woensdag 21 maart 2018

Niet afgehaalde verlengde vergunningen particuliere bushouders vervallen

'Vroeger was er een gedoogbeleid, maar wij werken volgens het boekje en willen geen chaos meer'Verlengde vergunningen van particuliere bushouders die uiterlijk 29 maart niet zijn opgehaald zullen vervallen. Dat blijkt uit een bekendmaking van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie waarin betrokkenen worden opgeroepen zich te melden, aldus de Ware Tijd woensdag 21 maart 2018.


Het gaat om 160 bus ondernemers van diverse routes, die ondanks dat ze op de hoogte zijn gesteld, toch niet zijn verschenen.


'Dit is nonchalance van de bushouders. We komen hen tijdens controle tegen en willen voorkomen dat ze tyuku geven aan de controleurs om hierdoor maatregelen te ontlopen', zegt Marlon Schoonhoven, waarnemend directeur van het directoraat Transport.

Behalve dat de lijst met namen van betrokken bushouders is gepubliceerd heeft ook de voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, John Mahadewsingh, er één gehad. 'Als ze deze keer hun vergunning niet komen afhalen, is dat niet onze schuld.'

De voorzitter zegt, dat het om een personen gaat met wie er contact is gemaakt om de vergunning op te halen, maar achteraf bleek dat ze nog documenten moesten overleggen. Hij zal zich ervoor inzetten dat de bushouders de bekendmaking lezen en verwacht dat zij gehoor zullen geven aan de oproep. Schoonhoven herinnert aan wat er eerder was gezegd, namelijk dat het ministerie bezig is de bussector te ordenen.

'Vroeger was er een gedoogbeleid, maar wij werken volgens het boekje en willen geen chaos meer hebben.' De controle is volgens hem opgevoerd sinds het aantreden van minister Jerry Miranda. Er zijn zaken die het ministerie niet langer zal tolereren.

President van Peru Pedro Pablo Kuczynski stapt op

Kuczynski in zwaar weer beland na diverse beschuldigingen van corruptie en een deal met politicus Kenji Fujimori


De president van Peru Pedro Pablo Kuczynski heeft woensdag 21 maart 2018 de eer aan zichzelf gehouden en is opgestapt, nadat zijn centrum-rechtse regering verzeild was geraakt in een nieuw schandaal. Ditmaal was de beschuldiging het ronselen van stemmen.Met zijn besluit probeerde de 79-jarige Kuczynski, een voormalig bankier op Wall Street, een afzettingsprocedure voor te zijn. Daarover zou op korte termijn worden gestemd.

Het is onduidelijk of het congres, gecontroleerd door de oppositie, de ontslagaanvraag accepteert of het plan doorzet de president donderdag zelf weg te sturen, omdat hij 'moreel ongeschikt' is voor het ambt.Kuczynski, die de nieuwe aantijgingen ontkent, was eerder al in opspraak geraakt door zijn financiële relatie met een bedrijf dat de spil is in een omvangrijk corruptieschandaal.Kuczynski zou voor ruim 3 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Zelf ontkent Kuczynski iets verkeerd te hebben gedaan.

Hij overleefde in december op een haar na een afzettingsprocedure. Maar, onlangs kwam nieuw belastend bewijs aan het licht, en het parlement besloot opnieuw te stemmen over een impeachment. Die stemming zou vandaag plaats vinden, maar zover kwam het niet.

Dinsdag bracht oppositiepartij Fuerza Popular (FP) een aantal video's naar buiten waarop te zien is hoe dissident FP politicus Kenji Fujimori partijleden probeert over te halen Kuczynski's huid te redden. De video's dateren uit december, en lijken de vermoedens te bevestigen dat Fujimori en Kuczynski het destijds op een akkoordje hebben gegooid. In ruil voor de steun van Fujimori verleende Kuczynski enkele dagen later gratie aan diens vader, de oud-dictator Alberto Fujimori. Die zat wegens mensenrechtenschendingen in de gevangenis. De video's waren de druppel.

(Suriname Mirror/De Telegraaf/Twitter/YouTube/Volkskrant)

Vijf Surinaamse verdachten in cocaïne Cessna-zaak hebben contactverbod met advocaat

Advocaat van verdachten vraagt tevergeefs om opheffing van het contactverbod


De vijf Surinaamse verdachten die zijn aangehouden in de zaak van de Braziliaanse cocaïne Cessna, mogen geen contact hebben met hun advocaat. Dit heeft het Hof van Justitie beslist als hoogste rechterlijke instantie in Suriname, aldus woensdag 21 maart 2018 de Times of Suriname.

De advocaat van de verdachten had om opheffing van het contactverbod gevraagd, dat is opgelegd door het Openbaar Ministerie. Volgens het Hof is dit een terechte maatregel. Er zouden genoeg redenen zijn voor een beperking van het verkeer tussen de verdachten en hun advocaat. Wat die redenen zijn, is nog niet bekend.

Advocaat Arjan Ramlakhan zegt, dat hij sinds de aanhouding geen contact heeft gehad met zijn  cliënten.

C.R., R.M., R.C., P.K. en S.K. zijn aangehouden na de landing van het vliegtuig. Het toestel was door de politie beschoten vanaf de grond. Het landde op een padieveld in Saramacca.

Volgens de eigenaar van het veld, Radj Oedit, zijn de vijf mannen bij hem in dienst. Evenals de advocaat, zegt de eigenaar dat de mannen niets te maken hebben met het vliegtuig.

In het toestel is bijna vijfhonderd kilo cocaïnepasta gevonden. Naast de Surinamers zijn twee Brazilianen aangehouden in deze zaak.

Principe-akkoord tussen bestuur AdeKUS en de WFU

WFU legt deelakkoord donderdag 22 maart aan personeel voor ter bekrachtiging


Starnieuws meldt vanmiddag, woensdag 21 maart 2018, dat het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Werknemers Federatie Universiteit (WFU) vandaag een principe-akkoord hebben bereikt, zo laten de partijen in een gezamenlijk persbericht weten.

De WFU zal dit deelakkoord morgen aan het personeel voorleggen ter bekrachtiging. De WFU is sinds vrijdag in actie.

Na intensieve onderhandelingen tussen de WFU en het universiteitsbestuur is het principe-akkoord bereikt.

Bij de WFU zijn aangesloten de Bond Technisch- en Administratief personeel Universiteit (Bond TAPU), Bond Personeel Medisch Wetenschappelijk Instituut (BPMWI) en de CELOS Werknemersorganisatie (CWO).

Den Blauwvinger: Politieberichten Korps Politie Suriname van bedenkelijk – lagere school – niveau

COLUMN: Politie neemt adequate en snelle, actuele, informatievoorziening niet serieus

Politieberichten rammelen aan alle kanten....


