zondag 7 juni 2020

Covid-19 Management Team kondigt strenge maatregelen voor personen aan - Bewegingsvrijheid burgers drastisch ingeperkt

Iedereen moet gedurende twee weken thuisblijven
Het Covid-19 Managementteam heeft zondagavond 7 juni 2020 nadere uitleg gegeven over de verscherpte maatregelen in het kader van de total lockdown. Met uitzondering van leden van de essentiële diensten, moet iedereen gedurende twee weken thuisblijven.
 
Winkels zullen dagelijks geopend zijn tussen 07.00u – 14.00u met uitzondering van woensdag en zondag.
Bezoeken aan poliklinieken/ ziekenhuizen/ S.E.H. (Spoedeisende Hulp)/ apotheken/ politiepost/ PCS (Psychiatrisch Centrum Suriname) en het mortuarium zijn toegestaan. Op woensdag en zondag mag men zich alleen op de openbare weg begeven voor urgente vallen.

Richtlijnen winkelbezoek
Voor het doen van basis inkopen gelden gedurende de total lockdown de volgende richtlijnen:
 • 1 persoon per huishouden
 • deze persoon moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
 • de volgorde die wordt gehanteerd voor het bezoeken van winkels zijn:
Maandag:    personen wiens familienaam begint met de letters: A,B,C,D,E,
Dinsdag:      personen wiens familienaam begint met de letters: F,G,H,I,J
Donderdag: personen wiens familienaam begint met de letters: K,L,M,N,O
Vrijdag:       personen wiens familienaam begint met de letters: P,Q,R,S,
Zaterdag:     personen wiens familienaam begint met de letters: T,U,V,W,X,Y,Z
 • personen dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben die bij controle verplicht moeten worden aangetoond
 • personen dienen een mond- en neusbedekking aan te hebben en de sociale afstand in acht te nemen/ te houden
 • personen dienen de aanwijzingen van de winkelier op te volgen.
Ondersteuning aan sociaal zwakkeren:
Ter ondersteuning van sociaal zwakkeren zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Op dinsdag en donderdag worden sociale pakketten (Sozanet) verdeeld aan sociaal behoeftigen en sociaal zwakke huishoudens die zich hebben geregistreerd bij het Covid-19 Noodfonds. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal hierover nadere informatie verschaffen.

Online bestellingen
Het Covid-19 Managementteam doet een beroep op winkeliers om telefonische of online bestellingen aan te nemen. Waar dit niet mogelijk is, gelden de volgende regels:
 • Zorg ervoor dat bezoekers bij het betreden van uw winkel hun handen kunnen ontsmetten
 • U mag open zijn van 07.00u – 14.00u met uitzondering van woensdag en zondag
 • U dient markeringen te hebben in uw winkel om de sociale afstand te behouden
Groothandel leveranciers
Het is leveranciers van de eerste levensbehoeften toegestaan hun producten aan de retailer te leveren tussen 15.00 – 19.00u met uitzondering van woensdag en zondag.

Leveringen aan huis
Leveringen aan huis zijn toegestaan. Volg in dit kader de advertenties van de bedrijven (slagerijen/grote supermarkten et cetera).
Levering mag dagelijks tussen 07.00u – 14.00u met uitzondering van woensdag en zondag.
Midden- en kleine bedrijven die levering aan huis willen doen moeten zich registreren bij de ministeries van HIT (Handel, Industrie en Toerisme) en LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) voor een toestemmingspas. Volgt u de berichten van de Ministeries van HIT en LVV.

Vervoersmiddelen
Burgers zullen volgens een kentekennummer-procedure beperkt kunnen deelnemen aan het verkeer. Het KPS (Korps Politie Suriname) zal maandag 8 juni meer informatie hierover verschaffen.

Sociale controle/ Psychosociale hulp
In deze periode wordt een beroep gedaan op de gemeenschap om extra te letten op elkaar door middel van onder andere:
 • Sociale controle (letten en zorgen voor elkaar)
 • Meldingen van huiselijk geweld kunnen via de nummers die bekend zijn zoals 123
 • Het is altijd toegestaan zich te begeven naar de dichtstbijzijnde politiepost
Het Covid-19 Managementteam doet een beroep op de totale gemeenschap om zich te houden aan de gezondheids- en ordemaatregelen en de officiële berichten te blijven volgen via www.covid-19.sr. Ga niet in op 'fake news' en help die ook niet te verspreiden.

Er zal gedurende de total lockdown op maandag, woensdag en vrijdag om 18.00u informatie worden verstrekt door het Managementteam. Pers en burgers mogen op deze dagen voor 12.00 uur vragen en voorstellen opsturen via de Covid-19 website. De beantwoording van vragen wordt meegenomen tijdens de persbriefing.

Beschoten ondernemer op Frederikshoopweg looft US$ 5.000 beloning uit

Slachtoffer plaatst enkele beelden van de vermoedelijke schutter online


De ondernemer die gisteren beschoten werd op de Frederikshoopweg, heeft een beloning van US$ 5.000 uitgeloofd voor de tip die kan leiden tot de aanhouding van de schutter. Het slachtoffer heeft dat zondag 7 juni 2020 laten weten en enkele beelden van de vermoedelijke dader online geplaatst.


Hij reed gistermiddag over de Frederikshoopweg en werd ter hoogte van de Johannes Pontweg, voor het pand van Suribet, plotseling beschoten.

'Uw hulp hebben we dringend nodig. Deze schutter heeft me gisteren beschoten ter hoogte van de Johannes Pontweg (aan de Fredikshoopweg) (voor het pand van Suribet). Wie kent deze schutter?? De Tipgever die tot de aanhouding mag/zal leiden van de schutter/van deze gevaarlijke gewapende verdachte mag een beloning verwachten van ad Usd 5000,=',

schrijft de man op Facebook:

19 Nieuwe Covid-19 besmette personen erbij zondag 7 juni

Het aantal actieve gevallen bedraagt nu 112


Er zijn 19 nieuwe Covid-19 besmette personen bij gekomen vandaag, zondag 7 juni 2020. Intussen is de teller op 122 gesprongen. Het aantal actieve gevallen bedraagt nu 112. 

