dinsdag 15 mei 2018

Regering onder vuur over gang van zaken rond Academisch Medisch Centrum en dubbele petten minister Elias

'Er wordt een onderzoek ingesteld naar zaken die mis zijn gegaan bij project AMC-Suriname'

(Bron screenshot: YouTube-DNA/Suriname Mirror)
Minister Moestadja denkt dat de regering maximaal twee weken nodig heeft voor het onderzoek


De vergadering van De Nationale Assemblee, waarin dinsdag 15 mei 2018, kritische vragen zijn gesteld over de gezondheidszorg door coalitie en oppositie, is aan het begin van de avond verdaagd. Minister Soewarto Moestadja, regeringscoördinator, deelde mee dat er een onderzoek wordt ingesteld naar zaken die mis zijn gegaan bij het project Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-S), zo schrijft Starnieuws. 

De Islamic Devolopment Bank (IsDB) heeft besloten af te zien van de 70 miljoen Amerikaanse dollar financiering.

In een schorsing heeft Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons overleg gehad met de regering en de fracties. Besloten is de vergadering te verdagen opdat ook de resultaten van het onderzoek meegedeeld kunnen worden in De Nationale Assemblee. Moestadja denkt dat de regering maximaal twee weken nodig heeft voor het onderzoek.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi merkte op, dat de bouw van het Academisch Medisch Centrum slechts één onderdeel was van het 'debat'. De interpellatie van de regering had te maken met de totale gezondheidszorg.

In de vragen en de moties (zie onderaan) die ingediend werden, zijn zaken die dringend zijn aan de orde gesteld. Het gaat om aangelegenheden die aangepakt moeten worden, in afwachting van de hervatting van de vergadering.

NDP-fractievoorzitter André Misiekaba zei blij te zijn met het onderzoek dat wordt ingesteld. Hij benadrukte dat tijdens de begrotingsbehandeling de voormalige minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, zeer uitgebreid ingegaan is op het beleid van het ministerie. Dit is tot stand gekomen na overleg met diverse betrokkenen in de sector. Het beleid is goedgekeurd met de aanname van de begroting. Ook al is er een nieuwe minister van Volksgezondheid, het goedgekeurde beleid moet worden uitgevoerd.

De regering zal inzage krijgen in de vier moties die ingediend zijn tijdens de vergadering (drie van de oppositie - zie hierna - en één van de coalitie). Over de moties moet nog worden gestemd. De datum van de nieuwe vergadering moet nog worden vastgesteld.

Staking brandweer Coronie werpt snel vruchten af - Actie alweer ten einde

Leiding Korps Brandweer Suriname: 'Urgente zaken worden binnen twee weken opgelost'


Het personeel van de brandweerpost in Coronie is sinds vijf uur dinsdagmiddag 15 mei 2018 weer volledig aan het werk. De acties die 's morgens waren begonnen, zijn na een drie uur durend gesprek met de leiding van het Korps Brandweer Suriname (KBS) opgeheven. Beloofd is dat de urgente zaken binnen twee weken worden opgelost. 

Shopsteward van de bond, Donovan Sedoc, zegt op Starnieuws, dat hij tevreden is over de uitkomst van het gesprek en terugkijkt op een geslaagde dag.

'Eenheid maakt macht en samen zijn we sterk en dat heeft post Coronie vandaag bewezen', aldus Sedoc.

Het achttien personen tellende team van het KBS in Coronie besloot 's morgens het werk neer te leggen na vaak aandacht te hebben gevraagd voor de problemen van de post. De leiding van het KBS in Paramaribo vertrok meteen naar het district, nadat zij op de hoogte was gesteld van de actie.

De problemen die werden besproken zijn de staat van het gebouw van waaruit de brandweer werkt, de onderbezetting van het KBS in dit district, waardoor de medewerkers meer werkuren maken dan de andere posten en het salaris van gemiddeld Srd 1800 dat intussen achterhaald is.

Brandweerpost Onverdacht volgt collega's Coronie: werk deels neergelegd

'De toiletten zijn defect en in de keuken zijn er muizen'
 

De onhygiënische situatie bij de brandweerpost te Onverdacht is een van de redenen waarom de brandweerlieden in Para dinsdag 15 mei 2018 in actie zijn gegaan. Een ander heikel punt is hun schoeisel, dat niet aan de voorwaarden voldoet. Dat zegt Mohamed Asruf, shopsteward van de bond bij deze post, in de Ware Tijd. 

'De toiletten zijn defect en in de keuken zijn er muizen', zegt hij. De brandweer is ondergebracht in een oude polikliniek van Suralco. 'Er mag niets in ons schoeisel komen. Maar, in de schoenen die we nu hebben, komt wel water.'

De leiding van het Korps Brandweer Suriname en de bond zullen de post woensdag bezoeken.

Zij oriënteerden zich dinsdag eerst bij post Coronie, waar de brandweerlieden eveneens in actie zijn gegaan.

De medewerkers van beide brandweerposten bedienen zich van hetzelfde actiemodel. Ze rukken alleen uit bij brand en zullen hulp verlenen bij aanrijdingen. Voor andere diensten rijden de actievoerende brandweerlieden niet uit. Zo zullen zij geen bijen bestrijden of slangen vangen. Ze zullen evenmin (overheids)instellingen van water voorzien.

'Geneesheer met goddelijke machten' aangehouden voor oplichting

21-Jarige jongen doet zich op Facebook voor als geneesheer Cheukalan


Het  Korps Politie Suriname meldt, dat de 21-jarige M.S. vandaag, dinsdag 15 mei 2018, door de politie van Livorno is aangehouden voor oplichting. Hij gaf zich op social media uit als geneesheer die over goddelijke machten bezit om eenieder die ongeneeslijk ziek is te kunnen genezen. Hij opereerde onder de naam Cheukalan en heeft volgens beschrijvingen op zijn Facebookpagina veel mensen genezen of geholpen. 

Een vrouw deed woensdag 9 mei aangifte tegen S. Volgens verklaring van de aangeefster had zij huiselijke problemen en benaderde hem op 5 mei voor hulp. Hij diende haar een medicijn toe. Volgens de uitwerking van dit drankje zou zij binnen 24 uur van haar probleem verholpen zijn. Als tegenprestatie betaalde zij S. een Srd 9.000.

In plaats van het gehoopte resultaat, werd de vrouw ziek en kreeg een erge diarree.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is S. in verzekering gesteld.

De politie vermoedt dat er meerdere personen moeten zijn opgelicht. Benadeelden kunnen zich alsnog in verbinding stellen met de politie van ressort Livorno voor het doen van aangifte.

Noah busje raakt van de weg in achtervolging door politie op Helena Christinaweg

(Bron foto: Facebook)
Bestuurder (23) aangehouden, gewonde inzittende scholiere naar een ziekenhuis afgevoerd


De Ware Tijd meldt, dat een auto vanochtend, dinsdag 15 mei 2018, op de Helena Christinaweg over de kop is geslagen na een achtervolging door de politie. Een inzittende, een scholiere, liep letsels op en werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 

Bestuurder G.A. (23) is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau De Nieuwe Grond.

