maandag 30 maart 2020

Weer pais en vree tussen AZP-directie en bond

Salarissen maart zijn betaald, prestatietoelage wordt ook overgemaakt


Starnieuws meldt maandagavond 30 maart 2020, dat de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de bond garanderen 
dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd is. 

In goed overleg zijn de zorgpunten besproken:

- De betaling van het salaris van maart 2020 heeft heden (maandag 30 maart 2020) plaatsgevonden. 

- De betaling van de prestatietoelage zal morgen (31 maart 2020), na overmaking door het ministerie van Financiën plaatsvinden. 

 - De veiligheid van het personeel op de werkvloer is gegarandeerd. 

De afgesproken maatregelen worden gecommuniceerd naar het personeel, zo melden directie en bond in een verklaring.

Guyanees (29) aangehouden verdacht van in brand steken vissersboten

Man met brandwonden in gezicht en aan armen aangetroffen omgeving vissersboten


Het Korps Politie Suriname bericht maandag 30 maart 2020, dat afgelopen vrijdag de 29-jarige Guyanees D.S. is aangehouden, verdacht van het in brand steken van vissersboten, nabij een sluis langs de Anton Dragtenweg.

Uit het voorlopige politieonderzoek is naar voren gekomen, dat vissers in de boten lagen te slapen. Op een gegeven moment hoorden zij een knal. De vissers gingen poolshoogte nemen en zagen drie mannen zich uit de voeten maken. Twee stapten in een gereed staande auto en reden weg.

Kort daarna zagen de vissers een onbekende man in de nabije omgeving met brandwonden in zijn gezicht en aan zijn armen. Agenten die ter plaatse verschenen troffen de nodige maatregelen om de boten te laten blussen door de brandweer en om de gewonde man medische hulp te laten krijgen in een RGD- polikliniek.

Op grond van feiten en omstandigheden en tegenstrijdige verklaringen afgelegd door de verdachte bestaat sterk het vermoeden dat hij betrokken is geweest bij het in brand steken van de vissersboten. Twee vissersboten zijn deels afgebrand en twee liepen schroeischade op.

S. is na overleg met het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld

Dodental Covid-19 besmettingen in Ecuador bedraagt ​​60, totale aantal gevallen 1.962

(Bron foto: Twitter)
Meerderheid besmettingen 71,15%, gecentreerd in provincie Guayas, 1.396 patiënten


Het dodental van Covid-19 in Ecuador is gestegen tot 60, met in totaal 1.962 mensen die positief zijn getest voor de ziekte, zei vice-minister van Volksgezondheid Ernesto Carrasco maandag 30 maart 2020.

In de afgelopen uren stierven nog twee patiënten en werden 38 nieuwe infecties ontdekt, zei Carrasco op een door de staat beheerd televisienetwerk, waaraan 23 van de 24 provincies van het land gevallen van infectie hebben gemeld.


De overgrote meerderheid van de gevallen, of 71,15 procent, is gecentreerd in de provincie Guayas in het zuidwesten, met 1.396 Covid-19-patiënten, en de meeste daarvan, of 978, zijn gemeld in de regionale hoofdstad Guayaquil, de op één na grootste stad van het land met 2,7 miljoen inwoners.


Ecuador 'heeft gezorgd voor een goede voorraad snelle tests die deze week aankomen', en zal in eerste instantie worden gebruikt om prioritaire sectoren te testen, zoals medische hulpverleners en veiligheidstroepen aan de frontlinies van de strijd tegen de epidemie, zei Carrasco.

Minister van Binnenlandse Zaken Maria Paula Romo zei, dat de noodcommissie van Ecuador heeft besloten de schorsing van in-office werkzaamheden voor zowel de openbare als de particuliere sector te verlengen van de oorspronkelijke deadline van 31 maart tot 5 april.


De maatregel was een van de vele maatregelen die Ecuador heeft aangekondigd om te proberen de verspreiding van het virus in te dammen. De commissie zal ook beoordelen welke 'mechanismen nodig zijn om de basisdiensten te laten blijven functioneren', aldus Romo.


(De Surinaamse Courant/Prensa Latina/El Comercio/Xinhua/Twitter/YouTube)

Kinderopvanginstellingen krijgen ondersteuning van ministerie van SoZaVo

(Bron foto: NII)
'Samen met UNICEF wordt steun gegeven aan de kinderen en hun begeleiders'


Kinderopvanginstellingen zullen tegen de achtergrond van de huidige Covid-19 crisis de nodige ondersteuning krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Hiervoor bestaat de Wet Opvanginstellingen die onder andere residentiële kinderopvanginstellingen als doelgroep heeft.  Er it bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Directrice Angela Salmo van het ministerie zei maandagmiddag 30 maart 2020 tijdens de dagelijkse persconferentie van het Covid-19 Managementteam, dat in samenwerking met UNICEF de nodige support gegeven zal worden aan de kinderen en hun begeleiders, zodat hun gezondheid gewaarborgd blijft. Zo ook de verschillende diensten/afdelingen/bureaus van het ministerie, alsmede non-gouvernementele organisaties die werken met en voor kinderen, zullen in aanmerking komen voor gezondheidsattributen (de zogenaamde PPE, Personal protective equipment), reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Dit valt onder het Landelijk Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname (IKBEN), om zodoende kinderen zoveel als mogelijk te beschermen en te voorkomen dat zij besmet raken met het Coronavirus.

De gezondheidssituatie van de medewerkers van Huize Ashiana en de Esther Stichting zijn in kaart gebracht en tevens is al geïnventariseerd wie een dubbele baan heeft. Een dubbele baan is tot nader order niet toegestaan.

Met een ieder is er gesproken en weer is men op het hart gedrukt zich te houden aan gezondheidsprotocollen van het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg) en van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het ministerie van Volksgezondheid.

'Wij van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting kunnen u allen gerust stellen, dat uw geliefde in goede handen is bij ons in de instellingen', sprak Salmo.

Regering komt met spoedwet inzake burgerlijke uitzonderingstoestand - Conceptwet deze week al ter behandeling in Assemblee

Wet Uitzonderings- toestand Covid-19 inzake beheersing Covid-19 pandemie


De regering komt met een spoedwet over burgerlijke uitzonderingstoestand (Wet Uitzonderingstoestand Covid-19) inzake beheersing van de Covid-19 pandemie. Deze wet is ter uitvoering van artikel 72 c van de Grondwet. 

De wet zal deze week nog in De Nationale Assemblee worden behandeld en treedt gelijk na de afkondiging in werking.

De tekst van de conceptwet luidt:

'De president van de Republiek Suriname, 

In overweging genomen hebbende, dat in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2 virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen - het noodzakelijk is buitengewone maatregelen te treffen.

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Artikel 1
1. Voor het grondgebied van de Republiek Suriname wordt de burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd.
2. De burgerlijke uitzonderingstoestand blijft van kracht totdat zij bij wet is opgeheven.
3. Gedurende deze burgerlijke uitzonderingstoestand is de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand van kracht, alsmede de door de regering te treffen maatregelen en gegeven voorschriften in verband met de handhaving van de interne veiligheid en de algemene volksgezondheid.

Artikel 2
1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet Uitzonderingstoestand Covid-19.
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Zij treedt na haar afkondiging onmiddellijk in werking.
4. De minister van Justitie en Politie, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Memorie van toelichting
In maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van Covid-19 tot een pandemie uitgeroepen. Deze wereldwijde epidemie heeft reeds vele mensenlevens geëist en het is gebleken dat slechts met uitzonderlijke maatregelen nationaal en internationaal de epidemie enigszins kan worden bedwongen. In landen waar maatregelen niet op tijd zijn genomen dan wel niet voldoende zijn geweest, is het gezondheidssysteem compleet overweldigd door het aantal ernstige zieken. Die landen ervaren een diepe sociaal maatschappelijke crisis en desastreuze gevolgen voor de economie. Zelfs in rijke landen zijn goed functionerende zorgsystemen niet adequaat toegerust gebleken om het groot aantal patiënten te verzorgen in een ongebreidelde epidemie.

De maatregelen die in staat zijn de uitbraak van Covid-19 door verspreiding van het SARS-CoV-2 virus te vertragen of te beperken, hebben ernstige gevolgen voor de economie van alle landen en de mogelijkheden van grote groepen burgers om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is daarnaast ook onduidelijk hoe lang deze ramp zal duren. 

Het Internationaal Monetaire Fond heeft aangekondigd, dat door de uitbraak van de Covid-19 pandemie, de wereldeconomie in een recessie belandt die gelijk is of erger aan de financiële crisis van 2009. Wereldwijd hebben restricties en lock downs ervoor gezorgd dat de economische activiteit in vrijwel alle landen sterkt verminderd is, met faillissementen en ontslagen tot gevolg.

Voor Suriname heeft deze ziekte reeds negatieve gevolgen gehad, nadat er vanaf 13 maart 2020 na een medisch onderzoek de eerste persoon positief werd bevonden voor Covid-19. De Regering van Suriname heeft hierna onmiddellijk de toegang tot Suriname gesloten en enkele andere maatregelen getroffen om de ongecontroleerde verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken. 

Het is echter gebleken dat maatregelen die de regering kan treffen conform de geldende wetgeving, niet voldoende of niet afdwingbaar zijn om ongecontroleerde verspreiding van het Covid-19 onder de bevolking (meer bekend als community spreading) te voorkomen. Een ongecontroleerde verspreiding van het virus zal, gezien de grote mate van besmettelijkheid en de percentages ernstige zieken en doden die het veroorzaakt, voor Suriname rampzalig zijn, omdat de gezondheidsinstellingen niet in staat zullen zijn om een groot aantal patiënten op te vangen en adequaat te behandelen.

Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk dat de regering ter bescherming van de bevolking voor geheel Suriname krachtens artikel 72 van de Grondwet de burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigt. 

Bij het ingaan van de uitzonderingstoestand wordt op grond van artikel 23 van de Grondwet de Wet uitvoering Uitzonderingstoestand van kracht, waarin zoals vereist de bijzondere maatregelen en voorschriften worden geregeld.'

Douane onderschept 865 kilo cocaïne in haven Rotterdam

(Bron foto: OM)
Cocaïne verstopt in container met ananassen uit Costa Rica


De Douane heeft vandaag, maandag 30 maart 2020, tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 865 kilo cocaïne onderschept. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). 

De drugs zaten verstopt in een container geladen met ananassen. De container was afkomstig uit Costa Rica en bestemt voor een bedrijf in Antwerpen.

Het bedrijf heeft niets te maken met de smokkel.

Vrijdag werden bij verschillende controles in de Rotterdamse haven meerdere partijen cocaïne onderschept. Het ging in totaal om ruim 1.200 kilo cocaïne uit Brazilië.

Gerepatrieerde ingezetenen uit buitenland moeten vanwege overheidsquarantaine contract tekenen

(Bron screenshot: NII)
Eind deze week mededelingen over repatriëring van ingezeten uit Nederland


De repatriërings- vluchten van Surinaamse ingezeten uit het buitenland worden voortgezet. Met de terugkerende ingezeten wordt een contract getekend wanneer zij in overheidsquarantaine geplaatst worden. Dat zei vicepresident Ashwin Adhin maandag 30 maart 2020 in de Congreshal tijdens de persconferentie van het Covid-19 Managementteam, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag. Waarom een contract moet worden getekend en wat de inhoud is, werd niet gezegd...

Volgens de vicepresident worden dinsdag 31 maart 101 gestrande Surinaamse ingezeten vanuit Belem, Brazilië, teruggevlogen met een SLM-vlucht. Deze vlucht zal volgens de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid worden afgehandeld.

Het ligt ook in de bedoeling later deze week een tweede repatriatievlucht uit Miami, Florida (VS) uit te voeren. Het gaat hier om 105 personen. Ook deze vlucht zal net als de overige vluchten op directieve van het ministerie van Volksgezondheid worden uitgevoerd.

Voor wat betreft de repatriëring van ingezeten uit Nederland, zei Adhin dat de overheid tegen het einde van deze week de nodige mededelingen zal doen, dit nadat de nodige zaken in orde zijn gemaakt. Alle repatrianten zullen in overheidsquarantaine geplaatst worden en daartoe zal dus met alle repatrianten een contract worden getekend.

Surinaamse ingezetenen die zich nog niet hebben geregistreerd en de nodige formulieren nog niet getekend of nog niet geretourneerd hebben naar de diplomatieke of consulaire missies van Suriname, worden opgeroepen dit alsnog te doen.

Momenteel zijn 565 personen in thuis-quarantaine en 4 in overheidsquarantaine. Verder zijn er nog steeds 8 bevestigde gevallen van Covid-19.

'De politie zal hard optreden tegen overtreders van partiële lock down'

(Bron screenshot: NII)
'Blijft u thuis als u niets op straat te zoeken heeft'


'De politie zal hard optreden tegen overtreders van de partiële lock down.' Zo waarschuwde hoofdinspecteur Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname maandagmiddag 30 maart 2020 tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19 Managementteam, aldus regeringsspreekbuis Nationaal Informatie Instituut, NII. 

Hij bevestigde in de Congreshal, dat er afgelopen zondagnacht – de avondklok ging om 20.00 uur in – incidenten zijn geweest, waarbij burgers die zich zonder noodzaak op of langs de openbare wegen bevonden, weigerden de bevelen van de politie, om huiswaarts te keren, op te volgen.

'Blijft u thuis als u niets op straat te zoeken heeft', zei Naarden.

Namens het Korps Politie Suriname riep hij de bevolking op om deze vorm van wangedrag achterwege te laten. 'De politie zal er niet voor schromen om binnen die wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen deze burgers die de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen.'

Men moet volgens hem er ook rekening mee houden, dat de overheid maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk mocht zijn. De politie vraagt ten overvloede, dat een ieder zich houdt aan de partiële lock down die momenteel en gedurende twee weken van 20.00 uur tot en met 06.00 uur in geheel Suriname van kracht is.

Staking personeel hangt in de lucht boven St. Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis

'Elke maand weer trekken en bellen om salarissen betaald te krijgen'


Zowel bij het St. Vincentius Ziekenhuis (RKZ) als het Diakonessenhuis dreigt een staking als het personeel uiterlijk morgen niet beschikt over het salaris, koopkrachtversterking en kledingtoelage. Het is volgens bondsvoorzitter Robby Naarendorp elke maand weer trekken en bellen om de salarissen van het personeel van deze twee ziekenhuizen betaald te krijgen. 

'We kunnen bij deze instellingen niet eens praten over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, omdat de inkomsten van deze ziekenhuizen er niet rooskleurig uitzien.' Op Starnieuws zegt hij vandaag, maandag 30 maart 2020, dat hij op tijd aan de bel heeft getrokken bij minister Antoine Elias van Volksgezondheid en hem heeft gewezen op de ernst van de situatie.