De directrice van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, had gisteren aangegeven dat er nog meer mensen bij zouden komen, ondanks de totale lockdown.

Het aantal mensen in quarantaine is van 176 gestegen naar 215. De bedoeling van de lockdown is om het medische team de ruimte te geven om de mensen die positief zijn, uit de gemeenschap te halen. Telkens als iemand positief is bevonden, wordt aan contact tracing gedaan.

Waar blijft toegezegde productiefonds van Srd 300 miljoen om coronacrisis te overbruggen?

Bedrijfsleven twijfelt aan  daadwerkelijk bestaan productiefonds


Het bedrijfsleven is weer teleurgesteld in de regering. Het voelt zich ook deze keer in de steek gelaten vanwege het uitblijven van het toegezegde productiefonds van Srd 300 miljoen om de coronacrisis te overbruggen. Via de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) werden bedrijven opgeroepen zich te registreren indien er behoefte is aan bijstand. Tal van ondernemingen hebben gehoor gegeven aan de oproep, maar kijken tot en met vandaag nog uit naar wat goed nieuws vanuit de regering, aldus UnitedNews zondag  7 juni 2020.

Getwijfeld wordt aan het daadwerkelijk bestaan van het productiefonds alsook de intentie om deze spoedig te bemensen en operationeel te maken.

Armand Zunder, directeur van de Belastingdienst, zei eerder deze week tijdens een update persconferentie van het Covid-19 Managementteam, dat het opzetten van een productiefonds niet over een dag ijs gaat. Het Noodfonds van Srd 400 miljoen voor sociaal zwakkeren is opvallend genoeg snel van de grond gekomen en was nog vóór de verkiezingen van 25 mei een feit.

Volgens Zunder is het niet zo dat er niets wordt gedaan aan de invulling van het productiefonds. Op de achtergrond zou er wel worden gewerkt aan de bemensing. 'Ik weet in ieder geval dat RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) een ervaren econoom, dat is namelijk de heer Winston Caldeira, heeft voorgesteld om zitting te nemen in die club. Ik weet niet of de bedrijvenorganisaties al een voordracht hebben gedaan.'

Volgens de bedrijvenorganisaties hebben ook zij reeds voordrachten gedaan bij het ministerie van Financiën. Het wachten is op feedback. Er is enorm veel onduidelijkheid binnen de private sector over de status van het productiefonds. Er vindt weinig tot geen communicatie plaatst met de desbetreffende autoriteiten.

Ook waar het fonds gehuisvest zal worden is voor hen een raadsel. 'Voor zover mij bekend is het centrum ook voor deze aangelegenheid, het productiefonds zowel het noodfonds, geconcentreerd aan de Gonggrijpstraat', meent Zunder.

Bij navraag blijkt het Covid-19 Klanten Center aan de Gongrijpstraat daarvan niet op de hoogte te zijn. 'Alleen het Noodfonds is hier gevestigd.'

Eugene van der San verwerpt publiek maken beschikking kapitaliseren verlof

'Groot deel van dit bedrag schenk ik aan Su4Su Covid-19 Support Fund'

'Ik weet niet wat men in dit land wil, als je steelt is het niet goed, als je niet steelt is het ook niet goed'


'Aan mijn integriteit komt niemand. Daarin heb ik geïnvesteerd. De beschikking met betrekking tot de kapitalisatie van mijn verlof tegoeden is een openbaar bestuursbesluit. Door het viraal rond te sturen probeert men op een verwerpelijke wijze aan stemmingmakerij te doen. Het mag de hele wereld rond worden gestuurd ik heb geen schuldeisers die op me af zullen komen. Ik weet niet wat men in dit land wil. Als je steelt is het niet goed. Als je niet steelt is het ook niet goed.

In deze case ben ik zo groot geweest, om reeds op 24 januari 2020 de President (als bevoegd gezag) per schrijven toestemming te vragen mijn verlof tegoeden, in totaal meer dan 100 dagen, over de maanden februari, maart, april, mei en juni te mogen opnemen met inachtneming van artikel 48 van de Personeelswet (zie schrijven). In aansluiting daarop verzoek ik u mij overeenkomstig mijn AO eervol ontslag te verlenen. Toen al wilde ik mijn verlofdagen opnemen en het gedoe van middelmatigheid achter me laten. 

Maar de President heeft in Coronie luidt en duidelijk kenbaar gemaakt, dat hij nog prijs stelt op mijn kennis en vriendschap en kennis heeft hij “van der San gaat nergens ik ga het verzoek van de directeur niet goed keuren” woorden van de President van de Republiek Suriname. Ongekend!! Dit alles hebben de lafaards en farizeeërs natuurlijk met gemengde gevoelens moeten aanhoren. 

Ik heb in deze functie bijkans nog 10 jaren het land gediend en eerder meer dan 35 jaren voor de overheid gewerkt. 

De beschikking waarmee, door onwetendheid en achterlijkheid, wordt gesold is niet zonder meer tot stand gekomen. Wanneer het bevoegde gezag, in het belang van de dienst weigert de ambtenaar op haar/zijn daartoe gedaan verzoek verlof te verlenen dan moet dat worden vastgelegd, zodat de vakantieverlofdagen die buiten de cumulatie van ongebruikte aanspraken op vakantieverlof vallen, niet verloren gaan. Dat recht moet dan door het bevoegde gezag gecompenseerd worden voor zover het niet meer verleend kan worden. 

Uiteraard begrijpen sommige subalterne ambtenaren die ergens eventjes zijn geregeld deze zaken niet. Zoals de onderdirecteur op het directoraat Algemene Zaken ene heer Setro die het afschrift heeft gepost op Facebook of heeft doorgestuurd aan derden. 

Deze beschikking die gedateerd is 22 mei 2020, lang voor de verkiezingen, lag sedert 26 mei 2020 op Algemene Zaken ter uitvoering en men is gaan saboteren blijkbaar wederom door onwetendheid, hebzucht, jaloezie en middelmatigheid. Wanneer er bedenkingen bestaan tegen een bestuursbesluit dan dient dat schriftelijk aan het bevoegde gezag te worden medegedeeld met onderbouwing nadat het besluit dat rechtsgevolgen heeft is uitgevoerd. Wanneer de bedenkingen correct zijn dan wordt zo een bestuursbesluit herzien met alle consequenties van dien. Trouwens dat staat meestal letterlijk in zo een beschikking. Bovendien is dat het werk van de Rekenkamer. 

Op grond van de wet maak ik rechtens aanspraak hierop of er moet alsnog worden voldaan aan mijn verzoek om vakantieverlof. 

Aan al degenen die zich hiermee hebben beziggehouden om te appen zeg ik, wat jullie schreeuwers moeten doen is de nieuwe machthebbers vragen om al deze bepalingen in de Personeelswet en de wet financiële voorzieningen Ministers en Onderministers ( S.B. 1994 no. 78 ) te schrappen. 

Tot slot zal ik een groot deel van dit aan mij rechtmatig toekomend bedrag, na aftrek van de belastingen, schenken aan het Su4Su Covid-19 Support Fund, dat voortreffelijk werk verricht om te voorkomen dat wij allemaal door het Covid-19 virus creperen, hetgeen misschien voor Suriname een goede oplossing zou zijn.

Eugène van der San'

'Strafinrichtingen staan bezoek toe om een gevangenisopstand te voorkomen'

Cipiers vrezen juist dat door bezoek Covid-19 strafinrichtingen binnendringt


Penitentiaire ambtenaren vrezen dat Covid-19 de strafinrichtingen binnendringt, omdat bezoek blijft toegestaan ondanks dat de situatie verergert. Wendell Pinas, hoofdvoorlichter van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, benadrukt zondag 7 juni 2020 in de Ware Tijd, dat dit wordt gedoogd 'om een gevangenisopstand te voorkomen'

De cipiers is duidelijk gemaakt. dat zij ook buiten de werkplek besmet kunnen raken.

Bij de inrichting aan de Duisburglaan en het Huis van Bewaring wordt bezoek  mondjesmaat toegestaan. Er zijn wasbakken geplaatst om de handen te reinigen en het dragen van een mondkapje is verplicht. Bezoekers en gedetineerden zijn gescheiden door een doorzichtige plaat, in tegenstelling tot de gevangenissen van Hazard in Nickerie en Santo Boma. Bij deze twee instellingen mogen bezoekers alleen spullen afgegeven. Er is geen 'face to face contact', zegt Pinas.

Maar, Daniëlle Veira, directrice van het bureau Nationale Veiligheid, zei vrijdag tijdens de update persconferentie van het Covid-19 Managementteam, dat arrestanten geen bezoek mogen ontvangen. Wel mogen ze kleding en voeding krijgen.

Pinas vindt dat er met mens en materiaal wordt gewerkt, dus er kan van alles gebeuren. 'Om een opstand te voorkomen worden de gedetineerden zoet gehouden door bezoek toe te laten.'

Volgens ingewijden is de directie bang dat gedetineerden in opstand zullen komen. Om die reden wil de leiding de gevangenen niet te kort doen.

Het bezoek was gestopt, maar sinds vorige week mogen buitenstaanders weer op de terreinen.

Onafhankelijk Kiesbureau publiceert processen-verbaal en informatie turflijsten

Gang van zaken bij ministerie van Binnenlandse Zaken hapert...


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft besloten om de processen-verbaal (pv's) en informatie van de turflijsten te publiceren. Dit besluit is genomen nadat dat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de officieuze cijfers bekendmaakt na de stembusgang, stagneerde, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 7 juni 2020. 

Het ministerie bleek ook niet over alle informatie te beschikken. Hoewel het OKB niet de instantie is die cijfers publiceert, zijn de gegevens vrijgegeven opdat de samenleving niet verstoken blijft van informatie.

Op alle stembureaus en hoofdstembureaus waren waarnemers van het OKB. Zij moesten zelf ook turven en de pv's fotograferen. Niet overal konden de foto's gemaakt worden, omdat de pv's niet werden opgehangen, zoals in de Kiesregeling staat. Intussen zijn de uitslagen van alle hoofdstembureaus binnen.

Het Centraal Hoofdstembureau moet officieel de uitslag vaststellen. Dit gebeurt in een openbare zitting.

Het hoofdstembureau Paramaribo moet nog een oordeel vellen over het bezwaarschrift van de NDP. Deze partij vindt dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en heeft gevraagd om een hertelling te houden in Paramaribo.

SLM gedwongen geplande hervatting reguliere vluchten in juli uit te stellen

'Dit heb je niet in de hand, je mag zoveel plannen hebben, maar met Covid-19 weet je het nooit precies'

'De SLM concentreert zich nu heel sterk op het uitvoeren van charter- en cargovluchten'


Waar de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) al vrijwel alles gereed had om haar reguliere vluchten in juli op te pakken, is zij nu genoodzaakt dit besluit te herzien. De erger geworden situatie met Covid-19-besmettingen is een enorme tegenvaller. 'Dit heb je niet in de hand. Je mag zoveel plannen hebben, maar met Covid-19 weet je het nooit precies', zegt SLM-directeur Radjesh Radjkoemar zaterdagavond 6 juni 2020 in de Ware Tijd. 

De maatschappij had enkele weken geleden, toen de situatie zich leek te stabiliseren, nog aangekondigd, dat zij haar reguliere vluchten op zowel de regionale als Mid-Atlantische route geleidelijk aan weer zou oppakken. Radjkoemar laat weten dat de plannen 'best wel' vergevorderd waren.

'Regionaal hadden wij al met Aruba en Curaçao gesproken en die waren heel enthousiast.' Ook met andere niet-regionale luchtvaartmaatschappijen waren  gesprekken gaande. Het streven was volgens de directeur om zelfs iets eerder dan begin juli de regionale routes weer regulier aan te doen. Nu is besloten om de plannen om weer normaal te vliegen met twee weken uit te stellen. Dit houdt in dat de maatschappij, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, in de tweede week van juli daarmee zal beginnen, maar ook hiermee is Radjkoemar voorzichtig. Hij benadrukt dat de overheid ook toestemming moet geven.

De onderneming is continu bezig om in samenwerking met de internationale luchtvaartorganisatie IATA de plannen te monitoren. De certificering van de Boeing 777-200ER was ook al in een vergevorderd stadium. Verwacht werd dat het toestel al in juli vliegklaar moest zijn. Echter, vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen, zijn de controlewerkzaamheden on hold gezet.

De maatschappij concentreert zich nu heel sterk op het uitvoeren van charter- en cargovluchten, zegt de SLM-directeur. Hij vertelt, dat het vrijwel goed loopt voor wat betreft aanvragen om chartervluchten uit te voeren. 'Omdat we regionaal goed staan aangeschreven, vraagt men ons als eerst om hun ingezetenen te vervoeren.'

De SLM heeft pas nog een aanvraag gehad uit Belém (Brazilië) en Cali (Colombia). Avianca, de grootste luchtvaartmaatschappij van Colombia, heeft vorige maand faillissement aangevraagd door de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie en de economische gevolgen daarvan. Met de inkomsten uit de charter- en cargovluchten kunnen volgens de directeur nu nog minimaal de salarissen van het personeel worden betaald.

Chinese president Xi Jinping spreekt telefonisch met Costa Ricaanse president Alvarado

China ziet Costa Rica als belangrijke partner in strijd tegen Covid-19 in Latijns-Amerika


President Xi Jinping heeft vrijdagavond 5 juni 2020 een telefonisch onderhoud gehad met de Costa Ricaanse president Carlos Alvarado. Xi wees erop  dat Costa Rica sinds het begin van Covid-19 aanbood om medische benodigdheden aan China te verstrekken, een daad van vriendschap die China nooit zal vergeten, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

China ziet Costa Rica als een belangrijke partner in de strijd tegen Covid-19 in Latijns-Amerika en heeft medische middelen geschonken en videoconferenties gehouden om ervaringen uit te wisselen.Gezien de ernstige Covid-19-situatie in de regio, zal China doorgaan met het verlenen van stevige steun en bijstand aan Costa Rica, aangezien zijn capaciteit het toelaat in overeenstemming met zijn behoeften.

China zal, zoals altijd, de internationale eerlijkheid en rechtvaardigheid en de legitieme rechten en belangen van kleine en middelgrote ontwikkelingslanden stevig handhaven. China zal samenwerken met Costa Rica om de internationale samenwerking tegen Covid-19 te versterken, de responsinspanningen van ontwikkelingslanden veilig te stellen en bij te dragen aan de wereldwijde veiligheid van de volksgezondheid.


Xi benadrukte, dat China Costa Rica ziet als een betrouwbare strategische partner. Sinds de start van diplomatieke banden zijn de bilaterale betrekkingen vlot verlopen, met vruchtbare samenwerking op verschillende gebieden.

Hoewel Covid-19 tot op zekere hoogte de bilaterale zakelijke en interpersoonlijke uitwisselingen heeft beïnvloed, blijft China zich inzetten voor het bevorderen van langdurige vriendschap en samenwerking met Costa Rica, en voor het ondersteunen van de economische ontwikkeling en verbetering van het welzijn van de bevolking van Costa Rica.

Xi onderstreepte, dat het belangrijk is dat de twee partijen elkaars kernbelangen en grote zorgen blijven steunen, gezamenlijk plannen maken voor samenwerking na Covid-19 en de praktische samenwerking op verschillende gebieden onder het Belt and Road Initiative verder verdiepen en versterken. Hij sprak zijn vertrouwen uit, dat de betrekkingen tussen China en Costa Rica een grotere ontwikkeling zullen doormaken na de gezamenlijke strijd tegen het virus.

President Alvarado merkte op, dat in de afgelopen 13 jaar, sinds Costa Rica en China diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan, de twee partijen een steeds diepere vriendschap hebben en de wederzijds voordelige samenwerking hebben uitgebreid. Costa Rica houdt vast aan het één-China-principe. Het staat klaar om met China samen te werken om de samenwerking op het gebied van volksgezondheid, infrastructuur, cultuur en andere gebieden te versterken, en dient als een brug en toegangspoort voor China om in contact te komen met Midden-Amerika. Hij hoopt hiermee de relatie tussen Costa Rica en China naar een nieuw niveau te tillen.

China is een geweldig land, zei Alvarado, en de bestuursfilosofie van president Xi is echt bewonderenswaardig. Hij prees de aankondiging van president Xi, dat het Chinese COVID-19-vaccin een wereldwijd publiek goed zou worden en bedankte China voor de krachtige steun aan de reactie-inspanningen van zijn land.

Costa Rica is bereid met China samen te werken om het multilateralisme hoog te houden, klimaatverandering en andere mondiale uitdagingen aan te pakken en wereldvrede en ontwikkeling te bevorderen.

(Suriname Mirror/Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China/Twitter)

3 Afrikanen in 16e eeuws graf in Mexico-stad vertelt verhaal over de tol van slavernij

Drie mannen hadden hun oorsprong in West- of Zuid-Afrika... In een massagraf uit de 16e eeuw dat werd blootgelegd in Mexico-Stad, heeft de ontdekking van de overblijfselen van 3 Afrikanen meer licht geworpen op de eerste dagen van de slavernij en de behandeling die de mensen ten deel viel. 

De drie schedels waren anders dan honderden andere in het 16e-eeuwse massagraf dat werd blootgelegd in het San José de los Naturales Royal Hospital in Mexico City. Hun voortanden waren decoratief gedeponeerd, misschien als een ritueel gebruik, in tegenstelling tot die van 'los naturales', de inheemse bevolking die de meerderheid van de lichamen op de koloniale begraafplaats vormde.

Archeologen concludeerden, dat de drie individuen hoogstwaarschijnlijk tot slaaf gemaakte Afrikanen waren.

Het team verwijderde een kies van elk van de drie schedels om hun DNA te extraheren en te analyseren. De genetische handtekeningen verkregen uit de kiezen toonden aan, dat de drie mannen hun oorsprong hadden in West- of Zuid-Afrika.

