donderdag 29 augustus 2019

Den Blauwvinger: De 'idioten' achter de knoppen van DNA TV

COLUMN: 'Blijft U afgestemd voor de LIVE uitzending. De vergadering is geschorst.'

Kijker DNA TV wordt slecht geïnformeerd door Assemblee, maar wèl doodgeknuffeld met gelikte VN-voorlichtingsfilmpjes


Als geïnteresseerde, betrokken inwoner van Suriname volg je met belangstelling openbare vergaderingen van De Nationale Assemblee (DNA). Dat kan op de publieke tribune van de vergaderzaal ddoen, maar ook relaxed thuis via bijvoorbeeld kanaal 8-4 DNA TV of de live streaming op het DNA Suriname You Tube-kanaal. Mooi, leuk...... Nee hoor, kijken naar DNA-vergaderingen vergt veel van het geduld en stressbestendigheid van de kijker.

Openbare vergaderingen beginnen werkelijk nooit op tijd. Vaak wordt een vergadering door de voorzitter geopend en meteen geschorst: te weinig Assembleeleden aanwezig (quorum) of en te weinig regeringsleden. Als kijker naar DNA TV word je opgezadeld met de tekst 'Blijft U afgestemd voor de LIVE uitzending. De vergadering is geschorst.' en een irritant muzikaal deuntje.

Duurt de schorsing lang, dan word je in den treuren opgezadeld met herhalende voorlichtingsfilmpjes van diverse VN-afdelingen. Let wel, geen enkel filmpje over Suriname! Ook bij een korte schorsing krijg je de vergaderzaal niet te zien, maar het standaard DNA-beeld met en irritant muziekje. Waarom mag je als kijker de vergaderzaal op zo'n moment niet zien?


Daarenboven word je niet door DNA TV geïnformeerd over een te verwachten tijdstip waarop de vergadering wordt herstart. Neen, de kijker word in de kou gelaten.

De 'idioten' achter de knoppen van DNA TV doen maar wat en hebben totaal geen oog voor de kijker. Neem nu donderdag 29 augustus. De openbare vergadering - behandeling Wet Wijziging Brokopondo-Overeenkomst en Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen - stond gepland om elf uur 's morgens en begon pas rond twee uur 's middags, met een voorzichtig excuus van Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP). Maar, de kijker zag drie uur lang vele tientallen keren irritant geworden VN-filmpjes en de tekst 'Blijft U afgestemd voor de LIVE uitzending. De vergadering is geschorst.'


Het wordt tijd dat DNA TV communiceert met en respect toont voor de kijker, want op de huidige amateuristische wijze waarop openbare vergaderingen worden uitgezonden, stoot je de kijker af.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
30 augustus 2019
Paramaribo - Suriname

Kindertehuis Ramoth bevindt zich in zwaar financieel weer

(Bron foto: Facebook)
Subsidie van overheid blijft uit en sociaal economische situatie ouders ronduit slecht


De Ware Tijd en Starnieuws berichten donderdagmiddag 29 augustus 2019, dat Kindertehuis Ramoth van het Leger des Heils in Suriname zich in grote financiële problemen bevindt. Het pand moet dringend gerenoveerd worden. Directrice Sabea Sobe kan de salarissen van het personeel voor deze maand niet betalen, vanwege uitblijven van de subsidie van overheidswege. Voorts is de sociaal economische situatie van de ouders ronduit slecht. 

'Ik vind het onverantwoord om op zo'n manier door te gaan', zegt Sobe. De reserves van het tehuis zijn uitgeput.

Ramoth telt 22 kinderen. Ouders zijn niet meer in staat de ouderbijdrage te betalen, omdat zij veelal drugsverslaafd zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo  subsidieert al een poos Srd 250.000. Dat is naar hun zeggen de helft van het bedrag waarmee het tehuis zich zou kunnen bedruipen. Donateurs komen in met voeding, maar de rekeningen kunnen niet meer betaald worden.

Voor het eerst in 45 jaar komt het tehuis niet uit haar reguliere kosten. Het probleem ligt niet bij de dagopvang want de ouders van die groep betalen wel voor de verzorging. Zij noemen de subsidie cruciaal. Ook al geeft SoZaVo minder dan voorheen. In februari is het laatste deel van de subsidie over 2018 gestort: in totaal Srd 107.000. Minder dan de helft van het broodnodige bedrag.

'Voor dit jaar hebben we nog geen subsidie ontvangen', zegt Sobe. Het tehuis heeft op jaarbasis Srd 500.000 nodig. De helft van dit bedrag wordt commercieel of via particuliere giften opgebracht. Door de economische situatie is het Ramoth dit jaar niet gelukt om een eigen bijdrage te leveren. Sobe treurt over de positie van de organisatie die in oktober 45 jaar bestaat. Zij hoopt dat Ramoth blijft bestaan, zodat zij weer 45 kinderen kunnen opvangen, maar dan moeten er middelen vrijkomen om het gebouw te renoveren.

Nog geen mijnbouwactiviteiten te Royal Hill in de Rosebel

Roma-pit blijft wel toegankelijk voor porknokkers aangesloten bij Makamboa


Na intensieve besprekingen tussen de regering, IAmGold, porknokkers, bewoners van Nieuw-Koffiekamp en andere belanghebbenden in het Brokopondo-gebied is besloten, dat de Canadese multinational voorlopig geen productieactiviteiten zal ontplooien dichtbij het dorp. De mijnactiviteiten te Royal Hill worden daarom voorlopig geparkeerd en het bedrijf zal op grotere afstand van het dorp de ertsproductie hervatten. De Romapit blijft evenwel toegankelijk voor porknokkers aangesloten bij Makamboa, waarmee de overheid en de goudmaatschappij een overeenkomst hebben. 

Dat zegt minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, donderdag 29 augustus 2019 in de Ware Tijd.

Ook is besloten dat er een speciaal ontwikkelingsfonds komt waar bewoners van Brokopondo die productieactiviteiten wensen te ontplooien een beroep op kunnen doen voor financiering. IAmGold deponeert alvast twee miljoen Amerikaanse dollar in het fonds, als aanvulling op een bedrag van twee miljoen Amerikaanse dollar dat al opzij was gezet voor specifieke gemeenschapsontwikkelingsprojecten.

Volgens Akiemboto is door gesprekken die gevoerd zijn door president Desi Bouterse vertrouwen gekweekt tussen partijen waardoor Rosebel Gold Mines heeft besloten de productieactiviteiten in de directe nabijheid van Nieuw-Koffiekamp 'on hold' te zetten. Het ontwikkelingsfonds komt op voorstel van het staatshoofd. Er zullen ook werkgelegenheids- en ontplooiingskansen voor vrouwen uit Brokopondo worden ontwikkeld en er zal lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd. Bewoners van het dorp hebben ingestemd om erop te helpen toezien, dat de stroom illegale goudzoekers van buitenaf wordt ingedamd. Goudzoekers moeten via het dorp, willen ze het Rosebel mijngebied betreden.

Volgens de ministers hebben de porknokkers van het dorp ingezien, dat ook zij een bijdrage dienen te leveren om de veiligheid in het gebied te helpen waarborgen. Naar verluidt komen de Nieuw-Koffiekampers komende zondag in vergadering bijeen om te besluiten hoe de samenwerking met Rosebel Gold Mines (RGM) zal worden ingevuld om herhaling van de schermutselingen van 28 juni in de mijn te voorkomen. Bij die rellen is een goudzoeker door de politie doodgeschoten.

