maandag 4 maart 2019

Regering start binnenkort met het Affordable Housing Project (AHP), LISP 3 project

(Bron foto: NII)
AHP tot stand gekomen door financiering Islamic Development Bank (IsDB) van $ 35 miljoen

Project moet leiden tot duurzame en betaalbare huisvesting voor gezinnen


De regering zal binnen niet al te lange tijd van start gaan met het Affordable Housing Project (AHP) dat bekend staat als het LISP 3 project. Daarvoor is een start up workshop gehouden voor het uitvoerend orgaan (Programma Implementation Unit) om te vernemen wat de werkwijze zal zijn van dit woningbouwproject. Dit project heeft vorm gekregen door samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Financiën en de Islamic Development Bank, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut, NII, maandag 4 maart 2019.

Het AHP is volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tot stand gekomen door een financiering van de Islamic Development Bank (IsDB) voor een bedrag van 35 miljoen Amerikaanse dollar. De overheid is ingekomen met 3 miljoen Amerikaanse dollar.

Het AHP is een sociaal woningbouwprogramma en is speciaal bestemd voor het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de lage inkomensgroepen. De bewindsman sprak zijn erkentelijkheid uit aan de IsDB die de middelen beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van dit programma. Naar zijn zeggen is er door het ministerie van SoZaVo hard getrokken om uitvoering van dit project mogelijk te maken. Dit project moet leiden tot duurzame en betaalbare huisvesting voor gezinnen.

Minister Cristien Pollack van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaf aan dat het AHP aan ruim 4000 personen de kans zal bieden om door middel van renovatie, uitbreiding of nieuwbouw (met of zonder eigen grond) een stabiele basis te leggen voor een stukje woonzekerheid.

De vraag naar een eigen dak boven het hoofd neemt dagelijks toe en dit vraagstuk blijft actueel, omdat er elk jaar gezinnen bijkomen. Daarom heeft de regering volgens de minister de woningbouw als prioriteit gesteld.

Het Affordable Housing Project (AHP) zal volledige of gedeeltelijke subsidies verstrekken aan met nadruk personen uit de lage inkomensgroepen om hun woonsituatie te verbeteren. Personen die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten een eigen inbreng hebben in de vorm van geld, arbeid of materiaal.

Minister Pollack gaf aan, dat de ervaring met de vorige LISP-programma’s en andere woningbouwprogramma’s meegenomen wordt bij de uitvoering van het AHP. Voorlichting en begeleiding van de doelgroep zal extra aandacht genieten totdat men de verzekering heeft van het dak boven het hoofd.

Minister Pollack benadrukt, dat het AHP er voor elke Surinamer is. Voorlichting over dit programma zal op elk niveau beschikbaar zijn. Aan het eind van deze cyclus van woningbouwsusbsidies hoopt de regering genoeg kennis te hebben voor een duurzaamkenniscentrum, met betrekking tot de huisvesting van de lage inkomensgroepen.

Schip van de Argentijnse Kustwacht vuurt op een Chinees vissersvaartuig

Incident is het laatste in een reeks 'aanvaringen' tussen Argentinië en Chinese illegale vissersEen schip van de Argentijnse Kustwacht heeft zaterdag 2 maart 2019 gevuurd op een Chinees vissersvaartuig dat illegaal viste in de exclusieve economische zone van het land. De 'Mantilla' vuurde waarschuwingsschoten af op de Hua Xiang 801, een 72-meter lange Chinese trawler, waarvan Argentinië beweert dat zijn Automatic Identification System (AIS) niet was ingeschakeld tijdens het vissen op inktvis rondom een kilometer binnen de territoriale wateren van Argentinië. 

Het schip stopte met vissen toen het werd geconfronteerd en vluchtte naar internationale wateren nadat het zijn lichten had gedoofd. Na gevolgd te zijn door de Mantilla, maakte de Chinese boot vervolgens agressieve manoeuvres in de richting van het Kustwachtschip uit Argentinië, waarop waarschuwingsschoten warden afgevuurd.Chinese mediaberichten meldden, dat het probleem het gevolg was van het feit dat Chinese visserijbedrijven geen grenscoördinaten voor Argentinië hebben gekregen en dus vertrouwen op internationaal gebruikte zeekaarten die mogelijk afwijken van de territoriale claims van Argentinië.

Media in Argentinië hebben niet kunnen achterhalen wie eigenaar is van de Hua Xiang 801 en het Chinese Visserijbeheer Bureau van het ministerie van Landbouw, dat vergunningen verleent aan de verre vloot van China, heeft de eigendomsgegevens van de Hua Xiang 801 niet bekendgemaakt.

Het is de laatste in een reeks soortgelijke incidenten in Argentinië en elders in Zuid-Amerika. In februari 2018 werd de Hua Li 8, eigendom van Zhoushan Hua Li Distant Water Fishery Co., opgepakt in Indonesië en gedwongen om 175.800 Amerikaanse dollar boete te betalen voor illegaal vissen in de Argentijnse wateren.


Een ander schip, de Jing Yuan 626, wordt nog steeds gezocht door Argentinië voor illegale visserij in zijn wateren. Het is eigendom van Yantai Bei Jing Distant Water Fishing Co., gevestigd in Yantai-stad nabij Qingdao aan de oostkust van China.

In 2016 werd de Lu Yan Yuan Yu 010, eigendom van de Yantai Distant Water Fishing Co., die een lange geschiedenis van visserijincidenten in het buitenland had, door de Argentijnse marine tot zinken gebracht nadat het illegaal werd betrapt. En in februari 2019 botste een ander Chinees schip, de Zhongyuanyu 11, met een Spaans schip, de Pesca Vaquiero, 16 kilometer buiten de Argentijnse EEZ.

Ecuador, ondertussen, blijft bemanningsleden vasthouden van de Fu Yuan Yu Ling 999, een koelschip, voor illegale visserij op beschermde soorten in maart 2018.

Het toenemende aantal incidenten zet intense druk op China om actie te ondernemen, hoewel het land enigszins is beschermd door het feit dat het een aanzienlijk deel van de schuld van veel Latijns-Amerikaanse landen bezit, en heeft een extra hefboomwerking in Argentinië als belangrijke afnemers van landbouwproducten van het land. Niettemin heeft China onlangs verklaard protocollen te willen ondertekenen met afzonderlijke landen, waaronder Argentinië, over hoe om te gaan met geschillen over illegale visserij - een stap die een deel van de aandacht van China zou wegnemen als incidenten intern worden afgehandeld.

Andere landen waarmee het protocollen zoekt zijn onder meer Fiji, Mauritanië, Iran, Sierra Leone, Tanzania en Zanzibar.

(Suriname Mirror/seafoodsource.com/Merco Press/maritime-executive.com/YouTube/Twitter)

Suriname versterkt politiek en diplomatiek samenwerking met Verenigde Arabische Emiraten - Meer en meer samenwerkingen met islamitische landen

(Bron foto: NII)
Minister Pollack-Beigle woont 46e vergadering Raad van Ministers van BuZa van IOC bij

- Suriname zoekt ook meer samenwerking met Azerbeidzjan
- Visumplicht voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten tussen Azerbeidzjan en Suriname verdwijnt


Suriname gaat politiek en diplomatiek beter samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In de pijplijn ligt een luchtvaartovereenkomst tussen beide landen. Minister Yldiz Pollack-Beigle die de 46e vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken (BuZa) van de landen aangesloten bij de Organisatie van Islamitische Samenwerking (IOC) heeft bijgewoond in Abu Dhabi, VAE, heeft daartoe afspraken gemaakt, zo bericht het ministerie van BuZa maandag 4 maart 2019 via het Nationaal Informatie Instituut (NII).


