donderdag 4 april 2019

Sehos op Curaçao verhoogt per 1 april tarieven voor particuliere patiënten ‘met gemiddeld 25 procent’

Verzekeraars vinden dat verhoging niet is onderbouwd en de opbouw tarieven niet transparant 


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft per 1 april de tarieven voor particuliere patiënten ‘met gemiddeld 25 procent’ verhoogd. De vraag is of verzekeraars daarmee akkoord gaan en of de patiënt zelf moet opdraaien voor een deel van de kosten. Negentig procent van de patiëntenpopulatie is verzekerd via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De overige tien procent staat geregistreerd als particulier, zo schrijft het Antilliaans Dagblad donderdag 4 april 2019.

'Dat kunnen ook toeristen zijn of onverzekerden', zegt Elvis Thodé, financieel directeur van Sehos. Volgens Thodé is het voor het eerst in ruim tien jaar dat het ziekenhuis de kosten van zorg heeft berekend. Daarvoor is een gespecialiseerd Nederlands bureau ingeschakeld.

'De verhoging van gemiddeld 25 procent is gebaseerd op de toename van het algemene prijsindexcijfer tussen 2006 en 2016', zegt Thodé. 'Daar bovenop komt een kleine marge die nodig is om bijvoorbeeld meerkosten, facturen die niet betaald worden en de afbetaling van bepaalde leningen te dekken.' Uitgangspunt is dat het ziekenhuis tarieven moet hanteren op basis van de werkelijke kosten. Thodé noemt als voorbeeld dat verpleegtarieven voorheen door de overheid kunstmatig laag werden gehouden, ‘zelfs onder de kostprijs’, vanwege de grote impact op de gemeenschap door een verhoging.

Het bestuur van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) ontkent al vorig jaar augustus op de hoogte te zijn gebracht van de Sehos-plannen voor een tariefsverhoging. 'Enkele verzekeraars hebben eind vorige week een brief ontvangen waarin Sehos meedeelde dat de tarieven voor particulier verzekerden per 1 april omhoog zouden gaan', zegt CBIA-voorzitster Giselle Coco-Libier. 'Dat is erg kort dag. Wij kunnen als vereniging niet bevestigen of alle verzekeraars zijn geïnformeerd.'

Maar, wat de verzekeraars vooral steekt is dat de verhoging niet is onderbouwd en de opbouw van de tarieven niet transparant is.

De eerste zes pallets met hulpgoederen voor Venezuela op Curaçao geland

(Bron foto's: Yves Guillaume Cooper)
Zending bevat vier gezondheidspakketten voor het geven medische hulp in noodsituaties


De eerste zes pallets met hulpgoederen voor Venezuela kwamen gisteravond rond zeven uur aan op Curaçao aan met een toestel van reisorganisatie TUI. Vandaag volgen nog eens zes pallets. 

De zending bevat vier gezondheidspakketten voor het geven medische hulp in noodsituaties. Die ‘kits’ werden in Nederland samengesteld en bevatten medicijnen en medische benodigdheden, zoals verbandmateriaal, gazen, onderzoekshandschoenen, thermometers en injectiespuiten voor ziekenhuizen en gezondheidscentra.

De hoeveelheid is, volgens het Amerikaanse consulaat, genoeg om de zorgbehoefte van 40.000 mensen gedurende drie maanden te dekken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 4 april 2019.

De 12 pallets met hulpgoederen zullen pas op transport naar Venezuela gaan als een efficiënte en veilige distributie daar is gegarandeerd. De Amerikaanse consul-generaal Margaret Hawthorne roept president Nicolás Maduro op de grenzen te openen en de hulp binnen te laten.

De Curaçaose regering tekende op 15 maart in naam van het Koninkrijk der Nederlanden een overeenkomst met de Verenigde Staten (VS) in verband met de humanitaire hulp die de VS aan Venezuela biedt. Curaçao fungeert onder strikte voorwaarden als hub.

In een persconferentie benadrukten premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en consul-generaal Hawthorne dat de goederen die nu op Curaçao worden opgeslagen, pas naar Venezuela worden vervoerd als daar de binnenlandse distributie goed is geregeld. Rhuggenaath: 'Dan bedoel ik niet alleen in de havens en op luchthavens, maar de hele operatie tot op de plek waar het bij de bevolking terecht moet komen.' Waar precies dat zal zijn, kon Hawthorne gisteren nog niet zeggen.

