maandag 19 januari 2015

Den Blauwvinger: Noodtoestand uitroepen, onmiddellijk aftreden: hoe deskundig zijn Surinaamse deskundigen?

COLUMN: * Staatsrechtsgeleerde adviseert Bouterse noodtoestand uit te roepen vanwege politieke lamlendigheid in Assemblee

* Oud-juridisch adviseur adviseert om onmiddellijk af te treden na uitspraak Hoge Raad

19-01-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Een staatsrechtgeleerde en een oud-juridisch adviseur van president Desi Bouterse hebben vorige week opmerkelijke uitspraken gedaan. Uitspraken waarbij je oprecht kunt gaan twijfelen aan de deskundigheid van beide heren. Immers, wie haalt het in zijn hoofd om Bouterse feitelijk te adviseren de noodtoestand uit te roepen en waarom had na een uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag onmiddellijk moeten aftreden?

Ramon de Freitas, voormalig juridisch adviseur van de Surinaamse president, reageerde woensdag 14 januari op de uitspraak van de Hoge Raad een dag eerder in de zaak van het zoveelste door Bouterse ingediende herzieningsverzoek om een drugsveroordeling uit 2000 ongedaan te krijgen.

Dat verzoek werd door de Hoge Raad afgewezen. Bouterse zou destijds door het Hof op basis van een valse verklaring van een kroongetuige zijn veroordeeld tot 11 jaar cel voor betrokkenheid bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne. Deze kroongetuige, de Belg Patrick van Loon, getuigde tegen Bouterse in ruil voor strafvermindering. Hij is inmiddels op zijn belastende verklaring teruggekomen. De cocaïne werd in 1997 ontdekt in een zeiljacht in Stellendam. De zaak-Stellendam werd pas later in een proces tegen Bouterse gevoegd. Het Openbaar Ministerie voorkwam zo een afgang, want Bouterse werd vrijgesproken van alle drugstransporten waarvan hij in eerste instantie werd verdacht.

Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen, lichtte de Hoge Raad toe. 'Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.'

Bouterse zou consequenties moeten verbinden aan het debacle bij de Hoge Raad in Den Haag en onmiddellijk moeten aftreden. Dat stelt zijn zijn voormalig juridisch adviseur Ramon de Freitas.
De Freitas vindt dat Bouterse 'zijn eigen glazen heeft ingegooid door publiekelijk domme uitspraken te doen'. Volgens hem brengt deze uitspraak met zich mee dat Bouterse moet aftreden. 'Dit om te voorkomen dat in het parlement een motie tegen hem wordt ingediend om deze zaak.'

De redenering van deskundige De Freitas is onbegrijpelijk. Waarom zou Bouterse moeten aftreden nadat zijn zoveelste herzieningsverzoek van tafel is geveegd? Om te voorkomen dat een motie tegen hem wordt ingediend?
Bouterse heeft nog vijf maanden tot de verkiezingen te gaan. De Nationale Assemblee ligt al enkele maanden op zijn kont, omdat Assembleeleden, zowel van coalitie als oppositie, weigeren quorum te verlenen, waardoor openbare vergaderingen niet kunnen plaatsvinden. Toch heeft de oppositie in overweging een motie van wantrouwen in te dienen. Maar, dat zou dan een motie zijn uit principiële overwegingen, om een statement te maken, immers de coalitie weet donders goed dat een motie nu weinig zin heeft. Dat zou De Freitas ook moeten weten.

Sam Polanen, een staatsrechtgeleerde, beweerde een dag eerder, 13 januari, in de Ware Tijd dat in de huidige politieke situatie Bouterse zelfs de noodtoestand zou mogen afkondigen. Noodtoestand? Er is toch geen sprake van rellen, onrust, burgerlijke ongehoorzaamheid, er zijn toch geen maatschappij ontregelende stakingen, er is toch geen lijfelijk of gewapend verzet tegen het gevoerde politieke beleid? Polanen stelt dat het uitroepen van de noodtoestand een in de Grondwet aan de president toegekende bevoegdheid is.

GRONDWET Artikel 102
3. Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of in geval van ernstige bedreiging of verstoring van de inwendige orde of rust, welke kan leiden tot wezenlijke aantasting van de belangen van de Staat, kan door de President, na voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblée, in elk gedeelte van Suriname de noodtoestand worden uitgeroepen.

Volgens Polanen speelt de oppositie met haar houding door geen quorum te verlenen de president in de kaart. 'Het valt binnen zijn bevoegdheden om zonder een door De Nationale Assemblee goedgekeurde begroting geld vrij te maken om verkiezingen te houden', aldus de staatsrechtgeleerde. Hij beweert zelfs dat alle democratische maatregelen door de oppositie worden geboycot.

Bouterse kan zich volgens Polanen op verschillende gronden beroepen om de noodtoestand uit te roepen. Het handelen van de Assemblee is in strijd met de Grondwet en de president kan aangeven dat hij de constitutie in tact wil houden en de orde wil herstellen of dat hij de democratie van Suriname wil redden. Het staatshoofd kan zich beroepen op het feit, dat de verkiezing in gevaar komt en vervolgens zelf geld vrijmaken om verkiezingen te organiseren. Maar, de Assemblee moet het uitroepen van de noodtoestand wel goedkeuren.......

Laten beide vermeende deskundigen gewoon rustig wachten, zoals iedereen in het land doet. Over een paar maanden kan het volk afrekenen met de complete regering Bouterse-Ameerali.
Laat het volk kiezen en beslissen of Bouterse voor een tweede termijn kan opteren.
Laat de oppositie haar verstand gebruiken en afzien van een onzinnige en zinloze motie van wantrouwen enkel en alleen om een statement te maken.
En het uitroepen van de noodtoestand? Laat dan eerst het volk in verzet komen tegen een corruptieve regering, maar het volk is passief, kijkt lijdend toe, komt niet in beweging en lijkt alles wat de regering uitspookt achteloos te accepteren.

De uitspraak van de Hoge Raad van in het herzieningsverzoek van Desi Bouterse:


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo