donderdag 20 september 2018

Gajadien (VHP): ‘Interventie Kabinet van de President bij politie-eenheden’

'De richting waarbij wij gaan met ons politiekorps baart mij enorm veel zorgen'


Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien uit donderdag 20 september 2018 in het Dagblad Suriname zijn bezorgdheid over de toenemende interventie vanuit het Kabinet van de President in de verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname (KPS). 

Recent heeft zich een geval voorgedaan waarbij medewerkers van de Economische Controledienst (ECD) bepaalde frauduleuze handelingen zouden hebben gepleegd. Nadat de benadeelde aangifte deed tegen betrokken ambtenaren, bleek volgens de VHP’er, dat het Kabinet van de President zich in deze zaak mengde om het onderzoek te dwarsbomen.

'Er zijn ook diverse andere gevallen waar het onderzoek wordt gehinderd. De richting waarbij wij gaan met ons politiekorps baart mij enorm veel zorgen. Er is beeldmateriaal waarop de handelingen van de ECD’ers te zien zijn, maar de gespecialiseerde diensten van de politie staan vanwege deze interventie machteloos om op te treden. Dit alles werkt demotiverend naar de manschappen van het korps toe', zegt Gajadien.

De politicus benadrukt het vooral kwalijk te vinden, dat overheidsmedewerkers hard werkende ondernemers afpersen, terwijl de politiek deze handelingen met de mantel der liefde probeert te dekken.

Gajadien voegt eraan toe, dat hij ook niet onder de indruk is van de criminaliteitscijfers die de leiding van het KPS en minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie deze week hebben gepresenteerd, omdat in de praktijk weinig te merken is van deze significante dalingen. In vergelijking met een jaar geleden vertoont het aantal gevallen van berovingen in de maanden juni, juli en augustus 2018 een daling van11,7%. Het totaal aantal gevallen in deze drie maanden in 2017 is van 324 gedaald naar 286 in 2018. Opvallend is wel de stijging in het aantal inbraken, overvallen en levensberovingen met respectievelijk 8,9%, 15,6% en 33,3%. Waren er 939 inbraken in voornoemde drie maanden van 2017, is dit nu met 84 gestegen naar 1023. Deze cijfers baren de parlementariër zorgen.

'Het wordt duidelijk niet rustiger. Vanwege de inbraken die blijven toenemen, kunnen mensen niet eens gerust hun woning verlaten om ’s morgens naar het werk te gaan. Erger nog, je bent bang om ’s avonds je ogen te sluiten', aldus de politicus.

De West: Binnenstad Paramaribo openbaar toilet voor zwervers

(Bron foto: De West)
Directoraat Openbaar Groen probeert zoveel als mogelijk de urine en ontlasting op te ruimen

BOG: 'In het openbaar urineren en poepen is niet een aangelegenheid voor ons'


De binnenstad van Paramaribo met al haar monumentale gebouwen en rijk geschiedenis, is al jaren een openbaar toilet voor dak- en thuislozen. Veel ondernemers en bewoners aan de Waterkant, Lim A Po straat, J.C. Mirandastraat en omgeving, moeten elke ochtend hun stoep schoonmaken vanwege de urine en ontlasting, aldus De West vandaag, donderdag 20 september 2018.

Ferlaino Krak, onderdirecteur Technische diensten van het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zegt dat de medewerkers dagelijks de binnenstad intrekken om de troep die de dak- en thuislozen achterlaten, op te ruimen. Hij erkent dat het door de jaren heen tot een dagelijkse taak is geworden.

Krak vertelt dat het directoraat op dit moment geen andere keus heeft dan de troep op te ruimen, zolang er geen structurele oplossing komt voor het probleem. Hij geeft aan, dat het directoraat probeert om zoveel als mogelijk de urine en ontlasting op te ruimen.

Hij doet een beroep op de gemeenschap om hun bijdrage te leveren door het directoraat van informatie te voorzien, zodat zij op basis van urgentie kan optreden.

Naast de binnenstad wordt er ook gewerkt in de districten. Krak legt uit, dat voorheen de focus vooral gericht was op Paramaribo, maar dat er nu veel meer aandacht wordt besteed aan de districten. In het openbaar urineren en poepen, kan een bron zijn van ziektes. Dagelijks wordt de stad bezocht door honderden mensen, waaronder ook toeristen. Ook bevinden zich er scholen.

Krak geeft aan, dat Openbaar Groen slechts belast is met de schoonmaak. Het ministerie van Volksgezondheid, waaronder het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), is de instantie die dit in de gaten zou moeten houden. De West nam contact op met het BOG, maar kreeg te horen dat het in het openbaar urineren en poepen, niet een aangelegenheid is van het bureau.

Suraj Sahadew-Lall, SBO-voorzitter: 'Dat de PLO 300 leden heeft, is uit de lucht gegrepen'

'PLO bouwt luchtkastelen door verbloemd ledenbestand te presenteren aan de samenleving'

'Bizar dat bestuur van PLO aan het turven is wie, hoeveel particuliere bushouders achter zich heeft'


Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO), vindt dat de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) luchtkastelen aan het bouwen is door een verbloemd ledenbestand te presenteren aan de samenleving. 

Onlangs heeft John Mahadewsing, voorzitter van PLO, te kennen gegeven dat zijn belangenbehartigende organisatie uit minimaal 300 leden bestaat. Sahadew-Lall stelt vandaag, donderdag 20 september 2018, in het Dagblad Suriname, dat dit een uit de lucht gegrepen statement is. 'Bij dit soort uitspraken is het fijn om bewijsmateriaal aan te tonen. Landelijk zijn er ongeveer 1.200 vergunningen uitgegeven. Dan zou PLO als grootste organisatie tussen de 900 en 1.000 leden moeten hebben in plaats van 300.'

Sahadew-Lall vindt het bizar, dat het bestuur van PLO aan het turven is wie hoeveel particuliere bushouders achter zich heeft. In een periode waarin de bussector met allerlei misstanden te kampen heeft, is het van belang om oplossingsmodellen aan te reiken in plaats van het aantal leden te turven, voegt Sahadew-Lall eraan toe. Hij benadrukt, dat de tijd zal uitwijzen welke de sterkste organisatie is voor de bushouders. 'Wij maken ons niet druk met ledenwerving, maar wel met de problemen binnen het particulier vervoer.'

Sahadew-Lall brengt in herinnering, dat de PLO-voorzitter een verhoging van de brandstofcompensatie had beloofd. Hij vraagt zich af wanneer de PLO weer een woord hierover zal reppen. Ook het aanpassen van de bustarieven lijkt bij de PLO in een doofpot gestopt te zijn.