Wanneer leert de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname eindelijk eens goede en actuele pers(politie-)berichten te schrijven?! De inhoud is zó bar en boos en van zo'n bedenkelijk lagere school niveau! Wordt het nu niet de hoogste tijd om professionals aan te nemen, om de bezem ('clean sweep') door de afdeling Voorlichting te halen, zodat we als serieuze media niet meer geconfronteerd hoeven te worden met dit soort houtje-touwtje bagger: 

http://www.politie.sr/ex-partner-voor-bedreiging-en-onttrekking-wettig-gezag-ingesloten/Dit soort berichten hebben de teneur van een opstel, een verhaaltje en heeft niets van doen met een professioneel zakelijk politiebericht en zou je als media moeten  negeren. De medewerk(st)ers van de afdeling Voorlichting zouden zich moeten generen, zich moeten schamen voor dit soort pennenvruchten.

De afdeling Voorlichting van de politie komt, vanwege de inhoud van haar politieberichten, zeer amateuristisch over. Los van de veelvuldige taalfouten zijn de berichten regelmatig onvolledig. Ze wordt met regelmaat verzuimd om de locatie van bijvoorbeeld een misdrijf te vermelden, terwijl lezers juist graag willen weten waar iets is gebeurd zodat zij bijvoorbeeld of gerustgesteld kunnen zijn of eventueel veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard.
Een bericht over bijvoorbeeld een misdrijf zonder dat wordt vermeld waar het is gebeurd, heeft geen enkele nieuwswaarde en het is dan ook zinloos om er aandacht aan te besteden. Maar, het Surinaamse journaille weet zelf niet na te denken en neemt gewoon klakkeloos politieberichten (veelal letterlijk, inclusief fouten) over. En door dat te doen blijven lezers achter met vragen.

In een andere hoedanigheid had ondergetekende daarover 5 januari 2015 het korps benaderd en ontving deze reactie:

'Beste wij concentreren ons meer op inhoud van de strafbare handeling zelf, welke heeft plaatsgevonden. In bepaalde gevallen is het raadzaam om de lokatie ruim te noemen, dan specifiek aan te geven, waar een geval zich heeft voorgedaan.'

Een teleurstellende en vreemde reactie, waaruit in ieder geval blijkt, dat niemand bij de – toen nog - afdeling Public Relations van de politie enige journalistieke- of voorlichtingsachtergrond heeft. Het zijn agenten en met die achtergrond worden dan ook de politieberichten geschreven, waarin ook niet wordt geschroomd om typisch formeel, ambtelijk, politiejargon te hanteren.

Slechts een voorbeeld uit velen, waarin geen locatie wordt vermeld... (http://www.politie.sr/gewelddadige-vriend-neergeschoten-door-militair/)

Er wordt niet gedacht aan de lezers, de burgers. De politie zou ook aan preventie en bescherming van de burgers aandacht moeten besteden. Dat kan de politie doen onder andere door consequent in politieberichten te vermelden wààr bijvoorbeeld een misdrijf is gepleegd en niet te volstaan met het noemen van een politieressort. Het gaat ook niet om 'bepaalde gevallen', zoals de politie stelt in haar reactie, maar om alle gevallen. Immers, te vaak wordt een plaats delict niet vermeld in een politiebericht.

Helaas is het ook kwalitatief slecht gesteld met het lokale journaille. Daarom zijn er ook nooit vanuit dat veld, laat staan vanuit de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), kritische geluiden te horen over de kwaliteit van de politieberichten en daarom worden die berichten zonder na te denken gekopieerd en gepubliceerd. Journalistieke kwaliteit ontbreekt, volledig.

Beter geen artikel dan een onvolledig artikel
De Suriname Mirror hanteert een beleid, dat politieberichten over bijvoorbeeld een misdrijf waarin geen locatie van een delict of anderszins wordt vermeld, niet worden gebruikt. Beter geen artikel, dan een onvolledig artikel, waardoor je je lezers met vragen laat zitten.

Overigens liet toenmalig minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, zondag 27 december 2015 in het televisieprogramma Door de Bank van presentator Sammy Doerga op Sangeetmala, weten, ontevreden te zijn de over de toen nog afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. De bewindsvrouwe zei, dat er weinig transparantie was. De samenleving moet beter geïnformeerd worden, zei ze, terecht. Maar, helaas, niets is veranderd.

Daarenboven reageert de afdeling (toen) Public Relations/(nu) Afdeling Voorlichting – die niet eens beschikt over een eigen e-mailadres, althans die is niet te vinden op de website van de politie - negen van de tien keer te laat, te traag, met het publiceren van haar persberichten - soms dagen en zelfs weken na een gebeurtenis. Een bevestiging, dat de medewerk(st)ers niets van hun werk begrijpen. Vaak berichten media eerder over een incident dan de politie.... en daarmee diskwalificeert de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname zich in ernstige mate...

De afdeling Voorlichting van de politie moet burgers over gebeurtenissen niet in het ongewisse laten, maar ze snel en inhoudelijk correct, volledig en in goed en begrijpelijk Nederlands informeren via persberichten, om te voorkomen dat media eerder en foutief berichten en dat geruchten de ronde gaan doen op social media en mogelijk voor onnodige onrust, bezorgdheid en vragen zorgen.

http://www.politie.sr/drugskoerierster-aangehouden-en-opgesloten/
Vermeldt in berichten waarin sprake is van een verdachte de initialen van èn de voornaam èn de achternaam van de persoon en nimmer voornamen. Immers, Suriname is klein. Door een voornaam en de eerste letter van de achternaam te vermelden kunnen velen al achterhalen om wie het gaat. Dan kan de politie net zo goed de volledige naam vermelden.....

Tijd voor...
Kortom, tijd voor een grondige schoonmaak binnen de afdeling Voorlichting bij de Surinaamse politie.
Tijd voor ter zake kundige medewerk(st)ers, die in staat zijn snel en accuraat te werken.
Tijd voor professionele politieberichten.

Tijd om verhaaltjes à la en toen, en toen, en toen dit, en toen dat, in de ban te doen.
Tijd om woorden als 'manspersoon' (in plaats van 'man') en 'natuurlijke lichaamsopening' (in plaats van vagina..., in berichten over cocaïne smokkelende vrouwen) in de ban te doen, et cetera, et cetera.
Tijd voor volwassenheid en nauwkeurigheid!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 maart 2018
Paramaribo – Suriname 

P.s. Het toeval wil, dat vandaag de vermeend sterreporter van de Ware Tijd Ivan Cairo in een column ook flink uithaalt naar de (kwaliteit van) afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname....

Heler (57) van 73 autoaccu's aangehouden

25-Jarige dief van de accu's ook aangehouden


 
De recherche van regio Midden van het Korps Politie Suriname heeft vele aangiften van diefstallen van accu’s onderzocht. Het onderzoek leidde naar de 25-jarige S.S. die er met een zwarte Toyota Brevis, vermoedelijk met andere kompanen, werk van maakte om accu’s uit auto's te stelen. Dit meldt de politie vandaag, woensdag 21 maart 2018.

