donderdag 25 oktober 2018

PAR wil debat in Staten over het toenemende aantal gevallen van dierenleed op Curaçao

'Ondanks pogingen om gemeenschap bewuster te maken, stijgen cijfers dierenmishandeling drastisch'


De PAR wil een Statenvergadering om te debatteren over het toenemende aantal gevallen van dierenleed op Curaçao en wil hierbij alle partners uitnodigen die werken ten behoeve van dieren op Curaçao, alsook de verantwoordelijke minister. 

Hoewel de partij het in de schriftelijke verklaring heeft over dierenleed in algemene zin, is de toedracht voor het schrijven naar alle waarschijnlijkheid het laatste geval van dierenmishandeling op Curaçao, waarbij de vinnen van een levende haai werden afgesneden, zo schrijft het Antilliaans Dagblad donderdag 25 oktober 2018.

'Ondanks pogingen om de gemeenschap bewuster te maken, stijgen de cijfers van dierenmishandeling drastisch. Hoe kan het toch dat dit plaatsvindt in een ontwikkeld land?', aldus de PAR.

De zorg voor honden, poezen, vogels, paarden, ezels, vissen, leguanen, hagedissen, exotische dieren en alle andere dieren is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gehele gemeenschap, aldus de partij.

'Als Statenleden zijn wij de stem van degenen die kunnen praten en ook van degenen die níét kunnen praten.' De partij wil daarom een Statenvergadering om samen met betrokken partijen de groeiende problematiek te bespreken en tot concrete afspraken te komen. 'Laten we ons verenigen in de strijd tegen iedere vorm van misbruik, of het nou gaat om mensen, dieren of de natuur.'

'Afschaffen ‘eigen bijdrage’ van 1 gulden op recept gaat ernstige gevolgen hebben voor apotheken op Curaçao'

'Die ene gulden is een noodzakelijk onderdeel van het inkomen van de apothekers'


Als de ‘eigen bijdrage’ van 1 gulden op een recept afgeschaft wordt, zal dit ernstige gevolgen hebben voor de apotheken (botika’s) op Curaçao. Die ene gulden is namelijk een noodzakelijk onderdeel van het inkomen van de apothekers. Dat zegt Ben Bolhuis, eigenaar van Botika Brievengat, donderdag 25 oktober 2018 in het Antilliaans Dagblad.

Als dit alleen afgeschaft wordt voor de gepensioneerden die enkel afhankelijk zijn van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) zal het effect mogelijk minder groot zijn. Het gaat volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om 10.290 gepensioneerden.

Het moet Bolhuis overigens van het hart dat er nogal wat verwarring bestaat over wat in de media, door politici en de bevolking ‘de receptregelvergoeding’ wordt genoemd.

De discussie hierover werd vorige week door Statenlid Giselle Mc William (MAN) aangezwengeld en ook de partij PIN van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer, heeft gereageerd. Daarbij is door beide partijen (MAN en PIN) de wens uitgesproken de gulden die elke SVB-patiënt voor een recept moet betalen, geëlimineerd wordt voor gepensioneerden die alleen van een AOV afhankelijk zijn.

Voormalig hoofd Douane Jules Ilario terug bij het Korps Politie Curaçao

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Ilario gaat te zijner tijd het managementteam van de politie versterken


Voormalig hoofd van de Douane Jules Ilario is sinds afgelopen maandag terug bij het Korps Politie Curaçao. Ilario begint met een omschreven takenpakket, maar zal uiteindelijk het managementteam van de politie versterken. Die aanvulling is broodnodig, want in plaats van vijf managers, geven alleen de korpschef en zijn plaatsvervanger leiding aan de politie. Dat zegt Korpschef Mauricio Sambo donderdag 25 oktober 2018 in het Antilliaans Dagblad

Nadat de noodzaak tot versterking van het team enkele maanden is besproken met minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR), volgde in augustus een eerste gesprek met Ilario. Hij zal in eerste instantie worden ingezet op een aantal specifieke terreinen, zoals de herijking van het inrichtingsplan van de politie en de invoering van buurtregisseurs in de wijken.

Sambo: 'De benoeming in het managementteam volgt pas na afronding van een formeel traject, maar dat is het doel.'

De korpschef verwacht niet dat de problemen die Ilario had met het douanepersoneel nog zullen opspelen in zijn nieuwe functie bij de politie. Minister Girigorie benadrukte dinsdag tijdens een vergadering van de Centrale Commissie in de Staten niet te twijfelen aan de integriteit van Ilario, omdat daartoe geen aanleiding is na een uitgebreid onderzoek dat minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën heeft laten doen.

Breeveld (DOE) wil van regering weten wat ondernomen is en wordt tegen wildgroei bouwsels op bermen

Assembleelid wenst ook opheldering komst apotheek in mall dichtbij Hermitage Mall waar een apotheek is...


Assembleelid Carl Breeveld (DOE) vraagt donderdagmiddag 25 oktober 2018 via de media in een open brief aan de regering aandacht voor de berm in de omgeving van de Albergaschool. Hij kwam in tijdnood in De Nationale Assemblee om een en ander aan te kaarten. Ook wil hij weten hoe het mogelijk is, dat in een mall op nauwelijks 100 meter verwijderd van de Hermitage Mall een apotheek wordt opgezet. In de Hermitage Mall is namelijk al een apotheek. 

De tekst van de open brief van Breeveld: 

'Helaas was vandaag mijn spreektijd voorbij tijdens het agendapunt 'Ingekomen stukken', waardoor ik het volgende niet aan de orde kon stellen. Ik maak gebruik van de media om de regering te vragen met spoed hier aandacht aan te besteden. 

