dinsdag 4 februari 2020

Directie Hakrinbank stopte in december met overmakingen kasreservegelden naar CBvS

CBvS zette Hakrinbank onder druk om betalingen te hervatten


De directie van de Hakrinbank heeft ondergeschikten maandag officieel geïnformeerd over de 'oneigenlijke aanwending van de vreemde valutakasreservegelden' door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Aangegeven is dat de impact van het schandaal op de Hakrinbank beperkt is gebleven, omdat de bank in december vorig jaar stopte met overmakingen naar de CBvS. In het bedrag van honderd miljoen Amerikaanse dollar dat onrechtmatig is aangewend, heeft de bank 3,6 miljoen euro en 57 miljoen Amerikaanse dollar. Dit bericht de Ware Tijd dinsdag 4 februari 2020.

In een memo aan het personeel geeft algemeen-directeur Rafiek Sheoradjpanday een uiteenzetting over de zaken die zich hebben voorgedaan totdat het schandaal naar buiten kwam en de maatregelen die zijn getroffen om de schade te beperken.

'Toen de implementatie van de gemaakte afspraken, namelijk het openen van de ringfenced accounts en het plaatsen van de kasreservegelden hierop, naar de mening van de directie te lang duurde, is de Hakrinbank in het vierde kwartaal van 2019 gestopt met overmaken van de Amerikaanse dollar-kasreservegelden naar de CBvS', aldus de directeur in de memo.

Ondanks 'diverse verzoeken, aanmaningen, sommaties en het ontbieden van de directie om ons te bewegen de gelden over te maken', heeft de directie vastgehouden aan haar standpunt en ook aan de toenmalige governor Robert van Trikt kenbaar gemaakt, dat de Hakrinbank pas zou overmaken, nadat de gemaakte afspraken geïmplementeerd waren. Hierdoor is het risico voor de Hakrinbank, aldus de memo, 'relatief beperkt gebleven'.

Verder is aangevoerd, dat de directeuren van de verschillende banken tijdens een bespreking met president Desi Bouterse door het staatshoofd zijn geïnformeerd dat 'de kasreservemiddelen van de banken oneigenlijk zijn aangewend door de gewezen governor Robert van Trikt en een deel van de middelen verdwenen was'.

Intussen is het Openbaar Ministerie formeel een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar vermoedelijke onregelmatigheden bij de CBvS die zich de afgelopen maanden hebben voorgedaan. De directieleden van de CBvS zijn dinsdag door een speciaal rechercheteam gehoord. Ook Van Trikt stond op de lijst om gehoord te worden. Wanneer dat verhoor plaatsvindt is vooralsnog onbekend.

Voormalige FARC-guerrilla's erkend als slachtoffers seksueel geweld in Colombia

(Bron foto: Compartiendo mi Opinion)
Helena op 14-jarige leeftijd gerekruteerd en gedwongen om abortus te plegen


Een recente rechterlijke beslissing waarin daden van seksueel geweld worden erkend die plaatsvonden binnen de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tijdens het gewapende conflict in Colombia, heeft een welkome precedent geschapen met betrekking tot de rol van voormalige vrouwelijke strijders binnen de gewapende groep. 

Op 11 december vaardigde het Constitutionele Hof van Colombia een vonnis uit waarin Helena, een vrouw die gedwongen werd geworven door de FARC, op 14-jarige leeftijd werd gerekruteerd en later gedwongen werd om abortus te plegen, als slachtoffer van het gewapende conflict. Helena's naam werd veranderd om haar identiteit te beschermen.Volgens Women’s Link Worldwide, een organisatie die de rechten van vrouwen en kinderen verdedigt en verantwoordelijk was voor het aanhangig maken van de zaak, was Helena gedurende het grootste deel van haar tijd bij de guerrilla-groep gedwongen contraceptieve injecties te nemen. Maar, ze werd alsnog zwanger als gevolg van een consensuele relatie.Volgens haar getuigenis, smeekte ze de commandanten om haar kind te mogen krijgen, maar ze dreigden haar te executeren door het vuurpeloton. Helena onderging de abortus tegen haar wil en in slechte hygiënische omstandigheden.

Uit haar getuigenis is gebleken, dat ze nog steeds last heeft van de ernstige fysieke en psychologische gevolgen van de procedure tot nu toe. Het Hof beval dat Helena gespecialiseerde medische hulp moest ontvangen, naast dat ze werd opgenomen in Colombia's National Victims Registry, wat haar toegang tot herstelbetalingen garandeerde waarin de Slachtofferswet van 2011 voorziet:De zaak van Helena is een van de 35 getuigenissen van slachtoffers die voorbeelden geven van reproductief geweld die momenteel door het Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) worden beoordeeld.

De FARC zag zwangerschappen als onverenigbaar met de guerrilla-levensstijl en geboortebeperkende maatregelen waren verplicht voor vrouwelijke leden na de 'Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros' in 1993.

(Suriname Mirror/InSight Crime/Scribd Suriname Mirror)

50 Cubaanse artsen volledig klaargestoomd om aan de slag te gaan

Artsen hebben afgelopen maanden een inburgeringstraject doorlopen


De groep van 50 Cubaanse artsen die medio vorig jaar is gearriveerd in Suriname, is gereed om aan de slag te gaan. De artsen die in de afgelopen maanden een inburgeringstraject hebben doorlopen, zijn volledig klaargestoomd om de samenleving van eerstelijnszorg te voorzien. Deze informatie deelt Edwin Noordzee, coördinator van de Cubaanse Artsenmissie, dinsdag 4 februari 2020 met het Nationaal Informatie Instituut. 

