vrijdag 18 januari 2019

Curaçao dient tweede ondersteuningsverzoek in bij Nederlandse regering inzake migratie uit Venezuela

Ondersteuning gevraagd voor onder meer optimaliseren van opsporing op zee
  
'Curaçao ondervindt in toenemende mate negatieve gevolgen van de Venezolaanse migratiecrisis'


Curaçao heeft in verband met de impact die de migratie uit Venezuela heeft op het eiland, een tweede ondersteuningsverzoek ingediend bij de Nederlandse regering. Met dit verzoek voor bijstand dat gebaseerd is op artikel 36 van het Statuut, doet Curaçao vanuit haar eigen verantwoordelijkheid voor migratie een beroep op de in het Statuut verankerde bereidheid om elkaar als landen in het Koninkrijk bij te staan, zo legt de regering in een schriftelijke verklaring uit. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vrijdag 18 januari 2019.

Met het verzoek tracht Curaçao voldoende kennis, expertise en capaciteit te mobiliseren om de aan de migratie vanuit Venezuela gerelateerde uitdagingen aan te kunnen gaan. Ondersteuning en verdere samenwerking is gevraagd voor onder meer het optimaliseren van de opsporing op zee, de beschermingsprocedures op basis van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zodat deze in lijn zijn met de internationale verplichtingen, het verbeteren van de aanpak van illegaal verblijf, verruiming van de detentiecapaciteit ten behoeve van het terugkeerproces, en het ondervangen van risico’s in de gezondheidszorg.

'Curaçao ondervindt in toenemende mate negatieve gevolgen van de Venezolaanse migratiecrisis', aldus de verklaring.

'De regering constateert dat de massamigratie waarop de landen van het Koninkrijk sinds enige tijd gezamenlijk voorbereiden middels afstemming en het voorbereiden van draaiboeken, zich (nog) niet zal voordoen in de vorm van een grote toestroom in korte tijd die zich manifesteert over zee aan onze grenzen, maar dat die massamigratie zich reeds sluipenderwijs heeft voltrokken, met name sinds 2016. Het betreft onder meer Venezolanen die na de maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet zijn teruggekeerd, alsmede Venezolanen die met bootjes op illegale wijze het land zijn binnengekomen.'

Boerencollectief Wayambo- en Gangaram Pandayweg in Saramacca dreigt Staatsolie met mega-rechtszaak

(Bron foto: Staatsolie)
'Ecologie in het gebied verkeert in verstoorde staat, met verregaande gevolgen voor natuur'

'Onbeheersbare wateroverlast tijdens zowel de regen- als droge tijd'


Als de directie van Staatsolie niet snel verantwoordelijkheid neemt, krijgt ze een mega-rechtszaak aan haar broek. Het Boerencollectief Wayambo- en Gangaram Pandayweg in Saramacca zegt ten einde raad te zijn en als enige uitweg nog de rechter te zien. Dit dreigement wordt al meer dan een jaar geuit, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 18 januari 2019.

De grondslag voor een proces tegen Staatsolie is volgens advocate Serena Essed, dat het bedrijf herhaaldelijk zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Dat werd gisterentijdens een persconferentie in het Lalla Rookhgebouw geïllustreerd met voorbeelden. Beweerd wordt dat de schade voor de boeren is opgelopen tot tien miljoen Amerikaanse dollar.

Jason Bakker, woordvoerder van het collectief, zegt dat de 'onverantwoordelijke houding en de weigering van Staatsolie ondanks herhaaldelijke pogingen om te corresponderen' de boeren verbaast. Een lid van het collectief, dat hectaren land niet meer kan beplanten, zegt dat hij letterlijk verdreven is door de natuur vanwege onbeheersbare wateroverlast tijdens zowel de regen- als droge tijd. 'Ik heb miljoenen verloren en kan mijn bedrijf sluiten. Ik weet niet meer wat ik moet doen. De stap naar de rechter is onze enige optie.'


Hydroloog Perry van Leesten, die onderzoek heeft gedaan in het gebied, zegt dat de situatie er niet rooskleurig uitziet. De verstoorde staat waarin de ecologie in het gebied verkeert, heeft verregaande gevolgen gehad voor de natuur en die zullen toenemen. Zijn onderzoeksrapport kan als bewijs dienen voor Staatsolie, maar het bedrijf toont volgens het collectief en de hydroloog geen interesse.

Eerder heeft het collectief samen met zijn advocaat de regering gevraagd om in de kwestie te bemiddelen, maar zonder enig succes. De boeren eisen nu compensatie voor en herstel van de aangerichte schade.

Mariska Riedewald, hoofd Communicatie bij Staatsolie, is ervan op de hoogte dat er een zaak aangespannen zou worden. Ze draagt geen kennis van een houding vanuit de leiding waarbij geen verantwoordelijkheid wordt genomen. De leiding staat volgens haar wel open voor dialoog. Op de vraag wat er precies misgaat op het gebied van communicatie kon zij geen duidelijkheid geven. 'De zaak speelt allang. Er is wel overleg geweest, maar wat er recentelijk is gebeurd kan ik nu niet zeggen.'

Openbaar Ministerie verbrandt te Kraka de ruim 2.200 kilo onderschepte cocaïne

Ook xtc-pillen, cocaïnebolletjes en vloeibare cocaïne op de brandstapel


De verbranding van de vorige week dinsdag onderschepte iets meer dan 2.300 kilo cocaïne in de haven van Paramaribo vond gisteren plaats op Kraka, het terrein van het Korps Politie Suriname. Ook yammi-marihuana, in drugs gedrenkte kledingstukken, etenswaren waarin coke is verwerkt, xtc-pillen, cocaïnebolletjes en vloeibare cocaïne worden vernietigd. 

De actie stond onder leiding van Officier van Justitie Roy Elgin.

Het ging vooral om de drugs die vorige week op de Jules Sedney Haven door de Port Control Unit zijn aangetroffen in een lading rijst en om verdovende middelen die eerder in beslag waren genomen, zegt Elgin. In totaal werd iets meer 2200 kilo coke en marihuana op de brandstapel gelegd


Breeveld (DOE) wijst in Assemblee op laksheid regering in aanpak corruptie - 'De regering bakt er niets van'

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
Ook vraagt Breeveld aandacht voor tijdens schooltijd in stad rondhangende scholieren


'Een kruistocht tegen corruptie vraagt om daadkracht en geen slappe uitspraken. Corruptie/fraude betekent dat de Staat miljoenen aan inkomsten derft en wordt de armoede in ons land in stand gehouden', zei DOE-fractievoorzitter Carl Breeveld gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee, aldus vandaag, vrijdag 18 januari 2019, Starnieuws. 

Volgens de DOE-leider schept de positie van Suriname op de Corruption Perception Index, de 77e plaats, een somber beeld als het gaat om bestrijding van corruptie en zeker in combinatie met alle schandalen die erbij komen met betrekking tot drugsvangsten. Breeveld benadrukte, dat het absoluut geen goed visitekaartje is voor Suriname. 'De regering mag daar heel hard aan gaan werken en ik hoor graag wat de president hierover te zeggen heeft.'

Hij prees de aanname van de Anti-Corruptiewet in 2017, reden voor zijn hoopvolle stemming toen. 'De regering bakt er echter niets van. Een dikke onvoldoende voor de uitvoering van de Anti-Corruptiewet. We can do the job, maar hoe kan dat als de moreel-ethische basis en integer leiderschap ontbreekt? De basis blijft me, myself and I.'

Hij vroeg zich af waar de Staatsbesluiten blijven, die bij de uitvoering van deze wet horen. 'Als we een kruistocht willen voeren, moeten we duidelijke stappen zien. Bij herhaling komen we de verkwanseling van staatsmiddelen tegen. En bij herhaling de schandalen die de pers bereiken en de samenleving. We zien geen concrete stappen vanuit de regering', aldus Breeveld.

De volksvertegenwoordiger haalde het bericht aan dat de DOE-fractie heeft bereikt, dat bij de aankoop van visa, passagiers op de Johan Adolf Pengelluchthaven meer betalen dan het officiële bedrag van € 35. 'Ik vraag de minister van Buitenlandse Zaken om hiernaar te kijken. Soms betalen passagiers € 50 en vervolgens wordt gezegd dat er geen kleingeld is. Een grondig onderzoek is op dit punt op zijn plaats', liet Breeveld optekenen.

Breeveld sprak ook zijn zorg uit over het onderwijs. 'Education is the key to success; education is the best weapon against poverty. Maar, aan randvoorwaarden moet voldaan worden.' Suriname heeft zich nationaal en regionaal ook verplicht om het technisch en beroepsonderwijs te hervormen. 'Dit kunnen we alleen maar toejuichen wanneer we zien dat de regering inziet dat beroepsonderwijs van eminent belang is. Hierdoor kunnen jongeren klaargestoomd worden voor het bedrijfsleven. Alleen hopen wij niet dat het hierbij blijft. Hoe denkt de regering de organisaties die reeds hiermee bezig zijn te ondersteunen?', vroeg Breeveld.

Hij merket op, dat de regering Bouterse-I veel schoollokalen heeft gebouwd en wil weten hoeveel van deze lokalen daadwerkelijk in gebruik zijn genomen en hoeveel nog onafgebouwd staan.

'Vechtpartijen onder leerlingen komen we vaker op social media tegen. Er heerst een gezagscrisis in delen van ons onderwijs. Hoeveel respect is er nog voor leerkrachten en ook bij de leerlingen onderling? Ik denk dat ten aanzien hiervan de regering moet uitleggen wat het beleid is; het kan niet zo zijn dat leerlingen elkaar in de haren vliegen, de beelden ons bereiken en we daarna niet horen welke maatregelen zijn genomen.' 

Hij vroeg ook aandacht voor het feit, dat hij reeds om tien uur ’s morgens talloze leerlingen doelloos in uniform ziet rondlopen. 'Wat is er aan de hand? Tekort aan leerkrachten, ziektemeldingen? Het stoort mij, het stoort mij als wij jonge mensen die gericht moeten worden om te gaan voor een stuk ontwikkeling van zichzelf en daardoor voor de toekomst, zien hangen op straat. Vooral bij LBO-scholen, die juist extra aandacht en extra voorzieningen nodig hebben. Kan de regering aangeven wat het beleid is?'

Somohardjo (PL): 'Waarom moeten wij ons isoleren om Maduro te steunen?'

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
'De isolatie van Suriname is in feite al begonnen'


'Mijn vraag aan de president is, waarom accepteren wij de internationale democratie niet? Waarom moeten wij ons isoleren om Maduro te steunen? Terwijl bijna de hele wereld zijn ambassadeurs terugroept uit Venezuela, gaan wij demonstratief de vicepresident sturen naar de inauguratie van Maduro.' Dit heeft de fractievoorzitter van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, gisteren benadrukt tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 18 januari 2019.

Somohardjo doelde op het besluit van de regering om vicepresident Ashwin Adhin naar Venezuela af te vaardigen voor de inauguratie van Nicolas Maduro als president van dat land. Hij voerde aan, dat grote wereldorganisaties zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP), de International Organization of Parliaments (IPU) besloten hebben om Maduro niet te erkennen als president.

'Wanneer ik lees dat de regering een buitenlands beleid heeft van geen bemoeienis in interne aangelegenheden van andere landen, maar aan de andere kant heeft de regering zich aangesloten bij grote wereldorganisaties zoals OAS, ACP en IPU. Wanneer deze organisaties besloten hebben om Maduro niet te erkennen als president van Venezuela, omdat hij gefraudeerd heeft. Niet te erkennen, omdat hij oppositieleden gevangen laat nemen. Niet te erkennen, omdat hij het gekozen parlement heeft vervangen door marionetten, waarom doet Suriname dat wel?'

Somohardjo concludeerde, dat de isolatie van Suriname in feite al is begonnen. Hij vroeg de regering of het echt waar is, dat Argentinië zich op advies van het Internationaal Monetair Fonds terugtrekt uit Suriname. Hij wil ook weten waarom het Zuid-Amerikaanse land juist nu uit Suriname alleen vertrekt.

Bewoners Wintiwai verzetten zich tegen bouw van mortuarium en crematorium

(Bron foto: Gilliamo Orban/de Ware Tijd)
'De bouw moet onmiddellijk worden gestopt'

- Misiekaba (NDP) kaartte met nadruk deze kwestie aan in Assemblee tijdens de algemene politieke beschouwingen
- Ontzetting bij politicus dat districtscommissaris toestemming heeft gegeven voor bouw in woonbuurt
- Directie uitvaartbedrijf: 'Er zal wel uitstoot zijn, maar dat kan je vergelijken met stoffen die vrijkomen bij een hamburgerbedrijf'...

Bewoners van Wintiwai zijn tegen de bouw van een uitvaartpark door Uitvaartverzorging M.J. Poese. 'Er zullen gevaarlijke stoffen vrijkomen tijdens het cremeren van mensen en onze kinderrijke buurt zal blootgesteld worden aan de gevolgen daarvan. Niemand is het eens met wat hier wordt opgezet. De bouw moet onmiddellijk worden gestopt', stelt Regenus Avé, bewoner van Wintiwai, vandaag, vrijdag 18 januari 2019.

André Misiekaba (NDP) kaartte met nadruk deze kwestie aan in De Nationale Assemblee gisteren tijdenns de algemene politieke beschouwingen. Hij zei niet te kunnen geloven dat de districtscommissaris toestemming heeft gegeven voor de bouw van een mortuarium en crematorium in een woonbuurt en vroeg de regering de bouw te stoppen.


De mensen zijn gisteren naar het terrein aan de Draibatrastraat gegaan waar een begraafplaats, mortuarium en crematorium komen. Het uitvaartbedrijf heeft hiervoor een vergunning. 'Er wordt beweerd dat er buurtonderzoek is gedaan, maar dat is een grote leugen', zegt Avé. De burgers hadden volgens hem van informele bronnen vernomen dat er een zinkplaten- of softfabriek zou worden opgezet.

Een andere buurtbewoner, Reuel Koanting, geeft toe dat toen begonnen werd met de bouw de bewoners geen informatie zijn gaan zoeken bij de overheidsinstanties. 'Naarmate de bouw vorderde, hebben we een degelijk onderzoek gedaan. Maar, districtscommissaris Remy Pollack zegt dat hij hiervan niets weet.'

Pollack beweert niet op de hoogte te zijn van deze zaak. 'De dc verstrekt geen vergunning.'

Riaaz Poese, directielid van het uitvaartbedrijf, vertelt dat het crematorium een heel moderne oven krijgt. 'Er zal wel uitstoot zijn, maar dat kan je vergelijken met de stoffen die vrijkomen bij een hamburgerbedrijf. Bij zo'n bedrijf komt er zelfs meer uitstoot vrij dan uit onze oven.' Hij heeft vernomen dat de mensen zeggen dat ze de geur van barbecue zullen ruiken. 'Dat is bullshit.  Je hebt sommige mensen die ons tegenwerken.'

Lichaam geliquideerde rijstondernemer Nitender Oemrawsingh (40) vrijgegeven aan familie

Nitender Oemrawsingh was verdachte in geruchtmakende mega cocaïne-zaak


Het lichaam van de geliquideerde rijstondernemer Nitender Oemrawsingh (40) is vrijgegeven aan de familie. De Surinaamse ambassade in Georgetown, Guyana, heeft assistentie verleend aan de familie om de formaliteiten in orde te maken voor vervoer van het lichaam naar Nickerie. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag, vrijdag 18 januari 2019, het lichaam naar Suriname zal komen. Er worden voorbereidingen getroffen voor de crematie in het weekend. 