Tijdens de vergadering, die op 1 en 2 maart is gehouden, is ook het 50-jarig bestaan van de OIC herdacht.

Over vier continenten zijn 57 landen lid van de OIC. Pollack-Beigle heeft een bilateraal gesprek gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, Sheikh Abdullah bin Zayed Nahyan. Een scala aan vraagstukken, waaronder economische, investeringen, handel, toerisme en milieu, zijn aan de orde gekomen.

De bewindsvrouwe heeft ook een gesprek gehand met de Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (Comcec). De gesprekken waren gericht op bevordering van handelsbetrekkingen met andere OIC-leden. Het Comcec is de financiële arm van de OIC. Suriname heeft al handels- en landbouwfinanciering gehad van de Comcec.

(Bron foto: ministeiie van BuZa Azerbeidzjan)
Minister Pollack-Beighle had ook een ontmoeting met minister Elmar Mammadyarov van Azerbeidzjan. Het onderstreepte het belang van het versterken van de diplomatieke betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Suriname.

Mammadyarov, merkte op dat het ontwerp van de overeenkomst over de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten tussen Azerbeidzjan en Suriname gereed is voor ondertekening. De minister sprak ook over het bestaande potentieel voor samenwerking op het gebied van onderwijs tussen de twee staten.

Minister Pollack-Beighle heeft laten weten, dat Suriname geïnteresseerd is in het ontwikkelen van samenwerking met Azerbeidzjan en in dat verband heeft zij het belang benadrukt van het uitwisselen van bezoeken tussen de partijen. De bewindsvrouwe nodigde haar collega uit Azerbeidzjan uit om Suriname te bezoeken als voorzitter van de Groep van Niet-Gebonden Landen.

Tijdens de vergadering werden ook de economische samenwerkingsperspectieven tussen de partijen besproken.


(Suriname Mirror)

'Het is niet billijk naar de samenleving toe, want het is betalen voor wanbeleid'

VHP-Assembleelid Jogi: 'Al is het één tegen, wij zijn tegen'

'Het volk wordt uitgeknepen, is dit waarvoor mensen gestemd hebben op de NDP?'


Negen Assembleeleden hebben op 28 augustus 2018 geen goedkeuring gegeven aan de Wet Rij- en Voertuigenbelasting in het parlement, Mahinder Jogi, Krishna Mathoera, Riad Nurmohamed, Dew Sharman, Djoties Jaggernath (allen VHP), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE), Dinotha Vorswijk (ABOP) en Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU). 28 Assembleeleden stemden voor, de rest was afwezig. 

'Al is het 1 tegen, wij zijn tegen. Het is niet billijk naar de samenleving toe, want het is betalen voor wanbeleid', zegt VHP-Assembleelid Mahinder Jogi maandag 4 maart 2019 in het Dagblad Suriname. Hij neemt het vooral 12 leden van de oppositie kwalijk, dat zij niet tot op het laatste moment in ’s lands vergaderzaal zijn gebleven om de overige 9 te ondersteunen bij de stemming.

'Iedereen heeft de gelegenheid om weer 2 minuten aan spreektijd te krijgen voor stemmotivatie. Dan had je je uiterste best gedaan', benadrukt de VHP’er. Wat de 28 leden van de coalitie betreft, adviseert hij de samenleving om goed naar de foto’s en namen van deze personen te kijken en bij de verkiezingen van 2020, deze personen massaal weg te stemmen.

Volgens Jogi moet president Desi Bouterse als ‘volkspresident’ de grieven van de samenleving aanhoren en de werking van deze wet stopzetten. 'Als Bouterse zelfs een beetje eerlijk is, moet hij deze wet terugbrengen naar De Nationale Assemblee met wijziging. Precies zoals hij dat eerder heeft gedaan met de Terugroepwet. De inwerkingtredingsdatum en de bedragen kunnen wij dan wijzigen, waardoor het niet meer per 1 januari 2019 in werking is getreden. Al laat je de mensen Srd 10 betalen, het blijft onrechtvaardig', aldus Jogi.

Jogi voert aan, dat hij vanaf het begin van de behandeling van deze wet tot de stemmotivatie kort voor de stemming, heeft aangegeven dat het hier om een dubbele heffing gaat.

'Toen de government take op brandstof tijdens de Nieuw Frontperiode werd ingevoerd, werd besloten om mensen niet dubbel te laten betalen. Hierdoor werd de Rij- en Voertuigenbelasting afgeschaft. Nu kun je onmogelijk zeggen dat je zowel de government take als de Rij- en Voertuigenbelasting gaat handhaven. Bouterse had gezegd dat hij die government take zou weghalen, maar hij heeft het juist verder verhoogd. De situatie in vergelijking met toen is veel erger, mensen komen nauwelijks uit met hun geld, terwijl de koers verdubbeld is', stelt Jogi.

'Moeten mensen nu meer belasting betalen, terwijl zij slachtoffer zijn geworden van het falend, verspillend en corruptief beleid van deze regering?', zegt de VHP’er. Srd 120 is volgens hem misschien niets voor minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, maar ‘de arme burger kan daarmee een week of twee weken lang brood voor zijn kinderen kopen’. 'Bedragen van Srd 520, Srd 885 en Srd 1500 hebben mensen nodig voor een maand huishuur. De arme boer die even met zijn tractor over straat gaat, wordt beboet als hij de belasting niet heeft betaald. Het volk wordt uitgeknepen. Is dit waarvoor mensen gestemd hebben op de NDP?', aldus de volksvertegenwoordiger.

'Recente actie Franse autoriteiten op Marowijnerivier was op Frans grondgebied'

'Vernietigingen vonden plaats op het eiland Akoti Kampou, Frans gebied'


'Niet de Franse strijdkrachten vormen het probleem, maar de illegale goudzoekers die kwik gebruiken op Frans grondgebied'


De afgelopen periode zijn er volgens de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly drie patrouilles geweest op de Marowijnerivier. Twee zijn geleid door Suriname en één door de Fransen. Alle drie zijn probleemloos verlopen. Het gebeuren op 27 februari heeft voor miscommunicatie gezorgd. Akoti Kampou is deel van het Frans grondgebied en behoort tot Gran Santi in Frans-Guyana.

Joly zegt dat het optreden waar Suriname over valt, een optreden is van de Franse autoriteiten op Frans grondgebied. In een verklaring zegt de Franse ambassadeur, dat door middel van een 'note verbale' die op vrijdag 1 maart 2019 om 12.44 uur werd ontvangen, werden de Franse autoriteiten geïnformeerd dat zich op woensdag 27 februari 2019 mogelijk een incident met de Franse strijdkrachten had voorgedaan in een Surinaams soevereiniteitsgebied. De Franse autoriteiten, die daarvoor noch via interne noch via externe bronnen wisten dat een dergelijk incident twee dagen eerder zou hebben plaatsgevonden, hebben op verzoek van de Surinaamse autoriteiten een onderzoek uitgevoerd.