Sahadew-Lall merkt overigens op dat zowel Joyce Blokland-Wijnstein, directrice van Transport (ministerie van Openbare Werken, Transport en  Communicatie), als Mahadewsing een andere verklaring geven over de recente overmaking van de brandstofcompensatie. 'Wie moeten wij nu geloven? De PLO zegt, dat de subsidie slechts voor twee maanden is overgemaakt en mevrouw Blokland beweert dat het drie maanden betreft. Wij vertrouwen geen van beide.'

Waar Sahadew-Lall voorts zijn vraagtekens achter plaatst, is de ontdekking van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie van malversaties bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie. 'En toch gaat het ministerie op dezelfde voet verder met PLO', aldus Sahadew-Lall.

Consumentenkring-voorzitter Alleyne: ‘Acceptatiebeleid Euro transacties DSB absurd'

'Waarom moet deze handeling zo duur zijn?'


De Surinaamsche bank (DSB) heeft onlangs op haar website een aantal maatregelen aangekondigd inzake de acceptatie van valuta. De Consumentenkring Suriname vindt de maatregelen van DSB absurd. De voorzitter van de Consumentenkring, zegt vandaag, donderdag 20 september 2018, niet te kunnen begrijpen dat deze maatregelen genomen zijn.

Op de website van de bank staat vermeld, dat het acceptatiebeleid ten aanzien van Eurotransacties per 12 september 2018 is aangepast:Mededeling

Hierbij delen wij u mede dat ons acceptatie beleid t.a.v. Euro transacties per 12 september 2018 als volgt wordt aangepast:
  • Kasstortingen boven EUR 2.000,- worden niet geaccepteerd
  • Bij kasstortingen vanaf EUR 500,- (voor USD vanaf $3.000,-) is documentatie van herkomst vereist 
  • Coupures van EUR 200,- en EUR 500,- worden niet geaccepteerd
  • 3% handling fee voor alle EURO stortingen 
  • Voor alle overige kastransacties wordt een bedrag van SRD 3,- in rekening gebracht of de tegenwaarde van SRD 3,-
Deze restricties houden verband met de beperkte mogelijkheden om EURO biljetten te verzenden naar het buitenland en de kosten en risico's verbonden hieraan.

Gelieve hiermee rekening te houden.Alleyne kan zich niet voorstellen, dat een 'handling fee' van 3% wordt berekend. Als er voor Euro 1.000 'handling fee' wordt berekend, dan is dat al Euro 30.

De voorzitter van de Consumentenkring kan niet begrijpen dat de kosten zo hoog moeten zijn. 'Waarom moet deze handeling zo duur zijn?', vraagt Alleyne zich af. De voorzitter van de Consumentenkring wil ook weten wat er gebeurt als iemand Euro 3.000 van zijn of haar rekening wil halen en het vervolgens terug wil storten. 'Wat gebeurt er dan?'

De Consumentenkring had eerder een gesprek met de governor van de Centrale Bank van Suriname, waarbij de inzet was om het beleid juist aan te passen en de kosten te verminderen. Met deze maatregel lijken de zaken juist de tegenovergestelde richting op te gaan.

Zes verdachten beroving en mishandeling politieman te Geyersvlijt snel in de kraag gevat

Drie verdachten zijn in verzekering gesteld, vrouw en twee mannen na verhoor vrijgelaten


Gemengde eenheden van de politie hebben zes personen, onder wie een vrouw, aangehouden die verdacht worden van de beroving en mishandeling gisterochtend van een politieagent bij zijn woning aan de Nangkanootweg te Geyersvlijt.  

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt vandaag, donderdag 20 september 2018, op Starnieuws dat drie van de zes personen in verzekering zijn gesteld. De vrouw en twee mannen zijn na verhoor heengezonden.

De politieagent was woensdagochtend buiten bij zijn woning te Geyersvlijt bezig toen hij werd overvallen. Hij kreeg een slag te incasseren, werd naar binnen gesleurd en gekneveld achtergelaten.

De daders zijn ervandoor met zijn voertuig, een zwarte Toyota Vigo, Srd 70.000, een groot geldbedrag in Euro en Amerikaanse dollars, het dienstwapen van de agent, een jachtgeweer en sieraden. Ze verdwenen in het voertuig van de agent, die werd teruggevonden te Munder. De politieman moest voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Een gemende eenheid van de verschillende politieafdelingen en het Bureau Nationale Veiligheid hebben samengewerkt om de verdachten in beeld te brengen.

Autoriteiten hebben moeite gezonken cocaïne-duikboot in Coppenamerivier te lokaliseren...

Duikboot zonk na een mislukte poging om het aan wal te brengen

 
De Colombiaanse cocaïne-duikboot, die in februari is gevonden door de justitiële autoriteiten, ligt nog steeds op de bodem van de Coppenamerivier. Het vaartuig zonk afgelopen weekend na een mislukte poging om het aan wal te brengen. Het is de aannemer volgens Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname nog niet gelukt om de boot te bergen. 

Maandag werd een zoekactie ingezet om de gezonken duikboot te lokaliseren en aan land te brengen. De duikboot had schade opgelopen nadat een duwboot, die pontons met boomstammen vervoerde, er tegen aan was gevaren.

In het weekend ging tijdens werkzaamheden om de duikboot aan land te brengen een ketting stuk, waardoor het in de rivier verdween. 'Dinsdag waren ze bezig met voorwerk om te kijken waar de duikboot precies zit. Daarna wordt het aan land gebracht. Het kan dat dit heel snel gebeurt. Nu wachten wij even af', aldus Naarden.

Het onderzoek in de zaak werd verricht door de Special Task Force, die is ingesteld door het ministerie van Justitie en Politie en de veiligheidsdiensten.

Kort nadat het vaartuig was gevonden in Saramacca werden acht personen aangehouden, zeven Colombianen en een Cubaan. Het onderzoek in de zaak is nog in volle gang.

Mensen blijven maar schade veroorzaken aan stroomvoorziening en infrastructuur van EBS

EBS lijdt enorme financiële schade, maar ook worden klanten gedupeerd

 
Ondanks alle waarschuwingen van de Energiebedrijven Suriname EBS NV blijven derden schade veroorzaken aan de stroomvoorziening en de infrastructuur daarvoor. Er zijn voor dit jaar al 715  mastaanrijdingen tot het losrukken van kabels genoteerd. Vliegers hebben 18 keer stroomstoringen veroorzaakt, zo laat het staatsbedrijf vandaag, donderdag 20 september 2018, in en persbericht weten.

Volgens de EBS zorgen mastaanrijdingen en schade bij graaf-, dump- en transportwerkzaamheden nog steeds voor meer dan de helft van de stroomstoringen. Beschadiging van transformatoren en ondergrondse kabels en vegetatieschade zet het bedrijf ook op de lijst van oorzaken van stroomonderbrekingen.


Niet alleen lijdt het bedrijf enorme financiële schade, maar worden ook zijn klanten gedupeerd door de stroomonderbrekingen. Het kost de EBS jaarlijks miljoenen Srd's om de schade te herstellen, zegt het bedrijf. 'De verzekering dekt bij lange na niet de totale schade.' Per geval variëren de kosten tussen de Srd 1.500 en Srd 150.000. In de bedragen is de gevolgschade niet opgenomen.

Vliegers in het netwerk kunnen, behalve kortsluiting, ook leiden tot elektrocutie en de dood. Elektriciteitskabels transporteren tussen de 6.000 en 161.000 volt. De stroom kan zich gemakkelijk geleiden door een vlieger als deze in contact komt met een stroomgeleider.

Opmerkelijk is ook het aantal storingen door slecht onderhoud van vegetatie langs het netwerk. Voor dit jaar zijn 289 storingen te wijten aan begroeiing op en in de buurt van het netwerk. 'Het is raadzaam om geen bomen in de omgeving van het elektriciteitsnet te planten. Waar de bomen te dicht bij het net komen, moeten de mensen zelf proberen te onderhouden; en dat op een veilige en deskundige manier.'

De EBS benadrukt, dat de veroorzaker altijd aansprakelijk blijft voor de schade. Het bedrijf zal de schade dan ook verhalen op de veroorzaker desnoods via de rechter.

Alcoa: 'Nieuwe overeenkomst tussen Suriname en Alcoa omvat redelijk compromis voor beide partijen'

'Alcoa is trots op de 100-jarige geschiedenis van Suralco in Suriname'

 
'De nieuwe overeenkomst tussen Suriname en Alcoa omvat een redelijk compromis voor beide partijen en biedt verschillende voordelen voor Suriname, waaronder teruggave van de Afobaka-waterkrachtcentrale; 14 jaar eerder dan gepland', zo stelt de Amerikaanse multinational vandaag, donderdag 20 september 2018 in een persbericht, aldus de Ware Tijd.

Robert Bear, Alcoa's vicepresident van 'Environment, Health and Safety' voor Alcoa's 'Global Primary Products Business', en Suralco-directeur Ruben Halfhuid hadden gisteren een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Surinaams bedrijfsleven en individuele experts. De ontmoeting in Suralco's Corner House concentreerde zich op de jarenlange geschiedenis van Suralco in Suriname, de uitgebreide samenwerking tussen het bedrijf en de overheid, alsook op een toekomstplan.

Bear verklaarde dat de conceptovereenkomst onlangs is voltooid en binnenkort aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring zal worden aangeboden door de regering. Hij benadrukte tevens, dat de conceptovereenkomst gedetailleerde procedures omvat voor rehabilitatie van mijngebieden en milieusanering, die zullen worden uitgevoerd volgens protocollen en procedures die zijn gebaseerd op Amerikaanse standaarden.

Alcoa heeft nauw samen gewerkt met de presidentiële onderhandelingscommissie voor de bauxietindustrie.

'Alcoa is trots op de 100-jarige geschiedenis van Suralco in Suriname én de voordelen die de bedrijfsactiviteiten hebben opgeleverd voor zowel het bedrijf als het land', aldus Bear. De Alcoa-topper benadrukte dat óók de volgende fase op verantwoorde en passende wijze zal worden voltooid.

De afgelopen maanden is vooral vanuit de oppositie niet aflatende kritiek geleverd op de wijze waarop de regering de zaken rond het vertrek van Suralco uit Suriname heeft aangepakt en afhandelt. Ook uit andere geledingen van de samenleving is forse kritiek gekomen. Vicepresident Ashwin Adhin heeft enkele weken geleden in de hoedanigheid van waarnemend president de gang van zaken verdedigd en aangegeven, dat Suriname met de nieuwe overeenkomst geen slechte deal sluit met de multinational.

Curaçao en Sint Maarten krijgen per 1 januari 2021 hun eigen munt

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Hoe munt gaat heten en in welke vorm hij uitgegeven wordt is nog niet bekend


Curaçao en Sint Maarten zullen per 1 januari 2021 hun eigen munt hebben. Dan zal dus afscheid genomen worden van de Nederlands-Antilliaanse gulden, die ondanks de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 nog altijd dienstdoet. Dat kondigde president ad interim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Leila Matroos-Lasten gisteren aan tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 20 september 2018.

Op uitnodiging van de werkgeversorganisatie maakte zij tijdens een drukbezochte lunch in Renaissance haar strategisch beleidsplan voor de jaren 2018-2020 bekend (zie onderaan).

Hoe de munt gaat heten en in welke vorm hij uitgegeven zal worden, dat is nog niet bekend.

Matroos-Lasten nam een voorschot op de toekomst door met grote stelligheid te beweren dat die eigen munt er komt, hoe dan ook. Verder was haar betoog ‘A glimpse into our future’ doorspekt met termen die het goed doen in een ondernemersomgeving anno 2018 en die ook passen bij een bank, zeker een Centrale Bank: transparant, efficiënt, effectief, innovatief, modern, klantvriendelijk en duurzaam.


Gepresenteerde criminaliteitscijfers: Korps Politie Curaçao boekt succes

Aantal overvallen vertoont sinds 2014 dalende lijn

Politie meldt een daling in nagenoeg alle aandachtsgebieden


Het verlagen van het aantal gewapende overvallen en het oplossen van de zaak heeft al enkele jaren de prioriteit van de politie, zowel voor wat betreft het handhaven van de openbare orde (preventie) als bij het doen van onderzoek. En het Korps Politie Curaçao (KPC) boekt succes. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde criminaliteitscijfers, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 20 september 2018.

In 2014 was er een piek in het aantal overvallen, namelijk 685. Vanaf dan is er elk jaar een daling. Er zijn op dit moment in 2018 199 overvallen geregistreerd en de politie verwacht dit jaar te eindigen met een totaal van 299. 'Omdat er tegenwoordig veel gewapende overvallen zijn, is in 2016 de opsporing naar wapens geïntensiveerd. In 2017 werden er 152 wapen geconfisqueerd en op dit moment staat de teller op 86.'

Een ander ‘hot topic’ is de vluchtelingenproblematiek, en dan vooral het binnenkomen van Venezolanen. Daarover meldt het KPC: 'Het probleem van ongedocumenteerden blijft groot. Desondanks constateren we een piek in 2017 en stabiliseert dit aantal zich dit jaar. Tot en met augustus van dit jaar zijn 683 personen het land uitgezet, waarvan 542 met de Venezolaanse nationaliteit (80 procent). De verwachting is dat dit eind 2018 oploopt naar 1.025 personen, waarvan in totaal 813 Venezolanen. In 2017 stond de eindstand op 1.532, waarvan 1.203 Venezolanen het land werden uitgezet.'

