maandag 11 december 2017

SZF maakt deel declaraties over aan medisch specialisten en huisartsen

Een bedrag van Srd 900.000 moet nog worden betaald aan de huisartsen

SZF-directeur:  'Het grootste gedeelte is al betaald, wij hopen dat de rust hiermee weer is teruggekeerd'


De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, bevestigt maandagavond 11 december 2017 op Starnieuws, dat maandag voor de medische specialisten en huisartsen geld is overgemaakt. Aan de specialisten is Srd 3 miljoen overgemaakt van de declaratie van Srd 5,6 miljoen en voor de huisartsen Srd 2,3 miljoen. Een bedrag van Srd 900.000 moet nog worden betaald aan de huisartsen. 

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) had voor maandagavond een spoed algemene ledenvergadering uitgeschreven. Het enige agendapunt was de achterstallige betaling van het SZF. Nu is een deel van de declaraties betaald.

Kromodihardjo stelt, dat altijd in twee tranches wordt betaald aan de medici. Hij is blij dat het gelukt is om de gelden over te maken. 'Het grootste gedeelte is al betaald. Wij hopen dat de rust hiermee weer is teruggekeerd', stelt de SZFdirecteur.

Alphons Levens; 'Por’ a tori'

Por’ a tori


Deze bromfietser is sportief, dacht ik
trimmend over het fietspad, tegen het verkeer in,
maar uiterst links houdend:
hij toetert niet geïrriteerd voor mij
omdat ik nog linkser had moeten lopen
tot onder de voorbijrazende auto’s.

Deze bromfietser is netjes gestopt,
uiterst rechts van mij, voor hem links,
er zou gemakkelijk een andere brommer
tussen ons tweeën kunnen razen;
een hand ging naar zijn hemdzak,
de andere in zijn broekzak.

In het hem voorbijrennen
zie ik vanuit mijn ooghoek nog net
die vlam van zijn aansteker;
liever was hij niet gestopt,
maar was hij mij ook boos toeterend
en misschien ook uitscheldend voorbijgeraasd.

Alphons Levens,
11 december 2017.

VOS-directeurenberaad stelt minister Peneux ultimatum van 24 uur

'Bewindsman geeft bewust vertekend beeld over directievoering en functioneren leraren binnen onderwijs'
 

Het VOS-directeurenberaad vraagt minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om binnen vier en twintig uur publiekelijk de gedane uitspraken van de vorige week in De Nationale Assemblee en op een persconferentie te rectificeren.

'Het getuigt van goed fatsoen dat u de onwaarheden rectificeert', luidt een zin in een brief die is getekend door zevenentwintig VOS-directeuren. Dit besluit heeft het beraad genomen tijdens een spoedvergadering vandaag, maandag 11 december 2017, aldus de Ware Tijd.

Het collectief van directeuren stelt, dat de bewindsman bewust een vertekend beeld over de directievoering en het functioneren van leraren binnen het onderwijs in het bijzonder de IMEAO-scholen heeft gegeven. De directeuren stellen, dat de minister de leraren onterecht in een kwaad daglicht heeft gesteld. Zij noemen de uitspraken een aantasting van de integriteit van de leraren en het ten grabbel gooien van hun goede naam.

'Dit is onacceptabel. Alle consequenties voor het nalaten van bovengenoemde eis zijn voor rekening van de minister', stellen zij.

Opvarende (58) toerboot overlijdt in AZP na aanvaring met vissersboot op Surinamerivier

(Bron foto: KPS)
Beide boten komen door tot nog toe onbekende redenen in aanvaring met elkaar

Twee andere opvarenden (29 en 21) na medische behandeling naar huis


Het Korps Politie Suriname (KPS) meldt, dat de 58-jarige Harry Tijdmeter vandaag, maandag 11 december 2017, in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is overleden. Hij zat in een toerboot die zaterdag 9 december in aanvaring kwam met en een SK-vissersboot op de Surinamerivier. 

De Maritieme Politie, die diezelfde dag bezig was met reguliere controlewerkzaamheden, werd ter hoogte van de Cleviasluis door opvarenden van een SK-vissersboot in kennis gesteld van een aanvaring die had plaatsgevonden tussen een kleine toerboot en een SK-vissersboot.

Bij een ingesteld onderzoek ter plaatse door de Maritieme Politie is gebleken, dat de bestuurder van de toerboot uit de richting van Leonsberg kwam richting de Plattebrug. De SK-boot voer vanuit tegengestelde richting. Ter hoogte van de Cleviasluis kwamen beide boten door tot nog toe onbekende redenen in aanvaring met elkaar.

In de SK-boot zaten vijf opvarenden en in de toerboot zes. Door de aanvaring raakten drie personen van de toerboot gewond. Deze slachtoffers zijn, na uit het water te zijn gehaald, per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Harry Tijdmeter werd ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting, waar hij vandaag is overleden. De twee andere slachtoffers, Anthony A. (29) en de 21-jarige Rouwe A., zijn na medische behandeling heengezonden.