De bedoeling is, aldus de NH-minister, dat RGM deze week geleidelijk aan de mijnactiviteiten hervat. De mobilisatie van arbeiders is maandag begonnen. Een langere stilstand zou zeer desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de onderneming en het personeel. Indien de bedrijfsactiviteiten nog een week tot anderhalf stil zou liggen, zou RGM in een zodanige positie gemanoeuvreerd worden dat ruim vijfhonderd van de vaste medewerkers ontslagen zouden moeten worden. 'Dat zou desastreus zijn voor ons als land om weer zo veel mensen brodeloos op straat te hebben.'

Enkele weken geleden zijn 325 contractarbeiders aan de kant gezet. 'Naarmate de productieactiviteiten worden genormaliseerd zullen de contractarbeiders wier arbeidsovereenkomst niet was verlengd door de maatschappij worden opgeroepen en weer worden ingezet', zegt de minister.

Brand op historische begraafplaats de Nieuwe Oranjetuin

Uit de hand gelopen schoonmaakactie in combinatie met droge tijd zou brand hebben veroorzaakt


Op de historische begraafplaats de Nieuwe Oranjetuin heeft woensdagmorgen een brand gewoed. Beelden van de brand werden in de loop van de dag massaal gedeeld via social media, aldus vandaag, donderdag 29 augustus 2019, Waterkant.net.

De brand was snel onder controle, maar heeft zeker schade aangericht aan de begraafplaats, die onderdeel is van de historische binnenstad van Paramaribo. Deze is sinds 2002 door UNESCO aan de Werelderfgoedlijst toegevoegd.


Volgens de eerste berichten gaat het om een uit de hand gelopen schoonmaakactie in combinatie met de droge tijd.

Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, zegt in een eerste reactie dat er 100% sprake zal zijn van schade op deze plek die enorme historische waarde heeft. Hij geeft aan dat de stichting nog poolshoogte moet nemen. Fokké geeft verder aan, dat op deze begraafplaats aan de Dr. J. F. Nassylaan 8 in Paramaribo, de elite van Suriname begraven ligt zoals gouverneurs en raden van politie en justitie. Ook bekende Surinamers zoals de piloten Vincent Faiks en Rudi Kappel hebben daar hun laatste rustplaats evenals vrije personen. Later werden daar ook Chinese en Hindoestaanse Surinamers in moderne graven begraven.

Toeval of niet: een dag eerder ontstond er op een andere Surinaamse begraafplaats brand bij schoonmaak werkzaamheden. Waterkant verneemt dat sommige schoonmakers ervoor kiezen om het droge gras weg te branden met behulp van bijvoorbeeld brandstof, hetgeen niet altijd goed afloopt.


Voormalig FARC vredesonderhandelaar Ivan Márquez: 'We pakken weer de wapens op' - Colombia

Voormalig commandant FARC kondigt nieuw offensief aan in video 'We kondigen de wereld aan, dat de tweede Marquetalia (waar de FARC meer dan een halve eeuw geleden werd geboren) de wapens opneemt onder de bescherming van het universele recht dat alle volkeren van de wereld helpt die gewapend verzet bieden tegen onderdrukking.'


Met deze woorden heeft de voormalige FARC-commandant (en de belangrijkste vredesonderhandelaar in Havana, Cuba) Ivan Márquez aangekondigd dat de groep die hij leidt de beslissing heeft genomen om opnieuw de wapens op te nemen.


Een video van 32 minuten, uitgebracht op onder andere You Tube, waarin Márquez de redenen voor de beslissing heeft uitgelegd.


In de video verschijnt hij samen met andere voormalige leiders van die groep, waaronder Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich' en Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', die maanden geleden stopten met het nakomen van hun verplichtingen aan de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Márquez kondigde 'een nieuwe fase van gewapend conflict' aan.


(Suriname Mirror/Al Jazeera/Alerta Bogota/El Espectador/Twitter/FARC-EP)

'Heeft Akiemboto bewust gelogen tegen DNA over brief om koste wat kost verdere discussie over wanprestatie Alcoa te voorkomen?'

'Met van tafel vegen wanprestatie van Alcoa heeft  regering de onderhandelingen principieel verkeerd gevoerd'


'De regering heeft De Nationale Assemblee (DNA) niet kunnen overtuigen dat Alcoa geen wanprestatie kan worden verweten door eenzijdig vroegtijdig haar operaties te beëindigen en te ontmantelen. Minister Sergio Akiemboto heeft na indringende vragen in DNA aangegeven dat in samenspraak met de Surinaamse regering dit zou hebben plaatsgevonden. Dit zou middels een brief zijn gebeurd door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Jim Hok, onder regering Bouterse I aan Alcoa. Deze brief is inmiddels aan DNA toegezonden waaruit blijkt, dat de toenmalige minister van NH slechts om meer informatie vraagt over de schriftelijke mededeling en presentatie over de problemen van Alcoa. Heeft minister Akiemboto bewust gelogen tegen DNA over de inhoud van de brief om koste wat het kost een verdere discussie over wanprestatie van Alcoa te voorkomen? 

De kwestie van wanprestatie is een principiële zaak en erg cruciaal bij de bepaling van de onderhandelingspositie van Suriname. 

PALU-parlementariër Cleon Gonsalves heeft deze kwestie in de tweede ronde nogmaals aangekaart. Als het waar is dat de regering samen met Alcoa het besluit heeft genomen om de activiteiten in Suriname te beëindigen, dan is de regering er inderdaad schuldig aan dat de mogelijkheid om Alcoa van wanprestatie te beschuldigen is verspeeld. Wanprestatie zou de Alcoa in de situatie brengen dat het bedrijf waarschijnlijk honderden miljoenen dollars aan Suriname zou moeten vergoeden. Nu de regering zegt dat zij uit zichzelf akkoord is gegaan met de beëindiging van de activiteiten, dan zou de multinational zich daarover in elk geval geen zorgen meer hoeven te maken. Men kan in dat geval in Pittsburgh opgelucht ademhalen. Maar tot nu toe heeft de regering geen bewijs daarvoor op tafel kunnen leggen. 

Het schrijven waarnaar minister Akiemboto verwees zou zijn van 30 april 2014. Deze brief is geschreven naar aanleiding van een brief van Alcoa volgend op een presentatie van Aquilino Paulucci (de toenmalige president Alcoa Latin America/Caribbean) over de problemen van Alcoa/Suralco, onrendabele bauxietontginning en eventuele support vanuit de Surinaamse regering om de activiteiten te kunnen voortzetten.In deze brief betitelt Hok het gepresenteerde als een 'zeer ernstige kwestie' en verwijst hij naar presentaties uit het verleden waar Suriname een totaal ander beeld is voorgehouden. In eerdere presentaties heeft Alcoa het namelijk continu gehad over bevestigde en herbevestigde bauxiet voorraden tot tenminste 2024. In de brief verwijst Hok verder naar de bijna 100 jaren oude relatie met Alcoa. Van die 100 jaar zitten beide partijen al 60 jaren in de Brokopondo Overeenkomst. Deze overeenkomst zal daarom leidend moeten zijn voor beide partijen om verder te gaan. Hok beëindigt de brief zelfs heel sterk door Palucci te vragen naar de Business Case op grond waarvan verder zou kunnen worden gesproken. Een antwoord op deze brief is nooit gekomen. Integendeel, president Bouterse installeerde kort daarna een onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sardjoe die volledig voorbijging aan de inhoud en de bedoeling van deze brief. 

Met het van tafel vegen van de wanprestatie van Alcoa heeft de regering de onderhandelingen principieel verkeerd gevoerd en Suriname ernstig benadeeld. Het is al lang duidelijk, dat de regering niet heeft onderhandeld in het belang van Suriname. Er zijn zelfs bewust zaken die goed zijn verwoord in de Brokopondo Overeenkomst verzwakt in de uiteindelijke beëindigingsovereenkomst. 

Ook de uitlatingen van de president ‘als zou de regering de weg van arbitrage willen vermijden heeft de onderhandelingspositie van Suriname verder helpen ondergraven. Opnieuw onderhandelen met Alcoa/Suralco waarbij arbitrage niet uitgesloten moet worden, is de beste oplossing voor nu. Alle in de Brokopondo Overeenkomst vastgelegde verplichtingen en procedures zullen eerst haarscherp op tafel moeten worden gelegd. 

Zaken die niet in thuishoren zoals de Bakhuys bauxietvoorraden moeten buiten de onderhandelingen worden gelaten. Wijzigen van de huidige overeenkomst zonder aan de verkeerde basisuitgangspunten te komen van waaruit de huidige onderhandelingen zijn gevoerd, zal een gedrocht van een overeenkomst opleveren. 

PALU Secretariaat Massa communicatie en PR'

Vakbondsman Sallons hardhandig gearresteerd bij actie personeel Apotheek Ligeon voor ingang SZF-hoofdkantoor

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)
Autoriteiten lijken vakbondsrechten weer eens te vertrappen


De Ware Tijd meldt vanmiddag, donderdag 29 augustus 2019, dat personeel van Apotheek Ligeon de ingang van het SZF-hoofdkantoor bezet houdt. Bondsvoorzitter Michael Sallons van de Ligeon Werknemers Organisatie is samen met zijn leden naar het hoofdkantoor gegaan om aandacht te vragen voor de CAO-onderhandeling over 2019.

Sallons zat voor de poort en werd door de politie gevraagd zich van de ingang te verwijderen. Dat deed hij niet, waarop de politie hem, volgens de Ware Tijd, hardhandig heeft gearresteerd en afgevoerd.

Voorts verwacht de bond dat de waarschuwing die twee bondsleden hebben gehad voor het uitvoeren van vakbondszaken wordt teruggedraaid.

Ligeon is een dochteronderneming van het SZF en heeft als directeur Humphrey Hasrat. Eerder in de ochtend kwam Hasrat binnen en liep het personeel voorbij. Het personeel wil directeur Rick Kromodihardjo in persoon spreken. De afdeling Voorlichting gaf te kennen dat de directeur in een bespreking zit.

'Verbijsterend dat regering niet het Surinaams Recht, maar Nederlands Recht van toepassing laat zijn op Raamovereenkomst en bijbehorende wetten'

'Uit handelingen NDP blijkt niet, dat ze eerlijk oprecht belang van Surinaamse volk voor ogen heeft'


'De coalitie heeft in DNA (De Nationale Assemblee) de Wet Wijziging Brokopondo Overeenkomst (BO) en de Wet schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen grotendeels onveranderd willen aannemen. Na de vele tegenargumenten van de oppositie en enkele coalitieleden, had de coalitie geen keus dan de vergadering uit te stellen. 

De regering voert een voor Suriname consequent funest beleid en wordt het volk opgezadeld met overeenkomsten, waarvan wij nog vele tientallen jaren de consequenties zullen ervaren. Suriname zou al meer dan 30 jaren de vruchten plukken van een modern geïntegreerde bauxietindustrie in West Suriname. Deze industrie ontwikkeling was al ingezet, maar werd getorpedeerd door het beleid van de coupplegers van 1980. 

Een andere markante mijlpaal is de sluiting van de aluminiumsmelter door Suralco in 1999. Bij deze sluiting die plaatsvond onder het bewind van een NDP-regering werden 2 kolossale blunders begaan: 1. Suriname heeft zich niet beroepen op schending van de BO, waarbij het land niet (dus zonder betaling) de Afobaka stuwdam in handen zou kunnen krijgen. 
2. De regering is toen een energieovereenkomst aangegaan met Suralco, waarbij Suriname voor hydro-energie een veel hogere prijs overeenkwam, gebaseerd op een formule op basis van de prijs van fossiele brandstof. 

 In 2010 kwam weer een NDP-regering aan het bewind, welke een bauxietsector overnam met vooruitzichten voor continuïteit, waar duidelijke afspraken waren gemaakt met de Suralco voor de ontwikkeling van de bauxietreserves in het Nassaugebergte. De regering had echter als prioriteit om de Afobaka stuwdam zo snel mogelijk in handen te krijgen, in plaats van de continuïteit van de bauxietindustrie als hoogste prioriteit te stellen. Door deze keuze en het niet serieus ingaan op de signalen van Suralco, is in 2015 de operatie van de aluinaarde raffinaderij gestaakt. Ondanks de bevindingen van het engineering bureau Worley Parsons, dat de raffinaderij van wereldklasse is en de vele maatschappelijke protesten, heeft de regering toegestaan dat gestart is met de ontmanteling van de aluinaarde raffinaderij. Het behoud van de raffinaderij zou voor een andere investeerder een belangrijke besparing en voordeel opleveren. 

De stopzetting van de bauxietwinning en de aluinaardeoperatie in 2015 vond verrassend genoeg opnieuw plaats onder een NDP-regering. 

De afgelopen dagen is geprobeerd in sneltreinvaart de wetswijzigingen door DNA te jagen. Als leidmotief wordt genoemd, dat sedert 1999 US$ 380 miljoen door Suriname aan Suralco is betaald, nota bene als gevolg van de NDP Energieovereenkomst van 1999. Onvermeld is, dat de regering de overname van de Afobaka stuwdam als verkiezingsissue wil gebruiken. Vanzelfsprekend is het dat het gewenst is dat de stuwdam in Surinaamse handen komt, maar de vraag is onder welke condities deze gebeurt. Blijkbaar heeft de Suralco/Alcoa deze drang van Suriname gebruikt om de overname van de stuwdam in een Raamovereenkomst te koppelen met diverse andere zaken, zoals de beperking van de milieu aansprakelijkheid en schadeloosstelling van de Suralco/Alcoa. 

Het overhevelen van de aansprakelijkheid van Alcoa naar een andere maatschappij is ook ongewenst, omdat het de vraag is of die het financiële vermogen heeft om een mogelijke schadeloosstelling te vergoeden. Zo zijn ook termijnen vermeld van 90 dagen, dat Suriname de gelegenheid heeft om commentaar te leveren op Matter Closure en Mine Rehabilitation Closure reports. Suriname heeft niet het vermogen om een adequate beoordeling van deze rapporten, in deze tijdspanne te produceren, laat staan als men meerdere rapporten tegelijk indient. Indien Suriname geen reactie geeft, worden deze rapporten automatisch geaccepteerd. 

