vrijdag 19 januari 2018

Particuliere Lijnbushouders: 'We worden in een kwaad daglicht geplaatst'

Contactpersonen Particuliere Lijnbushouders Organisatie zouden chaos creëren op PL-route

'Zij die steeds klagen, begaan dagelijks zelf tal van overtredingen'


Onlangs heeft een bushouder van de PL (Paramaribo – Lelydorp) route meegedeeld, dat de alsmaar groter wordende chaos op dit traject door niemand minder dan de contactpersonen van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) wordt gecreëerd. Daarbij veronderstelt men dat deze contactpersonen, die tevens bushouders zijn, hun eigen bussen van andere trajecten inzetten op de PL-route. Hierdoor ervaren de PL-vergunninghouders een zekere mate van onderdrukking, vooral omdat het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) niet optreedt zoals dat zou moeten geschieden.

Rawien Bajnath, woordvoerder van de PLO, verwijst dergelijke veronderstellingen naar het rijk der fabelen. 'Zij die steeds klagen, begaan dagelijks zelf tal van overtredingen. De PL-route staat er wat dit deel betreft heel berucht om. Ik vind het daarom niet nodig om in te gaan op zulke reacties', zegt Bajnath vrijdag 19 januarii 2018 in het Dagblad Suriname.

Voor hem is het overduidelijk dat een aantal particuliere bushouders er op uit zijn om de PLO in een kwaad daglicht te willen stellen.

Alhoewel de uitbetaling van de brandstofcompensatie voor afgelopen maandag gepland was, heeft dit geen voortgang gevonden. Volgens Bajnath was er sprake van een administratief oponthoud welke nu geheel rechtgetrokken is.

'Wanneer de stukken opgemaakt zijn, wordt het gescreend. Je moet dan rekening houden met allerlei zaken, want de brandstofcompensatie geldt alleen voor hen die gereden hebben. Als je een cheque hebt uitgeschreven, moet je het weer verantwoorden bij de bevoegde instantie.'

Het is vooralsnog niet duidelijk welke trajecten vandaag over hun brandstofcompensatie zullen beschikken.

Districtscommissariaat Brokopondo verscherpt controle op naleven diverse wetten en regelgeving


Opslag gascilinders en zuurstof blijkt niet te voldoen aan de gestelde eisen


Het districtscommissariaat van Brokopondo voert een verhoogde controle uit op het naleven van diverse wetten en regelgeving. De enige brandweerpost in het district en de plaatselijke politie helpen ook mee. 

Pomphouders zijn gecontroleerd op brandveiligheid. Opslag van gascilinders en zuurstof blijkt niet te voldoen aan de gestelde eisen. Pomphouders opereren zonder dat zij een vergunning voor de Hinderwet hebben.

Districtssecretaris van ressort Brownsweg, Freddy Linga, zegt vandaag, vrijdag 19 januari 2018, op Starnieuws, dat de bestuursdienst een supermarkt heeft gesloten. Hierin werd ook een restaurant geëxploiteerd, terwijl er daarvoor geen vergunning is verstrekt. De ondernemer was gewaarschuwd door de plaatselijke bestuursambtenaar, maar hij wilde niet luisteren. De bestuursdienst is veel onregelmatigheden tegengekomen. Zo waren gascilinders en zuurstof opgeslagen in ruimten zonder behoorlijke ventilatie.

De pomphouders die opereerden zonder een vergunning voor de Hinderwet, zijn aangezegd om hun zaken in orde te maken. Intussen hebben zij zich massaal aangemeld voor het aanvragen van een vergunning.

Het commissariaat stelt zich op het standpunt dat iedereen dient te functioneren binnen wet en recht. Zaken die krom waren, worden rechtgetrokken. Een andere ergernis is volgens Linga het gedrag van de houttransporteurs. Zij rijden nog steeds met overvolle trucks door de woongemeenschap van Brownsweg, terwijl hen een andere weg is toegewezen. Door het gedrag van de vervoerders ontstaan er levensgevaarlijke situaties. De zware trucks zorgen voor verzakking van de weg.

Overheid heeft geen geld voor Wakaypomp

'Wakaypomp moet eerst paar dagen stilliggen alvorens er mondjesmaat brandstof wordt aangeleverd'


'De overheid zit verlegen om financiën voor de aanschaf van brandstof voor de Wakaypomp. Dit is een zeer ernstig probleem', laat de voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, vrijdag 19 januari 2018 optekenen in het Dagblad Suriname. 

Volgens informatie draait de pomp tot vandaag. Na vandaag is er geen brandstof meer ter beschikking. De afgelopen jaren doet dit probleem zich vaak voor. De Wakaypomp moet eerst een paar dagen stilliggen alvorens er bij mondjesmaat brandstof wordt aangeleverd.

Oemraw benadrukt dat vooral in deze periode een constante aanvoer van water noodzakelijk is. Een deel van de padie dat tegen eind november is ingezaaid, is bijna in bloei. Zij hebben het water hard nodig om volop in groei en bloei te geraken. Een deel van de ingezaaide padie heeft de eerste en tweede bemesting al gehad. Ook hier is het water hard nodig. Verder is het water onontbeerlijk voor padie die nog ingezaaid moet worden. ‘Dus u begrijpt, we zitten in grote problemen’, zegt Oemraw, die een dringend beroep doet op de overheid om de Wakaypomp te voorzien van brandstof.

Oemraw doet ook uit de doeken dat de inzaai geteisterd wordt door ziektes en plagen. 'U ziet veel open plekken op het veld. Het ADRON-lijn zaaizaad dat de rijstboeren hebben ingezaaid, is extra gevoelig voor ziektes en plagen. Maar, de rijstboeren zijn niet in staat om deze ziektes en plagen de baas te blijven. We zitten te wachten op ADRON (Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij dat zij met voorlichting komen. Maar,ze doen niks', aldus Oemraw.