Volgens de politie liep de scholiere naar een winkel en zag daar haar ex-vriend A. Op een gegeven moment pakte hij haar telefoon af en rende ermee naar zijn auto. De scholiere ging hem achterna. Leerlingen die het zagen, stelden het schoolhoofd op de hoogte van het voorval. Hij schakelde de politie in.

Politie-eenheden en een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die op de hoogte werden gebracht, zetten de achtervolging in. A., die een zwart Noah busje reed, is waarschijnlijk de controle over zijn voertuig verloren. Hij botste tegen een auto aan die voor hem reed waarna het busje over de kop sloeg. Beide voertuigen belandden in goot.

De zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden.

Surinaamse Bushoudersorganisatie: 'Regering moet afrekenen met de PLO'

'Oproep geen gehoor te geven aan herregistratie particuliere bussen is vertragingstactiek'

'PLO is bang dat het gesjoemel met de brandstofcompensatie boven water zal komen'


Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO), is niet verbaasd over de opstelling van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) inzake de landelijke herregistratie van de particuliere bussen. 

Alhoewel de herregistratie gisteren van start is gegaan op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft de PLO de bushouders opgeroepen om hieraan geen gehoor te geven. De PLO beschouwt dit namelijk als een vertragingstactiek om de betaling van de alsmaar cumulerende brandstofcompensatie uit te stellen. Onder de mom van herregistratie van de particuliere bussen tracht PLO haar duistere praktijken te verdoezelen, stelt Sahadew-Lall vandaag, dinsdag 15 mei 2018, in het Dagblad Suriname.

'Dat de PLO tegen de herregistratie is, is een duidelijk teken dat zij het nationaal belang niet dient. De PLO is bang dat het gesjoemel met de brandstofcompensatie boven water zal komen. De regering heeft dus genoeg redenen om met PLO af te rekenen. Zo kan ook het ontwikkelingstraject voor een geordend particulier vervoer zonder obstakels verlopen.' 

De SBO-voorzitter merkt overigens niet op, dat het PLO-bestuur in de afgelopen zeven maanden getracht heeft om de uitbetaling van de grote achterstand van de brandstofcompensatie op gang te brengen. Sahadew-Lall kaartte dit eveneens aan tijdens de allereerste vergadering van SBO op 9 mei 2018. Daarbij gaf hij te kennen, dat de massale afwezigheid van bushouders een duidelijk signaal is dat zij geen verandering wensen.

'Waar in de wereld heb je een achterstand van zeven maanden? Alleen in Suriname! Er wordt gezegd dat de uitbetaling mede dankzij ons niet plaatsvindt, terwijl de waarnemend directeur van Transport, Marlon Schoonhoven, zelf heeft geconstateerd dat er gesjoemeld wordt met de brandstofcompensatie', liet Sahadew-Lall aan de geringe opkomst weten.

Vanwege het uitblijven van een gedegen aanpak door de PLO, en transformaties die maar niet doorgevoerd kunnen worden om de chaos op de particuliere trajecten te verhelpen, is SBO opgericht. 'Als je naar de PLO gaat om te vragen naar de compensatie, stuurt de voorzitter je naar de minister van Financiën. En doordat je geen lid bent van de PLO kun je niets doen. We hebben daarom een bond nodig. En die mogelijkheid hebben we aan de bushouders geboden.'

Op de SBO-vergadering kwam aan het licht, dat bepaalde trajecten inmiddels gewijzigd zijn, waardoor er een langere afstand afgelegd moet worden om de passagiers naar hun bestemming te brengen. Dit, terwijl de brandstofcompensatie ongewijzigd is gebleven. 'De compensatie is voor elke liter per route bedoeld. Bijvoorbeeld als er op een route 35 liter benzine per dag nodig is, krijg je daarop Srd 2.25 per liter. Dus als we meer benzine verbruiken, is dat ons probleem.'

Sahadew-Lall ziet al deze issues tot het verleden behoren, indien de bushouders zich massaal aanmelden bij de SBO. Daarnaast hield hij de bushouders tijdens de vergadering voor om als vakbond te pleiten voor gereduceerde tarieven van de prijzige busonderdelen. 'Een ondernemer heeft me al benaderd hiervoor. Maar, ik wil eerst op papier hoeveel bushouders achter me staan. Dezelfde ondernemer is ook naar de PLO gegaan om dit voorstel aan te bieden, maar de PLO-voorzitter heeft het geweigerd. Hoe kan de PLO als bond zo een besluit nemen, terwijl dit voorstel voor ons als bushouders een tegemoetkoming is?', aldus Sahadew-Lall.

Sea Turtle Conservation Curaçao wil op 9 locaties in wateren onderzoek doen naar schildpaddenziekte

'Plotselinge opkomst van deze ziekte leidt tot zorgen en moet daarom snel onderzocht worden'

STCC start crowdfundingcampagne om onderzoek te kunnen financieren


Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) wil op negen verschillende plaatsen in de Curaçaose wateren onderzoek doen naar de schildpaddenziekte die in januari werd ontdekt. Om dit te kunnen doen heeft de instantie snel geld nodig. STCC is daarom een crowdfundingcampagne gestart met als doel 50.000 dollar op te halen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 15 mei 2018.

Een tiende daarvan zal allereerst worden gebruikt voor de aanschaf van de benodigde materialen voor de onderzoeken. Vervolgens zullen de kosten voor elke survey zo’n 20.000 dollar bedragen. Per survey worden negen locaties bekeken door een team van ongeveer zestien mensen en de instantie wil dat het liefst elk kwartaal gaan doen, om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Eerder onderzocht STCC jaarlijks vijf locaties.

Bij het onderzoek in januari werd ontdekt dat meer dan de helft van de zeeschildpadden bij Wacawa, aan de noordkust van het eiland, is besmet met fibropapillomatosis. Dat is een soort herpesvirus dat zich uit in de vorm van ‘bloemkoolachtige tumoren’ op de vitale delen van het dier. Ook bij Ascencion werden veel zieke schildpadden aangetroffen.

De plotselinge opkomst van deze ziekte leidt tot zorgen en moet daarom snel onderzocht worden, zo stelt STCC-directeur Sabine Berendse.

STCC wil het aantal monitoringslocaties opschroeven naar negen, omdat de omstandigheden in het natuurgebied ook informatie kunnen geven over de ziekte. Nu lijkt het erop dat de zieke schildpadden enkel aan de noordkust zitten, maar zeker is dat niet.

'Sint Joris zat bijvoorbeeld niet in het onderzoeksgebied. Dat willen we nu wel gaan onderzoeken. Ook omdat in deze baai dezelfde zeegrassen zitten als bij Wacawa, maar het daarentegen niet in de stroom van de grote vervuilers ligt', aldus Berendse.

Twee Nederlandse bestuurders uit de stichting GreenTown Curaçao gezet

'De bedoelingen van jullie in Nederland liggen fundamenteel anders dan die van ons op Curaçao'

'Vermoeden dat Meulens en Rusticus willen dat Isla onmiddellijk verdwijnt en vervolgens zelf deel uit willen maken van ontwikkeling gebied'

 
Het bestuur van GreenTown Curaçao had nog wel eenzelfde einddoel voor ogen, maar over de manier waarop dat moest worden nagestreefd verschilden de leden uit Nederland en die op Curaçao van mening. Daarom zijn de twee Nederlandse bestuurders uit de stichting gezet. Dat blijkt uit een brief van voorzitter Ron Pin aan de leden Orlando Meulens en Sven Rusticus, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 15 mei 2018.

'De bedoelingen van jullie in Nederland liggen fundamenteel anders dan die van ons op Curaçao', aldus Pin in de brief.

'In meerderheid hebben wij besloten dat we jullie bestuurslidmaatschap beëindigen. De belangen liggen te ver uit elkaar.' Pin noemt in zijn brief het vermoeden dat Meulens en Rusticus willen dat de raffinaderij onmiddellijk verdwijnt en vervolgens zelf persoonlijk deel uit willen maken van de ontwikkeling van het gebied. Een miljardenproject. Dit terwijl de leden op Curaçao kiezen voor een transitiemodel om uiteindelijk een Willemstad zonder raffinaderij na te streven.

In een gevraagde reactie aan het bestuur vertellen Harm Rooijakkers en Sinuhe Oomen, beiden gevestigd op Curaçao, dat ze het liever anders hadden gezien.

'We hebben nota bene de medeoprichter van de stichting uit het bestuur moeten zetten. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. We hebben echt ons best gedaan om dit te voorkomen. Maar,  uiteindelijk gaat het om het einddoel, niet om de poppetjes die dat willen bereiken', aldus Oomen.

Rooijakkers legt uit, dat ‘de schoen is gaan wringen op het gebied van afspraken over de manier van actie ondernemen en het communiceren naar de buitenwereld, je moet als bestuur dezelfde boodschap prediken

Kort Geding Aqualectra, Curoil, Curaçao Refinery Utilities en Refineria di Kòrsou tegen PdVSA en ConocoPhillips

'Leveringsplicht Isla aan overheidsbedrijven ook een plicht aan de samenleving van Curaçao'

'De beslaglegging is disproportioneel voor Curaçao, het heeft heel grote gevolgen voor het land'


Omdat de Isla-directie geen garantie kan geven dat zij aan de leveringsplicht voor brandstof kan voldoen, heeft de regering besloten een gang naar de rechter te maken. Het Kort Geding van overheid-nv’s Aqualectra, Curoil, Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK) tegen PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) en ConocoPhillips dient vandaag, dinsdag 15 mei 2018, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) in het Antilliaans Dagblad.

De premier wijst erop, dat de leveringsplicht die de Isla heeft aan de overheidsbedrijven, goedbeschouwd ook een plicht is die de raffinaderij heeft aan de samenleving van Curaçao.

'Door het derdenbeslag van ConocoPhillips op de tegoeden van PdVSA komt het landsbelang in het gedrang', aldus Rhuggenaath. 'Aqualectra heeft om de zoveel tijd brandstof nodig voor de productie van stroom en water. Er is uiteraard een noodplan, maar via de rechter willen wij een uitspraak hebben over de duur van de huidige situatie.'

Het Kort Geding is ook gericht tegen ConocoPhillips omwille van ‘de overlast die de overheids-nv’s in het zakelijke en commerciële verkeer van de beslaglegging ondervinden’, zo stelt RdK-directeur Roderick van Kwartel. 'De beslaglegging is disproportioneel voor Curaçao. Het heeft heel grote gevolgen voor het land, en wij moeten het landsbelang voor ogen houden. De raffinaderij is vleugellam door de beslaglegging. De Isla is bereid om de verplichtingen na te komen maar wil wel betaald worden voor de levering van producten, maar dat kan door de beslaglegging niet.'

Kalloe (VHP): 'Controlepost Burnside compleet verwaarloosd'

(Bron foto:: Dagblad Suriname)
'Hoe verwachten we dat de agenten gemotiveerd moeten werken?'


Jitendra Kalloe (VHP) is zeer bezorgd over de onaangename taferelen op de controlepost te Burnside in het district Coronie. Een jaar geleden had dezelfde controlepost te kampen met onderbemanning, thans is het compleet verwaarloosd. 

Een tekort aan politievoertuigen, gebrek aan kantine en andere nodige faciliteiten, geen onderhoud van de werkruimte, onhygiënische toiletten en wateroverlast zijn de voornaamste factoren die momenteel de overhand hebben genomen op de voornoemde controlepost.

'Hoe moeten de politieambtenaren onder deze omstandigheden ervoor zorgen dat er vanuit de buurlanden geen illegale activiteiten plaatsvinden? Hoe verwachten we dat de agenten gemotiveerd moeten werken?', zegt Kalloe vandaag, dinsdag 15 mei 2018, in het Dagblad Suriname.

De vervoersproblematiek doet zich overigens niet alleen op deze controlepost voor, maar ook op de overige politiebureaus in het district Nickerie. 'Als calamiteiten zich voordoen, kunnen de agenten niet uitrukken, met alle gevolgen van dien.'

Het betreft in totaal ongeveer acht politieambtenaren die onder de erbarmelijke omstandigheden hun werkzaamheden moeten verrichten op de controlepost te Burnside.

Vanwege de ontstane situatie doet de parlementariër een beroep op de autoriteiten om spoedig in te grijpen. Kalloe merkt op, dat de toenmalige ex-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, tal van beloften had gedaan over het opzetten van dienstwoningen, alsook het uitbreiden van de controlepost. Uiteindelijk is hiervan niets terechtgekomen. Of de nieuwe minister, Stuart Getrouw, de draad zal oppakken is nog niet duidelijk.

Verdachte van moord op hulpagent verstrekte een vuurwapen aan slachtoffer om verder te verhandelen

Hals van de 23-jarige hulpagent van politie is doorgesneden


Daders zijn ervandoor gegaan met dienstwapen politieman en het wapen dat verhandeld zou worden


De 30-jarige verdachte D.U. is zondag door de recherche van afdeling Kapitale Delicten aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht een wapen van het merk Glock te hebben verstrekt aan de 23-jarige hulpagent van politie, Ravikant Premcharan. Dit slachtoffer werd zondagochtend levenloos aangetroffen in een voertuig, een Toyota Prado, in de Passiebloemstraat. 

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 15 mei 2018, in verband met het onderzoek gesproken te hebben met de familie. Volgens de familie had het slachtoffer aangegeven dat hij een wapen van David had gekregen om dit verder te verhandelen.

