maandag 9 oktober 2017

Stichting Royal Fiiman Paansu wil rijke marroncultuur wereldkundig maken

RFP streeft naar bevordering duurzame ontwikkeling van marrongemeenschappen


De marrons/Fiiman Paansu, vieren sinds 1974 Dag der Marrons om de onvergetelijke strijd voor vrijheid te gedenken. Vandaag zijn er tal van organisaties die op diverse gebieden werken om de achterstand waarmee de marrons kampen weg te maken. 

Stichting Royal Fiiman Paansu (RFP) heeft zich onlangs ook toegevoegd in dat rijtje om duurzame ontwikkeling van marrongemeenschappen te helpen bevorderen. RFP gaat voor een gemeenschappelijk belang van de marrongemeenschap, ontwikkeling van het binnenland op het gebied van onderwijs, adequate gezondheidszorg en duurzame nutsvoorzieningen. 

Ook zijn wij als organisatie bereid onze rijke cultuur in alle facetten te onderzoeken, documenteren, aantrekkelijker en wereldkundig te maken. Dit is noodzakelijk, omdat wij geloven dat het een bron van inkomsten kan betekenen op het gebied van toerisme voor ons geliefd land Suriname. 

Ondanks het bewust politiseren van de denkwijze van de marrons, maakt de gemeenschap de afgelopen jaren een ongekende metamorfose door, doordat er een platform is gecreëerd en mede hierdoor bepaalde interculturele aspecten geaccepteerd zijn binnen de Surinaamse gemeenschap.

De laatste tijd hebben we een nieuwe trend geconstateerd en dat is dat de naam 'Fiiman Paansu' veelvuldig wordt gebruikt. Fiiman Paansu is een aanduiding voor nakomelingen van strijdlustige vrijheidsstrijders die zich hebben onttrokken van de barbaarse juk der slavernij. Royal Fiiman Paansu wil alles in het werk stellen om alle gestelde doelen te realiseren voor de doelgroepen samen met andere organisaties die marrons/Fiiman Paansu vertegenwoordigen op basis van gelijke doelstellingen. 

Wij wensen de totale Surinaamse gemeenschap een prettige dag der Marrons/Fiiman Dey toe. 

Bryan Patra 
Voorzitter Stichting Royal Fiiman Paansu

Arubaans politica Evelyn Wever-Croes: 'Er zijn hier al duizenden Venezolaanse vluchtelingen'

Wever-Croes wil afspraken met andere eilanden en Nederland over opvang Venezolaanse vluchtingen


'Er zijn hier al duizenden Venezolaanse vluchtelingen.' Dat zegt Evelyn Wever-Croes, leidster van de Arubaanse politieke partij MEP en de beoogde nieuwe premier van Aruba, vandaag, maandag 9 oktober 2017, tegenover Caribisch Netwerk/NTR.

Eenmaal in de regering wil ze afspraken maken met de andere eilanden en ook Nederland voor de opvang van Venezolaanse vluchtingen.

'We hebben altijd gezegd dat we graag iets goeds willen opzetten, zodat als een Venezolaanse vluchteling aankomt, dat hij meteen wordt geregistreerd, tijdelijk wordt opgevangen, en daarna wordt overgebracht naar een ander eiland. Daarvoor moeten we afspraken maken met de andere eilanden die misschien meer ruimte hebben. Zoals Bonaire.'


Als oppositieleidster heeft zij in interparlementair verband lange tijd voor Nederlandse hulp gepleit. Nederland zei volgens haar ja, maar de Arubaanse regering moest daar een oproep voor doen, niet het Arubaanse parlement, was het antwoord dat zij toen kreeg. 'Dat was altijd een spanningsveld. Maar, als het gaat om Venezolaanse vluchtelingen, moet je een strakke regeling moet hebben: hier tijdelijk opvangen en registreren, vervolgens naar een andere plek overbrengen. Want Aruba kan niet veel meer mensen aan.'

Demissionair minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) maakte vorige week bekend, dat er geen visumplicht komt voor Venezolanen die Aruba, Curaçao en Bonaire binnen willen komen. Ook niet als de situatie in het land nog verder verslechtert.

Of de andere eilanden bereid zijn om vluchtelingen van elkaar op te vangen, daarop zegt Wever-Croes: 'Als ik kijk naar de orkaan op Sint-Maarten, zie ik hoe mensen uit Aruba, en vooral Curaçao, hebben geholpen. Ik vind dat mooi om te zien. Dat laat ook zien, dat wij toekomst hebben als de Nederlandse eilanden in de Caribische zee. Als we meer contact en overleg hebben, kunnen we meer bereiken.'

De meeste Venezolanen komen via de luchthaven binnen, zeggen Arubaanse inmigratieautoriteiten, en blijven dan hangen. Tot op heden hebben zij geen cijfers van deze achterblijvers vrijgegeven.

EU bekrachtigt akkoord biologische handel met Chili

In Europa erkende biologische producten worden toegankelijk op Chileense markten en andersom

 
De Europese landbouwministers hebben een handelsakkoord met Chili bekrachtigd, over biologische producten. Chili en de Europese Unie gaan elkaars regels en controlesystemen voor biologische productie erkennen, zo bericht Boerderij.nl maandag 9 oktober 2017. 

Tussen Chili en de EU was al in maart van dit jaar een akkoord gesloten.

Met dit akkoord worden in Europa erkende biologische producten toegankelijk op de Chileense markt en Chileense biologische producten op de Europese markt.

