donderdag 30 augustus 2018

Personeel Residence Inn weigert overeenkomst 'ontslag met wederzijds goedvinden' te tekenen

Werknemers zijn ook afkoopsommen op cheque voorgehouden waarvoor ze moeten tekenen


Het personeel van Residence Inn Paramaribo heeft donderdag 30 augustus 2018 aldus de Ware Tijd massaal geweigerd overeenkomsten te tekenen waarin is opgenomen, dat het werkverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. 

Ook zijn de werknemers bij die gelegenheid afkoopsommen op cheque voorgehouden waarvoor ze zouden moeten tekenen. Er zijn bedragen gezien van Srd 17.000 oplopend naar Srd 46.000. Laatstgenoemd bedrag zou iemand ontvangen met drieëntwintig dienstjaren.

Het hotel is dochteronderneming van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). De maatschappij heeft financiële problemen en wil om die reden dochterondernemingen van de hand doen.

Bondsvoorzitter Robby Maaijen is blij dat de werknemers conform de instructie van de bond hebben gehandeld. Hij wil uit strategische overwegingen niet aangeven wat de vervolgstappen van de bond zijn.

Twee weken geleden kregen de werknemers te horen, dat het bedrijf op 1 september zijn deuren zal sluiten. Zij zullen dan nog voor twee maanden worden uitbetaald en worden afgekocht. Maaijen is geen voorstander van een afkoopregeling, maar gaat voor een sociaal plan. Het totale personeel van de SLM is voor maandag opgeroepen voor een informatiebijeenkomst in het gebouw van C-47.

In april ontsnapte vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

Faizel Boesia alias ‘Zaad gearresteerd door Arrestatie Team (AT)

 
De 31-jarige vuurwapengevaarlijke verdachte Faizel Boesia alias ‘Zaad’, van wie door de procureur- generaal van Suriname opsporing, aanhouding en voorgeleiding was gelast, is in de vroege ochtend van donderdag 30 augustus 2018 door het Arrestatie Team (AT) aangehouden, zo meldt het Korps Politie Suriname.

‘Zaad’, die ingesloten was voor moord, poging doodslag, diefstal middels geweldpleging, zware mishandeling met voorbedachten rade de dood ten gevolge hebbende en overtreding van de Vuurwapenwet, zag kans op zondag 8 april uit het cellenhuis van het politiebureau Bureau Nieuwe Haven te ontvluchten.

Hij is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten en weer achter slot en grendel geplaatst.

Rechter op Curaçao: Oud-minister Jorge Jamaloodin 'niet ontvankelijk'

Jamaloodin verblijft in Venezuela in detentie in afwachting van uitlevering aan Curaçao


Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft George (Jorge) Jamaloodin vandaag, donderdag 30 augustus 2018, niet-ontvankelijk verklaard in het Kort Geding dat hij tegen het Land Curaçao had aangespannen. Jamaloodin verblijft in Venezuela in detentie in afwachting van zijn uitlevering aan Curaçao, aldus het Hof van Justitie.

Hij had in dit Kort Geding gevorderd, dat het Land wordt bevolen om de Venezolaanse autoriteiten te berichten dat hij niet vast zit op last van een Curaçaose rechter en dat zijn detentie daarom in strijd is met de Staatsregeling. De rechter heeft echter geoordeeld, dat Jamaloodin bij hem aan het verkeerde adres is.

De verzoeken die Jamaloodin heeft ingediend hebben te maken met het feit dat hij wordt verdacht van strafbare feiten. Voor spoedvoorzieningen die nodig zijn in verband met de 'strafrechtsbedeling' kent de wet een bijzondere procedure bij de strafrechter. Daarom kan Jamaloodin niet terecht bij de civiele rechter.

In het vonnis wordt er nog op gewezen, dat Jamaloodin bekend is met deze bijzondere procedure, nu hij daarvan enkele maanden nog (tevergeefs) gebruik heeft gemaakt.

Oud-premier Schotte van Curaçao moet ruim 1,8 miljoen gulden betalen of 3 jaar de cel in

Partner van Schotte ontspringt de vordering tot ontneming


Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag, donderdag 30 augustus 2018, in de zogenoemde ontnemingszaak van voormalig minister-president Gerrit Schotte van Curaçao beslist, dat hij ruim 1,8 miljoen gulden wederrechtelijk heeft verkregen en dat dit van hem moet worden ontnomen. In de ontnemingszaak van zijn partner Cicely van der Dijs is de vordering tot ontneming afgewezen, zo bericht het Hof van Justitie.


De ontnemingszaken volgden op de beslissingen van het Hof in de strafzaken die tegen de voormalige minister-president en zijn partner waren aangebracht. Schotte werd onder meer veroordeeld voor ambtelijke omkoping, het medeplegen van valsheid in geschrift en het medeplegen van witwassen. Zijn partner werd ook veroordeeld wegens datzelfde medeplegen van witwassen.

Het Gerecht heeft onderzocht of zij wederrechtelijk voordeel hebben verkregen uit die strafbare feiten c.q. uit andere strafbare feiten waarvoor voldoende aanwijzingen bestaan dat zij die hebben gepleegd.

Het Gerecht heeft vastgesteld, dat de strafbare feiten zijn gepleegd op het moment dat het huidige Wetboek van Strafrecht nog niet bestond. Daarom moeten de oude wetsbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen worden toegepast. In dat oude wetboek was nog niet geregeld, dat een gezamenlijke betalingsverplichting kan worden opgelegd.

Volgens het Gerecht is sprake van een gezamenlijk voordeel, maar vloeit dat voordeel rechtstreeks voort uit het door de voormalige minister-president gepleegde omkopingsdelict. Daarom wordt dat voordeel bij hem en niet bij zijn partner worden ontnomen.

Bij Schotte wordt in totaal een bedrag van NAf 1.844.190,36 ontnomen. Een deel daarvan is het voordeel dat hij heeft genoten uit het omkopingsdelict waarvoor hij is veroordeeld. Het andere deel komt voort uit soortgelijke feiten als die waarvoor hij is veroordeeld. Volgens het Gerecht zijn er namelijk voldoende aanwijzingen dat hij zich nog een keer schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke omkoping en/of witwassen. De verklaring die de voormalige minister-president daarover heeft afgelegd, heeft het Gerecht niet aannemelijk geacht.

Schotte is nog steeds op vrije voeten. Met de Babel-zaak is hij vorig jaar naar de Hoge Raad gestapt. Die moet nog uitspraak doen. Tot die tijd is hij vrij man.

110 Ontevreden bewoners, VHP-stemmers, Pandit Tilakdharieweg te Alkmaar stappen over naar NDP

Vicepresident Adhin overhandigt NDP-lidmaatschapskaarten aan VHP'ers


Wanneer de balans wordt opgemaakt, komt uit de bus, dat de levenssituatie niet veel is veranderd. Integendeel kan er nu gesproken worden van vergemakkelijking van tal van zaken. En de toestand van de Pandit Tilakdharieweg, die verkeerde al vanaf de periode van de voorgaande regering in een slechte staat.

