard Johnson Hotel, Curaçao, krijgt ook achterstallige grond- en onroerendezaakbelasting

Marktwaarde van de te veilen 15 kadastrale delen zou 18,25 miljoen gulden bedragen

Inzetprijs is echter 9,5 miljoen gulden voor totale project


De hoogste bieder op het onroerend goed en de bijbehorende erfpachtrechten van het Howard Johnson Hotel in Otrobanda, krijgt bij zijn aankoop ook de achterstallige grond- en onroerendezaakbelasting en erfpachtrechtbetalingen van de vorige eigenaar ‘cadeau’. Ter waarde van 1,175 miljoen gulden. 

Dit valt op te maken uit de conceptnota van afrekening van Notariskantoor Moerdijk & Palm (voorheen Notariskantoor Eshuis), dat verantwoordelijk is voor de veiling die morgenochtend zal plaatsvinden, aldus vandaag, dinsdag 16 oktober 2018, het Antilliaans Dagblad.

Het Howard Johnson Hotel van eigenaar Emmazicht werd naar verluidt geveild vanwege een lang uitstaande hypotheekschuld. Die geruchten worden in de nota echter niet bevestigd. Wel staat er een post van 542.187 gulden aan achterstallige grondbelasting en onroerendezaakbelasting en nog eens 633.270 gulden aan achterstallige erfpacht. Dit verklaart waarschijnlijk ook de inzetprijs van 9,5 miljoen gulden voor het totale project, die veel lager is dan de executiewaarde van 12,775 miljoen, zoals taxateurs van Alliance Real Estate Services en RvM Design & Taxaties in juni hebben vastgesteld in opdracht van Banco di Caribe.

De marktwaarde van de 15 kadastrale delen die onder de hamer gaan bedraagt volgens hun berekeningen zelfs 18,25 miljoen.

Tijdelijke ministeriële regeling taxfree winkelen op Curaçao is een feit

Regeling beoogt bestedingsniveau van cruisetoeristen te verhogen en bedrijvigheid te stimuleren


De Tijdelijke ministeriële regeling taxfree winkelen, op 24 september ondertekend door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en op 3 oktober uitgegeven door minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR), is een feit. Deze regeling beoogt het bestedingsniveau van cruisetoeristen op Curaçao te verhogen en de bedrijvigheid, met name in Punda en Otrobanda, te stimuleren, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 oktober 2018.

De combinatie van de verwachte verhoging van het bestedingspatroon per cruisetoerist en de groei in het aantal cruisetoeristen dat Curaçao jaarlijks aandoet zal leiden tot een additionele jaarlijkse bijdrage aan de Curaçaose economie van 36,5 miljoen dollar.

Het Antilliaans Dagblad heeft het betreffende Publicatieblad (2018 nummer 53) geanalyseerd. De regeling geeft vrijstelling van omzetbelasting (ob) bij verkoop aan afnemers die niet in het heffingsgebied, Curaçao dus, wonen of gevestigd zijn.


'Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, dient de ondernemer die de vrijstelling claimt te kunnen aantonen dat de verkochte goederen daadwerkelijk het heffingsgebied verlaten', aldus de toelichting op de ministeriële regeling. In het verleden werd hiervan al gebruikgemaakt bij verkoop door winkeliers in Punda en Otrobanda. Het bleek echter niet eenvoudig om te kunnen aantonen dat de verkochte goederen daadwerkelijk het heffingsgebied verlieten.

De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om onder een aantal specifieke voorwaarden, ingeval van verkoop aan cruisetoeristen, de verkoop vrij van ob te kunnen doen. 'Daarbij wordt uitgegaan van de verkoop van belastingvrije producten door aangewezen ondernemers.'

Autoriteiten lijken loslopend vee in onder andere Coronie ongemoeid te laten - 'Het heeft onze aandacht, maar de mensen moeten ook meewerken'

Voor veel bewoners is loslopend vee een doorn in het oog


Volgens de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 16 oktober 2018, dat de autoriteiten machteloos schijnen te staan wat betreft het probleem van loslopend vee. Het vraagstuk doet zich al jaren voor, maar een oplossing blijft uit. Het gevolg is dat burgers nog steeds schade en hinder ondervinden. Albert Feller is één van de gedupeerden. Hij heeft gemeend om op een aparte manier aandacht te vragen.

‘Wij hebben hier ruim vijftien jaar last van koeien. Wie helpt?’ De tekst op een banner die de man aan de voorzijde van zijn woning te plantage Mary’s Hope in Coronie heeft geplaatst. Wie daar voorbij rijdt, kan het niet missen. 'Praten schijnt geen zin te hebben dus ik dacht, weet je wat? Ik laat het zien', zegt Feller.

Op een deel van het perceel waar hij woont wil hij planten, maar dat wordt hem moeilijk gemaakt door het loslopende vee. 'Die beesten betreden het terrein massaal, alsof ze hier thuishoren. Ze trappen op mijn watermeloenen aanplant', zegt hij. Hij vindt het niet nodig om zijn beklag te doen bij het districtscommissariaat. 'Nee. Het heeft geen zin.'

Feller verwijst naar een verklaring van Mike Nerkust die enige tijd als districtscommissaris waarnam in Coronie. In die verklaring werden eigenaren van loslopend vee aangemaand om hun dieren van een herkenbaar merkteken te voorzien. Bij niet naleving daarvan, zou alle loslopend vee na die periode zonder pardon worden opgepakt en afgevoerd worden naar het openbare slachthuis. Hij heeft een vergrote kopie van de verklaring naast de banner geplaatst. Hij merkt, dat ondanks de harde sancties die toen werden aangekondigd, men toch last bleef hebben van loslopend vee. Daarom verwacht hij nu, onder het bewind van de huidige districtscommissaris, RemieTarnadi, ook geen verandering.

Tarnadi heeft de banner voor het huis van de gedupeerde burger ook gezien. De districtscommissaris zegt, dat het op zich een uitdaging is om dit probleem aan te vechten. Dat komt veelal door de ons-kent-ons cultuur in het district. Hij denkt dat personen die last hebben van loslopend vee er daarom niet voor kiezen om de dieren te schutten, terwijl dat juist de oproep is vanuit het commissariaat. 'Het heeft onze aandacht, maar de mensen moeten ook meewerken.' 

Tarnadi stelt dat de vee-eigenaren zelf ook het gevoel moeten hebben dat dit niet kan.

Zo'n dertig omwonenden met gezondheidsklachten door brand Ornamibo naar arts

Bij brand vrijkomende rookwolken en giftige stoffen groot gezondheidsrisico


Ongeveer dertig personen uit de omgeving van vuilstortplaats Ornamibo hebben zich gisteren gemeld bij acht artsen in de buurt. Dit blijkt uit een inventarisatie die het ministerie van Volksgezondheid heeft gemaakt. De meeste mensen die naar de arts met klachten zijn gegaan zijn van Houttuin. 

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid zegt vandaag, dinsdag 16 oktober 2018, op Starnieuws dat de klachten betrekking hebben op irritatie aan de luchtwegen, astmatische klachten en allergie. Ook een vermoeide brandweerman is naar de arts geweest.

De bewindsman verwacht vandaag een beter beeld te krijgen van mensen die medisch zijn behandeld. Veel kinderen hebben overgegeven op scholen. Ook leerkrachten klaagden over hoofdpijn en luchtwegirritatie.

De minister heeft samen met districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost mondkapjes uitgedeeld in de omgeving. Zij zijn huis aan huis geweest. Een regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin zal zich vandaag oriënteren in de omgeving.

De scholen in de buurt blijven dicht tot en met vrijdag. De regering komt met een plan van aanpak. Het streven is erop gericht om vrijdag de zaak opgelost te hebben.