Amerika heeft ook grote partijen hulpgoederen klaar staan in Colombia en Brazilië. De bal ligt bij de Venezolaanse regering. 'Wij roepen president Maduro op de grenzen te open en de hulp binnen te laten', zegt Hawthorne.

Kabinet-Rhuggenaath, Curaçao, verzacht gepresenteerde pakket belastingmaatregelen

Verhoging ob met 1 procentpunt; effect op inflatie en economie minder drastisch 


Het kabinet-Rhuggenaath heeft besloten het eerder gepresenteerde pakket belastingmaatregelen te verzachten. Zo niet, dan zou de impact op inflatie (+1 procentpunt meer) en economie (-2,1 procentpunt verslechtering) te heftig zijn. Zo blijkt uit de notitie ‘Effecten van de belastingmaatregelen op de economie van Curaçao’, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 4 april 2019. 

In het scenario dat eerder op tafel lag - dat wil zeggen drastische verhoging van accijnzen op bier, gedestilleerd en sigaretten en het optrekken van de omzetbelasting naar 9 procent voor alle categorieën - gebeurt het volgende:

de inflatie stijgt aanzienlijk (1 procentpunt) vergeleken met het ‘baseline scenario’, waar de CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) eind 2018 nog van uitging, en komt uit op 3,2 procent. Voorts zal het reële bbp (bruto binnenlands product ofwel de totale omvang van de economie) met 1,7 procent krimpen, een afname van 2,1 procentpunten vergeleken met baseline.

Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën geeft aan dat de Ministerraad heeft besloten de maatregelen in verzachte vorm door te voeren. Met een minder drastische verhoging van de ob. Namelijk met 1 procentpunt (in plaats van 2 of zelfs 3 procentpunten): voor de categorieën waarvoor nu 6 procent geldt een verhoging naar 7 procent en waarvoor nu 7 procent geldt naar 8 procent. Voor de overige categorieën blijft het tarief 9 procent en voor de vrijstelling blijft 0 procent gehandhaafd.

Ook de accijnzen op bier en gedestilleerd zullen minder scherp stijgen; ongeveer een verdubbeling. In dit alternatieve scenario stijgt de inflatie 0,4 procentpunt vergeleken met baseline. Voorts zal het reële bbp met 0,9 procent krimpen, een verslechtering van 1,3 procentpunten vergeleken met het baseline scenario.

Weer water uit de kraan voor bewoners inheems Trio-dorp Kwamalasamutu

'De overheid hoeft geen water in flessen en jerrycans meer te sturen'


Bewoners van Kwamalasamutu, het grootste inheemse Trio-dorp, krijgen na geruime tijd weer water uit de kraan. De Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) heeft het watterprobleem aangepakt. 

'De dorpelingen zijn opgelucht, vooral vanwege de aanhoudende droogte. De overheid hoeft geen water in flessen en jerrycans meer te sturen. Er komt nu volop water uit de kraan. We zijn erg blij', zegt een dorpeling, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 4 april 2019.

Het probleem ontstond volgens hem, omdat er onvoldoende druk op de pomp was om het water te kunnen distribueren naar de huishoudens. Het water in flessen en jerrycans bleek een druppel op een gloeiende plaat te zijn. 'De overheid heeft haar best gedaan, maar we konden er niet veel meedoen.'

Volgens de dorpeling wordt het gebied sinds december vorig jaar geteisterd door grote droogte, waardoor de kreken zijn opgedroogd. Daarnaast staat het water in de rivier erg laag. Aangezien veel mensen toch met het weinige water hun emmers willen vullen, wordt het water snel vies. 'We hoeven dit nu niet meer te drinken, want dat kon ons ziek maken.'

De man wil dat overheid problemen met drinkwater snel aanpakt. SWM-staffunctionaris Roy Powel lijkt niet op de hoogte te zijn, dat de mensen van Kwamalasamutu weer water uit de kraan krijgen. 'Ik weet dat de SWM bezig was in het dorp', zegt hij.