Volgens de bewoners heeft het wanbeleid van een aannemer, die werkzaamheden uitvoerde gedurende een ander regeringsperiode, ertoe geleid dat de weg verder is gaan verslechteren.

Al deze zaken op een rijtje plaatsend, hebben zo'n 110 personen, woonachtig aan die weg te Alkmaar, die altijd de VHP hebben ondersteund, de overstap gemaakt naar de NDP.
Afgelopen zaterdag kregen zij hun lidmaatschapskaart overhandigd uit handen van vicepresident Ashwin Adhin, aldus donderdag 30 augustus 2018 het Dagblad Suriname.

Het lidmaatschap van nog vele andere personen moet nog in orde gemaakt worden.

Voor de bewoners was het heel bijzonder om hun lidmaatschapskaart overhandigd te krijgen door de vicepresident. Op deze avond waren er zeker 275 bewoners van Alkmaar en omgeving aanwezig. De bewoners werden ook in de gelegenheid gesteld om problemen in hun buurt persoonlijk door te geven aan Adhin.

Newmont Suriname neemt zich voor kleinschalige goudzoekers in Paamaka-gebied te steunen

Beoogde steun slechts gericht op vooral minimalisering of volledige uitbanning kwikgebruik


De Ware Tijd bericht vandaag, donderdag 30 augustus 2018, dat Newmont Suriname een traject heeft ingezet om ondersteuning te bieden aan kleinschalige goudzoekers in het Paamaka-gebied waar de multinational opereert met maar grote Merian-mijn. De beoogde steun richt zich voornamelijk op minimalisering of volledige uitbanning van kwikgebruik bij kleinschalige gouddelving in het gebied. 

Winston Wielzen van de afdeling Kleinschalige Mijnbouw zegt, dat intussen gesprekken zijn begonnen met een door de porknokkers gevormde werkgroep. Met hun worden alternatieve winningsmethoden besproken waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kwik.

Voor goudzoekers die zich met andere economische activiteiten willen bezighouden worden ook mogelijkheden voor ondersteuning bestudeerd. Betrokkenen kunnen getraind of herschoold worden om in andere branches hun brood te verdienen, zegt Newmont-directielid Albert Ramdin. Eventueel wordt de mogelijkheid geschapen om sommigen in dienst te nemen.


Wielzen geeft aan dat het gebruiken van shaking tables in plaats van kwik een van de opties is.

In het zuiden van de 17.000 hectare grote goudconcessie van Newmont zijn 450 goudzoekers in kaart gebracht. Buiten de concessie, in de zogenoemde area of interest zijn ruim 600 kleinschalige gouddelvers actief.

ABC TV en -presentator Earnie Eenig hebben lak aan ethiek en belangenverstrengeling

(* Earnie Eenig, ondervoorzitter van de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond (SBWB) en presentator van Topsport Journaal en Magazine 4 op ABC Televisie, presenteert vaak in Topsport Journaal en Magazine 4 ongegeneerd uitgebreid over zijn eigen sportbond... kosteloze reclame en niet correct. Laat collega-presentator Desney Romeo een dergelijk item presenteren.)

President Ortega van Nicaragua wil dat Costa Rica Nicaraguaanse vluchtelingen uitlevert

(Bron foto: http://todaynicaragua.com)
Ortega zoekt Nicaraguaanse vluchtelingen die misdaden hebben gepleegd tijdens protesten

Costa Rica: 'Informatie over vluchtelingen is vertrouwelijk'


President Daniel Ortega van Nicaragua zei woensdag 29 augustus 2018, dat hij Costa Rica zal vragen om Nicaraguaanse vluchtelingen die misdaden hebben gepleegd tijdens protesten en politieke crises in Nicaragua uit te leveren. 

Costa Rica antwoordde, dat informatie over vluchtelingen vertrouwelijk is.

Ortega zei, dat hij Costa Rica zou vragen om 'een lijst van mensen die asiel zoeken', om aan te geven wie tijdens de protesten misdaden heeft gepleegd en voor gerechtigheid moet verschijnen. 'We gaan het hen met alle duidelijkheid vertellen en als de Costa Ricanen willen dat zij daar blijven, dat is hun probleem', zei Ortega tijdens een partijbijeenkomst.

Na zijn verklaringen zei de minister van Buitenlandse Zaken van Costa Rica via WhatsApp dat ze 'geen informatie over asielzoekers of vluchtelingen kunnen geven', omdat die informatie vertrouwelijk is.Ortega zei ook, dat Nicaraguanen die geen misdaden hebben gepleegd terug kunnen keren en niet worden vervolgd of aangevallen. 'Degenen die zich vrij voelen van de zonde kunnen terugkomen met de verzekering dat niemand hen zal opsluiten', zei Ortega.

De Nicaraguaanse president zei dat tussen april en juni ongeveer 26.000 mensen naar Costa Rica waren vertrokken 'niet omdat ze criminelen zijn', maar vanwege de politieke situatie in Nicaragua.

Sinds de protesten begonnen op 18 april zijn meer dan 300 mensen gedood en meer dan 2.000 mensen gewond geraakt. Er is nog steeds een onbekend aantal vastgehouden en vermiste personen. De Verenigde Naties zei, dat 23.000 mensen naar Costa Rica zijn gevlucht om asiel te zoeken vanwege de politieke crisis in Nicaragua.

(Suriname Mirror/The Tico Times/AFP)

Bevolkingsaantal van Brazilië bereikt ruim 208.000.000

Sao Paulo dichtst bevolkte stad met 12.2 miljoen inwoners


Serra da Saudade, in de staat Minas Gerais, heeft kleinste aantal inwoners,786


De bevolking van Brazilië heeft 1 juli een aantal bereikt van 208.494.900, meldde het Bureau voor de Statistiek IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) woensdag 29 augustus. Volgens IBGE steeg het cijfer met 0,82 procent in vergelijking met 2017. 

Van de 5.570 steden in Brazilië is Sao Paulo de dichtst bevolkte stad met 12.2 miljoen inwoners, gevolgd door Rio de Janeiro, met 6.7 miljoen inwoners; de hoofdstad van het land, Brasilia, staat op de derde plaats met 2.97 miljoen inwoners.

Aan de andere kant heeft Serra da Saudade, in de staat Minas Gerais, de kleinste bevolking van 786 mensen, gevolgd door Bora, in staat Sao Paulo (836 inwoners) en Araguainha, in staat Mato Grosso (956 inwoners).

Brazilië is een zeer stedelijk land, aangezien 57 procent van de bevolking of 118.9 miljoen mensen in slechts 317 steden wonen met een totale bevolking van meer dan 100.000. Tot 17 steden hebben meer dan 1 miljoen inwoners en hebben samen 45.7 miljoen inwoners, 21,9 procent van de totale bevolking.