Hij vindt dat nu het allerbelangrijkste is om de rust in de ziekenhuizen te bewaren, aangezien het deze mensen zijn die de zieke mens moeten opvangen.

Naarendorp doet een beroep op de autoriteiten om het zo spoedig mogelijk daar naartoe te leiden, dat de rust wordt bewaard in de ziekenhuizen. Het personeel van de ziekenhuizen krijgt al maanden een koopkrachtversterking van Srd 1.000. Het blijft echter een probleem voor beide instellingen om op tijd te voldoen aan de salarissen en de koopkrachtversterking van hun personeel.

Naarendorp zegt, dat het personeel van Diakonessenhuis pas midden maart kon beschikken over hun koopkrachtversterking van februari. Deze maand moet ook de kledingtoelage van het Diakonessenhuis worden uitbetaald. Hij heeft een zwaar hoofd over de uitbetaling. Naarendorp zegt verder, dat hij geen argumenten meer heeft om de mensen te bewegen af te zien van actie als hun lonen morgen niet worden uitbetaald.

'Ik kan de mensen begrijpen. Ze willen ook wat inkopen terwijl de winkels steeds leger en leger raken.' Hij wijst erop, dat er een enorme druk op de verpleegkundigen rust vanwege de situatie, waarbij er niet genoeg middelen zijn om de ziekenhuizen naar behoren te draaien.

'Rust is nu noodzakelijk, nu de ziekenhuizen zijn klaargemaakt om eventuele met het coronavirus besmette personen op te vangen.' En dan, voegt de bondsvoorzitter eraan toe, krijg je er nog bovenop dat je salaris niet is gestort.

Naarendorp zegt, dat hij de minister heeft gewezen op het gevaar van een mogelijke werkneerlegging. Als goed bondsbestuurder heeft hij alles geprobeerd om onderbreking van de zorg in de ziekenhuizen te voorkomen. 'Wij willen dit niet hebben, maar hadden dit al voorzien vanwege de enorme druk op de zorgverleners.'

Persconferentie Covid-19 Managementteam verplaatst naar Congreshal

(Bron foto: NII)
Covid-19 Management- team wil persconferen- ties in meer veilige, ruimere, omgeving


In navolging van de door de regering opgevoerde instructies heeft het Nationaal Covid-19 Managementteam ook maatregelen getroffen om zijn persontmoetingen en de informatievoorziening aan de samenleving op een veilige manier te laten plaatsvinden. Hierbij zijn diverse voorstellen, gedaan door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en individuele mediawerkers, meegenomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Met ingang van vandaag, maandag 30 maart 2020, wordt de reguliere persconferentie verplaatst naar de Congreshal aan het Onafhankelijkheidsplein.

De veiligheidsmaatregelen die bij het betreden van de Congreshal in acht moeten worden genomen zijn: handreiniging, temperatuurmetingen en het houden van twee meter afstand (social distancing). De media worden voorzien van de live feed van de persconferentie en hoeven dus geen eigen audiovisuele apparatuur mee te nemen.

De regering heeft sinds zaterdag de veiligheidsmaatregelen in het kader van de Covid-19 crisis opgevoerd om ‘community spread’ van het virus te voorkomen. Ook de internationale veiligheidsvoorschriften zijn verscherpt, met onder meer: het aanhouden van twee meter afstand (social distance), voortdurend reinigen van de handen en het vermijden van kleine, gesloten, gekoelde ruimten voor groepsactiviteiten.

Het is gedurende de partiële lock down tussen 20.00 uur en 06.00 uur toegestaan mediawerkzaamheden te verrichten, met toestemming van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing). Registratie kan via: dispensatie@covid-19.sr.

SLM vliegt 31 maart vanuit Belem, Brazilië, 101 gestrande Surinamers naar huis

Iedereen wordt in overheids- quarantaine geplaatst gedurende veertien dagen


De 101 personen die in de Braziliaanse stad Belem gestrand zijn worden morgen opgehaald door de SLM. Dit is vanmiddag, maandag 30 maart 2027, bekendgemaakt op de Covid-19 website, aldus Starnieuws.

De mensen zullen in overheidsquarantaine worden geplaatst voor veertien dagen. De directruice Nationale Veiligheid, Danielle Veira, heeft zaterdag meegedeeld, dat niemand meer in thuis-quarantaine gaat. Niet iedereen die teruggehaald is uit het buitenland, had zich namelijk gehouden aan gemaakte afspraken. Bovendien zijn alle landen nu high risk.

Mensen in Belem hebben het bijzonder moeilijk. De meesten hebben geen geld meer en sommigen hebben ook medicijnen nodig. Zij hebben ook aangegeven dat ze zo snel mogelijk naar huis willen. Sommigen zitten met kinderen in het buurland.

Ook ingezetenen die onder andere in Miami (Florida, VS) en Nederland gestrand zijn, dringen aan op vervoer naar huis. Vandaag en morgen zal er meer informatie beschikbaar zijn over de terugkeer van andere landgenoten.

Personeel AZP vergeet even de 2 meter afstand maaatregel

LVV schenkt ruim 500 pakken groenten, rijst en melkproducten aan AZP-personeelStarnieuws schrijft vandaag, maandag 30 maart 2020, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag ruim 500 pakken groenten, rijst en melkproducten beschikbaar heeft gesteld voor het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). 

Het ministerie wil hiermee ook dankzeggen voor het werk dat in het ziekenhuis wordt verricht in deze Covid-19 tijd.

Verpleegkundigen en ander personeel waren enthousiast over de geste, maar in dat enthousiasme vergaten ze pardoes om de 2 meter afstand in acht te nemen. Mensen stonden dichtbij elkaar in de rij om de producten in ontvangst te kunnen nemen. Het AZP dat juist het goede voorbeeld moet geven, gaat de mist in, aldus Starnieuws.

Minister Rabin Parmessar was ook aanwezig. LVV heeft dit project in het weekend voorbereid.

Ook binnen het AZP vinden personen dat deze zaak anders aangepakt moest worden. De pakketten konden beter per afdeling worden gedistribueerd, in plaats van de mensen te vragen om in de rij te gaan staan.

Onzekerheid over coronavirus in Colombia na defect testmachine

(Bron foto: INS)
Monsters moesten handmatig getest worden wat een grote vertraging veroorzaakte


Informatie over de verspreiding van het coronavirus in Colombia was tijdelijk onbetrouwbaar geworden nadat de belangrijkste testmachine voor mogelijke infecties defect was geraakt. 

De technische storing was een ramp voor het Instituto Nacional de Salud (INS), wiens machine vrijdag 100 tests per uur kon uitvoeren. Terwijl technici de machine aan het repareren waren, werden INS-medewerkers gedwongen om de binnenkomende monsters handmatig te testen, wat een grote vertraging veroorzaakte.


Het INS meldde zaterdag, dat de machine was gerepareerd, zodat het instituut de achterstand in kon halen.


Universiteiten in heel Colombia hebben testapparatuur opgezet om de INS te ondersteunen voordat testverzoeken de machine van het gezondheidsinstituut verzadigen, die naar verluidt de capaciteit heeft om 1.600 tests per dag te doen. Het technische falen vond plaats in de vroege stadia van de verspreiding van de ziekte, waardoor de INS en universiteiten snel een inhaalslag konden maken.

Met iets meer dan 700 gevallen en 10 sterfgevallen die zondag 29 maart 2020  zijn bevestigd, moet de werkelijke capaciteit van het INS en zijn universitaire partners nog worden getest.

Het gezondheidsinstituut verwacht, dat een derde van de 50 miljoen inwoners van Colombia ooit besmet zal raken. Het land bevindt zich momenteel in quarantaine om de verspreiding van de ziekte te vertragen, terwijl de regering noodfondsen beschikbaar heeft gesteld om de gezondheidszorg in het land snel op te voeren.

Ondertussen trachten burgerinitiatieven het optreden van de overheid aan te vullen; gedemobiliseerde FARC-rebellen zijn bijvoorbeeld begonnen met het produceren van maskers, terwijl de ingenieurs van Medellin zijn begonnen met het ontwikkelen van goedkope mechanische ventilatoren in een poging de capaciteiten van de intensive care-eenheden in het hele land drastisch te vergroten.

De grootste angst is niet zozeer het virus, maar de stabiliteit van het gezondheidszorgsysteem van het land, dat al op instorten stond, grotendeels als gevolg van corruptie.

Tot dusver kunnen de ziekenhuizen het coronavirus behandelen, aangezien slechts 66 van de 686 geïnfecteerde mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen en 33 op de intensive care. Dit is een fractie vergeleken met Europese landen waar het virus veel eerder arriveerde. Spanje, dat een vergelijkbaar aantal inwoners heeft als Colombia, zag het aantal infecties alleen al op zondag met bijna 6.900 gevallen toenemen.

(De Surinaamse Courant/Colombia Reports/Twitter)

Colombiaanse guerrilla's ELN kondigen voor april eenzijdige wapenstilstand af vanwege coronacrisis

ELN reageert op oproep VN-chef Guterres: 'Stop de oorlog en vecht tegen de ziekte'


De ultralinkse Colombiaanse guerrillabeweging ELN (Ejército de Liberación Nacional) heeft voor de maand april een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd vanwege de coronacrisis.

De Noorse regering bemiddelt in het Colombiaanse conflict en liet weten, dat de ELN het bestand afkondigt als gevolg van een recente oproep van VN-chef António Guterres. Guterres riep op overal op de wereld de wapens neer te leggen om bij te dragen aan de bestrijding van het nieuwe coronavirus. 'Stop de oorlog en vecht tegen de ziekte', zei hij afgelopen week.


De ELN is een kleine strijdgroep. De veel grotere FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) heeft in 2016 een vredesakkoord met de regering gesloten en heeft de wapens neergelegd.

De ELN is het niet met de regering eens geworden over het stoppen van de guerrillaoorlog. De beweging is al meer dan een halve eeuw oud.

In Nederland was de ELN in 2017 nog in het nieuws door de Nederlandse programmamaker Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender ('Spoorloos') te ontvoeren en bijna een week vast te houden.


(De Surinaamse Courant/The City Paper Bogota/ANP/La FM/Facebook)

Twitter verwijdert video's Braziliaanse president Bolsonaro

'De regels van het sociale netwerk zijn overtreden'

Bolsonaro uit in filmpjes twijfels over nut en noodzaak quarantaine in strijd tegen verspreiding coronavirus


Twitter heeft twee video’s uit de officiële account van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd, omdat daarin ‘de regels’ van het sociale netwerk worden overtreden. 

Het staatshoofd uit in de filmpjes zijn twijfels over nut en noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.

In de filmpjes was te zien hoe de president mensen op straat in de stad Brasilia ontmoet. Daarmee handelt hij in strijd met de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven.Een video met daarin een gesprek tussen hem en een straatverkoper is geschrapt. 'Wat ik met mensen heb kunnen bespreken is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn en 65-plussers blijven thuis', zei Bolsonaro in de verwijderde video.

Twitter legt in een verklaring uit waarom het besluit tot verwijdering is genomen. 'Twitter heeft onlangs wereldwijd aangekondigd dat het zijn regels zal aanscherpen om rekening te houden met inhoud die mogelijk in strijd is met de volksgezondheidsrichtlijnen van officiële bronnen en die het risico op overdracht van covid-19 zou kunnen vergroten.'


Bolsonaro blijft het coronavirus, dat hij beschreef als 'kleine griep', bagatelliseren. Hij heeft harde kritiek geuit op de beperkende maatregelen die in verschillende staten door lokale autoriteiten zijn genomen, met name door gouverneurs van de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro, die het zwaarst door de epidemie zijn getroffen.

In Brazilië zijn 4.256 mensen besmet en 136 van hen zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte.

(De Surinaamse Courant/Seu Dinheiro/AD/Twitter/Prensa Latina)

Centraal Hoofdstembureau biedt verontschuldigingen aan aan NPS

Centraal Hoofdstembureau: 'Er is een fout is gemaakt'


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft verontschuldigingen aangeboden aan de Nationale Partij Suriname (NPS). De politieke organisatie was niet uitgenodigd voor een belangrijke bijeenkomst gisteren, aldus Starnieuws vandaag, maandag 30 maart 2020. 

Vanmorgen vroeg is er contact gemaakt met de NPS, zegt hoofdbestuurslid Hesdy Pigot. Meegedeeld is dat er een fout is gemaakt. De NPS is door het CHS uitgenodigd voor 10.00 uur. Dan zal de presentie rond de kandidaatstelling speciaal voor deze politieke partij worden gehouden.

Op 9 april moeten de kandidatenlijsten ingediend worden bij de verschillende hoofdstembureaus. Er is een demonstratie aan de politieke partijen gegeven over het ondersteuningsprogramma dat te maken heeft met de kandidaatstelling. De NPS heeft de verontschuldiging geaccepteerd.

Noodverordening op Bonaire verder uitgebreid met algeheel verbod op evenementen

Openbare stranden Bonaire niet meer toegankelijk  voor groepen van meer dan drie personen


De noodverordening is afgelopen vrijdag verder uitgebreid met een algeheel verbod op evenementen. Daarnaast geldt dat de openbare stranden van Bonaire niet meer toegankelijk zijn voor groepen van meer dan drie personen. Het verbod geldt met onmiddellijke ingang tot in ieder geval 30 april. Casino’s en seksclubs moeten ook dicht. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag, 30 maart 2020.

Dat heeft gezaghebber Edison Rijna op advies van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) besloten ter bescherming van de bevolking tegen het coronavirus.

Eerder zijn al een aantal preventieve maatregelen genomen. Een van die maatregelen betreft het verbod op evenementen voor meer dan vijftig personen. Deze maatregel wordt nu aangescherpt, met een algeheel verbod op evenementen en een verbod op samenkomsten met meer dan vijftig personen in publieke en besloten sfeer, zowel binnen als in de open lucht.

'Dit geldt niet voor bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuering van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Wel geldt voor al deze bijeenkomsten dat de aanwezigen 1,5 meter afstand moeten (kunnen) houden', aldus de gezaghebber.

Naast sport- en fitnessclubs, scholen en kinderopvang, moeten nu ook seksgerelateerde bedrijven en casino’s op Bonaire sluiten. Eet- en drinkgelegenheden mogen alleen openblijven als zij 1,5 meter afstand tussen gasten kunnen garanderen en niet meer dan vijftig personen toelaten. Voor scholen is een uitzondering gemaakt voor groep 8 van de basisschool en voor examens in het middelbaar- en voortgezet onderwijs.

