maandag 21 januari 2019

Nationaal Informatie Instituut waarschuwt weer belerend voor nep Facebookprofielen regeringsleden

Wil de echte Hoefdraad opstaan?!
NII mag dan waarschuwen, maar naïeve Facebookgebruikers moeten leren nadenken.....


Kwaadaardig gedrag op social media blijft een trend. Steeds meer personen worden hiervan getuige en soms zelfs slachtoffer van 'dit kwaadaardig gedrag' op Facebook. In de meeste gevallen munten de kwaadwilligen het vooral op regeringsleden, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut (NII) maandag 21 januari 2019 voor de zoveelste keer.

Nep Facebookprofielen van regeerders worden geopend, waarmee personen benaderd worden om zogenaamd zaken te doen. Meestal gaat het om het aanbieden van leningen tegen een aantrekkelijke lage rente. 'Laat u niet misleiden door deze kwaadwilligen en blijft u altijd alert voor deze nepprofielen. Regeringsleden zullen u nooit via social media benaderen om zaken te doen. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) drukt u op het hart niet in te gaan op vriendenverzoeken die zogenaamd afkomstig zijn van regeringsleiders.'

Behalve het aanbieden van leningen tegen een lage rente, wordt men in sommige gevallen ook benaderd om geld over te maken om in aanmerking te komen voor verschillende zaken. Vaak wordt ook gevraagd om rekeningnummers door te spelen voor het ontvangen van grote bedragen vanuit het buitenland.

Recent is gebleken dat personen benaderd worden met een nep Facebookprofiel van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Thans doet een nepprofiel van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan de ronde.

Onlangs is een politieonderzoek gestart om de kwaadwilligen achter deze nepprofielen te achterhalen.

Het is niet voor het eerst dat het NII bericht over nep Facebookprofielen:

https://suriname-mirror.blogspot.com/2018/03/onbekenden-maken-nep-facebook-pagina-vn.html
https://suriname-mirror.blogspot.com/2018/05/hackers-hebben-het-voorzien-op.html
https://suriname-mirror.blogspot.com/2018/05/facebook-heeft-nep-profiel-van-minister.html

Feitelijk zijn de belerende berichten van het NII absurd. Facebookgebruikers moeten gewoon opletten en vooral niet dom naief zijn, maar nadenken alvorens een vriendenverzoek te accepteren....

(Suriname Mirror/NII)

Bouwwerkzaamheden crematorium te Wintiwai door ministerie van OWT&C stopgezet

Ministerie heeft geen vergunning verleend voor bouw crematorium, maar voor uitvaartcentrum


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft de bouwwerkzaamheden van uitvaartondernemer M.J. Poese die plaatsvinden te Wintiwai stopgezet. Het ministerie heeft geen vergunning verleend voor de bouw van een crematorium op locatie, maar heeft op 14 september 2017 een bouwvergunning verleend aan Stichting Kalawatie Poeniet voor de bouw van een uitvaartcentrum met aula’s bestaande uit twee verdiepingen, aldus het Nationaal Informatie Instituut maandag 21 januari 2019.

Op de bouwtekeningen staan geen verbrandingsinstallaties aangegeven en vertonen dus geen karakter van een crematorium. Ook de districtscommissaris van Paramaribo, bestuursressort Zuid-West, heeft een 'verklaring van geen bezwaar' verstrekt voor het verkrijgen van toestemming van het ministerie voor de bouw van een uitvaartcentrum, geen crematorium.

Uit veldcontrole, gedaan door de technische afdeling van het ministerie, is gebleken dat op voornoemde locatie wordt gebouwd in afwijking van de verleende vergunning, met name met betrekking tot de dimensies, indelingen en uiterlijke vormgeving. De bouw is naar aanleiding hiervan stopgezet en conform art. 5 lid 1 van de Bouwwet 1956 is de ondernemer aangemaand binnen een te bepalen termijn te voldoen aan een aan hem uitgereikte aanschrijving van de directeur van Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie, om weg te nemen wat tot stand gebracht is en in strijd is met de bij de vergunning gestelde voorwaarden.

Vast staat dat de ondernemer voorlopig niet kan voortgaan met zijn bouwactiviteiten. De ondernemer heeft nagelaten een wijziging van het bouwplan aan te vragen, waarbij de toetsing op basis van het nieuwe plan inclusief de eventuele wijziging van de bestemming van het bouwwerk heeft plaatsgevonden.

Het ministerie doet verder een beroep op burgers en vooral ondernemers die van plan zijn investeringen te plegen door het opzetten van bouwwerken, zich goed te laten informeren door het ministerie en gerenommeerde architectenbureaus aan te trekken. Er is geconstateerd door het ministerie, dat men vaak tracht om malafide wegen te bewandelen om bouwvergunningen verleend te krijgen, bijvoorbeeld door bouwvergunningen aan te vragen met als bestemming woonhuis, terwijl er in de praktijk geheel in afwijking hiervan een zakenpand wordt opgezet. Hierdoor wordt een uitgebreide toetsing door onder andere de procedure van het opvragen van adviezen van de afdeling aan diverse betrokken actoren of instanties ontlopen/vermeden. Het gevolg hiervan is dat de ondernemer enorme stagnatie kan ondervinden door stopzetting van de bouw, indien het ministerie afwijkingen constateert tijdens de uitvoeringsfase. De consequenties die hieruit voortvloeien zijn geheel voor de rekening van de opdrachtgever.

Het ministerie van OWT&C blijft conform haar taakstelling controle en toezicht uitoefenen op bouwwerken een en al conform de werkingssfeer van de Bouwwet. Echter doet het ministerie ook een beroep op de burgers om bij constatering van vermeende misstanden deze gelijk te door te geven aan het ministerie via de Burger Informatie Unit op het nummer 531491.

Jairam: 'Overheid kan miljoenen Amerikaanse dollar besparen met uitbaggeren Nickerierivier'

'Betreurenswaardig, dat de overheid uitbaggeren Nickerierivier niet serieus neemt'


Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom en adviseur van het hoofdbestuur van de VHP, stelt dat het uitbaggeren van de Nickerierivier vele financiële voordelen heeft voor zowel de overheid als de agrarische sector. Zo beweert hij, dat de autoriteiten miljoenen Amerikaanse dollar kunnen besparen door deze uitbaggering. Daarnaast zou dit voor de ondernemers van de agrarische sector een verlichting betekenen van jaarlijks 2 miljoen Amerikaanse dollar. 

Jairam vindt het derhalve betreurenswaardig, dat de overheid het uitbaggeren van de Nickerierivier niet serieus neemt. Er wordt hierover namelijk alleen gesproken en het uitvoerend gedeelte blijft compleet uit, zo schrijft het Dagblad Suriname maandag 21 januari 2019.

Die verlichting van 2 miljoen Amerikaanse dollar is de eigen calculatie van Jairam. Als expert buigt hij zich frequent over de knelpunten van de padieproducenten c.q. padieverwerkers. 'Zo heb ik uitgerekend hoeveel de totale agrarische sector moet betalen aan extra kosten, doordat er niet gewerkt wordt aan het uitbaggeren van de Nickerierivier. Op basis van de totale rijstexport en een tarief van  25 Amerikaanse dollar per ton rijst en andere bijkomende kosten, betaalt de sector meer dan 2 miljoen Amerikaanse dollar aan extra kosten op jaarbasis', benadrukt Jairam.

Om de rijst te kunnen exporteren, dient de lading eerst getransporteerd te worden naar de haven in Paramaribo, aangezien grote schepen de ondiepe Nickerierivier niet op kunnen varen. Bij dat transport worden de wegen, in het bijzonder de Oost-Westverbinding, aanzienlijk beschadigd, waardoor de overheid miljoenen Amerikaanse dollar moet vrijmaken voor het onderhoud daarvan. 'De wegen worden op die manier kapotgemaakt. De overheid blijft maar praten over het uitbaggeren, maar doet er uiteindelijk niets aan, terwijl we zoveel extra kosten moeten maken en wegen verliezen.'

Met de uitbaggering van de Nickerierivier zou de padieprijs, wat al geruime tijd een heet hangijzer is, een gunstige verandering ondergaan. 'Wanneer Nickerie over goede havenfaciliteiten zou beschikken, en het wegtransport van rijst naar de haven in Paramaribo daardoor niet meer nodig zou zijn, zouden de padieproducenten minimaal 2 Amerikaanse dollar per baal padie meer kunnen ontvangen. Een betere prijs leidt tot meer productie. En een toename van de productie betekent een toename van de werkgelegenheid.'

Voor dat wegtransport dient overigens 250 kilometer afgelegd te worden. Hierdoor moeten de rijstexporteurs 25 Amerikaanse dollar per ton rijst neertellen aan de transporteur. Dit is onder andere de reden, dat de padieprijs in Suriname aan de lage kant is. 'De exporteurs verhalen dat geld op de padieproducenten. Er zijn dus tal van motieven om de havenfaciliteiten in Nickerie te verbeteren', aldus Jairam.

Breeveld (DOE) wil dat regering einde maakt aan verhuur huizen in euro's

'Velen kunnen het niet aan en moeten de huur opzeggen'


DOE-parlementariër Carl Breeveld vindt dat het hoog tijd is, dat een einde wordt gemaakt aan de grillen van verhuurders waaraan huishuurders zijn overgeleverd. Huurwoningen worden ondanks vele beloftes van de regering nog steeds in vreemde valuta aangeboden. 

'Velen kunnen het niet aan en moeten de huur opzeggen', zei de parlementariër tijdens de eerste ronde van de algemene politieke beschouwingen donderdag in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname maandag 21 januari 2019.

De discussie over het aan banden leggen van huurwoningen in vreemde valuta is al enkele jaren gaande in het parlement. De grootste strop is de hoge wisselkoers. Volgens Breeveld werkt dit negatief in de ontwikkeling van vooral jonge gezinnen, die dan noodgedwongen weer hun intrek moeten nemen bij hun ouders.

'Dat zijn stappen terug in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en een nadeel voor de opvoeding van de kinderen', stelde hij. Concreet wil hij van president Desi Bouterse weten wat de regering nog tijdens deze regeerperiode zal doen om hierin verlichting te brengen.

Grote kankantrieboom aan de Kwattaweg vat vlam door blikseminslag

'De brand heeft niets te maken met bovennatuurlijke zaken of spookverhalen'....


De grote kankantrieboom aan de Kwattaweg bij de joodse begraafplaats stond zondag en maandag 21 januari 2019 in brand. In de kruin werden zondag op een gegeven moment vlammen waargenomen, waarna de brandweer werd ingeschakeld. Woordvoerder van de brandweer Ulrich Coats zegt maandag in de Ware Tijd, dat de melding zondag omstreeks vier over vier ‘s middags binnenkwam. Zes minuten later was de brandweer ter plekke om het vuur te blussen. Daar werd geconstateerd dat takken van de ruim tien meter hoge boom smeulden. 

Van buurtbewoners werd vernomen, dat twee dagen vóór de brand er een hevige onweersbui heeft gewoed die gepaard ging met bliksem. De boom zou toen getroffen zijn door blikseminslag. Coats legt uit dat de brand niet dezelfde dag te merken was. De boom begon te smeulen en twee dagen daarna was dit zo intensief geworden, dat er vlammen zijn ontstaan.

Brandweerlieden hebben zondag blussingswerkzaamheden verricht, waarbij de Energie Bedrijven Suriname heeft geassisteerd met een hoogwerker. 'Ze hebben de brandhaard niet kunnen bereiken vanwege de hoogte van de boom', zegt de woordvoerder. Als gevolg daarvan ontstonden maandag opnieuw vlammen. De brandweer zou maandagmiddag weer proberen om het vuur te doven.Opgemerkt wordt, dat er sprake zou zijn van een bovennatuurlijk verschijnsel. Over de desbetreffende boom doen in de gemeenschap al decennialang verhalen de ronde, over vreemde zaken die zich nabij deze kankantrieboom zouden hebben voorgedaan.

De brand heeft echter, aldus Coats, niets te maken met bovennatuurlijke zaken of spookverhalen. 'Het vuur is ontstaan door blikseminslag.'

Mexico wordt overspoeld door een golf van geweld

Ministerie van Binnenlandse Zaken: 'In 2018 werden 33.341 mensen gedood'

Journalist Rafael Murua Manriquez, vermoord in de deelstaat Baja California, 1e slachtoffer in 2019


Mexico wordt door een golf van geweld overspoeld. Verleden jaar werden in het land 33.341 mensen gedood. Dat deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken mee. Dat betekent een stijging van 15,5 procent tegenover het jaar daarvoor en een triest record. Met 28.866 moorden was 2017 al het bloedigste jaar sinds de statistieken in 1997 voor het eerst werden bijgehouden.