Hij benadrukt dat het voornaamste doel van de overheid met deze missie is het steeds versterken van de eerstelijnszorg. Eind januari zijn de inspecties op de werk- en woonplekken bestemd voor deze artsen afgerond.

Vanaf 1 februari is een deel van de artsen naar hun standplaatsen gezonden. De rest van de groep zal vanwege de afstand en technische aspecten ietwat later in de maand hun standplaats bereiken. De dokters zijn ondergebracht bij poliklinieken van de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst.

Deze groep artsen zal voor een periode van 3 jaar worden ingezet, waarna mogelijkheden voor eventuele verlenging van de samenwerking zal worden bekeken. 'Ik kan u geruststellen dat deze groep na een inburgering van zeven en een half maanden staat te popelen om hun kennen en kunnen te tonen aan de Surinaamse samenleving.'

Hij twijfelt niet aan de kwaliteit van de zorg die de artsen zullen bieden. 'Het zijn artsen die in verschillende landen reeds hun krachten hebben gegeven.'

Douanekorps heeft een nieuwe leiding

De Vlugt en nieuwe leiding douane (Foto: Jason Leysner)

Inspecteur Lloyd Kuhn is nu waarnemend hoofd van de Douanedienst


De Douane beschikt over een nieuwe leiding en die werd vanochtend, dinsdag 4 februari 2020, voorgesteld tijdens een informatiebijeenkomst van de bond, aldus de Ware Tijd. Inspecteur Lloyd Kuhn is waarnemend hoofd van de dienst en Patriz Ormskerk de plaatsvervangster. De voordrachten zijn in samenspraak met de minister van Financiën geschied. 

Beide mannen zijn nog actief dienende douaniers en zijn uit de groep adjunct-inspecteurs geselecteerd op basis van de dienstjaren. 'Nu is er geen sprake meer van een managementteam', zei bondsvoorzitster Joyce de Vlugt. Zij is van oordeel, dat doordat de overgangsfase van het managementteam om te zorgen voor hervormingen twee jaar heeft geduurd in plaats van de voorgenomen één, de doorgroeimogelijkheden voor andere leden werd geremd. 'Door de opschuiving kunnen anderen nu de top bereiken.'

Volgens De Vlugt heeft het aan de kant zetten van het managmentteam in goed overleg plaatsgevonden. 'Wij hebben te lang aan de bel getrokken. Onze mannen bleven achter in rang. Ze bleven steken in de rang van adjunct-inspecteur. De minister heeft gehoor gegeven aan onze kreet. We zijn blij.'

NPS is klaar voor presidentschap, ministerspost Financiën en post van governor CBvS

'De partij heeft alle deskundigheid in huis om deze functies te bekleden'


De NPS heeft al deskundige kandidaten gereed om bij eventueel regeermandaat strategische functies te bekleden. Dat zei NPS-voorzitter Gregory Rusland zaterdag bij de Opo Yari-bijeenkomst van de partij in haar partijcentrum Grun Dyari in Paramaribo, aldus de Ware Tijd dinsdag 6 februari 2020. 

Hij noemde onder meer de ministerspost bij Financiën, de governorpost bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ambt van president van de republiek Suriname. Volgens Rusland heeft de partij alle deskundigheid in huis om deze functies te bekleden. Hij stelde dat de huidige regering de afgelopen jaren heeft getoond het 'absoluut' niet te kunnen.

Erevoorzitter Ronald Venetiaan zei enkele weken geleden, dat de VHP wat hem betreft de leidende post in de regering overneemt. Venetiaan sprak bij de lancering van het boek 'CHAN' over de persoon achter VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. De oud-president verwees naar de persoonlijke opmerking die hij enkele jaren eerder maakte tegenover de toenmalige VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe, dat het 'tijd wordt dat een VHP'er de leidende post in de regering overneemt'. 

Venetiaan vervolgde met de opmerking, dat dit 'natuurlijk niet door iedereen toegejuicht zal worden'. Wat de erevoorzitter betreft mag Santokhi 'zeer voorbereid' geacht worden voor welke functie of ambt dan ook.

Hoe deze uitspraak bij hem overkomt, wilde Rusland niet zeggen. 'Wie Venetiaan kent weet dat hij een bepaalde manier heeft van dingen zeggen.' 

Rusland zegt dat hij de opmerkingen van de erevoorzitter niet verkeerd heeft opgevat en verduidelijkt dat de partij in elk geval gereed is om welke functie dan ook te vervullen.

NPS-parlementariër Marlon Budike uit Commewijne is het met Rusland eens dat de partij de deskundigheid in huis heeft. Hij noemt, verwijzend naar de persoonlijke opmerkingen van Venetiaan, Santokhi inderdaad een potentiële presidentskandidaat. 'Maar, we weten dat Gregory Rusland ook een heel goede job zal kunnen doen. Natuurlijk verwachten we dat de erevoorzitter ook op een bepaald moment gaat zeggen dat onze voorzitter helemaal gereed is voor de job.'

Minister Elias bezoekt natuurkenner Frits van Troon op Tonka Eiland

Elias wil duurzame ondersteuning voor Van Troon en zijn eiland

'Ik mag u zeggen de waarde die de heer Van Troon wil geven voor het nageslacht van Suriname gekoesterd zou moeten worden door de regering en ngo's'


Tezamen met een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid bracht minister Antoine Elias zondag een bezoek aan Tonka Eiland. Het initiatief om een bezoek aan dit eiland te brengen is in het kader van traditionele geneeswijze, nadat de minister in kennis was gesteld van de waarde van natuurkennis waarover de heer Van Troon beschikt. Na een voorgesprek met de heer van Troon besloot de minister een bezoek te brengen aan het eiland, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 3 februari 2020.


