donderdag 16 november 2017

MZ-poli's Langatabiki, Nason en Apoematapoe ontvangen vaccinkoelkast van Newmont Suriname

'Koelfaciliteiten dringend nodig om vaccins volgens de geldende standaarden te bewaren'


Newmont Suriname heeft de poliklinieken van de Medische Zending (MZ) te Langatabiki, Nason en Apoematapoe een vaccinkoelkast geschonken. De schenking is gedaan na een schriftelijk verzoek van de MZ. De Technische Dienst van MZ heeft de kasten geïnstalleerd. Dit meldt Starnieuws donderdag 16 november 2017.

Op het Jan van Mazijk Coördinatie Centrum van de MZ vond dinsdag de officiële overhandiging van de vaccinkasten plaats met de ondertekening van de overdrachtsdocumenten. Namens de MZ tekende de algemeen directeur, Edward van Eer, en voor Newmont plaatste Communication Manager Judith Lochem haar handtekening.

Van Eer zei, dat deze koelfaciliteiten dringend nodig zijn om vaccins volgens de geldende standaarden te bewaren. Vaccins moeten op elk moment beschikbaar zijn op de poli om tijdig te kunnen vaccineren, zoals vastgesteld in het Nationaal Immunisatie Programma (NJP). Zuigelingen moeten bijvoorbeeld binnen 24 uur gevaccineerd worden tegen Hepatitis B.

Het streven van de MZ is om in het gehele binnenland 90 procent vaccinatiedekking te hebben voor alle kinderziekten binnen het NIP. Van alle werkgebieden is juist in Oost-Suriname de laagste dekking. Daarom zijn volgens Van Eer de koelkasten op deze poli’s heel belangrijk, waardoor  vaccins op een verantwoorde wijze in voorraad zijn om verder te werken aan de verbetering van het immunisatiebeleid.

Met de inkrimping van de overheidssubsidie aan de MZ wordt het steeds moeilijker om voor alle 50 poli’s de nodige koelfaciliteiten te kopen. 'Ik prijs deze samenwerking, omdat het goed is te zien dat grote bedrijven binnen hun werkgebied meehelpen om de gezondheid van de woongemeenschappen waarin zij werken ter hand te nemen', benadrukte Van Eer. Lochem merkte op, dat de goudmaatschappij als beleid ook de gezondheidsontwikkeling van haar werkgebied te versterken.

Burgemeester van Dongeradeel verbiedt Facebook-evenement tegen protest anti-Zwarte Piet activisten in Dokkum

Initiatiefnemers van Project P zouden zich schuldig maken aan opruiing

'Wij willen de échte opruiers, die anti-Piet activisten, niet tussen onze kinderen in Dokkum hebben'


De burgemeester van Dongeradeel, Marga Waanders (PvdA), verbiedt het Facebook-evenement Project P. Een groep Friese burgers wil zaterdag anti-Zwarte Piet activisten uit de Randstad opvangen bij de toegangswegen naar Dokkum (gemeente Dongeradeel). Hier heeft die dag de landelijke intocht plaats van Sinterklaas en zijn Pieten. De Friezen wilden met hun ‘ludieke actie’ voorkomen dat de anti-Piet demonstranten op tijd in Dokkum zouden arriveren. Dit bericht De Telegraaf vandaag, donderdag 16 november 2017.

Volgens burgemeester Waanders maken de initiatiefnemers van Project P zich schuldig aan ‘opruiing’. De politie sommeerde hen donderdagavond om hun actie stop te zetten. Ook moeten zij de aankondiging van het evenement op social media schrappen, op straffe van vervolging.

Onderneemster Jenny Douwes (39) uit Drachten, die samen met plaatsgenoot Gerwin Dokter (50), het initiatief nam tot Project P, reageert verbaasd.

'Als het Openbaar Ministerie dit van ons eist, dan blazen we onze actie natuurlijk af. We willen niet polariseren. Maar, ik vind het onterecht dat ik word beschuldigd van opruiing, terwijl wij slechts op een ludieke manier willen laten merken, dat wij de échte opruiers, namelijk die anti-Piet activisten, niet tussen onze kinderen in Dokkum willen hebben. De kinderen worden bang van hun geschreeuw.'


De anti-Piet actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft een vergunning om in Dokkum te demonstreren. Volgens hun website gaat het om een ‘a-locatie’. De gemeente Dongeradeel wil niet zeggen waar de groep hun protest mag laten horen.

Een filmpje dat Jenny Douwes online zette maakte donderdag op internet veel reacties los. Ze neemt erin – in het Fries - stelling tegen de ‘relschoppers’ uit Rotterdam en Amsterdam. Die zouden niet uit zijn op een vreedzaam protest, maar op ‘pushen, schreeuwen en gesodemieter’. 'Dat ze in Amsterdam niet helemaal goed in ‘t hoofd zijn, weten we al lang', beweert Douwes in de video. 'Maar, wij hebben toch nog een beetje nuchter verstand?'

Volgens Douwes is het aantal steunbetuigingen voor Project P inmiddels niet meer niet te tellen. 'Kennelijk hebben wij een gevoelige snaar geraakt. Mijn telefoon en mijn social media kanalen stonden vandaag geen seconde stil. Ook al moeten we de actie afgelasten, ik denk dat onze bewaren al wel zijn doorgedrongen.'

De actievoerders van KOZP willen geen reactie geven aan de Telegraaf.

Instructie 'Interpol Signalering Hato' van kracht - Curaçao

Gesignaleerde personen bij Interpol kunnen op Hato worden aangehoudenPer 1 oktober 2017 is door de Procureur-generaal de instructie 'Interpol Signalering Hato  van kracht. Hiermee kunnen gesignaleerde personen bij Interpol op Hato worden aangehouden. Dit is een van de maatregelen die genomen is om de weerbaarheid aan de grenzen te vergroten, aldus het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag, donderdag 16 november 2017.

Curaçao moet namelijk beschermd zijn tegen mensen die hier niet welkom zijn.

Het is een samenwerking tussen de diensten Korps Politie Curaçao, National Central Bureau (NCB) Interpol Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao.

Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan vuurwapengeweld, de verdovende middelenhandel en illegale immigratie als ook de groei van terroristische dreiging kan alleen effectief aan de grenzen worden tegengehouden, zowel via de lucht als het water. Dat dwingt het land Curaçao, ook samen met de andere landen binnen het Koninkrijk, de grenzen te verstreken om de risico’s te beperken en veiligheid van de samenleving te bevorderen.

Diensthoofden betrokken bij Afpakteam Curaçao

Met periodieke bijeenkomsten wordt nauwe samenwerking tussen alle partijen getoond


Procureur-generaal (PG) Roger Bos heeft vanmorgen, donderdag 16 november 2017, met alle diensthoofden, verenigd in het Integraal Afpakteam Curaçao, vergaderd. De bijeenkomst van alle diensthoofden zal periodiek plaatsvinden om zo het werk van het Afpakteam Curaçao te volgen en waarbij nodig bij te sturen, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). 