In Mexico strijden steeds meer criminele bendes om de invloedssfeer en smokkelroutes. Na de arrestaties en de dood van enkele machtige kartelbazen is in enkele misdaadsyndicaten een bloedige machtsstrijd losgebrand. Hoeveel moorden op de rekening van de georganiseerde misdaad moet geschreven worden, kan uit de criminaliteitsstatistieken niet opgemaakt worden.

Journalist Rafael Murua Manriquez, directeur van een gemeenschapsradiozender, is vermoord in de deelstaat Baja California in het noordwesten van Mexico. Het is de eerste moord van 2019 op een journalist.Volgens de krant El Universal had de journalist gezegd dat hij werd lastiggevallen en bedreigd. Hij werd sinds zondagnamiddag vermist.


Mexico is na Syrië het gevaarlijkste land voor de pers. Daar werden volgens Reporters zonder Grenzen sinds 2000 al meer dan 100 journalisten gedood. In 2018 werden 10 journalisten vermoord in verschillende delen van het land. De overgrote meerderheid van deze moorden blijft ongestraft.


(Suriname Mirror/AFP/DPA/France24/Twitter)

Ophef in Ecuador na moord op zwangere vrouw door haar Venezolaanse vriend

(Bron foto: Twitter)
Ecuador controleert Venezolaanse immigranten strenger na moord op zwangere vrouw 

President Moreno: 'Ecuador is een vredelievend land en criminelen zullen dat niet veranderen'


Ecuador gaat Venezolaanse immigranten strenger controleren na de moord op een zwangere Ecuadoraanse vrouw. Ze werd door haar Venezolaanse vriend doodgestoken. De zaak veroorzaakt veel ophef in Ecuador. 

President Moreno van Ecuador schrijft op Twitter, dat hij teams heeft ingesteld die op straat, bij bedrijven en aan de grens gaan controleren of Venezolaanse immigranten wel de juiste papieren hebben. Hij zegt dat Ecuador een vredelievend land is en dat criminelen dat niet zullen veranderen.


De moord vond plaats in Ibarra, in het noorden van Ecuador. De Venezolaan hield zijn vriendin zaterdag voordat hij haar doodstak een uur gegijzeld in een drukke straat. Waarom hij dat deed, is niet bekend.

Het is voor zover bekend de eerste moord die in Ecuador is gepleegd door een Venezolaan, sinds honderdduizenden inwoners van dat Latijns Amerikaanse land zijn gevlucht vanwege de belabberde economische situatie. De inflatie is er torenhoog en aan basale behoeften zoals eten en medicijnen is een groot tekort.


Volgens de autoriteiten zijn vorig jaar 1.3 miljoen Venezolanen naar Ecuador gereisd. De meeste blijven er niet en reizen door naar Peru.


De Venezolaan die zijn Ecuadoraanse vriendin doodstak is meteen na de moord gearresteerd. Toch is de politiechef van Ibarra door de minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Volgens haar had de politie de moord kunnen voorkomen als agenten met geweld hadden ingegrepen tijdens de gijzeling.

De voorzitter van de vereniging voor Venezolanen in Ecuador reageert kritisch op de reactie van president Moreno. Volgens hem bestaat het risico dat Venezolanen worden gedemoniseerd, alleen omdat ze geen legale status hebben. 'Dit is een incident en het staat niet voor de hele Venezolaanse gemeenschap in Ecuador.'

(Suriname Mirror/La Hora/El Comercio/NOS/Twitter/La Republica/YouTube)

Guerrillagroep ELN keurt aanslag op politie-academie in Bogota, Colombia, niet af en claimt geen verantwoordelijkheid...

(Bron foto: EFE)
ELN eist van president Duque voortgang vredesonderhandelingen

'We willen kunnen voortbouwen op akkoorden die we met de vorige regering hebben bereikt'


Vijf dagen na de ontploffing van een autobom in een politie-academie in Bogotá, die 20 cadetten doodde en resulteerde in wijdverspreide veroordelingen door Colombianen en buitenlandse regeringen, bracht het Nationale Bevrijdingsleger (Ejercito Nacional de Liberación) - ELN - vandaag, maandag 21 januari 2019, onderstaande officiële verklaring uit waarin ze verantwoordelijkheid claimt voor de aanslag.

'De Cadetten Academie van de Nationale Politie is een militaire installatie waar officieren training krijgen voor het uitvoeren van gevechtsintelligentie, operaties en actief deelnemen aan de oorlog tegen sociaal.protest', leest de verklaring van het centrale commando van de groep:


De 3.000-man sterke marxistische guerrilla rechtvaardigde de aanval en verklaarde: 'De president heeft niet de noodzakelijke dimensie gegeven aan het gebaar van vrede, dat de ELN tijdens Kerstmis en het einde van het jaar heeft geofferd, en beantwoord door het uitvoeren van militaire aanvallen tegen ons, over het land. Hij gaf ook opdracht tot het bombardement op 25 december op een van onze kampen, waarbij meer dan 12 bommen werden gelanceerd met elk honderden explosieven, waardoor een boerenfamilie in de buurt werd getroffen.'

Het communiqué gaat verder en stelt, dat 'het onevenredig is om te denken dat terwijl de regering ons aanvalt, we niet met legitieme verdediging kunnen reageren. We zijn het erover eens, dat bepaalde militaire installaties gerespecteerd worden en bepaalde gebieden, evenals de kampen waar ELN actief is, voor de voortgang van de vredesbesprekingen.'

De marxistische guerrilla besloot met een oproep aan president Duque en verklaarde: 'De weg van de oorlog is niet de toekomst van Colombia, het is vrede, en daarom herinneren we de president eraan om het vredesproces continuïteit te geven door het onderhandelingsteam naar de tafel te sturen, dat we kunnen voortbouwen op akkoorden die we met de vorige regering hebben bereikt, en een politieke regeling kunnen treffen voor een conflict dat de steun heeft van de meerderheid van de Colombianen en de internationale gemeenschap. '


(Suriname Mirror/The City Paper Bogota/Excelsior/YouTube)

Tiende verdachte gearresteerd in mega cocaïne-zaak - Politie pakt 'kleine jongens' op....

35-Jarige heftruckchauffeur opgepakt


De politie heeft gistermiddag een tiende verdachte aangehouden in de zaak van de meer dan 2.200 kilo onderschepte cocaïne in de Jules Sedney Haven. De verdachte is de 35-jarige heftruckchauffeur S.Y., zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 21 januari 2019.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Y., in het belang van het onderzoek, in verzekering gesteld.

Op 15 januari werden de inklaarders H.G. (55), V.M. (30), douaneambtenaar D.A. (39) en de vrachtwagenchauffeur S.O. (43) in verzekering gesteld.

F.J. (30), F.J. (28), W.K. (54), S.K. (59) en N.R. (27) werden 17 januari in verzekering gesteld. Deze verdachten zijn operators, bedrijfsleider en ambtenaren werkzaam op de ministeries van Handel, Industrie & Toerisme en Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Weer grote cocaïnevangst in haven van Antwerpen, België

(Bron foto: EPA)
552 Kilo cocaïne in container met cacaobonen uit havenstad Guyaquil, Ecuador


Opnieuw is een grote lading cocaïne in beslag genomen op de containerterminal van MPET aan kaai 1742 in de Antwerpse haven. In een container met cacaobonen werd op 14 december 552 kilo cocaïne aangetroffen. De vracht was vertrokken uit de haven van Guayaquil in Ecuador. De inbeslagname wordt bevestigd door het parket. 

Voorlopig zijn er geen verdachten gearresteerd.

Bij de voorstelling van zijn Jaarverslag stipte de Douane aan, dat naast Colombia ook steeds meer cocaïne wordt ingevoerd vanuit Brazilië, Ecuador en Suriname. In de Antwerpse haven werd vorig jaar in totaal 50.1 ton cocaïne aangetroffen

De Douane benadrukt, dat de samenwerking met buitenlandse politie en douanediensten steeds beter werkt. Zo is vorig jaar in Zuid-Amerikaanse havens ook 38 ton cocaïne ontdekt die klaarstond om naar Antwerpen verscheept te worden.

(Suriname Mirror/Het Laatste Nieuws)

Aangehouden verdachte in mega cocaïne-zaak tracht tevergeefs zich van het leven te beroven

43-Jarige verdachte, vrachtwagenchauffeur en neef geliquideerde Nitinder Oemrawsingh, snijdt polsen door

Politie vermeldt niet hoe het mogelijk is, dat de verdachte kennelijk in het bezit was van een scherp voorwerp.....


S.O. (43), vrachtwagenchauffeur en neef van de onlangs geliquideerde Nitinder Oemrawsingh, die in verzekering is gesteld in verband met de mega-drugszaak, heeft gisteren zondag 20 januari gepoogd zelfmoord te plegen in de cel op de afdeling Narcotica Brigade, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 21 januari 2019.

De man sneed zijn polsen door met een scheermes, aldus de politie. Deze handeling werd echter tijdig ontdekt door narcotica rechercheurs, waardoor erger kon worden voorkomen. De politie vermeldt niet hoe het mogelijk is, dat de verdachte kennelijk in het bezit was van een scherp voorwerp.....

Hij werd in een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is hij terug gebracht naar de cel op de genoemde afdeling. Zijn situatie is stabiel te noemen.

De verdachte zal zo snel als mogelijk overgeplaatst worden naar een andere locatie waar hij beter gemonitord kan worden.

Korps Politie Suriname richt zich dit jaar meer op aanpak handel in synthetische drugs dan op cocaïne... - 'Vrij spel' voor cokehandelaren?

'Maar, de aanpak van cocaïne zal niet worden verwaarloosd'


Het Korps Politie Suriname (KPS) zal zich dit jaar zwaar richten op de invoer en distributie van synthetische drugs, met name xtc-pillen, maar de aanpak van cocaïne zal niet worden verwaarloosd, zegt hoofdinspecteur August van Gobbel, hoofd van de afdeling Bestrijding zware criminaliteit, vandaag, maandag 21 januari 2019, in de Ware Tijd. 

Inmiddels is duidelijk langs welke route de synthetische drugs het land binnenkomen. Duidelijk is dat de meeste synthetische drugs via de J.A. Pengelluchthaven Suriname binnenkomen. 'Hierbij gaat het niet om een specifieke luchtvaartmaatschappij, maar om de aanvoerroute', aldus Van Gobbel.

Om de instroom in te dammen zullen verschillende strategieën worden toegepast, zegt hij. De politieman wijst op het vernuft waarmee drugssmokkelaars te werk gaan. Van Gobbel is in zijn loopbaan drugs tegengekomen die verstopt waren in videocassettebandjes, in de wanden van kartonnen dozen, tussen compact discs, in fruit, voedsel, kruiden, specerijen, pimba en vloeistoffen. 'Drugssmokkel is zeer lucratief en smokkelaars zijn heel inventief. Daarom is het zo moeilijk om iedereen te pakken. Zaken worden verstopt in dingen waar je het niet voor mogelijk zou houden.'

In september vorig jaar stuitte de politie op vloeibare 'sukru' of 'crystal meth', verstopt in ampullen met daarop een afbeelding uit de bij kinderen populaire animatieserie 'Pokemon'. Vermoed wordt dat de doelgroep voor deze drug jonge kinderen is.

Van Gobbel beseft, dat het KPS internationale hulp nodig heeft om drugsorganisaties aan te pakken. De samenwerking met onder meer Nederland zou worden geïntensiveerd om de drugsstroom vanuit Europa in te dammen.

Volgens politieagenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie is er niet altijd een verdrag tussen twee landen nodig om te kunnen samenwerken bij de bestrijding van drugscriminaliteit. Suriname is namelijk partij bij enkele internationale overeenkomsten die dit regelen, waaronder het Inter-Amerikaans Verdrag (OAS-verdrag - Organisatie van Amerikaanse Staten).

Hoewel Suriname niet met alle landen een rechtshulpverdrag heeft, hoeft dat geen belemmering te vormen voor justitiële en politiesamenwerking. Met het OAS-verdrag als kapstok kunnen landen assistentie aan elkaar bieden.

Palingen in Engelse rivier de Theems - stromend door Londen - extreem actief door ..... cocaïne

Grote hoeveelheden cocaïne in het water van de Britse hoofdstad


Palingen in de Theems, de rivier die door Londen stroomt (River Thames), zijn hyperactief door de grote hoeveelheden cocaïne in het water van de stad.Volgens onderzoekers van King’s College London is het cocaïnegebruik van de stedelingen flink toegenomen. 

De drugs komen ook in het afvalwater – en zo bij de flora en fauna – terecht.

'Hoeveelheden cocaïne en Benzoylecgonine – een metaboliet van cocaïne – zijn gedurende de hele week hoog, met slechts een kleine toename rond het weekend. Deze lijn is niet vergelijkbaar met het drugsgebruik in andere steden', aldus de onderzoekers in hun rapport.

