maandag 25 mei 2020

NDP-kopstuk Abrahams gaat tekeer bij een stembureau in de Corantijnpolder

NDP gesommeerd tent op het terrein stembureau te verwijderen


'U bent het aan het filmen noh? U mag en u kunt het op Facebook zetten, maar jullie gaan hier niet komen doen wat jullie willen!' Dat zei een woedende Ramon Abrahams, NSP-kopstuk, die in de deur van een stembureau in de Corantijnpolder stond en weigerde zich te verwijderen.

Retitia Forster, regiocommandant Nickerie van het Korps Politie Suriname, bevestigt dit voorval maandagavond 24 mei2020, in de Ware Tijd, doch ontkent dat deze calamiteit tot het stopzetten van het stemmen heeft geleid.

'Het ging erom dat de NDP - net als alle andere partijen - was gesommeerd de tent op het terrein van het stembureau te verwijderen. Dat is volgens de instructies die wij hebben gehad. Politieke partijen mogen hun tenten op de bermen van de openbare weg neerzetten, maar niet op het terrein van de stembureaus', legt Forster uit.

Deze instructie viel niet in goede aarde bij Abrahams, die tekeer ging. 'Niet hij alleen en niet alleen op Wageningen heeft dit optreden van de politie voor problemen gezorgd. Het blijkt dat stembureaus zich niet overal hebben gehouden aan de instructies. De mensen vonden het dus niet eerlijk', aldus Forster.

Met tactvol optreden kon de politie in de Corantijnpolder ter plekke erger voorkomen. Volgens Forster was Abrahams eerder op de dag in een helikopter geland te Wageningen en hij heeft daarna zijn ronde gedaan in het district. Overigens, de regiocommandant zegt dat de politie het niet eenvoudig heeft gehad in Nickerie. 'We moesten optreden tegen burgers die elkaar provoceerden en partijen en personen die met luide muziek in de auto reden en ondanks de verboden toch propaganda maakten in het district.'

Forster geeft aan dat de politie zoveel mogelijk tactvol heeft opgetreden en vaak een beroep op mensen heeft gedaan zich rustig te houden.

'Verkiezingen zullen in de historie van Suriname de slechtste verkiezingen zijn ooit'

(Bron foto's: OAS/Twitter)
'VHP roept regering op om alle fraude gevallen onmiddellijk te onderzoeken'


In een vroeg stadium had VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi al gewaarschuwd voor fraude bij deze verkiezingen. 'En dat blijkt bewaarheid te worden. Deze verkiezingen zullen in de historie van Suriname de slechtste verkiezingen zijn die ooit in Suriname zijn gehouden. We roepen de regering op om erop toe te zien dat de verkiezingen een eerlijk en vlot verloop hebben en dat alle fraude gevallen onmiddellijk worden onderzocht.' 

In een maandagavond 25 mei 2020 uitgebrachte verklaring zegt de partij, dat haar Juridisch Monitorings Team en het Anti-Fraude Platform tegen drie uur in de middag ruim 54 voorvallen had genoteerd. Het is volgens de VHP niet uitgesloten, dat meerdere fraude gevallen zich zullen voordoen. De voorvallen zijn al voorgelegd aan het Onafhankelijk Kiesbureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken met het dringend verzoek voor correctie. De organisatie van internationale waarnemers zal schriftelijk worden geïnformeerd. Op diverse stembureaus is terstond bezwaar aangetekend.

De VHP noemt een aantal van de genoteerde gevallen:

- Verlate aanvang van de stemming bij sommige stembureaus.
- Het niet toelaten tot de stemming van houders van vervallen ID-kaarten.
- Het niet toestaan van bijstandsverlening aan kiezers die daadwerkelijk hulpbehoevend waren. 
- Het niet tellen en bekendmaken van de stembiljetten voor aanvang van de stemming.
- Het verwijderen van turvers van de politieke partijen met name van de VHP uit directe nabijheid van het stemlokaal.
- De informatie over een poging tot het bijdrukken van stembiljetten voor 10 stembureaus in het binnenland in de vooravond voor de verkiezingen. Doordat dit bevreemding wekte bij de drukker werd de opdracht ingetrokken.
- Stembiljetten op RR-niveau blijken verkeerd te zijn aangeleverd in diverse ressorten.
- Staking van het stemmingsproces nadat werd geconstateerd dat tientallen kiezers hun stem hebben uitgebracht op verkeerde RR-stembiljetten. De mededeling werd gedaan dat deze kiezers wederom terug moesten komen om opnieuw te stemmen.
- De kwaliteit van de rode potloden bij het inkleuren van de stembiljetten is van slechte kwaliteit, waardoor bevlekking van stembiljetten plaats kan vinden met als risico het van onwaarde verklaren van de stembiljetten; In sommige gevallen is zelfs gebruik gemaakt van wasco krijt.
- Kiezers die wel voorkwamen op de kiezerslijst van het stembureau, maar niet op de afschriften van de kiezerslijsten van de partijvertegenwoordigers.
- Bij Huize Ashiana werden de oproepingskaarten en ID-kaarten van de bewoners opgehaald door 1 persoon voor de stemming.
- Vertragingstactiek bij de stembureaus met betrekking tot de trage afhandeling van kiezers waardoor er lange rijen ontstaan.
- Het toelaten van 1 kiezer tot het stemmingsproces, terwijl er 3 stemhokken beschikbaar zijn. 
- Het niet hoorbaar oplezen van de gegevens van de kiezers. Deze klacht werd vanuit diverse stembureaus doorgemeld.
- Ongetekende stembiljetten en/of niet gestempelde stembiljetten verstrekt aan de kiezers waardoor deze ongeldig kunnen worden verklaard.
- Het voorkomen van kiezers op kiezerslijsten van 2 verschillende stembureaus.
- Vijf bussen vol Haïtianen zijn gestuurd naar Coronie onder begeleiding van militairen om aldaar te stemmen. 

De VHP doet een beroep op elke stemgerechtigde zich niet te laten ontmoedigen en ondanks deze perikelen te volharden in deze situatie. Wees alert en geduldig zodat u zich niet laat afhouden van het leveren van uw wezenlijke bijdrage. De overwinning ligt uiteindelijk in het uitbrengen van uw stem.'

