woensdag 30 mei 2018

Dilip Sardjoe: 'Ik heb totaal geen boodschap aan Sunil Oemrawsingh en zijn partij'

Oemrawsingh brengt Sardjoe in verband met steekpenning- enzaak Ballast Nedam

Sardjoe: 'Wat ik heb besproken met de Nederlandse Justitie gaat niemand aan'


'Hij mag op het dak gaan zitten, ik heb totaal geen boodschap aan hem en zijn partij', aldus Dilip Sardjoe, ondernemer en Surinames hoofdonderhandelaar met de Alcoa, in reactie op een aantijging van DA’91-partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh. Die vindt dat de zakenman de integriteit mist om de belangen van de Staat te dienen, omdat hij steekpenningen van Ballast Nedam zou hebben aangenomen. 

'Het past in de politiek en voor het vertrouwen dat hij niet langer namens de Staat optreedt. Het is in het belang van de samenleving en een bewijs van goed bestuur wanneer deze houding consequent is, net zoals dat het geval is geweest in het debacle met het AMC-project, waar koppen hebben gerold', aldus Oemrawsingh woensdag 30 mei 2018 in de Ware Tijd..

Sardjoe zegt dat hij helemaal niets weet van steekpenningen door Ballast Nedam aan wie dan ook. Hij zou in 2015 hierover ook zijn gehoord door de Nederlandse Justitie. 'Ik ben gehoord als getuige en niet als verdachte. Wat ik heb besproken met de Nederlandse Justitie gaat niemand aan en ik zal daarover in de publiciteit ook geen uitspraken doen.'

Oemrawsingh brengt de ondernemer in verband met de steekpenningenkwestie van Ballast Nedam, waarin het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) onlangs een voorwaardelijke straf van zes maanden en een boete van 50.000 euro heeft geëist tegen de voormalige financieel directeur van het bedrijf, Robby Asmus. Die zou betaald hebben aan de zakenman om de opdracht voor de bouw van de brug over de Surinamerivier te krijgen.

'Volgens het Nederlandse OM zou hij in 1997 bijna vijf ton in Nederlandse gulden terug hebben gekregen van Sardjoe', zegt Oemrawsingh.

Minister Yldiz Pollack-Beighle in Togo voor ACP

Pollack-Beighle woont 43e ministeriële vergadering ACP-groep met Europese Unie (EU) bij


De Afrikaanse Caraibische Pacifische (ACP) landen zijn momenteel bijeen in Lome, Togo. Het gaat om een gewone zitting die tweemaal per jaar plaatsvindt. De bijeenkomst valt samen met de 43e gezamenlijke ministeriële vergadering van de ACP-groep met de Europese Unie (EU). 

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa) vertegenwoordigt Suriname op de bijeenkomsten. De ACP Raad van Ministers bepaalt de voorwaarden en condities voor het uitvoeren van de doelstellingen van het algemeen beleid, en controleert periodiek of deze doelstellingen zijn bereikt.

De samenwerkingsrelatie tussen de ACP- EU begon in 1975 met de aanname van de 1e Lome Overeenkomst. Intussen zijn diverse overeenkomsten tussen partijen gesloten; de jongste is de Cotonou Overeenkomst in het jaar 2000. De Cotonou Overeenkomst zal in 2020 aflopen, meldt het ministerie van BuZa woensdag 30 mei 2018 via het Nationaal Informatie Instituut (NII). Het is daarom van belang dat de ACP en EU bijeenkomen voor het bespreken van de toekomstige relatie.

De drie regio’s binnen de ACP hebben elk afzonderlijk een proces van reflectie doorlopen, waarbij  van gedachten is gewisseld over de politieke en economische toekomst van het ACP-samenwerkingsverband, en van het samenwerkingsverband tussen de ACP en de EU na 2020. Daarbij is het belang van eenheid binnen de ACP-groep van landen benadrukt.

Suriname en de Europese Unie hebben al ongeveer 40 jaar een intensieve relatie, in het bijzonder op het raamwerk van de technische en financiële assistentie, die ter beschikking is van de Cariforum Regio. Suriname heeft onder meer op agrarisch gebied en ten aanzien van klimaatverandering, infrastructuur, cultuur en toerisme, assistentie gekregen. Ook de intraregionale integratie tussen de 79 lid landen van de ACP is voor Suriname een belangrijke en strategische aangelegenheid in haar buitenlands beleid, aldus BuZa.

Guyanese vissersbaas Nakool ‘Fyah’ Manohar in Guyana aangeklaagd voor moord op Guyanese visser Mohabir

Mohabir was één van de vissers die eind april voor Surinaamse kust werden overvallen

Nakool 'Fyah' Manohar wordt gezien als de opdrachtgever van de overval op de vissersboten


De Guyanese vissersbaas Nakool ‘Fyah’ Manohar is woensdag 30 mei 2018 in Guyana aangeklaagd voor moord op de Guyanese visser Tiliknauth Mohabir. Mohabir was één van de vissers op de vier boten die eind april en begin mei voor de Surinaamse kust werden overvallen en om het leven gebracht. Dit meldt de Guyanese nieuwswebsite Demerara Waves woensdagavond als 'breaking news'.

Op grond van de Anti-Zeepiraterijwet van Guyana kunnen burgers daar aangeklaagd en berecht worden ook wanneer het misdrijf op de wateren van een ander land heeft plaatsgevonden. Manohar's voorarrest werd met twee weken verlengd. Op 13 juni moet hij weer voor de rechter verschijnen.

De aanklacht is, aldus Lyndon Alves, politiecommandant van Berbice, het resultaat van het politieonderzoek dat zowel in Suriname als in Guyana is verricht naar de piratenaanval. Rechercheurs uit beide landen hebben geconcludeerd dat de overvallen geen gewone berovingen waren om economisch gewin.

Het bloedbad was een vergelding voor de moord op Manohar's broer, Somnauth Manohar. Hij, eveneens een visser, werd op 30 maart voor zijn huis te Munder doodgeschoten bij een drive-by shooting. De daders van deze moordaanslag zijn nog niet aangehouden.

De verdachte is ook ten laste gelegd dat hij betrokken was bij twee andere berovingen op zee in 2015 en 2016. Nakool 'Fyah' Manohar wordt gezien als de opdrachtgever van de overval op de vissersboten.


Komende dagen volgt nog een moordaanklacht die verband houdt met de overvallen in Suriname tegen deze verdachte.

Deel van de door Nederland in beslag genomen Euro 19 miljoen zou van 5 cambio's zijn

De cambio’s kunnen de herkomst van het geld niet verantwoorden


Het Dagblad Suriname bericht woensdag 30 mei 2018, dat zij 'van welingelichte bronnen' de namen heeft gekregen van 5 cambio’s, die mogelijk betrokken zijn bij een deel van de Euro 19 miljoen door Nederland in beslag genomen. HJ de Vries Exchange NV, Surora Exchange N., Exces NV, Unitel Exchange NV en Trade Exchange NV (Sahara Cambio) zijn expliciet genoemd. 