Londen wordt volgens de onderzoekers gezien als grootverbruiker van de drugs. Het onderzoeksrapport werd uitgebracht met een tweede rapport, dat werd gepubliceerd door de Universiteit van Napels. Daarin werd al aangetoond dat palingen ’hyperactief’ gedrag vertoonden als er cocaïne in het water werd gegooid.

(Suriname Mirror/Rampant TV/De Telegraaf/Evening Standard)

Namens Insel Air, Curaçao, legt bewindvoerder beslag op kerosine vliegtuig interCaribbean Airways op Sint Maarten

interCaribbean Airways aansprakelijk voor aan schuldeisers toegezegde ruim 11 miljoen dollar


Op de brandstof van een vliegtuig van interCaribbean Airways is zaterdagmiddag op Princess Juliana Airport op Sint Maarten beslag gelegd door de bewindvoerder namens Insel Air. Dit doet advocaat Rogier van den Heuvel, in maart 2017 aangesteld als bewindvoerder van de surseance van betaling verleende Insel Air International, omdat luchtvaartmaatschappij interCaribbean aansprakelijk wordt gesteld voor de ruim 11 miljoen dollar die de schuldeisers van Insel in een door de top van interCaribbean ondertekende Heads of Agreement (HoA) was toegezegd. Dit meldt het Antilliaans Dagblad maandag 21 januari 2019.

Het beslag is voor 500.000 dollar, conform het vonnis van 28 december van de kortgedingrechter die bepaalde dat de luchtvaartmaatschappij uit de Turks- en Caicoseilanden een dwangsom van een half miljoen dollar moet betalen, omdat zij haar verplichtingen niet was nagekomen. InterCaribbean heeft zich namelijk voor de overname van het noodlijdende Insel op Curaçao verplicht het bedrag van 11.050.000 dollar over een periode van negen jaar beschikbaar te stellen.

Maar, de rechter-commissaris oordeelde dat de - begin januari alsnog afgegeven - garantie in de vorm van een hypotheek op een vliegtuig niet voldoende is, omdat interCaribbean daaraan zelf de voorwaarde koppelt ‘dat de zekerheid vervalt als de SPA (Shares Purchase Agreement, red.) niet op 15 april 2019 is getekend’.

Nadat zaterdag op de luchthaven van Sint Maarten met de hulp van een deurwaarder op de kerosine van een vliegtuig beslag was gelegd, volgde zondag contact tussen minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling met eigenaar Lyndon Gardiner van interCaribbean. De uitkomst daarvan zal bepalend kunnen zijn voor de volgende actie, namelijk mogelijk een nieuwe rechtsprocedure door de bewindvoerder. Voor Insel is elke dag opnieuw bepalend of er nog voldoende cashflow is om te blijven vliegen zónder dat de schuld verder oploopt.

Illegalenbarakken gevangenis SDKK, Curaçao, worden opgeknapt en uitgebreid

Opvang buiten gevangenis te duur - Opknapbeurt gefinancierd met met Nederlandse euro's


De illegalenbarakken in Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, SDKK, waar ook buitenlanders zonder vereiste reis- en verblijfsdocumenten terechtkomen, worden opgeknapt en uitgebreid. Dat gebeurt met financiële steun van Nederland. De 132.000 euro die Nederland in april vorig jaar al had toegezegd voor de verbetering van de barakken waar onder meer Venezolaanse vluchtelingen in afwachting van hun uitzetting worden vastgehouden, is overgemaakt. Dat bevestigt minister-president Eugene Rhuggenaath vandaag, maandag 21 januari 2019, in het Antilliaans Dagblad.

Rhuggenaath benadrukt dat het geld bestemd is voor ‘de upgrading, uitbreiding én optimalisering van de tijdelijke detentiecapaciteit, ook wel bekend als barakken’. 'Het gaat dus ook om verbetering van de condities.'

Een aparte opvang buiten de gevangenis, zoals in eerste instantie de bedoeling was, bleek geen goed alternatief en te duur. Buurtbewoners protesteerden en er zouden extra kosten zijn voor beveiliging en bewaking.

De huidige capaciteit wordt uitgebreid met voorzieningen waar nog eens 22 migranten kunnen worden vastgehouden in afwachting van hun uitzetting. Na de verbouwing en renovatie moeten de barakken voldoen aan de internationale normen, onder andere door een betere indeling van de verblijfsruimten en de slaapkamers. Curaçao loopt dan in de pas met de ‘minimale maatstaven voor opsluiting van mensen’.

Volgens gevangenisdirecteur Urny Floran zijn er nu twee units voor 48 illegalen. 'De bestaande faciliteiten worden opgeknapt en uitgebreid en de kamers worden vergroot. Ook komt er een nieuwe luchtkooi', zegt Floran.

Veritasschool Nieuw Weergevondenweg al twee weken gesloten door onhygiënische situatie

Bij opheffen verstopping toiletten zijn fouten gemaakt, waardoor ontlasting op terrein kwam


Starnieuws meldt vandaag, maandag 21 januari 2019, dat de Veritasschool aan de Nieuw Weergevondenweg al twee weken gesloten is en dat leerlingen en ouders radeloos zouden zijn. Zij weten niet wanneer de basisschool de deuren weer zal openen. 

Starnieuws dtelt te hebben vernomen, dat de school gesloten is om hygiënische redenen. De ouders van de leerlingen hebben nog niet gehoord wanneer de school weer geopend wordt. Het gaat om een school van de Zevende-dags Adventisten.

De afdeling Milieu Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is op de hoogte gesteld van de onhygiënische situatie op de Veritasschool. Het BOG heeft geconstateerd dat toiletten verstopt waren. Het buizenstelsel is vervangen, zonder de septic tank te ledigen. Hierdoor zijn fecaliën op het terrein terechtgekomen.

Om het euvel aan te pakken, is door de schoolleiding zand geplaatst. Door de regen is het schoolerf onderwater gelopen. De ontlasting kwam daardoor weer boven water.

De schoolleiding had de school al een week gesloten. Nadat de klacht gemeld werd op 14 januari, heeft het team van Milieu Inspectie een inspectie uitgevoerd. Geadviseerd is om het gecontamineerde zand op te graven en het terrein wederom met zand op te vullen, zodanig dat het terrein niet meer onderwater loopt.

