donderdag 4 september 2014

Brandweerlieden vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo schreeuwen al jaren om meer veiligheid en kleding

Diverse acties en stakingen vinden geen gehoor

Veiligheid lokaal vliegveld te Paramaribo in het geding: regering lijkt grote risico's met iedereen op en rond vliegveldje te nemen

04-09-2014 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Het was vrijdag 15 augustus jongstleden weer eens raak op het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo. Brandweerlieden van het lokale vliegveldje, gelegen midden in een woonbuurt, legden het werk korte tijd neer en niet zonder redenen. Ze hebben een chronisch tekort aan attributen, er worden geen opleidingen en trainingen verzorgd, er is een in slechte staat verkerend blusvoertuig. De maat was vol voor John Seedorf, voorzitter van de Luchthaven Brandweer Bond Zorg en Hoop. Het bondsbestuur wilde overleg met verantwoordelijk minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Maar, na 15 augustus werd het weer stil. En dat is het gebruikelijke beeld sinds 2012.

Roeien met de riemen die men heeft....
De laatste dag van augustus werd bekendgemaakt, dat de bond aan tafel zou gaan zitten met minister Pinas. De bond wil dat de veiligheid van de brandweerlieden op het vliegveld Zorg en Hoop gegarandeerd is. Bondsvoorzitter Seedorf liet ook nog weten, dat de commandant van de luchthavenbrandweer zijn werk niet naar behoren doet en dat het beleid op Zorg en Hoop 'rommelig' is. Kortom, genoeg ernstige problemen die schreeuwen om een snelle oplossing. Maar, ook nu bleef het weer stil. Ondertussen moet de brandweer op het lokale vliegveldje roeien met de riemen die het heeft. Zoals het al een aantal jaren met dezelfde riemen moet roeien. Alsof de regering de problemen van de brandweerlieden niet serieus neemt, alsof er eerst iets moet gebeuren op Zorg en Hoop dat leidt naar de opmerking 'als het kalf verdronken is, dempt men de put'.

Situatie al in 2007 onveilig
Al half oktober 2012 waren de brandweerlieden op Zorg en Hoop de onveilige situatie beu. De Times of Suriname berichtte van ‘bronnen’ vernomen te hebben, dat de brandweerwagen al geruime tijd stuk was. Daarnaast zouden de manschappen niet beschikken over voldoende beschermende kleding. Ook waren de brandweerlieden boos over het uitblijven van bevorderingen. Problemen die toen ook al jaren speelden. Immers, in 2007 werd de onveilige situatie ook aangekaart en ging het personeel twee keer over tot een staking. Maar, er veranderde niets. Het was en is waarschijnlijk vandaag de dag nog steeds een zorgelijke situatie, omdat de brandweer niet adequaat kon en kan optreden in het geval van een calamiteit.

Overigens, in juli 2012 gingen leden van de brandweer van het vliegveld de buurt in, in het kader van de actie ‘Meet The People’ om bewoners in de nabijheid van het vliegveld bewust te maken van de gevaren die aanwezig zijn en de gevaren die zij soms zelf onbewust kunnen creëren voor een piloot. Zaken zoals het verbranden van vuil dichtbij het vliegveld, vliegeren dichtbij het vliegveld en loslopend vee zijn slechts enkele van de gevaren die kunnen zorgen voor een calamiteit. De brandweer ging huis aan huis om met de bewoners te spreken over de veiligheid. Los van de genoemde risico-activiteiten uitgevoerd door omwonenden, was en is er natuurlijk ook de onveiligheid op de luchthaven zelf die gevolgen kan hebben voor diezelfde omwonenden.... maar daarover zullen de bewoners ongetwijfeld niet zijn geïnformeerd.

Ontploffingsgevaar...
De problemen rond het vliegveld Zorg en Hoop kwamen in de eerste week van het nieuwe jaar, 2013, weer in het nieuws. Bewoners van de Parastraat maakten zich ernstig zorgen over het mogelijke ontploffingsgevaar in hun buurt, vanwege de kerosine-opslagtanks van vliegmaatschappij Blue Wings. De tanks bevinden zich weliswaar op het terrein van het vliegveld, maar pal naast de weg, in het zicht van woningen, berichtte vrijdag 4 januari 2013 de Ware Tijd.
 

Al jaren werd vliegtuigbrandstof op die plek opgeslagen. Wat de bewoners echter bezorgd maakte was, dat in november 2012 nog een opslagplaats werd gebouwd die duizenden liters brandstof voor een langere periode kon opslaan. De brandweer van het vliegveld wees de CASAS, Civil Aviation Safety Authority Suriname, en Luchthavenbeheer op het gevaar. (De N.V. Luchthavenbeheer onderhoudt, ontwikkelt en exploiteert luchthaventerreinen en de daarbij behorende faciliteiten ten behoeve van het luchtverkeer.)
Een brandweercommandant zei, dat de bevindingen van zijn organisatie over de plaatsing van de tanks negatief waren. Zo stonden de huizen te dichtbij de opslagtanks en was het materiaal van de brandweer Zorg en Hoop niet berekend voor een eventuele brand van een dergelijke omvang.

Kerosine opslagtank op vliegveld. (Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
Luchtvaartdienst: 'Situatie veilig'
Het hoofd van de Luchtvaartdienst, Robby Venloo, leek, aldus de Ware Tijd, lichtvaardig met de situatie om te gaan. Hij beweerde, dat zij die klaagden niet zwart op wit konden aantonen hoe de brandstof dan wel zou moeten worden opgeslagen. ‘Wij hebben geen informatie dat de situatie gevaarlijk is. De vliegtuigmaatschappij is bezig met een gecertificeerd bedrijf dat toeziet op de opslag.’ Alle documentatie voor de opslag was volgens Venloo in orde. ‘Ik doe mijn werk op basis van bestaande regels en wetten. Laat de brandweer zwart op wit bewijzen dat de wijze van opslag niet goed is.’ 