Verdachte schietpartij bij OS Tammenga aangehouden

Schot gelost tijdens vechtpartij tussen twee mannen - Onschuldige vrouw door kogel geraakt


De man die een schot heeft gelost bij OS Tammenga aan de Asidonhopostraat is aangehouden en in verzekering gesteld, zo bevestigt Virgina Vreden, ressortcommandant van Uitvlugt vanavond, maandag 25 mei 2020, in de Ware Tijd. 

'Volgens de eerste berichten is er een vechtpartij tussen twee mannen uitgebroken. Op een gegeven moment rende een van hen met een houwer achter de andere man aan. Het is nog onduidelijk of de belaagde heeft geschoten. Maar, de kogel ketste af en raakte een vrouw aan de overkant van de school in haar heup', zegt Vreden.

De dader vluchtte te voet, maar kon korte tijd later door een medewerker van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) worden aangehouden. Het schietincident deed zich rond half vier voor. Het slachtoffer werd met een ambulance afgevoerd. 'Ze verkeert buiten levensgevaar', benadrukt Vreden.

Op het moment van het incident was er een enorme groep kiezers aanwezig die op hun beurt wachtten om te stemmen. Op OS Tammenga zijn de stembureaus 208 tot en met 212 ondergebracht. Vreden zegt, dat de verdachte zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan illegaal wapenbezit en zware mishandeling. Het vuurwapen is op de schutter gevonden en in beslag genomen.

De politie van Tammenga is nu op zoek naar getuigen en beeldmateriaal voor verder onderzoek.

Alle stembureaus open tot 21.00 uur

Door vele ongeregeld- heden besloten om stembureaus langer open te houden


Alle stembureaus blijven twee uur langer open. Officieel zouden de stembureaus om 19:00 uur sluiten, maar door de vele ongeregeldheden is besloten om de stembureaus langer open te houden. Het Onafhankelijk Kiesbureau heeft dat maandagavond 25 mei 2020 bevestigd tegenover Starnieuws. 

Eerder was al besloten om een stembureau op Blauwgrond tot 21:00 uur open te houden omdat 217 van de 535 kiezers op een verkeerd stembiljet hadden gestemd voor de ressortraad. De stemming op dat bureau werd op gegeven moment gestopt. Er moesten nieuwe stembiljetten worden gebracht.

Bij verschillende stembureaus staan daarenboven nog lange rijen. Er zijn ook klachten dat er te weinig stemhokjes worden gebruikt.

Ook elders in het land zijn verkeerde stembiljetten op verschillende stembureaus terecht gekomen. Het gaat voornamelijk om de stembiljetten voor ressortraadsleden.

Onder meer vanwege de coronamaatregelen, die voor vertraging zorgen bij sommige stembureaus en onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan is tot verruiming van de tijd besloten.

Op de stembureau's 18, 19 en 20 te Geyersvlijt was rond 19:00 uur de stemming al afgerond, maar ook dat blijven de stemlokalen tot 21:00 uur open.

Danielle Veira van het Covid-19 Managementteam zegt in de Ware Tijd, dat mensen zich niet volledig hebben gehouden aan de corona-regels. Handhaving was een 'grote uitdaging' en in de praktijk zijn problemen ondervonden.

Veira zegt, dat de tijd mede is verruimd om stembureaus de gelegenheid te geven fouten te corrigeren en de tijd die door de coronamaatregelen verloren is gegaan ten volle te laten uitwerken om burgers de gelegenheid te geven nog te gaan stemmen. Er hebben zich op enkele plaatsen schermutselingen voorgedaan, maar door kordaat optreden van de ordedienst en de politie hebben zich geen noemenswaardige geweldsexcessen voorgedaan.

De autoriteiten hebben alles nog onder controle, meent Veira. Op bepaalde plaatsen ging het er heftig aan toe tussen aanhangers van verschillende politieke partijen. Het schietincident op OS Tammenga ligt buiten de politieke sfeer, merkt Veira op.

Ze voegde eraan toe, dat het Managementteam bijeen is gekomen en zich heeft gebogen over de kwestie van de talrijke personen die ongecontroleerd de grens zijn overgekomen de afgelopen dagen. Momenteel wordt hierover een rapport opgesteld voor de president.

Vrouw beschoten buiten het stembureau OS Tammenga

Verdachte aangehouden - Aanleiding schietpartij onduidelijk


Waterkant.net bericht, dat maandagmiddag 25 mei 2020 rond kwart voor vier zich een schietincident heeft voorgedaan buiten het stembureau OS Tammenga aan de Asidonhopostraat. De politie van Uitvlugt trof een vrouw met een schotwond aan. 

Er zou een verdachte zijn aangehouden. Een ambulance werd ingeschakeld en het slachtoffer werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Manschappen van het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP) van het Korps Politie Suriname spoedden zich naar de locatie om assistentie te verlenen aan de politie van Uitvlugt.

Het is nog onbekend wat de reden van de schietpartij is.

Op Facebook gaat een geluidsfragment rond van een vrouw die zegt, dat er drie schoten gelost zijn te OS Tammenga en dat iedereen in rep en roer was.

Van Dijk-Silos, voorzitster Onafhankelijk Kiesbureau: 'Het is een chaos'

'In mijn 20-jarige carrière bij het OKB heb ik nog nooit zoveel ellende gezien'

'De telling vanavond wordt de moeilijkste op alle stembureaus met al de onrustige mensen'


'Het is een chaos. Bij elke verkiezing heb je vlekjes, maar deze zijn net een grote plas olie die zich uitspreidt in de zee', aldus de verontrustende conclusie van Jennifer van Dijk-Silos, voorzistter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), maandagmiddag 25 mei 2020 in de Ware Tijd. Vanaf de stemming om zeven uur maandagmorgen is begonnen, wordt het verkiezingsorgaan overspoeld door klachten. 

Ze moest er zelf toe overgaan om op enkele stembureaus in kieskring Paramaribo de stemming op te schorten. Aan kiezers van stembureau 8 en in de ressorten Pontbuiten en Tammenga zijn verkeerde stembiljetten voor ressortraadsleden (rr) verstrekt.

'Op stembureau 8 staan 535 kiezers geregistreerd. 217 Daarvan hebben fout gestemd. Dat is teveel om de stemming door te laten gaan.' In overleg met districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost is het stemmen op dit stembureau opgeschort. Daarnaast hebben in Pontbuiten kiezers gestemd voor ressortraadsleden van Flora. Ook daar is het stemmen opgeschort. Intussen zijn de correcte stembiljetten en nieuwe stembussen bezorgd op de stemlocaties.

Via hun partijen en de OKB live stream worden kiezers die hun burgerplicht al hadden vervuld, opgeroepen om opnieuw voor de rr-leden te stemmen. 'De eerder uitgebrachte stemmen worden ongeldig verklaard en mogen niet worden meegenomen bij de telling later in de avond. Elk ressort heeft namelijk zijn eigen rr-kandidaten.'

Ook in Matta en Cabendadorp, Para, heeft dit zich voorgedaan. Hier bleken  stembiljetten te zijn die voor Paramaribo waren bestemd.

'De telling vanavond wordt de moeilijkste op alle stembureaus, met al de onrustige mensen. De mensen van het OKB zullen er ook zijn, maar ze weten dat ze rustig moeten blijven. Ik hoop dat de politie alert is om in te springen om de orde te herstellen als dat moet.'

Van Dijk-Silos benadrukt dat de chaotische situatie precies de reden is waarom de verkiezingen door een onafhankelijke autoriteit moeten worden georganiseerd. 'In mijn twintigjarige carrière bij het OKB heb ik nog nooit zoveel ellende gezien.'

Sapoen (HVB): 'We hebben de zaadjes laten uitkiemen en vandaag is het eerste zaadje bezig te ontkiemen'

'Wanica heeft vandaag de historische eerste HVB-zetel binnen'


Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), is optimistisch over kansen voor de partij in Wanica. 'We hebben de zaadjes laten uitkiemen en vandaag is het eerste zaadje bezig te ontkiemen. Het ziet er hoopgevend uit', sprak hij journalisten toe, nadat hij vandaag, maandag 25 mei 2020, zijn stem heeft uitgebracht op de Johannes Vrolijkschool te Lelydorp, aldus de Ware Tijd.

Sapoen kwam onder muzikale begeleiding van een brassband het schoolterrein op met zijn partner en enkele partijaanhangers. Hij erkent dat het 'een ware politieke slagveld' is in Wanica, gelet op het 'politiek machtsvertoon', maar de partij laat zich niet uit het veld slaan.

De HVB laat zich leiden door de 'goede dingen' die zijn gebeurd de afgelopen bijna vijf jaar. Onder meer op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied, zegt Sapoen. Hij meent, dat de HVB de enige partij is die in staat is om verbindingen te leggen tussen onverzoenlijke krachten in het land.

'Ik ga ervan uit, en met mij vele duizenden Surinamers, dat Wanica vandaag de historische eerste HVB-zetel binnen heeft.'

Vicepresident Adhin: 'We moeten ons focussen op wat nu gebeurt en gaan stemmen'

'Het Surinaams volk hoeft niets te vrezen, kom gewoon en stem'


'We moeten ons focussen op wat nu gebeurt en gaan stemmen.' Hiermee roept volgens Starnieuws vicepresident Ashwin Adhin, de NDP-lijsttrekker van het district Wanica, degenen die nog niet zijn gaan stemmen, op om dit alsnog te doen en de juiste keus te maken. 

Onder begeleiding van zang, dans en wapperende NDP-vlaggen zijn Adhin en zijn echtgenote vanochtend, maandag 25 mei 2020, onthaald op het terrein van de Khargi Vishnudattschool in kiesdistrict 10. Zij hebben hun stem op stembureau 352 uitgebracht.

Adhin benadrukt dat ook de personen zonder een oproepingskaart kunnen stemmen, deze moeten wel hun identiteitskaart bij zich en die overleggen.

Op de vraag hoe hij zich ziet in een andere regeringsformatie, merkt Adhin op dat hij hier is om dienstbaar te zijn. 'Welke positie het ook is of functie, als ik maar een bijdrage kan leveren.'

Hoewel hij omringt is door NDP-aanhang, zegt hij dat de samenleving zich geen zorgen hoeft te maken over Covid-19. De regering is volgens Adhin alert en gaat er altijd van uit dat er een zekere mate van dreiging is. 'We hebben het geweldig gemanaged op dit moment. Het Surinaams volk hoeft niets te vrezen. Kom gewoon en stem.'

'We kunnen de huid van de beer niet verkopen, voor die geschoten is'

HVB-voorzitter Noersalim lijkt samenwerking met NDP niet uit te sluiten


'We kunnen de huid van de beer niet verkopen, voor die geschoten is', antwoordt de voorzitter van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), Mike Noersalim, op de vraag of zijn partij zal samenwerken met de Nationale Democratische Partij (NDP), zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 25 mei 2020. 

Hij benadrukt, dat de HVB zelfstandig aan de verkiezingen deelneemt. 'De HVB is volgens de laatste peilingen gegroeid met 1.650% en dat maakt ons de snelst groeiende partij. Als we dit omzetten in zetels, zitten we tussen de drie en vijf zetels', legt Noersalim uit. Dit wordt volgens hem ondersteund door het veldwerk en de eigen analyse van de partij.

Er wordt gemikt op de districten Paramaribo, Nickerie en Wanica. Samenwerken met andere partijen is volgens Noersalim nog niet aan de orde.

De politicus blikt tevreden terug op zijn ambtsperiode als minister van Binnenlandse Zaken. 'De regering heeft onder verschillende omstandigheden en uitdagingen haar best gedaan en de minister heeft zijn best gedaan.' Hij zegt verder, dat hij zich zal blijven inzetten voor jong ondernemerschap en onderwijs voor vroege schoolverlaters. 'Dit deed ik al voor de politiek en ik zal dat blijven doen.'

Ex-president Venetiaan: 'Ikhoop dat verkiezingsdag goed resultaat oplevert voor de NPS'

NPS-voorzitter Rusland verwacht meer dan tien parlementszetels in de wacht te slepen
 

Ex-president Ronald Venetiaan hoopt dat de verkiezingsdag 'een goed resultaat oplevert' voor zijn partij, de NPS. Hij merkte op, dat alleen het onderlinge afstand houden vanwege de coronasituatie voor wat problemen zorgde. De afstand van anderhalve tot twee meter werd niet door alle kiezers in acht genomen en van een strakke handhaving door de ordedienst was geen sprake. 

Venetiaans partijopvolger Gregory Rusland verwacht bij de verkiezingen meer dan tien parlementszetels in de wacht te slepen. Dat zei de voorzitter vanmorgen, maandag 25 mei 2020, inde Ware Tijd, toen hij zijn stem ging uitbrengen.

Volgens hem gaat het heel slecht in het land en is verandering van bestuur noodzakelijk. Rusland is voor zijn partij lijsttrekker in Paramaribo. De NPS deed het slecht bij de verkiezingen in 2015. In V7-verband kreeg de partij aanvankelijk slechts twee Assemblee-zetels.

Na het overlijden van VHP-aAsembleelid Shailendra Girjasing van Commewijne kwam Marlon Budike als derde NPS'er in het parlement.

Wanorde bij stembureau 581 in Klaaskreek - Voorzitter stembureau treedt niet op

(Bron foto: de Ware Tijd)
Orde op geen enkele manier gehandhaafd, niet door politie en ook niet door  ordedienst

Man in een rolstoel wachtte al vier uren om te mogen stemmen...


De Ware Tijd bericht vanochtend, maandag 25 mei 2020, dat het op stembureau 581 in Klaaskreek er behoorlijk wanordelijk aan toe gaat. Lange rijen van kiezers die hun stem willen uitbrengen. Er waren personen die al minimaal twee uren in de rij stonden. 

Een man met een lichamelijke beperking in een rolstoel wachtte al vier uren om zijn burgerplicht te vervullen, terwijl personen met een beperking en senioren burgers voorrang moeten krijgen als zij op een stembureau aankomen.

De orde wordt op geen enkele manier gehandhaafd, niet door de politie en ook niet door de ordedienst. Nog minder door de voorzitter van het stembureau. De ingang van het stemlokaal stond vol mensen. Aan weerszijden drongen kiezers om te kunnen stemmen.

'We weten niet wat er aan de hand is en waardoor het komt. Voor het eerst maken we dit zo mee', zei iemand in de rij. 'Dat ding is niet georganiseerd', aldus een andere persoon. Echter, ze geven wel toe dat ze nog niet aan de voorzitter van het stembureau hebben gevraagd wat de reden van het oponthoud precies is.

Verkeerde stembiljetten in zeker vier stembureaus

In stembureaus O.S. Tammenga en te Pontbuiten en twee stembureaus in Para
verkeerde biljetten

Toch vullen mensen verkeerde biljetten in..... 🤔🤣


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanmorgen, maandag 25 mei 2028, het stemmen op O.S. Tammenga even geschorst. Daar blijken 187 personen op een verkeerd stembiljet hun stem te hebben uitgebracht. De mensen worden opgeroepen om opnieuw te gaan stemmen. De juiste stembiljetten worden aangevoerd. 

Ook te Pontbuiten en op twee stembureaus in Para zijn verkeerde stembiljetten gebruikt bij het stemmen, zegt voorzitster Jennifer van Dijk-Silos van het Onafhamkelijk Kiesbureau, OKB, op Starnieuws.

Op O.S.Pontbuiten hebben 66 personen verkeerd gestemd. Het is al gelukt om die mensen te achterhalen. Zij mogen opnieuw stemmen op de ressortraadskandidaten. In Para zijn ook verkeerde stembiljetten aangetroffen. Daar hadden al vijftig personen op verkeerde biljetten gestemd. Zij zullen ook opnieuw in de gelegenheid worden gesteld om opnieuw te stemmen, zegt Van Dijk-Silos. Het gaat om een klein dorp, dus de mensen zijn makkelijk bereikbaar.

De OKB-voorzitster merkt op, dat de voorzitters van het hoofdstembureau en stembureaus geen blaam treft. Zij hebben de biljetten gevouwen gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

'Gelukkig is de fout ontdekt en kan deze hersteld worden', merkt Van Dijk-Silos op. Ook al hebben de mensen gestemd op die stembureaus, zij mogen met hun ID-kaart opnieuw stemmen, al is hun pink gekleurd anders gaan deze stemmen verloren.

Het is overigens opmerkelijk, op z'n zachtst gezegd, dat mensen hun stem hebben uitgebracht op verkeerde stembiljetten.... Hebben al die kiezers niet gelezen op wie ze stemmen?

Assemblee-voorzitster Geerlings-Simons houdt zich op de vlakte over herverkiezing Bouterse

'De regering heeft niet alles perfect gedaan, maar ze heeft wel haar best gedaan'

(Bron foto: Facebook/Geerlings-Simons)

Voorzitster Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee wil op de verkiezingsdag niet ingaan op kritiek over een eventuele herverkiezing van Desi Bouterse als president van Suriname. 

'Ik ga u eerlijk zeggen, laten we zien wat er gaat gebeuren 48 uren na de verkiezingen. Mijn ervaring is dat iedereen die vandaag A zegt, soms B, C en zelfs Z zegt na de uitslag. Dus laten we rustig wachten', zei Geerlings-Simons vanochtend, maandag 25 mei 2020, kort na haar stem te hebben uitgebracht op de Lager Beroepsonderwijsschool (voorheen LTS II) aan de Jagernath Lachmonstraat, aldus de Ware Tijd.

Kritische juridische experts blijven erbij, dat de huidige president zich vanwege zijn veroordeling voor de 8 Decembermoorden niet herkiesbaar zou mogen stellen wanneer het nieuw parlement een staatshoofd moet kiezen.Volgens hen blijft de veroordeling van kracht, totdat de rechter in hoger beroep anders beslist. Tot dan is slechts de uitvoerig van het vonnis opgeschort.

Geerlings-Simons heeft geen verwachtingen over de kansen van haar partij bij de stembusgang. 'Ik heb nooit verwachtingen. We kennen de omstandigheden. De regering heeft het verschrikkelijk moeilijk gehad door de crisis. Dit is altijd ontkend door de oppositie, die gedaan heeft alsof het zuiver de schuld is van de regering. Opposities hebben het makkelijk wanneer er een crisis is.'