Powel wijst erop dat het bedrijf landelijk bezig is om te zorgen dat iedereen gezond drinkwater kan hebben.

UPDATE 5 april 2019, Dagblad Suriname

Assembleelid Glenn Sapoen (NDP) wijst op vernietiging wegen door zwaar transport en gebrekkige controle

'Ik weet het bijna niet meer hoe ik de vernietiging van ons wegennet moet benadrukken'


Verwijzend naar eerder gestelde vragen van zijn collega’s over de belasting van de wegen door zwaar transport, legde dinsdag  tijdens de begrotingsbehandeling 2019 in De Nationale Assemblee ook Glenn Sapoen (NDP) de nadruk op dit probleem. 'Ik weet het bijna niet meer hoe ik de vernietiging van ons wegennet moet benadrukken. Het is alsof mensen alleen denken aan het maken van maximale winst en munt uit elke situatie willen slaan', aldus Sapoen, zo bericht Starnieuws donderdag 4 april 2019. 

'Wat ontbreekt in onze wetgeving en uitvoeringsbesluiten dat de politie niet kan optreden tegen deze overtreders', zei Sapoen. Hij verwees niet alleen naar het houttransport, maar ook naar de vrachtvoertuigen op 6, 8,10 en 12 wielen. 'Zelfs onze eigen parastatale bedrijven maken zich schuldig hieraan, alhoewel op indirecte basis bij het exporteren van steenslag. Het is alsof mensen alleen denken aan het maken van maximale winst en munt uit elke situatie willen slaan.'

De veiligheid van medeweggebruikers laat te wensen over volgens Sapoen. Hij heeft tal van incidenten genoemd waar trekkers beladen met houtblokken zijn gekanteld. Het laatste geval deed zich voor te Smalkalden, waarbij een geparkeerd voertuig werd beschadigd. 'Een weg waarbij de maximale asdruk van 4T is aangegeven, wordt simpel gebruikt voor zwaar transport boven de 25 en 30 T. Zijn we aan willekeur overgelaten? Moeten er eerst doden vallen voordat de regering effectief gaat optreden', vroeg Sapoen zich af.

Hij vertelde, dat heel wat beschadigd wegmeubilair te zien is langs de verschillende wegen en wilde weten of het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) van tijd tot tijd gaat kijken of alles in orde is, want het gaat om de veiligheid van weg gebruikers. 'Wie draait op voor de kosten van schade? Ik praat over beschadigde en ontbrekende voetpaden. Ik vraag extra aandacht voor deze situatie.'

Sapoen pleitte weer om de SBB-post te La Vigalantia te verplaatsen om de verkeersdrukte op de hoek van de Meursweg en de Highway te drukken. Dit zal volgens het lid maken dat trekkers niet meer op de Highway keren om hun bestemming aan de Winston Churchillweg te bereiken en ook dat de drukte ook wordt verminderd.

'Vooral tijdens piekuren tussen zeven en acht uur 's morgens en een en twee uur 's middags waarbij tal van kinderen de oversteek maken richting Meursweg. Twee drempels aan weerszijden van de kruising Meursweg/Highway zullen de veiligheid verder bevorderen. Verder dient het voetpad richting de basisscholen in dit gebied ook in orde worden gemaakt. OWT&C dit is zeer belangrijk!'

Minister Samsoedien verwerpt beschuldiging Belfort (ABOP) inzake corruptieve grondruil - 'Het is gewoon een slag in de lucht van Belfort'

'Het is niet geschied, daarom is er ook geen beschikking, Belfort moet bewijzen dat die ruil is geschied'


Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ontkent met klem zich schuldig te hebben gemaakt aan corruptieve handelingen. Hiervan is zij dinsdag in De Nationale Assemblee  tijdens de behandeling van de 2019-begroting beschuldigd door ABOP-Assembleelid Edward Belfort. 

Volgens de parlementariër heeft de bewindsvrouwe tegen de wettelijke regels in 34 hectare eigendomsgrond van een particulier aangenomen ten behoeve van de Staat. In ruil hiervoor zou in totaal 840 hectare aan erfpacht- en grondhuurpercelen aan de betreffende particulier in eigendom zijn gegeven. Samsoedien gaat vandaag, donderdag 4 april 2019, bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in op de beweringen van het Assembleelid en de vragen die hij over deze kwestie heeft gesteld.

