zondag 11 februari 2018

'Journalisten' hebben bijscholing nodig en een 'dom blondje' bij ABC vindt alles lekker en lekkertjes


Zes illegale goudzoekers opgepakt in district Brokopondo

Paar goudzoekers ontkomen rechtsvervolging door geringe boetes te voldoen

(Bron: Korps Politie Suriname)


Het Korps Politie Suriname meldt zondag 11 februari 201, dat het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) in de eerste week van februari zes illegale goudzoekers heeft aangehouden wegens overtreding van de Wet Economische Delicten en overgedragen aan de politie van het ressort Brownsweg. 

De goudzoekers waren illegaal aan het werk in de concessie van een goudverwerkingsbedrijf in het Brokopondo gebied.

Enkele verdachten hebben na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie de zaak buiten proces afgehandeld. Zij moesten boetes variërend tussen slechts Srd 1.000 en Srd 1.200 betalen.

Bij de mannen zijn werktuigen zoals metalen (goud) detectoren en ertsen waarin goud voorkomt in beslag genomen.

De verdachten verplaatsten zich vanuit Paramaribo en afgelegen gebieden om binnen de concessie te opereren. Bij enkele van deze goudzoekers werden ook jachtgeweren en vuurwapens in beslag genomen. De verdachten, bij wie wapens in beslag zijn genomen, zijn in verzekering gesteld voor overtreding van de Vuurwapenwet.

Grote actie Integraal Afpakteam Aruba en Koninklijke Marechaussee

(Bron foto's: OM Aruba)
Huiszoeking in een villa in Saliña Cerca

Drugs, vuistvuurwapens, hoeveelheid cash, drie personenauto’s en drie scooters in beslag genomen


Het Integraal Afpakteam Aruba heeft in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Openbaar Ministerie uit Nederland een grote actie uitgevoerd. Daarbij is op de ochtend van 7 februari een huiszoeking gehouden in een villa in Saliña Cerca, aldus het Openbaar Ministerie (OM) Aruba vrijdag 9 februari 2018.

Bij de huiszoeking zijn verdovende middelen, meerdere vuistvuurwapens en een hoeveelheid cash in beslag genomen en drie personenauto’s en drie scooters. Ook de woning is in beslag genomen.

Er zijn twee aanhoudingen verricht, en het onderzoek is nog in volle gang. Al het beslag komt ten goede van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Gelden uit dit fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit. Daarmee komen de opbrengsten van deze actie rechtsreeks ten goede van Aruba.

Het Integraal Afpakteam Aruba wil hieraan op zichtbare wijze haar bijdrage leveren.

Het afpakteam is een samenwerkingsverband van het OM, het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van financieel economische criminaliteit.

Op 1 maart is het afpakteam van start gegaan en kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de tiplijn: 11141.

Man met 46 baren goud gearresteerd vlak voor vertrek KLM-vlucht Aruba-Nederland

(Bron foto's: OM Aruba)
Uit Venezuela afkomstige man verdacht van goudsmokkel en valsheid in geschrifte


Vlak voor vertrek is vrijdag 9 februari 2018 een verdachte van de KLM-vlucht van Aruba naar Nederland gehaald en vervolgens aangehouden door leden van het RST (Recherche Samenwerkings Team) op verdenking van goudsmokkel en valsheid in geschrifte. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) op het eiland.

De van Venezuela afkomstige verdachte had 46 baren goud bij zich. Het gaat in totaal om ruim 50 kilogram goud dat een waarde vertegenwoordigd van 2,1 miljoen Amerikaanse dollar.

 
Op basis van informatie welke onder meer werd verkregen van de FIOD (Nederland) en het RST van Curaçao kon de verdachte worden aangehouden.

De actie is een gezamenlijk initiatief van het RST (Aruba), het KPA (Korps Politie Aruba), het OM en het Integraal Afpakteam Aruba.

Verdachte zit voorlopig vast voor verhoor en het onderzoek is thans nog in volle gang. Daarbij zal worden samenwerkt met Curaçao en Nederland.

Het afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba, de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van financieel economische criminaliteit.

Op 1 maart jl. is het afpakteam van start gegaan. Het afpakteam kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de tiplijn: 11141.

'Niet te vatten, dat er nog steeds geen volwaardige minister van Justitie en Politie is'

'Departementen Onderwijs en Justitie en Politie vragen om fulltime ministers'

'Wanneer behaagt het de president om een beslissing ter zake te nemen?'