De overeenkomst voorziet tevens in een regeling voor samenwerking, informatie-uitwisseling en geschillenbeslechting op het gebied van biologische handel.http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/09-eu-chile-greement-organic-products/

EU-Chile agreement on trade in organic products confirmed

  • 09/10/2017  10:40  Press release  555/17  Agriculture

On 9 October 2017 the Council adopted a decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the Republic of Chile on trade in organic products.
The new rules will be based on the principle of mutual recognition between the EU and Chile of the equivalence of their respective rules and control systems as regards organic production.
The agreement, the aim of which is to encourage trade in organic products and thereby give a boost to the development of the organic sector in the EU, also provides for a system of co-operation, exchange of information and dispute settlement in organic trade.

Background and next steps

On 6 March 2017 the Council adopted a decision on the signing of the EU-Chile agreement (see previous press release).
The agreement will enter into force three months following the final notification of the completion of the necessary internal procedures by each contacting party.

Asfaltering weggedeelte kruising Meursweg/Afobakaweg tot de Suralco Aluminia Road start

Zwaar verkeer verboden tijdens uitvoering Dalian 4 project te Paranam


CGN Nuclear Technology Development Co. Ltd. (voorheen Dalian International Cooperation (Group) Holdings Ltd.) start woensdag met de asfaltering van het weggedeelte kruising Meursweg/Afobakaweg tot de Suralco Aluminia Road (Suralco smelterij). Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het 'Suriname National Infrasttructure Projects' (Dalian IV-project).

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) start met de rehabilitatie van dit gedeelte, omdat het in zeer slechte staat verkeert.
De werkzaamheden van dit gedeelte zullen vier maanden duren en vinden plaats in de avonduren tot in de vroege ochtend. Alleen personenauto’s worden ‘s avonds toegestaan om gebruik te maken van de Suralco Haulpak road en de bypass road op de linkerberm van de Afobakaweg.

Personenvoertuigen, vrachtwagens en ander zwaarbeladen trucks mogen overdag normaal rijden over de Afobakaweg, maar het is verboden voor het zwaar verkeer om ‘s avonds tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de voorgenoemde alternatieve route.

De ceremoniële handelingen bij het startsein van het project woensdag zullen worden verricht door president Desi Bouterse en minister Jerry Miranda van OWT en C, te Paranam (hoek Afobakaweg / Weg naar Kaaimangrasi ). De werkzaamheden van het Dalian 4 project zullen voor een groot deel in Para geschieden. Hiermee wordt duurzaam geïnvesteerd in de ontwikkeling van de infrastructuur in het district. (Bron foto: Ronald Hanenberg)

Schade door rukwinden in westen Nickerie, voornamelijk aan een pelmolen en woningen

Pelmoleneigenaar Perkash Rachi verbaasd over de kracht van het natuurgeweld


Hevige rukwinden, gepaard met forse regenbuien hebben zaterdag, aldus maandag 9 oktober 2017, de Ware Tijd, 'enorme' schade aangericht in het westen van Nickerie, voornamelijk aan een pelmolen en woningen. Van de pelmolen Rachi en van enkele huizen werd het dak weggerukt. Omdat losgeraakt materiaal op elektriciteitskabels terechtkwam viel de stroom enige tijd uit. 

Burgers schoten getroffen families te hulp en ook de brandweer, politie, de NV Energiebedrijven Suriname en de bestuursdienst traden op.

Pelmoleneigenaar Perkash Rachi zegt, dat omdat het dak van het bedrijf is weggerukt, zeshonderd balen gedroogde padie en een hoeveelheid natte padie waterschade opliepen. De droge padie zal het drogingsproces opnieuw moeten ondergaan.

De ondernemer stond verbaasd van de kracht van het natuurgeweld. 'We hebben alles meegemaakt en gezien hoe een groot deel van het dak van onze molen wegvloog en terecht kwam op het wegdek.' Hij kan niet begrijpen hoe een houtenbalk van 8 bij 8 duim in stukken brak. 'Het is werk van de natuur waartegen de mens niks kan doen.' Inmiddels is de schade aan het dak hersteld.

Ook de pelmolen van ondernemer Imro Manglie liep schade op aan het dak, dat ook al is hersteld. Veel woningen, waarvan het dak al dan niet geheel was weggerukt, zijn weer in orde, maar niet alle schade is hersteld.

Korpsleiding KPS brengt werkbezoek aan Gendarmerie in Frans-Guyana

Werkbezoek bedoeld om vriendschapsbanden tussen korpsen en medewerk(st)ers te versterken

(Bron foto: KPS)

Commissaris Antonio Chin, waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), heeft op 5 en 6 oktober een werkbezoek gebracht aan de Gendarmerie in Frans-Guyana. Hij heeft kennis gemaakt met de commandeur van de Gendarmerie, generaal Patrick Valentini. Hij nodigde de commissaris daarbij uit om samen met hem de troepen de inspecteren, zo bericht het korps vandaag, maandag 9 oktober 2017. 

Tijdens het werkbezoek is overleg geweest met de generaal en zijn staf. Daarbij is onder meer wederzijds informatie uitgewisseld over de structuur van het KPS en de Gendarmerie.

Dit werkbezoek van het KPS, dat eind 2016 door de voormalige korpschef is geïnitieerd, is bedoeld om de vriendschapsbanden tussen beide korpsen en hun medewerk(st)ers te versterken. Medewerk(st)ers van beide korpsen hebben presentaties verzorgd.

Daarnaast heeft een speciale eenheid van de Gendarmerie diverse demonstraties verzorgd, waarbij de nadruk werd gelegd op onder meer de paraatheid.

Generaal Valentini is ingenomen met het werkbezoek van de waarnemend korpschef en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking, aldus het korps.