De politie meldt een daling in nagenoeg alle aandachtsgebieden. Zo is het aantal moorden lager dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 14 geweldsdoden geregistreerd en de politie verwacht dat dit kan oplopen tot 21. Het jaar 2017 eindigde met 27 moorden.

Het aantal verkeersslachtoffers is op dit moment gelijk aan het eerste half jaar van 2017 (9 doden), maar de verwachting is dat 2018 eindigt met een totaal van 13 sterfgevallen (2017: 18).

De autodiefstallen zijn afgenomen, maar laten elk jaar een grillig verloop zien. In 2017 waren er 417 autodiefstallen en voor dit jaar wordt een aantal verwacht van 191.

Inbraak in huizen en bedrijven zal volgens de politie dit jaar licht toenemen ten opzichte van 2017 (495), namelijk 517 inbraken.


Voor de vijfde keer zijn takels van sluizen in Nickerie gestolen

'De takels zijn zeer belangrijk voor de bediening van zo'n sluis'


Het Burger Informatiecentrum (BIC) Nickeerie bericht vandaag, donderdag 20 september 2018, dat het de laatste tijden veelvuldig voor komt, dat sluistakels worden losgemaakt en gestolen door dieven. 

'Nu is de sluis te Waldeck aan de beurt. De complete takel van deze sluis is weggedragen door onverantwoordelijke lieden in onze samenleving', aldus het BIC Nickerie.

De takels zijn zeer belangrijk voor de bediening van zo'n sluis.

Met het regelmatig bedienen van deze sluizen door medewerkers van het Lokaal Bestuur wordt voorkomen dat gebieden onnodig onder water komen te staan. Via de sluis wordt het overtollig water geloosd naar de Nickerierivier.

'Het is de 5de keer dat takels van sluizen die vallen onder het beheer van het Lokaal Bestuur worden weggedragen door schurken/dieven.'

De Rijsdijksluis heeft reeds vier keer bezoek gehad van dieven terwijl het de eerste keer is bij de Waldecksluis.

'Op de gemeenschap wordt het dringend verzoek gedaan om alle informatie die kan leiden tot het aanhouden van deze dieven door te geven aan de politie of de Bestuursdienst.'

Suriname Green Development Technologies pleit voor biogas uit menselijk- en keukenafval

'Keukenafval, poep en plas kunnen ruimschoots voorzien in behoefte aan kookgas in het land'

EBS: 'Als het systeem inderdaad betrouwbaar is en in behoeftes kan voorzien, dan is het toe te juichen'


Suriname kan enorm veel geld besparen en banen scheppen door biogas op te wekken van menselijk- en keukenafval. Zowel keukenafval als poep en plas worden in voldoende mate gegenereerd om 'ruimschoots' te voorzien in de behoefte aan kookgas in het land. Hiervan is Samuel Kuik, directeur van Suriname Green Development Technologies, overtuigd, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 20 september 2018.

De ondernemer heeft met succes een pilotproject gedraaid waaruit hij methaangas heeft weten te produceren om mee te kunnen koken. 'Ons systeem is op maat gemaakt voor zowel huishoudens als etenszaken die volgens ons onderzoek voldoende afval produceren waarmee er gekookt kan worden. Met een kleine investering kan deze vorm van biogas ook gebruikt worden om boilers veel goedkoper te draaien voor heet water in huis.'Daarnaast genereert het systeem kunstmest die bruikbaar is in de landbouw. Zijn organisatie doet komende maand mee aan de energiebeurs die georganiseerd wordt door de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

EBS-technisch directeur Marcel Eindhoven laat weten dat de potentie van biogas alom bekend is. Van belang is wel de betrouwbaarheid en productiemethode.

Kuik is ervan overtuigd, dat hij de juiste productiemethode en betrouwbaarheid heeft ontworpen voor kleine- en middelgrote bedrijven die veel afval genereren. 'Er zijn sommige restaurants die ruim Srd 4.000 op maandbasis moeten uitgeven aan kookgas. Met de hoeveelheid keukenafval die ze produceren, kunnen zij met ons systeem hun gasrekening halveren', verzekert Kuik.

Dat de overheid in het recente verleden zinspeelde op het verhogen van de energietarieven maakt hernieuwbare energiebronnen als biogas ook aantrekkelijk. 'De kosten om een boiler te draaien op stroom kunnen duizenden Srd's zijn. Ons systeem is vele malen goedkoper en ook nog milieuvriendelijk', verduidelijkt Kuik, doelend op het minder hoeven dumpen van afval.

Eindhoven benadrukt, dat als het systeem inderdaad betrouwbaar is en in behoeftes kan voorzien, het toe te juichen is. Immers, in landen als Kenya, China en Amerika neemt het gebruik van biogas in rap tempo toe. Kuik: 'We hebben een mindshift in Suriname nodig. Er is voldoende potentie om deze vorm van hernieuwbare energie, methaangas, te genereren. De overheid moet ook beseffen dat vergeleken met duur gas en thermische machines voor energie, biogas ook de moeite waard is door de milieuvriendelijkheid en het economisch voordeel.'

Surveillance Unit Paramaribo pakt diverse drugsovertreders op

Zo'n zes verdachten met hasj, yami, marihuana en twee autozijspiegels aangehouden...


De Surveillance Unit van het ressort Paramaribo van het Korps Politie Suriname heeft in het weekeinde van vrijdag 15 september 2018 verschillende locaties in de ressorten Munder en Flora aangedaan, zo meldt het korps woensdag 19 september.

In het ressort Munder werden twee verdachten aangehouden van wie militair is. Op hem werd aangetroffen een hoeveelheid hasj. Deze verdachte is voor verdere afhandeling overgedragen aan de Militaire Politie. De andere verdachte S.N. werd in de Kashmirstraat aangehouden met een losse hoeveelheid- en verpakte yami.

Op de kruising van de Oude- en de Nieuwe Charlesburg werden drugs onbeheerd aangetroffen.

Op een locatie in de Licaniastraat in het ressort Flora werden drie verdachten afzonderlijk met drugs in hun bezit aangehouden. Op de vrouwelijke verdachte S.G. werd één zip 'ock zakje met hasj aangetroffen. L.H. had in zijn bezit twee marihuana sigaretten, een hoeveelheid verpakte marihuana, Srd 450 en twee autozijspiegels. Hij weigert te verklaren hoe hij aan de zijspiegels is gekomen.

De derde verdachte, J.D., had een hoeveelheid hasj in zijn onderbroek verborgen.

Nabij een supermarkt in de Marowijnestraat werd de verdachte R.M. met hasj aangetroffen. Een ter plaatse aangetroffen zwarte terreinwagen zonder nummerplaten is overgedragen aan de politie van het ressort Flora.