Eveneens een onderdeel van de documenten is de overeenkomst inzake het Bakhuis Ontwikkelingsprogramma. Deze overeenkomst regelt de voorwaarden waaronder Suralco een conceptstudie zal uitvoeren voor de evaluatie van de ontginning van de bauxietvoorkomens te Bakhuis voor een daarvoor geoptimaliseerde raffinaderij. Er wordt aangegeven, dat alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op de Deliverables en het Bestaand Materiaal eigendom zijn van Suralco. Suriname kan ze op basis van een licentie gebruiken, maar nu komt het: Indien de Bakhuisovereenkomst om gegronde redenen wordt beëindigd, kan deze licentie door Suralco worden beëindigd, een en ander ter discretie van Suralco. Dit betekent, dat als Suriname de Bakhuisovereenkomst zou willen beëindigen, bijvoorbeeld als een concurrent van Alcoa de Bakhuis bauxietvoorkomens zou willen exploiteren en Alcoa niet zou wensen als partner, Suriname niet verder kan met de Deliverables en het Bestaand Materiaal. 

Dit is onacceptabel. In feite zegt artikel 7.5 dat de geheimhouding oneindig duurt, waardoor Suralco tot in lengte van dagen de monopolist is van de gegevens. Alcoa mag de werkzaamheden aan de studie stopzetten als zij vindt dat het project geen gewenste kostprijs oplevert. Suriname is in dat geval weer gebonden aan haar geheimhoudingsplicht en kan de data niet naar eigen inzichten delen met derden. Aan het eind van deze conceptstudie kan een potentiële investeerder geen goed oordeel vormen of het project haalbaar is. Essentiële onderdelen van het totaal project zijn namelijk niet uitgewerkt, zoals welke energiebronnen, het transport of andere infrastructuur voor de bauxiet winning of uitvoer en aluinaarde raffinage en export daarvan. In plaats van een conceptstudie, welke gebaseerd is op grotendeels reeds eerder gedane studies van Suralco en Billition, zou er een feasibility studie of minimaal een prefeasibility studie gemaakt moeten worden. 

De grootste kosten van met name de bauxiet exploratie zijn reeds gemaakt, dus zo een feasibility studie zou te doen moeten zijn. Na de conceptstudie zal Suralco aangeven of zij financiële of operationele interesse heeft. Indien de financieringsontwikkelingsfase wordt ingezet zal een investeringscomité worden opgericht dat financierders moet aantrekken. De angel in deze aanpak is dat het Investeringscomité de eindverantwoordelijkheid heeft voor het doorlichten en accepteren van een geïnteresseerde partij. Suriname gaat hierdoor zijn soevereine bevoegdheid in deze uit handen geven aan een comité, waarin Suralco het vetorecht heeft. Indien Suralco het project bemoedigend vindt, mag Suriname geen andere investeerders benaderen. Suralco komt dan in een oppermachtige onderhandelingspositie om voor haar gunstige voorwaarden af te dwingen. 

Het is verbijsterend dat voor een regering die prat gaat op een nationalistische opstelling, dat zij niet het Surinaams Recht, maar het Nederlands Recht van toepassing laat zijn op de Raamovereenkomst en bijbehorende wetten. Gaat Suriname na 44 jaren onafhankelijkheid haar Surinaamse bedrijven en bedrijfsactiviteiten onder het rechtssysteem van haar vroegere kolonisator plaatsen? 

Voor het uitvoeren van een globale concept studie over de ontwikkeling van de Bakhuis bauxiet, welke grotendeels is gebaseerd op reeds gedane studies, verwerft de Suralco een disproportionele machtspositie, welke haar voor oneindige jaren een beslissende rol toebedeelt m.b.t. de vergaarde informatie. Verder zal Suralco middels het Investeringscomité het vetorecht hebben om voor haar ongewenste investeerders te blokkeren. Met deze situatie heeft Suriname ook niet de gelegenheid om een gunstigere investeerder of partner dan Suralco/Alcoa in de arm te nemen. 

Uit de handelingen van de NDP blijkt niet, dat ze eerlijk en oprecht het belang van het Surinaamse volk voor ogen hebben, maar blijkbaar partij- en persoonlijke belangen nastreven. Kortom deze Regering met haar signatuur is consequent in haar funest beleid en het niet betrekken van alle partijen en deskundigen in nationale vraagstukken. De consequenties blijven niet uit en het Surinaamse volk zal jammer genoeg nog vele decennia lang gebukt gaan onder deze desastreuze gevolgen. 

28 augustus 2019 
de Werkgroep Planning & Ontwikkeling v/h Johan Adolf Pengel Instituut v/d NPS'

'Het kan er bij C-47 niet in, dat regering blijft volharden om niet opnieuw te onderhandelen met Alcoa'

'Alcoa heeft in 2018, niet alleen in Suriname, maar ook in Spanje, Australië en Canada, werknemers op zeer onheuse wijze behandeld'


'C-47 heeft vol belangstelling de discussie rond de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst in het parlement gevolgd. Het is opvallend, dat de roep van grote delen van de samenleving, waaronder verschillende deskundigen, oppositie- en ook coalitieleden, verschillende organisaties uit het maatschappelijk middenveld, buiten parlementaire politieke partijen is, dat de regering opnieuw om de tafel dient te gaan (onderhandelen) om een betere deal voor Suriname uit de wacht te slepen. 

De verschillende personen en organisaties hebben gedetailleerd en goed onderbouwd aangegeven welke aspecten van de concept overeenkomst met Alcoa geherformuleerd dienen te worden. De opmerking van minister André Misiekaba dat zaken daardoor in een controversiële sfeer worden gebracht, is dan ook volledig misplaatst en wordt door C-47 gezien als een goedkope afleidingsmanoeuvre.

Het kan er bij C-47 vooral niet in, dat ondanks alle duidelijke en goed onderbouwde kritieken, de regering blijft volharden in haar standpunt om niet opnieuw te onderhandelen met de Alcoa. Dit is niet alleen maar een enorme vorm van disrespect voor het parlement, maar ook naar alle democratische organisaties en structuren in geheel Suriname, waaronder ook de vakbeweging. Vakorganisaties zijn immers gehouden, te werken op basis van democratische principes waarbij de wil van hun hoogste orgaan ( de Algemene Leden Vergadering ) het leidend voorwerp is. In november 2018 heeft C-47 samen met overige vakorganisaties uit het Caribisch Gebied een verklaring doen toekomen aan de regering waarin o.a. de eis om tot heronderhandeling over te gaan, is vastgelegd.

Ook is bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van de gepensioneerde Suralco-medewerkers, die ondanks hun wezenlijke bijdrage, het nu met een honger pensioenuitkering moeten doen. Deze verklaring is een uitvloeisel van de Regional Meeting van IndustriAll Global Union, gehouden op 12 en 13 november 2018 in Paramaribo. IndustriAll Global Union is de internationale vakorganisatie waar wereldwijd vakbonden in onder andere de mijn- en metaalsector bij zijn aangesloten, waaronder ook C-47.