Het merendeel van het geld (ruim Euro 12.5 miljoen) zou aan deze 5 cambio’s toebehoren. Dit zou ook bekend zijn onder de cambiohouders. Die zijn vrijdag 25 mei 2018 door de minister van Financiën hierover ingelicht.

De cambio’s kunnen de herkomst van het geld niet verantwoorden. HJ de Vries Exchange NV en Unitel Exchange NV hebben er duidelijk voor gekozen om (nog) niet in te gaan op de kwestie.

Unitel wenst de voorzitter van de Cambiohoudersvereniging niet over te slaan.

De bedrijfsleider van Exces Cambio (voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders) is uitlandig.

Trade Exchange NV (Sahara Cambio) zou nog contact opnemen met Dagblad Suriname.

Bij Surora kon er geen leidinggevende worden bereikt.

De cambio’s in kwestie reageren in beginsel strikt op de mededeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die onlangs aangaf dat zij afspraken heeft met alle betrokken partijen om een persstilte te betrachten. De CBvS blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen.

De minister van Financiën bemoeit zich klaarblijkelijk nu persoonlijk met de zaak. De cambio’s zijn door de minister gevraagd om de herkomst van het geld schriftelijk aan te tonen. Die moeten het geld in beginsel verantwoorden. Enkele collega cambio-eigenaren denken dat het de cambio’s zal lukken om een deel van de herkomst te verantwoorden. Men reageert toch sceptisch over het alles verantwoorden. Enkelen zijn daarom verheugd niet te behoren tot de groep van 5. 'Er kan zwart geld in zitten. Dat is best mogelijk. Wij zijn niet van de partij. Men moet even zelf gaan nadenken', stelt een van de bronnen.

Regering verwerpt weer eens inhoud van een Amerikaans overheidsrapport

'Rapport 'International Narcotics Control Strategy' zonder inhoudelijk bewijsmateriaal'

'Rapportage met misleidende analyses en data in het rapport'

 
De regering is het niet eens met het negatieve beeld dat geschetst wordt over het land in het Amerikaanse rapport 'International Narcotics Control Strategy'. De regering heeft een protestnota gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten als reactie op de publicatie van het landenrapport uitgegeven in maart. 

De VS wordt gewezen op de hantering van beweringen zonder inhoudelijk bewijsmateriaal en onjuiste weergave van feiten en rapportage met misleidende analyses en data in het rapport, aldus hetministerie van Buitenlandse Zaken woensdag 30 mei 2018 via het Nationaal Informatie Instituut.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS wordt eveneens geattendeerd op de inspanningen die de betrokken instanties en autoriteiten van Suriname op het gebied van drugsbestrijding hebben gepleegd en blijven plegen en de successen die zijn geboekt op voormeld gebied.

Suriname zal verdere stappen blijven ondernemen ter versterking van het drugsbestrijdingsbeleid en blijft gecommitteerd aan de samenwerking met de betrokken Internationale instanties en autoriteiten om de drugshandel en druggerelateerde criminaliteit te bestrijden.

Suriname

OVERVIEW


Money laundering in Suriname is closely linked to transnational criminal activity related to the transshipment of cocaine, primarily to Europe and Africa. According to local media reports, both domestic and international drug trafficking organizations are believed to control most of the laundered proceeds, which are primarily invested locally in casinos, real estate, foreign exchange companies, car dealerships, and the construction sector. Public corruption also may contribute to money laundering, though the full extent of its influence is unknown. Profits from small-scale gold mining and related industries fuel a thriving informal sector. Much of the money within this sector does not pass through the formal banking system. In Suriname’s undeveloped interior, bartering with gold is the norm for financial transactions.


VULNERABILITIES AND EXPECTED TYPOLOGIES


Goods such as agricultural products, fuel, cigarettes, alcohol, and medicine are smuggled into the country via Guyana and French Guiana and are sold below market prices. Other goods are smuggled into the country with the primary aim of avoiding payment of import duties and other taxes. There is little evidence to suggest this smuggling is funded by narcotics trafficking or other illicit activity. 


Contraband smuggling likely does not generate funds later laundered through the financial system. There are indicators that TBML occurs, generally through the activities of local car dealerships, gold dealers, and currency exchanges (cambios). Money laundering may occur in the formal financial sector through banks and cambios.

There is no evidence the formal banking sector facilitates movement of currency derived from illegal drug sales in the United States. Local drug sales of cocaine in transit through Suriname are usually conducted in U.S. dollars, which may be deposited domestically.


KEY AML LAWS AND REGULATIONS


Suriname has taken a number of steps recently to improve compliance with international AML standards. For example, the International Sanctions Act (O.G. 2016 no. 31) was enacted on February 29, 2016 and came into force on March 3, 2016 to amend the International Sanctions Act (O.G. 2014 no. 54). This law establishes as a legal entity a Council on International Sanctions, with the responsibility of supervising all service providers for compliance with the International Sanctions Act.


On February 29, 2016, the Law on detailed amendment to the Law on Personal Identification Service Act (O.G. 2016 no. 32) was enacted. It was brought into force on March 3, 2016 to amend the Personal Identification Services (WID) Act. This law is directly related to the CDD obligations applicable in higher risk situations and is intended to make enhanced CDD mandatory for Suriname’s NPOs.

The Law on detailed amendment to the Law on Disclosure of Unusual Transactions Act (O.G. 2016 no 33) was enacted on February 29, 2016 and came into force on March 3, 2016 to amend the Disclosure of Unusual Transactions Act (O.G. 2002 no. 65, as amended in O.G. 2012 no. 133). The overarching intent of this amendment is to further improve the AML mechanisms linked, in part, to the Act on Capital Market (O.G. 2014 no. 53).


On February 29, 2016, State Decree (O.G. 2016 no 34) was enacted with the overarching intent to implement article 2, section 1 of the Act International Sanctions (O.G. 2014 no. 54).


CDD rules and STR requirements cover banks and credit unions, asset managers, securities brokers and dealers, insurance agents and companies, currency brokers, remitters, exchanges, auditors, accountants, notaries, lawyers, real estate agents, dealers in gold or other precious metals and stones, gaming entities and lotteries, and motor vehicle dealers.


The exchange of records between Suriname and other countries is possible via individual MOUs and mutual legal assistance requests.
Suriname is a member of the CFATF, a FATF-style regional body. Suriname’s most recent mutual evaluation can be found at: https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/suriname-1


AML DEFICIENCIES
On November 25, 2015, the CFATF issued a public statement asking its members to consider the risks posed to their financial systems by the strategic deficiencies in Suriname’s AML regime. On November 10, 2016, the CFATF recognized Suriname’s improvements in the legislative and regulatory areas and called on Suriname to continue making further improvements to achieve full compliance with international AML standards.


Suriname has requirements for enhanced due diligence procedures for foreign, but not domestic, PEPs.


During the period January to September 2016, 115 of the 306,619 STRs received by the FIU led to investigations.


Suriname is not a member of the Egmont group. Additionally, the Government of Suriname is not party to the UNCAC.


ENFORCEMENT/IMPLEMENTATION ISSUES AND COMMENTS

Suriname ratified the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in 1992. A bill on international sanctions was passed in the first half of 2016.