De GPS-gegevens die Frankrijk op donderdag op verzoek van Suriname heeft verstrekt en die door Suriname in de op vrijdag ontvangen 'note verbale' zijn gebruikt, blijken niet de plaats van de interventie te betreffen, maar de plaats waar de gezamenlijke Frans-Surinaamse missie zich op donderdag bevond, toen de Surinaamse autoriteiten het verzoek hebben ingediend, en betreft dus in geen geval de plaats van vernietiging op woensdag, 10 kilometer stroomafwaarts, wat de verwarring waarschijnlijk verklaart. Deze vernietigingen vonden plaats op het eiland Akoti Kampou, 10 kilometer ten noorden van de GPS-coördinaten, een Frans grondgebied dat niet ter discussie staat in het kader van de lopende besprekingen tussen Frankrijk en Suriname betreffende de grens, die wij binnen een redelijke termijn hopen af te ronden.

De Franse autoriteiten hebben ingestemd met het vermijden van interventies in de gebieden die ter discussie staan, maar blijven natuurlijk de Franse wet op de Franse oevers toepassen om de illegale goudwinning te bestrijden en in het bijzonder het gebruik van kwik, het vergiftigen van de bevolking die aan beide zijden van de rivier leeft.

De Franse autoriteiten begrijpen de opschudding die kan zijn ontstaan door de informatie dat er een incident heeft plaatsgevonden op Surinaams grondgebied of zelfs op een gebied dat momenteel ter discussie staat. De Franse ambassade is blij dat zij alle elementen kan verstrekken waaruit blijkt dat de inbeslagnames en vernietigingen hebben plaatsgevonden op Frans grondgebied, in een gebied dat niet onderworpen is aan enige ondervraging over territorialiteit (zie kaart).

Het werd uitgevoerd in aanwezigheid van de Surinaamse militaire autoriteiten, vandaar het belang van deze gezamenlijke missies die al vele jaren worden uitgevoerd in het kader van de militaire samenwerking tegen de illegale goudwinning, waarvan de Franse autoriteiten de opschorting graag opgeheven willen zien en die geen verband houden met de politiesamenwerkingsovereenkomst waarvan de toepassing tot nu toe niet heeft geleid tot enig incidenten.

De bijgevoegde kaart geeft de exacte locatie van de gebeurtenissen op 27 februari 2019 weer (N 54 26,373 W 4 31,382). Het vond plaats onder de controle van de Franse justitie om op het Franse grondgebied in te grijpen en apparatuur in beslag te nemen en te vernietigen. Uiteraard staan alle wettelijke verzoeken open voor de eigenaars indien zij dit nodig achten.

Opnieuw blijkt, dat niet de Franse strijdkrachten het probleem vormen, maar de illegale goudzoekers die kwik gebruiken op Frans grondgebied, aldus Joly.

Vereniging van Economisten in Suriname wijst op belang autonomie Centrale Bank

'CBvS dient onder alle omstandigheden op afstand van de politiek te functioneren'

- 'Overmatige geldschepping wekt een zichzelf versterkend inflatoir proces op'
- 'Onacceptabel, dat de regering aan de Bank aanwijzingen of instructies geeft die interveniëren in het bankbedrijf en -beleid'


De recente publiciteit rond het politieke ingrijpen in de Raad van Commissarissen en directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft de discussie rond haar autonomie bij het formuleren en uitvoeren van het monetaire beleid aangewakkerd. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) stelt vast, dat de regering kennelijk zowel vóór als ná de ingreep sterk hecht aan een, vanuit haar optiek, goede afstemming en coördinatie met de Bank ter ondersteuning van het fiscale, monetaire en het macro-economische beleid. 

De vereniging heeft in principe geen bezwaar tegen afstemming, zolang, ook vanuit de optiek van de Centrale Bank, goede spelregels in acht worden genomen en onherroepelijk worden nageleefd. Spelregels bij en afspraken over de aard van de beleidsafstemming tussen de regering en de Centrale Bank zijn noodzakelijk, omdat de vereniging bevreesd is voor de risico’s die bij de feitelijke afstemming van het beleid kunnen voortvloeien voor de autonomie van de Bank. Met dit persbericht vraagt zij expliciet de aandacht voor deze risico’s. 

De vrees van de vereniging is gebaseerd op onze monetaire geschiedenis. De geschiedenis leert, dat de regering gedurende bepaalde perioden, omwille van het verlichten van de directe sociaaleconomische noden van de bevolking, overmatig gebruik heeft gemaakt van de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank. Dit met veronachtzaming van de letter en geest van wettelijke bepalingen en met onverantwoorde medewerking van de leiding van de Bank. Het is voldoende bekend, dat deze beleidsvoering averechts heeft gewerkt en per saldo tot grotere armoede onder de bevolking heeft geleid. Dit averechtse resultaat lijkt paradoxaal, maar is zowel uit theoretisch als praktisch oogpunt bezien voor de hand liggend. 

De vereniging heeft er bij herhaling op gewezen dat, gegeven de weinig elastische en eenzijdige productiestructuur van Suriname, overmatige geldschepping om populaire consumptief geaarde beleidsmaatregelen te financieren niet leidt tot duurzame vergroting van het productievolume. 


Er is uitvoerig kwalitatief en kwantitatief bewijs, dat onze economie zowel in reële als in nominale zin beter presteert in tijden wanneer er orde en rust heerst op het terrein van de staatsfinanciën en aan het monetaire front. Overmatige geldschepping wekt immers een zichzelf versterkend inflatoir proces op, dat mogelijk al op korte maar zeker op langere termijn aanzienlijke en moeilijk te herstellen schade aan de economie toebrengt. 

Volgens de vereniging ligt hier tevens de rechtvaardiging voor het waarborgen en versterken van de positie van de CBvS. Zij dient onder alle omstandigheden op afstand van de politiek te functioneren en naar eigen inzicht consistent haar wettelijke opdracht uit te voeren, gericht op het bevorderen van de duurzame stabiliteit in de interne en externe waarde van onze nationale munt. 

De volgende in de memoires van 1992 vastgelegde uitspraak van J. Zijlstra, voormalig president van de Nederlandsche Bank N.V., is nog steeds voor Suriname van bijzondere betekenis, omdat onze Staat een slechte track record heeft als het gaat om beteugeling van de inflatie. 

'Zoals het recht bewaakt moet worden door een onafhankelijke instantie, de rechtelijke macht, zo moet de waardevastheid van het geld bewaakt worden door een onafhankelijke instantie, de centrale bank.'

Gezien de boven aangegeven redenen ondersteunt de vereniging het al lang voorgenomen streven naar verdere hervorming en aanscherping van het wettelijk kader waarbinnen de CBvS moet opereren. Aan de invulling hiervan wil de VES volgaarne een bijdrage leveren. 

In de tussentijd dient het in 2016 getekende Memorandum van Overeenstemming, waarbij is bepaald dat de Staat en overige overheidsinstanties geen verder beroep zullen doen op de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank, onverkort van kracht te blijven. 

Bij hervorming van de Bankwet 1956 dient het accent echter niet primair te worden gelegd op de afstemming bij en coördinatie van de beleidsvoering met de Centrale Bank. Het accent dient nadrukkelijk te liggen op strikte toepassing van op de Surinaamse omstandigheden toegesneden 'international best principles and practices on central banking'. Deze zijn na decennialange discussies en ontwikkelingen binnen het mondiale centrale bankwezen geformuleerd en evolueren steeds verder. Ze houden in essentie in, dat er redelijke ruimte mag bestaan voor overleg tussen regering en Centrale Bank en wel vooral met betrekking tot de technische aspecten van de afstemming en coördinatie van de beleidsuitvoering. Dit overleg mag echter nimmer afbreuk doen aan zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming en evenmin aan de exclusieve bevoegdheid van de Bank voor formuleren en uitvoeren van het monetaire beleid. 