Maar, half februari 2013 zei een hoofdbrandwacht van de brandweer op het vliegveld, dat het uit veiligheidsoverwegingen beter zou zijn, dat op het vliegveld een ondergrondse oliebunker zou worden aangelegd in plaats dat de diverse vliegmaatschappijen elk een eigen olie-opslagplaats hebben. De brandweerman heeft dat advies al ergens eind 2012 gegeven aan de CASAS. Volgens hem moet rekening worden met het feit, dat in de directe omgeving van het vliegveld een vrij grote woongemeenschap is. Alleen uit dit oogpunt zou de brandstof op een andere manier moeten worden opgeslagen. Daarnaast verklaarde hij, dat niet ver van het vliegveld een munitiedepot aanwezig is. De brandweerman zei verder, dat al in geval van een calamiteit de brandweer van Zorg en Hoop niet berekend is om op te treden. Of deze brandwacht ooit een reactie van de CASAS heeft ontvangen is onbekend.

Alarmerend
Het Dagblad Suriname kwam dinsdag 26 maart 2013 met het bericht, dat de situatie van de brandweer op de luchthaven te Zorg en Hoop alarmerend was. Onder andere beschikte de brandweer niet over een adequaat blusvoertuig. Men gebruikte een geïmproviseerde 2-ton pick-up als poederblusvoertuig voor een eventuele reddingsoperatie, aldus de krant.

De bond van brandweerpersoneel wees er ook weer op, dat op de luchthaven een grote hoeveelheid vliegtuigbrandstof was opgeslagen. ‘Er wordt door de goudkoorts nu meer dan ooit vracht bestaande uit onder andere gasflessen, brandstof en vloeistoffen voor de goudwinning vervoerd in het luchtruim boven bewoonde gebieden in de omgeving van het vliegveld', zei bondsvoorzitter Seedorf. ‘De problemen bij de brandweer zijn door de jaren heen gaan groeien met het gevolg, dat ze bijna niet meer te herstellen zijn. Het gevolg hiervan is dat de brandweer de brandveiligheid niet kan controleren noch garanderen’, aldus de bond.

‘Er moet een duidelijk te onderscheiden structuur komen binnen deze brandweerorganisatie. Op korte termijn moet er een bedrijfszeker blusvoertuig komen. De luchthavenbrandweer beschikt niet over een hulpverleningsvoertuig dat deel moet uitmaken van een reddingsoperatie. Er moeten voortgezette opleidingen en trainingen komen in het kader van aerodrome firefight. Ook de stagnatie binnen het bevorderingsproces en doorgroeimogelijkheden qua rang moeten aangepakt worden.’ Woorden van bondsvoorzitter Seedorf op 26 maart vorig jaar!

Een maand later zei hij, op 2 mei, dat de problemen rond de brandveiligheid op vliegveld Zorg en Hoop zouden worden aangepakt. Maar, twee weken eerder, 20 april, stelde hij nog dat het vliegveld een 'tikkende tijdbom' was.
De veiligheid van passagiers was in het geding, omdat in vertrekkende vliegtuigen richting airstrips in het binnenland ook benzinevaten en gasflessen werden vervoerd. Dat is niet toegestaan. Dergelijk vracht mag niet vervoerd worden door de lucht, als ook passagiers aan boord zijn. De adviezen van de brandweer worden volgens Seedorf niet gerespecteerd, 'niemand luistert'. In een onderhoud met minister Pinas en vertegenwoordigers van het Kabinet van de President werd toegezegd dat er veranderingen zouden komen.

Maar, er was meer aan de hand. Organisatorisch. De brandweer valt onder de Luchtvaartdienst en die ressorteert onder het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Vanwege de vele afdelingen bij de Luchtvaartdienst, zou er te weinig geld overblijven voor de brandweer. Seedorf ziet de afdeling Brandweer Zorg en Hoop om die reden liever vallen onder het Korps Brandweer Suriname. Dit voorstel deed hij aan verschillende ministers van TCT en Justitie en Politie. Maar, de brandweercommandant gaf een negatief advies aan de regering, waardoor het plan werd gedwarsboomd.

Verantwoordelijke instanties weigeren te reageren
Inmiddels is het september 2014. De Luchtvaartdienst (CAD, Civil Aviation Department), de CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname), de leiding van het Korps Brandweer Suriname en verantwoordelijk minister Pinas waren, ondanks herhaalde verzoeken, niet bereikbaar voor commentaar. Deze zwijgzaamheid is veelzeggend. Genoemde instanties en de bewindsman weigeren vragen over de veiligheidssituatie op het lokale vliegveldje in een woonwijk van Paramaribo, te beantwoorden, waarschijnlijk bang voor de consequenties, de reacties. Het niet reageren lijkt op het niet willen erkennen, dat de situatie op en rond het vliegveldje nog steeds niet veilig is.

Wachten op ingrijpen regering of op een calamiteit....
Het wachten is op een calamiteit, het wachten is op ingrijpen door de regering om ervoor te zorgen dat iedereen op en in de nabije omgeving van het vliegveld Zorg en Hoop veilig en zonder zorgen kan werken, wonen en leven. Laat iedereen hopen dat de regering op tijd ingrijpt, om een ramp – hoe klein of groot ook – te voorkomen.

Beelden van vliegveld Zorg en Hoop: