woensdag 4 maart 2015

Surinaams journaille krijgt Amerikaanse les in verslaglegging verkiezingen

(Bron foto: Amerikaanse ambassade, Paramaribo)
Amerikaanse journalist ingevlogen voor paar lesjes en workshopjes

Laat lokaal journaille eerst het vak journalistiek en Nederlandse taal leren

04-03-2015  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Deze dagen krijgen aanstormend vermeend journalistiek talent en gevorderde zogenoemde journalisten les in hoe zij moeten berichten over de komende verkiezingen en over alles wat in aanloop naar die verkiezingen zoal op het politieke strijdtoneel gebeurd. Daartoe is speciaal de Amerikaanse journalist Patrick Butler (werkzaam bij de organisatie Internationaal Centrum voor Journalisten in Washington) ingevlogen voor het verzorgen van een paar lesjes en workshopjes. Een en ander is een initiatief van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ).

Dat je als SVJ meewerkt aan een dergelijk workhop-lesweekje om het journaille enigszins wegwijs te maken in hoe verkiezingen te verslaan, bevestigt hoe abominabel het is gesteld met de inhoudelijke kwaliteiten van de zichzelf journalist noemende figuren in Suriname. Dat je daarvoor een paar lesjes en workhops in elkaar draait, aangestuurd door de VS, nauwelijks drie maanden voor de verkiezingen, toont ook feitelijk het failliet van de lokale journalistiek. Het is een beschamende vertoning.

Het schrijven van artikelen over verkiezingen gerelateerde issues is natuurlijk feitelijk niet anders dan het verslag doen van een vergadering van De Nationale Assemblee, van een zogenoemde politieke massameeting, van het uit de boom schieten van een ocelot, van de liquidatie van een Amsterdamse onderwereldfiguur of van een honden- en kattencastratieactie van de Dierenbescherming Suriname. Als journalist doe je verslag, als journalist leg je gebeurtenissen op een journalistiek verantwoorde wijze vast in artikelen. Dat is zijn of haar werk.
Maar, in Suriname bestaat geen journalistiek. Sla een willekeurige krant open of lees een willekeurige Surinaamse nieuwswebsite. Waar is de werkelijke journalistiek? Waar is de werkelijke journalist? Er is gelukkig een enkele uitzondering, ergens loopt een echt goede journalist rond. Een zeldzaam exemplaar dat gekoesterd zou moeten worden door zijn werkgever....

Overigens gaat het aan de basis al niet goed met het lokaal journaille. De Nederlandse taal wordt nauwelijks tot niet beheerst. Veel vermeend journalisten zijn niet eens in staat om een volzin Nederlands correct te schrijven. Dagelijks wemelt het van de taal- en journalistieke fouten in artikelen in lokale kranten en op lokale nieuwswebsites. Dat blijkt ook uit onderstaand artikel van vandaag in het Surinaams Dagblad over de speciale lessen en workshops van Butler.

Alvorens een of andere onbekende Amerikaanse mediaman - een vlekje in het wereldse journalistieke veld - naar Suriname te halen, zou het aan te bevelen zijn voor de SVJ om eens het initiatief te nemen mogelijkheden te onderzoeken voor de komst van een echte school voor journalistiek in Suriname. Investeer tijd en energie in een dergelijk onderzoek. De komst van een dergelijke school is zeer wenselijk, broodnodig zelfs. Nu wordt er maar wat aangemodderd door mensen die het interessant vinden om journalist genoemd te kunnen worden. Kwaliteit is ondergeschikt gemaakt op redacties aan eigen ego's.

Wil je je werk als Surinaamse Vereniging van Journalisten serieus nemen en wil je de journalistiek serieus nemen en benaderen leer het lokale journaille dan eerst de kneepjes van het echte journalistieke metier. Kom niet aan met hap-snap lesjes en workshopjes over allerlei issues om het journaille welhaast per onderwerp journalistiek te onderrichten. Zo 'creëer' je geen kwalitatief goede journalist, omdat hij of zij de basiskneepjes van het vak niet kent en worstelt met de Nederlandse taal.

Laat de zogenoemde journalisten niet dagelijks klungelig aanmodderen, zonder dat hun artikelen onder de ogen komen van eindredacteuren, voor zover die er überhaupt zijn. Ga als SVJ er bij directies en eigenaren van kranten en nieuwswebsites op aandringen, dat zij een of twee kwalitatief goede eindredacteuren in dienst nemen die ook de vaardigheden hebben om redactiemedewerkers bij te sturen, bij te schaven en die kneepjes van het vak te leren. Kwaliteit kost geld, maar levert ook ongetwijfeld meer lezers op en dus meer inkomsten.

In ieder geval kan Butler een paar mooie dagen van Suriname genieten en zich wellicht ergeren aan de kwaliteiten en het algemene niveau van het lokale journaille. Of zijn lesjes en workshops bijdragen aan goede, kwalitatief betere, berichtgeving over de verkiezingen en over politieke issues op weg naar die verkiezingen valt te betwijfelen, omdat het lokale 'journalisten' simpelweg ontbreekt aan de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om het vak van journalist naar behoren te kunnen uitoefenen.......