Ondanks de moeilijkheden zegt ze te hebben gezien, dat de 'aanhang van de partij is gebleven'. Ze zegt verder, dat de regering een aantal wezenlijke dingen heeft vastgehouden, zoals 'sociale steun aan zwakkeren', het brengen van voorzieningen naar de binnenlandse gemeenschap - 'niet alleen tijdens de verkiezingen' - en het huisvestingsbeleid. 'Zodra het kon zijn ze weer begonnen met het bouwen van woningen in 2018.' 

Geerlings-Simons zegt ook, dat er zaken zijn gerealiseerd die niet direct merkbaar zijn, maar die vruchten op lang termijn zullen afwerpen, vanaf wetten ter versterking van het financieel systeem en de private sector, tot arbeidswetten zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof. 'De regering heeft niet alles perfect gedaan, maar ze heeft wel haar best gedaan', aldus de parlementsvoorzitster.

VHP-leider Santokhi houdt vast aan zijn verwachting 28 zetels te halen

Santokhi brengt stem uit in Johannes Vrolijkschool te Lelydorp


'Nog een paar uurtjes dan hebben we Suriname bevrijd', riep VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi vanochtend, maandag 25 mei 2020, op het terrein van de Johannes Vrolijkschool te Lelydorp.

Al ruim vòòr de opening van het stemlokaal hadden zich mensen verzameld bij zijn woning aan de Rooslaan, die zich op loopafstand van de Johannes Vrolijkschool bevindt.

Voor vertrek sprakt hij hen nog even toe. 'We gaan werken tot en met de laatste seconde en dat is tot de laatste stem.'Ook op de verkiezingsdag blijft Santokhi bij zijn verwachting om 28 zetels te halen. 'De campagnetoon blijft 28.' 

De zetelverwachting voor Wanica is minimaal vijf.

De media zijn niet toegelaten tot het stemlokaal om beelden vast te leggen, wat tegen de instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken in is, aldus de Ware Tijd.

Santokhi zei, aldus Starnieuws, dat de VHP een enorme organisatie op de been heeft gebracht om verschillende processen te volgen

'Er is een juridisch team om alle onregelmatigheden te bekijken en actie te ondernemen. Er is een anti-fraude team, in samenwerking met andere partijen. Diverse ploegen die zorgen voor vervoer van mensen die willen stemmen omdat er geen openbaar vervoer is. Een advocatenteam is stand bye om gelijk te handelen als er een kort geding aanhangig moet worden gemaakt. Er is veel ruis in de samenleving, die niet is weggemaakt door de regering.'

Vanavond bij de telling is volgens Santokhi extra alertheid nodig. Het is volgens de politieke leider belangrijk, dat waarnemers toegang krijgen tot het stembureau. Als mensen de biljetten niet goed kunnen zien, kunnen verkeerde namen opgeroepen worden, terwijl waarnemers zich concentreren op het turven. Om ervoor te zorgen, dat mensen niet vermoeid raken wordt de ploeg waarnemers van de politieke partijen 's avonds afgewisseld.

In elk geval is iedereen extra alert, zegt Santokhi.

Austal Vietnam lanceert eerste catamaran veerboot voor Trinidad &Tobago

Catamaran heeft capaciteit van 926 passagiers en 250 auto's

(Bron foto's: Austal)

Austal Limited heeft vandaag, maandag 25 mei 2020, aangekondigd dat Austal Vietnam met succes een 94 meter lange snelheidscatamaran voor de National Infrastructure Development Company (NIDCo) van Trinidad &Tobago, van de scheepswerf van het bedrijf in Vũng Tàu, heeft gelanceerd.

De veerboot voor passagiers èn voertuigen, bekend als APT James, is het eerste schip dat door Austal Vietnam is gebouwd in slechts 20 maanden, na de officiële opening van de scheepswerf in november 2018.

Het schip bevindt zich nu in de laatste fase vòòr levering aan NIDCo in de 2e helft van dit jaar.


Austal 'Chief Executive Officer' David Singleton zei, dat de succesvolle lancering van de ‘Auto Express 94’ catamaran een fantastische prestatie was voor Austal Vietnam, vooral tijdens de Covuf-19-pandemie, en welkom nieuws voor de mensen van Trinidad & Tobago.

'We konden niet blijer zijn met de prestaties van het 450-koppige Austal Vietnam-team, dat dit indrukwekkende nieuwe schip lanceerde, hun allereerste, in deze uitdagende tijd in de wereldgeschiedenis', zei Singleton. 'Tot hun grote eer en net als al onze scheepsbouwteams over de hele wereld, is het Austal Vietnam-team tijdens de Co Ch id-19-pandemie ijverig en effectief blijven werken om APT James te voltooien en te lanceren, terwijl het voldoet aan alle van toepassing zijnde richtlijnen voor gezondheid en veiligheid van de overheid.'


'Dit langverwachte en opwindende nieuwe schip voor NIDCo zal een zeer positief en onmiddellijk effect hebben op de zeebrug tussen de eilanden van Trinidad &Tobago door de algehele prestaties, betrouwbaarheid en belevingswaarde van deze essentiële veerdienst tussen eilanden te verbeteren', voegde hij eraan toe.

De Austal Auto Express 94 is een geheel nieuw aluminium catamaranontwerp, met een capaciteit van 926 passagiers en 250 auto's, met snelheden tot 37,5 knopen. Het schip zal beschikken over het allernieuwste op het gebied van 'smart ship'-technologie van Austal, inclusief een geavanceerd Motion Control-systeem, om passagiers en bemanning een comfortabelere en stabielere rit te bieden.

De lancering, die gedurende 5 dagen plaatsvond, omvatte het uitrollen van het schip op een zelfrijdende modulaire transporter (SPMT) van de Vũng Tàu-scheepswerf van Austal Vietnam op een binnenschip, dat vervolgens de Saigon-rivier werd opgesleept naar Ho Chi Minh City , waar het schip via een drijvend dok in het water is gelaten. Het schip werd vervolgens teruggesleept naar Vũng Tàu, waar het schip in de tweede helft van 2020 langszij zal worden gehouden voor definitieve interne uitrusting onder geplande oplevering.