Scholen in de omgeving van Ornamibo blijven vooralsnog gesloten

Minister Elias deelt als mosterd na de maaltijd 5.000 mondkapjes uit aan omwonenden...

... maar, het kwaad is al geschied....


Tot vrijdag zijn de scholen in de omgeving van Ornamibo gesloten. Dit besluit heeft de regering gisteravond genomen. Een delegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin zal zich vanmorgen, dinsdag 16 oktober 2018, oriënteren in het gebied. 

President Desi Bouterse laat via de directeur van het Nationaal Informatie Instituut, Clifton Limburg, weten dat het streven erop gericht is om vrijdag de situatie bij de vuilstortplaats genormaliseerd te krijgen.

De regering betreurt het, dat sommige politieke partijen munt proberen te slaan uit de situatie. Hierop wordt verder niet ingegaan, maar die opmerking van regeringszijde raakt kant noch wal. Juist met zo'n opmerking is het de regering die de brand naar de politiek uitbreidt. De regering zal duiden op de betrokkenheid van met name VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien bij de gang van zaken rond de vuilstort en dat toont hij als een van de weinigen van het politieke pluche al vele jaren.... in tegenstelling tot de regering en het zogenaamde instituut NIMOS.

Limburg deelt mee, dat de president vanaf dag één zich buigt over de ontstane situatie. Hij heeft de instructie gegeven dat de hoge regeringsdelegatie ter plekke gaat. Er zal ook een plan van aanpak worden gepresenteerd. Behalve het sluiten van scholen, zijn er nog meer maatregelen genomen. Rapers op de vuilstortplaats, wordt de toegang ontzegd. Er zijn meer middelen ingezet om de situatie te normaliseren.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid en districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost zijn gistermiddag huis aan huis geweest in de omgeving. Zij hebben mondkappen verdeeld aan de bewoners, beter (te) laat dan nooit.....

Minister Elias zegt nu op Starnieuws, dat het in eerste instantie om 5.000 mondkapjes gaat die verdeeld worden.

Sinds begin vorige week is er brand op de vuilstortplaats. De brandweer kon niet gelijk beginnen met het blussen, omdat er infrastructurele maatregelen moesten worden getroffen, aldus brandweercommandant Radjen Jakhari. Watertoevoer was een probleem, over bulldozers en graafmachines beschikt de brandweer niet, die moesten bij derden betrokken worden. Het vuur woedt niet alleen aan de oppervlakte. Ook tussen en onder de bergen afval smeult er nog een heleboel. De dikke rookwolken zorgen ook voor enorm veel overlast. Mensen zijn ziek geworden en vrezen voor hun gezondheid. Tientallen kilometers verder ondervinden mensen last van de rook en geur van verbrand plastiek.

Paar honderd deelnemers aan stille mars vragen aandacht voor, vooral, geweld tegen vrouwen

Gruwelijke moord op Monaliza Mijnard leidt tot schokgolf door Suriname

'Dit is de druppel die de emmer doet overlopen, het moet ophouden nu'


Een paar honderd mensen namen gisteravond deel aan de stille mars tegen geweld, in het bijzonder geweld tegen vrouwen. Aanleiding was de moord op Monaliza Mijnard door haar ex-partner. De organisatie gaat een petitie indienen bij De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 16 oktober 2018.

Mijnard werd door haar ex-partner R.G. vermoord. Hij heeft tegenover de politie bekend, dat hij haar lichaam daarna heeft verbrand. Zij was eerder als vermist opgegeven. Haar zoon had via Facebook met een video, de hulp ingeroepen van de samenleving om haar te vinden. Hij had daarbij een foto van haar bromfiets, waarmee ze vertrokken was, gedeeld. De bromfiets is gedemonteerd teruggevonden.

Haar dood is voor grote delen van de samenleving een schok.


'Dit is de druppel die de emmer doet overlopen', zegt Sandra de Wit, initiatiefneemster van de stille mars. Ze is erg onder de indruk van de opkomst. 'Het is goed, want we moeten een sterk signaal sturen. Het moet ophouden nu!'