Hij is zaterdag rond een uur 's middags van huis vertrokken. De ouders waren op dat moment niet thuis en wisten niets af van de wapendeal. Hij is met de wagen van zijn moeder vertrokken en kwam nooit meer levend terug.

Op een gegeven moment kreeg de vader van het slachtoffer een sms-bericht met het nummer van zijn zoon: ‘Don call back mothafoka suking selling gone to murder to killi my captain’. De familie belde verscheidene keren op het nummer van Premcharam, maar kregen geen gehoor. Gelijk na het bericht deed de familie aangifte bij de politie van Livorno wegens vermissing. Er werd een algo-bericht gelanceerd via de Centrale Meldkamer.

Pas in de nachtelijke uren kreeg men informatie dat het voertuig waarmee het slachtoffer van huis vertrok, gesignaleerd was in de Fredrikshoopweg. Het vermoeden bestaat dat de daders op zoek waren naar een afgelegen plek om het slachtoffer af te maken. Waarschijnlijk hadden de daders door dat de politie hen op het spoor was en namen een andere route. De familie praat met zekerheid dat er hier sprake is van een misdrijf en geen zelfmoord.

Pas in de ochtend werd het lichaam van Premcharan in het voertuig ontdekt door zijn collega’s. Toen de politie hem uit het voertuig haalde, constateerde men dat de daders de hals van Premcharan hebben doorgesneden. De daders zijn ervandoor gegaan met het dienstwapen van de politieman en het wapen dat verhandeld zou worden.

Het vermoeden bestaat dat iemand in een Toyota Crown de familie probeert af te schrikken. Zondagavond reed een donkere Crown langs de woning van de familie. Het voertuig reed op en neer en opvallend is dat toen de wagen voor de inrit van de woonplaats van het slachtoffer naderde de snelheid verminderd werd en reed het voertuig stapvoets. Het vermoeden bestaat dat de verdachten de familie probeert af te schrikken om de zaak niet verder te laten onderzoeken.

De familie concludeert in deze, dat de daders het slachtoffer hebben gezien als de leverancier van wapens aan de zeepiraten, terwijl dat niet het geval is. Wat wel duidelijk is, is dat Premcharan een wapen namens U. was gaan verhandelen.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Brandweerlieden Coronie in staking

Actie tegen onderbezetting van de post, slechte staat van het gebouw

De brandweerlieden rukken alleen uit bij brand en bieden assistentie bij aanrijdingen
 

Brandweerlieden van de post Coronie zijn vandaag, dinsdag 15 mei 2018, in actie gegaan uit protest tegen de onderbezetting van de post, de slechte staat van het gebouw en de afwezigheid van materieel om het hoge wied op het terrein aan te pakken. De brandweerlieden willen ook deelnemen aan trainingen. Zij zouden daar nu van zijn uitgesloten. 

'Dit zijn enkele belangrijke redenen waarom we actie voeren. We willen graag de bond en de leiding van de brandweer hier zien en hebben oplossingsmodellen. We zien graag dat de brandweerleiding het hiermee eens is', zegt Donovan Sedoc, shopsteward van de vakbond, in de Ware Tijd.

Vertegenwoordigers van de bond en de leiding van het Korps Brandweer Suriname (KBS) zullen vanmiddag de post bezoeken om de problemen aan te horen.

De bond wil onder meer weten welke plannen de KBS-leiding heeft voor de post Coronie. De brandweerlieden zullen wel uitrukken bij brand. Ook zullen zij assistentie verlenen bij aanrijdingen.

Ze gaan echter geen bijen bestrijden en slangen vangen. Evenmin zullen zij uitrijden om overheidsinstellingen van water te voorzien.

Minister Hoefdraad woedend over stopzetting door IsDB financiering Academisch Medisch Centrum

Bewindsman eist van vicepresident Adhin dat Project Implementatie Unit vervangen wordt

'Ministerie van Volksgezondheid, de directie van AZP en de Project Implementatie Unit (PIU) hebben zwaar geklungeld en geblunderd'


Het ministerie van Volksgezondheid, de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de Project Implementatie Unit (PIU) hebben zwaar geklungeld en geblunderd, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vandaag, dinsdag 15 mei 2018, in de Ware Tijd, in reactie op de stopzetting van de financiering van het Academisch Medisch Centrum door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB).

De bewindsman heeft van vicepresident Ashwin Adhin geëist dat de PIU vervangen wordt. 'We hebben een behoorlijk scheve schaats gereden', zegt Hoefdraad over de projectvoorbereiding.

'Het zijn dus het Academisch Ziekenhuis, het ministerie van Volksgezondheid en de PIU onder leiding van de heer Lothar Boksteen die daarvoor verantwoordelijk zijn', voegt hij eraan toe.

Stopzetting van de financiering van het project hing al enige tijd in de lucht. Gebrek aan geld van Surinaamse zijde en bureaucratische procedures bij de IsDB hadden volgens president Desi Bouterse gemaakt dat de voorbereiding van de bouw van het AMC nog niet vlotte.

Vorige maand schreef de bank minister Hoefdraad een brief waarin hem werd meegedeeld dat de stekker uit het originele project wordt getrokken. Zonder afstemming met de financier waren namelijk door Suriname veranderingen aangebracht in het project. Er moet een nieuw projectvoorstel bij de IsDB worden ingediend.

Met een druk op de knop gaven president Bouterse en de IsDB-president Ahmad Mohammed op 13 oktober 2014 het symbolische startsein voor de nieuwbouw van het AMC. Afgesproken was dat de bank zou inkomen met zestig miljoen Amerikaanse dollar, het Ontwikkelingsfonds van de Opec met zestien miljoen dollar en Suriname met het resterend deel van de financiering. De bedoeling was dat de bouw zou beginnen in 2019 en dat de oplevering in 2020 zou plaatsvinden.

Assuria, Self Reliance en Parsasco verhogen per 1 juni premie met 115%....

'Wij vertrouwen erop dat er begrip bestaat voor deze maatregel'

 
De particuliere verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco hebben besloten per 1 juni hun premie te verhogen met 115%..... Dit deelt de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) zwart op wit mee aan vicepresident Ashwin Adhin, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 15 juni 2018.

'Wij vertrouwen erop dat er begrip bestaat voor deze maatregel', staat in de brief die getekend is door de directies van Assuria, Self Reliance en Parsasco, leden van de Survam.

Eerder hadden de verzekeraars brieven geschreven op 13 juni 2017, 6 december 2017 en 19 januari 2018. Hierin hebben zij de dringende aandacht van Adhin gevraagd voor de aanpassing van de premie. Er is niet gereageerd op deze brieven.

Survam laat de vicepresident weten, dat het besluit om de premie met 115% te verhogen genomen is om de groter wordende druk vanuit de zorgverleners om hun tarieven aan te passen. Ook zouden er in deze branche verliezen worden geleden door de verzekeraars.