De delegatie kreeg een rondleiding op het eiland, waarbij de natuurkenner zijn kennis van planten met hen deelde. Het bezoek van de minister werd zeer op prijs gesteld vanwege het feit  dat minister Elias de eerste Volksgezondheid minister is, die een bezoek heeft gebracht aan het eiland sinds de oprichting.

De natuurkenner zegt, dat de bedoeling van het oprichten van dit eiland was, om hetgeen dat aan flora en fauna verloren is gegaan in het meer alsnog voor een deel te kunnen behouden. Van Troon gaf echter aan, dat de bedoeling van het eiland aan het vervallen is terwijl continuïteit van kennis nodig is.

De minister van Volksgezondheid is van mening dat wat daar is van grote waarde zal zijn voor het nageslacht. 'Ik mag u zeggen de waarde die de heer Van Troon wil geven voor het nageslacht van Suriname gekoesterd zou moeten worden door de regering en non-gouvernementele organisaties (ngo's) . Daarvoor zal er een duidelijk plan moeten komen.' 

Verder zegt de minister, dat hij zal proberen het initiatief te nemen samen met collega’s en ngo’s te brainstormen, hoe de natuurkenner duurzaam ondersteund kan worden zodat er continuïteit komt in het draaien van Tonka Eiland.

Tonka Eiland is het natuurmuseum op het stuwmeer waarvan Van Troon de oprichter is. Op het eiland bevindt zich een verzameling van heel veel planten en bomen die in het regenwoud voorkomen. Op het eiland is ook een natuureducatiecentrum dat in 2011 geopend is en vanaf het jaar 2017 niet meer operationeel is. Dit centrum was bedoeld voor een ieder die kennis wil vergaren over de natuur. Frits Van Troon kreeg dit eiland in 1994 tot zijn beschikking.

Negen mensen doodgeschoten in amusementshal in Mexicaanse stad Uruapan

Onder doden zeker vier jongens jonger dan 18 jaar


Schutters zouden behoren tot met Los Viagra-bende rivaliserende Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)


Negen mensen, waaronder ten minste vier jongens jonger dan 18 jaar, zijn doodgeschoten in een amusementshal in de stad Uruapan in het westen van Mexico. Onderzoekers zeggen, dat de arcade wordt gebruikt door de Los Viagra-bende om drugs te verkopen. Men denkt dat de schutters behoren tot het rivaliserende Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

De moorden komen slechts enkele dagen nadat de politie een vermoedelijke lokale leider van Los Viagra had aangehouden, een arrestatie die leidde tot schietpartijen tussen de veiligheidstroepen en bendeleden. Nadat Luis Felipe Barragán was vastgehouden, staken zijn mannen auto's en vrachtwagens in brand om de lokale wegen te blokkeren en openden ze het vuur op politieagenten, waarbij twee gewond raakten.Getuigen vertelden de onderzoekers, dat vier gewapende mannen de arcade binnenkwamen en vroegen om twee leden van de Los Viagra-bende bekend als 'El Ruso' en 'El Pelón'. Zonder op een antwoord te wachten, gingen ze vervolgens over tot schieten op korte afstand van de arcade. De politie heeft 65 kogelhulzen gevonden.

De aanval op de arcade kwam een ​​dag nadat aanklagers in de stad zeiden, dat ze een massagraf hadden gevonden met 11 lichamen, waarvan sommige tekenen van marteling vertoonden.Uruapan bevindt zich in Michoacán, een van de staten die het zwaarst getroffen zijn door de toename van het geweld dat Mexico de afgelopen jaren heeft gezien. De criminele bende heeft zijn bolwerk in de landbouwregio Tierra Caliente in de staat Michoacán en werd gevormd door de gebroeders Sierra Santa. De leider van de bende is de oudste van de acht broers en zussen, Nicolás Sierra.

Zoals vele bendes in Mexico hebben ze in de loop van de tijd banden met andere criminele groepen gevormd - en verbroken, wat leidde tot dodelijke veldoorlogen. Naar verluidt waren ze ooit bondgenoten van het Cártel Jalisco Nueva Generación, maar ruzie over wie de smokkel van synthetische drugs, zoals methamfetamine en crystal meth, zou moeten beheersen.


De bendes zijn ook betrokken bij afpersing, ontvoeringen, illegale houtkap en hebben geprobeerd de lucratieve handel in avocado's onder controle te krijgen. In reactie hierop hebben lokale avocadotelers hun eigen burgerwacht gecreëerd. Men denkt dat de rivaliteit tussen het Cártel Jalisco Nueva Generación en Los Viagra achter veel van de moorden en gruwelijke uitingen van geweld in het gebied ligt, zoals toen negen lichamen aan een brug in Uruapan hingen.

(Suriname Mirror/Debate/BBC/Noventa Grados/Twitter/Quadratin)

Gedetineerde ex-president van Peru, Alberto Fujimori, weer in ziekenhuis opgenomen

(Bron foto: EFE)
Fujimori opgenomen na neurologische en longproblemen


De gevangengenomen ex-president van Peru, Alberto Fujimori, is maandag 3 februari 2020 in het ziekenhuis opgenomen na neurologische en longproblemen, vertelde zijn huisarts aan persbureau AFP. 

Fujimori, 81, zit 25 jaar gevangenisstraf uit voor het orkestreren van twee bloedbaden door doodseskaders in 1991 en 1992. '[De voormalige president] wordt geëvalueerd', zei zijn arts, Alejandro Aguinaga, na een bezoek aan Fujimori in de Peruaanse-Japanse clínica Centenario.Aguinaga zei dat hij 'tegen [de artsen van de kliniek] gezegd had de neuroloog te laten kijken' naar Fujimori, die ook een longscan zou ondergaan. Hoewel de long van de voormalige leider 'niet perfect ventileert, is hij onder controle', zei Aguinaga.


Gevangenisartsen realiseerden zich zondagavond, dat Fujimori niet goed ademde, dus gaven ze hem zuurstof. Kort daarna besloten ze dat hij naar de kliniek moest worden overgebracht.

Een bron dicht bij de familie vertelde AFP eerder, dat Fujimori naar de kliniek was overgebracht vanwege neurologische problemen, gezichtsverlamming en een verhoging van de bloeddruk. 'Hij wordt geobserveerd in de tussenkliniek van [de kliniek]', waar hij in voorgaande jaren verschillende keren in het ziekenhuis is opgenomen, aldus de bron.


Fujimori, die van 1990-2000 in functie was, kreeg in december 2017 om humanitaire redenen gratie van de toenmalige president Pedro Pablo Kuczynski. Critici zeiden dat de gratie een ruil was voor de zoon van Fujimori, die Kuczynski hielp om een beschuldiging van corruptie en afzetting te voorkomen.

De voormalige president, die van Japanse afkomst is, wordt vastgehouden op een politiebasis ten oosten van Lima sinds het pardon werd ingetrokken door een Peruaanse rechtbank in oktober 2018.

Fujimori's laatste openbare verklaring werd vijf dagen geleden afgelegd waarin hij betreurde dat zijn dochter - 44-jarige oppositieleidster Keiko - was veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf wegens corruptie.


(Suriname Mirror/ATV/AFP/Twitter/Cooperativa/YouTube/Canal RCN)

Peru weigert Venezolaanse vluchtelingen bescherming te bieden

Amnesty roept regering Peru op nationaal en internationaal vluchtelingenrecht te respecteren


Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de solidariteit die Peru toonde met Venezolaanse vluchtelingen. In plaats van bescherming te bieden, weigert Peru hen nu in groten getale toegang. Dit blijkt uit onderstaand nieuw rapport van Amnesty International, aldus de organisatie vandaag, dinsdag 4 februari 2020. 

Ondanks het feit dat gevluchte Venezolanen in de meeste gevallen in aanmerking komen voor een internationale vluchtelingenstatus, biedt Peru hen geen bescherming. Dat geldt ook voor degenen die extra kwetsbaar zijn, zoals ouderen en alleenstaande kinderen. Gevluchte Venezolanen lopen hierdoor het risico te worden teruggestuurd naar het land waar zij gevaar lopen. Of ze komen in de illegaliteit terecht, waar ze groot risico lopen misbruikt en uitgebuit te worden.

In de afgelopen jaren toonde Peru zich nog solidair met Venezolaanse vluchtelingen door hen toegang tot het land en bescherming te bieden. Peru heeft het grootste aantal Venezolaanse asielzoekers, namelijk 377.047. In totaal wonen er 800.000 Venezolanen. Maar, sinds juni 2019 heeft de Peruaanse regering verschillende maatregelen ingevoerd om het voor Venezolanen moeilijk te maken het land binnen te komen.Het ingevoerde ‘humanitaire visum’ bleek enkele weken na invoering al waardeloos. Venezolanen mochten, ongeacht dit visum, Peru niet binnenkomen als zij geen inkomende en uitgaande paspoortstempels uit Ecuador hadden.

Alberto, een Venezolaanse man van 44, vertelde Amnesty, dat hij in oktober 2019 Venezuela verliet, omdat hij zich geen eten voor zijn gezin meer kon veroorloven. Hij kreeg bij het consulaat in Caracas een humanitair visum voor Peru en reisde daarmee via Colombia naar de grens van Ecuador. Maar, een douanier daar weigerde een stempel in zijn paspoort te zetten. Hij reisde door naar de Peruaanse grens, maar een douanier daar weigerde hem zonder stempel toe te laten. Toen Amnesty hem trof, was hij wanhopig: hij kon noch Ecuador, noch Peru in. Hij had schulden gemaakt en had zijn familie in Venezuela achtergelaten in de veronderstelling dat hij ze later naar hem in Peru kon laten komen.

De enorme humanitaire en mensenrechtencrisis in Venezuela duurt voort. In de afgelopen jaren hebben 4,8 miljoen mensen het land verlaten. De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht dat dit aantal in 2020 zal oplopen tot 5,5 miljoen.

Ook andere landen, waaronder Chili en Ecuador, scherpen hun vluchtelingenbeleid aan, waardoor het voor Venezolaanse vluchtelingen steeds moeilijker wordt bescherming in de regio te krijgen.

Amnesty roept de Peruaanse regering op het nationale en internationale vluchtelingenrecht te respecteren en Venezolaanse vluchtelingen bescherming te bieden. Andere landen moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de opvang en bescherming van Venezolaanse vluchtelingen en opvanglanden ondersteuning bieden. Eerder deed Amnesty al onderzoek naar positie van Venezolaanse vluchtelingen in Curaçao.

Zeven agenten ontslagen in Chili na gewelddadige mishandeling van jonge universiteitsstudent

Agenten slaan Matias Soto (18) met vuisten en stokken, en trappen hemHet politiekorps van Chili (Carabineros) wordt momenteel geconfronteerd met een schandaal dat leidde tot het ontslag van zeven agenten na een gewelddadige mishandeling van een jonge universiteitsstudent. 

Milibor Bugueño, mensenrechten-Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie Zuid van de hoofdstad Santiago de Chile, zegt dat hij de gebeurtenis onderzoekt onder beschuldiging van 'onwettige dwang'.


Het incident vond plaats op 29 januari in de gemeente Puente Alto, toen Matias Soto, 18, na deelname aan een demonstratie, werd aangevallen door een groep politieagenten, sommige gekleed in burgerkleding, die hem sloegen met vuisten, trapten en sloegen met stokken, en vluchtte, hem achterlatend op straat.

