maandag 15 april 2019

Autoriteiten op luchthaven Aruba houden reiziger uit Suriname aan met 827.000 euro cash

Man pendelde vaak tussen Suriname en de VS met grote hoeveelheden cash

(Bron foto's: Openbaar Ministerie Aruba)


Een reiziger op de internationale luchthaven Koningin Reina Beatrix Aruba vanuit Suriname op doorreis naar Miami (VS) is vrijdag aangehouden. Het was de autoriteiten opgevallen, dat de man vaak tussen Suriname en de VS pendelde met grote hoeveelheden cash, aldus maandag 15 april 2019 het Openbaar Ministerie Aruba. De reiziger had afgelopen vrijdag ruim 827.000 euro bij zich. 

Naar aanleiding van een Nederlands rechtshulpverzoek heeft het Integrale Afpakteam Aruba in samenwerking met onder meer de Grenspolitie het geld in beslag genomen.

Al het geld dat in beslag wordt genomen komt in beginsel ten goede van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Gelden uit het fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit. Daarmee komen de opbrengsten van het Afpakteam dus rechtsreeks ten goede van Aruba. Het Afpakteam wil hieraan ook op zichtbare wijze haar bijdrage leveren.

Het Afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

PRO: 'Wijziging van de Kieswet in strijd met de artikelen 52, 53 en 60 van de Grondwet'

'Wijziging van de Wet Politieke Organisaties in strijd met artikel 60 van de Grondwet'


Bij brief van maandag 15 april 2019 heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) De Nationale Assemblee aangeschreven over twee wetsontwerpen op het gebied van het kiesrecht, namelijk het wetsontwerp betreffende wijziging van de Wet van 29 september 1987, bevattende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kieswet, S.B. 1987 no. 62), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29 en het wetsontwerp betreffende een wijziging van de Wet Politieke Organisaties (WPO, S.B. 1987 no. 61). 

Uit juridisch onderzoek van de Partij voor Recht en Ontwikkeling naar de grondwettelijkheid c.q. de legaliteit van de wetsontwerpen is gebleken, dat de wijziging van de Kieswet in strijd is met de artikelen 52, 53 en 60 van de Grondwet en de wijziging van de WPO in strijd is met artikel 60 van de Grondwet. 

Het onderzoek heeft voorts geconstateerd, dat de wetswijzigingen in strijd zijn met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en het Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (BUPO), waar het het politiek rechten, mensenrechten, van de burger betreft. 

De beperking van combinatievorming zal volgens de Partij voor Recht en Ontwikkeling stremmend werken op het uitbouwen van het Surinaams politiek democratisch stelsel zoals dat de afgelopen bijna 70 jaren in ontwikkeling is. Aangezien ingevolge artikel 70 van de Grondwet de Wetgevende Macht uitgeoefend wordt door De Nationale Assemblee en de regering gezamenlijk, heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling middels het aanschrijven van De Nationale Assemblee een grondwettelijke en dus legitieme mogelijkheid benut, met het doel gedaan te krijgen, dat de wetswijzigingen in kwestie op grond van het voorgaande geen kracht van wet krijgen doordat in en na overleg tussen De Nationale Assemblee en de regering wordt afgezien van bekrachtiging en afkondiging van wetsontwerpen met een ongrondwettelijk en mensenrechtenschendend karakter. 

De Partij voor Recht en Ontwikkeling is bereid om iedere juridische optie te benutten, om toe te zien op buiten werking blijven, dan wel terugdraaien van de ongrondwettelijke wetsontwerpen. 

Zij roept iedere Surinaamse burger en iedere Surinaamse politieke organisatie op, hun misnoegen aan De Nationale Assemblee en regering kenbaar te maken en bewustwording over het ongrondwettelijk karakter te delen. 

Namens de voorzitter van de PRO, 
Mr. Gerold R. Sewcharan

Drie Braziliaanse marineschepen meren aan in Suriname

(Bron foto: Naval da Marinha do Brasil)
'Ons doel is om de relaties met de bevriende naties waaronder ook Suriname te versterken'


Drie Braziliaanse marineschepen, de Bracui, Guanabara en Guaiba, hebben in het weekend Suriname aangedaan, als onderdeel van de jaarlijkse bezoeken die gebracht worden aan verschillende landen in het Caribisch Gebied. De schepen arriveerden vrijdag en vertrokken zondag naar Belem. De vaartuigen waren aangemeerd in de Jules Sedney Haven, zo bericht de Ware Tijd maandag 15 april 2019.

'Ons doel is om de relaties met de bevriende naties waaronder ook Suriname te versterken', vertelt Robledo de Lemos, commandant van de missie, die stelt dat hierdoor de banden met andere landen warm worden gehouden. Daarnaast is het ook een oefenmoment voor de mariniers. 'Op die manier zijn we altijd voorbereid en blijven we op scherp.'

In 2017 was een minivloot van de Braziliaanse marine voor het laatst in Suriname. De commandant zegt, dat deze missie niet op verzoek was van het Nationaal Leger, maar een spontane actie van Braziliaanse zijde. Anders dan voorheen was er deze keer geen oefening gekoppeld aan dit bezoek. In het verleden zijn meerdere trainingen gehouden tijdens soortgelijke missies.

Voor het publiek was er gelegenheid de schepen van binnen te bezichtigen. Met name personen uit de Braziliaanse gemeenschap hebben in groten getale gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Er mochten vragen worden gesteld aan de mariniers. Ook konden er foto's worden gemaakt met de manschappen van de drie schepen.

'We willen de bevolking van Suriname ook laten zien waarmee we ons bezighouden en hoe het is aan boord', zegt De Lemos. Hij kon nog niet vertellen wanneer een volgende minivloot Suriname zal aandoen.

Brunswijk, voorzitter van de ABOP, bereid te zorgen voor 'de moeder', de BEP

'Alleen slechts door bundeling kan de overwinning in 2020 gehaald worden'

'Of de ABOP gaat in BEP of de BEP gaat in ABOP'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP), heeft zondag te Ovia Olo, te Patamacca in Marowijne, gezegd bereid te zijn te zorgen voor 'de moeder', voormalig bondgenoot BEP. Brunswijk stelt voorop, dat bij de onderhandelingen zeker gekeken zal worden naar de politieke realiteit, zo bericht Starnieuws maandag 15 april 2019. 

Hij hoopt, vooruitlopend op een bespreking van dinsdag, dat de realiteit de basis zal vormen voor de besprekingen. Brunswijk zegt als geen ander te weten, dat alleen slechts door bundeling de overwinning in 2020 gehaald kan worden. Voorts gaat hij ook niet voorbij aan de oproep van de achterban in het binnenland om te bundelen. Hij is daarom ook blij met de stap van Paul Abena en anderen.

'Als we niet bundelen gaan we niet winnen. De NDP en BEP hebben pre-electorale samenwerking reeds verboden. Dus nu is het, het één of het ander. Of de ABOP gaat in BEP of de BEP gaat in ABOP.'

De partijvoorzitter zegt niet zwaar te tillen aan het feit, dat het schrijven van de BEP, voordat die de partij bereikte, reeds in de publiciteit was en een zekere geest ademt. 'Punt is dat ze ons hebben uitgenodigd en we gaan op de uitnodiging in', zegt Brunswijk. Hij vindt het idee van de BEP-voorzitter, om partijen op te roepen zich weer aan te sluiten bij de moederpartij, goed.

Brunswijk gaf in vele bewoordingen aan dat indien een kind uit huis is gegaan en later blijkt dat het kind niet succesvol is, dat het kind terug gaat naar zijn ouders. Maar, er zijn ook gevallen dat wanneer het kind succesvol is, hij juist de zorg van de moeder tot de dood op zich neemt.

'We zijn geen propaganda komen voeren maar de mensen komen informeren en aangeven dat we weer aan zet zijn. Er zijn ook enkele kernen geïnstalleerd voor het ressort Patamacca tijdens deze goed bezochte vergadering. Dit ressort is groot, weet Brunswijk en moedigde hij zijn aanhang aan om het werk van de ABOP verder voort te zetten. Wij vertrouwen erop dat we dit keer ook weer winnen in dit ressort', stelt Brunswijk.

De Ware Tijd: 'De dagen van RGB-minister Samsoedien lijken geteld'

'President zou al hebben besloten om bewindsvrouwe te vragen om op te stappen'


De dagen van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in het kabinet Bouterse II lijken geteld. De president zou al hebben besloten om de bewindsvrouw te vragen om op te stappen, zegt een zogenoemde insider, zo schrijft de Ware Tijd vanmiddag 15 april 2019. En zoals te doen gebruikelijk lijkt te zijn geworden bij de redactie van de Ware Tijd, gaat die krant af op wat een 'anonieme' bron, deze keer 'een insider', beweert. 

De regering wacht nu op een geschikt moment om dat bekend te maken.

De minister kwam twee weken geleden onder vuur te liggen in het parlement vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij dubieuze gronduitgifte. De knuppel werd in het hoenderhok gegooid door ABOP-Assembleelid Edward Belfort die beweerde, dat Samsoedien betrokken was bij een obscure grondruil. Hij kon echter geen bewijs aan het college presenteren.

Twee dagen daarna kwam VHP-fractielid Mahinder Jogi wel met bewijzen. dat Samsoedien gronden had aangevraagd en gekregen voor zichzelf en voor een bedrijf waarvan ze aandeelhouder was. Dat was gebeurd in 2011, in de periode toen ze districtscommissaris (dc) was. Het pikante is dat ze, aldus Jogi, eerst een negatief advies als dc had uitgebracht toen desbetreffende terreinen door derden waren aangevraagd. Enkele dagen na haar negatieve advies vroeg ze zelf de gronden aan en gaf als districtscommissaris daarop positief advies aan de toenmalige minister van RGB. In De Nationale Assemblee zei Samsoedien geen enkele betrokkenheid te hebben bij de grondruil die door Belfort was aangevoerd. Zij ontkende niet in haar periode als dc terreinen te hebben aangevraagd, maar of het de gronden waren waarvan Jogi gewag had gemaakt wist ze niet. Zij zou eerst haar documenten moeten raadplegen.

De grond te Dirkshoop in Saramacca, ongeveer 1 hectare, had ze aangevraagd om drooggewassen te telen na haar pensionering. Dit terrein heeft zij naar verluidt intussen doorverkocht. Ook een kleiner perceel, eveneens te Dirkshoop, heeft Samsoedien voor zichzelf aangevraagd, nadat zij afwijzend had geadviseerd op de aanvraag van een stichting die daar een kerk wilde bouwen. In 2015 reageerde ze als dc van Wanica positief op een aanvraag van Surigo Farms, een landbouwbedrijf van haar zoon Riaaz Kariem. De grond was aangevraagd door ene Carlo Zeeman destijds districtssecretaris op het commissariaat waar Samsoedien als dc de scepter zwaaide. Volgens Jogi was haar secretaresse op het commissariaat tevens onder-bestuursopzichter, medeoprichter van Surigo Farms. Uiteindelijk werd de 35 hectare aan het bedrijf toegewezen. De bewindsvrouwe was ook een van de aandeelhouders van deze onderneming. Samsoedien deelde het parlement mee, dat ze de aandelen had overgedragen aan andere aandeelhouders toen ze als minister werd benoemd.

De oppositie nam geen genoegen met haar antwoord en op voorstel van ABOP-fractielid Marinus Bee werd haar de ruimte gegeven zich beter voor te bereiden en op een ander tijdstip het parlement te infomeren over deze kwestie.

Er zou sprake zijn van dusdanige onregelmatigheden waardoor Samsoediens positie als minister volgens de zogenoemde insider 'onhoudbaar' is geworden.

Vernomen wordt, aldus de Ware Tijd, dat president Bouterse vrijdag tot laat 's avonds met enkele adviseurs heeft vergaderd waarbij ook deze zaak zou zijn besproken. Indien het tot ontslag komt, is Samsoedien de vierde opeenvolgende minister bij RGB die voortijdig gevraagd wordt de portefeuille in te leveren, sinds dit departement in 2005 werd ingesteld. Alleen Michael Jong Tjien Fa, de eerste RGB-minister, heeft een volle termijn gezeten.

Brazilië hanteert Japanse methode van politieoptreden om openbare veiligheid te handhaven

Koban-politieboxen in Braziliaanse stijl zijn al te vinden in stedelijke gebiedenIn heel Brazilië worden door Japanners geïnspireerde methoden van politieoptreden toegepast om de verslechtering van de openbare veiligheid in het land tegen te gaan. Een ceremonie om de adoptie van het kōban politie box systeem (een klein politiebureau) door de Braziliaanse autoriteiten te effectueren vond plaats in Brasília afgelopen vrijdag, 12 april 2019. 

Leden van het JICA (Japan International Cooperation Agency), de Japanse politie en Japanse ambassademedewerkers waren aanwezig. Koban is aangeprezen als het antwoord op de stijgende straatcriminaliteit in verschillende landen, en politiediensten uit het Verenigd Koninkrijk (VK) en de VS hebben gekeken naar het koban-systeem.

Tijdens de ceremonie prees president Jair Bolsonaro de inspanningen van het Aziatische land op het gebied van misdaadpreventie, met name de regelmatige bezoeken van officieren aan lokale bedrijven en huizen, waardoor politiemensen de gemeenschap die zij dienen kunnen leren kennen.

Het Japan International Cooperation Agency werkt al sinds 2000 aan het verspreiden van community-based politie-activiteiten in Brazilië. Het Agency heeft zowel Japanse politieagenten naar Braziliaanse steden als São Paulo gestuurd en training gegeven aan Braziliaanse officieren in Japan.

Koban-politieboxen in Braziliaanse stijl zijn al te vinden in stedelijke gebieden waar het project is geïmplementeerd. Gewezen als het antwoord op de stijgende straatcriminaliteit in verschillende landen, en bestudeerd als een mogelijk alternatief door het VK en de VS, is de Kōban een vorm van community policing.

Kōban-politiebureaus bevinden zich vaak in de buurt van metrostations, banken en drukke uitgaansgebieden. Hun locaties helpen om criminele activiteiten te ontmoedigen en helpen snel antwoorden te bieden op actuele misdaden.

In Japan worden kōban door het publiek gebruikt om aanwijzingen te vragen, straatadressen te vinden (de politie heeft uitstekende lokale kaarten) en om verloren goederen te melden. In Brazilië zullen kōbans worden gebruikt om de criminaliteit in Brazilië te helpen ontmoedigen en verminderen. Het aantal moordslachtoffers bedroeg vorig jaar ongeveer 60.000. Verbetering van de veiligheid is een van de topprioriteiten voor de administratie van president Jair Bolsonaro.