'Het is een kleine groep in de particuliere sfeer die contant moet betalen'

Minister Elias: 'Tarieven zijn een slepende kwestie van een jaar waarin maar geen schot komt'


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid spreekt van 10 tot 15 procent particulier verzekerden die op dit moment verstoken zijn van radiodiagnostische hulp die door de verzekering wordt betaald. 'Het is een kleine groep in de particuliere sfeer die contant moet betalen', aldus de bewindsman vandaag, dinsdag 15 mei 2018, in de Ware Tijd.

Ziekenhuizen en radiologieklinieken hebben vanaf vrijdag de dienstverlening aan verzekerden van verzekeringsmaatschappijen, aangesloten bij belangenorganisatie Survam, stopgezet. Zij noemen de tarieven die sinds 2012 gelden achterhaald. Bij een ontmoeting vorige week met de minister hebben de dienstverleners het probleem aangekaart.

Elias spreekt van een slepende kwestie van een jaar waarin maar geen schot komt. De zorgverleners vragen verhoging voor radiologische dienstverlening, omdat zij de tarieven laag vinden.

Overigens worden in acute gevallen patiënten van de particuliere maatschappijen wel geholpen. De bewindsman zegt, dat een groot deel van de verzekerden, voornamelijk van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), dit probleem niet hebben. 'Iedereen van de SZF wordt wel geholpen.'

De minister belooft heel gauw een oplossing. Hij zegt dat gesproken is met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven die zich ook bezighoudt met deze zaak. 'We gaan volgende week breedvoerig praten met de hulpverleners zodat er een structurele oplossing komt.'

Indien nodig zal de minister de overheidsziekenhuizen aansporen te helpen. De bewindsman gaat voor rust tussen de zorgverzekeraar, zorgverlener en patiënt.

Ook Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad, hoopt op een snelle oplossing. Voor dit moment vreest hij echter verder vastlopen, omdat er geen uitsluitsel van de minister is gekomen.

IsDB ziet af van financiering van het Academisch Medisch Centrum Suriname

Ontwerp Medisch Centrum wijkt af van afspraken gemaakt met de bank

- Gajadien (VHP): 'Het is een klap in het gezicht van het land'
- 'Het project is klungelig uitgevoerd, waarbij zonder afstemming met IsDB enorme veranderingen zijn aangebracht, dit is corruptief gedrag'


De Islamic Devolopment Bank (IsDB) heeft besloten af te zien van de 70 miljoen Amerikaanse dollar financiering van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU). Het ontwerp wijkt af van de afspraken die gemaakt zijn met de bank. IsDB heeft de beslissing na evaluatie en gesprekken schriftelijk meegedeeld aan Suriname (zie onderaan). 

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt vandaag, dinsdag 15 mei 2018, op Starnieuws dat niet lichtvaardig hierover moet worden gegaan. 'Het is een klap in het gezicht van het land. Duidelijk blijkt dat veranderingen die zijn aangebracht, niet in overleg zijn geweest met de IsDB. Dit komt het imago van Suriname niet ten goede.'

Met een druk op de knop hadden president Desi Bouterse en de topman van IsDB, Ahmed Mohammed Ali Al Madani, symbolisch het startsein gegeven voor de bouw van AMC-SU op de verjaardag van Bouterse op 13 oktober 2014. Het ziekenhuis zou zorg van de hoogste kwaliteit bieden, top medische opleidingen verzorgen en ook een adequaat wetenschappelijk onderzoekscentrum zijn.

Nu is dit project na jaren van voorbereiding stopgezet. Bovendien zijn er kosten gemaakt door het land. Verschillende mensen zijn betaald voor werk. 'De gehele planning van het op een hoger niveau brengen van de gezondheidszorg is teniet gedaan met onzorgvuldig handelen', aldus Gajadien.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid en algemeen directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, hebben tegenover Radio ABC benadrukt, dat het project niet van de baan is. Binnen een jaar is er meer duidelijkheid. Het nieuwe ziekenhuis zal in een ander jasje gestoken worden. Volgens Elias gaat het om technische problemen.

Redan geeft aan, dat het budget van 70 miljoen dat afgesproken is met IsDB niet toereikend is om alles te realiseren. 'Wij moeten terug naar de tekentafel.'

Gajadien stelt, dat de zwakte van de regering wederom tot uiting is gekomen. 'Het project is klungelig uitgevoerd, waarbij zonder afstemming met IsDB enorme veranderingen zijn aangebracht. Dit is corruptief gedrag', vindt de volksvertegenwoordiger. Suriname zal het geld dat gebruikt is terug moeten betalen. 'Deze houding van de regering, waarbij ze betrapt is door de IsDB, zal geen ontwikkeling brengen.'

De Nationale Assemblee komt vandaag bijeen over de gezondheidszorg. Deze kwestie wordt een heet hangijzer.

Jogi (VHP): ‘Ik ga mijn mond in Assemblee echt niet dichthouden’

'Het deert mij niet, alle 51 leden zijn daar om hun mond open te maken'

Ik ga mijn mond echt niet dichtmaken als ik zie, dat de voorzitster iets doet dat niet juist is'


VHP-parlementariër Mahinder Jogi neemt geen blad voor zijn mond en beklemtoont maandag 14 mei 2018 in het Dagblad Suriname, dat het uitzetten van hem uit de vergaderzaal van De Nationale Assemblee (DNA) niet ervoor zal kunnen zorgen, dat zijn kritiek op de coalitie en de regering tot het verleden zal behoren. 

'Het deert mij niet. Alle 51 leden zijn daar om hun mond open te maken. Ik ga mijn mond daarom echt niet dichtmaken als ik zie dat de voorzitter iets doet dat niet juist is', zegt de politicus.

De VHP’er is vorige week donderdag tijdens de openbare vergadering door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons uit de vergaderzaal gezet.

(Bron screenshots: YouTube-DNA/Suriname Mirror)
Jogi zei tijdens de vergadering, dat hij niet wist of waarnemend fractieleider Amzad Abdoel van de coalitie wakker was geworden of deed alsof. Hij verwees hiermee naar de motie van de oppositie met betrekking tot veiligheid van vissers op zee, dat door de coalitie aangeduid werd als stemmingmakerij.

Deze uitspraken zorgden ervoor, dat NDP-fractieleider André Misiekaba en Abdoel als repliek een persoonlijk feit verzochten. Zo vond Misiekaba dat Jogi op een heel goedkope manier politiek wilde bedrijven, terwijl mensen vermoord zijn in de visserij. De DNA-voorzitster had geweigerd om Jogi een persoonlijk feit te geven, waardoor hij buiten de microfoon bleef aandringen op een beurt.

