zaterdag 18 juli 2015

Den Blauwvinger: Bouterse gaat op constructieve overlegtoer

COLUMN: Overlegcultuur voor de bühne doet zijn intrede in regering Bouterse-II

Formatiegesprekken NDP-top om in samenspraak met maatschappelijk veld vele problemen aan te pakken en 
om financieel falend beleid regering Bouterse-Ameerali te verdoezelen

18-07-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Herkozen president en NDP-voorzitter Desi Bouterse lijkt met zijn nog te vormen regering Bouterse-II ofwel Bouterse-Adhin een voor hem nieuwe weg in zijn geslagen. De weg van overleg, de weg van constructieve samenspraak met uiteenlopende zogenoemde maatschappelijke organisaties, de weg van luisteren naar het veld. Natuurlijk, gedwongen door omstandigheden. Gedwongen door de nijpende financiële situatie van de staatskas. Gedwongen door zijn eigen falende financieel-monetair beleid tussen 2010 en 2015.

Natuurlijk, hij kan niet blijven volhouden dat die slechte situatie enkel en alleen is en wordt veroorzaakt door een dalende goud- en olieprijs op de wereldmarkt. Dat is te gemakkelijk gezegd. Zijn regering heeft gewoon de afgelopen jaren te veel geleend her en der zonder oog te houden voor de dalende inkomsten.

Hij moet wel. Hij zal moeten luisteren naar de echte deskundigen in het maatschappelijk veld en zich eens keer niet laten leiden door zijn eigen ondeskundige adviseurs en log en daardoor veel te traag ambtelijk apparaat.

Verwachtingen niet waargemaakt
De afgelopen regeerperiode heeft Bouterse teveel verwachtingen geschept. Diverse groots aangekondigde projecten kwamen niet van de grond vanwege financiële tekorten. Wat te denken van het project om de Surinamerivier uit te baggeren bij Paramaribo, waardoor grotere schepen met een grotere diepgang bijvoorbeeld naar Paranam kunnen varen? Een voor Suriname economisch zeer essentieel project, maar bestuurlijk en politiek falen heeft dat plan ergens in een lade doen belanden. Wat te denken van het mooie glimmende paradepaardje van de president, het spoorproject, de aanleg van een spoorlijn van Paramaribo naar Onverwacht? Veel bekritiseerd, vooral door mensen die aan de Indira Gandhiweg – de grote verbindingsweg tussen Paramaribo en de internationale luchthaven Johan Adolf Pengel – wonen en die volledig zijn gepasseerd in de besluitvorming rond het project.

Regering werkt achterstevoren
Het is teveel gebeurd onder de regering Bouterse-Ameerali: eerst projecten met veel bombarie aankondigen, dan tot de ontdekking komen dat er toch wel de nodige weerstand is, dat er grondenproblemen opduiken, dat er juridische problemen blijken te zijn en vervolgens de projecten geheel afblazen of uitstellen om juridische- en grondenzaken recht te trekken en om financiering rond te krijgen. Het is de omgekeerde wereld. In Suriname begint de regering aan projecten aan het verkeerde eind. Achterstevoren projecten starten, daar is het land goed in.

Ordinaire wanbetaler
Laten we ook niet uit het oog verliezen dat de regering gewoon een ordinaire wanbetaler is.
Hoeveel aannemers wachten nog op vele duizenden Surinaamse dollars voor geleverde diensten?
Zijn alle leerkrachten werkzaam in het project Naschoolse Opvang inmiddels volledig betaald?
Zijn de stembureaumedewerkers, die op de verkiezingsdag 25 mei en de volgende ochtend hebben gewerkt, al uitbetaald?
Bus- en boothouders en vele anderen die diensten leveren voor de overheid moeten vaak te lang wachten op hun gelden. Vele toezeggingen worden gedaan en vervolgens genegeerd en niet nagekomen. En wie antwoorden wil van de regering, krijgt simpelweg geen antwoord, geen reactie. Want, ook fatsoensnormen in het normale intermenselijke verkeer zijn ver te zoeken bij de diverse ministeries. Maar, een burger die een rekening niet op tijd betaalt – veroorzaakt door het falende overheidsbeleid – krijgt binnen de kortste keren een deurwaarder aan de deur en voelt zich behandeld als een crimineel. Een regering die rekeningen niet voldoet lijkt vrij spel te hebben, krijgt geen deurwaarder of incassobureau op de stoep. Natuurlijk niet. De regering doet of juist niet wat die wil. De regering lapt eigen regels en wetgeving aan de laars. Zou er dan werkelijk sprake zijn van corruptie? Een veel gehoord woord tijdens de verkiezingscampagne van diverse oppositionele politieke partijen, zonder overigens dat woord te begeleiden met concrete voorbeelden.