In diezelfde periode heeft IndustriAll Global Union het gedrag van multinational Alcoa, naar met name hun werknemers en ex-werknemers toe, wereldwijd aan de kaak gesteld. Het is namelijk gebleken, dat Alcoa in 2018, niet alleen in Suriname, maar ook in Spanje, Australië en Canada, werknemers op zeer onheuse wijze heeft behandeld op het moment dat ze besloten hun operaties in die landen te sluiten.

Mede in dat kader is het duidelijk dat een nationaal standpunt tegen dit gedrag van Alcoa en de regering dient te worden ingenomen, om hen zo te dwingen een overeenkomst te sluiten met groot draagvlak en met terzijde legging van alle individuele en groepsbelangen.

C-47 roept daarom bij deze met name de regering op een andere koers te varen, en de belangen van de totale samenleving centraal te stellen.

De Progressieve Vakcentrale C-47'

Rusland, fractieleider NPS, pleit voor goed overleg met deskundigen in kwestie wijziging Brokopondo-Overeenkomst

'We moeten juridisch een waterdichte overeenkomst hebben'


Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, heeft dinsdag in tweede ronde van de behandeling wijziging Brokopondo-Overeenkomst in de Assemblee opnieuw aandacht gevraagd voor goed overleg met deskundigen. Hij merkte op, dat zaken die soms sympathiek lijken, zodanig dienen te worden geformuleerd in de documenten 'dat we juridisch een waterdichte overeenkomst hebben', aldus Starnieuws donderdag 29 augustus 2019.

De zorg van de fractieleider, die hij meermaals heeft geuit, heeft betrekking op mogelijke conflicten in de toekomst met de Suralco/Alcoa. Hij zei dat het 'van belang is dat wij geen twijfels hebben binnen de Surinaamse gelederen over de standpunten die wij innemen'.

Het Assembleelid ging terug naar het moment van overname van de Billiton Maatschappij Suriname (BMS), thans the Alcoa Minerals of Suriname (AMS) en citeerde uit een persverklaring van BHP Billiton en de Alcoa van 30 juni 2009 vanuit New York. Daarbij gaf BHP Billiton CEO Frank Plantenberg aan, dat zij blij waren dat er een overeenstemming was bereikt met de Alcoa voor de overname van de BMS en dat ze ervan overtuigd waren dat de Suralco die de nieuwe eigenaar was, dezelfde procedures zou volgen voor de verdere productie van bauxiet en aluinaarde in Suriname en het beleid zou continueren over het personeel en het milieu. Alcoa-topman Frank Feder gaf aan, dat de Alcoa verheugd was met de koop van BMS en dat Alcoa geloof had in de lange termijn waarde van de sector. De basis was gecreëerd voor het doorwerken aan de productie van bauxiet en aluinaarde in het belang van het bedrijf en Suriname. In het persbericht werd verder dank uitgesproken aan het adres van president Venetiaan en de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Gregory Rusland, voor hun persoonlijke inzet om deze basis te kunnen bereiken.

Rusland presenteerde daarna ook een schrijven van mei 2014 van A. Paolucci, CEO van Alcoa Latin America and Caribbean aan de toenmalige minister van NH , Jim Hok, waarin de Alcoa een traject aangeeft voor continuering van de sector en ook stelt dat zij de uitdrukkelijke ondersteuning van de regering nodig hebben om dat waar te maken. Het plan was nog steeds naar Nassau te gaan voor de productie van bauxiet zoals al was afgesproken sinds juni 2009 ten tijde van de regering Venetiaan, waarin Rusland minister van NH was. De Alcoa vroeg onder andere ondersteuning in het oplossen van het energievraagstuk waar de Suralco mee zat. In antwoord daarop bevestigde NH-minister Jim Hok op 13 juni 2014, dat in vele discussies en presentaties continu de beschikbaarheid van bauxiet tot 2024 is aangetoond.

Rusland geeft aan, dat Suriname dus niet moet meezingen met het bedrijf dat er geen bauxiet voorraden zijn of waren. Suriname heeft wel voldaan aan zijn verplichting om voldoende voorraden beschikbaar te hebben voor de operatie wat steeds bevestigd werd door het bedrijf, zei de NPS-fractieleider.

De behandeling van de wijziging Brokopondo Overeenkomst wordt vandaag voortgezet in De Nationale Assemblee. De regering moet dan in tweede ronde antwoorden op de vragen van assembleeleden. Dinsdag zijn tijdens de vergadering 9 moties vanuit de oppositie overhandigd en 1 vanuit de coalitie. Die moties moeten nog worden ingediend en worden behandeld. Daarnaast is er ook een amendement ter vervanging van de ingediende ontwerpwet wijziging van de Brokopondo Overeenkomst van 1958, door de oppositie overhandigd.

Jongen te Commewijne opgepakt vvoor verspreiden naaktfoto's vriendin via social media

Verdachte ontkent, maar politie vindt naaktfoto's van vriendin in zijn mobiele telefoon...


De politie van het district Commewijne heeft een jongen aangehouden, nadat zijn vriendin aangifte tegen hem had gedaan voor het verspreiden van haar naaktfoto's via social media. Het gaat om naaktfoto’s welke hij heeft verspreid, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag, donderdag 29 augustus 2019, op de voorpagina, aldus Waterkant.net.

Volgens de krant weet het slachtoffer niet wanneer de beelden van haar zijn gemaakt. Zij beweert de foto’s helemaal niet te hebben gestuurd voor haar vriend. Het meisje laat wel weten foto’s van haar zelf met kleren aan te hebben gestuurd voor de verdachte.

Verder laat de krant weten, dat de verdachte bij de politie heeft ontkend, dat hij de naaktfoto’s heeft verspreid. De politie heeft die echter wel aangetroffen in zijn mobiele telefoon welke in beslag is genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Korps van districtscommissarissen bespreekt te Para brandende vraagstukken met RO-minister Dikan

'Voor wat het bermuitgiftebeleid betreft is er nog veel werk aan de winkel'

'Vanaf nu wordt een eigen kas voor elk gemeenschapsbos opgezet'


Het korps van districtscommissarissen (dc's) heeft gisteren te Para een spoedbijeenkomst gehadmet minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Gedurende vier uren hebben de dc’s met de minister van gedachten gewisseld over brandende vraagstukken binnen hun beleidsgebied, waaronder decentralisatie, bermuitgiftebeleid, de rechtspositie van ambtenaren in dienst van het ministerie en de situatie rondom het vakantiegebeuren in Para. Dat district geniet volgens Dikan veel aandacht, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 29 augustus 2019.

'U weet het, we zitten in Para en al het werk dat vooraf is gegaan aan de voorbereidingen van de zaken rond vakantieoorden is heel goed gedaan door de dc. Met zijn team heeft hij heel veel voorwerk gedaan om zaken in orde te maken. Er is veel trek naar Para en alle aandacht is dus hier naartoe gericht', aldus de bewindsman na de vergadering.

Hoewel het korps niet voltallig was, noemde hij de vergadering geslaagd. Dikan vertelt dat hij een onderhoud heeft gehad met de personeelsbond van het ministerie. Dit zal nog verder besproken worden met de dc's.

