woensdag 1 april 2020

Ratingbureau Standard and Poor’s plaatst Suriname op downgrade lijst - Kredietwaardigheid gedowngrade van ‘B’ naar ‘CCC+'

'Minder goede vooruitzichten om externe financiering te kunnen verkrijgen'

'Surinaamse regering laat zich niet uit het veld slaan door de downgrade van ratingbureaus als Standard and Poor’s'


Het Covid-19 virus heeft binnen korte tijd een grote aanslag gepleegd op de wereldeconomie. Het vertrouwen in de financiële markten is aanzienlijk gedaald na grote verliezen die lokale en internationale bedrijven in het eerste kwartaal van 2020 hebben moeten incasseren. Ook landen met een fragiele economie als Suriname blijven niet gespaard van de negatieve gevolgen, zo bericht het ministerie van Financiën via het Nationaal Informatie Instituut woensdagavond 1 april 2020. 

In de nasleep van de beurscrash in Amerika de afgelopen maand hebben rating bureaus binnen afzienbare tijd een reeks downgrades afgekondigd. Zo heeft Standard and Poor’s ook Suriname op de downgrade lijst geplaatst (zie onderaan), vanwege minder goede vooruitzichten om externe financiering te kunnen verkrijgen. De economische groei vertraagt en financierings- en terugbetalingshiaten worden groter.

Als gevolg hiervan hebben rating bureaus een aantal grote economieën gedowngrade en aan een groot aantal ontwikkelingslanden een verslechterde kredietwaardigheid toegekend. De te verwachten recessie in de wereldeconomie wordt nu al gekenmerkt als de ergste sinds de Great Depression (August 1929 – March 1933). Het van invloed zijn op de internationale handels- en financiële kanalen die in het moderne tijdperk vele malen groter en verstrekkender zijn dan toen.

De financiële schokken zijn simultaan merkbaar in vele landen en hebben een remmende werking op de wereldwijde economische bedrijvigheid. Een van de grootste gevolgen is de snelle daling van grondstoffenprijzen. Olieprijzen zijn in de afgelopen weken gedaald naar een dramatisch dieptepunt en liggen thans ongeveer 70 procent onder het prijsniveau van Staatsolie eind 2019.

Als gevolg van de wereldrecessie lopen landen die afhankelijk zijn van externe financiering het risico dat deze financiële stromen plotseling worden stopgezet of onvoldoende ter beschikking komen. Immers, ook de grote economieën hebben thans te maken met gestegen financieringskosten van eigen binnenlandse bedrijven en consumenten. Dit, niet in de laatste plaats omdat banken vermoeden dat hun cliënten afgesloten leningen mogelijk niet tijdig zullen kunnen terugbetalen.

De Surinaamse regering laat zich niet uit het veld slaan door de wereldrecessie en de downgrade van rating bureaus als Standard and Poor’s. De voorbereiding voor een nationaal crisisplan om de economische effecten van COVID-19 aan te gaan is in vergevorderd stadium. Daarbij is belangrijk dat de handen ineen geslagen worden, omdat niemand anders dan het Surinaamse volk de verliezer zal zijn van deze pandemie.

De overheid is reeds begonnen om samen met de vakbeweging een aantal belasting verlagende maatregelen te bespreken. Daarnaast worden ook voorstellen die zijn gedaan door de VSB en de ASFA bestudeerd.

Het verschuiven van de belastingschijven zal worden voorafgegaan door een hogere korting op de loonbelasting; de zogeheten heffingskorting, waardoor de koopkracht wordt versterkt via hogere nettolonen. Bedrijven die in financiële nood zijn geraakt door de Covid-19 crisissituatie zullen bepaalde belastingkortingen en uitstel van betaling kunnen genieten.

In een tijd dat vrijwel de hele wereld het moeilijk heeft, zal in Suriname nauw moeten worden samengewerkt aan beheersen en herstel van de crisissituatie. 'Er wordt met bevriende landen gezocht naar noodhulp en technische assistentie, zoals met de Cubaanse artsen en verpleegkundigen. Met de internationale instellingen worden hulpprogramma’s geïnitieerd die technische steun inhouden, maar ook geoormerkte directe financiële steun biedt aan getroffen doelgroepen en gebieden. De Covid-19 crisis is een nationale zaak. We zullen het samen moeten overwinnen.'

Natuurlijk tracht de regering de downgrading een positieve draai te geven in bovenstaand persbericht. Maar, de Ware Tijd heeft onderstaand bericht van Standard and Poor’s gefileerd en dan blijkt een veel minder rooskleurig beeld boven Suriname te hangen dan de regering wil doen laten geloven.

De Ware Tijd:

De kans is groot dat Suriname vanwege de slechte financiële positie van de overheid binnen een jaar zijn schulden niet zal kunnen terugbetalen. Dat stelt ratingsbureau Standard & Poor’s in haar woensdag uitgegeven rapport waarin de kredietwaardigheid van het land is gedowngrade van ‘B’ naar ‘CCC+’. 

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat Suriname van een toonaangevende kredietbeoordelaar de ‘CCC’ status heeft gekregen en zo de zogenoemde junkstatus die Fitch Ratings eerder dit jaar gaf wordt herbevestigd. 

De bijstelling naar 'CCC+' geldt ook voor de obligatielening van 550 miljoen Amerikaanse dollar die in 2026 terugbetaald moet worden. De outlook bij de jongste rating is 'negatief'. Moeilijkheden om aan de financieringsbehoeften te voldoen, kunnen het vermogen van Suriname om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, beperken, wat volgens Standard & Poor's (S&P) maakt dat er ten minste één op de drie kansen is dat Suriname deze verplichtingen in de komende 12 maanden niet zal kunnen nakomen. 

Ook de negatieve vooruitzichten hebben ermee te maken dat tenzij de omstandigheden gunstig worden Surinames financieringspositie onhoudbaar wordt en het vermogen van het land om de komende 12 maanden aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, kan belemmeren. 

De negatieve vooruitzichten betekenen ook, dat de kredietwaardigheid de komende 12 maanden verder verlaagd zou kunnen worden als de economische omstandigheden, de fiscale resultaten of de beschikbaarheid van financiering niet verbeteren, zegt S&P. 'Wij zijn van mening dat de aanstaande verkiezingen politieke onzekerheid hebben veroorzaakt die de reactie van de overheid op de verslechterende economische, fiscale en financiële uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, beperkt. In dit scenario zou de overheid voor moeilijke afwegingen kunnen komen te staan, waarbij zij ervoor zou kunnen kiezen om sommige of al haar schuldverplichtingen niet volledig en op tijd af te lossen, wat volgens onze criteria neer komt op wanprestatie.'

Met de komst van de Covid-19 pandemie en de daling van de olieprijzen, zal de druk op Suriname op korte termijn toenemen, omdat de financieringsbehoefte van de regering hoog blijft op een moment dat de financieringsmogelijkheden afnemen en de instituten verzwakken. 

De neerwaartse bijstelling weerspiegelt het standpunt van S&P, dat de economische schok als gevolg van de pandemie en de daling van de olieprijzen de overheidstekorten en financieringsbehoeften op een hoog niveau zullen houden dat reeds hoog is. 

De instituten van Suriname zijn het afgelopen jaar verzwakt en politieke onzekerheid over de aanstaande verkiezingen kan de doeltreffendheid van toekomstige beleidsreacties op de economische en fiscale uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, verminderen. De overheid kan haar verhoogde financieringsbehoeften mogelijk niet volledig financieren, aldus de kredietwaakhond, omdat beleggers steeds meer risico's vermijden.


https://www.standardandpoors.com/

Overview


  • Near-term pressures on Suriname will increase with the arrival of the COVID-19 pandemic and the fall in oil prices because the government's financing requirement remains elevated at a time when its funding options are narrowing and its institutions are weakened.
  • Difficulties in meeting its financing requirements could constrain the country's ability to service its debt obligations, leading us to believe there is at least a one-in-three probability that Suriname could default on those obligations in the next 12 months.
  • We are lowering our long-term sovereign credit rating as well our unsecured debt rating on the country's US$550 million bond due in 2026 to 'CCC+' from 'B'. We are also lowering our transfer and convertibility assessment on the country to 'CCC+' from 'B+'.
  • The negative outlook reflects our view that, unless conditions become favorable, Suriname's finances will become unsustainable and may constrain the country's ability to meet its debt service obligations in the next 12 months.

 

Rating Action

On April 1, 2020, S&P Global Ratings lowered its long-term sovereign credit rating on the Republic of Suriname as well its unsecured debt rating on the country's US$550 million bond due in 2026 to 'CCC+' from 'B'. At the same time, S&P Global Ratings lowered its transfer and convertibility assessment to 'CCC+' from 'B+'. The outlook is negative.

 

Outlook

The negative outlook reflects the potential for a downgrade over the next 12 months should economic conditions, fiscal outcomes, or funding availability not improve. We believe the upcoming election has introduced political uncertainty that is limiting the policy response to the worsening economic, fiscal, and financial challenges facing the country. In this scenario, the government could be faced with difficult trade-offs, in which it could opt to not service some or all of its debt obligations in full and on time, constituting a default according to our criteria.

Upside scenario
We could revise the outlook to stable in the next 12 months if positive economic news or smaller deficits lead to increased availability of domestic or external funding, improving the government's capacity to service its debt obligations.

 

Rationale

The downgrade reflects our view that the economic shock from the pandemic and fall in oil prices will keep general government deficits and financing requirements at already elevated levels. Suriname's institutions have weakened in the past year and political uncertainty related to the upcoming election may reduce the effectiveness of future policy responses to the economic and fiscal challenges facing the country. The government might not be able to fully fund its elevated financing requirements because investors have become more risk-averse. 

According to the Ministry of Finance, the government's debt service costs should be close to SRD1.7 billion in 2020. Domestic debt service costs should be SRD500 million. Although debt service costs will rise in 2020, they are still broadly in line with historical levels. 

The current political context poses short-term risks for the government responding quickly and appropriately to the challenges facing it. The implications of the president's sentence may weigh on the upcoming election in May 2020. The ruling party holds a slim majority, which it could lose. It may be difficult for any party without a clear majority to make difficult decisions during this period of stress and implement on a timely basis the reforms necessary to put Suriname's finances on the path to sustainability. 

We understand that Suriname's National Assembly recently imposed foreign exchange restrictions. The restrictions include the requirement that contracts denominated in foreign currency must be converted into Surinamese dollar terms and transactions can only be made in Surinamese dollars. It is our understanding that the restrictions do not apply to the foreign currency obligations of the government.

 

Related CriteriaRelated Research

Twee personen die met Covid-19 besmet waren zijn intussen negatief getest

9e Positief geteste vrouw hield zich niet aan quarantaine-regels en is nu in isolatie geplaatst


Een van de personen die Covid-19 positief was, is in feite genezen. Starnieuws schrijft woensdagavond 1 april 2020, dat ze de faciliteit van 's Lands Hospitaal heeft verlaten. Deze persoon gaat nu nog een week in thuis-quarantaine voor alle zekerheid, daarna wordt ze weer getest. Zij blijft onder controle van infectieloog Stephen Vrede. 

Directrice van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, heeft tijdens de Covid-19 update persconferentie woensdagmiddag meegedeeld, dat twee personen die besmet waren, intussen negatief getest zijn. Zij zijn officieel nog niet genezen verklaard. De teller op de Covid-website was nog niet aangepast. De vrouw die naar huis mocht, is samen met enkele andere besmette personen behandeld in 's Lands Hospitaal.

Een team van artsen onder leiding van infectieloog Vreden behandelt de patiënten. Het gaat om een samenwerking tussen specialisten uit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, St. Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en 's Lands Hospitaal. De patiënten zijn tevreden over de behandeling in 's Lands Hospitaal.

De artsen hadden gevraagd om de patiënten van Wanica Ziekenhuis over te brengen naar 's Lands Hospitaal waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Bovendien ligt het ziekenhuis ook centraal voor de artsen die ook hun reguliere werk hebben.

Er zijn intussen 106 personen in overheidsquarantaine en 565 zijn in thuis-quarantaine. De ingezetenen die uit de Braziliaanse stad Belem teruggekeerd zijn, zijn ondergebracht in overheidsquarantaine.

Donderdag worden ingezetenen die gestrand zijn in Miami, Florida (VC), gerepatrieerd. Ruim 100 personen worden uit Miami gerepatrieerd. Zoals gebruikelijk zullen twee artsen aan boord zijn. De mensen is gevraagd om zich opnieuw te registreren. Een mogelijkheid is dat ze ook thuis in quarantaine kunnen, maar met beveiliging die ze zelf moeten bekostigen. Hoeveel de 'statische beveiliging' zal kosten is nog niet duidelijk.

Dinsdag waren nog twee personen positief getest op Covid-19. Persoon nummer 9 is een contactpersoon van een man die uit Suriname is vertrokken en in Nederland positief is getest. De vrouw heeft zich niet gehouden aan de quarantaine-regels en is nu in isolatie geplaatst. De tiende persoon is besmet door de eerste vrouw die positief getest is in Suriname. De contactpersonen van deze twee nieuwe gevallen worden opgespoord.

Verdachten telefonisch verhoord door Officier van Justitie of rechter-commissaris

Verdachte wordt op vooraf bepaalde locatie gebeld door OM of rechter-commissaris


Vanwege de coronavirus-crisis worden verdachten vanaf vrijdag niet meer fysiek verhoord, maar via de telefoon. Deze instructie van het Hof van Justitie is van toepassing op verdachten die moeten worden voorgeleid bij een Officier van Justitie of rechter-commissaris, aldus de Ware Tijd woensdag 1 april 2020.

Het Hof van Justitie had al eerder alle niet dringende strafzaken uitgesteld. Het Hof heeft deze maatregel genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie (OM). De nieuwe instructies, ter beperking van de verspreiding van het coronavirus, zijn vrijdag aan de advocatuur medegedeeld door de Deken van de Orde van Advocaten in Suriname.

De verdachte zal op een vooraf bepaalde locatie - politiebureau of Huis van Bewaring - worden gebeld door het OM of de rechter-commissaris. Zijn of haar advocaat mag aanwezig zijn op de locatie waar het verhoor plaatsvindt. Het verhoor zal via speaker phone te volgen zijn. De advocaat kan ook op dezelfde wijze zijn betoog of verweer houden.

Als tweede optie mogen advocaten juridische bijstand verlenen op het politiebureau of in het Huis van Bewaring waar de verdachte is ingesloten. De advocaat moet in dit geval wel kenbaar maken bij aanvang van deze telefonische zitting aan de rechter-commissaris of het OM dat hij/zij daar aanwezig is. Deze maatregelen zullen tot nader order van kracht blijven.

'Rijstboeren beschikken niet over ureum' - 'Men weet niet waar de overvloed aan ureum naar toe verdwenen is'

'Er dient grondig onderzoek plaats te vinden naar al het gerommel binnen  rijstsector'


Volgens Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), dient er een grondig onderzoek plaats te vinden naar al het gerommel binnen de rijstsector, waarbij exporteurs en tussenhandelaren mogelijk ook betrokken zijn. Volgens De West van dinsdagavond 31 maart 2020, beschikken rijstboeren niet over ureum (meststof) beschikken. Dit bevestigt Bhikharie.