Met de periodieke bijeenkomsten wordt de nauwe samenwerking tussen alle partijen getoond. Het Afpakteam geniet van een goede interne communicatie, onderlinge vertrouwen waarbij het uitwisselen van gegevens belangrijk is. Ook de flexibiliteit en het ‘out of the box’ denken dragen bij aan het succes van het Afpakteam Curaçao. Dit is ook geconstateerd in het recente rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving RvR).

Aan de vergadering op het Parket PG hebben onder andere deelgenomen: Wilbert Geertruida hoofd van het Afpakteam, Mauricio Sambo van het Korps Politie Curaçao (KPC), Leslie Fredeman en Soraya Pols-Strick van Douane Curaçao, Alfonso Trona van de Belastingdienst Curaçao, Joseph van Solingen namens Stichting Belastingaccountants Bureau (SBAB), Hans Vroeg van de Koninklijke Marechausse (Kmar), Peter-Jan de Vin van de Kustwacht en Johnny Cijntje namens het Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT).

Namens het Openbaar Ministerie (OM) waren aanwezig PG Roger Bos, Officier van Justitie Eva Bos en medewerkers Iris Suzanna en Rene Nuijten.

Vervuilende steenkoolenergie breidt nog uit in Latijns-Amerika

Plannen van vooral Mexico, Chili en Brazilië gaan in tegen de klimaatdoelstellingen

 De Carbon II steenkoolcentrale van Coahuila, Mexico, gebruikt steenkool uit de mijn Eagle Pass in de Amerikaanse deelstaat Texas (Ingrid Lobet/marketplace.org)
 
Ondanks groeiende wereldwijde druk om het gebruik van steenkool in de elektriciteitsproductie te verminderen, worden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied verschillende projecten gepland om het gebruik van deze vervuilende energiebron nog uit te breiden, zo schrijft IPS (Inter Press Service) vandaag, donderdag 16 november 2017. 

Plannen van meerdere Latijns-Amerikaanse landen, vooral Mexico, Chili en Brazilië, gaan in tegen de klimaatdoelstellingen waarmee deze landen nochtans vrijwillig instemden als onderdeel van het Klimaatakkoord COP21 van Parijs, dat werd goedgekeurd in december 2015.

'Latijns-Amerika speelt wereldwijd geen grote rol in de sector, maar heeft wel invloed op de regio. Colombia exporteert bijvoorbeeld veel steenkool', zegt Heffa Schucking, hoofd van de Duitse non-gouvernementele organisatie Urgewald. 'Het probleem is dat er veel projecten op stapel staan, die mogelijk leiden tot jarenlange afhankelijkheid.'

Urgewald presenteerde tijdens de Klimaatconferentie COP23 in Bonn van 13 tot 17 november 2017 zijn project voor de uitstap uit steenkoolenergie Global Coal Exit List. In dat rapport is informatie te vinden over het gebruik van steenkool in Latijns-Amerika en de Caraïben. Daar bedraagt de reeds geïnstalleerde energiecapaciteit op basis van steenkool 17.909 megawatt. Mexico neemt daarvan 5.351 megawatt voor zijn rekening, Chili 5.101 en Brazilië 4.355, samen goed voor 14.807 megawatt, het overgrote deel van de totale productie.

Nieuwe geplande steenkoolprojecten voegen daar echter nog 8.427 megawatt aan toe. In Chili gaat het om 2.647 megawatt, in Brazilië om 1.540, de Dominicaanse Republiek 1.070, Venezuela 1.000, Jamaica 1.000, Colombia 850 en Panama 320. Het rapport GCEL heeft ook een overzicht gemaakt van de daarbij betrokken bedrijven zoals AES en Drummond (VS), Enel (Italië) en Engie (Frankrijk).

Ecoloog Carlos Rittl van Climate Observatory, een netwerk van Braziliaans milieuorganisaties, zegt dat het in zijn land ontbreekt aan een duidelijk beleid over steenkool. 'Er zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie tot 2030, maar tegelijkertijd komen er toch steenkoolcentrales bij.' Er is geen band tussen deze energieagenda en de vrijwillige klimaatdoelstellingen waarmee Brazilië heeft ingestemd, zegt hij. Hij is een van de 20.000 deelnemers aan de Klimaatconferentie COP23 in Bonn, waar tevens afgevaardigden van regeringen, burgerorganisaties, internationale organisaties en het bedrijfsleven aan deelnemen. In het rapport van GCEL worden 225 bedrijven bij naam genoemd die van plan zijn hun bestaande capaciteit voor steenkoolwinning uit te breiden en 282 die van plan zijn nieuwe steenkoolcentrales te bouwen. Tot die laatsten behoren onder meer het Duitse RWE en Uniper SE. CGEL dringt er bij investeerders op aan zich terug te trekken uit deze bedrijven die investeren in de steenkoolindustrie, zodat de bouw van geplande centrales niet doorgaat en bestaande centrales geleidelijk gesloten worden.

Colombia beschikt over 16,5 miljard ton aan steenkoolreserves. Mariana Rojas, directeur Klimaatverandering bij het ministerie van Milieu, zegt in een reactie dat het lastig is van steenkool af te stappen. 'Er worden verschillende strategieën gebruikt in verschillende sectoren. We willen het gebruik van hernieuwbare energie in de energiemix aanmoedigen. Hernieuwbare energie wordt door de lage prijzen steeds aantrekkelijker. We kunnen daar echter niet alle sectoren mee bereiken.'

In zijn rapport Coal in Colombia schrijft de ngo Tierra Digna (zie onderaan) dat Colombia van plan is tot minstens 2079 steenkool te blijven winnen.

In Brazilië is al een nieuwe steenkoolcentrale in aanbouw en er zitten er nog minstens zes aan te komen.

In Mexico is de situatie min of meer hetzelfde. De huidige mijnbouwvergunningen, voor meer dan 700 miljoen ton steenkool, verlopen pas in 2062. Duitsland zegt uiterlijk in 2018 zijn laatste steenkoolcentrales te willen sluiten, Italië doet dat in 2025 en Canada in 2030.

VW beschuldigt van misstanden tijdens militaire regiem Brazilië

VW Brazilië trachtte voortdurend politieke gezindheid medewerkers te achterhalenVW zou in Brazilië tijdens het militaire regiem van 1964 tot 1985 haar medewerkers systematisch hebben bespioneerd en ook bij de politieke politie hebben aangegeven. Volgens een vandaag, donderdag 16 november 2017, door Duitse media in de openbaarheid gebracht rapport heeft VW Brazilië voortdurend de politieke gezindheid van haar medewerkers proberen te achterhalen en dat ook schriftelijk vastgelegd. 