Kinderopvangorganisaties mogen enkel openblijven voor de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen. Tot slot zijn de openbare stranden per direct gesloten voor groepen van meer dan drie personen, met uitzondering van gezinnen.

Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, spreekt bevolking toe inzake Covid-19

'U speelt allen onmisbare rol op dit moment bij in standhouden fundering van onze samenleving' 


De gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft gisteravond, zondag 29 maart 2020, de bevolking toegesproken naar aanleiding van de situatie die in Aruba is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. 

De toespraak werd rechtstreeks uitgezonden via televisie en radio. Op de Facebook-pagina van het Kabinet van de Gouverneur was de toespraak gelijktijdig te zien, met Nederlandse ondertiteling


Hieronder integraal de toespraak.

'Waardig Volk van Aruba, 

De afgelopen dagen en weken lijken net een hoofdstuk uit een spannende film. Nog nooit eerder werd - in vredestijd - onze vrijheid van beweging, om een normaal leven te lijden of zaken te doen, zo beperkt als in deze afgelopen weken. De instructies van de regering op basis van adviezen van lokale experts, van onze zustereilanden, van ons Koninkrijk en van internationale instanties hebben als doel te voorkomen dat het coronavirus zich nog verder verspreidt binnen onze gemeenschap en een dreigend gevaar wordt voor de volksgezondheid. Het mag ons gezondheids- en zorgstelsel niet overbelasten. 

Het is geen spelletje. De voorzorgsmaatregelen, hygiënemaatregelen, ‘social distancing’, het uitgaansverbod, alsmede de lockdown zijn nu zeer belangrijk. Ik begrijp dat dit een grote impact heeft op onze manier van leven, maar deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat wij het gevecht verliezen en dat dit coronavirus zich verder uitbreidt. 

Wij hebben kunnen zien hoe men in Europese landen zelfs op het punt is gekomen dat gekozen moet worden tussen leven of dood van een mens om een ander te redden, iets wat normaal gesproken in de handen ligt van de Heer. Daarom is het de plicht van ons allen als burgers om de verantwoordelijkheid die op onze schouders rust serieus te nemen, wij allen op deze zo geliefde rots! 

Wij moeten de instructies die wij hebben gekregen niet negeren. Door voor onszelf te zorgen, zorgen wij voor anderen en kunnen wij zelfs hun leven redden door hen niet besmet te laten raken. 

18 Maart was de dag waarop wij hardop hadden moeten zingen, ‘grandeza di bo pueblo ta, su gran cordialidad’ (de grootheid van jouw volk is haar hartelijkheid). Nu moeten wij laten zien dat dit waar is! Het is niet de tijd om rampberichten te verspreiden of om te proberen voordeel te halen uit de wanhoop die er kan zijn, noch om paniek te zaaien voor twijfelachtige doeleinden. Er is een spreuk die luidt: ‘Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt’. Een crisis is geen synoniem voor het zaaien van tweedracht, noch voor wanorde of het creëren van verdeeldheid. 

Als klein eiland dat afhankelijk is van wereldeconomieën en hun ontwikkeling, is deze pandemie van invloed - niet alleen op ons dagelijks leven, maar ook - op de belangrijkste hoeksteen van onze economie, het toerisme. 

Wij hebben crises meegemaakt in het verleden, zoals de sluiting van Lago of de financiële crisis, maar onze huidige situatie is veel ernstiger. Voor veel gezinnen en ondernemers zijn de gevolgen hiervan ongekend, waarbij de gevolgen op lange termijn moeilijk te overzien zijn. Maar, wij moeten niet in de valkuil trappen om deze crisis ervoor te laten zorgen dat onze aanpak alleen gebaseerd is op onze egoïstische verlangens; wij moeten niet zomaar de deur openzetten voor negatieve gedachten, waarbij geen rekening wordt gehouden met het algemene welzijn. 

Wij moeten denken aan onze ouderen en onze kinderen niet vergeten. Bid voor hen die de eerste verdedigingslinie vormen en voor hen die werken in de supermarkten, apotheken en andere plaatsen van essentiële dienstverlening. Ook zij hebben te maken met angst en onzekerheid; laten wij hen daarom onze broederliefde tonen. Laten wij rekening met hen houden en hen respect tonen. Wij hebben kunnen zien hoe bedrijven hun manier van zaken doen hebben veranderd om diensten te kunnen blijven leveren aan hun klanten. Maar, wij zien ook hoe verschillende bedrijven proberen hen die het nodig hebben te helpen. Dit is iets om toe te juichen. 

Ook zien wij voorbeelden van mensen die hulp bieden aan hun buren, aan de meest kwetsbaren, aan de zorgbehoevenden… Anderen laten spiritueel leiderschap zien en bieden troost aan de zielen die leiding en steun nodig hebben van onze Schepper. Het doet mij deugd deze goede eigenschappen naar voren te zien komen. 

U speelt allen een onmisbare rol op dit moment bij het in standhouden van de fundering van onze samenleving. Dit is een goed moment om na te denken over hoe wij betere burgers en betere mensen kunnen zijn. 

Wij staan voor grote uitdagingen en wij moeten de broekriem aanhalen voor een veel langere periode dan ons lief is. Nu is de tijd om solidair te zijn. 

Persoonlijk heb ik besloten solidair te zijn met mijn land tijdens de crisis! Niet alleen als gouverneur van Aruba, maar ook als burger wil ik u vragen ook solidair te zijn met ons land tijdens de crisis! Als wij dit allemaal doen, kunnen wij op een dag terugkijken op gezinnen met een hechtere band, een meer verenigd volk, een land waarvan de inwoners weten hun geschillen opzij te zetten voor een nationale kwestie. 

Laten wij tijdens de dagen van onzekerheid die voor ons liggen, alles doen wat binnen ons vermogen ligt, door woorden of daden, uit liefde voor ons land, omdat die liefde door niets verbroken kan worden! Moge God elk huishouden in Aruba zegenen.'

Voorzichtigheid geboden met eerste lokale besmettingsgeval op Curaçao

Niemand mag nog zonder dringende reden de straat op, ‘shelter at home’ De avondklok was zaterdag nog niet ingesteld of gisteren is bekendgemaakt, dat vanaf vandaag al een opschaling van kracht is en niemand meer zonder dringende reden de straat op mag, een zogenoemd ‘shelter at home’. Dat komt omdat er nu één besmettingsgeval bekend is waarvan het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om een lokale (en dus niet geïmporteerde) besmetting, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 maart 2020.

Daarmee wordt het gevaar van verspreiding van het virus groter en moet met alle macht getracht worden een te snelle besmetting tegen te gaan zodat het ziekenhuis in staat blijft zieke mensen op te kunnen nemen.

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN), heeft gisteren verklaard dat er twintig extra kamers in het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn ingericht en dat er gewerkt wordt aan meer opvangmogelijkheden.