De delegatie van het KPS bestond verder uit regiocommandant Oost commissaris Darnie Stolk, het hoofd Speciale Diensten, hoofdinspecteur Alimoedien Nasrullah, gewestelijk politiecommandant regio Oost hoofd inspecteur Iwan Accord, het waarnemend hoofd Internationale Betrekkingen, inspecteur Bryan Isaacs, het waarnemend hoofd korpsstaf, inspecteur Rishi Akkal, het waarnemend hoofd Public Relations, inspecteur Cherida Dragman, beveiliging van de korpschef agent Steven Pas en productiemedewerker Public Relations Gerley Baarn.

Hervormings- en Vernieuwings Beweging gaat over in een politieke partij

'Partij die niet de coalitie of oppositie zal aanhangen, maar het verschil zal uitmaken in het politieke landschap'


De Hervormings- en Vernieuwings Beweging (HVB), die was ontstaan om vernieuwingen binnen de Pertjah Luhur (PL) door te voeren, zal verder gaan als zelfstandige politieke organisatie. De partij zal over twee weken officieel worden geproclameerd en dan zal ook het hoofdbestuur worden gepresenteerd. De statuten, het huishoudelijk reglement en de beginselen zijn al voorbereid. 

'Wij hebben ons de afgelopen twee jaar geprofileerd als beweging. Een open entiteit om mee te denken. Onze missie was hervorming van en vernieuwing bij de PL tot stand te brengen', zegt Raymond Sapoen, trekker van de vernieuwingsbeweging en Assembleelid, vandaag, maandag 9 oktober 2017, in de Ware Tijd.

Volgens hem heeft PL-voorzitter Paul Somohardjo geen behoefte aan vernieuwing. Nadat de leden van de adviesraad en de partijraad zich hadden afgescheiden was een scheuring ontstaan. Sapoen zegt dat niet gelet moet worden op de naam en de politieke partij die je uitdraagt, maar op de waarden die je voorstaat.

Bij de vernieuwingsbeweging draait het om integriteit, transparantie, sociale rechtvaardigheid, vrijheid, en verantwoordelijkheid. Het besluit om te transformeren tot een politieke partij komt na intensieve gesprekken met de achterban en inzet van de beweging. Sapoen omschrijft de organisatie als een partij die niet de coalitie of oppositie zal aanhangen maar het verschil zal uitmaken in het politieke landschap. De HVB staat voor moderne politiekvoering.

'We zijn ons als een politieke partij gaan gedragen, nadat wij vergaderingen hebben gehad met de structuren.'

Over de politieke geschiedenis van Sapoen, die sinds de jaren negentig politiek actief is, doen verschillende verhalen de ronde. Zo wordt gezegd dat hij in Pendawalima een 'coup' heeft gepleegd en ook in de PL in 2015. Zelf zegt hij door een ruzie tussen leidinggevende personen bij de Pendawalima te zijn aangesteld als compromis voorzitter. Bij de laatst gehouden verkiezingen kwam PL (weer) in de oppositie terecht. Sapoen besloot toen samen met het Assembleeelid van de PL uit Saramacca, Diepak Chitan, een eigen weg op te gaan en koos voor ondersteuning van de coalitie in het parlement. Dit maakte dat zijn beweging een ministerspost kreeg. Het ministerie van Binnenlandse zaken is ingevuld door Mike Noersalim die ook uit de gelederen van Sapoen afkomstig is. Deze politicus legt uit, dat de PL is ontstaan door een scheuring in Pendawalima. Hij omschrijft zijn aankomende partij als een weerspiegeling van de samenleving. 'Partijen zijn soms cosmetisch etnisch. Als je wil doorbreken als partij moet je een maatschappij visie hebben.' 

De HVB bestaat voor een groot deel uit PL-structuren

Economische crisis Venezuela dwingt mensen te Caracas open rioolwater in te gaan op zoek naar waardevolle goederen

Op zoek in afval om te overleven...

(Bron foto's: L.M. Lopez/Al Jazeera)

Een economische crisis heeft veel Venezolanen het rioolwater van de Guaire-rivier ingedreven op zoek naar waardevolle spullen. Het afvalwater van de stad leidt naar de rivier, maakt het bruin en vult de lucht met een misselijk makende stank. Maar, sinds de economische crisis is het hier, in dit rioolwater, dat sommige Venezolanen zoeken naar een manier om te overleven, een manier om een ​​beetje geld te verdienen en hun gezinnen te voeden, zo schrijft nieuwszender Al Jazeera vandaag, maandag 9 oktober 2017.

Dagelijks struinen groepen Venezolanen door het afval, dat in de rivier is gedumpt, in de hoop  sieraden te vinden die mogelijk bij mensen in een afvoer zijn gevallen en uiteindelijk in het riool belanden.


Het is niet alleen in de rivier dat mensen in afval zoeken.. De snelweg Francisco Fajardo ligt net stroomafwaarts. Zes mensen leven onder de brug, onder het geluid en de uitlaatgassen van de passerende auto's. Net zoals veel andere Venezolanen die in Caracas wonen, worden ze gedwongen om hun dagelijks eten in het afval te zoeken.


In de late namiddagen, wanneer supermarkten dicht gaan en restaurants hun restjes weggooien, gaan ze op zoek, in vuilnisbakken zoekend, in de hoop iets te eetbaars te vinden.....


(Suriname Mirror/Al Jazeera)

Bij brand crêche in Brazilië omgekomen medewerkster postuum geëerd door president Temer

'Heley de Abreu Silva Batista gaf haar eigen leven om kinderen in de crèche te redden'


De president van Brazilië, Michel Temer, heeft gisteren een medewerkster van een crèche geëerd, die is overleden terwijl zij zeer jonge kinderen redde uit een brand die opzettelijk door een beveiligingsmedewerker was gesticht, waarbij negen mensen omkwamen. Temer gaf postuum de 'National Order of Merit' aan Heley de Abreu Silva Batista, die 'haar eigen leven gaf om kinderen in de crèche te redden', aldus Temer in een verklaring. 

Batista, 43, werkte in de crêche in Janauba, een kleine stad, ongeveer 600 kilometer van de hoofdstad van Minas Gerais.

Afgelopen donderdag kwam de bewaker, waarvan de autoriteiten zeggen dat hij geestelijke problemen had, binnen en sproeide alcohol over de peuters voordat hij het gebouw in brand stak. De medewerkster en acht kinderen stierven, net als de bewaker. Nog eens 40 mensen werden behandeld in het ziekenhuis.

Batista heeft naar verluidt met de bewaker gevochten en hielp kinderen te evacueren. 'Het was een gebaar van moed en heldhaftigheid die iedereen raakt', zei Temer.


(Suriname Mirror/AFP/Twitter)

Venezolaanse president Maduro bedankt Trump voor diens aanhoudende kritiek op hem...

'Het is een eer dat het hoofd van het rijk mijn naam elke dag zegt, dat betekent dat ik iets goed doe!'


De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gisteren de Amerikaanse president Donald Trump bedankt voor een storm van kritiek op hem die hem wereldwijd beroemd maakte. 'Het is een eer dat het hoofd van het rijk mijn naam elke dag zegt,' zei de 54-jarige president, net terug in Venezuela van een reis naar Rusland, Wit-Rusland en Turkije. 'Dat betekent dat ik iets goed doe!', lachte Maduro tijdens zijn wekelijkse programma op de staats TV.

Zeggend, dat Venezuela een corrupte en repressieve dictatuur is geworden heeft de Amerikaanse regering haar individuele sancties uitgebreid naar topambtenaren, waaronder Maduro, en verbood ook nieuwe schuldenhandelingen met Caracas.De van zakenman president geworden Trump heeft Maduro en zijn socialistische partij herhaaldelijk in het openbaar en op vergaderingen met andere staatshoofden bekritiseerd.

'Donald Trump is het hoofd van de Venezolaanse oppositie geworden', zei Maduro, die sinds 2013 het OPEC-lidland, heeft geregeerd, maar sindsdien is zijn populariteit in een economische crisis gedaald.

'Hij heeft me beroemd gemaakt over de hele wereld. Elke keer dat hij mij noemt, houden ze meer van mij', voegde Maduro toe en zei, dat hij door mensen in het buitenland is geprezen tijdens zijn bezoek aan landen die allen de relatie met Washington hebben verworpen.

Maduro zei ook dat hij een half uur durende bijeenkomst heeft gehad met de Russische president Vladimir Poetin, waarin hij onder meer de mogelijkheid om Venezolaanse olie in roebels te verhandelen omwille van de financiële sancties van de Verenigde Staten, heeft besproken.

'Een hele nieuwe wereld is geopend voor Venezuela dankzij de sancties van Trump', zei Maduro. Hij heeft ook gezegd dat hij hoopt om Venezuela's commerciële transacties naar euro, yen en rupees te verplaatsen.

Op 15 oktober gaat de regering van Maduro de strijd aan met Venezuela's oppositie in de verkiezingen van gouverneurs.

Maduro gebruikte zijn tv-show om vijanden te beschuldigen van het saboteren van openbare diensten tijdens de campagne, waaronder het kapot snijden van elektriciteitskabels. Vice-president Tareck el Aissami, die naast hem op tv verscheen, zei dat een oppositiegerelateerde activist gearresteerd is als verdachte van een explosie die zeven politieagenten verwondde tijdens anti-Maduro protesten eerder dit jaar.

Venezuela's oppositie zegt, dat de regering routinematig activisten erin luist door explosieve materialen, wapens en geld te plaatsen de banden verzint tussen hen en criminelen, om daarmee politieke onderdrukking te rechtvaardigen.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)

Aerolineas Argentinas staakt vluchten op Venezuela

'Route wordt gestaakt om operationele redenen'


Opnieuw heeft een luchtvaartmaatschappij aangekondigd te stoppen met vluchten naar Venezuela. Het gaat om Aerolineas Argentinas, dat nog slechts een wekelijkse vlucht aanbood tussen Buenos Aires en Caracas. 

Venezuela verkeert in een diepe politieke en economische crisis. Aerolineas Argentinas meldt in een verklaring, dat de route wordt gestaakt om operationele redenen. Passagiers die al tickets hebben gereserveerd krijgen hun geld terug of kunnen zonder bijbetalen een alternatieve vlucht boeken.

De lijst van luchtvaartmaatschappijen die zich hebben teruggetrokken uit Venezuela is lang. Avianca, Delta Air, Alitalia, GOL, Tiara Air, Lufthansa, LATAM, Aeroméxico, Air Canada en United Airlines zijn de grootste namen.

Het passagiersvervoer in Venezuela is de afgelopen vier jaar met 75 procent gedaald. Onlangs hield ook de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Aeropostal er na 88 jaar mee op. Diverse internationale airlines hebben nog miljarden dollars tegoed aan ticketopbrengsten die door de Venezolaanse regering zijn bevroren.

(Suriname Mirror/Luchtvaartnieuws.nl/Twitter/BBC)

Minister Hoefdraad weerlegt commentaren op 'problemen' bij aflossing schulden

'Als we niet in staat waren te betalen zouden alle lichten internationaal aangaan'

'Door het jaar heen zijn er wel piekmaanden met grote betalingen, maar die zijn door staatskas te dragen'


De kritiek van economisten, vakbeweging en leden van de oppositie dat Suriname afstevent op problemen om leningen af te betalen, vindt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ongegrond. 'Er zijn door het jaar wel piekmaanden waarin bij grote betalingen gedaan moeten worden, maar die zijn wel door de staatskas te dragen zonder dat lopende zaken in gedrang komen', aldus de bewindsman vandaag, maandag 9 oktober 2017, in de Ware Tijd. 