(Suriname Mirror/The Rio Times)

Levenslange schorsing voor oud-voetbalbaas van Brazilië José Maria Marin

(Bron foto: AFP)
86-Jarige Marin is schuldig bevonden aan omkoping

Marin in augustus 2018 in VS veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor aannemen van steekpenningen


Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voormalige baas van de Braziliaanse voetbalbond, José Maria Marin, een levenslange schorsing opgelegd én een boete van 1 miljoen Zwitserse franken (ongeveer 880.000 euro). 

De 86-jarige Marin is schuldig bevonden aan omkoping. Marin behoorde tot de zeven voetbalbestuurders die eind mei 2015 in een hotel in Zürich werden opgepakt, vlak voor het verkiezingscongres van de FIFA.Die aanhoudingen leidden niet alleen tot een onderzoek door de ethische commissie van de FIFA, maar ook door de Amerikaanse justitie.

In augustus 2018 volgde een veroordeling voor Marin door de Amerikaanse rechter. Hij kreeg een celstraf van vier jaar voor het aannemen van steekpenningen bij de verkoop van tv- en marketingrechten. Het ging om miljoenen dollars.

(Suriname Mirror/AD/Extra Globo/FIFA/Twitter)

Minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen wordt per 1 juni vervangen door Sergio Akiemboto, Grassalco-directeur

Dodson: 'Als de president mij gaat vervangen, dan is dat op mijn eigen verzoek'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wordt per 1 juni vervangen door Sergio Akiemboto, algemeen directeur van staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco. Akiemboto is onlangs ook gekozen in het bestuur van de Nationale Democratische Partij (NDP) als ondervoorzitter. Dit meldt Starnieuws vanmiddag, maandag 15 april 2019.

Dodson wil niet ingaan op deze kwestie. 'Het is de president die het prerogatief heeft om ministers te benoemen en te ontslaan.'

Hij zegt evenwel in de Ware Tijd, dat mocht dat worden besloten zulks komt op eigen verzoek. Aan de president heeft hij recentelijk een aantal zaken voorgehouden waar hij het niet mee eens is. De minister heeft aan president Desi Bouterse gezegd, dat mochten die zaken worden doorgedrukt, hij dan vervangen wenst worden.

'Als de president mij gaat vervangen, dan is dat op mijn eigen verzoek, maar tot nu toe heeft hij me niets gezegd', aldus Dodson. De bewindsman wil niet aangeven wat hem dwarszit. 'Het was een one-on-one gesprek met de president, waarbij ik hem enkele zaken heb voorgehouden, maar daarover zal ik niet uitwijden.'

Van een goed ingevoerde bron verneemt de redactie van de Ware Tijd, dat Dodson niet geassocieerd wil worden met komende ontwikkelingen die te maken hebben met het vertrek van Alcoa/Suralco. Hij wenst als minister ook geen verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

Geroezemoes over vervanging van ministers is al enige tijd gaande. Er worden namen genoemd van nog drie ministers die zullen worden vervangen. Dit zal vermoedelijk gebeuren nadat de begrotingsbehandeling achter de rug is.

Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft zijn portefeuille ingediend bij president Bouterse. Hij heeft echter te horen gekregen dat hij zijn ontslagbrief nog moet aanhouden.

Topambtenaren Colombia en VS ontmoeten elkaar in geheim om mogelijke militaire interventie in Venezuela te bespreken.

Militair ingrijpen in Venezuela blijft een optie voor de VS

(Bron foto: Colombia Reports)

Top Colombiaanse diplomaten bevonden zich vorige week onder een paar dozijn Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse topfunctionarissen in een vertrouwelijke bijeenkomst in Washington DC, om mogelijke militaire acties in Venezuela te bespreken. 

De Colombiaanse ambassadeur in de VS, Francisco Santos, was een van de deelnemers aan een off-the-record seminar getiteld 'Beoordeling van het gebruik van militaire troepenmacht in Venezuela', gesponsord door een invloedrijke in Washington gevestigde denktank, het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS).

De privé, onofficiële ontmoeting, maakte duidelijk dat militair ingrijpen in Venezuela een optie blijft voor de VS, die de betwiste president Nicolas Maduro niet heeft kunnen vervangen door de Amerikaans vriendelijke Juan Guaido, ondanks maandenlange druk.

Het evenement, samen met de selectie van aanwezigen, werd gepost door onderzoeksjournalist Max Blumenthal op zijn website, The Grayzone. Er is geen melding gemaakt van de bijeenkomst op de CSIS-website. 'We hadden het over militaire opties in Venezuela', bevestigde een deelnemer aan Blumenthal en weigerde verdere informatie te geven.

Deelnemers bijeenkomst
Naast Santos waren ook andere leden van Colombia's Amerikaanse ambassadepersoneel aanwezig, waaronder Defensie Attaché Gen. Juan Pablo Amayo en Deputy Chief of Mission David Avila, volgens de aanwezigheidslijst geplaatst door Blumenthal. Andere aanwezigen waren huidige functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID, samen met leden van de Venezolaanse oppositie, voormalige Amerikaanse ambassadeurs in Latijns-Amerika (inclusief William Brownfield, voormalige ambassadeur in Venezuela en Colombia) en leden van de Nationale Veiligheidsraad. Voormalige militaire functionarissen waren onder meer de Amerikaanse admiraal Kurt Tidd, de onlangs gepensioneerde commandant van Southcom, de in Miami gevestigde multi- force-eenheid van het Amerikaanse leger die verantwoordelijk is voor Latijns-Amerika.

CSIS, opgericht in 1962, wordt algemeen beschouwd als een van de meest invloedrijke denktanks ter wereld met betrekking tot beveiligingsproblemen. De ranking van 'thinktanks' van de University of Pennsylvania heeft het als nummer 1 in Defensie en Nationale Veiligheid van de afgelopen acht jaar geplaatst.

De VS heeft Colombia gebruikt als springplank voor de regimewisselingscampagne tegen Venezuela, maar tot nu toe zonder succes. Staatssecretaris Mike Pompeo bezocht zondag 14 april 2019 de Colombiaanse grensplaats Cucuta met de Colombiaanse president Ivan Duque, Colombia's belangrijkste grensknooppunt naar Venezuela, dat in het verleden het centrum was van Amerikaanse activiteiten.

(Surinnname Mirror/Colombia Reports)

VS minister Mike Pompeo bezoekt Venezolaanse migranten in Cucuta, Colombia

Pompeo dringt er bij Maduro op aan militaire blokkade van tonnen humanitaire hulp op te heffen


De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zondag 14 april 2019 Venezolaanse migranten in Colombia ontmoet aan het einde van zijn vier landen tournee door Zuid-Amerika, om de socialistische president van Venezuela, Nicolas Maduro, onder druk te zetten.

Pompeo ging naar een migrantencentrum in het grensplaatsje Cucuta met de Colombiaanse president Ivan Duque. Niet ver daarvan stonden de Venezolaanse veiligheidstroepen met oproeruitrusting op het midden van de internationale Simon Bolivar-brug die de twee landen scheidt.


Cucuta is de eerste stop geweest voor zo'n 3.4 miljoen Venezolanen die zijn gevlucht voor hyperinflatie, ernstige tekorten aan voedsel en medicijnen en politieke onrust in hun thuisland.Pompeo beschreef een 'zeer ontroerende' ontmoeting met een Venezolaanse moeder genaamd Geraldine die Colombia binnen is binnen gekomen en verscheurd was over het verlaten van haar land, omdat ze moest zoeken naar luiers, medicijnen en andere basisgoederen die ze niet langer in Venezuela kon vinden.


In navolging van President Ronald Reagan's beroemde toespraak 'Tear down this wall' in Berlijn aan het einde van de Koude Oorlog, drong Pompeo er bij Maduro op aan een militaire blokkade op te heffen die de toegang verhinderde voor tonnen humanitaire hulp die maandenlang aan de grenzen van Venezuela met Colombia, Brazilië en op de Nederlandse Antillen staan. 'Dhr. Maduro, open deze bruggen, open deze grenzen. Je kunt dit vandaag afsluiten', zei Pompeo. 'Ik hoop dat het je nu iets zal schelen als je de gruwel ziet, wanneer je de tragedie ziet, je manieren verandert en je land verlaat.'


De VS was de eerste van meer dan nu 50 naties die in januari de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó erkenden, toen hij zichzelf de interim-president van zijn land noemde. De oppositie, met de steun van de VS en de andere landen, oordeelde vorig jaar de herverkiezing van Maduro onwettig te zijn, omdat vooraanstaande critici niet meer konden deelnemen.

Maar, de belangrijke steun van de bevolking voor Guaidó thuis heeft Maduro's greep op macht niet versoepeld en de omstreden leider geniet nog steeds de steun van de strijdkrachten, de traditionele scheidsrechter in politieke geschillen in Venezuela.Autoriteiten in Venezuela hebben Washington beschuldigd van een complot om het omverwerpen van Maduro's regime en hebben het zelfs de schuld gegeven van een storing in het elektriciteitsnet vorige maand, waardoor een groot deel van het land dagenlang geen stroom had.

Een topfunctionaris maakte Pompeo's bezoek aan de grens belachelijk. 'Bevestigd: Washington en Bogota ratificeren Cucuta als het reguliere podium voor hun meest decadente en goedkope spektakels', zei minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza in een bericht op Twitter. 'In de tussentijd blijven de verlaten mensen van Cucuta van de Venezolaanse economie leven.'De VS heeft bijna $ 275 miljoen aan hulp geboden aan Colombia, Peru en andere Zuid-Amerikaanse bondgenoten om de vloed van migranten uit Venezuela te absorberen.


