woensdag 6 mei 2020

Bond SLM akkoord met bezuinigingsmaatregelen - Tijdelijke arbeidscontracten worden niet verlengd

Toelagen voor de resterende maanden van 2020 worden bevroren

'Eigenhandig is de bond akkoord gegaan met deze maatregelen'


In het kader van de gevolgen van de huidige Covid-19 situatie en de ernstige financiële problemen binnen de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. is in opdracht van de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) gewerkt aan de contouren van een bezuinigings- en herstartplan, zo schrijft De West woensdagavond 6 mei 2020. 

De directie van de SLM heeft in overleg met het bestuur van de BPSLM (Bond van Personeel bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij) besloten ingaande gisteren het volgende door te voeren: het bevriezen van de toelagen voor de resterende maanden van 2020, te weten energietoelage, reinigingstoelage, autotoelage/vervoerstoelage, re-presentatietoelage en brandstoftoelage.

De redactie van De West heeft de hand gelegd op de brief die dinsdag is gestuurd aan alle SLM-medewerk(st)ers. Verder staat in de brief, dat vanwege het ministerie van OWT&C de instructie is gegeven, dat contracten niet verlengd moeten worden. Hieruit vloeit voort, dat alle tijdelijke contracten, inclusief arbeidscontracten, niet verlengd zullen worden.

Naar wij vernemen heeft de bond niet met zijn leden afgestemd. 'Eigenhandig zijn zij akkoord gegaan met deze maatregelen', zegt een SLM-medewerker. Volgens de SLM is het tot op heden nog gelukt uit eigen middelen het salaris over de maanden maart en april 2020 uit te betalen.

Het monitoren voor wat betreft het uitbetalen van de salarissen vindt vooralsnog op maandbasis plaats. Dit geldt dus ook voor de uitbetaling van het salaris over de maand mei. Voor wat betreft de vakantietoelage, die in de maand mei uitbetaald zou worden, is met de besturen van de vakbonden BPSLM en VSV (Vereniging van Surinaamse Verkeersvliegers) besloten, dat deze onder voorbehoud in september zal worden uitbetaald. Ook zullen de bonusgelden niet in december worden uitbetaald. Getracht zal worden deze wel voor het einde van dit boekjaar 2020/2021 uit te betalen.

SLM-medewerkers zeggen, dat zij de situatie waarin het bedrijf verkeert begrijpen, aangezien luchtvaartmaatschappijen wereldwijd lijden onder de economische gevolgen van Covid-19. Verder vertelt een medewerker, dat iedereen in hetzelfde schuitje zit, maar hij zou het fijn hebben gevonden dat de bond zich zou hebben gehouden aan de afspraken die gemaakt zijn met de leden conform de cao. Want volgens deze regels zou de bond eerst met de leden moeten afstemmen.

'Wij stonden open voor dialoog en zouden ook mee willen denken inzake een structurele oplossing, zodat partijen zich betrokken konden voelen bij de besluitvorming. Nu is dit besluit genomen voor de gehele SLM buiten ons om en dan worden wij benadeeld in deze crisissituatie', aldus een SLM’er.

ABOP'er Stefanus Ligorie: 'Stemkaarten burgers worden massaal opgekocht'

'Je hebt misschien op dat moment wat geld, maar dan zit je komende vijf jaar weer in dezelfde armoede'


Volgens Assembleekandidaat van de ABOP bij de komende verkiezingen Stefanus Ligorie, worden burgers benaderd door een groep personen, die ze vraagt hun oproepingskaart te verkopen voor een bedrag van Srd 1.000. Ligorie zegt woensdagavond 6 mei 2020 in De West, dat sinds de start van de distributie van oproepingskaarten, het niet de eerste keer is dat hij deze klacht heeft ontvangen. 

Ligorie beweert, dat er bewust wordt gekozen voor prominente leden van de ABOP. 'De mensen benaderen me juist met het voorstel, dat ik de kaarten liever koop, zodat hun stem toch nog op de juiste plek terecht komt.'

Hij zegt dat hij ook duidelijke beschuldigingen heeft richting de NDP. 'Men moet beseffen dat het opkopen van oproepingskaarten een ernstige vorm van fraude en listigheid is.' Volgens hem heeft geen enkele partij het recht te komen aan de stemvrijheid van een burger. Hij doet een beroep op de samenleving  oproepingskaarten niet te verkopen, omdat stemmen daardoor niet meer mogelijk is.

Ligorie zegt zaken niet zo te zullen laten en dat onderzocht zal worden wie de personen zijn die zich schuldig maken aan het plegen van een dergelijk feit. 'Ik wil weten of het komt vanuit een maffia organisatie of dat het iets is van de regerende partij. In ieder geval, als het iets van de NDP is, zal ik teleurgesteld zijn, want juist zij zouden het juiste voorbeeld moeten geven.'

Ligorie zegt verder, dat er bij het opkopen van stemkaarten bewust wordt gekozen voor mensen uit een bepaalde klasse, omdat zij het geld hard nodig hebben. ‘Je hebt misschien op dat moment wat geld, maar dan zit je voor de komende vijf jaar weer in dezelfde armoede'.

Dini Blokland verschijnt voor rechtbank Rotterdam in Kort Geding aangespannen door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring

Blokland beweert dat First Lady hand zou hebben gehad in roofoverval op 'diamantvrouw' Claudia Griffith


De rechtbank in Rotterdam heeft Dini Blokland gedagvaard om op donderdag 14 mei voor de rechter in Kort Geding te verschijnen. Blokland wordt beschuldigd van lasterlijke uitspraken aan het adres van presidentsvrouwe Ingrid Bouterse-Waldring. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, woensdag 6 mei 2020.

Blokland beweerde in april, april dat de First Lady de hand zou hebben gehad in een roofoverval op Claudia Griffith, directrice van het in Suriname gevestigde diamantopkoopbedrijf Glomac NV.
Volgens de aantijgingen van Dini Blokland zou daarbij een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van US$ 80 miljoen zijn weggenomen. De presidentsvrouwe zou de edelsteen daarna voor US$ 43 miljoen hebben verkocht in Dubai.


Zowel de First Lady als directeur Griffith verwees op 22 april in het SRS-programma Bakana Tori van Clifton Limburg de aantijgingen meteen naar het rijk der fabelen. Griffith erkende de presidentsvrouwe eens te hebben gesproken, maar dan over een sociaal project en niet over diamanten. Met Dini Blokland heeft zij nimmer over de presidentsvrouwe gesproken noch zou de naam van de First Lady genoemd zijn in een dossier dat Griffith op aanvraag van Dini Blokland aan Blokland had doen toekomen.

Met president Desi Bouterse zijn er wel gesprekken geweest, maar die gingen over aansluiting van Suriname bij de Kimberley Process Certification (KPC). 'Daar heeft de First Lady vrij weinig tot niets mee te maken', benadrukte Griffith.

Het bevreemdde haar ook, dat Dini Blokland beweerde dat de presidentsvrouwe directeur van haar bedrijf wilde worden. First Lady Bouterse-Waldring noemde de aantijgingen belachelijk en liet toen al weten reeds een advocaat in Nederland in de arm te hebben genomen.

Blokland, die de dagvaarding intussen via de deurwaarder heeft ontvangen, had in het verleden beweerd dat president Bouterse een huis in het buitenland bezat. Zij heeft dit echter nimmer bewezen.

Den Blauwvinger - Columns gepubliceerd op Suriname Mirror in 2019Chinees houtbedrijf Greenheart te Apoera betaalt deel werknemers niet

'Greenheart schoffeert iedereen, deze mensen storen zich aan God noch gebod'


De Ware Tijd bericht woensdag 6 mei 2020, dat het Chinese houtbedrijf Greenheart te Apoera een deel van de werknemers niet betaalt. Mede, omdat er geen stofmaskers voorradig zouden zijn, moesten arbeiders naar huis.

'We zitten nu echt met de handen in het haar. We hebben geen geld, maar wel een gezin en vaste lasten die we moeten betalen', zegt Ricardo Karwofodi, arbeider van het houtbedrijf en bondsbestuurslid. Hij is samen met 21 collega's bedankt door de leiding van Greenheart. Hen is voorgehouden, dat het bedrijf bezig is met een afvloeiing. Echter, de groep vermoedt dat ze deze behandeling krijgt, omdat ze heeft geprotesteerd tegen wantoestanden op de werkplek. 'Als ze echt bezig waren met een afvloeiing zouden ze eerst contact opnemen met het bondsbestuur', merkt Karwofodi op.