'Men weet niet waar de overvloed aan ureum naar toe verdwenen is, die men heeft laten halen', zegt Bhikharie. Ureum is voor de rijstboeren één van de belangrijkste inputs binnen de rijstsector. 'Behalve de importeurs die ureum laten halen, heeft het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) ook zijn eigen kanalen, waar het zijn ureum laat halen. De vraag die momenteel rijst, is waar is de overvloed naar toe?' 

De nieuwe prijs van ureum met betrekking tot de bedrijfsprijs, werd vastgesteld op Srd 160 voor een zak van 50 kilo en indien het product aangeleverd zou moeten worden, is dat Srd 165. Deze overeenkomst werd getekend door minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Bhagwatpersad Ramadhin, directeur eigenaar van het rijstbedrijf dat ureum importeert. 'Maar, wat zien wij nu, de prijs voor ureum is hoger dan Srd 165', aldus Bhikharie.

Volgens Bhikharie dient er een onderzoek te komen in deze kwestie. 'Wij kunnen het onderzoek niet instellen, omdat wij niet over genoeg informatie en bevoegdheden beschikken om zulks te doen.' Volgens Bhikharie kunnen de autoriteiten, met name het ministerie van LVV, dat wel beschikt over de faciliteiten en de toegankelijkheid, een onderzoek instellen.

Minister Parmessar heeft onlangs, door middel van de Petrocaribe-deal met Venezuela, aangegeven, dat Suriname witte rijst naar Venezuela zou exporteren, die als dekking (bartel) dient om daarvoor kunstmest te krijgen van Venezuela. Volgens de minister kan dit ervoor zorgen, dat de boeren ook een betere prijs krijgen voor hun padie. Bhikhari stelt, dat de padieboeren niet in een hoerastemming verkeren, vanwege dit zogenaamde positieve nieuws.

Ondanks alle goede intenties van de minister, vreest hij nog steeds door de ervaringen uit het recente verleden, dat zaken fout gaan. Bhikharie refereert aan voorgaande exportdeals, waaronder de Petrocaribe-deal. Dit ondanks de vele toezeggingen, dat zij een betere prijs zouden krijgen. Men had juist een situatie gecreëerd, waarbij een heleboel tussen--exporteurs onderhandelingen hebben gevoerd en torenhoge commissies hebben gekregen. 'De exporteurs gaan vooruit in de prijzen, maar de padieboeren gaan niet mee.' 

Ook de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren vormt volgens Bhikharie voor de padieboeren een enorm nadeel. Hij werpt op, dat de padieboeren tegen zeer hoge koersen hebben moeten inkopen en inklaren, daarbij zijn meegenomen de hoge kosten die werden gemaakt om rijst op de markt te krijgen. 'Als we de Amerikaanse dollar-verkoopprijzen nu omzetten in Srd-prijzen met een bankkoers van 7,50, kunnen zij problemen ondervinden in de rijstsector. 'De boeren hebben tegen een zeer hoge koers hun producten gekocht, maar nu dat men een lage koers hanteert en dat er nu in plaats van dollars Srd's worden gegeven, is het een stukje oneerlijkheid dat nu plaatsvindt.' 

Volgens voorzitter Bhikharie dienen zij te worden gecompenseerd, omdat zij anders dubbel verlies zullen lijden.'De overheid is nu meer dan ooit verplicht, de toekomst van de rijstsector te garanderen.' Hiertoe moeten de nodige maatregelen worden getroffen, waaronder incentives, subsidies van inputs, verbetering van de infrastructuur en regulering van de prijsvorming. Deze maatregelen moeten volgens de BSP worden ondergebracht in een speciaal samenhangend meerjarig crashprogramma.

Er is een bedrag van 4 miljoen Amerikaanse dollar vrijgekomen, waardoor er herstelwerkzaamheden zouden moeten worden verricht binnen de rijstsector. Maar, die 4 miljoen is nu nergens te vinden. Bhikharie geeft aan, zich bezorgd te maken over voor die 7 miljoen die nog moet vrijkomen.

Belfort (ABOP): 'De klokkenluiders die de informatie hebben doen uitlekken, hebben goed gehandeld!' - 'Deze regering is op zoek naar valuta'

'Dit wordt precies weer als de jaren '80, waarin alleen de zwarte markt floreerde'

Concept staatsbesluit importverbod op luxe goederen is uitgelekt


Het concept van een staatsbesluit, dat een importverbod op luxe goederen behelst, is uitgelekt. Dit besluit is een aanvulling op de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, om gebruik van vreemde valuta in het land, in te dammen. De wet is nog niet gefinaliseerd. Ofschoon de wet nog niet in werking is, is het besluit om hem te concretiseren reeds uitgelekt. 

'Men heeft het achterwege gelaten om aan valuta van burgers te gaan. Echter zien we nu dat de regering een beschikking bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme aan voorbereiden is, die dan is uitgelekt, waardoor wij nu weten, dat de regering vast zit. Heel binnenkort gaat zij met een beschikking komen waarbij luxe goederen verboden zullen worden. De klokkenluiders die de informatie hebben doen uitlekken, hebben goed gehandeld!', zei ABOP-parlementariër Edward Belfort, in het Apintie tv-programma To The Point, aldus De West dinsdagavond 31 maart 2020.

Volgens Belfort zal er binnenkort een grote chaos zijn in het land. 'Mensen die handel drijven met de nu verboden goederen, gaan hun bedrijven moeten sluiten. Velen zullen brodeloos worden, er zal ook grote schaarste ontstaan. Deze goederen zijn eigenlijk geen luxe goederen! Dit wordt precies weer als de jaren tachtig, waarbij alleen de zwarte markt floreerde', aldus Belfort.

Ook stelt hij, dat het steeds moeilijker wordt om te overleven. 'De overheid heeft alle financiële middelen op de Centrale Bank misbruikt. Zelfs de kasreserve van burgers is misbruikt! Gezien ze geen middelen heeft om de importen te dekken, en gezien het Covid-19 virus, wordt er nu misbruik gemaakt van andere sectoren. Ook komt de overheid niemand tegemoet, die momenteel thuis zit vanwege de preventieve maatregelen', zei Belfort.

Volgens hem wil de regering doen geloven dat Covid-19 heeft geleid tot het aan banden leggen van de importen. 'Het bestuurspatroon van de overheid, heeft ertoe geleid dat alle financiële middelen op zijn', aldus Belfort.

Tot slot benadrukte hij, dat de klokkenluiders die de informatie hebben doen uitlekken, goed hebben gehandeld. 'Geen enkele maatregel kan getroffen worden, de mensen hebben goed gehandeld. Wij weten nu wat ze plan zijn, het volk weet nu, dat het een regering is die ze in armoede heeft gedompeld! Deze regering is op zoek naar valuta. Bouterse heeft alle productiebedrijven kapot gemaakt, hoe kom je dan aan deviezen? Niemand zal deze maatregelen pikken in deze tijd!', aldus Belfort.

61-Jarige vrouw springt van de Wijdenboschbrug

Vrouw zou depressief zijn geweest - Haar lichaam is inmiddels geborgen


De politie van Livorno heeft zondagmiddag het lichaam van de 61-jarige F.C. geborgen. De vrouw was zaterdag van de Wijdenboschbrug gesprongen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 april 2020. 