Jogi (VHP): 'Gezondheidszorg begeleidt patiënt rechtstreeks naar graf'

'Mensen moeten geopereerd worden, maar twee dagen voor operatie krijgen ze te horen dat het niet doorgaat'

'Regering maakt zich niet druk om zieke burger, omdat politieke toppers, waaronder president  Bouterse, al hun medische zaken op staatskosten in Cuba laten verrichten'


'De huidige toestanden binnen de gezondheidszorg begeleiden de patiënt rechtstreeks naar het graf. Daarom willen wij de regering aan de tand voelen', zegt VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, vrijdag 19 januari 2018, in het  Dagblad Suriname. 

De VHP heeft samen met de overige oppositiepartijen, NPS, Pertjajah Luhur, Abop en DOE, middels een schrijven aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gevraagd een spoedvergadering uit te schrijven om de precaire financiële situatie van de ziekenhuizen te bespreken.

Zes ziekenhuisdirecteuren hebben op 12 januari een brief aan vicepresident Ashwin Adhin gestuurd, waarin zij de alarmerende situatie in de ziekeninstellingen aak de kaak stellen. Inmiddels zijn de totale tegoeden van de ziekenhuizen bij het Staatsziekenfonds (SZF), op basis van de overeenkomst van 16 april 2015, opgelopen tot boven de Srd 100 miljoen. Aan de andere kant zijn de totale schulden van de ziekenhuizen aan crediteuren/leveranciers, medische specialisten, bankinstellingen, et cetera uitgegroeid tot meer dan Srd 200 miljoen. Diverse leveranciers hebben inmiddels rechtsmaatregelen getroffen tegen ziekenhuizen om uitbetaling van hun tegoeden af te dwingen. Bij uitblijven van betaling betekent dit onherroepelijk dat afdelingen en diensten gesloten zullen worden.

Volgens Jogi is vooral de schuldpositie van meer dan Srd 200 miljoen heel erg zorgwekkend, omdat deze helemaal te wijten is aan de schuld van de wanbetalende overheid. 'Zeker na de aanname van de Wet Basiszorgverzekering (Bazo) begon alles te rammelen. Een andere oorzaak is het beleid welke de regering in de afgelopen zes tot zeven jaren heeft gevoerd, waardoor wij weinig middelen overhouden als staat om dienstverleners en personeelsleden te kunnen betalen. Uiteindelijk zijn de patiënten en het medisch personeel de dupe van alles geworden. Alles wordt nu een beetje te veel', aldus de politicus.

Hij ziet de vergadering graag binnen een tot twee dagen uitgeschreven.

Jogi voert aan dat los van de noodkreten van de ziekenhuisdirecteuren ook binnen de gemeenschap zijn partij dagelijks benaderd wordt door patiënten. 'Mensen moeten geopereerd worden, maar twee dagen voor de operatie krijgen de mensen te horen dat het niet doorgaat. Dit alles, omdat er een tekort is aan medische artikelen. Het is gewoon een onhoudbare situatie waar de regering aandacht aan moet geven.'

De parlementariër vindt het jammer, dat minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en leden van de coalitie de afgelopen dagen hebben gewezen niet naar oplossingen te zoeken, maar harde taal te spreken. 'Er is een afspraak met de vicepresident om maandelijks te praten, maar de ziekenhuisdirecteuren hebben hem drie maanden niet gezien. Ondertussen gaan mensen en hun kinderen dood in het ziekenhuis. In tien dagen zijn acht baby’s overleden in één ziekenhuis, maar infecties ontstaan niet zomaar. Er moeten koppen rollen', aldus Jogi.

Jogi benadrukt dat hij steeds het gevoel krijgt, dat de regering zich niet druk maakt om de zieke burger, omdat politieke toppers, waaronder ook president Desi Bouterse, al hun medische zaken op staatskosten in Cuba laten verrichten. 'Wij hebben dat ook gezien bij de president. Hij zegt: yu volk, basta! Ik vlieg aan de overkant en laat mij behandelen. Ik vraag mezelf af of dit het sociaal contract is dat hij met het volk heeft getekend', aldus Jogi.

Hij stelt, dat Pengel de volksvertegenwoordiging niet moet komen vertellen dat er geen geld is voor de gezondheidssector. 'De minister moet mij hoop geven. Vandaag zijn wij allemaal gezond, maar wij kunnen ook morgen ziek zijn. Ook de minister', stelt Jogi.

72-Jarige fietser in Zinniastraat doodgereden door dronken militair

Militair had ruim twee keer toegestane hoeveelheid alcohol in lichaam


Het Korps Politie meldt vrijdagmiddag 19 januari 2018, dat de 71-jarige fietser Hedwig Kajafai vanmorgen, na te zijn aangereden door een personenauto, in de Zinniastraat te Paramaribo is overleden. De automobilist, een militair, bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Bij een blaastest blies hij 550 microgram per liter uitgeademde alcohollucht. Het toegestane alcoholpercentage is 220 microgram. 

Onderzoek wees uit, dat de fietser over de Ziniastraat reed. De autobestuurder kwam vanuit de Goudenregenstraat en reed richting de Kafliludistraat.

Ter hoogte van het Diakonessen Ziekenhuis werd de fietser geschept door de personenauto. De fietser zou meters zijn meegesleurd. Kajafa liet ter plaatse het leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

De autobestuurder ramde ook een elektriciteitspaal aan die in tweeën brak en op het wegdek viel.

Het onderzoek naar deze aanrijding is overgedragen aan de Militaire Politie.

Ophef in Colombia over deelname minderjarige meisjes aan wet t-shirtevenement in San Gil, Santander

Ten minste één van de minderjarigen werd gefilmd terwijl ze haar borsten toonde

(Bron screenshot: YouTube)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): 'Het incident is niet uniek'


Het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn herinnert  lokale en regionale overheden van het land aan de bescherming van minderjarigen, nadat minderjarige meisjes bleken deel te nemen en deelnamen aan een openbaar wet t-shirtevenement. Een video ervan werd in het weekend opgenomen in een waterpark beheerd door het Cultuur- en Toerisme Instituut van San Gil, een stad in de centraal-noordoostelijke provincie Santander.Ten minste één van de minderjarigen werd gefilmd terwijl ze haar borsten toonde voor een menigte van ongeveer 1.500. Meerdere minderjarigen werden naar verluidt aangemoedigd om deel te nemen.Lokale autoriteiten wisten pas van de deelname van de minderjarige nadat video's van het evenement online waren gedeeld. Volgens de directrice van het Colombiaanse Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen, is het incident niet uniek.


Abuniden herinnerde zich nog een ander incident in Santander waarin meisjes vanaf negen jaar deelnamen aan een string-competitie. Te vaak worden kinderen blootgesteld aan risico's als gevolg van nalatigheid van zowel ouders als autoriteiten, zei Abudinen.

Een 15-jarig meisje dat deelnam aan het evenement, leed aan online-misbruik nadat haar deelname aan het evenement de krantenkoppen en de nationale televisie haalde,aldus de lokale Ombudsman.

De lokale politie sloot de locatie in het waterpark dat het evenement had georganiseerd en beloofde juridische stappen tegen ouders en organisatoren.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Tiempo/Twitter/YouTube)

Mogelijke opdrachtgever moord op Colombiaanse voetballer Andres Escobar in 1994 opgepakt

Drugsbaron Santiago Gallon Henao aangehouden


Tijdens WK scoorde Escobar in alle opzichten een fataal eigen goal


De moord op Andres Escobar, door wiens eigen doelpunt Colombia uit het toernooi lag, is een van de zwartste bladzijden uit de WK-geschiedenis. De politie denkt nu eindelijk de opdrachtgever gevonden te hebben, drugsbaron Santiago Gallon Henao.

Colombia werd voor het WK 1994 getipt als een van de mogelijke verrassingen, maar onder meer door een owngoal van Andres Escobar tegen gastheer Amerika eindigde het avontuur in de groepsfase.

Bij thuiskomst kreeg Escobar, geen familie van drugsbaron Pablo Escobar, allerminst een warm onthaal. Vanuit een auto werd hij op 2 juli 1994 in zijn geboortestad Medellin doodgeschoten.Moordenaar Humberto Muñoz Castro kreeg 43 jaar cel, maar werd na 11 jaar al vrijgelaten.

Maar, wie écht de touwtjes in handen had bleef jarenlang een goed bewaard geheim. Tot nu dus. 24 Jaar later is er alsnog een doorbraak in de zaak gekomen en is Santiago Gallon Henao, een bekende drugshandelaar, opgepakt.

Escobar zou het slachtoffer geworden zijn van een sportweddenschap die door zijn owngoal verkeerd uitpakte en het kartel op die manier miljoenen kostte.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Sporza/YouTube/Twitter)

Auto rijdt in Rio de Janeiro bij Copacabana-strand in op wandelaars: acht maanden oude baby gedood

(Bron foto's: Reuters)
Politie vermoedt dat bestuurder van de auto een epileptische aanval kreeg
 

Een hard rijdende auto is donderdagavond 18 januari 2018 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro ingereden op wandelaars die in groten getale aanwezig waren op het voetpad van het beroemde Copacabana-strand. De politie vermoedt dat de bestuurder van de auto een epileptische aanval kreeg en zo de controle over zijn voertuig verloor. 


Een acht maanden oude baby, het meisje Maria Louise, overleefde de botsing niet. Ook raakten zeker 15 mensen dusdanig gewond, dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er is volgens de politie geen aanwijzing dat de auto opzettelijk op het publiek is ingereden.De automobilist, die aanvankelijk probeerde te vluchten, werd geïdentificeerd als de 41-jarige Antonio de Almeida Anquim. Omstanders probeerden hem direct na het ongeval te lijf te gaan. 'We kwamen net op tijd om te voorkomen dat hij zou worden gelyncht', aldus politiekolonel Angelotti. De man is gearresteerd en meegenomen voor verhoor, medisch onderzoek en een alcoholtest.


In 2015 zou hij ook al betrokken zijn geweest bij een ongeluk: toen zou hij met zijn motor een vrachtwagen geramd zou hebben. Het vermoeden is dat de man de aanrijding heeft veroorzaakt als gevolg van een epileptische aanval. De politie heeft dat echter nog niet bevestigd. In de auto werden wel epilepsiemedicijnen gevonden.


Ooggetuigen meldden dat de auto plotseling van zijn rijrichting afweek en daarbij dwars over een fietspad reed en daarna de voetgangers raakte. De Copacabana is geliefd bij stadsbewoners en toeristen. Omdat het momenteel hoogzomer is in Rio de Janeiro, was het op het moment van de aanrijding erg druk op de promenade waar mensen graag een avondwandeling doen.(Suriname Mirror/Daily Star/Reuters/Twitter/Globo/YouTube)

Venezolaanse oppositie weigert terug te keren naar verzoeningsgesprekken met regering-Maduro

Topambtenaar beweert dat oppositieleiders veiligheidstroepen informeerden over schuilplaats piloot Óscar Pérez


De Venezolaanse oppositie weigerde donderdag 18 januari 2018 om terug te keren naar verzoeningsgesprekken met de regering van president Nicolás Maduro, door een nieuwe breuk te openen in een nationale dialoog waarvan de waarnemers hoopten, dat het de diepere politieke en economische crises van het land zou kunnen verlichten. 