Ze vonden ook isotopen op de tanden die verder aangaven dat ze allemaal buiten Mexico geboren en opgegroeid waren.

(Suriname Mirror/africa.com/The New York Times/EurekAlert)

Autoriteiten Mexico-Stad: 'Sommige artsen verkopen valse overlijdensakten'

Noodzaak zich snel van lijken te ontdoen leidt tot zwarte markt voor overlijdensakten


Ambtenaren van Mexico-Stad zeiden vrijdag 6 juni 2020, dat aanklagers verschillende artsen onderzoeken die naar verluidt valse overlijdensakten hebben afgegeven aan mensen die mogelijk zijn overleden aan het coronavirus. 

Nu de sterfgevallen toenemen in Mexico, heeft de noodzaak om zich snel van  lijken te ontdoen, geleid tot een zwarte markt voor overlijdensakten.

Mexico rapporteerde vrijdag 625 bevestigde Covid-19-sterfgevallen, een daling van een piek van 1.092 op woensdag en 816 op donderdag. Het land voegt nu regelmatig meer dan 4.000 bevestigde infecties per dag toe, en het totale aantal gevallen bedraagt ​​meer dan 110.000, hoewel de ambtenaren erkennen dat het werkelijke aantal vele malen hoger is.

Bij de beschrijving van het onderzoek beweerde burgemeester van Mexico-Stad, Claudia Sheinbaum, dat de artsen 'betrokken waren bij het in rekening brengen van deze diensten', ondanks het feit dat de overlijdensakten gratis zouden moeten zijn, maar het proces om ze te verkrijgen kan soms lang en bureaucratisch zijn. 'Ze hebben deze certificaten verkocht terwijl dat niet het geval was,' zei Sheinbaum.

De regeling betrof naar verluidt ten minste één medewerker van de gemeenteraad en ongeveer tien artsen, van wie er geen gemeentelijk ziekenhuispersoneel was, zei de burgemeester. Er zijn ook aanwijzingen dat de artsen mogelijk andere doodsoorzaken dan Covid-19 hebben afgetekend voor lichamen die ze nog nooit hadden gezien of onderzocht, hoewel de redenen onduidelijk waren, aldus ambtenaren.

Maar, in ziekenhuizen in Mexico-Stad stapelden zich lichamen op toen de pandemie verergerde, en sommige familieleden wilden misschien gewoon dat hun overleden familieleden sneller vrijkwamen. Bovendien moeten lichamen van mensen die zijn overleden aan Covid-19 onder strengere regels worden gecremeerd of begraven, dus sommige families hebben mogelijk betaald voor een vals certificaat om het sociale stigma van het virus te voorkomen.

Er zijn geen aanklachten ingediend in de zaak.

Het zou niet het eerste schandaal in Mexico zijn van bedrijven rond de pandemie. In mei ontdekten de autoriteiten 3,5 ton ziekenhuisafval dat illegaal in de bossen aan de rand van Mexico-Stad was gedumpt. Ambtenaren ontdekten ook 6.000 kubieke meter (meter) medisch afval hoog opgestapeld tot het plafond in een magazijn in de staat Puebla. Wankelende stapels afgedankte doodskisten zijn ondertussen opgestapeld buiten de overwerkte crematoria van Mexico-Stad. Gespecialiseerde afvalverbrandingsovens worden te zwaar belast door de overvloed aan afgedankte beschermende uitrusting en het infectieuze weefsel dat wordt gegenereerd tijdens de pandemie.

Mexico wordt geplaagd door wijdverbreide problemen met niet-gereguleerde bedrijven in zowel de afvalverwijdering als de begrafenissector. Volgens de Senaat is 60% van de uitvaartinstanties in Mexico niet of niet volledig geregistreerd.

(Suriname Mirror/The Associated Press)

Peru heeft bijna geen zuurstof meer voor Covid-19-patiënten - 'We bidden tot God om ons niet in de steek te laten'

(Bron foto's: Martin Mejia, AP)
Medicinale zuurstof om coronavirus te behandelen een schaars goed geworden


Televisie. Naaimachine. Motorfiets. Dat zijn de dingen die de kinderen van Edda Marchan hebben verkocht om hun moeder te laten ademen. In het verre noorden van Peru, waar de familie woont, is medicinale zuurstof om het coronavirus te behandelen een schaars goed geworden. Uiteindelijk konden ze er geen vinden.

'Het is de grootste wanhoop ter wereld', zei haar dochter, de 39-jarige Fiorella Sorroza. 'We bidden tot God om ons niet in de steek te laten.'

In de Zuid-Amerikaanse natie die door Covid-19 wordt getroffen, is er nu een tekort aan een van 's werelds meest voorkomende elementen. Geërgerde familieleden racen om te dure tanks te vullen. Lang verwaarloosde ziekenhuizen lopen leeg.

En president Martin Vizcarra heeft een noodbesluit uitgevaardigd waarin industriële fabrieken worden opgedragen de productie op te voeren of zuurstof uit andere landen te kopen.  

'Peru, met de Amazone, heeft de longen van de planeet', zegt Ivan Hidalgo, academisch directeur van het Instituto de Gobierno y de Gestión Pública van Universidad de San Martin de Porres. in de hoofdstad van Peru, Lima. 'En we gaan dood door gebrek aan zuurstof.'


Regionale gezondheidsdirecteuren zeggen, dat het tekort al levens heeft gekost en zo ernstig is dat Peru, zelfs door industriële fabrieken die typisch zuurstof produceren voor mijnbouw om te zetten in medicinale productie, niet zal voldoen aan wat het nodig heeft.

Minister van Defensie Walter Martos zei donderdag 5 juni 2020, dat het land 173 ton zuurstof per dag nodig heeft. De decaan van het Medical College of Peru schat dat de natie daar ongeveer 20% van produceert. Het probleem is het gevolg van tientallen jaren van onderinvestering in ziekenhuizen, corruptie en slecht management, aldus verschillende medische leiders. Het ziekenhuis in Tumbes, vlakbij de grens met Ecuador, waar de familie van Marchan woont, heeft een fabriek die al jaren niet meer werkt omdat iemand een elektronische kaart heeft gestolen die nodig is om hem te bedienen. Ambtenaren hoopten het zaterdag weer terug te krijgen.