Als gevolg hiervan leed de jongen aan breuken van ribben en talloze blauwe plekken op verschillende delen van zijn lichaam.


De Officier van Justitie legt ook uit, dat de Mensenrechtenbrigade van de Onderzoekspolitie de procedures uitvoert om de situatie te verduidelijken en dat de onderzoeken 'niet openbaar zullen zijn om het succes van het onderzoek te verzekeren'.

De mishandeling werd echter opgenomen door een beveiligingscamera en de video ging viraal op social media, wat afgelopen weekend harde kritiek op de brutaliteit van de politie opleverde, en het bewijs leidde ertoe dat het hoge bevel van de politie opdracht gaf tot het ontslag van de zeven politieagenten.


Maar, maandag vertelden inwoners van de stad in televisienieuws, dat er op dezelfde dag andere soortgelijke afranselingen waren in verschillende delen van de gemeente, en dat de aanvallen op deze slachtoffers niet werden geregistreerd.

(Suriname Mirror/El Mostrador/Prensa Latina/24Horas/Twitter/Biobiochile/YouTube)

Nieuwe drinkwaterinstallatie te La Liberté in Commewijne garandeert meer water met een betere druk

'Laat het niet zo zijn dat het bij het heien van palen blijft en dat oplevering jaren op zich laat wachten'


In La Liberté in Commewijne is gisteren de eerste paal geheid voor een drinkwaterinstallatie met een productiecapaciteit van vijfhonderd kubieke meter per uur, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 4 februari 2020. 

De installatie zal fungeren als een waterproductiecentrum. Met het station in Meerzorg moet de drinkwaterbehoefte in geheel Commewijne tot 2024 zijn gegarandeerd. Met de productie van tienduizend kubieke meter water op dagbasis kunnen evenveel huishoudens worden voorzien als ervan wordt uitgegaan, dat een gezin gemiddeld één kubieke meter water per dag gebruikt.

Op dit moment wordt tweehonderd kubieke meter water per uur geproduceerd in Commewijne. Deze hoeveelheid is niet voldoende om de behoefte te dekken. In de bronnen van Meerzorg is zout water binnengedrongen, terwijl de drinkwaterbehoefte blijft stijgen. Na pilotproeven is ervoor gekozen om oppervlaktewater te zuiveren. Het werk wordt uitgevoerd door de Watergroep uit België, Haukes NV en Sintec.

Wendy Mohammed, hoofd SWM Commewijne, zegt dat de palen als fundering dienen voor platformen die gebouwd zullen. Daarop zullen de zuiveringsinstallaties komen. 'De bedoeling is om er water te zuiveren vanuit La Liberté om te distribueren aan de gemeenschap. Nu al krijgt een groot deel water. Maar, nu wordt het meer water met een betere druk.' 

NPS-parlementariër Marlon Budike van Commewijne was aanwezig op uitnodiging van SWM-directeur Marlon Oosterling. Budike spreekt van een heugelijk moment. 'We kijken met heel veel vreugde ernaar uit. We hopen dat het een goede afronding heeft, zodat men heel gauw over water kan beschikken.' Hij weet dat bij de bouw van de Nieuwe Oost-Westverbinding de buizen reeds geplaatst waren. 'Het is alleen het water dat nog door de buizen gepompt moet worden. We zullen duimen en bidden dat er geen oponthoud komt maar dat het volgens planning verloopt.' 

In het gezelschap bevond zich ook parlementariër Ingrid Karta-Bink van Pertjajah Luhur. 'We zien het als een mijlpaal.' Volgens haar was de bouw al op de begroting van 2017 opgenomen. 'Laat het niet zo zijn dat het bij het heien van palen blijft en dat oplevering jaren op zich laat wachten. Water is belangrijk in Commewijne. We leven van regenwater, put- en kreekwater', aldus Karta-Bink.

Guyana kijkt met jaloerse blik naar goede deal van Suriname met Apache/Total

Deal van Suriname drie tot vier keer gunstiger dan Guyanese deal met ExxonMobilAnders dan Guyana heeft Suriname een heel goede deal gesloten met internationale oliemaatschappijen. Eén daarvan is Apache/Total, dat recent de eerste olievondst heeft gedaan in Blok 58 in het diepzeegebied van Suriname. In Guyana wordt, nu dit bekend is, kritiek geleverd op de Guyanese autoriteiten om de voorwaarden die zij met partners zijn overeengekomen. Er wordt opgeroepen tot nieuwe onderhandelingen met ExxonMobil, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 4 februari 2020. 

Volgens critici zou de deal van Suriname drie tot vier keer gunstiger zijn dan de Guyanese. In de Guyanese krant Kaieteur News schrijft een criticus: 'Laat de overheid maar snel naar Suriname gaan om te leren hoe een deal te sluiten.' 

'Wij hebben inderdaad een heel goede deal gemaakt met de oliebedrijven', zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias. Net als in Guyana staan veel oliebedrijven op de stoep voor samenwerking. Een van hen is ExxonMobil, de Amerikaanse olieproducent die nauw betrokken is bij de olievondst in Guyana. Sommige grote bedrijven hebben bij de onderhandelingen toegegeven te begrijpen, dat indien er in Suriname olie wordt gevonden het grootste deel voor het land zal zijn en niet voor de contractor. 'Dat was een principe-basisuitgangspunt', aldus Elias.

Hij zegt ook de geluiden gehoord te hebben, dat de deals van Guyana erg slecht zijn in vergelijking met die van Suriname. 'Ik vind het ontzettend jammer dat Guyana niet wat meer samenwerkt, waardoor het het maximale zou kunnen halen uit wat geproduceerd zal worden. Ik hoop dat wij dat steeds op een betere manier blijven doen.' 