Het sprookje van Bouterse: Wereldcrisis gaat Suriname raken
Door vervolgens als president aan te komen met een verhaal over een precaire financiële situatie, vervolgens met sprookje over een Suriname naderende wereldcrisis en met een verhaal dat burgers de broekriem strakker moeten gaan aantrekken, om slechts je eigen falende financieel beleid te verbergen, maakt je als herkozen president niet geloofwaardig en belooft een slechte start van een nieuwe regeerperiode. Daarenboven kondigde hij ook nog eens minder ministeries aan – van 17 naar ongeveer 14 –, om ook wat dit betreft later op zijn schreden terug te komen en stamelend te erkennen dat het samenvoegen en/of opheffen van ministeries toch wel een lastige zaak is en veel tijd zal gaan vergen. Eerst schreeuwen en dan pas nadenken, ook dat gebeurd net iets teveel in parlement en regering...

De gesprekken die Bouterse de afgelopen twee weken heeft gevoerd met allerlei maatschappelijke organisaties – van ondernemers en het bedrijfsleven tot rijstboeren en de landbouw-, visserij en veeteeltsector, van geestelijken tot het onderwijsveld, van de vakbeweging tot gepensioneerden en niet te vergeten de verschillende politieke partijen – waren slechts bedoeld om hoegenaamd een breed constructief overleg op gang te brengen om uiteindelijk te kunnen komen tot een breed gedragen en geaccepteerd regeringsbeleid, vast te leggen in een document. De inbreng van alle gesprekspartners van de NDP moet deels terug te vinden zijn in het komende regeringsbeleid.
Daarenboven lijkt het niet uitgesloten, dat ministeries mogelijk geleid gaan worden door a-politieke personen uit het maatschappelijk veld. Dat zou toe te juichen zijn: echte deskundige ministers op de diverse ministeries en niet langer politiek gestuurde figuren die slechts uit zijn op het maken van een snelle carrière maken om vooral de eigen zakken te vullen en niet echt denken aan de bevolking, aan de gewone burger die iedere dag de financiële problemen in zijn of haar portemonnee voelt. Een portemonnee die aan het einde van de maand even gevuld is, maar de bodem al laat ziet halverwege de volgende maand.

Financieel-monetaire lesje 
Als klap op de vuurpijl werd ook nog een presentatieronde georganiseerd, waarbij de governor van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, en de minister van Financiën, Andy Rusland, de eerdere gesprekspartners van Bouterse en de NDP uiteenzetten hoe nu feitelijk die precaire financiële situatie eruit ziet. Dat leidde weer tot het opzetten van een platform dat met oplossingen moet komen voor de financiële problemen. Allemaal leuk en aardig, maar de burger weet nog steeds niet waar hij of zij aan toe is. Deelnemers aan alle gesprekken en presentaties reageren slechts in wollige, politiek correcte clichétermen en niemand laat het achterste van zijn of haar tong zien. Het lijkt allemaal op pappen en nathouden, op luisteren, op ja en vooral amen knikken, informatie opzuigen en vervolgens zwijgen en op de oude voet verder gaan.

Het wachten is nu op de vraag wie welk ministerie gaat leiden?
Heeft Bouterse echt en serieus naar het maatschappelijk veld geluisterd en blijft hij luisteren? Komen er werkelijk deskundige bewindslieden?
Of valt Bouterse snel terug op het beleid dat door zijn team Bouterse-Ameerali vijf jaren lang werd uitgevoerd en tot de huidige problemen heeft geleid?

Kom niet aan met verhalen om eigen falend financieel beleid te verdoezelen
De door Bouterse ingezette koers van constructief overleg met het maatschappelijk veld lijkt op het eerste gezicht goed (bedoeld), vernieuwend, verfrissend, positief. Hoeveel uit dat overleg uiteindelijk zal terug te zien zijn in het nieuwe regeringsbeleid, zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.
Maar, kom niet aan met allerlei verhalen om het eigen falende beleid de afgelopen vijf jaren te verdoezelen. Want, tja, de huidige zogenoemde precaire financieel-monetaire situatie is door Bouterse en zijn oude ploeg zelf veroorzaakt en dat mag en moet gezegd worden om de ogen geopend te houden en om de burger niet in te laten dutten met al die waarheid verdoezelende sprookjes.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
18 juli 2015
Amsterdam-Paramaribo