De zuidoostelijke regio is nog steeds de meest bevolkte van Brazilië en heeft de drie dichtstbevolkte staten in handen: de staat Sao Paulo staat aan kop met 45.5 miljoen inwoners, 21,8 procent van de Braziliaanse bevolking. Roraima staat, in de noordelijke regio, heeft de kleinste bevolking van de 27 staten, met 576.600 inwoners, die 0,3 procent van de bevolking van het land vertegenwoordigen.

(Suriname Mirror/Xinhua)

Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém, Brazilië

Met participatie is investering gemoeid van zo’n 75 miljoen euroDe gemeente Rotterdam en het ministerie van Financiën hebben als aandeelhouders van het Havenbedrijf Rotterdam ingestemd met de participatie in de haven van Pecém, een snelgroeiende haven in Noordoost Brazilië. 

Met de participatie is een investering gemoeid van zo’n 75 miljoen euro, en krijgt het Havenbedrijf Rotterdam naast 30% van de aandelen, een gezamenlijke zeggenschap op strategische beslissingen en posities op directie-, Raad van Commissarissen- en managementniveau. Dit bericht het Havenbedrijf Rotterdam vandaag, donderdag 30 augustus 2018.

Naar verwachting tekenen het Havenbedrijf Rotterdam en de staat Ceará komende maand het principebesluit en worden de daarop volgende maanden gebruikt om de participatie verder definitief te maken.


Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, is verheugd over het principebesluit: ‘Onze deelname in de Braziliaanse haven van Pecém is kansrijk voor alle partijen. We werken al enkele jaren als adviseur met Pecém samen . De samenwerking zal verder intensiveren door deze investering. Samen met de staat Ceará zorgen we ervoor dat Pecém in de toekomst gaat uitgroeien tot het logistieke en commerciële knooppunt van Noordoost Brazilië.’

Door te acteren op het internationale maritieme toneel creëert het Havenbedrijf Rotterdam economische en maatschappelijke waarde voor de BV Nederland en de regio Rotterdam-Rijnmond. Havenbedrijf Rotterdam doet dit om Nederlandse bedrijven kansen te bieden in het buitenland, te leren van internationale ‘best practices’, de reputatie van het Rotterdamse maritieme cluster hoog te houden en uit zijn internationale activiteiten financieel rendement te halen.


Het Havenbedrijf vervult hierbij verschillende rollen: als adviseur, leverancier, havenmanager en als investeerder.

Pecém als hub voor Noordoost Brazilië Brazilië biedt veel potentieel, enerzijds vanwege haar rijkheid aan grondstoffen, anderzijds omdat de verwachting is dat Brazilië de komende decennia een groeimarkt zal zijn.

Naast de deelneming in Pecém is het Havenbedrijf Rotterdam ook betrokken bij Porto Central, een nog in ontwikkeling zijnde greenfield haven in de staat Espírito Santo.

Pecém is een snelgroeiende haven. De totale overslag in 2017 was 16 miljoen ton en de haven heeft de afgelopen 10 jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van 22% doorgemaakt. Door de groei van de economie (nationaal en internationaal) en de hieraan gerelateerde marktvraag kan Pecém doorgroeien naar een overslag van 45 miljoen ton in 2030. Wat Pecém daarnaast aantrekkelijk maakt, is dat een groot deel van de benodigde infrastructuur (golfbrekers, ligplaatsen, grond, etc.) reeds aanwezig is. De haven van Pecém heeft de mogelijkheid en de ambitie uit te groeien tot industriële en logistieke knooppunt voor Noordoost Brazilië, hetgeen veel kansen biedt voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa.

Argentinië wil de toegezegde noodlening van IMF versneld gestort krijgen

IMF verklaart tegemoet te willen komen aan verzoek Argentijnse president Mauricio Macri

 
Argentinië heeft het financieel zwaar te verduren. De peso staat onder druk en de spread, de rente op tienjarige staatsobligaties, loopt verder op. Het land wil de toegezegde noodlening van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) daarom versneld gestort krijgen. 

Christine Lagarde, hoofd van het IMF, heeft woensdag 29 augustus 2018 in een verklaring gezegd tegemoet te willen komen aan het verzoek van de Argentijnse president Mauricio Macri. Ze sprak daarbij haar vertrouwen uit in de 'toewijding en vastberadenheid' van de Argentijnse regering om het land door de crisis te loodsen.


Argentinië heeft een groot aantal economische problemen waaronder een begrotingstekort, een handelstekort, veel schulden in dollars die dus groter worden nu de peso minder waard is geworden ten opzichte van de dollar en een hoge inflatie.

In mei vroeg Macri het IMF om hulp na de val van de peso. De munt verloor een kwart van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar en investeerders sloegen op de vlucht. In juni kwam het IMF met verlossende woorden en zegde een lening van 42 miljard euro toe.


Daar tegenover staan wel wat eisen van het IMF. Zo moet de Argentijnse overheid versneld het tekort terugdringen en fiscale hervormingen doorvoeren die het land weer op het financieel stabiele, duurzame pad moeten brengen. Overigens is Argentinië niet de enige opkomende economie in de problemen.

(Suriname Mirror/Facebook/RTL-Z/BBC/La Nacion)

'Dood 12-jarig meisje dient grondig onderzocht te worden door Justitie'

(Bron foto: crcp2018)
Psychologe Maja Heijmans-Goedschalk: 'Overlijden meisje direct gevolg van crisis gezondheidssector'

'Wij hebben als gemeenschap gefaald, dit is erg'


Het twaalfjarig meisje dat onlangs is overleden op haar woonadres is een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt volgens Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname, uit het medisch rapport van de patholoog-anatoom die forensisch onderzoek in de zaak verricht. Er zou geen sprake geweest zijn van een misdrijf, zegt hij. De politie beloofde direct nadat het lijk was gevonden een diepgaand onderzoek. 

Het stoffelijk overschot is inmiddels overgedragen aan de familie, die binnenkort tot de begrafenis zal overgaan. Het slachtoffer liep en sprak niet. Het kind had sedert haar geboorte psychische en lichamelijke beperkingen. Ook had zij vermoedelijk een groeistoornis en problemen met haar voedingspatroon. Het is gebleken dat het meisje soms weigerde zich te laten voeden. De politie zegt dat niet is gebleken dat het kind aan verhongering of uitdroging is overleden.

Familieleden van het slachtoffer zijn door de politie gehoord en heengezonden. Volgens de politie zijn de familieleden waarmee het kind in huis leefde eveneens zwak begaafd. Echter, een psychologisch rapport om dat te ondersteunen, is niet gepresenteerd.

Psychologe Maja Heijmans-Goedschalk concludeert, dat het overlijden  een direct gevolg is van de crisis waarin de gezondheidssector in Suriname op dit moment zit.

De specialiste stelt, dat de dood van het jonge meisje grondig onderzocht zou moeten worden door Justitie. Ook is ze van mening, dat instanties die ervoor zouden moeten zorgen, dat het kind sinds de geboorte in de gaten werd gehouden, samen met de overheid hebben gefaald. 'Wij hebben als gemeenschap gefaald. Dit is erg.'

'Curaçao en Sint Maarten verkeren in een omgeving van lage economische groei'

Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten publiceert Jaarverslag 2017


De broodnodige private investeringen vergen vaak gelijktijdig ook investeringen van de overheid in cruciale infrastructuur en menselijk kapitaal. Curaçao en Sint Maarten zitten echter al geruime tijd ‘klem’. De landen verkeren in een omgeving van lage economische groei, terwijl de overheden niet over de financiële middelen beschikken om deze investeringen te verrichten. 

Zo constateert de directie van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het jaarverslag 2017 dat gisteren is gepubliceerd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 30 augustus 2018.'Bovendien, na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de hieraan gerelateerde schuldsanering, is ook de ontwikkelingshulp die in het verleden werd besteed aan economische en sociale ontwikkeling stopgezet', aldus waarnemend presidente Leila Matroos-Lasten.'Om deze reden dient een groeistrategie voor de toekomst overheidsinvesteringen te bevatten om de publieke infrastructuur te verbeteren en het menselijk kapitaal te versterken.'

Deze strategie moet echter niet worden beschouwd als een pleidooi om de overheidsschuld tot een onaanvaardbaar niveau te laten toenemen, benadrukt de CBCS-top. 'Integendeel, het is een strategie die zich richt op het transformeren van onze economieën om een structureel hoger en inclusiever groeipad te realiseren', stelt de presidente ad interim.


VMSC: 'Vrijgevestigde medici op Curaçao hanteren per direct tarieven die zij zélf gepast vinden'

De particulier verzekerde klant lijkt de dupe van geschil tussen VMSC en CBIA


De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) heeft bekendgemaakt, dat vrijgevestigde medici met onmiddellijke ingang de tarieven zullen hanteren die zij zélf gepast vinden. Deze kosten worden direct bij de particulier verzekerden in rekening gebracht, die de verleende en te verlenen zorg – zowel voor consulten, ligdagen en verrichtingen – afnemen. Dit melden de particuliere verzekeraars verenigd in de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) in een persverklaring, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 30 augustus 2018.

De gemoederen zijn verhit tussen de VMSC enerzijds en de CBIA anderzijds, waarvan vooralsnog de particulier verzekerde klant de dupe is.

 Begin 8 juni berichtte de CBIA over het eenzijdig besluit van de medisch specialisten (VMSC) om de tarieven voor consulten en verrichtingen per 1 september te verhogen. 'Ook de huisartsen (Curaçaose Huisartsenvereniging, CHV) hebben een dergelijk besluit genomen. De CBIA heeft het besluit van VMSC en de CHV voorgelegd aan de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).'

De FTAC heeft volgens de particuliere verzekeraars aangegeven, dat zowel de VMSC als de CHV ‘in strijd handelen’ met de bepalingen van de Landsverordening inzake concurrentie door collectief prijsafspraken te maken.

De Vereniging Medisch Specialisten heeft daarop per brief van 15 augustus jongstleden de CBIA geïnformeerd, dat op grond van hetgeen de FTAC heeft bepaald al haar eerdere besluiten tot verhoging/wijziging van (maximum)tarieven voor consulten en verrichtingen worden ingetrokken.

Reggaetonster Daddy Yankee vervangt Sean Paul op Curaçao North Sea Jazz Festival

Puerto Ricaanse Daddy Yankee staat op Sir Duke-podium om de vrijdagavond af te sluiten

 
De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival, dat vandaag, donderdag 30 augustus 2018, van start gaat, heeft gisteravond een last minute programmawijziging bekendgemaakt. Sean Paul is als gevolg van een medische behandeling na een recente blessure niet in staat om morgenavond op te treden, zo meldt het Antilliaans Dagblad.

De Puerto Ricaanse reggaetonster Daddy Yankee zal in zijn plaats het Sir Duke-podium bestijgen om de vrijdagavond af te sluiten.

 
Yankee scoorde in 2004 zijn eerste internationale hit ‘Gasolina’ en liet zo de wereld kennismaken met reggaeton.


Zijn album ‘Barrio Fino’ werd zelfs het bestverkochte latin album van het decennium. De zanger heeft wereldwijd inmiddels zo’n twintig miljoen albums verkocht en talloze prijzen binnengesleept.

Samen met latin popzanger Luis Fonsi scoorde hij vorig jaar nog een wereldhit met hun single ‘Despacito’.

SPBA laakt uitspraken Assembleelid Doekhie (NDP) over haar organisatie

SPBA-voorzitter Oemraw: 'Wij weten wie we zijn en weten ook hoeveel leden onze organisatie telt'


De Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) neemt de uitspraken van NDP-parlementariër Rachied Doekhie in haar richting niet serieus. Nadat een SPBA-vertegenwoordiging dinsdagochtend een petitie had aangeboden aan voorzitster Jennifer Geerlings-Simons van De Nationale Assemblee, zou Doekhie in het parlement hebben gezegd, dat de SPBA geen leden heeft aangezien slechts acht man de petitie hebben aangeboden, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 30 augustus 2018.

Ook minister Gillmore Hoefdraad van Financiën liet zich laatdunkend uit over de SPBA. Hij merkte op, dat de padieproducenten met hun komst naar Paramaribo (om de petitie aan te bieden) meer aan brandstof hebben uitgegeven dan de Srd 200 die ze per jaar aan rij- en voertuigenbelasting zouden moeten betalen per tractor.

SPBA-voorzitter Harinandan Oemraw: 'Wij weten wie we zijn en weten ook hoeveel leden onze organisatie telt. Een veel grotere groep wilde samen met ons naar Paramaribo afreizen, maar we hebben ze geweigerd. We gaan ze wel oproepen wanneer de tijd daarvoor rijp is.'

Hij benadrukt, dat hij bij het maken van de afspraak door de griffier van het parlement is gevraagd om niet met een grote groep te komen, 'maar met acht tot tien mensen en we hebben ons daaraan gehouden'. Overigens, Oemraw stelt, dat er gistereng een 'enorme drukte van niet-leden bij het kantoor was die het lidmaatschap van de organisatie zijn komen aanvragen'.

In de rijstsector zitten volgens de SPBA ongeveer vijftienhonderd actieve boeren van wie meer dan dertienhonderd zijn aangesloten bij de organisatie.

Ook de bewering van Doekhie dat de padie aan het begin van de najaarsoogst voor Srd 100 per baal wordt opgekocht door de molenaars, berust volgens Oemraw op onwaarheid. Hij vraagt Doekhie om zich beter te laten informeren.

Oemraw zegt verder, dat de SPBA geen politieke organisatie is. 'We staan helemaal los van de politiek, maar het is onze plicht als organisatie om op te komen voor de belangen van de rijstboeren in geheel Suriname.' 