Naar aanleiding van ingekomen stukken 18-1614 over problemen bij de vestiging van een onderneming op de berm in de omgeving van de Albergaschool en 18-4445 over ondernemingen opgezet op de berm van de Lala Rookhweg, wilde ik weten wat het resultaat is van de maatregelen die de regering zou nemen i.v.m. met de wildgroei die zich op dit vlak voltrekt. 

In een eerdere DNA-vergadering werd onder meer door de regering aangegeven, dat alle vergunningsaanvragen on hold zouden worden gezet. Wat is de status nu? Wij zijn geenszins tegenstanders van het stimuleren van ondernemerschap. Integendeel, deze branche in onze samenleving creëert o.m. werkgelegenheid. Dit weekend wordt de United Business Beurs gehouden, waar we volledig achter staan. Waar we ons echter tegen verzetten, is de chaos die ontstaat door her en der van alles op te zetten en vergunningen die daarbij verstrekt worden. 

De planning is onvoorspelbaar, omdat die er - naar onze mening - duidelijk ontbreekt. We missen een degelijke uitvoering van de Planwet en de ruimtelijke ordening. 

Een belangrijke vraag in het verlengde hiervan is dat hoe het mogelijk is dat in een mall op nauwelijks 100 meter verwijderd van de Hermitage Mall een apotheek wordt opgezet. In de Hermitage Mall is er namelijk reeds een apotheek gevestigd. Wat is dan het beleid van de regering ten aanzien hiervan? 

Bovendien is de vraag aan de regering of de op te zetten apotheek over een vergunning beschikt en of er officieel toestemming is van de instanties ressorterend onder het ministerie van Volksgezondheid? De vestiging van de Mall waar de apotheek in wordt opgezet, was lange tijd al een discutabele kwestie, waarbij buutbewoners bij herhaling hun stem hebben laten horen. Vanwege gebrek aan duidelijk beleid rond ruimtelijke ordening en handhaving ging alles gewoon door, waarbij het erop leek, alsof overheids ambtenaren die geroepen zijn het algemeen belang voorop te stellen, steeds de zijde van een bepaalde groep kozen. 

Ik verwacht duidelijke antwoorden van de regering op het bovenstaande.

Paramaribo, 25 oktober 2018 
Carl Breeveld Lid van De Nationale Assemblee'

Yokohama NV sleept Maisha Neus voor rechter vanwege maanden oude cartoon

'Yokohama voelt zich aangetast in goede naam en eer en spreekt vervolgens van smaad en laster'

Cartoon, gewoon op internet te vinden, zit bedrijf hele jaar al dwars, maar alleen Neus wordt aangevallen en niet de oorspronkelijke publicist


Yokohama NV heeft Maisha Neus gedagvaard voor het verspreiden van een cartoon op social media, geplaatst op 19 januari 2018 (!). Het bedrijf kan zich niet vinden in de benaming ‘Drugsbaronnen’. Dit meldt het Dagblad Suriname donderdag 25 oktober 2018.

Maisha Neus stelt echter, dat zij niet de maker van de cartoon is, maar ze wordt wel aansprakelijk en verantwoordelijk gehouden voor het verspreiden van de cartoon. 'Yokohama NV voelt zich aangetast in diens goede naam en eer en spreekt vervolgens van smaad en laster en het dienen van enge politieke belangen', zegt Neus.

Naar de mening van Neus is het delen van een spotprent onderdeel van de vrijheid van meningsuiting met een kritische toon en kan haar geen smaad en laster worden verweten. Neus herhaalt dat zij niet de maker is van de cartoon.

De cartoon is overigens gewoon op het internet te vinden en GFC Nieuws en Times of Suriname besteedde in mei al aandacht aan dit issue toen Maisha Neus een aanmaning ontving van de advocaat van Yokohama Trading N.V. om binnen een uur de cartoon die zij geplaatst had op haar Facebookpagina te verwijderen en haar verontschuldigingen aan te bieden. De rectificatie diende gepubliceerd te worden in de Ware Tijd, Dagblad Suriname en de Times van Suriname.

(Bron : GFC Nieuws)

Yokohama heeft middels een deurwaardersexploot een Kort Geding aangespannen tegen Neus hieromtrent. Yokohama eist rectificatie en excuses in haar bewoordingen en Srd 20.000 voor iedere dag dat dit niet wordt geleefd na een rechtelijk vonnis.

De rechter heeft nu voor de tweede maal uitstel gevraagd voor de uitspraak in deze zaak sinds juli. Neus wijt dit aan de overbelasting van de rechterlijke macht en vindt dit geen goede zaak voor het rechtzekerheidsbeginsel van de burger. 'We zijn ons bewust van het feit dat er maar 19 rechters zijn in Suriname en dus vele zaken door een kleine groep moeten worden behandeld. Echter heeft iedere burger recht op een uitspraak en hoop ik dat de rechter op 13 december 2018 tot een uitspraak komt', aldus Neus.


De directeur van Yokohama NV, Jules Ramlakhan, bekijkt de zaak vanuit een andere invalshoek. 'Wat we nog niet goed beseffen in Suriname is, dat Surinaamse bedrijven geld verdienen in het buitenland en daar worden dit soort zaken niet met een korreltje zout genomen. Als mensen de naam van Yokohama noemen, dan merk je dat je problemen krijgt.' De directeur geeft als voorbeeld dat de bankwereld internationaal al behoorlijk streng is geworden, zoals bij het openen van rekeningen. Wanneer er zaken over je geroepen worden, heeft dat nog strengere maatregelen tot gevolg.