De avondklok (‘toke di keda’) werd zaterdag van kracht en hield in dat niemand zich tussen 21.00 uur en 06.00 uur ’s op straat mag begeven. Deze maatregel is nu geldig gedurende de hele dag en nacht, oftewel 24 uur per dag en dat voor in elk geval de komende twee weken. Mensen die zich niet aan de opgelegde maatregelen houden kunnen worden opgepakt door de politie of krijgen een boete opgelegd. De boetes gaan van minimaal 500 gulden, naar 750, 1.000 en maximaal 2.000 gulden, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer keek gisteren tevreden terug op de eerste nacht van de avondklok. 'De meeste mensen hebben zich aan de regels gehouden. Toch zijn enkele mensen opgepakt en gedetineerd. Onder andere vijf jongeren in de wijk Kustbatterij, die stenen gooiden naar de politie. Ook zijn vier jongeren die gevlucht waren uit het drugsafkickcentrum Brasami en die zich ophielden in de wijk Zwaan opgepakt. Verder zijn er tussen half zeven en acht uur ’s avonds controles geweest door de politie in samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) om na te gaan of etablissementen hun deuren hadden gesloten. Eén zaak is op last van de politie gesloten en op sommige plekken zijn verkopers en klanten gemaand de plek te verlaten omdat dit al na de avondklok was. Verder is er aandacht geweest voor één melding van samenscholing.'

Ten aanzien van het samenscholingsmeldnummer 917 stelt Zwerwer, dat mensen klagen over de onbereikbaarheid. Dat komt, omdat er veel gebeld wordt en daarom is er een ander WhatsAppnummer ingesteld, te weten +5999-5242480 waar schriftelijk meldingen gedaan kunnen worden. Belangrijk is dat goed uitgelegd wordt waar zich samenscholingssituaties voordoen.

Ministerie van HI&T) wil volgens concept Staatsbesluit import diverse goederen op negatieve lijst plaatsen

Beschikbare vreemde valuta hard nodig voor aankoop medicamenten en  medische artikelen

Minister Tsang: 'Niet in de haak dat stukken die een vertrouwelijk karakter dragen uitlekken'


Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) wil volgens een concept Staatsbesluit, dat - aldus Starnieuws vandaag, maandag 30 maart 2020 - uitgelekt is, import van diverse goederen op een negatieve lijst plaatsen. De beschikbare vreemde valuta zijn hard nodig voor aankoop van medicamenten en andere medische artikelen voor waarborging van de gezondheidszorg. Dit is noodzakelijk om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. 

De beschikbare vreemde valuta zal eveneens gebruikt worden voor essentiële basislevensbehoeften in de lock down-periode.

Minister Stephen Tsang is verontwaardigd dat het Staatsbesluit en de goederenlijst, die nog verder besproken moeten worden met hem en de directie, in handen van derden is gekomen. 'We zullen strenge maatregelen treffen tegen de verantwoordelijken', zegt de bewindsman.

Hij vindt het niet in de haak dat stukken die een vertrouwelijk karakter dragen, uitlekken en zal een strafklacht indienen bij de procureur-generaal. 'Het is jammer, dat mensen met alles politiek proberen te bedrijven.' 

Het Staatsbesluit, waarover nog een finaal besluit genomen moet worden, is bedoeld om invulling te geven aan de nieuwe Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

'De wet zegt, dat de exporten in lijn moeten zijn met de importen. En daarvoor is het ministerie verantwoordelijk. Dan moet het raamwerk waarbinnen het ministerie dit kan doen in orde worden gemaakt. De prioriteit is om de basis en strategische goederen veilig te stellen. Daarnaast zal gekeken worden naar importen voor de eigen productie en vervolgens de andere zogenaamde luxe goederen', aldus de minister.

VVD heeft open volkskandidaatstelling voor het volk in alle 10 kiesdistricten

(Bron foto" Facebook-VVD)
'Surinamers met hart op de juiste plaats voor land en volk kunnen zich melden'

'Het is nu de tijd voor alle Surinamers om af te rekenen met partijpolitiek'


De voorzitster van de Volkspartij voor Vernieuwing & Democratie (VVD), Alice Amafo, heeft zondag 29 maart in een videoboodschap via de Facebook-pagina van de partij een historische handreiking gedaan aan het Surinaamse volk. Zij heeft aangekondigd, dat haar partij een open volkskandidaatstelling heeft voor het volk van Suriname, voor alle 10 kiesdistricten. Dit meldt Starnieuws maandag 30 maart 2020.

'Surinamers met het hart op de juiste plaats voor land en volk kunnen zich aanmelden bij de partij, om als kandidaat geplaatst te worden op de lijst van de Volkspartij. Burgers kunnen ook kundige en capabele mensen aanmoedigen om zich aan te melden. De kandidatenlijsten voor Ressortsraden, Districtsraden en Assemblee staan open voor het volk.'


Op de VVD-kandidatenlijsten komen volgens de voorzitster de kandidaten van het volk te staan. Amafo beargumenteert, dat 70 jaar partijpolitiek het Surinaamse volk niet welvarend heeft gemaakt. Leiders van politieke partijen hebben zich bezig gehouden met van alles en nog wat, behalve met de belangen van het volk.

Partijleiders beijveren zich om het land te ontwikkelen, maar laten het volk aan haar lot over.
Partijleiders leren Surinamers om in partijhokjes en etnische hokjes te denken en houden zo het volk verdeeld en zwak. Het zijn de partijbonzen die iedere keer weer winnen, terwijl het volk het kind van de rekening is.

Ook het grootste deel van de partijaanhang van de winnende partij is altijd het kind van de rekening. Iedere keer weer begint het volk op punt nul. En daarmee wil de Volkspartij samen met het volk een verandering in brengen. Vandaar de historische handreiking van de partij naar het volk van Suriname toe.

'Het is nu de tijd voor alle Surinamers om af te rekenen met partijpolitiek en te kiezen voor een nieuw begin met volkspolitiek. Alleen wanneer het volk als één man staat, zal het volk sterk en onverslaanbaar zijn. Alleen dan zal de focus in politiek Suriname gelegd worden op het welvarend maken van het Surinaamse volk. Wij als volk zullen het zelf moeten doen', aldus de partijvoorzitster.

Voorstel RaVakSur om loonbelasting te verlagen uiterlijk 6 april door regering goedgekeurd

'Eind april moet de belastingverlichting zijn gerealiseerd'


Het voorstel van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) om de loonbelasting te verlagen zal uiterlijk op 6 april 2020 door de regering worden goedgekeurd. Door tussenkomst van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal het eindvoorstel aan de interne verwerkingsunits van het ministerie voor verdere verwerking worden aangeboden. Het ligt in de bedoeling om eind april de belastingverlichting te hebben gerealiseerd. Dit zeggen de voorzitters, Ronald Hooghart (CLO, Centrale van Landsdienaren Organisaties), Errol Snijders (De Moederbond), Sonny Chotkan (OSAV, Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden) en Armand Zunder (PWO, Progressieve Werknemers Organisatie), aldus Starnieuws vandaag, maandag 30maart 2020.

De vertegenwoordigers van RaVakSur hebben op 23 maart, in gezelschap van enkele andere vakverenigingen, een presentatie gehouden voor president Desi Bouterse, zijn adviseurs en de minister van Arbeid. Het thema van de presentatie was om de loonbelastingdruk voor de werkers aanzienlijk te verlagen en tegelijkertijd, indien gewenst enige andere belastingsoorten te introduceren.

In de presentatie werd er op gewezen, dat sinds 2008 deze materie onder de aandacht van uiteenlopende ministers van Financiën is gebracht en dat de rek nu voor de ruim 250.000 werknemers er uit is, vanwege de economische crisis van de afgelopen jaren en de huidige prijsstijgingen, die de koopkracht van de werkers ernstig hebben aangetast.