S. werd 20 maart aangehouden. De accu’s zijn in verschillende buurten in regio Midden gestolen uit voertuigen.

De 57-jarige heler P.P. is ook door de recherche aangehouden. Bij hem zijn in totaal 73 accu’s, waaronder 30 grote accu’s van 50 ampère en 43 van 40 ampère, aangetroffen en in beslag genomen. De politie vermoedt dat meerdere verdachten in deze zaak zullen worden aangehouden.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de twee mannen ingesloten.

De politie roept benadeelden op om zich met de nodige bescheiden te melden bij de recherche van regio Midden ter bezichtiging van de accu’s. De recherche van regio Midden is gevestigd in het gebouw van de politie De Nieuwe Grond en is te bereiken via het telefoonnummer 582050.

Den Blauwvinger: Politieberichten Korps Politie Suriname van bedenkelijk – lagere school – niveau

COLUMN: Politie neemt adequate en snelle, actuele, informatievoorziening niet serieus

Politieberichten rammelen aan alle kanten....


Wanneer leert de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname eindelijk eens goede en actuele pers(politie-)berichten te schrijven?! De inhoud is zó bar en boos en van zo'n bedenkelijk lagere school niveau! Wordt het nu niet de hoogste tijd om professionals aan te nemen, om de bezem ('clean sweep') door de afdeling Voorlichting te halen, zodat we als serieuze media niet meer geconfronteerd hoeven te worden met dit soort houtje-touwtje bagger: 

http://www.politie.sr/ex-partner-voor-bedreiging-en-onttrekking-wettig-gezag-ingesloten/Dit soort berichten hebben de teneur van een opstel, een verhaaltje en heeft niets van doen met een professioneel zakelijk politiebericht en zou je als media moeten  negeren. De medewerk(st)ers van de afdeling Voorlichting zouden zich moeten generen, zich moeten schamen voor dit soort pennenvruchten.

De afdeling Voorlichting van de politie komt, vanwege de inhoud van haar politieberichten, zeer amateuristisch over. Los van de veelvuldige taalfouten zijn de berichten regelmatig onvolledig. Ze wordt met regelmaat verzuimd om de locatie van bijvoorbeeld een misdrijf te vermelden, terwijl lezers juist graag willen weten waar iets is gebeurd zodat zij bijvoorbeeld of gerustgesteld kunnen zijn of eventueel veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Mensen zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard.
Een bericht over bijvoorbeeld een misdrijf zonder dat wordt vermeld waar het is gebeurd, heeft geen enkele nieuwswaarde en het is dan ook zinloos om er aandacht aan te besteden. Maar, het Surinaamse journaille weet zelf niet na te denken en neemt gewoon klakkeloos politieberichten (veelal letterlijk, inclusief fouten) over. En door dat te doen blijven lezers achter met vragen.

In een andere hoedanigheid had ondergetekende daarover 5 januari 2015 het korps benaderd en ontving deze reactie:

'Beste wij concentreren ons meer op inhoud van de strafbare handeling zelf, welke heeft plaatsgevonden. In bepaalde gevallen is het raadzaam om de lokatie ruim te noemen, dan specifiek aan te geven, waar een geval zich heeft voorgedaan.'

Een teleurstellende en vreemde reactie, waaruit in ieder geval blijkt, dat niemand bij de – toen nog - afdeling Public Relations van de politie enige journalistieke- of voorlichtingsachtergrond heeft. Het zijn agenten en met die achtergrond worden dan ook de politieberichten geschreven, waarin ook niet wordt geschroomd om typisch formeel, ambtelijk, politiejargon te hanteren.

Slechts een voorbeeld uit velen, waarin geen locatie wordt vermeld... (http://www.politie.sr/gewelddadige-vriend-neergeschoten-door-militair/)

Er wordt niet gedacht aan de lezers, de burgers. De politie zou ook aan preventie en bescherming van de burgers aandacht moeten besteden. Dat kan de politie doen onder andere door consequent in politieberichten te vermelden wààr bijvoorbeeld een misdrijf is gepleegd en niet te volstaan met het noemen van een politieressort. Het gaat ook niet om 'bepaalde gevallen', zoals de politie stelt in haar reactie, maar om alle gevallen. Immers, te vaak wordt een plaats delict niet vermeld in een politiebericht.

Helaas is het ook kwalitatief slecht gesteld met het lokale journaille. Daarom zijn er ook nooit vanuit dat veld, laat staan vanuit de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), kritische geluiden te horen over de kwaliteit van de politieberichten en daarom worden die berichten zonder na te denken gekopieerd en gepubliceerd. Journalistieke kwaliteit ontbreekt, volledig.

Beter geen artikel dan een onvolledig artikel
De Suriname Mirror hanteert een beleid, dat politieberichten over bijvoorbeeld een misdrijf waarin geen locatie van een delict of anderszins wordt vermeld, niet worden gebruikt. Beter geen artikel, dan een onvolledig artikel, waardoor je je lezers met vragen laat zitten.

Overigens liet toenmalig minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, zondag 27 december 2015 in het televisieprogramma Door de Bank van presentator Sammy Doerga op Sangeetmala, weten, ontevreden te zijn de over de toen nog afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. De bewindsvrouwe zei, dat er weinig transparantie was. De samenleving moet beter geïnformeerd worden, zei ze, terecht. Maar, helaas, niets is veranderd.

Daarenboven reageert de afdeling (toen) Public Relations/(nu) Afdeling Voorlichting – die niet eens beschikt over een eigen e-mailadres, althans die is niet te vinden op de website van de politie - negen van de tien keer te laat, te traag, met het publiceren van haar persberichten - soms dagen en zelfs weken na een gebeurtenis. Een bevestiging, dat de medewerk(st)ers niets van hun werk begrijpen. Vaak berichten media eerder over een incident dan de politie.... en daarmee diskwalificeert de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname zich in ernstige mate...

De afdeling Voorlichting van de politie moet burgers over gebeurtenissen niet in het ongewisse laten, maar ze snel en inhoudelijk correct, volledig en in goed en begrijpelijk Nederlands informeren via persberichten, om te voorkomen dat media eerder en foutief berichten en dat geruchten de ronde gaan doen op social media en mogelijk voor onnodige onrust, bezorgdheid en vragen zorgen.

http://www.politie.sr/drugskoerierster-aangehouden-en-opgesloten/
Vermeldt in berichten waarin sprake is van een verdachte de initialen van èn de voornaam èn de achternaam van de persoon en nimmer voornamen. Immers, Suriname is klein. Door een voornaam en de eerste letter van de achternaam te vermelden kunnen velen al achterhalen om wie het gaat. Dan kan de politie net zo goed de volledige naam vermelden.....

Tijd voor...
Kortom, tijd voor een grondige schoonmaak binnen de afdeling Voorlichting bij de Surinaamse politie.
Tijd voor ter zake kundige medewerk(st)ers, die in staat zijn snel en accuraat te werken.
Tijd voor professionele politieberichten.

Tijd om verhaaltjes à la en toen, en toen, en toen dit, en toen dat, in de ban te doen.
Tijd om woorden als 'manspersoon' (in plaats van 'man') en 'natuurlijke lichaamsopening' (in plaats van vagina..., in berichten over cocaïne smokkelende vrouwen) in de ban te doen, et cetera, et cetera.
Tijd voor volwassenheid en nauwkeurigheid!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 maart 2018
Paramaribo – Suriname 

P.s. Het toeval wil, dat vandaag de vermeend sterreporter van de Ware Tijd Ivan Cairo in een column ook flink uithaalt naar de (kwaliteit van) afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname....

ABS: Consumentenprijzen blijven stijgende lijn vertonen

Prijzen in februari vergeleken met januari gemiddeld 1% duurder geworden


Consumenten hebben in februari meer betaald voor producten dan in de maand ervoor. De consumentenprijzen zijn in februari vergeleken met januari dit jaar gemiddeld 1% duurder geworden. Op jaarbasis, dus van februari 2017 tot februari 2018, zijn de consumentengoederen met gemiddeld 9,6% gestegen, volgens de laatste statistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 21 maart 2018.

De maandinflatie in januari – ten opzichte van de prijzen in december 2017 – was nog 0,5%. De jaarinflatie van januari 2017 tot januari dit jaar was 8,9%.

In het consumentenprijsindex (CPI)-pakket, waarover de gemiddelde verandering in prijs wordt bepaald, zitten 316 items. De prijsopnames worden in zeven districten gedaan bij in totaal zo’n 630 meetpunten.

In Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo worden geen metingen gedaan.

De ABS wijst erop dat de CPI vaak 'index voor de kosten van levensonderhoud (COL) wordt genoemd. Dat is niet geheel juist, aangezien in een COL substituties onder meer door veranderingen in relatieve prijzen en in smaak wel worden meegenomen.' In de CPI is dat niet het geval.

Vier ongelukken binnen paar uur op Curaçao

Acht gewonden in totaal waaronder een 7-jarig kind


Volgens Paradise FM vandaag, woensdag 21 maart 2018, was het gisteren een drukke dag voor politie en ambulancepersoneel. Zo vond ‘s morgens rond half zeven een botsing plaats op de Weg naar Westpunt ter hoogte van Grote Berg tussen tussen twee auto’s door het niet verlenen van voorrang door een van beide. Daarbij raakte een vrouw en haar 7-jarige kind dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 

Iets later, tegen zeven uur, werd een motor aangereden op de kruising Sta. Rosaweg/Kaya Oy Spock. Met borstklachten werd de motorrijder naar het Sehos vervoerd.

Een uur later reed een auto door rood bij de kruising Bermudaweg/Churchillweg. Een botsing met twee gewonden was het gevolg. Ook zij moesten met de ambulance worden weggebracht.

Datzelfde gold voor drie gewonden die vielen bij een ongeluk teen half elf ‘s morgens op de Kamina Saliña.

Politie Curaçao vindt Glock-pistool in auto met zeven inzittenden

De aangehouden Venezolaan (Bron foto: Extra.cw)
Ook Glock aangetroffen bij vluchtende Venezolaanse automobilist (30)

 
Het Ordehandhavingsteam van de politie hield gisteren rond het middaguur een controle in Wishi. Opvallend daarbij was een auto waarin zeven mannen zaten. Bij doorzoeking van de auto en fouillering van de inzittenden, bleek één van hen in zijn rugtas een pistool van het merk Glock bij zich te dragen, zo bericht Paradise FM vandaag, woensdag 21 maart 2018.

De Curaςaose man van 23 jaar werd daarop aangehouden. De anderen mochten gaan. De gearresteerde man werd voorgeleid en opgesloten.

Rond dezelfde tijd kwam een politiepatrouille een Kia Sportage in Steenrijk tegen, vond de bestuurder blijkbaar verdacht en beval de man te stoppen. Die gaf daaraan geen gehoor en reed door. De achtervolging die ontstond eindigde ter hoogte van het kerkhof bij Pietermaai, waar de bestuurder uitstapte, de begraafplaats inliep en tijdens zijn vlucht een tas weggooide.

De man kon worden aangehouden, de tas bleek een pistool van het merk Glock te bevatten en doosjes met in totaal 47 kogels. De 30-jarige chauffeur van Venezolaanse afkomst werd meegenomen.

Bij de doorzoeking in zijn huis in Saliña werden naast nog meer kogels een pakje marihuana gevonden en attributen om drugs te bewerken voor de verkoop.

Vertrekkend SLM-directeur Lachmising: 'Die hele rommel om me heen interesseert me niet'

'Wij hebben afgelopen week goedkeuring gehad van de raad om tweede 737-700 aan te schaffen'

- 'Wij draaien echter geen busbedrijf, je lost zaken niet binnen een dag op'
- Mogelijk legt Lachmising bij zijn afscheid bepaalde zaken op tafel, die hem tot een klokkenluider maken...


Dat er zaken misgingen of gaan binnen de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) werd onlangs in het parlement door president Desi Bouterse zelf beaamd. Er zou de SLM volgens het staatshoofd geen blaam treffen, omdat de zaken die misgingen waren uitbesteed. 'Statutair is de directeur van de SLM verantwoordelijk voor het totaal gebeuren binnen de SLM. Als de schoonmaakster een glas laat vallen en het kapot gaat, is de directeur van de SLM medeverantwoordelijk voor dat stukje ongeluk', stelt Robbi Lachmising, directeur van de SLM, vandaag, woensdag 21 maart 2018, in het Dagblad Suriname. 

Lachmising wil niet veel praten over wat in het verleden mis is gegaan. De directeur stelt wel, dat hij mogelijk bij zijn afscheid bepaalde zaken op tafel zal leggen, die ook hem tot een klokkenluider zullen maken.

Wat hij voor nu wel stelt, is dat de problemen die betrekking hadden op de beladers (op de Johan Adelof Pengelluchthaven) in december 2017 zwaren opgelost. 'De problemen zijn in december met Procons aangepakt. Het loopt allemaal goed nu. Het bureau heeft hoogwaardige beladers in dienst genomen. Wij draaien echter geen busbedrijf. Je lost zaken niet binnen een dag op.'

De directeur heeft een overeenkomst getekend tot 3 april. 'Daar moet ik me aan houden. Het gaat natuurlijk met emoties gepaard, maar daar stoor ik me niet aan. Die hele rommel om me heen interesseert me niet. Sommige mensen zeggen, het lijkt alsof je bedelt om bij de SLM te blijven. Ik wil wel tot 2020 blijven. Waarom 2020? Omdat wij nu in een transitieperiode zijn. Wij zijn nu bezig met en regionale machine, Boeing 737-700, die in China zit, die anytime kan overvliegen. Daar is onder mijn leiding aan gewerkt. Wij hebben afgelopen week goedkeuring gehad van de raad om een tweede 737-700 aan te schaffen. De echte onderhandelingen kunnen starten vanwege het groen licht. Daarnaast moet de Airbus A-340, die naar Amsterdam vliegt, worden vervangen. Cathay Pacific heeft tegen eind 2019 een Boeing 777 beschikbaar. TUI zou ook een Dreamliner 787 aan ons willen verhuren. Bij dit laatste wordt samenwerken met TUI veel gemakkelijker. Dit is wat ik wil afronden. Ik bedel niet. Dit is misschien een verkapte sollicitatie om het werk te doen.'