Advocaat Irvin Kanhai bevestigt op Starnieuws dat het lichaam vrij is gegeven en dat de formaliteiten voor vervoer in orde worden gemaakt.

Intussen zijn er meer mensen aangehouden in deze zaak dan de vier personen die vastzitten. De advocaat zegt, dat hij zijn cliënten nog steeds niet kan spreken. Hij is raadsman van douaneambtenaar D.A. (49) en vrachtwagenchauffeur S.O. (43). De vrachtwagenbestuurder is een neef van de broers Oemrawsingh.

De drugs zijn dinsdag 8 januari onderschept op de Jules Sedney haven in Paramaribo, waar de containers sinds 31 december waren. De rijst was ingeladen in Nickerie en verzegeld. Tussen het vervoeren van de lading en de ontdekking moet de ruim 2.200 kilo cocaïne verstopt zijn tussen de rijst. Van de 8 containers is in één drugs aangetroffen.

Oemrawsingh is maandag 14 januari dood aangetroffen op het strand in Berbice, Guyana (ongeveer een kwartier varen vanuit Nickerie). Kanhai zei eerder aan de media, dat hij zijn cliënt vrijdag had gesproken. Hij zou zich dinsdag melden bij de politie.

Verbazing alom in Suriname over komst peperdure Lamborghini Urus

(Bron foto: Facebook/Will Toppin)
Foto's van auto van meer dan 250.000 euro gaan rond op social media

Wat heb je in Suriname aan een auto met topsnelheid van 305 km/u terwijl je praktisch nergens harder kunt dan 100 km/u....


Het is deze dagen het  gesprek van de dag op social media: de komst van de Lamborghini Urus in Suriname. Normaal gezien is een Lamborghini niet echt handig in Suriname, maar deze uitvoering - de Lambo terreinwagen oftewel SUV - lijkt perfect voor de wegen van Suriname, aldus Waterkant.net donderdag 17 januari 2019.

Aan de andere kant kun je je echter afvragen wat je in Suriname moet met een auto die een 4,0-liter V8 motor met twee turbo’s heeft en 650 pk produceert met een topsnelheid van 305 km/u.

De auto, die nieuw in Europa zeker 250.000 euro kost, werd donderdag ingeklaard en is afkomstig uit Miami, Florida (VS). Hij werd daarna rijdend, zonder kenteken, gezien in het centrum van Paramaribo en flink gefotografeerd. Één foto was wel heel speciaal en wel die waarbij de auto voor een groot uithangbord van YOKOHAMA staat.

Het is overigens niet de eerste Ursus in Suriname volgens sommigen. Er zou al een grijze rondrijden. Nu vraagt iedereen zich af zich wie zich deze wagen kan veroorloven en waarom?


NPS-fractieleider Rusland bezorgd over het leen'beleid' van de regering

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
'Wij zullen niet mee kunnen gaan met projecten die veel duurder in aanpak zijn dan het zou kunnen'


NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft, net als diverse andere volksvertegenwoordigers, tijdens de algemene politieke beschouwingen van gisteren, zijn zorgen geuit over het leenbeleid van de regering, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 18 januari 2019. 'Wij maken ons zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend is. Als we zien dat de regering nog Srd 7 miljard wil lenen in 2019, dan betekent het, dat wij dus ver boven de 80% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zullen zitten, wat onze positie voor terugbetaling verslechtert bij gelijkblijvende omstandigheden. Er is geen significante productieverhoging.'

'Indien wij lenen en daaruit de verdiencapaciteit op een verantwoorde manier verhogen zullen wij kunnen meegaan, maar wij zullen niet mee kunnen gaan met projecten die veel duurder in aanpak zijn dan het zou kunnen. Wij moeten efficiënt en effectief investeren wat niet gezegd kan worden van de initiatieven van de regering', sprak Rusland.