Alle verdachten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Honderden leerkrachten met Kweek A-diploma verrast door stopzetting vervolgopleding onderwijzersakte

'Ik vraag me af waar het beleid naar toe koerst'


Volgens de Ware Tijd van vandaag, donderdag 20 september 2018, zitten honderden leerkrachten met een Kweek A-diploma, met de handen in het haar. Zonder duidelijke opgaaf van redenen heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de onderwijzersakte, de vervolgopleiding voor deze groep, stopgezet. Onderwijsgevenden zijn bezorgd over deze ontwikkeling, terwijl het ministerie verder studeren proclameert. 

'Als je afbouwt wat doe je met de nieuwe aanwas? Ik vraag me af waar het beleid naar toe koerst', vraagt 'een ingewijde'.

Leerkrachten vinden dat het ministerie hun ontplooiingskansen heeft ontnomen. Deze groep mag les geven in de onderbouw (leerjaar 1 tot 5). Leerkrachten kregen bij navraag te horen dat er geen inschrijvingen meer mogelijk zijn. Ook bestaat er er geen wettelijke basis voor de opleiding 'De Nieuwe Leerkracht'. Zij die al les geven en over de Kweek A beschikken konden een upgradingsopleiding volgen op de onderwijzersakte. Studenten van ACI (Albert Cameron Instituut), CPI (Christelijk Pedagogisch Instituut) en SPI (Surinaams Pedagogisch Instituut) die de opleiding 'De Nieuwe Leerkracht' hebben afgerond, konden wel verder studeren op de onderwijzersakte. 'De Nieuwe Leerkracht' is een samensmelting van Kweek A en Kweek B die tot en met 2013 is gehanteerd. Ook de avondopleiding voor 'De Nieuwe Leerkracht', waar een mogelijkheid was voor Kweek A-studenten, mocht dit jaar geen nieuwe inschrijvingen aannemen.

Een ingewijde zegt, dat er niets mis was met de onderwijzersakte. Hij zegt, dat er hier en daar wel aan het curriculum bijgeschaafd moest worden.

De vernieuwing van de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs moet leiden naar een vierjarige bachelor opleiding. Leerkrachten van alle niveaus worden opgeleid op HBO-niveau met als toelatingseis een afgeronde VOS-opleiding. Dit traject is uitgezet over voldoende tijd om alle betrokkenen in staat te stellen mee te groeien en ervaring op te doen met de vernieuwingen. Daarom is gekozen voor meerdere fasen van vernieuwing. Elke fase wordt gekenmerkt door een verhoging van de toelatingseisen. Dit staat in het voorstel dat in 2012 is gemaakt om de vernieuwingen binnen het kweekschool onderwijs (nu pedagogische instituten) door te voeren. Tijdens de startfase zijn de vernieuwing bij de kweekscholen op MBO-niveau doorgevoerd.

De toelatingseisen gaan geleidelijk omhoog, eerst naar een uniforme toelatingseis van MULO-diploma en vervolgens naar MULO-diploma met als extra geslaagd voor het HAVO. In de eindfase wordt de overstap gemaakt naar een hogere beroepsopleiding (HBO). De toelatingseis wordt HAVO-diploma of daaraan gelijk gesteld.

PALU: 'Hele discussie over salarisverhoging krijgt steeds meer een wrange smaak'

'Gehaal en getrek van parlementaire fracties lijkt slechts te gaan om wie gaat met de eer strijken'

'Het lijkt slechts te gaan om een goede indruk te wekken op de toekomstige kiezers’


De hele discussie over het al dan niet stopzetten van de salarisverhoging van ministers en DNA-leden krijgt steeds meer een wrange smaak. Het gehaal en getrek van parlementaire fracties, lijkt slechts te gaan om 'wie gaat met de eer strijken'. Deze strijd om eer lijkt te zijn verworden tot een platvloers gebekvecht waarin alles mag en kan. 

Buiten alle wettelijke regels om zou dan de president mondeling de opdracht hebben gegeven om de salarisverhoging deze maand niet uit te betalen aan de ministers. In alle haast heeft de VHP-fractie ook een initiatiefwet ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Dan weer had een ander lid hetzelfde idee als het zogenaamd ‘integraal ontwerp’ waar de NDP nu dan kennelijk mee bezig is. Een enkele NDP-parlementariër verdedigde de aan de onderdirecteur gekoppelde salarisverhoging van DNA-leden. Andere NDPers inclusief de fractieleider, de waarnemend fractieleider, de vicevoorzitter van DNA en de directeur van het Kabinet van de President, moesten in de media uitkomen om hun uitleg te geven van de woorden van de president over de stopzetting en hoe daaraan invulling gegeven zou worden. 

Maar, het wordt nog gekker. NDP-parlementariërs zouden ondertussen aan de minister van Financiën duidelijk hebben gemaakt dat ze afstand doen van de salarisverhoging. De minister zegt hieraan gehoor te geven. Of dit nou mondeling, schriftelijk of per app is gebeurd, ook in dit geval zal de minister buiten de wet om handelen.

Het lijkt slechts te gaan om een goede indruk te wekken op ‘de toekomstige kiezers’. Dat het om een opwelling ging met deze motieven in het achterhoofd, werd al duidelijk bij de aankondiging van de president bij terugkeer uit Cuba. 

Geen woord werd gerept over beleid en de uitvoering daarvan om grotere maatschappelijke en sociaaleconomische problemen op te lossen. Veel te vroeg lijkt alles gericht op de verkiezingen van 2020. Door eigen onkunde wordt de gemakkelijke populistische weg gekozen, enkel en alleen maar gericht op verkiezingswinst. Bij dit soort zaken kunnen zowel de president als de coalitie-fractie in DNA kennelijk erg voortvarend te werk gaan. Helaas is deze voortvarendheid niet zichtbaar als het gaat om het oplossen van de problemen in het onderwijs, of het financieringsvraagstuk in de gezondheidszorg, het bevorderen van de werkgelegenheid in de particuliere sector of de problemen in productiesectoren zoals de rijstsector. Op de korte termijn leveren de oplossing van deze kwesties kennelijk onvoldoende verkiezingswinst op of ze zijn gewoonweg te ingewikkeld voor de regering. 

De vraag is nu, wanneer zal men zich er wel aan wagen. 

Suriname is duidelijk komen vast te zitten door politieke zwakte. Als het overgrote deel van Surinaamse politici zich slechts kan richten op korte termijn maatregelen, dan is de vraag wanneer de blijvende lange termijn ontwikkeling wel zal worden aangepakt. Structurele oplossingen voor grote problemen krijgen geen enkele kans. Door armoede gedreven neemt het volk genoegen met school- en voedselpakketten. Is het dan vreemd dat de behoefte onder de bevolking groeiende is met dit soort regeerbeleid?