Voor wat het bermuitgiftebeleid betreft, zegt hij dat er nog veel werk aan de winkel is. 'Het is inmiddels een jaar geleden dat wij de opdracht hebben gehad van de ministerraad om dat te reguleren. Een werkgroep moest worden ingesteld en heeft werk verricht. Hierover moet er nog rapportage komen. Er is wel opgetreden door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie voor wat illegale bouwsels betreft, maar de rapportage bespreken wij eind oktober', zegt de RO-minister.

Ook het vraagstuk rond gemeenschapsbossen is besproken. Dikan zegt dat besloten is om vanaf nu een eigen kas voor elk gemeenschapsbos op te zetten. Hij noemt deze beslissing een mijlpaal, omdat de belofte al drie jaar geleden is gedaan en nu daadwerkelijk een feit wordt. Er wordt aan een handleiding voor financieel beheer van gemeenschapsbossen gewerkt om de regulering op dit gebied efficiënter te maken. 'We zitten nu op het punt om een eigen dorpsfonds op te zetten. We gaan veel verder met het decentralisatieproces dan voorheen. Verantwoordelijkheden gaan nu echt naar belanghebbenden die uit de gebieden zelf komen', aldus Dikan.

Het storten van geld in districtsfondsen heeft in het verleden voor heel wat problemen gezorgd aan de kant van de overheid. Wanneer districten subsidie moesten aanvragen, was dit vooral bij het ministerie van Financiën onoverzichtelijk, omdat het niet duidelijk was wat de bestemming van het geld was.

Over de honorering van het traditioneel gezag gaf Dikan aan, dat het ministerie van Financiën zou moeten reageren op het voorstel van zijn ministerie. Ook over het terugbrengen van de borgsom voor het organiseren van evenementen van kleine omvang is gesproken tijdens de vergadering. Het bedrag is gebracht van Srd 12.000 naar Srd 3.000. Wat de grotere evenementen betreft, meent de minister nog informatie te moeten krijgen.

Minister Akiemboto: 'De Brokopondo Overeenkomst nièt beëindigen, zou grootste stommiteit zijn'

Akiemboto gaat in persconferentie in op grootste 'misvattingen' over conceptovereenkomsten

'De communicatie met de samenleving had beter gekund'


Al vanaf het vorige decennium verdient de overheid per saldo niets aan de Brokopondo-overeenkomst (BO), omdat de staatsinkomsten uit de bauxiet- en aluinaardeoperatie van Suralco/Alcoa vele keren minder was dan wat de Staat aan de multinational betaalde voor stroomlevering. De belangrijkste elementen van voornoemde overeenkomst zijn stroomopwekking en -distributie, bauxietproductie, aluinaarderaffinage en aluminiumproductie. Van deze bedrijfselementen is nu alleen nog de energiepoot overgebleven, wat financieel in het nadeel is van Suriname. 

'Indien we niet hadden besloten deze overeenkomst te beëindigen, zou dat de grootste stommiteit zijn'., merkte minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gistermiddag op tijdens een persconferentie, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 29 augustus 2019.

Hij ging daarbij uitvoerig in op de grootste 'misvattingen' over de conceptovereenkomsten die de presidentiële onderhandelingscommissie met de Amerikaanse multinational heeft gemaakt. Deze worden momenteel door De Nationale Assemblee behandeld. De bewindsman gaf aan dat in 2009 Suriname van Suralco 19.3 miljoen Amerikaanse dollar heeft ontvangen, en het bedrijf dat jaar voor elektriciteit 41.2 miljoen Amerikaanse dollar moest betalen. In 2010 waren de bauxietinkomsten 30 miljoen Amerikaanse dollar en de betaling voor stroom 50 miljoen Amerikaanse dollar. Deze scheve en onhoudbare situatie zette zich daarna voort.

Toen in 2015 een einde kwam aan de bauxietproductie vanwege het opraken van bewezen winbare reserves niet al te ver van de aluinaarderaffinaderij te Paranam en andere marktomstandigheden werd besloten de BO, die in 2033 zou eindigen, vroegtijdig te beëindigen. Alleen de energieparagraaf was nog over, waar Suriname alleen maar geld voor uitgaf.

'Het is niet goed dat een heel land vastzit aan iets dat niet goed is', aldus minister Akiemboto. Hij zei zich vanaf zijn aantreden als minister uitvoerig door alle betrokken partijen te hebben laten informeren en heeft hij zelf ook de samenvattingen van de conceptafspraken die zijn gemaakt met Alcoa/Suralco te hebben doorgenomen. De bewindsman constateert, dat de autoriteiten op het stuk van communicatie over de op handen zijnde deal geen schoonheidsprijs verdient. De communicatie met de samenleving had beter gekund. Ook onderling tussen betrokken Surinaamse partijen was de communicatie niet perfect.

Gebleken is, dat de onderhandelingscommissie tussentijdse rapporten heeft gestuurd naar relevante instanties, maar geen feedback kreeg. Ondersteund door enkele leden van het onderhandelingsteam ging de bewindsman in op 'misvattingen' die er zouden heersen. Hij gaf onder andere aan, dat de bewering dat de regering de belangen van het land moedwillig heeft verkocht 'ongegrond' is. Ook zijn er geen overeenkomsten met de multinational. Er is slechts overeenstemming omtrent zaken waarover is onderhandeld. Ondertekening vindt pas plaats nadat het parlement daartoe een machtigingswet heeft aangenomen.

De minister gaf verder aan, dat Suralco voor alle milieuschade en sanering zal betalen, ook voor verborgen milieugebreken. Hij legde verder uit dat de Afobakastuwdam niet in particuliere handen komt. Er wordt een bedrijf opgericht dat volledig eigendom is van de Staat. Die gaat het beheer over de waterkrachtcentrale voeren.  

Kinderen wonen onder erbarmelijke omstandigheden in kinderhuis Zout Der Aarde

'Slaapkamer, bad en toiletruimte zien er verschrikkelijk uit, nergens van het tehuis is schoon'

'Enkele kinderen moeten slapen op stukjes matrassen en sommige zelfs op de vieze vloer'


Kinderen van het kinderhuis Zout Der Aarde aan de Lolastraat in het Cupidoproject in Paramaribo, wonen onder zeer slechte omstandigheden. Dat is gisteren geconstateerd uit een onderzoek naar de leefomstandigheden door het districtscommissariaat van Paramaribo-Zuidwest, zo bericht Waterkant.net vandaag, donderdag 29 augustus 2019.

Het onderzoek is ingesteld nadat op social media een filmpje is verschenen van een jongeman die alarm slaat over de slechte situatie in het tehuis. Zoals op de foto’s te zien is, is de situatie zeer slecht te noemen.


'Tijdens het onderzoek is gebleken dat het tehuis een tijdje niet is schoongemaakt. De slaapkamer, bad en toiletruimte zien er verschrikkelijk uit. Nergens van het tehuis is schoon, overal is het vies. Enkele kinderen moeten slapen op stukjes matrassen en sommige zelfs op de vieze vloer', laat een bestuursambtenaar die ter plaatse was aan de redactie van Waterkant.Net weten.

De bestuursambtenaar laat verder optekenen, dat de directeur van het tehuis de kinderen bij aankomst van de bestuurs- en politieambtenaren had opgesloten in een kamer. Dit uit vrees dat zij alarm zouden slaan over hun vreselijke leefgenot. Echter kwam alles boven water, toen zij stevig aan de tand werd gevoeld door de politie op de vraag waar de kinderen zijn.

