zondag 30 juni 2013

Regering solt op schandelijke wijze met leerkrachten naschoolse opvang

Overheid maakt mooie sier met succes-project, maar betaalt de dragers van het project niet

Ministerie van Onderwijs maakt misbruik van arbeidsethos leerkracht

30-06-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Al maanden maakt de Surinaamse regering mooie sier met het geslaagde project Naschoolse Opvang. Maar, hoe mooi het project ook moge zijn, de regering hanteert een verwerpelijke wijze om de dragers van het project, de leerkrachten, voor hun werkzaamheden te belonen: zij worden niet beloond.

Al maanden ontvangen de leerkrachten geen betaling van de afgesproken vergoeding. Iedere maand worden de leerkrachten aan het einde van de maand weer geconfronteerd met allerlei excuses van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Dan weer wordt niet uitbetaald vanwege dit en een maand later wordt nog steeds niet uitbetaald vanwege weer iets anders. De regering houdt hardwerkende en lange dagen makende leerkrachten aan een lijntje. Maar, wanneer niet snel wordt overgegaan tot – een correcte – uitbetaling dan dreigt het lijntje te breken. De regering lijkt te vergeten dat het oh zo gewaardeerde project drijft op enkel en alleen de leerkrachten.

Het project startte in juli vorig jaar met 6.000 leerlingen op 17 scholen. Inmiddels gaat het om 60.000 kinderen, verspreid over 258 scholen, die onder andere van een warme maaltijd worden voorzien. In 2014 moeten alle 350 lagere scholen landelijk meedoen.

Maar, het is geen voedingsproject, het is een project bedoeld om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Die kinderen krijgen na de normale schooltijd vanaf 13.00 uur nog een paar uur extra les, tot 17.00 uur. Vele leerkrachten die les geven in de naschoolse opvang maken extra lange dagen en dat geldt vooral voor leerkrachten die ook nog eens ver moeten reizen.

Lange dagen en geen waardering
Het is niet ongewoon dat leerkrachten rond zes uur in de ochtend van huis gaan en pas ’s avonds rond zeven uur pas thuis zijn. Daarbij moet niet vergeten worden dat ze ook nog eens ’s avonds lessen voor de volgende dag moeten voorbereiden, huiswerk moeten corrigeren, proefwerken moeten corrigeren, enzovoorts. Kortom, de Surinaamse leerkracht in de naschoolse opvang is een leerkracht die zich wil inzetten voor de leerlingen.

Maar, ze zijn dit jaar nog totaal niet uitbetaald. In december heeft de overheid de leerkrachten van het naschoolse project voor het laatst uitbetaald. Dit geldt voor leerkrachten in het hele land, zo berichtte het Dagblad Suriname woensdag 26 juni 2013. De leerkrachten zijn uiteraard zeer boos en willen dat de staat hun tegoeden snel overmaakt.

In Commewijne roeren de leerkrachten zich, omdat de coördinator van het project, Ann Sadi, hen steeds belooft dat de salarissen worden overgemaakt, echter zonder resultaat. Ook moeten de leerkrachten telkens aan administratieve verplichtingen voldoen, zonder dat hun wordt uitgelegd wat er aan de hand is.

Geduld raakt op
Zo langzamerhand raakt het geduld van de leerkrachten op. De regering maakt mooie sier met het project, maar degenen die het project dragen krijgen worden maar niet uitbetaald voor de vele extra uren die zij steken in de scholing van de Surinaamse jeugd. Diverse leerkrachten hebben inmiddels besloten om dagelijks eerder naar huis te gaan, zolang de betaling uitblijft.

VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zegt in de krant, dat de leerkrachten hem hebben gezegd dat hun wordt gevraagd steeds geduld te hebben. ‘Het enige wat de mensen horen, is dat ze geduld moeten hebben en dat ze opnieuw registraties moeten doen, omdat blijkt dat een deel wel heeft ontvangen, terwijl anderen weer niet zijn uitbetaald. De schuld wordt nu in de schoenen van CeBuMA geschoven’, aldus Girjasing. CeBuMA is het Centraal Bureau Mechanische Administratie. Girjasing onderneemt verder geen enkele actie. Hij reageert alleen op verzoek van een journalist.

Ook de leerkrachten in Para zijn ontevreden. Veel van hen zijn gedemotiveerd en willen stoppen met het project.