Het is onacceptabel, dat de regering aan de Bank aanwijzingen of instructies geeft die interveniëren in het bankbedrijf en -beleid. De Bank heeft immers een eigen specifiek belang bij het duurzaam bevorderen van een stabiele geldswaarde, dat niet steeds hoeft samen te vallen met een korte termijn politiek belang van de regering. 

De vereniging vraagt de aandacht voor het risico van averechts werkend staatsbeïnvloeding. Regeringen zijn immers geneigd zich bij de beleidsvoering disproportioneel te laten leiden door politieke overwegingen, die op termijn vaak minder gunstig uitpakken voor de economie. Van de Centrale Bank mag anderzijds worden verwacht, dat zij het hoofd zal bieden aan deze druk door wijs beleid te voeren en vast te houden aan hoge beginselen van goed bestuur. Zij dient naar eigen oordeel en zonder enige bemoeienis van buitenaf zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van haar wettelijke taakopdracht. 

Door middel van een transparante informatieverstrekking moet de Bank het voorts aannemelijk maken dat haar beleidskeuzen in het beste belang van de Surinaamse burgers zijn. Hun actieve steun is onmisbaar bij de strijd tegen de inflatie. 

De vereniging ziet het als haar maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid het beleid van de recent benoemde Raad van Commissarissen en directieleden van de Centrale Bank nauwlettend en kritisch te volgen en te beoordelen op basis van de hier geschetste beginselen van deugdelijk centraal bankieren.

Overvaller doodgeschoten te Gakaba in het Mama N'dyuka gebied door beveiligers ondernemer

Slachtoffer 'Oela' (38) is een oude bekende van de politie

Ondernemer Moen werkt op de concessie van Ronnie Brunswijk


De crimineel R.L., alias Oela (38), een oude bekende van de politie, heeft maandagochtend 4 maart 2019 het leven gelaten tijdens een roofoverval te Gakaba in het Mama N'dyuka gebied in het district Sipaliwini, zo meldt Starnieuws.

De ondernemer Moen, die op de concessie van Ronnie Brunswijk werkt, was doelwit van de rovers, die al enige tijd berovingen plegen op de Marowijnerivier.

De ondernemer was op zijn ATV samen met twee security guards op een bospad richting het vliegveld, in de omgeving Gakaba, toen hij plotseling werd verrast. Een van de rovers kwam uit het bos tevoorschijn en hield de ondernemer en gevolg onder schot. Toen de ondernemer zich overgaf, openden zijn veiligheidsmannen het vuur. De belagers raakten gewond en kozen het hazenpad.

Enkele uren later werd het lijk van L. dichtbij een kamp gevonden. Het vermoeden bestaat dat nog een rover zou zijn geraakt. Aan de hand van de beschreven personalia is de dodelijk getroffen rover geïdentificeerd.

De politie kon maandag het gebied vanwege de moeilijk bereikbaarheid nog niet aandoen. Morgen zal per vliegtuig de plek worden aangedaan.

Brunswijk bevestigt het gebeuren. Hij betreurt het geval en wijst ook op het gevaar. Als concessiehouder eist hij van elke ondernemer met wie hij in zee gaat dat zij zich goed en zwaar beveiligen. Simpel om dit soort gevallen, zegt Brunswijk.

Gajadien (VHP): '20.000 Bezwaarschriften tegen Wet Rij- en Voertuigenbelasting niet goed onderbouwd'

'Bezwaren allemaal vrijwel identiek, maar een belastingbezwaar heeft te maken met jouw inkomsten'


De ongeveer 20.000 bezwaarschriften, die via de Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS) en de politieke partij Strei! tegen de Wet Rij- en Voertuigenbelasting zijn ingediend, kunnen collectief door de inspecteur der invoerrechten en accijnzen worden afgewezen. 

Volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien zijn deze bezwaarschriften niet goed onderbouwd en zijn allemaal vrijwel identiek. 'Een belastingbezwaar heeft te maken met jouw inkomsten. Daarom zou een persoon in zo'n bezwaar heel persoonlijk en onderbouwd moeten aangeven wat hij wel of niet op basis van zijn inkomsten kan betalen. Niet zoals dat nu is gedaan waar alle bezwaarschriften vrijwel hetzelfde zijn. Het is dus mogelijk dat de inspecteur der belastingen een collectief antwoord formuleert en alles afwijst', zegt de VHP’er maandag 4 maart 2019 in het Dagblad Suriname.

Gajadien is lid geweest van de commissie van rapporteurs die deze wet in De Nationale Assemblee heeft voorbereid. Volgens de VHP’er heeft hij vanaf het prille begin strijd geleverd om het wetsontwerp niet goedgekeurd te krijgen. Uiteindelijk stond de oppositie machteloos tegenover de meerderheid van de coalitie.

Ondertussen heeft minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie aangegeven, dat per 15 maart de politie onherroepelijk ertoe zal overgaan om de naleving van de Rij- en Voertuigenbelasting af te dwingen.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday deelt mee dat de wet duidelijk is. Het ministerie van Financiën is belast met de naleving van de wet. Daar is er volgens hem niets mis mee.

Gajadien begrijpt dat het rechtsgevoel van bepaalde burgers hun ertoe bewegen heeft om deze belasting niet te betalen. Hij zelf gaat als verantwoordelijke parlementariër niet oproepen tot anarchie en zal dus daarom ook geen advies geven of iemand wel of niet zou moeten betalen. Volgens de VHP’er hangt alles af van het vervolgingsbeleid en hoe zwaar zij zich hierop zal instellen. 'Als de pg uitvaardigt dat men er strak de regels op na dient te houden, dan zal dat gebeuren. Er is geen rek meer bij het volk om meerdere belastingen te betalen. Wij kijken uit of de regering vooralsnog tot dit besef kan komen', aldus de politicus.

Terwijl de VHP’er benadrukt tegen deze dubbele vorm van belastingheffing (naast de 'government take') te zijn, heeft hij bij de behandeling van deze wet al in vroeg stadium gewezen op de vorming van lange rijen bij betaallocaties. Zijn voorstel was toen om het oude systeem te hanteren, waar de Rij- en Voertuigenbelasting pas betaald moest worden wanneer de autoverzekering moet worden verlengd. Hierdoor zouden beide zaken in één keer zijn afgehandeld.

'Er is ook gevraagd om bussen, vrachtwagens en taxi’s vrij te stellen. De regering en coalitie hebben toen niet willen luisteren, want men had haast om in één keer dat geld op te halen. Nu zien wij het resultaat daarvan.' Volgens Gajadien is het geven van restitutie aan particuliere bushouders een voorbeeld van het ‘hapsnap- en djompofutu-beleid’ dat wordt gevoerd.

Protesterende boeren in botsing met oproerpolitie in het noorden van Colombia

(Bron foto: Twitter)
Boeren protesteren tegen falend overheidsbeleid  steun bij overstap boeren van cocateelt naar legale gewassen


Boeren zijn in botsing gekomen met de oproerpolitie in het noorden van Colombia, met zo'n 400 demonstranten die hun stem laten horen tegen falend overheidsbeleid om de boerderijen te helpen bij de overstap van cocateelt, het basisingrediënt voor cocaïne, naar legale gewassen. 

Boeren uit de Alto Sinu-regio in de provincie Cordoba hebben deelgenomen aan een gewasvervangingsprogramma dat deel uitmaakt van het vredesproces in Colombia. Maar, volgens de Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS) zijn zo'n 3.500 gezinnen bijna twee jaar lang in de steek gelaten zonder de beloofde economische hulp of veiligheidsmaatregelen. Dit heeft velen weinig andere keus gelaten dan terug te keren tot de illegale cocateelt.

De actievoerders zijn overeengekomen hun wegversperring op te heffen op voorwaarde dat er een bijeenkomst wordt gehouden met de regering om deze substitutie-inspanning te bevorderen, inclusief een ontmoeting met Emilio Archila, presidentiële adviseur voor Post-Conflict. De bijeenkomst zal naar verwachting volgende week plaatsvinden en demonstranten hebben hun voornemen aangekondigd om in bermkampen te blijven wonen totdat de bijeenkomst wordt gehouden.Initiatieven die technische hulp bieden aan boerenfamilies in onderontwikkelde regio's om hen te helpen overschakelen van illegale naar legale gewassen waren een onderdeel van de vredesakkoorden ondertekend met de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Sinds mei 2017, toen deze regeling begon, is 33.000 hectare cocateelt vernietigd. Er zijn nu 124.000 gezinnen verbonden aan vrijwillige substitutieprogramma's, als onderdeel van dit nationale programma voor de substitutie van illegaal gebruik, of PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito).


De regering van president Ivan Duque benadrukte, dat de politie, het leger en de boeren in de eerste vier maanden na zijj aantreden vorig jaar meer cocateelt hebben uitgeroeid dan in de zes maanden ervoor.

De vrijwillige vervanging van gewassen, die door de Verenigde Naties en lokale deskundigen als het meest effectief wordt gezien, kan nauwelijks rekenen op de steun van de regeringen van Colombia en de Verenigde Staten, die al lang de voorkeur hebben gegeven aan gedwongen uitroeiing. De coca-productie en cocaïneproductie in Colombia bereikten een recordniveau, met een stijging tot 171.000 hectare in 2017, van 48.000 in 2013.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Interim-president van Venezuela Juan Guaidó terug in Venezuela na Zuid-Amerikaanse tournee - Duizenden aanhangers verwelkomen Guaidó

Guaidó loopt het risico om te worden aangehouden, omdat hij een uitreisverbod negeerde

(Bron foto: Twitter)

De zelf-uitgeroepen interim-president van Venezuela Juan Guaidó is vandaag, maandag 4 maart 2019, aangekomen op de luchthaven van Caracas. Hij trok de afgelopen dagen door Latijns-Amerika om te overleggen met regionale leiders en riskeerde een arrestatie bij thuiskomt. 

Op het vliegveld stonden juichende aanhangers Guaidó op te wachten.De politicus loopt het risico om te worden aangehouden, omdat hij een uitreisverbod negeerde toen hij Venezuela verliet. Tot op heden is daar geen sprake van.De Verenigde Staten waarschuwde Venezolaanse autoriteiten om Guaidó met rust te laten. 'De wereld kijkt mee: interim-president Guaidó moet Venezuela veilig kunnen binnengaan', schreef vicepresident Mike Pence op Twitter. Hij waarschuwde dat 'dreigementen, geweld of intimidatie' aan het adres van de oppositieleider niet zal worden getolereerd.


De afgelopen anderhalve week reisde Guaidó kriskras door de regio. Nadat hij in Colombia ontmoetingen gehad had met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de leiders van Canada en een resem Latijns-Amerikaanse landen, reisde hij naar Brazilië voor gesprekken met de ultrarechtse president Jair Bolsonaro en Europese diplomaten.

Vrijdag volgde een tussenstop in Paraguay en afgelopen weekend breide de oppositieleider nog een verlengstuk aan zijn regionale trip met een bezoek aan Argentinië en Ecuador.

'De bezoeken drongen zich op om de banden met de bondgenoten uit te diepen en te bekijken hoe we het Venezolaanse dictatoriale regime op de knieën kunnen dwingen’, luidde het. Hoe langer de buitenlandse reis duurde, hoe meer vragen evenwel opdoken. Dreigt Guaidó het momentum niet te verliezen, zeker nu op 23 februari zijn poging om Venezuela te ‘overspoelen’ met humanitaire hulp grotendeels mislukt is? ‘We gaan morgen een historische uitdaging aan: we keren terug naar ons vaderland om onze functies uit te oefenen', stelde de 35-jarige ingenieur zondag vanaf een onbekende locatie in Ecuador geflankeerd door zijn echtgenote Fabiana.


(Suriname Mirror/RTL Nieuws/Miami Herald/Tijd.be/Twitter/YouTube)

Extra controles op diverse busroutes - Pilotproject gestart op de route Hanna's Lustweg

Er zijn klachten over rijgedrag van chauffeurs


Verschillende busroutes zullen in de komende tijd extra worden gecontroleerd. Er is een pilotproject begonnen op de route Hanna's Lustweg. Er zijn klachten over buschauffeurs die niet optimaal rijden en hun route niet afmaken. Anderen vervoeren schoolkinderen buiten de vergunningsvoorwaarden om. 

De afdeling Openbaar Vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie laat vandaag, maandag 4 maart 2019, via het Nationaal Informatie Instituut (NII) weten, dat er is gestart met een verhoogde controle te Hanna's Lust. De extra controle volgt na klachten van bewoners van het nieuw Hanna's Lust woningbouwproject, dat zij vaak kilometers moeten afleggen om een bus te pakken. Of zij moeten een taxi betalen om op hun bestemming te komen.

Het probleem doet zich volgens waarnemend onderdirecteur Transport Clifton Amoida ook op andere trajecten voor, waaronder Sunnypoint. Er zijn afspraken gemaakt met buschauffeurs op het traject Hanna's Lust. Zo moeten chauffeurs conform de vergunningsvoorwaarden om half vijf in de ochtend beginnen te rijden.

Er is afgesproken dat de chauffeurs tijdens het spitsuur om de vijf of tien minuten vertrekken vanuit het aangegeven vertrekpunt. 14 Van de 24 vergunningshouders hebben gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie. Sommige chauffeurs beschikken niet over een chauffeurskaart en van hun zijn de vergunningen ingevorderd.

Andere chauffeurs beginnen vier uur te laat te rijden, vanaf negen uur 's morgens. Amoida stelt sancties in het vooruitzicht als de vergunninghouders zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden.

VHP belicht Moody's 'stabiele vooruitzicht' met kritisch oog

'Wij ontkomen niet aan indruk dat lobbywerk is verzet om Moody’s tot zo’n besluit te laten komen'

'Het zou interessant zijn om de briefwisseling op te vragen tussen het ministerie van Financiën en Moody’s'


In het kader van het tevreden houden van de bevolking met ‘goed’ nieuws heeft de regering de nieuwe rating van het internationale bureau Moody’s bekend gemaakt. Men is trots dat het vooruitzicht van Suriname’s B2 rating onlangs is opgetrokken van negatief naar stabiel. Een B2 rating komt overeen met een 3 op een schaal van 1 - 10, op zich dus een heel lage rating. 