De departementen Onderwijs en ook Justitie en Politie vragen om ‘fulltime’ ministers die zich volledig kwijten van hun taak. Het is een bekend feit dat ‘ministers ad interim’ slechts de lopende zaken afhandelen. Van vernieuwend en doortastend beleid is er geen sprake. Wij kunnen dat ook niet van hun verwachten. Zij hebben reeds een loodzware ‘portefeuille’ en staan voor immense uitdagingen. 

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme is nu ook belast met de waarneming van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). De samenleving gaat gebukt onder een golf van berovingen en het volk smacht naar bescherming. Er zijn drastische maatregelen nodig ter beteugeling van de misdaad. Het criminaliteitsvraagstuk is complex en grijpt diep in de samenleving. Het veiligheidsgevoel van de burger is ernstig aangetast. Vrijwel dagelijks vinden er berovingen plaats. Have en goed schijnen niet veilig te zijn voor het dievengilde en burgers verschansen zich steeds meer achter zwaar traliewerk. Elektronische beveiliging is geen zeldzaamheid meer. De beveiligingsmaatregelen zijn kostbaar maar niet altijd probaat. Je kunt je zo goed mogelijk beschermen, maar dat biedt geen 100% garantie om schurken buiten te houden. 

De traumatische ervaringen van slachtoffers van bruut geweld mogen wij niet onderschatten.

De criminelen deinzen er niet voor terug zich te vergrijpen aan weerloze mensen. 

De rovers worden steeds brutaler en dat vereist daadkrachtig overheidsoptreden.

Het is daarom niet te vatten dat er nog steeds geen volwaardige minister van Justitie en Politie is benoemd. Deze functie is sinds maart 2017 vacant, nadat mevrouw Jennifer van Dijk-Silos is ontheven. Reeds 11 maanden wordt dit ambt waargenomen door minister Welzijn. Hij doet zijn best maar hij is chronisch overbelast. De toestand is precair. Het gevoel van onbehagen in de samenleving neemt toe. Zonder volwaardige minister van JusPol mag niet verwacht worden dat er significante verbeteringen zullen optreden. De president doet er goed aan om een fulltime minister JusPol te benoemen. De president laat ons in het ongewisse met betrekking tot de officiële invulling van dit ambt en dat is een slecht maatschappelijk signaal.

Minister Patrick Pengel heeft zijn handen vol aan het ministerie van Volksgezondheid. De perikelen in de medische sector zijn immens en hij is staat onder zware politieke druk. Deze bewindsman zwaait nu ook de scepter bij het loodzwaar ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur nadat minister Robert Peneux per 13 december 2017 zijn ontslag heeft ingediend. Het onderwijs is in een diep dal. Er zijn fundamentele problemen in het onderwijs die vragen om structurele maatregelen. De doorstroming laat te wensen over en de kwaliteit staat ter discussie. Bovendien zijn er acute problemen die vragen om kordaat optreden. Onderwijs is van nationale allure. Investeren in het onderwijs is zorg dragen voor een betere toekomst. 

Hoe kan minister Pengel, zijn goede bedoelingen ten spijt, zich succesvol inzetten voor beide ministeries? Vooralsnog heeft de president de ontslagaanvraag van minister Peneux in beraad. Wanneer behaagt het de president om een beslissing ter zake te nemen? 

Ivan Fernald

VHP-voorzitter Santokhi bezorgd over gebrek aan transparantie bij regering

'Zwaarwichtige zaken in beslotenheid behandeld, afgedaan met persberichten, veel zaken belanden in de doofpot'

-'Door begrotingsbehandeling te traineren, kan de regering regeren zonder verantwoording af te leggen aan de samenleving'
-  'Het totale regeerbeleid schijnt te zijn vastgelopen'


VHP-voorzitter en -fractieleider Chandrikapersad Santokhi zegt vandaag, zondag 11 februari 2018, op Starnieuws bezorgd te zijn over het gebrek aan transparantie bij de regering. 'Er wordt geen verantwoording afgelegd in De Nationale Assemblee (DNA). Zwaarwichtige zaken die het gehele volk aangaan, worden in beslotenheid behandeld en afgedaan met persberichten. Veel zaken belanden in de doofpot.'

Santokhi zegt, dat pogingen van de oppositie om uitleg worden tegengewerkt door de Assembleevoorzitster, die geen vergaderingen uitschrijft. Dit gebeurt met steun van de coalitie. De voortzetting van de begrotingsbehandeling stagneert, omdat de regering niet in staat is de opgevraagde informatie te verschaffen aan het parlement over:
- verhogingen van de huurpenningen en pacht voor grond
- verkoop van overheidspanden
- en verkoop van staatsaandelen bij verschillende private en parastatale instellingen zijn niet of onvoldoende uitgewerkt.

De begroting zou in de tweede helft van januari verder worden behandeld, maar de vergadering is nog steeds niet uitgeschreven.

Ook leningen waarover de Staat verder informatie zou verschaffen, zoals 75 miljoen Amerikaanse dollar via de Amerikaanse Oppenheimer group, worden volgens Santokhi in alle beslotenheid besproken. Lokale financiers worden volgens hem betrokken om deze gelden via Oppenheimer aan de overheid te lenen. Terwijl de crisis zich voortzet naar alle sectoren toe, wordt het leningenbeleid van de regering voortgezet middels lokale leningen bij financiële instellingen, die zelf niet over voldoende liquide middelen beschikken om de dienstverlening naar de samenleving te garanderen. Hierdoor wordt de rente voor leningen en/of hypotheek voor de burger steeds hoger en onbetaalbaar.

'Deals met multinationals worden totaal buiten het oog van het parlement en de samenleving gehouden', stelt Santokhi. Hij hoopt dat plannen om aandelen van de Staat bij Newmont te verkopen van de baan zijn, omdat er toestemming van het parlement hiervoor nodig is. Hij merkt op dat de 5% aandelen van de Staat bij Newmont tegen een hoog bedrag aan Staatsolie wordt verkocht. Staatsolie beschikt reeds over 20% van de aandelen. Santokhi merkt op, dat het staatsbedrijf al een zware lening heeft en steun nodig heeft, maar nu extra geld moet ophoesten, dat in de consumptieve sfeer verdwijnt.

De VHP-leider zegt, dat er ook onduidelijkheid is over de deal met NV Tranquillo en IAmGold over de Saramacca-concessie en de overeenkomst met NV1, en de recente betaling van 1 miljoen aandelen aan de Staat en een dividend van 5 miljoen Amerikaanse dollar. Hierbij is de Centrale Bank van Suriname, waar alle royaltyrechten gestort moeten worden om de internationale reserve te versterken, en om de economie te stabiliseren, buiten spel gezet. Deze gelden worden in opdracht van de regering op een commerciële bank gestort, en verdwijnen eveneens in de consumptieve sfeer. Ook de definitieve overeenkomst met Alcoa heeft De Nationale Assemblee niet bereikt. Er wordt in strijd met de instructies van het parlement gehandeld, benadrukt Santokhi.

Hij merkt op, dat haast op elk gebied zaken zich afspelen, waarover verantwoording moet worden afgelegd. Volksgezondheid, waar nog steeds een crisis heerst, wordt met halve informatie symptomatisch afgehandeld middels een persverklaring, terwijl de levensbedreigende gevolgen nog steeds bestaan. Een vergadering die hierover is aangevraagd, is nooit uitgeschreven. Gelden die bestemd zijn voor de ontwikkeling van het land en het volk verdwijnen naar binnenlandse en buitenlandse schuldeisers.

Om de begroting te financieren haalt de Staat meer inkomsten uit de samenleving. De burgers zullen meer moeten meer neertellen voor brandstof, elektra, verschillende goederen en diensten, weggebruik, grond, overdracht van percelen. De invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is nog niet haalbaar. De Srd 400 miljoen aan inkomsten opgebracht op de begroting is fictief. Het geld zal elders uit de samenleving worden gehaald, concludeert Santokhi.

'Door al deze zaken bekruipt mij het onbehaaglijke gevoel dat de regering daarom bewust geen haast maakt met de begrotingsbehandeling. Immers door op deze wijze de begrotingsbehandelingen te traineren, kan de regering regeren zonder verantwoording af te leggen aan de samenleving. Ze geeft hierdoor ook aan geen respect te hebben voor het parlement. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling en hiermee wordt het niveau en de status van DNA als een van de belangrijkste peilers van de democratie ernstig ondermijnd. Elke serieuze leiding van het parlement zou hierbij de regering tot orde moeten roepen. Helaas gedraagt de coalitie in de DNA zich als verlengstuk van regering. Kortom het totale regeerbeleid schijnt te zijn vastgelopen.'