Volgens Elias had Suriname, omdat het een eigen oliemaatschappij en ervaring heeft, minder urgentie voor het aantrekken van partners dan in Guyana, dat dit moet missen. Staatsolie hanteert een constructie, waarbij het staatsbedrijf is verdeeld in een instituut en een commercieel bedrijf. Het commerciële bedrijf heeft aan het instituut het recht gegeven om met 20 procent te participeren. Staatsolie is de rechtmatige eigenaar van de 20 procent van Blok 58 waar nu de olie is gevonden. Daarnaast zijn er blokken in diepere wateren - waar het aandeel 10 procent is.

Elias weerspreekt nationale en internationale negatieve berichten, als zou hij tegen beter weten in investeringen hebben gedaan om boringen te verrichten die uiteindelijk niets hebben opgeleverd. De directeur stelt dat het bedrijf in vijf jaar tijd meer dan 120 miljoen Amerikaanse dollar heeft geïnvesteerd in het zoeken naar olie in het offshoregebied en de internationale partners ruim zeshonderd miljoen Amerikaanse dollar.

'Nu is het raak en de olievondst is ongelooflijk goed, niet alleen voor Suriname als land, maar ook voor Staatsolie. Door die investeringen weten we nu waar de olie zich bevindt en is de kans dat je bij de volgende boringen weer olie vindt veel groter. Dat geldt voor zowel Staatsolie als de internationale bedrijven die naar olie zoeken.'

Twee verdachten opgepakt voor dood 16-jarige Dion Beeldstroo

Vuurwapen waarmee op Beeldstroo is geschoten gevonden en in beslag genomen


De politie heeft twee verdachten aangehouden in de zaak waarin de 16-jarige Dion Beeldstroo op 28 januari dood werd aangetroffen in de goot langs de Zwampweg in Lelydorp. Het vuurwapen dat bij het strafbaar feit werd gebruikt is aangetroffen en in beslag genomen. Dat schrijft vandaag, dinsdag 4 februari 2020, de Ware Tijd uit betrouwbare bron te hebben vernomen.

De verdachten zijn mannen van 18 en 54 jaar oud. Een van hen was goed bevriend met het slachtoffer, aldus de krant. Naar verluidt hebben de verdachten toegegeven, dat zij betrokken waren bij de moord op de 16-jarige. Of er meer aanhoudingen zullen volgen, is vooralsnog onduidelijk.

Op zondag 26 januari vertrok Dion Beeldstroo na een telefoontje uit huis om naar een afspraak te gaan. Hij keerde echter niet meer terug. Zijn moeder deed na vier dagen aangifte van vermissing bij de politie. De volgende dag, op 31 januari, heeft de familie zijn lichaam herkend in het lijkenhuis.

Het lichaam van de jongen was twee dagen eerder gevonden in de goot langs de Zwampweg. Hij had een schotwond in een wang, die afkomstig bleek van een kogel uit een jachtgeweer. De politie onderzoek de zaak verder.

Pertjajah Luhur aast bij regeringsdeelname op ministerie van Justitie en Politie

'Indien wij minstens 7 zetels behalen zal ook positie van president bedongen worden'


'Mocht de Pertjajah Luhur (PL) deelnemen in de regering na de verkiezingen van 25 mei, dan zal de partij het ministerie van Justitie en Politie opeisen. Indien wij minstens zeven parlementszetels in de wacht slepen zal ook de positie van president bedongen worden. Het presidentschap is niet principieel voor de Pertjajah Luhur', zei partijleider Paul Somohardjo zondagavond te Weg naar Zee voor tijdens een Opo Yari-bijeenkomst, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 4 februari 2020.

Somohardjo: 'Iedereen klaagt, iedereen ergert zich, maar niemand treedt op.' Hij voegt eraan toe, dat bij de Centrale Bank van Suriname miljoenen Amerikaanse dollars zijn verdwenen, maar dat mogelijke betrokkenen nog vrij rondlopen. 'De directeur van De Surinaamsche Bank moet bijna de bescherming krijgen van het volk om te voorkomen dat hij aan de kant wordt gezet', doelende op de ondersteuningsmanifestatie zondag bij het DSB-hoofdkantoor nadat geluiden de ronde deden, dat directeur Steven Coutinho mogelijk zou worden ontheven uit zijn functie.

Volgens de politicus doen zich naast het kasreserveschandaal nog andere problemen voor in de financiële sector. Zo mogen bedrijven, aldus de PL-leider, maximaal Srd 20.000 in contanten van hun rekeningen lichten. Ondernemers die grotere bedragen nodig hebben, vooral aan het einde van de maand, komen zo in grote problemen, meent de politicus. Een niet bij naam genoemde bankdirecteur zegt echter met klem, dat wat Somohardjo beweert niet op waarheid berust. Van een dergelijke beperking op het contant opnemen van tegoeden door het bedrijfsleven is geen sprake.

De politicus vindt dat bij de aanpak van criminaliteit geen onderscheid gemaakt moet worden. 'Niet alleen kleine dieven en kruimeldieven, maar ook mensen met jas en das moeten worden opgepakt. Ook moet het niet uitmaken welke politieke kleur de mensen die strafbare handelingen plegen hebben, om tegen hen op te treden. Daarom zal de partij het ministerie van Justitie en Politie opeisen om orde op zaken te stellen.'

