maandag 25 juli 2016

Den Blauwvinger: Het kan dus wel, Hollands polderen in de Surinaamse politiek

COLUMN: Coalitie na overleg en afsnijden scherpe kantjes akkoord met twee moties oppositie

Halsstarrigheid en navelstaren lijken te zijn verbannen door polderen

25-07-2016 Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Het was even wennen en vooral een gevoel van ongeloof uit het hoofd verbannen. Het is dus werkelijk mogelijk: polderen in de Surinaamse politiek, in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee. Niemand had dat voor mogelijk gehouden, maar vorige week heeft de coalitie – vooral gevormd door de partij van president Desi Bouterse, de NDP (Nationale Democratische Partij) – ingestemd, na enig geschaaf en overleg, met twee moties van de oppositie. Overleg tussen twee politieke uitersten in Suriname die elkaar eerder met regelmaat in de haren vliegen en over en weer met vuil smijten, dan in netjes polderoverleg naar compromissen zoekend eruit weten te komen. Maar, dat is gebeurd. Een stukje Surinaams politieke historie speelde zich af in het Assembleegebouw aan de oever van de Surinamerivier in Paramaribo. Hollands polderen in het Surinaams politieke strijdtoneel, want dat is het veelal strijd en toneel, veel geschreeuw en elkaar voor van alles en nog wat uitmaken.

De coalitie stemde eerst vrijdag 22 juli gisteren vóór een motie van de oppositie over de gezondheidszorg. Na onderhandelen tijdens een schorsing werden de scherpe kantjes uit de motie van de oppositie verwijderd, waarna die met algemene 44 stemmen werd aangenomen.
NDP-fractieleider André Misiekaba zei na de vergadering, dat ook de coalitie zich zorgen maakt over de gezondheidszorg. Er werd dan ook onderhandeld met de oppositie om enkele aanpassingen aan te brengen in de oorspronkelijke motie. Zo werd in de originele motie gesproken over verval in de gezondheidszorg. Misiekaba stelde echter, dat er problemen zijn in de gezondheidszorg, maar dat er geen sprake is van verval. De NDP'er zei verder blij te zijn, dat de coalitie en oppositie elkaar hadden kunnen vinden. Dat zou met meer moties het geval zijn, als er geen steken onder water opgenomen worden in de overwegingen.

Op dezelfde dag wisten oppositie en coalitie ook elkaar vreedzaam te naderen bij de goedkeuring van een tweede motie van de oppositie. Beide politieke kampen waren het erover eens, dat een deel van de leningen bij nationale en internationale financiële instellingen bestemd moet worden voor de basiszorgverzekering en pensioenuitkeringen, om de sociale zekerheden te garanderen. Een motie van de oppositie daartoe werd vrijdag 22 juli in overleg met de coalitie aangepast waardoor die ook met algemene 44 stemmen kon worden aangenomen in De Nationale Assemblee.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei na de vergadering van het parlement, dat de fundamentele bezwaren die de coalitie had, uit de motie waren gehaald. Er waren nog enkele scherpe bewoordingen die de coalitie anders geformuleerd had willen zien, maar omdat het om de essentie ging, aldus Misiekaba, werd ingestemd met de motie.

(Bron foto: YouTube)
Het had dus allemaal veel weg van een staaltje van Nederlands polderen ofwel in goed onderling overleg komen tot compromissen.

Het is te hopen, dat coalitie en oppositie in de toekomst vaker een dergelijk volwassen politiek gedrag kunnen laten zien in plaats van het gebruikelijke haantjes- en asociaal vuilsmijtgedrag. Hollands polderen, Hollands polderoverleg in de Surinaamse politiek, niets mis mee toch....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25-07-2016
Amsterdam-Paramaribo