A gaming board was established by Law in 2009. In March 2016, the Minister of Justice and Police met with the three-member leadership team of the Gaming Board. The Board presented a plan to start operational activities in the near future. Other than the three members, the Board has no personnel.
From January to September 2016, there were four money laundering prosecutions and no convictions.Suriname

Suriname is a transit zone for South American cocaine en route to Europe, Africa, and, to a lesser extent, the United States. The 2016 introduction of direct flights between the United States and Suriname could create additional opportunities for drug trafficking. Suriname’s sparsely populated coastal region and isolated jungle interior, together with weak border controls and infrastructure, make narcotics detection and interdiction efforts difficult. There is little evidence of drug production in Suriname.


The Government of Suriname is officially opposed to narcotics trafficking, but little political will has been demonstrated to pursue vigorous enforcement. Corruption pervades many government offices in Suriname and may also play a role. Local criminal investigations of allegedly corrupt acts are rare and local prosecutions even rarer. President Desire Bouterse and Member of Parliament Ronnie Brunswijk have been convicted of drug trafficking in absentia in separate court cases in the Netherlands and France. Dino Bouterse, son of President Desire Bouterse, was sentenced in March 2015 to 16 years in prison for drug smuggling and other crimes.


Suriname installed an automated biometrics border control system for travelers at points of entry in 2013 and amended the criminal code to allow DNA as evidence in 2014. The National Assembly approved the “Acquisition and Sentence Transfer Enforcement” law in October 2016. This legislation is meant to establish the conditions under which a sentence issued by a foreign court would be applied within Suriname, as well as the conditions involved in applying the verdicts of Surinamese courts abroad.


Cargo containers carry most of the narcotics smuggled through Suriname, but smaller fishing vessels also carry drugs out to sea for transfer to larger freighters. A U.S.-funded, UN-sponsored Container Control Unit operates at the Terminal of Nieuwe Haven (Port of Paramaribo) and assisted in two drug investigations in 2016. Their operating protocol requires permission and oversight of Surinamese Customs authorities.


During the first 11 months of 2016, Surinamese authorities arrested 156 suspected drug traffickers and seized 851 kilograms (kg) of cocaine; 8,827 liters of liquid cocaine; 46.3 kg of marijuana; 19,466 MDMA (ecstasy) tablets; and trace amounts of hashish and MDMA in powder form. A 32-person Combating International Drug Trafficking (BID) team screens airport passengers on flights bound for the Netherlands.


There is one free, government-run detoxification center; other treatment centers are run by non-governmental organizations. In 2014, law-makers adopted new legislation allowing treatment for drug addiction as an alternative to criminal sentencing. As of October 2016, implementing protocols for this legislation were still being drafted.


Suriname is a party to the Inter-American Convention against Corruption and Migrant Smuggling and the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Suriname has a bilateral maritime counternarcotics enforcement agreement with the United States, as well as agreements with the Netherlands, Brazil, Venezuela, and Colombia.


 In 2016, the United States provided training, technical assistance, and material support to several elements of the Surinamese Police. The United States encourages the Government of Suriname to increase narcotics interdiction, as well as subsequent investigations and prosecutions.

Waar is de eindredacteur bij de Ware Tijd om niet al te snuggere redacteur te corrigeren???

Waar is de eindredacteur bij de Ware Tijd???Kop van artikel in de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 mei 2018: 'De Bie vraagt uitstel voor voorbereiden pleidooi' ..... vervolgens in de 2e zin: 'Waarom (uitstel) is niet bekendgemaakt.' Pfffff voor voorbereiden pleidooi, toch!!!!!😂😂😂😉 

Waar is de eindredacteur bij de Ware Tijd???

Man (80) overlijdt aan opgelopen brandwonden

Tijdens het koken ontstond er een grote vlam in de woning

Vermoedelijk was er een ergens een gaslek


De 80-jarige Harry Thomas is dinsdagmorgen overleden ten gevolge van vrijdag 25 mei opgelopen brandwonden. De politie kreeg die dag een brandmelding aan de Engelweg, aldus woensdag 30 mei 2018 het Dagblad Suriname.

Ter plaatse aangekomen werd een 80-jarige man aangetroffen, die over zijn hele lichaam brandwonden vertoonde.

Volgens het slachtoffer woonde hij in een kamer van drie  bij drie meter. Toen hij probeerde het vuur aan te maken om te koken, ontstond er een grote vlam in de woning, waardoor hij brandletsels opliep.

Volgens enkele buurtbewoners roken zij vaker gas, maar wisten zij niet van waar die geur kwam. Het vermoeden bestaat, dat er een ergens een gaslek was, die bij het aansteken van het kooktoestel vlam heeft gevat.

Premieverhoging per 1 juni bij Assuria, Self Reliance en Parsasco van de baan

Binnen drie maanden worden nieuwe tarieven vastgesteld


De aangekondigde premieverhoging per 1 juni bij de particuliere verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco is voorlopig van de baan. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bevestigt vandaag, woensdag 30 mei 2018, op Starnieuws dat de verhoging is aangehouden. 

De verzekeringsmaatschappijen en de overheid hebben afgesproken dat binnen drie maanden er nieuwe tarieven zullen worden vastgesteld. Dit is afgesproken in een bijeenkomst die de minister had met diverse betrokkenen in de sector.

Partijen zijn akkoord gegaan met de periode van drie maanden. De Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) had vicepresident Ashwin Adhin in een schrijven meegedeeld, dat de tarieven verhoogd zouden worden met 115%. Eerder was op drie brieven geen reactie gekomen.

De verzekeraars verenigd in Survam, stellen dat de tarieven verhoogd moeten worden, aangezien de druk vanuit de zorgverleners groter is geworden. Ook zouden er in deze branche verliezen worden geleden door de verzekeraars.

Nederlandse militair dood in zwembad gevonden op Curaçao

(Bron foto: Facebook)
Echtgenoot aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij dood echtgenote

Onderzoek naar drank- en drugsgebruik slachtoffer en echtgenoot


De Telegraaf bericht vandaag, woensdag 30 mei 2018, dat Marinemedewerker Bart D. op Curaçao is aangehouden in verband met de dood van zijn echtgenote en militair Iris Homan. Ze werd op 21 mei ‘s nachts gevonden in een zwembad van een huis in Montana. 

De aanhouding wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie op het eiland. D. wordt volgens een woordvoerder van het parket verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote dan wel nalatigheid.

Het onderzoek richt zich met name op overvloedig drank- en drugsgebruik door het echtpaar, wat aan de basis van een verdrinking en onvermogen het slachtoffer te redden kan hebben gelegen, aldus het OM.

Marine Homan verbleef langere tijd op Curaçao samen met haar echtgenoot, met wie ze in april 2017 trouwde. Ze werkten beiden bij de Koninklijke Marine. Haar man is logistiek medewerker bij de vloot.

De aanhouding had zondagavond plaats. De Marinemedewerker is maandag voorgeleid bij de rechter commissaris. Die schorste de hechtenis om het mogelijk te maken dat de verdachte het stoffelijk overschot naar Nederland kan begeleiden voor de begrafenis. Hij verblijft momenteel in Nederland, maar moet zich beschikbaar houden voor aanvullende verhoren.