De SLM-directeur werd gevraagd of hij nog van plan is zijn meerdere te vragen om verlenging van zijn contract. Hij reageerde er negatief op. De directeur kan niet met zekerheid praten, aangezien hij ook niet geïnformeerd is over de positie van de minister van Transport, die mogelijk ook op de schopstoel zit.

'Met het kabinet onderhandelen heb ik nooit gedaan, ondanks dat men zegt dat ik zelfs het paleis platloop. De Raad van Commissarissen is net aangevuld met twee nieuwe leden. Je merkt nu al een iets zakelijkere aanpak in plaats van een politieke aanpak. Dit is een voordeel voor de SLM', stelt Lachmising.

Statenlid Giselle Mc William wil ‘met lichte spoed’ commissievergadering over Insel Air

'In relatief korte tijd twee vliegtuigen Insel Air met technische problemen tijdens vlucht, dat baart mij een beetje zorgen'


Statenlid Giselle Mc William (MAN) heeft ‘met lichte spoed’ een centrale commissievergadering aangevraagd met betrekking tot de huidige situatie bij Insel Air. Zo wil ze in ieder geval minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) de kans geven om te vertellen welke stappen worden ondernomen en wat de vooruitzichten zijn met betrekking tot vliegveiligheid van de luchtvaartmaatschappij. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 21 maart 2018.

Ook heeft ze de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CCAA) en Insel Air gevraagd om hierbij aanwezig te zijn.


Mc William was afgelopen weekend op Sint Maarten en had eigenlijk ook in het toestel moeten zitten die met één motor is teruggekeerd naar het Bovenwindse Eiland. Toevallig was zij van vlucht veranderd en is ze met Winair terug naar Curaçao gevlogen.

'Het heeft mij ontzettend gegrepen toen ik hoorde wat er was gebeurd met een vliegtuig waar toch ruim vijftig mensen in zaten die een behoorlijke schrik hebben gekregen. Natuurlijk, dit kan overal gebeuren. Maar, er zijn nu in relatief korte tijd twee vliegtuigen van Insel Air geweest die onderweg technische problemen kregen. Dat baart mij een beetje zorgen.'


Regering Nederland neemt zorgen over offshore en gokindustrie in Caribische landen Koninkrijk serieus

(Bron foto's:  Rijksoverheid.nl)
'Regelgeving rond offshore kansspelen valt binnen autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten'


De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties nemen ‘de zorgen over de offshore en gokindustrie’ in de Caribische landen van het Koninkrijk ‘serieus’. Maar, zeggen er gelijk bij dat de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het aanbod van offshore kansspelen binnen de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vallen, aldus vandaag, woensdag 21 maart 2018, het Antilliaans Dagblad.

'Wij zetten ons in om de uitbreiding van illegaal kansspelaanbod vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Nederland te voorkomen.'

Dit antwoordt Knops mede namens minister Dekker op vragen van Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de oppositiepartij SP (zie onderaan). Laatstgenoemde had gevraagd naar de verantwoordelijkheid van Nederland voor de offshore en de gokindustrie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Staatssecretaris Knops is intussen een bekende op de eilanden. Minister Dekker niet of minder. Dat geldt ook voor zijn ministerschap: Rechtsbescherming.

De minister voor Rechtsbescherming is een Nederlandse minister ‘zonder portefeuille’, zoals dat heet, die in 2017 werd ingesteld bij het kabinet- Rutte III. In het eindverslag van de formateur werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd.

Aangifte counterfeit en merkprotectiebedrijf Disosa tegen Na Ji nv op Curaçao

Nep-handzeepjes verpakt in verpakkingen van Procter & Gamble, Colgate en Palmolive

Disosa kritisch over gebrek aan handelend optreden overheid


Het counterfeit en merkprotectiebedrijf Disosa heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen het bedrijf Na Ji nv aan de Rooseveltweg. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 21 maart 2018.

Bij deze winkel werd in januari door het controleteam van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) een fabriekje ontdekt waar nep-handzeepjes verpakt werden in verpakkingen van Procter & Gamble, Colgate en Palmolive. Ook werd goedkoop waspoeder in dure verpakkingen gedaan en werden condooms van Chinese makelij in dure Durex-doosjes verpakt.

De aangifte namens de merkhouders is gebaseerd op laboratoriumrapporten waaruit blijkt, dat het daadwerkelijk om nepartikelen gaat.

Disosa laakt de modus operandi van MEO en stelt dat MEO niet alleen ervoor gezorgd heeft dat het haast onmogelijk is geweest aangifte te doen; ook blijkt dat het disciplinaire onderzoeksteam, met daarin leden van onder andere de douane en van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), niet nader onderzoek heeft verricht.

Voetganger overlijdt na twee keer te zijn aangereden in Hamptoncourtpolder, Nickerie

Man na te zijn aangereden door een auto, die doorreed, weer aangereden door politieauto


Starnieuws meldt vandaag, woensdag 21 maart 2018, dat gisteravond een voetganger op de Attaoelahweg (Hamptoncourtpolder) in Nickerie tot twee keer toe is aangereden en ter plekke is overleden. 

De tweede keer werd de man aangereden door een politiewagen. Hoofdpolitie-inspecteur Mohamed Asruf bevestigt, dat een politiewagen betrokken was bij het verkeersongeval.

Het slachtoffer was aangereden door een auto die doorgereden is. Buurtbewoners die de klap hoorden, waren ter plekke toen de politieauto kwam aanrijden. De politieman heeft te laat opgemerkt dat er gewenkt werd om te stoppen. Het slachtoffer dat op het wegdek lag werd volgens getuigen nog een keer aangereden.

Asruf merkt op dat de zaak haarfijn zal worden uitgezocht. De ooggetuigen zullen worden gehoord.

Misiekaba (NDP) woont 49e ACP Parliamentary Assembly in Brussel bij

Kenbaar maken van standpunten over de visie van Suriname is belangrijk

 
Assembleelid André Misiekaba (NDP), vaste vertegenwoordiger van de ACP/EU in De Nationale Assemblee, woont vandaag en morgen de 49e ACP Parliamentary Assembly in Brussel, België, bij. Tijdens deze vergadering zal over verschillende issues van de ACP/EU landen worden gesproken. 

De bijeenkomst van de Afrikaanse, Caribische en Pacifische Staten en de Europese Unie (ACP/EU) heeft als primaire doelstelling het vergaren van informatie en kennisverrijking over wetgeving, beleid en begroting, meldt De Nationale Assemblee dinsdag 20 maart 2018 op haar website.