Critici vallen er vooral over dat op de begroting leningen als inkomsten worden geboekt. Hierdoor wordt het begrotingstekort kunstmatig laag gehouden wordt gesteld.

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) noemt de ontwerpbegrotingen 2018 ondeugdelijk en manipulatie met cijfers. Terwijl het ministerie van Financiën melding maakt van een tekort van 5 procent, zou het in werkelijkheid 11 procent moeten zijn, en dus 'in strijd met de wettelijke regelingen ten aanzien van de staatsschuld'.

Het afgelopen jaar betaalde de regering tussen de 20 miljoen en 24 miljoen Amerikaanse dollar aan schuldaflossing. In sommige kringen wordt beweerd, dat maandelijks ruim 68 miljoen euro aan aflossingen betaald moet worden. Dit wordt met klem ontkend door minister Hoefdraad. '68 Miljoen euro aan aflossingen per maand? Dat zouden we niet overleven. Dat bestaat niet', zegt hij.

De bewindsman zegt, dat in de piekmaanden maart-april en september-oktober de kwartaalbetalingen gedaan moeten worden, wat een groter bedrag is dan normaal. Onder andere deze maand wordt de aflossing van de obligatielening van 550 miljoen Amerikaanse dollar gedaan. Dat gebeurt samen met Staatsolie. In september zijn ook zware betalingen gepleegd aan de Eximbank van China, ICBC Bank en lokale aannemers die overheidsprojecten hadden gefinancierd. 'Dan wordt het weer even rustig en in maart-april weer een piek. Dit zijn de twee perioden waarin we het even wat druk hebben', zegt Hoefdraad.

In 2018 moet ruim Srd 1.8 miljard aan schulden worden betaald. 'Als we niet in staat waren te betalen zouden alle lichten internationaal aangaan. Er is erg veel vertrouwen dat we terug kunnen betalen', voegt hij eraan toe. Een indicatie daarvan is de stabiele waarde voor staatsobligaties op de internationale financiële markten.

Behalve de buitenlandse schulden zijn alle andere rekeningen normaal te betalen, beweert de minister. Desalniettemin is de alom gehoorde klacht, dat talrijke dienstverleners zoals schoonmaakbedrijven, bushouders en bewakingsbedrijven al maanden niet zijn uitbetaald. Ook kunnen sommige delen van goedgekeurde beleidsprogramma's naar verluidt niet vlot worden uitgevoerd, omdat Financiën autorisatieverzoeken bij mondjesmaat goedkeurt.

Aangehouden SLM-piloot na twee maanden voorarrest in vrijheid gesteld

Man die zijn zoon (13) mishandelde krijgt verplicht psychologische begeleiding

'Het gezin heeft de man vergeven en zijn kinderen willen dat hij naar huis komt'


SLM-piloot C.A., die bijna twee maanden in voorarrest heeft gezeten voor mishandeling van zijn dertienjarige zoon, is door de Kantonrechter voorlopig op vrije voeten gesteld. Hij krijgt wel verplicht psychologische begeleiding. Eerdere pogingen van advocaat Raoul Lobo en de familie van de verdachte om hem via de rechter-commissaris op vrije voeten te krijgen hadden niet het gewenste resultaat, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 9 oktober 2017. 

Het gezin heeft de man vergeven dat hij met zijn ondoordachte handeling zijn zoon een armfractuur bezorgde. 'De kinderen hebben tegen de rechter gezegd dat ze geen bezwaar hebben dat hun vader weer naar huis komt', zegt Lobo. De kinderen en hun moeder verzochten de rechter-commissaris vorige maand schriftelijk om A. voorlopig in vrijheid te stellen. Ze zeiden hem te missen en zich zorgen om hem te maken.

Op de eerste rechtszitting vorige week hebben de kinderen de Kantonrechter verteld hoe het zover is gekomen, dat hun vader zijn zoon heeft mishandeld.

Volgens Lobo is de rechter ervan overtuigd dat A. weet hoe het hoort, omdat hij hoogopgeleid is. Het gezin zou tevreden zijn met het besluit van de rechter om de man psychologisch te laten begeleiden.

De eerstvolgende zitting in de zaak is in december. Directeur Robbi Lachmising van de SLM zei eerder, dat het bedrijf bereid is hem te begeleiden. Over voortzetting van de werkrelatie zal het bedrijf zich pas uitlaten nadat vonnis is gewezen in de zaak.

Impacto Contracting wil via rechter duidelijkheid over status 44 werknemers bij Amerikaanse FOL-basis op Hato

Nieuwe contractor neemt taken over van Impacto


Impacto Contracting stapt naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de status van 44 van zijn werknemers die bij de Amerikaanse FOL-basis op Hato werken. Vanaf 1 november neemt een ander bedrijf de taken van Impacto over en biedt de medewerkers een nieuw contract aan, maar die verliezen dan de rechten die zij de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd. Dat blijkt uit een schriftelijke reactie van Impacto-directeur Jeroen Kibbelaar, naar aanleiding van vragen van het Antilliaans Dagblad, zo schrijft het dagblad maandag 9 oktober 2017.

De betreffende werknemers vrezen het slachtoffer te worden van een meningsverschil tussen Impacto en de nieuwe onderaannemer Key Management Group.

Zij kwamen vrijdagochtend bijeen bij hun vakbond UGTK/Cadmu (Union General Trahadó Di Kòrsou/Curaçaosche Algemene Dok- en Metaalbewerkers Unie) voor een vergadering onder werktijd. Volgens de vakbond zijn de twee partijen niet bereid een oplossing te vinden voor de groep.