Slechte infrastructuur brengt voortbestaan rijstsector in gevaar

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
Dammen weer vernield door tractoren die af en aan rijden om geoogste padie op te halen

Als alternatief wordt nu gekozen voor transport van de oogst met de boot


Het voortbestaan van de rijstsector komt in gevaar door de slechte infrastructuur. Door de deplorabele staat van zand- en kleiwegen kan de padie niet op de traditionele manier - over de weg - worden afgevoerd. Rijstboer Wensley Henzen van Wageningen spreekt van 'een sombere situatie', omdat de weergoden de rijstboeren niet goedgezind zijn. 

Als alternatief wordt nu gekozen voor transport van de oogst met de boot naar plekken van waaruit verder vervoer naar de pelmolens kan plaatsvinden.

Henzen stelt vandaag, woensdag 30 mei 2018, in de Ware Tijd, dat de regering jaren geleden miljoenen heeft geïnvesteerd in herstel van de polderdammen, maar nu is men terug bij af. De dammen zijn weer vernield door tractoren die af en aan rijden om de geoogste padie op te halen.

Wageningen heeft ongeveer tienduizend hectare land met een gemiddelde opbrengst van vier ton per hectare, wat neerkomt op veertigduizend ton padie die getransporteerd moet worden. Er zijn nu boten ingezet die de padie van afstanden tussen acht en negen kilometer moeten afvoeren.

De boer krijgt Srd 85 krijgt voor een baal padie, waaruit hij nog tot soms Srd 13 moet betalen per baal van zeventig kilo voor het transport naar de molen. Hij houdt dus Srd 72 over en daarmee kunnen de productiekosten niet gedekt worden. 'We kunnen nu niet praten over een kleine winst, maar wel over grote verliezen.'

De autoriteiten weten heel goed wat de problemen zijn. Als voorbeeld noemt hij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij dat een graafmachine heeft ingezet om een kanaal op te schonen zodat de boten padie kunnen transporteren, 'maar, het ergste is dat het ministerie de rijstboeren een bijdrage vraagt in de vorm van brandstof voor de graafmachine die het kanaal moet opschonen'.

Henzen grijpt de gelegenheid aan om te wijzen op het succes dat boeren, onder wie hij zelf, bereiken met rijstrassen uit Guyana. 'Waarom zijn de Guyanezen die het van ons hebben geleerd ons nu voorbijgestreefd?' Hij stelt dat 'in ons land alles stilstaat. Er gebeurt niets dat tot ontwikkeling leidt, terwijl de regering de mond vol heeft van stimuleren van het ondernemerschap.'

Prijs paspoort melkkoe voor staatskas.....

Prijs van een paspoort gaat exorbitant de lucht in, van Srd 100 naar Srd 300


Wie een uittreksel nodig heeft, moet vanaf vrijdag 1 juni Srd 5 betalen in plaats van Srd 1. Dit geldt ook voor het familieboekje. Voor een paspoort moet Srd 300 betaald gaan worden n plaats van Srd 100. Bij beschadiging zal Srd 400 in rekening worden gebracht en Srd 500 bij verlies, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 30 mei 2018. 

De waarnemend directrice van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Natasha Arupa-Wong Swie San, deelt mee dat de kosten van de overheid behoorlijk zijn verhoogd. Het was nodig om de tarieven aan te passen om de dienstverlening te kunnen garanderen. De bedragen die gevraagd werden, zijn niet meer realistisch in vergelijking met de materiaalkosten.

De aanpassing van de leges heeft mede te maken met het regeringsbeleid. De staatsbegroting wordt gesaneerd, waarbij ook gekeken wordt naar maatregelen die een opbrengstverhogend zijn, naast de bezuinigingen.

Het CBB beweert, dat kosten voor het vervaardigen van reisdocumenten bijzonder hoog zijn. De paspoorten moeten voldoen aan internationale standaarden en moeten bij een speciale drukker in het buitenland besteld worden.

CHATA Curaçao laat assessment uitvoeren van de staat van de circa 3.500 hotelkamers

(Bron foto: Curaçaose Toerisme Bureau, CTB)
'Curaçao beschikt over iets meer dan tweeduizend goede kamers, dat is niet voldoende'


Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) laat een assessment uitvoeren van de staat van de circa 3.500 hotelkamers op Curaçao. Aanleiding is de toenemende airlift naar het eiland, waarbij de vraag zich aandient, beschikt Curaçao over voldoende verzorgde hotelkamers, nu en in de toekomst? Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 30 mei 2018.

Voormalig voorzitter van CHATA Edward Suares heeft er een hard hoofd in, hij schat dat 40 procent van de hotelkamers op het eiland in matige tot slechte staat verkeert. 'Curaçao beschikt over iets meer dan tweeduizend goede kamers. Dat is niet voldoende.'

Een extra vlucht van JetBlue vanuit New York, komende maand, drie extra vluchten van Copa in juli, vier extra vluchten van Avianca in augustus en de inaugurele vlucht van Condor Airlines in november vanuit Frankfurt: het toerisme naar Curaçao zit in de lift.

'Maar, als je niet voldoende hotelkamers hebt, ben je die extra airlift ook zo weer kwijt', zegt Suares. 'Er moeten dringend nieuwe kamers bijkomen, maar ja, het geld, hè?'

Volgens het masterplan voor het toerisme zou de sector 40 miljoen dollar bij banken lenen voor het upgraden van het toeristisch product op Curaçao. Om die lening te kunnen aflossen, zou er volgens het plan een noodfonds komen, waarin de belastinginkomsten uit het toerisme worden gestort. Aan die voorwaarden is nog niet voldaan, zegt Suares. 'Er moet geïnvesteerd kunnen worden, dat geld moet er komen. Stilstand is achteruitgang. Curaçao loopt ver achter bij Aruba. Bonaire richt zich op duiktoerisme en heeft een uitgebreid culinair aanbod ontwikkeld.' 

Eind 2018 dient regering-Rutte een voorstel voor een Rijkswet Koninkrijksgeschillen in

'Ik zie uit naar gedachtewisseling op termijn aan beide zijden van de oceaan'


Het kabinet-Rutte II wil eind dit jaar een voorstel voor een Rijkswet Koninkrijksgeschillen indienen. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd (zie hierna), zo meldt vandaag, woensdag 30 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

Knops reageert hiermee op de vragen die gisteren tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) zijn gerezen over de geschillenregeling.

'Ik zie uit naar de gedachtewisseling die we hierover op termijn aan beide zijden van de oceaan ongetwijfeld zullen hebben. Laat dat in de tussentijd het zicht niet ontnemen op het aanpakken van een aantal urgente vraagstukken, zoals houdbare overheidsfinanciën, de wederopbouw van Sint Maarten en praktische samenwerking gericht op het benutten van economische kansen.'


In april liet Knops de Tweede Kamer nog weten, dat er geen tijdsplanning bepaald was voor de aanbieding en behandeling van het rijkswetsvoorstel inzake de geschillenregeling.