Bovendien heeft RaVakSur een beroep op de president gedaan om de voorstellen al bij de volgende loonuitkering, dat wil zeggen in april 2020, door te laten voeren. Er is een voorstel aan de president en zijn team voorgelegd waarbij wat de loonbelasting betreft de belastingvrije voet gelijk wordt gesteld aan het niveau van het minimumloon van het jaar 2020, van Srd 2.500 per maand. De huidige belastingvrije voet is nog gelijk aan Srd 220 per maand.

In het voorstel is ook opgenomen om de belastingschijven en de belastingtarieven zodanig aan te passen dat de personen die tot de middenklasse behoren ook een behoorlijke versterking van hun koopkracht zullen merken. In het voorstel van RaVakSur is verder opgenomen om de onbelaste beloningen aan te passen. Deze hebben betrekking op het verruimen van het vakantiegeld naar ten hoogste Srd 12.000 en de aftrekbare kosten te stellen op vijf procent van het loon met een maximum van Srd 3.000 per jaar.

RaVakSur heeft in het voorstel meegenomen, om bij een te grote inkomstenderving voor het ministerie van Financiën, de belasting toegevoegde waarde (BTW) in te voeren en daarnaast nog ook een belasting op het ophalen van het huishoudvuil en het vuil van de bedrijven en organisaties. De inhoud van de presentatie is door de president goed ontvangen, aangezien hij ter plekke voorstelde dat zijn adviseurs en een team van RaVakSur en hun adviseur al op vrijdag 27 maart de gedane voorstellen breedvoerig zouden bepreken. Deze bespreking heeft plaatsgevonden en was ook positief.

Voor morgen is een 'expertmeeting' met het ministerie van Financiën en de vertegenwoordigers van RaVakSur gepland, waar partijen de inmiddels doorgerekende voorstellen zullen bespreken. Hierna is er voor vrijdag 3 april weer een vergadering met de adviseurs van de president en gepland. In deze vergadering zullen de resultaten van de doorrekening van de voorstellen worden besproken, zegt de Raad van Vakcentrales in Suriname.

Granman Ipomadi ‘Miep’ Pelenapin van Wayana wapent gemeenschap tegen Covid-19

'Vliegveld gebarricadeerd, Lawarivier wordt geblokkeerd en Braziliaanse goudzoekers moeten gebied verlaten'

'Ik moet tonen dat ik geen grappen maak en alles eraan doe om mijn volk te beschermen'


'Wij hebben ons vliegveld gebarricadeerd, de Lawarivier wordt geblokkeerd en wij hebben de Braziliaanse goudzoekers gevraagd om het gebied te verlaten.'
Granman Ipomadi ‘Miep’ Pelenapin van de Wayana somt de maatregelen op die hij samen in overleg met de kapiteins van Franse inheemse dorpen heeft genomen om het besmettingsgevaar van het coronavirus tegen te gaan. Zowel de Franse als de Surinaamse autoriteiten zijn volgens Pelenapin hiervan op de hoogte en hebben hun medewerking toegezegd. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag, 30 maart 2020.


De blokkade van de rivier gaat vandaag in, omdat het eerder erop leek dat bepaalde mensen, voornamelijk buitenstaanders, geen rekening hielden met de mensen van de gemeenschappen die het risico lopen om besmet te raken met het virus.

'Mensen zullen beboet worden als ze zich bevinden op de rivier en wij hopen dat de mensen niet koppig zijn', zegt hij.

Het grootopperhoofd is in het dagelijks leven ook gezondheidsmedewerker bij de Medische Zending en wordt naar zijn zeggen goed geïnformeerd over onder meer de gevolgen van de ziekte. Daarnaast voelt hij zich als granman hoofdverantwoordelijk voor onder andere het welzijn van zijn volk. 'Ik wilde allang deze maatregelen nemen en toen ik vernam, dat de Staat ook zulke maatregelen heeft doorgevoerd, moest ik als granman uitvoering hieraan geven. Ik moet tonen dat ik geen grappen maak en alles eraan doe om mijn volk te beschermen', zegt Pelenapin.

Het gaat om ongeveer zevenhonderd mensen van de dorpen Kawemhakan (Anapaike), Kumakapan en Lensi Dede die gevestigd zijn aan de Lawarivier, die de grens vormt met het Franse overzees gebiedsdeel Frans Guyana. Slechts voor het transporteren van voedingsmiddelen en medicamenten kan er gebruik gemaakt worden van de rivier en het vliegveld.

De leiders van de Wayana zijn in het weekend ook langs de grootste Braziliaanse nederzetting in de omgeving, Jaw Pasi, geweest om de mensen de maatregelen mee te delen. 'Zodat ze nu nog tijd hebben om het gebied te verlaten', staat op de Facebook-pagina van een Wayana organisatie. In Jaw pasi en omgeving wonen en werken naar schatting 2.000 Brazilianen, van wie 70 procent vermoedelijk illegaal in Suriname is.

Honorair Consul van Suriname in Brazilië, Jorge González Sebá (60) overleden aan gevolgen Covid-19

(Bron foto: Álbum de família)
Sebá verwijt in audio-opname, kort voor overlijden, ziekenhuis van ernstige nalatigheid


De Honorair Consul van Suriname, Jorge González Sebá, 60 jaar, is afgelopen woensdag overleden in het Rio Mar Hospital in Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (Brazilië). Hij overleed aan de gevolgen van Covif-19. De diplomaat, die leed aan diabetes, werd in het ziekenhuis opgenomen, omdat hij kortademig was en hoge koorts had. Hij overleed aan een dubbele longontsteking en ademhaling falen. Een eerste test die werd uitgevoerd toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, was positief voor het nieuwe coronavirus. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 30 maart 2020, op gezag van de Braziliaanse krant O'Globo.

De Braziliaanse krant O Globo, die hiervan vrijdag melding maakt, beweert in het bezit te zijn van en audio opname van de honorair consulair die enkele uren voor zijn overlijden de opname naar de krant stuurde. Daarin verwijt hij het ziekenhuis van ernstige nalatigheid en het schenden van de 'eed van Hippocrates. De zieke zou volgens de krant volledig aan zijn lot zijn overgelaten.


Volgens opnames van de toenmalige patiënt was hij zo geïsoleerd in het ziekenhuis, dat hij 48 uur vies was achtergelaten met uitwerpselen en zelfs geen toegang had tot drinkwater.

Volgens experts is het erg belangrijk dat een Covid19, patiënt, veel vocht tot zich neemt. 'Ik moest een hele dag bedelen zodat iemand me een glas kon brengen om water te drinken', zegt hij in de opname.


Sebá zegt in de audio-opname ook, dat het eendje dat werd gebruikt om zijn urine op te vangen niet werd verwisseld en dat hij zich totaal 'besmet' voelde, zonder enige vorm van aandacht van het ziekenhuispersoneel. 'Ze lieten me hier achter zonder informatie, geïsoleerd, alsof ik een dier ben. Ik verslijt, ik schreeuw, ik bel mensen, niemand neemt op.'

Volgens hem werd hij door het ziekenhuispersoneel uit angst zelf besmet te raken in de steek gelaten. Hij zei de angst van mensen te begrijpen, maar hij weet niet waarom hij niet op een manier werd behandeld die voor iedereen veilig was.

Sebá's familie zegt nu dat ze het ziekenhuis zullen aanklagen. De advocaat van de familie, Fernando César Almeida, bevestigde de overgeleverde feiten en dat de familie verhaal zou halen bij het ziekenhuis.