Die informatie is vervolgens doorgegeven aan de politieke politie die in die jaren tegenstanders van het regiem folterde en executeerde.

VW heeft deelgenomen aan de uitoefening van de repressie. Dat was niet alleen ideologisch, de onderneming heeft aan de politieke en politie-gerichte onderdrukking van haar werknemers meegewerkt.

'VW heeft daarbij ook op eigen initiatief gehandeld, niet onder druk van het regiem', stelt de hoofdofficier van justitie Guaracy Mingardi in onder meer de Süddeutscher Zeitung. Hij beschuldigt het autobedrijf er ook van politieke aanhoudingen in haar fabrieken niet tegengewerkt te hebben.

De rol van Volkswagen tijdens het militaire regiem in Brazilië, waar het merk een vooraanstaande plaats op de automarkt inneemt, wordt al lange tijd van vele kanten onderzocht. VW zelf heeft vorig jaar haar eigen historicus ook opdracht gegeven een eigen diepgaand onderzoek in te stellen.

(Suriname Mirror/Automobiel Management/Süddeutscher Zeitung/Tagesschau)

'Zou links het zelf wel snappen met Zwarte Piet?'

(Bron foto: RTV Rijnmond)
'In Suriname begrijpt men niets van Rotterdamse hysterie rond de zwart geschminkte knecht van die vent met die mijter'

Onderstaande tekst is de column vandaag, donderdag 16 november 2017, van René Dons in het Barendrechts Dagblad.


Zou links het zelf wel snappen met Zwarte Piet? Erg verstandig is links Rotterdam natuurlijk niet als je zoveel eigen linkse mensen tegen hun haren instrijkt met gejuich over het scalperen van Zwarte Piet. Eigenlijk is het zelfs dom. Maar, zouden ze het beseffen? Vrees van niet. 

Dat is gelijk ook weer het eerlijke en naïeve aan de jonge generatie binnen de PvdA en SP. Ze staan voor hun principes en verwachten trouw en gehoorzaamheid. 
Juichten ze hard? 
Behoorlijk. Het was tot in Suriname hoorbaar. 

Nu gaan we lachen, want daar woont mijn zus die met een Surinamer getrouwd is en laten ze daar in relatie tot het Sinterklaasfeest nu werkelijk helemaal niets begrijpen van de Rotterdamse hysterie rond de zwart geschminkte knecht van die vent met die mijter. 

In Suriname is het Sinterklaasfeest gewoon een leuke ongedwongen kinderhappening met verklede mannen met rooie lippen, gekke hoedjes, veel te grote oorbellen, veel te zwarte gezichten, kortom, een feest rond eeuwenoude karikaturen. 

In Suriname snappen ze dat. Hier niet. 

Sorry, mevrouw Wijntuin van de PvdA, u bent een schat van een vrouw, en ik snap dat u het Nederlandse slavernijverleden met hulp van Barbara Kathmann beter op de kaart wilt krijgen, prima, maar dames, u had het kinderfeest erbuiten moeten houden. Want stel dat mijn Surinaamse neefje aanstaande zaterdag hier in Rotterdam met een vlaggetje in z’n hand zou hebben klaar gestaan om de Sint en z’n pieten te begroeten, dan zou hij met die rare witte veegpieten geen raad hebben geweten. En het ook niet leuk hebben gevonden. En Nederland maar een raar land . . 

Maar, hij is er niet. Hij is in Suriname, viert er feest en viert het zoals het gevierd moet worden, ver verwijderd van dat café in Kralingen waar vier studenten gejank hadden aangehoord van ouders van kinderen die op school met de kleur van Zwarte Piet waren gepest. Toen, tijdens het huilen, waren de studentjes gezwicht. 

In Suriname is er geen wit kind dat op school wordt gepest met de kleur van Sinterklaas. Daar wonen niet van die zeikerds.

Minister Hoefdraad: 'Omzetbelasting vervalt bij invoering van BTW'

'Als BTW correct is ingevoerd komt binnen 3 jaar 22 procent van Staatsinkomsten uit BTW'


Met de introductie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) zal de Omzetbelasting (Ob) vervallen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën kondigt met de komst van de nieuwe belastingsoort, een verlaging van loon- en inkomstenbelasting voor werknemers en zelfstandigen aan. 'De discussie is niet langer of de BTW moet worden geïntroduceerd, maar welke werkbare vorm van de BTW moet worden doorgevoerd.'

Hoefdraad heeft vanmorgen, donderdag 16 november 2017, het seminar Transformatie van het Belastingstelsel en de Belastingdienst geopend, aldus Starnieuws. Het ministerie van Financiën heeft het evenement georganiseerd, dat onderdeel is van de communicatiecampagne over de invoering van de BTW.

De bewindsman onderkent dat de invoering van de BTW langer duurt dan was ingeschat. Maar, ondertussen zijn de voorbereidingen voor het invoeren van de BTW in 2018 en het moderniseren van het belastingstelsel in volle gang. Een nieuw gebouw is in zicht en een top ICT-systeem wordt aangelegd zodat 'volgend jaar de hele belastingprocedure online zal zijn'.

'Aanpappen en nathouden zullen absoluut niet worden getolereerd', waarschuwde de minister. Hoefdraad merkte op, dat als de BTW correct is ingevoerd, binnen drie jaar 22 procent van de inkomsten van de Staat uit de BTW zullen worden gehaald. In sommige landen in de regio bestaan de staatsinkomen voor 50 procent uit BTW-gelden. De BTW is gemakkelijker te innen, is fraudebestendiger en er ontstaan bij een correcte invoering 'geen ongewenste inflatoire effecten op goederen en diensten', aldus Hoefdraad.

Er wordt nagegaan in hoeverre er vrijstellingen zullen worden gegeven, omdat die - zoals in andere landen is gebleken - soms heel nadelig kunnen uitpakken. Hoever de verlagingen van de bestaande belastingen voor werknemers, ondernemers, bepaalde diensten en complete vrijstellingen zullen plaatsvinden, is nog onduidelijk. Want, zegt de minister, 'de overheid moet niet een dief van haar eigen portemonnee worden'.

Het correct invoeren van de BTW en het hervormen van het belastingsysteem zijn van essentieel belang en daarom is een goede samenwerking nodig tussen de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, zei Hoefdraad. 'De belastingdruk wordt verdeeld zodat iedereen betaalt naar zijn of haar besteding. Het betekent niet meer belasting per individu, maar het wordt verspreid over een bredere basis. Zo brengen we het samen op. Samen leven, samen kiezen, samen betalen.'

Milieu-inspecteurs BOG zetten hun actie door

Bond wil zo snel mogelijk een concreet plan van aanpak voor BOG


De algemene ledenvergadering van de Bond van Milieu-inspecteurs heeft vandaag, donderdag 16 november 2017, het voorstel van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid afgewezen. De bond blijft tot eind van de maand het actiemodel volgen, waarbij tot elf uur 's morgens zal worden gewerkt. Dit zegt bondsvoorzitter David Bakker op Starnieuws. 

Minister Pengel heeft vanmorgen de milieu-inspecteurs bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) toegesproken. Hij heeft enkele toezeggingen gedaan en vroeg een week om zaken concreet te presenteren. Hij zal maandag ook voorstellen voorleggen aan de Raad van Ministers.  Welke toezeggingen de bewindsman heeft gedaan vermeldt Starnieuws niet,

De minister erkent dat het BOG bijzonder belangrijk werk verricht en hierin geen stagnatie mag komen. Hij beloofde zich sterk te maken om middelen vrij te maken. De bond wil een toezegging van de regering hebben, omdat de minister van Volksgezondheid ook afhankelijk is van zijn collega van Financiën.

De bond vindt, dat voor het BOG zo snel mogelijk een concreet plan van aanpak komt. Pengel heeft de bond aangegeven, dat er geen conflict is met BOG en de regering. De actie is volgens hem niet terecht.

Scholieren Pikin Saron worden weer met een schoolbus vervoerd

Defecte bus opgeknapt met onderdelen van in brand gestoken schoolbus


'We kunnen de kinderen niet in de steek laten en kunnen hen niet de dupe laten worden van de brandstichting', zegt Gabriel Akum, eigenaar van de schoolbus van Pikin Saron, vandaag, donderdag 16 november 2017, in de Ware Tijd. Al enkele dagen zet hij een andere bus in om de kinderen te vervoeren. 

De bus waarmee de scholieren eerder werden vervoerd is vorige week woensdag in brand gestoken. Er wordt vermoed, dat dat is gedaan door personen die eerder op die dag de weg hadden gebarricadeerd. Zij willen af van de dorpsleiding, omdat ze vinden dat deze niet deugt.

De transporteur zegt, dat hij een bus die defect was, heeft moeten repareren. Enkele onderdelen van de bus die door brand is vernield zijn gemonteerd op het voertuig dat nu wordt ingezet. Akum wacht het schaderapport van de politie af.

Vicepresident Ashwin Adhin heeft in het weekend het dorp bezocht en beloofd om via het Waarborgfonds vergoeding te vinden voor geleden schade, zegt de bushouder.

Een actiegroep vindt dat Pikin Saron door de schuld van het dorpsbestuur niet tot ontwikkeling komt en niet beschikt over elektriciteit en stromend water. De ontevreden mensen willen de dorpsleiding weg. Kapitein Url Tapoto zegt dat de mensen worden aangezet door een dorpeling die een dispuut heeft met Grassalco.

Minister Dodson vecht zijn royement door DOE aan

Dodson zou niet conform de partijstatuten zijn geroyeerd

'Als je mij wilt royeren, doe het volgens de statuten en raadpleeg de commissies van ethiek en advies'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zal zijn royement door DOE op statutaire gronden aanvechten binnen de partij. Dat meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 16 november 2017. De partijvoorzitter en -secretaris zouden het besluit hebben genomen, terwijl de kernen dat hadden moeten doen. Ook zou het principe van hoor en wederhoor moeten worden toegepast. 

'In de DOE-statuten staat, dat wanneer het vermoeden bestaat dat iemand de idealen van de partij schade heeft berokkend die moet worden opgeroepen en dat is niet gebeurd', zegt Dodson. Hij vindt dat hij het recht heeft om te worden gehoord en om te verweren.

'Als je mij wilt royeren, doe het volgens de statuten en raadpleeg de commissies van ethiek en advies, voor zover die bestaan.'

Dodson roept de kernen op niet toe te staan dat de grondbeginselen van de partij op deze manier met de voeten worden getreden door slechts twee personen.

Directeur Dave Abeleven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, eveneens lid van DOE, staat achter de minister. Dit tweetal is op het ministerie aangebleven toen de partij uit de regering werd gezet.

'Als ik de partij heb geschaad dan wil ik het wel weten en eis dat ik een fair chance krijg. Als mijn partij dan nog zegt dat het niet steekhoudend is en dat ik weg moet uit de partij, dan buig ik mijn hoofd daarvoor', zegt Dodson.
Alle beslissingen die hij als minister heeft genomen, vallen volgens hem binnen het vastgestelde beleid van DOE.

Online veiling door OM Curaçao vliegtuig CanadAir

Het openingsbod is vastgesteld op 100.000 Amerikaanse dollarHet Openbaar Ministerie (OM) Curaçao gaat van start met de veiling een in beslag genomen vliegtuig CanadAir CL-600-2B16 met registratienummer N545SD. BVA-Auctions is met de veiling belast. Het openingsbod is vastgesteld op 100.000 Amerikaanse dollar, zo bericht het OM vandaag, donderdag 16 november 2017. 

Voor het bezichtigen van het vliegtuig op luchthaven Hato door geïnteresseerden is het nodig je van te voren aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 december voor 12.00 uur.

De online veiling start vrijdag 15 december 2017 om 17:00 uur. De sluiting van de veiling is op zaterdag 30 december 2017 om 18:00 uur.

U kunt online het vliegtuig bekijken middels en video en middels 74 foto’s welke op de website zijn geplaatst: https://www.bva-auctions.com/auction/index/29027


Technische details van het te veilen vliegtuig: 
Manufacturer: CANADAIR LTD
Model: CL-600-2B16
Year Built: 1989
Aircraft Type: Fixed wing multi engine
Number of Seats: 11 seats
Weight Class: CLASS 3 (20,000+ pounds gross take off weight)
Engine Manufacturer: AMA/EXPR
Engine Model: General Electric 3R
Number of Engines: 2 engines.


Negen offshore supportschepen liggen stil in de haven van Willemstad door crisis op oliemarkt

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
'Veel offshore operaties en projecten zijn stopgezet, omdat ze niet meer rendabel zijn'


Door de crisis op de oliemarkt liggen in totaal negen offshore supportschepen stil in de haven van Willemstad. Dat laat woordvoerder van het Offshore Support Base-platform, Marcel Verspuij, vandaag, donderdag 16 november 2017 via het Antilliaans Dagblad weten. 

Hij legt uit dat veel offshore operaties en projecten stop zijn gezet, omdat deze niet meer rendabel zijn door de drastische daling van de olieprijzen. 'Veel bedrijven zijn genoodzaakt om hun schepen en materiaal op te leggen - te stacken. Dat is natuurlijk een drama. Hierdoor zijn al meerdere bedrijven door hun knieën gegaan', zo stelt de OSB-woordvoerder.

De boten zijn allemaal van het bedrijf Bourbon Offshore, hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk, en liggen momenteel stil aan de Brionwerf bij de ‘mooring facility’ van de voormalige rijstfabriek. Het bedrijf moet voor al deze negen schepen, net als elk ander scheepvaartbedrijf dat gebruikmaakt van de haven, gewoon haven- en liggeld betalen, zo zegt Verspuij.

De schepen liggen er al sinds januari 2016, kort nadat de oliecrisis eind 2015 wereldwijd toesloeg. 'De vooruitzichten voor dit soort schepen zijn vooralsnog niet rooskleurig. De verwachting is dat ze voorlopig geen werk zullen hebben. Hoelang ze nog op Curaçao zullen blijven is op dit moment niet te zeggen', aldus Verspuij. Maar hij merkt op, dat de schepen wel operationeel zijn. Dus mocht er werk komen, kunnen ze direct worden ingezet.

Nederlandse regering houdt aanwezigheid Russische marineschepen in Venezolaanse havens in de gaten

Minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) beantwoordt vragen CDA-2e Kamerlid Van Helvert


De Nederlandse regering houdt - met het oog op de bescherming van Curaçao, Bonaire en Aruba - de aanwezigheid van Russische marineschepen in Venezolaanse havens in de gaten. Dat antwoordde minister Halbe Zijlstra (VVD) van Buitenlandse Zaken gisteren naar aanleiding van vragen die het CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert tijdens de behandeling van de begroting had gesteld. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 16 november 2017.

'Klopt het dat er een deal in de maak is waarbij Rusland in ruil voor een lening met zijn marine gebruik kan maken van Venezolaanse havens? Dat is een geopolitieke ontwikkeling van formaat', aldus Van Helvert.

Zijlstra: 'De verslechterende situatie in Venezuela wordt scherp in de gaten gehouden. Daarbij is er speciale aandacht voor de territoriale integriteit en stabiliteit van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het kabinet heeft via openbare bronnen kennisgenomen van het bericht over een deal met Rusland. Het bericht is niet bevestigd door de Venezolaanse autoriteiten. Volgens media zou het gaan om een verblijf van Russische schepen.' http://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/16699-zijlstra-nederland-waakzaam

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z15450&did=2017D32412
  
Vraag
Kan de minister bevestigen dat een deal in de maak is tussen Rusland en Venezuela waarbij Rusland in ruil voor een lening gebruik kan maken van Venezolaanse havens? Hoe staat de regering hierin?

Antwoord
De verslechterende situatie in Venezuela wordt scherp in de gaten gehouden. Daarbij is er speciale aandacht voor de territoriale integriteit en stabiliteit van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het kabinet heeft via openbare bronnen kennisgenomen van het bericht over een deal met Rusland. Het bericht is niet bevestigd door de Venezolaanse autoriteiten. Volgens media zou het gaan om een verblijf van Russische schepen voor de periode van maximaal 15 dagen. Het kabinet blijft dit nauwgezet volgen.

Tweede Megapier Tula Curaçao nog niet klaar voor extra grote schepen

Er moeten nog twaalf heipalen de bodem in geslagen worden


De Tweede Megapier Tula heeft het eerste cruiseschip kunnen ontvangen, maar is nog niet gereed om ook de zogenoemde businessclass schepen te laten aanmeren, zoals de Oasis. En daar is de pier nu juist voor bedoeld: om de extra grote schepen te kunnen huisvesten. Daarvoor moeten er nog twaalf heipalen de bodem in geslagen worden. 

Albert Swueste, chief operations officer (coo) van Curaçao Ports Authority (CPA), laat dan ook vandaag, donderdag 16 november 2017, in het Antilliaans Dagblad weten dat daar de komende dagen overlast van verwacht kan worden.

'Er moet nog een meerpaal bij en daarvoor moeten er zes heipalen geslagen worden ter hoogte van Holiday Beach Hotel en zes ter hoogte van Renaissance. Met de palen voor Holiday Beach wordt vanmiddag begonnen en het heien duurt, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot zondag. Op dinsdag wordt overgegaan op het heien van de palen voor Renaissance. Overigens zijn deze palen bestemd voor het versterken van de eerste megapier', zo laat hij weten.

Regering Curaçao stelt Guangdong Zhenrong Energy ultimatum

GZE moet binnen twee weken ontbrekende technische en financiële informatie verstrekken


Zodra een schrijven van Curaçao aan Guangdong Zhenrong Energy (GZE) uit is, heeft deze kandidaat voor de overname van de Isla-raffinaderij ‘twee weken de tijd’ om de bij herhaling verzochte ontbrekende technische en financiële informatie te verstrekken. Dat zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren bij de voortzetting van de Centrale Commissievergadering van het parlement, aldus vandaag, donderdag 16 november 2017, het Antilliaans Dagblad.

De Statenfracties hadden maandag een grote hoeveelheid vragen op de regering afgevuurd.

De kwestie rond de raffinaderij - met enerzijds een verzwakte huidige exploitant PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) en anderzijds het uitblijven van zekerheden van GZE - is een ‘hot issue’. Op vragen van Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK, of het de intentie van het kabinet is om GZE ‘weg te jagen om vervolgens Shell binnen te laten’, antwoordde de minister-president stellig dat het ‘absoluut niet’ de bedoeling is om de Chinese onderneming de deur te wijzen.

Thaiboks Bond (SuThaiBo) niet blij met verstrekte vergunning voor 'Summerfights 2' aan Sport voor Sports

'Sport en Sports heeft meerdere malen de regels en wetten aan hun laars gelapt'

'Buitenlandse organisatoren komen hier naartoe met alleen maar buitenlandse vechters, pakken hun geld en verdwijnen weer'


De Surinaamse Thaiboks Bond (SuThaiBo) is boos op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Volgens voorzitter Roger Bellevue had het ministerie moeten voorkomen, dat er een vergunning werd verleend aan de stichting Sport voor Sports voor de organisatie van 'Summerfights 2' op 25 november in Torarica. De organisatie van dit evenement zou in strijd zijn afspraken die het ministerie en SuThaiBo eerder dit jaar hebben gemaakt, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 16 november 2017.

Bellevue beweert, dat er toen is afgesproken dat er pas een vergunning aan een organisatie wordt verleend na schriftelijke toestemming van de SuThaiBo. Volgens Bellevue heeft zijn bond eerder samengewerkt met de stichting Sport voor Sports, waarbij in totaal drie gala's zijn georganiseerd.

'Wij hebben de samenwerking met deze organisatie op een bepaald moment gestopt, omdat zij meerdere malen de regels en wetten aan hun laars hebben gelapt', geeft de voorzitter aan.

De stichting werd voor een jaar geschorst door de SuThaiBo. De SuThaiBo streeft naar structuur en stabiliteit en voor naleving van internationale wet- en regelgeving voor thaiboksen. 'En die worden nu van tafel geveegd.' Volgens hem worden de Surinaamse thaiboksers de dupe hiervan. Het stoort hem enorm dat derden in de sport bezig zijn met andere belangen in plaats van met het opbouwen van de Surinaamse vechters.

De Surinaamse thaiboksers zouden geen baat hebben bij de gala's die door deze buitenlandse organisatoren worden georganiseerd. 'Zij komen hier naartoe met alleen maar buitenlandse vechters, pakken hun geld en verdwijnen weer. Er wordt niets opbouwends gedaan voor de Surinaamse thaiboksers', aldus Bellevue.

Lidmaatschap van EITI moet transparantie mijnbouwsector garanderen en verzekeren

'Dit is een nationale zaak, ik vraag eenieder om deze nationale zaak te steunen'


Starnieuws bericht vandaag, donderdag 16 november 2017, dat bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) dinsdag een uitgebreide informatiesessie werd gehouden over het EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) en de stappen die Suriname heeft gezet om al in een jaar kandidaat gesteld te worden. Met leden van de Multi Stakeholders Groep (MSG), bestaande uit vertegenwoordigers van de regering, mijnbouwbedrijven en maatschappelijke groepen, is van gedachten gewisseld over de nieuwe fase in de mijnbouwsector.
 
Vanaf 2018 zullen de samenleving en de rest van de wereld weten hoeveel de Surinaamse overheid verdient aan de mijnbouw en waar ze het geld aan uitgeeft. Ook zal duidelijk zijn wie de juridische eigenaren zijn van concessies, wie er directe voordelen aan hebben en wat hun status is. Deze informatie zal niet alleen voor transparantie in de mijnbouwsector zorgen, maar ook investeerders aantrekken.

Suriname is sinds mei kandidaat-lid van het EITI en moet in november 2018 zijn eerste rapport publiceren, om te bewijzen dat het voldoet aan de standaarden van deze wereldorganisatie die voor transparantie en rekenschap in de mijnbouw staat.

Dave Abeleven, directeur NH en voorzitter van de MSG, heeft met een presentatie aangegeven wat er tot nu toe bereikt is en wat er nog gedaan moet worden. Bedrijven als Staatsolie en IAmGold brengen traditioneel publiekelijk een jaarverslag uit waarin onder andere wordt aangegeven hoeveel er aan de overheid in de vorm van royalty's en belastingen is betaald. 'Maar, het EITI gaat verder', geeft SMG-lid Sharmila Jadnanansingh - IAmGold - aan. 'Dit gaat maken dat de overheid die cijfers moet bevestigen. De cijfers moeten overeenkomen. Daarnaast moet er rekenschap worden gegeven over de bestedingen.'

Suriname is het 52e land, dat zich gecommitteerd heeft aan het uitdragen van de EITI-standaarden. In sommige landen hebben de EITI-rapporten ervoor gezorgd dat samenlevingen met hun overheid discussies zijn begonnen over hoe de inkomsten uit de mijnbouw beter te besteden. In andere landen is de informatie uit de rapporten aanleiding geweest voor complete hervormingen in de sector.

Er moet nog bepaald worden wat er aan informatie zal worden meegenomen in het eerste rapport, gaf Abeleven aan. Ook moet nog een onafhankelijke accountant aangetrokken worden om de cijfers na te gaan. Een EITI-rapport houdt veel meer in dan financiële cijfers weergeven, benadrukte hij. Het gaat er ook om dat duidelijk wordt aangegeven wie hoe wat waar bezit, en wie er allemaal voordeel aan hebben. Ook wordt het mijnbouwbeleid in beeld gebracht. Deze vorm van transparantie maakt het voor het land en potentiële investeerders mogelijk om makkelijker tot overeenkomsten te komen.

Het ligt in de bedoeling, dat in de volgende rapporten worden meegenomen de data uit de kleinere mijnbouwactiviteiten, zoals te Nieuw Koffiekamp en van de scalians, maar ook uit de zandafgravingen, legt lid Rayah Bhattacharji uit.

NH-minister Regilio Dodson, hoofdverantwoordelijke in dit proces, merkt op dat het EITI-lidmaatschap alleen maar voordelig kan zijn voor het land. 'De overheid heeft geen vat op dit gebeuren, alles gaat via het MSG. Het gaat om een standaard. Het gaat niet om een politiek, economisch of maatschappelijk standpunt, maar om Suriname. Het is Suriname dat we te schande gaan zetten als we dit rapport niet kunnen halen. Schande als we andere dingen doen dan we overeengekomen zijn. Dit is een nationale zaak. Ik vraag eenieder om deze nationale zaak te steunen.'

Vinesh Kanhai, directeur van VKV Holidays, komt niet op vrije voeten

Kanhai verdacht van op slinkse wijze oplichten van reizigers en geld te hebben verduisterd

De zaak wordt 7 februari voortgezet


Het is de twee advocaten van Vinesh Kanhai van VKV Holidays gisteren niet gelukt om hem op vrije voeten te krijgen. De verdachte wordt verweten mensen op slinkse wijze opgelicht te hebben en geld te hebben verduisterd. Het gaat om ruim 150 personen die vliegtickets bij hem gekocht hadden, maar niet konden afreizen, omdat deze niet betaald waren. Dit gebeurde in de periode oktober 2016 tot september 2017. 

Raadsman Murvin Dubois vroeg de rechter, aldus vandaag, donderdag 16 november 2017, Starnieuws, om de vrijheidsbeneming van zijn cliënt op te heffen. John Moerahoe stelde, dat Kanhai tickets heeft gekocht, maar het bleek dat hij er later geld op moest toeleggen. Reisbureaus hebben hem 'genept', aldus Moerahoe. Volgens hem is er geen sprake van oplichting en verduistering.

Dubois merkte op dat deze zaak in feite een civiele aangelegenheid is. Hij vroeg om zijn cliënt in vrijheid te stellen, opdat hij in staat is de mensen terug te betalen.

Officier van Justitie Astrid Niamat voerde aan, dat de verdachte alle tijd heeft gehad om de zaken in orde te maken, maar heeft dit nagelaten. Niamat vroeg zich af hoe de verdachte de benadeelden nu zal uitbetalen. De verdachte heeft geld van anderen gebruikt om oude schulden te verrekenen. Hij heeft tickets verkocht terwijl hij wist dat de mensen niet zouden kunnen afreizen.

Volgens de advocaat heeft VKV Holidays te maken gehad met een bedrijfstechnisch probleem.

De rechter is niet meegegaan met de advocaten om Kanhai in vrijheid te stellen. De zaak wordt op 7 februari verder behandeld. Dan zullen op verzoek van de advocaten getuigen worden gehoord.