Somohardjo beloofde, dat indien Pertjajah Luhur het beheer krijgt over het ministerie, het hoofdbureau van politie zal worden herbouwd op de plek aan de Waterkant waar het stond toen het op 25 februari 1980 door militaire coupplegers in brand werd geschoten. 'Het recht is de pilaar van de democratie. Als symbool zal daarom het hoofdbureau van politie weer aan de Waterkant worden gebouwd. Justitie en Politie is een must voor ons. We zijn niet tevreden met Binnenlandse Zaken of Sportzaken. Als iedereen bang is dan gaan wij het aanpakken. Het presidentschap hangt af van hoeveel Assembleezetels wij krijgen. Dat is niet principieel.'

Volgens hem had de procureur-general ambtshalve een onderzoek moeten laten instellen naar de perikelen bij de CBvS en niet moeten wachten op een formele strafklacht. Somohardjo: 'Iemand die de president onlangs heeft beledigd is nu achter de tralies. Iemand die doksen heeft gestolen is ook achter tralies en iemand die miljoenen verduistert loopt nog vrij rond.' Hij is van oordeel dat voormalig CBvS-governor Robert van Trikt wordt bezwaard, maar hij is ervan overtuigd dat de man in opdracht van anderen heeft gehandeld. Somohardjo hoopt dat Van Trikt niet de volledige schuld op zich neemt, maar de samenleving precies vertelt wat zich heeft afgespeeld en in opdracht van wie hij heeft gehandeld.

Over het schandaal bij de Centrale Bank dient, aldus de politicus, een openbaar debat in het parlement gehouden te worden. De president dient dan in hoogst eigen persoon naar het parlement te komen om uitleg te geven, meent hij. Vooral in het mysterie rond de intussen beruchte Chotelal-dollars moet klaarheid komen.

Wat het politieke werk betreft zei Somohardjo, dat de bedoeling is dat de oppositiepartijen op Assemblee-niveau zelfstandig deelnemen aan de verkiezingen, maar op ressortraads-niveau elkaar zullen ondersteunen. Partijen die in een bepaald gebied sterk zijn zullen de leeiding hebben en zullen de andere partijen ook kandidaten voordragen om op hun kandidatenlijst te staan. Alleen door op die manier samen te werken kunnen de oppositiepartijen volgens Somohardjo een zo groot mogelijk rendement uit de stembusgang halen.

OM Suriname: 'Uitlevering Raj Oedit door Nederland ook in hoger beroep toelaatbaar geacht'

Uit documenten Nederlandse arts blijkt niet dat Oedit niet mag afreizen

Rechter geeft advocaat Kanhai meer tijd om een andere medische verklaring te overleggen


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op een rechtszitting gisteren  gezegd, dat de uitlevering van rijstondernemer Raj Oedit door Nederland ook in hoger beroep toelaatbaar is verklaard. 

Uit medische documenten die advocaat Irvin Kanhai heeft overgelegd, is niet gebleken dat de verdachte niet mag afreizen naar Suriname. In de documenten die de Nederlandse arts heeft overgelegd, blijkt volgens de aanklager niet dat de verdachte niet mag afreizen. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 4 februari 2020.

In maart vorig jaar werd 488 kilo cocaïne onderschept in een Cessna-vliegtuigje. Het toestel was geland op het terrein van Oedit bij km 71,5 in het district Saramacca.

In deze strafzaak staat Oedit samen met D.M. en H.L. terecht.

Afgelopen week heeft Kanhai een document afkomstig van een Surinaamse arts overgelegd waaruit blijkt, dat Oedit niet mag afreizen. Volgens de Officier van Justitie heeft de Surinaamse arts Oedit niet eens gezien en ze snapt niet hoe de arts tot zo'n conclusie is gekomen. Volgens Kanhai heeft de Surinaamse arts het medisch rapport dat afkomstig was van de Nederlandse arts doorgenomen.

Kanhai vroeg aan de Officier van Justitie of er belang is bij het continueren van de vrijheidsbeneming van Oedit. Volgens de advocaat heeft het OM zich niet uitgelaten hierover.

De rechter kon geen beslissing nemen en heeft Kanhai meer ruimte geboden om een andere medische verklaring te overleggen. Op 16 maart zal deze zaak verder behandeld worden.

Kabinet-Rhuggenaath Curaçao wil verhoging eerder voorgestelde abb-percentages

Verhoging bedoeld ter oplossing van de Girobank-problematiek


Er ligt een voorstel van het kabinet-Rhuggenaath voor een verhoging van de eerder voorgestelde abb-percentages (algemene bestedingsbelasting), welke verhoging bedoeld is ter oplossing van de Girobankproblematiek. Financiën-minister Kenneth Gijsbertha (MAN) zwijgt al sinds vrijdag op vragen hierover van het Antilliaans Dagblad, aldus het dagblad vandaag, dinsdag 4 februari 2020.

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) zegt de inhoud niet goed te kennen, maar dat er wel een stuk is gestuurd aan Wetgeving & Juridisch Zaken (WJZ) waarover nog geen advies is ontvangen.

Uit andere bronnen verneemt het dagblad, dat er momenteel inderdaad een voorstel op tafel bij WJZ ligt met hogere percentages abb, in een nieuwe poging om de Girobankproblematiek op te lossen omdat de verhoging van de license fee zeer vermoedelijk niet doorgaat. Dit laatste is nooit bevestigd door de regering, maar ligt voor de hand na de resolute afwijzing door Sint Maarten waar Curaçao een monetaire unie mee vormt.

Het voorstel voor het optrekken van de abb zou gaan om de volgende (op zichzelf opmerkelijke) percentages: 7 procent wordt 7,49 procent; 9 wordt 9,63 procent; en 12 wordt 12,84 procent. Er lag al een wetsvoorstel voor de introductie abb (in plaats van de omzetbelasting) die veel kritiek oogstte van de Sociaal-Economische Raad (SER) en een flink aantal belangenorganisaties in het bedrijfsleven.