De politie van Rio de Janeiro heeft na de publicatie een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van het overlijden van  Jorge José González Seba. Volgens de politie zullen familieleden van González, die een gepensioneerde legerkapitein en honorair consul van Suriname in Rio was, gehoord worden tijdens het onderzoek. Het ziekenhuis heeft in een verklaring gezegd zelf ook een onderzoek te zullen instellen en op basis daarvan passende maatregelen te zullen nemen.

Regering speurt naarstig bij internationale fondsen naar geld voor aanpak Covid-19

Minister Hoefdraad bezig versneld vijf miljoen Amerikaanse dollar van Wereldbank te krijgen

'Na het afronden van ons economisch stimuleringsplan zullen wij de donoren gericht benaderen'


De regering is momenteel bezig internationaal beschikbaar gestelde fondsen ten behoeve van de aanpak van de coronavirus-crisis te mobiliseren. Met diverse financieringsinstellingen wordt intensief overleg gevoerd. Zo zijn er reeds stappen gezet om de vijf miljoen Amerikaanse dollar, die de Wereldbank voor Suriname beschikbaar heeft gesteld, los te krijgen, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vandaag, maandag 30 maart 2020, in de Ware Tijd. 

De aanvraag inclusief een Situation Report is reeds naar Washington opgestuurd. 'Suriname moet ook een Emergency Action Plan indienen dat in samenwerking met DNV (Directoraat Nationale Veiligheid), NCCR (Nationaal Coordinatie Centrum voor Rampenbeheersing) en Volksgezondheid wordt opgesteld, maar er volgt daarna ook nog een goedkeuring van de Wereldbank Board of Directors', zegt de bewindsman. Hiervoor zijn extra bijeenkomsten ingelast voor snelle goedkeuring om stagnatie te voorkomen.

De steun van de Wereldbank wordt een concessionele lening met een looptijd van dertig jaar, een rente van niet meer dan 4 procent met een aflossingsvrije periode van zes jaar. De bijkomende kosten zijn in het eerste jaar in verband met de coronavirus-crisis kwijtgescholden.

Ondertussen is het Financiën gelukt om een bedrag van 290.000 Amerikaanse dollar via de Wereldbank ten behoeve van de aanschaf van medische verbruiksartikelen voor Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus los te krijgen. Dit geld komt uit het Contingent Emergency Response Component van het Saramaccakanaal-project dat door de Wereldbank wordt gefinancierd. Van dit component kan Suriname nog 135.000 Amerikaanse dollar opnemen.

Uit een lopend project met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is 1 miljoen dollar goedgekeurd voor de bestrijding van Covid-19. Daarnaast formuleert Financiën een separaat project ten behoeve van de aanpak van het nieuwe coronavirus. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO.

De focus van de besprekingen met de Wereldbank en de IDB was eerst gericht op de medische issues, zegt Hoefdraad.

Vicepresident Ashwin Adhin zei zaterdag, dat bedrijven die door de coronavirus-crisis in problemen komen financiële ondersteuning van de overheid zullen krijgen om door deze moeilijke periode te komen. Daarvoor wordt een 'stimulusfonds' opgezet. Bedrijven die vanwege de crisismaatregelen geen of sterk verminderde inkomsten hebben en waar continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, zullen in aanmerking komen. Reeds wordt er met het bedrijfsleven gesproken, aldus Adhin. De bedrijven zullen wel moeten aantonen dat ze daadwerkelijk in financiële moeilijkheden verkeren.

Minister Hoefdraad zegt dat het economisch stimulusplan reeds wordt geformuleerd. Concreet zal daarin worden opgenomen op welke gebieden er voor de economie en sociale vangnetten externe hulp nodig is.

In een conference call met de president van de Caribische Ontwikkelingsbank zijn reeds toezeggingen gedaan, dat er flexibele voorwaarden komen voor budgetondersteuning aan Suriname. Verder worden toekomstige interestbetalingen omgezet in langlopende leningen tegen 1 procent. De Islamitische Ontwikkelingsbank heeft ook een ruim pakket van 2.3 miljard Amerikaanse dollar aangeboden aan lidlanden.

Hoefdraad: 'Wij zijn met al deze donoren in contact. We vermijden duplication of efforts zodat we niet hetzelfde twee of drie keer vragen. Er is een goede afstemming tussen Financiën en het coronateam. Na het afronden van ons economisch stimuleringsplan zullen wij de donoren gericht benaderen.'

NPS woedend: Partij niet door Hoofdstembureau uitgenodigd voor bijeenkomst gehouden voor politieke partijen

'CHS heeft blunder gemaakt, alle gegevens van ons zijn bekend bij CHS'

Partij dient klacht in bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)


De Nationale Partij Suriname (NPS) zal een klacht indienen bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) dat toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft gisteren een bijeenkomst gehouden voor politieke partijen, maar de NPS heeft geen uitnodiging gekregen voor deze belangrijke instructiebijeenkomst. 

Hoofdbestuurslid van de NPS, Hesdy Pigot, zegt vandaag, maandag 30 maart 2020, op Starnieuws dat het CHS een blunder heeft gemaakt. 'Alle gegevens van ons zijn bekend bij CHS. Wij hebben vrijdag nog een deurwaardersexploot gekregen waarbij aangegeven is dat de registratie voor deelname aan de verkiezingen is goedgekeurd. Hoe kan het dan dat wij geen uitnodiging hebben gekregen voor deze bijeenkomst?', vraagt Pigot zich af.

Hij vindt het absoluut niet kunnen dat zulke slordige fouten worden gemaakt. Daarom wordt er aan de bel getrokken. Vandaag wordt een protest ingediend bij het OKB.

Nadat de vergadering was gehouden, kwam de NPS erachter via bevriende politieke organisaties dat er was vergaderd. 'Van zo'n orgaan verwachten wij dat er nauwkeurig te werk wordt gegaan', stelt Pigot.

Vooral jongeren zorgen voor problemen tijdens eerste avondklok-avond en -nacht

Jongeren houden zich niet aan verbod en provoceren de politie

Ook auto's, bromfietsers en fietsers waren op straat


De avondklok die gisteravond om acht uur inging en tot zes uur vanochtend, maandag 30 maart 2020 duurde, is volgens Starnieuws niet overal vlekkeloos verlopen. De politie moest op diverse plaatsen, vooral in het zuiden van Paramaribo, optreden. Vooral jongeren hielden zich niet aan het verbod om niet de straat op te gaan en provoceerden de politie. 

Veel politieagenten, ondersteund door militairen, waren op straat. Er werd met zwaailichten en loeiende sirene gereden. Op een plaats waar veel mensen bij een woning verzameld waren, zijn er zelfs waarschuwingsschoten gelost om de mensen in bedwang te kunnen houden. Ook auto's, bromfietsers en fietsers waren op straat.


Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost heeft zich samen met de politie georiënteerd in diverse wijken van Paramaribo.  Het Korps Politie Suriname had van te voren aangekondigd op te zullen treden tegen mensen die op of langs de openbare weg zich zouden bevinden in de avond. De overtreders van de partiële lockdown worden overgebracht naar een politielocatie, waar zij tot en met zes uur in de ochtend zal worden opgehouden. De overtreder zal worden onderworpen aan een veiligheidsfouillering, alvorens hij wordt overgebracht naar de politie locatie.


De lockdown van 14 dagen is bedoeld om Covid-19 onder controle te krijgen.  Ondanks alle voorlichting en schrikbarende beelden uit het buitenland, blijken veel mensen de ernst van de zaak nog niet te hebben begrepen.