Nepotisme neemt toe en wordt zelfs als normaal ervaren. Omkoping van het volk en patronage door percelen en mooie banen in het vooruitzicht te stellen, zijn aan de orde van de dag. Salarisverhoging voor ministers en DNA-leden of niet, grote delen van het Surinaamse volk verliezen de moed vanwege het gebrek aan een lange termijn ontwikkelingsvisie en regeerbeleid. 

De PALU maakt zich ernstig bezorgd om deze ontwikkeling.

Oud nieuws in nieuw jasje nu Suriname weer ten gunste van Japan heeft gestemd in Walviscommissie

Surinaamse 'milieuorganisaties' laten verwerpelijk stemgedrag Suriname in IWC al jaren links liggen


'Suriname laat zich omkopen door Japan, door tegen te stemmen. We gaan voorbij aan het groter plaatje. Als de walvissen er niet meer zijn, hebben we een heleboel uit balans gebracht.' Dit zegt dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf over het recente stemgedrag van Suriname in de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). Suriname heeft vorige week tijdens 67e jaarvergadering van de IWC in Florianopolis, Brazilië, tegen de instelling van een walvisreservaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan gestemd. Suriname Mirror berichtte hier al op 15 september  2018 over.

Daarmee is de zijde van Japan gekozen. Niet zomaar. Japan heeft de afgelopen in ruil voor de Surinaamse stem vele dollars voor projecten van de overheid geschonken. 'Men heeft niets te maken met het milieu, men wil alleen geld. Geld ten koste waarvan? Ten koste van alles, generaties', zei Ashruf gisteren in het Dagblad Suriname, aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 20 september 2018.

Hetzelfde gedrag en dezelfde benadering is terug te vinden in Suriname zelf. Ondanks het invoeren van mooie milieuwetgeving, gaat de vervuiling maar door. Ongeremd.

Ook bij het Green Heritage Fund Suriname, GHFS, heerst weer verontwaardiging. 'Het is een opportunistische daad om voor Japan te stemmen. Door ons opportunisme kijken we niet naar de gevolgen op lange termijn', zegt GHFS-oprichtster Monique Pool.

Suriname gaat totaal voorbij aan het gegeven dat het reservaatidee vanuit Zuid-Amerika komt. Steevast wordt gekozen voor de Japanse praktijk van massale walvisslachting.

De opmerkingen van Ashruf en Pool zijn cliché's geworden en lijken op een haperende cd.  Al sinds 2007 (!) heeft de Suriname Tribune als enige media in Suriname vasthoudend bericht over het verwerpelijke stemgedrag van Suriname ten faveure van Japan in de International Whaling Commission, IWC.

Oud nieuws in nieuw jasje nu Suriname weer ten gunste van Japan heeft gestemd in Walviscommissie

Surinaamse 'milieuorganisaties' laten verwerpelijk stemgedrag Suriname in IWC al jaren links liggen


'Suriname laat zich omkopen door Japan, door tegen te stemmen. We gaan voorbij aan het groter plaatje. Als de walvissen er niet meer zijn, hebben we een heleboel uit balans gebracht.' Dit zegt dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf over het recente stemgedrag van Suriname in de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC). Suriname heeft vorige week tijdens 67e jaarvergadering van de IWC in Florianopolis, Brazilië, tegen de instelling van een walvisreservaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan gestemd. Suriname Mirror berichtte hier al op 15 september  2018 over.

Daarmee is de zijde van Japan gekozen. Niet zomaar. Japan heeft de afgelopen in ruil voor de Surinaamse stem vele dollars voor projecten van de overheid geschonken. 'Men heeft niets te maken met het milieu, men wil alleen geld. Geld ten koste waarvan? Ten koste van alles, generaties', zei Ashruf gisteren in het Dagblad Suriname, aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 20 september 2018.

Hetzelfde gedrag en dezelfde benadering is terug te vinden in Suriname zelf. Ondanks het invoeren van mooie milieuwetgeving, gaat de vervuiling maar door. Ongeremd.

Ook bij het Green Heritage Fund Suriname, GHFS, heerst weer verontwaardiging. 'Het is een opportunistische daad om voor Japan te stemmen. Door ons opportunisme kijken we niet naar de gevolgen op lange termijn', zegt GHFS-oprichtster Monique Pool.

Suriname gaat totaal voorbij aan het gegeven dat het reservaatidee vanuit Zuid-Amerika komt. Steevast wordt gekozen voor de Japanse praktijk van massale walvisslachting.

De opmerkingen van Ashruf en Pool zijn cliché's geworden en lijken op een haperende cd.  Al sinds 2007 (!) heeft de Suriname Tribune als enige media in Suriname vasthoudend bericht over het verwerpelijke stemgedrag van Suriname ten faveure van Japan in de International Whaling Commission, IWC.

'Asabina heeft geen helikopter uit een hangar gehaald om ermee naar Moengo te vliegen'

'Het zou een persoonlijke aanval, aangestuurd vanuit politieke tegenstanders, kunnen zijn'

- 'Het is mij toch aangeboden, dus snap ik niet waarom het zo'n probleem moet zijn' 
- 'Het is niets nieuws, ik ben echt niet de enige die zoiets heeft gedaan'
 

'Asabina heeft geen helikopter uit een hangar gehaald om ermee naar Moengo te vliegen. Het is mij aangeboden om mee te reizen en ik heb slechts gebruik gemaakt van de gelegenheid', aldus de voorzitter van de Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) Ronny Asabina, vandaag, donderdag 20 september 2018, in reactie op de recente commotie die is ontstaan na zijn bezoek aan Moengo, met een helikopter op kosten van de staat, voor een partijbijeenkomst met minister Edward Dikan van Regionale Ontwikkelingen(RO). 

Voor Asabina is er geen vuiltje aan de lucht vanwege het meereizen met de RO-minister. Hij denkt dat de ophef een bepaald doel kan hebben. Het zou een persoonlijke aanval, aangestuurd vanuit politieke tegenstanders kunnen zijn. 'Ik maak deel uit van de Staadsraad. De minister was op een missie en zou eenmaal die kant opgaan. Mijn aanwezigheid heeft geen extra kosten met zich meegebracht. Het is mij toch aangeboden dus snap ik niet waarom het zo'n probleem moet zijn.'

RO-minister Dikan zegt, dat er toevallig een plek vrij was in de helikopter en hij het voorstel deed aan Asabina om mee te reizen, omdat die Moengo als eindbestemming had op het moment waarop de trip gepland werd. Dikan was op werkbezoek in het binnenland en op de terugweg werd Asabina afgezet.


Asabina is ervan overtuigd, dat hij niets verkeerds heeft gedaan, maar dat de zaak wordt opgeblazen door de gemeenschap. Geruchten dat hij propagandastunts uithaalt spreekt hij met klem tegen. 'Ik was wel voor de partij in Moengo, dat geef ik toe. Maar, het is juist zo dat wij in de periode komen waar politiek een belangrijke rol speelt. Men maakt gebruik van de gelegenheid om zaken anders voor te stellen. Ik ben niet de eerste die dit doet en als dat als verkeerd wordt gezien, weet ik niet wat ik hierover moet denken. Ik vind dat iedereen onder één kam moet worden geschoren. Waarom is het nu wel een punt?'