De petitie: Consumentenprijzen van april tot en met juli 2018 gemiddeld met 1.3% gestegen

In vergelijking met april 2017 en april 2018 zijn consumentenprijzen gemiddeld 7,8% gestegen


Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) meldt vandaag, donderdag 30 augustus 2018, dat in vergelijking met april vorig jaar en april 2018 de consumentenprijzen met gemiddeld 7,8% zijn gestegen. 

Volgens de voorlopige cijfers zijn de consumentenprijzen op maandbasis in april 2018 ten opzichte van maart dit jaar met gemiddeld met 0,2% gestegen. Van april tot en met juli 2018 zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 1.3% gestegen. Het gaat om de prijzen opgenomen van 2 tot en met 30 april 2018 en 10 juli tot en met 31 juli 2018.

De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. Er zitten 316 items in Surinames CPI pakket en prijsopnames worden verricht bij een totaal van circa 630 meetpunten.

Braziliaanse vrouw tipt Braziliaanse roversbende over goudtransporten

Vrouw werkt op de goudvelden in het Langatabiki-gebied


Het Korps Politie Suriname meldt woensdag 29 augustus 2018, dat onlangs de Braziliaanse vrouw A.B. door recherche-Oost is aangehouden. Zij werkte samen met een Braziliaanse roversbende. 

Deze bende heeft een aantal gewelddadige diefstallen gepleegd in het Langatabiki-gebied. In dat gebied zijn ettelijke goudzoekers beroofd van hun gewonnen goud.

B. verrichtte werkzaamheden op de goudvelden in het Langatabiki-gebied. Zij verstrekte detail informatie aan de roversbende met betrekking tot onder andere wanneer het ontdekte goud gewonnen zou worden, door wie, hoe en wanneer het goud getransporteerd zou worden.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de vrouw door de politie ingesloten. Leden van de roversbende zijn eerder aangehouden en achter slot en grendel gezet.

Nederlands tijdschrift Nieuwe Revue pakt uit met Bouterse op cover

'De president kijkt toe hoe een Colombiaans kartel in de jungle een haven voor drugsduikboten bouwt'Het Nederlandse tijdschrift De Nieuwe Revue is deze week uitgebracht met een scherpe cover. Op de voorkant van het blad is de president Desi Bouters te zien met de titel: ‘Drugsbaas Bouterse‘. 

In het blad is een uitgebreid artikel van acht pagina’s over Bouterse te lezen, geschreven door journalist Robert Alting, aldus Waterkant.net woensdag 29 augustus 2018.

Volgens de Nieuwe Revue is Suriname hard op weg een narcostaat te worden. 'De president kijkt toe hoe een Colombiaans kartel in de jungle een haven voor drugsduikboten bouwt. Desi Bouterse heeft geld nodig voor zijn herverkiezing’, aldus de Nieuwe Revue.

Het is niet de eerste keer dat Alting schrijft over de president van Suriname. Vorig jaar publiceerde hij op VICE een interview met Eddy Wijngaarde, nabestaande van een van de slachtoffers van de 8 decembermoorden. Hij noemde Bouterse daarin ‘een wraakzuchtige en rancuneuze man’.

Hieronder de eerste alinea's van het Nieuwe Revue artikel, dat leest als een spannend jongensboek: 

'(...) Op het eerste oog zou je die woensdagavond 28 februari 2018 maar weinig om hem geven. Het is een klein, ietwat gezet mannetje met donker haar, een lichtgetinte huid en bolle wangen. Zoals zovelen in tropisch Paramaribo is hij gekleed in een korte broek met daarboven een ruimvallend T-shirt. Op slippers en in straffe pas loopt hij langs de drukke Anton Dragtenweg. Zijn grijze Toyota heeft hij na een alarmerend telefoontje bij zijn woning laten staan. Hij moet onderduiken werd hem gezegd, zo snel mogelijk.

Qua uiterlijk doet hij in niets denken aan de levensgevaarlijke topcrimineel die de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) sinds het onderzoek Operation Under the Sea uit 2011 in hem ziet. Toch hangt er in de Verenigde Staten tweemaal levenslang boven het hoofd van de 37-jarige voortvluchtige Colombiaan Fernando Pineda Jimenez, kopstuk binnen een omvangrijk Colombiaans drugskartel dat gespecialiseerd is in het bouwen van drugsduikboten. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor drie grootschalige cocaïnetransporten naar de VS van in totaal meer dan 20.000 kilo.

De alarmbellen gaan dan ook direct af op het DEA-kantoor in de Guyanese hoofdstad Georgetown, als duidelijk wordt dat deze Jimenez samen met zijn landgenoot Luis Riasco (34) vrijelijk door Paramaribo wandelt. Uit zeer betrouwbare bron binnen het justitiële apparaat van Suriname, nauw betrokken bij het onderzoek naar de drugsduikboot, verneemt Nieuwe Revu dat Jimenez in Suriname is om de finale fase van de bouw van een zogenoemde narco-sub te controleren. De duikboot staat op het punt om met ruim 700 kilo cocaïne aan boord koers te zetten richting Spanje of Afrika. Straatwaarde: tussen de 150 en 200 miljoen dollar. Jimenez moet als specialist en afgevaardigde van het kartel zijn fiat voor vertrek geven.

Hoewel men er vooralsnog van uitgaat dat de eind februari aangetroffen narco-sub de eerste is die in Suriname is gebouwd, beschikt de Surinaamse justitie over informatie dat eerdere niet in Suriname vervaardigde onderzeeërs het land hebben aangedaan voor transport van zeer grote hoeveelheden cocaïne. Geheel verrassend is dat niet. Drugsduikboten worden in de wereld van internationaal opererende drugssyndicaten al jaren geprezen vanwege hun vermogen om radar- en sonarsystemen te ontwijken.(...)'

Abdoel (NDP): 'Government take is illegaal is en we kunnen het niet omzeilen'

NDP-politicus pleit voor een wettelijke basis van de government take


'Het was voor een regering makkelijker om een legale wet door te schrappen en een illegale heffing tegen de wet in te introduceren, omdat het makkelijker centen binnenbracht in de staatskas. Ik heb in de acht jaren dat ik hier ben, dit constant onder de aandacht van de regering gebracht om de government take te legaliseren. Ook al doet mijn regering dat ook, het is de waarheid dat het illegaal is en we kunnen het niet omzeilen', zei commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) bij de behandeling van de ontwerpwet Rij- en Voertuigenbelasting.

Hij blijft ervoor pleiten dat de government take die per liter benzine betaald wordt aan de pomp, een wettelijke basis krijgt, aldus Starnieuws donderdag 30 augustus 2018.

'Het is een fabel dat de Wet op Rij- en voertuigenbelasting vervallen werd verklaard, omdat daar in de plaats de government take kwam. Laat dat ook opgetekend zijn. De rij- en voertuigenbelasting was vervallen verklaard, omdat de toenmalige regering geen middelen had voor de hoge aanmaakkosten van de belastingkentekens én de administratieve werkzaamheden rond de aanmaak en verkoop van de belastingkentekens ook veel te wensen overliet. Het was makkelijk toen om af te zien van die rompslomp en een illegale heffing te introduceren die makkelijker te heffen was.'