Ondertussen hebben gezondheidswerkers van Tumbes zuurstof geïmporteerd uit Ecuador en in vrachtwagens vervoerd vanuit de dichtstbijzijnde Peruaanse fabriek, vijf uur verderop. Het grootste openbare ziekenhuis gebruikt gewoonlijk 30 tanks per week, maar heeft er nu ongeveer 200 nodig.

Velen geven ook de schuld aan de Peruaanse regering omdat ze zich niet eerder hebben voorbereid. 'Dit brengt tekortkomingen in het hele land aan het licht', zegt dr. Harold Burgos, regionaal gezondheidsdirecteur van Tumbes. 'Het kwam eraan en niemand nam het serieus.'

Andere landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden geconfronteerd met - of zullen binnenkort worden geconfronteerd - met zuurstofgebrek. In de Amazone van Colombia moesten dokters patiënten naar Bogota vervoeren, omdat de enige zuurstoffabriek in de regio nauwelijks functioneert. Haïti is sterk afhankelijk van één zuurstoffabriek voor een bevolking van meer dan 11 miljoen. Ongeveer 15% van alle Covid-19-patiënten ervaart een ernstige ziekte waarvoor zuurstoftherapie nodig is, terwijl nog eens 5% ventilatie nodig heeft, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tegen de tijd dat veel patiënten kritisch genoeg zijn om naar het ziekenhuis te gaan, hebben ze vaak een laag zuurstofgehalte in het bloed dat onmiddellijke aandacht vereist. Dat was het geval voor de oom van Armando Ancajima, die zondag naar een ziekenhuis in Talara werd gebracht, een olieproducerende stad aan de noordkust van Peru. Hij worstelde om te ademen, zijn nagels paars, hij had bij aankomst slechts 35% zuurstofverzadiging. De familie kreeg te horen dat het ziekenhuis geen zuurstof had, wat suggereert dat ze snel een manier vinden om het zelf te kopen. Ancajima zei, dat hij 10 mensen zag sterven tijdens de nacht die hij bij zijn oom doorbracht. 'Dit is de erfenis van dertig jaar onoplettendheid', zei hij.

Peru was een van de eerste landen in Latijns-Amerika die een strikte lockdown instelde, maar dat verhinderde niet dat de infecties omhoogschoten. Met bijna 185.000 gevallen heeft het land het op één na hoogste aantal in de regio. Door de grote informele sector van Peru - ongeveer 70% van de economie - moeten velen quarantaines doorbreken om geld te verdienen en voedsel te kopen.

Maar, de zuurstoftekorten zijn ook symptomatisch voor de algehele moeilijkheden die Latijns-Amerika ondervond bij het opvoeren van de medische voorraden tijdens de pandemie. Tegen de tijd dat de eerste gevallen eind februari en begin maart werden gediagnosticeerd, droogde de wereldwijde voorraad op. Niet in staat om te kopen in de Verenigde Staten of Europa, wendden velen zich tot China voor ventilatoren, die traag arriveerden. 'De mogelijkheid om goederen te kopen was al voorbijgegaan toen de eerste gevallen werden vastgesteld', zegt dr. Ciro Ugarte, directeur van de afdeling pan-Amerikaanse gezondheidsdiensten van de Pan American Health Organization. Hulpgroepen hebben geprobeerd een aantal hiaten op te vullen.

De in het VK gevestigde Hope Health Action opent binnenkort een Covid-19-afdeling met 10 zuurstofconcentrators in de havenstad Cap-Haitien op Haïti. De concentrators produceren medicinale zuurstof met behulp van elektriciteit en omgevingslucht. Desalniettemin hebben ze beperkingen. De machines leveren doorgaans tot 10 liter per minuut en ernstige Covid-19-gevallen kunnen meer vereisen, zei Rob Dalton, een spoedverpleegkundige bij de organisatie. Elke concentrator kan slechts één patiënt bedienen. 'We hebben nog meer nodig', zei Dalton. 'We hebben er zoveel nodig als we kunnen krijgen.'

In Peru kondigde Vizcarra donderdag bijna $ 25 miljoen aan om zuurstof te kopen en $ 3,2 miljoen om fabrieken en generatoren te ontwikkelen. 'Als we nationaal aan de vraag kunnen voldoen, zullen we dat ook doen', zei hij.

Misschien wel de ernstigste tekorten waren in het Amazonegebied van Peru, waar artsen in Iquitos 500 patiënten verzorgden in een ziekenhuis dat bedoeld was voor 225. Zonder zuurstoffabriek waren gezondheidswerkers tot voor kort afhankelijk van externe zendingen. De regering beloofde 60 tanks per dag per vliegtuig, hoewel er slechts 24 aankwamen. Met de hulp van de kerk en lokale gemeenschappen zijn sindsdien twee fabrieken gekocht en zijn de algemene behoeften en tekorten gedaald.


Maar, ook buiten de Amazone wordt de zuurstofschaarste steeds meer gevoeld. De afgelopen dagen zijn zelfs in het beter uitgeruste Lima rijen mensen gezien die wachten om zuurstoftanks voor geliefden te vullen met Covid-19. En in het noorden van Peru, waar de familie van Marchan woont, zeggen velen dat prijsopdrijvers profiteren. De familie gaf tot voor kort ongeveer $ 150 per dag uit aan zuurstof, in de hoop haar niet naar het ziekenhuis te brengen, wat volgens de artsen op instorten stond. Maar, toen ze erger werd en er geen zuurstof meer te vinden was, besloten ze hulp te zoeken.