Jonge schildpad bevrijd van een pijnlijke vishaak in bek bij Playa Piskadó op Westpunt, Curaçao

Ard Vreugdenhil van Sea Turtle Conservation Curaçao spot schildpad tijdens snorkelen

(Bron foto: Lucas van Twillert)


Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, maandag 9 oktober 2017, dat een jonge zeeschildpad door Ard Vreugdenhil van de Sea Turtle Conservation Curaçao van een pijnlijke vishaak in de bek is bevrijd. 

Vreugdenhil spotte de schildpad afgelopen zaterdag tijdens het snorkelen bij Playa Piskadó op Westpunt en heeft het dier aan land gebracht. Met de hulp van omstanders werd de bek van het dier met een tang opengehouden. Hierna kon de vishaak eruit worden getrokken.

Na de actie is de schildpad weer in zee teruggezet.

Grote problemen voor Guangdong Zhenrong Energy in China leiden tot snelle actie premier Rhuggenaath, Curaçao

Premier stelt ministers onmiddellijk op de hoogte

LNG-terminal en modernisering Isla op het spel  


Guangdong Zhenrong Energy (GZE), de Chinese staatsonderneming die vergaande afspraken heeft met Curaçao voor de exploitatie, modernisering en uitbreiding van de Isla-raffinaderij en andere aan de lokale olie-industrie gerelateerde activiteiten, is in eigen land in grote financiële en juridische problemen beland als gevolg van een ogenschijnlijk mislukte participatie in een andere onderneming. Liquidatie dreigt. 

De deelneming betreft Titan Petrochemicals, dat bovendien de onderneming is die als ‘preferred bidder’ uit de bus is gekomen voor de bouw bij Bullenbaai op Curaçao van de zogeheten LNG-terminal (Liquefied Natural Gas).

De Engelstalige nieuwswebsite Splash24/7 in Singapore bericht over de malaise bij Titan en de gevolgen daar voor GZE, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 oktober 2017.

http://splash247.com/court-wind-parent-company-titan-petrochemicals/Doekhie (NDP) neemt voortouw in actieproject schoonmaak Bigipan

'We gaan niet met graafmachines, maar met houwers en zagen om gebied te ontdoen van alle rommel'
 


Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) heeft in zijn hoedanigheid van volksvertegenwoordiger van Nickerie een project geïnitieerd waarin het Bigipan beschermd gebied zal worden schoongemaakt. Bigipan is de grootste lagune binnen het bijzonder beheersgebied, dat bekend staat als de ‘kraamzaal van vissen, garnalen en vogels’, aldus vandaag, maandag 9 oktober 2017, het Dagblad Suriname. 

Doekhie voert aan, dat al zo'n twee jaren wordt gewacht op de werkzaamheden die een aannemer in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie moet verrichten.

'In afwachting heb ik toen besloten om alvast met enkele touroperators, vissers en hun vrienden en de districtscommissaris een project te initiëren waarin het kanaal komende week zelf zal worden schoongemaakt. Wij gaan niet met graafmachines, maar met houwers en zagen om het gebied te ontdoen van alle rommel. Het heeft geen zin om Srd 100 aan vis te verkopen, terwijl je een propeller moet kopen van Srd 1.000', zegt de politicus.

Het gebied is een belangrijke trekpleister voor toeristen. Doordat de waterstand heel laag is, wordt het op- en afvaren van boten bemoeilijkt.

Doekhie voert aan, dat hij in 1998 als toenmalig districtscommissaris het gebied al had laten uitbaggeren. Toen werden ook machines van vrienden van Nickerie ingezet. 'Het gebied was dichtgeslibd en er bestond helemaal geen kreek meer. Het was het eerste project dat ik als districtscommissaris heb aangepakt. Daar zijn toen ook enkele kampen gebouwd', aldus Doekhie.

Veiling twee terreinen van Paul Somohardjo/stichting Pertjajah/stichting Mardora

Het is onduidelijk waarom de terreinen worden geveild - Somohardjo vecht veiling juridisch aanVoor 7 november staan twee terreinen van Paul Somohardjo/stichting Pertjajah/stichting Mardora ter veiling. Hiervan wordt melding gemaakt door notaris Dewnarain Kalisingh in een advertentie. Dit meldt Starnieuws vandaag, maandag 9 oktober 2017.

Het gaat om een terrein aan de Leysweg en in het district Nickerie. Het terrein aan de Soekramsinghstraat in de Van Pettenpolder is in grondhuur uitgegeven voor het opzetten van een internaat, weeshuis annex bejaardencentrum. Het gaat om 2.6 hectare.

Het tweede terrein is uitgegeven voor bebouwing en bewoning aan de Leysweg.

Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, wil in dit stadium niet in de pers treden. Hij is bezig de aangekondigde openbare verkoop juridisch aan te vechten. Het is onduidelijk waarom de terreinen worden geveild.

Viering Dag der Marrons in een mist van controverse en verdeeldheid

'Het hoeft niet op problemen uit te lopen als de twee groepen elkaar tegenkomen bij de plengoffers'


Traditioneel wordt op 10 oktober een plengoffer gebracht en kransen gelegd bij het monument op het Plein van 10 Oktober 1760. Het plein en de activiteiten zijn enkele van de verworvenheden van stichting 10 Oktober 1760, zegt voorzitter Leo Atomang vandaag, maandag 9 oktober 2017, op Starnieuws.

De 'Nationale Commissie Herdenking en Viering Ondertekening Vrede met de Marrons' heeft dezelfde activiteiten rond dezelfde tijd op haar programma staan.

In een verklaring via het Nationaal Informatie Instituut distantieert het ministerie van Regionale Ontwikkeling zich nadrukkelijk van elke andere activiteit, door welke andere organisatie dan ook gepland, behalve die van de Nationale Commissie.