'Je loopt zelfs het risico om buitenspel te staan. Onze mindset is verouderd, ondernemerschap wordt hier anders gezien. We hopen dat de rechter de zaken ook vanuit een andere bril zal bekijken. We zijn niet meer in een tijd dat we met bakba winkri’s te maken hebben, maar we moeten rekening houden met internationale imago’s.'

Ramlakhan zegt dat mensen rekening moeten houden met wat ze zeggen. 'Die mevrouw is een publieke figuur aan het worden, wees dan voorzichtig met wat je zegt.'

Ten aanzien van het punt dat Neus stelt, dat zij de cartoon niet heeft gemaakt, zegt de directeur dat ongeacht wie het gemaakt heeft, degene die het verspreidt ook een verantwoordelijkheid heeft. 'Je moet je ervan bewust zijn dat mensen je online volgen.' Ook stelt Ramlakhan dat wanneer er was gereageerd op zijn brief, de zaak onderling besproken kon worden, en zou volstaan kunnen worden om het bericht te verwijderen. De Yokohama-directeur zegt dat ongeacht wat je van bepaalde bedrijven vindt, voorzichtigheid is geboden wanneer we uitspraken doen, in het bijzonder met karikaturen.

'Dit is een rechtszaak die niet alleen te maken heeft met de bescherming van onze naam, maar er moet een trend gezet worden dat de tijd van 40 tot 50 jaar geleden, waarbij je zomaar mensen kon beschuldigen voorbij moet zijn. In Nederland is vrije meningsuiting goed beschermd, in veel andere landen minder. In Suriname moeten we onze eigen geaardheden kennen.'

De directeur zegt dat we de begrenzingen van onze rechten goed in beeld moeten hebben. Ramlakhan stelt dat we door de globalisatie, waarbij internationaal zaken doen eerder regel dan uitzondering is, niet zonder na te denken schade moeten toebrengen in eigen huis. 'We leven in een tijd dat dit een hele andere mindset en gedrag van ons eist. Het is jammer, dat dit naar het gerecht moet. Yokohama is een verdiener en werkgelegenheidsschepper die kwalitatief goed werk doet. Waarom zou men ons willen breken?'

De directeur vraagt zich af welk voordeel er zou zijn wanneer Yokohama komt weg te vallen in het Surinaamse bedrijfsleven. Ramlakhan zegt nog steeds in het duister te tasten waarom banken niet met zijn onderneming willen werken. Zelf denkt hij dat door verschillende uitspraken die mensen doen, deze een eigen leven gaan leiden. Yokohama is een groep die bestaat uit meerdere bedrijven. Het autobedrijf alleen biedt werkgelegenheid aan ongeveer 350 personen.

Schadeclaim tegen notaris die cliënt onjuist informeerde inzake meenemen fors geldbedrag op vlucht

'Cliënt heeft vanwege de verkeerde informatie en daaruit voortvloeiende gevolgen enorme financiële- en reputatieschade geleden'


Er komt een schadeclaim tegen de notaris die eind vorige week een cliënt heeft geadviseerd om zonder deviezenexportvergunning een groot bedrag naar het buitenland mee te nemen. De notaris had geassisteerd bij een vastgoedtransactie. De vijftigjarige cliënt werd op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden op verdenking van poging tot geldsmokkel en witwassen. 

Nadat uit onderzoek was gebleken, dat het geld niets met een misdrijf te maken had, moest de niet-ingezetene de helft van het bedrag als boete betalen, omdat hij geen vergunning had om zoveel geld mee te nemen. Hij moest 180.000 euro en 45.000 Amerikaanse dollar storten op rekeningen van de Staat bij de Centrale Bank van Suriname.

'De cliënt heeft vanwege de verkeerde informatie vanuit het notariaat en daaruit voortvloeiende gevolgen enorme financiële- en reputatieschade en overweegt dan ook stappen om die schade vergoed te krijgen', zegt Michella Lau-Kerssenberg, advocate van het slachtoffer, donderdag 25 oktober 2018 in de Ware Tijd. 'We gaan schadevergoeding van de notaris eisen.'

Zij benadrukt, dat de man een hem toebehorend onroerend goed heeft verkocht en dat het geld niet is verkregen via een illegale activiteit. 'Het ging in zijn geval mis, toen hij meende dat de koopsom die cash was ontvangen, ook cash meegenomen mocht worden zonder vergunning en dat alles na ingewonnen advies bij de notaris die de transactie verzorgd heeft.' De cliënt heeft de notaris gevraagd of dit geen probleem zou opleveren, omdat men met slechts tienduizend Amerikaanse dollar in contanten de grens over mag zonder vergunning. Die zei hem dat hij, met een vertaling van de verkoopdocumenten, het geld wel mocht meenemen. 'Dit is ook de reden dat hij zich argeloos bij de douane meldde op de luchthaven.'

De raadsvrouwe vraagt zich af of niet ook de notaris aansprakelijk gesteld moet worden. Autoriteiten moeten volgens haar niet onderschatten, dat 'de gemiddelde burger en al helemaal niet-ingezetenen, afhankelijk zijn van en volledig afgaan op het advies van deskundigen, zoals notarissen'.

Lau-Kerssenberg merkt op, dat de Staat zich aansluit bij allerlei internationale verdragen, maar dat intern de regelgeving ontbreekt of verouderd is en dat toezicht en handhaving te wensen overlaten. In dit specifieke geval heeft de notaris geen melding gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), zoals de regels dwingend voorschrijven.

De advocate vraagt zich af, waarom er bijvoorbeeld vanuit de vakgroep nooit beroepsregels zijn geïntroduceerd, die verplicht stellen dat koopsommen via storting op de derdenrekening van een notaris worden voldaan en niet cash.
Problemen zoals die van haar cliënt worden dan voorkomen, omdat transacties via de bank verlopen en de regels over uitvoer van geld direct in werking treden.