Een belangrijke factor voor het besluit, zo zeiden oppositieleden, was de 'valse' bewering van een topambtenaar deze week, dat oppositieleiders de veiligheidstroepen hadden geholpen de schuilplaats te lokaliseren van een voormalige politieman wiens eenzame opstand de aandacht van het land had getrokken. De afvallige officier werd vervolgens vermoord.

De bewering van de regering leek erop gericht om het imago van oppositieleiders, die al een vertrouwenscrisis met hun basis ervaren, verder te verzieken.

De gesprekken worden gezien als een ingrijpende poging om de weg vrij te maken voor een vrije en eerlijke presidentsverkiezing dit jaar, waarin wordt verwacht dat Maduro een tweede termijn zoekt.

De aankondiging komt te midden van een overvloed aan plunderingen en voedselrellen in het hele land, omdat basisproducten schaarser zijn geworden in een land dat is opgezadeld met de hoogste inflatie ter wereld.

De gesprekken - die plaatsvonden op neutraal terrein in de Dominicaanse Republiek - leken eerder vast te lopen dan dood. Maar, de woedende oppositie gaf geen harde tijdlijn om terug te keren naar de tafel. 'De regering moet de minimale voorwaarden scheppen die nodig zijn om deze dialoog gaande te houden', schreven de vertegenwoordigers van de oppositie in een verklaring op Twitter.

In een uitgezonden toespraak zei minister Néstor Reverol dinsdag openlijkm dat oppositieleiders de geheime locatie hadden gelekt van Óscar Pérez, een helikopterpiloot die een symbool van weerstand werd nadat hij vorig jaar een mini-rebellie tegen Maduro lanceerde.Hij kaapte een helikopter en vuurde granaten af op het pro-Maduro Hooggerechtshof.

Pérez stierf deze week in een aanval, na het plaatsen van social media-afbeeldingen die zijn gezicht bloedig toonden, voordat een laatste aanval zijn leven opeiste. Hij zei dat veiligheidsdiensten hem probeerden te vermoorden in plaats van hem over te laten geven.

De oppositie eiste dat Reverol de claim intrekt, dat zijn leden Pérez geholpen hebben. Maar Luis Florido, een oppositieleider die heeft deelgenomen aan de gesprekken, zei in een telefonisch interview dat de oppositie waarschijnlijk naar de tafel zal terugkeren, zelfs als de minister niet terugkomt op zijn bewering. Hij suggereerde, dat het besluit om de sessie van donderdag over te slaan vooral symbolisch was.


(Suriiname Mirror/The Washington Post/Twitter/YouTube)

Braziliaanse legende Pele in het ziekenhuis opgenomen

Pele door uitputting ingestort


De Braziliaanse legende Pele is in een ziekenhuis opgenomen, nadat hij gisteren, donderdag 18 januari 2018, door uitputting was ingestort. De 77-jarige Pele stond op het punt af te reizen naar Londen dit weekend voor een diner gehouden ter ere van de Football Writers Association (FWA).

Pele - de enige speler die drie World Cups heeft gewonnen - 'heeft een reeks tests ondergaan die lijken te wijzen op ernstige uitputting', zei de FWA. 'Hij is op vocht, terwijl artsen zijn herstel volgen, gelukkig is er geen aanwijzing voor iets ernstigers.'

Pele is de afgelopen jaren in het ziekenhuis beland voor nier- en prostaatproblemen.


Algemeen beschouwd als de grootste speler aller tijden, scoorde hij 1.281 goals in 1.363 optredens tijdens zijn 21-jarige carrière, waaronder 77 doelpunten in 91 optredens voor Brazilië. Hij hielp zijn land met het winnen van de wereldbekers van 1958, 1962 en 1970 en werd FIFA's speler van de eeuw genoemd.


(Suriname Mirror/BBC/Twitter)

Sea Turtle Conservation Curaçao start grote schoonmaakactie op Vlakte van Hato

Actie wordt vastgelegd op video om bewustzijn te vergroten inzake bedreiging zeeschildpadden


De Sea Turtle Conservation Curaçao verwacht morgenochtend tussen de 100 en 200 vrijwilligers voor de grote schoonmaakactie op de Vlakte van Hato. De dag wordt vastgelegd op video om het bewustzijn te vergroten over de manier waarop menselijk handelen zeeschildpadden bedreigt. Sea Turtle Conservation Curaçao (STCC) organiseert elke maand een grote cleanup, maar dit keer is regisseur Dolf van Stapele aanwezig om te filmen voor de videoclip bij het muzieknummer ‘Can you see STCC’, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 19 januari 2018.

In versnelde beelden, een time-lapse, is dan te zien hoe het aangespoelde vuil op de kust ter hoogte van San Pedro wordt opgeruimd. 'Daarom is het belangrijk dat we zaterdag veel mensen bij elkaar krijgen', zegt Sabine Berendse van STCC.


De song is vorig jaar al opgenomen met een groep jonge lokale muzikanten en producer Reuben van Lierop. De tekst is geschreven door Gino James. Een positief nummer, vindt Berendse. 'Het eindigt met de zin ‘nos mester di bo’, we hebben je nodig, en draagt de boodschap uit dat je een verschil kunt maken als je met z’n allen de schouders eronder zet.'

Berendse gaat in februari naar de stad Kobe in Japan voor het International Sea Turtle Symposium en zal daar de videoclip en de resultaten van onderzoek op Curaçao presenteren aan specialisten op het gebied van het behoud van zeeschildpadden van over de hele wereld.