De BEP-voorzitter neemt ministers en andere functionarissen, die dienstauto's gebruiken voor aangelegenheden die niet werk gerelateerd zijn, als voorbeeld. 'Het is niets nieuws. Ik ben echt niet de enige die zoiets heeft gedaan.' 

FOLS dringt aan op de betaling met terugwerkende kracht aan leerkrachten

FOLS-bestuur wil zo spoedig mogelijk door minister Noersalim ontvangen worden


Het bestuur van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) dringt aan op betaling met terugwerkende kracht (twk) aan leerkrachten. Dit maakt deel uit van het financiële component van het herwaarderingsprogramma. De FOLS-leiding heeft een brief hierover geschreven aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Marcellino Nerkust, president van het FOLS-presidium, zegt vandaag, donderdag 20 september 2018, op Starnieuws, dat in de brief aan de minister verwezen wordt naar een schrijven van vicepresident Ashwin Adhin in november vorig jaar. Daarin zijn duidelijke richtlijnen gegeven.

Op 24 oktober had de FOLS een brief gericht aan toen waarnemend president Adhin over de uitbetaling van de twk. Op 4 januari 2018 is op het kabinet van de vicepresident een ontmoeting geweest met de FOLS en andere onderwijsvakorganisaties. Tijdens deze bijeenkomst heeft het FOLS-bestuur aan Eric Banel, commissievoorzitter 'Voorbereiding implementatie Herwaardering Onderwijsgevenden', die de vicepresident vertegenwoordigde, aangegeven om de twk uit te betalen. Dit moest voordat andere ambtenarengroepen 'op de stoep van de regering komen staan' voor verbetering van hun primaire arbeidsvoorwaarden.

'Helaas is na zeven maanden nog geen zicht op de twk-uitbetaling', constateert het FOLS-bestuur. Per 1 januari 2017 zijn de nieuwe bezoldigingen en de daarbij behorende bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden, schoolleiders/directeuren van scholen vastgesteld. In april en mei vorig jaar vond de uitvoering plaats. Een deel van de onderwijsgevenden moet nog 3 maanden en een ander deel 4 maanden twk ontvangen.

Het FOLS-bestuur wil zo spoedig mogelijk door de minister ontvangen worden om deze kwestie te bespreken.

Tekort aan cruciale geneesmiddelen voor hartpatiënten in Nickerie

Apotheker Gerdie Sabajo trekt aan de bel bij minister Elias

Sabajo stelt voor, dat  minister met leveranciers om de tafel gaat om probleem structureel op te lossen


Apotheker Gerdie Sabajo vraagt de aandacht van minister Antoine Elias van Volksgezondheid voor het tekort aan cruciale geneesmiddelen voor hartpatiënten in Nickerie. 'Het gaat om Adenosine ampullen en Metoprolol die in de intensive care worden gebruikt. Soms moeten wij met lede ogen toezien dat patiënten geen betere behandeling krijgen door het ontbreken van deze geneesmiddelen', aldus  Sabajo vandaag, donderdag 20 september 2018, in de Ware Tijd.

Adenosine wordt gebruikt tegen hartritmestoornissen, terwijl Metoprolol de hartslag en bloeddruk verlaagt en de zuurstofbehoefte van het hart vermindert. Sabajo noemde deze medicamenten bij de her-ingebruikname van de apotheek van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in het rijstdistrict 'zeer bepalend voor de gezondheid van mensen',

De apotheker weet dat het in Suriname moeilijk te verkrijgen medicijnen zijn, maar weet niet waaraan dat ligt. Ze worden aangeschaft door het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname en enkele officiële importeurs. De bestellingen worden op tijd geplaatst en als de medicijnen in voorraad zijn krijgen we ze tijdig binnen. Sabajo zegt van het MMC de volle ondersteuning te krijgen voor het plaatsen van bestellingen. 'Alle aanvragen worden gelijk getekend, waarna wij de geneesmiddelen ontvangen.'

Het tekort aan medicamenten doet zich overigens niet alleen in Nickerie voor, maar landelijk. Vaak is geldtekort een probleem om de voorraad op peil te houden. Sabajo stelt voor, dat de minister met de leveranciers om de tafel gaat om dit probleem structureel op te lossen.

'Het gaat niet om veel geneesmiddelen die nodig zijn op de afdeling, maar we moeten ervoor zorgen dat ze altijd voorradig zijn.'

Met de nieuwe apotheek mag de gemeenschap van Nickerie rekenen op een klantvriendelijke omgeving, klantgerichte behandeling, betere voorlichting voor het gebruik van medicijnen en kortere wachttijden.

NDP-parlementslid Rachied Doekhie pleit voor decentralisatie van apotheken, zodat de mensen in de polders niet naar het centrum van Nieuw Nickerie hoeven. 'We moeten kwalitatief en zeker betaalbare gezondheidszorg wat dichter bij de mens brengen.'

Gajadien (VHP) verbaasd over agenda eerste Assembleevergadering na reces

VHP'er dringt aan op behandeling initiatiefvoorstel VHP over bevriezen verhoogde schadeloosstelling


Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vindt het vreemd, dat de eerste openbare vergadering die Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons uitschrijft, 25 september, over de toelating van het nieuw lid Yvonne Maabo (NDP) gaat. Zij komt in de plaats van Frederik Finisie die zijn zetel ingeruild heeft om districtscommissaris te worden. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 20 september 2018.

Gajadien had verwacht, dat het initiatiefvoorstel van de VHP over het bevriezen van de verhoogde schadeloosstelling van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee aan de orde zou worden gesteld.

Gajadien heeft een herinneringsbrief gestuurd naar Geerlings-Simons over deze kwestie voor nadere wijziging van de 'Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee'. Hij dringt er bij de leiding van De Nationale Assemblee op aan om het initiatiefvoorstel van de VHP in behandeling te nemen.

De VHP-fractie vindt, dat niet via een app of een e-mail aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën coalitieleden kunnen afzien van de verhoging die op wettelijke basis plaatsvindt. Hij benadrukt dat er een wetswijziging nodig is hiervoor. Daarom is het voorstel gedaan om voor zes maanden de verhoging te bevriezen. In de tussentijd moet de integrale aanpassing van de vergoedingen plaatsvinden.

Gajadien hoopt dat hij spoedig een  reactie krijgt van Geerlings-Simons over het initiatiefvoorstel dat is ingediend.