Van de politie en familie heeft het dagblad vernomen, dat de vrouw depressief was.

Het lijk dreef drie meter van de kade. De brandweer werd ingeschakeld om de vrouw uit het water te halen.

De familie heeft het lichaam geïdentificeerd.

Mexicaanse journaliste doodgeschoten bij eerste dodelijke aanslag op pers in 2020

María Elena Ferral werd acht keer beschoten door gemaskerde passagier op motor in Papantla


Een Mexicaanse journaliste is op klaarlichte dag doodgeschoten terwijl de gewelddadige misdaad in het land - en de aanvallen op de pers - doorgaan te midden van de pandemie van het coronavirus. 

María Elena Ferral werd maandag 30 maart 2020 acht keer beschoten door een gemaskerde passagier op een motor toen ze het notariskantoor verliet in Papantla, een stad die wordt geplaagd door de georganiseerde misdaad in de staat Veracruz aan de Golfkust.

Ze werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, maar stierf enkele uren later aan haar verwondingen, volgens de persvrijheidsgroep Verslaggevers Zonder Grenzen.


Ferral werkte voor de Veracruz-krant El Diario de Xalapa en richtte de nieuwswebsite Quinto Poder de Veracruz op, waar ze gevoelige kwesties als misdaad, corruptie en de politie onderzocht.

Het motief voor haar moord blijft onduidelijk en er zijn geen verdachten aangehouden. Ze had in 2016 de doodsbedreigingen ontvangen van een lokale politieke kandidaat, volgens het nieuwsblad Proceso.


Dreigingen en pesterijen door lokale politici waren voor Ferral aanleiding om bescherming te zoeken bij een staatscommissie voor de bescherming van journalisten. De regering trok de lijfwachten die haar waren toegewezen later in, volgens Verslaggevers Zonder Grenzen.De dood van Ferral was dit jaar het eerste geval van een vermoorde journalist in Mexico. Het land registreerde 10 moorden op journalisten in 2019 en Verslaggevers Zonder Grenzen rangschikt Mexico op plaats 144 van de 180 landen op de meest recente ranglijst voor persvrijheid.

Sinds het land in 2006 een gemilitariseerd hardhandig optreden tegen drugskartels heeft ingezet, zijn in Mexico meer dan 100 journalisten vermoord. En Veracruz, waar de georganiseerde misdaad en de politieke macht soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, is een begraafplaats geworden voor verslaggevers.

De regeringspartij van de staat is sinds 2016 tweemaal veranderd - met een bondgenoot van president Andrés Manuel López Obrador die in 2018 won - maar waarnemers zeggen dat Veracruz vol gevaren blijft voor journalisten en activisten. 'Er zijn veranderingen in de regering wat betreft partijkleuren, maar er is geen verandering geweest in de beveiliging van journalisten', zegt Miguel Ángel Díaz, oprichter van Plumas Libres in Veracruz. 'Onderzoek naar agressie tegen journalisten en activisten in Veracruz loopt vast. Er zijn geen vorderingen, er zijn geen veroordelingen. '


(De Surinaamse Courant/La Jornada/Twitter/24Horas/YouTube)

Eerste coronavirus doden onder inheemse bevolking van Colombia

Twee doden uit de Yukpa-gemeenschap leefden in ernstige armoede in tenten in grensstad Cucuta

'Sommige stammen met slechts enkele tientallen mensen of minder kunnen door coronavirus met uitsterven worden bedreigd'


De eerste twee dodelijke slachtoffers van het coronavirus onder de inheemse bevolking van Colombia werden dinsdag 31 maart 2020 bevestigd door de lokale autoriteiten. 

De twee doden zijn afkomstig uit de Yukpa-gemeenschap, en leefden in ernstige armoede in een cluster van geïmproviseerde schuilplaatsen en tenten in de noordelijke grensstad Cucuta, volgens de Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de toonaangevende inheemse autoriteit van het land.


Gezondheidsdeskundigen zeiden dat ze vrezen dat het coronavirus zich snel zou kunnen verspreiden onder stammen  - Los Pastos, Pubense, Kokonuko, Kofán y Quillacinga, Murui, Kichwa, Siona, Coreguaje, Awá, Nasa, Quillacinga, y Embera Chamí, - die weinig immuniteit hebben tegen ziekten die veel voorkomen in de algemene bevolking. Hun immuunsysteem wordt vaak ook verzwakt door ondervoeding, hepatitis B, diabetes en luchtwegaandoeningen zoals tuberculose, zeggen experts.

'We maken ons grote zorgen', zei Maricela Londono, ONIC-persvoorlichtster, tegen de Thomson Reuters Foundation. Verschillende andere mogelijke gevallen worden nauwlettend in de gaten gehouden in de inheemse reservaten van Colombia, zei ze.

Ongeveer 2 miljoen inheemsen leven in Colombia in 115 verschillende gemeenschappen, van de noordelijke bergen van het land tot het Amazone-regenwoud in het zuiden. De 56.000 inheemse families die in de buurt van steden en dorpen wonen, lopen een bijzonder risico, net als degenen die in grensgebieden wonen, zei de ONIC.


De stad Cucuta, waar de inheemse doden werden gevonden, is een belangrijke toegangspoort tot Colombia voor Venezolanen die op de vlucht zijn voor politieke onrust in hun thuisland. Leden van de Yukpa-stam wonen in beide landen.

Colombia heeft zijn grenzen gesloten met Venezuela, Ecuador, Peru, Panama en Brazilië, maar mensen kunnen onopgemerkt oversteken. 'Het brengt iedereen in gevaar', zei Londono. Aangezien sommige stammen slechts enkele tientallen mensen of minder tellen, betekent de dood door het coronavirus dat sommige gemeenschappen met uitsterven kunnen worden bedreigd, aldus de ONIC en inheemse rechtengroepen.

Eerder in maart vertelden inheemse leiders in heel Colombia aan gemeenschappen, dat ze in lock down moesten gaan, buitenstaanders weg moesten houden, sociale afstand moesten nemen en scholen en bijeenkomsten op voorouderlijk land moesten opschorten. Maar, slechts ongeveer een vijfde van alle inheemse gemeenschappen heeft genoeg voedsel om hen door een lock down te loodsen, zei de ONIC.

Sommige leden van de Yukpa-stam leven in Cucuta met weinig voedsel en geen stromend water.

Vorige week testte een arts in het buurland Brazilië volgens het ministerie van Volksgezondheid positief op het coronavirus. De inheemse gezondheidsdienst Sesai in Brazilië meldde ook verschillende vermoedelijke gevallen van coronavirus in inheemse gemeenschappen.

Colombia is sinds 24 maart gesloten en heeft al zijn nationale parken gesloten, waarvan vele de thuisbasis zijn van inheemse volkeren. Het coronavirus heeft tot nu toe minstens 900 mensen geïnfecteerd en 16 tot dusver in het hele Zuid-Amerikaanse land gedood.

(De Surinaamse Courant/Reuters/Caracol/Twitter)

Amazone Guardian, inheemse landverdediger, doodgeschoten in Brazilië

Zezico Guajajara doodgeschoten in inheemse gebied Arariboia, gemeente Arame


Zezico Guajajara, een inheemse Amazone Guardian, is doodgeschoten in het inheemse gebied Arariboia, gemeente Arame. Zijn moord volgt minder dan vijf maanden na de moord op een andere Guardian, Paulo Paulino Guajajara

De omstandigheden van de dood van Zezico zijn nog steeds onduidelijk, maar de Guardians zijn genadeloos het doelwit geweest van de machtige houtkapmaffia die het waardevolle hardhout in het inheemse gebied van Arariboia illegaal exploiteren, de thuisbasis van zowel de inheemse Guajajara-bevolking als ongecontacteerde leden van de Awá-stam.