Volgens hem is de directe aanleiding het feit, dat de arbeiders hebben geweigerd te werken zonder een adequaat stofmasker. Een zelfgemaakte mondkap, die werd aangeboden door de leiding van het bedrijf, is geweigerd door de werkers. Dit masker is ook afgekeurd door de Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid. 'Na dat' meki den man wan puru unu. Het ergste is, dat ze ons niet hebben betaald voor de afgelopen maand, terwijl wij niet hebben gevraagd om thuis te blijven.'

In een spraakbericht zou inderdaad te horen zijn hoe een leidinggevende de werknemers vraagt om voorlopig thuis te blijven. 'Vanwege veiligheidsoverwegingen kunnen diegenen die geen stofmasker hebben niet op het terrein komen. Ik ga jullie vragen om uit te tekenen en naar huis te gaan.'

Wanneer de werknemers vragen hoe lang ze thuis moeten blijven en of ze zullen worden uitbetaald, komt er geen concreet antwoord. Volgens Karwofodi hebben ze daarna vernomen, dat een deel aan het werk mocht komen, terwijl een ander deel thuis moest blijven.

Robby Berenstein, voorzitter van de bond bij Greenheart, is totaal niet te spreken over de werkwijze van het bedrijf. Hij benadrukt, dat het bestuur dit niet zal accepteren en tot het uiterste zal gaan om zijn leden te beschermen. 'Men kan niet zeggen dat er geen stofmaskers zijn. Wij zijn zelf op zoek gegaan en we hebben ze wel gevonden. Maar, men weigert om ze aan te schaffen en zonder bescherming zijn je arbeiders in gevaar.'

Hij ziet dit als een wraakactie naar de 22 werknemers toe. De bondsvoorzitter wijst erop dat dit niet de manier is waarop arbeiders worden bedankt. Hij onderstreept dat dit moet gebeuren volgens een goed saneringsplan. 'Maar, dit is gewoon willekeur en dat gaan we niet accepteren.' Hij denkt deze handeling een schrikeffect moet hebben naar de rest van het personeel toe.

'Greenheart schoffeert iedereen en gedraagt zich alsof ze niets te maken heeft. Deze mensen storen zich aan God noch gebod.' De bondsvoorzitter roept de bevoegde instanties op om met een vergrootglas te kijken naar dit bedrijf.

Oppositieleden willen spoedig openbare vergadering over vordering pg inzake Hoefdraad

De vordering van de pg is al op 23 april ontvangen...


De Assembleeleden Carl Breeveld (DOE), Gregory Rusland (NPS), Krishna Mathoera (VHP), Marinus Bee (ABOP) en Patricia Etnel (NPS) dringen bij Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons erop aan, om zo snel mogelijk een openbare vergadering uit te schrijven. Dit bericht Starnieuws vanmiddag, woensdag 6 mei 2020. De vordering van de procureur-generaal (pg) om de minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen is al op 23 april ontvangen. 

Voor morgen staat een huishoudelijke vergadering gepland, maar de Assembleeleden vinden dat terstond ook in het openbaar vergaderd dient te worden.

De Assembleeleden hadden voordat de huishoudelijke vergadering was uitgeschreven, een brief opgesteld over de vergadering. Op grond van artikel 29 van het Reglement van Orde, doen de Assembleeleden een beroep op Geerlings-Simons om een vergadering, waarin deze kwestie behandeld moet worden, binnen 48 uur uit te schrijven.

Gezien de ernst van de zaken, door de pg als bijlage gevoegd bij het schrijven, zijn de Assembleeleden van oordeel, dat deze vergadering al kort na ontvangst van de brief had moeten plaatsgevonden.

De Nationale Assemblee treedt niet in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte in de zin van artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering, doch beoordeelt uitsluitend of zijn of haar vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. (Artikel 5 van de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers).

'Op basis van deze wet en specifiek dit aangehaald artikel zien wij daarom niet in waarom met het uitschrijven van eerder genoemde vergadering, wordt getalmd', stellen genoemde Assembleeleden.

Tweede graphic novel-release Earth League International: een kijk op illegale jaguar handel

Een stripverhaal over stroperij van en handel in jaguars in Zuid-AmerikaHet team van Earth League International, dat zich bezighoudt met milieucriminaliteit komt tot leven in een reeks graphic novels. In vervolg op de eerste release over de illegale handel in wilde dieren en pandemieën, publiceeet de organisatie nu een verhaal over stroperij en handel in jaguar in Zuid-Amerika. 

'We hebben besloten om onze tweede strip te schrijven over een belangrijk verhaal met weinig bestaande dekking: de handel in jaguardelen door de georganiseerde misdaad en onze undercoveroperatie die deze illegale handel bestrijdt. Er worden jaguars verhandeld vanuit meerdere landen in Latijns-Amerika die bestemd zijn voor de Chinese markt. De meest gewaardeerde en verhandelde delen van jaguars zijn hun hoektanden. Deze worden beschouwd als geldige vervangers van de hoektanden van de tijger vanwege hun zeer grote formaat.'

In feite worden jaguars in Chinees 'Amerikaanse tijgers' genoemd. Al duizenden jaren kent de Chinese geneeskunde magische krachten en medische eigenschappen toe aan tijgerbotten en tanden.


Jaguars staan ​​vermeld in bijlage I van CITES, omdat het bedreigde soorten zijn; de toenemende stroperij als gevolg van deze illegale handel wordt een ernstige bedreiging voor hun voortbestaan.

Als reactie op deze groeiende dreiging is ELI, in samenwerking met IUCN Nederland en IFAW, een driejarig project voor het verzamelen van inlichtingen begonnen om de illegale toeleveringsketen in kaart te brengen, de belangrijkste spelers te identificeren en lokale en internationale wetshandhavingsinstanties te helpen dit probleem aan te pakken. belangrijke kwestie op het gebied van natuurbehoud en criminaliteit.

Gezien het gevoelige karakter van het undercoverwerk van ELI, zullen graphic novels en strips het publiek precies laten zien wat de teams van ELI doen en hoe, zonder de veldoperaties en de veiligheid van de ELI-teamleden in gevaar te brengen.

Dit project is in samenwerking met een getalenteerde jonge kunstenaar, een student aan de Harvard University, Ava Salzman. De uitvoerend directeur van ELI, Andrea Crosta, is buitengewoon enthousiast en hoopvol over dit innovatieve project. Hij zegt: 'Als liefhebber van graphic novels heb ik altijd gedacht dat dit krachtige medium perfect zou zijn om het publiek beter bekend te maken met milieucriminaliteit en ons werk bij ELI. Ik wachtte tot ik de juiste artiest ontmoette en uiteindelijk vond ik de juiste partner in Ava Salzman. We hopen meer mensen, vooral jonge mensen, te bereiken om een ​​nieuwe generatie strijders voor de aarde te creëren.'

Alle gepubliceerde verhalen zijn waargebeurde verhalen, waarbij alleen details worden gewijzigd om gevoelige informatie te anonimiseren.

Earth League International (ELI) lanceerde in haar traditie van innovatie en vooruitstrevendheid graphic novels en strips die zijn ontworpen om meer bewustzijn en begrip te kweken voor de complexe wereld van milieu- en natuurcriminaliteit. ELI's graphic novels en strips zullen de mechanismen van milieucriminaliteit, de geheime missies van de organisatie en de acties van de onderzoeksteams van ELI weergeven op een manier die een beroep doet op cruciale demografieën, jong en oud, die moeten worden voorgelicht over dieren in het wild en milieucriminaliteit om verandering te vergemakkelijken in een tijd waarin dergelijke kwesties belangrijker zijn dan ooit. 

Copyright: Ava Salzman / Earth League International 
Co-creator en illustrator: Ava Salzman 
Co-creator: Andrea Crosta #EarthLeagueGraphicNovels

Ter extra informatie:(Suriname Mirror/Earth League International/Twitter)

Toename stroperij van wilde katten zoals jaguars en poema's tijdens Colombia's Covid-19-lockdown

Esteban Payán, Panthera: 'Ik durf niet naar het echte bloedbad te raden'


Tijdens de Coronavirus-lockdown in Colombia is er een toename van de stroperij van wilde katten - zoals jaguars en poema's - zegt organisatie Panthera tegen Newsweek. Aangezien landen over de hele wereld strikte lockdown-maatregelen opleggen aan hun populaties, wordt het verschijnen van dieren in het wild in gebieden die normaal door mensen worden overspoeld soms beschouwd als bewijs dat dieren baat hebben bij de pandemie. Onder degenen die zich op ongebruikelijk terrein wagen, zijn wilde katten. 