De SK-veerboot vertoont geen zichtbare schade, terwijl de toerboot aanzienlijk is beschadigd aan de voorzijde en dak. Het onderzoek in deze zaak wordt uitgevoerd door de politie van Geyersvlijt in samenwerking met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

Minister Hoefdraad: 'Regering haalt Srd 350 miljoen extra op voor de begroting 2018'

Oppositie heeft weinig geloof meer in woorden bewindsman

- Santokhi (VHP) wil weten of bericht van Oppenheimer klopt, dat Suriname deze maand nog 75 miljoen Amerikaanse dollar wil lenen  
- Gajadien (VHP): 'Het land is financieel onbestuurbaar geworden, elke keer komt de regering met een ander scenario' 


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft vanmiddag, maandag 11 december 2017, in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de regering Srd 350 miljoen extra zal ophalen voor de begroting van 2018. Een groot deel van het geld zal gehaald worden uit canonrechten en overdrachtskosten van grond. Verder zullen gebouwen worden verkocht en subsidies worden afgebouwd. Dit bericht Starnieuws.

De mededelingen van de minister zorgden voor felle reacties bij de VHP, terwijl NDP-fractieleider André Misiekaba met zijn fractie wil beraden.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi deelde mee, dat Oppenheimer Funds in de VS heeft aangekondigd dat Suriname deze maand nog 75 miljoen Amerikaanse dollar wil lenen. Hij voerde aan dat de regering gewoon doorgaat met leningen en wilde weten of deze informatie klopt.

Hoefdraad zei, dat de regering een gat te dichten heeft en als dat met een lening moet, moet dat gebeuren. Hij betoogde dat de regering nog steeds binnen de wet handelt. Hij benadrukte dat als de regering zover is, de mededeling zal worden gedaan. Intussen verwees hij de volksvertegenwoordiging naar een half uur durend interview met het Nationaal Informatie Instituut en naar persberichten uitgegeven door het ministerie van Financiën.

Asiskumar Gajadien (VHP) en partijgenote Krishna Mathoera leverden felle kritiek op het financiële beleid. Gajadien voerde aan dat het om een 'piki piki play' gaat. Er wordt volgens hem helemaal niet gepland. 'Het land is financieel onbestuurbaar geworden. Elke keer komt de regering met een ander scenario.'

Mathoera stelde, dat er steeds nieuwe uitspraken komen van de minister. Zij gelooft de cijfers die de minister presenteert niet meer. Zij vindt de wijze waarop omgegaan wordt met het financieel beleid totaal niet acceptabel en geloofwaardig. De uitspraken van de minister komen volgens Mathoera niet uit. De vergadering van De Nationale Assemblee werd voor de zoveelste geschorst.

Beschamende vertoning regering in Assemblee

Onduidelijkheid binnen regering over hoe gewijzigde begroting moet worden gepresenteerd


Binnen de regering bleek vanmiddag, maandag 11 december 2017, in De Nationale. Assemblee, dat er onduidelijkheid bestaat over hoe de gewijzigde begroting aan het parlement moet worden gepresenteerd. Leden van het parlement hadden verwacht, dat vandaag bij het begin van de eerste ronde voor de regering, bij de begrotingsbehandeling, eerst minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aan het woord zou komen en de gewijzigde begroting zou aanbieden. 

Het was echter minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die als eerste aan het woord kwam. Peneux wist echter niet precies wat te doen, of de vragen van het parlement beantwoorden of tegelijk ook de wijzigingen op zijn begroting doorgeven, zo schrijft de Ware Tijd.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP) waagde zich er niet aan de minister te helpen toen die haar vroeg wat te doen. 'Minister, ik kan u niet zeggen wat u moet doen, de regering heeft haar eigen beleid.'

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi zei, bij het aanvragen van een punt van orde, dat de regering een nota van wijziging had beloofd. Hij wilde weten wat de juiste orde zal zijn over hoe die gewijzigde nota gaat worden aangeboden aan het parlement. Of het is, dat de ministers zelf de op hun begroting gebrachte wijzigingen mondeling doorgeven of dat er nog een officiële nota komt van de regering. Ook hier zei Geerlings-Simons zich niet te bemoeien met de werkwijze van de regering.

Ook de rest van de ministers bleek niet te weten wat er precies moest gebeuren. Waarnemend coördinator van de Raad van Ministers, Edgar Dikan was, toen Peneux zijn rede wilde vervolgen, genoodzaakt een schorsing aan te vragen om dit probleem te bespreken. De schorsing duurde langer dan verwacht, omdat ook de coalitie zich over dit punt wilde beraden en trok zich terug in de fractiekamer waar ook vicepresident Ashwin Adhin aanwezig was.

Na de schorsing zei Adhin, dat de regering integrale wijzigingen zal aanbieden en dat minister Gilllmore Hoefdraad als tweede spreker van de regering vandaag een globaal overzicht zal geven. Adhin zei, dat daarin drie hoofdzaken worden genoemd over hoe de gewijzigde begroting er uit zal zien en dat komende week Hoefdraad een gedetailleerde gewijzigde nota zal indienen waaraan hij nu nog werkt.

Venezolaanse president Maduro sluit belangrijkste oppositiepartijen uit bij presidentsverkiezingen 2018

Maduro sluit partijen uit, omdat ze gemeenteraadsverkiezingen geboycot hebben

(Bron foto:EFE)

De Venezolaanse president Nicolas Maduro zegt, dat de belangrijkste oppositiepartijen uitgesloten zijn bij de presidentsverkiezingen van 2018. Hij sluit hen uit, omdat ze de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren geboycot hebben. Zondag 10 decembber 2017 werden in driehonderd plaatsen lokale verkiezingen gehouden. 

De leiders van de drie oppositiepartijen (Acción Democrática, Primero Justicia en Voluntad Popular) kondigden in oktober aan de verkiezingen te boycotten, omdat ze geen vertrouwen hadden in een eerlijke strijd. De stembusgang wordt volgens hen gebruikt om de machtspositie van Maduro te verstevigen.

'Een partij die vandaag niet heeft meegedaan en heeft opgeroepen tot een boycot mag niet meer meedoen', zei Maduro. Hij houdt vol dat het Venezolaanse democratische proces eerlijk verloopt.
'Elke partij die niet heeft deelgenomen aan de verkiezingen vandaag en die opriep tot een boycot mag er niet meer aan deelnemen', zei de socialistische leider zondag op een persconferentie. Hij zegt dat het om een 'criterium van de nationale grondwettelijke vergadering' gaat. Die bestaat echter volledig uit aanhangers van het staatshoofd.


'We moeten ons nu voorbereiden op de presidentsverkiezingen', had Maduro eerder gezegd, toen de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, door een groot deel van de oppositie geboycot, nog niet bekend waren.

Nu blijkt dat Madura gewonnen heeft in 'meer dan 300' van de 335 steden van het land. De socialistische leider maakte dat resultaat bekend tijdens een partijmeeting in Caracas.


De presidentsverkiezingen staan gepland in december 2018, maar ze zullen wellicht al een trimester eerder plaatsvinden.

Maduro, die verkozen werd in 2013, wil graag een tweede ambtstermijn, ondanks zijn lage populariteit. Het land bevindt zich in een ernstige economische crisis en Maduro krijgt internationaal kritiek op de manier waarop hij de bijhorende politieke crisis aanpakt.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn doorgaans weinig populair, en ook deze keer was er een lage opkomst: die bedroeg 47,32 procent volgens de kiesautoriteiten. De PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), de partij van Maduro, bestuurt momenteel 242 steden, de oppositie slechts 76. De rest van de 335 steden is in handen van onafhankelijken. De drie belangijkste partijen van de Tafel van Democratische Eenheid (MUD, Mesa de la Unidad Democrática) - de koepel van oppositiepartijen - weigerden kandidaten vooruit te schuiven voor zondag. Toch namen enkele formaties er onafhankelijk aan deel.

(Suriname Mirror/Het Laatste Nieuws/NOS/Time/YouTube/Twitter/El Tiempo)

Jongen (10) uit het dorp Guyaba aan Boven-Surinamerivier aangevallen door een jaguar

Koisie Koedemoesoe heeft ernstige klauwwonden opgelopen in het gelaat

 
De tienjarige Koisie Koedemoesoe uit het dorp Guyaba aan de Boven-Surinamerivier is zaterdagochtend aangevallen door een jaguar ('tigri' - Panthera onca). De jongen heeft ernstige klauwwonden opgelopen in het gelaat. Schokkende foto's hiervan circuleren op social media, aldus De Ware Tijd vandaag, maandag 11 december 2017.

De jongen is in opdracht van de lokale ressortarts onmiddellijk overgebracht naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Een gezondheidsassistent van de Medische Zending-poli was per boot meegereisd tot aan Pokigron. Vanaf daar is het slachtoffer per ambulance verder afgevoerd.

Bestuursopzichter Malije Banai heeft het ongeluk telefonisch gerapporteerd aan het districtscommissariaat van Sipaliwini.

Banai zegt een dergelijk voorval voor het eerst te hebben meegemaakt. Ook ouderen van het dorp hebben hem verteld dat het de eerste keer is dat iemand is aangevallen door een jaguar. De moeder hoorde de jongen gillen en rende erop af. Daar aangekomen kon ze haar ogen niet geloven. Ze is heel erg geschrokken en viel de jaguar aan met een houwer die ze op dat moment in haar hand had. Het beest vluchtte het bos in en met behulp van familieleden is de jongen gebracht naar het dorp.

Hij kreeg vandaag in het ziekenhuis bezoek van onder andere jeugdparlementariër Sersinio Adaba van Sipaliwini.

De jaguar valt overigens zeer zelden mensen aan.

Gloria Wekker wint Joke Smitprijs 2017

(Bron foto: Twitter)
Jury kiest Gloria Wekker vanwege langdurige strijd voor verbetering positie zwarte vrouw in Nederland

Veel verbazing en afkeuring op social media


Gloria Wekker is de winnares van de Joke Smitprijs 2017, zo maakte de jury vandaag, maandag 11 december 2017, bekend. Wekker ontving de prijs uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) in Amsterdam. Op social media spreken velen hun verbazing en afkeuring uit over het toekennen van de prijs aan Wekker (zie onderaan).

De Joke Smit-prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse regeringsprijs en een oeuvreprijs. De prijs is dit jaar voor de 15e keer uitgereikt. Gloria Wekker ontvangt een kunstobject en een bedrag van € 10.000.

Een jury onder leiding van Eva Jinek koos Gloria Wekker vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland. Volgens de jury heeft Wekker een cruciale bijdrage geleverd aan het onderwijzen en stimuleren van studenten, journalisten, activisten en andere geïnteresseerden op het gebied van gender en etniciteit. Ze maakte het concreet en tilde tegelijkertijd het academische en maatschappelijke debat hierover naar een hoger niveau.Behalve Wekker waren Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan het Radboud MC en Soerin Narain, oprichter van Stichting Vobis, voor meiden en jonge vrouwen in een kwetsbare positie, genomineerd.

Regeringsprijs voor emancipatie 
Deze regeringsprijs is vernoemd naar feministe Joke Smit (1933 - 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie-beweging. Daarnaast is er de Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie, die tevens tweejaarlijks wordt uitgereikt. Met het uitreiken van deze prijzen onderstreept de regering de betekenis van emancipatie en het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving.

Jury 
De jury van de oeuvreprijs bestond dit jaar uit voorzitter Eva Jinek, Anna Nooshin (ondernemer en modeblogger), Dylan van Rijsbergen (publicist), Belle Derks (hoogleraar sociale- en organisatiepsychologie) en Hassnae Bouazza (journalist).

(Surinname Mirror/Rijksoverheid.nl/Twitter)

Vidanova Pensioenfonds neemt Ennia-filiaal op Bonaire over

'Uitmuntende gelegenheid om onze geïntegreerde financiële diensten aan onze leden uit te breiden'


Ennia Caribe Holding nv (Ennia) en VidanovaPensioenfonds (Vidanova) kondigden gisteren de ondertekening aan van een definitieve overeenkomst waarbij Vidanova de activa en zaken van het Ennia-filiaal op Bonaire overkoopt. Het verkoopbedrag is niet vrijgegeven, zo bericht vandaag, maandag 11 december 2017, het Antilliaans Dagblad.

Het filiaal, dat 3 procent vertegenwoordigt van de totale activa van Ennia, omvat de zaken van Banco di Caribe, Ennia Leven nv en Ennia Schade nv op Bonaire. Humberto d’Abreu de Paolo, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vidanova: 'Wij zijn verheugd over deze aankoop die op Bonaire een staat van dienst heeft van aanzienlijk succes. Deze overname is een uitmuntende gelegenheid om onze geïntegreerde financiële diensten aan onze leden uit te breiden.'

Ralph Palm, general managing director van Ennia: 'Wij zijn blij met deze transactie die de medewerkers van ons filiaal op Bonaire de gelegenheid biedt om door te gaan in hun huidige functie of een vergelijkbare positie na voltrekking van deze transactie. Deze stap zal de ondernemingen van Ennia Group in staat stellen om de waarde van ons potentieel te maximaliseren middels het beheer van de middelen van de groep. Wij zijn dankbaar voor de gelegenheid om onze klanten op Bonaire door de jaren te hebben kunnen dienen, en wij bedanken de autoriteiten voor hun niet aflatende steun op Bonaire, net zo goed als onze hardwerkende en toegewijde medewerkers.'

De transactie, die nog de goedkeuring van toezichthouders behoeft, zal naar verwachting eind januari 2018 worden afgerond.

Bonden op Curaçao aangesloten bij Solidaridat Sindikal staken protesten

(Bron foto: Facebook/Yves Guilllaume Cooper)
Een van de pijnpunten, verhoging WA-premie met 13,5 procent, is van de baan

Bonden gaan met regering in overleg voor oplossing kwestie minimumloon en ontslagronde bij UTS


De bonden die bij Solidaridat Sindikal zijn aangesloten nemen twee dagen de tijd om in overleg met de regering tot een oplossing te komen voor de kwestie rond het minimumloon en de ontslagronde bij telecombedrijf UTS. Dat heeft woordvoerder Errol Cova gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt, aldus vandaag, maandag 11 december 2017, het Antilliaans Dagblad.

De bonden komen morgenavond om zes uur bij het BTG-gebouw bijeen om verslag uit te brengen over het verloop van de gevoerde gesprekken.

Cova verklaarde, dat de regering een besluit genomen heeft over de eerder afgekondigde verhoging van de WA-premie met 13,5 procent. Dit was een van de pijnpunten voor de bonden. Die wet is nu van de baan.

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) verklaarde, dat de wet nu is gewijzigd. Die wijziging komt volgens de premier overeen met de wensen van de vakbonden, aldus Cova. De regering heeft aan de bonden gevraagd om te kijken of er een opening is om tot een oplossing te komen.

EM City Hotel aan het Brionplein in Otrobanda, Curaçao, in staat van faillissement verklaard

Vennootschap in een toestand van te hebben opgehouden te betalen


EM City Hotel bv, de exploitant van het voormalige Howard Johnson Plaza Hotel aan het Brionplein in hartje Otrobanda, is in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de eigenaar van het gebouw waar het hotel plus een casino zijn gevestigd, namelijk Emmazicht nv, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 11 december 2017.

Het casino is sinds mei al gesloten op last van toezichthouder Gaming Control Board (GCB), mede omdat het hotel te weinig kamers telt en dan eigenlijk niet in aanmerking komt voor een vergunning.