Als rechtvaardiging noemt Moody's dat er voldoende binnen- en buitenlandse financiering beschikbaar is voor de Staat in 2019 en 2020 en dat de internationale obligatielening van de Staat pas in 2026 moet worden afgelost. Moody's schijnt er echter aan voorbij te gaan, dat het 'voldoende beschikbaar zijn van financiering' slechts mogelijk is door de staatsschuld fors te laten oplopen, wat Moody’s zelf kwalificeert als iets negatiefs. Bovendien zullen de binnenlandse leningen tot hogere inflatie leiden, zeker als een substantieel deel daarvan ‘gedekt’ wordt via monetaire financiering door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

Minister Hoefdraad heeft in De Nationale Assemblee immers zelf gezegd dat hij monetaire financiering niet uitsluit. Sterker nog, uit zijn brief naar de ex-governor van de CBvS is gebleken dat de minister reeds op 31 januari 2019 om voorschotten heeft gevraagd. 

Wij ontkomen niet aan de indruk dat er lobbywerk is verzet om Moody’s tot zo’n besluit te laten komen. Het zou interessant zijn om de briefwisseling op te vragen die er is geweest tussen het ministerie van financiën en Moody’s. Welke informatie heeft men wel of niet gedeeld? Is men transparant en eerlijk geweest over de monetaire financiering?Een verbeterd vooruitzicht slaat nergens op als wij de toename van de Staatsschuld en het inflatoir effect van monetaire financiering niet mee wegen. Een hogere inflatie betekent dat prijzen omgaan en de koopkracht van de bevolking daalt. Bovendien is duidelijk dat deze regering nieuwe schulden aangaat aan om oude schulden af te lossen. Het ene gat wordt met het andere gedekt. 

We zijn terechtgekomen in een schuldencrisis, waar komende generaties onder zullen lijden. Een onrecht dat wij als verantwoordelijke leiders niet onbesproken kunnen laten. 

Uit alles blijkt dat de regering het geld inzet om haar wanbeleid te verbloemen met showprojecten, nog meer pakketten en het kopen van loyaliteit. We zouden juist moeten investeren, om ook als land meer te verdienen zodat we de schulden ook kunnen aflossen. Straks zijn 10 jaar voorbijgegaan onder deze regering, zonder substantiële investeringen in onze toekomst. Er is een mentaliteit van 'na ons de zondvloed' te bespeuren, want de grote schuldaflossingen zijn vooruitgeschoven tot na 2020. 

Maar, nog afgezien van de nationale schuldproblematiek, wanneer de regering aangeeft dat de kans groot is dat ze dit jaar weer begint met monetaire financiering, dan kan dat feit alleen al het verbeterde vooruitzicht van Moody’s niet rechtvaardigen! 

VHP

Drie douaniers haven Rotterdam opgepakt op verdenking van witwassen

Douaniers zouden grote geldbedragen hebben verdiend met faciliteren invoer cocaïne


De politie heeft vanochtend, maandag 4 maart 2019, drie douaniers opgepakt op verdenking van witwassen. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en Rijksrecherche doorzochten in januari al de woningen van de beambten uit Schiedam, Den Haag en Rotterdam. De aanhoudingen worden bevestigd door het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam, aldus De Telegraaf. 

De douaniers zouden grote geldbedragen hebben verdiend met het faciliteren van de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven waar ze werkten, maar het OM Rotterdam wil hier niets over zeggen. Het onderzoek naar de ’platte’ douaniers loopt al een jaar en is nog verre van afgerond.

De douaniers in de leeftijd van 31, 34 en 37 jaar werkten op hoofdkantoor op de Reeweg in Rotterdam, bij de afdeling Fysiek en Dynamisch toezicht en terminals op het haventerrein.

Bij Jamal K., Roger K. en en hun collega S. is thuis is in januari ruim 155.000 euro gevonden. Ook zijn dure sieraden en horloges door de FIOD meegenomen.

De nieuwe aanhoudingen volgen op eerdere corruptiezaken in de Rotterdamse haven. Dankzij de corrupte Gerrit G. konden tonnen aan drugs door de haven worden geloodst. Hij werd in 2017 tot 14 jaar cel veroordeeld. Gert V., een collega van G., werd eveneens verdacht van jarenlange hulp bij het doorlaten van containers met drugs, kreeg in februari twee jaar cel voor corruptie. Het OM had twaalf jaar cel geëist, omdat V. ook betrokken zou zijn geweest bij de invoer van drugs.

Zorgraad teleurgesteld in weinig actieve regering - 'We kunnen vaststellen dat het product basiszorg er niet meer is'

Adviezen Zorgraad aan regering niet opgevolgd of geparkeerd voor onbepaalde periode

'Het doet je wel wat, dat je alles op papier zet en het wordt ter zijde geschoven'


'Ik vraag me echt af hoelang wij als Zorgraad dit nog zullen volhouden. We doen ons best, maar we weten het niet',  zegt voorzitster Anjani Ganput vandaag, maandag 4 maart 2019, in de Ware Tijd. Na de goedkeuring van de Wet Nationale Basiszorgverzekering in september 2014, is de Zorgraad in het leven geroepen om de regering te adviseren over zaken die te maken hebben met de zorg en toezicht houden op de wet. Daar is echter nog niet veel van gekomen. 

De adviezen van de Zorgraad worden óf niet opgevolgd óf geparkeerd voor onbepaalde periode. Ganput: 'Het doet je wel wat dat je alles op papier zet en het wordt ter zijde geschoven. De vraag is, zien we niet dat de problemen die steeds weer komen een structurele oplossing behoeven?'

De Zorgraad had vorig jaar voorgesteld de premie van de basiszorgverzekering te verhogen. Echter is dat, om voor de raad onbekende redenen, tot nu toe aangehouden. 'Er is geen gesprek met ons geweest, dus we weten niet waarom het niet is doorgegaan. We hebben het ook vanuit de media gehoord', aldus Ganput.

Tijdens de eerste openbare vergadering van de Zorgraad van 2019, hebben enkele leden vrijdag hun bezorgdheid geuit over de stand van zaken binnen de zorg. Met name Zorgraad-lid Ashween Achaibersing meent dat de basiszorg in principe niet meer bestaat nu. 'We kunnen vaststellen dat het product basiszorg er niet meer is.' Hij vervolgt: 'Premies zijn verhoogd door de verzekeringsmaatschappijen en enkele zorgtarieven zijn verhoogd. Wat we ook hebben geconstateerd is dat in het pakket wat wijzigingen zijn.'

Volgens Achaibersing is er na de laatste algemene vergadering van 2018, bijna niets veranderd binnen de zorgsector. Net als Ganput valt hij over het feit, dat patiënten vaak niet over voorgeschreven medicijnen kunnen beschikken. Indien zij bijbetalen, krijgen ze die wel. 'We hadden dit al zien aankomen. Daarom hebben we het nieuwe premievoorstel gedaan. We hebben een premieverhoging gecalculeerd, niet om de verzekerde onaangenaam te zijn, maar om zaken te reguleren. De mensen zouden dan niet extra hoeven te betalen. Nu is de premie hetzelfde, maar als je met je recept gaat moet je bijbetalen', stelt Ganput.

Er komen veel klachten binnen bij de Zorgraad, maar die kan niet meer doen dan praten met verzekeringsmaatschappijen, aldus Ganput. 'We kunnen observeren en de klachten doorsturen, maar iemand moet optreden.'