Hakrinbank presenteert haar halfjaarlijkse verslag 2018

Sheorajpanday, commercieel directeur, niet ontevreden over gerealiseerde bedrijfsresultaten, ondanks iets mindere financiële resultaten


De geconsolideerde winst vóór belastingen over het afgelopen half jaar van de Hakrinbank bedroeg Srd 23.0 miljoen, een afname van 21,0% ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2017. De afname werd veroorzaakt door de daling van de interestmarge en het resultaat uit financiële transacties, evenals door gestegen kosten, onder andere verband houdende met de aangehouden euro geldzending. Dit meldt de bank in het halfjaarlijkse verslag 2018 dat woensdag is uitgekomen, aldus Starnieuws donderdag 25 oktober 2018.

Het verslag bevat informatie over de Surinaamse economie en het verloop van zaken binnen de Hakrinbank en haar dochterondernemingen de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij NV en Hakrinbank Real Estate NV. Het geconsolideerde balanstotaal steeg in het eerste halfjaar 2018 met 5,7% tot Srd 4.38 miljard. De geconsolideerde kredietverlening steeg met slechts 0,5% tot Srd 1.57 miljard, vanwege beperkte uitzettingsmogelijkheden die voldeden aan de acceptatiecriteria.'Op grond van de gerealiseerde resultaten in de eerste helft van 2018 en rekening houdende met de ontwikkeling van onze BIS solvabiliteitsratio, heeft de Raad van Commissarissen na overleg met de directie besloten geen interim-dividend uit te keren.'

De koers van het aandeel Hakrinbank NV op de Surinaamse Effectenbeurs bleef in het eerste halfjaar 2018 onveranderd op Srd408.

'Begin juli heeft de minister van Financiën de bank per brief geïnformeerd dat de regering voornemens is om de verkoop van haar aandelen in de Hakrinbank in de tweede helft van 2018 te effectueren. Wij zullen de volledige ondersteuning geven hieraan, teneinde dit voornemen te helpen realiseren.'

Per eind september is Jim Bousaid, na een dienstverband van circa 35 jaren bij de Hakrinbank, waarvan de laatste 16 jaren als algemeen directeur, met pensioen gegaan. De directie wordt thans gevormd door de heer Rafiek Sheorajpanday, commercieel directeur, tevens waarnemend algemeen directeur en Magalie Keerveld, financieel directeur. De Hakrinbank zegt dat onder leiding van Bousaid belangrijke mijlpalen bereikt en is flink gegroeid. Er zal begin november een afscheidsreceptie voor zakenrelaties gehouden worden, om Bousaid op gepaste wijze uit te zwaaien.
 
Sheorajpanday geeft aan niet ontevreden te zijn over de gerealiseerde bedrijfsresultaten, ondanks de iets mindere financiële resultaten. Hij is bijzonder verheugd met de introductie van Hakrinbank Online Payments, waarmee enerzijds het betaallandschap in Suriname naar een hoger niveau is gebracht, en anderzijds kan HOP een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van e-commerce in Suriname.

Ook is een aanvang gemaakt met de introductie van Hakrinbank Easy Request dat de verstrekking van consumentenkredieten vergemakkelijkt. Dit faciliteert de verkopen van de bedrijfsklanten van de Hakrinbank, en vergroot het gemak voor de consument, zegt de bank.

Chinese ambassadeur wijst in gesprek met minister Getrouw op verspreiding nepnieuws over China

(Bron foto: NII)
'Kwaadwilligen buiten Suriname gooien bewust nepnieuws de ether in om China in kwaad daglicht te plaatsen'

Minister Getrouw: 'Suriname is heel alert op valse berichten die verspreid worden, daar hoeft de ambassadeur zich geen zorgen over te maken'


De ambassadeur van China in Suriname, Lui Quan, heeft het fenomeen ‘nepnieuws’ aangekaart tijdens een beleefdheidsbezoek aan minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. 

Tijdens dit bezoek hebben beide hoogwaardigheidsbekleders de verdere samenwerking tussen Suriname en China besproken. De ambassadeur ging ook in op 'nepnieuws en leugens die kwaadwilligen buiten Suriname bewust de ether in gooien om China in een kwaad daglicht te plaatsen.' De bedoeling zou zijn de met Suriname en andere ontwikkelingslanden, waarmee China samenwerkt, te verstoren.

'Minister Getrouw zegt, dat Suriname heel alert is op valse berichten die verspreid worden. Daar hoeft de ambassadeur zich geen zorgen over te maken. De relatie tussen China en Suriname blijft naar zijn zeggen recht overeind', meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, donderdag 25 oktober 2018. Suriname laat zich niet van de wijs brengen.

Volgens Getrouw wordt uitgekeken naar uitbreiding van de samenwerking. Hetzelfde geldt de technische ondersteuning van China bij de uitvoering van projecten. De Chinese overheid staat klaar om haar ondersteuning te bieden bij de verdere realisering van onder meer het digitale camerabeveiligingsproject. Het project is reeds gestart in de binnenstad van Paramaribo. De rest van Paramaribo en ook Wanica volgen binnenkort.