De directeur en de kinderen hebben aangegeven dat zij druk doende bezig zijn te renoveren, vandaar dat alles zo rommelig eruit ziet. De bestuursambtenaar laat weten, dat die bewering echter niet op waarheid berust. Dit omdat er niets van renovatie gebleken is.

Een bron laat weten dat het tehuis subsidie krijgt van de overheid en de directeur al het geld ‘vreet’ en het tehuis en de kinderen verwaarloost. Volgens de bron is de huidige situatie al een hele tijd zo. De districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in zijn geattendeerd op de aangetroffen situatie.

Vernomen wordt dat er vandaag maatregelen getroffen zullen worden om zaken op orde te stellen in het tehuis. Daarnaast wordt er ook een onderzoek ingesteld over de bestemmingen van de subsidie.

Indien Assemblee Alcoa-overeenkomsten goedkeurt dan sleept Centre for Public Affairs parlement voor rechter

'Met goedkeuring handelt parlement in strijd met grond- en mensenrechten en zorgplicht parlement bij totstandkoming wetgeving'


De stichting Centre for Public Affairs zal De Nationale Assemblee voor het gerecht te slepen, wanneer die de Alcoa-overeenkomsten goedkeurt. Voorzitter Anand Biharie stelt vandaag, donderdag 29 augustus 2019, in de Ware Tijd, onomwonden dat het parlement hiermee 'in strijd handelt' met grondrechten, mensenrechten en de zorgplicht die het parlement in acht moet nemen bij de totstandkoming van wetgeving. 

Onmiddellijk nadat het parlement goedkeuring heeft verleend, zal de stichting een schriftelijk verzoek richten om deze weer in te trekken middels een initiatiefwetsvoorstel.

Biharie: 'Daarvoor geef ik ze vijf dagen de ruimte en als ze weigeren dat te doen, span ik een spoed Kort Geding aan bij de Kantonrechter.'

De stichting komt tot de slotsom dat het parlement voorbij is gegaan aan zijn onderzoeksplicht. Zo is volgens Biharie geen gedegen onderzoek gedaan naar wat de kosten voor Suriname zullen zijn voor onderhoud van de Afobakadam, in de staat waarin deze overgedragen zal worden. Dat dit de Staat miljoenen Amerikaanse dollars zal kosten, behoeft volgens hem geen betoog. 'Waar haal je het geld vandaan?', vraagt hij zich af. 'De burger moet het al iets langer dan negen jaar doen met een verminderde koopkracht en er is sprake van een verzwaarde schuldenlast. Nog meer geld lenen betekent devaluatie en inflatie in de hand werken wat kan leiden tot nog meer achteruitgang van de koopkracht van de burger.'

Het transactiedocument waarin belangrijke wijzigingen zijn opgenomen op basis van kritische kanttekeningen over de overeenkomst met de multinational, wordt door Biharie als 'misleiding' getypeerd. Dit document is geen onderdeel van de overeenkomsten met Alcoa. 'Dit document is niet bindend, het bindt Alcoa niet, wat wel het geval is bij de overeenkomsten', zegt hij met nadruk.

Biharie heeft net als bij de rechtszaak over de Rij- en Voertuigenbelasting ook nu de overtuiging dat hij niet zal verliezen, omdat hij aanbevelingen en opmerkingen die de rechter toen had gedaan heeft meegenomen en zal toepassen in deze zaak. Het feit dat zelfs externe deskundigen die de Assemblee heeft aangetrokken de conceptovereenkomsten hebben verworpen, geeft hem nog meer zekerheid dat hij met zijn voorgenomen rechtszaak het parlement tot inkeer zal kunnen brengen.

President Bouterse bezoekt inheems Trio-dorp Kwamalasamutu

Bouterse bespreekt met bewoners problemen waarmee ze kampen

(Bron foto's: NII)

In het dorp Kwamalasamutu in het district Sipaliwini heeft president Desi Bouterse dinsdag een vergadering gehouden met de plaatselijke gemeenschap. Aan deze vergadering hebben ook dorpelingen van zeven omliggende woongebieden deelgenomen, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Het doel was om brandende vraagstukken op een zo duurzaam mogelijke manier op te lossen. Naar aanleiding van het bezoek van de president is besloten, dat de Surinaamse Waterleiding Maatschappij de waterproblematiek in het dorp deze week zal oplossen. Verder zal er een cursus worden verzorgd, zodat mensen hooglandrijst kunnen telen. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken zal de dorpelingen ter plekke voorzien van een E-ID kaart.

President Bouterse heeft aangegeven, dat wanneer er oplossingen komen deze duurzaam moeten zijn en wel van dien aard dat het nageslacht ook ervan moet kunnen genieten. 'Niet alles hoeft op het bord van de regering te komen. Met de regering moeten we kijken hoe we met zijn allen alle aangehaalde punten zullen uitwerken. Ontwikkeling kan nooit door één persoon gebracht worden. We moeten het samen doen.'

Met het vertonen van filmpjes heeft Bouterse laten zien wat men met behulp van samenwerking kan bereiken. 'Laat niemand je vertellen dat een oplossing brengen in een vraagstuk onmogelijk is. Als je geloof hebt in God, in jezelf en samenwerking is alles mogelijk', zegt het staatshoofd.

Ook voor de vrouwenorganisatie Wi Uma Foe Sranang heeft de president een presentatie gehouden over het maken van producten uit cassave. Granman Asongo Alalaparu van Kwamalasamutu heeft aangegeven, dat hij de president dankbaar is, dat hij is komen kijken als eerder gemaakte afspraken zijn nagekomen. De knelpunten zijn gebrek aan elektra, gezond drinkwater en onvoldoende medische voorzieningen.

Dilip Sardjoe, voorzitter presidentiële onderhandelingscommissie voor Alcoa: 'Ik heb nog nooit gehoord van Blackrock Incorporated'

'Ik wist ook niet dat companies als Blackrock in Suriname geïnteresseerd zouden zijn'


Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie voor Alcoa, zegt dat hij nog nooit heeft gehoord van Blackrock Incorporated, ’s wereld grootste investeerder en vermogensbeheerder. Blackrock heeft aandelen in het Finse Wärtsilä. De alleenvertegenwoordiger van Wärtsilä in Suriname is de Suriname Gas & Electricity Industry van Sardjoe, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 29 augustus 2019.

Assembleelid Roché Hopkinson (NDP) heeft dinsdag het parlement meegedeeld, dat Suriname een lening heeft lopen bij Blackrock. Hij wil van de overheid weten hoeveel er geleend is. Hopkinson heeft ook aangegeven dat Wartsila (wereldwijd één van de grootste leveranciers van elektriciteitscentrales) al dan niet via Suriname Gas and Electricity Industry NV, duurzame contracten heeft met Newmont Suriname, EBS en Staatsolie NV.


'Wat betreft het verhaal van Wärtsilä heb ik gisteren pas in het parlement gehoord', antwoordde Sardjoe gisterenop vragen tijdens een persconferentie over de Alcoa kwestie bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

'Tot en met gisteren wist ik niet wie Blackrock was, en dat ze aandelen hebben. Ik wist ook niet dat companies als Blackrock in Suriname geïnteresseerd zouden zijn. Wanneer we praten over companies als Blackrock en 6 triljoen dollars, waarvan wij nooit die nullen hebben gekend, dan begrijp ik niet waarover men praat.'