Hoewel de situatie nu uitzichtloos is, zegt de voorzitster dat ze door wil gaan. Ze heeft er alle vertrouwen in dat orde op zaken wordt gesteld. 'Ik weet niet waar we naar toe gaan, want het gaat niet goed in de zorgsector en daar willen we samen met alle partijen aan werken. Maar, als het erop aankomt om actie te ondernemen, dan gaan partijen de achterdeur bewandelen om hun eigen zaken gedaan te krijgen. Als alle neuzen niet in één richting kijken dan wordt het moeilijk en als partijen elkaar proberen uit te spelen, dan komen we er helemaal niet.'

Achterban adviseert Jeugdparlement hulp re zoeken bij Bouterse in kwestie verkiezing jeugdambassadeurs

Verkiezing jeugdambassadeurs komt maar niet van de grond


Het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) is gisteren in buurtcentrum Stibula te Latour door verschillende jongerenvertegenwoordigers geadviseerd de hulp van president Desi Bouterse in te roepen in de kwestie jeugdambassadeurs verkiezing. De NJP-leiding heeft een consultatie gehouden over de perikelen rond deze verkiezing. Het NJP is geadviseerd om ook draagvlak te zoeken bij Unicef, de helpdesk van het Caricom secretariaat én het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit schrijft Starnieuws vandaag, maandag 4 maart 2019.

De Caricom jeugdambassadeurs verkiezingen kunnen maar niet worden gehouden. De jongeren kunnen zich niet vinden in de oplossingen aangedragen door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Er waren enkele zaken niet transparant voor het NJP waardoor keer op keer de verkiezingen zijn uitgesteld. Er zal naast een Caricom en UN SDG ambassadeur (Sustainable Development Goals) ook een sport ambassadeur worden gekozen.

Volgens voorzitter Kelvin Koniki wil de NJP een structurele oplossing hebben. Dit standpunt moet volgens hem ook gedragen worden door de jongeren en hun organisaties. 'Met hun advies kunnen we ook gerichter op pad gaan', meent Koniki.

Verschillende organisaties waren zondag aanwezig waarbij het probleem intensief is besproken. Een heel belangrijk standpunt, dat ook door deze jongeren én het NJP wordt gedragen, is dat er vrijstelling moet worden gegeven. Kandidaten boven de gestelde leeftijdgrens moeten volgens hen in de gelegenheid worden gesteld om aan de verkiezingen deel te nemen. Dit standpunt staat recht overeind, omdat naar mening van de jongeren het buiten hun schuld om is dat ze niet kunnen deelnemen aan de verkiezing.

Een Caricom jeugdambassadeur wordt voor twee jaren gekozen. De verkiezing is nu al enkele maanden aangehouden. Personen die zich kandidaat hadden gesteld zijn nu de leeftijdgrens gepasseerd. Het proces van de jeugdambassadeursverkiezing voor de Caricom, UN SDG en Sport was reeds gestart. Personen hebben zich kandidaat gesteld en er zijn gesprekken met hen gevoerd over hun ambitie en een selectie gemaakt.

Achteraf zijn er volgens het NJP buiten hen enkele zaken afgespeeld om de verkiezingen te beïnvloeden. Om de voorbereidingen van de verkiezingen voor de Caricom en de UN SDG opnieuw te starten was een nieuwe interministeriële commissie geïnstalleerd door de directeur van Jeugdzaken, maar een oplossing is niet gekomen.

Somohardjo (PL) na ruim vier jaar nu toch weer op dienstreis naar buitenland

'Verkiezingen in zicht en vandaar belangrijk om banden met internationale organisaties te verstevigen'


Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), vertrekt op 10 maart naar Europa om samen met collega-parlementariërs een ACP-EU-vergadering bij te wonen. Vanwege de precaire financiële situatie in het land had de PL-fractie besloten niet deel te nemen aan buitenlandse dienstreizen, tenzij het om bijzondere gevallen ging. 

'Het is nu echter de hoogste tijd om contacten te leggen en de banden met internationale organisaties nauwer aan te halen', stelt Somohardjo vandaag, maandag 4 maart 2019, op Starnieuws. Hij heeft ruim vier jaar niet deelgenomen aan dienstreizen naar het buitenland.

De verkiezingen zijn nu in zicht en in dat kader is het belangrijk om de banden met internationale organisaties te verstevigen, meent de politicus. Enkel en alleen de verkiezingen in Suriname winnen is niet voldoende, internationaal moet er ook draagvlak zijn zodat Suriname niet geïsoleerd raakt.

Somohardjo verwijst naar de situatie in Venezuela, waar grote buitenlandse mogendheden de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido hebben erkend als interim-president.

De parlementariër zegt dat indien de huidige regering niet meer aan de macht is, onder meer aan het buitenland zal worden uitgelegd dat Suriname geen drugsland is. 'Tot nu tu ala man denki dat Suriname na wan drugsstaat. Als we zouden winnen, dan moeten er organisaties zijn aan wie we kunnen uitleggen dat Suriname geen drugsstaat meer is', stelt Somohardjo.

'Mon(e)y Hond' Joël Martinus in Frankrijk bij verstek tot 8 jaar cel veroordeeld voor smokkel cocaïne

(Bron foto: Facebook)
'Bordo' verdacht van organiseren drugstransporten


Joël Martinus, ook bekend als ‘Mon(e)y Hond’ en ‘Bordo’, is vrijdag in hoger beroep door een rechter in Parijs, Frankrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor het organiseren van drugstransporten. De man is voortvluchtig. Dit schrijft de Franse krant Le Maine Libre zaterdag 2 maart 2018. 

De rechter acht bewezen dat de 37-jarige Martinus in de periode van 2016 tot 2018 zes mannen naar de Franse stad Le mans heeft laten afreizen om cocaïne te smokkelen. Bolletjes drugs werden in Frans-Guyana geslikt en zouden via Parijs naar Le Mans worden vervoerd. Het zou in totaal gaan om zo’n 40 kilo. Martinus zou in deze periode zelf ook enkele keren zijn afgereisd naar Frankrijk.

Vier smokkelaars kregen gevangenisstraffen tussen de anderhalf en de vier jaar. Ene B.A., die 1,5 kilo cocaïne slikte, was minderjarig en zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

Martinus, die zelf niet aanwezig was in de rechtbank, zit niet vast en is volgens Le Maine Libre voortvluchtig. Pogingen van Frankrijk om de Surinaamse 'entertainer  uit te leveren, leverde geen resultaat op.

'Mon(e)y Hond' post graag provocerende video’s op social media waarin hij ongegeneerd pronkt met geld en gouden sieraden. Hij is close met ABOP-leider Ronnie Brunswijk en is voorzitter van S.V. Notch, een voetbalvereniging in zijn geboortestadje Moengo.


(Suriname Mirror/Le Maine Libre/Dagonline.nl/Facebook/Waterkant.net)

Santokhi (VHP): 'Regering krijgt $ 75 miljoen voor IAmGold-aandelen Saramacca-concessie'

'Met het geld zal campagne gevoerd worden in plaats van ontwikkeling brengen voor het volk'

(Bron foto's: VHP)
VHP-leider, op een ressortvergadering van zijn partij te Brownsweg, waarschuwt voor met kwik vervuild drinkwater


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi leverde gisteren op een ressortvergadering van zijn partij te Brownsweg in het district Brokopondo behoorlijke kritiek op het voornemen van de regering om de 30% aandelen in de Saramacca-concessie van IAmGold, te verkopen aan de Canadese multinational. Suriname heeft via NV 1 in deze concessie 30% aandeel. 