Hij haalde het project om de Johan Adolf Pengelluchthaven te gaan aanpassen voor een bedrag van meer dan $ 200 miljoen. Er komt volgens de politicus veel meer bij kijken. Nagegaan moet worden of aan de hand van de omstandigheden en mogelijkheden, inclusief realistisch berekende mogelijkheden, het om een verantwoord project gaat.

'Projecten moeten passen binnen onze mogelijkheden en perspectieven. Waarom doen we het, wat zijn de voordelen, wat gaan we ermee bereiken en wat verdienen we ermee?', zijn vragen die hij beantwoord wil hebben van president Desi Bouterse.

Rusland heeft ernstige twijfels over de begroting voor dit jaar, die meer dan Srd 15 miljard bedraagt. Die van vorig jaar was ongeveer Srd 7 miljard. 'Hoe zal het dubbele van het bedrag dit jaar worden uitgegeven? Het is onrealistisch', stelde de politicus.

Hij wacht op de uitleg van de regering hierover. De president zal dinsdag antwoorden op de vragen die gisteren zijn gesteld.

Misiekaba (NDP) - 'Dubai-dromer'- ziet vooral, uiteraard, positieve ontwikkelingen onder regering-Bouterse

'Net als Keulen en Aken is Dubai ook niet in één dag gebouwd, wij zullen ook niet alles in één dag kunnen doen'


André Misiekaba, fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), heeft gisteren tien positieve ontwikkelingen opgesomd tijdens de algemene politieke beschouwing, donderdag. Aanleiding voor Starnieuws dus, om daar vandaag, vrijdag 18 januari 2019, aandacht aan te besteden  en ze te benoemen.

De regering-Bouterse heeft volgens hem een niet aflatende aandacht getoond voor ondernemerschap, wat hij toejuicht. De politicus geeft aan dat ontwikkeling een proces is. 'Net als Keulen en Aken is Dubai ook niet in één dag gebouwd. Wij zullen het dus ook niet in één dag kunnen doen. Maar gelukkig hebben wij wel de visie en de daadkracht om het te kunnen doen. We can do the job', sprak de politicus.

Misiekaba zei blij te zijn te merken, dat vanaf de Bouterse-I regering er naast het sociale ook voldoende aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van het ondernemerschap. 'We horen geen of nauwelijks klachten van ondernemers dat zij geen vergunning kunnen krijgen. Het vlot verstrekken van bouwvergunningen is in dat kader ook behoorlijk aangepakt. Het aansluiten van water en stroom zelfs voor gebieden tot in het verre binnenland wordt meer dan ooit ter hand genomen. Zo krijgen de Marron en Inheemse gemeenschappen meer dan ooit de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De Marrons en Inheemse gemeenschappen krijgen als nooit tevoren de gelegenheid om hun aangeboren ondernemers skills in praktijk te brengen.'

De NDP-fractieleider merkte op dat er meer dan tien positieve ontwikkelingen zijn, maar hij beperkte zijn opsomming met dat aantal, mogelijk omdat het werkelijk om slechts tien gaat:

