maandag 30 april 2012

Plotseling was Suriname in de ban van.....'reshuffling'

Op 13 maart aangekondigde wijziging ministersploeg leidt tot speculaties en geruchten en verwarring onder journalisten

30-04-2012Paramaribo – Sinds dinsdag 13 maart 2012 staat Suriname in het teken van ‘reshuffling’. Plotseling deed het begrip ‘reshuffling’ zijn intrede in het land. Vrij vertaald betekent reshuffling herschikking of opnieuw samenstellen. Maar, omdat reshuffling nu eenmaal interessanter klinkt, besloot de president Desiré Bouterse de voorkeur te gevenn aan dit woord en niet aan het Nederlandse herschikking. Bouterse zou zijn ministersploeg gaan reshuffelen. Op basis waarvan en waarom is nog steeds onduidelijk.

Vanaf het moment dat het woord zijn intrede treedt in het politieke-, bestuurlijke- en ook journalistieke jargon kwam Suriname in de wurggreep van geruchten, aannames en speculaties.
Want, wie zouden er gereshuffeld worden?
Wie zouden de Raad van Ministers gedwongen moeten gaan verlaten en waarom?

Lang bleven namen en antwoorden uit. Journalisten speculeerden en baseerden verkregen informatie over de ophanden zijnde reshuffling slechts op ‘bronnen’, ‘personen uit coalitiekringen’ of op ‘coalitietoppers’. Niemand durfde zich publiekelijk in het reshufflings wespennest te begeven, bang mogelijk om zelf gereshuffeld ofwel geslachtofferd te worden door de grote leider, president Bouterse.

Chronologie van geruchten en specualties

Ivan Graanoogst eerste die over reshuffling spreekt

De eerste berichten over een reshuffling verschenen op 13 maart in de media. De chef secretaris van het Kabinet van de President, Ivan Graanoogst, had in het populaire radioprogramma ‘Bakana Tori’ – gepresenteerd door Clifton Limburg die ook nog eens perschef is van het Kabinet van de President – gezegd dat Bouterse mogelijk al binnen een paar dagen over zou gaan tot het wijzigen van zijn ministersploeg. Om welke ministers het zou gaan was nog niet bekend, maar Graanoogst liet wel doorschemeren dat er het nodige zou moeten veranderen binnen in ieder geval de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling, Volksgezondheid en Sociale Zaken. Wie mogelijk de ministersploeg zouden gaan vernieuwen werd niet door Graanoogt onthuld, maar de namen waren naar alle waarschijnlijkheid toen wel bekend. Hij beweerde dat enkele ministers niet capabel zouden zijn.

De uitspraken van Graanoogst sloegen bij velen in als een bom en als een donderslag bij heldere hemel. Het speculeren kon beginnen. Journalisten konden aan het werk. Assembleeleden begonnen zich te roeren en vragen te stellen. Iedereen kon gaan wennen aan het begrip reshuffling.

De Ware Tijd begint speculeren
Eén van de eersten die reageerde was een niet met naam genoemde bron ‘binnen de jongereninstituten’ die op 15 maart in De Ware Tijd liet weten dat absoluut de minister van Sport- en Jeugdzaken, Paul Abena, het veld zou moeten ruimen en plaats zou moeten maken voor het het Assembleelid Melvin Bouva – voor jongeren de meest geschikte kandidaat.
 ‘Tot nu toe hebben we de meerwaarde van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken voor de jongeren niet gezien. We zien nog steeds geen jeugdbeleid. Van de minister zien we ook geen sportbeleid. Hij is er niet alleen om lintjes te knippen bij evenementen.’
Uit ‘coalitiekringen’ vernam de krant dat Bouva inderdaad de meest geschikte man zou zijn om de nieuwe minister van Sport- en Jeugdzaken te worden.

Verder berichtte De Ware Tijd vernomen te hebben dat Bouterse de top van de A Combinatie (AC) zou hebben medegedeeld dat hij minister Alice Amafo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ‘zwak’ vindt. De AC-fractievoorzitter Ronnie Brunswijk zou, volgens de krant, haar alleen willen laten gaan wanneer ook ‘de kop’ van minister Ramon Abrahams bij Openbare Werken (OW) zou ‘rollen’.  

De Ware Tijd baseerde zich in haar artikel op 15 maart uitsluitend op anonieme bronnen. Zo verklaarde ‘een NDP-topper’ tegenover de krant over minister Abena en zijn ministerie dat het erop lijkt ‘dat dit ministerie speciaal is gecreëerd om een politieke partij te accommoderen en mensen posities te geven. Mensen krijgen auto’s en de minister schijnt alleen zijn familieleden aan te trekken en al deze zaken heeft de president in overweging genomen.’

De sfeer rond de reshuffling was gezet. Een geruchtenstroom was op gang gekomen, mede veroorzaakt door diverse ‘anonieme bronnen’ die maar wat graag wilden meewerken om de geruchtenstroom aan te laten zwellen of om bewust onrust te veroorzaken binnen de regering Bouterse-Ameerali.

De hype rond de aangekondigde reshuffling werd versterkt rond 25 maart, toen bekend werd dat ministers voorlopig niet naar het buitenland mochten reizen. Natuurlijk werd dat curieuze bericht direct door Jan en Allemaal in verband gebracht met een reshuffling. Zat het snijden in de Raad van Ministers er aan te komen? Minister Simon Martosatiman (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer) was 23 maart niet voor een buitenlandse dienstreis vertrokken. Hij had de 21e maart telefonisch bericht gekregen van de secretaris van de Raad van Ministers om zijn geplande reis af te zeggen. De reden voor dit besluit werd niet bekendgemaakt. Maar, geen enkele minister mocht naar het buitenland reizen. Zo gingen ook reizen naar het buitenland van minister Michael Miskin van het ministerie van Handel en Industrie en van zijn collega van Defensie, Lamuré Latour, niet door.

De verwarring rond de reshuffling werd groter, toen op 21 april bekend werd dat ook de coalitie betrokken werd bij de gesprekken die over reshuffling van het Kabinet gevoerd zouden gaan worden. ‘We hebben op papier zesendertig parlementariërs, maar als het erop aan komt, stemt niet iedereen. De amnestiewet werd aangenomen met achtentwintig stemmen’, zo zei een niet met naam genoemd ‘coalitiekopstuk’ tegenover de webredactie van Starnieuws.

Ministeries buiten partijpolitieke sfeer.....
Door de behandeling van en ‘djugu djugu’ rond de amnestiewet werd de reshuffling van ministers even aangehouden. Bouterse liet weten dat bepaalde ministeries buiten de partijpolitieke sfeer moeten worden gehouden. Het zou gaan om het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en van Volksgezondheid.

Vier dagen later werden door Bouterse plotseling twee volstrekt onbekende namen uit de hoge hoed getoverd als nieuwe ministers. Michael Blokland en Shirley Sitaldin werden genoemd als de nieuwe ministers in het kabinet Bouterse op respectievelijk Volksgezondheid en Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV).

Minister Raymond Sapoen zou van Onderwijs en Volksontwikkeling naar Handel en Industrie (HI) verhuizen, terwijl Michael Miskin die op HI de scepter zwaait, naar het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) zou vertrekken. Minister Ginmardo Kromosoeto van ATM zou verhuizen naar het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). Dat zou echter verkeerd vallen bij de KTPI Nieuwe Stijl van het Assembleelid Oesman Wangsabesari, die graag dit departement wil.

Zowel minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid als RGB-minister Simon Martosatiman zouden definitief het veld moeten ruimen. Ook voor de minister van Sport- en Jeugdzaken, Paul Abena, zou het doek zijn gevallen. Dit ministerie zou in handen vallen van de KTPI Nieuwe Stijl.

Pertjajah Luhur beloond
Paul Somohardjo’s Pertjajah Luhur (PL) zou door Bouterse worden beloond voor het feit dat die partij, naast de NDP, de meest stabiele factor in de coalitie is. Daarom wordt ene Abigail Lie A Kwie – onderdirecteur Leermiddelenvoorziening op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling – onderminister op het ministerie van Openbare Werken. De onderminister kwam zo maar uit de lucht vallen.

De ministers Soewarto Moestadja en Hendrik Setrowidjojo van respectievelijk Binnenlandse Zaken (Biza) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) mogen op hun post blijven. Althans, dat zei Paul Somohardjo op 25 april in een vraaggesprek met het Dagblad Suriname. Hij bevestigde dat PL-topper Abigail Lie Kwie onderminister wordt van Openbare Werken (OW), terwijl de huidige MinOV-bewindsman Raymond Sapoen leiding zou gaan geven aan het ministerie van Handel en Industrie.

Voor een paar bewindslieden – Martosatiman (RGB), Linus Diko (Reginale Ontwikkeling, RO), Michael Miskin (HI) en Martin Misiedjan (Justitie en Politie)- was de toekomst op 25 april nog onzeker.

Toekomst Misiedjan onzekerHet was op 30 april nog steeds onzeker of minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie mag blijven of dat hij ook van president Bouterse het veld moet ruimen. De A Combinatie was hierover zondagavond 29 april in vergadering bijeen, zo berichtte De Ware Tijd in haar editie van 30 april. Mocht Misiedjan werkelijk gedwongen zijn post moeten verlaten, dan heeft de A Combinatie al drie personen die naar voren geschoven zullen worden om hem te vervangen. Fractievoorzitter Ronnie Brunswijk wilde nog geen namen noemen. Maar De Ware Tijd wist te melden uit niet bij naam genoemde bronnen te hebben vernomen dat onder andere Edward Belfort hoge ogen zou gooien om de post te bezetten. Hij is onderdirecteur Delinquentenzaken op Justitie en Politie.

Stanley Betterson, directeur op het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme, wordt ook genoemd. ‘Hij is nu nog getipt om minister van Regionale Ontwikkeling te worden, maar het is niet uitgesloten dat hij doorschuift naar Justitie en Politie’, zo liet Brunswijk op 30 april weten.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gaat naat KTPI Nieuwe Stijl van Oesman Wangsabesari. Formeel heet het dat de partij twee namen naar voren heeft geschoven, te weten Wangsabesari en ene Ismanto Adna. De verwachting is dat Adna de nieuwe Sport-minister wordt.  

BEP niet ingelicht over reshuffle minister Waterberg
De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) was 30 april nog steeds niet op de hoogte van een eventuele reshuffling of ontslag van minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid. Bouterse en andere kopstukken van de Nationale Democratische Partij (NDP) waren, volgens De Ware Tijd, al geruime tijd ontevreden over het functioneren van Waterberg. De houding van de BEP-fractie bij de behandeling van de amnestiewet in De Nationale Assemblee heeft verder bijgedragen tot die ontevredenheid jegens Waterberg en BEP, aldus de krant. Assembleeleden van de BEP-fractie onthielden zich van stemming. Die ontevredenheid zal nu verzilverd worden met een reshuffling of ontslag van Waterberg.

De Pertjajah Luhur zou juist beloond worden voor haar houding bij de behandeling van de amnestiewet. De fractie van Pertjajah Luhur stemde voor de wetswijziging. ‘Pertjajah Luhur behoudt alle drie ministers, althans dat is het uitgangspunt op dit moment’, aldus een niet door de krant bij naam genoemde ‘coalitietopper’. Onderwijsminister Raymond Sapoen blijft op die post. Maar, er circuleren ook berichten over een eventuele vervanging van Sapoen……

De Ware Tijd gaat in haar artikel in op mogelijke andere veranderingen bij ministeries. Maar, het merendeel van de genoemde mogelijke slachtoffers van de reshuffling blijft vooralsnog onbevestigd. De enige die echt duidelijkheid kan verschaffen is president Bouterse en er zijn signalen dat hij op 5 mei zijn nieuwe ministersploeg bekend gaat maken. Tot die dag zullen journalisten blijven vissen en berichten over mogelijke, eventuele nieuwe ministers, zoals De Ware Tijd dat op 30 april in een artikel heeft gedaan.

Toch partijpolitieke benoeming
Volgens de krant wordt de minister van Openbare Werken (OW), Ramon Abrahams, de nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling (RO). De NDP heeft de ministerspost van RO nodig om de kracht van de A Combinatie in het binnenland te kunnen temperen, aldus De Ware Tijd. Mocht dat werkelijk het geval zijn, dat is er nog steeds sprake van politieke benoemingen en zijn de woorden van Bouterse dat hij ministeries uit de partijpolitieke sfeer wil trekken niets meer en niets minder dan lucht.

RO-minister Linus Diko zal, aldus de krant, de nieuwe minister van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) worden. De huidige ATM-minister, Ginmardo Kromosoeto, zou naar OW gaan. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Ferdinand Welzijn, is volgens de krant echter getipt als de nieuwe minister van OW.

Kortom, alom onduidelijkheid gecreëerd door journalisten die zich vooral baseren op ‘anonieme bronnen’.

Ook de dagen van minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn geteld. Naast de Mega Combinatie zou volgens De Ware Tijd ook Pertjajah Luhur ontevreden zijn over het functioneren van Amafo. Het lot van minister Falisi Pinas van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) wordt als onderhandelingstroef gehouden. Ook die minister zit op de schopstoel, maar zou eventueel na de onderhandelingen gehandhaafd kunnen blijven.

De NDP is ook enorm ontevreden over het functioneren van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). De partij wil het ministerie in eigen beheer of wil het laten beheren door Oesman Wangsabesari van de KTPI Nieuwe Stijl.

Buiten schot
Slechts een paar ministers zijn buiten schot en dus ook buiten alle geruchten gebleven. Dat zijn minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken, minister Lamuré Latour van Defensie, minister Adelien Wijnerman van Financiën, minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij en minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken.

Mogelijk resultaat reshuffling gebaseerd op berichten in Surinaamse media:

* Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Nu: Alice Amofo                 
na reshuffling:  Alice Amafo

* Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
Nu: Jim Hok                        
na reshuffling: Jim Hok

* Ministerie van Regionale Ontwikkeling
Nu: Linus Diko                    
na reshuffling: Ramon Abrahams of Stanley Betterson ?
(Op 1 mei werd bekend dat Stanley Betterson de nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling wordt en de secretaris van Bouterse, Mahinder Gopi van de NDP, wordt onderminister. Ook met deze benoeming van Gopi wordt bevestigd dat nog er nog steeds sprake is van partijpolitieke benoemingen en dat Bouterse zijn greep op de overheid verstevigt.)

* Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer
Nu: Simon Martosatiman 
na reshuffling: Simon Martosatiman of Ginmardo Kromosoeto ?

* Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
Nu: Raymond Sapoen       
na reshuffling: Shirley Sitaldin

* Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
Nu: Hendrik Setrowidjojo 
na reshuffling: Hendrik Setrowidjojo

* Ministerie van Justitie en Politie
Nu: Martin Misiedjan        
na reshuffling: Misiedjan, Edward Belfort of Stanley Betterson ?
(Op 1 mei werd bekend dat Edward Belfort de nieuwe minister van Justitie en Politie wordt.)

* Ministerie van Binnenlandse Zaken
Nu: Soewarto Moestadja  
na reshuffling: Soewarto Moestadja

* Ministerie van Defensie
Nu: Lamuré Latour              
na reshuffling: Lamuré Latour

* Ministerie van Financiën
Nu: Adelien Wijnerman      
na reshuffling: Adelien Wijnerman

* Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu
Nu: Ginmardo Kromosoeto
na reshuffling: Linus Diko ?

* Ministerie van Handel en Industrie
Nu: Michael Miskin              
na reshuffling: Raymond Sapoen ?

* Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
Nu: Falisi Pinas                      
na reshuffling: Falisi Pinas ?

Ministerie van Openbare Werken
Nu: Ramon Abrahams         
na reshuffling: Ginmardo Kromosoeto of Ferdinand Welzijn ?

* Ministerie van Sport- en Jeugdzaken
Nu: Paul Abena                     
na reshuffling: Ismanto Adna

* Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nu: Winston Lackin              
na reshuffling: Winston Lackin

* Ministerie van Volksgezondheid
Nu: Celsius Waterberg         
na reshuffling: Michael Blokland

Reshuffle is dictatuur?
Wat uiteindelijk het resultaat is van de goochelpartij van tovenaar Bouterse zal op 5 mei bekend worden. Dan wordt de nieuwe ministersgroep gepresenteerd op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.  Het zal ongetwijfeld een NDP-feest worden en het plein zal paars kleuren. Mogelijk krijgen de burgers dan ook te horen waarom ministers moesten worden vervangen en wat het beleid is als het gaat om het functioneren van ministers.

De regie van Suriname komt meer en meer stevig in de handen van slechts één persoon..... Meer en meer tekenen zich de contouren af van een president die graag zoveel als mogelijk alle bestuurlijke touwtjes in eigen handen wil hebben.....er zijn landen waar dat een dictatuur wordt genoemd. In Suriname wordt het een reshuffle genoemd.

vrijdag 27 april 2012

Radiopresentator Clifton Limburg beschuldigd van intimidatie en opruiing - Limburg kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gedrag luisteraars.....

Mediaoorlogje tussen Apintie TV en SRS losgebarsten – Beschuldigingen over en weer

27-04-2012


De voorzitter van de Bond van Leraren, Wilgo Valies, heeft vanmiddag radiopresentator en perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, van verregaande intimidatie beschuldigd. Volgens Valies zou Limburg personen die andere opvattingen hebben op onbetamelijke wijze via de media bespreken.‘Hij is opruiend bezig en daar moeten wij tegen ageren’, aldus Valies vrijdagmiddag 27 april in het actualiteitenprogramma ‘In de Branding’ van Apintie TV.

Limburg heeft op de radiozender SRS (Stichting Radio Omroep Suriname) zijn eigen populaire programma ‘Bakana Tori’. In dat programma bekritiseert hij wekelijks personen op de hem bekende arrogante en intimiderende wijze. Luisteraars kunnen telefonisch rechtstreeks in het programma komen om hun mening over actuele zaken te geven. Ook die reacties zijn veelal hard en vooringenomen van toon. De goede luisteraar weet echter hoe de woorden van Limburg kunnen worden gewikt en gewogen.

‘De heer Limburg maakt gebruik van overheidsmediakanalen om mensen tegen elkaar op te zetten. En dat zullen wij niet accepteren. Wij protesteren krachtig hiertegen’, aldus Valies stellig.

Burger of perschef president
In het dagelijks leven is Limburg de perschef van het Kabinet van de President, maar tijdens zijn radioprogramma herhaalt hij veelvuldig dat hij dat programma presenteert als de persoon, als de burger, Clifton Limburg en niet als woordvoerder van het Kabinet van de President. Maar, hij ventileert in zijn uitzendingen een duidelijk pro NDP-geluid en zet zich af tegen alles en iedereen die tegen de aangenomen gewijzigde amnestiewet of die tegen president Bouterse is. Uiteraard is dat zijn goed recht. Er is vrijheid van meningsuiting en hij presenteert een programma bij een staatsomroep. Zijn opmerkingen, al dan niet opruiend of intimiderend, zijn dan ook enigszins logisch.

Cameraman en presentatrice Apintie TV bedreigd
Gisteren, 26 april, werd een cameraman van Apintie – op weg naar zijn werk - met een vuurwapen bedreigd door twee personen op een brommer. Bij dat geweldincident werd ook de populaire presentatrice Gail Eijk met de dood bedreigd. Op haar Facebook-pagina schrijft Eijk vandaag, 27 april, hierover: Mijn cameraman is onderweg naar het werk onder schot gehouden door twee individuen op een bromfiets. Ze reden op een roodzwarte jamaha zonder kenteken nummer. Mijn cameraman werd gevraagd om het volgende aan mij door te geven: Taigi Gail tak au dede!! Volgende heb ik slechts te zeggen "De mens wikt doch God beschikt".’

Haar broer, Juanito Eijk, die ook werkzaam in de media is, reageert alsvolgt op de Facebook-pagina van zijn zus: Ik vind dat de president moet ingrijpen in deze kwestie, want meneertje begint zich met de dag meer en meer god te voelen, terwijl zijn bijdrage aan de ontwikkeling van ONS land nihil is. Het kan nooit zo zijn dat je op kosten van de belastingbetaler het tot je werk maakt om mensen te bespreken. Geef een positieve push aan de ontwikkeling van ons land in je programma's, dan ben je te waarderen. Maar, maak je niet druk, doe je werk, soms maak je fouten, maar daarvan leer je. Hij zou in ieder geval geen goede leermeester voor je zijn geweest.'

Zowel Juanito als Gail willen kennelijk niet de naam ‘Clifton Limburg’ ‘in de mond’ te nemen.... Overigens is het vreemd dat Juanito Eijk vindt dat de president moet ingrijpen. Limburg is niet voor niets de perschef van het Kabinet van de President geworden.

Schokkende beelden....
De bedreiging kwam na een geruchtmakende uitzending van ‘In de Branding’ op 25 april, waarin beelden te zien waren van de ernstige mishandeling van een meisje door een vrouw. Volgens presentatrice Gail Eijk zouden deze beelden al enige tijd ‘circuleren’. De beelden werden zonder vooraankondiging, of waarschuwing dat schokkende beelden zouden volgen, vertoond. Zowel het meisje – dat tot bloedens toe in elkaar werd geslagen - als de vrouw waren in de vertoonde beelden duidelijk herkenbaar. De redactie van het programma heeft kennelijk niet de moeite genomen om beide dames onherkenbaar te maken. De mishandeling vond overigens al plaats op 26 februari in Kasabaholo. De dader werd gearresteerd en heeft negen dagen in een cel gezeten.

Na het vertonen van de schokkende beelden, barstte een stroom van kritiek los op de redactie van Apintie TV.

In ‘In de Branding’ op 26 april verklaarde Eijk niet te weten uit welke hoek de daders gezocht moeten worden die haar en haar camerman hebben bedreigd. Wel heeft ze gezegd dat ze al geruime tijd bedreigende sms-berichten ontvangt sinds een radiopresentator zich niet al te positief over haar heeft uitgelaten, daarbij waarschijnlijk doelend op Clifton Limburg.

Dit zijn woorden van Gail Eijk in De Ware Tijd van 27 april 2012: ‘Wat ik opvallend vind, is dat deze bedreigingen plaatsvinden, nadat een bepaalde radiopresentator mij in de uitzending gepoogd heeft met de grond gelijk te maken.’

Limburg zou bewust pijlen op Apintie hebben gericht
Na de woorden van Valies in ‘In de Branding’, sprak de redactie van het programma ook nog kritische woorden over de wijze waarop Limburg mensen intimideert en zijn pijlen blijkt te hebben gericht op Apintie.
Presentatrice Willy Alberga zei onder andere: ‘De perschef van de president verspreidt regelmatig tendentieuze berichten om Apintie in een kwaad daglicht te stellen. Inmiddels heeft u kunnen vernemen dat Gail Eijk heeft aangegeven niet te weten uit welke hoek de aanval met een vuurwapen komt. Het siert Limburg niet om leugens via de media te verspreiden.’

Enige nuance lijkt hier weer op zijn plaats, omdat het niet de perschef van Desi Bouterse is die het radioprogramma ‘Bakana Tori’ presenteert, maar de burger Clifton Limburg.

Het begint op een ordinaire mediastrijd te lijken tussen de SRS en Apintie, waarbij het opmerkelijk is dat er vanuit de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) kennelijk nog geen ‘actie’ wordt ondernomen in de richting van de aangevallen radiopresentator Clifton Limburg.

Wel verklaarde de voorzitter van de SVJ, Starnieuws journalist Wilfred Leeuwin, in De Ware Tijd van vandaag ‘de bedreigingen af te keuren en te verwerpen'. Ook zei hij dat het duidelijk is dat de de bedreigingen met werk te maken hebben. In een gesprek met Gail Eijk heeft hij haar wel gezegd dat met het vertonen van de film, de privacy van de vechtenden is geschaad. Volgens Leeuwin moeten journalisten en programmamakers ethische codes respecteren.

Kritische opmerkingen vanuit de SVJ over de werkwijze van radiopresentator Clifton Limburg zijn achterwege gebleven.

Overigens werd op 11 augustus 2010 nog gedacht dat Limburg die dag voor de laatste keer 'Bakana Tori’ had gepresenteerd, omdat hij woordvoerder werd van het Kabinet van de President. Tien jaar lang verzorgde hij elke week, van maandag tot en met vrijdag om twee uur ’s middags, het programma op Sky Radio en daarvoor op radio Kankantri. Critici beschuldigden Limburg ervan dat hij de Nieuw Front-regeringen van 2000 tot en met 2010 extra hard zou hebben aangepakt vanwege zijn banden met de NDP. Hij heeft dat altijd ontkend en altijd gezegd zijn objectiviteit te zullen tonen,door een eventuele nieuwe regering - waarin de NDP zou zitten - net zo kritisch te zullen volgen als hij dat deed bij de kabinetten Venetiaan-Ajodhia en Venetiaan-Sardjoe.

Naar aanleiding van de recente beschuldigingen aan zijn adres verklaarde Clifton Limburg 27 april ’s avonds tegenover de webredactie van GFC Nieuws dat er juist sprake is van stemmingmakerij die gecreëerd wordt door de personen die hem beschuldigen. Hij kaatst de bal dus op simplistische wijze terug. ‘Ik heb de groep die bezig is om sensatie in het land te schoppen juist ontmaskert. Men is doelbewust bezig met een verregaande vorm van stemmingmakerij. In Suriname beleven wij de democratie. Net zoals anderen praten, mag ik dat ook gewoon doen. Ik mag mijn mening hebben. Overigens is dat de afgelopen 12 jaren het stramien van het bewuste programma waar men op doelt.’

Mediaoorlogje in perspectief zien....
Het vinger wijzen en modder gooien is begonnen. Op onnadenkende, grove en platvloerse wijze worden nu beschuldigingen over en weer de ether in geslingerd. En heus mediaoorlogje blijkt te zijn uitgebroken tussen Apintie TV en de SRS. De democratie en de vrijheid van meningsuiting lijken uit het oog te worden verloren in het oorlogje, dat gevoerd wordt in een land dat zo graag verder wil, dat zich wil ontwikkelen en daarvoor een amnestiewet nodig bleek te hebben. Een land waarvan de ene helft wil vergeten en vergeven en verder wil om switi Sranan verder te ontwikkelen en waarvan de andere helft niet wil vergeten en vergeven en gerechtigheid zoekt. In dat perspectief gezien valt het oorlogje tussen Apintie TV ofwel Gail Eijk het barbie ‘lachebekje’ en SRS ofwel Clifton Limburg de gemoedelijke ‘bullebak’ in het niet....

(Bron foto Gail Eijk)

woensdag 25 april 2012

Ministerie RGB zit in de maag met stropen zeeschildpadeieren - Schande dat Suriname zo weinig doet om bedreigde zeeschildpadden te beschermen

Advertentie RGB moet duidelijk maken dat stropen schildpadeieren strafbaar is.....

25-04-2012 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer lijkt in de maag te zitten met het stropen van zeeschildpadeieren in vooral het noordoosten van het land. Desondanks doet het ministerie bar weinig om de eieren en de bedreigde zeeschildpadden, waaronder de groene zeeschildpad en de lederschildpad, te beschermen.

De groene zeeschildpad (Chelonia mydas) heeft al sinds 1982 de status 'bedreigd' op de Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). De lederschildpad (Dermochelys coriacea) staat op de IUCN Rode Lijst vermeld als 'zeer bedreigd'.

De legstranden van deze grote zeedieren te Galibi en Matapica worden nauwelijks bewaakt. Het meest recente idee om het stropen van eieren te voorkomen, is de inzet van padvinders.

Als in een spagaat heeft het ministerie vandaag, woensdag 25 april 2012, een advertentie geplaatst in onder andere de Times of Suriname, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het rapen c.q. stropen van eieren van zeeschildpadden strafbaar is.

Als de verantwoordelijken binnen het ministerie van RGB het geloof hebben dat een dergelijke advertentie indruk zal maken op stropers, dan zijn die verantwoordelijken heel naief en zijn zij ver van de werkelijkheid en de legstranden verwijderd.

De legstranden zijn nog steeds zo lek als mandje vol met zeeschildpadeieren......

Het is eigenlijk internationaal gezien een schande dat Suriname - als een van de weinige landen - zo weinig doet om de bedreigde zeeschildpadden, die onder andere de stranden van Galibi en Matapica hebben gekozen om te leggen, te beschermen.

Dit is de gehele tekst van de advertentie:

'Bekendmaking

Het Wnd. Hoofd van de Dienst 's Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer brengt het volgende onder de aandacht van het publiek:

Alle vier (4) soorten zeeschildpadden die op de Surinaamse stranden hun eigeren leggen zijn beschermd volgens de Jachtwet 1954 (G.B. 1954 no. 25 zoals laatstelijk gewijzigd) en het Jachtbesluit 2002 (S.B. 2002, no. 116).
Deze soorten vallen onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora (Cites). Conform art. 3 van de Jachtwet is het verboden om zeeschildpaddeneieren onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren. Bij overtreding van genoemde wetten, welke vallen onder de Wet Economische Delicten, wordt de overtreder aangehouden en in verzekering gesteld en een transaktieboete vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Voor nadere informatie betreffende de Jachtwet en Zeeschildpadden kunt u terecht bij De Sectie Natuurbeheer Educatie van LBB, Cornelis Jongbawstraat no. 10 Paramaribo, telefoon 471641 of 479431.

Paramaribo, 23 april 2012

Het Wnd. Hoofd van de Dienst 's Lands Bosbeheer,
Min. van RGB.

Dhr. H. Esajas.'

woensdag 18 april 2012

Bouterse wordt internationaal verre van genegeerd....

Nederlandse media dragen bij aan onjuiste beeldvorming


18-04-2012


Paramaribo – Sinds de inauguratie van Desiré Delano Bouterse in augustus 2010 tot president van Suriname hebben diverse Nederlandse media bericht dat hij ongetwijfeld internationaal genegeerd zou worden. Zelfs recentelijk is door diverse Nederlandse journalisten opgetekend dat Bouterse internationaal wordt genegeerd.
Feiten tonen echter het tegendeel aan. President Bouterse heeft sinds zijn aantreden als president diverse buitenlandse regeringsleiders en staatshoofden de hand geschud, formeel en informeel. Suriname is actief lid van diverse Latijnsamerikaanse politieke en economische organisaties, is zelfs af en toe voorzitter van een organisatie en wordt totaal niet genegeerd. Integendeel.

Negeren?
Bouterse bracht in mei 2011 een officieel bezoek aan president Raúl Modesto Castro Ruz op Cuba. Natuurlijk werden handen geschud. In dezelfde maand, de 14e, was Bouterse aanwezig bij de inauguratie van Michel Martelly als president van Haiti. Op 19 augustus van dat jaar vonden de handen van Bouterse en die van de president van Guatemala, Álvaro ColomCaballeros, elkaar tijdens een Caricom (Caribbean Community) bijeenkomst in El Salvador. Tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York in september 2011 schudde Bouterse de hand met de Amerikaanse president Barrack Obama.
Met president Hugo Chavez werden handen geschud onder andere tijdens de openingsessie van de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) staatshoofdenbijeenkomst in Caracas op 2 december 2011.
In januari 2012 werden handen geschud met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en met Daniel Ortega, tijdens de installatie van Ortega als president van Nicaragua. Een maand later waren het de handen van de nieuwe president van Guyana, Donald Ramotar, die in Guyana werden geschud. Daarvoor onderhield Bouterse een goede relatie met president Bharrat Jagdeo van Guyana en ongetwijfeld zullen diverse malen de handen zijn geschud. Eind februari bracht de president van Equatoriaal Guinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, een officieel staatsbezoek aan Suriname. Het spreekt voorzich dat ook toen handen werden geschud.

Met de Chileense president Sebastián Piñera werden op 9 maart 2012 handen geschud tijdens een Caricom staatshoofdenbijeenkomst in Paramaribo.

Daarnaast zijn er diverse informele ontmoetingen geweest met Latijnsamerikaanse regeringsleiders tijdens internationale vergaderingen en conferenties, zoals met de Argentijnse president Cristina Elisabet Fernández de KirchnerCristinaen haar collega Dilma Vana Rousseff van Brazilië tijdens een UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) bijeenkomst in Lima, Peru, op 28 juli 2011.

Alleen Nederland negeert.....
Dat vermeende internationaal genegeerd worden blijkt in de praktijk dus reuze mee te vallen. Je kunt je afvragen of er werkelijk sprake is van het internationaal negeren van president Bouterse, zoals zo vaak wordt gemeld door Nederlandse media. Het lijkt er vooralsnog op dat Nederland het enige land is dat Bouterse negeert.....

Ik ben geen uitgesproken voor- of tegenstander van Desi Bouterse als president, maar met het vorengaande wil ik slechts duidelijk- en een punt maken, dat Nederlandse media vaak ten onrechte melden dat Bouterse internationaal zou worden genegeerd. Gelet op alle handen die tussen augustus 2010 en vandaag de dag zijn geschud, is dat niet het geval. Natuurlijk kunnen bij enkele van de personen met wie de handen zijn geschud weer kritische vragen worden gesteld en terecht, maar feit is dat Bouterse - en feiten zeggen genoeg - tot vandaag de dag met name wordt genegeerd door Nederland.

Journalisten moeten zich baseren op feiten en niet op veronderstellingen
Mij gaat het er slechts om, duidelijk te maken hoe Nederlandse media door bewuste of onbewuste selectieve en onjuiste berichtgeving beeldvorming kunnen bepalen en dat is kwalijk. Journalistiek dient objectief te zijn, niets meer en niets minder.

Media dienen te berichten en te informeren op basis van feiten en niet op basis van geruchten, veronderstellingen en aannames. Wanneer media dat laatste doen, dan zijn die media niet betrouwbaar......of het nu gaat om nieuws over bijvoorbeeld Bouterse, Rutte, Shakira, de Prince of Whales, Mandela, Bryan Bijlhout of Ronald Venetiaan.

Noot:
Desi Bouterse heeft Nederland in een persconferentie op vrijdag 20 april 2012 laten weten niet onder de indruk te zijn van de boycotlobby. Van internationaal negeren is volgens hem ook totaal geen sprake. En zijn uitspraken komen pas twee dagen na mijn bovenstaand artikeltje......

donderdag 12 april 2012

De 'Noordzee' zou toontje lager moeten zingen...

Eerste Nederlander die iets zinnigs zegt over Nederlandse djugu djugu rond amnestiewet

12-04-2012


Paramaribo – Toen ik vanochtend al het nieuws over Suriname in Suriname, Nederland en de rest van de wereld van vandaag doorworstelde op het internet, werd ik aangenaam verrast door een bericht van de Wereldomroep met de kop ‘Dirk Kruijt: Nederland moet minder luidruchtig zijn’.


Ik had nog nooit van de hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken Dirk Kruijt, Universteit Utrecht, gehoord, maar met zijn opmerkingen over de huidige maatregelen die de Nederlandse regering treft, om Suriname te straffen voor het feit dat De Nationale Assemblee onlangs een gewijzigde amnestie heeft aangenomen, slaat hij de spijker op zijn kop.

'Stampvoetende kwade oud-oom'
Nederland reageert als een stampvoetende kwade oud-oom op wat er in Suriname gebeurt. Het terugroepen van de ambassadeur en het opschorten van de ontwikkelingshulp zijn volgens  Kruijt overtrokken en het haalt niets uit. Nederland zou best minder luidruchtig mogen optreden. Dat zegt de hoogleraar donderdag 12 april 2012 in een vraaggesprek met de Wereldomroep in Hilversum.

Hij heeft gelijk. De inkt van de pen waarmee de Surinaamse vice-president Robert Ameerali de amnestiewet op donderdag 5 april ondertekende – daags na het aannemen van het initiatief wijzigingsvoorstel amnestiewet in De Nationale Assemblee - was nauwelijks droog, of de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, riep ambassadeur Aart Jacobi voor spoedoverleg terug uit Paramaribo. Het leek een welhaast overspannen reactie.

‘Alweer’, was de eerste reactie van Kruijt op de mededeling van minister Rosenthal dat Nederland de ontwikkelingshulp voor Suriname stopzet. Het is al de vierde keer dat de hulp wordt opgeschort. In totaal heeft Suriname zes tot acht jaar geen hulp gekregen uit Nederland. Het effect zal minimaal zijn, denkt Kruijt. Het gaat om een laatste restje van 20 miljoen euro op een totaal van 1,6 miljard die in 1975 werd toegezegd.

Suriname ligt niet wakker
De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, liet snel weten daar niet wakker van te zullen liggen. Over het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Suriname liet Lackin fijntjes doorschemeren dat dat wel eens gevolgen zou kunnen hebben voor de benoeming van de opvolgster van Jacobi, Alida 'Lidi' Remmelzwaai.

Nederland vindt dat Suriname straf verdient voor de amnestiewet, terwijl nog niet zeker is dat de wet zal worden toegepast, zegt Kruijt. Want er is nog niemand veroordeeld voor de 8 decembermoorden. Natuurlijk, hij heeft gelijk. En het is feitelijk ongelooflijk, dat kennelijk zowel in Suriname als in Nederland niemand anders zo helder kan denken als Kruijt.

Overal, in Amsterdam, in Paramaribo, werd meteen na de aanname van de wet geschreeuwd zonder met het volle verstand even na te denken. Tegenstanders van de amnestiewet presteerden het zelfs te zeggen dat het 8 decemberstrafproces met de aanname van de wet zou worden afgebroken. Niets is minder waar. Maar, kennelijk wilden de tegenstanders van de amnestiewet ofwel de tegenstanders van de hoofdverdachte in het proces en huidig president van Suriname, Desi Bouterse, ofwel de tegenstanders van de Nationale Democratische Partij (NDP), de samenleving misleiden door onjuiste informatie mogelijk willens en wetens te verspreiden.

De Krijgsraad komt vrijdag 13 april bijeen en gaat eisen formuleren in de 8 decemberstrafzaak. Vervolgens gaan er vonnissen komen, maar een vonnis wil niet zeggen altijd een veroordeling. Er zou ook voor één of meer verdachten vrijspraak kunnen volgen. Hoe gaan alle tegenstanders van de amnestiewet en Bouterse reageren wanneer de hoofdverdachte zou worden vrijgesproken? De bewijslast is, hoe je het wendt of keert, zwak. Getuigen hebben ‘van horen zeggen’ verklaringen tegen Bouterse afgelegd. Niemand heeft gezien dat de huidig president op 8 december 1982 zelf heeft geschoten en dus gemoord. In hoeverre Bouterse kan worden veroordeeld als verantwoordelijke voor alle vijftien moorden op 8 december 1982 is nu nog een vraag.

Verdachte nog geen dader
Het vorengaande is slechts een feitelijke weergave van de stand van zaken. Maar, helaas verliezen tegenstanders, gevoed door emotie, vaak de realiteit en werkelijkheid uit het oog en zien zij slechts een president die aan een straf gaat lopen door amnestie. Maar, die president is nu verdachte in een proces en geen veroordeelde dader. Of hij als dader en moordenaar kan worden aangemerkt, wordt vrijdag 13 april duidelijk.... Met emotionale gevoelens kan nooit wie dan ook worden gevonnist.

(Overigens kwam de Nederlandse pers er ook pas donderdag 12 april achter, dat het 8 decemberstrafproces vrijdag 13 april gewoon door gaat..... Kennelijk hebben de Nederlandse journalisten zich ook laten meeslepen door de door tegenstanders van de amnestiewet gedane misleidende uitlatingen.)

Kruijt vindt overigens ook dat minister Rosenthal suggestief antwoordde op de vraag van een Nederlandse journalist of Suriname een bananenrepubliek is. Hij zei die termen niet te willen gebruiken, maar vervolgde wel met kritiek op de democratie in Suriname. ‘Hij neemt het niet in de mond, maar spreekt het wel uit. Hij zegt niet dat het niet zo is’, aldus de hoogleraar tegenover de Wereldomroep.

Nederland staat vooralsnog alleen
Nederland is feitelijk nu nog het enige land dat ferme taal heeft gesproken en allerlei sancties aan Suriname wil opleggen. In Suriname hoor je geluiden dat Nederland wellicht weer de rol van kolonisator wil gaan oppakken. Dat zal absoluut niet het geval zijn.
Maar, die geluiden zeggen veel over hoe velen in Suriname denken over de actuele bemoeienis van ‘de Noordzee’ met de interne aangelegenheden van hun ‘switi Sranan’. Laat Nederland eindelijk eens werkelijk een stap terug zetten. Als de amnestiewet in strijd is met internationale wetgeving, dan zal Suriname daar ongetwijfeld door internationale rechtsorganen op worden gewezen. Maar, tot vandaag de dag heeft geen enkel internationaal rechtsorgaan laten weten dat Suriname in strijd met welk internationaal recht dan ook zou hebben gehandeld.....

woensdag 11 april 2012

'Nederland grote regisseur achter stil protest: Veel deelnemers hadden bordeauxrode paspoorten'

Clifton Limburg ziet Nederland als initiator 

11-04-2012


Paramaribo - De perschef van het Kabinet van de President, Clifton ‘Limbo’ Limburg, is woensdagmiddag in zijn eigen radioprogramma bij de SRS (Stichting Radio Omroep Suriname) flink tekeer gegaan tegen Nederland. Met aandacht heb ik ruim een uur naar een constante felle, harde en emotionele woordenstroom van Limburg geluisterd. Wat hij allemaal zei en beweerde zet aan tot denken.

Volgens Clifton Limburg, die vooral reageerde op het verloop, de deelnemers en de live verslaggeving van het stil protest van dinsdagmiddag 10 april in het centrum van Paramaribo, is er niets mis met de Surinaamse rechtstaat. Vooral daarvoor werd gedemonstreerd, behoud van de rechtstaat.

'Onze souvereiniteit is in gevaar'

‘Niet de rechtstaat is in gevaar. Er is niets mis met de rechtstaat. Maar, onze soevereiniteit is in gevaar’, aldus Limburg. ‘Die hele opzet.....Nederland, ik zeg het hard, is de grote regisseur achter de stille optocht geweest. Mevrouw Goede (Red.: Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, OGV. ‘Het zijn alleen maar leugens om de samenleving te misleiden en te intimideren’, had ze 10 april tegenover Starnieuws verklaard.) mag zeggen wat ze wil, maar ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Ik ken de geschiedenis..... Ik heb mensen op de tv gezien...waar is je paspoort? Waarom kom je niet hier wonen? Een groot deel had bordeauxrood gekleurde paspoorten..... Wij gaan Suriname niet weer overgeven aan Nederland. Die boodschap moet hard en duidelijk zijn: nooit en temeer weer in de klauwen van Nederland. Schrijf dat op, Limbo zegt je dat.’

Als toeschouwer op verre afstand viel het mij op, kijkend en luisterend naar de livebeelden van Apintie televisie, dat er veel bakra’s (Nederlanders) aan het protest deelnamen en nogal wat Surinamers met een irritante Nederlandse tongval. Ik kan dan ook niet anders dan Limburg ondersteunen in zijn opmerking: ‘Ik heb het volk daar niet gezien. Als je het mij vraagt moet er een acie komen met het echte volk.’

'Men wil alleen de kop van Bouterse'
Limburg: ‘Het ging de demonstranten niet om de Surinaamse rechtstaat, maar het hele doel ging om de kop van Bouterse, die moet rollen. Die president moet weg. Niemand moet u een enkel verhaal vertellen over democratie. Democratie moet geen babbelverhaal zijn wanneer het in je straatje past. Je moet mensen niet beoordelen op wat ze zeggen, maar op wat ze doen, op basis van hun levenshouding.'

Valies heeft zich versproken.....
De presentator en perschef van het Kabinet van de President ging ook in op de toespraak die bij aanvang van het protest werd gehouden door Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL).
Limburg: ‘Valies, die was zo enthousiast dat hij zich versprak. Valies, die werd een beetje overenthousiast en ik weet zeker dat hoofdbaas regisseur Nederland na het protest tegen hem zal hebben gezegd dat hij verraad heeft gepleegd. Valies had namelijk in zijn ijver om in goed blaadje te staan van de ‘blue eyes’, ‘dit is het begin’ gezegd. Maar Valies is eerlijk. Hij is onderdeel van een plan om de regering ten val te brengen. Laat het de leerkrachten horen. Jullie zijn bezig onderdeel te zijn van een politieke agenda, omdat inderdaad wat gisteren gebeurd is het begin is van een agenda. Ze komen terug en dan is de rechtstaat in gevaar.’
Je kunt je in alle gemoede afvragen hoeveel Surinaamse leerkrachten de deelname van de BvL aan het stil protest hebben ondersteund. Namens hoeveel leden heeft Valies gesproken? Hoeveel leerkrachten worden werkelijk door de bond vertegenwoordigd? Enige relativering is hier op zijn plaats.