Zo werd eind maart onlangs een jaguar gespot in een verlaten Mexicaans strandresort, terwijl de Chileense autoriteiten sinds het begin van de lockdown van de stad ten minste drie poema's hebben gevangen die door de lege straten van de hoofdstad van het land zwerven.


Maar, in sommige regio's kunnen lockdown-maatregelen deze bedreigde wilde katten met een verhoogd risico in gevaar brengen, aldus Esteban Payán, de regionale directeur van Noord-Zuid-Amerika voor Panthera's Jaguar-programma. 'Hoewel we allemaal sociaal afstand nemen en verheugd zijn om het wild terug te zien in stedelijke centra, in Panthera registreren we een piek in het doden van katten', vertelde Payán aan Newsweek. 'Stropers zijn groot en helaas doden ze jaguars, poema's en ocelots. Ze voelen onze afwezigheid, vooral in onbeschermde gebieden waar we blijven werken.'

Een golf van recent dode katachtigen heeft Payán bezorgd, hoewel hij zegt dat de ware omvang van stroperij waarschijnlijk hoger is dan wat Panthera heeft opgetekend. 'Aangezien onze informatie afkomstig is van een netwerk van informanten die over het algemeen ook opgesloten zitten, is het onmogelijk om te weten hoe wijdverspreid deze jacht tot nu toe is. Met vijf jaguars, een poema en een ocelot die al in het noordwesten van Colombia zijn gepocheerd, durf ik niet naar het echte bloedbad te raden.'


Volgens Panthera kunnen verschillende factoren bijdragen aan de recente piek in het aantal dode dieren. Zo kunnen stropers zich meer aangemoedigd voelen om toe te slaan in de overtuiging dat er minder patrouilles of wetshandhavers zijn tijdens de locjpkdown. 'In een tijd van sociale afstand zijn de gemeenschapsstructuren die we hebben helpen opbouwen om dieren in het wild te beschermen er niet om gewetenloze jagers tegen te houden. Met hun buren binnen, brengen sommige jagers quarantaine door gericht te jagen op jaguars, poema's en ocelotten', zei Payán. 'In het beste geval is dit een misplaatste poging om hun eigen vee te beschermen. In het slechtste geval oogsten ze delen om te verkopen in de illegale handel in wilde dieren. Ik denk dat het een fenomeen is van meer jagen, gevoed door het nerveuze denken van grote katten als ongedierte en het gevoel dat niemand toekijkt.'

Volgens Payán worden poema's en jaguars in Colombia bedreigd door de jacht, maar ook door factoren, zoals door mensen veroorzaakte branden. 'Jagen is misschien een van onze zorgen, maar zeker niet de enige. Door mensen veroorzaakte branden, zoals we afgelopen herfst zagen, worden katten gedood en habitats met een angstaanjagende intensiteit, schaal en snelheid vernietigd. Mijn grootste angst is dat we uit onze huizen na deze crisis komen om honderden hectares oerbos te ontdekken die heimelijk zijn verbrand voor landbouwgrond. Ontbossing en branden doden meer katten dan stropers.'


Ondanks de lockdown werkt Panthera nog steeds samen met haar landelijke netwerk van informanten en gemeenschapsleiders in een poging deze dieren te beschermen. 'We zijn aan de telefoon over hoe te reageren op jachtincidenten en post te gebruiken om materialen en gedrukte handleidingen en boekjes over natuurbehoud te verzenden,' zei Payán.

'Het is in tijden van crisis dat we onze ergste kwetsbaarheden ontdekken. Katten, vooral jaguars, reizen buiten beschermde gebieden op zoek naar prooi, partners en territorium. Deze gangen, essentieel voor het voortbestaan ​​van soorten, worden bewaakt door een lappendeken van lokale overheidsinstanties, ngo's en betrokken leden van de gemeenschap. Desalniettemin blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om op dit moment conserveringswerkzaamheden uit te voeren, waardoor Panthera zijn gebruikelijke methoden moet aanpassen. We bedenken en ontwikkelen deze nieuwe instandhouding bij volmacht, aangepast aan deze onzekere tijden. Het is buitengewoon moeilijk, vooral wanneer het gaat om onderwerpen als jaguar-aanvallen op vee en het voorkomen van daaropvolgende vergeldingsjachten', zei Payán.

'Deze conflictonderwerpen vereisen gemeenschapsvergaderingen en workshops en de implementatie van veehouderijpraktijken op de getroffen boerderijen en boerderijen. Maar, vandaag kunnen we dat niet doen. We moeten creatief denken en nieuwe manieren van opereren ontwikkelen. We verhogen onze communicatie om zoveel mogelijk mensen te bereiken en de instandhoudingsacties levend te houden, door contact te houden met alle lokale partners, boeren en gemeenschappen waarmee we samenwerken die ook hun stem willen uiten. Ten slotte leren we nieuwe instrumenten om onze cruciale natuurbeschermingsactiviteiten virtueel te blijven leveren - waar mogelijk, aangezien veel plattelandsbewoners geen toegang hebben tot technologie.'

Helaas is Payán niet optimistisch dat de stroperij zal afnemen wanneer de lockdown-maatregelen in Colombia worden opgeheven vanwege de gevolgen van de pandemie. 'De pandemie zal verwoestende economische gevolgen hebben. Duizenden zullen geen andere keuze hebben dan zich te wenden tot het gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de korte termijn voor zelfzuchtig gewin: jagen, stropen en kappen. Vergeldingsacties of preventief doden van jaguars en poema's kunnen ook toenemen, aangezien veehouders het gevoel krijgen dat zelfs lage verliezen van grote katten onaanvaardbaar zijn vanwege de economische situatie, een soort van zoals de laatste druppel in de emmer, en ze kunnen dan op grote katten jagen. Nogmaals, mijn zorg is dat wanneer we terugkeren naar het veld, we een gedecimeerd bos zullen zien vol nieuwe boerderijen en boerderijen die het land nooit zullen teruggeven aan wilde dieren.'

Jaguars zijn te vinden in 18 landen in Latijns-Amerika, variërend van Mexico tot Argentinië. De dieren zijn echter uitgeroeid uit 40 procent van hun historische verspreidingsgebied en worden vermeld als 'Bijna bedreigd' op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN). Deze status wordt beoordeeld en kan het komende jaar worden gewijzigd in 'Kwetsbaar'.

'De soort wordt bedreigd door verlies en versnippering van het leefgebied van de jaguar, conflicten met de lokale bevolking als gevolg van de reële of vermeende bedreiging voor het vee, en door overbejaging van de prooi van de jaguar door de lokale bevolking', aldus Panthera.


Poema's hebben het grootste geografische bereik van alle inheemse terrestrische zoogdieren op het westelijk halfrond, een die 28 landen omvat van zuidelijk Alaska tot aan de zuidpunt van Chili. Hoewel ze momenteel op de rode lijst van de IUCN staan ​​vermeld als een soort 'minste zorg', werden poema's binnen 200 jaar na de Europese kolonisatie uit de hele oostelijke helft van Noord-Amerika weggevaagd - met uitzondering van een kleine populatie in Florida. 'De soort wordt bedreigd door legaal en illegaal doden, met inbegrip van premiejacht en stroperij; conflict tussen mens en poema, dat wordt verergerd door oude mythologie die de angst voor poema's doet voortduren; verlies van prooi als gevolg van overbejaging door mensen en landbouwgrondontwikkelingen; en verlies van leefgebied en fragmentatie', aldus Panthera

(Suriname Mirror/Newsweek/Twitter)

Rachied Doekhie (NDP): 'Deze mannen zijn loetheras'

Machines voor bestrating Krappahoeklaan in alle stilte verwijderd


'Overheid loopt al jaren miljoenen mis bij bestrating Krappahoeklaan en  Radjastanweg in Nickerie'


Het NDP-Assembleelid Rachied Doekhie is zwaar teleurgesteld in de manier waarop de overheid al jaren miljoenen misloopt bij de bestrating van de Krappahoeklaan en de Radjastanweg in het district Nickerie. Nadat het eerste startsein in 2014 was mislukt, heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), op 14 juni 2019 een tweede feestelijk startsein gegeven voor de aanpak van voornoemde wegen. 