Tijdens de behandeling van het faillissementsverzoek bleek dat er eveneens een ‘eigen aangifte’ van EM City Hotel is tot faillietverklaring. Dus een eigen verzoek om in staat van faillissement te worden verklaard. Het blijkt dat EM City Hotel meerdere schulden onbetaald laat en dat de vennootschap in een toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen.

HVB installeert vijf kernen te Meerzorg - 'In Commewijne moeten wij alvast de eerste zetel veilig stellen'

(Bron foto's: HVB)
'Het harde werken begint nu en eindigt niet in 2020, maar gaat jaren verder'

'De aanhang van groen en rood is op de terugweg'


De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft zaterdagavond vijf kernen geïnstalleerd te Meerzorg. Voorzitter Mike Noersalim merkte op, dat kernleden het fundament zijn van de partij, zo shrijft Starnieuws maandag 11 december 2017. 

Siene Tjokroredjo, voorzitster van een van de kernen, kreeg lof toegezwaaid voor het harde werken. Gezamenlijk met Toekimin Saimbang, coördinator HVB Commewijne, heeft zij het klaargespeeld om binnen enkele maanden deze kernen uit de grond te stampen.


Politiek leider Raymond Sapoen gaf de kernleden mee, dat men aan hun optreden moet zien dat zij HVB’ers zijn. 'De leden moeten de kernwaarden van de partij in hun banieren voeren. Het harde werken begint nu en eindigt niet in 2020 maar gaat jaren verder', benadrukte hij. 'In Commewijne moeten wij alvast de eerste zetel veilig stellen.'

'De aanhang van groen en rood (doelende op Pertjajah Luhur) is op de terugweg, de verkiezingsgegevens van de afgelopen jaren tonen dat aan. Met nieuw, jong en fris leiderschap hebben de mensen die op mij lijken dan weer een nieuw politiek tehuis. Trouwens ook van andere partijen komen dagelijks nieuwe leden zich inschrijven', zei Sapoen.

De nieuwe kernen werd meegegeven, dat het op financieel-economisch gebied geen geweldig jaar is geweest. 'Maar, bij de pakken neerzitten zal ons nog verder van huis brengen. Het gaat weer de politiek moeten zijn om ons uit het dal te halen, dus genoeg werk aan de winkel', stelde Sapoen.


Agent in versleten uniform en met gympies niet ongewoon bij Korps Politie Suriname

Leden Politiebond krijgen al zes jaar geen kleding en schoeisel, ze moeten hun uitrusting zelf betalen


Een politieagent in uniform met daaronder gympies in plaats van zwarte veiligheidsschoenen of in een versleten uniform, is het trieste beeld van sommige leden van het Korps Politie Suriname, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 11 december 2017. Wie niet voldoet aan de kledingvoorschriften gaat op rapport. 

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, zegt dat zijn leden al zes jaar geen kleding en schoeisel krijgen. Leden moeten hun uitrusting zelf betalen. 'Het gaat onder dit bestuur niet gebeuren dat leden in hun eigen zak gaan. Wij zullen niemand verplichten dit te doen.'

De vakbondsleider zegt, dat de leiding bij tijd en wijle uitrusting verstrekt aan leden die bijvoorbeeld aan een defilé of parade meedoen. 'Het lijkt erop alsof de attributen dan alleen beschikbaar zijn, of je moet het geluk aan je zijde hebben.'

Ook hekelt Hellings het, dat agenten pas schoeisel krijgen als ze het oude paar hebben ingeleverd. Hij vermoedt dat de oude schoenen worden gerepareerd om deze vervolgens aan rekruten te geven. Hoewel de kwestie van de uitrusting is aangekaart als onderdeel van tal van problemen heeft de bond nog geen verandering gemerkt.

Onderwaardering, demotivatie en slechte arbeidsomstandigheden, zijn enkele problemen die Hellings opsomt. Hij zegt dat de korpsleiding op de hoogte is van de problemen. 'Er wordt niet adequaat gereageerd en er wordt gezegd dat er een oplossing komt, maar intussen zit dit bondsbestuur al anderhalf jaar aan.' 

In de beschikking van elke politieman die in dienst treedt, staat een vast bedrag voor aanschaf van attributen. Wie er geen gebruik van maakt kan bij zijn pensionering het volledige bedrag krijgen of bij gebruik van een deel het restant. 'Als het bedrag volledig zou zijn besteed en de politieman moet nieuwe attributen aanschaffen, dan moet hij wel zelf betalen. Het is een verplichting van de werkgever om de politie te kleden.'

Beheerder (59) van een recreatieoord in het ressort Paranam aangehouden


Man verdacht van diefstal koperen kranen, leidingen en 80 meter elektriciteitskabel


De 59-jarige I.B. is donderdag 7 december aangehouden door de politie van het ressort Paranam. De man is twee maanden geleden als beheerder aangetrokken bij een recreatieoord in het ressort. De eigenaar van dat oord deed dinsdag 5 december aangifte van diefstal van goederen uit zijn berghok en 80 meter elektriciteitskabel die dient voor stroomtoevoer naar zijn hutten, aldus het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 11 december 2017.

Het onderzoek leidde naar de beheerder.