Zeker 6 mensen gedood bij explosie tijdens carnavalsoptocht in Oruro, Bolivia

Politie vermoedt dat een gasfles van een straatverkoper ontplofte

(Bron foto: Twitter)
Onder doden 2 kinderen - 28 Mensen raakten gewond

 
Door een explosie in de Boliviaanse stad Oruro, waar op dat moment carnaval werd gevierd, zijn zaterdag 10 februari 2018zeker zes mensen om het leven gekomen. Nog eens 28 mensen raakten gewond. 

Het incident gebeurde tijdens de carnavalsoptocht een straat verderop. Lokale media melden dat onder de doden twee kinderen zijn.


De politie vermoedt dat een gasfles van een straatverkoper ontplofte, mogelijk doordat hete olie de gastoevoerslang had aangetast.

De Boliviaanse president Evo Morales bracht via Twitter zijn medeleven over aan de families van de slachtoffers. Hij liet weten dat de gewonden hulp wordt geboden en de exacte toedracht onderzocht wordt:


Het carnaval in Oruro is elk jaar een groot spektakel en trekt tienduizenden mensen en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In 2014 vielen tijdens de parade ook al eens vier doden, nadat een loopbrug instortte.


(Suriname Mirror/TeleSUR/De Telegraaf/Los Tiempos/La Razon/Twitter/YouTube)

Korfbalselectie van Suriname neemt in maart 2018 deel aan WK kwalificatietoernooi in Colombia

Nationale selectie speelt maandag 19 februari uitzwaai wedstrijd in Vlaardingen
 


De nationale korfbalselectie van Suriname neemt in maart 2018 voor het eerst in de historie van het korfbal deel aan het WK kwalificatietoernooi, dat wordt gehouden in Colombia. Voor het zover is speelt Suriname op maandag 19 februari speelt de nationale korfbalselectie eerst een oefenwedstrijd in Vlaardingen (Nederland) tegen het team van SC Twist en Friends. 

Suriname kwam in november al in een oefenwedstrijd uit tegen SC Twist.

Op 19 februari speelt het Surinaamse team weer in de Westwijkhal in Vlaardingen. De tegenpartij wordt gevormd door een gezelschap van spelers van diverse clubs. U kunt het Surinaamse team nog één keer in actie zien voor dat zij naar Colombia vertrekt voor de Pan American Games.

A post shared by SUKorfbal (@sukorfbal) on


Suriname zal met 15 spelers afreizen naar Cali, Colombia, om deel te nemen aan de IKF Pan American Korfball Championship. Van 2-4 maart 2018 strijden zes landen daar om twee tickets voor het WK korfbal 2019 in Zuid-Afrika.

Bondscoach Riko Kruit zal 7 dames en 8 heren tot zijn beschikking hebben om een WK ticket te bemachtigen.Wilt u het Surinaamse team uitzwaaien voordat zij hun reis maken naar Colombia? Neem vrienden en familie mee en kom 19 februari naar de Westwijkhal om er een feest van te maken.

Maandag 19 februari
Locatie: Sporthal Westwijk 
Floris de Vijfdelaan 35, Vlaardingen 
Aanvang wedstrijd: 21:00 uur

Help mee Juliet te vinden voor eenzame Boliviaanse Sehuencas waterkikker Romeo

Romeo is de laatst bekende kikker van zijn soortNu Valentijnsdag nadert, denk dan even aan Romeo, de eenzame Boliviaanse kikker. Tien jaar als vrijgezel, moet dit kinderloze amfibie nu de hulp van de mens inroepen om een ​​laatste speurtocht naar een Juliet te beginnen, die, als het faalt, het einde van zijn soort zou kunnen betekenen.

Romeo is namelijk de laatst bekende kikker van zijn soort. En hij roept al jaren vruchteloos uit zijn terrarium in het Cochabamba Natural History Museum om een vrouwtje. 'We willen niet dat hij de hoop verliest', zei Arturo Munoz, een conservatiewetenschapper verbonden aan het Global Wildlife Conservation, die contact heeft gemaakt met de datingwebsite Match om geld in te zamelen voor Romeo's laatste kans op romantiek.Het geld zal worden gebruikt om Boliviaanse beken en rivieren af ​​te zoeken naar een vrouwtjes Sehuencas-waterkikker, zelfs in de vorm van een kikkervisje. 'We blijven hoopvol dat er anderen  zijn, zodat we een fokprogramma voor natuurbehoud kunnen opzetten om deze soort te redden', zei Munoz.