De Vlakte van Hato wordt niet standaard in de gaten gehouden door de organisatie. Maar, zeeschildpadden leggen graag eieren bij de mondingen. Berendse: 'Als het er schoon is, kan elke inham een potentiële nestplek zijn.'

Wie ook een steentje bij wil dragen kan zich nog opgeven via de Facebookpagina vanSea Turtle Conservation Curaçao. Vrijwilligers moeten zich om precies zeven uur ’s ochtends melden bij de slagboom bij San Pedro. 'We worden dan gratis binnengelaten. Wie te laat komt moet 5 gulden betalen, of via de kant van Hato rijden', zegt Berendse.

‘Lost in paradise: The dogs of Curaçao’ in première in Amsterdam

'Voor veel honden is Curaçao een ware hel'


'Ze krijgen niet of nauwelijks te eten, ze worden mishandeld, bekogeld met stenen of gedumpt in de mondi of op straat'


Animals Today stelt het belabberde leven van de vele honden op Curaçao aan de kaak in ‘Lost in paradise: The dogs of Curaçao’. De documentaire is gisteren in Nederland in première gegaan bij stichting Perdu te Amsterdam, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 19 januari 2018.

De makers stellen, dat Curaçao door velen wordt gezien als een paradijs. De ultieme vakantiebestemming met zon, zee, strand, lekker eten en gezelligheid. 'Maar, voor veel honden is het een ware hel. Ze zitten hun hele leven vast aan een ketting of touw van slechts een paar meter, midden in de zon en hitte. Ze krijgen niet of nauwelijks te eten, ze worden mishandeld, bekogeld met stenen of gedumpt in de mondi of op straat.'

In ‘Lost in Paradise: The Dogs of Curaçao’ besluit Karen Soeters van AnimalsToday om zelf een kijkje te nemen op Curaçao en uit te zoeken waar het probleem ligt en waar de oplossing gezocht moet worden. Soeters praat met Djoeke Giliam van Stichting Dog, Mirjan Seppenwolde en Sandra Boerboom van Rescue Paws Curaçao (RPC), Dyveke Fraai-Brugman en Hetty van den Ouweelen van Feed Friends Foundation (FFF) en Lidanel Molenaar van Curaçao Animal Rights Foundation (Carf).

Ook gaat ze op pad met de klachteninspecteur van de Dierenbescherming Curaçao, Gerald Riley.

Blokkademaatregel van president Maduro nog steeds van kracht voor ABC-eilanden

Premier Rhuggenaath: 'Wij hopen via de diplomatieke wegen meer duidelijkheid te krijgen'

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)

 Aruba en Curaçao hebben het momentum verloren, het conceptakkoord is nog steeds niet door Venezuela getekend en de maatregel van president Maduro is nog steeds van kracht. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath tijdens een interview bij radiozender Z86 verklaard, aldus het Antilliaans Dagblad, vandaag, vrijdag 19 januari 2018.

De minister-president herhaalde, dat er vorige week een constructief overleg op Aruba heeft plaatsgevonden met Venezuela en de partners van het Koninkrijk. 'Maar, wij hebben nog geen verklaring van Nicolás Maduro ontvangen waarin hij aankondigt dat hij de maatregel intrekt. Wij hopen via de diplomatieke wegen meer duidelijkheid te krijgen', aldus de minister-president.

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes heeft nog steeds vertrouwen in een goede afloop: 'Vorige week hebben we constructief vergaderd. De delegaties van de landen hebben gesproken over gevallen van smokkel. We hebben afspraken gemaakt hoe we daartegen gaan optreden en hebben die vastgelegd in een document. Deze conceptverklaring ligt bij de regering van Venezuela om ondertekend te worden. Wij verwachten dat dit op korte termijn gebeurt.'

Open brief van Saamaka Gezagsdragers Nederland aan president Bouterse

'Wij vragen u een spoedige erkenning van Albert Aboikoni als Gaama van de Saamaka'

'Aangetoond is, dat met Albert Aboikoni U een betrouwbaar en gezaghebbende gesprekspartner krijgt'

 
Aan de president van de Republiek Suriname 


Excellentie, 
Op 24 juni 2014 is de Gaama van de Saamaka Belfon Aboikoni ingeslapen. Op 29 september 2014 is te Asidonopo op waardige wijze afscheid van hem genomen door duizenden mensen en is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid te Pasitonu (Pikien Rio). De periode van rouw is u niet onopgemerkt gebleven vanwege negatieve gebeurtenissen veroorzaakt door een kleine groep mensen die menen het Opperhoofdschap te claimen, waarbij ernstige feiten zijn gepleegd (grafschennis en het onteren van heilige plaatsen). 

Het Saamaka gezag moest hierdoor orde op zaken stellen door raadpleging van het Orakel van de Saamaka. Onder leiding van Albert Aboikoni werden gedurende een volle week offers gebracht en diverse rituelen uitgevoerd om onheil te voorkomen. Een vertegenwoordiger van het collectief van Saamaka gezagsdragers in Nederland was hierbij aanwezig. 

De fundamentele waarden waarop het Saamaka gezag is gestoeld, zijn vrijheid, waardigheid, rechtvaardigheid en zelfstandigheid. De afgelopen periode zijn deze waarden behoorlijk op de proef gesteld. De periode van rouw is op 18 september 2016 afgesloten (Limba Uwii). Vanwege de grote rol die de voorouders in het dagelijks leven van ons als Saamaka vervullen, is het van groot belang dat het afscheid, de begrafenis en de rouw op de juiste wijze geschieden. Limba Uwii van een Gaama, is een van de grootste gebeurtenissen in het ceremoniële leven van de Saamaka. Het laatste ritueel van de Limba Uwii (Tuwe pee a watta) is op 2 oktober 2016 afgesloten. Deze rituelen markeren de bijzondere positie van de Gaama als hoogste gezagsdrager en culturele leider van de Saamaka. 