Minister Ferrier: ‘Meldpunt Kindermishandeling Coronie spoedig operationeel'

Bewindsvrouwe reageert op verzoek NDP-parlementslid Joan Wielzen

Wielzen: 'We krijgen steeds meer zaken als verwaarlozing en kindermishandeling, die in allerlei vormen voorkomen'


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft beloofd dat het ‘Meldpunt Kindermishandeling Coronie’ spoedig operationeel zal zijn. Ze willigt hiermee een recent verzoek in van NDP-parlementslid Joan Wielzen. 'Wij weten dat kindermisbruik ergere vormen aanneemt in Coronie. We krijgen steeds meer zaken als verwaarlozing en kindermishandeling, die in allerlei vormen voorkomen, zegt het Assembleelid, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 25 oktober 2018.

Wielzen heeft deze kwestie ook in De Nationale Assemblee besproken. Ze stelt, dat er in Coronie geen opvang is voor kinderen die zich zouden moeten melden bij het meldpunt. 'Ze worden geplaatst in Nickerie of Paramaribo.' Wielzen moest haar taak als counselor van het meldpunt opgeven, toen ze op 23 januari dit jaar Assembleelid werd.

Het Assembleelid weet, dat de toenmalige minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, een sollicitatieoproep had geplaatst om mensen te werven. 'Maar, we hebben niets meer gehoord, want kort na de oproep is ze vertrokken als minister.' Van Dijk-Silos kreeg op 22 maart 2017 eervol ontslag van de president.

Wielzen vraagt ook aandacht voor het probleem van vijftien scholieren uit Coronie die op de middelbare school in Nickerie zitten. Zij kunnen door gebrek aan vervoer op zaterdagen niet naar school, waardoor ze lessen missen.

Wielzen maakt zich ook zorgen over leerkrachten die verder willen studeren. Ze stelt voor dat docenten naar Coronie gaan. 'Als wij de opleidingen in het verleden gehad hebben, waarom kan het nu niet meer?' Het parlementslid vraagt de overheid om mogelijkheden te bekijken om de leerkrachten via internet te laten studeren, omdat de infrastructuur beschikbaar is. 'Telesur heeft een geweldig ICT-centrum met de beste internetverbinding aan de gemeenschap van Coronie beschikbaar gesteld en wij moeten daarvan gretig gebruik maken.'

Bond van Berenstein bij CBvS met glans winnaar referendum Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname

CBWO onder leiding van Berenstein vergaart 120 stemmen

Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname grote verliezer met slechts 23 stemmen


De leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) krijgt vandaag, donderdag 25 oktober 2018, een brief van vakbondsleider Robby Berenstein om ontvangen te worden. Het bestuur van de Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO), onder leiding van Berenstein, heeft 120 stemmen (83,9%) gekregen tijdens een referendum dat gehouden is door de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Dit meldt Starnieuws.

Uit het proces-verbaal van de Bemiddelingsraad, dat gestuurd is naar president Glenn Gersie van de CBvS, blijkt dat het aantal stemgerechtigde leden 200 is. Hiervan hebben 143 personen (71,5%) gestemd. Het bestuur van de Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname kreeg slechts 23 stemmen (16,1%). Geen enkel stembiljet was ongeldig.

De Bemiddelingsraad stelt vast, dat de CBWO de wettige vertegenwoordiger van de cao-werknemers van de CBvS is.

Berenstein, als voorzitter van de bond, is de rechtmatige vertegenwoordiger, deelt de Bemiddelingsraad mee aan Gersie,

Berenstein zegt, dat de bankpresident het proces-verbaal heeft ontvangen van de Bemiddelingsraad. Gersie is dus formeel op de hoogte van de uitslag. 'Wij willen zo snel mogelijk worden ontvangen voor een kennismakingsbezoek', deelt Berenstein mee, die ook voorzitter is van de vakcentrale C-47.

Dorpen Boven-Surinamegebied vrezen binnenkort weer in het donker te zitten

Zonnepanelen van Gunsi, 2013, nog niet gebruiksklaar...
ABOP-parlementariër Vorswijk en kapitein Gionoe Donoe van Gunsi trekken aan de bel

- 'Gunsi beschikt over een zonne-energiesysteem, maar het is niet geïnstalleerd, de zonnepanelen liggen letterlijk in het bos'
- Regering hanteert pappen en nathouden beleid met levering brandstof en werkt niet aan structureel beleid


Hoewel enkele dorpen in het Boven-Surinamegebied niet lang geleden diesel voor de stroomgeneratoren hebben gekregen, beginnen dorpelingen zich nu alweer voor te bereiden op het donker. De meest recente brandstoflevering bleek slechts een druppel op een gloeiende plaat. 

'Nadat we onze stem hebben laten horen, hebben ze een beetje diesel gebracht, maar dat is nu al aan het opraken', zegt kapitein Gionoe Donoe van Gunsi vandaag, donderdag 25 oktober 2018, in de Ware Tijd. Hij trok enkele weken geleden aan de bel toen de dorpen in het donker zaten. 'Waarschijnlijk zult u mij binnenkort weer horen', zegt hij toen. Donoe stelt dat er dorpen zijn die maanden geen diesel hebben gekregen.

ABOP-parlementariër Dinotha Vorswijk van Sipaliwini beaamt dit. Om hoeveel dorpen het gaat, is niet duidelijk. 'Dit herhaalt zich. De mensen moeten telkens weer bedelen om brandstof en er wordt niet regelmatig geleverd. Je kunt bijna zeggen dat elk kwartaal één keer brandstof wordt aangeleverd. Straks krijgen we weer een beetje om de feestdagen door te brengen', aldus Vorswijk.

Het komt volgens haar vaak voor, dat de bewoners geld bijeenbrengen om zelf brandstof te kopen. 'Je kunt daardoor haast niet uitmaken of en wanneer de overheid diesel heeft aangeleverd.'

Zowel Vorswijk als de kapitein stelt, dat Gunsi in feite niet zonder stroom zou mogen zitten. Immers, het dorp beschikt over een zonne-energiesysteem, maar het is niet geïnstalleerd. Vorswijk: 'Als de overheid zich goed van haar taak had gekweten, zou dit dorp geen elektriciteitsprobleem hebben. De zonnepanelen liggen letterlijk in het bos.'

Op zeer korte termijn onderhoud tussen Suriname en Frankrijk over grensperikelen Marowijnerivier

'Regering besluit voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied'


Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft vandaag, donderdag 25 oktober 2018, een ontmoeting gehad met de Franse ambassadeur Antoine Joly over het optreden van de gendarmerie en het Franse leger in het Marowijnegebied. Er is onvrede over de manier waarop de Franse politie optreedt. Surinaamse goudzoekers klagen steen en been over het vernietigen van hun bezittingen door de Fransen. Dit is vorige maand gebeurd en ook deze week.

Joly houdt vol, dat er rechtmatig is opgetreden op Frans grondgebied.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag via het Nationaal Informatie Instituut het volgende bericht uitgegeven:

'De regering heeft zich de afgelopen weken onder leiding van de vicepresident, Michael Ashwin Adhin, gebogen over de recente situatie op delen van de Marowijnerivier, als gevolg van acties van de Franse gendarmerie. De regering heeft als prioriteit de rust en orde te garanderen in het voornoemd gebied met inachtneming van de belangen van de daar vertoevende burgers. 

In dit verband heeft heden een ontmoeting plaatsgevonden tussen minister Yldiz Pollack- Beighle en de Franse ambassadeur h.t.l., Antoine Joly. Tijdens dit gesprek heeft de minister verwezen naar de positieve ontwikkelingen in de bilaterale relatie en dat de eerder genoemde acties geen bijdrage daaraan leveren. 

De noodzaak van het tegengaan van illegale activiteiten en de bescherming van het milieu, ter waarborging van het algemeen welzijn van de lokale leefgemeenschappen, werden benadrukt als wezenlijke uitgangspunten van de bilaterale samenwerking. 

Evenwel is gewezen op de onvrede welke bestaat ten aanzien van de manier van optreden van de Franse gendarmerie. 

Er is overeengekomen om op zeer korte termijn een onderhoud te doen plaatsvinden tussen de Surinaamse en de Franse zijde, om onder andere informatie uit te wisselen over de grenslijn van de rivier. 

De regering van Suriname zal zich blijvend inzetten ter bescherming van haar burgers en heeft besloten nog deze week voor de tweede maal een delegatie af te vaardigen naar het gebied. Ten slotte wordt de samenleving opgeroepen om zich kalm te houden en zodoende de rust te bewaren.'

Franse ambassadeur: 'Vernietiging materieel goudzoekers te Grand Santi was op Frans grondgebied'

Frankrijk volhardt in haar standpunt dat correct is gehandeld

'(...) Ze bleven doof voor bevelen Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden, dat de materialen zich op Frans grondgebied bevonden (...)'
 

De Franse ambassadeur heeft vandaag, donderdag 25 oktober 2018, in een persbericht meer informatie verstrekt over de vernietiging van machines van Surinaamse goudzoekers dinsdag in het gebied van Grand Santi. Terwijl de bevolking in het gebied en goudzoekers aangeven, dat het om Surinaams grondgebied gaat, stellen de Fransen dat op basis van de GPS, om Frans territoir gaat.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vindt dat de regering duidelijkheid moet brengen, zoo  bericht Starnieuws.


Toen vorige maand bezittingen van een Surinamer in brand werden gestoken, is aan de regering gevraagd om het verdrag met de Fransen inzake grenscontroles op te schorten, totdat er duidelijkheid is over de grenslijn.

'Op 23 oktober rond 10:00 uur, heeft een gezamenlijke patrouille van mobiele gendarmes (politieagenten) en FAG-militairen (9e RIMa), vergezeld door Surinaams leger en politie, op een missie in het kader van Operatie HARPIE, materiaal ontdekt dat wordt gebruikt door illegale gouddelvers', zegt de ambassade in een persbericht. Dit materiaal is ontdekt in het gebied van Grand Santi.

'Dankzij de GPS bevestigt de patrouille, dat de plaats van ontdekking zich bevindt op het grondgebied van de Franse republiek. Gezien de onmogelijkheid om de machines te verplaatsen, werd de neutralisatie ter plaatse georganiseerd in overeenstemming met de permanente instructies van de officier van justitie van Cayenne. Enkele minuten na deze ontdekking presenteerden vier Surinaamse burgers zich als de eigenaren van de motoren en wilden zij voorkomen dat het leger de motoren onbruikbaar maakte. Binnen enkele uren werden ze vergezeld door een twintigtal van hun landgenoten en trachtten zij de Franse militairen te hinderen bij het onbruikbaar maken van de machines. Daartoe omringden ze deze machines en zaten erop in een houding van passieve oppositie', aldus de Franse ambassade.

'Ze bleven doof voor de bevelen van de Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden, dat deze materialen zich op het Franse grondgebied bevonden en dat ze de uitvoering van een besluit van de Franse gerechtelijke autoriteit met betrekking tot de bestrijding van illegale goudwinning verhinderden', staat in het persbericht.

'Geconfronteerd met het gedrag van de Surinaamse onderdanen, besloot de prefect van de regio Guyane versterking te vragen en zijn militairen van de GIGN-afdeling van Cayenne, acht gendarmes van het squadron 16/6 van Orange gestationeerd in Grand Santi, vergezeld van twee gerechtelijke politieambtenaren per helikopter Puma van de FAG, uitgerukt. De diplomatieke autoriteiten zijn terstond op de hoogte gebracht en evenzo geïnformeerd over de voortgang van de operatie. Bij hun aankomst trokken de Surinaamse tegenstanders weg en keerden per korjaal terug naar hun land. De verdere neutralisatie van de machines werd onmiddellijk gestart', zegt de ambassadeur.

Ex-minister Raghoebarsing van LVV: 'Wij hebben SML schuldenvrij achtergelaten'

'Mensen moeten komen vertellen van waar die nieuwe schulden zijn gekomen'

- 'Ik denk dat het zaak is, dat de regering vertelt wat er daar is gebeurd vanaf 2010'
- 'De hoofdverantwoordelijke hier is niet Johnny Mahespalsingh, maar de regering'
Kermechand Raghoebarsing, die tussen 2005 en 2010 de scepter zwaaide op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is verontwaardigd over de mededeling, dat de Westland Sama Group NV van ondernemer Johnny ‘Oom John’ Mahespalsingh schulden van de Stichting Machinale Landbouw (SML) heeft overgenomen, terwijl zover hem bekend het staatsbedrijf bij de regeringswisseling in 2010 schuldvrij is overgedragen. 

'Mensen moeten komen vertellen van waar die nieuwe schulden zijn gekomen, want bij de privatisering van SML in mijn periode was alles gezuiverd. Ik denk dat het zaak is dat de regering vertelt wat er daar is gebeurd vanaf 2010', zegt Raghoebarsing woensdag 24 oktober2018 in het  Dagblad Suriname.

In de periode toen Geetapersad Gangaram Panday tussen 2000 en 2005 minister was van LVV zijn er volgens Raghoebarsing initiatieven ondernomen tot privatisering. 'Er is geld betaald aan bureaus, maar dat plan is niet in uitvoering gebracht. Toen ik in 2005 minister werd van LVV, heb ik samen met ambtenaren van het ministerie dat herstructureringsproces uitgewerkt en uitgevoerd. Wat in 25 jaren niet gekund had, waren ambtenaren in staat geweest om een goed plan op tafel te leggen, uit te voeren en de SML te privatiseren. In die privatisering was onder andere opgenomen de afhandeling van de schulden van Manglie en anderen en het geven van een deel van het SML-terrein aan boeren van de gemeenschap, de oud SML’ers.'

Raghoebarsing benadrukt, dat toen uiteindelijk aan alle schuldverplichtingen werd voldaan. 'Deze waren deels betaald in grond en deels door een klein deel van het terrein te verkopen aan Staatsolie. Staatsolie had daar goed geld voor betaald en dat geld is gebruikt om alle schulden weg te werken. De schuld bij Manglie is betaald en Manglie heeft ook een deel van het terrein gehad in ruil voor een deel van de schulden. De helft van het terrein is verstrekt aan landbouwers, boeren, die eerst getraind zijn. Wat dan overbleef was dan het emplacement van de fabriek, waar nu de pellerij staat. Toen was mijn regeertermijn ten einde en moest de volgende minister daarover een besluit nemen.'


Volgens Raghoebarsing is niet lang geleden ook een lening via Petrocaribe gesloten om de zaak bij SML op te starten. Dat geld is uiteindelijk verdwenen. 'Er is dus meer geld in gegaan waarover wij niet weten', stelt de VHP’er. Volgens hem moet de huidige minister van LVV hierop antwoord geven.

Raghoebarsing duikt de geschiedenis in, waaruit blijkt dat de problemen bij SML al heel lang spelen.

'Het is een stichting geweest die enorm goed werk gedaan heeft voor de Staat Suriname, namelijk de modernisering van de rijstbouw. Maar, die stichting maakte op gegeven ogenblik geen winsten meer vanwege de lage wereldmarktprijzen. In de periode 1985-1986 werd een commissie ingesteld om de SML te herstructureren. Die commissie, onder leiding van Wilfred Grep, heeft toen een degelijk uitgebreid advies uitgebracht voor de herstructurering van de SML. Niet iedereen was daar voorstander van, ook niet de gemeenschap van Wageningen. De bevelhebber/legerleider/regeringsleider Desi Bouterse is toen naar Wageningen gegaan en heeft het plan er volledig uitgehaald. Hierdoor is dat plan niet meer doorgegaan.'

De hoge inflatie in de jaren ’90 zorgde vervolgens ervoor dat de schulden van SML heel laag werden.

'Het financieel probleem van de SML loste zichzelf op, maar de herstructurering was echt nog steeds nodig, want het ging niet goed met de stichting. Toen heeft president Jules Wijdenbosch in 1996, onder leiding van Badrisein Sital, een nieuwe commissie geïnstalleerd. Die commissie heeft in 1996-1997 advies uitgebracht voor herstructurering met veel elementen uit het plan van 1986. Ook dat plan werd uiteindelijk getorpedeerd door dezelfde Desi Bouterse.mDat er mensen waren met koffers vol geld die het probleem zouden oplossen. Uiteindelijk is het probleem van Wageningen niet opgelost.'

Raghoebarsing is voorstander van een transparante privatisering.

'Geef het niet aan een politiek vriendje zoals het nu aan het gebeuren is', stelt hij. Tijdens zijn ministerschap had hij uit ervaring de overtuiging om de SML niet bij de overheid te laten, omdat particulieren in staat waren om het beter te doen. 'Wat een particulier in een pellerij met 12 medewerkers kan doen, kon SML met 100 medewerkers niet doen. Dan krijg je enorme inefficiëntie. Zolang particulieren niet in staat zijn om deze rol van het ondernemerschap te vervullen, vind ik het prima dat overheden die rol vervullen. Maar, op het moment dat particulieren dat goed zouden kunnen, moet je het dan ook aan particulieren overlaten.'

Wat Mahespalsingh betreft, weet Raghoebarsing dat het om een ondernemer gaat die heel lang aan de weg timmert en doorgaans een naam heeft die op een goede manier wordt genoemd. 'De hoofdverantwoordelijke hier is niet Johnny Mahespalsingh, maar de regering. De verantwoordelijkheid om correct en transparant zaken te doen, ligt bij de overheid, want de ondernemers gaan zoveel als mogelijk de ruimte die ze krijgen, benutten. Wat hier is gebeurd, lijkt gewoon op een onderonsje', aldus de ex-LVV-minister.

Hulporganisaties willen af van ‘weeshuistoerisme’ in onder meer Suriname

(Bron foto: campagne Stop Weeshuistoerisme)
Nieuws komt in Suriname als donderslag bij heldere hemel, weeshuizen niet bij beslissing betrokken geweest


Hogescholen in Nederland moeten stoppen met stages bij buitenlandse weeshuizen. Dat zeggen verschillende hulporganisaties in Nederland, zo bericht de NOS woensdagavond 24 oktober 2018 in het Journaal, aldus Waterkant.net.

Suriname is een van de landen waar veel Nederlandse studenten stage lopen in een weeshuis. De studenten komen vaak met de beste intenties om het leven van weeskinderen te verbeteren, maar de praktijk blijkt dit zogenaamde ‘weeshuistoerisme’ een hoop nadelige effecten te hebben. Zo blijken weeskinderen een groot risico te lopen op hechtingsproblemen, door het komen en gaan van stagiairs en vrijwilligers. Dit kan in latere fases in hun leven zorgen voor serieuze ontwikkelingsproblemen.

Ook is men bang dat de kinderen in weeshuizen gebruikt worden; in sommige landen wordt aan de weeskinderen geld verdiend.

Volgens de omroep stopt de opleiding pedagogiek van de Fontys Hogeschool daarom met de stages in weeshuizen.

Ook begint woensdag de campagne ‘Stop Weeshuistoerisme‘.

Het nieuws, dat er geen stagiaires meer naar de weeshuizen in Suriname komen, komt als donderslag bij heldere hemel, zegt NOS-correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo. Met name, omdat de weeshuizen niet bij die beslissing betrokken zijn geweest.

Bekijk een nieuws item hierover van de NOS: 

Klokkenluider in leger in hechtenis genomen vanwege kritiek op zaken die fout gaan

'Laten mensen het weten, ik word tegen gebruik en op bevel van de minister nu opgesloten' 

'Dit omdat ik kritiek heb geleverd op de zaken die fout gaan binnen de defensieorganisatie'


'Het broeit in het leger, dingen gaan absoluut niet goed. Minister Benschop zegt wel dat het leger zelfvoorzienend is, maar er is voor niets geld. Niet eens de logistieke zaken kunnen in orde gemaakt worden. Er is geen werk en iedereen gaat vroeg weg.' Woorden van een hooggeplaatste legerofficier die absoluut niet bij naam genoemd wil worden in de Ware Tijd van woensdag 24 oktober 2018.

Degene in kwestie is bang dat hem overkomt wat Jermain Day is overkomen. Die is maandag ingesloten op de brigade aan de Gemenelandsweg. 'Laten mensen het weten, ik word tegen gebruik en op bevel van de minister nu opgesloten tussen rovers en moordenaars. Dit omdat ik kritiek heb geleverd op de zaken die fout gaan binnen de defensieorganisatie', staat er op screenshots die een familielid van Day aan de redactie van Ware Tijd heeft laten zien.

Dat familielid bevestigt documentatie gezien te hebben waarop te lezen valt dat Day', die als kapitein fungeerde, eervol ontslag kreeg op eigen aanvraag per 1 september van dit jaar. Volgens dat familielid zochten de militairen al een paar dagen naar Day. Maandag, toen hij zich meldde om erachter te komen waarom hij gezocht wordt, werd hij in hechtenis genomen.

'Ik ben drie uren over en weer met hem aan de telefoon geweest om te weten wat precies de reden is voor zijn aanhouding. Hij kreeg te horen, dat zijn detentie te maken had met het negatief in het nieuws brengen van de defensieorganisatie.'

Op de Facebook-pagina van Day staan video's waarop de arrestant zegt dat het slecht gaat in het leger. 'Er wordt de wacht gehouden bij [….] bank door mensen die worden betaald door de staat. Waar gaat het geld? De ziektekosten voor de militairen zijn nog steeds niet geregeld, dan komen mensen me zeggen dat mijn uitspraken hier op Facebook stof doen opwaaien.'De hooggeplaatste officier beaamt wat Day zegt. 'Militairen krijgen nu contant geld om naar de specialist te gaan. Recent is er een militair overleden, omdat hij last had van zijn hart en hij al een week wachtte op geld om voor de behandeling te betalen.'

Toch geeft hij aan, dat Day de uitspraken gedaan op Facebook had moeten nalaten. 'Zelfs als ex-militair heb je geen recht op vrije meningsuiting. Je bent gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als je bijvoorbeeld binnen het jaar dat je uittreedt naar het buitenland moet gaan, dien je het leger te melden. Ook als je in de fout gaat, komt niet de politie maar komen de militairen.'

In zijn laatste video op Facebook geeft Day aan, dat hij zich niet druk maakt om de gevolgen van zijn uitspraken. 'Ik kom op voor die kleine mannen in het leger die niet eens een Srd 50 op hun salaris krijgen als ze de hele maand de wacht hebben gehouden voor particulieren. Waar gaat dat geld naartoe?'