Hij werd hierin ondersteund door fractiegenoot Rachied Doekhie. Hij beaamde, dat de government take niet bij wet is geregeld en dat deze in orde gemaakt moet worden. 'Het feit is dat er geen wet is hiervoor en elke inning van de regering moet volgens de Grondwet gestoeld zijn op een wet, anders is het knevelarij. Het is geen vraag meer of de government take legaal of illegaal is', reageerde Doekhi nadat DNA-lid Mahinder Jogi (VHP) aan de regering had gevraagd of de government take wel of niet illegaal is.

NPS-fractievoorzitter Gregory Rusland wilde van de regering weten of de samenleving nu minder gaat betalen voor benzine. 'Als de government take illegaal is, maar deze wordt geheven op dit moment en we voeren nu de rij- en voertuigenbelasting in, betekent het dat die Srd 82 miljoen die u nu gaat halen bij het volk, ten laste is van de government take. Betekent het dat we minder gaan betalen bij de pomp, omdat u dat nu gaat vervangen met een legale manier om geld te halen bij het volk.'

Patricia Etnel (NPS) kwam met het voorstel om de government take te schrappen en die te vervangen door de Wet Rij- en Voertuigenbelasting. Abdoel wees dit voorstel af en zei, dat deze inning bij wet geregeld moet worden. 'De minister van Handel, Industrie en Toerisme heeft gezegd uit welke belastingen de government take is opgebouwd en de rij- en voertuigen belasting is daar niet bij.'

Joyce de Vlugt herkozen als voorzitster Douanebond

(Bron foto: de Ware Tijd)
'Het is natuurlijk geen gemakkelijke job, want er is veel werk aan de winkel'

Speerpunten nieuw bestuur zijn loonsverhoging en uittreding uit FISO


De Ware Tijd bericht vandaag, donderdag 30 augustus 2018, dat Joyce de Vlugt gisteren is herkozen als voorzitster van de Douanebond. 'Het is natuurlijk geen gemakkelijke job, want er is veel werk aan de winkel. Maar, ik weet dat ik met dit sterke team alles zal doen om het werk te klaren', zei ze kort na de verkiezing.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Remi Belliot (ondervoorzitter), Winston Liefden, Rignon Gambier, Vijai Sjiamrai, Urvin Blomhof, John Valies, Rachel Breeveld en Graciëlla Hovel. Het team is bij enkele kandidaatstelling gekozen.

Victor Jones, voorzitter van de verkiezingscommissie, praat over een rustige verkiezing. 'De ledenlijsten moesten hier en daar wel opgeschoond worden, maar er waren geen noemenswaardigheden.' 

De voorbereidingen van de verkiezing zijn allesbehalve vlekkeloos verlopen. Tot dinsdagmiddag leek het erop alsof de verkiezing zou moeten worden uitgesteld. In een Kort Geding probeerde een groep onder leiding van Stuart Codrington en Remo Durham de bestuursverkiezing te laten uitstellen. Dit tweetal zat ook in het vorige bestuur, maar koppelde zich op het laatste moment los en vormde een nieuwe groep. Die zou te weinig tijd hebben gehad om propaganda te maken bij de douaniers en wilde daarom uitstel.

De Vlugt stelt dat het tweetal zijn zaken niet op tijd in orde heeft gemaakt. 'Het zijn twee leden die nooit op de bestuursvergaderingen aanwezig waren, dus ze wisten niet welke besluiten waren genomen. Er waren afspraken gemaakt op de algemene ledenvergaderingen en met de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname over het voorbereidingsproces.'

De groep van Durham en Codrington liet in een laat stadium weten, dat zij wilde meedoen aan de bestuursverkiezing. Het vorige bestuur bood hen de ruimte om mee te doen aan de bestuursverkiezing, maar wilde die niet uitstellen. Dat verzoek is afgewezen door de verkiezingscommissie en nu ook door de rechter.

'Ze willen niet inzien dat ze laat waren. Dat ze geen tijd hebben gehad om propaganda te maken, moeten ze niet op ons bord schuiven', aldus De Vlugt, die overigens verrast is door de actie van het tweetal.

Hoog op de prioriteitenlijst van het nieuwe bestuur staan loonsverhoging voor de douane en uittreding uit FISO, het Functie Informatie Systeem van de Overheid. Het bestuur wil ook af van de huidige SZF-klasseligging in het ziekenhuis. 'Iedereen van de douane, vanaf commies tot de inspecteur ligt derde klasse en daarin moet verandering komen. Ook moet de achterstand in bevordering van douaniers worden weggemaakt.'

Voetganger (30) overleden na te zijn geschept door auto kruising Zwartenhovenbrugstraat-Molenpad

Automobilist rijdt door en laat zwaar gewonde Valerio Medina op straat liggen

 
De 30-jarige voetganger Valerio Medina is woensdagochtend  29 augustus 2018 in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden nadat hij in de vroege ochtend was aangereden door een personenauto op de kruising van de Zwartenhovenbrugstraat en het Molenpad, zo bericht het Korps Politie Suriname.

De politie van het ressort Nieuwe Haven ging ter plaatse voor een onderzoek. Medina werd zwaar gewond op het wegdek aangetroffen. De automobilist is doorgereden en liet Medina in hulpeloze toestand achter.


Een andere automobilist en zijn zwaar beschadigde voertuig werden nabij de kruising aangetroffen. Volgens verklaring van deze man was hij door een zwarte personenauto aangereden en de bestuurder van die auto was doorgereden.

Met een ambulance werd Medina afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis alwaar hij na enkele uren overleed.

De doorrijder wordt opgespoord.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van deze doorrijder door te spelen via het politie alarmnummer 115, de gratis politie tip lijn 179 of aan de politie van Bureau Nieuwe-Haven op de telefoonnummers 403101 of 403381.

'PALU is tegen invoering van twee soorten belastingen met hetzelfde doel'

'Slechts klein deel huidige geïnde government take belandt bij de Wegenautoriteit'

De PALU is tegen de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting


'Bij de invoering en daarna de verhoging van de government take was gesteld, dat de ontvangen gelden gebruikt zouden worden om de kosten van de aanleg en onderhoud van de wegen te betalen. Er is zelfs een apart instituut, de Wegenautoriteit, in het leven geroepen om het onderhoud van onze wegen structureel te doen plaatsvinden. De PALU is tegen het feit, dat er nu dus twee soorten van belastingen zullen worden ingevoerd met hetzelfde doel voor ogen. Bovendien zien we dat de huidige geïnde government take niet voor dat doeleinde wordt gebruikt. Slechts een klein deel belandt bij de Wegenautoriteit.'

Dit zei Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte van de PALU dinsdag in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de ontwerpwet Rij- en  Voertuigenbelasting, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 30 augustus 2018.