Op 9 oktober 2016 heeft de Matjaw Lo, de Bee, Kabiteni en Basiya samen met de stamoudsten, Albert Aboikoni geïnstalleerd als de nieuwe Gaama van de Saamaka. 

Excellentie, namens het collectief van de Saamaka gezagsdragers in Nederland, vragen wij u een spoedige erkenning van Albert Aboikoni als Gaama van de Saamaka. 

Albert Aboikoni is de houder van de eerste vredestaf van de Saamaka. Ondanks het feit dat het traditionele gezag daar helemaal niet verplicht toe was, werd op advies van uw departement, op 4 maart 2017 te Asindo’opo een Lio Krutu gehouden die dit onomstotelijk aantoonde. Naast mediabeelden die natiewijd bekeken werden, is hiervan schriftelijk bewijs gestuurd aan het Kabinet van de President en aan de minister van RO met de vraag medewerking te verlenen aan de ontvangst van de Gaama te Paramaribo. 

Drie jaren zijn verlopen sinds het overlijden van Gaama Belfon. Er is nu een nieuwe Gaama en er is een nieuwe beleidsvisie. Een visie die de rust en veiligheid in het binnenland kan doen wederkeren en die zich wil inschakelen in de Surinaamse economie. 

Uw kabinet wordt continu op de hoogte gehouden over de verschillende stappen die worden genomen door het Saamaka gezag onder leiding van Gaama Albert Aboikoni. Daarbij is aangetoond dat met Albert Aboikoni U een betrouwbaar en gezaghebbende gesprekspartner krijgt. 

De uitdagingen zijn groot en enkel een goede samenwerking tussen de overheid en het traditionele gezag kan garantie bieden voor die duurzame relatie en ontwikkeling die zowel U en Uw regering als de Saamaka gemeenschap kunnen onderschrijven.

Gaama Albert Aboikoni heeft de steun van de overgrote meerderheid van de Hoofdkapiteins van de Saamaka in Suriname en van de Hoofdkapitein en alle Kapiteins in Nederland. 

Via deze weg verzoeken wij U Gaama Albert Aboikoni op korte termijn te ontvangen. 

Namens het collectief van Saramaccaanse gezagdrager in Nederland. 
Eindhoven, 18-1-2017 
Hiervoor tekenen met de meeste hoogachting, 
de heer Mutu Poeketie, Hoofdkapitein 
mevrouw Morea King, Kapitein 
de heer Kensley Vrede, Kapitein 
de heer Sylvester Aboikoni, Kapitein

Surinamer in België hoort 5 jaar cel tegen zich eisen voor internationale cocaïnesmokkel

Ryan C. zou ook zo’n 237.000 euro versluisd hebben naar Suriname


Een Surinamer uit de Belgische stad Destelbergen riskeert vijf jaar cel en 6.000 euro voor internationale drugssmokkel. Volgens het Parket van het Openbaar Ministerie is Ryan G., die sinds 2013 in Destelbergen woont, al drie jaar bezig met de drugssmokkel. Hij werkte hiervoor samen met een Surinaamse voetbalinternational, die in hoofdstad Paramaribo al dertig maanden cel gekregen heeft voor drugssmokkel, aldus Het Laatste Nieuws in België.

Tijdens een observatie volgde de politie hem tot in de luchthaven van Orly, waar hij Elodie S. (20) oppikte. In een hotel pakte de politie hen allebei op en volgde de vondst van maar liefst 2,180 kilogram cocaïne in haar lichaam. Het grootste deel had ze als bolletjes ingeslikt, de rest had ze vaginaal en anaal ingebracht.

Het parket becijferde dat hij zo’n 237.000 euro versluisde naar Suriname.

Sinds de inval zitten zowel de man als de vrouw al zeven maanden in de gevangenis. Ook een kind van nog geen anderhalf jaar oud verblijft bij de vrouw in de gevangenis van Brugge. De vrouw riskeert twee jaar cel en 6.000 euro boete.

Uitspraak op 21 februari.

Nog steeds onvrede onder personeel directoraat Cultuur over directrice Sandie

Medewerk(st)ers richten zich ook tegen bondsvoorzitter Ronald Hooghart

Personeel: 'Bondsvoorzitter Hooghart wil de directrice weg zodat zijn zoon haar plaats kan innemen'

 
Er is nog steeds wrijving tussen het personeel en de directrice van het directoraat  Cultuur bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het personeel vindt onder meer, dat Elviera Sandie, die daar sinds juli 2017 de scepter zwaait, niet goed met hen communiceert en veranderingen wil doorvoeren die niet door de beugel kunnen.


De personeelsbond van het directoraat vergaderde gisteren in de Palmentuin met bondsvoorzitter Ronald Hooghart, aldus vandaag, vrijdag 19 januari 2018, de Ware Tijd. 'Mevrouw Sandie hoort, maar ze luistert niet', werd er geklaagd.

Ook Hooghart heeft problemen met de handelswijze van Sandie. Woensdag had hij een onderhoud met haar dat uiteindelijk ook niet veel uitkomst bood. Volgens personeelsleden werd daarna de beschuldiging geuit dat de bondsvoorzitter de directeur weg wil zodat zijn zoon haar plaats kan innemen. 'Daar klopt niets van. Als ik mijn zoon daar wilde hebben, was ze daar niet eens gekomen', kaatste Hooghart terug. 'Toen de minister de ex-directeur daar weg haalde, heeft hij mij persoonlijk gevraagd een vervanger te zoeken.'

Hij zei dat de vergadering van gisteren uiteindelijk belegd is, omdat de problemen met de directrice het personeel te veel waren geworden. 'Maar, eigenlijk was er al vanaf een week of twee na haar aantreden wrijving. Je moet luisteren naar de mensen. Je kunt niet nieuw ergens komen, dan yu e bigin dyompo nanga tu futu', zegt Hooghart.