Is Gail Eijk dom.....
Presentatrice Gail Eijk van Apintie Televisie moest het ook ontgelden. Volgens Limburg maakte de omroep deel uit van ‘het spel en ze denken dat wij het niet doorhebben’. ‘Apintie bracht zogenaamd objectief, huh, verslag over die loop. Ze vielen door de mand, door de domme aanpak die ze ten toon hebben gespreid. Maar één ding is belangrijk voor ze: president Bouterse moet vallen. Die dame voerde gewoon een opdracht uit voor Nederland en zei dat er 6.000 mensen deelnamen. Maar, er liepen 2.000 tot 3.000 mensen mee. Ook zei die dame over het aantal deelnemers ‘dat is meer dan 28’. Als je dat zegt als presentator dan ben je of dom, of je begrijpt het niet of je bent bezig mensen te misleiden. Ook stelde ze demonstrant Ronald Venetiaan, Assembleelid en oud-president, niet de vraag, ‘maar, Venetiaan u heeft toch de amnestiewet in 1992 ingediend?’

Het was inderdaad niet slim van Eijk om die opmerking over ‘28’ te maken. In de Nationale Assemblee hadden 28 politici voor het initiatiefvoorstel wijziging amnestiewet gestemd. Natuurlijk is dat aantal veel minder dan het aantal deelnemers aan het stil protest. Maar, de vergelijking was natuurlijk niet slim van de presentatrice.

In de live uitzending belde Limburg met een medewerkster van de Assemblee. Hij wilde weten hoeveel mensen bij de verkiezingen op 25 mei 2010 hadden gestemd op de indieners van het initiatiefvoorstel wijziging amnestiewet, Melvin Bouva, André Misiekaba, Ricardo Panka, Anton Paal, Rashied Doekhie en Ronny Tamsiran. Dat waren achtereenvolgens 1.799, 6.724, 1.163, 806, 1.966 en 645.
Limburg: ‘In totaal hebben dus 13.103 op deze Assebleeleden gestemd. Als deze mannen gaan mobiliseren en al die mensen komen op straat, wat dan?’

Het issue van ABC....
Clifton Limburg zei verder nog ervan op de hoogte te zijn dat de omroep ABC (Ampie’s Broadcasting Corporation) met voorbereidingen bezig zou zijn om ‘een issue op tafel te gooien’ over de ondertekening van de amnestiewet door vice-president Robert Ameerali. Volgens ABC was president Bouterse echter in het land aanwezig en had Ameerali niet mogen tekenen. Limburg: ‘De president was in Guyana. Laat ABC maar bewijzen dat hij wèl in het land was. Na Guyana is Bouterse wel meteen doorgereisd naar Apoera, maar toen was dat stuk al getekend.‘ Tja, ik ben het met Limburg eens. Bouterse was werkelijk een paar dagen in Guyana. Hij was met de eerste inaugurele vlucht van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM – na zes jaren lang niet op Guyana te hebben gevlogen -, naar Georgetown gevlogen. Daar voerde hij ook bilaterale gesprekken met zijn Guyanese collega.

Misleiding door demonstranten en organisatie
Tot slot benadrukte ‘Limbo’ nog dat mensenrechtenschendingen wel vervolgbaar zijn en blijven en dat de rechtstaat absoluut niet in gevaar is. Daarenboven gaat het 8 decemberstrafproces gewoon door en gaat waarschijnlijk vrijdag de 13e april een eis door de Krijgsraad worden uitgesproken en zal er later gevonnist gaan worden.
Tijdens het stil protest, was echter luid en duidelijk te horen dat de demonstranten meenden te weten dat het strafproces onderbroken gaat worden nu de amnestiewet is getekend en afgekondigd. Die demonstranten waren niet voorzien van de juiste informatie. Of dat willens en wetens is gebeurd, of zij willens en wetens anderen zand in de ogen wilden strooien en of Nederland daar achter zou zitten........
Feit is, dat er onjuiste informatie door de demonstranten werd verspreid, maar ook in aanloop naar het stil protest door allerlei personen, tegenstanders van de aangenomen gewijzigde amnestiewet, media, enzovoorts.

Je bent of voor of tegen 'Limbo'
Natuurlijk, er zijn ongetwijfeld velen die een blinde aversie tegen Limburg hebben, die hem arrogant vinden, een schreeuwer en alleen al daarom op geen enkele wijze open staan voor hetgeen hij zegt. Hij kan inderdaad overkomen als een schreeuwer en als arrogant.
Maar, zijn daarom altijd zijn gesproken en geschreven woorden onwaar?
Tijd voor zelfreflectie?
Tijd voor enige vorm van objectiviteit?
Tijd om niet meer achter de anti-massa aan te lopen?
Tijd om niet meer als een kuddedier mee te lopen?
Tijd om zelf een eigen mening en visie te hebben of zelfs nog te ontwikkelen?
De nabije toekomst heeft de antwoorden in zich.......

Overigens is vandaag, woensdag 11 april, de 48e AvondVierDaagse in Paramaribo van start gegaan met ruim 4.000 deelnemers. Het leven gaat hier gewoon door.Van enige spanning of onrust in de samenleving lijkt nauwelijks tot geen sprake. Ongetwijfeld nemen zowel voor- als tegenstanders van de amnestiewet en dus van president Bouterse deel aan de populaire wandelvierdaagse, die deels rechtstreeks door Apintie Televisie via televisie en het internet wordt uitgezonden. De wandelvierdaagse straalt eenheid, plezier, gemoedelijkheid en enthousiasme uit.

donderdag 5 april 2012

Surinaamse inbeslaggenomen zeeschildpadeieren mogen amnestiewet dankbaar zijn....

Plotseling interesse Nederlandse pers voor Surinaamse zeeschildpadeieren

05-04-2012  Door: Paul Kraaijer


Zelden tot nooit heeft de Nederlandse pers aandacht besteed aan het rapen, stropen, van  eieren van beschermde grote zeeschildpadden in Suriname, zoals de groene zeeschildpad (Chelonia mydas) of de lederrugschildpad (Dermochelys coriacea). Maar, plotseling wordt op donderdag 5 april 2012 via een ANP-bericht aandacht besteed aan de inbeslagname in Suriname van ruim 8.000 zeeschildpadeieren. Het AD, de Volkskrant, de Telegraaf en het Parool zijn een paar Nederlandse kranten die het ANP-bericht hebben overgenomen.


De bij Stolkertsijver in het district Commewijne ontdekte 8.270 schildpadeieren in een plastic tas in een bus mogen 's avonds 4 april in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, aangenomen gewijzigde amnestiewet dankbaar zijn voor de Nederlandse media-aandacht. De behandeling van deze wet trok veel Nederlandse journalisten naar Suriname en waarschijnlijk kreeg een van hen, via lokale media, lucht van de onderschepte zeeschildpadeieren.

'Heh, dat is interessant zeg, iets meer dan 8.000 schildpadeieren in beslag genomen hier. Ach, ik ben hier nu toch, de amnestiewet is inmiddels aangenomen, het vliegtuig vertrekt nog niet, dus ik kan er wel een leuk stukje over schrijven.'

Waarschijnlijk is het zo gegaan. Hieruit blijkt hoe selectief nieuws gebracht kan worden. Waarom, nu wel aandacht voor een paar duizend onderschepte Surinaamse zeeschildpadeitjes en waarom niet een paar dagen geleden, een maand geleden, een jaar geleden? En er zijn de afgelopen paar jaren heel veel gesmokkelde zeeschildpadeieren onderschept die nooit welke grijze Nederlandse krantenpagina dan ook hebben gehaald. De nu onderschepte eieren hadden het geluk dat de controversiële amnestiewet in het Surinaamse parlement werd behandeld welke behandeling vele Nederlandse mediavertegenwoordigers naar het land wist te lokken.

In de eerste vier maanden van 2008 werden ruim 2.700 eieren van de krapé zeeschildpadden (groene zeeschildpadden) van Galibi in beslag genomen. De eieren moesten worden vernietigd.

Op 26 juni 2011 werd bekend dat in de eerste zes maanden van dat jaar al ongeveer 30.000 zeeschildpadeieren waren gestroopt. Het ging om 12.223 eieren, die door de politie van Albina in beslag waren genomen, terwijl de politie van Tamanredjo 7.637 eieren wist te onderscheppen. In Galibi werden 10.000 eieren in beslag genomen en 2.072 eieren onbeheerd aangetroffen. Het aantal nesten van de lederrugschildpad is binnen tien jaar drastisch afgenomen. In 2010 werden nog ongeveer 22.000 nesten aangetroffen op Surinaamse stranden (Galibi en Matapica), terwijl in 2000 nog 40.000 nesten werden geteld. Meer dan vijftig procent van de wereldpopulatie van de lederrugschildpad legt haar eieren op Surinaamse stranden.

In de tweede week van februari 2012 werd de smokkel van 6.000 eieren door de politie van Albina onderschept. De eieren werden aangetroffen in een boot op de Marowijnerivier. Drie mannen werden opgepakt die bekenden de eieren te hebben gestroopt in het Natuurreservaat Baboensanti.

De politie van Albina nam op 13 maart 2012 10.500 krapé-eieren in beslag. Een verdachte werd opgepakt bij de monding van de Marowijnerivier, in de omgeving van het Natuurreservaat Baboensanti. De duizenden eieren waren verstopt in in totaal eenentwintig vuilniszakken.

Jachtopzieners van de Dienst ´s Lands Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer, hebben op 28 maart van dit jaar tijdens een reguliere patrouille in het dorp Johanna ate Commewijne, een man aangehouden met in zijn bezit 1.500 zeeschildpadeieren. Gelet op het feit dat de eieren gedurende enkele dagen bloot waren gesteld aan het daglicht, kreeg LBB/Natuurbeheer toestemming van het Openbaar Ministerie om de in beslag genomen eieren te vernietigen.

Nooit heeft de Nederlandse journalist aandacht besteed aan het stropen van eieren van bedreigde en steeds zeldzamer wordende reusachtige zeeschildpadden op de Surinaamse stranden van Galibi en Matapica.
Terwijl, dit - gelet op de wereldwijde bedreigde status van onder andere de lederrugschildpad - absoluut nieuws is. Het stropen van de eieren nu kan leiden tot het bijna uitgestorven zijn van enkele zeeschildpadsoorten over zo'n vijfentwintig jaar.

Maar, de Nederlandse journalist in Nederland en een enkele verdwaalde Nederlandse correspondent in Paramaribo blijkt alleen oog en oor voor Suriname te hebben als er nieuws is over het 8 decemberstrafproces, president Desi Bouterse of recentelijk over de Surinaamse zanger Bryan B.
Er is echter met regelmaat veel meer interessant en nieuwswaardig - ook voor de Nederlandse media - nieuws uit Suriname over bijvoorbeeld milieu- en natuurgerelateerde issues. Maar, helaas blijken de Nederlandse journalisten/correspondenten in Paramaribo niet in staat om nieuws op Nederlandse nieuwswaarde in te kunnen schatten. Het Surinaamse tropisch regenwoud is uniek in de wereld, maar dat regenwoud wordt her en der blootgesteld aan de vernietigende werking van goud- en bauxietwinning.
Illegale goudzoekers kunnen ongestraft een beschermd natuurpark, Brownsberg, voor een groot deel vernietigen terwijl de beheerder van het gebied en de autoriteiten jarenlang op de hoogte waren van de aanwezigheid van goudzoekers.
Een grote Amerikaanse goudmijnmultinational, Newmont, dreigt een overeenkomst te gaan sluiten voor de 'bouw' van twee grote mijnen in het unieke Nassau Gebergte in het oosten van het land.
Een groots hydro-energie - TapaJai - project, dat in ontwikkeling is, gaat water van de Tapanahonirivier in het zuidoosten omleiden naar het Brokopondo stuwmeer via de Jaikreek, waardoor de elektriciteitscentrale in het meer, meer elektriciteit kan gaan opwekken voor de toekomstige mijnbouwontwikkelingen in het Nassau Gebergte. Door dit project zal in ieder geval het dorp Palumeu, waar ongeveer tweehondervijftig inheemsen leven, onder water verdwijnen.
Zo maar een paar, ook voor Nederland en de wereld, nieuwswaardige onderwerpen....
Maar ja, de ruim 8.000 schildpadeitjes hebben dankzij de amnestiewet wel de Nederlandse nieuwspagina's weten te bereiken....hopelijk bereiken toekomstige inbeslagnames van zeeschildpadeieren in Suriname ook het Nederlandse nieuws.....

dinsdag 3 april 2012

Sneer van oud-president Venetiaan in richting SVJ tijdens behandeling amnestiewet in Assemblee

Venetiaan: ‘Vijf journalisten zijn 8 december 1982 vermoord, maar de SVJ heeft geen standpunt’

03-04-2012  Door: Paul Kraaijer


Tijdens het betoog van oud-president en huidig Assembleelid Ronald Venetiaan in de Nationale Assemblee dinsdagmiddag 3 april, uitte hij kritiek op de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). In de Assemblee wordt voor de tweede dag gedebatteerd over de voorgestelde wijziging van de amnestiewet.


‘Vijf journalisten zijn op 8 december 1982 vermoord, en de Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft nu geen standpunt’, aldus Venetiaan. Venetiaan kreeg later in de vergadering bijval van Assembleelid Ruth Wijdenbosch die in haar betoog ook kritiek uitte op de SVJ maar respect toonde voor Reporters Without Borders die wel een standpunt innam over de voorgestelde wijziging amnestiewet......

Eind maart liet Reporters Without Borders (RWB) wel weten fel gekant te zijn tegen de voorgenomen wijziging van de Amnestiewet 1989. De indieners werden dan ook opgeroepen om hun voorstel terug te nemen. De voorgestelde wijziging van de Amnestiewet 1989 is een belediging aan het adres van de slachtoffers van de standrechtelijke executies en hun families, aldus RWB.

Onder de slachtoffers waren de journalisten André Kamperveen, Frank Wijngaarde, Leslie Rahman, Bram Behr en Jozef Slagveer.

De SVJ had geweigerd deel te nemen aan de hearings die door de Commissie van Rapporteurs van De Nationale Assemblee werden gehouden. Tijdens die hearings werden verschillende maatschappelijke groepen gehoord over wat hun mening of standpunt is ten aanzien van de voorgestelde wijziging van de Amnestiewet.

‘De SVJ heeft aangegeven geen oordeel of mening te hebben in de kwestie wijziging Amnestiewet, simpelweg omdat wij journalisten geen deel uitmaken van maatschappelijke groeperingen en dus geen mening hebben over dit soort kwesties. Journalisten moeten zich onthouden van het geven van een mening over de Amnestiewet. Wij doen niet mee aan een hearing voor maatschappelijke groepen, omdat de SVJ geen mening kenbaar maakt over maatschappelijke groepen of kwesties over wie zij zelf informatie moeten weergeven. De kans is groot dat als journalisten een bepaalde mening uiten, de gemeenschap ons in een partijdige hoek kan plaatsen, waardoor onze betrouwbaarheid op het spel staat. Daaraan gaan wij niet meewerken’, zo liet voorzitter Wilfred Leeuwin van de SVJ weten.

Leeuwin had wellicht een punt door niet mee te werken aan de hearings, maar hij had wel namens de SVJ een standpunt kunnen innemen en kunnen uitdragen over de executie van vijf collega’s op 8 december 1982..... Een dergelijk standpunt had ook aan duidelijkheid niets te wensen over gelaten.