Een dag nadat ze haar in het ziekenhuis had opgenomen, zei Sorroza dat een dokter belde en zei dat ze geen zuurstof hadden en de familie vroeg om wat te brengen. Later die avond, zei ze, belde een arts een neef die hem een ​​tank voor ongeveer $ 120 verkocht. Drie dagen later was ze dood. Het gezin werd op een zaterdag om zes uur 's ochtends gewaarschuwd dat ze was overleden en kreeg te horen dat ze vier uur later zou worden begraven op een nieuw aangelegde begraafplaats. Ze haastten zich om haastig afscheid te nemen en schakelden een timmermansneef in om een ​​eenvoudig wit kruis uit hout te bouwen. 'Ik heb haar niet gezien,' zei Sorroza. 'Niets.'

(Suriname Mirror/The Associated Press/YouTube/Twitter)

Peruaanse sekswerkers delen voedsel uit om te overleven tijdens Covid-19 lockdown

(Bron foto: AFP)
Groep prostituees bereidt enorme potten gekookt voedsel voor collega's en families

'We hebben extreme gevallen van vrouwen die in bordelen werkten die nu gesloten zijn, wat kunnen ze doen?'


Door de lockdown vanwege de pandemie van het coronavirus belet om de kost te verdienen, moeten de sekswerkers in Peru soepkeukens organiseren voor voedseluitreikingen om zichzelf en hun kinderen te voeden. 

'We hebben 70 maaltijden die we op dinsdag, donderdag en zaterdag gaan bereiden, omdat de meeste meisjes op straat werken en er is geen werk', aldus de 61-jarige Lidia Portales, die helpt een stichting te runnen die sekswerkers vertegenwoordigt in Lima, tegen persbureau AFP.


Als hun kinderen niets te eten hebben, 'wanhoopt de moeder, en ik heb drie meisjes die tijdens de quarantaine zijn bevallen', voegde Portales van het  Miluska Vida y Dignidad netwerk toe.

In een groot huis in het historische centrum van Lima bereidt een groep prostituees enorme potten met gekookt voedsel voor hun collega's en families. Mensen in hun beroep hebben een zorgelijke en onzekere periode doorgemaakt sinds Peru op 16 maart een lockdown heeft afgedwongen.

Met rode gezichtsmaskers en sommigen op hoge hakken komen de vrouwen aan met hun kinderen in hun armen. 'Miluska Vida y Dignidad is mijn organisatie, onze organisatie en de organisatie van iedereen', vertelde Leida Portal aan AFP. De 53-jarige is voorzitster van het netwerk dat de criminalisering van en geweld tegen prostituees en hun recht op toegang tot gezondheidszorg bestrijdt. 'We hebben extreme gevallen van vrouwen die in bordelen werkten die nu gesloten zijn. Wat kunnen ze doen? Hoe kunnen ze hun gezin onderhouden?' zei Portal.

Er zijn collega's die hun kamertjes hebben en daar met hun kinderen wonen. Ze verkopen zichzelf om voedsel te krijgen voor hun kinderen en zichzelf. 'Dan zijn er ook andere collega's op andere plaatsen die op straat komen werken en die hier ook komen eten.'

Peru, een land met 33 miljoen inwoners, heeft de op één na meest voorkomende gevallen van coronavirus in Latijns-Amerika geregistreerd met meer dan 187.000 en meer dan 5.000 doden, de op twee na meest in de regio. 

Naast het runnen van de gaarkeukens, verdeelt de groep ook voedsel in verschillende districten van de hoofdstad, dankzij donaties en de verkoop van zelfgemaakte maskers en stropen. De groep, opgericht in 2004, helpt zo'n 1.000 sekswerkers. Prostitutie is legaal in Peru, maar pooieren, mensenhandel en seksuele uitbuiting van anderen zijn illegaal. Dat is iets dat vooral arme vrouwen uit de Andes- en Amazone-gebieden treft. Ook al is hun werk legaal, vrouwen worden het stigma van een dergelijk beroep in een sociaal conservatief land niet bespaard.

Ondanks de lockdown hebben sommige sekswerkers ervoor gekozen het coronavirus op te lopen of te arresteren om uit te gaan werken. 'De politie neemt ons gevangen. Als we werken, delen ze boetes uit en vragen ze ons om Covid-tests te doen', zei Portal. Maar, met gezinnen om te voeden, hebben velen geen alternatief. 'Als ze gaan werken, zullen ze zichzelf en hun families ontmaskeren', zei Portal. 'Dus de regering heeft decreten uitgegeven, we respecteren die decreten, maar wie respecteert de maag van onze kinderen?'

Een van haar collega's, die zwanger was, stierf aan Covid-19, maar Portal zei dat het haar niet was toegestaan ​​het lichaam te claimen om het te begraven, aangezien alleen familieleden dit mogen doen. 'Ik heb collega's met tuberculose, anderen met hiv. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ze vertellen? Moet je geen honger hebben? Kun je niet uitgaan? Ik kan ze dit niet vertellen, ik kan ze niets vertellen. Het enige wat ik kan doen is het wat rustiger aan te doen met wat eten.' 

(Suriname Mirror/AFP/Twitter)

50 Mensen in Colombia gearresteerd verdacht van illegale handel in planten en dieren

Autoriteiten vinden 502 diersoorten en 38 plantensoorten tijdens actie


50 Personen zijn gearresteerd op verdenking van illegale handel in planten en dieren in Colombia, zei de regering vrijdag 5 juni 2020. Deze mensen hebben de exotische flora en fauna van Colombia illegaal gecommercialiseerd door soorten te adverteren via sociale netwerken of via instant messaging-groepen en deze op verzoek te verkopen, volgens een verklaring van de regering. 

De autoriteiten hebben 502 diersoorten en 38 plantensoorten teruggevonden en hebben tijdens de operatie ook 51 kubieke meter hout in beslag genomen.


Colombia is nu het op één na meest biodiverse land ter wereld, na het buurland Brazilië.

Maar, de illegale handel in dieren en planten baart het land grote zorgen. Sinds begin dit jaar hebben de Colombiaanse milieuautoriteiten 52.000 soorten flora en 11.436 soorten fauna in beslag genomen, evenals meer dan 41.500 kubieke meter hout, wat heeft geleid tot de arrestatie van ongeveer 2.200 mensen, volgens cijfers van de regering.