Austal Vietnam is al begonnen met de bouw van het volgende project van de scheepswerf, een nieuwe 41 meter hoge speed catamaran ferry voor SGTM van Mauritius, aangekondigd in januari 2020.

(Suriname Mirror/Austal/Twitter)

Districtscommissaris Jurel van Para tevreden over voorbereiding verkiezingsdag

'Er is een groeps-app met alle stembureau- voorzitters voor vlotte samenwerking'


De voorzitter van het hoofdstembureau Para, districtscommissaris Armand Jurel, zegt op Starnieuws, dat de voorzitters van alle vijf bestuursressorten vanochtend, maandag 25 mei 2020, op tijd waren. Gelet op de goede voorbereiding is de opstart vlot gegaan, zegt Jurel. 

Het district heeft 18.262 stemgerechtigden en er kunnen drie zetels binnengehaald worden. Jurel vertelt, dat de focal points die belast waren met de bestuurlijke taken, zich enorm ingezet hebben. Het district Para heeft 32 stembureaus. Volgens Jurel zijn deze gecontroleerd en binnen tien dagen waren ze, indien nodig gerenoveerd, de erven zijn opgehoogd en geëgaliseerd, sanitaire voorzieningen en lichtpunten zijn in orde gemaakt.

'Er is een groeps-app met alle stembureauvoorzitters voor een vlotte samenwerking. Materiaal ter preventie van het Covid-19-virus en de stemkisten zijn reeds gistermiddag in het bijzijn van het OKB (Onafhankelijk Kiesbureau), politie, de voorzitters en andere gecontroleerd.'

'We hebben aan alle politieke partijen gevraagd om geen tenten op te zetten bij de verschillende stembureaus. Stel dat we elke partij moeten accommoderen en de mensen zullen propaganda maken, dan kan dit heel storend werken voor het personeel van het stembureau daar. Ook de Covid-19- regels moeten in acht genomen hebben. De propagandisten mogen zich wel op straat en op de bermen begeven', deelt Jurel mee.

Marvin Moesan, coördinator van het Burger Informatie Centrum van Para, zegt dat twaalf partijen op de stembiljetten van Para pronken en die zijn BEP, DOE, HVB, VVD, A20, PRO, ABOP, SPA, DA’91, VHP, NPS en de NDP.

Moesan merkt op, dat vijf dorpen - Pikin Saron, Mata, Cabenda dorp, Powakka en Redi Doti- in het district verafgelegen zijn. Die zijn als eerste afgehandeld. Het dorp Bigi Poika ligt het verst en het materiaal is sedert gistermiddag opgestuurd, vertelt Moesan.

'Gisteren hebben we proef gedraaid waarbij de verschillende voorzitters van de stembureaus hun kisten mochten controleren, zodat er vandaag geen vertraging zou optreden', aldus Moesan.

Het regent klachten over de gang van zaken bij stembureaus

Geen uniforme maatregelen bij stemlocaties

- Ene stembureau staat aanwezigheid tenten politieke partijen toe, anderen niet
- Ene stembureau laat journalisten wel beelden schieten, anderen niet...


Volgens Starnieuws vanochtend, maandag 25 mei 2020, regent het klachten over de gang van zaken bij stembureaus. Er zijn stembureauvoorzitters die niet willen dat er foto's/video's gemaakt worden door de media. Anderen geven wel de gelegenheid. Waar de president gestemd heeft, mochten journalisten zelfs naar binnen. 

Tent NDP op terrein stembureau 513 in Tamanredjo.
Politieke partijen klagen erover, dat hun tenten verwijderd moesten worden van het terrein, maar op andere stembureaus wordt er niet opgetreden.

Kiezers klagen ook, dat het kleuren van de rondjes op de stembiljetten moeilijk gaat.

Op Tamanredjo, stembureau 513, zijn de tenten van de politieke partijen buiten, alleen die van de NDP is binnen. 'Dit kan echt niet', zegt lijsttrekker van de Pertjajah Luhur, Ingrid Karta-Bink. Zij heeft districtscommissaris Ajaikoemar Kali gebeld en aangegeven dat dit niet kan.

Ook de NPS klaagt erover, dat van te voren niet was doorgegeven dat er geen tenten op de terreinen mochten worden opgezet.

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, op uitdrukkelijke vragen van een journalist tijdens een persconferentie afgelopen week, heeft gezegd dat er zelfs foto's in het stemlokaal gemaakt mogen worden. Alleen moest de social distance in acht worden genomen.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken verwees Starnieuws over klachten uit het veld naar de directeur die belast is met de verkiezingsorganisatie.

President Bouterse en First Lady brengen stem uit in stembureau 1, OS Clevia

(Bron foto: Facebook)
'De soevereine wil van het volk wordt tot uitdrukking gebracht met verkiezingen'


President Desi Bouterse en de First Lady hebben vanochtend vroeg, maandag 25 mei 2020, hun stem al uitgebracht op stembureau 1, OS Clevia. Tegen aanwezige journalisten zei Bouterse, dat het een belangrijk moment is Suriname. 'Met de verkiezingen wordt een periode afgesloten en een nieuwe ingeluid. De soevereine wil van het volk wordt tot uitdrukking gebracht met de verkiezingen.'


Zoals bij elke kiezer werden de gegevens van de president en zijn echtgenote opgelezen. Nadat hun handen ontsmet waren, werd een pink gekleurd met blauwe inkt. Daarna kregen zij de twee stembiljetten overhandigd, één voor De Nationale Assemblee en één voor de ressortraden.

Na het stemmen grapte de president, dat hij op PRO had gestemd, omdat 'ik pro alles ben'. Bouterse is lijsttrekker van de NDP in Paramaribo. Nu hij gestemd heeft, zal Bouterse, die ook voorzitter is van de NDP, het veld intrekken. Hij zal de mensen aanmoedigen en vragen dat alles rustig blijft en 'dat we een goede dag zullen hebben'.


Chinese artsen aangekomen in Peru ter versterking strijd tegen Covid-19

Vier medici Nanfang-ziekenhuis, Guangdong, verblijven 10 dagen in Peru

(Bron foto's: Andina/Jhonel Rodríguez)

Chinese artsen zijn zaterdagavond 23 mei 2020 aangekomen in Peru met als doel de strijd tegen de pandemie veroorzaakt door Covid-19 in de Zuid-Amerikaanse natie te versterken. 