Effectieve participatie en het kenbaar maken van standpunten over de visie van Suriname, is belangrijk bij de deelname aan deze reguliere meeting. Verder kan de visie van de ACP worden meegenomen. Ook zal worden nagegaan hoe die mee te nemen in wetgeving voor Suriname.

Tijdens de vergadering zal ook aandacht worden besteed aan economische ontwikkeling, financiën en handel.

Suriname is lid van de ACP. Deze landen hebben een formele samenwerking met de EU, namelijk de Cotonou Overeenkomst. De overeenkomst legt de samenwerking tussen de EU en de ACP-landen vast en is het belangrijkste Europese instrument voor de ontwikkelingssamenwerking. Op de vergadering zal daarom ook over de toekomst van het Cotonou akkoord, dat in 2020 vervalt, gesproken worden.

Actiegroep in Matawaigebied wil opschorting houtactiviteiten in gemeenschapsbos der Matuariërs

'Er zijn jongeren in het gebied die werkloos zijn en we willen ook geld verdienen uit ons gemeenschapsbos'


Personen die vorige week de weg naar Pusugrunu hadden gebarricadeerd, willen dat alle houtactiviteiten in het gemeenschapsbos van de stam der Matuariërs worden opgeschort. Behalve dat zij willen weten wat er met het geld wordt gedaan dat verdiend wordt uit het gemeenschapsbos, willen ze zelf ook aan houtkap doen. De mensen willen hierover onderhandelen met granman Lesley Valentijn, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 21 maart 2018.

'Er zijn jongeren in het gebied die werkloos zijn en we willen ook geld verdienen uit ons gemeenschapsbos. Er zijn twee bedrijven waarmee het grootopperhoofd een overeenkomst heeft getekend en dagelijks gaan er veel houtblokken uit het gebied', zegt Delano Adams, woordvoeder van de initiatiefgroep. Deze bestaat uit diverse organisaties van het Matawaigebied dat tien dorpen telt.

De groep wil dat het gemeenschapsbos onder deze dorpen wordt verdeeld. Ook wil ze dat de commissie die belast is met het innen van het geld dat verdiend wordt uit het gemeenschapsbos, wordt ontbonden.

'De commissie kan ons geen antwoord geven op onze vragen. Zo willen we weten hoeveel geld er wordt geïnd en waar het is.'

De initiatiefgroep heeft gisteren gesproken met districtscommissaris Yvonne Pinas van Boven-Saramacca die een gesprek zal arrangeren met het grootopperhoofd. De groep had vorige week dinsdag en woensdag de weg naar Pusugrunu gebarricadeerd, omdat er ondanks herhaaldelijk vragen geen gesprek met de granman komt.

'Pluimveesector komt in aanmerking voor vrijstelling invoerrechten op verpakkingsmateriaal'

'Kippenkwekers moet gezond investeringsklimaat geboden worden met goede toekomstperspectieven'


'Ondernemers in Suriname kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten voor de invoer van grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal op grond van het Grondstoffenbesluit', aldus minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteren in antwoord op vragen van Assembleeleden over verhoging van importtarieven van kip en kipdelen. Dit schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 21 maart 2018.

Uit informatie gehaald van de Inspectie van Invoerrechten en Accijnzen, voerde de minister aan dat de pluimveesector in aanmerking is gekomen voor vrijstelling van invoerrechten op verpakkingsmateriaal en grondstoffen ter vervaardiging van voer en halffabricaten. Ook komen deze ondernemers in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten voor het importeren van bedrijfsgoederen. Op deze manier wil de regering de lokale veevoerproductie stimuleren, zodat de import van kippenvoer verminderd kan worden en zo ook de prijs van lokaal gekweekte kippen kan dalen.

'De regering bekijkt samen met de pluimveesector naar een aantal voorzieningen om de sector te stimuleren door bijvoorbeeld de extra opbrengsten die verkregen worden door de verhoging van invoerrechten op kip, in deze sector te investeren.'

De bewindsman denkt hierbij aan de uitbreiding van de bestaande veevoerfabrieken en het opzetten van nog een veevoerfabriek. Hij meent dat Surinaamse kippenkwekers een gezond investeringsklimaat geboden moet worden met goede toekomstperspectieven. De Surinaamse consument moet de verlichting hiervan voelen.


Over het lokaal vervangen van veevoergrondstoffen die geïmporteerd worden, zei Hoefdraad dat dit alleen op een verantwoordelijke manier kan geschieden, na gedegen wetenschappelijk onderzoek. Voor nu worden breukrijst en rijst die niet goed bevonden is voor de menselijke consumptie, al verwerkt in het kippenvoer als gedeeltelijke vervanging van geïmporteerde mais.

De invoerrechten van kip en kipdelen zijn per 1 september 2017 verhoogd van 20 naar 40%, bij beschikking van de minister. De voorbereidingen voor de wetswijziging die nodig is voor deze verhoging, zijn in de commissievergaderingen afgerond.

De wetswijziging wordt verder behandeld tijdens de openbare plenaire vergadering in De Nationale Assemblee.

WFU en bestuur universiteit niet nader tot elkaae

Bonden gaan vermoedelijk de acties verscherpen


Het bestuur van de Werknemers Federatie Universiteit (WFU) heeft geen positief nieuws te melden aan zijn achterban. De bespreking met het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is gisteren gesprongen. De vertegenwoordigers van de WFU hebben de onderhandelingstafel verlaten, zonder het gewenste resultaat. 

Voorzitter Hugo Blanker zegt vandaag, woensdag 21 maart 2018, op Starnieuws dat de leden niet blij zullen zijn met het nieuws, dat er geen overeenkomst is bereikt. Hij wil niet veel hierover kwijt, omdat de leden vanmorgen zullen worden geïnformeerd.

De WFU heeft gevraagd om de salarissen aan te passen. Dit in navolging van de herwaardering van leerkrachten. De WFU is sinds vrijdag in actie.

Bij de WFU zijn aangesloten de CELOS Werknemers Organisatie, de bond Technisch Administratief Personeel Universiteit en de bond Personeel Medisch Wetenschappelijke Instituut.

Verwacht wordt dat de bonden vandaag de acties zullen verscherpen.

Braziliaanse politie arresteert de rooms-katholieke bisschop van de stad Formosa

(Bron foto: Diocese of Formosa)
Bisschop José Ronaldo en 6 priesters zouden geld verduisterd hebben van kerken in drie steden rond hoofdstad Brasilia


De politie heeft de rooms-katholieke bisschop van de stad Formosa in centraal Brazilië aangehouden op beschuldiging van corruptie. Bisschop José Ronaldo en zes andere priesters worden ervan beschuldigd geld over te hevelen van kerken in drie steden rond de hoofdstad Brasilia. 

Aanklagers zeiden, dat ze onderzoek doen naar de verdwijning van ongeveer 600.000 dollar van kerkelijke rekeningen. De politie zegt, dat ze verwachten meer arrestaties te zullen verrichten.

Het onderzoek door openbare aanklagers en politie begon in 2015, na klachten van parochianen een jaar nadat José Ronaldo was aangesteld als bisschop van Formosa.

Volgens Officieren van Justitie kwam het geld uit kerkinzamelingen, donaties, huwelijks- en doopgelden. Ze zeiden, dat een aantal kerkgebouwen, priesterhuizen en een klooster waren doorzocht.

In een interview met lokale media twee jaar geleden, ontkende bisschop José Ronaldo iets verkeerds te hebben gedaan en beweerde, dat het geld dat werd ingezameld van de parochies wordt gebruikt om te betalen voor het onderhoud van priesterwoningen, seminaries en andere kerkgebouwen en bezittingen.

(Suriname Mirror/BBC/Crux Now)

Nog nooit eerder gepubliceerde foto van Selena Quintanilla op Instagram

Selena met zanger Luis Miguel op fotoOp Instagram is een nooit eerder gepubliceerde foto van Selena Quintanilla samen met zanger Luis Miguel verschenen. Op de foto draagt ​​de zangeres kort krullend haar

Een paar dagen na de 23e herdenking van de moord op Selena onthult Quintanilla een ongepubliceerde foto, waarin zij poseert met de Mexicaanse zanger Luis Miguel, die de fans van de zangeres heeft verrast. Op de foto, de koningin van de Tex-Mex, kijkt ze glimlachend, naast de zanger van 'La Incondicional'.
De foto werd op Instagram gepubliceerd door Nena de la Reguera, moeder van de Mexicaanse actrice Ana de la Reguera. 'Luismi en Selena ...' schreef zij er bij. De foto heeft al meer dan 2.000 'likes' en verschillende positieve reacties ontvangen voor de ontmoeting van twee van de grote idolen van de Latijnse muziek.

Hoewel de plaats en datum van de foto onbekend zijn, wordt geschat dat die werd genomen aan het einde van de jaren '80, toen de vertolkster van 'Forbidden Love' haar korte haar droeg. Met die blik verschijnt de Texaanse in verschillende video's gepubliceerd op Instagram onder het selenaqofficial-account, het enige profiel dat is goedgekeurd door de Quintanilla-familie, waar 'La Carcacha' -uitvoering is te zien tijdens een presentatie in het Houston Outdoor Theatre in Houston, 1987, wanneer ze pas 16 jaar oud was.Stukje bij beetje verschijnen ongepubliceerde foto's van de zangeres van 'Como la flor', die op 31 maart 1995 werd vermoord door haar vriend en medewerker, Yolanda Saldívar.


Pas midden februari kwam er een foto van Selena aan het licht waarop ze in een sexy bikini staat tijdens een reis op een jacht in de Mexicaanse haven van Acapulco.

A post shared by TheMVTO (@themvto) on


(Suriname Mirror/El Nuevo Dia/Instagram/YouTube)

Weer een sociaal leider vermoord in Colombia

President Actie Comité van de Gemeente Alamos, Juan Mena, vermoord in Quibdo, Choco

(Bron foto:


De Colombiaanse autoriteiten melden dinsdag 20 maart 2018, dat de president van het Actie Comité van de Gemeente Alamos, Juan Mena, zondagmiddag is vermoord in Quibdo, Choco. Mena werd tijdens het wandelen in het openbaar gedood door gewapende mannen die hem benaderden en meerdere keren op hem hebben geschoten. 

De identiteit van de schutters - die haastig het toneel van de misdaad ontvluchtten en nog steeds voortvluchtig zijn - is nog onbekend. Volgens de krant El Heraldo had Mena een paar weken geleden Choco verlaten na doodsbedreigingen en was hij net teruggekeerd naar het gebied, enkele dagen voordat hij werd vermoord.Henry Cuesta Cordoba, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, uitte zijn bezorgdheid over de toename van gewelddadige sterfgevallen in de regio na de dood van de sociaal leider. 'Juan Mena was koopman en voorzitter van het Actie Budget van Los Alamos en ik werkte voor de gemeenschap van Quibdo, wat een grote zorg is. omdat de moorden in Quibdo zijn toegenomen', zei Cordoba.

Er zijn onderzoeken gaande naar de gemelde doodsbedreigingen en naar mogelijke motieven voor de misdaad of het bewijs dat naar de identiteit van de mannen kan leiden die verantwoordelijk zijn voor de moord op de activist.

Statistieken van het Instituut voor Ontwikkeling en Vrede stelden, dat ten minste een dozijn sociale leiders en mensenrechtenactivisten vorig jaar in Choco zijn vermoord - gevolgd door de deepartementen Cauca, Narino, Antioquia en Valle del Cauca.Het kantoor van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten heeft ook zijn bezorgdheid uitgesproken over de toename van moorden op mensenrechtenactivisten. De archieven van het Openbaar Ministerie maken melding van 441 aanslagen, waaronder 121 moorden: 84 mensenrechtenverdedigers, 23 leden van sociale en politieke bewegingen en 14 mensen gedood tijdens demonstraties die plaatsvonden in 2017.

(Suriname Mirror/TeleSUR/El Heraldo/Caracol Radio/Twitter/YouTube)

VS biedt 2,5 miljoen dollar hulp aan Venezolanen in Colombia

Verenigde Naties noemt uittocht uit Venezuela naar buurlanden een 'humanitaire ramp'

(Bron foto: Breitbart)


De VS heeft aangekondigd dat het 2,5 miljoen dollar hulp zal bieden aan Venezolanen die de economische crisis in hun thuisland ontvlucht zijn naar het naburige Colombia. Venezuela kampt met een ernstig tekort aan medicijnen en basisgoederen. De VS zei, dat het geld zou zorgen voor vluchtende Venezolanen en de Colombiaanse gemeenschappen die hen helpen met voedsel- en medische hulp.

Colombiaanse functionarissen schatten, dat de afgelopen jaren ongeveer 600.000 Venezolanen de grens zijn overgestoken.

De Verenigde Naties hebben de uittocht uit Venezuela naar de buurlanden een 'humanitaire ramp' genoemd. De aankondiging van 'deze initiële en onmiddellijke inzet van $ 2,5 miljoen' is gedaan door de beheerder van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAid ), Mark Green.Green legt de schuld voor de Venezolaanse uittocht bij de regering van president Nicolás Maduro. 'Helaas is deze crisis in Venezuela, die nu in de bredere regio terechtkomt, door de mens veroorzaakt - het resultaat van aanhoudend politiek wanbeleid en corruptie door het Maduro-regime', zei Green.

De Amerikaanse regering heeft zeer kritisch gestaan tegenover president Maduro en heeft sancties tegen hem en andere hooggeplaatste leden van zijn regering en het leger ingesteld. De Amerikaanse president Donald Trump rekende maandag 19 maart 2018 in zijn laatste actie tegen de regering in Caracas een uitvoerend bevel, waardoor Amerikaanse bedrijven en burgers worden uitgesloten van het handelen in de crypto-valuta van Venezuela, de Petro.De economische en politieke crisis in Venezuela was ook een van de belangrijkste discussiepunten in een ontmoeting tussen de Colombiaanse president Juan Manuel Santos en de Braziliaanse president Michel Temer in Brasilia dinsdag 20 maart.