'De coalitie voelde zich op haar teentjes getrapt. Was die motie van de oppositie toen aangenomen en had de coalitie hieraan uitvoering laten geven, dan was de veiligheid al lang gegarandeerd op land en zee. Wanneer ik daar zit om op te komen voor de belangen van de samenleving, moet ik ook opkomen voor mijn belangen wanneer die worden beknot. Dat is precies wat ik dat heb gedaan. Geerlings-Simons moet haar werk beter doen en mij geen aanleiding geven om mijn recht te zoeken op mijn wijze. Zij is de schuldige van alles dat gebeurd is. Niet Jogi!', aldus de VHP’er.

De VHP’er vindt, dat de DNA-voorzitster niet conform het Reglement van Orde heeft gehandeld, maar slechts op een goedkope manier haar ‘makkers’ in de gelegenheid heeft gesteld om zogenaamd politiek te scoren. 'Alhoewel de voorzitster van De Nationale Assemblee uit de gelederen van de coalitie komt, moet zij zich zo neutraal mogelijk opstellen. Haar handelen moet beheerst worden door het Reglement van Orde. Niet door politieke loyaliteit naar haar makkers toe. Het is overduidelijk dat Geerlings-Simons met twee maten heeft gemeten, omdat zij Abdoel niet heeft gevraagd zijn ‘persoonlijk feit’ te motiveren. Haar fractiegenoten krijgen zonder enige motivatie een punt van orde en persoonlijk feit, maar wanneer ik vraag naar een persoonlijk feit, dan krijg ik dat niet. Het moment dat ik recht heb op een persoonlijk feit, moet ik dat conform het Reglement van Orde ook krijgen om dat te motiveren.'

De politicus zegt het vooral jammer te vinden, dat Geerlings-Simons hem besproken heeft nadat hij al uit de zaal was verwijderd. De parlementsvoorzitster legde uit dat zij het gedrag van Jogi continue heeft getolereerd, maar dat deze keer was de maat vol. 'Eerlijk zou zijn als zij dat gedaan had in mijn bijzijn, waarna ik haar van repliek had gediend. Ze zet mij eruit en zegt achteraf dat zij al anderhalf jaar met mij bezig is. Maar, als je anderhalf jaar de vergadering verkeerd en heel slecht leidt, gaat Jogi die dingen zeggen die gezegd moeten worden. Zij heeft mij in mijn recht beknot en niet goed behandeld.'

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vroeg om een schorsing tijdens het tumult, maar kreeg die niet. Hij voerde aan dat Geerlings-Simons beter erop moet inspelen als fractieleiders aangeven dat ze een schorsing willen, want dan was deze zaak niet geëscaleerd. 'Had zij die schorsing gegeven, dan had mijn fractieleider duidelijk kunnen maken waarom een persoonlijk feit toegekend moest worden aan mij. Deze coalitie heeft ex-minister Soeresh Algoe beschermd, waardoor er een chaos in de visserijsector is ontstaan', aldus de politicus.

43.000 Venezolanen in Peru hebben met 'PTP-kaart' formeel recht om te mogen werken

Zo'n 280.000 Venezolanen zijn gemigreerd naar Peru als gevolg van de crisis in hun thuisland

(Bron screenshot: migraciones.gob.pe)

'Het aantal Venezolanen dat Peru binnenkomt stijgt nog steeds'


Ongeveer 280.000 Venezolanen zijn gemigreerd naar Peru als gevolg van de crisis in hun thuisland en daardoor moesten nieuwe wettelijke maatregelen worden ingevoerd, aldus de nationale hoofdinspecteur van immigratie Eduardo Sevilla Echevarría.

El Gestion meldde, dat 43.000 van de Venezolaanse burgers in Peru momenteel houder zijn van de tijdelijke werkvergunning (PTP, Permiso Temporal de Permanencia), die ex-president Pedro Pablo Kuczynski in januari van dit jaar inbracht. Deze maatregel geeft de burgers het recht om formeel te werken en belastingen te betalen voor een jaar, waardoor ze toegang krijgen tot onderwijs en gezondheidszorg die door de staat wordt geboden.

Peru was het eerste land dat deze maatregel invoerde, dat werd begroet door de Organisatie van  Amerikaanse Staten (OAS) en resulteerde erin, dat Colombia een soortgelijke maatregel invoerde. Peru geeft op dit moment een verblijfsvergunning van 183 dagen als toerist, maar zelfs als een Venezolaan deze periode overschrijdt, komen ze nog steeds in aanmerking om de PTP aan te vragen.

Maar, hoewel het immigratiebureau online zegt, dat de PTP slechts 30 dagen nodig heeft om verwerkt te worden, met het hoge aantal Venezolanen dat het land binnenkomt, zijn de bureaucratische procedures langzamer, met als gevolg dat veel mensen niet in staat zijn om te werken.

El Universal meldde, dat de immigratiedienst vanaf 21 mei een 'Buitengewone voorlopige werkvergunning' zal aanbieden, waarmee Venezolanen die een PTP aanvragen of wiens PTP wordt verwerkt, gedurende 60 dagen legaal kunnen werken. Deze maatregel wordt automatisch verlengd tot de PTP is uitgegeven en kan worden aangevraagd via de immigratie online portal.

De huidige crisis in Venezuela heeft geleid tot de uittocht van honderdduizenden burgers uit hun geboorteland, waar hoge inflatie en schaarse middelen het leven uiterst moeilijk maken

De nationale hoofdinspecteur van immigratie Sevilla vertelde El Gestion, dat het aantal Venezolanen dat Peru binnenkomt nog steeds stijgt. 'Vanaf begin mei konden we zien dat de intrede van Venezolanen via de grens van Tumbes dagelijks meer dan 2.200 tot 2.300 bedroeg, zelfs tot 3.000 per dag', zei hij.

Hij voegde er ook aan toe, dat het aantal Peruanen dat het land aan de zuidelijke grenzen verlaat ook toeneemt, aangezien veel Venezolanen blijven reizen naar andere landen in Latijns-Amerika. 'In Colombia zijn ongeveer 800.000 Venezolanen, en in Chili en Argentinië is ook de Venezolaanse immigratie toegenomen. De toename is in de regio, het is niet alleen in Peru.'

(Suriname Mirror/Peru Reports)

President van Colombia Juan Manuel Santos: 'Ik erken presidentsverkiezingen Venezuela niet'

'Verkiezingen zijn niet democratisch, noch eerlijk, ze zijn gemanipuleerde verkiezingen'


De president van Colombia Juan Manuel Santos zei maandag 14 mei 2018 in het Spaanse Madrid, dat hij de verkiezingen in Venezuela van komende zondag niet zal erkennen. Volgens Santos zijn de verkiezingen, die naar verwachting de herverkiezing van president Nicolas Maduro zal opleveren, niet 'democratisch, noch eerlijk; het zijn gemanipuleerde verkiezingen'.

Santos maakte de aankondiging voor 500 diplomaten en zakenmensen, en sprak over de 'grote inspanning' die Colombia heeft geleverd in termen van 'zorg voor' Venezolanen die massaal hun thuisland zijn ontvlucht. 'We zullen doorgaan met vrijgevig te zijn met Venezolanen die in Colombia aankomen', zei Santos.