Belofte na belofte, toezegging na toezegging, maar allemaal gebakken lucht
De Ware Tijd had op 13 juni bericht dat de leerkrachten uiterlijk een week later hun salaris zouden ontvangen. Fouten, waardoor de betaling uitbleef, zouden intussen zijn gecorrigeerd. Dat beweerde althans Henk Venoaks, de voorzitter van de commissie ‘Naschoolse Opvang’. De betaallijsten zouden die week in orde worden gemaakt stelde een CeBuMa-medewerker.

Maar, van enige betaling was geen sprake. Een week later berichtte het Dagblad Suriname, dat vele leerkrachten de uitdaging waren aangegaan om ook lessen te verzorgen op de scholen tijdens de naschoolse opvang, met het idee om elke maand iets extra te verdienen. Zij hadden verwacht dat zij elke maand samen met hun salaris, de extra verdiensten (van SRD 50 per dag) gestort zouden krijgen. Deze maand hebben de leerkrachten wel een salarisstrook ontvangen, waarop staat aangegeven dat er voor twee maanden is gestort. Maar, er was niets gestort: de salarisstroken moesten gecorrigeerd worden. De leerkrachten zouden een nieuwe salarisslip krijgen en de gelden zouden worden gestort. De leerkrachten kwamen echter bedrogen uit. De loonstrook werd niet gecorrigeerd en er werd niets gestort.

Het wordt tijd dat de leerkrachten het werk neerleggen en eens zien hoe de regering dan gaat reageren en hoe snel overgegaan wordt tot volledige uitbetaling....... Leerkrachten in de naschoolse opvang maken lange dagen, vele extra uren, om de jeugd - de toekomst - te scholen.
En waar zijn de onderwijsbonden? Overal wordt en werd om uiteenlopende redenen het werk neergelegd en roeren werknemers zich – de medewerkers van de Surinaamsche Bank, de milieu-inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), arbeiders van de Surinaamse Dok-en Scheepsbouw Maatschappij (SDSM), personeel van het Bureau Opvang Dak- en Thuislozen, arbeiders van IAmGold/Rosebel Gold Mines N.V., enzovoorts - maar de leerkrachten in het project naschoolse opvang denken aan de leerlingen, terwijl de regering niet aan de leerkrachten denkt.

Problemen met betaling waren er al in januari 2013
Al in januari van dit jaar werd duidelijk dat de regering het niet zo nauw neemt met het uitbetaling van de salarissen voor leerkrachten in de naschoolse opvang. De Ware Tijd schreef op 5 januari:

‘Ongeveer drieduizend leerkrachten van de basisschool wachten nog op uitbetaling van hun tegoeden voor naschoolse opvang. Vanaf de uitbreiding van dit project in oktober is geen geld gestort op hun rekeningen.’ 

Volgens het project Naschoolse Opvang had het verwerken van presentielijsten voor stagnatie gezorgd. ‘Eigenlijk hebben wij het werk een beetje onderschat. De bedoeling was om in december honderd scholen in het bestand te hebben, maar we zitten op tweehonderd. En om alle gegevens te verwerken, is vaak tot in de kleine uurtjes gewerkt’, aldus een woordvoerder van het project. De krant schreef vernomen te hebben, dat schoolhoofden het geld zullen uitbetalen als het gestort zou zijn op de schoolrekening.

Leerkrachten van de naschoolse opvang in Moengo wilden medio januari van dit jaar dagelijks een uur eerder stoppen met het werk, omdat ze maar geen uitbetaling ontvingen. De coördinator van het project Naschoolse Opvang in Moengo, Nabesing Ajeki, wist de schoolleiders over te halen om de leerlingen tot vijf uur ’s middags bezig te houden.
Maar, diezelfde Ajeki vroeg de leerkrachten ook om nog even geduld te hebben en zich vooral op de voordelen van het project te richten. Hij dreigde zelfs leerkrachten die eerder zouden vertrekken tien Surinaamse dollar per dag te korten op de vergoeding. Deze Ajeki ging hiermee uiteraard te ver. Maar, tegen de coördinator werd niet opgetreden.
Anita Biharie, schoolleider van OS Wonoredjo, zei 24 januari in de Ware Tijd: ‘Er was ons beloofd dat er eind december uitbetaald zou worden. Er is voor gewerkt, dus verwacht je het geld dat we hard kunnen gebruiken.’ 