De minister zegt vandaag in de Ware Tijd dat ze het voorstel voor de grondruil op het ministerie is komen aantreffen. Het was gedaan aan haar voorganger Steven Relyveld. Het betrof ongeveer driehonderd percelen die aan de Staat waren aangeboden in ruil voor een ander terrein.

'Toen ik op het ministerie aantrad, lag het verzoek er al en na het te hebben bekeken heb ik opnieuw advies gevraagd.' Samsoedien kreeg hetzelfde advies als wat aan Relyveld werd gegeven. Uitvoering van het voorstel was onmogelijk. 'Het is dus niet geschied. Daarom is er ook geen beschikking. Belfort moet nu bewijzen dat die ruil is geschied", zegt de minister.

Ze merkt op dat wat Belfort in het parlement heeft voorgelezen, hetzelfde advies is dat de notaris en deskundigen van het ministerie haar hebben voorgehouden. 'Die deal is dus niet doorgegaan. Het is dus gewoon een slag in de lucht van Belfort. Deze beschuldiging, deze leugen ga ik niet zo laten.' 

Belfort zei dat het Chinese aannemingsbedrijf Dalian nu voor de Staat huizen bouwt op de percelen in Paramaribo-Noord die aan haar zijn afgestaan door de particulier.

Samsoedien zegt niet te weten hoe de desbetreffende terreinen in handen van de overheid zijn gekomen. In ieder geval niet door middel van een ruil van gronden waarvoor zij getekend heeft. 'RGB heeft geen enkele inbreng daarin. Waarschijnlijk is deze zaak op een andere manier opgelost, maar daarvan ben ik niet op de hoogte. In ieder geval is er geen sprake van ruil zoals werd beweerd.'

Leraar van LBO Brokopondo sleept leerlinge over schoolplein...

Volgens in opspraak geraakte leraar geeft video op social media 'vertekend beeld'...


Leraar Urvin W. van LBO Brokopondo heeft een leerlinge die een ander maandag met een stoel te lijf wilde gaan, van het leslokaal gesleept naar het midden van het schoolerf. Het hoofd van de inspectie Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ), Milton Top, zegt dat het ministerie maatregelen zal treffen tegen de leraar. Wat deze inhouden, wil hij niet kwijt, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 4 april 2019.

Vanuit kringen binnen de school wordt vernomen dat de leraar wordt ontslagen.

De leraar beweert, dat hij met zijn actie erger heeft kunnen voorkomen, omdat de 16-jarige scholiere niet tot bedaren te krijgen was. Op dat moment was hij de enige onderwijsgevende in de buurt van de kemphanen. Op een bepaald moment leek het alsof de leerlinge in trance raakte; zij bleef op haar rivaal afgaan.

Op social media circuleert een filmpje waarin te zien is hoe de scholiere door de leraar over het erf wordt getrokken:Urvin W. betreurt het, dat de video een vertekend beeld geeft doordat niet het volledige incident te zien is. Hij maakt zich behoorlijk zorgen over het gedrag van de leerlingen van LBO Brokopondo.

Moeder Rosita Pansa is niet te spreken over het gebeuren en heeft haar relaas gedaan bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De leerlinge en de leraar zijn gehoord door het ministerie.

'Ik keur het af dat m'n kind heeft gevochten op school, maar dat mag geen reden voor de leraar zijn haar deze behandeling te geven', zegt Pansa. Overigens was het niet de eerste keer dat de leraar optreedt tegen leerlingen.

Minister Dodson: 'Schorsing door EITI is helemaal geen ramp'

'EITI is zo tevreden, dat de president uitgenodigd is voor vergadering in juni in Parijs'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zegt vandaag, donderdag 4 april 2019, op Starnieuws, dat het helemaal geen ramp is dat Suriname geschorst is door het Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). In februari is de deadline niet gehaald, omdat het rapport dat aan alle eisen moet voldoen in een bepaald format nog niet af was. De minister zegt,dat enorm hard gewerkt is eraan door de 'multi stakeholders group'. Hij verwacht dat binnen twee weken Suriname zover is om het rapport te kunnen indienen bij EITI. 

NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee deze week deze kwestie aangekaart. Hij betoogde dat belangen van het land internationaal geschaad worden. Het gaat om een organisatie die transparantie eist. Rusland heeft vragen gesteld over deze kwestie en wil weten wat de redenen zijn voor de schorsing. Hij noemt de schorsing van Suriname een ernstige zaak. Potentiële investeerders volgen de zaken ook op de voet. Rusland stelt dat inzage moet worden gegeven aan De Nationale Assemblee in de documenten.

Minister Dodson legt uit, dat het tijdpad en de eisen die gesteld worden niet eenvoudig zijn. In Suriname zijn er diverse systemen hoe belastingen geïnd worden in de mijnbouwsector en hoe royalty's worden overgedragen. Zo verrekent Staatsolie met diesel die geleverd wordt aan EBS. Weer anderen betalen niet in goud maar in deviezen. Soms wordt er gestort bij Financiën en niet bij de Centrale Bank. De mijnbouwwetgeving is verouderd. Accountantskantoor BDO is de onafhankelijke administrator die de audits doet.

EITI begeleidt Suriname in het gehele proces en is best tevreden over het vele werk dat wordt verzet en inzicht wordt gegeven in het proces. Suriname loopt achter op veel landen in de wereld over hoe zaken verantwoord moeten worden, maar president Desi Bouterse heeft ervoor gekozen dat er transparantie is en verleent zijn volledige medewerking.

Dodson zegt, dat EITI zo tevreden is, dat de president uitgenodigd is voor de vergadering die in juni in Parijs wordt gehouden. De president heeft de minister gevraagd hem te vertegenwoordigen.'EITI is helemaal op de hoogte van de inspanningen die Suriname zich heeft getroost. Wij moeten ons nog helemaal inwerken in het proces waar elke dollar verantwoord moet zijn. Dit moet ook blijken uit de rapportage. Als wij door dit proces heen zijn, zullen deadlines makkelijker gehaald worden. Zodra alles in orde is, wordt de schorsing opgeheven', benadrukt Dodson.

Hij zal formeel nog antwoorden in De Nationale Assemblee. De begrotingsbehandeling gaat vandaag verder.

Minister Hoefdraad houdt vol dat er is gemanipuleerd met BBP-cijfer 2009 door ABS

Bewindsman zendt ter onderbouwing brief met vijf bijlagen naar Assembleevoorzitster


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in een uitgebreide brief met 5 bijlagen aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons onderbouwd waarom gemanipuleerd is met het cijfer van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 2009. Op verzoek van de Assembleevoorzitster licht de bewindsman zijn uitspraak gedaan in het parlement toe, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 4 april 2019.Iwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), heeft aan de woordkeus van de minister aanstoot genomen. Hij daagde Hoefdraad uit voor een openbaar debat. Sno houdt morgen een persconferentie over deze kwestie.

Hoefdraad blijft erbij dat er gemanipuleerd is met het BBP-cijfer. Sno heeft uitgelegd in een brief op 10 december 2010 aan de toenmalige minister van Financiën, Wonnie Boedhoe, dat op aandringen van de voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname, André Telting, overgegaan is tot het vervroegd publiceren van het BBP-cijfer van 2009. Dit gebeurde op 11 mei 2010, kort vóór de verkiezingen. Doorgaans wordt het BBP-cijfer over het jaar daarvoor in augustus bekendgemaakt. In zijn brief legt Sno uit, dat het BBP gebaseerd kan worden op een response rate van minstens 35% van de bedrijven. Toen het ABS in mei 2010 de vervroegde schattingen voor 2009 uitbracht, was dit gerekend met een response rate van 22% en met veel minder kruiscontroles.Hoefdraad neemt aanstoot aan de handelwijze van Sno. Het BBP heeft doorwerking op andere statistieken en ook het aangaan van de Staatsschuld. Er zijn volgens de minister premature data gepubliceerd op basis van een telefoontje van een monetaire autoriteit.

'Elke zichzelf respecterende directeur van het ABS had dit moeten weigeren uit te voeren en/of de eer aan zichzelf houden, omdat het nergens in de wet voorkomt dat zulke belangrijke data op basis van een telefoontje moeten worden vrijgegeven en ook omdat de directeur zelf weet dat de response rate te slecht is om het als officieel te bestempelen', schrijft de minister.