Sehuencas waterkikkers leven ongeveer 15 jaar. Als onderdeel van de campagne om 15.000 dollar in te zamelen voor Valentijnsdag, heeft het team een ​​matchprofiel gemaakt voor Romeo. Hij wordt geïntroduceerd door een video waarin hij verschillende zwemslagen laat zien.Toen Romeo 10 jaar geleden werd verzameld, zei Munoz, 'wisten we dat de waterkikker van Sehuencas, net als andere amfibieën in Bolivia, in de problemen was, maar we hadden geen idee dat we in al die tijd geen enkel ander exemplaar zouden kunnen vinden. Romeo begon ongeveer een jaar nadat hij in gevangenschap was gebracht om een ​​vrouwtje te vragen, maar die oproepen zijn de laatste jaren afgenomen.'

Vergeleken met andere kikkers in het geslacht, vertelde Munoz aan persbureau AFP,  heeft Romeo een bijzonder muzikale paringsroep, en heeft biologen veel geleerd over zijn soort.

Het is een verlegen wezen, meestal verstopt onder de rotsen in zijn verblijf. Het verschijnt alleen tijdens voedertijd, met regenwormen en slakken onder zijn favoriete snacks.

Als ze genoeg geld kunnen ophalen voor reizen en uitrusting, hoopt het team van wetenschappers 10 expedities te lanceren naar locaties waar de soort ooit gewoon was, evenals vergelijkbare habitats of plaatsen waar niemand eerder heeft gekeken.

(Suriname Mirror/AFP/YouTube/Twitter/BBC)

Illegale homokuurtherapie in Ecuador slaat en verkracht 'patiënten'

Ze gebruiken dwangvoeding, pak slaag, elektroshocktherapie en corrigerende verkrachting...


Diverse therapieën zonder licentie in Ecuador slaan en verkrachten LHBTI's om hen te bevrijden van hun homoseksualiteit. Vermomd als rehabilitatieklinieken, zeggen lokale mensenrechtengroepen dat de praktijk nog steeds voortduurt, ondanks dat homoseksualiteit legaal is sinds 1997.

Cayetana Salao van LHBTI-rechtengroep Taller de Comunicacion Mujer zei: 'Het is een realiteit', meldt Thomson Reuters Foundation donderdag 8 februari 2018. 'Correctieve therapie, in de meeste particuliere en clandestiene alcohol- en drugsverslavingsklinieken, gaat door in Ecuador,' zei ze.


De praktijk kreeg internationale aandacht in 2012, nadat de klinieken voor het eerst opdoken.


Het duurde bijna 10 jaar voordat internationale verontwaardiging ontstond. Als gevolg daarvan voerden All Out en Change.org campagne voor hun uitbanning. Petities daartoe leverden 178.000 op en vervolgens werden 207 klinieken in het hele land gesloten.

Maar, de praktijk blijft bestaan ​​in illegale ondergrondse revalidatiecentra, of homo-conversie 'maffia'. De meeste patiënten die deelnemen aan de homobehandeling zijn lesbiennes. Na hun ontsnapping hebben zij gedetailleerde schendingen van mensenrechten beschreven, waaronder elektroshocktherapie en verkrachting door mannen.

Vorig jaar creëerde fotokunstenares Paula Paredes een collectie die zich richtte op de epidemie, getiteld Until You Change.


Ze zei: 'Gevangen gezet tegen hun wil, worden de geïnterneerden onderworpen aan emotionele en fysieke foltering, door dwangvoeding, afranselingen en corrigerende verkrachting.'

Paredes interviewde mensen die de homoherapieën uit de eerste hand hadden meegemaakt. Ze zei: 'Deze beelden laten ons zien wat nooit bedoeld was om gezien te worden. De perversie van pillen en gebedenboeken, het regime van geforceerde vrouwelijkheid in make-up, korte rokjes en hoge hakken, marteling door touw of rubberen handschoenen, het spook van 'corrigerende' verkrachting.'

Ze zei ook: 'Een aanzienlijk deel van de bevolking van Ecuador spreekt er niet openlijk over. Als ze dat doen, is dat met een gevoel van schaamte, spot en abnormaliteit. Dit voorkomt dat de samenleving tolerant wordt en de LGBTI-bevolking accepteert.'


(Suriname Mirror/Gay Star News/Reuters/YouTube/Twitter)