Santokhi zei, aldus  Starnieuws vandaag, maandag 4 maart 2019, dat de regering $ 75 miljoen krijgt voor de aandelen.

De VHP-voorzitter hield zijn gehoor voor, dat het geen goed besluit is om de aandelen te verkopen. Hij voerde aan, dat de opbrengsten van de 30% aandelen in het Stabilisatiefonds zouden worden gestopt. Met dit geld moeten het onderwijs, de wegen, de gezondheidszorg en andere sectoren worden aangepakt. 'Dat geld is van het volk, van u', benadrukte de politicus. Hij zei dat met het geld campagne gevoerd zal worden in plaats van ontwikkeling brengen voor het volk.

Santokhi had ook kritiek op het drinkwater van Brownsweg, dat volgens hem niet veilig is, hoewel de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij de waarschuwing, die de NPS ook gegeven had, weerspreekt. Santokhi deelde mee met gezagsdragers te hebben gesproken die geklaagd hebben over de kwaliteit van het water. Het drinkwater is volgens hem vervuild met kwik.

Net als partijgenoot Dew Sharman deelde Santokhi mee dat het probleem van kwik moet worden aangepakt. Er moet een andere methode toegepast worden om goud te winnen. De VHP-voorzitter heeft beloofd deskundigen te sturen naar Brownsweg om met de goudzoekers te overleggen over hoe op verantwoorde wijze goud kan worden gewonnen zonder kwik te gebruiken.

Deken van Orde van Advocaten Harish Monorath stelt zich herkiesbaar

Monorath neemt het op tegen Benito Pick→ van Sewcharan Advocaten

Sewcharan beweert dat de kandidaatstelling van Monorath niet volgens de regels is


De huidige deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath, stelt zich voor nog een termijn kandidaat voor deze functie. Benito Pick (Sewcharan Advocaten) doet ook een gooi naar deze functie. De kandidaatstelling voor een nieuwe Raad van Bestuur en deken sluit op 8 maart, terwijl de verkiezing op 23 maart wordt gehouden. 

Monorath zegt vandaag, maandag 4 maart 2019, op Starnieuws dat hij nog enkele zaken wil afronden en zich daarom kandidaat zal stellen. Volgens de bepalingen mag een deken niet meer dan twee opeenvolgende termijnen deze functie bekleden. Gerold Sewcharan heeft aangegeven de kandidaatstelling van Monorath te zullen aanvechten.

Monorath legt uit dat hij de eerste keer waargenomen heeft toen de vorige deken de 65-jarige leeftijd had bereikt. Hij heeft een jaar en drie maanden aangezeten als deken. Toen is er geen nieuwe raad gekozen, maar de zittende is aangebleven. Alleen de deken is bij enkele kandidaatstelling gekozen voor de rest van de periode. Een zittingstermijn duurt drie jaar.

Sewcharan zei zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen dat hij geen kandidaat wordt, maar zijn mede-collega Pick. Hij heeft twaalf jaar ervaring in de advocatuur en beantwoordt aan alle vereisten om deken te worden, merkt Sewcharan op.

Panellid van Welingelichte Kringen Hugo Essed beaamde dat Pick een respectabele collega is. Algemeen werd verwacht dat Sewcharan de gooi zou doen naar de functie. Pick heeft stage gelopen bij Sewcharan en is ook bestuurslid van de politieke partij PRO. Sewcharan is voorzitter van deze partij. Zonder in zijn kaarten te laten kijken, heeft Sewcharan aangegeven dat de kandidaatstelling van Monorath niet volgens de regels is. Hij blijft erbij dat Monorath al twee termijnen heeft aangezeten als deken.

De kandidatenlijsten moeten ingediend worden bij de verkiezingscommissie onder leiding van John Moerahoe. De verkiezingscommissie zal verslag uitbrengen aan de ledenvergadering over de ingediende kandidatenlijsten.

Officier van Justitie bij speciaal vredestribunaal van Colombia op heterdaad betrapt bij omkoping

Carlos Bermeo neemt met drie anderen $ 500.000 aan voor beïnvloeding uitleveringszaak toprebel  Zeuxis Hernández 'Jesus Santrich' aan VS


Een Officier van Justitie bij het speciale vredestribunaal van Colombia is op heterdaad betrapt bij het accepteren van contant geld in ruil voor het beïnvloeden van een controversiële uitspraak over de uitlevering van een toprebel aan de VS vanwege drugsaanklachten, zeiden autoriteiten vrijdag 1 maart 2019. 

De Hoofdofficier van Justitie kondigde aan, dat Carlos Bermeo, samen met een voormalige senator en twee andere verdachten, op heterdaad betrapten toen ze $ 500.000 ontvingen in twee hotels ten noorden van de hoofdstad Bogota.
In een korte verklaring zeiden functionarissen, dat van de verdachten werd verwacht dat ze een nog hangende beslissing beïnvloeden om Seuxis Hernandez, een top rebel vredesonderhandelaar, bekend bij zijn alias Jesus Santrich, al dan niet uit te leveren. Geen verdere details zijn nog vrijgegeven.

De beschuldigingen zullen zeker een klap zijn voor de inspanningen van Colombia's speciale vredestribunaal om het vertrouwen van een sceptisch publiek te winnen. Velen in Colombia geloven dat de voorwaarden van het tribunaal veel te mild zijn tegen voormalige rebellen die hebben deelgenomen aan oorlogsmisdaden. Degenen die volledig bekennen, zullen waarschijnlijk geen tijd achter de tralies dienen.

Een woordvoerder van het vredestribunaal zei, dat Bermeo werkt in een onderzoekseenheid die geen rol speelt bij het wegen van uitleveringsverzoeken.

Santrich is in Colombia gearresteerd op grond van een Amerikaanse aanhoudingsbevel. Hij wordt  beschuldigd van samenzwering met drie anderen om in april 2018 verscheidene tonnen cocaïne met een groothandelswaarde van $ 15 miljoen te smokkelen.


Het speciale vredestribunaal debatteert al maanden over het besluit te midden van uitgestelde verzoeken om bewijsmateriaal van Amerikaanse autoriteiten. Het gaat erom of de vermeende misdaden zijn gepleegd voor of na de ondertekening van Colombia's vredesakkoord eind 2016 om een ​​eind te maken aan meer dan vijf decennia van burgerconflicten. De zaak wordt beschouwd als een belangrijke test voor het ontluikende vredestribunaal, dat nog steeds in de beginfase zit van het openen van onderzoeken tegen voormalige rebellen en militaire functionarissen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen en nog geen uitspraken heeft gedaan.

De Hoofdofficier van Justitie en het speciale vredestribunaal hebben herhaaldelijk over de toegang tot dossiers en jurisdictie voor gevoelige onderwerpen gestreden. Sprekend vanuit Medellin, zei president Ivan Duque, die na het vertrek van Santrich op een platform dat aspecten van het akkoord bekritiseerde,  noemde het geval 'buitengewoon ernstig'. 'Dit is een ongelukkig geval van corruptie', zei hij.

(Suriname Mirror/El Heraldo/The Washington Post/Associated Press/RCN Radio/Twitter/Diario del Cauca)