(Suriname Mirror/FOX News/The Associated Press/Politico/YouTube/Twitter)

Raad van Commissarissen Fundashon Kas Popular, Curaçao, hoopt op medewerking vakbond Sebi

'Wij hebben allemaal één doel en dat is om de FKP zo goed mogelijk te laten draaien'


De Raad van Commissarissen (RvC) van Fundashon Kas Popular (FKP) ‘hoopt’ op medewerking van de vakbond Sebi (Sindikato di Empleadonan den Bibienda). Of deze hoop terecht of vergeefs is, moet nog blijken, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 15 april 2019.

Afgelopen week werd opnieuw ‘vergaderd onder werktijd’, zoals het heet als het werk wordt neergelegd. 'Wij kunnen alleen hopen op uw medewerking en de medewerking van alle Sebi- en niet-Sebi-leden', schreven de commissarissen aan vakbondsvoorzitter Edward St. Jacobs. Dat was eind maart. 'Per slot van rekening hebben wij allemaal één doel en dat is om de FKP zo goed mogelijk te laten draaien zodat we zo snel mogelijk de beste service kunnen verlenen aan het volk van Curaçao.'

Het is al tijden onrustig binnen de stichting volkshuisvesting. Sebi-voorzitter St. Jacobs eist koste wat kost het vertrek van FKP-directeur Arthur Con. Maar, zoals de RvC aangeeft, daar gaat de vakbond helemaal niet over. Volgens artikel 3 van de statuten van FKP zijn schorsing of ontslag van een bestuurder een bevoegdheid die de Raad van Commissarissen toekomt, na goedkeuring van de minister.

Toch was de brief mede reden voor Sebi om donderdag opnieuw het werk neer te leggen en in conclaaf te gaan met het personeel, althans de leden van Sebi. Of er daadwerkelijk een arbeidsconflict aan ten grondslag ligt, is onduidelijk maar lijkt niet direct het geval.

Vraagtekens rond recent bezoek minister Kajsa Ollongren, BiZa, aan Curaçao zonder contact met Venezolaanse vluchtelingen

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Minister en staatssecretaris bekeken vorderingen verbouw vreemdelingenbarak SDKK


Hoe is het mogelijk, dat de Venezolaanse vluchtelingen die vast worden gehouden in de barakken bij Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) bij het recente bezoek van staatssecretaris Raymond Knops en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken niet in staat zijn gesteld met hen te spreken? Die vraag stelt Ieteke Witteveen namens Human Rights Caribbean (HRC, zo schrijft vandaag, maandag 15 april 2019, het Antilliaans Dagblad

Ze spreekt van een gemiste kans en geeft aan dat HRC ‘met grote teleurstelling via de media kennis heeft genomen van het bezoek’ van Knops en Ollongren aan de vreemdelingenbarak op het terrein van de gevangenis in Koraal Specht.

'Het motief hiervan was om poolshoogte te nemen van de vorderingen van de verbouwing van de vreemdelingenbarak', zo zegt Witteveen. 'Er is echter met geen woord gerept over het feit dat daar Venezolaanse vluchtelingen zitten die van hun vrijheid zijn beroofd. Over deze misstanden is vorig jaar gewag gemaakt door Amnesty International, de Human Rights Watch, de Ombudsman en recentelijk Refugees International. Hoe is het mogelijk dat de vijftig gevangen vluchtelingen niet in de gelegenheid zijn gesteld om met de minister en haar delegatie van gedachten te wisselen over de schending van hun mensenrechten binnen ons Koninkrijk?'

Het directe gevolg hiervan is volgens Witteveen, dat een groot aantal van de Venezolaanse vluchtelingen ‘noodgedwongen’ in hongerstaking is gegaan. 'Minister Ollongren heeft een belangrijke kans gemist om te helpen garanderen dat in het Koninkrijk der Nederlanden een rechtvaardige behandeling van Venezolaanse vluchtelingen plaatsvindt', aldus Witteveen namens HRC.

Kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia klaagt waarnemend president Matroos-Lasten van CBCS aan

Matroos-Lasten heeft memorandum over Schoop-Isenia uit 2014 aan minister Gijsbertha gestuurd

'CBCS heeft in het kader van screeningsprocedure uitermate negatieve uitlatingen gedaan'


Kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia heeft de Centrale Bank CBCS, en in het bijzonder waarnemend president Leila Matroos-Lasten, aangeklaagd en gedreigd met aangifte en eis tot schadevergoeding. Dit in verband met het door de president ad interim aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën beschikbaar stellen van een memorandum over Schoop-Isenia uit 2014. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 15 april 2019.

De advocaat van de beoogd minister spreekt over ‘uitermate negatieve uitlatingen’ die de CBCS heeft gedaan in het kader van de screeningsprocedure.

De Centrale Bank geldt overigens niet als een adviesuitbrengende instantie zoals genoemd in de screeningswet. Toch heeft Matroos-Lasten een memo over Schoop-Isenia doorgestuurd en daarmee een opvatting geuit over de geschiktheid voor een ministeriële functie, aldus advocaat Michael Bonapart. Het betreft volgens hem eenzijdige interne notities die de CBCS in 2014 over Schoop-Isenia had opgemaakt. Zij was toen assistant managing director Finance bij Girobank, die sinds december 2013 onder de noodregeling valt.