De Suriname Gas and Electricity Industry heeft een aantal generatoren van Wärtsilä geleverd aan de Staatsolie Power Company Suriname NV, Newmont en EBS. Blackrock beheert US$ 6.8 triljoen aan assets.

Suriname komt overigens al enkele jaren voor op de jaarrekeningen van Blackrock, in de categorie iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund in 2018. De ‘holdings’ voor de Republic of Suriname is US$ 2.150.000, maar is niet nader gespecificeerd. 'Ik ken de aandeelhouders van Wärtsilä niet', vervolgt Sardjoe. 'En geloof me, in het geheel van Wärtsilä, een bedrijf van 27 miljard met een omzet van 6 miljard, kijkt zeker niet naar Suriname om een 2 en 3 miljoen te maken. De situatie bij Wärtsilä is allang veranderd, ze hebben geen agenten meer in de wereld maar developers. Dat is een heel verschil met agenten die onder een commissie situatie werken.' 

Sardjoe benadrukt, dat er bij zo'n groot bedrijf geen ruimte is om te 'sjoemelen met een gulden hier en een dollar daar.'

Minister Hoefdraad: 'Blackrock heeft geen lening gegeven aan Suriname'

'Blackrock heeft zich heeft ingekocht in de Surinaamse obligatie van US$ 550 miljoen'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ontkent vandaag, donderdag 29 augustus 2019, op  Starnieuws dat Blackrock een lening heeft gegeven aan Suriname. Hiermee reageert de bewindsman op opmerkingen die gemaakt zijn door onder andere Assembleelid Roché Hopkinson (NDP) tijdens de behandeling van de Alcoa-deal over de Brokopondo Overeenkomst. 

De behandeling wordt vandaag voortgezet.

Blackrock is één van de grootste beleggingsfondsen en wordt gezien als de grootste internationale belegger in de wereld, voert de bewindsman aan. De wereldgigant heeft praktisch in alle beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven aandelen van 0.1 tot 35 procent. 'Het is dus niet te verwonderen dat Blackrock zich ook heeft ingekocht in de Surinaamse obligatie. Er bestaat echter totaal geen verband tussen Alcoa, Blackrock en Suriname. Er is nooit door Blackrock een lening aan Suriname gegeven. De manier waarop Suriname leent, is duidelijk bij wet vastgelegd en naast de regering komen ook bij kijken het Bureau voor de Staatsschuld, de Rekenkamer en de procureur-generaal voor correcte registratie en certificatie', benadrukt Hoefdraad.

In de obligatiemarkt geeft een kredietnemer een obligatie uit, welke een financieel instrument is met een vaste rentevoet en een vaste looptijd. De kredietnemer zal niet weten wie de obligatie zal kopen en ontmoet deze personen of instellingen meestal nooit, benadrukt de minister. De koper beslist zelfstandig of hij de obligatie wil kopen, meestal ook zonder contact op te nemen met de entiteit. In een grotendeels anonieme markt wordt de obligatie na uitgifte ook dikwijls verkocht en weer gekocht, zonder dat kopers en verkopers direct met elkaar in contact komen. Dit gebeurt praktisch elke dag.

Er zijn zelfs Surinaamse instellingen die deze aantrekkelijke obligatie hebben gekocht, merkt de bewindsman op. Blackrock moet ergens US$ 2.85 miljoen hebben gekocht van de US$ 550 miljoen obligatie, nauwelijks een half percent van het totaal, geeft de bewindsman aan. Het kan dat Blackrock de aandelen nog heeft of misschien reeds heeft doorverkocht, merkt Hoefdraad op.

27-Jarige automobilist bij eenzijdig ongeluk op Bomaweg om het leven gekomen

(Bron foto: Waterkant.net)
Man belandt met auto in goot langs weg - Vermoedelijk heeft hij met hoge snelheid gereden


Bij een verkeersongeval op de Bomaweg heeft de 27-jarige automobilist Kamlesh K. vanochtend rond half 3 het leven gelaten. Hij was de enige inzittende van de auto, zo meldt de Ware Tijd.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat de man over de Bomaweg reed, vanuit de Kameelbrug en gaande richting Welgedacht C-weg. Hij moet om nog onbekende reden de controle over het stuur hebben verloren en belandde met zijn voertuig in de goot langs de weg. Het vermoeden bestaat dat hij met hoge snelheid heeft gereden.

De brandweer moest de nodige assistentie verlenen om de man uit het voertuig te halen. Een arts bevestigde zijn overlijden, waarna het lichaam in afstemming met het Openbare Ministerie in beslag werd genomen.

De zaak is overgedragen aan de verkeersunit Regio Midden.

Veerdienst Canawaima mogelijk eind september weer operationeel - 'Guyana nu wel bereid om te praten'

'Onderdelen voor herstel motoren worden midden september uit het buitenland verwacht'


De veerboot Canawaima, die vaart tussen Suriname en Guyana, zal naar verwachting per eind september weer operationeel zijn. Dat zegt president-commissaris Hanisha Jairam van de Raad van Toezicht woensdag 28 augustus 2019 in de Ware Tijd. Jairam verwacht dat de onderdelen voor het herstel van de motoren midden september uit het buitenland zullen aankomen 'en dan hebben we nog ongeveer een week nodig om de machines te monteren en naar schatting moeten wij tegen eind september al zover zijn om de boot in gebruik te nemen'. 

Op dit moment wordt er al groot onderhoud uitgevoerd aan de Canawaima. De president- commissaris verwacht alle medewerking van de instanties in Guyana dat de pont over ruim drie weken veer kan varen.

'We hebben onze gesprekspartner daar verschillende brieven gestuurd en medewerking gevraagd om een andere boot in te zetten, omdat we bezig zijn met groot onderhoud en reparatie, maar er is geen reactie gekomen. Pas vorige week hebben wij van de minister van Infrastructuur een brief ontvangen dat Guyana nu wel bereid is om te praten.' Jairam wil hierop niet vooruitlopen. 'Nadat we gesproken hebben, kunnen wij informatie geven. De Raad van Toezicht in Suriname heeft allerlei mogelijkheden bedacht om reizigers tegemoet te komen, maar het blijkt dat Guyana niet wil meewerken. We hadden plannen om per 6 juli de afvaarten weer op te starten.'

Van Surinaamse zijde waren kleine reparaties aan de duwboot gepleegd, waardoor ze weer ingezet had kunnen worden, 'maar, Guyana heeft geweigerd mee te werken'.

Al sinds mei moeten reizigers terugvallen op de backtrack, de illegale route die al jaren wordt gedoogd. 'Elke keer als we om informatie vragen horen wij van de manager uit Guyana dat ze geen directieven heeft van haar meerdere hoe verder te handelen. Daarom hebben wij besloten om af te wachten totdat we weer gaan praten met de autoriteiten in Guyana.' Het gesprek is gepland voor de tweede week van september in het buurland.

'Daarna kunnen we informatie geven over hoe verder met de veerboot. Het is wel de bedoeling dat te zijner tijd de pont wordt vervangen door een brug. Voorbereidingen hiervoor zijn gaande, maar ook in dit geval verloopt het contact met Guyana stroef.'