Ook tussen de bond en de directrice is volgens hem sprake van slechte communicatie. 'Het clusterproject moet samen met de bond besproken worden. De bond wordt niet gekend bij het nemen van besluiten.' Nu klaagt het personeel echter van verhuizingen die op stel en sprong, zonder een gedegen afstemming plaatsvinden.

Roy de Miranda: 'Uitlatingen districtscommissaris Mike Nerkust beledigend, grievend, smadelijk en lasterlijk'

De Miranda zou omwonenden hebben aangezet te protesteren tegen Chinese karaokebar A8 KTV

'Hij wil pand aanwenden voor Braziliaanse ondernemers met wie hij goed bevriend zou zijn'


Roy de Miranda - niet voor het eerst in opspraak - voelt zich onterecht beschuldigd door districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost en heeft tegen hem een klacht ingediend bij de procureur-generaal. Uitlatingen van Nerkust komen bij De Miranda beledigend, grievend, smadelijk en lasterlijk over. De districtscommissaris heeft zich volgens De Miranda niet bepaald op vleiende toon uitgelaten in de media over de commotie rond de Chinese karaokebar A8 KTV aan de Ming Doelmanstraat. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 19 januari 2018.

De burger zegt zich samen met buurtbewoners te hebben beklaagd bij Nerkust en de politie over geluidsoverlast vanuit de uitgaansgelegenheid in de nachtelijke uren, zonder dat de districtscommissaris daar iets tegen heeft gedaan. In de brief aan de procureur-generaal staat dat de nachtelijke overlast zodanige vormen had aangenomen, dat de buurtbewoners uiteindelijk een breder platform zochten om hulp voor hun probleem te zoeken en daarom naar de media zijn gestapt. Vervolgens zou Nerkust zich publiekelijk op een 'uiterst laakbare' en onaanvaardbare manier hebben uitgelaten over De Miranda.

Nerkust heeft eerder gereageerd op een brief van de buurtbewoners. Hij zei, dat De Miranda in zijn positie van hoge politieke functionaris misbruik maakt om zaken gedaan te krijgen.

Hij zou De Miranda ervan beschuldigd hebben dat hij burgers had aangezet tot protest tegen de Chinese uitbater van de bar. Volgens de Nerkust deed De Miranda dat om het pand waarin de bar is gehuisvest een andere bestemming te kunnen geven. Hij zou het pand willen aanwenden voor de Braziliaanse ondernemers met wie hij goed bevriend zou zijn.

De Miranda ontkent dit ten stelligste en noemt de aantijgingen van Nerkust 'beledigend, grievend, smadelijk en lasterlijk'.

Persconferentie leiding AZP over onderzoeksresultaten oorzaak dood baby's

'Van 13 met een bacterie geïnfecteerde baby's zijn zes mede hierdoor overleden'

 
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zal vandaag, vrijdag 19 januari 2018, uitgebreid ingaan op de sterfte van acht baby's in korte tijd op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Algemeen directrice Claudia Redan zegt op Starnieuws, dat uit onderzoek is komen vast te staan dat van de dertien baby's die geïnfecteerd waren met een bacterie, zes mede hierdoor het leven hebben gelaten. 

Nadat ontdekt werd dat er iets ernstig mis moest zijn nadat drie dagen achtereen een baby stierf en de conditie van anderen verslechterde, werden gelijk voorzorgsmaatregelen genomen. Er werd onmiddellijk een diepgaand onderzoek ingesteld door het team van het Academic Pediatric Center Suriname, de afdeling infectiepreventie, het microbiologisch laboratorium, de apotheek en de infectiologen.

Een groot deel van de overleden pasgeborenen heeft te maken gehad met een infectie door een weinig voorkomende ziekenhuisbacterie. 'Voor ons was het heel belangrijk om de ouders op te vangen en te begeleiden en de situatie te stabiliseren', zegt Redan. Nu kan de samenleving verder worden geïnformeerd.

Op de NICU worden baby's die te vroeg zijn geboren en/of beademd moeten worden behandeld om hen een betere overlevingskans te bieden. Het gaat om een zeer specialistische afdeling waarbij pasgeborenen met een hoog risico op overlijden worden behandeld. Intussen is de situatie genormaliseerd. De behandelprotocollen en procedures zijn geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

Redan stelt, dat wat gebeurd is dramatisch is. Op de persconferentie zal ingegaan worden op de onderzoeksresultaten en de aangescherpte maatregelen die genomen zijn.

Ricky Stutgard: ‘Dood baby’s betekent dat AZP heeft gefaald’

'In het buitenland zouden koppen vallen, omdat het betekent dat het systeem gefaald heeft'

'Mensen moeten verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurtenissen en dat gebeurt in Suriname maar al te weinig'


Voedseltechnoloog Ricky Stutgard heeft zich uitgesproken over de bekendmaking dat in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) acht baby's zijn overleden binnen tien dagen. Zijn mening hierover is, dat men hier in Suriname met gemak over zaken fietst die toch vrij ernstig zijn. 

'In tien dagen zijn acht baby’s doodgegaan en het verhaaltje wordt maar verteld en daarna stelt men zo snel mogelijk eraan te werken dat de afdeling weer operatief wordt. In het buitenland zouden er echter koppen vallen, omdat het betekent dat het systeem gefaald heeft', zegt Stutgard dondderdag 18 januari 2018 in het Dagblad Suriname.