Bij nader onderzoek is een deel van de elektrische kabel (13 meter) bij een bekende van de verdachte achterhaald. De beheerder beweert echter, dat de kabel hem toebehoort en dat hij die die aan de buren heeft geleend.

De eigenaar mist nog koperen kranen en andere leidingen uit het berghok. De verdachte ontkent de goederen te hebben weggenomen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is B. ingesloten.

Artsen wachten nog steeds op betaling van november door SZF

Leden Vereniging van Medici in Suriname in spoedvergadering bijeen


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) houdt vanavond, maandag 11 december 2017, een spoed algemene ledenvergadering over de late uitbetaling door het Staatsziekenfonds (SZF). Starnieuws bericht vernomen te hebben, dat de betaling van november nog niet heeft plaatsgevonden. 

Eerder heeft de VMS ook aan de bel getrokken over achterstallige uitbetalingen aan specialisten. Toen had de vereniging gedreigd met acties. De situatie werd opgelost na gesprekken.

Maandelijks moet het SZF voor huisartsen en specialisten tussen Srd 12 en 13 miljoen storten voor verrichte diensten. Voor afgelopen maand is de betaling, die meestal in twee termijnen wordt gedaan, uitgebleven.

Het SZF ontvangt de premie van de overheid, waarna de medici hun geld krijgen.

Sandew Hira: 'Ik ga niet meer naar de herdenkingsdienst'

Hira beweert te zijn 'uitgenodigd om gekruisigd te worden'


'De hele bijeenkomst was duidelijk op mij gericht'....

 
'Wat kan ik ertegen doen? Niets, gewoon doorgaan met het goede werk. Ik heb gelukkig nog mensen om me heen die me ondersteunen. Maar, ik vind hun reactie helemaal niet leuk', zegt Sandew Hira (Dew Baboeram) vandaag, maandag 11 december 2017, op de website Suriname Herald (de website die columns van Hira en dergelijke publiceert) over het voorval afgelopen vrijdag bij de herdenkingsdienst in de Kathedraal Basiliek. 

Hiram wiens broer John Baboeram is vermoord op 8 december 1982, is bij de herdenkingsdienst van afgelopen vrijdag uitgejouwd door zijn familieleden en de overige nabestaanden. Ze vinden namelijk dat hij een verrader is. Hoewel hij en de leden van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld niet zijn weerhouden van de dienst, was hun aanwezigheid duidelijk niet gewenst. De groep moest een flinke scheldkanonnade aanhoren na afloop van de bijeenkomst.

Hira beweert, dat het een opgezette zaak was. 'Nu pas begrijp ik dat ik ben uitgenodigd om gekruisigd te worden. De hele bijeenkomst was duidelijk op mij gericht'. Maar, hij was niet uitgenodigd, de dienst was voor iedereen vrij toegankelijk.

Als directe nabestaande begrijpt hij dat er nog wrok is bij de overige familieleden. Toch is Hira ervan overtuigd dat een open en eerlijke dialoog, gevolgd door verzoening, de beste manier is om dit vraagstuk op te lossen. Dat systeem heeft naar zijn zeggen ook in andere landen goed uitgepakt.

Volgens hem is de Nationale Conferentie over Verzoening en Dialoog die zaterdag is georganiseerd door het comité, een goed voorbeeld daarvan. Hij stelt echter dat er nog een lange weg te gaan is. Op de vraag of hij de herdenkingssamenkomst weer zal bijwonen volgend jaar, zegt Hira het volgende: 'Ik wil dit niet voor een tweede keer meemaken, dus ik ga niet meer naar de herdenkingsdienst, zolang zij hun houding niet veranderen.' Het zou overigens meer voor de hand liggen, dat hìj wat aan zìjn doet...

(Suriname Mirrror/Suriname Herald)

Advocaat Gerard Spong: Levenslang voor Bouterse

(Bron. screenshot:: YouTube/Sam Jones Productions)
'Levenslange gevangenisstraf is de meest passende straf voor Desi Bouterse'


Levenslange gevangenisstraf is de meest passende straf voor Desi Bouterse, hoofdverdachte van de 8 Decembermoorden in Suriname. Dat zei mr. Gerard Spong afgelopen vrijdag, 8 december 2017, in zijn toespraak bij de herdenking van 35 jaar Decembermoorden in het stadhuis van Amsterdam.  Dit meldt Waterkant.net.

Voorafgaand aan de herdenking was eerst een fakkelloop naar de herdenkingsplaquette naast de Mozes en Aäronkerk.

Om acht uur ’s avonds werden de slachtoffers van de Decembermoorden herdacht in de Boekmanzaal van het stadhuis.

Op de bijeenkomst spraken wethouder Arjen Vliegenthart, loco burgemeester van Amsterdam, Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (C66), Lilianne Ploumen (PvdA) en Sadet Karabulut (SP), journalist Rudie Kagie, Dave Ensberg-Kleijkers (CDA), Joy Baboeram (nabestaande), publicist Henry Does en advocaat Gerard Spong.

Somohardjo (PL): 'Geruchten dat NDP-Assembleelid Tsang minister van HI en T wordt'

Wangsabesari (KTPI-Nieuwe Stijl) zou met vertrek Tsang in Assemblee komen

'Wangsabesari terug in parlement om de vorming van eenheid onder Javaanse politieke partijen in de wielen te rijden'


Al enige tijd circuleren hardnekkige geluiden, dat NDP-Assembleelid Stephen Tsang benoemd zal worden als minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T). Dit werd gisteravond ook gezegd door Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo tijdens een feestbijeenkomst van de partij in haar hoofdkwartier te Beekhuizen. De Pertjajah Luhur vierde 5 december haar 19-jarig bestaan, zo bericht de Ware Tijd zondag 10 december 2017.

Met Tsangs positionering bij HI en T zou Ferdinand Welzijn definitief benoemd worden als minister van Justitie en Politie.

Het vertrek van Tsang uit het parlement zal ertoe leiden, dat Oesman Wangsabesari van KTPI-Nieuwe Stijl in De Nationale Assemblee komt. Wangsabesari stond bij de afgelopen verkiezingen op de kandidatenlijst van de NDP achter Tsang.

NDP-fractieleider tevens ondervoorzitter André Misiekaba zegt in een reactie zich 'te willen onthouden van commentaar voor wat deze aangelegenheid betreft'.

Volgens Somohardjo is het accommoderen van Wangsabesari met een parlementszetel bedoeld om de vorming van een eenheid onder de Javaanse politieke partijen in de wielen te rijden. Somohardjo laat doorschemeren, dat Wangsabesari op het punt stond zich met zijn partij bij de Pertjajah Luhur aan te sluiten.

In zijn toespraak hield de PL-voorzitter zijn achterban gisteravond voor, dat in 2020 alles op alles gezet dient te worden zodat de Pertjajah Luhur een belangrijke factor blijft in de Surinaamse politiek. KTPI, PDO en KTPI-Nieuwe Stijl zijn 'niet meer zichtbaar', alleen PL nog, merkte hij op. Ook dient de groep te bewijzen dat Javanen in de politiek betrouwbaar zijn en niet overlopen.

Een van 's werelds meest gezochte drugsbaronnen Juan Carlos Mesa-Vajello, 'Tom', gearresteerd in Colombia

'Tom' is aangehouden op zijn 50e verjaardagsfeest

(Bron foto: AFP)
Juan Carlos Mesa-Vajello trachtte controle te krijgen over de criminele onderwereld van Medellin


Een van 's werelds meest gezochte drugsbaronnen - Juan Carlos Mesa-Vajello, ook bekend als 'Tom' - is door de politie in Colombia op een feest om zijn 50e verjaardag te vieren gearresteerd. De Verenigde Staten had een beloning van $ 2 miljoen uitgeloofd voor de gevangenneming van Mesa-Vajello, die door de Colombiaanse autoriteiten werd gezocht voor een samenzwering om een ​​moord te plegen, terwijl hij de controle probeerden te krijgen over de criminele onderwereld van Medellin.


De Colombiaanse minister van Defensie Luis Carlos Villegas beschreef de detentie van Mesa-Vajello als 'een van de krachtigste klappen tegen drugshandel van dit jaar' zaterdag 9 december 2017 op zijn Twitter-account.

De arrestatie werd uitgevoerd door speciale troepen op een luxe landgoed in de gemeente El Penol, provincie Antioquia, waarvan Medellin de hoofdstad is. De politie nam wapens in beslag, $ 14.000 in contanten, 80 miljoen pesos, sieraden en zeven auto's.

Mesa-Vajello, een inheemse Colombiaan, vierde zijn verjaardag in het gezelschap van Jhon Jairo Velasquez Vasquez - ook bekend als 'Popeye' - een van Pablo Escobar's voormalige luitenanten, die 23 jaar en 3 maanden gevangenisstraf heeft uitgezeten, meldt El Tiempo.


Sinds 2012 is de beruchte verdovende 'kingpin' hoofd geweest van La Oficina de Envigado, een belangrijk drugshandel- en witwas-kartel in Medellin en verving Ericson Vargas-Cardona, alias 'Sebastian' die net gevangen was genomen.

Onder het leiderschap van Mesa-Vallejo was La Oficina de Envigado meer gecentraliseerd, waardoor sterke allianties werden gevormd met voormalige rivalen en belangrijke transnationale drugshandelaren, volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat mogelijk om zijn uitlevering gaat vragen.

(Suriname Mirror/TeleSUR/El Tiempo/El Ccolombiano/YouTube) 

Passagier (51) komt klaar boven 32-jarige slapende mede-passagiere op vlucht Belem-Brasilia, Brazilië

Boze passagiers en slachtoffer vallen man aan - Bemanning gedwongen om in te grijpen


Boze passagiers, inclusief het vrouwelijke slachtoffer, hebben vrijdag een man op de Gol Linhas Aérea-vlucht van Belem in Brazilië naar de hoofdstad Brasilia aangevallen. De 51-jarige man, die werd gearresteerd toen het vliegtuig landde, beweerde dat hij 'slaperig was en per ongeluk op het slachtoffer had gespuugd'. 

Maar, de 32-jarige vrouw zei, dat de man ongeveer dertig minuten na het opstijgen over haar had geëjaculeerd toen ze sliep.