De Guardians patrouilleren in het bos, vangen illegale houthakkers en verdrijven ze. Het is een zeer gevaarlijk werk: er zijn nu vijf Guardians gedood en hun leiders worden voortdurend met de dood bedreigd.

De coördinator van de Guardians, Olimpio Guajajara, zei vandaag, woensdag 1 april 2020: '

We hebben een andere medestrijder verloren - een man die het leven verdedigde. We zijn er kapot van. We rouwen om zijn dood. We beschermen het bos voor de hele mensheid, maar machtige krachten zijn erop uit om ons te doden. Waarom moet het zo zijn? Wie weet wie van ons de volgende zal zijn. De huidige regering is wreed en haar racisme moedigt meer geweld tegen ons aan. We hebben gezien dat straffeloosheid hier heerst, maar we willen dat er recht wordt gedaan en we willen dat mensen over de hele wereld ons steunen.'


Houthakkers, boeren, goudzoekers en anderen zijn aangemoedigd sinds de verkiezing van president Bolsonaro, die inheemse gebieden wil openstellen voor exploitatie en heeft grondbezetters actief aangemoedigd.

Survival International-campagnevoerder Sarah Shenker, die Zezico goed kende, zei vandaag: 'Zezico was zo vol energie en vocht onbevreesd om het bos te beschermen en het leven van zijn mensen te verbeteren. De houthakkers zijn wanhopig. om de Guardians kwijt te raken, door ze een voor een aan te vallen. Terwijl de aandacht van de wereld gericht is op de pandemie van het coronavirus, blijft de inheemse bevolking in de frontlinie vechten om de bossen van de wereld te redden voor hun families, voor ongecontacteerde stammen en voor de hele mensheid. Ze hebben overal mensen nodig om ze nu meer dan ooit te ondersteunen.'


(De Surinaamse Courant/Survival International/Amazonia Real/Twitter/Conselho Indigenista Missionário/G1Globo)

Braziliaanse president Bolsonaro bindt in: 'Covid-19-epidemie grootste uitdaging voor mijn generatie'

(Bron foto: Twitter)
'De strijd tegen de pandemie zal de economie niet schaden'


De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdag  31 maart 2020 toegegeven dat de covid-19-epidemie, die hij eerder een ‘kleine griep’ noemde, ‘de grootste uitdaging’ vormt voor zijn generatie. Hij hield echter vol dat de strijd tegen de pandemie de economie niet zal schaden. 

Tijdens een toespraak blikte de extreemrechtse president terug op zijn termijn. ‘Brazilië heeft de afgelopen vijftien maanden veel vooruitgang geboekt, maar nu staan we voor de grootste uitdaging van onze generatie.’


Jair Bolsonaro heeft de afgelopen weken de omvang van de coronavirusepidemie voortdurend geminimaliseerd en hekelde de maatregelen die wereldwijd en door de meeste Braziliaanse staten werden genomen. ‘We hebben een missie: levens redden zonder banen te vergeten’, zei hij dinsdagavond tijdens zijn toespraak.


‘Enerzijds moeten we voorzichtig zijn, voorzorgsmaatregelen nemen bij iedereen, vooral ouderen en mensen met onderliggende ziekten. Anderzijds moeten we de snel groeiende werkloosheid bestrijden, vooral bij de armsten’, betoogde de president.
‘De neveneffecten van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus, kunnen niet erger zijn dan de ziekte zelf’, zei hij. Dat lijkt op een uitspraak die Amerikaans president Donald Trump eerder deed: ‘De oplossing mag niet groter zijn dan het probleem.’

Tijdens de toespraak van Bolsonaro was er net als bij zijn vorige speeches een potten-en-pannenprotest: vanaf hun balkon en vanachter hun open raam rammelden mensen met keukengerei en riepen ze leuzen als 'Weg met Bolsonaro!' en 'Moordenaar'.
Twitter verwijderde onlangs enkele video's waarin Bolsonaro openlijk twijfelt aan de noodzaak van quarantainemaatregelen.


(De Surinaamse Courant/Clarin/Twitter/Belga/YouTube)

Nationaal Leger krijgt nieuwe buitenboordmotor boot van ministerie van Volksgezondheid

(Bron foto's: NII)
Aanschaf mogelijk door een donatie van $100.000 van Israëlische LR-group


Het Nationaal Leger beschikt over een nieuwe buitenboordmotor boot. Dit is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid. In het kader van de preventieve maatregelen die getroffen worden met betrekking tot Covid-19 heeft minister Antoine Elias gemeend het ministerie van Defensie, met name het Nationaal Leger, te voorzien van een nieuwe buitenboordmotor boot. Dit is mogelijk gemaakt door een donatie van $100.000, welke het ministerie ontving van de Israëlische LR-group. De formele overhandiging hiervan vond maandag plaats, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 1 april 2020. 

Volgens minister Elias heeft het National Leger het ministerie van Volksgezondheid altijd bijgestaan wanneer het gaat om logistieke werkzaamheden in het binnenland. Met dit gegeven heeft het ministerie na brainstormen en overleg met de donateur besloten de helft van de donatie te besteden aan de aanschaf van een buitenboordmotor boot. Hiermee hoopt het ministerie van Volksgezondheid de logistieke werkzaamheden van het ministerie van Defensie te versterken en in het bijzonder een bijdrage te leveren aan het beter en adequaat kunnen bewaken van de grenzen door het Nationaal Leger.

Minister Ronni Benschop van Defensie benadrukte, dat het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie in nationaal belang een strategische samenwerking hebben. Het doet hem goed, dat collega’s kunnen samenwerking om de veiligheid van het land te waarborgen.

Minister Elias heeft verder aangegeven, dat de resterende middelen van de donatie gebruikt zullen worden voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) ten behoeve van de ziekenhuisinstellingen. Deze zullen in de loop van deze week overhandigd worden.

VVD presidentskandidate Amafo: 'Hoe ik met de aantijgingen omga? In het leven is er altijd goed en kwaad'

'Wij gaan economie officieel dollariseren zodat ellende met wisselkoers tot  verleden gaat behoren'Alice Amafo heeft altijd ontkend dat zij heeft gemalverseerd met Kinderbijslaggeld tijdens haar ministerschap bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de eerste regering-Bouterse. Toch blijft deze kwestie haar achtervolgen, net als de viering van haar dertigste verjaardag met staatsmiddelen als minister tijdens het derde kabinet-Venetiaan. 

Daarom is er veel kritiek op social media over de voordracht van de politica als presidentskandidate door de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie (VVD). De partijvoorzitster trekt zich er echter niet veel van aan.

'Hoe ik met de aantijgingen omga? In het leven is er altijd goed en kwaad. Zonder deze tegenpolen zouden wij incompleet zijn als Surinaamse gemeenschap en kritiek houdt mij altijd scherp', reageert ze vandaag, woensdag 1 april 2020, in de Ware Tijd.

Amafo stelt, dat, als ze haar verjaardag tijdens de regering-Venetiaan met staatsmiddelen had gevierd, zij geen minister zou zijn geworden tijdens het eerste kabinet-Bouterse.

'De perikelen over Algemene Kinderbijslag zijn allemaal leugens. Ik heb deze zaken meermalen ontkracht.' 

Ze zegt dat haar eerste focus als presidente zal zijn het volk uit de armoede halen. 'Suriname is rijk maar het volk is arm.' Daarnaast wil zij werken aan een stabiele economie. De politica haalt aan, dat de Surinaamse economie officieus is gedollariseerd. 'Wij gaan die officieel dollariseren. Zo zal de ellende met de wisselkoers tot het verleden gaan behoren.' 

De VVD heeft haar kandidatenlijst voor De Nationale Assemblee, de ressort- en districtsraden opengesteld voor personen die zich hiertoe geroepen voelen. De handreiking wordt gedaan naar Surinamers met het hart op de juiste plek. Mensen uit bijna alle districten zouden al gereageerd hebben op de oproep.

Volgens de VVD heeft zeventig jaar partijpolitiek het Surinaamse volk niet welvarend gemaakt. Politieke leiders hebben steeds weer het eigen belang voorop gesteld, ook naar hun eigen achterban toe.

Fernald (NPS): 'Het is opmerkelijk dat in deze situatie niemand over onderwijs praat'

'Onbegrijpelijk dat niet getracht wordt educatieve programma’s te brengen in de huiskamers'

'Virtueel onderwijs is de toekomst, maar de wereld vliegt aan ons voorbij'


'De Coronapandemie heeft de wereld in de ban. In Suriname zijn er ook preventieve maatregelen genomen en de scholen liggen plat. Het is niet duidelijk hoe lang de gedwongen schoolvakantie zal moeten duren. Het is opmerkelijk dat in deze situatie niemand over onderwijs praat', aldus politicus Ivan Fernald van de NPS vandaag, woensdag 1 april 2020, in het Dagblad Suriname. 

'Leerlingen zijn thuis, zodat het fysiek contact vermeden wordt. Het is verbazingwekkend, dat regeringsfunctionarissen het niet nodig vinden om op de televisie, leerlingen en studenten toe te spreken en te bemoedigen. Het is niet te begrijpen dat niet getracht wordt om educatieve programma’s te brengen in de huiskamers.'

'De eerste gedachte gaat uit naar leerlingen en studenten van de examenklassen. De groep die ons het hardst nodig heeft zijn de zesdeklassers, die over enkele maanden de glo-toets moeten maken. Zij worden aan hun lot overgelaten. Waarom is er geen programma op de tv waarin reken- en taalopgaven op maat worden gebracht in de huiskamers. Dat kan systematisch gebeuren. Er kan ook instructie en uitleg en opdrachten gegeven worden.'

Fernald vraagt zich af of het zo moeilijk is om een online app samen te stellen om voor elke doelgroep (dus ook voor de MULO en de middelbare school). 'Dan kan de tijd effectief besteed worden. Wat doen wij op langere termijn? Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur moet als de bliksem uitvoering geven aan een Cyberunit die ervoor zorgt, dat in de toekomst bij dergelijke calamiteiten er afstandsonderwijs gegeven wordt.'

'De wereld koerst naar een mondiale transformatie en Suriname mag niet achterblijven. De Corona pandemie heeft de economie en het sociaal leven ontwricht en technologie zal in de nabije toekomst ingezet worden waardoor productie- en onderwijsprocessen normaal voortgang kunnen vinden zonder dat er mensen lijfelijk aanwezig hoeven te zijn. Virtueel onderwijs is de toekomst, niet ter vervanging van de leraar maar als prachtig hulpmiddel. De wereld vliegt aan ons voorbij', aldus Fernald.

Avondklok leidt onder dak- en thuislozen tot paranoia

'Rondlopen is eng met niemand om ons heen'Wie denkt dat dak- en thuislozen vanwege de ingestelde avondklok zich de koning te rijk voelen, aangezien zij de hele stad voor zichzelf hebben, vergist zich. Woorden in en van het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 april 2020

'Wij voelen ons eenzaam. Wij zijn late slapers. Het avondleven is voor ons gezelschap en vertier. Nu zijn de straten leeg. Paramaribo lijkt op een spookstad. Rondlopen is eng met niemand om ons heen. Ik word er paranoïde van. Het lijkt bovendien erop dat mensen meer dan voorheen een wijde boog om ons heen maken.'

VHP: 'Zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met afkondigen maatregelen die fundamentele vrijheden en rechten beperken van bevolking'

'Bestaand wettelijke kader biedt voldoende ruimte coronavirus te beteugelen'


De VHP vindt dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met het afkondigen van maatregelen die fundamentele vrijheden en rechten zullen beperken van de bevolking. De regering is bezig met voorbereiding van de 'Wet Uitzonderingstoestand Covid-19'. 

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt vandaag, woensdag 1 april 2020, op Starnieuws, dat de partij tot nu toe de door de regering voorgestelde maatregelen heeft ondersteund om Covid-19 onder controle te houden.

Naast de Uitzonderingstoestand moet er een inhoudelijke wet komen die de verschillende niveaus van veiligheid en risico bij calamiteiten regelt, worden ingediend. Er moet een breed overleg komen met maatschappelijke organisaties omdat de maatregelen ingrijpend zijn voor de samenleving. 'De vraag is of het wel noodzakelijk is nieuwe wetten uit te vaardigen, terwijl het bestaande wettelijke kader en daarop betrekking hebbende regelgeving voldoende ruimte bieden om het coronavirus te beteugelen', merkt Santokhi op.

'De situatie in ons land noodzaakt ons allen om alert te blijven en sociale afstand te bewaren en de hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen, maar het is niet van dien aard dat speciale bevolkingsuitzonderingstoestand moet worden ingesteld. Tot nu toe is nergens in de wereld, ook daar waar er sprake is van een crisis, speciale bevolkingsuitzonderingswetgeving uitgevaardigd. Wij moeten daarom deze voorstellen zorgvuldig beoordelen.'

In deze beoordeling zal door de VHP in de inhoudelijke bespreking de volgende zaken nadrukkelijk meegenomen worden:

1. Het oogmerk van de bevolkingsuitzonderingstoestand, met name welke additionele beperkingen wenst de regering de bevolking op te leggen; het moet duidelijk zijn dat de uitzonderingstoestand een beperkt oogmerk moet hebben. 
2. De duur van deze bevolkingsuitzonderingstoestand, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het van beperkte duur zal zijn omdat wanneer de gezondheidssituatie beheersbaar is geworden, deze wet niet meer relevant zal zijn. 
3. De wijze waarop de regering beoogd uitvoering te geven, dus het managementvraagstuk en de sancties die zullen gelden bij overtreding. 
4. De noodzaak van directe betrokkenheid van De Nationale Assemblee, via de voorzitter en fractieleiders in het crisisteam voor de monitoring van de uitvoering, alsmede het belang van breed maatschappelijk overleg en draagvlak in deze. 
5. Het verschaffen van waarborgen ter garantstelling dat de fundamentele vrijheden en rechten niet oneigenlijk beperkt of gekortwiekt zullen worden. 
6. Het ontwerp mag in ieder geval op geen enkele wijze in strijd zijn met de bepalingen die in de Grondwet van de Republiek Suriname zijn opgenomen. 

Voor de VHP is het van belang in de discussie om de periode waarin deze voorgestelde uitzonderingstoestand en de wet van kracht zullen zijn goed vast te leggen. Voorts moet de rechtszekerheid gegarandeerd worden. Voorkomen moet worden dat een dergelijke wet resulteert in onwettige handelingen van regeringswege en zelfs machtsmisbruik, benadrukt de VHP-voorzitter.