'Over de wijze waarop uitvoering dient te worden gegeven aan het advies over dit voorstel van de Afdeling advisering van de Raad van State, vindt nog beraad plaats', zo schreef de staatssecretaris.

Het wetsontwerp dateert inmiddels van ruim een jaar geleden.

Venezolaanse minister garandeert levering ruwe olie aan Curaçao via Petrocaribe

(Bron foto: Twitter)
Quevedo spreekt met vertegenwoordigers vakbonden van werknemers bij de Isla-raffinaderij
 

Manuel Quevedo, minister van Energie, tevens directeur van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), heeft de levering van ruwe olie aan Curaçao via Petrocaribe gegarandeerd. Hij had deze week een ontmoeting met de Isla-bonden Apri (Asosiashon Pa empleadonan staf di Rifeneria Isla), en Pwfc (Petroleum Workers Federation of Curaçao) en vakbond SGTK (Sindikato General Trahadó di Kòrsou), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 30 mei 2018.
De tekst vermeldt, dat Quevedo op instructie van president Maduro, de vertegenwoordigers van de vakbonden van werknemers bij de Isla-raffinaderij heeft ontvangen om de broederbanden aan te halen.


Tijdens de ontmoeting heeft Quevedo de solidariteit van Venezuela met Curaçao uitgesproken en de energetische veiligheid gegarandeerd met behulp van Petrocaribe.

De minister verwoordde de solidariteit met de volkeren die als broeders worden beschouwd. 'Wij heten de vakbonden, de broeders en werknemers bij de Isla-raffinaderij, welkom. Wij hebben een historische band die wij zullen blijven onderhouden.'

Reginald Huggins niet langer woordvoerder van Korps Politie Curaçao

(Bron screenshot: YouTube)
'Huggins heeft inderdaad tegen de regels van de politie gehandeld'


Reginald Huggins is niet langer woordvoerder van de politie, aldus korpschef Mauricio Sambo vandaag, woensdag 30 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad. Sambo benadrukt, dat zowel Huggins als de korpsleiding van mening zijn, dat hij niet langer als woordvoerder kan aanblijven, naar aanleiding van een incident enige tijd terug. 

Huggins raakte in opspraak nadat hij een tijd geleden in gezelschap van een vrouw werd aangetroffen in een dienstauto en zich daarbij onzedelijk gedroeg. Hij is toen tijdelijk op non-actief gezet lopende het onderzoek.

Sambo verklaarde, dat de korpsleiding het besluit om Huggins niet langer als woordvoerder aan te houden, aan Justitieminister Quicy Girigorie (PAR) heeft meegedeeld. De leiding is nu bezig om op grond van deze situatie maatregelen te treffen voor de woordvoering.

Het feit dat Huggins niet langer woordvoerder is, staat los van de zogeheten disciplinaire maatregel die tegen hem genomen zal worden, aldus de korpschef. Uit het onderzoek naar het incident is gebleken, dat Huggins inderdaad tegen de regels van de politie handelde. De korpschef wilde hierover niet in details treden.

De korpsleiding heeft het voorstel voor een disciplinaire straf aan minister Girigorie voorgelegd. Girigorie heeft de eindbeslissing in deze. Voorlopig is Richinel Zimmerman als vervangend woordvoerder aangesteld.

VES pleit voor spoedige ratificering door Assemblee van de EPA

'Het is de hoogste tijd dat het bedrijfsleven, de regering en DNA in actie komen'


De Nationale Assemblee (DNA) moet zo snel mogelijk de Economic Partnership Agreement (EPA) tussen Cariforum en de Europese Unie ratificeren. Dit heeft de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in een brief gevraagd aan de volksvertegenwoordiging, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 30 mei 2018.

De EPA is na meer dan vier jaar onderhandelen in oktober 2008 door alle betrokken landen ondertekend. Voor Suriname heeft de toenmalige minister van Handel & Industrie Clifford Marica getekend. Volgens de overeenkomst moeten de individuele landen binnen uiterlijk tien jaar dit verdrag door hun nationale parlementen laten ratificeren.

DNA heeft na een korte discussie in 2009 de behandeling van het EPA verdrag opgeschort. Bij de VES is geen enkel onderbouwd economisch argument bekend waardoor de ratificatie zo'n tien jaar moest worden tegenhouden.

Suriname heeft in 2005, ter bepaling van zijn positie in de onderhandelingen, een uitgebreide EPA studie door een internationale en een lokale consultant laten maken. Deze uitgebreide studie met diverse stakeholder workshops en trainingen, inclusief oriëntaties in Guyana, Trinidad & Tobago en Barbados is nimmer omgezet in beleid. Het rapport gaat uitgebreid in op de uitdagingen waaronder de effecten van belastingvrije importen uit Europa op de belastinginkomsten van de Staat en de 13 branches/productgroepen die op de lokale markt mogelijk bedreigd zullen worden. Het rapport identificeert de tien meest kansrijke productgroepen/branches die hierdoor hun exporten naar Europa kunnen uitbreiden.

De VES is van mening, dat er dringend behoefte is aan meer economische kennis en kunde in de bestuurlijke besluitvorming en de beleidsuitvoering. Na tien jaar conferenties bezoeken inzake EU-ACP en EPA, zonder zichtbare actie c.q. zichtbare voordelen voor Suriname, is het de hoogste tijd dat het bedrijfsleven, de regering en DNA in actie komen, vindt de VES.

'Het gaat namelijk niet alleen om het ratificeren, maar vooral om de noodzakelijke condities te creëren zodat enerzijds onze kwetsbare lokale productie- en dienstverlenende bedrijven ondersteund worden om te overleven en anderzijds de producenten met exportpotentie meer competitief te maken op de EU markt.'

De VES benadrukt, dat het hier niet gaat om economische hoogstandjes, maar slechts om eenvoudige stimuleringsprogramma’s die in nauwe samenspraak met de desbetreffende branches in de private sector worden afgesproken en ook daadwerkelijk uitgevoerd.

De schade aan de economie van Suriname van het niet-ratificeren is tijdens het laatst gehouden nationaal congres uitgebreid aangegeven. Wat niet aan de orde is gekomen, maar wel van cruciaal belang is, is de committering van regering, DNA en bedrijfsleven om op de meest korte termijn te starten met de voorgestelde programma’s. 'Dan pas zal EPA ratificatie ook de werkelijke voordelen voor ons land opleveren', stelt de VES.

Assemblee bespreekt ontwerpwet Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen

Kensenhuis (NDP): 'Komt kinderarbeid voor in Suriname en wat doet de regering hiertegen?'

Jogi (VHP) wil graag, dat regering de relatie tussen kinderarbeid en armoede wegwerkt


'Uit voorlopige gegevens van een onderzoek onderzoek naar kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), het onderzoeksinstituut IMWO (Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek), het Algemeen Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Arbeid, blijkt dat kinderen overwegend aan kinderarbeid doen in de informele sector', zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake het tegengaan van kinderarbeid en het verrichten van arbeid door jeugdige personen (Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen). Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 30 mei 2018.

Moestadja ging in op vragen van leden van de commissie van rapporteurs. De volksvertegenwoordigers stelden, dat er veel kinderprostitutie is in de goudvelden. 'Gezien het karakter van de informele sector heeft Arbeid nog minder grip op deze sector. Wanneer is voor het laatst de informele sector onderworpen aan een gedegen wetenschappelijk onderzoek door een regering? Dat is een vraagstuk dat wij met de meeste spoed moeten aanpakken', benadrukte Moestadja.

Hij verwacht over twee maanden de recente gegevens over de verschillende vormen van kinderarbeid. Op basis van deze data zal het ministerie de regering voorstellen om gepaste acties te ondernemen.Zowel de voorzitter van de commissie, Patrick Kensenhuis (NDP), als zijn fractiegenote Silvana Afonsoewa wilden van de regering weten wat de status is van kinderarbeid in Suriname. 'Komt kinderarbeid voor in Suriname en wat doet de regering hiertegen', was de vraag van Kensenhuis.
Moestadja bevestigde dat en zei, dat met de wetgeving een stap wordt gemaakt om dit probleem aan te pakken. Afonsoewa is blij, dat in de wet rekening gehouden wordt met de binnenlandbewoners, waar een andere cultuur is. Maar, zij benadrukte dat dezelfde regels gelden voor de kinderen in het binnenland als in Paramaribo. 'We leven nu in een moderne tijd. Ook de jeugdigen en jongeren daar willen genieten van onderwijs. Zij willen meegaan met hun cultuur, maar ze moeten ook dezelfde rechten en plichten hebben als de kinderen in de stad.'

Commissielid Mahinder Jogi (VHP) wilde van de regering weten of zij een relatie ziet tussen de heersende armoede en kinderarbeid. Hij vindt, dat het maken en uitvoeren van deze wet niet alleen de verantwoordelijkheid is van het ministerie van Arbeid, maar ook van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

'Het is goed om wetgeving te maken, maar het is ook goed om wetgeving effectief toe te passen. Als je dat niet kan, dan blijven het zwarte letters op een stuk wit papier en gaat de samenleving mee met de verpaupering. De jeugd verliest haar toekomst en wij verliezen goede burgers die een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van Suriname', zei Jogi. 'Laten we de kinderen sturen naar een toekomst welke voor hen perspectieven zal bieden. Als zij in de mijnbouw willen werken, laten zij dat doen als Natin'ers of ingenieurs en niet als onderbetaalde handlangers van andere mensen te midden van de kwikvervuiling.'

Jogi wil graag dat de regering de relatie tussen kinderarbeid en armoede wegwerkt door zoveel mogelijk het armoedevraagstuk aan te pakken.

'Kinderarbeid is niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een oorzaak', sprak Patricia Etnel (NPS) die ook de relatie tussen armoede en kinderarbeid aankaarttee. 'Het houdt armoede in stand, omdat kinderen die werken vaak niet naar school gaan. Het kinderfonds van de VN, Unicef, heeft hierin een belangrijke rol, omdat het samenwerkt met partners om kinderarbeid in landen terug te dringen.' Zij vroeg daarom aan de regering wat de samenwerking is tussen haar en Unicef om kinderarbeid terug te dringen of een oplossing hiervoor te brengen. Zij wilde ook weten wat het beleid van de regering is om de kinderen te beschermen.

'Zijn er duidelijke wetten die onze kinderen beschermen binnen het gezin, omdat we allemaal de knippa-verkopers zien, maar we weten niet wat er allemaal binnenshuis gebeurt. De begeleiding mist binnen het gezin, omdat de ouders het steeds sociaal maatschappelijk moeilijker krijgen. Ik wil tijdens de openbare plenaire vergadering niet alleen de minister van Arbeid zien en ik wil weten wat de regering concreet heeft gedaan om onze kinderen te beschermen.'

Carl Breeveld (DOE) pleitte voor een Kinderombudsman. 'De Kinderombudsman lijkt ook wel iets om op te pakken in dit verband. Dat is een onafhankelijke autoriteit die klachten mag ontvangen, zaken mag onderzoeken en de minister adviseren die belast is met arbeidsaangelegenheden.' Hij is ook de mening toegedaan, dat een ombudsman in zijn algemeenheid goed zou zijn voor Suriname. 'Burgers hebben nogal wat klachten over de overheid die op bepaalde gebieden nalatig is of niet de gewenste service biedt welke verwacht mag worden van een respectabele overheid. Maar, de regering moet ook samenwerken met bedrijven en ervoor zorgen dat eerlijke fatsoenlijke lonen worden gegeven aan ouders, zodat kinderen geen arbeid hoeven te verrichten. Het is belangrijk dat we dit serieus nemen.'

In de 'Wet Arbeid Kinderen en Jeugdige personen' wordt kinderarbeid omschreven als werk dat kinderen hun kindertijd, hun potentie en hun waardigheid ontneemt, en welke schadelijk is voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Het gaat in deze om werk dat mentaal, lichamelijk, sociaal of moreel gevaarlijk is voor kinderen. Hun scholing komt in gedrang doordat de kinderen niet naar school kunnen omdat zij moeten werken, zij de school vroegtijdig moeten verlaten of zij moeten hun school combineren met lange werkuren en zware arbeid. Onder kind wordt verstaan eenieder jonger dan 16 jaar. Donderdag wordt de wet in een openbare plenaire vergadering behandeld.

Vrouwelijke leerkracht aangehouden verdacht van seksueel misbruik van leerlinge (16)

Vrouw zou meerdere malen zijn betrapt op misbruik en daarom vaak zijn overgeplaatst naar andere school...


De Ware Tijd meldt dinsdagavond 28 mei 2018, dat de vrouwelijke leerkracht E.S. deze maand in verzekering is gesteld door de politie wegens seksueel misbruik. Het vermoeden bestaat dat de vrouw seksuele handelingen heeft gepleegd met een zestienjarige leerlinge.

Aangifte zou zijn gedaan door de ouders van de tiener nadat zij zuigvlekken op het lichaam van hun dochter hadden waargenomen. E.S., leerkracht op een LBO-school, gaf de leerlinge ook 'een gift van geel metaal', schrijft de Ware Tijd.

Na de aangifte werd de leerkracht opgespoord en aangehouden. Naar verluidt is de vrouw meerdere malen betrapt op dergelijke handelingen en is daarom vaak overgeplaatst naar een andere school.  Kennelijk is in die zaken geen aangifte gedaan....

De politie onderzoekt de zaak verder.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Paraguay heeft voor het eerst in de geschiedenis, tijdelijk, een vrouwelijke president

(Bron foto: Twitter)
Alicia Pucheta (68) neemt tot medio augustus plaats in van afgetreden president Cartes


Paraguay zal voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke president hebben, althans tijdelijk, nadat Horacio Cartes maandag 28 mei voortijdig is afgetreden. Vicepresident Alicia Pucheta, 68, zal het mandaat van Cartes voltooien, nadat hij ontslag heeft genomen om senator te worden.

Op 15 augustus begint de conservatieve Mario Abdo Benitez, gekozen in de peilingen van 22 april, aan zijn vijfjarig mandaat als president van een van de armste landen van Latijns-Amerika.

Het parlement zal het aftreden van Cartes bevestigen en Pucheta vandaag, woensdag 30 mei 2018, als interim-president afkondigen. Tegenstandster van de legalisatie van abortus, komt Pucheta van de rechtse Colorado-partij, die al tientallen jaren aan de macht is in Asuncion.


Oppositie senator Desiree Masi zei, dat zij de benoeming van Pucheta niet ziet als een vooruitgang voor vrouwen in Paraguay. 'Een vrouw die haar volledige onderwerping aan de machthebbers heeft getoond, vertegenwoordigt ons niet', zei ze. 'Op een dag zal een vrouw aan de macht komen zoals ze zou moeten, via de stembus.'

Maar Lilian Samaniego, een senator van de Colorado-partij, begroette de toetreding van de voormalige advocate tot de positie als een voorbeeld om 'Paraguayaanse vrouwen te motiveren om te blijven vechten voor echte gelijkheid in kansen met mannen.'

Paraguay heeft slechts acht vrouwen onder de 45 senatoren, en 11 van de 80 leden van het Lagerhuis. Het ontslag van Cartes was verwacht sinds hij in de verkiezingen van april tot lid van de Senaat was verkozen. De nieuwe senatoren moeten worden beëdigd op 30 juni.


Paraguay - ingeklemd tussen Argentinië, Bolivia en Brazilië - kende een consistente economische groei tijdens de vijf jaar aan de macht zijnde tabaksmagnaat Cartes, maar slaagde er niet in om aanhoudende armoede, corruptie en drugshandel van zich af te schudden.

Het blijft een land van contrasten, nog steeds gekenmerkt door de dictatuur van 1954-1989 van generaal Alfredo Stroessner. Ondanks een officiële campagne tegen endemische corruptie, blijft Paraguay nummer 135 van de 180 landen op de corruptie-index 2017 van Transparency International.(Suriname Mirror/AFP/Twitter)

Archeologen en drones ontdekken meer dan 25 nieuwe geogliefen bij de Nazcalijnen in Peru

Dankzij dronebeelden meer reusachtige afbeeldingen ontdekt, onder andere van orka en dansende vrouw 

(Bron foto: EPA)


Archeologen hebben met drones meer dan 25 nieuwe geogliefen ontdekt nabij de Nazcalijnen in de kustwoestijn in het zuiden van Peru. Dat deelt het ministerie van Cultuur dinsdag 29 mei 2018 mee. De geogliefen zijn enorme tekeningen in het woestijnzand in de Peruaanse pampa's. 

Dankzij dronebeelden hebben wetenschappers nog meer reusachtige afbeeldingen ontdekt, onder andere van een orka en een dansende vrouw.

De meeste van de recent ontdekte afbeeldingen zijn het werk van de Paracascultuur. Ze zijn meer dan tweeduizend jaar oud en bijgevolg honderden jaren ouder dan de Nazcalijnen van de hand van het Nazcavolk. Dat zegt Johnny Isla, een archeoloog van het Peruaanse ministerie van Cultuur.'Drones geven ons de kans om onze documentatie te vergroten en nieuwe groepen van figuren te ontdekken', aldus Isla. 'We hebben nog niet tussen de geogliefen gewandeld, we hebben alleen foto's genomen. Dit is de eerste fase van het onderzoek', zegt de archeoloog.

In tegenstelling tot de Nazcalijnen, waarvan de meerderheid enkel zichtbaar is vanuit de lucht, zijn de pas ontdekte 'Palpalijnen' aangebracht op heuvels en kunnen ze gezien worden vanaf de grond.


De Nazcalijnen zijn tientallen figuren van dieren en geometrische vormen die werden aangebracht in het woestijnzand op de Peruaanse hoogvlakte. Dankzij de unieke klimaatomstandigheden in de regio werden de figuren al die tijd bewaard. Niemand weet precies waartoe de Nazca- en Palpalijnen precies dienen, waarom ze zo groot zijn of waarom ze zo lang deel uitmaakten van de cultuur van de precolumbiaanse volkeren.

'In totaal spreken we over ongeveer 1.200 jaar waarin geogliefen gemaakt werden in de regio', aldus Isla.

De Nazcalijnen werden in 1994 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed, maar hebben te lijden onder de druk van Peruanen die zich illegaal in het gebied vestigen en verkeer dat van de nabijgelegen snelweg afwijkt.


(Suriname Mirror/Reuters/YouTube/EuroNews/Diario Correo/Twitter)

Jaarlijks whale watching seizoen Colombia breekt aan met zo'n 3.000 bultruggen voor Pacifische kust

(Bron foto: going2colombia.com)
Verwacht wordt dat meer dan 35.000 toeristen de regio zullen overspoelen om walvissen te spotten


Deze week markeert het begin van Colombia's jaarlijkse walvis spotten (whale watching) seizoen met zo'n 3.000 bultruggen die naar verwachting zullen afdalen naar de Pacifische kust van het land. De jaarlijkse 'bedevaart' van 8.000 kilometer zal tonen hoe walvissen uit het ijskoude water van Antartica naar de westelijke kustlijn van het land trekken.


Verwacht wordt dat meer dan 35.000 toeristen de regio zullen overspoelen om een ​​glimp op te vangen van enkele van 's werelds meest majestueuze wezens. Liefhebbers krijgen de kans om walvissen te zien springen en spelen in het water terwijl ze luisteren naar de melodieën die mannetjes gebruiken om hun vrouwelijke tegenhangers te verleiden. Hun echo's, die tot 25 kilometer onder water kunnen reiken, zouden uren te horen zijn.Het seizoen, dat officieel start in juni en duurt tot september, heeft ook al waarnemingen met een groep walvissen gespot in de buurt van het eiland Gorgona, ongeveer 35 kilometer van het vasteland. 'In Gorgona hebben we sinds afgelopen weekend een bericht over van bultruggen', zegt Ximena Zorilla, hoofd van het Parque Nacional Natural (PNN) in Gorgona. 'Vissers die het beschermde gebied bezochten, vertelden ons dat een groep werd waargenomen die op weg was naar het noordelijke deel van de Colombiaanse Stille Oceaan.'

Tussen juli en augustus wordt verwacht dat het grootste aantal walvissen dicht bij de kust zal komen voor paringsdoeleinden. Uramba Bay, Malaga, Gorgona en Utria Parken, samen met de stranden van Flores, Coqui, Arusi, Juanchaco en Ladrilleros worden naar verwachting whale watching hot spots, volgens een PNN-bericht.

Wetenschappers zullen ook afdalen naar de regio om te bestuderen wat National Geographic het 'meest complexe' lied in het dierenrijk noemt. Bultruggen, die kunnen groeien tot 20 meter lengte en tot 40 ton wegen - even groot als een bus - voeden zich met krill, plankton en andere kleine vissen en migreren ondanks hun enorme omvang verder dan enig ander zoogdier op aarde.