Het uitgebrachte 2009 BBP- werd in mei 2010 geschat op Srd 9.272 miljoen. Sno voorspelde toen dat het verschil met de latere cijfers ongeveer 5% zou zijn. Dit is ook gehaald, aangezien het in augustus 2010 officieel gepubliceerde cijfer voor 2009 het BBP-cijfer Srd 8.926 miljoen bedroeg, oftewel Srd 389 miljoen minder (-3.9%). Het nieuwe formele BBP was overall 8% lager volgens minister Hoefdraad.'Door een grotere informele sector te schatten op Srd 1.395 miljoen in augustus tegenover Srd 1.140 in mei, welke afwijking 22.4% bedraagt, slaagt het ABS erin om de gecombineerde afwijking tussen de gepubliceerde cijfers te bedwingen tot 'slechts' 3.9%. Het is duidelijk dat met 22%-response rate een groot risico is genomen om de schattingen te publiceren. Er is een systematisch 'optimisme' op het eerder uitgebrachte geschatte BBP toegepast. Dit is uiteindelijk vereffend met een veranderpercentage van 22.4% op de informele sector dat de tegenovergestelde richting van alle andere sectoren neemt', schrijft Hoefdraad. 'Zie daar de wetenschappelijke verklaring hoe de heer Sno reeds inzag dat het verschil binnen de 5% zou liggen. Gewoon de informele sector met 22.4% corrigeren!'

Uit het overzicht van de Staatsschuld in 2010 blijkt, dat indien er met het BBP 2008 in de eerste 8 maanden van het jaar zou worden gewerkt, zoals het altijd gebeurt totdat het BBP voor het afgelopen jaar uitkomt, dan zou het binnenlands leningenplafond vanaf mei 2010 zijn overschreden, stelt de minister. Dit boven het wettelijke toegestane plafond van 15% en wel als volgt: mei 15.82%, juni 16.31%, juli 17.60% en augustus 18.48%.'Maar, zelfs met het nieuwe BBP van 2009 dat in mei 2010 is uitgekomen, zouden de autoriteiten van toen het binnenlands plafond hebben overschreden in 2010 en wel in juli met 15.8% en in augustus met 16.6%.' 

De minister merkt op, dat de schijnbare reden waarom toen aangedrongen is op een vervroegd BBP-cijfer te zien is aan het verloop van de schulden van de Staat begin 2010. De binnenlandse schuld was in drie maanden tijd gegroeid met 6%. De totale schuld was toegenomen van Srd 2.860 miljoen tot Srd 2.977 miljoen in maart, en in ratio van het BBP van 30.8% naar 32.1%. Er waren toen ook achterstanden op de overheidsbetalingen.'Is daarom toen aan het ABS de opdracht gegeven om een nieuw BBP te produceren, om zo te voorkomen dat de schuldratio zou glijden onder de wet? De ruimte om verdere leningen aan te gaan was wel gecreëerd met het hogere BBP van mei 2010 en men kon de verkiezingen ingaan. Pas in augustus zou het officiële cijfer uitkomen. We zien dan ook dat de schuldratio verder stijgt naar 35.6% in augustus 2010', schrijft de minister aan De Nationale Assemblee.

Hij merkt op dat Sno zich erop beroept dat hij de kwaliteit van de statistiek wenst te waarborgen. 'Toch heeft hij deze standaard straal genegeerd in 2010.'

Hoefdraad zegt dat hij de Wet op de Staatsschuld wederom ter discussie wil stellen. Vooral omdat voor de naleving van de wet het BBP cruciaal is. Het wel of niet publiceren van het BBP kan niet aan de grillen van een toevallige directeur van het ABS worden overgelaten. 'Ofschoon er enorme twijfels zijn aan de berekeningen van het BBP is deze regering altijd respectvol geweest naar het ABS', stelt de bewindsman.

Het ministerie is bezig internationale expertise aan te trekken om de statistieken verder te verbeteren. Het ABS zal verplicht worden gesteld om zijn huidige methodologieën openbaar te maken en zal verder nog bereid moeten zijn om te werken aan verbeteringen.