'1. Het Staatsbedrijf Staatsolie welke bezig is om ondernemers te wijzen op de mogelijkheden welke de te verwachte vondst van aardolie voor onze kust met zich zal mee brengen. 
2. De aanname van de Elektriciteitswet en de Wet voor instelling van een Energie Autoriteit welke grote mogelijkheden hebben gecreëerd in de energie sector. Zo zijn er al aardig wat aanvragen om in deze sector te kunnen investeren. 
3. De geweldige bedrijvigheid in de bouwsector vanwege de bouw van duizenden woningen en aanleg van infrastructuur in stad en district. 
4. De ophanden zijnde ontwikkeling van een integrale maritieme strategie en beleid. Het moge duidelijk zijn, dat de toekomst op het water ligt, getuige onze rijke biodiversiteit en niet levende natuurlijke hulpbronnen en onze exclusieve economische zone van 114.060 km2 en continentaal plateau van 212.850 km2. 
5. De ontwikkelingen, met name de investeringen en innovatie welke de financiële sector in het bijzonder onze banken doorvoeren, zijn zeer hoopgevend voor de toekomst. 
6. Het feit dat de Surinaamse Orchideeën en Sierteelt Vereniging, welke al 50 jaar bestaat, van deze regering eindelijk de beschikking heeft gehad over een eigen stuk grond, is ongetwijfeld weer het bewijs hoe de regering ondernemerschap stimuleert. En dan duidelijk niet alleen grote ondernemers, maar ook deze kleine ondernemers opdat ook zij kunnen groeien en ooit tot de grote in ons land mogen gaan behoren. 
7. De veiligheid welke verder wordt vergroot. De regering is er niet tevreden mee, dat het land tot een van de veiligste landen in de regio behoort en is er nu toe overgegaan om het project safe city uit te voeren waardoor het bijzonder moeilijk zal zijn om te roven zonder gepakt te worden. Dit zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de criminaliteit verhoogd zal worden aangepakt. Een zaak welke niet alleen voor de totale bevolking, maar ook voor ondernemers van groot belang is. 
8. Zeker ook meer dan het vermelden waard, is de internationale reserve positie van onze Centrale Bank welke in 2018 met $ 100 miljoen is toegenomen en er nu een 5 maanden dekking is. 
9. Ik kijk uit naar de speciale Caricom sessie over transport welke in februari a.s. wordt gehouden. Immers voor export van onze producten is transport van uiterst belang. 
10. De opzet van het investeringsinstituut INVESTSUR niet alleen voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, maar ook om lokale investeerders te accommoderen is ook een geweldig voorbeeld. Samen met de heractivering van het KMO-fonds voor de kleine en middel grote bedrijven zijn er heel sterke facilitaire impulsen gegeven aan het ondernemerschap.'

Misiekaba (NDP): 'De NDP-fractie houdt vast aan Amnestiewet in 8 decemberstrafproces'

'De Amnestiewet, aangenomen in DNA, staat overeind, mocht het tot een uitspraak komen'


NDP-fractieleider André Misiekaba heeft donderdag 17 januari 2019, tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee (DNA) opnieuw gezegd, dat de Amnestiewet geldt voor zijn fractie in het 8 decemberstrafproces. Hij merkte op, dat gerespecteerd wordt wat de rechter doet, maar de Amnestiewet, die aangenomen is in DNA staat overeind, mocht het tot een uitspraak komen. Dit bericht Starnieuws.

Voor politieke problemen zijn er volgens de politicus politieke oplossingen nodig. 'We volgen de zaak op de voet. Op het moment toen er een strafeis naar buiten kwam ten aanzien van de heer Bouterse en u alle fracties de gelegenheid gaf om een statement te maken, heb ik namens de NDP-fractie een statement gemaakt hier in het parlement. En de kern ervan komt erop neer dat wij respecteren wat de rechter doet. Maar, uiteindelijk zeggen we in dit specifieke geval dat er een Amnestiewet is die geldt in het land en wat de fractie betreft de Amnestiewet duidelijk is', stelde Misiekaba.

'In elk geval staatsrechtelijk weten we wat er gaat gebeuren, politiek is een andere zaak. We begrijpen en we weten, dat politiek fors zal worden bespeeld met deze zaak maar politieke problemen hebben een politieke oplossing nodig. Wanneer die politieke zaken zich voordoen, when we reach that brigde, we will cross it. De statement die we hier maakten ten aanzien van de 8 december gebeurtenissen ten aanzien van een mogelijke uitspraak voor de mensen die berecht worden dan is onze positie zoals we die hier hebben verwoord.'

De algemene politieke beschouwingen worden bijgewoond door president Desi Bouterse. Misiekaba kijkt uit naar de antwoorden van het staatshoofd op diverse vraagstukken die hij heeft aangekaart.