De notitie bevat ernstige beschuldigingen, suggestieve uitlatingen en feitelijke onjuistheden die door de CBCS nooit eerder aan Schoop-Isenia bekend waren gemaakt, bijvoorbeeld voor hoor en wederhoor. De notities zijn opgesteld in het kader van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen (Ltbk), maar deze wet legt de Centrale Bank ‘een geheimhoudingsplicht op’.

Ook als CBCS-topvrouw Matroos-Lasten buiten de screeningswet om was benaderd voor een standpunt over de kandidaat-minister, dan nog had zij die bijzondere opdracht niet kunnen accepteren.

Bedrijven aan het Saramaccakanaal waarschuwen voor risico's bouwsels op onderhoudsstrook kanaal

(Bron foto: Starnieuws)
Dreiging van aanvaring schepen met illegale bouwsels wordt steeds groter


Ondernemers die hun bedrijven hebben aan het Saramaccakanaal maken zich steeds meer zorgen over bebouwing op de onderhoudsstrook van het kanaal. De bebouwing levert een gevaar op voor de bewoners, weet een ondernemer die zegt dat er al vaker aan de bel is getrokken, maar dat de occupatie doorgaat. Al jaren wordt er op los gebouwd op de onderhoudsstrook langs het Saramaccakanaal. 

Aan weerszijden van het kanaal is 20 meter gereserveerd als onderhoudsstrook. Sommige delen van de oevers van het kanaal zijn gedeeltelijk weggespoeld, terwijl er op de bredere delen nederzettingen worden gebouwd. Het is op sommige plaatsen zelfs zo erg, dat er bijna tot in het kanaal wordt gebouwd, aldus Starnieuws vandaag, maandag 15 april 2019.

Schepen die gebruik maken van het kanaal voor het aanvoeren van onder andere zand- en grindsoorten hebben veelal een graafmachine op het vaartuig. Bij het keren in het kanaal zoeken de schepen de bredere gedeelten op, waar dus aan de oevers bijna tot in het kanaal is gebouwd. Het gevaar komt wanneer de schepen keren en er bij het manoeuvreren deels geen controle is over de boten en ze in een vrije stroom komen. En precies daar komt het gevaar met de graafmachine, het vaartuig en de bebouwing. De dreiging van een aanvaring met de nederzettingen waar ook vis wordt gedroogd, wordt steeds groter. Het manoeuvreren van de schepen in het kanaal wordt steeds moeilijker. Bij langere schuiten is het gevaar veel groter.

Een ondernemer wijst erop, dat de bewoners het gevaar niet beseffen van het ongelimiteerd bouwen op de onderhoudsstrook.

De bedrijven die langs het kanaal liggen mogen niet bouwen op de onderhoudsstrook vanwege het aan- en afmeren van schepen. De vaartuigen van de bedrijven die langs het kanaal zijn gevestigd, zijn gemiddeld 42 meter lang. De breedte van het kanaal varieert van 40, 45 tot 50 meter.

Minister Samsoedien vermoedt dat politieke motieven schuilgaan achter vermeende verkrachtingszaak zoon

'Ik ben totaal verbijsterd, mijn zoon is helemaal paranoia door deze zaak'


Minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, vermoedt dat politieke motieven schuilgaan achter een aangifte wegens verkrachting die waarschijnlijk tegen haar zoon is gedaan. Het vermoedelijke slachtoffer is een 10-jarig meisje. Overigens is voor de bewindsvrouwE nog niet duidelijk of de strafklacht daadwerkelijk tegen haar zoon is. Zij maakte zondagavond contact met de politie die heeft aangegeven dat er aangifte is gedaan tegen een zekere Riaaz.

'Mijn zoon heet ook Riaaz maar ik weet niet wat de familienaam is van de persoon tegen wie de mensen aangifte hebben gedaan', zegt ze vandaag, maandag 15 april 2019, in de Ware Tijd.

Bij navraag bij de gewestelijke politiecommandant van Wanica is haar verteld dat vorige week 'iemand, een meisje, seksueel is gemolesteerd'.

Het nieuws over de aangifte heeft ze op internet gelezen. Ook haar zoon las op het wereldwijde web dat hij kennelijk verdachte is in een zedenzaak. 'Ik ben totaal verbijsterd. Mijn zoon heeft me ook gebeld en hij is helemaal paranoia door deze zaak. Hij ontkent en zegt het niet te hebben gedaan. Ook kent hij geen javaanse mensen in de omgeving waar hij woont', aldus Samsoedien.