DA’91-voorzitster over plotselinge overstap ondervoorzitter naar BEP: 'Onze activiteiten gaan heel rustig door, ons fundament is sterk'

'Het is altijd jammer wanneer je jouw vertrouwen aan iemand schenkt en het wordt geschonden'


'Onze activiteiten gaan heel rustig door. Ons fundament is sterk. We weten dat dit soort dingen ons niet bespaard zullen blijven. We moeten doorgaan. That’s how life works', aldus DA’91-voorzitster Angelic del Castilho vandaag, maandag 21 januari 2019, in de Ware Tijd, over het vertrek van August Asinga, ondervoorzitter van de partij. Hij heeft zich aangesloten bij BEP en werd vrijdagavond tijdens een structurenvergadering van die partij met applaus verwelkomd. 

Del Castilho zegt, dat zij en overige partijleden in het ongewisse zijn over de reden van zijn vertrek. 'Hij heeft niet duidelijk kunnen aangeven wat de oorzaak is.' Asinga wilde op vragen van journalisten ook niets zeggen, omdat hij de partij niet wil bespreken in de pers.

(Bron foto: Facebook)
Asinga heeft zijn functie per 4 januari schriftelijk opgezegd. Del Castilho zegt, dat hij tot dat moment nog vrij actief was. 'Hij was op 27 december nog op een speciaal diner voor het hoger kader. Op 2 of 3 januari stuurde hij me een app, dat we ervoor gaan en op 4 januari kwam de brief.' 

De voorzitster zegt, dat Asinga in 2015 uit een andere partij was overgestapt naar DA'91. 'We hebben potentie in hem gezien. Niet omdat hij nu de overstap doet, zal ik dat ontkennen. Bij de bestuursverkiezingen van de partij op 30 september 2015 werd hij gekozen als bestuurslid. Per 10 maart 2018 werd hij ondervoorzitter in opleiding toen hij belangstelling voor die functie had aangegeven. We hebben hem de ruimte geboden om zich te bekwamen in de politiek zoals DA'91 die bedrijft, gebaseerd op onze beginselen en idealen, maar uiteindelijk is gebleken dat hij een andere keuze heeft gemaakt. Het is altijd jammer wanneer je jouw vertrouwen aan iemand schenkt en het wordt geschonden.'

De politica noemt als twee kernwaarden van DA'91 goed bestuur en anti-corruptie. Volgens haar staat BEP '180 graden aan de andere kant van dit spectrum, want ze ondersteunt het regiem dat deze samenleving dagelijks in meer en meer armoede dompelt'.

Del Castilho zegt, dat er kandidaten zijn waaruit een keus gemaakt zal worden om de functie van ondervoorzitter in te vullen. Echter, er is geen urgentie, omdat het niet gaat om een functie in het dagelijks bestuur.

VES roept in open brief Assembleeleden op tekort op begroting 2019 te verlagen naar 3% van BBP

Economisten zien graag hogere belasting- en niet-belasting inkomsten en lagere uitgaven


'Geachte dames en heren, leden van het hoogste College van Staat, 

Middels deze Open Brief, welke wij in het kader van transparantie direct delen met de gemeenschap, benadert de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) u met het volgende. 

De VES heeft op meerdere momenten aan u haar bezorgdheid ten aanzien van het overheids financieel beleid kenbaar gemaakt. Helaas is uw college niet verder gekomen dan het plaatsen van enkele kritische kanttekeningen en het stellen van vragen aan de regering. Ondanks de door uw leden geformuleerde zorgpunten heeft de regering haar begrotingen nimmer significant bijgesteld. 

Het opstellen van de begroting is de verantwoordelijkheid van de regering, maar het goedkeuren van de begroting is de verantwoordelijkheid van uw college. Helaas hebben telkenmale een meerderheid van uw leden het financieel-economische onverantwoorde begrotingsbeleid goedgekeurd. Dit beleid heeft ons, zoals verwacht, niet uit de crisis gehaald maar deze alleen vooruitgeschoven. 

In plaats van de crisis op te lossen door de productie te faciliteren heeft de regering, met uw mandaat, de Staatsschuld buitenproportioneel verhoogd. Indien het begrote tekort voor 2019 door uw college wordt toegestaan en door de regering ook wordt gerealiseerd, dan zal de Staatsschuld van circa Srd 19 miljard toenemen naar circa Srd 28 miljard, overeenkomend met circa 130% van het bruto binnenlands product. De begrote uitgaven ad Srd 15.3 miljard zijn meer dan dubbele van de begrote inkomsten ad Srd 6.5 miljard, waardoor het begrotingstekort een recordhoogte van Srd 8.8 miljard bereikt. Een begrotingstekort van een dergelijke omvang is buitensporig en disproportioneel. Voor een evenwichtige begroting dienen de uitgaven drastisch te worden verlaagd, met name de niet dringend noodzakelijke of onnodige uitgaven, inclusief subsidies, zullen (verder) moeten worden beperkt c.q. uitgesteld. Daarnaast moeten de inkomsten structureel omhoog, met name door verbeterde wet- en regelgeving en drastische versterking van het totale belastingapparaat. 

Aangezien de regering meent, dat verder lenen verantwoord is, en aangenomen dat men in de (voor)verkiezingsperiode 2019-2020 geen drastische bezuinigingen of lastenverzwaring zal doorvoeren zal deze schuld nog verder verhoogd worden. Dit zal, mede gezien het ontbreken van noemenswaardige incentives ter stimulering van de nationale particuliere productie, ontegenzeggelijk leiden tot een verdere verdieping van deze crisis, zo u wilt leiden tot een nieuwe crisis. 

Laten we leren van de recente geschiedenis en door verantwoorde beleidsbijstelling een verdere economische terugval voorkomen. In 2014 (het voorverkiezingsjaar) heeft de regering, met ondersteuning van prominente leden van uw college, de neergang ontkend en is doorgegaan met onverantwoorde uitgaven. Pas na de verkiezing in 2015 heeft ze de neergang erkend en door een veel te late en volstrekt onvoldoende beleidsbijstelling heeft ze het land in 2016 in diepe recessie doen belanden. 

Het ligt aan alle 51 leden van ons hoogste college van Staat om deze keer actief te voorkomen dat dit zich in de periode 2019-2021 zal herhalen. Indien u als hoogste college van Staat de regering uw steun aan de begroting 2019 onthoudt, waardoor deze noodgedwongen de noodzakelijke sanering van de overheidshuishouding in gang zet, zullen wij als burgers onze verdere bijdrage aan de gezondmaking van onze economie leveren. 

DE VES DOET EEN DRINGEND BEROEP OP ALLE 51 ASSEMBLEELEDEN, ongeacht of u zich rekent tot de oppositie of coalitie, om de begroting 2019 zodanig te amenderen, dat het tekort wordt teruggebracht naar 3% van BBP, met hogere belasting- en niet-belasting inkomsten en lagere uitgaven waaronder subsidies, die tevens meer gericht is op het faciliteren van (particuliere) productiegroei. 

Wij gaan er van uit, dat wij u afdoende hebben geïnformeerd over de mogelijke effecten van goedkeuring van een dergelijke onverantwoorde Begroting 2019. De verantwoordelijkheid ligt niet bij uw politieke partij of bij de coalitie of oppositie maar bij alle 51 volksvertegenwoordigers die door het volk gekozen zijn. 

Hoogachtend, 
Winston Ramautarsing (voorzitter)'

Personeel Korps Politie Suriname heeft veel hogere lonen dan vergelijkbare groepen

Loonreeks is iets hoger dan het huidige maximum voor landsdienaren - Korps is uit FISO


Het Korps Politie Suriname heeft veel hogere lonen dan vergelijkbare groepen leerkrachten en de rest van de ambtenarij. De loonreeks is iets hoger dan het huidige maximum voor landsdienaren. De korpschef verdient Srd 200 meer dan een departementsdirecteur op zijn maximum. Maximum van een departements-directeur is Srd 12.602 en van de politiechef is Srd 12.825, aldus Starnieuws vandaag, maandag 21 januari 2019.

De resolutie over de nieuwe loonreeks van het Korps Politie Suriname is uit. De Surinaamse Politie Bond heeft zich ingezet om uit FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) te stappen, waar het aspect van beloning op basis van scholing, is verlaten.

Een politie-inspecteur derde klasse verdient meer dan een leerkracht met een MO-B of een academische graad.

In de resolutie wordt aangegeven dat het nodig was om een herwaarderingsprogramma uit te voeren voor het korps. Besloten is om de FISO-regeling niet langer van kracht te laten zijn voor de politie. De nieuwe beloningsreeks geldt vanaf 1 januari dit jaar. Op de begroting voor 2019 zijn nog de oude bedragen opgenomen. De begrotingsbehandeling zal deze maand beginnen.

De Nationale Assemblee begon donderdag met de algemene politieke beschouwing op de Jaarrede die de president op 1 oktober heeft gehouden. Het is nu reeds duidelijk, dat de begroting aangepast dient te worden, aangezien verschillende bedragen achterhaald zijn.

Staatsolie verbaasd over uitspraken Boerencollectief Wayambo- en Gangaram Pandayweg

'Mocht blijken dat wij verantwoordelijk zijn voor verstoorde waterhuishouding dan nemen we voor 100 procent onze verantwoordelijkheid' 

'Staatsolie is niet het enige bedrijf dat actief is in het gebied'


Staatsolie is verbaasd, dat het Boerencollectief Wayambo- en Gangaram Pandayweg op een persconferentie meermaals heeft beweerd, dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat wat betreft de milieuschade die het zou hebben veroorzaakt in Saramacca. 'Mocht blijken dat wij verantwoordelijk zijn voor de verstoorde waterhuishouding dan nemen we voor 100 procent onze verantwoordelijkheid en zullen we de boeren ook compenseren', zegt Enid Bergval, manager Corporate Communication, vandaag, maandag 21 januari 2019, in de Ware Tijd. 

Hydroloog Perry van Leesten zei donderdag, dat Staatsolie 'geen interesse' heeft getoond in zijn onderzoeksrapport naar de in zijn woorden 'niet rooskleurige' situatie. Bergval, die beaamt dat er een presentatie is gehouden, is kort daarover: 'De methode waarop Van Leesten onderzoek heeft gedaan, supporten wij niet. Wij willen een meer wetenschappelijk onderzoek.' 

Ze zegt dat haar bedrijf het samen wilde doen met de boeren en hen ook input heeft gevraagd, 'maar die medewerking is ons geweigerd. We besloten het daarom zelf te doen, omdat wij een duurzame oplossing willen.' In januari 2018 werd Ilaco ingeschakeld voor het onderzoek en het ingenieursbedrijf riep daarvoor de hulp in van hydroloog professor Buis. Bergval denkt dat 'binnen nu en een maand' het onderzoek moet zijn afgerond en verwacht in maart rapportage. Dat het zo lang heeft geduurd, komt omdat het bedrijf geen nattevingerwerk wil doen. 'We willen het goed doen en hebben het hele jaar door, tijdens alle jaargetijden, data verzameld.'

Jason Bakker, woordvoerder van het boerencollectief, verweet Staatsolie tijdens de persconferentie 'weigering om te corresponderen ondanks herhaalde pogingen'. Zo zou het bedrijf in oktober 2018 een uitnodiging van de boeren voor een gesprek 'in een ultieme poging de zaak op te lossen' naast zich hebben neergelegd. Bergval spreekt dit categorisch tegen. 'Na juni 2018 is er geen correspondentie meer geweest. Ik weet het zeker. We hebben altijd met de boeren gesproken en er is heel veel correspondentie geweest over en weer … zeker vijftien brieven in de afgelopen twee jaar.'

Desgevraagd stelt Bergval, dat Staatsolie altijd milieu- en sociale-effectenstudies doet conform NIMOS-richtlijnen (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname). 'We zijn dat niet verplicht, maar doen het toch vanwege onze verantwoordelijkheid. Geen van die rapporten heeft toen uitgewezen dat activiteiten van Staatsolie negatieve effecten zouden hebben op de waterhuishouding', verzekert de manager.

Het boerencollectief ziet dat anders en beweert, dat de schade inmiddels is opgelopen tot tien miljoen Amerikaanse dollar. Ook dreigt advocate Serena Essed met een megarechtszaak. Bergval beaamt dat de maatschappij als grote boom veel wind vangt, maar verduidelijkt direct dat Staatsolie niet het enige bedrijf is dat actief is in het gebied.

Mathoera (VHP): 'De juiste leiders ontbreken in de regering'

'Er zijn leiders nodig die afrekenen met vriendjespolitiek en corruptie'

'Als mensen niet in staat zijn een duikboot te beschermen, hoe zullen zij het volk beschermen?'


VHP-Assembleelid Krishna Mathoera zei op de VHP-massabijeenkomst zaterdagavond ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de partij, dat een vastberaden strijd moet worden gevoerd voor een beter Suriname. Zij voerde aan dat het land genoeg rijkdommen heeft, maar de juiste leiders ontbreken in de regering, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 21 januari 2019.

'Er zijn geen mensen die inzicht hebben en rechtvaardig zijn. Er zijn leiders nodig die afrekenen met vriendjespolitiek en corruptie.'