In het Dagblad Suriname van dinsdag 5 mei 2020, stelt Doekhie dat de afgelopen week alle machines van de locatie zijn verwijderd. 'Het volk van de Krappahoeklaan is dus voor de tweede keer getrapt in zijn nek door dezelfde mensen die gelieerd zijn aan de Westland Sama Group van Johnny Mahespalsingh. Telkens gebruiken ze andere namen om het werk te krijgen, maar uiteindelijk gaat het om dezelfde mensen. Laten we hopen dat ze het werk overmorgen niet aan een ander broertje uit hetzelfde gezin gaan geven. Efu yu e gi soso fufuruman deng wroko, dan gaat dit gebeuren. Deze mannen zijn loetheras (Sarnami voor ‘rovers’)', benadrukt de NDP’er, die weer eens geen blad voor zijn mond neemt.

Volgens Doekhie is de aannemer uit 2014 een broer van de aannemer die het werk weer in 2019 mocht gaan uitvoeren. De overheid heeft in 2019 een bedrag van Srd 26.900.480 onderhands gegund voor de bestrating van de twee voornoemde wegen. Voor een bedrag van Srd 9.372.000 moest een aannemer in 120 werkbare dagen, in zes maanden tijd, het werk in 2014 opleveren. Rabin Parmessar en Doekhie mochten toen ceremonieel de eerste steen leggen. In beide gevallen werd de Staat benadeeld. De Krappahoeklaan heeft een lengte van 4 kilometer, terwijl de Radjastanweg een lengte heeft van 700 meter. De aanpak van deze wegen zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de mensen binnen dit gebied. Ook betekent de aanpak een boost voor de landbouw binnen dit gebied.


Volgens Doekhie is flink met de middelen gesjoemeld, waardoor hij voor nu zelf duidelijkheid van minister Vijay Chotkan zou willen hebben over hoeveel uit de Srd 26.900.480 al is uitgegeven. Nu heeft de overheid in 2019 hetzelfde werk voor een bedrag van Srd 26.900.480 onderhands gegund, althans het tegendeel is niet bewezen. 'Ik zei toen al dat dit nooit gaat lukken. Je kunt niet aan dieven, bandieten en rovers het werk gunnen. Ze gaan het niet kunnen doen, want zij zijn degenen die het naar de klippen hebben gestuurd. Ik heb het toen aan president Desi Bouterse en minister Vijay Chotkan gezegd, maar men heeft niet willen luisteren. Het enige wat de mensen doen is declareren, declareren en declareren.'

'Ik weet niet hoeveel van die Srd 27 miljoen men al heeft opgemaakt, maar het is weer die Westland Sama Group. Het was Rinesh Mangaldeen die bij het startsein van het project, in bijzijn van de president en anderen, gesproken had als vertegenwoordiger van het bedrijf. Toen zei ik al: de grootste boef van het westen praat daar! Den mang o prati, naki en njan a moni en er zal niets ervan terecht komen', aldus Doekhie.

Doekhie stelt dat Mahespalsingh en diens ‘handlanger’ Mangaldeen verschillende projecten in het rijstdistrict hebben misbruikt om alleen voordeel voor zichzelf te halen. Hij noemt onder andere het pompgemaal te Wageningen dat na zoveel jaren van kritiek vanuit de zijde van de rijstboeren, nog steeds hetzelfde probleem heeft, terwijl de Staat miljoenen voor onderhoud heeft uitgegeven. 'Daar is hij ook die dief. Ook bij andere projecten die hij zonder inschrijving voor drie tot vier maal de prijs heeft gehad, heeft hij alleen maar rotzooi gepresteerd. Heel Nickerie, Wageningen weet dat. Dit kan niet', benadrukt Doekhie.

Voor Doekhie kon niet door de beugel dat de regering de eens beste rijstfabriek op het westelijk halfrond, de Stichting Machinale Landbouw (SML), op een dubieuze manier heeft afgestaan aan Westland Sama Group. Zogenaamd zou er volgens hem een beeld worden geschetst alsof SML en de pelmolen nu weer volop draaien, maar niets daarvan is volgens de parlementariër waar. 'Men weet nog steeds niet of het bedrijf van de Staat is of als Mahespalsingh het gratis heeft gehad. Ze vervoeren rijst naar Wageningen, daar starten ze een motor om te doen alsof het bedrijf draait, ze verpakken die rijst en dan sturen ze het weg. Dan denkt iedereen dat het bedrijf draait, maar terwijl de rijst van ergens anders is. Deze mensen allemaal stuk voor stuk grappenmakers, ze zijn loetheras.'

Uitbetaling salarissen en vakantiegeld aan FAI-personeel

Minister Parmessar hoopt dat FAI een bedrijf wordt om weer trots op te zijn


Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt woensdag 6 mei 2020, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Financiën hebben de uitbetaling van de salarissen en het vakantiegeld van het personeel van bananenbedrijf FAI N.V. gerealiseerd. De vakantiegelden zouden in maart  uitbetaald moeten worden en de afgelopen maand is er veel communicatie geweest tussen het ministerie van LVV en Financiën hieromtrent. Na het administratief proces is het geld gestort op de rekeningen van het personeel van FAI N.V. 

De werknemers van FAI worden betaald volgens een prestatiesysteem. Dit houdt in, dat het basissalaris wordt aangevuld met een prestatiecomponent.

Minister Rabin Parmessar vraagt een ieder van het bedrijf begrip voor de verlate uitbetaling, maar hij doet er alles aan dat elke werknemer krijgt waarop die recht heeft. De salarissen maken 35% deel uit van de operationele kosten van het bedrijf. Hiernaast moet er ook betaald worden voor diverse inputs zoals mest, verpakkingsmateriaal, onderhoud van de kabelbanen en de bespuiting en besproeiing met landbouwvliegtuigen.

De overheid van Suriname heeft een aantal jaren geleden besloten het bedrijf te privatiseren. Echter is nu gebleken, dat dit niet heeft geresulteerd in het gezond krijgen van het bedrijf. Het Belgisch bedrijf UNIVEG, dat het management voerde, is plotseling vertrokken met achterlating van torenhoge schulden en achterstallige betalingen aan het personeel. Thans is het bedrijf weer in handen van de overheid, die het op zich heeft genomen om het bedrijf draaiende te houden en verder te ontwikkelen.

'We kunnen onze Surinaamse werknemers niet in de steek laten', zegt minister Parmessar.

In de afgelopen maanden heeft FAI het geld nog niet kunnen opbrengen om het een en ander te kunnen uitvoeren. Er zijn veel achterstanden, de afzetmarkten zijn verwaarloosd, niet betaalde claims en met het managementteam zijn deze kwesties op een rij gezet. Stap voor stap lukt het om zaken te kunnen realiseren. De minister is trots en heeft vertrouwen in het lokaal management en de overige medewerkers. Er is knowhow in Suriname. Door open en transparante communicatie met de opererende vakbonden en de medewerkers binnen het bedrijf, hoopt de minister dat een ieder goed is ingelicht en open staat voor de transformatie van het bedrijf, die sinds kort is ingegaan.

De bananenaanplant wordt gestaag opgevoerd en er worden ook al andere gewassen geplant zodat het bedrijf zich weerbaar kan maken tegen de klimaat- en marktinvloeden. Binnen niet al te lange tijd en met de ondersteuning van het managementteam, het personeel, de vakbonden van FAI. N.V. en vooral de Regering hoopt minister Parmessar dat dit bedrijf wederom een bedrijf wordt om trots op te zijn.

Nog steeds geen zicht op wanneer de scholen weer deuren openen

FOLS-voorzitter Nerkust: 'We kunnen niet leven met idee dat alles in orde is'

Minister Ferrier: 'Sommige scholen hebben niet eens behoorlijke sanitaire voorzieningen hebben en ook geen water'


Alhoewel Covid-19 in Suriname voorlopig onder controle is, is er nog steeds geen zicht op wanneer de scholen opengaan. De scholen zijn al sinds 16 maart gesloten. Op 14 april zou het derde kwartaal moeten ingaan, een periode waarin de laatste loodjes het zwaarst wegen. Met de ontstane situatie vrezen velen voor een verloren schooljaar. 

'Er zijn vanuit het Onderwijsministerie nog geen mededelingen gedaan', zegt  FOLS-voorzitter Marcelino Nerkust vandaag, woensdag 6 mei 2020, in het  Dagblad Suriname.

Hij is van mening dat de Coronavirusteller een gevoel van opluchting geeft, maar er zijn genoeg redenen om bezorgd te zijn over de oostgrens. Via Frans-Guyana kan het besmettingsgevaar in Suriname een andere dimensie krijgen. 'We kunnen niet leven met het idee dat alles in orde is. Ik vrees juist dat daarin het gevaar schuilt.' 

Volgens Nerkust doen de scholen op hun eigen manier hun best om onder de afwijkende omstandigheden voortgang te geven aan de leerstof.

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zegt op Suriname Herald, dat het ministerie nog geen bekendmaking gedaan heeft over wanneer de school weer begint.

Ferrier geeft aan, dat zolang de drie criteria van het ministerie van Volksgezondheid gelden, de scholen niet kunnen starten:

- hanteren van twee meter social distance,
- samenscholingsverbod van maximaal tien personen en
- het op nahouden van de hygiënische maatregelen.

Ferrier geeft verder aan, dat sommige scholen niet eens behoorlijke sanitaire voorzieningen hebben en ook geen water. Daarnaast hebben scholen te doen met klassen van veertig kinderen.

Kinderen komen normaal met de bus naar school. Met de bus worden zo'n veertig kinderen vervoerd en dat kan niet, aldus Ferrier. De klassengrootte varieert tussen de dertig en veertig leerlingen. Dat vindt Ferrier onverantwoord.

Agenten met hbo-opleiding worden niet langer automatisch bevorderd

'Wegens verzadigdheid geen bijzondere bevordering agenten diverse studies'

'Behoefte aan specifiek kader bepalend voor toekenning bijzondere bevorderingen wegens studie'


Politieagenten die een hbo-opleiding hebben afgerond, worden niet langer automatisch bevorderd. Dat staat volgens de Ware Tijd vandaag, woensdag 6 mei 2020, in een circulaire die medio april is rondgestuurd binnen het Korps Politie Suriname (KPS). 

Korpschef Roberto Prade laat daarin weten, dat er wegens 'verzadigdheid' geen bijzondere bevordering meer zal worden toegekend aan manschappen van de studies journalistiek, rechten, lichamelijke opvoeding, sociaal culturele vorming, muziek en maatschappelijk werk. Vanwege 'dringende noodzakelijkheid' zijn er alleen nog versnelde doorgroeimogelijkheden voor manschappen van de opleidingen ICT, humanresourcesmanagement (hrm), bedrijfskunde, economie en finance en elektrotechniek, gawasa en automontage.

De korpsleiding gaat uit van het standpunt dat de behoefte aan specifiek kader bepalend moet zijn voor de toekenning van bijzondere bevorderingen wegens studie. Vanuit het aangepaste beleid wordt elk verzoek tot bijzondere bevordering voortaan kritisch getoetst, benadrukt de korpschef in het rondschrijven. Dat geldt ook voor verzoeken om tot de officiersopleiding te worden toegelaten. Volgens de richtlijnen moet een studie relevant zijn voor de werkzaamheden van een politieagent in het korps.

De mededeling zou 'enorm verrassend' zijn overgekomen bij KPS-medewerkers in de afrondende fase van één van de studies, waaraan het korps nu geen behoefte meer heeft. Enkele agenten, die de krant op basis van anonimiteit hebben gesproken, zijn ten einde raad. Wat hen vooral steekt, is dat er geen overbruggingsperiode is genoemd.

'Het is gewoon een smoes die men pats-boem invoert om jou als kleine man die hogerop probeert te komen te duperen. A sani fout!', reageert een agent van politie tweede klasse.. Uit vrees voor mogelijke rancune vraagt de studerende agent de Ware Tijd om de studierichting niet te vermelden. Het kan er bij deze agent niet in, dat de korpsleiding zegt geen behoefte meer te hebben aan de specialisaties rechten en maatschappelijk werk. 'Je hebt de mensen nodig. Ga maar na op de verschillende posten en afdelingen.' 

'Het kan nooit dat de organisatie genoeg heeft aan personen die rechten hebben gestudeerd. Dat is onkan', zegt een collega, die ook in de afrondende fase zit van één van de studies. 'Dit kun je niet maken. Het is vreselijk en demotiverend.'

De Surinaamse Politiebond (SPB) zegt op de hoogte te zijn van de maatregel, maar niet van ontevredenheid bij de leden. Woordvoerder Revelino Eijk voert aan, dat het toekennen van en het stellen van voorwaarden voor bijzondere bevorderingen een 'prerogatief is en blijf' van de korpsleiding. 'Vermits zulks niet indruist tegen verworven rechten van onze leden, valt het niet binnen het domein van de bond.'

Maar, volgens Eijk zal het bondsbestuur niet schromen om in conclaaf te treden met de korpsleiding, 'indien er aantoonbaar houvast kan worden gevonden aan de grieven van de leden'.

Te huur aanbieden olieterminal in San Nicolas, Aruba, komt op goed moment

Ernstige krapte wat betreft opslagcapaciteit voor olie


Het te huur aanbieden van de olieterminal in San Nicolas komt op een goed moment. Volgens nieuwssite Argusmedia is er ernstige krapte wat betreft opslagcapaciteit voor olie als gevolg van een historische overvloed aan de aanbodkant en een ineenstorting van de vraag als gevolg van de Covid-19-pandemie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 6 mei 2020. 

Vorige week kwam definitief een einde aan het raffinageproject met PDV Holding (PDVH), de Amerikaanse dochteronderneming van het Venezolaanse nationale oliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). De regering kwam een minnelijke schikking overeen, waarmee de aandeelhouders van PDV Holding naar eigen zeggen tot wel 150 miljoen dollar besparen. De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, praat daar niet over, maar benadrukt de grote belangstelling voor de opslagovereenkomst. ,

'Het kost ons ten minste een maand om het beste aanbod voor Aruba uit te zoeken, de inspecties van de tanks te laten uitvoeren en te beginnen met het transport van ruwe olie, zodat we de leasebetaling kunnen gaan innen. Die wordt geschat op ten minste 5 miljoen florin (2,8 miljoen dollar) per maand.' 

De regering is in afwachting van de betaling door Citgo van 17 miljoen dollar in achterstallige belastingen. De niet-betaalde huur is vrijgescholden.

Volgens Argusmedia heeft PDVH dat geld inmiddels gereserveerd. Aruba heeft tien opslagtanks beschikbaar met een capaciteit van 665.000 vaten schone producten, 5.224 vaten ruwe olie en 518.000 vaten nafta. Nog eens zeven tanks, momenteel in afwachting van reparaties, hebben capaciteit voor 4,224 miljoen vaten ruwe olie. Citgo Petroleum blijft de contracten met Fuels Marketing en Supply Aruba, en met Queen Beatrix International Airport voor vliegtuigbrandstof, nakomen. Citgo voegde eraan toe dat het zal blijven samenwerken ‘met onderzoeken naar onregelmatigheden in het Arubaproject onder toezicht van het voormalige management’.

Bonaire versoepelt enkele maatregelen van de noodverordening

Gezaghebber Rijna roept iedereen op om in deze fase ‘corona-smart’ te zijn


Bonaire gaat vandaag, woensdag 6 mei 2020, een nieuwe fase in. Enkele van de eerder genomen maatregelen van de noodverordening in verband met Covid-19 zijn versoepeld. Dit meldt het Antilliaans Dagblad.

Gezaghebber Edison Rijna roept daarbij eenieder op om in deze fase ‘corona-smart’ te zijn. 'De gemeenschap heeft bijzonder positief gereageerd op de aanpassing die wij afgelopen vrijdag hebben aangekondigd. Het feit dat wij vanaf vandaag weer meer kunnen doen, zoals naar de sportschool gaan en naar school gaan, betekent niet dat we teruggaan naar de situatie vóór corona. Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons om onszelf te blijven houden aan de regels van sociale afstand en hygiëne. We moeten accepteren dat ons leven is veranderd en dat deze veranderingen nog een tijd kunnen duren', aldus Rijna gisteren tijdens de persconferentie.

De cijfers tot op heden over het aantal besmettingen met het coronavirus wijzen uit dat er 257 personen zijn getest en er niet één positief geval is bijgekomen.

Zoals al aangekondigd is vandaag de Covid Drive Thru weer open. Zo worden meer mensen getest om er zeker van te zijn dat het virus momenteel niet meer actief is op het eiland. 'We moeten ons blijven houden aan de regels van sociale afstand, persoonlijke hygiëne en mogen met niet meer dan 50 personen tegelijk op een locatie zijn. Zo gaan we samen verder in de strijd tegen corona', aldus Rijna tot slot.

Premier Rhuggenaath, Curaçao, ziet kansen voor ontwikkelen van lokaal toerisme

(Bron foto: ©Suriname Mirror)
'Een hotel bijvoorbeeld kan een vakantie in eigen land aanbieden'


Wanneer er weer toeristen vanuit het buitenland naar Curaçao komen, dat weet niemand. Het is een grote uitdaging om de toeristische sector weer op de been te krijgen. Mogelijk liggen er kansen voor het ontwikkelen van lokaal toerisme. Premier Eugene Rhuggenaath zei gisteren tijdens een persconferentie, dat zijn regering er alles aan wil doen om de economie weer op gang te brengen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 6 mei 2020. 

Ook toeristen zullen op den duur weer terugkomen, maar op korte termijn kan de sector mogelijk al profiteren van wat het eiland zelf te bieden heeft. 'We moeten ook denken aan lokaal toerisme', zegt Rhuggenaath. 'Een hotel bijvoorbeeld kan een vakantie in eigen land aanbieden. Zo’n voordelige package is snel te realiseren. Voor tijdrovende studies en vage plannen is er geen tijd. Wij staan open voor concrete voorstellen, want er is nu actie nodig', zegt Rhuggenaath.

De overheid vraagt input vanuit het particuliere bedrijfsleven om inhoud te geven aan het ‘nieuwe normaal’. 'Innovators, exporteurs, ondernemers, die hebben we hard nodig. Die gesprekken voeren we.'

De premier is realistisch, maar ook optimistisch. Dat de wereldwijde uitbraak van Covid-19 op alle fronten een spoor van slachtoffers achterlaat, staat niet ter discussie. De gezondheid van de bevolking staat voorop. Maar, de crisis biedt bedrijven ook de kans te innoveren. Rhuggenaath noemt als voorbeeld de initiatieven die in de afgelopen periode van de grond kwamen. 'Bedrijven die gratis diensten verlenen en restaurants die maaltijden aanbieden aan de buurt. Dat zijn positieve ontwikkelingen.'

Toeristen komen vroeg of laat terug. De vraag is hoe het nieuwe normaal er voor de toeristische sector uit gaat zien. 'Zonder gezondheid, geen economie', zegt minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO). Mc William spreekt van een tweede fase waarin een nieuwe economie voor het eiland moet worden ontwikkeld, de tweemeter-economie, of wel de ‘Ekonomia 2.0’.

'Het is voor het eerst in de geschiedenis van Curaçao dat we een nieuw economisch plan maken, een New Deal, terwijl de toekomst volslagen onduidelijk is.' Gisteren zou zij een virtuele bijeenkomst hebben met vertegenwoordigers van verschillende sectoren om ideeën en suggesties uit te wisselen voor een stimuleringsplan dat rekening houdt met de richtlijnen van twee meter afstand en regels voor hygiëne.

Noodfonds Curaçao ontvangt 1.750 aanvragen voor loonsubsidie, 1.340 toegekend

Loonsubsidie voor 1.050 ondernemers uitbetaald 


De regering heeft in de eerste ronde van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aan 1.050 werkgevers loonsubsidie uitbetaald. Het gaat om een bedrag van in totaal 25,4 miljoen gulden. In de tweede tranche zullen de werknemers ook hun steentje moeten bijdragen om de subsidie te kunnen dragen en hun inkomen te behouden. Dat zei minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO) gisteren tijdens een persconferentie in verband met de ontwikkelingen rond Covid-19, aldus vandaag, woensdag 6 mei 2020, het Antilliaans Dagblad.


Bij het noodfonds werden 1.750 aanvragen voor loonsubsidie ingediend en daarvan werden er 1.340 toegekend. Bij Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn nog 290 aanvragen in behandeling.

De tweede ronde van de NOW-regeling zal niet kunnen worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als de eerste. 'Dat is de realiteit', aldus Mc William, die aangeeft dat zowel een bijdrage van de werkgever als van de werknemer nodig zal zijn. 'De werkgever moet een verzoek indienen, maar ook de werknemer moet een bijdrage leveren om zo zijn inkomen te kunnen dragen en behouden.'

Mc William wijst erop, dat er sectoren zijn die absoluut geen inkomsten hebben en dat de loonsubsidie in dat geval mogelijk niet toereikend is. Deze eerste ronde gaat over de maand april.

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is gericht op het behoud van banen. Het gaat om een tegemoetkoming in de salariskosten van maximaal 80 procent aan ondernemers met omzetverliezen van minimaal 25 procent. Hoeveel bedrijven loonsubsidie kunnen krijgen in mei en juni is onder meer afhankelijk van de noodhulp die Nederland biedt na de lening van 177 miljoen gulden tot half mei. Over het verzoek dat de Curaçaose regering heeft ingediend moet volgende week worden besloten in de Rijksministerraad.

Curaçao vanaf vrijdag 8 mei lokaal weer grotendeels open

Avondklok nog wel van kracht 


Het eiland gaat vanaf vrijdag lokaal weer grotendeels open. Alleen de avondklok - Toke de Keda, tussen 21.00 uur en 6.00 uur - blijft voorlopig van kracht. Dat is onder andere besloten om samenscholingen met meer dan 25 personen te voorkomen. De Plachi di Dia komt vanaf vrijdag te vervallen en ook op zondag mogen alle voertuigen weer de weg op. Mantelzorgers kunnen weer de hele dag hulp bieden, van 6.00 uur tot 20.00 uur. Sporten en recreëren is de hele dag toegestaan, ook in competitieverband, maar dan wel zonder publiek. 

Dat heeft de regering bij monde van premier Eugene Rhuggenaath, minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO) en minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren toegelicht tijdens een speciaal ingelaste persconferentie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 6 mei 2020.

De algemene regels om een uitbraak van de coronaziekte Covid-19 te voorkomen op Curaçao blijven van kracht: minimaal twee meter afstand houden van anderen en de hygiëneregels in acht nemen (regelmatig grondig handen wassen met water en zeep of een handsanitizer). Samenscholingen van meer dan 25 personen in het openbaar zijn verboden. In het algemeen geldt dat bedrijven open kunnen, mits zij de algemene regels kunnen nakomen. Het advies luidt dan ook dat ondernemers zich goed voorbereiden voordat zij opengaan voor klanten.


Voor restaurants en trùk’i pan blijven de bestaande regels gelden: uitsluitend op bestelling leveren of laten afhalen terwijl de klant in de auto wacht (curbside pick-up). De deuren van de horecagelegenheden blijven vooralsnog gesloten voor het publiek.

Minister Mc William zegt, dat samen met de restaurantvereniging een oplossing wordt gezocht, zodat wordt voldaan aan de eis van twee meter afstand en het samenscholingsverbod niet wordt overtreden. Ook supermarkten, bouwmarkten en begrafenisondernemingen gaan verder onder de bestaande afspraken.

Rekruten ingezet om gedetineerden in de vier strafinrichtingen te bewaken... - 'Inzet rekruten onverantwoord en onacceptabel'

'Ze hebben helemaal geen stage gelopen en zijn geen lid van de bond'


De bewaking van gedetineerden in de vier strafinrichtingen ligt sinds gistermiddag rond twaalf uur in handen van rekruten. Deze groep, die nog in opleiding is om cipier te worden, wordt daarbij ondersteund door enkele officieren. De nieuwelingen zijn onmiddellijk ingezet, omdat penitentiaire ambtenaren (PA's) uit ontevredenheid het werk hebben neergelegd. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 6 mei 2020.

De bond is het wachten op de overbruggingstoelage en de terugwerkende kracht van de nieuwe loonreeks beu en besloot na een korte algemene ledenvergadering in actie te gaan. Eerdere toezeggingen van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie hebben niets opgeleverd. Ook gisteren nog probeerde de bewindsman tot op het laatste moment via vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een oplossing te vinden. Echter, zijn poging bleek vruchteloos.

Penitentiair ambtenaar Heliante Akiemboto en haar collega's vallen vooral over het feit dat rekruten zonder ervaring worden ingezet. 'Ze hebben helemaal geen stage gelopen. Ze zijn geen lid van de bond, dus ik weet niet wie ze heeft gestuurd.' Een collega: 'Ik wil weten hoe ze het werk gaan doen. Ze zijn nog niet beëdigd dus van wie hebben ze toestemming om in te komen?'

