zondag 14 juni 2020

Consumentenkring wil dat banken maandag 15 juni de deuren weer openen

'Banken kunnen met mindere bezetting open blijven voor het publiek'


De banken hadden volgens de Consumentenkring hun deuren nooit mogen sluiten voor het publiek. Ze zouden volgens de organisatie met een mindere bezetting open moeten blijven voor het publiek. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, roept de Bankiersvereniging dan ook op om de individuele banken gelijk de instructie te geven om vanaf morgen hun deuren voor het publiek open te stellen. Dit bericht Starnieuws vandaag, zondag 14 juni 2020.

'Uiteraard rekening houdend met de gewenste bescherming van de rekeninghouders en andere burgers tegen de ernstige risico's van het nieuwe coronavirus.'

Alleyne wijst erop, dat de het publiek zijn geld heeft toevertrouwd aan de banken en dat een deel van de rekeninghouders op dit moment zonder geld zit. Dit vindt hij 'onkan' als het geld aan de bank is toevertrouwd. Maar, ook personen die naar de bank willen gaan om geld te storten, worden volgens Alleyne gedupeerd, omdat deze 'cruciale instellingen' gesloten zijn. De algemene banken zijn nu al meer dan een week dicht. Het heeft grote gevolgen voor particulieren en kleine bedrijven landelijk die nog niet van digitale mogelijkheden gebruik maken.

'Van de banken zou in de huidige situatie worden verwacht dat zij de mogelijkheden om te pinnen zouden vergroten. In plaats daarvan is te merken dat de banken het maximaal per dag te pinnen bedrag aanzienlijk hebben teruggebracht.'

Alleyne wijst er ook op, dat de prijzen van producten door de kunstmatige schaarste weer sterk zijn verhoogd, waardoor de koopkracht van de Surinaamse munt weer eens is teruggelopen. Hij pleit ervoor, dat rekeninghouders ook daarom ineens meer geld zouden moeten kunnen opnemen.

Adjunct-districtssecretaris Nickerie gearresteerd verdacht van mishandeling van zijn vrouw

De man ontkent en beweert dat zijn vrouw hèm onlangs heeft mishandeld...


Waterkant.net bericht zondag 14 juni 2020, dat in Nickerie adjunct-districtssecretaris F.P. woensdag door de het Korps Politie Suriname is aangehouden voor mishandeling van zijn vrouw. De verdachte is een van de jongerenleiders van de Nationale Democratische Partij (NDP) in het rijstdistrict. 

De vrouw verklaarde tegenover de politie, dat zij en haar man een meningsverschil hadden. Op een gegeven moment werd de man agressief en begon hij zijn vrouw te mishandelen. Het slachtoffer moest medisch behandeld worden.

De vrouw deed aangifte tegen haar man waarna hij werd aangehouden. De man ontkent echter, dat hij zijn vrouw heeft mishandeld. Hij beweert, dat juist zijn vrouw hem een tijdje geleden heeft mishandeld, waarvan hij geen aangifte heeft gedaan.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

SLM voert twee repatriëringsvluchten uit van en naar Nederland

Eerste vlucht is dinsdag naar 'Zanderij', woensdag weer terug naar Schiphol


De SLM voert komende week twee repatriëringsvluchten uit van en naar Nederland. De eerste vlucht is dinsdag vanaf Schiphol. De PY 993 brengt in Europa gestrande reizigers terug naar Suriname. Het gaat daarbij alleen om ingezetenen van Suriname. Deze reizigers zullen bij aankomst veertien dagen in quarantaine gaan, zo bericht de SLM zaterdag 13 juni 2020. 

Het toestel gaat de volgende dag, woensdag 17 juni, weer terug naar Nederland en neemt alleen in Suriname gestrande niet-ingezetene reizigers mee terug naar Schiphol.


BBGO verwacht van nieuwe regering bovenal respect voor senioren en hun belangen

Gepen- sioneerden houden nare ervaring over aan wijze van communiceren regering-Bouterse

'Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de grootste boosdoener van de slechte communicatie'


De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) houdt een nare ervaring over aan de wijze waarop de regering met haar heeft gecommuniceerd. Ze verwacht daarom, dat het nieuwe regeerteam bovenal respect toont voor senioren en hun belangen. Dit is één van de punten die de organisatie woensdag onder de aandacht heeft gebracht van de leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL, aldus zondag 14 juni 2020 de Ware Tijd. 

De BBGO is één van de maatschappelijke organisaties waarmee de beoogde regeercoalitie heeft gesproken over hoe zij hun rol zien in de toekomst van het land.

'Wanneer de BBGO een brief stuurt, verwacht ik dat er tenminste wordt gereageerd naar de organisatie die duizenden gepensioneerde ambtenaren vertegenwoordigt. Als iets niet kan, laat het weten', zegt Renate Wouden, voorzitster. De organisatie noemt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de grootste boosdoener' van de slechte communicatie. Wouden: 'Hij reageerde nooit, wat je ook deed. Dat heeft kwaad bloed gezet bij sommige leden.' Ze verwijst in verband hiermee naar het toen opgerichte actiecomité.

Tijdens het digitale gesprek met de politieke leiders zijn tal van zaken onder de aandacht gebracht, maar de organisatie ervaart respect als belangrijkste vertrekpunt. Een van de zaken waar zij om heeft gevraagd, is een beleidsplan dat is toegespitst op senioren. Ook is gevraagd dat het OAS-document voor de bescherming van mensenrechten van senioren wordt geratificeerd. De BBGO is al zeker drie jaar bezig is om dit gedaan te krijgen.

De belangenorganisatie heeft ook aandacht gevraagd voor gepensioneerde leden van parastatale bedrijven die niet in aanmerking zijn gekomen voor pensioenverhoging, terwijl de overheid wel pensioenpremie van hen heeft ingehouden. Alleen gepensioneerden van parastatale bedrijven die in het FISO-systeem (Functie Informatiesysteem van de Overheid) zitten, hebben de verhoging ontvangen.

Er is ook aandacht gevraagd voor mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, maar geen pensioen ontvangen. Deze groep van ongeveer duizend personen krijgt maandelijks een onderstand van tussen Srd 275 en Srd 375. 'Het is een groep die wel heeft gewerkt voor de overheid, maar geen pensioen heeft gestort', zegt Wouden. Ze legt uit dat de mensen wel een loonstrook kregen zoals dat bij ambtenaren gebeurde en daarom ervan uitgingen dat ze ook pensioen zouden krijgen. Wouden tekent aan, dat het veelal laag ontwikkelde mensen waren en meent daarom dat de overheid hen wel tegemoet zou kunnen komen. De organisatie had destijds voorgesteld hun uitkering op te trekken tot het niveau van het minimumloon.

Tijdens het gesprek zijn er nog andere zaken besproken zoals een welzijnsuitkering aan senioren en garantie voor de uitkering van de resterende twk-gelden. De organisatie heeft nadrukkelijk gevraagd dat senioren worden betrokken in raden en commissies die over hen besluiten nemen. 'Alles wordt boven de hoofden van de senioren gepland, maar je hebt geen inspraak.'

De organisatie heeft de politieke leiders op het hart gedrukt om alvast te werken aan de punten waar er geen geld voor nodig is, maar die wel belangrijk zijn voor het welzijn van deze groep zoals de ratificatie van het OAS-document.

Wouden zegt dat zij een 'goed gevoel' heeft overgehouden aan het gesprek en dat de leiders blij zijn met de punten die zijn aangehaald. Ze benadrukt wel dat de BBGO 'alert en kritisch' zal blijven, ongeacht welke regering aan de macht komt. De organisatie is alvast uitgenodigd voor een fysieke bijeenkomst.

Nieuwe regering zet besprekingen met belangengroepen voort

'Basis regeer- programma is wederop- bouwplan VHP aangevuld met correcte input'


De onderhan- delingen met belangengroepen die door de huidige regering zijn geparkeerd door onder meer de coronavirus-crisis, zullen na haar aantreden direct door de nieuwe regering worden opgepakt. Een van die besprekingen is met de belangenorganisaties van bushouders, zegt VHP-woordvoerder Alven Roosveld, vandaag, zondag 14 juni 2020, in de Ware Tijd. 

De samenwerkende partijen, die een nieuwe coalitie hebben gevormd, hebben vrijdag de besprekingen met maatschappelijke groepen en andere organisaties voortgezet. Zo werd gesproken met de bushoudersorganisaties PLO (Particuliere Lijnbushoudersorganisatie) en VOSOV  (Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer), Consumentenkring, Vereniging van Winkeliers in Suriname, Kamer van Koophandel en Fabrieken en VHP-Nederland. Het is van belang zegt Roosveld, dat met betrekking tot de personen transportsector niet alleen met de PLO maar ook met VOSOV werd gesproken, omdat die organisatie een niet onbelangrijk segment van de sector vertegenwoordigt.

De minister van Openbare Werken was in onderhandeling met de bussector toen op 13 maart de eerste Covid-19-besmetting in Suriname werd geregistreerd en het openbaar vervoer in de ban werd gedaan. Die besprekingen zullen direct opgepakt worden wanneer de nieuwe regering is aangetreden. 'De regering heeft de onderhandelingen op tafel gelaten en die moeten dus doorgaan.'

De gesprekken met de stakeholders waren vruchtbaar en er zijn diverse voorstellen gedaan hoe de vraagstukken op te lossen, zegt Roosveld zonder in details te willen treden. De besprekingen hebben als doel om de knelpunten uit de verschillende sectoren aan te horen en die zoveel als mogelijk te verwerken in het regeerprogramma dat wordt opgesteld. Volgens de woordvoerder zitten de partijen op schema om de besprekingen komende week te kunnen afronden.


Donderdag deelde VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi mee, dat al negentig maatschappelijke organisaties en groepen zich hebben aangemeld voor de hoorsessies. 'Met de hearings wordt de toon gezet dat de nieuwe regering een open communicatie wil hebben met alle belangengroepen. De basis van het regeerprogramma wordt het wederopbouwplan van de VHP dat wordt aangevuld met de correcte input die we nu krijgen.'

Tijdens de besprekingen die eerder deze week zijn begonnen, hebben betrokken organisaties naast knelpunten ook kritische kanttekeningen geplaatst bij zaken die de nieuwe coalitie wil doen. Onder meer is er kritiek op het streven een nieuw ministerie op te richten en twee onderministers te benoemen. De samenwerkende partijen zouden naar verluidt overwegen dit voornemen nader te bekijken. Het definitieve besluit of deze zaak van de baan is, is nog niet genomen.

'Het zijn issues die nog besproken worden bij de formatie van het kabinet. We luisteren ook naar de hearings en de inzichten. Het is dus prematuur om nu uitspraken hierover te doen', aldus de VHP-woordvoerder.

ABOP-Assembleelid Bee: 'De situatie in Marowijne is heel ernstig'

'Mensen hebben geen geld om hun gezin te voeden'


Assembleelid èn secretaris van de ABOP, Marinus Bee, zegt zondag 14 juni 2020 op Starnieuws, dat de situatie van de winkels in Moengo en Albina nog steeds niet veel is verbeterd. Intussen is de distributie van goederen aarzelend begonnen, maar veel winkels zijn nog gesloten of verkopen via de luiken. De leveranciers van goederen hebben aangegeven aan Bee, dat er heel veel onduidelijkheid was over de dispenstatiebrieven. Sommigen hebben nog steeds geen ontheffingsbrief. 

Bee stelt, dat in Albina veel winkels gesloten zijn. De mensen kunnen nauwelijks hun boodschappen halen.

De volksvertegenwoordiger, die herkozen is in Marowijne, voert aan dat er veel leed is onder de mensen. In Paramaribo en Wanica worden Covid-pakketten verdeeld, maar dit is niet het geval in de verre districten. Die mensen hebben het behoorlijk moeilijk. Door de strenge maatregelen van het Covid-Managementteam zijn de economische activiteiten zo goed als stil komen te liggen. De meeste mensen hebben geen inkomsten.

'Weinig mensen hebben een vaste baan. De situatie is heel ernstig', zegt Bee. Hij vindt dat er snel maatregelen moeten komen, want zo kan volgens hem niet langer worden doorgegaan. 'Mensen hebben geen geld om hun gezin te voeden,'

Bond bij IAmGold/Rosebel Gold Mines en directie nog niet nader tot elkaar

Arbeiders op het Saramacca- project ook in staking

Personeel zou daar met drie à vier personen op een kamer zijn ondergebracht, hygiëne laat te wensen over


De bond bij IAmGold/Rosebel Gold Mines en de directie hebben nog geen overeenstemming bereikt. De werknemers hebben sinds vrijdag het werk neergelegd en zijn in beraad, zo meldt Starnieuws zondag 14 juni 2020. 

Er zijn twee personen werkzaam bij Rosebel Covid-19 positief getest. De bond wil dat alle maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Hoewel de directie zegt zich te houden aan de Covid-19 regels van het Covid-19 Managementteam, stelt de bond dat de praktijk anders uitwijst.

Woordvoerder Otmar Biswane en secretaris-generaal Johan Seymor zeggen, dat de mensen nog steeds verhit zijn over de gang van zaken. De werknemers zullen het werk niet hervatten totdat er overeenstemming tussen de bond en de directie over een nieuw werkrooster. Ze willen niet 28 dagen op het werk zijn en twee weken thuis. Dit heeft onder andere gezinsontwrichting tot gevolg. De directie heeft dit werkschema voorgesteld om het personenverkeer aanzienlijk te beperken.

Zaterdagmiddag werd schoongemaakt bij Rosebel. Over het Saramaccaproject van Rosebel is de bond niet te spreken. Mensen zouden daar met drie tot vier personen op een kamer zijn ondergebracht. Ook de hygiëne laat te wensen over, zeggen de bestuursleden. Zij tonen met beelden aan hoe rommelig en slordig de situatie is. De accommodatie is zeer slecht, benadrukt Seymor. Ook de arbeiders op het Saramaccaproject hebben het werk neergelegd. Er moeten maatregelen worden getroffen.

De bond vindt dat werknemers ook niet naar de stad vervoerd kunnen worden, nu twee personen positief zijn getest. De mensen moeten eerst in quarantaine gaan totdat blijkt wat hun status is. Indien de mensen naar huis worden gestuurd, is de kans groot dat ze anderen zullen besmetten indien ze positief zijn.

Het Covid-19 Managementteam wordt opgeroepen om de zaak goed te monitoren. Op dit moment zijn meer dan twintig personen in quarantaine. 'Wij vragen gezondheid, veiligheid en garantie van de banen van de werknemers. Er moet dialoog komen', betoogt Seymor.

'Burgers verplicht handelingen te verrichten in hun eigen ressort'

Mensen rijden de halve stad rond om essentiële benodigdheden te kunnen kopen


Het presidentieel besluit waarin de Covid-19 maatregelen zijn opgenomen ter uitvoering van de Wet Uitzonderingstoestand is pas op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Eerder was door het Covid-19 Managementteam aangekondigd dat dit document op 5 juni was gepubliceerd. Verwezen werd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Assemblee-website, aldus Starnieuws vandaag, zondag 14 juni 2020. 

Burgers zijn verplicht hun handelingen te verrichten in hun desbetreffende ressort. Deze beperking was tot nu toe niet bekend en roept veel irritatie op bij het publiek. Mensen rijden de halve stad rond om essentiële benodigdheden aan te kunnen schaffen.


Chili overschrijdt aantal van 3.100 doden, registreert 6.509 nieuwe Covid-19 gevallen

Het totale aantal geregistreerde infecties bedraagt 167.355


Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag 13 juni 2020 een nieuw overzicht vrijgegeven van de situatie van het coronavirus in Chili, met in totaal 231 doden die de afgelopen dagen door de burgerlijke stand zijn geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn in totaal 6.509 mensen besmet, waarvan 5.969 met symptomen en 540 asymptomatisch. 

Het aantal sterfgevallen sinds het begin van de pandemie in het land bedraagt 3.101, terwijl het totale aantal geregistreerde infecties zijn 167.355.


Anderzijds wordt aangenomen, dat er momenteel 26.958 actieve patiënten zijn en dat hiervan 1.408 zijn verbonden aan mechanische beademing. Bovendien zijn er 377 ernstig zieke mensen met nog 305 mechanische ventilatoren beschikbaar.

Staatssecretaris Paula Daza, die zaterdag na een paar dagen in quarantaine terugkeerde naar haar functie, zei dat er in het hele land 12.264 kamers beschikbaar zijn in de 131 gezondheidswoningen. Ten slotte werd gemeld dat op de laatste dag 20.233 PCR-tests werden uitgevoerd, tot een totaal aantal van 819.999 sinds het begin van de pandemie.

Ook zaterdag werd de minister van Volksgezondheid, Jaime Mañalich, vervangen door Enrique Paris, die het ambt heeft overgenomen.


Mañalich zei na zijn ontslag: 'Ik ben persoonlijk gaan geloven dat deze nieuwe fase van de strijd tegen het coronavirus een nieuw leiderschap (...) vereist dat het gesprek nieuw leven inblaast. Het is mijn republikeinse plicht om opzij te gaan.'
Chile’s health minister resigns as coronavirus tally surpasses 167,000


Infecties zijn gestaag toegenomen in de Zuid-Amerikaanse kopergigant, ondanks dat de hoofdstad Santiago en zijn zeven miljoen mensen vier weken geleden jn lockdown zijn  gegaan. Vrijdag plaatste de regering ook de steden Valparaiso en Vina del Mar onder verplichte quarantaine, samen met nabijgelegen landelijke steden.

Door de quarantaine maatregelen is bijna de helft van de 18 miljoen inwoners van Chili onder strikte lockdown.

(Suriname Mirror/The Santiago Times)

74 Miljoen jaar oude zoogdiertanden ontdekt in Patagonië, Chili

Kleine tandjes behoorden toe aan de soort Magallanodon baikashkenke

(Bron foto's: Instituto Antártico Chileno)

Chileense en Argentijnse onderzoekers hebben tanden gevonden in het verre Patagonië, behorend tot een zoogdier dat 74 miljoen jaar geleden leefde, de oudste dergelijke resten die nog zijn ontdekt in het Zuid-Amerikaanse land, zo bericht het Instituto Antártico Chileno vrijdag 12 juni 2020. 

Wetenschappers ontdekten de kleine tandjes, die toebehoorden aan een soort genaamd Magallanodon baikashkenke, bij een opgraving nabij het Torres del Paine National Park, een afgelegen gebied van Patagonië dat beroemd is om zijn gletsjer-bedekte Andes-spitsen en ijskoude oceaanwateren.


Het kleine zoogdier zou tijdens het late Krijt-tijdperk in het zuiden van Patagonië hebben geleefd, naast dinosauriërs, krokodillen, schildpadden en vogels, volgens een artikel dat is gepubliceerd in het bulletin van het Museo Nacional de Historia Natural.


Het is het zuidelijkste record van Gondwanatheria, een groep lang uitgestorven vroege zoogdieren die naast dinosauriërs bestond.

Alexander Vargas, onderzoeker aan de Universidad de Chile, beschreef het zoogdier als een evolutionaire opstap tussen 'leggende zoogdieren, zoals het vogelbekdier ... en buideldieren.' Vargas zei dat het beest geen knaagdier was, maar 'knaagdierachtige kauwtanden' had ontwikkeld.

Gondwanatheria-overblijfselen uit het Krijt zijn uiterst zeldzaam, vooral in dit deel van Zuid-Amerika, volgens het  Instituto Antártico Chileno).

(Suriname Mirror/24Horas/Twitter)

Lab in Quito, Ecuador, gedwongen om coronavirustesten te stoppen

Geen materialen meer aanwezig om de monsters veilig te analyseren


Een groot laboratorium in de hoofdstad van Ecuador is gesloten en stopte de verwerking van coronavirustests vrijdag 12 juni 2020, omdat technici geen basisbenodigdheden meer hadden zoals 'tubes', pipetten, maskers en handschoenen die nodig zijn om de monsters veilig te analyseren. 

Van het Biotechnologie Instituut van de Universidad Central del Ecuador werd verwacht, dat het tienduizenden tests zou ontvangen en verwerken, maar de directeur zei dat er slechts 5.150 gedaan konden worden voordat de materialen op waren. 'We kunnen geen tests meer verwerken vanwege een technisch mankement', zei Lucy Baldeón.


Ecuador is een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronavirus pandemie in Latijns-Amerika. Nu grote steden zoals Quito beginnen te heropenen, hebben de autoriteiten erop gestaan ​​dat het testen moet worden uitgebreid. Maar, die inspanningen zijn bemoeilijkt door corruptieschandalen, vertragingen bij het verkrijgen van tests en nu een tekort aan essentiële laboratoriummaterialen.

'We hebben de tests en we kunnen ze niet gebruiken', zei wethouder Bernardo Abad. 'Ze zijn gekocht, maar de stad heeft zich niet voorbereid.'

Het laboratorium van de universiteit is een van de twee die rechtstreeks door ambtenaren van Quito zijn gecontracteerd om de testcapaciteit van de stad te verbeteren. De andere is nog niet begonnen met het verwerken van tests. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zijn eigen laboratoria en heeft van maart tot mei 16.379 tests uitgevoerd in Quito. Dat testen zal naar verwachting doorgaan, maar tot nu toe denken velen dat meer nodig is in de stad van 2,7 miljoen mensen.

Ecuador heeft in totaal 133.458 moleculaire en snelle Cobid-19-tests uitgevoerd, volgens het ministerie van Volksgezondheid, maar  de nationale cijfers per hoofd van de bevolking lopen ver achter op landen als Chili en Peru die de tests sterk hebben uitgebreid.

Technici van het Biotechnologie Instituut slaagden erin de afgelopen twee weken in bedrijf te blijven door materiaal van andere universitaire afdelingen te verzamelen. Ze hadden gemiddeld ongeveer 320 tests per dag voordat het labmateriaal op was. 'Er werd veel energie gestoken in het verkrijgen van de tests, maar de logistiek om het aantal te verwerken dat de stad nodig heeft ... was niet aanwezig', zei raadslid Luz Elena Coloma.

Aanklagers in Ecuador hebben 45 corruptiezaken geopend in verband met verdachte praktijken bij het verkrijgen van medische apparatuur om de pandemie het hoofd te bieden. Voormalig president Abdalá Bucaram werd eerder deze maand in Guayaquil gearresteerd in verband met de corruptie. Onderzoekers vonden 5.000 maskers en 2.000 testkits in zijn huis. De gezondheidssecretaris van Quito trad eind mei af nadat de aanklagers een onderzoek hadden geopend dat erop wees, dat er mogelijk teveel zou worden aangerekend bij de aankoop van 100,00 moleculaire Covif-19-tests.

Ecuador was een van de eerste landen in Latijns-Amerika die een golf van virusgevallen zag. In de kustplaats Guayaquil bereikten de ziekenhuizen begin april de maximale capaciteit en stuurden veel patiënten weg die later thuis overleden.

Meer recentelijk is de beperkte capaciteit van Quito op de intensive care uitgebreid naarmate de gevallen blijven toenemen. De directeur van het Biotechnologie Instituut gaf stadsambtenaren de schuld. 'De stad heeft de capaciteit voor hoeveel er verwerkt kan worden niet goed berekend', zei Baldeón. 'Ze hadden geen idee of geen technische input.'

(Suriname Mirror/The Associated Press/Twitter)

Man in Costa Rica veroordeeld tot 108 jaar gevangenisstraf voor misbruik en verkrachting dochter (11)

Vader wachtte tot iedereen sliep om zijn dochter te verkrachten


Een vader profiteerde van het bezoekrecht om zijn dochter op 11-jarige leeftijd te verkrachten bij afzonderlijke gelegenheden. Hiervoor werd de man, geïdentificeerd als Jairo Paisano Rugama, door het Tribunales de Justicia de Heredia veroordeeld tot 108 jaar gevangenisstraf. Hij zal echter alleen de maximaal 50 jaar uitzitten die is toegestaan ​​door de Costa Ricaanse wet. 

Volgens het Openbaar Ministerie vonden de seksuele aanvallen plaats tussen 18 augustus 2018 en maart 2019 in het huis van de man in Heredia. Op dat moment waren de ouders van het slachtoffer gescheiden, dus het waren het meisje en haar broers die hun vader bezochten.

Hij profiteerde van het feit, dat de andere kinderen sliepen om zijn dochter seksueel te misbruiken of te verkrachten.

In september vorig jaar vertelde het jonge meisje haar moeder wat vader haar aandeed toen ze op bezoek kwam. De vrouw ging onmiddellijk naar het Parket om een klacht in te dienen.

De verdachte blijft in voorlopige hechtenis.

(Suriname Mirror/QCosta Rica)

'Three Amigos' bundelen krachten om filmindustrie Mexico te steunen

Trio Oscarwinnende Mexicaanse filmregisseurs zet Audiovisueel Noodfonds Sifonoforo op


Fonds wordt ondersteund door Mexicaanse Filmacademie, ruim 40 productiebedrijven en actrice en zakenvrouw Salma Hayek


Een trio van Oscarwinnende Mexicaanse filmregisseurs, bekend als 'The Three Amigos', lanceerde donderdag 11 juni 2020 een fonds om werknemers in hun branche te helpen die zwaar getroffen zijn door de coronavirus pandemie. 

Guillermo del Toro, Alejandro Gonzalez Inarritu en Alfonso Cuaron zeiden dat hun Audiovisueel Noodfonds ('Sifonoforo') bedoeld is voor iedereen in de filmindustrie die financiële hulp nodig heeft te midden van de chaos veroorzaakt door Covid-19.

'Dit is een manier vinden om als industrie, als collega's, als mensen, handen vast te houden ... Het is de kracht van de vakbond zonder iemand om hulp te vragen', zei Inarritu, 56, in een videoconferentiegesprek vanuit Mexico-Stad.Het fonds wordt ondersteund door de Mexicaanse Filmacademie, meer dan 40 productiebedrijven en actrice en zakenvrouw Salma Hayek. Het heeft 10 miljoen peso's ($ 614.000) opgehaald. Het zal worden uitgekeerd als betaling van 20.000 peso's onder technische werknemers die getroffen zijn door de pandemie, waardoor ongeveer 30.000 gezinnen zonder inkomen in de lokale industrie zitten.


De organisatie zei, dat geïnteresseerden in hulp zich zouden moeten aanmelden via de website van de Mexicaanse Filmacademie.

De Three Amigos hebben vijf Best Director en twee Best Picture Oscars onder hen, terwijl hun acteurs en crews tal van andere Academy Awards hebben gewonnen. De 58-jarige Cuaron won de Oscar voor beste regisseur voor Gravity (2013) en Roma (2018), Inarritu voor Birdman (2014) en The Revenant (2015) en del Toro, 55, voor The Shape Of Water (2017). Birdman en The Shape Of Water wonnen ook de Best Picture Oscars.(Suriname Mirror/Vanguardia/AFP/Twitter/Puebla Online)

Inheemse gemeenschappen Mexico voorzien van Covid-19 informatie niet eenvoudig

Meer dan 12 miljoen inheemsen in Mexico die 62 verschillende talen spreken


Een populair Mexicaans overheidsinitiatief is een online informatiecampagne over Covid-19, maar het succes hangt af van de internetverbinding. 

De inheemse bevolking van Mexico telt meer dan 12 miljoen mensen. Ze spreken 62 verschillende talen. Dit betekent, dat het een uitdaging kan zijn om volksgezondheidsinformatie aan hen te verstrekken over het bevatten van de verspreiding van Covid-19.

Al Jazeera's Manuel Rapalo doet verslag vanuit Mexico-Stad:


(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

Brazilië laat klachten over politiegeweld weg uit jaarlijks mensenrechtenrapport

'De informatie is niet gepubliceerd uit een politieke, ideologische keuze'


- Verantwoordelijk ministerie: 'Er waren inconsistenties die in de archieven werden geïdentificeerd'
- OM: 'Bolsonaro denkt niet dat politiegeweld de mensenrechten schendt, hij vindt dat alle politieoptreden legaal, legitiem en noodzakelijk is'


Brazilië heeft klachten over politiegeweld weggelaten uit een jaarlijks mensenrechtenrapport, en dat heeft vrijdag 12 juni 2020 aantijgingen veroorzaakt van een doofpot te midden van wereldwijde verontwaardiging over raciaal onrecht en het gebruik van buitensporig geweld door agenten.

Vermeende gevallen van politiemisbruik worden verzameld via een hotline in Brazilië, waarbij de gegevens eerder in een uitvoerig rapport van de federale regering zijn opgenomen. Maar, in tegenstelling tot 2017 of 2018 ontbrak de informatie in de editie van 2019 - het eerste jaar van de ambtsperiode van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro.

Brazilië behoort tot de dodelijkste landen ter wereld. Hoewel het aantal moorden twee jaar op rij is gedaald, waren er in 2019 nog steeds meer dan 40.000 moorden. Bolsonaro, een voormalige kapitein van het leger, heeft herhaaldelijk steun verleend aan het harde optreden van de politie tegen criminaliteit, drugs en bendegeweld. Criminelen moeten 'sterven als kakkerlakken', zei hij.