Werkzaamheden aanleg nieuw rioleringssysteem onder Zwartenhovenbrugstraat begonnen

'Al in 2008 was contract getekend, maar het werk werd door verschillende redenen verschoven'

 
De werkzaamheden om een nieuw rioleringssysteem onder de Zwartenhovenbrugstraat aan te leggen en om het wegdek te vernieuwen zijn dinsdag begonnen. Over zes maanden wordt het eerste gedeelte - tussen de Nassylaan en de Keizerstraat - opgeleverd. Het gaat twee jaren duren om het gehele project af te ronden. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken en Transport & Communicatie en Farsi Khudabux, general manager van Baitali NV, hebben, zoals de traditie het voorschrijft, de grond met bier besprenkeld opdat het werk vlot verloopt en binnen de afgesproken tijd wordt opgeleverd, schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 16 november 2017.

Er is heel lang gedaan om tot het besluit te komen om deze belangrijke weg aan te pakken, geven de hoofdrolspelers aan. Al in 2008 was het contract getekend, maar het werk werd door verschillende redenen verschoven, aldus Khudabux.

Miranda merkt op dat er veel kritiek is. 'Het is een moeilijk besluit geweest, maar het moest genomen worden. Het gaat erom dat niet alleen de directe omgeving er profijt van zal hebben, maar dit zijn ook van de dingen waarmee je je land verkoopt. De positieve impact zal tot de diepste van de diepste ervaren worden.'

Het project bestaat uit vier fasen. De eerste betreft het gedeelte tussen de Nassylaan en de Keizerstraat. 'Het gaat in essentie om een rioleringsproject. Aan weerszijden van de weg, onder het trottoir, komt er een riool, waarop alle straatkolken, putten en huishoudingen worden aangesloten. Daarna wordt in het midden van de weg het bestaande riool eruit gegraven. Er komt in de plaats een nieuw hoofdriool met een buis die een diameter van een meter zal hebben. Op bepaalde plekken worden dan de riolen aan de weerszijden van de weg aangesloten op het hoofdriool.'

Nu zal de weg gedeeltelijk toegankelijk zijn, maar op een gegeven moment zal de hele bovenlaag van de weg opengebroken worden, geeft Khudabux aan. 'Maar, je krijgt een nieuwe Zwartenhovenbrugstraat, glad geasfalteerd, nieuwe trottoirs. Het wordt prettiger rijden en voor de voetgangers prettiger lopen.'

Miranda: 'Het is een vrij duur project, een paar miljoen, maar u bent het waard. De dag dat u iets kwijt wilt, mag u mij hiernaartoe laten komen. Dan gaan we het samen oplossen. Maar laten we samen de zes maanden doorbijten.'

Nieuwe bakkerij van Fernandes aan de Kernkampweg in gebruik genomen

Assortiment aan producten met nieuwe bakkerij uitgebreid

(Bron foto: De West)
'We zijn klaar voor de komende tien jaar'


Het Fernandes Concern heeft met tien miljoen Amerikaanse dollar financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor vijftien miljoen Amerikaanse dollar aan de Kernkampweg een moderne bakkerij gebouwd die gisteren is geopend, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 16 november 2017. Ze vervangt de oude bakkerij aan de Verlengde Gemenelandsweg. 

Met de ingebruikname van de nieuwe bakkerij is het assortiment aan producten uitgebreid met onder meer sandwich en tarwe speltbrood.

Directeur Kurt van Essen zei op een persconferentie, dat Fernandes voor zichzelf het beste wil, maar in het algemeen voor de Surinaamse industrie. 'We zijn klaar voor de komende tien jaar.'

Met het hypermoderne pand en de moderne machines wil de onderneming niet alleen de beste zijn in eigen land, maar ook in de regio. Er zijn al ingevroren producten op de Caribische markt.

'We zijn net iets anders dan de rest, maar we zijn nog niet klaar. Dit is het begin.' Na tien jaar moet het bedrijf klaar zijn voor iets nieuws. Guyana, Barbados en Curaçao zijn markten waar het bedrijf al actief is. Het is nog bezig met Jamaica. Trinidad en Tobago blijkt een moeilijke markt te zijn die zijn eigen producten beschermt. Fernandes Bakkerij wil de vleugels nog meer uitslaan in Frans-Guyana. Ze is al actief in Kourou en Saint Laurent.

NH-ministerie gestart met uitvoering Change Management Project

Onduidelijk wat het Change Management Project precies inhoudt en betekent


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is begonnen met het uitvoeren van het Change Management Project binnen het departement. Daartoe werd dinsdag 14 november 2017 de aanzet gegeven. Sinds februari 2017 zijn onder leiding van de heer D. de Keyzer vanuit het Kabinet van de vicepresident sessies gehouden in het kader van het Change Management traject waaraan stafleden, beleidsmedewerkers, en diensthoofden hebben deelgenomen, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut  (NII). Het NII verzuimt uit te leggen wat nu feitelijk dat project inhoudt.

Minister Dodson was heel ingenomen met het feit, dat er nu eindelijk invulling kan worden gegeven aan een proces dat heel lang op zich heeft laten wachten. Veranderingen kunnen moeilijk zijn, maar er moet samengewerkt worden, zei de bewindsman.

Volgens De Keyzer, trainer en facilitator van het Changemanagement programma, moet het systeem van de overheid aangepast worden als die mee wil gaan met de steeds meer gecompliceerde samenleving. Het streven is volgens hem erop gericht het totaal overheidsapparaat via het Balridge Performance Excellence systeem efficiënter te laten functioneren. Dat systeem wordt ook verder niet door het NI(Informatie!)I verklaard....

Het jaarplan en het beleid van het ministerie voor het jaar 2018 werd door directeur Dave Abeleven gepresenteerd. Hij gaf een overzicht van projecten van de verschillende beleidsgebieden van NH.

Na de presentatie werd een team, bestaande uit 11 vrouwen en 7 mannen, gepresenteerd aan de aanwezigen. Zij hebben als taak mee te helpen aan de implementatie van Change Management binnen NH. Het ministerie van NH is niet het enige ministerie dat deelneemt aan dit pilot programma. De ministeries van Handel en Industrie en Binnenlandse Zaken zijn daar ook onderdeel van.

Minister Pengel wil dat milieu-inspecteurs BOG afzien van actie en treedt in overleg

Bondsvoorzitter Bakker: 'Het BOG moet uit het slop worden gehaald'

Pengel: 'Ik heb de voorzitter aangegeven dat ik werk aan duurzame oplossing en die maandag voorleg aan de Ministerraad'


Minister Patrick Pengel tracht vanochtend, donderdag 16 november 2017, de milieu-inspecteurs bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) over te halen om het werk niet neer te leggen. Hij is bezig met een structurele oplossing en zal zijn plan maandag in de Raad van Ministers presenteren, zo meldt Starnieuws. 

David Bakker, voorzitter van de Bond van Milieu-inspecteurs bij het BOG, zegt dat concrete oplossingen nodig zijn. Zo kan het niet verder met de preventieve zorg. Gesprekken met de minister en de vaste commissie Volksgezondheid van De Nationale Assemblee hebben niet geleid tot een oplossing. De interim directeur van het BOG heeft er de brui aan gegeven, omdat het niet lukt geld vrij te krijgen. Vitale diensten liggen stil door gebrek aan geld.

'Het BOG moet uit het slop worden gehaald', benadrukt Bakker. 'De regering moet voorkomen dat mensen ziek worden, want het kost het land veel meer geld om zieken te behandelen. Ook moeten bedrijven zieke werknemers betalen zonder dat ze productie leveren', voert Bakker aan.

Minister Pengel heeft de bondsvoorzitter gisteren gebeld, nadat hij vernam dat vanaf vandaag tot elf uur 's ochtends wordt gewerkt. Bakker heeft aangegeven met deze actie aandacht te vragen voor de situatie van het BOG.

'Ik heb de voorzitter aangegeven dat ik de problemen onderken en dat ik werk aan een duurzame oplossing. Deze wordt maandag voorgelegd aan de Ministerraad. Daarom heb ik hem gevraagd af te zien van de actie. We hebben afgesproken dat ik in de ochtend daar de milieu-inspecteurs zal toespreken en hen dit zal voorhouden. Ik sanctioneer de aangekondigde de actie niet. Ik heb er vertrouwen in dat we eruit zullen komen en dat men inziet dat er geen grond voor een actie is omdat er geen conflictsituatie bestaat tussen de bond, het BOG of het ministerie', zegt de bewindsman.

Bakker zegt dat hij een plan van actie wil zien om het BOG goed te kunnen draaien. Er is tot nu toe geen zicht op verandering. De minister van Volksgezondheid is afhankelijk van het geld dat vrijgemaakt wordt. Daarom wil de bond een besluit zien van de regering om het BOG optimaal te laten functioneren. Mensen komen aan het werk, maar door gebrek aan middelen kan er weinig gedaan worden. De bond is bezig diverse andere afdelingen te mobiliseren om ook in actie te komen.

Man (25) masturbeert op ondergoed aan waslijn van buurvrouwen

Buurman krijgt na aangifte .... slechts een waarschuwing


De politie van Paramaribo heeft twee verdachten opgebracht voor verhoor tegen wie aangifte van bedreiging met verkrachting is gedaan. Uit het politieonderzoek blijkt, aldus het Dagblad Suriname woensdag 15 november 2017, dat de aangeefster en haar - volgens het dagblad - 'opgeschoten dochter  na het baden in bh en ondergoed in hun afgesloten woning rondliepen. 

Op een dag is hun buurman, een 25-jarige man, gaan gluren in de woning van de vrouwen. De dochter betrapte de buurman op een moment op heterdaad en schreeuwde om hulp. De man is toen over de schutting gesprongen en weggerend.

Maar, tijdens afwezigheid van de vrouwen, ging de buurman naar hun woning en masturbeerde op het ondergoed, dat de aangeefster en haar dochter aan de waslijn had opgehangen. De volgende ochtend bij het weghalen van hun ondergoed van de waslijn, werden zij geconfronteerd met sperma op het ondergoed.

De aangeefster sprak de buurman, die overigens een vrouw in huis heeft, aan. Op die bewuste dag is een oom van de verdachte tussenbeide gekomen. In plaats van zijn neef te waarschuwen, begon hij de twee vrouwen te dreigen met verkrachting.

De politie heeft na de aangifte alle partijen uitgenodigd voor een gesprek. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten, dus zowel de oom als zijn neefje, na een ernstige waarschuwing heengezonden.

Peuter van een jaar verdrinkt te Santodorp

Kindje aangetroffen in goot voor ouderlijk huis


De Ware Tijd bericht, dat woensdag 15 november 2017, een 1-jarige peuter is verdronken aan de Karunaweg in het ressort Santodorp. Het levenloze lichaam van het kindje werd in de vooravond aangetroffen in een goot voor het ouderlijk huis. 

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de peuter in de goot, met een diepte van zo'n zestig centimeter, terecht is gekomen.

De politie onderzoekt de zaak verder.

Rusland schiet Venezuela te hulp om uit de zware schuldencrisis te geraken

(Bron foto: Twitter)
Beide landen zijn het eens geworden over een schuldherschikking ten bedrage van 3.15 miljard dollar


Rusland heeft Venezuela een reddingsboei toegeworpen om uit de zware schuldencrisis te geraken. Beide landen zijn het woensdag eens geworden over een schuldherschikking ten bedrage van 3.15 miljard dollar (zowat 2.7 miljard euro). Dat meldt het Russische ministerie van Financiën woensdag 15 november 2017. 

De schuldherschikking zal over de komende tien jaar lopen en 'minimale' betalingen van Venezuela vergen in de eerste jaren, zo klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat Moskou een reddingsboei uitgooit naar deze verdrinkende bondgenoot. Rusland is samen met China Venezuela's grootste geldschieter. In augustus liet het Russische oliebedrijf Rosneft weten zes miljard dollar uit te hebben staan bij het Venezolaanse staatsoliebedrijf Pdvsa. Wie de leningen van de Russische staat daarbij optelt, komt volgens schattingen uit op ongeveer 17 miljard dollar. Overigens leende China nóg meer, maar daarvan is het meeste al terugbetaald. Met nieuwe deals is China terughoudend geworden, als gevolg van de corruptie en de belabberde staat van de economie.Een groot deel van al dat Russische kapitaal hoeft niet in geld te worden terugbetaald. In plaats daarvan bedongen de Russen leveranties van ruwe olie, aandelen in Venezolaanse oliebedrijven en deelname in de exploitatie van fossiele brandstoffen. 

Terwijl andere buitenlandse bedrijven uit angst voor onteigeningen Venezuela verlieten, maakte Rosneft juist van de gelegenheid gebruik om activiteiten uit te breiden in het land met 's wereld grootste bewezen olie- en gasvoorraden.
Rosneft participeert momenteel in vijf grote Venezolaanse olieprojecten. Dat aantal zal naar verwachting verdubbelen, onder meer in de Orinoco Belt, waar enorme nog onontgonnen gas- en oliereserves liggen.

Het Zuid-Amerikaanse land zit al jaren in een diepe economische crisis. Het socialistisch geleide land stevent af op het bankroet en kampt bovendien met een enorme inflatie.

Met de overeenkomst van woensdag kan de regering in Venezuela weer even op adem komen, al zijn de Russische schuldeisers slechts goed voor een klein deel van de totale schulden die Venezuela heeft uitstaan. Het ratingbureau Standard&Poors verklaarde Venezuela gisteren nog officieel failliet.

(Suriname Mirror/Knack.be/geotrendlines.nl/Financial Times/Trouw)