Djugu djugu rond wijze van betaling
Dezelfde krant berichtte in haar editie van 30 januari, dat de uitbetaling van bijna 3.000 leerkrachten in de naschoolse opvang bleek te zijn gedaan zonder belastingafdracht. Met de groep, aldus de krant, was afgesproken dat SRD 50 dagvergoeding zou worden uitgekeerd. Maar, dat werd uitbetaald zonder inhouding van loonbelasting en premie AOV. Alle lonen onder SRD 900 zijn belastingvrij. Een groot deel van de leerkrachten werkt echter elke dag, waardoor zij meer dan dit bedrag ontvangen.
Om de belastingdruk te verzachten, kan het bedrag van SRD 50 als overwerkvergoeding worden aangemerkt. Een belangrijk deel van de leerkrachten zal het werken in de naschoolse opvang aanmerken als overwerk. De leerkrachten hebben al een reguliere baan van 08.00 uur tot 13.00 uur. De belasting bij hantering van het overwerktarief valt lager uit, dan bij hantering van het tarief volgens het normaal loon.

Volgens de voorzitter van de Commissie Naschoolse Opvang, Henk Venoaks, wordt het geld op de rekening van de schoolleiders gestort. De leerkrachten moesten hun schoolhoofd hiervoor machtigen. Bij de betaling vanaf februari wilde de commissie het geld op de bankrekening van de leerkrachten storten. ‘Het was ondoenlijk om alle leerkrachten rechtstreeks uit te betalen.’

Een week later waren de problemen rond de uitbetaling aan leerkrachten in de naschoolse opvang weer nieuws voor de Ware Tijd. Henny Dielingen, hoofd begrotingszaken van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, liet weten dat eind februari alle leerkrachten van de naschoolse opvang zouden zijn uitbetaald.
Op elke school die deelneemt aan de naschoolse opvang is door de leerkrachten een coördinator gemachtigd. Vervolgens wordt het loon voor de onderwijzers overgemaakt op de rekening van de coördinator, aldus Dielingen.
Er waren echter enkele administratieve fouten ontstaan die het betalingsproces vertraagden. Zo zouden er verkeerde bankrekeningen genoteerd zijn of verkeerde namen. De stukken werden teruggestuurd naar de Commissie Naschoolse Opvang voor correctie.

Doorstart in oktober.....
Begin juni werd bekend dat de naschoolse opvang in oktober een ‘doorstart’ maakt. Melvin Bouva, NDP-Assembleelid en voorzitter van de vaste parlementaire commissie van Onderwijs, pleitte zelfs voor een naamsverandering van het project vanwege ‘het negatieve beeld’. In het vervolg zal er regelmatig worden geëvalueerd om een vinger aan de pols te houden, benadrukte Bouva. Maar, helaas, ook in het geval van Bouva - net als zijn VHP-collega Girjasing - blijft het bij woorden, maar enige druk op het ministerie blijft achterwege. Druk, om ervoor te zorgen dat de leerkrachten op tijd hun vergoedingen voor de naschoolse opvang gestort krijgen.

Dagelijks gewoon om één uur ’s middags naar huis gaan.....
Inmiddels zijn we op de laatste dag van juni 2013 terechtgekomen. Nog steeds hebben de leerkrachten in de naschoolse opvang geen Surinaamse dollarcent op hun rekening gezien voor hun werkzaamheden.

Het moge duidelijk zijn dat de overheid een loopje neemt met de hard werkende leerkrachten in de naschoolse opvang.

Het enthousiasme en werkplezier bij die leerkrachten is inmiddels tot onder het vriespunt gedaald. Het steeds maar niet uitbetalen van hun vergoedingen is een schande. Misschien wordt het werkelijk tijd dat de leerkrachten uit protest iedere dag gewoon om één uur ’s middags, na hun gewone gewerkte uren, huiswaarts gaan en de naschoolse opvang laten voor wat het is. Immers, als je als sector zelf geen enkele actie onderneemt, zal het ‘betalingsgedrag’ van de overheid niet veranderen.

Het hele project draait rond de inzet van leerkrachten. Vallen die leerkrachten weg, dan heeft het project geen bestaansrecht meer........

Noot:
GFC Nieuws bericht donderdag 11 juli dat de leerkrachten in de naschoolse opvang volgende week worden uitbetaald. Maar, hoe betrouwbaar is dat bericht? Is het de zoveelste loze 'belofte'? Lees hier het artikel.