'Sranan uma, no mek’ frede de yu basi. Noso na yu libi y’o lasi!', druke De Wit de vrouwen op het hart. 'De loop is niet bedoeld om gevoelens van haat tegen mannen aan te wakkeren. De mannen zijn in deze ook kwetsbaar en hebben ook hulp nodig.' 

Sibrano Pique en de voorzitter van DOE Steven Alfaisi hebben namens de mannen de deelnemers die overwegend uit vrouwen bestond, toegesproken. 'Dat het zo langer niet door kan gaan, staat vast. Mannen zijn ook nodig om het probleem de kop in te drukken. Mannen moeten vrouwen niet meer zien als beesten', riep Pique. 'Er zijn nog mannen die weten hoe het hoort dus dit signaal is niet voor hen bestemd. Te a vrouw wan gwe, brada a no yu eigendom, mek a go. Tra sma de san ab en fanowdu. Nanga yu, sondro yu, a vrouw kan go libi go dore ete.'

Na de loop werd een petitie getekend door de deelnemers.

Morgen wordt op Geyersvlijt nog een stille mars gehouden. Deze loop is niet alleen bedoeld als signaal dat geweld tegen vrouwen ingedamd moet worden. Het is ook om medeleven te tonen met de nabestaanden. Met de mars willen de bewoners en vrienden de laatste eer bewijzen aan hun geliefde.

Verdriet en ongeloof bij NPS na moord op partijgenote Monaliza Mijnard

'Een vrouw die steeds onbaatzuchtig haar schouders onder het politieke werk zette'


De moord op zijn partijgenote Monaliza Mijnard heeft bij NPS-voorzitter Gregory Rusland en partijgenoten een enorme golf van verdriet en ongeloof teweeggebracht. Het ging volgens Rusland om een vrouw die steeds onbaatzuchtig haar schouders onder het politieke werk zette. Het doel was niet voor zichzelf, maar om een bijdrage te leveren aan de opbouw van land en volk. 

'De NPS keurt het in strenge bewoordingen af dat de afgelopen periode veel vrouwen middels geweld om het leven zijn gebracht. Het streven van de politieke organisaties is om te werken aan het vormen van stabiele personen die zich in de maatschappij kunnen ontwikkelen. Daarbij is het van eminent belang dat er rolmodellen zijn die het socialisatieproces van personen positief kunnen beïnvloeden.'

'Ook de NPS ondersteunt de stille loop vanuit het Onafhankelijkheidsplein, die vanavond, maandag 15 oktober 2018, wordt gehouden. Zij wijst op de gelijkwaardigheid die er tussen vrouwen en mannen op alle niveaus moet zijn; ook in de thuissituatie. Huiselijk geweld wordt met klem afgewezen en afgekeurd.'

Nieuwe Onderwijswet kent geen zittenblijvers meer

'Systeem van doorstromen heeft in meerdere landen zijn nut bewezen'


De nieuwe Onderwijswet, waaraan nog wordt gewerkt, zal enkele opvallende veranderingen bevatten ten opzichte van de huidige wetgeving. Dat verzekert Marie Levens, deskundige op het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, aldus de Ware Tijd maandag 15 oktober 2018. Ze stelt dat problemen waarmee vooral scholieren al jaren worstelen, duurzaam zullen worden opgelost.

Eén van de zaken die zeker wegvalt is 'blijven zitten'. 'Je krijgt een school zonder zittenblijvers, maar waar kinderen gewoon door kunnen gaan. Zij die langzamer zijn dan anderen, doen er iets langzamer over. Je moet meerdere modellen hanteren voor de kinderen waardoor ze de lessen kunnen begrijpen.'

Levens stelt dat dit systeem van doorstromen niet nieuw is. Het heeft in meerdere landen, waaronder Nederland, België, Jamaica en Guyana, zijn nut bewezen. 'Het is iets wat wij nog niet hebben gedaan, maar landen om ons heen doen het al. Daarom gaan we het nu ook doen.'