In een verklaring tegenover rechercheurs zei de zakenvrouw naar verluidt: 'Ik werd wakker toen de man naast mij aan een van mijn handen begon te trekken. Tot mijn schrik realiseerde ik me, dat hij probeerde mijn hand op zijn geslachtsdeel te krijgen.'

Een burgerpolitie-officier zei: 'Het slachtoffer was zich niet volledig bewust van wat er gebeurde, maar ze sloeg alarm, omdat ze beweerde dat de handen van de man vies waren en dat er een kenmerkende geur van sperma was.'

De man zou de politie hebben verteld, dat de vrouw boos werd en hem begon 'te slaan'. Andere passagiers schoten de vrouw te hulp toen ze haar in paniek hoorden schreeuwen. De bemanning werd gedwongen om in te grijpen en bracht de verdachte naar de achterzijde van het vliegtuig over.

De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Gol stelde in een verklaring, dat zij 'elke vorm van geweld krachtig veroordeelt zoals op vrijdagmorgen' en 'manieren bestudeert om de passagier voor altijd te verbannen van alle vluchten van het bedrijf'. Het voegde eraan toe: 'De bemanning handelde onmiddellijk om de aanvaller uit te schakelen, waarna de kapitein de federale politie informeerde  over het incident en ging naar de JK (Presidente Juscelino Kubitschek Internationale)-luchthaven van Brasilia. Bij de landing werden de deuren van het vliegtuig gesloten totdat de officieren, die aan het wachten waren, arriveerden om de man te arresteren.'

De verdachte moet verschijnen voor de rechtbank op beschuldiging van aanranding.

(Suriname Mirror/The Daily Star/aerojoaopessoa.com.br/The Sun)

Franse rockheld Johnny Hallyday vindt laatste rustplaats op Saint-Barthélemy, Sint Maarten

Hallyday had sinds 2008 vakantievilla in Lorient op Saint-Barthélemy en wilde er begraven wordenVanaf de luchthaven Le Bourget bij Parijs is zondag 10 december 2017, omstreeks 10.15 uur, een vliegtuig vertrokken met het stoffelijk overschot van de Franse rockheld Johnny Hallyday. De Boeing 757, gehuurd door de nabestaanden, vliegt naar Sint Maarten. Van daaruit wordt het lichaam van Jean-Philippe Smet - de echte naam van de zanger - overgebracht naar buureiland Saint-Barthélemy voor de begrafenis, maandag. 


Het vliegtuig zou aanvankelijk omstreeks negen uur vertrekken, maar steeg pas ruim een uur later op, zo meldt de Franse nieuwssite BFMTV.


Aan boord van de Boeing 757 bevonden zich een zestigtal naasten van de Franse Elvis Presley, die woensdag op 74-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van longkanker. Onder hen weduwe Laetitia en dochters Jade en Joy maar ook de kinderen uit het eerste huwelijk van Jean-Philippe (zoon David en dochter Laura), zijn manager, bandleden en lijfwachten. Zangeres Line Renaud (89), die Johnny Hallyday in 1960 tijdens een televisieshow presenteerde aan het Franse publiek, vliegt niet mee. 'Ik ben te moe voor zo'n lange reis', verklaarde ze tegenover Le Parisien.

De vlucht naar Sint Maarten duurt iets meer dan 8 uur. Het vliegtuig met het stoffelijk overschot van Johhny Hallyday landt op de Prinses Juliana luchthaven. Van daaruit zal de kist met een kleiner toestel worden overgevlogen naar buureiland Saint-Barthélemy. De Franse rockheld had sinds 2008 een vakantievilla in Lorient, een van de oudste dorpen van het tropische eiland, en wilde er begraven worden. Het kerkhof ligt tegenover een hamburgerrestaurant waar Johnny en Laetitia regelmatig aten tijdens hun vakanties. De naam van het eettentje 'JoJo' verwijst naar de bijnaam van zanger.

Johnny Hallyday wordt maandagmiddag plaatselijke tijd begraven in besloten kring, conform de wens van zijn familie. Om de plechtigheid in alle rust te kunnen laten verlopen, wordt het verkeer in de directe omgeving maandag van drie tot zes uur stilgelegd, zo laat de plaatselijke overheid weten in een communiquée.


Daarin staat ook dat er zondag en maandag een verbod geldt om met vliegtuigjes en drones boven het eiland te vliegen of met vaartuigen anders dan bedoeld voor de visserij in de baai van Lorient te komen. Uit respect voor de nabestaanden wordt omwonenden van het kerkhof gevraagd niet in te gaan op verzoeken van journalisten of fotografen om opnames te maken. Eilandbewoners die de laatste eer willen bewijzen aan Johnny Hallyday kunnen dat vandaag naar plaatselijk gebruik doen tijdens een wake in de namiddag en het begin van de avond.

Circa zevenhonderd motorrijders begeleiden zaterdag in hartje Parijs de uitvaartstoet van Johnny Hallyday. Langs de kant brachten naar schatting honderdduizenden mensen een laatste groet aan de legendarische Franse zanger. De plechtigheid vond plaats in de Madeleine-kerk waar president Emmanuel Macron sprak en een groot aantal prominenten aanwezig was.

(Suriname Mirror/Le Figaro/AD/BFMTV/De Telegraaf/Twitter/YouTube/Paris Match)