Santos nam ook de tijd om de autoritaire regering van Maduro te bekritiseren. 'Ze blijven de mogelijkheid onthouden van landen als Colombia of de internationale gemeenschap, of landen zoals Spanje, die humanitaire hulp aanbieden. Ze zeggen dat ze het niet nodig hebben. omdat ze geen crisis hebben', zei hij.

Voordat Santos in Spanje arriveerde, ontmoette hij de afgelopen week leiders in Hongarije, Italië en Duitsland en maakte van de gelegenheid gebruik om een verandering van regime in Venezuela in het openbaar te voorspellen.

'Met een regimewijziging, die zal komen en snel zal komen, zal de Venezolaanse economie, met een beetje goed bestuur, zeer snel van de grond komen en de kans voor Colombia enorm zijn', zei Santos vrijdag in Hongarije. Santos zei niet hoe hij precies hoopt dat deze verandering zal plaatsvinden.

Maduro wordt geconfronteerd met zwakke concurrentie en de meeste analisten verwachten een aardverschuivingsoverwinning voor de leider van de socialistische Bolivariaanse revolutie. Maduro werd uitverkoren door de overleden 'commandant' van de revolutie, Hugo Chavez. 'De revolutie zal de grootste overwinning in haar gehele verkiezingsgeschiedenis registreren', pochte Maduro vorige week op Twitter.De officiële oppositie in Venezuela blijft gefragmenteerd en heeft de 'frauduleuze' verkiezingen geboycot.

Maduro blijft de 'imperialistische' Verenigde Staten de schuld geven voor zijn economische problemen nadat het vele Venezolaanse leiders heeft gesanctioneerd, terwijl hun tegenhangers het regime van Maduro nog steeds een 'dictatuur' noemen.

'Het stemmen in Venezuela op 20 mei wordt alleen gedaan om een nep dekmantel voor een dictator te zijn', zei de Amerikaanse afgezant van de Verenigde Naties, Nikki Haley vorige week.

De genadeklap van de Venezolaanse economie en regering zou kunnen komen door een mogelijk verbod door Washington op 500.000 vaten ruwe olie die de VS elke dag uit Venezuela koopt.

Desondanks zei de Colombiaanse president, dat hij hoopvol blijft voor Venezuela. 'Als ik moest gokken, zou ik in de toekomst op Venezuela wedden. Wat ik ga zeggen is een zeer trieste ironie: het is het rijkste land in Latijns-Amerika met de slechtste prestaties', zei Santos tijdens een ontmoeting met zakenmensen in Hongarije.

Sommige politieke analisten in Venezuela denken dat de laatste route om een einde aan Maduro's ambtstermijn te maken, afkomstig is van een interne staatsgreep. 'Ik zou niet verbaasd zijn als er een coup is binnen Chavismo ... Hij [Maduro] kan het land niet zo draaiende houden', vertelde een politiek analist in Caracas, Dimitris Pantoulas, aan de Financial Times. Negen officieren werden naar verluidt gearresteerd in Venezuela in maart wegens naar verluidt 'het aanzetten tot een rebellie' tegen de regering.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

ELN-guerrilla's Colombia kondigen vijf dagen staakt-het-vuren aan rond presidentsverkiezingen

(Bron foto: Twitter)
'ELN hoopt dat deze geest van verzoening met een soortgelijk gedrag wordt beantwoord door regering-Santos'


Het Colombiaanse guerrilla Nationale Bevrijdingsleger, of ELN (Ejército de Liberación Nacional), heeft maandag 14 mei 2018 aangekondigd, dat het zijn militaire activiteiten vijf dagen staakt rond het weekend van 27 mei, waarin presidentsverkiezingen worden gehouden in Colombia, om de participatie van burgers te vergemakkelijken. 

'Het ELN stopt met militaire activiteiten van nul uur op 25 mei tot 24 uur op de 29e om bij te dragen aan gunstige omstandigheden waardoor de Colombiaanse samenleving zich bij de verkiezingen kan uiten', kondigde het aan.

De informatie werd onthuld in een redactioneel artikel met de titel 'Sommigen staakt vuren en anderen niet' in de nieuwste editie van het tijdschrift Insurrection, maandag gepubliceerd en gerepliceerd in het Twitter-account van de groep.

In het artikel staat dat de groep 'hoopt dat deze geest van verzoening van het ELN met een soortgelijk gedrag wordt beantwoord' door de regering.


Colombia zal op 27 mei de opvolger van president Juan Manuel Santos kiezen, maar als geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen behaalt, komt er in juni een tweede ronde.

De vijfde cyclus van vredesbesprekingen tussen de ELN en de Colombiaanse regering werd hervat op 10 mei van dit jaar, 20 dagen vóór de presidentsverkiezingen. De Colombiaanse senator Iván Cepeda zei dat het noodzakelijk is, dat de volgende president de continuïteit garandeert van de dialogen die momenteel plaatsvinden, omdat het de enige manier is om vrede te bereiken.

De gespreksafvaardiging van de ELN zei, dat ze klaar waren voor het vredesproces in Havana, Cuba, terwijl ze wachten op de delegatie van de Santos-regering.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Granma/Twitter)

Inheemse Embera transgendervrouwen in Colombia vinden hun toevlucht bij koffieboerderijen

'Door op de koffieboerderijen te werken kunnen ze hun genderidentiteit openlijk uiten'

(Bron foto's: Lena Mucha)

Hoewel fotografe Lena Mucha tijdens het bestuderen van antropologie met autochtone gemeenschappen had gewerkt, had ze ze nooit met een camera benaderd. Maar, na het lezen van een artikel dat een van haar vrienden schreef over enkele unieke transgendervrouwen van de Embera-gemeenschap in Colombia, raakte ze geïntrigeerd en besloot ze het te onderzoeken. 

De vrouwen over wie haar vriendin schreef, hadden hun dorpen verlaten om werk te vinden op koffieplantages, omdat ze dachten daar vrijere levens te kunnen leven. 'Ik kreeg te horen dat de inheemse leiders ervan overtuigd zijn dat transgender zijn een ziekte is die de blanke hen heeft overgebracht', zei Mucha.

'In hun gemeenschappen worden de transgendervrouwen die besloten openlijk transseksueel te leven, gestraft door hun eigen mensen. Dit is de reden waarom ze hun familie verlaten. Door op deze koffieboerderijen te werken, hebben ze een vrije ruimte waar ze hun genderidentiteit openlijk kunnen uiten.'


Toen ze de vrouwen op de boerderijen voor het eerst benaderde, aarzelden ze om hun foto's te laten maken.

Maar, Mucha hield vol, maakte foto's en kwam terug met prints om de vrouwen te laten zien wat ze aan het doen was. Dit brak het ijs, zei Mucha, en sommige vrouwen werden veel comfortabeler met haar aanwezigheid en stelden haar in staat om haar werk voort te zetten.