Gestrande ingezetenen van Suriname in buitenland moeten zich verplicht opnieuw registreren

Er is een optie bijgekomen om thuis in quarantaine te gaan: kosten voor 'statische beveiliging' moeten wel zelf worden betaald... 🤔😒


Ingezetenen van Suriname die in het buitenland zijn gestrand, moeten zich verplicht opnieuw registreren. Er zijn enkele zaken gewijzigd, meldt het Covid-19 Managementteam. Nu is er een optie bijgekomen om thuis in quarantaine te gaan. De voorwaarde is wel dat de kosten voor statische beveiliging moeten worden betaald. Wat de kosten zullen zijn, is nog niet duidelijk, schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 1 april 2020. 

De Surinaamse autoriteiten verschaffen alle nodige informatie om de terugkeer naar Suriname zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren.

De procedure voor terugkeer naar Suriname te midden van de Covid-19 crisis is als volgt:

- Invullen van repatriatie formulier (verplicht); 
- Bij aankomst op de Johan Adolf Pengelluchthaven de instructies van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) nauwkeurig opvolgen: 
- Transport naar overheidsquarantaine locatie; 
- Minimaal 48 uur verblijf in overheidsquarantaine; 
- Bij goedkeuring thuis-quarantaine locatie door de Surinaamse autoriteiten, zich onder begeleiding van het NCCR verplaatsen naar het thuis-quarantaine adres; 
- Thuis-quarantaine is optioneel en alleen mogelijk als betrokkene(n) bereid is/zijn de kosten voor statische beveiliging op zich te nemen. 

De minimumperiode voor quarantaine is gesteld op minimaal 14 dagen na aankomst in Suriname. Aanmelden bij een dichtstbijzijnde diplomatieke post of consulaire missie van Suriname is ook aangeraden, ter bevestiging van de noodzaak om terug te keren naar Suriname.

Voor specifieke vragen of assistentie kan een mail worden gestuurd naar: conza@gov.sr of conza.suriname@gmail.com.

Onverlaat zit op lederschildpad, aitkanti, te Braamspunt

Dagblad Suriname: Zitten op een zeeschildpad stoer of belachelijk? 

Monique Pool, Green Heritage Fund Suriname: 'Het is verontrustend dat ze niet zijn bekeurd' 


Dierenmishandeling hoeft net als bij mishandeling van mensen niet alleen fysieke mishandeling te zijn, maar ook wanneer je op een negatieve manier aan de mentale staat van een dier komt is er sprake van dierenmishandeling. Zeeschildpadden zijn geen dieren waarop je paardje kan rijden. Dat is onmogelijk. Het is een no go area, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 april 2020. Zeeschildpadden komen ook niet voor dat doel naar de stranden. Het zijn ook nog eens beschermde dieren vanwege hun bedreigde status.

Zitten op een zeeschildpad is dus niet stoer, maar totaal fout gedrag. Het geeft aan dat er in de basis een gebrek is aan educatie over je natuur en je omgeving. Bovendien zou je als mens moeten aanvoelen, dat je niet op een zeeschildpad kunt zitten. In ons handelen vergeten we vaak om even de controle vraag te stellen 'hoe zou ik het vinden als'. Hoe zou jij het vinden als een rots van 100 kilo op je rug wordt geplaatst en je daarmee moet kruipen op het strand? Hoe zou je het vinden als mensen langs de kant zouden staan en een fattoe zouden breken? Het enige haast zinvolle antwoord wat je hierop zou kunnen geven is #DOEWET, aldus het Dagblad, die een foto heeft geplaatst waarop te zien is, dat een man op een aitkanti (lederschildpad, Dermochelys coriacea) zit, maar de man is helaas met een gezichtsbalkje onherkenbaar. Ook is niet duidelijk wanneer de foto is genomen...

De bekende natuurbeschermster, die ook geschrokken is van de foto, is Monique Pool van het Green Heritage Fund Suriname (GHFS) die in april een project heeft om samen met Natuurbeheer op Braamspunt te patrouilleren. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk of dit project doorgaat, laat Pool weten.

De oprichtster van Green Heritage Fund Suriname omschrijft deze actie van de jmannen op Braamspunt als 'supertriest'. Pool zegt, dat het zorgwekkend is dat dit heeft kunnen gebeuren, omdat Natuurbeheer op het strand patrouilleert. 'Dat ze niet zijn bekeurd is verontrustend en er is voldoende wetgeving om deze heren aan te pakken.'

Rechter Kasdipowidjojo trekt zich terug als kandidaat-voorzitter Constitutioneel Hof

Kasdipowidjojo betreurt dat Hof van Justitie betrokken raakte bij proceduregang voorzitter en leden Constitutioneel Hof


Rechter Jimmy Kasdipowidjojo heeft zich teruggetrokken als kandidaat-voorzitter voor het Constitutioneel Hof. Hij maakte zijn besluit al in januari bekend aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, maar bevestigde dit pas maandag in een brief aan Geerlings-Simons, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 1 april 2020. 

Kasdipowidjojo was in december 2019 voorgedragen door de NDP-fractie om dit rechtsorgaan te leiden.

In zijn brief herhaalt hij, dat hij niet meer beschikbaar is als kandidaat-lid en voorzitter voor het Constitutioneel Hof. Voordat hij ‘ja’ zei tegen zijn kandidaatstelling heeft hij tijdens de voorgesprekken, het belang benadrukt van een breed gedragen voordracht. 'Deze voorwaarde is dan ook mijn enige geweest om in te stemmen met mijn voordracht', staat in zijn brief. Hij is ervan uitgegaan dat zijn ervaring bij de Democracy Unit (DU) op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het proces om te komen tot een breed gedragen ondersteuning voor zijn voordracht in de Assemblee zou vergemakkelijken. Achteraf gezien maakte hij een verkeerde inschatting, geeft Kasdipowidjojo aan.

In de media is steeds verwezen naar zijn functie als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Zijn kennis en ervaring als docent, decaan van de Faculteit Maatschappij Wetenschappen en DU-voorzitter bleven onderbelicht. Volgens Kasdipowidjojo zijn deze zaken juist doorslaggevend geweest 'voor het benaderen van mijn persoon bij deze voordracht'.

De door de NDP voorgedragen Kasdipowidjojo betreurt dan ook, dat het Hof hierdoor als 'onafhankelijke en onpartijdig rechtsprekend instituut ongewild en ongewenst' is meegenomen in de perikelen rond de voordracht en benoeming van de voorzitter en leden van het Constitutioneel Hof.

Kasdipowidjojo was secretaris en daarna voorzitter van de DU en werkte met diverse politici samen aan het creëren van een breed draagvlak onder politieke partijen om te werken aan dit wetenschappelijk universiteitsproject. Voornaamste doel was het bevorderen en versterken van democratische processen bij de besluitvorming binnen politieke partijen. Vorig jaar februari werd hij beëdigd als plaatsvervangend lid van het Hof en fungeert als rechter in de strafsector.

Volgens artikel 2 van de Wet Constitutioneel Hof worden de voorzitter, de vicevoorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden van het Hof op voordracht van de Assemblee, voor een periode van vijf jaren door de president benoemd. De wet spreekt niet van voordrachten van de coalitie en/of oppositie.

Op 23 december stemde de coalitie voor haar lijst met kandidaten. Hierop stonden de namen van Kasdipowidjojo, Gloria Stirling-Karg (ondervoorzitster), Anoeradha Ramautar-Akkal, Magda Venoaks-Hoever en Maya Manohar-Fokké (leden). En als plaatsvervangers werden voorgedragen Rinette Djokarto, Bien Sojo en Jornell Vinkwolk. Een dag later stuurde de coalitie alleen deze voordrachten door naar president Desi Bouterse.

