zondag 21 januari 2018

LVV verstrekt eerste 19 visvergunningen van 2018

Visserij-inspecteurs van ministerie van LVV gestart met inspectie vissersvaartuigen en de vistuigen


De eerste partij van 19 visvergunningen is verstrekt door het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het streven is erop gericht om per 1 februari alle visvergunningen voor 2018 te hebben verstrekt. De eerste groep die in aanmerking is gekomen, zijn de Surinaamse Kust (SK) vaartuigen. De afgifte is gedaan in het bijzijn van de visserijcoöperatie van Commewijne, het Visserscollectief. 

De 19 visvergunningen voldoen aan alle voorwaarden. Eveneens beschikken zij over een geldig registratiebewijs en certificaat van deugdelijkheid van de boot van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en een certificaat van 'foodhandlers  van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) van de bemanningslieden, die op de boot werken. Eveneens is de betaling voldaan van de vergunningsrechten, wat verschilt per visserijcategorie, meldt het Nationaal Informatie Instituut zondag 21 januari 2018.

Aan de voorkant van de vergunning staan de gegevens van de vergunninghouder, het vaartuig, het betaalde bedrag, de datum van betaling- en afgiftedatum van de vergunning en is voorzien van een pasfoto van de vergunninghouder. Zeer belangrijk is dat de vergunning op een speciaal papier is uitgeprint. De vergunning is verder voorzien van een plakzegel met daarop de handtekening van minister van LVV en de paraaf van de onderdirecteur Visserij en chef van de afdeling inspectie met een stempel van het ministerie van LVV.

Aan de achterkant staan de vergunningsvoorwaarden van de visserijcategorie. De vergunning is geplastificeerd aan de vergunninghouders afgegeven.

Mark Lall, bestuurslid van Visserscollectief, geeft aan dat de visserijvergunning na ongeveer 10 jaar aan het begin van een nieuw jaar is verstrekt. Sinds vorige week zijn visserij-inspecteurs van ODVIS begonnen met de inspectie van de vissersvaartuigen en de vistuigen. Er zijn circa 100 boten geïnspecteerd op verschillende aanmeersteigers in de districten Paramaribo en Commewijne. Aan het einde van de dag, maken zij een rapportage.

De vergunninghouders die voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, zijn in aanmerking gekomen voor een visvergunning voor 2018. De vergunninghouders die nog niet voldoen aan de voorwaarden, worden in de gelegenheid gesteld om hun zaken in orde te maken, waarna zij weer een inspectiebezoek krijgen. Tot en met 31 januari 2018 krijgen zij de gelegenheid hun zaken in orde te maken.

Volgende week start vanuit het ministerie een reeks inspectiebezoeken in het district Nickerie:

70-Jarige Spaanse priester Pablo Zabala al 24 jaar werkzaam in de Peruaanse Amazone

De meeste mensen in zijn kerkbanken zijn goudzoekers en sekswerkers in Boca Colorado

(Bron foto's: AP/Rodrigo Abd)

Vader Pablo Zabala is een 70-jarige Spaanse priester, die in een afgelegen deel van de wereld werkzaam is: de Peruaanse Amazone. De meeste mensen die zijn kerkbanken vullen zijn goudzoekers en sekswerkers in Boca Colorado - een gebied dat sommigen doet denken aan de California Gold Rush. 

Voordat Zabala in de Amazone begon te dienen, vergeleken zijn volgelingen het met Sodom en Gomorrah. 'God is in alle gebieden', zei Zabala, en dat hij een roeping voelde om te dienen met 'het leven van het gewone volk , aldus The Associated Press, AP.

Zabala, een voormalig bioloog, heeft de afgelopen 24 jaar in de Amazone geleefd, waarvan er 10 zijn besteed aan de parochie in Boca Colorado, onderdeel van de regio Madre de Dios.
Paus Franciscus bezocht vrijdag de hoofdstad van de regio, Puerto Maldonado. Tijdens zijn bediening heeft hij gezien, hoe mijnwerkers hun families ondersteunen door hun handel, vooral omdat ze geen andere mogelijkheid hebben om te werken. Armoede, merkte Zabala op, heeft duizenden in mijnbouw of prostitutie gebracht.


Volgens AP gebruiken mijnwerkers in het gebied kwik dat is geïnfiltreerd in de lokale watersystemen. Bovendien hebben de mijnwerkers nieuwe wegen met zich meegebracht die gezorgd hebben voor de nodige kaalkap in het regenwoud.

Zabala heeft echter nauw samengewerkt met de lokale bevolking. Hij merkte op, dat de vrouwen in de stad hebben bijgedragen aan de bouw van twee kerken. Bovendien geeft Zabala de ondersteuning die hij kan bieden aan de mijnwerkers, meestal in de vorm van een luisterend oor. Echter, bij gelegenheid is het de taak van de plaatselijke priester om eenzame mijnwerkers te begraven die verstrikt zijn geraakt in lokale conflicten.

'Hij is hier voor de moeilijke momenten', zei Juana Roque, een lokale vrouw die met haar familie in de mijnbouwkampen woont.

De paus bezocht zaterdag de regio Madre de Dios, en had een ontmoeting met Amazone inheemsen, de bevolking van Puerto Maldonado en een tehuis voor weeskinderen. Tijdens een ontmoeting met leden van de Amazone-gemeenschap, reikte hij exemplaren uit van zijn uit 2015 daterende encycliek Laudato si'en merkte op, dat 'de verdediging van de aarde geen ander doel heeft dan de verdediging van het leven'. 

Hij sprak ook over de wanhoop van armoede die ertoe heeft geleid dat velen goud zijn gaan zoeken in de mijnen van de Amazone. Hij waarschuwde echter, dat goud kan veranderen in 'een valse god die menselijke offers eist', die 'mensen en instellingen kan bederven en het bos kan verwoesten'.

(Suriname Mirror/Crux Now/Catholic News Agency/Associated Press)

Shahuindo-mijn in Peru van Canadees goudmijnbedrijf Tahoe zou dorp hebben verontreinigd

Tahoe ontkent dat zware regenval heeft geleid tot een overstroming in haar goudmijn in Peru


Het Canadese goudmijnbedrijf Tahoe Resources Inc. ontkent berichten, dat zware regenval heeft geleid tot een overstroming in haar goudmijn in Peru, waardoor er in de omgeving waterverontreiniging plaatsvond. Een van die berichten die donderdag 18 januari 2018 op de lokale nieuwssite Cajabamba Peru werd gepubliceerd, beweerde dat een 'uitloogkuil' ('leaching pit) was overgelopen in Tahoe's Shahuindo-mijn, waarbij een nabijgelegen dorp met giftige materialen werd overspoeld. 

Leaching is een industrieel proces dat chemicaliën zoals natriumcyanide gebruikt om metalen uit erts te winnen en wordt veelvuldig gebruikt in mijnen over de hele wereld. 


In een vrijdag uitgebracht persbericht (zie hierna) stelt de in Nevada gevestigde Tahoe, dat de Peruaanse milieuregulator de site heeft bezocht om 'een ongegronde klacht' te onderzoeken dat de uitloogvijver in gevaar was en monsters heeft genomen om te controleren op verontreiniging. Tahoe voegde eraan toe, dat het Agentschap voor Milieueffectbeoordeling en -controle (OEFA) aan het bedrijf heeft meegedeeld, dat de uitlooggroep 'niet is overstroomd en op geen enkele manier is aangetast'.
Het bedrijf zei echter, dat vanwege recente zware regenbuien een afwateringssloot, ontworpen om regenwater uit een deel van het mijncomplex van Shahuindo te houden, overstroomd was. 'Het regenwater heeft op geen enkel moment contact gehad met proceswater of enige verontreiniging door industriële activiteiten', aldus het bedrijf. 


De regio waar het bedrijf in centraal Peru opereert, heeft de laatste tijd te maken gehad met overstromingen en modderstromen, zei Tahoe.

Het bedrijf startte de commerciële productie in Shahuindo in mei 2016. De mijn produceerde vorig jaar 79.000 ounces goud. De aandelen in Tahoe daalden vrijdag met 3,2 procent op de Toronto Stock Exchange en sloten af ​​op $ 5,56 per aandeel. De aandelen van het bedrijf stonden de afgelopen zes maanden onder zware druk en verloren ongeveer de helft van de waarde. 


In juli werd Tahoe gedwongen de productie op te schorten van haar vlaggenschip, de Escobal-zilvermijn in Guatemala. Het Hooggerechtshof van Guatemala schortte de mijnlicentie op nadat beweerd werd, dat plaatselijke inheemse bevolkingsgroepen niet voldoende werden geraadpleegd voordat Tahoe de vergunning kreeg.  

Eerder deze week kondigde het bedrijf aan dat het 250 banen bij de mijn van Escobal schrapt als een kostenbesparende maatregel.


(Suriname Mirror/The Globe and Mail/Scribd Suriname Mirror/Twitter/YouTube)

Etnel (NPS): 'Adviezen NJP-leden zouden opgenomen moeten worden in beleidszaken'

'Oprichting nieuw jongerenplatform door minister Dogojo is onnodig geweest'


'Het Nationaal Jeugdparlement (NJP), een werkarm van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), zou veel meer moeten doen dan alleen maar het vertegenwoordigen van jongeren middels verkiezingen. Er moet meer waarde toegevoegd worden aan de adviezen die jongeren geven tijdens de NJP-vergaderingen, zodat die opgenomen kunnen worden in beleidszaken. Dit is heel erg belangrijk.' Woorden van het NPS-Assembleelid Patricia Etnel zaterdag 20 januari 2018 in het Dagblad Suriname. 

Voor haar is de oprichting van het compleet nieuw jongerenplatform door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, onnodig geweest. Dit jongerenplatform, dat op 20 december 2017 gelauncht is, heeft van de minister alle uitvoeringsbevoegdheden over het landelijk jeugdbeleid meegekregen.

'Het ministerie zou in feite samen met het NJP een veel intensievere samenwerking eropna moeten houde. Ongeveer 65% zou uit het NJP moeten komen en 35% uit het ministerie.'

Echter merkt Etnel op, dat het NJI zijn bestaansrecht in zekere mate niet heeft kunnen bewijzen. Zij vraagt zich af waarom er om de drie jaren wel traditioneel een verkiezing wordt gehouden voor de jeugd, terwijl uiteindelijk een nieuw platform in het leven is geroepen. 'Er moet duidelijkheid zijn over hoe jongeren samenwerken met beleidsmakers.'

De volksvertegenwoordigster is van oordeel, dat het NJP geëvalueerd moet worden door het ministerie, zodat dit jeugdinstituut een betere positie kan verwerven binnen de samenleving. 'De rol van het NJP moet blijven, alleen moet er gewerkt worden aan de scholing en taalvorming; de jongeren behoren ook tot het groter plaatje', aldus Etnel.

FOLS niet door ministerie geïnformeerd over Belgische inbreng onderwijshervormingen

'En dat kan niet gezond zijn, zo gebeuren dingen buiten het veld om'

'Waarom zet regering geen Surinaamse mensen in waarmee ze op de valuta-uitgaven besparen, er is genoeg Surinaams kader'


Marcellino Nerkust, president van de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname), is niet op de hoogte van het voornemen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om Belgische wetenschappers aan te trekken voor het doorvoeren van onderwijshervormingen. 'U informeert mij', reageert hij vandaag, zondag 21 januari 2018, in de Ware Tijd. 

Volgens hem is hierover geen voeling gehouden met het onderwijsveld. 'En dat kan niet gezond zijn. Ik weet wel dat minister Robert Peneux in het verleden naar België is gegaan, maar we weten niet wat hij toen is gaan doen. Zo gebeuren dingen buiten het veld om.'

Nerkust waarschuwt dat wat is gebeurd bij eerdere projecten zich herhaalt. 'We weten nog dat er boeken ergens staan opgeslagen, omdat er methoden zijn overgenomen die totaal niet aansluiten bij de beleving van de Surinaamse leerlingen.'

Op de website van de Belgische krant Het Laatste Nieuws (zie onderaan) staat dat op verzoek van Paramaribo, experts van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de komende jaren zullen helpen met de hervorming van het lager onderwijs. Dat is precies het segment dat voor een groot deel verenigd is in FOLS-verband. Het bericht meldt verder dat het onderwijs nu nog grotendeels gebaseerd is op Nederlandse methoden en lesmateriaal. 'Met die koloniale restanten wordt resoluut afgerekend', aldus VUB-hoogleraar Koen Lombaerts, die het project coördineert.

Nerkust hekelt het, dat de regering besluit buitenlandse experts aan te trekken om het lokale onderwijs te verbeteren terwijl er in Suriname genoeg kader is. 'De regering zal deze experts valuta moeten betalen. Waarom zetten ze geen Surinaamse mensen in waarmee ze op de valuta-uitgaven besparen? Er is genoeg Surinaams kader. Bovendien kennen deze deskundigen het veld wel.'

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/onderwijs/vub-experts-gaan-surinaams-onderwijs-van-koloniale-restanten-zuiveren-geen-caravantrips-meer-in-schoolboeken~a032e36d

Karta-Bink (Pertjajah Luhur) :'Zes baby’s zijn opgeofferd door een onhygiënische situatie'

'Met macho-uitspraken brengt minister Pengel de gezondheidszorg nòg meer in problemen'


Het betreurt mij te vernemen, dat zes baby’s zijn overleden door een ziekenhuisbacterie. Op de eerste plaats ben ik moeder. Pas daarna ben ik politica. Als moeder vind ik het dan ook verschrikkelijk voor de ouders, die hun kindje op deze wijze hebben verloren. Aan hen mijn innige deelneming en heel veel sterkte met dit verlies. 

Tijdens een openbare vergadering vorig jaar had ik gevraagd of we de ziekenhuisbacterie onder controle hadden. De minister gaf als antwoord, dat er in alle ziekenhuizen ziekenhuisbacteriën voorkomen en dat de ziekenhuizen er alles aan doen om die onder controle te hebben, door onder andere hygiënisch te zijn. Nu blijkt dat zes baby’s opgeofferd zijn door een onhygiënische situatie. Nu kunnen alle afdelingen wel weer goed schoongemaakt worden, maar helaas, de baby’s komen niet terug… We kunnen zoveel condoleances aanbieden, maar het kwaad is al geschied. 

Na de persconferentie die door de leiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is gehouden, ben ik er helemaal van overtuigd dat het om nalatigheid gaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Serratia bacterie in de bloedbanen van dertien baby's op de Intensive Care afdeling voor baby’s is ontdekt. Van deze dertien baby’s hebben zes kindjes het helaas niet gered. De medicatieruimte bleek besmet te zijn met de bacterie. Zo kregen de baby’s de besmette medicijnen toegediend. 

Dit is onacceptabel. Waarom worden de ruimten niet elke dag schoongemaakt? Kom het door gebrek aan reinigingsmiddelen? Zijn er niet voldoende ontsmettingsmiddelen in voorraad? Hoeveel leed moeten de moeders en hun families ondergaan door slordigheid, en door de broodnodige middelen niet of op gebrekkige wijze over te maken naar de ziekenhuizen? 

Met macho-uitspraken zoals 'Gijzeling van specialisten' brengt de minister de gezondheidszorg nóg meer in problemen. Medici redden levens, zo ga je niet om met specialisten die elkeen een tweede kans geven in dit leven en op deze aarde, waar wij met z’n allen slechts op bezoek zijn. 

Als er problemen zijn met uitbetalingen voor geleverde diensten is communicatie het belangrijkste middel om een compromis te bereiken. Voor een gezond Suriname zijn artsen één van de belangrijkste sleutelfactoren. Zonder artsen is er geen prognose mogelijk en ook geen acute behandeling. Als Surinaamse burgers hebben wij de artsen hard nodig. Wij komen niet in aanmerking voor gecharterde vliegtuigen naar andere landen voor het ondergaan van operaties, zoals anderen op staatskosten kunnen. Onze artsen zullen wij goed moeten accommoderen; we moeten ze juist niet afstoten. 

Mooie praatjes zijn al lang achterhaald en brengen geen zoden aan de dijk. Er moet goed en gedegen beleid gemaakt worden om het vertrouwen terug te brengen dat de overheid een goede gezondheidszorg kan garanderen. 

Goddank dat de Vereniging van Medici de uitspraak van de minister met een korreltje zout heeft genomen! Maar het laatste woord hierover is nog niet gezegd. 

Ik verzoek de beleidsmakers dringend om op te houden met macho-uitspraken. Ga aan tafel zitten en bespreek het probleem op een volwassen niveau. U bent het verplicht aan het volk van Suriname. 

Ingrid Karta-Bink 
Parlementariër

SZF-directeur gelooft in oplossing geschil met Vereniging van Medici in Suriname

'Wij zijn een heel eind gekomen tot het doen wederkeren van de rust'


De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, istevreden over de gesprekken die gevoerd worden met de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). De belangrijkste oorzaken die geleid hebben tot de actiedreiging, zijn onder de loep genomen.

Kromodihardjo zegt vandaag, zondag 21 januari 2018, op Starnieuws dat tijdens het vervolggesprek van gisteren de pijnpunten goed over en weer zijn besproken. 'Er is gewerkt naar oplossingen.'

De VMS zal hetgeen besproken wordt, voorleggen aan haar algemene ledenvergadering.

'Dinsdagavond komen wij voor de laatste keer bijeen om de puntjes op de i te plaatsen waarna wij gezamenlijk een verklaring zullen uitgeven. Wij zijn dus een heel eind gekomen tot het doen wederkeren van de rust. Structurele zaken welke tot gezondmaking van de gezondheidssector zullen moeten leiden, zullen continue worden meegenomen in vervolgbesprekingen', aldus Kromodihardjo.

Zes vroeg geboren baby's in AZP als gevolg besmetting met seratia bacterie overleden

(Bron foto: nwz.nl)
Microbioloog IJzerman: 'Er is iets mis gegaan bij de bereiding van medicatie'


Uit onderzoek is gebleken dat zes vroeg geboren baby's als gevolg van een besmetting met de Serratia Marcescens (deze valt niet onder de groep van ziekenhuisbacteriën) zijn overleden op de Neonatale Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De baby's overleefden een bloedvergiftiging als gevolg van de besmetting niet. Dit maakte de directie vrijdagmiddag 19 januari 2018 tijdens een spoed persconferentie bekend, aldus de Ware Tijd en Starnieuws.

In de eerste twee weken van januari stierven zeven baby's, waarvan zes besmet waren. Zo blijkt uit het onderzoek. Eerder was gemeld dat het om acht ging. Op dit moment liggen er nog zeven besmette kinderen op de afdeling. Twee mogen indien hun toestand hetzelfde blijft of verder verbetert over twee dagen naar huis, terwijl een het goed maakt maar toch nog heel erg ziek is.

Volgens Ed IJzerman, microbioloog, is er iets mis gegaan bij de bereiding van medicatie. 'De bacterie is mogelijk in de medicatieruimte terechtgekomen via handencontact of via de airco. Het is allemaal nog in onderzoek. Maar, in ieder geval, wat er gebeurd is, is dat op de plek waar de medicijnbereiding plaatsvond de bacterie zich heeft kunnen vestigen.'

De besmette kinderen maken een bloedvergiftiging door, lichtte IJzerman toe. 'We hebben de bacterie gevonden in de bloedbaan van de kinderen. Dat verslechtert hun klinische situatie. Sommige van die kinderen zijn overleden. Je kunt daarmee zeggen dat het waarschijnlijk is dat deze bacterie heeft bijgedragen aan het overlijden van de kinderen. Ik denk niet dat autopsie op deze kinderen een toegevoegde waarde heeft aan de bevindingen die wij hebben gedaan tijdens hun leven. Het moment dat je een bloedvergiftiging doormaakt, is het risico op overlijden, ook bij mensen met een natuurlijke weerstand, al hoog. En deze kinderen die prematuur zijn, nog geen goed ontwikkeld immuunsysteem hebben, dan kun je je voorstellen dat een bloedvergiftiging bij deze kinderen het risico op overlijden duidelijk doet toenemen.'

Volgende week zal samen met vertegenwoordigers van de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) opnieuw gekeken worden naar de onderzoeksresultaten.

Het ziekenhuis heeft om verdere verspreiding van de bacterie diverse maatregelen getroffen.

Vandaag in De Telegraaf: 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1565304/zes-baby-s-overleden-in-ziekenhuis-paramaribo

'Maduro's actie tegen paar rooms-katholieke bisschoppen is voorbeeld van regering die zich tot tirannie wendt'

(Bron foto: Twitter)
Amerikaanse ambassadeur bij VN Nikki Haley haalt uit naar Venezolaanse president

Bisschop Basabe: 'Hij beschuldigt mij van het plegen van een misdaad, terwijl hij er zelf een pleegt'


De aanklacht van de Venezolaanse president Nicolas Maduro tegen een paar rooms-katholieke bisschoppen is het nieuwste voorbeeld van een regering die zich tot tirannie wendt, aldus de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley. 'Maduro's regering van geweld, onderdrukking, corruptie en faillissement blijft het Venezolaanse volk straffen', zei Haley vrijdag 19 januari 2018.

Een voedselcrisis en de daaropvolgende protesten tegen het regime, brachten Maduro ertoe de macht van zijn politieke tegenstanders, waaronder die in de nationale wetgevende macht, te verzwakken.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft als antwoord economische sancties opgelegd. Maduro is echter niet van koers veranderd en heeft zich nu gericht op rooms-katholieke bisschoppen die kritiek hadden op corruptie bij de overheid en voedseltekorten.

'Een duivel komt in een soutane om gewelddadige confrontaties op te roepen, om een burgeroorlog op te eisen', zei Maduro maandag, volgens het Catholic News Agency, CNA.

Aartsbisschop Lopez Castillo en bisschop Victory Hugo Basabe, de twee die door Maduro worden aangevallen, ontkennen dat ze hebben opgeroepen tot enig geweld. 'Maduro heeft woorden in mijn mond gestopt die ik nooit heb gezegd', zei Basabe. 'Wat erger is, is dat hij mij beschuldigt van het plegen van een misdaad terwijl hij er zelf een pleegt.'

Maduro wil dat de bisschoppen worden aangeklaagd volgens een wet inzake haatcriminaliteit opgesteld door de vervangende wetgevende macht, ingesteld door zijn politieke bondgenoten bij referendum onder een regen van protesten en boycots.

'Door zich te richten op religieuze leiders - die de vrede bevorderen en hoop geven aan gelovigen - blijft het regime tonen, dat het alleen maar om het behoud van zijn eigen kracht geeft en niets geeft om de fundamentele mensenrechten en het welzijn van zijn burgers', zei Haley.

'We blijven sterk staan aan de zijde van het Venezolaanse volk in hun strijd om hun democratie te herstellen tegenover een meedogenloze dictator.'

Basabe noemde Maduro's woede een teken van schuld. 'Ik wist dat mijn woorden aan zouden komen bij degenen die diep in hun geweten weten dat ze verantwoordelijk zijn voor de tragedie die dit volk, waar ik van hou, doormaakt', zei hij, volgens CNA. 'Hier ben ik in mijn eigen kerk met mijn enige wapens: mijn geloof in Christus en de zekerheid dat mijn leven in zijn handen is'

(Suriname Mirror/Washington Examiner)

Lokale journalist gedood op platteland van Brazilië na bedreigingen

Jefferson Pureza Lopes door twee mannen op motoren doodgeschoten in Edealina

'Autoriteiten moeten snel de moord op Jefferson Pureza Lopes onderzoeken en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen'


Autoriteiten in de Braziliaanse deelstaat Goiás moeten een grondig onderzoek instellen naar de moord op gastheer Jefferson Pureza Lopes van de lokale radio en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen, aldus het Committee to Protect Journalists.  

Lopes werd gedood in de nacht van 17 januari toen twee mannen op motorfietsen naar zijn huis in Edealina reden, een stad van ongeveer 4.000 mensen ten zuidwesten van Brasilia, en hem doodschoten terwijl hij bij een halfopen deur zat te kijken naar televisie, aldus de politie en nieuwsberichten.Vrienden en collega's vertelden de lokale nieuwssite Globo en CPJ dat Lopes, die vaak kritisch was over lokale politici in zijn radioshow, meer dan een jaar voor zijn moord te maken kreeg met bedreigingen en andere vormen van intimidatie. Volgens de directeur van het radiostation, Cristina Leandro, meldde Lopes de bedreigingen bij de politie, maar de rechtszaken waren om procedurele redenen gestagneerd.

Lopes is de tweede journalist die deze week in Brazilië is vermoord, na de moord op Ueliton Bayer Brizonin in de Amazonestaat Rondonia op 16 januari. 'Dit is de tweede moord op een journalist in één week en dient als een grimmige herinnering aan de gevaren die Braziliaanse journalisten tegenkomen in plattelandsgebieden', zei CPJ adjunct-directeur Robert Mahoney in New York. 'Braziliaanse autoriteiten moeten snel de moord op Jefferson Pureza Lopes onderzoeken en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen.'

De Staatspolitie vertelde CPJ dat agenten van vijf verschillende korpsen naar het gebied zijn gestuurd om te helpen met het onderzoek, maar zij weigerden verdere details bekend te maken. 'Omdat hij voor de radio werkt, heeft hij vijanden in de stad, maar we hebben nog niet kunnen vaststellen wie de moordenaar was', vertelde Queops Barreto, de politieagent die het onderzoek leidt, aan Globo TV.

'Zijn programma was controversieel, maar dat betekent niet dat het verband hield met zijn moord', voegde Barreto toe. 'Dit wordt allemaal opgehelderd door onderzoek.' 

Lopes, 39, werkte als radiopresentator voor Beira Rio FM, een station in Edealina, dat eigendom is van een politieke rivaal van de huidige burgemeester van Edealina, vertelde een woordvoerder van de politie aan CPJ. Volgens de woordvoerder, die niet bevoegd was om zijn naam te geven, bekritiseerde Lopes regelmatig de zittende burgemeester.

Leandro bevestigde aan CPJ, dat Lopes een scherpe en constante criticus van lokale politici was, en wijdde veel van zijn dagelijkse één uur durende show, Voz do Povo (Stem van het Volk), om te benadrukken wat hij zag als corruptie of slecht bestuur door lokale politici.

Marlon Queiroz, co-host van Lopes en station DJ, vertelde het tv-station van Globo, dat Lopes regelmatig bedreigingen ontving. 'Sinds twee jaar krijgt hij bedreigingen, dagelijkse dreigementen via WhatsApp-berichten 'dat ik je familie zal beëindigen', zoiets,' zei Queiroz.

In de herfst van 2016 vertelde Leandro, dat het huis van Lopes werd beschoten. Enkele maanden laterm nadat Lopes een lokale politica in de ether bekritiseerde, zette haar man een pistool tegen Lopes' hoofd en zei hem te stoppen, volgens Leonardo. Het gebouw waar het station gevestigd is, werd ook in november in brand gestoken, de tweede van een dergelijke brandstichting in een jaar, zei Leandro. Het station is sinds de brand uit de lucht geweest, maar zou binnen 15 dagen weer online gaan, zei Leandro. Die plannen zijn nu in twijfel, zei ze.