(Suriname Mirror/Colombia Reports)

Moeder Natuur nu bedreiging voor Hidroituango-dam in Colombia

Terwijl werknemers hun posten eerder moesten verlaten, hebben ze dat nooit hoeven doen vanwege Moeder Natuur


Ondanks grote menselijke inspanningen, hebben aardverschuivingen en -bevingen nu een angstgevoel veroorzaakt, dat de grootste dam van Colombia het zou kunnen begeven. Aardschokken zaterdag en maandag 28 mei 2018 vormden genoeg bedreiging voor arbeiders die probeerden de Hidroituango-dam - aan de Cauca Rivier bij Ituango in het departement Antioquia - redden van instorten, om hun posten gedwongen te verlaten.

De noodtoestand kwam na een korte periode van hoop; ingenieurs en bouwers hadden met succes de dammuur gebouwd die de terugkeer van meer dan 25.000 geëvacueerde mensen naar hun huizen mogelijk zou maken.Het management van het EPM-nutsbedrijf (Empresas Públicas de Medellín), dat verantwoordelijk is voor de bouw van de in moeilijkheden geraakte dam, maakte maandag de beslissing van wat zich presenteert als een geheel nieuwe bedreiging voor de dam die elk moment zou kunnen uiteenspatten.


'Voor de veiligheid en preventie zijn degenen die doorlopende restauratieve werken van het project hebben uitgevoerd, geëvacueerd', aldus een verklaring van het in Medellin gevestigde bedrijf maandag.

Terwijl werknemers hun posten eerder moesten verlaten, hebben ze dat nooit hoeven doen vanwege het gerommel van Moeder Natuur, wat een heel nieuw gevaar blijkt te zijn en nog een tegenslag in wat een drukke maand voor EPM is geweest.


Het bedrijf is gedwongen het bouwproject om te zetten in een reddingsmissie voor de maximaal 100.000 inwoners die wonen in 12 stroomafwaartse gemeenten, die overstroomd kunnen raken mocht de dam hetb begeven.

Ondanks het feit dat werknemers de klok rond hebben geracet om de 'fundamentele' 410 meter hoogte op damwanden te bereiken en ze beloven om het met stenen nog eens vijf meter te versterken voor 'aanvullende verzekering', zijn er nog steeds ernstige zorgen voor nabijgelegen bewoners.

'EPM herhaalt dat bewoners die stroomafwaarts van het project wonen, nog steeds in een staat van permanente alertheid verkeren en dat niet mogen verlagen. Om deze reden is het essentieel om waakzaam te blijven voor de veiligheidswaarschuwingen van de autoriteiten', zei EPM.


Burgemeester Federico Gutierrez van Medellin zei, dat als de dam zou bezwijken, overstromingen gemeenten zoals Nechi in 18 uur, Caucasia in tien, Caceres in vijf en Puerto Valdivia in slechts een uur zouden bereiken.

Meer dan 8.000 mensen verblijven om veiligheidsredenen in tijdelijke onderkomens, aldus radiostation La FM. Als voorzorgsmaatregel is ook een tunnel afgesloten die aansluit op de nabijgelegen gemeente Ituango. In plaats daarvan is er een bootshuttle ter beschikking gesteld voor getroffen inwoners, met een extra veerdienst om voertuigen over te dragen die naar verwachting tegen het einde van de week beschikbaar zullen zijn.

Een groep geologen blijft de hele site in de gaten houden.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/YouTube/El Tiempo/El Espectador)

Greenpeace zou wereldwijd meerdere '#MeToo' incidenten in de doofpot hebben gestopt

'We zijn soms blind geweest voor onrecht binnen onze eigen organisatie'Greenpeace zou meerdere #MeToo incidenten tussen werknemers in de doofpot hebben gestopt. In Zuid-Amerika werden volgens klokkenluiders naaktfoto’s van vrijwilligers verspreid. Al op 29 april berichtte Suriname Mirror over misstanden binnen Greenpeace in Zuid-Amerika.

44 Oud-werknemers spreken vandaag, dinsdag 29 mei 2018, in Vrij Nederland van ’een patroon’, aldus De Telegraaf. Hun klachten zouden zijn weggemoffeld.

Het schandaal speelt zich af op het kantoor van de milieu-organisatie in Buenos Aires. Tien vrouwen en drie mannen klaagden daar over logistiek directeur Leonardo Silva.  Hij zou onder meer privénaaktfoto’s van een vrijwilligster hebben laten zien aan andere mannelijke medewerkers. Ook stalkte hij vrouwelijke collega’s en maakte denigrerende en seksistische opmerkingen. Maar, ook zijn baas Prieto bleek volgens Vrij Nederland geen haar beter.

'Op kantoor keek de directeur naar porno, het geluid aan. Toen we op reis waren voor een campagne, stond hij op een dag vrijwel naakt, met alleen een handdoekje voor zijn geslachtsdeel voor mijn hoteldeur', citeert het blad een klaagster.

Greenpeace zegt in een reactie, dat Prieto voorlopig op non actief is gesteld. De 44 klagers wendden zich uiteindelijk tot het kantoor van Greenpeace in Amsterdam.

In 2011 en 2012 was er ook al een schandaal binnen Greenpeace. In India klaagden twee vrouwen over intimiderende toenaderingspogingen van een mannelijke collega. 'Eén vrouw kreeg zelfs het bevel om zich ’s nachts op ’s mans hotelkamer te vervoegen. In plaats van krachtig in te grijpen, reageerde het management met neerbuigende suggesties', schrijft VN. De vrouwen moesten onder meer leren om beter voor zichzelf op te komen.

Achteraf vindt de organisatie dat daar veel te laat is ingegrepen. 'Het besef van deze tekortkomingen bij het Indiase kantoor heeft geleid tot ons initiatief om wereldwijd een nieuwe integriteitssysteem op te zetten, dat vorig jaar unaniem werd goedgekeurd door de vergadering van de algemeen directeuren.'

Ook van een kantoor in Zuidoost-Azië kwamen klachten. Een jonge 'Papoea-antropologe en bosactiviste’ voelde zich als werkster gebruikt en vond dat ze 'denigrerend werd behandeld’. Vrij Nederland constateert: ’Vrouwen krijgen zelf de schuld, klagers worden terugverwezen naar de regionale kantoren waar de daders de hand boven het hoofd wordt gehouden.'

In een schriftelijke reactie laat Greenpeace aan het blad weten, dat 'de manier waarop in het verleden met klachten van collega’s bij een aantal regiokantoren is omgegaan', inderdaad niet door de beugel kan, maar dat er de afgelopen jaren vele positieve maatregelen zijn genomen 'ter voorkoming van gevallen van onacceptabel wangedrag op de werkvloer'.

'Terwijl we in de buitenwereld strijd voerden voor natuur en klimaat, zijn we soms blind geweest voor onrecht binnen onze eigen organisatie. We zijn hard op weg – en soms is die weg hobbeliger dan gewenst – naar een organisatie waarin gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit door iedereen worden gezien als onmisbaar voor het realiseren van een groene en vreedzame toekomst. We zijn soms blind geweest voor onrecht binnen onze eigen organisatie.'