Kijk en luister vanaf 4:11:18'De wettelijk bepaalde 6 centen van de government take die naar de Wegenautoriteit zouden gaan, worden niet op tijd of helemaal niet overgemaakt. De bestedingen van de Wegenautoriteit zijn ook al niet transparant. We zwijgen even over het feit dat de laatste directeur van de Wegenautoriteit is ontslagen vanwege beschuldigingen van corruptie', voerde Gonsalves aan.

De PALU is tegen de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting. De lange termijn visie achter deze wet ontbreekt. 'Een lange termijn visie die niet alleen te maken heeft met de  overheidsboekhouding en wat er gedaan wordt met onder andere de geïnde belastingen. En we zijn dan geneigd om direct heel lang te discussiëren over transparantie van bestuur, aanbestedingsprocedures en rechtmatigheid en doelmatigheid van bestedingen.'

Het Assembleelid voerde aan dat bij belastingen het vooral gaat om hoe de samenleving ingericht moet worden. 'Belastingen zijn niet alleen instrumenten om inkomsten te verhogen. Belastingen worden altijd ingevoerd met een toekomstvisie: hoe willen wij de beste randvoorwaarden creëren om de ontwikkeling van Suriname op lange termijn te kunnen garanderen? De PALU heeft altijd al gezegd, dat op lange termijn, investeringen in de reële sfeer altijd hand in hand moeten gaan met investeringen in de sociale sfeer. Als wij het volk vragen om te betalen in welke vorm van belastingen dan ook, dat die gelden direct een bestemming krijgen en dus moeten rechtstreeks worden besteed voor het doel waar ze voor geïnd worden.'

De PALU is tegen de herinvoering van rij- en voertuigenbelasting, 'omdat in de tarieven geen visie doorklinkt welke gunstige voorwaarden we willen creëren voor bepaalde zo lang gewilde positieve ontwikkelingen zoals productie-activiteiten', stelde Gonslaves.

'Vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen kunnen slechts ingezet worden voor specifieke doeleinden in de samenleving. Deze voertuigen gebruiken ook de meeste motorbrandstof waar nu een flinke government take op wordt geheven. Bovendien zijn de voorgestelde tarieven het hoogst voor rij- en voertuigenbelasting voor deze categorie van voertuigen. Met de invoering van de rij- en voertuigenbelasting wordt dus de productiesector dubbel hard geraakt, daarom is de PALU tegen dit ontwerp', merkte het Assembleelid op.

Misiekaba (NDP) hekelt houding oppositie bij behandeling ontwerpwet Rij- en Voertuigenbelasting

'Makkelijk vanuit comfortabele positie in oppositie te schreeuwen dat belasting niet door moet gaan'


'Het is makkelijk om vanuit de comfortabele positie in de oppositie te schreeuwen dat deze belasting niet door moet gaan. Wanneer we hier staan bij de coalitie en we besluiten hiervoor te gaan, hebben we niet de luxe om dat te doen', zei NDP-fractievoorzitter André Misiekaba dinsdag in De Nationale Assemblee, waar de Wet Rij- en Voertuigenbelasting werd aangenomen, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 30 augustus 2018. 

Misiekaba reageerde op de opmerking van William Waidoe (PL) om de wet uit te stellen tot nader order om die verder te bekijken.

'We zijn geen bestuurders die verstoppertje spelen, we zijn bestuurders die open en transparant zijn. We komen naar die samenleving en we leggen uit waarmee we bezig zijn en we willen niet dat er een waas van onduidelijkheid daarover bestaat. De heractivering van de wet moet worden gezien in het kader van de voornemens van de regering om inkomsten te genereren. De maatregel zal daarom ervoor zorgen dat de inkomsten van de Staat zullen toenemen. Het is geen verstoppertje, de regering is duidelijk daarover. De regering zegt dat zij komt bij het volk om een bijdrage te vragen en als coalitiefractie staan we daarachter.'

'Wanneer mensen hier doen alsof zij alleen een achterban hebben en alsof zij alleen contact hebben met het veld, wij hebben dat ook. In diverse sessies hebben we gevraagd aan de mensen, inderdaad zijn delen van de oppositie erin geslaagd om paniek te zaaien bij het volk waarbij men het volk heeft doen geloven dat zij honderden duizenden gaat moeten betalen. We zijn gegaan in sessies en het eerste wat je dan hoorde, was de kritiek van zoveel geld kom je weer bij ons halen. We hebben de cijfers gepresenteerd en als voorbeeld genomen de P1 voertuigen, waar men Srd 6,25 per maand voor zal moeten betalen, wat komt op Srd 75 per jaar. De mensen begonnen te lachen en vroegen of dat het inderdaad is. Ja, dat is het', sprak Misiekaba.

'Het blijkt dat we inderdaad een vraagstuk hebben over investeringen, niet nu, niet 5 jaar of 15 jaar terug, maar veel eerder. Het lukt de opeenvolgende regeringen maar niet om de nodige investeringen van de grond te krijgen. En als men de voorzieningen die men noemt populisme wilt noemen, dan laat het duizendmaal populisme heten', reageerde Misiekaba op de uitlatingen van het lid Krishna Mathoera (VHP).

'De burger heeft part noch deel aan de crisis. De hoofdverantwoordelijke van deze crisis is de regering, de partij die nu aan de macht is. De oorzaak zijn de populistische plannen en deze plannen hebben ervoor gezorgd dat de middenklasse en het arme deel van het volk de prijs en het gelag hebben betaald', zei Mathoera.

'We gaan de bruggen blijven bouwen en we gaan die straten blijven asfalteren. We stoppen niet in 2020, mark my words, na 2020 gaan wij door met de ontwikkeling van het land', stelde Misiekaba.

Doekhie (NDP): 'Ik zie het meer als jaloezie en afgunst'

'Wanneer heeft men niet geklaagd in dit land?'

- 'Het is niet belangrijk hoeveel geld je krijgt, maar wat je met het geld doet'
- 'Dat geld is van het volk, want het volk heeft mij daar gezet, alles wat ik nu extra bijkrijg, komt ten voordele van het volk'
- 'Laten wij geen salarissen verhogen, maar de controle op de winkels opvoeren'


NDP-parlementariër en hoofdbestuurslid Rachied Doekhie ligt niet wakker van de kritiek op het feit dat Assembleeleden vanaf eind september als gevolg van de salarisverhoging van ambtenaren ook een fikse verhoging van hun schadeloosstelling tegemoet kunnen zien. 

'Wanneer heeft men niet geklaagd in dit land? Vanaf mijn geboorte heeft men steeds geklaagd als ministers en DNA-leden een salarisaanpassing krijgen. Het is daarom geen novum voor mij, want ik zie het meer als jaloezie en afgunst', zegt Doekhie woensdag 29 augustus 2018 in het Dagblad Suriname.