Rayen Clemens, één van de PA's, zegt dat er voor deze maand ook geen overurenvergoeding is gestort. Daarnaast is de belastingdruk op de salarissen van de cipiers volgens hem zwaar. De ontevredenheid is zo groot dat de leden op straat hebben geprotesteerd bij hun basis te Santo Boma. 'Wanneer men alles aftrekt dan blijft er bijna niets over. Je kan niet overleven. We willen aan het werk komen maar moni no de. Ala man e firi en.'

Bondsvoorzitter Max Breinburg begrijpt de ontevredenheid. Ook hij merkt op dat de leden niet meer uitkomen met het huidige salaris. Hij vindt het terecht dat er na maandenlang wachten nu naar het uiterste middel is gegrepen.

Volgens Anand Biharie, woordvoerder van de actievoerende PA's, is de rek er helemaal uit. Hij stelt dat de groep al bijna tien jaar bezig is met onderhandelingen voor een beter loon. Er kan op dit moment daarom geen begrip meer getoond worden. Akiemboto: 'Niemand kan ons kwalijk nemen. We kennen onze verantwoordelijkheid en daarom heeft het zolang geduurd. We zijn al zolang bezig en er moet nu een eind aan komen. We doen helemaal geen water bij de wijn.'

Biharie benadrukt dat de rechten van de penitentiaire ambtenaren zijn geschonden in de afgelopen periode. Hij wil daarom graag dat de regering orde op zaken stelt. Dat de rekruten worden ingezet om gevangenen te bewaken, noemt de woordvoerder onverantwoord en onacceptabel.

Verontwaardiging over NDP-propaganda bij vervoer voedselpakketten op Marowijnerivier

'Waarom varen NDP-boten op rivier terwijl geen politieke partij dat mag en geen propaganda mag maken?'


Districtscommissaris (dc) Margaretha Malontie van bestuursressort Paramacca tevens deken van districtscommissarissen, beweert dat pakketten die vervoerd worden over de Marowijnerivier niet van een politieke partij zijn. Het gaat om pakketten van de regering. Dit is afgesproken met het traditioneel gezag en president Desi Bouterse. 

De pakketten zijn echter uit legervoertuigen opgehaald door boten met een Surinaamse én NDP-vlag. De bootsmannen waren ook gekleed in NDP-tenue. 'Alle mensen in het binnenland waar de totale lockdown is afgekondigd, zullen voedselpakketten krijgen, ongeacht hun politieke kleur', zei de dc in gesprek met Asosye Radio, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 6 mei 2020.

Zij merkt op dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) belast zijn met vervoer en distributie van de voedselpakketten. Zij kan niet verklaren waarom de boten met een NDP-vlag varen door mensen in partijkleding. Zij zal dit nog verifiëren voor ze erop kan ingaan. Bewoners langs de rivier die de boten zagen voorbij varen, hebben deze gefilmd.


Zij vragen zich af hoe er NDP-boten kunnen varen op de rivier terwijl geen enkele politieke partij op de rivier mag zijn en geen propaganda mag maken. Zij hebben hun verbazing hierover uitgesproken. De mensen stellen dat niemand op de rivier mag. Er mogen ook geen boodschappen gedaan worden of visnetten worden uitgezet.

De dc zei verder, dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen de president en de dignitarissen van het binnenland. De president heeft uitgelegd dat hij zich zorgen maakt over Covid-19 besmettingen bij de grens met Frans-Guyana. Er is verkeer over en weer. Daarom is besloten de grensrivieren af te sluiten, terwijl een totale lockdown is afgekondigd voor Lawa en Tapanahoni. Er zijn diverse controleposten van politie en militairen opgezet om te voorkomen dat mensen de regels overtreden.

Vordering procureur-generaal tot in staat van beschuldiging stellen minister Hoefdraad 7 mei op agenda Assemblee


Ook op agenda kiezen commissie van rapporteurs voor initiatiefwet Collectieve rechten Inheemse en Tribale Volken


De Nationale Assemblee heeft voor morgenmiddag een huishoudelijke vergadering uitgeschreven, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 6 mei 2020. Op de agenda staan twee punten, het kiezen van een commissie van rapporteurs voor de initiatiefwet Collectieve rechten Inheemse en Tribale Volken en bespreking van de vordering van de procureur-generaal (pg) tot in staat van beschuldiging stellen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Het initiatiefvoorstel voor de wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken is ingediend op 8 april door Grace Watamaleo, Wendell Asadang, Erwin Linga, Yvonne Maabo en Rudolf Zeeman (Allen NDP).

ABOP-voorzitter tevens fractieleider zei zaterdag tijdens zijn online massameeting, dat aan de inheemsen en marrons beloofd was dat de grondenrechten in orde gemaakt zouden worden. Volgens Brunswijk is het hele gebied in Brokopondo reeds in concessies weggegeven. Hij voerde aan, dat de belofte gedaan aan de inheemsen en marrons niet zal worden nagekomen door de regering. Het is opvallend, dat in de recesperiode een commissie van rapporteurs wordt benoemd.

De pg heeft op 23 april een vordering ingediend bij De Nationale Assemblee, waarin gevraagd wordt minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Hoefdraad wordt verdacht van zo'n elf strafbare feiten.

Den Blauwvinger: 'Geniet ervan!'

COLUMN: Tijd voor volwassen professionele presentatie bij ABC Televisie, 'the Love Station'

Laten wij het maar niet meer hebben over.... - Waar is de 'Love' voor de kijker?


'Geniet ervan', en 'Maak je klaar voor...' en 'Veel kijkplezier hier op vier'. 'Geniet ervan', … van bijvoorbeeld het NOS Journaal en 'Maak je klaar' voor.... bijvoorbeeld Nieuwsuur. Genieten van het NOS Journaal?? Je klaarmaken voor een programma?? Pffff, het zijn de kinderlijke, onvolwassen woorden van een van de presentatrices die de programma's van ABC TV aankondigt. Het toont het algehele inhoudelijke kinderlijke niveau van ABC TV. Kijken alleen kinderen naar ABC? Toon respect voor de kijker. De kijker is het fundament van de omroep, maar dat lijkt de directie zich nog steeds niet te beseffen.

Het is niet voor het eerst dat hier geschreven wordt over de bedenkelijk amateuristische waarop de directie van de omroep meent dat programma's moeten worden aangekondigd en gepresenteerd. Daarenboven kunnen ook nog steeds vraagtekens geplaatst worden bij het niveau van de personen die verantwoordelijk zijn voor de programmering en de techniek, het bedienen van de knoppen. Maar, er verandert niets.

(Bron foto: Facebook)
Nog steeds mag die ene presentatrice op kinderlijke wijze, almaar grinnikend, programma's aankondigen zonder exact te weten wat voor soort programma zij aankondigt. Zij gaat dan ook vaak de fout in en dat alles oogt en klinkt welhaast beschamend, treurig lachwekkend. De aankondigingen worden overigens van tevoren, achter elkaar, opgenomen.

De directie zou er goed aan doen om meer professionaliteit op alle fronten aan de dag te leggen. Ook bij de techniek. Immers, hoe vaak gebeurt het niet dat programma's zomaar worden afgebroken om plaats te maken voor iets anders. Als van tevoren bekend is dat een programma onderbroken moet gaan worden, start dat programma dan niet en zendt een pauzefilmpje uit....De kijker wil toch het einde van een programma zien...! Dit is maar een voorbeeldje.

Laten we het maar niet meer hebben over de abominabele kwaliteit van de te familiaire, onprofessionele presentatoren van live sport- en actualiteitenprogramma's. Om te huilen. Kennelijk is de directie niet bij machte om twee à drie fulltime professionele presentatoren en redacteuren aan te trekken en blijft zij voortmodderen met de huidige ploeg welhaast clowneske presentatoren die amper een volzin Nederlands goed kunnen spreken en op veelal te familiaire ons-kent-ons wijze gasten interviewen.

Laten we het maar niet meer hebben over het aankondigen in korte 'shots' van programma's, films en film themaweek in de overdreven gemaakt klinkende Engelse taal. ABC TV grow up! Je zendt uit in Suriname, waarom dan dat irritant klinkende Engels? In welk land wordt door een omroep een andere taal dan de eigen taal gebruikt bij het aankondigen van programma's??? Kent ABC zo'n omroep ergens ter wereld?

Laten we het maar niet meer hebben over de vele herhalingen van bijvoorbeeld speelfilms, afleveringen van tv-series, enzovoorts.