Bij aankomst op Air Group No. 8 van Callao zaterdagavond werden de vier professionals van het Nanfang-ziekenhuis in de provincie Guangdong ontvangen door de minister van Volksgezondheid Victor Zamora en de Chinese ambassadeur in Peru Liang Yu.

Tijdens hun tiendaags verblijf bezoeken experts het Centro de Atención y Aislamiento Temporal in Villa Panamericana en het Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves), vergezeld door een Chinese diplomaat en een tolk.

'(…) Ze brengen ervaring en kennis mee. Bovendien zullen ze tien dagen lang samenwerken met onze professionals (infectologen en intensivisten) van verschillende gezondheidsinstellingen, als onderdeel van een wereldwijde inspanning om de epidemie te bestrijden', zei minister Zamora.


Naast deze bijdrage van de Volksrepubliek China, voegde hij eraan toe, heeft Peru een belangrijke donatie ontvangen om de intensivecareafdelingen en persoonlijke beschermingsmiddelen te versterken.

'In het geval van China is er een uitgebreide ondersteuning, inclusief kennis, teams en gezamenlijke inspanningen', zei het kabinetslid. Van zijn kant merkte de Chinese ambassadeur op dat dit bezoek van artsen de sterke banden tussen de twee landen weerspiegelt.


(Suriname Mirror/Andina/Xinhua/Twitter)

Covid-19 verspreidt zich onder inheemsen in Amazonegebied

Covid-19 op weg naar geïsoleerde inheemse dorpen...


Terwijl de pandemie van het coronavirus zich in Brazilië verspreidt, krijgen de inheemse gemeenschappen een onevenredig harde klap te verduren. Aangezien het aantal gevallen van het coronavirus in Brazilië boven de 340.000 uitkomt, bedreigt het ook kwetsbare inheemse gemeenschappen in het Amazonegebied. 

De staat heeft een van de hoogste infectiepercentages in het land en lijdt ook aan slechte gezondheidszorg.

En nu verspreidt Covid-19 zich daar naar geïsoleerde dorpen.

Katia Lopez-Hodayan van Al Jazeera doet verslag:


(Suriname Mirror/Al Jazeera/YouTube)

CBCS Curaçao: Spoedig lijst maken van concreet geïdentificeerde afvloeiingen

Per instelling met afvloeiing beoogde bezuinigings- percentage op lijst


Binnen een maand een lijst opstellen van concreet geïdentificeerde afvloeiingen - dus met de namen van de af te vloeien overheidspersoneelsleden - die per 1 juli 2020 ingaan. Met daarbij per instelling het met die afvloeiing beoogde bezuinigingspercentage, bijvoorbeeld 12,5 procent, dat structureel moet kunnen worden gerealiseerd. Dat is een voorstel van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 25 mei 2020. 

Dit staat te lezen in de niet officieel gepubliceerde ‘Doorberekening van de macroeconomische effecten van de tweede tranche liquiditeitssteun’ van Nederland.

Op 13 mei heeft de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een advies uitgebracht aan de Rijksministerraad (RMR) inzake de tweede tranche liquiditeitssteun voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In het advies van staatssecretaris Raymond Knops wordt de liquiditeitssteun gebonden aan een aantal voorwaarden, waaronder een loonkorting op de arbeidsvoorwaarden van ministers en Statenleden van 25 procent per 1 juli, maar ook dat voor 12,5 procent gekort moet worden op de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel, het personeel van overheidsbedrijven en het personeel van de door de overheid gesubsidieerde instellingen.

De Centrale Bank CBCS meent dat ‘ook ten tijde van een crisis geopteerd moet worden voor duurzame oplossingen’. Zo heeft de regering van Curaçao aangekondigd voornemens te zijn het overheidsapparaat te verkleinen.

CBCS: 'Dat is vanuit economisch oogpunt een betere strategie. Die focust namelijk op het verhogen van de productiviteit en behoort een duurzaam karakter te hebben.'

Kunstenaar Giovani Zanolino (34) begint eigen galerie op Pietermaai

(Bron foto: Sinchi Foundation)
In het pand komt onder meer een galerie voor hedendaagse kunst


Kunstenaar Giovani Zanolino (34), die in de voetsporen is getreden van zijn vader Philippe Zanolino, gaat een eigen galerie beginnen op Pietermaai. Daarvoor wordt op dit moment een pand opgeknapt met financiële steun van de oprichter van een groot Nederlands bedrijf waarmee Zanolino voor een opdracht in contact kwam en waarmee hij bevriend is geraakt. Het gaat om een wat Zanolino ‘Angel investor’ noemt. Dit meldt vandaag, maandag 25 mei 2020, het Antilliaans Dagblad.

De investering is in de vorm van een lening die de kunstenaar flexibel kan terugbetalen. In het pand komt een galerie voor hedendaagse kunst, maar ook de woning van Zanolino, het bedrijf van zijn aanstaande (ze gaan eerdaags trouwen), verzekeringsbroker Avidi Insurances en twee appartementen die verhuurd kunnen worden, op den duur mogelijk aan ‘artists in recidence’.

'Ik beschouw het als een buitenkans, waar ik als kunstenaar nooit van had kunnen dromen', aldus Zanolino. Het pand is gekocht van een zakelijke relatie.

'De galerie is een platform voor mijn vader en voor mijzelf en moet ook het thuis worden van lokale artiesten en vooral jongeren en nieuw opkomende kunstenaars. Het pand moet de Curaçaose kunst promoten, onze unieke en multiculturele creativiteit en kan ook de toeristische sector aantrekken.'

'Werknemersbijdrage afhankelijk van de verwachte omzetderving' - Curaçao

Bij gebruikmaking NOW-regeling voor behoud banen 


Ondernemingen die in de maand mei gebruikmaken van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) zijn verplicht een bijdrage van 20 procent te vragen van de brutoloonsom waarover de subsidie wordt berekend. 'Dit betekent dat de werknemersbijdrage afhankelijk is van de verwachte omzetderving, zegt voorzitter Daisy Tyrol-Carolus van de Commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao vandaag, maandag 25 mei 2020, in het Antilliaans Dagblad

'Bij 100 procent omzetverlies is de werknemersbijdrage 20 procent, maar bij 50 procent omzetderving is de werknemersbijdrage 10 procent.' Het is belangrijk om te benadrukken, dat de werknemersbijdrage de vorm kan hebben van tijdelijke loonsverlaging, maar ook kan worden ingevuld door het laten vervallen van vakantiedagen, vakantiegeld of andere emolumenten.