De vergoeding van de volksvertegenwoordigers is gekoppeld aan het salaris van een onderdirecteur van een departement. Een Assembleelid krijgt aan schadeloosstelling, met 50% representatietoelage en 45 procent vervoerstoelage in september bruto Srd 22.250 in plaats van bruto Srd 15.777.

Doekhie voert aan, dat geen enkel DNA-lid of minister om een salarisaanpassing heeft gevraagd, maar deze automatisch heeft gehad op basis van wettelijke regels, daterende uit de Nieuw Frontperiode. 'Ik heb nooit gevraagd en verwacht, maar een DNA-lid is ook mens. Wanneer je een wet maakt dat je met een helm een bromfiets moet rijden, dan geldt dat ook voor een DNA-lid. Maar wanneer je ineens een beetje meer geld krijgt, dan is een DNA-lid geen mens meer.'

De parlementariër stelt, dat hij bereid is 50% in te leveren indien ook de rest van de werkende klasse hetzelfde zal doen.

De NDP’er benadrukt, dat veel personen vergeten dat de schadeloosstelling van parlementariërs grotendeels besteed wordt aan sociaal zwakkeren die hun steun hebben gegeven tijdens de verkiezingscampagne. Hij zelf heeft in de afgelopen jaren zijn schadeloosstelling gebruikt om twee moderne scholen in Nickerie te bouwen, terwijl maandelijks sociaal zwakke mensen goederen ter waarde van een bepaald bedrag bij een supermarkt op rekening van Doekhie mogen halen.

'Laat één man opstaan en met mij discussiëren. Ik heb twee moderne MULO-scholen gebouwd, compleet met wasbak en spiegel in de klas. Alleen een kwart van een school kost mij 15 jaren DNA-salaris. Ik heb nooit een gewone ambtenaar een kerk of school zien bouwen, pakketten zien geven aan sociaal zwakkeren, schoolbril aan kinderen geven, educatieve tochten houden, boeken financieren en zelfs een huis helpen bouwen voor armen. Daarvoor krijgen DNA-leden een schadeloosstelling. Het is niet belangrijk hoeveel geld je krijgt, maar wat je met het geld doet. Dat geld is van het volk, want het volk heeft mij daar gezet. Alles wat ik nu extra bijkrijg, komt ten voordele van het volk. Ze kunnen mijn schadeloosstelling natuurlijk stopzetten, maar je dupeert dan 10 tot 20-tal mensen die daarvan profijt zouden kunnen krijgen', aldus de NDP’er.

Veel Assembleeleden zijn ook ambtenaar en hebben een dubbel salaris. Daarnaast ontvangen zij op 55-jarig leeftijd ook pensioen. Al jaren wordt erover gesproken een eind te maken aan de dubbele salarissen ten laste van de staatskas. Tot nu toe is het slechts bij woorden gebleven. De Assembleeleden en hun gezinnen hebben ook recht op vrije geneeskundige voorziening.

Doekhie vindt dat het meer dan tijd is om de kwestie van dubbele en driedubbele salarissen van volksvertegenwoordigers op de operatietafel te plaatsen, aangezien dit al jaren een strop is voor de staatskas. Hij fronst vooral zijn wenkbrauwen over het feit, dat het voornamelijk politici met driedubbele salarissen zijn die negatief praten over deze ‘marginale’ verhoging. Ook het feit dat politici meerdere banen eropna houden naast hun DNA-lidmaatschap is voor hem storend.

'De mensen die nu het hardst schreeuwen, zijn de mensen die dit hebben geregeld. Ik ben tegen dubbele salarissen. Het is of-of. Je moet gewoon kiezen voor één salaris. Raymond Sapoen die schreeuwt om inkomstenverhoging van de regering en DNA te bevriezen, is ex-minister en krijgt ook zijn ministerssalaris en andere privileges. Ook Chandrikpersad Santokhi krijgt een DNA- en ministerssalaris. Dus de mensen die schreeuwen om in te leveren, die verdienen het meest. Dan doen zij letterlijk en figuurlijk geen moer voor het volk.' 

De parlementariër stelt, dat de normale burger jaar en dag uit is op een salarisaanpassing zonder dat zij de consequenties hiervan goed in ogenschouw neemt. Hij verwijst hierbij naar de prijs van goederen in de supermarkten, die gelijk na de aankondiging van de salarisaanpassing van de ambtenaren stilletjes zijn verhoogd.

'Mensen gaan op straat en ze staken en klagen om die verhoging te krijgen. Laten wij geen salarissen verhogen, maar de controle op de winkels opvoeren. Iedereen wil een salarisverhoging, er is geen controle en de winkelier blijft zijn prijzen verhogen. Op dit ogenblik is de verhoging nog niet doorgevoerd, maar omu snesi heeft een kilo aardappel al van Srd 5 naar Srd 7,50 verhoogd. Daarom moet het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zich minder bezighouden met andere zaken en de Economische Controledienst scherp loslaten op deze boosdoeners', aldus Doekhie.

260 Kilo cocaïne verstopt in kartonnen dozen met plastic afval uit Curaçao

(Bron foto: OM)
Douane onderschept cocaïne in de Rotterdamse haven tijdens een controle


Het Arrondissementsparket Rotterdam van het Openbaar Ministerie bericht woensdag 29 augustus 2018, dat dinsdag in de Rotterdamse haven tijdens een controle door de Douane een partij van 260 kilo cocaïne is aangetroffen.

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met kartonnen dozen en een partij plastic afval. De container was afkomstig uit Curaçao en werd op 28 augustus gelost op een terminal op de Maasvlakte.

Afgelopen nacht zijn vier personen aangehouden die zich ophielden in de directe omgeving van desbetreffende terminal. Bij die aanhouding is ook een personenauto in beslag genomen. Of het aantreffen van deze grote partij cocaïne en de aanhouding van de vier personen met elkaar in verband staat, wordt nader onderzocht door het HARC-team (Hit and run container-team), een samenwerkingsverband tussen Douane, Zeehavenpolitie, Openbaar Ministerie en de FIOD in Rotterdam.

Jaguar plukt een gier uit de lucht in Encontro das Aguas in Mato Grosso, Brazilië

Opmerkelijk tafereel op foto's vastgelegd


Een jaguar is vastgelegd op camera die een gier uit de lucht plukt in een adembenemend gevecht om te overleven in de Pantanal, Encontro das Aguas in Mato Grosso. Na het spotten van de aaseter in de schaduw springt de vrouwtjes jaguar op haar af gevolgd door een ongelooflijk gehaal en getrek.

De vluchtende zwarte gier wordt door de jaguar uit de lucht geplukt, trekt de grote roofvogel terug naar de grond terwijl zijn enorme vleugels over de volle lengte klapten.

Gieren staan meestal bekend als de opportunistische aaseters van het dierenrijk en men verwacht niet dat ze worden aangevallen door jaguars. De ongelukkige vogel werd volledig onbewust betrapt toen hij aan een stuk water zat. 
(Suriname Mirror/Daily Mail)