zaterdag 22 juni 2013

Kwalitatief inhoudelijk goede journalistiek nog ver te zoeken in Suriname

Suriname rijp voor presidentiële Commissie Ordening en Opschoning Journalistieke Sector

22-06-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Met grote regelmaat ben ik op mijn blog kritisch over de kwalitatief inhoudelijk benedenmaatse journalistiek in Suriname. Kritisch opbouwend. Te snel wordt helaas een kritische houding als iets negatiefs ervaren en opgevat. Maar, het is algemeen bekend dat de kwaliteit van de Surinaamse journalistiek niet echt om over naar huis te schrijven is. En ja, nu en dan wil ik hier op momenten de vinger op de zere plek leggen en het mediaveld wakker schudden, een spiegel voorhouden.

Maar, er schuilt ook nogal wat aan hypocrisie onder het Surinaamse journaille. Sommigen schreeuwen en jammeren om het hardst als het gaat om zaken als plagiaat en het niet vermelden van bronnen bij artikelen en foto’s. Het zijn echter diezelfde schreeuwers en jammerkonten die met regelmaat de mist in gaan, zoals een vermeende sterreporter bij de krant de Ware Tijd en een nieuwswebsite als Starnieuws. Laatstgenoemde blijft doorgaan met het onder andere plaatsen van foto’s waarin de webredactie het watermerk ‘NSS’ (Network Star Suriname, eigenaar van Starnieuws, ofwel Nita Ramcharan) erin plaatst. Al vaker heb ik hierop gewezen. Met het plaatsen van het watermerk ‘NSS’ doet de redactie het voorkomen alsof de betreffende foto gemaakt is door NSS ofwel Starnieuws en alsof de foto op een of andere manier eigendom zou zijn van Network Star Suriname, Starnieuws of Ramcharan.

Dit was gisteren weer eens het geval. Het is slechts een voorbeeld. Een voorbeeld uit velen:Maar, wat is de bron van dit artikel en wat is de bron van de foto, waarin het watermerk ‘NSS’ door de webredactie van Starnieuws is geplaatst?
Het Bestuurs Informatie Centrum - BIC - Saramacca. De foto is dus niet gemaakt door of eigendom van NSS, Network Star Suriname of Ramcharan, maar door het BIC Saramacca...... Waarom dan het NSS watermerk in de foto? Waarom geen bronvermelding?

Starnieuws, waar zowel de voorzitter (Wilfred Leeuwin) als vicevoorzitter (Edward Troon, echtgenoot van Nita Ramcharan) van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) werkzaam zijn - een vereniging en een voorzitter die oh zo fel gekant zijn tegen plagiaat en het niet vermelden van bronnen bij artikelen en foto's – blijkt nog steeds maling te hebben aan bronvermelding.

En deze website word oh zooo opgehemeld hier....... onbegrijpelijk, gelet op de inhoudelijk journalistieke kwaliteit. Het enige positieve van Starnieuws is, dat zij in staat is nieuws snel te brengen, maar dat heeft alles te maken met de positie van de website in het Surinaamse journalistieke veld, haar netwerk en het netwerk van de voorzitter en vicevoorzitter van de SVJ die op de redactie werkzaam zijn, en de vermeende ‘status’ van eigenaar Ramcharan. Maar, die positie en die netwerken garanderen absoluut geen journalistieke kwaliteit. Overigens leidt zogenoemd ‘breaking news’ snel tot foutieve, onjuiste, berichtgeving, omdat de redactie dat nieuws te snel wil brengen. Te vaak wordt gebruik gemaakt van anonieme bronnen, bronnen die weigeren met hun naam en toenaam vermeld te worden en van getuigen. Maar, hoe betrouwbaar is één bron, hoe betrouwbaar is één getuige? Hoe betrouwbaar is een bron die niet met zijn of haar naam vermeld wil worden?

Terug naar het artikel van gisteren op Starnieuws. Dit is de tekst van het oorspronkelijke bericht zoals dat door het Bestuurs Informatie Centrum Saramacca donderdag 20 juni geplaatst is op haar Facebookpagina met daarbij onder de door Starnieuws geplaatst ‘NSS’-foto:

‘Herdenking 168 jaar Hollandse boeren in Suriname.

De Districtscommissaris van Saramacca, de heer Aroenkoemar Ramdhani heeft samen met de vertegenwoordigers van Boerenorganisatie, onder leiding van mevr. Gummels Hanna vanmorgen 20 juni 2013 een krans gelegd bij de Monument van de Hollandse boeren te Groningen.

Mevr. Gummels zegt dat het een waargenoegen is om op deze dag de voorouders te herdenken. Ze zegt dat de Monument van de Hollandse boeren als eerste monument werd geplaatst op de monumenten plein van Groningen. Daarna zijn de andere monumenten geplaatst. Het is een monumenten plein geworden, waarbij bijkans alle bevolkingsgroepen zichtbaar zijn. Dit geeft duidelijk een beeld dat we in eenheid en verscheidenheid samen moeten werken aan de opbouw van ons geliefd land Suriname.

De Districtscommissaris van Saramacca zegt dat we hier zijn voor de herdenking van 168 jaar Hollandse boeren in Suriname. De eerste Hollandse boeren hebben toen te Groningen en wel op het plantage Voorzorg gevestigd. Wij zijn gezegend met een prachtig en gezegend land, vol opties en mogelijkheden ter bevordering van de welvaart en welzijn. Een land met vruchtbare grond, vol met natuurlijke hulpbronnen. Ons district is ook rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals; aardolie, hout, zand en schelpen, zoet water, vruchtbare grond. Een land met verschillende bevolkingsgroepen, die ondanks hun verschillende culturen en godsdiensten, in staat zijn om als broeders en zusters tezamen in vrede en harmonie te leven. Het is nu echt de tijd, gelet op het feit dat we nu een gecertificeerd district zijn, dat wij samen de ontwikkeling van dit district zelf ter hand moeten nemen.

De dc zegt verder dat het in de bedoeling ligt om het toerisme in Saramacca te bevorderen. Vooral plantage Voorzorg waar de voorouders van de Hollandse boeren woonachtig zijn geweest zal een heel belangrijke rol vervullen bij ons toerisme sector.

Totslot feliciteert hij de totale gemeenschap van Suriname, maar in het byzonder de Hollandse boeren met deze byzondere dag.’

Bij het artikel werd onder andere deze foto geplaatst, die door Starnieuws is geplaatst met een 'NSS'-watermerk erin verwerkt....:

 

Dat een nieuwswebsite als Starnieuws met regelmaat journalistieke normen schendt zal niet door een SVJ worden aangekaart, laat staan aangepakt. De reden moge duidelijk zijn. Maar, diezelfde SVJ windt zich wel in januari van dit jaar op over andere media die plagiaat plegen en verzuimen bronnen te vermelden. Na januari werd het echter stil en is de SVJ zwijgzaam gebleven over zaken als plagiaat en bronvermelding. Ik blijf met een stevige knipoog pleiten voor een presidentiële Commissie Ordening en Opschoning Journalistiek Sector.....<