Maar, het lijkt aannemelijk dat een voorstel met de genoemde percentages abb+ tot nog meer weerstand zal leiden. Het jongste voorstel is afkomstig van Financiën in een ontwerp dat al bij de SER was geweest voor advies.

Deen Poul Torp bouwt op Curaçao monumentaal pand Villa Curiel en bijgebouwen om tot boutiekhotel, appartementen en vakantiewoning

(Bron foto: Facebook)
Oude grandeur terug in Scharloo 


Oude tijden herleven aan de Scharlooweg. De Deen Poul Torp tovert daar een monumentaal pand en bijgebouwen om tot een boutiekhotel, appartementen en een vakantiewoning. Villa Curiel brengt wat van de vroegere grandeur terug in de wijk, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 4 februari 2020.. 

Torp was in 2013 nog druk met de restauratie van Scharlooweg nummer 20, toen hij zag dat nummer 130 te koop stond. Twee jaar later ginh Villa Amalie open en was de Deen klaar voor een nieuw project. De uitdaging was om een goede bestemming te vinden voor het monument en de bijgebouwen van nummer 130.

'De meeste monumenten aan de Scharlooweg zijn in gebruik als kantoor. Dat wilde ik niet. Maar, toen het idee van een boutiekhotel er eenmaal was, viel alles op zijn plaats.' Torp kocht het onroerend goed van de familie Curiel. 'Het pand is omstreeks 1880 gebouwd en in 1916 gekocht door Alex Curiel. Sindsdien is het in handen geweest van de familie'

Oude gebouwen hebben hem altijd al aangetrokken. Als hij zeven jaar geleden zijn eerste aankoop doet op Curaçao woont hij in Kopenhagen en werkt hij daar als senior accountmanager bij de grootste verzekeringsmaatschappij van het land. Maar, Torp is ook afgestudeerd als ingenieur en koopt en verkoopt historische panden. Hij neemt zes maanden verlof voor de restauratie van Villa Amalie op Curaçao.

Nu zijn we zeven jaar verder en woont hij in zijn tweede project aan de Scharlooweg. De restauratie van hoofden bijgebouwen gebeurt met steun van het Monumentenfonds. Maar, na de koop van nummer 130 is wachten op officieel groen licht geen optie. Het dak is zo lek als een mandje.

Bank van Nederlander John Deuss heeft ‘meerdere miljoenen’ betaald aan OM Curaçao


Dertien jaar na noodregeling in verband met fraude bij FCIB 


De First Curaçao International Bank (FCIB), de bank van de Nederlander John Deuss, heeft een flink, maar nog onbekend bedrag betaald aan het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Het zou gaan om ‘meerdere miljoenen’, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 4 februari 2020, maar de omvang is nog onduidelijk vanwege de afwikkeling van de accounts. 

De resultaten van een strafrechtelijk onderzoek op Curaçao bevestigen het vermoeden dat mogelijk sprake is van ‘schuldwitwassen door FCIB’ ten aanzien van een aantal bankrekeningen. 'Dat heeft ertoe geleid, dat het OM en FCIB een transactieovereenkomst hebben gesloten', aldus het Openbaar Ministerie in Willemstad. In het kader van de transactie doet FCIB afstand van specifieke rekeningtegoeden. 'Hiermee zijn deze rekeningtegoeden uit de bank gehaald', legt het OM uit.

De overige rekeningtegoeden worden uitgekeerd aan de legitieme rekeninghouders dan wel afgestort in een consignatiekas die in beheer is bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Het drama bij de ‘offshore bank’ FCIB van Deuss gaat een hele tijd terug. Op 9 oktober 2006 werd de bankvergunning van de First Curaçao International Bank (FCIB) door de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) ingetrokken en heeft het gerecht - op verzoek van BNA - de noodregeling ten aanzien van FCIB uitgesproken.

De 78-jarige Deuss, opgenomen in de Quote 500, is eigenaar van de bank die vanwege belastingtechnische redenen op Curaçao is gevestigd. Ook in Nederland trad het OM tegen de bank op; in 2013 werd een zaak tegen FCIB geschikt voor 34,5 miljoen euro.

President Bolsonaro benoemt evangelische missionaris als nieuw hoofd FUNAI

'Een evangelische missionaris is als een vos de leiding geven over kippenhok'


De regering van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een evangelische missionaris, Ricardo Lopes Dias, voorgesteld als hoofd van de afdeling Ongecontacteerde Indianen van het Agentschap voor Inheemse Zaken. FUNAI (Fundação Nacional do Índio).

Dias werkt al vele jaren samen met de Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), nu bekend als Ethnos360.Sarah Shenker van Survival International zei :

'Een evangelische missionaris belast met de afdeling ongecontacteerde Indianen van FUNAI is als een vos de leiding geven over het kippenhok. Het is een openlijke daad van agressie, een verklaring dat ze met geweld contact willen opnemen met deze stammen, wat hen zal vernietigen. Samen met het recente plan van president Bolsonaro om inheemse reservaten open te stellen voor mijnbouw en uitbuiting, is dit een genocidaal plan voor de totale vernietiging van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op aarde waarvan het voortbestaan nu op het spel staat. We zullen ons er uit alle macht tegen verzetten, samen met onze inheemse vrienden in Brazilië.'De MNTB is berucht over de hele wereld voor zijn inspanningen om contact te leggen met ongecontacteerde stammen en deze te evangeliseren.

Het is een van de meest fundamentalistische zendingsorganisaties, waarvan de achtervolgingen in Paraguay in de jaren zeventig en tachtig tot verschillende doden hebben geleid.

(Suriname Mirror/El Pais/La Chispa/Survival International/Folha do Sao Paulo)