Hoewel het aantal Venezolanen dat naar Brazilië is gevlucht naar schatting meer dan tienduizenden bedraagt ​​in plaats van de honderdduizenden die naar Colombia zijn vertrokken, voelen Braziliaanse grensstaten de druk. Dinsdag werden Venezolanen die in een gebouw in de stad Mucajaí in de staat Roraima in het noorden van Brazilië zaten, verdreven door bewoners die boos waren over het vermoorden van een lokale bewoner. Ongeveer 300 inwoners protesteerden voor het gebouw en verbrandden de bezittingen van de Venezolaanse migranten nadat de politie zei, dat de twee verdachten van de moord Venezolaanse staatsburgers zijn.

(Suriname Mirror/BBC/YouTube)

Sham Binda: 'Ik doe niet mee aan geluk zoeken middels politiek'

'De politieke partijen zitten vol met gelukzoekers, daarom wil ik niet met hen meelopen'

'Ik kan niet voor elk snoepje de politiek betreden'


De oprichting van nieuwe politieke partijen, zoals ‘Strei!’, Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), is nogal bekritiseerd, zo schrijft het Dagblad Suriname dinsdagavond 20 maart 2018. Velen beschouwen dit namelijk als een methode om geluk te zoeken. 

Wat daarbij zeer opvallend is, is dat vooral de bekende protestleiders (onder andere Curtis Hofwijks, Maisha Neus en Bryan Boerleider) uiteindelijk het pad van politiek hebben gekozen.

De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, is in de periode van de protestdemonstraties in het afgelopen jaar veelvuldig gespot met die activisten. Echter is het opmerkelijk, dat er nu nauwelijks een samenwerking met hen te bespeuren is.

Zoals Binda vanaf het begin heeft gesteld, is politiek niet datgene waarnaar hij streeft. 'Ik heb altijd gezegd, dat ik geen politieke ambities heb. De politieke partijen zitten vol met gelukzoekers, daarom wil ik niet met hen meelopen. Ik kan namelijk niet voor elk snoepje de politiek betreden', zegt de AKMOS-voorzitter.

Zolang een individu geen duidelijke ideologie nastreeft om de politiek in te stappen, bestaat het risico om een enorme imagoschade op te lopen. En dat is exact waar Binda totaal geen behoefte aan heeft.

'Binnen de politiek moet je bovendien vrienden maken en geen vijanden, anders wordt je de kop ingedrukt. En ik zie mezelf niet gemuilkorfd door het leven gaan.'

Volgens Binda is er thans geen enkele politieke partij waar de onbaatzuchtigheid uitgestraald wordt, noch de oude politieke partijen noch de nieuwe geven hiervan blijk. 'Voor mij is het belangrijk dat ik mezelf terug kan vinden in de ideologie van een partij om mijn bijdrage te kunnen leveren. En op dit moment heb ik zo een partij nog niet gevonden.'

Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont financiert vluchtoorden in Paramaccaans leefgebied

Hoogbouwwoningen worden opgezet op eilandjes in de plaatselijke rivieren


In het Paramaccaanse leefgebied worden toevluchtsoorden opgezet. De Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont, eigenaar van de Merian-goudmijn in het gebied, financiert de oorden. 

Het zijn hoogbouwwoningen die opgezet worden op eilandjes in de plaatselijke rivieren. Het is een bijdrage aan het weerbaar maken bij hogere waterstanden dan normaal. Newmont voelt zich betrokken.

De woningen op de ongeveer tien eilandjes in het gebied, maken deel uit van het sociaal programma van newmont. 'We gaan gewoon door met deze sociale investeringen. Dat gebeurt via onze afdeling Social Responsibility', zegt Newmont-directielid Albert Ramdin dinsdag 20 maart 2018 in de Times of Suriname.

Het is geen overbodige luxe. De meeste gemeenschappen in het binnenland staan dichtbij rivieroevers. In het recente verleden moesten mensen have en goed achterlaten bij stijgende waterstanden.

Het idee van vluchtoorden is vaak te berde gebracht door de binnenlandbewoners. Voor Newmont is het dan ook niet meer dan haar sociale verantwoordelijkheid.

Schoonmaakwerkzaamheden binnen het Bigi Pan beschermd gebied gestart

'Wij gaan de dammen opschonen en het kanaal helemaal uitgraven'

NDP'er Doekhie gaat president Bouterse verzoeken om een controle unit in te stellen voor het gebied


Afgelopen zondag is een aanvang gemaakt met schoonmaakwerkzaamheden binnen het Bigi Pan beschermd gebied. 'Wij gaan de dammen opschonen en het kanaal helemaal uitgraven. De bedoeling is ook om de sleephelling in orde te maken en een wachtershuis te plaatsen voor de controle', zegt NDP-parlementariër Rachied Doekhie dinsdag 20 maart 2018 in het Dagblad Suriname. 

De NDP’er heeft het project enkele maanden geleden in zijn hoedanigheid van volksvertegenwoordiger van Nickerie geïnitieerd. Toen is het gebied met houwers en zagen ontdaan van alle rommel.

Bigi Pan is de grootste lagune binnen het bijzonder beheersgebied, dat bekend staat als de kraamkamer van vissen, garnalen en vogels. Het gebied is een heel goede trekpleister voor toeristen. Na de openbare inschrijving, die 6 jaren geleden door het ministerie van Openbare Werken werd gehouden, was de oude prijs door de devaluatie en koersstijging niet meer haalbaar.

Volgens Doekhie heeft de aannemer toch gemeend onder bepaalde voorwaarden de werkzaamheden voor de oude prijs uit te voeren. 'Ik in mijn hoedanigheid van volksvertegenwoordiger met een goede bedoeling financiële middelen, brandstofmiddelen en machines via hulp van vrienden ingeroepen. Ik heb ook eigen machines ingezet om de zaak grondig schoon te maken. Hierdoor assisteren wij in zeker de helft van het werk. Toen heeft de aannemer wel ingestemd om mee te gaan met de oude prijs.' 

De volksvertegenwoordiger benadrukt, dat hij een verzoek aan president Desi Bouterse zal richten om een controle unit in te stellen voor het gebied. 'Van mijn part kan het ook in een public private partnership samen met de overheid. Zo kunnen uiteindelijk middelen worden gegenereerd, waardoor het gebied regelmatig kan worden onderhouden.'

Doordat de waterstand heel laag is, wordt het op- en afvaren van boten ook bemoeilijkt. Doekhie voert aan, dat hij in 1998 als toenmalig districtscommissaris het gebied al had laten uitbaggeren. Het gebied was dichtgeslibd en er bestond helemaal geen kreek meer. Toen werden ook machines van vrienden van Nickerie ingezet. 'Na de eerstvolgende 20 jaren moet de situatie niet meer hetzelfde zijn als nu', aldus de politicus.