Ze voerde aan, dat er leiders nodig zijn met inzicht en ervaring. 'Mensen die niet bang zijn om hard te werken en moedig zijn. Leiders die vertrouwen uitstralen. Deze zijn te vinden in de VHP', stelde zij.

'Het land heeft leiders nodig die ervoor zorgen dat hun kinderen niet de criminaliteit ingaan. Waar is de duikboot die in beslag was genomen? De boot is gezonken, verdwenen. Als mensen niet in staat zijn een duikboot te beschermen, hoe zullen zij het volk beschermen?'

Mathoera deed een oproep om te bundelen en net zolang te strijden, totdat de juiste leiders in de regering zitten, waarna het echte werk zal beginnen. Suriname moet van haar het beste land worden van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

Nurmohamed (VHP): '100 miljoen Amerikaanse dollar voor oeverbeschermingswerken moet heroverwogen worden'

'Ik vind dat we beplanten van mangroves moeten ondersteunen in plaats van volledig focussen op betonnen dijken'

'Met het bouwen van een dijk los je het probleem van de zeespiegelstijging bovendien niet op'


De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Patrick Pengel, is op 17 januari 2019 een samenwerking aangegaan met Dalian voor het plaatsen van oeverbeschermingswerken te Weg naar Zee, Nieuw-Nickerie en Paradise. De kosten hiervan zijn geraamd op 100 miljoen  Amerikaanse dollar welke door de Industrial and Commercial Bank of China gefinancierd zal worden. Dit project zal aan het eind van 2019 uitgevoerd worden. 

Voor volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) is dit project niet één om een gat in de lucht te springen. Hij zegt zondag 20 januari 2019 in het Dagblad Suriname, dat er vanwege de economische malaise naar kostenbesparende mogelijkheden gezocht moeten worden in plaats van de staatsschulden verder te verhogen.

'Ik vind dat we de groene dijk, het beplanten van mangroves, moeten ondersteunen in plaats van volledig te focussen op het plaatsen van betonnen dijken. Met het bouwen van een dijk los je het probleem van de zeespiegelstijging bovendien niet op.'

Nurmohamed onderkent dat de situatie te Weg naar Zee, Nieuw-Nickerie en Paradise niet hetzelfde is. Uit deze gebieden hebben Nieuw-Nickerie en Paradise wel dringende aandacht nodig, echter is het concept van de groene dijk ideaal te Weg naar Zee. 'Door het planten van mangrove te Weg naar Zee is de kans groot dat de erosie stopt. Het bouwen van een dijk heeft daar niet veel zin.'

Volgens Nurmohamed moet er ook gedacht worden aan het onderhoud van zulke dijken waar de overheid veel te wensen overlaten. 'In Nickerie bijvoorbeeld kan de overheid de dijk niet onderhouden. En nu gaat men weer een lening sluiten om een betonnen constructie op te zetten, terwijl men van tevoren weet dat het onderhoud niet optimaal zal geschieden.'

Hij accentueert dat de autoriteiten zich geen onnodige uitgaven kunnen permitteren, vooral omdat een investering in een dijk geen productie creëert. De mindshift binnen de huidige regering om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, is dus noodzakelijk. Hij hoopt dat de autoriteiten hun besluit om 100 miljoen Amerikaanse dollar te investeren in de oeverbeschermingswerken in heroverweging zal nemen en waar nodig zal overstappen naar het concept van de groene dijk, alsook het stimuleren van desbetreffend onderzoek door studenten.

'Het is ook belangrijk om met een deel van die 100 miljoen aan capaciteitsversterking van de onderwijsinstellingen, zoals universiteit, Natin en PTC (Polytechnic College Suriname), te doen', aldus Nurmohamed.

Autobom rijdt zonder enige verdenking terrein politie-academie Bogota, Colombia, op

Verdachte Jose Aldemar Rojas rijdt minstens 48 seconden lang op campus politieacademie rond


Grote beveiligingsproblemen lijken de terrorismeaanval van donderdag in Bogota mogelijk te hebben gemaakt die 21 mensen het leven kostte en 68 anderen verwondde, meldden de lokale media zondag 20 januari 2019.

Noticias Uno en Red Mas Noticias meldden, dat de bommenlegger, die door de autoriteiten is geïdentificeerd als Jose Aldemar Rojas, minstens 48 seconden lang op de campus van de politieacademie heeft rondgereden.Beide nieuwsprogramma's vertoonden beveiligingscamera's die vrijdag niet door de autoriteiten waren vrijgegeven toen hoofdaanklager Nestor Humberto Martinez en de minister van Defensie guerrillagroep ELN (Ejército de Liberación Nacional) ervan beschuldigden.

Pas na de dodelijke ontploffing werd alarm geslagen, berichtte Noticias Uno die met onderzoekers in de zaak sprak.
Het is onduidelijk waarom de autobom toegang kreeg tot het terrein, maar volgens de publieke nieuwsuitzending was de automatische poort die moet voorkomen dat voertuigen binnenrijden, verbroken. Slechts één politiewacht, kapitein Holger Abdel Gonzalez, was gestationeerd bij de poort. Deze bewaker stopte de auto niet.


Beide nieuwsprogramma's toonden beelden van de auto voorbij twee groepen cadetten in perfecte formatie, ter ondersteuning van hun bewering dat er geen alarm werd geslagen nadat de auto die naar verluidt was gevuld met 80 kilo explosieven was binnengekomen. Vierhonderd meter van de ingang ging de auto linksaf en bereikte het gebouw van de commandanten, waar naar verluidt een bewapende politiewacht de terrorist vroeg terug te keren. De foto van dit moment werd door de nationale autoriteiten gedeeld en kort na de aanslag naar de media gestuurd om informatie over de dader te verkrijgen. Nadat hij zich had omgedraaid, reed de chauffeur nog eens 150 meter voordat hij rechtsaf de zogenaamde 'Chile Avenue' inreed. Beelden van dit moment toonden aan dat ook op dit moment geen alarm werd geslagen. De aanvaller sloeg vervolgens linksaf naar de slaapzalen.

Vierentwintig studenten bleken naar verluidt buiten de damesslaapzaal te wachten om deel te nemen aan een religieuze ceremonie ter ere van de dood van een hoge ambtenaar toen de verdachte de bom tot ontploffing bracht en ten minste 20 van de studenten doodde.

De formele verklaring waarin het Openbaar Ministerie op vrijdag de mogelijkheid van een zelfmoordaanslag afwees en de ELN-guerrilla 'Mocho Kico' beschuldigde van de aanval was niet langer online op zondagochtend.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/YouTube)