'Het laten vervallen van vier vakantiedagen in een maand staat gelijk aan de vereiste 20 procent bijdrage.' In april gold nog de 80/20-regel; dat wil zeggen dat het bedrijf met meer dan 25 procent omzetverlies een aanvraag kon doen voor maximaal 80 procent loonsubsidie van de overheid en de rest moest gedragen worden door de werkgever. Nu is in verband met de geldlening van Nederland de 60/20/20-regel als conditie gesteld. Dat wil zeggen, dat de loonsubsidie van de overheid met Nederlandse financiering verlaagd wordt van eerst 80 naar nog maar maximaal 60 procent; en dat de werkgever en werknemer ieder 20 procent (samen de resterende 40 procent) opbrengen.

Overigens geldt óók een hogere eis van minimaal 40 procent minder omzet in de maand mei. Tyrol-Carolus zegt dat die 20 procent bijdrage van de werknemer een eis is van Nederland die is overgenomen door de regering van Curaçao.

Het College financieel toezicht (Cft), dat de Rijksministerraad (RMR) in verband met de honderden miljoenen guldens aan liquiditeitssteun aan Curaçao adviseert, wilde eigenlijk al vanaf de eerste tranche in de maand april een aandeel van de werknemers. 'We hebben geprobeerd dat anders in te vullen, maar daar waren ze niet blij mee', aldus de commissievoorzitter.

Minister Chotkan stopt uitzending Apintie tv-programma To The Point

'Kijkers zouden door het programma beïnvloed kunnen worden'


Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie Vijay Chotan heeft gisteravond het Apintie tv-programma To The Point laten stopzetten. Kijkers die het bekende programma volgden, kregen een kwartier na aanvang van het programma ineens een zwart scherm met tekst in beeld, die luidde: ‘In opdracht van minister Chotkan van OWT&C wordt dit programma stopgezet'.


Waterkant.net bericht vanochtend, 25 mei 2020, dat het programma ging over de uitleg van de laatst gehouden IDOS-peiling. Daarin kwam de regeringspartij NDP, tevens de partij van Vijay Chotkan, slecht uit de bus. Volgens het ministerie zouden kijkers door het programma beïnvloed kunnen worden.

Het is bekend, dat politieke partijen deze dagen geen propaganda meer mogen voeren en dat de overheid hiertegen optreedt.

Apintie is echter geen politieke partij en het programma is geen propaganda, maar een nieuws- en actualiteitenprogramma en berichtte over een peiling. Toch heeft Apintie gehoor gegeven aan de eis van de minister, anders zou de vergunning in gevaar komen, zo werd althans tegen de omroep gezegd.

De Ware Tijd vindt het frappant, dat in 2015 de uitzending van 'To the Point', dat ook daags vóór de verkiezingen werd uitgezonden, niet door de autoriteiten werd gestopt. In dat programma werd eveneens een IDOS-opiniepeiling behandeld. Maar, die was gunstig voor de NDP, want voorspeld werd dat de regeringspartij 27 zetels zou behalen. 'Wat vanavond in 'To the Point' werd besproken kan niet gekwalificeerd worden als politieke propaganda', stelt een jurist.

Eerder op de dag werd op kanaal 10.3 nog een verkiezingsspotje van de Pertjajah Luhur uitgezonden. De politie werd erop afgestuurd, maar toen de agenten bij de studio arriveerden bleek intern al de instructie te zijn gegeven dat het reclamefilmpje niet meer mocht worden uitgezonden. Op andere televisie- en radiozenders werden gisteren nog politiek getinte uitzendingen of interviews afgedraaid, ook bij ABC TV.
 
In het half acht journaal van staatszender STVS werden verschillende ministers, die in partijtenue waren gestoken, geïnterviewd en gaven aan wat de regering de afgelopen jaren heeft gepresteerd en de NDP daarom weer in het machtscentrum moet komen.
Ook het aan de NDP gelieerde Purple TV zond gisteren nog een videoproductie uit waarin de verworvenheden van de partij werden gepresenteerd. Een programma op dezelfde zender waarin NDP-sympathisant Roy de Miranda aan het woord was, werd op instructie van het Kabinet van de President onmiddellijk gestaakt.

Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) stelt informatie- en klachtencentrum open

Centrum bereikbaar voor klachten op verkiezingsdag


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft maandag 25 mei 2020, zoals bij elke verkiezing, een informatie- en klachtencentrum. Bij de afgelopen verkiezingen heeft dit centrum bewezen zeer nuttig te zijn, stelt het OKB, aldus Starnieuws. 

Eenieder kan telefonisch en via live stream bij dit centrum terecht met klachten als er calamiteiten en onregelmatigheden geconstateerd worden bij het stemmen en het tellen. Ook de calamiteiten en onregelmatigheden die buiten de stemlocaties plaatsvinden, kunnen ook doorgegeven worden.

Dit centrum wordt bemenst door zes medewerkers die de intake doen en tien ondersteuners die de klachten behandelen. De ondersteuners moeten gezien worden als een verlengstuk van voorzistter Jennifer van Dijk-Silos, die dit centrum coördineert. Alle klachten worden heel serieus behandeld en afgehandeld.

Het centrum heeft ook auto's ter beschikking zodat, indien het nodig is, ondersteuners naar de plek van de calamiteiten kunnen uitrijden om zodoende eerste hand informatie te krijgen. Het OKB zal bij deze verkiezing ook via de website live te volgen zijn. Via de website kan een YouTube stream worden gevolgd die in realtime de werkzaamheden vanuit het centrum zullen weergeven. Deze stream zal op 25 mei om 9.00 uur van start gaan en zal continue te volgen zijn tot 24.00 uur. De site (www.okb.sr) is vanaf maandag online.

Verder is het centrum vanaf zeven uur 's ochtends open totdat het laatste stembureau bij het hoofdstembureau binnen is. Het OKB is te bereiken op het nummer 493101.