Protesten in steden over de hele wereld en in heel Brazilië na de moord op George Floyd, een zwarte man die op 25 mei in hechtenis in de Amerikaanse stad Minneapolis stierf, hebben de aandacht opnieuw gericht op het probleem van politiegeweld in het grootste land van Latijns-Amerika. In het mensenrechtenrapport 2019, gepubliceerd op 21 mei, werd geen melding gemaakt van het uitgesloten materiaal. Het bleef onopgemerkt totdat de krant Folha de S.Paulo de ontbrekende informatie vrijdag in een artikel markeerde.

Het ministerie van Vrouwen, Gezin en Mensenrechten, verantwoordelijk voor de publicatie van het rapport, zei in een verklaring, dat de informatie om technische redenen is weggelaten. Er waren 'inconsistenties die in de archieven werden geïdentificeerd' en vereisen 'diepgaande studie' om later bekend te worden gemaakt, zei het ministerie.

'Deze regering heeft enorme problemen met transparantie', zegt Renato Sergio de Lima, president van het Fórum Brasileiro de Segurança Pública - een niet-gouvernementele onderzoeksgroep die gedetailleerde gegevens over geweld verzamelt. 'Het werd niet (de informatie) gepubliceerd uit een politieke, ideologische keuze', voegde hij eraan toe. 'Als het te wijten was aan technische vragen, zou het in de methodologische toelichting zijn uitgelegd.'


De verontwaardiging over het rapport komt in dezelfde week dat het Braziliaanse Hooggerechtshof het ministerie van Volksgezondheid heeft opgedragen gedetailleerde gegevens te herstellen over sterfgevallen en infecties van het coronavirus die waren verwijderd. De regering van Bolsonaro probeerde de ernst van de uitbraak te maskeren, nu de op één na grootste in de wereld.

'Bolsonaro denkt niet dat politiegeweld de mensenrechten schendt. Hij vindt dat alle politieoptreden legaal, legitiem en noodzakelijk is, en dat iedereen die een klacht indient een crimineel is', zegt de Officier van Justitie van Rio de Janeiro, Andrea Amin, die onderzoek doet naar door de politie gepleegde moorden.

In Rio doodde de berucht gewelddadige politie vorig jaar 1.814 mensen, volgens officiële statistieken. In de eerste vier maanden van 2020 doodden ze er nog 606. Een van die moorden, op 18 mei, van de 14-jarige João Pedro Matos Pinto, leidde tot protesten in Rio. Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft sindsdien invallen door de politie van Rio tijdens de Covid-19-pandemie verboden.

(Suriname Mirror/MercoPress/Twitter)

Tekort aan verplegend personeel voor quarantaineruimten

(Bron foto: De West)
Afgestudeerden worden meteen ingezet 


Sinds de uitbraak van Covid-19 in het land, met name in de afgelopen twee weken, is het aantal quarantaineruimten uitgebreid. Code rood geldt en het aantal mensen dat in quarantaine is geplaatst is toegenomen. Verschillende hotel- en pensioneigenaren hebben kamers ter beschikking gesteld, maar om de in quarantaine geplaatste personen te monitoren, is verplegend personeel nodig. 

Het Covid-19 Managementteam heeft te kampen met een tekort aan verplegend personeel en is er daarom toe overgegaan om pas afgestudeerden van de verschillende ziekenhuisinstellingen, in te zetten op de diverse locaties, aldus De West van  vrijjdagavond 12 juni 2020.

Ook is men bezig om weer de mogelijkheid van thuis-quarantaine te bekijken, waarbij de persoon vanaf een afstand wordt gemonitord.

Medewerkers van het Covid-19 Managementteam zijn ook besmet geraakt. Zij zijn in quarantaine geplaatst, wat het tekort aan menskracht vergroot. Ook kolonel Jerry Slijngard is positief getest.

Vorige week werden medewerkers van een RGD-polikliniek ook in quarantaine geplaatst, omdat een collega positief was getest. Ook onder de politie zijn enkele personen positief geteste. Uit voorzorg zijn 150 personen werkzaam bij de politie in quarantaine geplaatst. Dit zorgt voor onderbezetting op de verschillende posten.

De quarantaineruimtes worden bewaakt door rekruten van het Nationaal Leger en het Korps Penitentiaire Ambtenaren.