Volgens Stutgard ‘zal het jou maar overkomen dat jij als vrouw 3 tot 4 miskramen hebt gehad en uiteindelijk na lang proberen bevalt van een gezonde baby die dan komt te overlijden vanwege het falen van het systeem bij AZP’. ‘Dit had voorkomen kunnen worden als het ziekenhuis serieus te werk was gegaan’, vindt hij.

Waar het systeem heeft gefaald weet de voedseltechnoloog overigens niet en zou er in dit kader uitleg van de algemene directeur vereist zijn in wat er is misgegaan. 'Mensen moeten verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurtenissen en dat gebeurt in Suriname maar al te weinig.'

Het is niet zo dat het om een bacterie gaat die niet bekend is in de wereld. 'Het AZP heeft dus aangegeven, dat het om een ziekenhuisbacterie gaat, maar niet met welke we te doen hebben. Maar de kans is groot dat het waarschijnlijk om Methicilline Resistente Stafylococcus Aureus (MRSA) gaat, een bekende ziekenhuisbacterie.' Het is vervolgens niet moeilijk deze bacterie te achterhalen, zegt Stutgard. ‘Je hebt namelijk een kweekmedium nodig. Maar, dit heeft meer met de hygiëne te maken. Apparaten zoals ademhalingsapparaten en wasbakken zitten vol met ziekteverwekkers.’

MRSA is een bacterie die infecties veroorzaakt in verschillende delen van het lichaam. Het komt veelal op de huid voor en kan ook voor voedselvergiftiging zorgen. Het is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor de meeste, gangbare antibiotica. Daardoor is deze moeilijk te bestrijden. Besmetting met MRSA is vooral gevaarlijk voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. Voor zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, vormt de bacterie dus een grote bedreiging. Kinderen jonger dan 5 jaar hebben een zwakkere weerstand omdat het immuunsysteem nog niet voldoende is ontwikkeld.

Methicilline is een antibioticum dat vanaf 1959 werd gebruikt, maar een jaar daarna leken de ziekte-organismen een resistentie daartegen op te bouwen en in de loop der jaren juist toe te nemen. Het is ook bekend dat wanneer deze bacterie zich voordoet er een gebrek is aan hygiëne en persoonlijke hygiëne. 

Wanneer in een ziekenhuis MRSA wordt ontdekt, moeten besmette patiënten en ruimten zo snel mogelijk worden geïsoleerd. Besmette patiënten worden met inachtneming van strikte kleding-, hygiëne- en schoonmaakvoorschriften apart verpleegd. Besmette ruimten worden gedesinfecteerd.

Stutgard stelt dat hij zijn kinderen op dit moment in ieder geval niet naar dat ziekenhuis zou brengen. Er zullen sowieso meer maatregelen getroffen moeten worden vooral ten aanzien van de hygiëne.

Gewonde bij schietpartij op Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost

Dader nog voortvluchtig - Signalement verspreid via Burgernet


Bij een schietpartij op de Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost is donderdagavond 18 januari 2018 een persoon gewond geraakt. De politie meldt, dat het slachtoffer met onbekend letsel is overgebracht naar het ziekenhuis, aldus onder andere de Amsterdamse zender AT5.

Er is een Burgernet-bericht gestuurd waarin een signalement van de verdachte wordt vermeld. 'In verband met schietpartij op zoek naar negroïde man, 1.79m, grijze hoodie, capuchon op en een zwarte broek.'


(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)

Onbekenden weten in te breken in gebouw van Politie Academie....

Inbraak onder de neus van de politie in pand op geheel omrasterd terrein....


Het Dagblad Suriname meldt donderdag 18 januari 2018, dat onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag flink huisgehouden hebben in het gebouw van Politie Academie, in het leslokaal van de Mobiele Eenheid (ME). 

De inbraak werd woensdagmorgen rond half negen ontdekt. De buit bestaat uit een gascilinder van 28 lbs, een regulator, een brander, een waterkoker en een aantal lege waterdispenser flessen. De daders zijn vooralsnog onbekend.

De vraag die vrijwel automatisch gesteld wordt is, hoe het mogelijk is dat de inbrekers onder het wakend oog en bovendien vlak onder de neus van de politie de inbraak hebben kunnen plegen en de sterke arm niets, maar dan ook niets hiervan heeft gemerkt.

Gesteld mag worden dat het terrein geheel omrasterd is en met een poort is afgesloten die bij melding wordt geopend door een politieman....

Jason Derulo, Carlos Vives en Sean Paul op Curaçao North Sea Jazz Festival 2018

'Voor de openingsavond is in ieder geval Silvestre Dangond bevestigd'


'Met trots kunnen we bekendmaken, dat niemand minder dan Jason Derulo, Carlos Vives en Sean Paul naar het Curaçao North Sea Jazz Festival 2018 komen', aldus de organisatie van het grootse festival dat eind augustus, begin september weer plaats gaat vinden op Curaçao.


Ook kan de komst van Spyro Gyra en het Michel Camilo Trio aangekondigd worden.

De organisatie is nog volop bezig met diverse andere artiesten. Die zullen in de loop van de komende maanden bekend worden gemaakt.


De achtste editie van het festival, dat wordt medegeorganiseerd door sponsor Fundashon Bon Intenshon op Curaçao in samenwerking met Mojo Concerts in Nederland, opent op donderdag 30 augustus met gratis concerten bij het World Trade Center (WTC) te Piscadera.

'Voor deze openingsavond is in ieder geval Silvestre Dangond bevestigd', aldus de aankondiging. Daarna volgen nog twee festivalavonden op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september.


Het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) brengt jaarlijks duizenden extra bezoekers naar het eiland. Zij genieten niet alleen van het festival, maar ook van de gastvrijheid van het eiland. 'Curaçao wordt in al haar aspecten op een bijzondere manier onder de aandacht van de internationale muziekliefhebbers gebracht', aldus de website van CNSJF.