Ze legt uit dat haar zoon 'achter Reebergproject woont en in die buurt wonen alleen marrons'. Beweringen als zou zij naar de politie van Lelydorp hebben gebeld om een eventueel onderzoek te belemmeren of te dwarsbomen en de ouders van het vermeende slachtoffer een stuk grond heeft aangeboden om te zwijgen, wijst de bewindsvrouwe resoluut van de hand. 'Dat is toch je reinste waanzin? Hoe kan ik zoiets doms doen?'

Samsoedien ziet de aangifte als een verlengstuk van aantijgingen die ruim twee weken geleden tegen haar zijn ingebracht in het parlement door oppositieleden. Haar wordt verweten op slinkse wijze in aanmerking te zijn gekomen voor domeingrond. De minister moet in de Assemblee nog nader ingaan op de aantijgingen. Samsoedien: 'Ze weten bliksemsgoed dat ik alles wat ze hebben gezegd ga tegenspreken. Ze zien dat ondanks hun beschuldigingen de president geen move maakt om me weg te halen, dus heeft men wat anders bedacht. Maar, dat men zo laag kon gaan had ik nooit gedacht. Dit vind ik heel erg.'

Inmiddels heeft de afdeling Jeugdzaken van de politie in deze zaak al verhoren van enkele getuigen afgenomen.

'Ik ga deze kwestie niet zo laten, er is niks geverifieerd en alles wordt in de media gebracht'

Minister Samsoedien woedend op media vanwege berichtgeving vermeende verkrachtingszaak zoon

 
Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer staat er versteld van, dat de naam van haar zoon Riaaz en die van haar door het slijk worden gehaald. Zij zegt vandaag, maandag 15 april 2019, op Starnieuws, dat zij nooit gebeld heeft naar de politie om te voorkomen dat vermeend onderzoek wordt gedaan naar een zaak tegen haar zoon. 'Hij weet hier ook niks van en leest in de media, dat hij een 10-jarig meisje zou hebben misbruikt.'

'Mijn zoon gaat in de ochtend aangifte doen hiertegen, want zijn goede naam en eer zijn te grabbel gegooid', zegt de bewindsvrouwe. Samsoedien ontkent dat haar zoon betrokken is bij een verkrachtingszaak. 'Hij heeft mij ook gebeld over de berichten in de media.'

De Ware Tijd schrijft, dat de zoon van de minister vermoedelijk een  tienjarig meisje heeft verkracht.

Het Dagblad Suriname windt er helemaal geen doekjes om. De krant schrijft dat het gaat om de zoon van Samsoedien.

'Ik ga deze kwestie niet zo laten. Er is niks geverifieerd en alles wordt in de media gebracht. Ik zal een proces beginnen tegen Dagblad', laat Samsoedien optekenen.

Zij vindt het vreselijk dat mensen allerlei conclusies trekken, zonder na te trekken of het waar is. 'Het is toch belachelijk dat ik grond zou hebben aangeboden om de zaak in de doofpot te stoppen. Ik zal deze kwestie niet zo laten, want dit gaat te ver', zegt de minister.

De Ware Tijd: Zoon van minister Samsoedien heeft vermoedelijk 10-jarig meisje verkracht

Vanuit politieke hoek zou instructie zijn gegeven aan politie-inspecteur zaak niet aan te pakken

'Familie van het meisje zou onroerend goed zijn aangeboden om geen strafklacht in te dienen'


De zoon van minister Roline Samsoedien heeft zich vermoedelijk vergrepen aan een minderjarig kind. Tegen hem wordt nu onderzoek gedaan. De man, een ondernemer, zou een tienjarig meisje hebben verkracht. Het misdrijf heeft zich afgespeeld in het politieverzorgingsgebied Lelydorp. Deze kwestie speelt al enkele dagen, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 15 april 2019.

Nadat aanvankelijke pogingen van de ouders van het vermeende slachtoffer om aangifte te doen te Lelydorp niets opleverden, is de aangifte uiteindelijk aangenomen en is het onderzoek vervolgens overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. De familie is intussen door de onderzoeksdienst van Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname ontvangen en de zaak zal verder worden onderzocht. Er zijn in deze kwestie al enkele verhoren afgenomen. De verdachte is nog niet aangehouden.

Pogingen van de familie om aangifte te doen bij de politie van Lelydorp werden bemoeilijkt, naar verluidt door tussenkomst van de bewindsvrouwe.

De korpschef zou op de hoogte zijn gebracht van deze zaak en ook de leiding van de Surinaamse Politiebond volgt hoe deze zal worden afgewikkeld. Politieagenten zijn gebelgd, dat vanuit politieke hoek instructies zouden zijn gegeven aan een politie-inspecteur van station Lelydorp om de zaak niet aan te pakken.

'Niemand staat boven de wet. Ook de zoon van een minister niet. We willen ongehinderd ons werk doen', zegt een politiefunctionaris. Ingewijden beweren, dat de familie van het meisje onroerend goed zou zijn aangeboden om geen strafklacht in te dienen. 'Het onderzoek is in volle gang', zegt korpschef Roberto Prade. 'De komende dagen zullen er, indien voorhanden, nadere bijzonderheden volgen.'