Kortom, geniet ervan, maar niet van ABC TV, dat is nog steeds niet mogelijk zolang amateurisme en een grinnikende presentatrice alle vrijheid krijgen om de kijkers van 'the love station' bijna dagelijks te ergeren, irriteren. Maak je klaar.....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
6 mei 2020
Paramaribo – Suriname

Covid-19 treft ook herbouw oude Parlementsgebouw en Algemene Zaken: werk verloopt na zes maanden moeizaam

(Bron foto's: NII)
'Wij zullen te zijner tijd een inhaalmanoeu- vre doen, niemand kan er om heen'


De herbouw van het oude Parlementsgebouw en Algemene Zaken verloopt na zes maanden moeizaam. Geen volle bezetting en stagnatie in de levering van materiaal, zijn de voornaamste oorzaken die de bouwwerkzaamheden beïnvloeden. 'Een overmachtssituatie door Covid-19. Wij zullen te zijner tijd een inhaalmanoeuvre doen. Niemand kan er om heen. We zitten allemaal met hezelfde probleem', aldus projectleider Bouw DNA-gebouw Phillip Dikland dinsdag 5 mei 2020 in een interview met het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De oplevering is gepland in februari 2022. Ondanks de Covid-19 crisis worden de bouwwerkzaamheden verder uitgevoerd. Het internationaal aannemingsbedrijf 23rd Metallurgical Construction Co, die het Streekziekenhuis Wanica heeft gebouwd, verricht de herbouwdiensten.

Dikland vertelt verder, dat ruim 14% van het werk is voltooid, voornamelijk funderingswerk- zaamheden. Noemenswaardig is dat er een waterput is ontdekt onder de keldervloer van het oude gebouw Algemene Zaken. Het bestaan hiervan was niet bekend, van de put achter het oude Assembleegebouw wel. De putten zorgen niet voor stagnatie.


De herbouw van deze twee historische panden op de hoek van de Henck Arronstraat en de Combéweg is het eerste project van de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP). Rachel Joefield, Community and Communication Officer PURP, deelt mee tevreden te zijn met de progressie ondanks de Covid-19 crisis. Daarentegen vordert het PURP-programma stroef. Zij gaf enthousiast aan, dat de Waterkant een facelift krijgt. Het resultaat van PURP zal publiek, en ook toeristen, aantrekken om te komen naar Paramaribo. Er wordt verwacht dat hierdoor meer economische activiteiten zullen ontstaan.

Starnieuws rectificeert artikel: Minister Hoefdraad is geen verdachte in de zaak rond de kasreserve

Ex-governor Centrale Bank Robert van Trikt wel verdachte in strafklacht die ingediend is over de kasreserve


Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, is door procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vooralsnog aangemerkt als verdachte in de strafklacht die ingediend is over de kasreserve. DA'91 en activiste Xaviera Jessurun die een strafklacht ingediend hebben tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën over de oneigenlijk gebruikte kasreserve, hebben een brief ontvangen van de pg. Ook Strei! en Finabank hebben een soortgelijk schrijven ontvangen, waarin meegedeeld is dat tegen Van Trikt een gerechtelijk vooronderzoek zal worden gestart.

Minister Hoefdraad is geen verdachte in de zaak rond de kasreserve, zoals opgevat kan worden uit een bericht dat eerder is gepubliceerd door Starnieuws.

Hoefdraad wordt elf strafbare feiten ten laste gelegd door het Openbaar Ministerie. In een vordering aan De Nationale Assemblee heeft de pg gevraagd om de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen.

Jessurun zegt, dat de personen en organisaties die klachten hebben ingediend, verwittigd zijn dat de zaak naar de volgende fase van gerechtelijk vooronderzoek gaat. Aan de indieners van de strafklacht is gevraagd dat indien het nodig is, een verklaring afgelegd moet worden. 'In elk geval is onze rechterlijke macht in tact en volgt ze de procedures zoals in het Wetboek van Strafvordering is vastgelegd. Na de ravage aangericht door onze financiële prodigies lijkt dit voor sommigen een schrale troost, maar er is licht in onze tunnel: het recht zal zegevieren', aldus Jessurun.

Trump ontkent banden met opgepakte Amerikanen in verband met 'staatsgreep' Venezuela

(Bron foto:Twitter)
'Amerikanen maakten deel uit van operatie om president Maduro te vermoorden' 

Operatie zou zijn gesteund door het naburige Colombia en de Verenigde Staten


De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag 5 mei 2020, dat de Amerikaanse regering niets te maken heeft met een vermeende inval in Venezuela waarbij twee Amerikaanse burgers achter de tralies belandden in het door crisis geteisterde Zuid-Amerikaanse land.


Trump zei dat hij net hoorde van de detentie van het paar, door Venezuela beschuldigd van het zijn van huurlingen. De Venezolaanse president Nicolas Maduro zei, dat ze deel uitmaakten van een operatie om hem te vermoorden die werd gesteund door het naburige Colombia en de Verenigde Staten.
'Wat het ook is, we laten het u weten', vertelde Trump aan verslaggevers in Washington, DC, voordat hij vertrok van het Witte Huis naar Arizona. 'Maar het heeft niets met onze regering te maken.' 

Maduro zei 'de Amerikaanse regering is volledig betrokken bij deze mislukte overval' en prees de leden van een vissersdorp, omdat ze één groep in het nauw hadden gedreven en de 'professionele Amerikaanse huursoldaten' hadden gesaldeerd. De Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, herhaalde de opmerkingen van Trump later op dinsdag en zei dat 'de Amerikaanse regering niets te maken heeft met wat er de afgelopen dagen in Venezuela is gebeurd'.De autoriteiten in Venezuela identificeerden de twee gedetineerde mannen als Luke Denman en Airan Berry, beide voormalige Amerikaanse special forces-soldaten die banden hebben met het in Florida gevestigde particuliere beveiligingsbedrijf Silvercorp USA. Een derde Amerikaanse ex-oprichter van Green Beret en Silvercorp, Jordan Goudreau, eiste de verantwoordelijkheid op voor het leiden van 'Operatie Gideon', die werd gelanceerd met een poging om op zondag voor het ochtendgloren op het strand te landen, waarbij acht vermoedelijke aanvallers werden gedood.


De twee voormalige Amerikaanse soldaten werden maandag tientallen kilometers van de eerste poging tot strandlanding in een vissersdorp aangehouden. De autoriteiten zeggen dat ze apparatuur in beslag hebben genomen en tientallen anderen hebben vastgehouden. Goudreau zei dat de operatie bedoeld was om Maduro te vangen - en niet te doden. Hij zei dat hij het had uitgevoerd met een 'klein budget' nadat hij een overeenkomst had ondertekend met de door de VS gesteunde Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido, die Goudreau beschuldigt hem niet te hebben betaald. Guaido ontkent enige relatie met Goudreau te hebben.


Venezuela wordt gegrepen door een toenemende sociale, politieke en economische crisis onder Maduro's heerschappij, die bijna vijf miljoen inwoners heeft doen vluchten voor afbrokkelende sociale diensten, zoals onbetrouwbaar water, elektriciteit en kapotte ziekenhuizen.

De VS behoort tot bijna 60 landen die Guaido steunen als de legitieme leider van Venezuela. Guaido beriep zich meer dan een jaar geleden op de Grondwet en riep zichzelf uit tot interim-president. Maduro, die China, Rusland en de meeste Venezolaanse staatsinstellingen, waaronder het leger, steunt, beschuldigde Guaido en de VS destijds van een staatsgreep. Venezuela en de VS verbraken een jaar geleden de diplomatieke banden, dus er is geen Amerikaanse ambassade actief in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.

'Het schokt me hoe krankzinnig ze waren', zei Mike Vigil, het voormalige hoofd van de internationale operaties van de Drug Enforcement Administration. 'Ze liepen regelrecht in een opgerolde ratelslang zonder zelfs maar de capaciteit van de Venezolaanse strijdkrachten minimaal te hebben bestudeerd. De Amerikaanse regering zou op geen enkele manier zo'n operatie hebben gesteund.' 

Guaido - vaak bespot door Maduro als een marionet van de VS - heeft twijfel geuit over de regeringsversie van de gebeurtenissen van zondag. 'Ze proberen een staat van schijnbare verwarring te scheppen, een poging om te verbergen wat er in Venezuela gebeurt', zei Guaido dinsdag in een virtuele congresbijeenkomst over benzinetekorten, een dodelijke gevangenisopstand en een gewelddadig bendegevecht in Caracas. De Venezolaanse regering heeft ook moeite om de verspreiding van de coronavirusuitbraak het hoofd te bieden.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/Twitter/YouTube)