Het stichtingsbestuur heeft gisteren op een persconferentie benadrukt geen problemen te hebben met andere organisaties die activiteiten ontplooien. 'Dat is ook onze bedoeling al die tijd geweest. Wij willen dat op een dag 10 oktober 1760 landelijk gevierd wordt. We zien de ontwikkelingen nu al. Brokopondo en Marowijne zijn druk bezig.'

Op 10 oktober wordt herdacht dat er vredestraktaten zijn getekend tussen de kolonisator en de marrongemeenschappen. Atomang heeft een lijst afgewerkt van verworvenheden van de stichting die sinds 1996 bezig is met het bewustmaken van de nakomelingen van de tot slaafgemaakte Afrikanen over de eigen geschiedenis.

De viering van de dag houdt traditioneel in een plengoffer op Nyun Combé, culturele activiteiten bij het monument op het Plein van 10 Oktober 1760, een Poolo Waka in de middaguren, culturele optredens in de Palmentuin, de Matu Neti (een avond voor verhalen en vertellingen) en de laatste jaren een offerande bij de samenkomst van de Suriname- en de Commewijnerivier. Hiermee worden de tot slaafgemaakte voorouders die door de blanke meesters waren afgekeurd en in zee waren gedumpt, herdacht.

De Nationale Commissie heeft op de riviertocht en vertelavond na, nagenoeg dezelfde activiteiten op haar programma. Een voetbaltoernooi en een kickboksgala in Albina zijn de enige verschillen. Atomang geeft aan, dat de stichting voor dit jaar slechts de plengoffers op Nyun Combe en bij het monument zal uitvoeren. Een lijvig programma wordt in stichting 'de Olifant' afgewerkt, de Matu Neti en de boottocht zullen op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Atomang en bestuurslid John Lesina benadrukken, dat het niet op problemen hoeft uit te lopen wanneer de twee groepen elkaar tegenkomen bij de plengoffers. Er zal geen andere keus zijn dan samen eerbied te tonen aan de voorouders en de Goden, delen zij mee. 'Dit jaar gaan we echter een stap verder met de presentatie van het wetboek van de Aucaners', deelt Atomang mee. In het wetboek zijn al de traditionele regels van ordehandhaving, sociale controle en straffen, aan de hand waarvan de Aucaners zich langer dan 300 jaar in stand konden houden, vastgelegd. Ook is de eerste stap naar het landelijk vieren dwars door alle etniciteiten heen gezet, vult Lesina aan.

Aangezien het thema voor dit jaar ‘Integratie’ is, is het aanbod van de VHP om de feestactiviteiten in haar centrum 'de Olifant' te houden, niet afgeslagen. 'Het heeft helemaal niets met politiek te maken', benadrukt Lesina. 'De VHP is weliswaar druk bezig in het binnenland, maar dit heeft daar niets mee te maken. Volgend jaar zouden we de dag kunnen vieren in Kong Ngie Tong Sang of in Sana Budaya.'

Politie Nickerie onderschept 193 dozen vuurwerk

Eigenaar en bestuurder pick-up na aanhouding en verhoor in vrijheid gesteld


De politie van Nickerie kreeg zaterdagavond een tip binnen over pick-up die illegaal vuurwerk zou vervoeren. De wagen werd te Burnside aangetroffen en onderschept, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 9 oktober 2017.

Daarin waren 193 dozen verschillende soorten vuurwerk opgeslagen.

Bij deze actie heeft de politie de 26-jarige B.S. aangehouden. Hij is de eigenaar van de pick-up, die werd bestuurd door I.R. Ook hij werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Regiocommandant Widjaikoemar Oedit van het Korps Politie Suriname zegt, dat beide verdachten na hun voorgeleiding zijn heengezonden.

Ricardo Panka nieuwe zaakgelastigde van Suriname in Indonesië

Panka heeft komende twee jaar leiding op Surinaamse ambassade in Indonesië


De gewezen fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), Ricardo Panka, wordt de nieuwe zaakgelastigde van Suriname in Indonesië. Panka bevestigt zondag 8 oktober 2017 op de nieuwswebsite Suriname Herald, dat hij door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangewezen om de leiding op de Surinaamse ambassade in Jakarta over te nemen. 

Het gaat niet om een ambassadeursfunctie, maar om zaakgelastigde. Of hij ambassadeur wordt, kan hij niet bevestigen.

Het oud-Assembleelid zegt dat hij deze uitdaging zal aangaan. Panka zal de komende twee jaar de leiding hebben op de Surinaamse ambassade in Indonesië. In zijn vorige functie als Assembleelid was hij voorzitter van de vaste parlementaire commissie van Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid is Panka veel in contact geweest met buitenlandse diplomaten en ambassadeurs. Daarnaast is Panka ook voorzitter geweest van de ACP-EU-commissie en voorzitter van de IPU-commissie.

De aankomend zaakgelastigde zegt, dat hij zich in de afgelopen vijftien jaar bijzonder heeft verdiept op het gebied van diplomatie. Gezien de ervaringen die hij heeft opgebouwd, denkt hij dat hij zeker een goede job zal doen in Indonesië. Onlangs is hij met een beurs naar Indonesië geweest. Dit was nodig om kennis te vergaren om zijn werk in dat land namens Suriname te doen.

Naar zijn zeggen zijn er voldoende mogelijkheden voor Suriname in Indonesië. Die mogelijkheden zullen zeker bekeken worden ten voordele van beide naties, stelt Panka. De nieuwe zaakgelastigde vertrekt binnenkort naar Indonesië.

Nadat Amina Pardi in 2012 uit Indonesië werd teruggeroepen door president Desi Bouterse, heeft Chevron Kartowikromo waargenomen als tijdelijk zaakgelastigde op de ambassade. Met de benoeming van Panka heeft de ambassade weer een officiële leiding.