Toen haar werd gevraagd wat ze hoopte dat haar project zou communiceren met de wereld, vertelde Mucha InSight: 'Ik denk dat er nog steeds veel misverstanden en onjuiste voorstellingen zijn over wat het betekent om transgender te zijn en deze identiteit te leven.'

'Veel mensen, en de meesten van hen in Colombia, waren verrast dat er onder de inheemse Embera echt transgendervrouwen bestaan. Een ander punt houdt verband met het overheersende verhaal dat er over Colombia bestaat: wat we over deze cultuur weten, heeft te maken met conflicten en de narco-cultuur. Dit is het beeld, dat de media hebben gecommuniceerd en nog steeds communiceren met de wereld. Maar, Colombia is veel meer dan dit en er zijn zoveel subculturen waar we nog nooit van gehoord hebben, zoals deze inheemse transgendervrouwen. Visuele representatie is echt van belang en kan de manier waarop we de wereld en de complexiteit ervan begrijpen, veranderen. Het is een krachtig medium om contact te maken en empathie te creëren met iemand die we misschien nooit zullen kennen en dit is ook wat ik met dit verhaal wil bereiken.'

(Suriname Mirror/The Washington Post)

Brazilië beschouwt Vietnam als een belangrijke partner in Zuidoost-Azië

Braziliaanse BuZa-minister Nunes Ferreira bezoekt Vietnamese collega Phạm Bình Minh


Vietnam schat de toenemende rol van Brazilië in de internationale arena in en wenst de samenwerking met het land verder te bevorderen, zei vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Phạm Bình Minh zaterdag 12 mei 2018.

Minh legde de verklaring zaterdag af tijdens gesprekken met de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Aloysio Nunes Ferreira, die vrijdag en zaterdag officieel in Vietnam was.

De functionarissen waren het erover eens. dat de relatie Vietmam-Brazilië zich heeft ontwikkeld, vooral in politieke banden, aangetoond door regelmatige bezoeken en bijeenkomsten door hoge leiders en functionarissen. De economische banden tussen de twee landen zijn ook gegroeid, met tweerichtingsverkeer in 2017 op 3,87 miljard dollar, 12 keer hoger dan in het afgelopen decennium.

Van zijn kant heeft Nunes bevestigd, dat Brazilië Vietnam als een belangrijke partner beschouwt in Zuidoost-Azië. Hij prees de toenemende rol van Vietnam in de regio en de wereld en merkte op dat zijn land vastbesloten is vriendschap en samenwerking met Vietnam uit te breiden.


Minh en Nunes onderstreepten de noodzaak voor de twee partijen om de uitwisseling van bezoeken te verbeteren, vooral onder hogere leiders; bevordering van de effectieve uitvoering van het Intergouvernementeel Comité voor economische, handels-, wetenschappelijke en technologische samenwerking, alsmede regelmatige politieke raadplegingen houden op het niveau van viceministers van Buitenlandse Zaken.

Ze kwamen overeen door te gaan met het implementeren van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst, terwijl ze het wettelijk kader voor hun bilaterale samenwerking op het gebied van diplomatie, defensie-industrie, handel, investeringen en het aanknopen van verbindingen en directe samenwerking tussen hun bedrijfsgemeenschappen hebben voltooid.


De twee partijen beloofden ook om nauw samen te werken en elkaar te ondersteunen bij internationale organisaties en multilaterale fora.

De functionarissen waren getuige van de ondertekening van een Memorandum of Understanding over de samenwerking tussen de diplomatieke academies van beide landen, en die tussen de Vietnam Unie van Vriendschapsorganisaties en de Fundação Alexandre de Gusmão van Brazilië.(Suriname Mirror/VietnamNews/Twitter)

Rechtse Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro lijkt favoriet

Bolsanaro gevolgd door linkse Ciro Gomes en de meer gematigde Marina Silva


De rechtse Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro hield zijn leiding in vroege peilingen vast voor de verkiezingen van oktober, waarbij de linkse Ciro Gomes de meer gematigde Marina Silva uitdaagt voor de tweede plaats, aldus een peiling maandag 14 mei 2018.

Met uitzondering van de gevangen genomen voormalige president Luiz Inacio Lula da Silva, die waarschijnlijk wordt uitgesloten van de verkiezingen, toonde de MDA-peiling 18.3 procent van de kiezers die Bolsonaro steunden, 11.2 procent voor milieudeskundige Marina Silva en 9.0 procent voor Gomes.
Lula leidde gemakkelijk een versie van de peiling waarin zijn naam was opgenomen, met 32.4 procent van de stemmers. In een eerdere MDA-peiling in maart had Bolsonaro 20.0 procent, Silva 12.8 procent en Gomes 8.1 procent.


De peiling heeft een foutenmarge van 2.2 procentpunten. Met meer dan vier maanden tot de verkiezingsdag op 7 oktober, blijft het veld zonder Lula wijd open.

Kandidaten werken eraan om partijcoalities te bouwen en de aandacht te trekken van kiezers die ontgoocheld zijn door de door corruptie bedorven politieke klasse van Brazilië. Dat heeft beleggers op scherp gezet, aangezien onzekerheid over de race de twijfels vergroot dat Brazilië door zal gaan met fiscale hervormingen van de impopulaire president Michel Temer, die door 88 procent van de kiezers in de poll werd afgewezen.

Een van de belangrijkste kandidaten die deze hervormingen verdedigde, tweevoudig Gouverneur van São Paulo Geraldo Alckmin, ging van de derde naar de vierde plaats, achter Gomes, met slechts 5.3 procent tegenover 8.6 procent in maart.

De valuta van Brazilië, de real, dook 0.6 procent in de MDA-peiling naar de zwakste in twee jaar tijd, die handelaren toeschreven aan de zwakke vertoning door Alckmin en een sterkere peiling voor Gomes, een criticus van de hervormingsagenda van de regering.

Bolsonaro, een voormalig legerkapitein, heeft een moeilijk wet- en -ordeplatform in handen dat pleit voor lossere wapenbeheersing, wat hem brede steun heeft opgeleverd in de Braziliaanse landbouwsector. Zijn stemming over economische kwesties was gemengd en hij heeft weinig parlementaire staat van dienst om te laten zien dat hij grote hervormingen kan doorstaan.

In een tweede ronde tussen Bolsonaro en Marina Silva, vereist als geen enkele kandidaat een meerderheid wint bij de eerste stemming, zijn de twee federale parlementsleden die al lange tijd in dienst zijn, gewaagd aan elkaar met 27.2 procent elk. Van de ondervraagden zei 56.5 procent dat ze nooit voor Marina Silva zouden stemmen en 52.8 weigerden Bolsonaro te steunen, percentages die sinds maart zijn gestegen.

De poll in opdracht van de transportlobby CNT ondervroeg 2.002 mensen in Brazilië van 9 tot 13 mei.

(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)