Colombia was van plan dit jaar de Wereldmilieudag te organiseren, die donderdag viel met als thema 'Tijd voor de natuur', maar een uitbraak van de coronavirus pandemie dwong het evenement wereldwijd online te houden.
(Suriname Mirror/gunow.co/Xinhua/Twitter/El Universo/YouTube)

Auto onder vuur genomen op Frederikshoopweg

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Man, gewapend met vuurwapen, komt uit een betting shop en lost schoten


De Ware Tijd meldt zaterdagavond 6 juni 2020 online, dat op de Frederikshoopweg, dichtbij de Johannes Pontweg, zaterdagmiddag op een rijdend voertuig is geschoten. Niemand raakte gewond bij het schietincident. 

R.J. reed tegen één uur 's middags over de Frederikshoopweg in de richting van de Magentakanaalweg. Hij kwam vanuit de Indira Gandhiweg. Ter hoogte van de Johannes Pontweg kwam een man, gewapend met een vuistvuurwapen, uit een betting shop. De man loste daarbij enkele schoten in de richting van de auto.

J. voerde zijn snelheid op. Uren later deed hij aangifte bij de politie van Latour die een onderzoek instelde. Op de plaats delict werden twee kogelhulzen aangetroffen en in beslag genomen door het onderzoeksteam van de politie.

De wagen heeft een kogelinslag bij het rechter voorportier. Van de schutter ontbreekt nog elk spoor. Over het motief van het schietincident tast de politie in het duister.

De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname is belast met het verdere onderzoek.

Politie grijpt in bij feestje Brazilianen Anamoestraat

Franse gendarme jaagt op vijf  Brazilianen die op Marowijnerivier voeren

In twee achtergelaten boten bij Pierre vond gendarme onder meer 100 jerrycans met elk 50 liter brandstof


Aan de Anamoestraat in Paramaribo heeft de politie vrijdag een razzia uitgevoerd bij een feestje, waarbij drank rijkelijk vloeide. Volgens de Ware Tijd van zaterdag 6 juni 2020 was een groep Brazilianen aan het feesten. 

Tijdens de update persconferentie van het Covid-19 Managementteam vrijdagmiddag in de Congreshal kwam naar voren, dat onder de recente golf besmette personen ook personen uit de Braziliaanse gemeenschap zijn. Cleopatra Jessurun, directrice van het ministerie van Volksgezondheid, zei dat de voorlichting ook op de Braziliaanse en Spaanssprekende gemeenschap in Suriname zal worden gericht. De kanalen daartoe zijn al in stelling gebracht.

Woensdagavond hield de politie ook een actie op de Marowijnerivier. Daarbij ging zij twee boten achterna die op de vlucht waren geslagen in de richting van de Franse oever van de rivier. De boten meerden aan bij de landingsplaats van het dorpje Pierre vlakbij Saint Laurent-du-Maroni. De boten werden in beslag genomen door de Franse politie. De vijf inzittenden, Brazilianen, sloegen toen te voet op de vlucht.

Behalve de twee boten hebben de Fransen honderd jerrycans van elk vijftig liter brandstof, een scooter en verschillende andere goederen in beslag genomen. De gendarme stelt een onderzoek in en werkt aan de opsporing van de voortvluchtigen.

Strakke en strenge total lockdown om Covid-19 uitbraak in te dammen

'In deze twee weken zullen we zeker nog nieuwe gevallen bij krijgen'


Met ingang van morgen, maandag 8 juni 2020, gaan twee weken van een strakke en strenge total lockdown in. Het is de bedoeling dat in deze periode het medisch team, deskundigen en de verschillende branches van de medische sector zich kunnen focussen op het zoveel als mogelijk indammen van Covid-19 uitbraak, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut.

Ministerie van  Volksgezondheid directrice Cleopatra Jessurun, die deze mededeling deed tijdens een persconferentie van het Covid-19 Managementteam zaterdag, zei echter nadrukkelijk erbij, dat deze twee weken niet hoeven te betekenen dat het aantal besmette gevallen meteen omlaag gaat. 'In deze twee weken zullen we zeker nog nieuwe gevallen bij krijgen.'


Ze legde uit, dat indien er nog mensen besmet rondlopen en zij anderen besmetten er sowieso nog positieve gevallen genoteerd zullen worden in de twee weken van strakke total lockdown. De bedoeling is echter, dat de positieven die nog in de samenleving rondlopen niet nog meer mensen besmetten.

De directrice wees erop, dat het momenteel om 100 positieven gaat en dat de uitbraak zoveel als mogelijk ingedamd moet worden. 'Deze twee weken geven ons de kans – als iedereen dan thuis is, stil staat en even niet met elkaar in contact komt – om zoveel als mogelijk zij die al besmet zijn te vinden, te detecteren, een diagnose te kunnen stellen, te isoleren en zodoende zoveel als mogelijk die transmissieketen te kunnen doorbreken.'

Jessurun zei, dat dit hetgeen is waarnaar gestreefd wordt om de epidemie onder alle omstandigheden beheersbaar te maken en te houden. Ze benadrukte, dat de gezondheidsautoriteiten vaker hebben benadrukt dat Covid-19 reëel is in Suriname. 'Maar, we willen geen snelle stijging zien, we willen het beheersbaar blijven maken.'

Ze zei ook, dat het beheersbaar houden van Covid-19 ook belangrijk is voor de medici die momenteel met man en macht werken om de mensen die positief bevonden zijn en ook ziek zijn de nodige zorg te kunnen geven. 'Als het te veel wordt en een overspoeling, dan gaat het gewoon een rechtstreekse ramp worden in de medische sector.'
  
Jessurun stelde, dat het effect van de lockdown pas na dag 22½ op papier uitgewerkt door de epidemiologen te zien zal zijn. 'Als we deze strakke en strenge maatregelen nemen met een 75% aan quarantaine.'

Ze adviseerde de samenleving zichzelf zo gezond mogelijk te houden. 'Rust u goed uit, drink genoeg water, krijg vitaminen naar binnen, eet fruit, eet groenten, neem een wandeling om uw huis houd uw ruimtes geventileerd en houd u zich aan de regels.'