Staat wil derde concessie uitgeven voor mobiele telecommunicatie

 'Vanwege internationale afspraken is er noodzaak opengevallen plek van derde telecomprovider in te vullen'


De Staat is van plan om een derde concessie uit te geven voor mobiele telecommunicatie. Dat blijkt uit een bekendmaking van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie op 30 augustus (zie hieronder), waarin staat dat bedrijven zich kunnen inschrijven om in aanmerking te komen voor de desbetreffende concessie.


'Vanwege internationale afspraken waar Suriname zich aan gecommitteerd heeft, is er een noodzaak de opengevallen plek van derde telecomprovider in te vullen. Het betreft hierbij regelgeving van de International Telecommunication Union en Wet Telecommunicatievoorzieningen', zegt de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) woensdag 19 september 2018 in de Ware Tijd.

Naast de telecombedrijven Telesur en Digicel was Uniqa de derde telecomprovider in Suriname. Dit bedrijf heeft in 2015 haar deuren gesloten wegens onder andere inkomstenderving.

'De TAS coördineert conform de Wet Telecommunicatievoorzieningen slechts de openbare inschrijving en geeft advies over de ingekomen businessplannen. De overige besluiten zijn des regering.'

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen de aanvraag voor de concessie uiterlijk 1 oktober indienen bij de TAS met hun businessplan.

Telesur en Digicel kunnen volgens de TAS niet aan de inschrijving deelnemen, omdat zij al speler zijn op de mobiele telecommunicatie markt.

Ranch El Uno in Mexico helpt aan terugkeer Amerikaanse bizon in de VS

Bijna 200 bizons leven op de ranch El Uno, op ongeveer 230 kilometer van grensstad Juarez


Honderden jaren geleden zwierf de Amerikaanse bizon vrijelijk door het grootste natuurlijke verspreidingsgebied van alle herbivoren op het continent - een uitgestrekt leefgebied dat zich uitstrekte van het noorden van Mexico naar de Verenigde Staten tot Alaska en Canada. 

Tegenwoordig bestaan genetisch zuivere buffels - zoals de soort ook bekend is - in vier reservaten in de Verenigde Staten, maar ook op een ranch in de noordelijke Janos-woestijn in Mexico, waar de soort tien jaar geleden werd geïntroduceerd.

Met een gewicht tot een ton en zo hoog als 1,7 meter van de bulten op hun rug tot aan hun hoeven, leven bijna 200 bizons in een staat van semi-gevangenschap op de ranch van El Uno, op ongeveer 230 kilometer (150 mijl) van de noordelijke grensstad Juarez.

Gekenmerkt door hun bulten, hoorns en donkere koffie-gekleurde vacht, is de kudde, die de enige groep wilde bizons in het land is, gegroeid van 23 individuen die in 2009 vanuit de VS naar de regio zijn gebracht, naar 140 volwassenen en 44 geboren kalveren dit jaar.

Het doel, verklaarde Pedro Calderon Rodriguez van El Uno, is om de zuivere afstamming van de soort te behouden. Na een drastische achteruitgang in de 19e eeuw is de Amerikaanse bizon gedeeltelijk hersteld, volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN), die vandaag de soort als 'bijna bedreigd' kwalificeert vanwege de afhankelijkheid van natuurbehoudprojecten om te overleven in het wild.


Canada, de VS en Mexico zien bizons als dieren in het wild en als vee, volgens de IUCN, en hoewel de commerciële productie een aanzienlijk herstel in aantallen heeft betekend, draagt een dergelijke bevolkingsgroei niet bij aan het behoud van de soort in het wild.

Volgens Calderon Rodriguez kan het hek aan de Amerikaans-Mexicaanse grens het vermogen van de bizons en andere soorten om vrij rond te zwerven in hun historische habitat, een van de redenen waarom ze in Mexico als bedreigd worden beschouwd, belemmeren.


El Uno maakt deel uit van een netwerk voor de conservering van bizons, waaronder de vier soorten in de Verenigde Staten en maakt deel uit van de Biosfera de Janos, die de graslanden en andere soorten omvat, zoals prairiehonden en bepaalde soorten vogels die elk jaar op het continent migreren.

Grazend in de bruine woestijn onder de blauwe hemel, heeft de kudde ook bijgedragen aan de groei van weilanden in het gebied. Onder de meest diverse en belangrijke ecosystemen op de planeet, zijn de graslanden ook een van de meest getroffenen door menselijk handelen. 'De graslanden hebben dieren nodig zoals bizons om zn te vertrappen, ze hebben hun mest, hun urine, hun speeksel, hun activiteit nodig. De verstoringen gecreëerd door de bizonkuddes, de begrazing - het bewerkt en bevrucht het land', zei Calderon Rodriguez.

Bij de geboorte wegen bizonkalveren ongeveer 20 kilo. Volwassen vrouwtjes kunnen tussen de 400 en 600 kilo wegen en de mannetjes gemiddeld tussen 600 en 900 kilo, hoewel er voorbeelden zijn van individuen die een ton hebben overschreden, of meer dan 2.200 pond. Volgens het Mexicaanse ministerie van Milieu vereerden verschillende inheemse groepen de soort voor deze grootte en indrukwekkende aanwezigheid. Ze leven meestal 15 tot 20 jaar.

(Suriname Mirror/Phys.org/YouTube)

Actrice Aracely Arámbula (43) maakt duidelijk dat ze het mooiste figuur van Mexico heeft

Volgens haar fans overtreft Aracely Arámbula sexy weervrouw Yanet GarcíaVia Instagram maakt actrice Aracely Arámbula (43) duidelijk, dat ze het mooiste figuur van Mexico heeft, met een sensuele video, die volgens fans sexy weervrouw Yanet García overtreft. De ex-partner van Luis Miguel verraste haar meer dan 2 miljoen 700 duizend volgers met enkele recente publicaties waarin zij al haar charmes onthult en een reeks opmerkingen over acceptatie maakt. 

Ze is geboren op 6 maart 1975 in Chihuahua, Mexico, professioneel bekend als Aracely Arámbula, en een actrice, model, zangeres, televisiepersoonlijkheid en onderneemster.

Een video die op Instagram werd gedeeld, zorgde ervoor dat vergelijkingen met andere personen  werden gemaakt, zoals het klimaatmeisje Yanet García, die bekend staat om het feit dat zij een van de mooiste figuren in Mexico heeft, een titel die door Aracely zou worden weggenomen.
De actrice van Telemundo bereikte meer dan 228.000 reproducties in minder dan een dag en honderden reacties van volgers, waarin ze erkennen dat ze Yanet García met haar prominente figuur kan 'verslaan'.

Aracely Arambula maakt deel uit van de cast van 'El Señor de los Cielos', waarin haar rol wordt beschouwd als een van de meest sensuele van het afgelopen seizoen.


(Suriname Mirror/La Republica/Instagram/Facebook)