Spanje onderschept 3.800 kilo cocaïne uit Colombia voor de kust tussen Madeira en de Azoren

Cocaïne in geheime ruimte aan boord van Turkse sleepboot ‘Thoran’


- Bemanning van het schip, zes Turken en een man uit Azerbeidzjan, is aangehouden
- Verdachte beweging van het schip geregistreerd op 15 september voor de kust van Suriname

(Bron foto's: Policia. Nacional)

De Spaanse autoriteiten hebben 1 oktober 3.800 kilo cocaïne uit Colombia onderschept  op zo’n 400 mijl uit de kust, tussen Madeira en de Azoren, aan boord van de Turkse sleepboot ‘Thoran’. Dat gebeurde na een tip van de Britse National Crime Agency.

De drugs werden na een uitgebreide doorzoeking gevonden in een speciaal gebouwde geheime ruimte, onder de vloer van de keuken van het schip, waar de politie 165 pakketten met coke aantrof. De pakketten wogen elk 23 kilo, met een totaalgewicht van 3.800 kilo. De straatwaarde hiervan is rond de 225 miljoen euro.


De Spaanse politie heeft het schip, dat voer onder de vlag van de Afrikaanse Comoren-eilanden, afgelopen vrijdag, 6 oktober 2017, de haven van Cadiz binnengebracht.

De bemanning van het schip, bestaande uit zes Turken en een man uit Azerbeidzjan, is aangehouden. Niet bekend is waar het schip naartoe op weg was.

De Spaanse recherche had het schip al langer op de korrel.

In samenwerking met andere internationaal actieve opsporingsdiensten - waaronder de Britse National Crime Agency - was er al een verdachte beweging van het schip geregistreerd op 15 september voor de kust van Suriname. Vanaf dat moment is de Thoran voortdurend gemonitord. Dat het schip precies daar, voor de kust van Suriname is geladen, maakt een mogelijke Nederlandse inbreng niet geheel onwaarschijnlijk.
https://www.policia.es/prensa/20171007_1.html#

Una operación internacional llevada a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Abordada en altamar una embarcaci ón que transportaba 3.800 kilogramos de cocaína con destino a España

§ El estupefaciente se encontraba oculto en un compartimento estanco en el interior de la estructura del barco

§ Los agentes interceptaron la nave, procedente de Colombia, en aguas del Atlántico, a unas 540 millas de las Islas Canarias, deteniendo a los siete narcotraficantes que la tripulaban

07-octubre-2017.- Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación internacional en la que han abordado en altamar una embarcación que transportaba 3.800 kilogramos de cocaína desde Colombia a nuestro país. El estupefaciente se encontraba oculto en un compartimento estanco en el interior de la estructura del barco. La nave fue interceptada en aguas del Atlántico, a unas 540 millas de las Islas canarias. Se ha detenido a los siete narcotraficantes que la tripulaban.

Localizada a mediados de septiembre cerca de costas sudamericanas

Gracias a distintas investigaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes se tuvo conocimiento de que una organización criminal trasladaba un importante alijo de cocaína desde Colombia a nuestro país. Para ello, utilizaban una embarcación de tipo remolcador.

Tras realizar las pesquisas oportunas, los agentes, con la colaboración de varias agencias internacionales y coordinados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), localizaron el remolcador a mediados de septiembre a unas 360 millas náuticas de Guyana, lo cual les permitió calcular que, por su ruta y velocidad, llegaría a costas españolas a mediados de octubre. Una vez que los policías solicitaron la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera y obtuvieron la correspondiente autorización judicial, agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional procedieron al abordaje de la nave a principios de este mes a unas 540 millas náuticas de las islas Canarias.

A su llegada al Puerto de Cádiz la embarcación fue sometida a una minuciosa inspección qué permitió localizar un compartimento estanco en el interior de la estructura del barco. En dicho habitáculo, situado bajo la cocina, ocultaban 3.800 kilogramos de cocaína.

Los agentes han contado con la colaboración de la DIRAN de Colombia.

(Suriname Mirror/Crimesite.nl/La Voce de Galicia/Panorama/La Voz de Cádiz/Maritime Bulletin/Twitter)

Nationaal Jeugdparlement functioneert niet naar behoren

Huishoudelijke vergadering wèèr uitgesteld

NJP lijkt niet professioneel te kunnen functioneren


De huishoudelijke vergadering van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), die voor zaterdag gepland stond, is weer afgelast. Deze bijeenkomst was in principe een verdaagde vergadering van 29 juli 2017, waarin de gerichte beleidsmaatregelen voor sporters, eindexamenresultaten van de VOS-scholen, herkansingskwestie op het IMEAO en een incident in het jongensinternaat Zaailand aan de orde zouden komen. 

Het is de derde keer dat de behandeling van deze onderwerpen geen voortgang heeft kunnen vinden, aldus het Dagblad Suriname zondag 8 oktober 2017. 
Vooralsnog is er geen duidelijkheid hieromtrent.

Op 5 augustus had het NJP een huishoudelijke vergadering gepland, waar het gros van de leden niet aanwezig was. Ook deze vergadering was een verdaagde bijeenkomst van 29 juli 2017, waar soortgelijke taferelen zich hadden voorgedaan. Er wordt naar gestreefd om de vergadering 14 oktober te houden.

Op grond van het NJP-ordereglement zijn er overigens minimaal 15 leden nodig om de vergadering gestalte te geven.

Vermeldenswaard is nog, dat de leden Kelvin Koniki, Zenani van Throo, Shasharel Pansa, Tatjana van Eer en Winston Adaba momenteel in het buitenland verblijven.