zondag 3 september 2017

Surinaamse Vereniging van Journalisten gaat door.....

Ondanks kritische geluiden uit journalistiek veld op functioneren maakt SVJ 'doorstart'


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft gisteravond een doorstart gemaakt. De organisatie is tijdens een bijzondere vergadering nieuw leven ingeblazen. Het bestuur bestaande uit voorzitter Wilfred Leeuwin en ondervoorzitter Edward Troon, is aangevuld met Carla Boetius (secretaris), Harvey Panka (penningmeester) en Giwani Zeggen (commissaris), aldus Starnieuws zondag 3 september 2017. Binnen drie maanden worden verkiezingen uitgeschreven. 

In een algemene ledenvergadering zijn aspirant-leden toegelaten tot de vereniging. De SVJ is 26 jaar geleden, op 8 februari 1991, opgericht. De afgelopen periode was de journalistenorganisatie nauwelijks actief. Met succes is het proces ingezet om de ontstane patstelling te doorbreken en de vereniging tot volle wasdom te reactiveren, zo schrijft althans Starnieuws. 

De leden hebben zouden tijdens een bijzondere vergadering hebben verklaard onverkort achter de doelstellingen van de journalistenorganisatie te staan. 

De SVJ stelt zich ten doel: 
a. nationaal en internationaal te waken en waar nodig te strijden voor de persvrijheid en het recht op informatie van de burgers. Deze vrijheid en dit recht beschouwt zij als haar wezenlijke grondslag; 
b. de beroepsbelangen van haar leden te behartigen;
c. een hoogstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen. 

In een document dat ondertekend is, verklaren de leden dat ze de SVJ voort wensen te zetten. Diverse journalisten, onder wie ook aspirant-leden, hebben publiekelijk Ć©n via de structuren van de SVJ te kennen gegeven dat zij deel willen uitmaken van de organisatie. Ook zij hebben een dringend beroep gedaan om de SVJ te activeren. Overigens vermeldt Starnieuws niet hoeveel leden gisteravond aanwezig waren....

Na intensieve discussies binnen de opgerichte Adviesgroep van de SVJ, juridische bijstand en advies van een organisatiedeskundige is het pad ingezet om de impasse waarin de vereniging was beland, te doorbreken. Na het ondertekenen van het document is een algemene ledenvergadering belegd, waarin vier nieuwe leden zijn toegelaten.

Overigens zou volgens eerdere berichtgevinng sprake zijn van een nieuw initiatief voor een jourrnalistenorganisatie.

Mediawerkers aangesloten bij verschillende bedrijven zijn voorstander van deze 'revolutie' binnen de journalistiek. Al geruime tijd luidt de roep onder vakgenoten om een organisatie die daadwerkelijk opkomt voor hun belangen. Op verschillende discussiefora hebben kritische geluiden binnen de beroepsgroep aangegeven dat de huidige Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is doodgebloed en alleen nog maar op papier bestaat, aldus de Ware Tijd zondag 13 augustus 2017.

Vernomen werd, dat de 'vernieuwers van de journalistiek' een bijeenkomst willen organiseren om een gezamenlijke visie kenbaar te maken. De discussie over vernieuwing en heractivering van de journalistenorganisatie was weer opgelaaid nadat B-cham Chandralall in een ingezonden stuk op Starnieuws stelde, dat de SVJ niet langer gerechtigd was namens de beroepsgroep uitspraken te doen. Chandralall wees daarbij op dat de zittingsduur van drie jaar voor het huidige bestuur reeds lang overschreden is. Dit maakte het bestuur 'demissionair'. Daarom vond Chandralall, dat voorzitter Wilfred Leeuwin geen uitspraken namens het collectief meer moest doen, maar op persoonlijke titel. 

De journalist, werkzaam bij Radio 10 en freelancer bij Times of Suriname, stelde dat Leeuwin de naam van de SVJ onnodig meesleepte om persoonlijke standpunten in te nemen. Leeuwin had in eerdere interviews keer op keer aangegeven te willen overdragen, maar dat leden niet kwamen opdagen als er vergaderingen werden uitgeschreven.

De zogenoemde doorstart van de SVJ is verrassend te noemen en de toekomst zal moeten uitwijzen of de voorzitter zich iets van de kritiek op vooral zijn functioneren heeft aangetrokken. Ook zal moeten blijken in hoeverre de SVJ transparant wordt - niet in zichzelf gekeerd, gesloten - en beter bereikbaar door bijvoorbeeld een eigen website en of Facebookpagina met onder andere contactinformatie.

(De Surinaamse Krant/Starnieuws)