De oppositie was woedend over de werkwijze van de coalitie; haar voordrachten zijn niet besproken in de huishoudelijke vergadering en dus ook niet doorgestuurd naar de president. De voordrachten van de oppositie waren Sarswatie van der Hoef-Ramlagansing, Henry Mac Donald, Geetapersad Gangaram Panday, Kenneth Amoksi en Roy Chitanie. Kandidaat Harish Monorath werd vanwege de leeftijdsgrens van 40 jaar vervangen door Ronny Oemar.

Op 9 januari gaf de president aan, dat hij akkoord ging met de Assemblee-voordrachten en werd het proces van benoeming inzet. Maar, op 17 januari stuurde de president weer een brief naar het parlement met het verzoek om alle voordrachten opnieuw te doen. Er was een procedurele fout gemaakt. Bouterse had de inwerkingtreding van de Wet Constitutioneel Hof nog niet afgekondigd. De wet moet eerst in werking treden, alvorens de voordracht en benoeming kan plaatsvinden. De coalitie had geblunderd met haar voordracht en had daarmee de president die akkoord was gegaan, in verlegenheid gebracht.

Op 17 januari werd tijdens de huishoudelijke vergadering in De Nationale Assemblee besloten beide voordrachten voor bemensing naar het Constitutioneel Hof naar de president te sturen.

Geen consensus Staatsraad over inhoud Wet Uitzonderingstoestand Covid-19

'Regering krijgt te veel ruimte maatregelen te treffen, zonder dat deze afgebakend zijn'


De Staatsraad heeft geen consensus bereikt over de inhoud van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19. Starnieuws meldt vandaag, woensdag 1 april 2020, dat er drie meningen waren op de spoedbijeenkomst van de Staatsraad, gisteren. De discussie en zorgpunten zijn kenbaar gemaakt aan president Desi Bouterse, die formeel ook voorzitter is van dit grondwettelijke orgaan. 

De leden van de Staatsraad vinden unaniem dat het noodzakelijk is voor de regering om bijzondere maatregelen te treffen om de samenleving te beschermen tegen de verdere verspreiding van Covid-19. Tijdens de vergadering waren voorstanders van de wet zoals ingediend. Een ander deel, dat ook voorstander is van de wet, vindt dat specifieker moet worden aangegeven welke maatregelen de regering denkt te treffen.

Er is ook gevraagd om een zekere waarborging tegen een verkeerde toepassing van deze wet.

Een deel van de leden is tegen de wet. Deze leden vinden dat deze wet overbodig is, aangezien er voldoende ruimte voor de regering bestaat maatregelen te treffen zonder over te gaan tot het afkondigen van de burgerlijke uitzonderingstoestand.

Opgemerkt werd dat de regering te veel ruimte wordt geboden om maatregelen te treffen, zonder dat deze afgebakend zijn. De uitvoeringsbesluiten ontbreken bij deze wet.

Geadviseerd wordt aan de president om de diverse gezichtspunten mee te nemen in de debatten in De Nationale Assemblee.

Weer schenden asociale provocerende jonge relschoppers in volksbuurten avondklok - Autoriteiten: 'In het donker zijn ze moeilijk te achterhalen' 🤣😧

Kruising Ramgoelam en Mast Klimmenstraat (Bron: Facebook)
Barricaden opgeworpen op diverse plaatsen, banden en andere spullen in brand gestoken

'Zelfs een oude koelkast en microwave zijn gebruikt om de straat te barricaderen'


Ook op de derde dag van de gedeeltelijke lock down is het misgegaan te Latour (Ramgoelamweg), Pontbuiten, Goede Verwachting en Menkendam. Jongeren hebben de politie  uitgelokt en de openbare orde behoorlijk verstoord. 

Konrad Acton, districtssecretaris van Paramaribo-Zuidwest, zegt vandaag, woensdag 1 april 2020, op Starnieuws dat barricaden opgeworpen waren op diverse plaatsen. Er zijn ook banden en andere spullen in brand gestoken.

'Zelfs een oude koelkast en microwave zijn gebruikt om de straat te barricaderen. Wanneer de jongeren de politie zien aankomen, rennen ze naar de verschillende erven. In het donker zijn ze moeilijk te achterhalen', zegt Acton die namens de bestuursdienst met de politie meegaat.

Acton begrijpt de houding van de oproerkraaiers niet. Hij merkt op dat in de buurten met een soundtruck informatie is gegeven, dat het gaat om de gezondheid.


Gisteren was de bestuursdienst vanaf vier uur 's middags in de probleemwijken. Er is gesproken met buurtbewoners. Opnieuw werd uitgelegd dat het om het belang van iedereen gaat dat mensen binnenblijven, twee meter afstand houden en de hygiëne in acht moeten nemen.

Nagegaan is om welke jongeren het gaat die herrie schoppen. Hij is teleurgesteld dat alles wat tot nu toe gedaan is, niet heeft geleid tot rust in deze buurten.

Afgelopen avond en nacht heeft de rebellie ergere vormen aangenomen. Een voertuig van de relschoppers is zodanig gemanoeuvreerd op de weg waardoor het veel schade heeft opgelopen. Op het wegdek zijn flessen, stenen, stokken en brandstapels aangetroffen. De politie, die ondersteund wordt door militairen, is flink geprovoceerd.


Nagegaan wordt op welke wijze de mensen duidelijk gemaakt zal worden dat dit gedrag achterwege gelaten moet worden.

‘Ongekende vraaguitval op Curaçao’ na inwerkingtreding rampsituatie wegens intrede coronavirus

In hospitality-sector ruim 14.000 banen op de tocht 


Gelijk na de inwerkingtreding van de rampsituatie, op grond van artikel 1 van de Landsverordening Rampenbestrijding wegens de intrede van het coronavirus, heeft zich ‘een ongekende vraaguitval voorgedaan op Curaçao’, zo blijkt aldus het Antilliaans Dagbladvandaag, woensdag 1 april 2020, uit de conceptversie van het ‘Beslisdocument Solidariteitspakket Covid-19’. 

'Dit als gevolg van de onontkoombare sluitingen en/of verplichte afgelastingen in vooral de hospitalitysector (accommodaties, congrescentra, evenementen, horeca, recreatie, uitgangsaangelegenheden et cetera.), schoonheidssalons, reisbranche, autoverhuurders, carwash, transport en hun betreffende toeleveranciers.'

Dit concept is nog van vóór de avondklok en de ‘lockdown’ afgelopen weekeinde, waarna vrijwel alle bedrijven de deuren gedwongen sloten.

'De aanhoudende fragiele sociaaleconomische en financiële lokale situatie, in combinatie met deze plotselinge vraaguitval, heeft een ongekend negatief effect op de gehele gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder mensen met een zogenoemde lage sociaaleconomische status', aldus het beslisdocument.

De te verwachten negatieve sociaaleconomische en financiële gevolgen zijn onvermijdelijk en bieden op korte, middellange en lange termijn weinig tot geen perspectief op verbetering. De sluitingen en afgelastingen mede als gevolg van het wegvallen van het cruise- en verblijfstoerisme - ‘dat juist de katalysator is van de economie’ - hebben een significant negatief effect op de vraagzijde van de Curaçaose economie.

Naar verwachting zal de economie met plusminus 11 procent krimpen over de komende periode. Per april zullen zo’n 14.129 werknemers hun baan verliezen in bovenvermelde (sub)sectoren. Het concept-beslisdocument: 'Dit impliceert dat in termen van werkgelegenheid een substantieel aantal arbeidsplaatsen, gestaag, aan het verdwijnen is. De te verwachten stijgende werkloosheid die zich zal voordoen bij het uitblijven van tegenmaatregelen zal een neerwaarts effect hebben op zowel de particuliere consumptie als de investeringen van bedrijven.'