Met de nieuwe wet zullen de lessen praktischer gericht zijn. Ze wijst erop dat leerkrachten zich meer zullen moeten aanpassen aan hoe de kinderen gemakkelijker kunnen leren.

Minister Lilian Ferrier stelt dat de wet in grote lijnen af is. Overigens, het gaat volgens haar niet alleen om dit ontwerp, maar om een pakket van vijf wetgevingsproducten. Ze noemt als voorbeeld het primaire-, secundaire-, beroep- en universitaire onderwijs, die beter geordend moeten worden met de nieuwe wetgeving. Een commissie van juristen is bezig de ontwerpen te bekijken. Nu al is een aantal leerkrachten getraind om op een andere manier les te geven. Evaluatie heeft aangetoond dat de kinderen die hierbij betrokken zijn enthousiast zijn om de lessen te volgen.

'Iets als wegens leeftijd overgaan is kindermishandeling. Het is misdadig, dat iemand die een jaartje ouder is, maar de stof niet zo goed begrijpt, door moet stromen om in een hogere klas te komen waar hij of zij nog minder van de leerstof begrijpt. Dat kan niet', zegt Ferrier.

De minister deelt verder mee, dat begin 2019 op een groot onderwijscongres belanghebbende groepen zich zullen mogen uitspreken over de nieuwe Onderwijswet. Daarna zal het proces gefinaliseerd worden en zal er naar accreditatiemogelijkheden uitgekeken worden.

Belgisch baggerbedrijf Jan De Nul Group gaat toegangskanaal tot haven Guayaquil, Ecuador, baggeren

(Bron foto: Jan de Nul)
Jan de Nul was in augustus 2008 een van de zes bedrijven die Surinamerivier wilde uitbaggeren


Jan De Nul Group gaat het 95 kilometer lange toegangskanaal tot de haven van Guayaquil in Ecuador baggeren en onderhouden. Dankzij dit contract, een concessie, zal de haven van Guayaquil kunnen concurreren met de modernste Latijns-Amerikaanse haventerminals langs de Stille Oceaan, wat een boost zal geven aan de Ecuadoraanse economie en bevolking, zo bericht de Belgische krant Nieuwsblad, Aalst, maandag 15 oktober 2018. 

Voor dit contract moet het bestaande toegangskanaal van 9,6 meter diep verder uitgediept worden. Voortaan zullen schepen de haven moeten kunnen in varen bij hoogwater en met een diepgang van 12,5 meter.


De Nul zal voor deze baggerwerken drie sleephopperzuigers en een cutterzuiger mobiliseren. In de maritieme toegang tot het havenkanaal, lokaal bekend als ‘Los Goles’, zal Jan De Nul ook de rotsformaties op de zeebodem verwijderen. Jan De Nul voorziet de verdiepingsbaggerwerken binnen het jaar af te ronden. Nadien gaat de concessie van 25 jaar exploitatie en onderhoud in.

De kosten voor de verdiepings- en onderhoudsbaggerwerken worden gefinancierd door Jan De Nul zelf en zullen via tolheffing gerecupereerd worden.

Jan de Nul was in augustus 2008 een van de zes bedrijven uit Nederland, België en China die zich hadden ingeschreven om het destijds meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollar kostend baggerproject van de Surinamerivier uit te voeren. Uiterlijk 7 oktober 2008 zou de Maritieme Autoriteit Suriname beslissen welk bedrijf het werk gegund zou krijgen, aldus berichtte de Ware Tijd op 19 augustus 2008. Het ging verder om de bedrijven China Harbour, Dredging Internationale uit België en het Baggerbedrijf J. De Boer, MNO Vervat BV en een jointventure van Boskalis en Van Oord uit Nederland.

Anno oktober 2018 is de Surinamerivier nog steeds niet uitgebaggerd...